Page 1

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 1


INHOUDSOPGAVE Algemene informatie

p. 3

Beleidsdomein 1 Algemene financiering

p. 4

Beleidsdomein 2 Algemene en ondersteunende diensten Politiek Communicatie Ondersteunende administratieve diensten Burgeradministratie Veiligheidszorg Gebouwen Technische diensten

p. 10 p. 21 p. 23 p. 35 p. 41 p. 42 p. 44

Beleidsdomein 3 Ruimte Infrastructuur Natuur- en milieubeheer Ondernemen en werken Toerisme Wonen en ruimtelijke ordening

p. 51 p. 53 p. 61 p. 62 p. 64

Beleidsdomein 4 Mens (cultuur, sport, jeugd, bib, welzijn, OCMW) Cultuur Bibliotheek Sport Jeugd Feestelijkheden Erediensten Onderwijs Welzijn Ontwikkelingssamenwerking

p. 68 p. 72 p. 81 p. 82 p. 88 p. 92 p. 93 p. 95 p. 97 JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 2


ALGEMENE INFORMATIE Gemeentelijke administratie Oosterzonneplein 1 Tel. 089 62 94 20 - fax 089 62 94 30 Openingsuren gemeentehuis: maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en woensdag ook van 14 tot 18 uur. Belfius: BE29 0910 0049 8264 - Postrekening: 000.0005912.64 N.I.S.-nummer: 71067 Cultureel Centrum Oosterzonneplein 1 Openbare Bibliotheek Oosterzonneplein 6 Tel. 089 62 94 58 Openingsuren: dinsdag en vrijdag van 18 tot 20 uur, woensdag van 14 tot 18 uur, zaterdag van 10 tot 12 uur

Brandweer zone Oost-Limburg C-Mine 50 - 3600 Genk Tel. 089 65 33 33 of 100. Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Daalstraat 2 Tel. 089 62 38 60 – fax 089 62 38 69 voorzitter wnd.: Matty Coninx - secretaris: Jos Peters Financieel beheerder: Joke Mulders Maatschappelijke assistenten: Kris Janssen, Renilde Weytjens, Goele Stinkens, Stephanie Tortolani, Angèle Weustenraad, Anke Vandebrouck + Linda Pirens Financieel deskundige: Liliane Colla - Juridische dienst: Renilde Gielis Administratie en onthaal: Sabine Geraerts en Slootmaekers Robin P.W.A.: Veronique Husson, Tiny Vandersman Kerkfabrieken Kerkfabriek O.-L.-Vrouw Zutendaalvoorzitter: Joseph Weytjens, Graafgracht 14 Tel. 089 61 15 49

Gemeentelijke Technische Dienst Industrieterrein, Langendijkstraat 17 Tel. 089 61 11 53 – fax 089 62 21 41 Gemeentelijk containerpark Industrieterrein, Langendijkstraat 17 Tel. 089 65 02 58 Openingsuren: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en 12.30 tot 15.30 uur. Ook op zaterdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 15.00 uur. Gesloten op maandag en de wettelijke feestdagen. Zomerregeling: woensdag van 11.30 tot 18.30 uur. Politiezone MidLim – Wijkkantoor Zutendaal Oosterzonneplein 1 Tel. 089 62 94 40 - fax 089 61 37 32 Openingsuren: maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en woensdag ook van 14 tot 18 uur.

Kerkfabriek St.-Jozef Wiemesmeer voorzitter: Noël Daenen, Looienveldstraat 5 Tel. 089 61 20 11 Kies- en gerechtelijke indelingen Kieskanton: Genk - Vredegerecht: Bilzen Brugstraat 2, 3740 Bilzen Tel. 089 50 34 94 Politierechtbank Tongeren - Afdeling Genk: Dieplaan 14, 3600 Genk Tel. 089 32 26 40

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 3


BELEIDSDOMEIN 1 - Algemene financiering

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 4


BELEIDSDOMEIN 1 - Algemene financiering BD 1.1 PRIORITAIR Streven naar een financieel gezonde gemeente met voldoende draag- en daadkracht. Het permanent opvolgen van de inkomsten en uitgaven van het bestuur is van het grootste belang om onze gemeente financieel gezond te houden.

Belastingen en r etr ibutie

Onroerende voorheffing Personenbelasting Andere belastingen TOTAAL

2012 1.912.275,17 1.890.849,39 478.069,32 4.281.193,88

2013 1.970.289,67 2.002.893,69 621.195,00 4.594.378,36

2014 1.924.400,72 1.789.848,74 468.423,35 4.182.672,81

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 5


BELEIDSDOMEIN 1 - Algemene financiering

BD 1.2 Het beleidsdomein algemene financiering benut de beschikbare middelen zo optimaal mogelijk voor het bereiken van de doelstellingen van de overige beleidsdomeinen.

Geme entelijk e toe lagen 6495010/AOD/0119/21 6493100/AOD/0470 6492520/MENS/0859 6492510/MENS/0859 6492101/MENS/0750 6492102/MENS/0750 6492103/MENS/0750 6492104/MENS/0750 6492105/MENS/0750 6492106/MENS/0750 6492402/MENS/0739 6492403/MENS/0739 6492310/MENS/0739 6492320/MENS/0739 6492409/MENS/0739 6492201/MENS/0740/27 6492203/MENS/0740/27 6491110/MENS/0949/20 6493302/MENS/0949/20 6491120/MENS/0949/20

VVSG 5.169,89 Dierenbescherming 2.141,40 Toelage Sinterklaasfeest 2.107,00 Toelage zwemmen 7.437,00 Toelage jeugdverenigingen 1.240,00 Toelage jeugdlokalen 4.499,86 Toelage jeugdver. ledenaantal 3.718,75 Toelage jeugdver. activiteiten 3.718,08 Toelage jeugdver. bijzondere activiteiten 3.948,52 Toelage jeugdver. deelname org. projecten 1.113,00 Toelage tekenacademie 1.000,00 Agora 40,00 Toelage muziekverenigingen 0,00 Toelage muziekverenigingen projecten 0,00 Oudstrijders 250,00 Sportverenigingen 9.997,00 Sportverenigingen jeugdwerking 12.500,00 Geboortepremies 1.600,00 I.G.L. 1.421,80 Premies voorhuwelijkssparen 142,65

6493312/MENS/0949/20 6493303/MENS/0160 6493309/MENS/0949/20 6493305/MENS/0949/20 6493306/MENS/0949/20 6493307/MENS/0949/20 64943308/MENS/0949/20 6493301/MENS/0859 6494020/RUIMTE/0521 6493400/MENS/0160 6492401/MENS/0739 6492411/MENS/0949/20 6493310/MENS/0949/20 6493311/MENS/0949/20 6493313/MENS/0949/20 6492405/MENS/0739 6492407/MENS/0739 6492408/MENS/0739 6493309/MENS/0949/20

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 6

Limburg Helpt Stelimo MPC Terbank Monnikenheide St.-Oda Belgische MS-Liga Rode Kruis Klavertje 3 Regionaal Landschap Kempen en Maasland Hulp in de wereld Klavertje 4 Besmerschool Dienst opvanggezinnnen LSA Ter Engelen St.-Gerardusinstituut Parochiecentrum Hand in Hand 1-meicomitĂŠ MPI De Luchtballon

0,00 744,00 125,00 125,00 125,00 50,00 250,00 200,00 3.239,40 280,00 450,00 500,00 250,00 125,00 125,00 4.325,00 1.825,00 0,00 125,00


BELEIDSDOMEIN 1 - Algemene financiering

Overige alge mene ontvangsten

Fondsen (gemeentefonds, Elia, Dode Hand) Belastingen & retributies Privaat patrimonium (gebouwen) Intercommules & bedrijven (dividenden)

2012

2013

2014

1.485.039,79 4.281.193,88 149.192,12 378.696,97

1.500.985,63 4.594.378,36 88.164,79 406.543,97

1.752.840,51 4.182.672,81 112.267,00 407.642,04

2013

2014

Deelnemingen Onderschreven deelnemingen in vennootschappen De Watergroep De Lijn I.G.L. Landwaarts Sociaal Woonkrediet Landwaarts Nieuw Dak Limburg.net Interelectra - kabeltelevisie AT aandelen Interelectra - kabeltelevisie BT aandelen Interelectra NV NUHMA Inter Regies Cipal Inter-Aqua aandelen AR Inter-Aqua aandelen BR Inter-Energa elektriciteit AE Inter-Energa elektriciteit BE Inter-Energa gas AG Inter-Energa openbare verlichting Inter-Media aandelen AT Inter-Media aandelen BT Interelectra Riolering AR Interelectra Riolering BR

2012 842.527,12 6.146,22 8.000,00 26.813,10 384,45 625,00 61.785,00 371,84 13.207,77 1.101.321,21 24,79 1.487,36 25,00 4.218.800,00 4.685,19 578.335,59 138.803,01 181.561,96 140,48 189.668,29 25,00 42.625,00

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 7

842.527,12 6.389,41 8.000,00 26.813,10 384,45 625,00 63.576,00 371,84 13.207,77 1.101.321,21 24,79 1.487,36 25,00 4.218.800,00 4.685,19 578.335,59 138.803,01 181.561,96 140,48 189.668,29 25,00 42.625,00

842.527,12 609,90 8.000,00 26.813,10 384,45 625,00 63.576,00 371,84 13.207,77 1.101.321,21 24,79 1.487,36 25,00 4.218.800,00 4.685,19 578.335,59 138.803,01 181.561,96 140,48 189.668,29 25,00 42.625,00


BELEIDSDOMEIN 1 - Algemene financiering

Taken van de rekendienst           

Schuldvorderingen Opmaken van aanwendingen voor bestellingen Opmaken van aanrekeningen gewone- en buitengewone dienst Grootboek der ontvangsten en uitgaven In samenwerking met de gemeentesecretaris + financieel beheerder: gemeentebudget, budgetwijzigingen, schuldvorderingstaten Gemeentelijke toelagen: opmaken mandaten Opmaken facturen Boeken facturen, creditnota’s Kerkfabrieken Opmaken controlefiches voor documentatiecentrum Bedrijfsvoorheffing Opmaken belastingsrollen gemeentebelastingen: 2e verblijven, gemeentelijke kampeerterreinen en verblijfsbelasting, leegstand, kampeerterreinen, parkeerhavens, verblijfsparken

         

Opmaken belastingsrollen gemeentebelastingen drijfkracht, reclame, stapelplaatsen schroot, privé-clubs, rendez-voushuizen, barmeiden. Magazijnbeheer Overheidsopdrachten voor leveringen en diensten (kleine aankopen). Houtverkoop Documentatiebeheer Verzekeringen (beheer + offerteaanvragen) Jachtverpachting Beheer rechtszaken Vaststellingen beschadigingen gemeente-eigendommen en terugvordering kosten Inventarisatie gemeentelijk patrimonium

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 8


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 9


BELEIDSDOMEIN 2 - Algemene en ondersteunende diensten POLITIEK BD 2.1 De debatcultuur en besluitvorming in de gemeente zal versterkt worden en de samenwerking tussen meerderheid en oppositie wordt gestimuleerd op basis van respect en inhoud.

Gemeenteraad - samenstelling Naam Bobbaers Jef Thijs Raymond Schrijvers Ann Colla Luc Vanherf Hendrik Smits Dirk Coninx Matty Remans Veerle Hermans Martinus Seurs Marina Stulens Sandra Niesten Eric Wynants Petra Martens Robben Beuls Raf Dreesen Servaas Swennen Kristof Beerts Petra Fransen Bart Bijnens Marcella Eurlings Yannick

Adres & telefoon 15 Augustusstraat 80 – 089 62 12 05 Hoogstraat 6 bus 10 – 0471 76 47 20 Boogstraat 1 – 089 61 49 26 Windmolenstraat 22 - 0478 73 42 85 Linkesstraat 2b – 089 61 10 08 Schansstraat 48b1- 089 72 10 78 Kennepstraat 1 – 089 61 17 55 Bijenbergstraat 7 – 089 73 29 00 Gijzenveldstraat 42 – 089 73 09 20 Asserweg 106 – 089 56 14 45 Zuurbroekstraat 15 – 0485 61 35 39 Molenblookstraat 24 – 089 61 35 39 Speelheuvelstraat 2 – 089 73 25 61 Lindenstraat 2 – 0484 88 6929 Postesstraat 3 - 0485/629348 Daalstraat 126 - 089/613253 Daalstraat 66 - 089/612586 Noordlaan 22 - 089/868648 Vonderstraat 3/1.1 - 0498/477569 Genkerweg 38 - 089/61 12 46 Stalkerweg 4 - 0479 22 95 22

Geb. datum 13/05/1952 07/12/1952 16/12/1972 09/11/1973 12/03/1939 08/07/1967 14/01/1958 23/08/1964 17/10/1946 28/03/1960 15/03/1974 30/05/1963 18/11/1968 29/12/1990 05/12/1986 10/08/1956 19/05/1971 15/07/1983 05/05/1989 08/05/1945 28/04/1992

Hoedanigheid Burgemeester 1e Schepen 2de Schepen 3e schepen - ontslag 28/07/2014 3de Schepen 4de schepen - ontslag voorzitter GR 28/08/2014 Wnd. Voorzitter OCMW – 5de Schepen Raadslid Raadslid Raadslid Raadslid Raadslid Raadslid Voorzitter GR vanaf 28/08/2014 Raadslid Raadslid Raadslid - ontslag 27/02/2014 Raadslid Raadslid Raadslid in vervanging van Swennen Christof Raadslid in vervanging van Luc Colla

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 10

Anc. 2007 1983 2007 2013 1985 1989 1995 1995 1995 2001 2001 2007 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2001 2014

P.P. Nieuw ZVP Samen Zutendaal Nieuw ZVP Nieuw ZVP Nieuw ZVP Nieuw ZVP Nieuw ZVP CD&V CD&V CD&V CD&V CD&V Nieuw ZVP Nieuw ZVP CD&V CD&V CD&V CD&V Nieuw ZVP CD&V Nieuw ZVP


BELEIDSDOMEIN 2 – Algemene en ondersteunende diensten - POLITIEK

Gemeenteraad - vergaderingen 2012 26/01/12 23/02/12 22/03/12 26/04/12 31/05/12 05/07/12 25/10/12 22/11/12 20/12/12

9

Ptn. 11 7 10 15 17 18 15 19 11

123

2013

Ptn.

2014

02/01/13 24/01/13 28/02/13 28/03/13 25/04/13 30/05/13 04/07/13 29/08/13 26/09/13 24/10/13 28/11/13 19/12/13 30/12/13 13

9 15 47 24 24 11 7 5 6 9 22 22 3 204

23/01/14 27/02/14 27/03/14 24/04/14 22/05/14 03/07/14 28/08/14 25/09/14 23/10/14 27/11/14 18/12/14

11

Ptn. 10 10 15 11 10 6 15 10 11 15 16

129

Aantal behandelde punten per rubriek Rubriek

2012

2013

2014

Politie - Openbare orde Burgerlijke Stand - Bevolking Leefmilieu Wegen - Infrastructuur Nutsvoorzieningen Sociale Aangelegenheden Onderwijs - Bibliotheek Personeel Cultuur Intercommunales Gemeente-eigendommen Diverse Kerken - Kerkfabrieken Stedenbouw - Ruimtelijke Ordening Financiën Economische Aangelegenheden TOTAAL

3 0 3 19 2 2 1 3 5 12 20 15 2 5 30 1 123

4 11 0 2 0 7 5 3 12 62 15 29 7 2 45 0 204

6 0 8 4 2 5 1 4 5 14 8 27 9 4 28 4 129

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 11


BELEIDSDOMEIN 2 – Algemene en ondersteunende diensten - POLITIEK

Het college van burgemeester en schepenen - samenstelling 

Burgemeester BOBBAERS Jef Algemeen beleid, openbare werken, gemeentelijke gebouwen, nutsvoorzieningen, aanbestedingen en overheidsopdrachten, veiligheid (politie, brandweer en civiele bescherming)

1e schepen THIJS Raymond Ambtenaar burgerlijke stand, burgerzaken, sociale zaken en gezin, ruimtelijke ordening, inspraak en participatie, openbaarheid van bestuur, ombudsdienst, gelijkekansenbeleid, gemeentelijke begraafplaats, plaatsvervangend burgemeester

2e schepen SCHRIJVERS Ann Personeelsbeleid, sport, cultuur en festiviteiten, lokale economie, onderwijs, bibliotheek

3e schepen VANHERF Harry Financiën, leefmilieu en duurzaamheid, kerkfabrieken, land- en bosbouw, ontwikkelingssamenwerking

4e schepen SMITS Dirk Jeugd, informatie en public relations, toerisme, verkeersveiligheid en mobiliteit, informatica en e-governement

Wnd. OCMW-voorzitter 5e schepen CONINX Matty Welzijn en gezondheid, senioren

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 12


BELEIDSDOMEIN 2 – Algemene en ondersteunende diensten - POLITIEK

Het college van burgemeester en schepenen - vergaderingen Het college van burgemeester en schepenen vergaderde in 2014 wekelijks op maandag om 17 uur. Zo werden o.m. volgende vergunningen afgeleverd:

Nachtvergunningen Vergunning 1 nacht 1 kalendermaand Weekends 1/2 jaar Weekends 1 jaar 1/2 jaar permanent 1 jaar permanent TOTAAL

2012 aantal bedrag 23 460 5 200 0 0 2 500 1 200 2 800 33 2.160

2013 aantal bedrag 19 380 0 0 1 125 1 250 3 600 2 800 33 2.155

2014 aantal bedrag 21 420 2 80 0 0 2 500 2 400 1 400 28 1.800

2012 9 2 12 1 4 1 1 4 4 2 2 2 1

2014 6 3 25 4 2 6 0 2 2 3 0 4 1

Algemene aanvragen Aanvraag Omhaling Gebruik microwagen Standplaats circus Politiebegeleiding Verkooppunt openbaar domein TOTAAL

2012 2 0 2 5 1 10

2013 2 1 2 5 0 10

2014 3 0 3 4 0 10

Algemeen Vergunningen technische dossiers Vergunning Wandeltocht Kienvergunning Grafconcessie Wielerwedstrijd Paardencross Marathon, koetsentocht Natuurloop/Loopmarathon Mountainbike Springwedstrijd Slipjacht/Jachthoornrally Fietstocht, recreatieve wielertocht OriĂŤntatieloop, veldloop, loopevenement Oldtimertreffen

2013 8 4 15 2 1 5 1 1 6 3 3 1 1

Vergunning Bouwvergunning Verkavelingsvergunning Weigering bouwvergunning Weigering verkavelingsvergunning Melding OVG TOTAAL

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 13

2012 92 7 6 1 4 110

2013 84 6 8 1 3 3 105

2014 81 5 2 1 7 2 98


BELEIDSDOMEIN 2 – Algemene en ondersteunende diensten - POLITIEK

Het college van burgemeester en schepenen - vergaderingen

Aflevering stedenbouwkundige attesten 2012

2013

2014

4

3

0

Advies

Informatie overdracht onroerende goederen 2012 273 percelen

Advies aan technische dossiers

2013 239 percelen

2012 2013 2014

Delingsplannen Bouwdossiers Stedenbouwkundige attesten Verkavelingsdossiers OVG

12 100 4 7

7 83 3 7 3

12 90 0 6 3

TOTAAL

123

103

111

2014 317 percelen

Meldingen 2012

2013

2014

65

133

143

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 14


BELEIDSDOMEIN 2 – Algemene en ondersteunende diensten - POLITIEK

OCMW-raad - samenstelling

Naam Bijnens Marcella Bollen Jo Costermans Nicole Eurlings Yannick Lenaerts Marie Irène Meuwissen Godfried Nijssen Anita Reyskens Rozette Van der Sman Martinus Coninx Matty Thijs Heidi Weytjens Danny

Adres en telefoon Genkerweg 38 - 089 61 12 46 Mandelseweg 39- 0472 69 83 84 Gijzenveldstraat 2 - 089 72 21 17 Stalkerweg 4 - 0479 22 95 22 Bilzerweg 43 - 089 61 27 30 Hoekstraat 6 - 0487 69 10 61 Boogstraat 5 - 089 61 35 03 Eikenstraat 26 - 089 61 16 25 Boekweitstraat 10 - 089 61 50 66 Kennepstraat 1 - 089 61 17 55 Veldstraat 4 - 0474 89 27 57 Steenblookstraat 1 - 0472 53 81 45

Geb. datum

Hoedanigheid

Anc.

Politieke

8/05/1945 7/07/1988 18/01/1947 28/04/1992 2/02/1959 10/05/1951 16/10/1963 15/07/1956 4/10/1960 14/01/1958 21/04/1974 2/05/1987

Raadslid - ontslag Raadslid Raadslid Raadslid - ontslag Raadslid Raadslid Raadslid Voorzitter - Tijdelijk afwezig Raadslid Voorzitter In vervanging v. Raadslid in vervanging van Raadslid in vervanging van

2001 2013 2013 2013 2008 2013 2010 1995 2013 1995 2014 2014

CD&V CD&V Samen Nieuw ZVP Nieuw ZVP CD&V Nieuw ZVP Nieuw ZVP CD&V Nieuw ZVP Nieuw ZVP CD&V

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 15


BELEIDSDOMEIN 2 – Algemene en ondersteunende diensten - POLITIEK

Deelname in organisaties en verenigingen

Aanduiding gemeenteraad Plaatselijke organisaties Aanduiding van afgevaardigden in vzw De Lieteberg

Dirk Smits Harry Vanherf Dirk Smits Rozette Reyskens André Indestege Nelly Jansen Veerle Remans Sandra Stulens Eric Niesten Marcella Bijnens Bernadette Vanhengel Eveline Liebens

Mandaat raad van bestuur

Hoedanigheid vervangt L. Colla

Datum gemeenteraad sc 15/09/2014 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013

Aanduiding van afgevaardigden in het Plaatselijk Wergelegenheidsagentschap PWA vzw Petra Wynants Matty Coninx Heidi Thijs Bert Cops Sandra Stulens Servaas Dreessen

28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013

Aanduiding van afgevaardigden in het Beheersorgaan van de Bibliotheek Zutendaal stemgerechtigde leden Myène Lenaerts Veerle Remans namens gebruikers bibliotheek Edwin Vanherf Yolande Swennen Mia Ghoos Heidi Thijs Marina Olaerts niet-stemgerechtigde leden Ann Schrijvers Jos Bamps Liesbeth Lens

28/02/2013 28/02/2013 25/04/2013 25/04/2013 25/04/2013 25/04/2013 25/04/2013 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 16

schepen cultuur cultuurbeleidsc. bibliothecaris


BELEIDSDOMEIN 2 – Algemene en ondersteunende diensten – POLITIEK

Aanduiding gemeenteraad

Mandaat raad van bestuur

Hoedanigheid

Datum gemeenteraad

Plaatselijke organisaties Aanduiding leden beheersorgaan gemeenschapscentra stemgerechtigde leden van de politieke strekkingen uit de gemeenteraad Rita Noben Martin van der Sman de vertegenwoordigers van de gebruikers André Gielen Edith Cuypers Chris Remans Nardé Maesen René Gubbels niet-stemgerechtigde leden Ann Schrijvers Jos Bamps Aanduiding van afgevaardigden in de politieraad MidLim Petra Wynants Aanduiding leden GECORO stemgerechtigde leden Hubert Bijnens Bert Jans Panavotis Mitilineos Ludo Panis Marc Vangeneugden Irene Greven Anita Nijssen niet-stemgerechtigde leden Imelda Noben Frans Beckers Extra leven voor projectiezones binnen BPA Dorpskern Jef Bobbaers Raymond Thijs Interlokale projectverenigingen Intergemeentelijke samenwerking Lokaal Woonbeleid GAOZ - beheerscomité Raymond Thijs Matty Coninx (vervanger) Marc Vanhengel Lokaal Woonbeleid GAOZ - stuurgroep Marc Vanhengel Intergemeentelijk samenwerkingsverband IGS regiorol soc. Economie GAOZ gemeenten Raymond Thijs vervanger: Matty Coninx

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 17

gemeenteraadslid voorzitter ondervoorzitter

secretaris verslaggever burgemeester schepen RO schepen schepen afgev. ambtenaar afgev. ambtenaar

28/02/2013 28/02/2013 4/07/2013 4/07/2013 4/07/2013 4/07/2013 4/07/2013 28/02/2013 28/02/2013 27/03/2014 4/07/2013 4/07/2013 4/07/2013 4/07/2013 4/07/2013 4/07/2013 4/07/2013 4/07/2013 4/07/2013 28/11/2013 28/11/2013 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 24/04/2014 24/04/2014


BELEIDSDOMEIN 2 – Algemene en ondersteunende diensten - POLITIEK

Aanduiding gemeenteraad Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden niet onder het decreet van 06/07/2001 Landwaarts Sociaal Woonkrediet nv - aanduiding afgevaardigde in de Alg. vergadering Voordracht kandidaat Raad van Bestuur Landwaarts Sociale Huisvestiging cvba - aanduiding afgevaardigde alg. vergadering Voordracht kandidaat Raad van Bestuur NUHMA - aanduiding van afgevaardigde algemene vergaderingen VVSG vzw - aanduiding afgevaardigde algemene vergaderingen Toerisme Limburg vzw - aanduiding afgevaardigden algemene vergaderingen INTERREGIES - aanduiding afgevaardigde algemene vergaderingen R.L.K.M. vzw - aanduiding afgevaardigde algemene vergaderingen Bosgroep Hoge Kempen vzw & Bosgroep Zuid-Limburg vzw aanduiding afgevaardigde algemene vergaderingen Voordracht kandidaat Raad van Bestuur NIEUW DAK CV - aanduiding van afgevaardigde algemene vergaderingen Voordracht kandidaat Raad van Bestuur De Watergroep cvba - aanduiding afgevaardide algemene vergaderingen Stemgerechtigde Niet-stemgerechtigde Aanduiding afgevaardigde Provinciaal Comité (daardoor ook in sectorcomité) Forum Lokale Werkgelegenheid Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - decreet 06/07/2001 CIPAL CV vertegenwoordiger algemene vergadering Voordracht kandidaat Raad van Bestuur Voordracht kandidaat Raad van Bestuur - lid met raadgevende stem Voordracht kandidaat lid adviescomité I.G.L. CV vertegenwoordiger algemene vergaderingen voordracht van een kandidaat in Raad van Bestuur Limburg.net vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen voordracht stemgerechtigd lid Raad van Bestuur voordracht van een niet-stemgerechtigd Raad van Bestuur INFRAX Limburg vertegenwoordiger algemene vergadering voordracht kandidaat Raad van Bestuur Inter-Energa vertegenwoordiger algemene vergadering voordracht kandidaat Raad van Bestuur Inter-aqua vertegenwoordiger algemene vergadering voordracht kandidaat Raad van Bestuur Inter-Media vertegenwoordiger algemene vergaderingen voordracht kandidaat Raad van Bestuur

Mandaat raad van bestuur

Rita Maes Rudi Potargent Rita Maes Robben Martens Matty Coninx Ann Schrijvers Dirk Smits Robben Martens Dirk Smits

gemeenteraadslid gemeenteraadslid vervangt L. Colla gemeenteraadslid

Harry Vanherf Mannus Hermans (vervanger) Dirk Smits Dirk Smits Christophe Croonen

gemeenteraadslid gemeenteraadslid

Bart Fransen Marcella Bijnens Petra Wynants Matty Coninx Marc Vanhengel

Raymond Thijs Veerle Remans Robben Martens

gemeenteraadslid schepen ambtenaar

JA

Petra Wynants Raymond Thijs Mannus Hermans

Hoedanigheid

28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 25/09/2014 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013

gemeenteraadslid gemeenteraadslid

28/02/2013 28/02/2013 28/02/2013

gemeenteraadslid

24/01/2013

JA JA

28/02/2013 28/02/2013

Bart Fransen Petra Wynants

Datum gemeenteraad

28/02/2013 gemeenteraadslid

28/02/2013

Robben Martens

gemeenteraadslid

28/02/2013

Petra Wynants

gemeenteraadslid

28/02/2013

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 18

JA


BELEIDSDOMEIN 2 – Algemene en ondersteunende diensten - POLITIEK

Beslissingen gemeenteraad over intercommunales Datum GR

Punt

27/03/2014

09

24/04/2014

05

24/04/2014

06

24/04/2014

07

22/05/2014

08

22/05/2014

09

27/11/2014

06

27/11/2014

07

27/11/2014

08

27/11/2014

09

27/11/2014

10

27/11/2014

11

27/11/2014

12

Onderwerp Infrax Limburg: gewone algemene vergadering van 28 april 2014 Aanduiding afgevaardigden: Petra Wynants (60% van de stemmen) en Eric Niesten (40% van de stemmen) Inter-media: algemene vergadering van 6 mei 2014 Aanduiding afgevaardigden: Luc Colla (60% van de stemmen) en Mannus Hermans (40% van de stemmen)| Inter-energa: algemene vergadering van 13 mei 2014 Aanduiding afgevaardigden: Petra Wynants (60% van de stemmen) en Eric Niesten (40% van de stemmen) | Inter-aqua: algemene vergadering van 20 mei 2014 Aanduiding afgevaardigden: Luc Colla (60% van de stemmen) en Mannus Hermans (40% van de stemmen). I.G.L.: algemene vergadering van 20 juni 2014 Aanduiding afgevaardigde: Raymond Thijs Limburg.net : algemene vergadering van 25 juni 2014 Aanduiding afgevaardigde: Dirk Smits Inter-energa: buitengewone algemene vergadering van 9 december 2014 Aanduiding afgevaardigden: Dirk Smits (60% van de stemmen) en Eric Niesten (40% van de stemmen) Infrax Limburg: buitengewone algemene vergadering van 15 december 2014 Aanduiding afgevaardigden: Petra Wynants (60% van de stemmen) en Eric Niesten (40% van de stemmen) Inter-aqua: buitengewone algemene vergadering van 16 december 2014 Aanduiding afgevaardigden: Petra Wynants (60% van de stemmen) en Mannus Hermans (40% van de stemmen) Inter-media: buitengewone algemene vergadering van 17 december 2014 Aanduiding afgevaardigden: Dirk Smits (60% van de stemmen) en Sandra Stulens (40% van de stemmen) Limburg.net: algemene vergadering van 17 december 2014 Aanduiding afgevaardigde: Dirk Smits CIPAL: algemene vergadering van 12 december 2014 Aanduiding afgevaardigde: Matty Coninx I.G.L.: algemene vergadering van 12 december 2014 Aanduiding afgevaardigde: Raymond Thijs

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 19


BELEIDSDOMEIN 2 – Algemene en ondersteunende diensten - POLITIEK

Beslissingen gemeenteraad over andere samenwerkingsverbanden Datum GR

Punt

Onderwerp

23/01/2014

05

Goedkeuring Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen GAOZ

27/03/2014

10

Aanduiding één afgevaardigde in de politieraad lokale politiezone MidLim

24/04/2014

08

25/09/2014

08

Intergemeentelijk samenwerkingsverband IGS inzake regierol sociale economie tussen de GAOZ gemeenten Aanduiding vertegenwoordiger: Raymond Thijs - vervanger Matty Coninx Aanduiding van een nieuwe gemeentelijke afgevaardigde als lid van de Algemene Vergadering vzwToerisme Limburg ter vervanging van de heer Luc Colla

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 20


COMMUNICATIE BD 2.2 Het gemeentebestuur wil met een professioneel communicatiebeleid de interne communicatie en de informatievoorziening naar de burgers verder verbeteren en het imago van Zutendaal naar de buitenwereld versterken. Gemeentelijk infoblad De Oosterzon Het infoblad werd verder uitgebouwd als belangrijke pijler in de gemeentelijke communicatie. Het gemeentelijk infoblad dat reeds enkele jaren hetzelfde grafische en inhoudelijke concept had, werd opgefrist zodat het inhoudelijk aantrekkelijker is en beter afgestemd is op de stijl van de nieuwe gemeentelijke website. Het formaat van de nieuwe Oosterzon is ietsje groter. Hiermee komt er extra ruimte voor duidende foto’s en een overzichtelijke structuur. De nieuwe opmaak werd afgestemd op die van de gemeentelijke website en de infogids. Er werd gekozen voor natuurvriendelijk, fsc-gelabeld papier. De mattere papiersoort zorgt voor een hedendaags uitzicht. De Oosterzon blijft 11 keer per jaar (maandelijks behalve in juli en augustus) in de Zutendaalse brievenbussen vallen. Zo blijf je op de hoogte van de gemeentelijke nieuwtjes. In het infoblad wisselen louter informatie en stukjes over luchtigere onderwerpen elkaar af. De grote gekende rubrieken blijven ongeveer gelijk. Af en toe gaan we dieper in op bepaalde thema’s onder de vorm van een dossier. De evenementen blijven verzameld onder de rubriek UiTinZutendaal. Het gemeentelijk infoblad wordt volledig in eigen huis in elkaar gestoken. Enkel het drukwerk gebeurt extern. Zo kunnen we aan de Oosterzon blijven sleutelen. Het allereerste exemplaar van de nieuwe Oosterzon werd in september 2014 verspreid.

Website In 2013 lanceerde de gemeente Zutendaal haar nieuwe website maar deze wordt blijvend aangepast, ook in 2014. In functie van nieuwigheden en activiteiten kregen zowel de banner op de homepage, de nieuwsberichten op de homepage als de informatie van de verschillende diensten op andere pagina’s telkens systematisch een update. Er werd in 2014 ook voor het eerst gebruikt gemaakt van online formulieren voor de reservaties van de Buitenschoolse Kinderopvang Pierewiet. Dit verhoogd het gebruikersgemak maar ook de verwerking achteraf voor de dienst zelf. Ook voor het behoefteonderzoek van het Huis van het Kind werd gebruikt gemaakt van zo’n digitaal formulier. Aan de verschillende gemeentelijke diensten werd gevraagd om een groot nazicht te doen van alle informatie. Deze aanpassingen werden eveneens uitgevoerd. Daarnaast verbeterde Via Futura (webbeheerder) op vraag van de gemeente een aantal modules in het CMS-systeem zoals die van de openingsuren, de reglementen en die van de integratie van de Oosterzon op de website.

Sociale media De dienst communicatie vertegenwoordigt de gemeente Zutendaal op de nieuwe media en stuurt dit blijvend bij. Zowel op Facebook als op Twitter heeft de gemeente Zutendaal een account. Op Facebook werden er bijna 200 berichten geplaatst in 2014 en steeg het aantal volgers van 1687 naar 1729. De berichten werden ingepland volgens het content plan en hadden betrekking op verschillende soorten gemeentelijke nieuws. Ook voor de plaatsing op Twitter werd gebruikt gemaakt van het content plan om berichten (50-tal) in te plannen. Dit sociaal medium werd vooral gebruikt om belangrijke gemeentelijke berichten en evenementen aan te kondigen en de sfeerverslagen van Dag Limburg te delen. Het aantal volgers steeg tot rond de 600 personen. Issue werd ingezet om de belangrijkste gemeentelijke publicaties te delen en mooi te kunnen integreren als bladerboek op de gemeentelijke website. Op YouTube werden de filmpjes van Dag Limburg toegevoegd aan het kanaal van de gemeente Zutendaal.

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 21


BELEIDSDOMEIN 2 – Algemene en ondersteunende diensten- COMMUNICATIE

Gemeentelijke infogids

Audiovisuele media

In 2014 werd er een nieuwe gemeentelijke infogids uitgebracht. Deze tweejaarlijkse publicatie wordt huis aan huis bedeeld in Zutendaal en is een leidraad met informatie over de gemeentelijke diensten, het gemeentebestuur en geeft een overzicht van de evenementen, toeristische trekpleisters en horeca,… Zowel de inhoud als de vormgeving van deze gids werden in 2014 aangepast en afgestemd op de stijl van de website. De gids werd in mei 2014 verspreid.

Er werd gebruik gemaakt van audiovisuele media voor de communicatie over de belangrijke gemeentelijke items. De overeenkomst met Tv Limburg werd vernieuwd voor de uitzending van zes gemeentelijke items in de rubriek Dag Limburg. Deze filmpjes werden ook gedeeld via de sociale media en gepubliceerd op www.zutendaal.be.

Samenwerking partners De samenwerking met de Provincie Limburg met betrekking tot publicatie in het gemeentelijk infoblad van provinciaal nieuws werd verder gezet. Hierdoor verschijnt er vier keer per jaar een pagina van de provincie in de Oosterzon.

Pers Op regelmatige basis werd er zowel proactief als receptief gecommuniceerd met de pers. Voor nieuwswaardige activiteiten en feiten stelde de dienst communicatie persberichten op en verspreidde deze naar de verschillende regionale media.

Visibiliteit Er wordt gebruik gemaakt van de visibiliteitstoren in het centrum van Zutendaal om de belangrijkste activiteiten en projecten in de gemeente aan te kondigen. Hiervoor werd een planning opgemaakt in het begin van het jaar. De dienst communicatie volgde dit verder op.

Fotodatabank Er werd een gemeenschappelijke digitale map aangemaakt waarop op de verschillende diensten op een eenvormige manier foto’s kunnen bewaren. Bovendien worden de diensten gestimuleerd om tijdens de verschillende activiteiten foto’s te maken zodat de fotodatabank wordt uitgewerkt en zo beschikt over recente foto’s. Er werd ook een nieuw semiprofessioneel fototoestel aangekocht zodat de kwaliteit van de foto’s voldoende is voor gebruik in de verscheidene gemeentelijke media.

Mediamix en content plan In 2014 werd er gebruik gemaakt van een content plan om zo in te plannen welke informatie op welke manier, wanneer en via welk medium gecommuniceerd wordt om zo de juiste doelgroepen te bereiken.

Inspraak en participatie De dienst communicatie tracht de inspraak- en participatiemogelijkheden te bevorderen bij het ruime publiek via de gemeentelijke media en de diensten zelf. De verschillende diensten worden gestimuleerd om voor belangrijke en complexe dossiers infovergaderingen te organiseren om bewoners zo op de hoogte te brengen. Maar ook in de vernieuwde Oosterzon kwam er een vaste rubriek met daarin de data van de gemeenteraad en informatie over het huishoudelijk reglement. Ook op de website is er een vast onderdeel over inspraak. Ook via de sociale media werden de gemeenteraden vaak aangekondigd.

Huisstijl De dienst communicatie tracht erover te waken dat er een consequent gebruik is van de huisstijl in alle communicatiekanalen. Zo werd de vormgeving van de nieuwe infogids, de vernieuwde Oosterzon, het samenvattend boekje van de beheers- en beleidscyclus alvast afgestemd op die van de gemeentelijke website. Diensten worden gestimuleerd om overleg te plegen met de dienst communicatie omtrent nieuwe publicaties zodat de dienst kan waken en advies kan geven in verband met de huisstijl.

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 22


ONDERSTEUNENDE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN BD 2.3 De algemene en ondersteunende diensten dragen bij aan de uitbouw van een zo professioneel, efficiĂŤnt, kwaliteitsvol en klantgericht mogelijke organisatie. Deze diensten bieden optimale ondersteuning bij het bereiken van de doelstellingen van de overige beleidsdomeinen. Organogram

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 23


BELEIDSDOMEIN 2 – Algemene en ondersteunende diensten - ONDERSTEUNENDE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 24


BELEIDSDOMEIN 2 – Algemene en ondersteunende diensten - ONDERSTEUNENDE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 25


BELEIDSDOMEIN 2 – Algemene en ondersteunende diensten - ONDERSTEUNENDE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 26


BELEIDSDOMEIN 2 – Algemene en ondersteunende diensten - ONDERSTEUNENDE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN

Personeelsbestand op 31/12/2014 Organieke Formatie

functie gemeentesecretaris financieel beheerder / gemeenteontvanger afdelingshoofd algemene diensten administratief hoofdmedewerker administratief medewerker administratief bediende verantwoordelijke poetsdienst poetspersoneel afdelingshoofd diensten vrije tijd communicatiedeskundige sport - en jeugdambtenaar coördinator toerisme / Lieteberg bibliothecaris bibliotheek assistent cultuurbeleidscoördinator afdelingshoofd technische diensten deskundige patrimoniumbeheer stedenbouwkundig ambtenaar milieuambtenaar duurzaamheidsambtenaar ploegbaas controleur der werken geschoold werkman ongeschoold werkman totaal algemeen totaal Gedetacheerd personeel FOD binnenlandse zaken administratief medewerker

niveau DG DG Bx Cx Cv Dv Dv Ev Bx Bv Bv Cx Bv Cv Bv Bx Bv Cx Cx Bv Dx Dx Dv Ev

Cx

werkelijke bezettinsgraad ingevulde ingevulde functies functies statutair contractueel statutair contractueel 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 3 0 1,8 0 5,5 4,91 4,3 4,52 1 0,5 1 0,5 0,66 0 0 0,66 0 3,5 0 4,95 1 0 0 0 0 1 0 0,8 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1,09 0,5 0,8 0,25 1 0 0,8 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0,5 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2 14 0 16,38 0 4 0 0 25,25 30,91 17,7 31,22 56,16 48,76 1

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 27

0


BELEIDSDOMEIN 2 – Algemene en ondersteunende diensten - ONDERSTEUNENDE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN

Aantal VTE's (Voltijds Equivalenten) Vastbenoemd

Decr. niv.B niv.C niv.D niv.E Totaal Totaal Totaal  

man 1,00 2,00 4,00 1,00 0,00 8,00

vrouw 1,00 1,00 2,00 1,00 0,00 5,00 13,00

VOLTIJDS Gesco's

Contractueel man 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

vrouw 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

man 0,00 2,00 2,00 13,00 0,00 17,00

vrouw 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 18,00 31,00

Vastbenoemd man 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,80

vrouw 0,00 0,00 3,90 0,00 0,00 3,90 4,70

DEELTIJDS Gesco's

Contractueel man 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,18

vrouw 0,00 0,80 0,36 0,66 0,00 1,82 2,00

man 0,00 0,00 0,00 3,20 0,00 3,20

vrouw Totaal vte's 0,00 2,00 0,00 7,60 2,41 14,67 0,50 19,54 4,96 4,96 7,87 48,77 48,77 11,07 48,77 17,77

Aantal Koppen (Werknemers) Vastbenoemd

Decr. niv.B niv.C niv.D niv.E Totaal Totaal

man 1 2 4 1 0 8

vrouw 1 1 2 1 0 5 13

VOLTIJDS Gesco's

Contractueel man 0 0 0 0 0 0

vrouw 0 0 0 0 0 0 0

man 0 2 2 13 0 17

vrouw 0 1 0 0 0 1 18

Vastbenoemd man 0 1 0 0 0 1

vrouw 0 0 8 0 0 8 9

DEELTIJDS Gesco's

Contractueel man 0 0 0 1 0 1

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 28

vrouw 0 1 1 1 0 3 4

man 0 0 0 4 0 4

vrouw 0 0 5 1 9 15 19

Totaal koppen 2 8 22 22 9 63 63


BELEIDSDOMEIN 2 – Algemene en ondersteunende diensten - ONDERSTEUNENDE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN

Gemeentepersoneel Dienst

Functie

Vast

Secretaris

Secretaris

M. VANHENGEL

Gesco

Contractueel

In dienst 16/03/1985

° 02/04/58 Ontvanger

Ontvanger

J. MULDERS

1/09/2006

°12/05/71 Personeel

Afdelingshoofd

B.HELEVEN

1/10/2009

°14/11/76 Personeel &

Admin. medewerker

Strafregister Burgerl. stand

A. GEURTS ° 19/02/55

Admin. medewerker

S. CLAESEN

Militie

° 02/02/50

Rijbewijzen

1/2 Loopbaanonderbreking 01/07/00

Vreemdelingen

1/10/1984

Admin. medewerker

17/12/1984

D. BIJNENS

16/05/1994

° 15/02/69 Halftijds 01/07/00 Bevolking

Admin. medewerker

A. WEYTJENS

1/02/1978

° 12/12/56 1/2 loopbaanonderbreking 01/01/2007 Admin. medewerker

D. BIJNENS

16/05/1994

° 15/02/69 Halftijds 01/07/00 Onthaal

Admin. medewerker

Y. NOBEN

16/07/1982

° 27/09/56 Halftijds Secretariaat Rekendienst

Admin. hoofdmedewerker

S. MARTENS ° 26/04/56 1/5 loopbaanonderbreking 01/03/08

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 29

16/02/1978


BELEIDSDOMEIN 2 – Algemene en ondersteunende diensten - ONDERSTEUNENDE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN

Dienst

Functie

Vast

Contractueel

In dienst

Admin. medewerker

C. JACOBS

Gesco

C. JACOBS

16/02/1988

° 19/10/66

° 19/10/66

Halftijds 01/07/00 (19/38) Admin. medewerker

01/10/09 (6/38)

C. THIJS

C. THIJS

° 19/08/63

° 19/08/63

Halftijds 01/07/00

Halftijds 01/07/00

1/09/1987

1/5 LBO medische bijstand vanaf 01/09/2013 G. DANIELS

Admin. bediende

1/10/1984

° 28/12/62 communicatiedeskundige

R. INDESTEEGE

16/06/2012

°24/09/1977 1/5 lbo ouderschaps verlof 01/07/2012 Vrije tijd

Cultuurbeleidscoördinator

Toerisme

16/07/1982

° 23/12/53

Heemkunde Cultuur

J. BAMPS 1/5 loopbaanonderbreking 01/11/10

Admin. bediende

Informatie

K. KELLENS

1/02/1984

° 01/02/59 Halftijds Admin. medewerker

R. LAMBIE

16/11/1993

° 22/03/53 Sportdienst

Admin. medewerker

dienst welzijn

G. NIJS

G. NIJS

° 20/10/61

° 20/10/61

Halftijds

Halftijds

Sport- en jeugdambtenaar

W. GORISSEN

16/02/1984

1/09/2008

°11/05/1985 Jeugddienst

Admin. medewerker

D. BOSMANS

1/09/2014

°23/01/1993 Bibliotheek

Bibliotheekassistent

H. BIJNENS

H. BIJNENS

° 14/09/63

° 14/09/63

Halftijds 24/07/00

9,5/38

1/5 LBO medische bijstand vanaf 01/07/2014

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 30

1/10/1984


BELEIDSDOMEIN 2 – Algemene en ondersteunende diensten - ONDERSTEUNENDE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN

Dienst

Functie

Vast

Bibliothecaris

L. LENS ° 23/06/57 M. VALKENBORG ° 14/11/59 Halftijds M. CLAES ° 07/08/64

1/10/1984

O. VAES °23/05/1969 F. BECKERS ° 28/01/59 I. NOBEN ° 30/04/60

1/01/2010

Admin. medewerker

Computersyst. verantwoordel. Ges. Werken Technische dienst

Deskundige

Milieudienst

Milieuambtenaar

Ruimtelijke Ordening

Stedenb. ambtenaar

Afdelingshoofd

desk. Patrimonium & infrastructuur

Admin. medewerker

Admin. medewerker Technisch personeel

Ploegbaas

Werkman Werkman

In dienst

1/10/1984

16/02/1988

1/10/1990 16/01/1984 1/12/2001 1/08/2012 1/10/1993

1/10/2013

R. GUBBELS ° 17/01/1961

1/01/2010

Werkman Werkman

Contractueel

B. VANDERSTRAETEN ° 08/12/1977 H.MENGELS °20/05/1982 P. VANHEUSDEN ° 02/07/59 25/38 M. VANGENEUGDEN ° 25/01/1963

Duurzaamheidsambtenaar Technische Dienst

Gesco

J. JACOBS ° 13/08/50 L. BOBBAERS ° 01/06/64 R. CRIJNS ° 10/06/63 F. DANIELS ° 13/08/61

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 31

1/01/1974 2/01/1985 16/01/1984 16/07/1982


BELEIDSDOMEIN 2 – Algemene en ondersteunende diensten- ONDERSTEUNENDE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN

Dienst

Functie Werkman

Gesco

Contractueel

In dienst

Werkman

D. JONKERS ° 12/03/62 1/5 LBO medische bijstand vanaf 01/05/2013 A. NIJSSEN

Werkman

° 23/08/56 1/5 LBO medische bijstand vanaf 01/01/2013 E. REYSKENS

2/05/1983

Werkman

°24/01/59 1/5 LBO medische bijstand vanaf 01/03/2013 F. VANHENGEL

16/07/1982

Werkman Werkman Werkman Werkman

Werkman Werkman Werkman Werkman Werkman Poetspersoneel

Vast

16/01/1984

17/11/1980

° 18/05/62 J. VLIEGEN ° 12/04/54 J. WEYTJENS ° 07/10/60 E. MEURIS ° 20/04/65 R. VANHENGEL °12/12/66 1/5 LBO medische bijstand vanaf E. NIJS01/04/2013

1/08/1984 2/05/1983 1/09/1987 6/07/2005

7/12/2005

°23/06/66 E.THIJS ° 27/11/63 F. MEERS °15/12/74 D. JORSSEN °27/05/81 D. PULINX °16/04/80

Coördinatie poetspersoneel

30/08/2010 30/08/2010 31/08/2010 8/11/2011 M. ACHTEN ° 22/10/70 Deeltijds 25/38

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 32

24/01/2000


BELEIDSDOMEIN 2 – Algemene en ondersteunende diensten- ONDERSTEUNENDE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN

Dienst

Functie

Vast

Poetsvrouw

Federaal gedet. ambtenaar

Admin. medewerker

Gesco J. GEURTS ° 30/08/56 Halftijds N. CUYPERS ° 24/05/57 Halftijds M.J. MEERS ° 26/11/54 Deeltijds 15/38 S. DUSAER ° 27/12/70 Halftijds L. WEYTJENS ° 24/03/54 Pensioen op 01/04/2014 Halftijds S. STEFANSKI ° 17/06/72 Halftijds A. FOUNTOULAKIS ° 19/10/65 20/38 M. CUYPERS ° 09/06/1967 OCMW naar gemeente op 01/04/2013 N. JONKERS °14/05/1968 Halftijds V. DELLO ° 03/05/1967 20/38

L. VERBEEMEN °23/04/1966

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 33

Contractueel

In dienst 5/03/1991

4/02/1999

1/09/1999

21/05/2001

1/10/2000

24/01/2000

1/07/2004

1/04/2013

25/08/2009

1/09/2007

1/03/2005


BELEIDSDOMEIN 2 – Algemene en ondersteunende diensten- ONDERSTEUNENDE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN

Dienst secretariaat – taken Belastingen Politie – Openbare orde

Verkeer Economische aangelegenheden Sociale aangelegenheden

Cultuur

Financiën Kerken- Kerkfabrieken Intercommunales Diversen

Redactie van gemeentelijke belastingreglementen en tariefreglementen Kienvergunningen Nachtvergunningen Kermissen Brandveiligheid Standplaatsen Doortochten Verzekering Obj. Aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing Verordeningen en reglementen Politiereglementen Markten – ambulante handel Gemeentelijke kampeerterreinen Premie voorhuwelijkssparen 11.11.11-actie Ontwikkelingssamenwerking Inrichting Derde Wereldbeurs Organisatie diverse recepties Ontvangsten Gouden Bruiloften Gemeenschapsraad Toelagen jubileumvieringen Opstellen gemeentelijke belastingsreglementen Toelage compensatie niet-beschikbaarheid van riolering Administratie Administratie Afvaardigingen Algemene correspondentie Dagordes, overzichtslijsten en notulen schepencollege en gemeenteraad Redactie jaarverslag Allerhande typewerk Register inkomende en uitgaande post Gemeentelijke vzw’s Provinciale aangelegenheden Correspondentie van het schepencollege

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 34


BELEIDSDOMEIN 2 – Algemene en ondersteunende diensten- BURGERADMINISTRATIE

BURGERADMINSTRATIE BD 2.4 De dienst burgeradministratie verzorgt de dienstverlening naar de burger toe voor alles wat betrekking heeft op bevolking en burgerlijke stand. Ze is de link tussen de burger en de overheid. Ze registreert en verwerkt de gegevens betreffende de identificatie, verblijfplaats en diverse informatiegegevens die door de wet voorgeschreven zijn. De dienst voert de opgelegde taken van de hogere overheid adequaat uit. BEVOLKING Beweging van de bevolking en bevolkingscijfer (incl. niet-Belgen) Algemene opgave van de bevolkingscijfers (gegevens Rijksregister) Opneming in de registers (bevolking + vreemdelingen) 2012

201 3

2014

Geboorten M V

35 35

31 32

33 37

Totaal

70

63

70

Vestigin g van gewoon hoofdverblijf in d e gemeen te M V

179 175

21 1 21 1

201 214

Totaal

354

42 2

415

AL GEMEEN TOTAAL M V Totaal

214 210 424

24 2 24 3 48 5

234 251 485

Afvoering van de registers 2012 Overlijdens M V Totaal

2013

2014

27 24 51

21 23 44

32 25 57

M V Totaal

193 196 389

180 206 386

198 209 407

ALGEMEEN TOTAAL M V

220 220

201 229

230 234

Totaal

440

430

464

Overbrenging van het gewoon hoofdverblijf naar andere gemeentebuitenland

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 35


BELEIDSDOMEIN 2 – Algemene en ondersteunende diensten- BURGERADMINISTRATIE

Beweging van de bevolking en bevolkingscijfer (incl. niet-Belgen) Natuurlijke beweging (gegevens uit het Rijksregister) Totale aanwinst bevolkingscijfer

Opneming in de registers M V Totaal

2012

2013

214 210 424

242 243 485

2014 234 251 485

Afvoering van de registers M V

220 220

201 229

230 234

Totaal

440

430

464

SALDO

-16

55

21

Activiteiten van de bevolkingsdienst

2013

M V

3.534 3.514

3.581 3.602 3.522 3.522

Totaal

7.048

7.103 7.124

2013

2014

71 112 1.220

66 248 1.142

0 195 834

169

177

183

211

250

214

Uitreiken van stukken I.S. voor kinderen onder 12 jaar * I.B. onder 12 jaar - reis buitenland Europese I.K.- elektronische I.K. Mutaties (verandering van verblijf in de gemeente) aantal (* w aarvan 11 her nummeringen) Staat van afgegeven en verlengde paspoorten Afgeleverde paspoorten Bijwerken gegevens Rijksregister

Afleveren van attesten aan de hand van het Bevolkingsregister

Bevolkingscijfer op 31 december 2013 2012

2012

2014

Bevolkingscijfer met wachtregister inbegrepen op 31/12/2014: 7.146

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 36


BELEIDSDOMEIN 2 – Algemene en ondersteunende diensten- BURGERADMINISTRATIE

BURGERLIJKE STAND 2012

2013

2014

35 70 53 13

27 63 43 18

24 70 28 8

Huwelijken Geboorten Overlijdens Echtscheidingen

Geboorten 2012 Maand januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

Huwelijken (gegevens registers Burgerlijke Stand) Leeftijd van de gehuwden 2012 M 0 0 0 5 9 13 8 35

min 18 jaar 18-21 22-25 26-30 31-35 35-50 plus 50 jaar TOTAAL

2013

V 0 0 3 7 8 12 5 35

T 0 0 3 12 17 25 13 70

M 0 0 2 3 9 6 7 27

2014

V 0 0 2 7 8 4 6 27

T 0 0 4 10 17 10 13 54

M 0 0 1 7 7 5 4 24

V 0 0 3 7 7 3 4 24

T 0 0 4 14 14 8 8 48

TOTAAL

Algemeen overzicht – huwelijk per maand

2012 2013 2014

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

TOTAAL

1 1 0

2 2 1

1 3 0

3 1 3

7 1 7

5 6 2

3 2 4

2 4 4

5 4 0

3 1 2

0 2 0

3 2 1

35 29 24

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 37

2013

2014

M

V

T

M

V

T

M

V

T

1 3 1 3 7 3 0 3 4 3 4 3

5 1 3 6 3 4 3 1 3 4 2 0

6 4 4 9 10 7 3 4 7 7 6 3

3 0 2 2 4 2 3 2 6 4 1 2

2 2 2 1 3 3 3 1 5 0 4 6

5 2 4 3 7 5 6 3 11 4 5 8

2 2 4 3 3 3 3 1 3 2 3 4

7 4 3 2 4 2 3 3 4 3 2 0

9 6 7 5 7 5 6 4 7 5 5 4

35

35

70

31

32

63

33

37

70


BELEIDSDOMEIN 2 – Algemene en ondersteunende diensten- BURGERADMINISTRATIE

Nationaliteit Overlijdens (gegevens registers van de burgerlijke stand) 2012 Bekomen van de Belg. Nationaliteit M V Totaal Afstand Belg. Nationaliteit M V Totaal

2013

2014

3 2 5

2 3 5

2 3 5

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2012

2013

2014

Hier gehuisvest - hier overleden M V

9 16

7 10

13 10

Totaal

25

17

23

Elders gehuisvest - hier overleden M V

1 1

2 5

3 2

Totaal

2

7

5

27

24

28

ALGEMEEN TOTAAL

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 38


BELEIDSDOMEIN 2 – Algemene en ondersteunende diensten- BURGERADMINISTRATIE

VREEM DELIN GENDI ENST Beweging van de niet-belgen ingeschreven in het vreemdelingenregister en bevolkingsregister (gegevens uit het Rijksregister) Opneming in het register

2012

2013

2014

Geboorten M V

3 0

1 4

2 3

Totaal

3

5

5

55 55

39 52

47 47

Totaal

110

91

95

ALGEMEEN TOTAAL

113

96

100

2012

2013

2014

4 2 6

3 4 7

3 3 6

55 55 110 116

63 68 131 138

44 37 81 87

Aankomsten M V

Afvoeren van het register Overlijden M V Totaal Vertrek M V Totaal ALGEMEEN TOTAAL

Verblijfstitel

Attest van immatriculatie - niet E.E.G.-onderdaan Attest van immatriculatie B - E.E.G.-onderdaan Elektronische Vreemdelingenkaarten A B C E E+ F F+ Aankomstverklaring Bijlage 3bis verbintenis tot tenlasteneming

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 39

2012

2013

2014

20 0

20 0

17 0

12 1 0 26 83 3 0 17 26

6 2 1 53 107 1 1 19 22

8 3 0 52 128 12 4 8 15


BELEIDSDOMEIN 2 – Algemene en ondersteunende diensten- BURGERADMINISTRATIE

Aantal aanwezige niet-Belgen (aan de hand van gegevens uit het Rijksregister) 2013

2012

2014

Armenie Bosnië Denemarken Duitsland Griekenland Hongarije Indonesië Italië Marokko Nederland Oostenrijk Polen Rusland Spanje Turkije Ver. Koninkrijk Ver.Staten Vluchtelingen Andere

M 2 5 0 10 13 1 0 37 3 267 1 16 4 4 6 1 1 2 22

V 4 3 1 14 11 0 1 25 4 255 0 13 3 5 10 1 1 2 43

T 6 8 1 24 24 1 1 62 7 522 1 29 7 9 16 2 2 4 65

M 2 2 0 10 15 1 0 35 3 259 1 20 0 2 5 1 2 0 22

V 4 1 1 12 11 0 1 24 4 245 0 20 0 1 6 1 2 1 40

T 6 3 1 22 26 1 1 59 7 504 1 40 0 3 11 2 4 1 62

M 2 2 0 6 14 2 0 39 3 271 1 24 0 2 6 1 4 1 12

V 3 1 1 10 9 2 1 25 4 247 0 28 1 1 8 1 3 1 36

T 5 3 1 16 23 4 1 64 7 518 1 52 1 3 14 2 7 2 48

TOTAAL

395

396

791

380

374

754

391

381

772

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 40


BELEIDSDOMEIN 2 – Algemene en ondersteunende diensten - VEILIGHEIDSZORG

VEILIGHEIDSZORG BD 2.5 Het lokale politiekorps en de brandweer staan in voor de basiszorg op gebied van veiligheid om zo de leefbaarheid en de leefkwaliteit van de lokale gemeenschap te garanderen. De gemeente is aangewezen op de brandweerdiensten van Genk. Kosten van de brandweer.Voor 2012 bedroeg de bijdrage in de kosten € 199.574,34 en voor € 222.500,00. Voor 2014 bedroeg de bijdrage in de kosten € 631.573,67 (3.492,50 opstart brandweerzone Limburg-Oost inbegrepen)

Interventies van de brandweer Brandverslagen Brand buiten Brand gras/bos/heide Brand gebouw Brand chalet/caravan Brand industrie Brand ontploffing Brand geur/controle Schouwbrand Aantal verslagen

3 4 2 7 1 1 1 5 24

Ambulanceverslagen Hartinfarct Ongeval openbare weg Ziek openbare weg Nutteloze rit Rit geannuleerd Ziekte Ziekenvervoer Vervoer gekwetste Aantal verslagen

1 1 1 2 1 1 10 1 17

Technische interventie en redding Bevrijding opgeslotene/open deur Bevrijding hond/wagen Bijstand ziekenwagen Dreggen, takelen, berging, redding te water Duikers Evacuatie persoon, ladderwagen Geurhinder benzine, lek brommer Logistiek - stutten weghalen loos alarm Ongeval LPG lek Reinigen wegdek Signalisatie Stormschade Technische interventie Verkeersongeval Vrijmaken openbare weg Waterlevering Wateroverlast Wespenverdelging Zoekactie vermiste persoon Aantal verslagen

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 41

2 1 2 2 4 1 1 1 4 1 26 2 1 5 1 5 3 9 78 2 151


GEBOUWEN BD 2.6 PRIORITAIR Voorzien en uitbouwen van een gemeentelijke infrastructuur, die voldoet aan de wettelijke vereisten en die in functie staat van de actuele noden van de bevolking. De gemeente hecht veel belang aan een goede dienstverlening aan zijn burgers en zet daarom in op een maximale ontplooiing van zijn patrimonium zodat het aangepast is aan nieuwe ontwikkelingen. BD 2.7 De dienst gebouwen staat in voor de orde en netheid van de gemeentelijke gebouwen en zorgt ervoor dat de inwoners en bezoekers van de gemeente ontvangen worden in verzorgde, propere gebouwen. Site gemeentehuis Oppervlakte: 27 are 58 Oppervlakte perceel Nettersheimplein : 20 are 52 Bebouwde oppervlakte (opmerking: geen rekening gehouden met Bib (360m²))  Gemeentehuis: 947,50 m²  DVT: 433 m²  Kelder: 486,125 m²  Totaal: 1866,62 m² Volume    

Gemeentehuis: 8053,79 m³ DVT / 3965 m³ Kelder: 1361,16 m³ Totaal: 13379,95 m³

BPA Dorpskern “Zone openbaar Nut”

Bezetting  Personeel  Politie  Heemkundige kring  Museum heemkundige kring  OXFAM wereldwinkel  Cultuurzaal (diverse) Zutendaals theater, Zutendaals mannenkoor, Fanfare St Ursula (Bonte avond), VTB Kultuur, Davidsfonds, Scholen (Wonderwijzer, De Parel), EDJA, T@R sprankel  Oosterzonne concerten/ kiosk  Lokaal II, III en IV en cultuurcafe Hongaarse les (ma 19.30 - 21 u), Computerlessen (di 9 – 12 u donderdag volledige dag ), Muziek academy Lanaken (Woe 12.30 - 13.30 u), OKRA (Di 13:30-17.00), ’t Ateljeeke (Woe 18.30-21.30 u), Infrax (dinsdagvoormiddag), Welzijnsraad, cultuurraad, Fractievergaderingen, Fanfare St Usula (Bonte Avond), PWA, VTB Kultuur, Davidsfonds, Zutendaals mannenkoor, Scholen (Wonderwijzer /De Parel), EDJA, T@R sprankel

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 42


BELEIDSDOMEIN 2 – Algemene en ondersteunende diensten- GEBOUWEN

Site school en parochiecentrum Oppervlakte: 80 are 64 Parochiecentrum: 10 are 15 Bebouwde oppervlakte Bebouwde oppervlakte: 888 m² Oud schoolgebouw: 1508,13 m² Nieuw schoolgebouw: 864,76 m² Totaal: 2372,89 m² BPA centrum – Zone voor openbaar nut Bezetting Dance Express Tafeltennis vereniging Smash (Vrij 19:30-22:00) Muziekschool AVDAQ (Berk en Brem, Dance express, …) De Kaller Boogschiet vereniging (zaterdag 19:30 – 23.00) Kunstkring ’t Zolderke Kleedruimte/administratie wielerwedstrijden Gezinsbond (tweedehandsbeurs) Bezetting parochiecentrum KVLV Parochie comité Eetdagen/ koffietafel/ …

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 43


BELEIDSDOMEIN 2 – Algemene en ondersteunende diensten- TECHNISCHE DIENSTEN

TECHNISCHE DIENSTEN BD 2.8 De technische diensten staan in voor het onderhoud en de netheid van alle Zutendaalse openbare gebouwen, infrastructuur en groen om deze in optimale omstandigheden te bewaren en ter beschikking te stellen van inwoners en bezoekers.

VOERTUIGENPARK Voertuig Bobcat Voertuig Buckner 1 FCD 469 Voertuig Ford Kuga 1 ACV 022 Voertuig Ford Transit 834BTK Voertuig Peugeot 1 BIY 742 Voertuig Peugeot Partner 1-CXU833 Voertuig Renault 903 AFS Vrachtwagen DAF 666 AAZ Vrachtwagen Scania 1 EPR-761 Traktor Fiatagri 110-90 ARJ 750 Traktor New Holland SAT 977 Graafmachine JCB TEV 747 Graafmachine JCB TEV750 Graafmachine Takeuchi TB175W AFD040 Aanhangwagen 1 QBH 076 Aanhangwagen 1QBH074 Aanhangwagen max. 500kg Signalisatiewagen

Aantal

Bouwjaar

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1992 2013 2010 2010 2011 2012 2007 2008 2012 1993 2003 1991 1992 2009

2014

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 44


BELEIDSDOMEIN 2 – Algemene en ondersteunende diensten – TECHNISCHE DIENSTEN

Machines en andere materialen Accu schroefmachine Milwaukee 18V 4Ah M18 BDD-402C Metabo 18 LTX Impuls Velox 650 LD2 Stilh BR 600 Accu boorhamer Berner BACHD-36 V LI Metabo UHE Multi klopboor Stilh FS 280 Stilh FS 450 Metabo KHE 56 Werfkast 6/16a 2/32a 1/63a Werfkast 12/16a 4 /32a 1/63a Werfkast 6/16a 2/32a Zekeringbord stopc. Stilh grondboor BT 121 Hakselaar V Daele TU27-40 Palenhamer Stihl HS 82 Nilfisk Alto Klinkerklem Stihl MS200T Stihl MS290 Stihl MS650 Stihl HT131 Ladder 2*16 Trapladder 6 Trapladder 7 Trapladder 8 Compressor Ironside IRC 100-425 Maaier Althyco

Bouw- AankoopAantal jaar jaar 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1

2014

2013

2015

FEESTMATERIALEN Biertafels Erepodium Nadars 2m in lopende meters Nadars 2,5m in lopende meters Podiumelementen Statafel Tent blauw Tent groen Vlag België Vlag Limburg Vlaggenmast Vlag Vlaanderen Vlag Zutendaal Voorzettoog Afvaleiland6 Afvaleiland8 Vuurkorf Zitbank

2004

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 45

114 1 183 122 15 30 12 7 5 5 10 5 60 3 3 2 8 98


BELEIDSDOMEIN 2 – Algemene en ondersteunende diensten – TECHNISCHE DIENSTEN

MACHINES EN ANDERE MATERIALEN Niveaumeter Spatoc LL50 + statief Metabo Metabo 230 Metabo PE - 175 Metabo W14-125 Sneeuwborstel City Cat Seek tech SR 60 Standpijp 110205251 Rolsteiger Soteco Strooikar groen Rems CAT ANC VE set Trilplaat Trilwals Vuilwaterpomp Lowara Domo 7/B L17 Metabo STE 100 Plus Handzaag Metabo cirkelzaag Metabo KGS 305 Tegelzaag Jolymax 230 Zitmaaier Walker Zoutstrooier Giletta Zoutstrooier City Cat 150l Zoutstrooier tractor

Aantal Bouwjaar Aankoopjaar 1 1 1 1 1 1 2013 1 2013 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2002 1 1 2013 1

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 46


BELEIDSDOMEIN 2 – Algemene en ondersteunende diensten – TECHNISCHE DIENSTEN

OVERZICHT NIET GEWERKTE DAGEN WEGENS Verloven terugname overuren/kredieturen Ziekte Loopbaanonderbreking, … Andere, opleidingen, …

TOEZICHT WERKEN OVERZICHT UITGEVOERDE WERKEN Containerpark Milieu/groendienst Afbraak illegaal weekendverblijf Bladkorven Hakselen particulieren Groenbeheer langs de wegen Onderhoud parken en pleinen Snoeien bomen en hagen Opruimen sluikstorten Vuilronde Gft vervangen en verdeling vuilzakken Grot Kerkhof Onderhoud en bijstand begrafenissen

622 160 174 195 21 1.172

dagen dagen dagen dagen dagen dagen

195 dagen 2.579 dagen 495 dagen 31 58 28 35 107 6 10 102 15 185

dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen

42 dagen

Infrastructuurwerken Omgevingswerken ZVV Aanleg parking B Remansstraat Garageboxen Technische dienst Vervanging sanitair en ventilatie sporthal Afwatering De Stapsteen/Posthalt Herstelling inkom turnzaal Schoolstraat Onderhoud Petanquebanen Uitbreiding urnevelden Kleine herstellingen en onderhoudswerken Manifestaties en logistiek Leveren en ophalen feestmaterialen en ondersteuning evenementen Logistieke ondersteuning andere gemeentelijke diensten en andere diensten

228 26 125 26 20 7 12 12 65

dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen dagen

251 dagen 93 dagen

OCMW Ondersteuning OCMW en opvang, herstellingen en onderhoud

101 dagen

Signalisatiewerken Herstelling, aanpassing en plaatsen verkeerssignalisatie

23 dagen

Voertuigen Onderhoud en herstelling in eigen beheer

44 dagen

Wegenis Herstel en aanleg wegen en voetpaden Onderhoud riolering, grachten en slokkers Borstelen wegen en fietspaden

136 dagen 37 dagen 133 dagen

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 47


BELEIDSDOMEIN 2 – Algemene en ondersteunende diensten - TECHNISCHE DIENSTEN

BOSBOUW & JA CHT Bosbouw Plaatsnaam Houtkoopmannen

Houtsoort

dringende zuiveringskap - enig lot - Grote Heide Zuid 78 a dringende houtkap 10/6/2014 - enig lot - Molenpadveld 20 a verkoop 19/10/2014 houtbeurs - enig lot - Grote Heide Zuid verkoop 20/11/2014 - lot 16-2014/9 - Molenpadveld 22 a, 21 a, 20 a, 16 a verkoop 20/11/2014 - lot 16-2014/9 - Molenpadveld 15 a, 13 a, 13 b, 9a, 12 a, 10 a Totaal lot 16-2014/10 - Wimismaelveld 69 a, 60a, 61 a, 58 a 59a, 57a, 57b, 62a + Boeneveld 80a, 80b Totaal lot 16-2014/11 - Gewaai 75 a, 77 a, 76 a, 77 b totaal lot 16-2014/12 De Hoven 74a, 73a, 72a, 70a, 71a totaal lot 16-2014/13 Grote Heide Zuid 12a, 17a, 18a, 22a, 23a, 28a, 33b, 37a, 42a, 45a, 46a, 54a, 79a totaal TOTAAL

Corsikaanse den Corsikaanse den Corsikaanse den Corsikaanse den Grove den Corsikaanse den Grove den

Grove den Corikaanse den Corsikaanse den Amerikaanse eik Grove den

Amerikaanse eik Grove den Corsikaanse den

Aantal Volume m3 Prijs excl. 3% Prijs incl. 3% 47 286 47 2554 1288 3842 684 2632

38 188 38 1519 662 2181 645 1426

2632 1571 71 1642 2288 324 927 3539

1426 957 96 1053 1615 274 412 2301

368 1773 2595 4736 18370

403 877 1381 2661 9847

JACHT In 2014 bracht de verpachting van de jacht op eigendommen toebehorende aan de gemeente Zutendaal 16.636,80 euro op. De roerende voorheffing op de inkomsten voortvloeiend uit de verpachting bedroeg in 2014 4.159,20. JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 48

€ 1.456,31 € 5.756,00 € 8.387,00 € 104.500,00

€ 1.500,00 € 5.928,68 € 8.638,61 € 107.635,00

€ 93.100,00

€ 95.893,00

€ 50.800,00

€ 52.324,00

€ 111.138,30

€ 114.472,45

€ 129.300,00

€ 133.179,00

€ 408.556,80

€ 420.813,50


BELEIDSDOMEIN 2 – Algemene en ondersteunende diensten - TECHNISCHE DIENSTEN

GEZONDHEID EN HYGIENE Ontsmett ing en openbare re iniging Uitgaven voor bestrijding van schadelijke dieren en planten 2012 2.901,42 euro 2013 3.681,16 euro 2014 2.501,45 euro

Ophalen en ver wer ken van huisvui l Verkoop van huisvuilzakken 2012 74.139,00 euro 2013 89.848,50 euro 2014 63.877,97 euro

Kostprijs huisvuilverwerking (Limburg.net) 2012 2013 2014

488.842,98 euro 474.058,34 euro 363.072,42 euro

Afvalwater Lengte van het gemeentelijk rioolnet: 65,641 km. Vanaf 01/01/2004 bij RIOLIM. Onderhoud en ruimen van riolen Overdracht in 2004 van RIOLIM naar Inter-Aqua. Zij staan in voor het onderhoud van de riolering.

Begraafplaatsen Kerkhof langs Blookbergstraat : 1 ha 17 a 68 ca.

Uitgave werkingskosten begraafplaatsen en lijkenhuis: 2012 2013 2014

3.870,69 euro 3.100,71 euro 1.286,63 euro

Bijgekomen grafstenen Bijzetting in columbarium Uitstrooiingen op strooiweide Urneveld

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 49

2012

2013

2014

9 2 7 9

9 1 2 12

14 3 7 9


BELEIDSDOMEIN 3 - Ruimte (ruimtelijke ordening, wegen, milieu,…)

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 50


BELEIDSDOMEIN 3: Ruimte - INFRASTRUCTUUR

INFRASTRUCTUUR BD 3.1 PRIORITAIR De Zutendaalse infrastructuur wordt optimaal uitgebouwd om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van inwoners en bezoekers. De gemeente Zutendaal wil een gemeente zijn waar het veilig en aangenaam is om te leven. Zij draagt zorg voor haar wegenis- en fietsinfrastructuur. Zowel voor de zwakke weggebruiker als voor de automobilist investeren we in onze wegen, fiets- en voetpaden, opdat iedereen zich op veilige manier kan verplaatsen. BD 3.2 De infrastructuur van de gemeente Zutendaal wordt optimaal onderhouden om inwoners en bezoekers op een comfortabele en veilige manier gebruik te laten maken van het openbaar domein, om dit uitnodigend te maken en zo het openbare leven in de gemeente te stimuleren. ONROEREND PATRIMONIUM Infrastructuur             

Buurtwegen: 36 km Andere verharde wegen: + 55 km Kerkhof: langs Blookbergstraat: 1ha 17 a 68 ca Gemeentehuis Openbare Bibliotheek Gemeenteschool Cultuurcentrum Lemmeshuis Technische Dienst Sporthal Gemeenschapslokalen zaal Posthalt Kapelanij Gemeentegronden

Aankoop  Menten Maria Sectie D nr. 48E (19a30ca) Akte dd. 22 januari 2014

 Schreurs Magda Sectie D nr. 42A (8a 88ca) Akte dd. 30 april 2014

Ruilingen  Janssen- Hendrikx Sectie B nr. 126/02 (= gte) tegen 61 ca uit sectie B nr. 570K2 Akte dd. 31 maart 2014

BESCHERMD PATRIMONIUM    

 FC De Zwaluw Sectie B nr. 394K (1ha 08a 39ca) Akte dd. 14 maart 2014

O.-L.-Vrouwekerk – K.B. 19/01/1935 Landschap gevormd door de pastorie van de O.-L.-Vrouweparochie met haar omgeving – K.B. 20/12/1943 Vijverplein 2, Witherenpastorie (zijnde het woonhuis, poortgebouw met duiventoren, het koetshuis en de kalkstenen hoekpijlers) – K.B. 15/12/1982 Watermolenweg 2, Watermolen genaamd ‘De Sutendaelmolen’ als monument en de onmiddellijke omgeving als dorpsgezicht, ministerieel besluit dd. 29/05/1995.

BELEIDSDOMEIN 3 – Ruimte- INFRASTRUCTUUR JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 51


OPENLUCHTRECREATIE – PARKEN EN PLANTSOENEN VERKEER – WEGEN - WATERLOPEN Wegverkeer

Parkgebieden    

De werkingskosten voor het onderhoud van de wegen lagen als volgt:

Dorper Bemd Vonderpark Mariapark Dalerschans

2012

2013

2014

Begroting

Rekening

Begroting

Rekening

Begroting

Rekening

37.365,00

36.140,45

24.141,00

12.674,19

37.500,00

31.885,65

Landschappelijke waardevolle agrarische gebieden     

Gewaai (ten Z.W. en Z. van de F.N.) Broek (ten Z. van Stelebos) Mandel (overgang Mandel-Gewaai) Stalken (ten N. en N.O. van de Bezoensbeek) Roelen (het gehucht)

Voor de sneeuwopruiming en ijzelbestrijding werden de volgende sommen voorzien en uitgegeven: 2012

Voor openbare parken en plantsoenen werden volgende bedragen uitgetrokken:

2012

2013

2014

Begroting

Rekening

Begroting

Rekening

Begroting

Rekening

6.200,00

6.183,70

6.200,00

5.727,07

6.200,00

6.162,18

2013

2014

Begroting

Rekening

Begroting

Rekening

Begroting

Rekening

18.300,00

13.667,75

43.500,00

24.930,26

33.000,00

3.109,69

Waterlopen    

Zutendaalbeek Bezoensbeek Broekerbeek Roelerbeek

NR 120 NR 118 NR 298 NR z/n

Deze waterlopen zijn onbevaarbare waterlopen (IIIe categorie) en monden uit in de Munsterbeek NR 41.

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 52


BELEIDSDOMEIN 3 – Ruimte- NATUUR- EN MILIEUBEHEER

NATUUR- EN MILIEUBEHEER BD 3.3 Een duurzaam natuur- en milieubeleid gericht op het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving. BD 3.4 Een duurzaam beleid gebaseerd op het besef dat wat we nu doen, gevolgen heeft voor later en dat wat we hier doen, gevolgen heeft voor anderen elders op de wereld.

TAKEN DIENST MILIEU   

    

Klachten in ontvangst nemen en overtredingen milieuwetgeving signaleren, opvolgen en doorgeven Samenwerking met overheids- en privé-instanties werkzaam op het vlak van leefmilieu en natuur Milieuwetgeving opvolgen, adviezen uitbrengen, voorlichting geven en inlichtingen verstrekken (Vlarem, bosdecreet, decreet natuurbehoud, bodemsaneringsdecreet, …) Opmaken dossiers natuurbehoud en –beheer, voorstellen formuleren Opvolgen kwaliteit waterlopen en grondwater Meldingen sluikstorten noteren en doorgeven, opruimen zwerfvuil, zwerfvuilacties jeugdverenigingen Beheerschema en maaiplan wegbermen opvolgen, controle en toezicht, adviezen formuleren Sensibiliserings- en voorlichtingsactie opzetten, voorlichtingsavonden organiseren, milieuacties scholen ondersteunen

     

Controle op het gebruik, beheer en onderhoud van het containerpark, organisatie grofvuilophaling, controle lediging glasbakken, opvolgen K.G.A.inzameling en huisvuilophaling, coördinatie groente-, fruiten tuinafvalinzameling, ophaling oud papier en karton Secretariaat milieuraad Landbouw- en mestwetgeving, allerhande landbouwadministratie Uitvoering gemeentelijk bosbeheerplan en landschapsplan Behandeling milieudossiers hinderlijke inrichtingen klasse 1 en klasse 2 en meldingen Kapmachtigingen Bestrijding ongedierte en eikenprocessierups

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 53


BELEIDSDOMEIN 3 – Ruimte- NATUUR- EN MILIEUBEHEER

GEM EENT ELIJK CO NTAIN ERPAR K Materiaal in kg

Aantal bezoekers Het gemeentelijk containerpark was in 2014 toegankelijk op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12 uur en van 12.30 tot 15.30 uur en zaterdag van 8.30 uur tot 12 uur en van 12.30 tot 15 uur. Zomerregeling: woensdag van 11.30 tot 18.30 uur.

Aantal bezoekers Aantal dagen Gemiddeld aantal bezoekers/dag

2012

2013

2014

19.124 260 74

19.959 262 76

21.058 249 85

Afgevoerde hoeveelheden Volgende soorten afvalstoffen werden gescheiden ingezameld: papier/karton, oude metalen, plastiek, PMD, zuiver en gemengd bouwpuin, gekleurd en wit glas, klein gevaarlijk afval (KGA), afvalolie, frituurvetten/oliĂŤn, autobatterijen, snoeihout, tuinafval en grasmaaisel, oude banden, treinbielzen behandeld en onbehandeld afbraakhout, stronken, drankkartons (briks) en kleding, lederwaren, AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten), grofvuil, vlakglas, roofing, golfplaten en leien met asbest, EPS of piepschuim en gyproc (gipsplaten).

Papier en karton Oude metalen Plastiek Puin en bouwafval Gemengd bouwpuin Glas Vlakglas Klein gevaarlijk afval (KGA) Afvalolie Snoeihout Tuinafval en grasmaaisel (1) Oude banden Houtafval Treinbielzen Kleding Grofvuil Kringloopcentrum en hergebruikcentum (A.E.E.A.) (2) P.M.D. Asbesthoudende materialen EPS (piepschuim) Stronken Roofing en teerhoudend afval Gyproc (gipsplaten)

(1) (2)

2012 191.700 28.140 106.860 467.820 84.540 62.399 10.790 22.448 2.820 24.680 1.040.720 3.738 168.180 8.340 8.600 334.140 44.529 8.640 36.850 1.953 6.340 3.200

2013 213.340 30.780 98.810 456.660 70.020 68.537 8.400 22.432 2.940 9.560 972.160 5.718 163.900 4.860 11.770 334.140 46.032 10.060 41.650 1.450 38.900 12.350 2.740

Hierin zitten ook de bladeren ingezameld via de bladkorven Enkel nog A.E.E.A., geen kringloopgoederen

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 54

2014 210.920 32.460 106.860 503.200 93.000 70.338 10.320 19.977 3.140 37.760 861.346 0 226.980 5.880 10.750 355.130 51.835 8.280 33.000 925 37.760 10.250 6.540


BELEIDSDOMEIN 3 – Ruimte- NATUUR- EN MILIEUBEHEER

AFVALINZAMELING

Grofvuilinzameling/gemeentevuil

Huis-aan-huisophaling

 

Hoeveelheid in ton GFT-afval Huisvuilzakken PMD Papier/karton Grof vuil (*)

2012

2013

2014

945,700 479,940 83,780 314,360 23,260

942,880 491,750 88,000 311,580 23,750

882,360 479,840 87,340 315,280 15,000

Aan de gemeentelijke sporthal staat één mini-container van 1.100 liter. Op het containerpark staat een grofvuilcontainer opgesteld voor de inzameling van restafval op het containerpark, zwerfvuil en sluikstortafval. Ook het zogeheten 'gemeentevuil' dat opgeruimd wordt bij manifestaties, komt hier terecht na aanmelding. Naast deze hogergenoemde manier van grofvuilinzameling gebeurt er een huisaan-huis- grofvuilophaling.

Hoeveelheid in kg Ledigen mini-containers Containerpark Huis-aan-huis-ophaling Gemeentevuil Totaal

(*) Enkel nog via aanmelding en het plakken van een sticker.

Aankopen huisvuil- en papieren composteerbare zakken In 2014 werd er voor een bedrag van 1.052,70 euro afvalzakken voor de technische dienst en het poetspersoneel aangekocht. Er werden ook aankopen gedaan voor huisvuilzakken en PMD-zakken en papieren composteerbare zakken voor 32.955,68 euro. De aangekochte stickers voor de grofvuilophaling kostten 922,32 euro.

Verkopen huisvuil- en papieren composteerbare zakken

Huisvuilzakken Papieren composteerbare zakken van € 0,50 Papieren composteerbare zakken van € 0,40 PMD-zakken Stickers grofvuilophaling Totaal

2012 Aantal bedrag 68.083 68.083,00 60 30,00 40 16,00 42.800 5.350,00 132 660,00 74.139,00

2013 Aantal bedrag 68.083 68083,00 60 30,00 40 16,00 42.800 5350,00 132 660,00 74.139,00

2014 Aantal bedrag 81.980 72.245,80 225 112,50 15 6,00 11.120 1.668,00 100 1.000,00 2.029 77.335,00

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 55

2012 5.767 334.140 23.260 7.240 370.407

2013 5.767 334.360 23.750 740 364.617

2014 15.000 355.130 15.000 1.060 386.190

HOEVEELHEID GELEVERDE HUISVUILZAKKEN Gemeente Zutendaal Vuikzakken 22l De Moller Bobbaers Jan Vuikzakken 44l Drukker Derijcke - Pauli Vuikzakken 44l Gemeente Zutendaal Vuikzakken 44l OCMW Zutendaal Vuikzakken 44l JPSV SCHROEDERS Vuikzakken 44l AD Delhaize Vuikzakken 44l Technische Dienst Vuikzakken 44l Tom Miermans Vuikzakken 44l De Moller Bobbaers Jan Vuilzakken pmd Drukker Derijcke - Pauli Vuilzakken pmd Gemeente Zutendaal Vuilzakken pmd JPSV SCHROEDERS Vuilzakken pmd AD Delhaize Vuilzakken pmd

300 1.080 500 3.700 720 860 1.520 20 180 400 175 475 250 600


BELEIDSDOMEIN 3 – Ruimte- NATUUR- EN MILIEUBEHEER

ANDERE SELECTIEVE AFVA LINZA MELIN GEN Papier/karton

Huis-aan-huisinzameling Containerpark Totaal

Textiel Hoeveelheid in kg 2012 2013 314.360,00 311.580,00 191.700,00 213.340,00 506.060,00 524.920,00

2014 315.280,00 210.920,00 526.200,00

Aan de lagere school van Gewaai, het vroegere Besmerschooltje en het Parochiecentrum in Zutendaal-centrum en aan de kerk in Wiemesmeer staan textielcontainers opgesteld. Ook de Kringloopwinkel zamelt textiel in.

Hoeveelheid in kg Containerpark Textielcontainers in wijk Textiel huis-aan-huis Totaal

Glas

2012 8.600,00 33.830,00

2013 11.770,00 38.127,00

42.430,00

49.897,00

2014 10.750,00 33.941,00 28.290,00 72.981,00

7 containers voor wit en gekleurd glas. Hoeveelheid in kg 2012 2013 5 wijkcontainers voor wit en gekleurd glas Containerpark Totaal

2014

135.750,00

137.074,00

140.638,00

62.399,00 198.149,00

68.537,00 205.611,00

70.338,00 210.976,00

Kringloopgoederen en afgedankte elektrische en elektronische apparaten (A.E.E.A.) Kringloopgoederen zijn nog bruikbare spullen die opgehaald worden door of gebracht worden naar het kringloopcentrum 'De Koop' in Genk. A.E.E.A. zijn afgedankte elektrische en elektronische apparaten ingezameld via het containerpark en handelaars en die in een recyclagebedrijf of hergebruikcentrum terechtkomen. In 2014 werd 21.396 kg kringloopgoederen aan huis ingezameld, 51.835 kg oude kleding naar het Kringloopcentrum gebracht en 51.835 kg afgedankte elektrische en elektronische apparaten via het containerpark.

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 56


BELEIDSDOMEIN 3 – Ruimte- NATUUR- EN MILIEUBEHEER

MILIEUVERGUNNINGEN VLAREM 2012

2013

2014

11 11

12 12

6 5

Ingediend Afgeleverd

jaar 2012 2013 2014

Vergunning 1e klas Ingediend 4 4 3

Vergunning 2e klas

Afgeleverd 4 4 3

Ingediend 0 2 4

Afgeleverd 0 2 3

Weigering 2e + 1e klas Afgeleverd 0 0 1

Melding 3e klas 7 6 5

Kapmachtigingen jaar

ingediend

afgeleverd

2012 2013 2014

48 42 31

48 40 31

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 57


BELEIDSDOMEIN 3 – Ruimte- NATUUR- EN MILIEUBEHEER

DUURZAME ONTWIKKELING  sensibilisatieactie knap recy-kleren Grabbelpas Duurzaamheid De duurzaamheidsdienst staat in voor het uitbouwen van een duurzaam gemeentelijk beleid. Het gemeentebestuur draagt ook de verantwoordelijkheid voor haar eigen duurzame manier van werken. Via interne afspraken houden we de ecologische voetafdruk van de gemeentelijke diensten zo klein mogelijk en probeert de duurzaamheidsdienst eveneens de verschillende doelgroepen te sensibiliseren (bevolking, scholen, verenigingen, bedrijven). Dit kan gaan over sensibilisatieacties over energiebesparing, afvalpreventie, duurzame mobiliteit, rationeel watergebruik, milieuverantwoord productgebruik… Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste acties en initiatieven per thema:

Afval  Organiseren van Straatnet i.s.m. Limburg.net Op vrijdag 21 en zaterdag 22 maart werd er een zwerfvuilopruimactie georganiseerd i.s.m. Limburg.net. Alle verenigingen werden aangeschreven. Dit resulteerde in een deelname van 16 verenigingen: PWA Zutendaal, Ziekenzorg Wiemesmeer, buurtcomité Papendaalheide, TC Zutendaal, Wildbeheereenheid "Sutendael", Nieuw ZVP, Seniorensport, Badmintonclub Slagveld, Kunstkring 't Zolderke, V.O.V. Oudstrijders Natuurpunt Zutendaal, CDenV, Gezinsbond, De Glimberen, De Glimchick, Wirwar en de Ortolaan. Ook de basisscholen De Parel (oudercomité), De Stapsteen en de Wonder-Wijzer deden mee. Elke vereniging kreeg een deel van de straten van Zutendaal toegewezen. Op de dag zelf zorgde de gemeente voor de praktische organisatie. Met een deelname van 16 verenigingen, 3 scholen en 209 deelnemers was de opruimactie een succes te noemen en werden de straten en wandelwegen in Zutendaal grotendeels opgeruimd.

 sensibilisatieactie: samen recycleren van Recupel Van 21 tot 29 maart werd extra aandacht besteed aan het inzamelen van oude elektro-apparaten en batterijen tijdens de inzamelactie "Samen Recycleren" van Recupel.

Op 18 augustus werd er voor kinderen een workshop gegeven door de organisatie " Laat je strikken voor de wereld" van 11.11.11. Er werd al spelenderwijs ingegaan op de "schone " klerencampagne en het recycleren van kledij.

Energie  subsidiereglement Duurzaam wonen Sinds 1 januari 2012 is er een subsidiereglement van kracht ter promotie van het duurzaam wonen. Het reglement voorziet in een subsidie voor investeringen die thuishoren onder volgende rubrieken: - energiezuinig (ver)bouwen - waterbesparende maatregelen - aanpasbaar (ver)bouwen In 2014 werden 51 dossiers behandeld voor een totaal bedrag van 19.775 €. De aanvragen handelden voornamelijk over het plaatsen van dakisolatie, hoogrendementsbeglazing en condensatieketels. Het promoten van het subsidiereglement duurzaam wonen gebeurt samen met het GAOZ-woonloket dat elke woensdagnamiddag zitdag houdt op het gemeentehuis. Gelet op de wenselijkheid om het reglement duurzaam wonen te optimaliseren en te vereenvoudigen keurde de gemeenteraad van 27 november een subsidiereglement energiebesparende maatregelen goed voor de periode 2015-2017, dat op termijn het reglement duurzaam wonen zal vervangen. Dit reglement focust voornamelijk op premies voor volgende maatregelen: - isolatie (dak, spouw- of buitenmuur - lager E-peil - hoogrendementsglas - bouwadvies centrum duurzaam bouwen Een goede isolatie van de buitenschil is immers een basiscomforteis van een duurzame woning. Zeker in oude woningen laat isolatie nog vaak te wensen over.

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 58


BELEIDSDOMEIN 3 – Ruimte- NATUUR- EN MILIEUBEHEER

 Fietscampagne Kijk, ik fiets! Met dit reglement hoopt het bestuur meer eigenaars van woningen aan te zetten om te isoleren.

 Sensibilisatieactie gezond en milieubewust renoveren Op 25 maart vond er een infosessie plaats over gezond en milieubewust renoveren en herinrichten bij het renoveren van een woning. De opzet was om inzicht te verkrijgen in gezonde en ecologische bouwmaterialen. De cursus werd ingericht door Vibe, met steun van de provincie Limburg. Er waren 10 deelnemers.

 Klimaatactieplan Op 22 mei 2014 keurde de gemeenteraad het klimaatactieplan goed. Hierdoor engageert ze zich om tegen 2020 meer dan 20% energie en CO2 te besparen. Dit betekent dat er op het grondgebied 1.830 ton minder CO2 zou uitgestoten moeten worden dan in het referentiejaar 2008 door het jaarlijks uitvoeren van acties op verschillende domeinen zoals energie, gemeentelijke gebouwen, landbouw en natuur, mobiliteit, duurzame consumptie....

 solidariteitsactie in het kader van de mogelijke stroomschaarste Omwille van de mogelijke stroomschaarste tijdens de winterperiode werd beslist om de kerstverlichting 2 weken minder te laten branden en werd een sensibilisatieactie onder het personeel gehouden (on-offcampagne). De gemeenteraad van november nam een resolutie aan dat bij eventuele stroomschaarste in de winterperiode, de openbare verlichting op het grondgebied tijdelijk uitgeschakeld zou worden. Ook in de Oosterzon werd de nodige aandacht besteed aan energiebesparing.

Mobiliteit

De diensten duurzaamheid en sport organiseerden in mei 2 sessies voor kindjes van 5 tot 7 om te leren fietsen zonder steunwieltjes. Het idee erachter is dat deze kindjes dan zelfstandig met de ouders mee kunnen fietsen waardoor er meer gefietst kan worden i.p.v. de auto te gebruiken. 10 kinderen namen deel.

 Met belgerinkel naar de winkel 26 april-31 mei De nationale campagne "Met belgerinkel naar de winkel" werd ook in Zutendaal georganiseerd in de maand mei met als doel meer mensen al fietsend te laten winkelen bij de middenstand. 41 handelaars en winkels namen deel aan de campagne. De campagne werd afgesloten tijdens het eerste Zonneconcert op 29 juni met de prijsuitreiking.

Natuur  Subsidiereglementen Het gemeentebestuur wil de aanleg van kleine landschapselementen bevorderen via sensibilisatie en een subsidiereglement. Ook de aanleg en bescherming van bestaande zwaluwnesten wordt gepromoot. Verenigingen krijgen een financiële stimulans bij de aankoop van natuurgebieden. Er werden in 2014 13 aanvragen ingediend ter bescherming van zwaluwnesten.

 oproep: tuin zoekt groene vingers ~ groene vingers zoeken tuin Het gemeentebestuur onderzocht of er interesse was bij de inwoners om de tuinen te laten onderhouden door vrijwilligers en tuinen ter beschikking te stellen. Er werden 9 inwoners bereid gevonden om hun tuin ter beschikking te stellen. Er werden echter geen vrijwilligers kandidaat gevonden om deze tuinen te onderhouden. Hierdoor werd het project niet verder gezet.

 Deelname autoluwe schooldag De 3 basisscholen deden mee aan de autoluwe schooldag op woensdag 7 mei. Het gemeentebestuur zorgde voor logistieke ondersteuning. In de scholen werd er extra aandacht geschonken aan veilige en milieuvriendelijke mobiliteit.

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 59


BELEIDSDOMEIN 3 – Ruimte- NATUUR- EN MILIEUBEHEER

 Deelname Dag van het Park Op 18 mei nam de gemeente Zutendaal deel aan de Dag van het Park door de Dalerschans feestelijk te openen. Ook de Lieteberg deed die dag allerlei activiteiten om de insecten die in de bossen leven, in de verf te zetten.

 deelname Week van het Bos Op 12 oktober organiseerden de dienst duurzaamheid, milieu en cultuur een wandeling in het kader van de herdenking van de grote Oorlog, het thema van de Week van het Bos. Er werd op zoek gegaan naar sporen van de oorlog in het landschap. Mensen werden onderweg getrakteerd op een oorlogse koffie en er was een muzikale omlijsting door het Onderduikconcert. Er namen 55 wandelaars deel.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en consumeren  Eerlijke handel De gemeente Zutendaal stelt een lokaal ter beschikking in het gemeentehuis waar de wereldwinkel een onderkomen heeft. Het gemeentebestuur koopt voor de eigen diensten en voor recepties wijn, koffie en fruitsap van de wereldwinkel Op 27 februari hernieuwde de gemeenteraad haar engagement als fairtradegemeente. Het bestuur wil immers een duurzame productie en consumptie stimuleren

 Ecocultureel evenement Lekker Lokaal op 21 september Het ecocultureel gemeentelijk evenement Lekker Lokaal op 21 september op bioboerderij 't Gebroek trachtte de bezoeker op een leuke manier te laten inzien dat een meer duurzame, bewuste manier van leven ook kan. Er was een streekproducten- en ecomarkt, een terras met biobieren en bioboekweitkoeken, een stand van Oxfam, een workshop over eerlijke wijn, info- en verkoopsstandjes over recycleren en upcyclen, smakenwandeling olv. een Ranger... De opkomst lag iets lager dan 2013, voornamelijk te wijten aan het slechte weer in de voormiddag.

 Pesticidenvrij beheer Er werd in de Oosterzon regelmatig aandacht besteed aan het onderwerp pesticidenvrij beheer om zo de burger bewust te maken voor de gevaren van pesticidengebruik. Ook werd het kerkhof sinds 2014 in het kader van de nultolerantie voor pesticidengebruik voor openbare besturen volledig beheerd met alternatieve bestrijdingstechnieken zoals heet water, stomen en branden. Verder ging de dienst duurzaamheid samen met de technische dienst naar een aantal vormingssessie omtrent alternatief beheer van openbaar groen en werd er op zoek gegaan naar omvormingsprojecten van openbaar groen. Mogelijke piste was de parking van het kerkhof en de Pierewiet.

 sensibilisatie over duurzame consumptie tijdens de week van de Smaak Er werd op het eco-cultureel evenement Lekker Lokaal op 21 september ruimte voorzien voor een fairtradewijnproeverij van Oxfam. Ook de wijnen en het fruitsap op het terras waren afkomstig uit eerlijke handel.

 Duurzaam productgebruik binnen gemeentelijke diensten: Het gemeentebestuur is het engagement aangegaan om binnen haar eigen werking de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen na te leven. Zo wordt duurzaam aankoopgedrag binnen de verschillende diensten nagestreefd. Voorbeelden zijn aankoop van FSC-hout en -papier, het gebruik van fairtrade en biologische cateringproducten, het gebruik van Copro gekeurd breekpuin en milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen, het stimuleren van het gebruik van kraantjeswater...

De week van de Smaak stond dit jaar voornamelijk in het teken van duurzame voeding. Er stonden een aantal acties op het programma van 13 tem 23 november om duurzame voeding onder de aandacht te brengen zoals een cursus bakken met het biologisch streekproduct boekweit, opendeurdag biologische boerderij 't Gebroek en de Wereldwinkel, infosessie "weet wat je eet". Wegens te weinig belangstelling dienden de workshops vegetarisch koken en bijenhotels knutselen afgelast te worden. Ook de bakwedstrijd "bakken met boekweit" kende weinig succes.

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 60


BELEIDSDOMEIN 3 – Ruimte - ONDERNEMEN EN WERKEN

ONDERNEMEN EN WERKEN BD 3.5 De gemeente Zutendaal werkt mee aan de versterking van de lokale economie. Waar mogelijk worden kernversterkende maatregelen genomen. Industrie Belasting op drijfkracht 2014: netto vastgestelde rechten: € 35.844,07 Bedrijfsnaam Ebema Falcon Automation Nv Festa Pack JGC Modiwel Wienen Warsco Bis Technics Bvba Prodinar D & G constructs Mobi-Lab nv 3 Eiken Containerpark Gemeentelijke Technische Dienst MLW Multiplast De Daal Mereg Aerts carroserie nv CP Furnitures Tribu nv Jacobs Dirk Garage Recylux Cronimet Abo-print

Straat Dijkstraat Dijkstraat Langendijkstraat Langendijkstraat Langendijkstraat Zevenputtenstraat Zevenputtenstraat Zevenputtenstraat Zevenputtenstraat Zevenputtenstraat Zevenputtenstraat Watermolenweg Langendijkstraat Langendijkstraat Langendijkstraat Langendijkstraat Langendijkstraat Langendijkstraat Langendijkstraat Langendijkstraat Tiendenstraat Tiendenstraat Tiendenstraat Tiendenstraat Tiendenstraat

Nr. 3 3 25 12 8A 5 12 20 22 25 18 2 17 17 15 15b 13b 13 7 3 5A 1 8 10 15

Handel en nijve rheid Afleveren van 240 I (moraliteitsverslagen voor drankslijterijen) 2012: 14 2013: 13 2014: 14

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 61


BELEIDSDOMEIN 3 – Ruimte- TOERISME

TOERISME BD 3.6 Toerisme is één van de belangrijkste troeven en groeimotor van onze gemeente. We willen het complete toeristische aanbod verder uitbouwen en actie promoten op een duurzame wijze, met nadruk op de natuurbeleving en in evenwicht met de woonkwaliteit van onze inwoners.

TOERISTISCHE ACCOMODATIES Campings & verblijfsparken Chaletparken Hotel/motel Jeugdhemen Bivakplaatsen Bed and Breakfast

2 1 4 5 13 3

PROPOGANDA Voor toeristische propaganda en documentatie werden volgende bedragen uitgetrokken: 2012

2013

2014

Begroting Rekening Begroting Rekening Begroting Rekening Propaganda Documentatie

13.800,00 5.135,97

8.000,00

6.342,56

8.000,00

5.480,16

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 62


BELEIDSDOMEIN 3 – Ruimte- TOERISME

TAKEN TOERISTISCHE DIENST    

    

Organisatie van onthaaldag en tipgeversdag Nationaal Park Hoge Kempen Uitstippelen van wandel- en fietsroutes voor diverse verenigingen en bezoekers Actualisatie van het folderaanbod van de provincie Limburg en de voornaamste attractiepolen van België en de grensstreek Medewerking verlenen aan tal van toeristische publicaties kaderend in de promotie van Groen Vlaanderen, Limburg en meer specifiek in en om het Nationaal Park Hoge Kempen Medewerking verlenen aan het organiseren van reizen, uitstappen van zowel particulieren als verenigingen Inventarisering van alle folders en brochures van Limburgse gemeenten Het ter beschikking stellen van toeristisch informatiemateriaal aan vakantiegangers, inwoners van Zutendaal en geïnteresseerden Het verlenen van logistieke steun en organisatorische hulp bij het opzetten van activiteiten van diverse Zutendaalse verenigingen Het promoten van de toeristische troeven en mogelijkheden van de gemeente Zutendaal in en buiten de gemeente onder het thema “Zutendaal, het groenste snoepje van Vlaanderen” Begeleiden en gidsen van groepen bij een bezoek aan Zutendaal

 

           

Deelname aan toeristische beurzen en workshops ter promotie van het toerisme in Zutendaal Samenwerkingsverband realiseren met andere toeristische attracties in Limburg, bv. De Wissen-De Lieteberg; Natuurhulpcentrum, Nationaal Park Hoge Kempen, Kattevennen, Pietersheim Uitstippelen, realisatie en opvolgen van wandelwegen in samenwerking met het Regionaal Landschap Kempen en Maasland Samenstelling werffolder Zutendaal Uitbouw Dienst Toerisme in De Lieteberg Promotie van de zomerevenementen van Zutendaal Promotie van ruiterroutenetwerk Samenwerkingsverband Toerisme Genk-Lanaken-As-Opglabbeek-Zutendaal Deelname aan de toeristische themagroep Nationaal Park Hoge Kempen Realisatie van diverse erfgoedwandelingen vanuit De Lieteberg Medewerking aan brochures en gidsen van Nationaal Park Hoge Kempen Uitwerking nieuw dagprogramma De Wissen-Lieteberg Uitwerking dagprogramma's Kattevennen-Lieteberg Promotie stiltewandelingen

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 63


BELEIDSDOMEIN 3 – Ruimte- WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING

WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING G-BD 3.7 De dienst Wonen en ruimtelijke ordening staat in voor een optimaal ruimtelijk beleid en woonbeleid. Ze verstrekt de nodige informatie aan de burger en zorgt voor de aflevering en opvolging van diverse vergunningen en biedt ruimte voor herwaardering van kernen, ondernemers en private initiatieven. OPPERV LAKTEG EG EV ENS     

Bouwzone Landbouwzone Industriegrond Groene zone Totaal

356 ha 710 ha 241 ha 1.899 ha 3.206 ha

AANLEG VA N H ET GRONDG EBI ED Gewestplan

Dorpskern (M.B. 01/06/2004) Sportzone Blookberg – MB 05/07/2007

Hasselt-Genk: definitief bij K.B. van 3 april 1979.

 

Algemeen plan van aanleg

Zones voor weekendverblijven

Nihil

  

Bijzonder plan van aanleg B.P.A.’s  Centrum (K.B. 31/10/1955, gewijzigd bij K.B. dd. 13/02/1961) – gewijzigd bij M.B. dd. 11/10/1989  Centrum uitbreiding (K.B. 11/12/1974) – gewijzigd bij M.B. dd. 16/02/1989  Sociale woningbouw (K.B. 11/12/1974)  Nieuw Centrum (K.B. 04/06/1974, gewijzigd bij M.B. dd. 18/12/1982)  Industriezone (K.B. 14/07/1971)  Chaletpark (M.B. 30/11/1994) – wijziging M.B. dd. 23/10/2000  Mooi Zutendaal (M.B. 22/06/1994)  ’t Soete Dal (M.B. 28/03/2000)  Lieteberg (M.B. 23/10/2000) – herziening MB dd. 05/07/2007

Molenblookstraat (’t Soete Dal) Roelerweg (Mooi Zutendaal) Beverstseweg (Chaletpark)

Openbaar groen 822 ha gemeente-eigendom

Wegennet    

Gewestwegen Wegen van groot verkeer Wegen van klein verkeer Andere verharde wegen

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 64

15 km 10 km 26 km 54 km 30 m


BELEIDSDOMEIN 3 – Ruimte- WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING

TAKEN ST EDENBOUW – RU IMTELI JKE ORD ENI NG 

   

                

Stedenbouwkundige vergunningen, meldingen, verkavelingsaanvragen, delingsplannen, stedenbouwkundige attesten en inlichtingen, bouwinbreuken, vergunningen, weigeringen, intrekkingen, compensatie bij ontbossing. Gewestplan Bijzondere plannen van aanleg Kadaster (inlichtingen) Formulieren drinkwateronderzoek, vermindering onroerende voorheffing, bouw-, verbeterings- en/of aanpassingspremie, kooppremie, huursubsidie + installatiepremie Attest vermindering B.T.W. Hulp bij invullen van formulieren Meldingskaarten allerhande (defecte openbare verlichting) Aankoop-, verkoop-, ruilingsaktes Aktes i.v.m. gratis grondafstand Atlas der buurtwegen (+ inlichtingen) Atlas der waterlopen (inlichtingen) Inlichtingen riolering, waterleiding, Belgacom, gas, openbare verlichting, hemelwaterputten Rechten van doorgang voor aanleg riolering Huisvestingsdienst (inl. verkoop privé-gronden – vrijstaande woningen voor verhuur) Invullen statistieken bouwwerken voor kadaster Invullen statistieken gebouwen voor nationaal instituut voor statistieken Inlichtingen wetgeving op de stedenbouw Inlichtingen i.v.m. aanvragen van vastgoedinformatie door notarissen bij gemeentebestuur Verzekering tegen inkomensverlies Vergunningen- en plannenregister Verschaffen en behandeling van aanvragen tot het plaatsen van reclameborden langs gewestwegen en andere wegen

    

Briefwisseling allerhande Register leegstaande gebouwen Register leegstaande- en verwaarloosde bedrijfsruimten Coördinatieattesten voor gasnetuitbreiding Coördinatieattesten voor uitbreiding van het waterleidingsnet Behandeling van klachten en meldingen 2012

2013

2014

Woningen bouwaanvragen bouwvergunningen

24 26

27 28

19 21

Andere gebouwen bouwaanvragen bouwvergunningen

23 21

15 16

14 20

Verbouwingen bouwaanvragen bouwvergunningen

13 15

9 9

13 12

4 2

6 6

8 10

36 34

23 24

32 30

3 3

3 2

Regularisaties aanvragen vergunningen Andere (zwembaden, bomen, muur, …) aanvragen vergunningen OVG aanvragen vergunningen

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 65


BE L EI DSDOME I N 3 – Rui m te- WONE N E N RUI MTEL I JKE ORDE NI NG De groenaanleg fase II is uitgevoerd in 1991.

SOCIALE HU ISVEST ING Sociale Woningbouw Do o r C.V. Ni eu w Da k a) 3 fasen: in totaal 93 woongelegenheden 1e fase: 37 woningen – vergunning dd. 07/06/1982 2e fase: 50 woningen – vergunning dd. 29/11/1983 3e fase: 6 eengezinswoningen – vergunning dd. 08/01/1996

De groenaanleg fase III is uitgevoerd in 1999.

b) Verbouwen pastorie Wiemesmeer in 4 seniorenwoningen – vergunning dd. 25/03/2002

     

c)

Bouwen van 12 sociale woningen waarvan 4 seniorenwoningen en 8 sociale woongelegenheden in de Nachtegalenstraat – vergunning dd. 17/01/2008

Door C.V. Landwaarts a) Bouwen van 16 sociale woningen en 5 appartementen t.p. Asserweg dd. 30/04/2012

Infrastructuur De infrastructuurwerken zijn uitgevoerd in 1984. De kosten van de infrastructuur zijn gedragen door de Vlaamse Gemeenschap. De infrastructuur is overgedragen aan de gemeente. De infrastructuur t.p. gebouwen Asserweg, begonnen in 2012, worden overgedragen aan de gemeente.

Sociale Verkavelingen Door de gemeente Zutendaal

   

Seniorenwoningen Door C.V. Nieuw Dak   

Groenaanleg De kosten van de groenaanleg zijn gedragen door de Vlaamse Gemeenschap.  1e fase: 17 kavels – vergunning dd. 15/12/1981  2e fase: 18 kavels – vergunning dd. 05/06/1987  3e fase: 1 kavel – vergunning dd. 23/10/1989  4e fase: 8 kavels – vergunning dd. 05/11/1991

Nieuw Centrum: 2e fase: Nieuwstraat: 5 kavels – vergunning dd. 13/12/1983 Nieuw Centrum: Mathijsenblookstraat: 6 kavels – vergunning dd. 19/02/88 Nieuw Centrum: Kerkstraat-Pandenstraat: 14 kavels – vergunning 14/02/1989 Nieuw Centrum: Zuidwinkelstraat: 7 kavels – vergunning dd. 19/12/1989 Nieuw Centrum: Nieuwstraat: 4 kavels – vergunning dd. 15/02/1990 Nieuw Centrum: Pandenstraat-Sprinkelestraat: 2 kavels – vergunning dd. 28/08/1990 Wiemesmeer Zuid: 1e fase: 12 kavels – vergunning dd. 22/11/1993 Wiemesmeer Zuid: 2e fase: 12 kavels – vergunning dd. 18/04/1994 Centrum 2: 14 kavels – vergunning dd. 13/04/1994 Verkaveling 1 lot in 4 loten voor halfopen bebouwing: GrotstraatLangblookstraat – vergunning dd. 12/07/2002.

20 duplexwoningen voor senioren – vergunning dd. 08/01/1996. Verbouwen pastorie Wiemesmeer in 4 seniorenwoningen – vergunning dd. 25/03/2002 Bouwen van 12 sociale woningen waarvan 4 seniorenwoningen en 8 sociale woongelegenheden in de Nachtegalenstraat – vergunning dd. 17/01/2008

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 66


BELEIDSDOMEIN 4 - Mens (cultuur, sport, jeugd, bib, welzijn, OCMW,…)

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 67


BELEIDSDOMEIN 3 – Mens - CULTUUR

CULTUUR BD 4.1 Het gemeentebestuur streeft er naar alle inwoners te laten proeven van een zo divers mogelijk aanbod aan culturele activiteiten. Hiertoe staat de dienst cultuur in voor de ontwikkeling, ondersteuning, organisatie en realisatie van culturele activiteiten in de gemeente. De dienst bevordert een integraal gemeentelijk cultuurbeleid, vergroot het cultureel draagvlak, draagt er zorg voor dat het verenigingsleven zich ten volle kan ontplooien en bevordert de gemeenschapsvorming. Het doel is via cultuur de levenskwaliteit van de Zutendaalse bevolking te verhogen. CULTUREEL PATRIMONIUM Cultuurcentrum Het cultuurcentrum is onderverdeeld in 4 grote delen:    

De foyer is geschikt als ontvangsthal/receptiehal en er worden regelmatig kunsttentoonstellingen georganiseerd.

Podiumzaal Foyer (gelijkvloers en 1ste verdiep), het cultuurcafé en de keuken 3 vergaderlokalen Kiosk

De podiumzaal met telescopische zittribune wordt gebruikt voor allerhande voorstellingen (toneel, film, …), beurzen, academische zittingen, grote tentoonstellingen, enz. Er is plaats voor 176 personen. De zaalaccommodatie bestaat uit een volledige geluidsinstallatie (mengpaneel, versterker, tuner, cassette, CD-speler, micro’s en luidsprekers verspreid over het ganse gebouw), een lichtorgel en een filmscherm. Tevens is er een LCD-projector en apparatuur voor voorstellingen aanwezig.

Drie lokalen (2 achter het podium en 1 beneden) staan gratis ter beschikking voor de Zutendaalse verenigingen. Enkele lokalen zijn uitgerust met wandborden. Ze worden gebruikt voor vergaderingen, muzieklessen, hobby- en vrijetijdsbestedingen, enz… De twee bovenste plaatsen doen tevens dienst als kleedkamer bij theater en shows. 1 lokaal gratis ter beschikking van Oxfam Wereldwinkel. De kiosk buiten bestaat uit een openluchtpodium met een zitkuil waar enkele honderden mensen kunnen plaatsnemen. Hier kunnen openluchtmanifestaties zoals optredens, concerten, e.d. georganiseerd worden.

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 68


BELEIDSDOMEIN 4- Mens - CULTUUR

Culturele accommodaties Cultuurcentrum – Oosterzonneplein 1

Turnzaal – Schoolstraat 4 Zaal Avdâq – Schoolstraat 6 Parochiecentrum – Schoolstraat 2

Zaal Posthalt – Jachthoornplein

De Wevel – Jachthoornplein Sporthal – Blookbergstraat

Repetitielokaal K. Fanfare St.-Ursula – Schoolstraat 6/2 Atelier Kunstkring ’t Zolderke – Schoolstraat 6/6 Mariapark (openluchttheater) Auditorium Bezoekerscentrum De Lieteberg

Zaal met 176 zitplaatsen Ontvangsthal Cultuurcafé Keuken 3 vergaderlokalen 1 openluchttheater Zaal met podium Berglokaal Zaal met klein podium Keuken Keuken 3 bergplaatsen 2 feestzalen 2 jeugdlokalen 2 vergaderlokalen Feestzaal met podium Keuken met toog Lokaal onder podium 2 gemeentelijke vergaderlokalen met keuken

Gebruik gemeentelijke lokalen Overzicht per lokaal 2014 Lokaal Aantal reservaties CC podiumzaal 145 Cultuurcafé 283 Kiosk 8 Lokaal II 203 Lokaal III 77 Lokaal IV 108 Raadzaal 65 Turnzaal 229 Zaal Avdâq 94 1.212

1 groot lokaal (kan in 2 gedeeld worden) 1 sportvloer 27 x 44m 4 kleedkamers 1 cafetaria met keuken 1 vergaderlokaal 1 lokaal 1 lokaal

1 vergaderlokaal 1 aula met 87 zitplaatsen

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 69


BELEIDSDOMEIN 4- Mens - CULTUUR

TOELAGE AAN CULTURELE VERENIGINGEN Vereniging Toneelkring 't Bemmelke Gezinsbond Kunstkring 't Zolderke Davidsfonds Koninklijke Fanfare Sint-Ursula OKRA Wiemesmeer OKRA Zutendaal Kerkzangkoor Sint-Cecilia Wiemesmeer Gemengd koor Berk en Brem Gemengd koor Heidegalm K.V.L.V. Zutendaal Zutendaals Theater Kerkzangkoor Mariacantorij Oudervereniging De Sleutel Canta Libra Sint-Hubertuscomité Zutendaals Mannenkoor

2012

2013

2014

392,27 439,86 681,42 241,56 219,21 682,87 574,70 323,05 598,50 324,49 497,55 347,56 448,51 261,03 154,31 227,86 444,19

383,50 371,37 674,54 316,05 215,25 643,46 596,47 362,28 682,12 371,37 488,85 362,28 448,68 289,52 242,53 225,86 477,48

390,20 349,44 775,31 255,52 218,40 651,55 667,57 342,16 687,95 281,00 437,52 401,85 368,36 307,21 157,25 254,80 509,59

Vereniging V.T.B.-V.A.B. Ziekenzorg Zutendaal Ziekenzorg Wiemesmeer De Ortolaan De Kneuter De Plateaukes Theatergroep Edja Buurtcomité Papendaalheide WBE Suetendaal De Gezellen van Sint-Hubertus Oudercomité De Stapsteen Vereniging voor alleenstaanden VIVA-SVV Zutendaal t Alvertje Titatejater Sprankel TOTAAL

CULTUURRAAD  

Bestuursvergaderingen: 22/3 - 15/5 - 17/6 - 23/9 - 21/10 - 25/11 Algemene vergadering: 23/4 - 12/12

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 70

2012

2013

2014

720,36 840,52 810,25 576,87 444,89 473,92 310,79 487,33 391,66 249,50 277,39 230,04 230,39 217,14 220,94 158,64 212,21 152,88 408,85 386,53 316,68 203,35 177,35 170,35 306,46 310,74 334,88 468,70 450,20 315,95 81,48 0,00 66,43 165,85 167,50 167,44 126,91 126,57 40,77 382,90 0,00 0,00 0,00 0,00 327,60 0,00 0,00 172,53 11.249,99 11.249,98 11.248,00


BELEIDSDOMEIN 4- Mens - CULTUUR

Activiteiten · · · · · · · ·

Oudheidkamer

Verlenen van hulp aan diverse personen bij het stamboomonderzoek Archiveren van belangrijke documenten Aanleg en uitbreiding van het foto-archief en digitalisering Aanleg en uitbreiding archief doodprentjes en doodsbrieven Uitbreiding van het heemkundig documentatiecentrum Voortzetting project "Pak de Erfgoedzak" Voorbereiding jaarboek STOPPELS Digitalisering kadaster 1845 Zutendaal

Overzicht werkjaar heemkunde Zondag 2 februari 2014 - Brigittaviering: eucharistieviering met nadien bezoek aan de Mandelkapel Donderdag 20 februari 2014 - Werkvergadering WO I Dinsdag 25 maart 2014 - Nacht van de geschiedenis Donderdag 3 april 2014 - Voorstelling inventaris kadaster Maasmechelen Dinsdag 25 april 2014 - Werkvergadering Zaterdag 17 mei 2014 - Gouwdag in Zutendaal: thema “Schansen, vluchtoord voor de buurtschap” Dinsdag 12 augustus 2014 - Werkvergadering Donderdag 11 september 2014 - Werkvergadering Open Monumentendag Zaterdag 14 september 2014 - Open Monumentendag Dalerschans en Witherenpastorie Zaterdag 4 oktober 2014 - Heemdag in Merksplas rond het thema: “Omgang met armoede en marginaliteit doorheen de tijden ” Donderdag 16 oktober 2014 - Werkvergadering Zaterdag 15 november 2014 - Studiedag Heemkunde Actueel in Mechelen Donderdag 20 november 2014 - Werkvergadering Woensdag 26 november 2014 - Studienamiddag “Heemkunde en metaaldetectie” Elke eerste zondag van de maand van 10 tot 12 uur “Zoendigvierdenoehn”

De “oudheidkamer”, het heemkundig museum bevindt zich in de lokalen onder de dienst Vrije Tijd. Het kleine museum toont een deel van de uitgebreide collectie heem- en geschiedkundig materiaal over het plaatselijk verleden. 1. 2.

3. 4. 5. 6.

Het oude volkscafeetje Het klaslokaaltje uit de dertiger jaren met een mooie collectie oude handboeken en schriften. In hetzelfde lokaal bevindt zich een groot aantal oude kinderspelen die vooral op de speelplaats van de school beoefend werden. Een tijdelijke expositie rond wol en linnen, kledingstukken enz. Oude schrijnwerkerij Winkeltje haarkapper Huiskamer anno 1920

De oudheidkamer staat gratis open voor bezoekers en kan bezocht worden tijdens dagtrips door groepen. Vooral schoolkinderen vinden de weg naar het oude klaslokaaltje waar de “meester” oude herinneringen op kan halen. Openingsuren op aanvraag.

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 71


BELEIDSDOMEIN 4- Mens - BIBLIOTHEEK

BIBLIOTHEEK G-BD 4.2 De gemeente organiseert een laagdrempelige bibliotheek, die voor iedereen toegankelijk is en waar inwoners aan intellectuele ontspanning en kenniswerving kunnen doen, aangepast aan de hedendaagse noden (Vlaamse beleidsprioriteit). Het gemeentebestuur wil jong en oud stimuleren om de bibliotheek te bezoeken en gebruik te maken van haar mogelijkheden. Hiertoe tracht de dienst bibliotheek zoveel mogelijk burgers toegang te bieden tot een zo ruim mogelijk aanbod van informatie, cultuurparticipatie, bevordering van e-inclusie, verhogen van mediawijsheid en informatiegeletterdheid, een aangepaste dienstverlening voor personen met beperkte mobiliteit en voor moeilijk bereikbare doelgroepen en voor de samenwerking met het onderwijs. Er wordt getracht de bibliotheek nog meer als ontmoetingsplaats te laten fungeren. bibliotheek.

BEHEERSORGAAN Voorzitter: Marina Olaerts Ondervoorzitter: Veerle Remans Secretaris: Liesbeth Lens (bibliothecaris) Leden: Jolanda Swennen, Edwin Vanherf (ontslag juni), Myene Lenaerts, Mia Ghoos, Heidi Thijs (stemgerechtigde leden) Jos Bamps (cultuurbeleidscoördinator) Ann Schrijvers (schepen bibliotheek) Er werd vergaderd op 9 januari, 13 maart, 15 mei, 11 september en 13 november. De volgende onderwerpen kwamen aanbod: jaarverslag 2013, Jeugdboekenweek 2014, de jaarlijkse boekenverkoop, Proefproject E-boeken, Luisterplekken, de Bibliotheekweek 2014 en de uitstap met het bibpersoneel en –vrijwilligers. Dit jaar was het moeilijk om een gezamenlijke dag voor onze jaarlijkse uitstap vast te leggen. Daarom hebben we gekozen voor een lekkere maaltijd in eigen gemeente. Het werd een gezellig samenzijn in ’t Gewaaierhof met de leden van beheersorgaan, de projectgroep Luisterplekken en het bibpersoneel en de bibvrijwilligers.

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 72


BELEIDSDOMEIN 4- Mens - BIBLIOTHEEK

BIBLIOTHEEKGEGEVENS Adres : Oosterzonneplein 6 3690 Zutendaal Openingsuren : dinsdag woensdag vrijdag zaterdag

18 – 20 uur 14 – 18 uur 18 – 20 uur 10 – 12 uur

De bibliotheek was gesloten op 1 januari, 1mei, 29, 30 en 31 mei, 11 en 12 juli, zomersluiting van 11 t.e.m. 16 augustus, 12 september (uitstap gemeentepersoneel), 1 november , 11 november, 25 en 26 december. De bibliotheek is per week 10 uren toegankelijk voor het publiek met daarnaast gemiddeld 8 uren per maand open voor klasbezoeken (buiten de normale openingsuren).

PERSONEEL Bibliothecaris: Liesbeth Lens (38/38) Bibliotheekassistent: Gwenny Vriens (ontslag 10 mei), vanaf 20 mei Hilde Bijnens (28,5/38) Administratieve medewerker: Mieke Valkenborg (19/38) Onderhoud: Sylvie Dusar (19/38) Vrijwilligers: Katelijne Gorissen, Noëlla Kerkhofs (3 uur per week, boeken kaften, rekken ordenen, krantenartikels, ….)

Gevolgde opleidingen, studiedagen, vormingsdagen en overlegmomenten: Overleg BVL, 28 maart, 25 juni, 3 oktober, 5 december (Liesbeth) PBS-stuurgroep, 4 februari, 1 april, 17 juni, 28 november (Liesbeth) PSLB, Herenakkoord 26 juni (Liesbeth) Cel Poëzie, 8 januari, 29 januari (Liesbeth) Beheersorgaan Bib, 9 januari, 13 maart, 15 mei, 11 september,13 november, 22 december (Liesbeth) Dienst Welzijn: 30 september (Liesbeth) Dienst Vrije Tijd: 11 februari, 4 maart, 1 april, 6 mei, 3 juni, 9 september, 14 oktober, 4 november, 2 december (Liesbeth)

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 73


BELEIDSDOMEIN 4- Mens - BIBLIOTHEEK Studiedagen & vorming Infosessie Jeugdboekenweek 2015, 7 november (Hilde en Liesbeth) Infosessie Startdag Digitale collecties, 13 maart (Liesbeth) Opleiding Proeftuin Digitale Collecties, 11 maart (Liesbeth) Infosessie Kleuter ZIZO en fundels , 3 juli (Hilde en Liesbeth) Opleiding PBS - V-insight, 30 januari (Liesbeth) Opleiding PBS - werken met zoekstrings aquabrowser, 23 juni (Hilde en Liesbeth)

WERKINGSRESULTATEN Collecties Gedrukte materialen Jeugd fiction

aanwinsten

afvoer

2014

350

400

6553

Jeugd non-fiction

187

249

4390

Jeugdstrips

43

4

1123

Jeugdmagazijn

0

1

12

Jeugdnaslagwerken

0

4

Jeugdts met uitleen

7

Jeugdvertelplaten Adolescenten fictie Volwassenen fiction

aanwinsten 0

afvoer 21

2014 135

Jeugd DVD speelfilms

65

5

1495

56

Jeugd DVD informatief

0

0

57

9

58

Jeugd DVD muziek

0

0

6

14

0

18

Daisy luisterboeken

0

2

105

39

84

1043

Volwassenen Zebracinema

40

0

115

356

147

5174

TOTAAL

105

28

1913

Volwassenen non-fiction

74

113

5628

Volwassenen strips

2

0

100

Volwas. naslagwerken

1

23

781

Volwassenen magazijn

0

190

1858

210

210

559

0

0

96

1283

1434

27353

Ts nummers met uitleen Wisselcollectie TOTAAL

Audiovisuele materialen (AVM) Jeugd cd-rom’s

Wisselcollectie: een tijdelijke collectie die gewisseld worden met andere bibliotheken. In de bib staan 96 groteletterboeken opgesteld.

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 74


BELEIDSDOMEIN 4- Mens - BIBLIOTHEEK

Uitleningen Gedrukte materialen

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Adolescenten

920

857

986

978

756

625

Volwassenen fiction

8367

8082

7494

7327

7790

7225

Volwassenen non-fiction

3178

2913

2776

2760

2241

1964

Volwassenen strips

24

36

115

25

70

41

Volwassenen tijdschriften

290

302

235

252

358

240

Volwassenen magazijn

19

31

56

33

39

43

Wisselcollectie GLB

18

101

105

90

79

76

TOTAAL 12816

12322

11767

11465

11333

10214

Jeugd fiction

10086

10906

9952

9688

8781

7914

Jeugd non-fiction

3128

3738

3698

3062

3075

2580

Jeugdstrips

2568

3025

3184

3213

2882

3194

0

0

0

13

5

24

TOTAAL 15782

17669

16834

15976

14743

13712

ALGEMEEN TOTAAL

28598

29991

28601

27441

26076

23926

Audiovisuele materialen (AVM)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Jeugd cd-rom’s

243

200

115

117

78

83

Jeugd DVD speelfilms

2385

3002

2344

3422

2955

2615

Jeugd DVD informatief

36

41

27

48

67

54

Jeugd DVD muziek

23

20

17

7

5

12

Volwassenen cd-rom’s

0

12

0

5

0

6

Volwassenen daisyboeken

0

0

0

10

8

6

Volwassenen Zebracinema

0

0

0

0

120

525

2687

3275

2503

3609

3233

3301

Jeugdtijdschriften

TOTAAL

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 75


BELEIDSDOMEIN 4- Mens - BIBLIOTHEEK

Leners In 2014 noteerden we 1102 actieve leners. Actieve leners zijn leners die minstens één object in Zutendaal hebben ontleend. Naast het lenen van boeken komen er ook bezoekers in de bib die ter plaatse iets op zoeken, de krant lezen, grasduinen in de boeken of tijdschriften, op internet surfen, folders mee nemen of deelnemen aan één van onze 2009 2010 2011 2012 2013 2014 uitbreidingsactiviteiten Jeugd 602 610 657 645 531 557 volwassenen 728 690 607 606 674 545

BIBLIOTHEEKPROMOTIE Jeugdboekenweek: 15-30 maart 2014 De jeugdboekenweek heeft weer heel wat kinderen de kans gegeven om op een ludieke manier de bibliotheek te ontdekken. Jaarlijks heeft de Jeugdboekenweek een ander thema. Dit jaar was het thema “gevaar” en gingen we op zoek naar het gevaar in de bib. De Locus-werkgroep ontwikkelde het spel “Hoezo gevaar in de bib? Maar eer we aan de slag konden gaan, ontvingen we een brief van de inspecteur van het Ministerie van Ondefinieerbaar Punctueel

Nutteloze Zaken om onmiddellijk de Jeugdbibliotheek te sluiten omdat ze te gevaarlijk is. Enkele van haar argumenten om de bib te sluiten: Boeken maken kinderen lui. Boeken hebben een slechte invloed op kinderen. Boeken lezen is tijdverspilling. Dat konden we niet laten gebeuren. De bib heeft de hulp ingeroepen van zoveel mogelijk kinderen om te bewijzen dat de jeugdbib veilig en bovenal onmisbaar is. Want wij zijn er van overtuigd dat kinderen het recht hebben om boeken te lezen.

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 76


BELEIDSDOMEIN 4- Mens - BIBLIOTHEEK

De leerlingen van de lagere scholen van Zutendaal werden uitgenodigd om in de bib het Jeugdboekenweekspel “Hoezo gevaar in de bib?” te spelen. Meer dan 400 kinderen hebben in de bib allerlei vragen opgelost over boekenwurmen, gevaarlijke sporten, gevaarlijke dieren, gevaarlijke verhalen en figuren, gevaar in het verkeer, …enz. Zoals te verwachten was, hebben alle leerlingen hard gewerkt om de inspecteur te overtuigen van haar ongelijk. Op het einde van het spel zetten ook alle leerlingen hun handtekening op een petitie om hun argumenten kracht bij te zetten. Door de grote inzet van alle leerlingen van de basisscholen van Zutendaal is het gevaar van sluiting geweken. De jongens en meisjes van de 2de en 3de graad kregen de traditionele schiftingsvraag : In de vertelhoek zien jullie een toren met boeken staan. Onze vraag: hoe hoog is deze toren? Klas 4B, meester Patrick en klas 6A, meester Danny waren onze winnaars en werden uitgenodigd op de prijsuitreiking van zaterdag 26 april 2014.

Leesproject Lees 1 7 - 1 oktober 2013 – 15 maart 2014 Jaarlijks neemt de bibliotheek deel aan Lees 1 7 (lees: lees eens even). Dit is een leesbevorderingsinitiatief van de Provincie. De kinderen lezen en beoordelen kinderboeken. Zij kunnen kiezen uit het hele Nederlandstalige aanbod van Belgische jeugdauteurs en Belgische vertalers. Na het lezen van 5 boeken ontvangen de kinderen een leesdiploma en een gadget. Kinderen kunnen individueel of met de klas meedoen: Individueel: in de bib zijn in oktober 2014 13 kinderen gestart met dit leesproject. Uiteindelijk hebben 7 kinderen hun Top 5 binnengebracht en een gadget van de provincie Limburg ontvangen (een tattoo). Klassikaal: Dit jaar hebben 3 kleuterklasjes meegedaan aan Lees 1 7. Het bibpersoneel heeft een boekenkoffer samengesteld met 15 prentenboeken, waaruit de kleuterjuf 5 boekjes koos om voor te lezen en te beoordelen. Zij ontvingen eveneens een gadget van de provincie Limburg en een boekenpakket voor de klas.

Schooluitleningen De bibliotheek biedt de scholen de mogelijkheid om buiten de openingsuren met de klas de bib te bezoeken en boeken uit te lenen. In de maand september / oktober worden de contacten gelegd met de scholen en de kalender opgemaakt. Bij het eerste klasbezoek van het nieuwe schooljaar geven we een korte rondleiding doorheen de bib en bespreken

we in het kort het uitleenreglement (max. 3 boeken per uitleen, geen verleningen). De volgende klassen brachten maandelijks een bezoek aan de bibliotheek: De Parel: 2de, 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar; De Stapsteen: 2de leerjaar; De Wonder-wijzer: 1ste leerjaar, 2de leerjaar, 2de graad en 3de graad

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 77


BELEIDSDOMEIN 4- Mens - BIBLIOTHEEK

Rondleidingen/introducties Op vraag organiseert de bibliotheek rondleidingen en/of introducties. Naargelang de leeftijd worden aan deze rondleidingen opdrachten gekoppeld. Het doel van deze rondleidingen is de kinderen vertrouwd te maken met de mogelijkheden van de bibliotheek, met het opzoeksysteem, met de verschillende materialen, enz. Nieuwe leners krijgen bij hun inschrijving een eerste rondleiding in de bibliotheek en het gebruik van de opzoekcatalogus wordt in het kort uitgelegd. Op dinsdag 21 oktober mochten we de kleuters van de 3de kleuterklas De Wonder-wijzer in de bib verwelkomen. De Leeszomer van Vlieg: 26 juni -1 september 2014 Vlieg verstopte deze zomer meer dan 200 schatkisten in musea, kastelen, bibliotheken, ... . Schattenjagers ontdekten in de schatkist een bouwplan. Met het bouwplan konden schattenjagers hun droomplek ontwerpen. Ze brachten ze naar de Sint-Romboutstoren of plaatsten een foto op de website. Een professionele jury koos uit alle inzendingen 5 winnaars. In de bib van Zutendaal werden 2 zoektochten uitgewerkt en konden de kinderen tijdens de uitleenuren op zoek gaan naar de schat van Vlieg. In totaal zijn 44 kinderen op zoek gegaan naar de schatkist en ook gevonden. Workshop striptekenen – woensdag 24 september Op woensdag 24 september konden liefhebbers van striptekenen terecht in de bib voor een workshop met Astrid Yskout, een Antwerpse illustrator. Dit in samenwerking met Oxfam Wereldwinkel Zutendaal, in kader van 10 jaar Oxfam in Zutendaal.

Voorlezen in de bibliotheek In 2014 organiseerde de bib 9 voorleessessies met 114 deelnemertjes in het totaal. Er werd voorgelezen met Pasen, Zomer, Halloween en Kerstmis. Tijdens de zomervakantie hebben we gewerkt rond het thema van Vlieg 2014. We hebben samen met de kinderen stilgestaan bij ruimtebeleving en architectuur en droomden we over onze omgeving, onze leefruimte, ons dorp en onze droomplek. Het resulteerde in een mooie maquette die tijdens de openingsuren in de maand september te bezichtigen was. Het einde van de ‘Zomer met de Vlieg” sloten we af in ‘Het Bezoekerscentrum Lieteberg’ en kregen we een kennismaking met Pier De Mier (ill. Jos Bamps). Tentoonstelling Discriminatie gestript in september In september bood de bib een tentoonstelling aan van 15 tekeningen rond het thema discriminatie gestript voor jong en oud,in samenwerking met het Educatief Centrum van de provincie en de Oxfam Wereldwinkel Zutendaal in kader van 10 jaar Oxfam in Zutendaal. 11.11.11 campagne 2014 Van veld tot vuilbak in november In de fototentoonstelling "Van veld tot vuilbak" werd de voedselverspilling aan de hand van mooie maar confronterende foto's in beeld gebracht. Hoe komt het dat 1/3 van alle voedsel wereldwijd verloren gaat? En wat moet er veranderen om dit tegen te gaan?

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 78


BELEIDSDOMEIN 4- Mens - BIBLIOTHEEK

Poëzieavond – woensdag 12 februari 2014 De 7de Poëzieavond Zutendaal vond plaats onder de titel “Tepelstreeltje en andere onthullende sprookjes voor volwassenen”. Op het programma stond een mix van poëtische sprookjes, muziek, sprookjes op rijm en filmpjes, gereserveerd door enkele knappe woordkunstenaars. De organisatie was in handen van de cel Poëzie van de Zutendaalse Cultuurraad in samenwerking met de openbare bibliotheek. Bezoekers in het CC : 140 bezoekers Luisterplekken In de loop van 2013 werd gestart met voorleessessies voor volwassenen: - 28 maart: O.-L.-Vrouwekerk “Als zij ergens nog is, dan in de taal” : Luc Vanhelmont las fragmenten uit het werk van P.F. Thomèse over afscheid van een kind, met gepaste muziek door Johan Hermans, Cantus Vocum en Het Onderduikorkest. - 13 juni : Zonnige groeten uit Zutendaal in Camping Mariapark: spannende, grappige en melodieuze reisverhalen verteld door reiskunstenaars. - 25 oktober, Jeugdheem Broeder Bertus, over Alfons Jeurissen ism de Cultuurdienst in kader van Cultuur van de Stilte. Boekenverkoop De bibliotheek maakt regelmatig plaats om de collectie aan te vullen met de laatste nieuwe materialen. Daarom verkopen we jaarlijks onze afgevoerde boeken, strips en tijdschriften tijdens de jaarlijkse avondmarkt op 4 augustus. Het gaat om materialen die licht beschadigd zijn of verouderd en niet meer gelezen worden.

In 2014 werden deze materialen ook aangeboden zondag 7 september tijdens de Kunst- en boekenmarkt (10 jaar Oxfam) en op zondag 21 september tijdens Lekker Lokaal. Bibliotheekweek: 11 - 18 oktober 2014 Van zaterdag 11 tot zondag 19 oktober 2014 liep de dertigste editie van de bibliotheekweek onder de slogan 'Iedereen bibliothecaris'. De bibliotheek is niet enkel een plek waar je terecht kan voor boeken of dvd’s. De bib is een huis van kennis, een ontdekkingscentrum van kennis in al zijn vormen. En het delen van die kennis zit in de genen van de bibliotheek. Al sinds de mens het schrift ontwikkelde wordt kennis via boeken gedeeld. Het is tijd voor een volgende stap: de bib als de plek waar mensen hun persoonlijke kennis delen. Iedereen wordt dan ook opgeroepen om zijn of haar kennis en vooral passie (een gepassioneerd verhaal, een uit de hand gelopen hobby, enz) te komen delen in de bibliotheek. Meer dan 80 bezoekers bezochten de bib via onze rode loper en genoten van een ontbijt in de bib. Tijdens de bibliotheekweek maakten onze bezoekers kans om één van de 10 e-boekenkaarten te winnen.

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 79


BELEIDSDOMEIN 4- Mens - BIBLIOTHEEK

Thema in de kijker/ boekentafels In het themarek (volwassenenafdeling) wordt elke maand een onderdeel van de collectie onder de aandacht van het publiek gebracht. Januari Februari Maart April Mei Juni Juli / augustus September Oktober November November December

Gedichtendag : verwondering Romantiek in de bib Gevaarlijke kinderboeken (thema Jeugdboekenweek 2015) Lentekriebels De Groote Oorlog Reiskriebels : reizen begint in de bib Zomer van het Spannende Boek / Reisgidsen 10 jaar Oxfam Wereldwinkel Zutendaal Mensen met een passie (Bibliotheekweek) / Fit in je hoofd Duurzame voeding (De Week van de Smaak) Voorleesweek Sinterklaas / Kerstmis

E-boeken in de bibliotheek Dankzij een pilootproject van Bibnet, de Vlaamse Overheid en de Vlaamse bibliotheken kon je vanaf mei 2014 e-boeken ontlenen in de bibliotheek. De collectie bevat meer dan 400 e-boeken. Een e-boekenkaart kost 5 euro, hiervoor kan je 3 e-boeken downloaden die je elk vier weken kan lezen. Dit project loopt tot april 2015.

Internetgebruik 2 internetcomputers De bibliotheek beschikt over 2 internetcomputers met LCD-scherm. Internetgebruikers kunnen gratis gebruik maken van 1 uur internet per dag en taken maken met tekstverwerking en afprinten van (meegebrachte) informatie. Op deze wijze biedt de bibliotheek iedereen toegang tot de digitale informatiesnelweg. In 2014 hebben 76 uur gebruik gemaakt van onze internetpc’s. 2004 73

2005 90

2006 182

2007 309

2008 381

2009 292

2010 247

2011 173

2012 168

2013 96

2014 76

Gratis wifi Sinds mei 2014 kan je tijdens de openingsuren van de bibliotheek met je eigen laptop, tablet of smartphone een verbinding maken met het draadloze netwerk van de bibliotheek om gratis te surfen of te e-mailen. Op 25 november kwam de computerklas van Bernadette op bezoek in de bib voor een korte rondleiding en het testen van de WIFI, met succes.

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 80


BELEIDSDOMEIN 4- Mens - SPORT

SPORT BD 4.3 PRIORITAIR De gemeente zet in op de sportinfrastructuur als ruimte voor actieve sportbeoefening onder de noemer ‘sport voor iedereen’. BD 4.4 Ondersteunen en stimuleren van sportverenigingen. De gemeente Zutendaal hecht belang aan sport en beweging als een cruciaal onderdeel van gezondheid en welbevinden. Daarom wil ze haar burgers aanzetten tot actieve sportbeoefening en hiervoor diverse mogelijkheden aanbieden. Zowel individuen als verenigingen worden hierbij ondersteund. BD 4.5 De gemeente Zutendaal wil haar inwoners aanzetten tot sporten. SPORTACCOMODATIES Voetbalstadions Sporthal Volleybalhal Kickboxhal Manège Schutterslokaal Turnzaal Biljartlokaal Zwembaden openlucht overdekt Skateterrein Petanqueterrein Surf- en zeil Sport- en spelterreinen Loopparcours + Nordic Walking Speelbossen Tennis

2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 8 1 2 1 12 1 (4 pleinen)

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 81


BELEIDSDOMEIN 4- Mens - SPORT

ACTIVITEITEN SPORTDIENST Sportacademie: - naschoolse sportactiviteiten (oa. kleuterturnen, omnisport): overleg, voorbereiding, organisatie en begeleiding

Sportpromotie: -

Week van de sportclub 13-21/9 Start 2 Bike vanaf 5/3 Start 2 MTB vanaf 22/11 Start 2 Swim vanaf 5/11 AquaMove vanaf 3/11 Start 2 Tennis 26/4 Start 2 Run vanaf 11/3 Kijk Ik Fiets i.s.m. dienst duurzaamheid 14-21/5 Start 2 Yoga vanaf 24/4 Tai-Chi vanaf 6/6 organisatie en begeleiding schoolsport  hockeytornooi op 23/1  Spelenmarkt op 29/1  trefbaltornooi i.s.m. SVS op 25/2  alles met de bal i.s.m. SVS op 25/4  netbaltornooi i.s.m. SVS op 26/3  initiatie minitennis 4/6  spelinstuif op 13/6  American Games i.s.m. SVS op 26/09  Slagsporten i.s.m. SVS op 2/10  scholenveldloop i.s.m. lagere scholen i.s.m. SVS op 28/9

Sport- en spelkampen: - Kleuter 4-daagse tijdens de paasvakantie 7/4 - 11/4 - Danskamp 21/7 - 25/7 - kleuterkamp tijdens zomervakantie van 22/7 – 25/7 - omnisportkamp zomervakantie van 18/8 - 22/8

Gemeentelijke dagactiviteiten - organisatie seniorensportdag op 7/10 – 5de Zutendaalse Sporteldag - buitenspeeldag op 2/4: overleg, voorbereiding, materiaal en begeleiding van sportactiviteiten - Organisatie kampioenenviering 12/12

Sportadministratie: - opmaak van besluiten en vergunningen voor wandeltochten, paardenmarathons,e.a… - afsluiten van sportverzekeringen Bloso voor de sportclubs, socioculturele clubs,…

Communicatie: - promotie gemeentelijke sportactiviteiten, sportacademie, sport – en spelkampen,…: redactie teksten voor de Oosterzon en de gemeentelijke website, aanmaak en verspreiding promoflyers- en affiches.

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 82


BELEIDSDOMEIN 4- Mens - SPORT

Sportraad -

15/1 5/3 9/4 7/5 4/6 12/8 10/9 8/10 12/11 14/11 (Algemene vergadering) voorbereiding vergaderingen, uitnodigingen + verslag maken organisatie jaarlijkse uitstap

-

evaluatie + doelstellingen opmaak jaarverslag opmaak tussentijdse evaluatie Voorbereiding meerjarenplanning en BBC

-

Studiedag: Congres ISB Algemene Vergadering ISB EHBO cursus voor personeel gemeente Zutendaal AED opleiding sportclubs BBC - evaluatie en indicatoren

Beleidsplan

Ondersteuning sportverenigingen: - sportsubsidies: verzenden aanvraagformulieren en uitrekenen subsidies voor sportclubs - Hulp clubs bij invullen van hun subsidiedossiers - logistieke ondersteuning ‘Narvik Run’ - advies bij fusie HighMoon - Slagveld - aanvraag relatiegeschenken voor Bloso voor wielerwedstrijden ‘Ons genoegen’ Samenwerkingsverbanden - Provinciale Sportdienst: narijden MTB –route - Provinciale Sportdienst & Bloso: lenteoverleg Limburgse Sportfunctionarissen - Provinciale Sportdienst & Bloso: sportfunctionarissenoverleg - Regiovergaderingen Midden-Limburg 3-jaarlijks

Andere -

ondersteuning andere (“Vrije tijds”-) diensten Medewerking "Lekker Lokaal" op 21/09

Vorming

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 83


BELEIDSDOMEIN 4- Mens - SPORT

TOELAGEN AAN SPORTVERENIGINGEN Jeugdsportsubsidie

Algemene werkingssubsidie Vereniging

2012

2013

2014

Badminton High Moon Biljartclub Zutendaal O.-L.-Vrouwschutterij Sint-Rochusschutterij Tafeltennisclub Smash Zutendaal Vieze Mannen VC Zutendaal V.V.W. Zutendaal V.W.B. Zutendaal W.S.V. Zutendaal Zutendaalse turnvereniging Senioren Zutendaal V.V. Zwaluw FC De Bosduif Maaslandse Aanspanning Wielerclub Ons Genoegen G.S.F. - Zutendaal Sportieve Senioren ZVV Veteranen Tennisclub Zutendaal Daldravers ZVK Lindenhof Dance-Express Damesturnen Apollo Boys Hapkido Zutendaal KWB BCZ Slagveld

153,00 25,00 201,00 338,00 259,00 84,00 991,00 1.203,00 307,00 25,00 153,00 1.579,00 911,00 153,00 297,00 432,00 442,00 115,00 69,00 634,00 73,00 351,00 338,00 211,00 57,00 0,00 96,00 215,00

190,00 25,00 228,00 338,00 351,00 64,00 942,00 1 .258,00 285,00 0,00 152,00 1 .459,00 824,00 190,00 294,00 370,00 494,00 114,00 110,00 607,00 72,00 427,00 393,00 209,00 95,00 0,00 104,00 402,00

171,00 25,00 154,00 304,00 308,00 75,00 969,00 1.201,00 273,00 0,00 171,00 1.318,00 862,00 154,00 248,00 333,00 496,00 102,00 99,00 917,00 65,00 333,00 380,00 102,00 68,00 171,00 77,00 621,00

TOTAAL

9.712,00

9.997,00

9.997,00

Vereniging FC De Zwaluw Wiemesmeer ZVV VVWZ VC Zutendaal G.S.F. TC Zutendaal Dance Express St.Rochusschutterij BCZ Slagveld Hapkido TOTAAL

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 84

2012 2013 2014 1.330,86 1.270,00 1.349,11 4.268,47 3.913,00 4.745,61 1.614,52 1.593,00 1.480.58 1.367,78 1.176,00 1.502,13 828,05 772,00 849,12 948,12 1.011,00 993,52 1.053,86 1.260,92 1.286,00 286,85 254,71 212,00 239,22 626,57 1.013,00 0,00 0,00 254,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00


BELEIDSDOMEIN 4- Mens - SPORT

Sportmanifestaties AUGUSTUS JANUARI 5/1

15/8 Recreatietornooi Tafeltennis – TTC Smash

SEPTEMBER

FEBRUARI 16/2

7/9 21/9 27/9

Plassenwandeling – VWB-Zutendaal

MAART 2/3

Open Monumentendag Uilenwandeling – VWB-Zutendaal Nationaal Park in Beweging

Wandeling Zutendaal “Besmer”

OKTOBER

APRIL 1/4 6/4 19/4 23/4

4de oldtimertreffen

5/10 24-26/10

Paastornooi – Zutendaal VV Dwars Door Limburg Wielerwedstrijd – ‘Ons Genoegen’ Cursus 'Veilig Fietsen'

Ruiter- en Koetsentocht – De Vier Landsheren Slipjacht – Sint-Hubertuscomité

NOVEMBER 11/11

Themawandeling Zutendaal – vtbKultuur

MEI 3-4/5 1/5 17-18/5

Groots Voetbaltornooi – Veteranen Zutendaal VV Recreatierit voor Menners en Ruiters – Maaslandse Aanspanning Watersportdag – VVWZ

DECEMBER 21/12 14/12

Mountainbiketocht – Wielerclub ‘Ons Genoegen’ Ochtendwandeling ‘Roelen’ – VWB Zutendaal

JULI 2/7 26-27/7

Fietstocht Scherpenheuvel Beachvolleybaltornooi VVWZ

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 85


BELEIDSDOMEIN 4- Mens - JEUGD

JEUGD BD 4.6 PRIORITAIR De gemeente Zutendaal wil ervoor zorgen dat kinderen en jongeren een veilige plek hebben om aan hedendaagse vrijetijdsbesteding te doen en te spelen in groep of individueel. BD 4.7 Zorgen voor een goed uitgebouwde jeugdwerking (Vlaamse beleidsprioriteit). Hierbij zet de gemeente de nodige middelen in om ook het jeugdwerk te ondersteunen. Daarnaast moeten het vakantieaanbod en de speelmogelijkheden worden uitgebreid in functie van de hedendaagse noden. BD 4.9 Het voeren van een beleid ter verhoging van de aandacht voor jeugdcultuur. (Vlaamse beleidsprioriteit)

Toelagen aan jeugdverenigingen 2014 vereniging KSA VKSJ Kaller wirwar Joke bouwcomitĂŠ

basis 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00 0,00 1.240,00

leden 1.207,50 787,50 708,75 621,25 393,75 0,00 3.718,75

activiteiten 1.297,94 1.226,40 222,84 776,72 194,18 0,00 3.718,08

vorming 223,20 338,52 0,00 0,00 0,00 0,00 561,72

kampen 2.368,00 868,00 14,40 136,40 0,00 0,00 3.386,80

project 0,00 371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371,00

energie totaal 0,00 5.344,64 0,00 3.839,42 2.009,46 3.203,45 468,95 2.251,32 0,00 835,93 2.021,45 2.021,45 4.499,86 17.496,21

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 86


BELEIDSDOMEIN 4- Mens - JEUGD

Activiteiten jeugddienst Communicatie:  promotie gemeentelijke jeugdactiviteiten, grabbelpas, speelstraten, kampen…: redactie teksten voor de Oosterzon, gemeentelijke website, jeugdpagina Facebook aanmaak en verspreiding promoflyers- en affiches.

Grabbelpas:  11 activiteiten gedurende de paasvakantie 7/4 - 17/4  22 activiteiten tijdens zomervakantie 1/7 - 30/8 Tienerwerking:  2 activiteiten tijdens de paasvakantie 7/4 - 17/4

Jeugdraad:  voorbereiding maandelijkse vergadering, uitnodigingen + verslag maken  organisatie jaarlijkse receptie  opstarten werkgroepen

Speelstraten:  Speelstraat Gewaai op 30/6, 2/7 en 3/7  Speelstraat Wiemesmeer op 14/7, 16/7 en 17/7  Speelstraat Geerkensveld op 11/8, 13/8 en 14/8

Beleidsplan:  evaluatie + doelstellingen  opmaak jaarverslag  opmaak tussentijdse evaluatie  opvolging meerjarenplanning en BBC

Jeugdkampen:  Kleuter 4-daagse tijdens de paasvakantie 7/4 - 11/4  Danskamp 21/7 - 25/7  Kleuterkamp tijdens zomervakantie van 22/7 – 25/7  Omnisportkamp zomervakantie van 18/8 - 22/8  Krekelkamp zomervakantie van 7/7 - 11/7  Krekeldriedaagse 25/8 - 27/8

Vorming:  Studiedagen VVJ  Studiedag Mechelen nieuwe impulsen voor Vrije Tijd

Gemeentelijke dagactiviteiten  buitenspeeldag op 2/4: overleg, voorbereiding, materiaal en begeleiding  Dag van de leiding 10/11 Administratie:  opmaak van besluiten en vergunningen voor fuiven, opendeurdagen ,e.a. …  afsluiten van vrijwilligersverzekeringen

Ondersteuning jeugdverenigingen:  jeugdsubsidies: verzenden aanvraagformulieren en uitrekenen subsidies voor jeugdverenigingen  Hulp clubs bij invullen van hun subsidiedossiers  logistieke ondersteuning jeugdverenigingen Buitenspeeldag

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 87


BELEIDSDOMEIN 4- Mens - FEESTELIJKHEDEN

FEESTELIJKHEDEN BD 4.10 Het gemeentebestuur wil de inwoners van Zutendaal samenbrengen bij feestelijke momenten. Hiertoe wil het bestuur enerzijds zelf zorgen voor de organisatie van feestelijkheden en anderzijds verenigingen en inwoners aanmoedigen die initiatieven wensen te nemen voor de organisatie van feestelijkheden en evenementen (o.a. buurtfeesten) door hen zo efficiënt en maximaal mogelijk te ondersteunen, informatie te bieden en te begeleiden op het vlak van regelgeving, administratie en organisatie. Het doel is de gemeenschapsvorming en het samenhorigheidsgevoel te versterken. Eenmalige nachtvergunningen 2014

Datum Vereniging 1/01/2014 Four Fait Music 17/05/2014 Hands Out vzw 7/06/2014 ZVV 13/06/2014 Café Tourisme 27/06/2014 Hell On Wheels 27/06/2014 Café Tourisme 28/06/2014 Hell On Wheels 19/07/2014 22-jarigen ton 16/08/2014 Buurtcomité Gewaai 23/08/2014 De Kaller 31/08/2014 Buurtcomité Papendaal 20/09/2014 Les Guimauves 17/10-19/10/2014De Kaller 22/11/2014 KSA 19/12/2014 Les Guimauves 20/12/2014 Johny Schrijvers 31/12/2014 De Kaller

Activiteit Day After Party Hands Out Party Rock Zutendaal Café Feestje Militaire voertuigen Café Feestje Militaire voertuigen Fuif 22-jarigen St.-Rochus Kermiskallerkuip Flowerpower Belunga Verjaardagsweekend Dhydradations Santarun Christmas Rock Nieuwjaarsfuif

Plaats Posthalt Posthalt Parking ZVV Café Tourisme Militair vliegveld Café Tourisme Militair vliegveld Tenniskantine Maastrichterstraat Kuip gemeentehuis Plein Munstersestraat Tenniskantine De Kaller De Kaller Wiemesmeerplein Voetbalkantine ZVV De Kaller

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 88


BELEIDSDOMEIN 4- Mens - FEESTELIJKHEDEN

FEESTEN EN PLECHT IGHEDEN Subsidies voor straatfeesten Werkingskosten feesten en plechtigheden 2012 2013 Begroting Rekening Begroting Rekening 15.700,00 13.202,01 18.700,00 18.526,13

Huwelijksjubilea en andere huldigingen 2012 2013 Begroting Rekening Begroting Rekening 15.000,00 10.800,87 9.000,00 8.450,00

2014 Begroting Rekening 18.350,00 16.430,59

2014 Begroting Rekening 13.350,00 13.251,65

Receptie- en representatiekosten 2012

2013

2014

Begroting

Rekening

Begroting

Rekening

Begroting

Rekening

21.500,00

15.404,23

23.593,00

22.236,00

21.000,00

20.984,42

Comité Buurtcomité Papendaal Buurtcomité Boogstraat Buurtcomité Eindstraat Buurtcomité Burgemeester Remansstraat Buurtcomité De Boven Wiemesmeer Buurtcomité Graafgracht Buurtcomité Gebroek Buurtcomité Kattestaartstraat Buurtcomité Wevelstraat Buurtcomité Stalkerweg Buurtcomité Roelen Buurtwerking Daal Buurtcomité Boekweitstraat Buurtcomité Grotstraat Buurtcomité Stalken Buurtcomité Eikenstraat Buurtcomité De Hovenstraat Buurtcomité 15 Augustusstraat Buurtcomité Ossenbergstraat Buurtcomité St.-Rochusstraat Buurtcomité Windmolenstraat Buurtcomité Venstraat - Het Kleine Blokje Buurtcomité Postesstraat Buurtcomité Pastoorsstraat Buurtcomité Kempenseweg Buurtcomité Gagelstraat TOTAAL

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 89

2012 200,00 100,00 100,00 100,00 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 200,00 100,00 0,00 200,00 100,00 100,00 200,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00

2013 200,00 100,00 100,00 0,00 175,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 200,00 200,00 100,00 200,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 92,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.167,39

2014 200,00 100,00 0,00 0,00 200,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 200,00 100,00 100,00 9,98 2.009,98


BELEIDSDOMEIN 4- Mens - FEESTELIJKHEDEN

Grotere activiteiten Januari 1/1 11/1 19/1 31/1

The Day After – Four Fait Music – Posthalt Feest van de Vurige Hoop – Vijverplein Begeleide winterwandeling – Lieteberg Bonte Avond – Kon. Fanfare St.-Ursula – CC

Februari 1,2,4,7,8,9/2 2/2 7/2 9/2 12/2 15/2 16/2 23/2 28/2

Bonte Avond – Kon. Fanfare St.-Ursula Pannenkoekendag – KVLV – PC Concert – Canta Libra – O.-L.-Vrouwekerk Kiennamiddag – Ziekenzorg – PC Poëzieavond – Dienst Cultuur – CC Lezing diabetes – Dienst Welzijn – CC Mosseldag – De Zwaluw – Kantine Wiemesmeer Restaurantdag Parochiecentrum Kortfilmfestival – Dienst Cultuur – CC

Maart 5/3 Carnavalsbal kinderclub – Gezinsbond – PC 7/3 Carnavalsbal – De Kaller 12/3 Infoavond over SWT – ACV-Zutendaal – CC 14,15,19,21,22/3 Glazen bol en koffieprut – Zutendaals Theater – CC 15/3 Quiz-je-wijzer – De Wonder-wijzer – Zaal Avdâq 16/3 Tweedehandsbeurs – Gezinsbond – Zaal Avdâq 16/3 Steakdag – Zutendaal VV – Kantine ZVV 16/3 Open Torendag – Lieteberg 21/3 D.I.S.C.O. – Jeugdhuis De Kaller 22/3 Opening Blotenvoetenpad – De Lieteberg 25/3 Nacht van de Geschiedenis – Davidsfonds & vtbKultuur – CC 28/3 Luisterplekken –Dienst Cultuur – O.-L.-Vrouwekerk 29/3 Lenteconcert – Mannenkoor – CC

April 6/4 11/4

Tweedehandsbeurs – de Wonder-wijzer – Zaal Avdâq Paasfeest – Vereniging voor Alleenstaanden – PC

12/4 13/4 13/4 23/4 25,26/4 27/4 29/4

Music Pleace !! – Jeugdhuis De Kaller Paasbrunch – Gezinsbond – PC Proeven van de Stilte - De Lieteberg Paasfeest – OKRA-Wiemesmeer – Posthalt Theatervoorstelling – Tor Sprankel – CC Lenteklanken – Berk & Brem – Zaal Avdâq Pimp je teenslippers – Joke Robijns – PC

Mei 6/5 10,11/5 14/5 17/5 17/5 18/5 18/5 18/5 21/5 28/5

Infoavond inspectiediensten – ACV-Zutendaal, Wiemesmeer – Cultuurcafé Theatervoorstelling TiTatejater – CC Seniorenfeest – Dienst Welzijn – Posthalt Hands-out-party – vzw Hands Out – Posthalt Jubileumconcert – Canta Libra – CC Opening Dalerschans Schoolfeest Basisschool De Parel Dag van het Park – Lieteberg Infoavond “Opvoeden, man, man, man – Opvoedingswinkel – CC After Work Party – ZVP-jongeren

Juni 6,7,8/6 8/6 13/6 22/6 22/6 25/6 25/6 27,28,29/6 29/6 29/6 27/6

Tentoonstelling ’t Zolderke – CC Pinksterrommelmarkt – Gijzenveldstraat – vzw Klavertje Vier Luisterplekken ‘Reisverhalen’ – Cultuurdienst – Mariapark Opendeurdag De Wonder-wijzer Schoolfeest de Stap-Steen Vakantie-instuif – Gezinsbond – Bioboerderij Gebroek After Exam Party – De Kaller Hell on Wheels –Militair Domein Zonneconcert –De Hernia’s – ZMV – Kiosk Oosterzonnefeest – Woonzorgcentrum Oosterzonne – Parking Gemeentehuis Nachtvlinderwaarneming – De Lieteberg

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 90


Juli 5/7 5/7 6/7 6/7 11/7 13/7 20/7 27/7

Vlaanderen Feest – Dienst cultuur – Kiosk Nachtvlinderwaarneming – Lieteberg Zonneconcert Tervonaband & ’t Zaat Hermenieke – Kiosk Papendaal toontje Hoger, toontje Lager – Buurtcomité Papendaalheide De Schuimfuif – Jeugdhuis De Kaller Zonneconcert Fanfare St.-Ursula – Kiosk Zonneconcert Billy Mack – Kiosk Zonneconcert The Fun Players – Kiosk

Augustus 4/8

14/15 15/8 15/8 16/8 23/8 29/8 30/8 31/8

Avondmarkt, boekenverkoop Bib., Kinderrommelmarkt – Centrum Zutendaal Krock Spécial – Kiosk Kermis Zutendaal – Vijverplein Mariadag: misviering met gebedstocht centrum Halfoogsttreffen Oldtimers Zutendaal – Oldtimersclub – De Blookberg St.-Rochusviering met hondenwijding –Maastrichterstraat Kermis Kaller Kuip Party – De Kaller Nacht van de vleermuis – De Lieteberg Flower Power Party – Buurtcomité Papendaalheide – Munstersestraat Wiemesmeer kermis – Jachthoornplein

September 1-30/9 5/9 7/9 14/9

Tentoonstelling “Discriminatie gestript” – Bibliotheek Filmavond The Lunchbox – Oxfam – CC Kunst & Boekenmarkt – Oxfam – Nettersheimplein Open Monumentendag – Lietenberg

Oktober 17,18,19/10 17,18,19/10 19/10 19/10

Tentoonstelling ‘Octaaf Geraerts’ – CC Verjaardagsweekend – Jeugdhuis De Kaller Tweedehandsbeurs – Gezinsbond – zaal Avdâq Mosselfestijn – Zangkoor Heidegalm – Posthalt

22/10 CC25/10 Bertus 29/10 24,25,26/10

BELEIDSDOMEIN 4- Mens - FEESTELIJKHEDEN Infosessie: Leven met hartfalen – Hartpatientenvereniging – Cultuur van de stilte – Luisterplekken – Dienst Cultuur – Broeder Halloween bij Crefi – Gezinsbond – PC Sint-Hubertusfeesten 2014 – Wiemesmeer

November 1 & 2/11 1 & 2/11 2 & 3/11 9/11 11/11

Opening Cultureel Allerheiligenweekend Jaarlijkse vogeltentoonstelling – De Kneuter – Zaal Avdâq Sint-Hubertusfeesten 2014 – Wiemesmeer Kiennamiddag – Ziekenzorg – PC Herdenking Wapenstilstand WO1 – Oud-strijdersvereniging – O.-L.Vrouwekerk en gemeentehuis 12/11 Lezing Heksen en Heiligen - OKRA – PC 16/11 Pastadag – VKSJ – PC 20/11 Infosessie ‘Weet wat je eet’ – Dienst Duurzaamheid – Zaal Avdâq 21,22,23,28,29,30/11 Toneelvoorstelling – ’t Bemmelke – CC 22/11 Opendeurdag Oxfam-Wereldwinkel Zutendaal 22/11 Dhydrations Jungle Edition – KSA – Jeugdhuis De Kaller 22/11 Pasta-avond – De Parel – PC 29 & 30/11 Restaurantdagen Kantine Zutendaal VV – Zutendaal VV 30/11 Sinterklaasfeest – Gezinsbond – PC

December 2/12 5/12 5/12 7/12 12/12 13/12 13/12 14/12 19/12 19/12 20/12 20/12 31/12

Infoavond seniorenvereniging Neos – Neos vzw – Herber ’t Dorp Sinterklaasfeest – Vereniging voor alleenstaanden – PC Kortfilmfestival – Theater Sprankel – CC Kerstmarkt – Woonzorgcentrum Oosterzonne Pasta-avond – KFC-De Zwaluw – Voetbalkantine De Zwaluw Filmvoorstelling – Gezinsbond – CC Opendeurdag Residentie Vijverplein – Limb. Stichting Autisme Kerstconcert – Berk en Brem – Zaal Avdâq Op weg naar Kerst – Kanta Libra – O.L.V.-Kerk Santarun met kerstmarkt – Les Guimauves – Plein kerk Wiemesmeer Christmas rock – Handsout vzw – Kantine Zutendaal VV Kerstconcert – Gemengd Zangkoor Heidegalm – Sint-Jozerfskerk Wiemesmeer Nieuwjaar in De Kaller

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 91


BELEIDSDOMEIN 4- Mens - EREDIENSTEN

EREDIENSTEN BD 4.11 Het gemeentebestuur wil de organisatie van de erediensten verder ondersteunen binnen de financiĂŤle mogelijkheden van de gemeente. Gemeentelijke toelagen

Kerkfabriek O.-L.-Vrouw Zutendaal Kerkfabriek Sint-Jozef Wiemesmeer

2012 69.141,00 50.362,00

2013 63.571,00 51.513,00

2014 83.246,00 47.125,00

Kerkfabriek O.-L.-Vrouw Zutendaal Budget Totale ontvangsten Totale uitgaven

2012 107.038,00 310.735,00

2013 254.957,00 309.988,00

2014 34.045,00 126.450,00

Saldo

-203.697,00

-55.031,00

-92.405,00

Kerkfabriek Sint-Jozef Wiemesmeer Budget Totale ontvangsten Totale uitgaven

2012 85.411,74 133.497,44

2013 10.102,00 94.447,62

2014 34.310,00 95.600,00

Saldo

-48.085,70

-84.345,62

-61.290,00

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 92


BELEIDSDOMEIN 4- Mens - ONDERWIJS

ONDERWIJS BD 4.12 Het gemeentebestuur wil een deugdelijk flankerend onderwijsbeleid voeren met gelijke voordelen voor alle scholen in Zutendaal.

Kunstonderwijs in Zutendaal (Filiaal G.A.L.) Gemeentelijke academie voor muziek en woord

Vrij basisonderwijs gemeente Zutendaal

Gemeenteraad 27/02/2014 Het intergemeentelijk samenwerkingsplatform Lanaken – Bilzen – Zutendaal heeft op hun overleg van 13 januari 2014 voorgesteld om het gemeentelijk inschrijvingsgeld te verhogen van 12,5 EUR naar 18 EUR. Het inschrijvingsgeld is sinds vele jaren onveranderd gebleven en niet geïndexeerd. Dit inschrijvingsgeld wordt aangewend om de kosten te drukken van bijvoorbeeld verwarming, etc. Het IGS stelt bovendien voor om de sociale tarieven die het departement van onderwijs hanteert voor het departementale inschrijvingsgeld ook te laten gelden voor het gemeentelijke inschrijvingsgeld. Hierdoor genieten volgende categorieën vrijstelling:  uitkeringsgerechtigde werklozen en/of kinderen daarvan ten laste  leefloners en/of kinderen daarvan ten laste  jongeren (-18jr.) wonend in een gezinsvervangend tehuis / pleeggezin  gezinskorting (per gezin betaalt slechts 1 persoon gemeentetoeslag) Aan de gemeenteraad wordt de goedkeuring gevraagd om het inschrijvingsgeld te verhogen van 12,5 EUR naar 18 EUR. BESLUIT: De gemeenteraad keurt de verhoging van het inschrijvingsgeld voor de Academie voor woord en muziek van 12,5 EUR naar 18 EUR goed. Dit bedrag wordt vastgelegd tot 2019.

'De Parel' Schoolstraat 6 www.deparelzutendaal.be 089 61 11 57 e-mail info@vbszutendaal.be Schoolstraat 5 – 089 61 11 56 Eikenstraat 16 – 089 61 32 52 info@vbszutendaal.be

VBS Wiemesmeer 'de Stapsteen' Jachthoornplein 4 www.destapsteenwiemesmeer.be T089 61 20 21 - info@destapsteenwiemesmeer.be

Onafhankelijke ervaringsgerichte basisschool 'de Wonder-wijzer' Hoogstraat 41 www.de-wonder-wijzer.be 089 25 61 71 - info@de-wonder-wijzer.be

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 93


DOMEIN 4 - Mens - ONDERWIJS

Cijfers kleuteronderwijs

Cijfers basisonderwijs 2012

2013

2012

2013

2014

140 6 11 Vrije Basisschool, Schoolstraat 5 aantal leerlingen 71 aantal klassen 5 aantal personeelsleden 5 Vrije Basisschool, Jachthoornplein 4

137 7 10

132 7 10

71 5 5

79 5 5

aantal leerlingen aantal klassen aantal personeelsleden

149 8 12

141 6 12

130 6 12

64 3 6

63 3 5

64 3 7

2014

Vrije Basisschool, Schoolstraat 6

Vrije Basisschool 'De Parel' aantal leerlingen aantal klassen aantal personeelsleden

148 6 11 Vrije Basisschool 'De Stapsteen'

aantal leerlingen aantal klassen aantal personeelsleden

137 6 15

127 7 15

60 3 6

66 4 7

91 4 6

46 2 3

41 2 3

43 2 5

De Wonder-wijzer aantal leerlingen aantal klassen aantal personeelsleden

aantal leerlingen aantal klassen aantal personeelsleden

de Wonder-wijzer aantal leerlingen aantal klassen aantal personeelsleden

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 94


DOMEIN 4 - Mens - WELZIJN

WELZIJN BD 4.13 PRIORITAIR Senioren actief laten deelnemen in onze samenleving. De vergrijzing van onze bevolking neemt alsmaar toe. Een goed ouderenbeleid is noodzakelijk. Voor de actieve senioren wordt gewerkt aan een degelijk vrijetijdsaanbod met oog voor sociale netwerken. Daarnaast biedt de gemeente ook ondersteuning aan de zorgbehoevende senioren in hun thuissituatie zodat ze zo lang mogelijk in de thuisomgeving kunnen blijven wonen. BD 4.14 Het bestuur streeft naar maximale kansen op gezond leven in een gezonde omgeving voor alle burgers. BD 4.15 Het gemeentebestuur wil zich inzetten voor de algemene gezondheid en het welzijn van de totale bevolking. Hiervoor wordt gezorgd voor een geĂŻntegreerd sociaal beleid in samenwerking met het OCMW om zo inwoners te sensibiliseren en te informeren via diverse kanalen, preventieve acties en projecten. Er worden nauwe contacten onderhouden met diverse organisaties die bezig zijn met welzijn.

ALGEMEN E VOORZI EN ING EN

Geboortepremies Toelage I.G.L. Premie Voorhuwelijkssparen Toelage aan Stelimo Toelage Limburg Helpt

GEZI NSHULP 2012

2013

2014

1.062,50 1.528,42 0,00 744,00 175,00

1.425,00 1.409,00 315,28 744,00 175,00

1.600,00 1.421,80 142,65 744,00 0,00

GEHAND ICA PTENZ ORG De gemeente is aangesloten bij I.G.L. In 2013 werd er een jaarlijkse bijdrage van â‚Ź 1.21,80 gegeven aan deze intercommunale.

Onthaalgezinnen Landelijke Kinderopvang vzw organiseert kinderopvang voor kinderen van 0-12 jaar via verschillende formules; * voor kinderen tussen 0 en 3 jaar : dagopvang bij onthaalouders * voor kinderen tussen 3 en 12 jaar : opvang buiten schooluren. Waar? Het secretariaat van de Landelijke Kinderopvang vzw, afdeling Zutendaal-Lanaken is gelegen te Zutendaal, Gijzenveldstraat 3B (Wijkcentrum Klavertje Vier) T:+32 89 61 51 87 (telefonisch spreekuur: iedere dinsdag en donderdag tussen 9.00u en 10.00u) F:+32 89 61 51 89 of via helpdesk 070/24 60 41 van 08.00u tot 17.00u mail:LKOzutendaal@landelijkekinderopvang.be of Limburg@landelijkekinderopvang.be.

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 95


DOMEIN 4 - Mens - WELZIJN

ACTIVIT EITEN WELZI JN Welzijnsraad & dienst welzijn - maandelijkse vergaderingen welzijnsraad: 8/1 - 5/2 (bezoek St. Vincentius) - 5/3 2/4 - 4/6 - 3/9 - 1/10 - 3/12. - Voorbereiding vergaderingen: uitnodiging + verslag - uitstap met de leden: - plantjesverkoop 'Kom op tegen Kanker': 18 - 19 en 20/9 - teksten voor de Oosterzon en de gemeentelijke website (maandelijks) - wekelijkse fruitactie personeel: bestellen en verdelen - tussentijdse evaluatie drempelanalyse CMGJ: 15/1, terugkoppeling CMGJ: 4/2 & 11/3 & 12/5 & 26/5 - overleg Aktiva ism jeugddienst: 16/1 - overleg OCMW: 17/1 - maandelijks dorpsrestaurant - lezing diabetes liga: 15/2

- overleg 'ouderen in actie': 21/2 - 1ste lokale trefdag gezondheidswandelingen: 28/2 - overleg 'Gezonde Gemeente': 6/3 - studiedag Bilzen: 'Actief ouder worden': 20/3 - infoavond ZOL: 22/4 - cursus elektrisch fietsen voor inwoners: 23/4 - lezing 'Samen gezondheid creëren': 29/4 - ambtenarenoverleg Logo - Opglabbeek Troempeelke: 8/5 & 23/10 - overleg PDPO project: 24/6 + bezoek aan werking 't Dorpshuis Opoeteren - AED- opleidingen (ism Rode Kruis Zutendaal) - actie 'Fit in je hoofd': soepbedeling ' Te Gek' bij personeel: 10/10 - trefdag Gezondheidswandelingen: prov. natuurcentrum Genk: 6/11 - vergadering project welzijnsraad 'Later begint vandaag': 10/12 - voorstelling drempelanalyse in auditorium 'Lieteberg': 11/3

VERPLEEG- EN VERZOR GIN GSINST ELLIN GEN Residentie Oosterzonne Op 27 maart 1998 nam het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap het besluit om het rusthuis “Residentie Oosterzonne”, Nieuwstraat 4-6 te 3690 Zutendaal, beheerd door de vzw “Foyer De Lork”, Molenstraat 153 te 3570 Alken, te erkennen met ingang van 15 augustus 1997 tot 1 september 2000 voor maximaal 38 woongelegenheden, waarvan 8 woongelegenheden voor demente bejaarden. Bij besluit van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap van 24 november 2000 werd de erkenning onder nummer PE 2059 van het rusthuis “Residentie Oosterzonne”, verlengd met ingang van 1 september 2000 tot 1 september 2005 voor maximaal 38 woongelegenheden. Het besluit van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap van 10 november 2003 voorziet een erkenning van de capaciteitsuitbreiding van het rusthuis ‘Residentie Oosterzonne’ met 4 woongelegenheden. 12 service-flats voor senioren, ter plaatse Nieuwstraat - Vergunning dd. 27/09/2004. * Uitbreiding van een woon-zorgcentrum voor bejaarden met 31 kamers - Vergunning dd. 17/10/2011.

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 96


DOMEIN 4 - Mens - ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING BD 4.16 De Zutendaalse ontwikkelingssamenwerking is gericht op het bevorderen van duurzame menselijke ontwikkeling. Dat doel wordt nagestreefd door organisaties te ondersteunen die de armoede bestrijden en de democratie en de rechtsstaat trachten te versterken. Er worden acties ondernomen om informatie te verstrekken en de Zutendaalse bevolking te sensibiliseren. ACTIVITEITEN IN DE GEMEENTE N.G.O.'s Broederlijk Delen CBS 24/02 en 03/03/2014 Sponsorloop op zondag 6 april 2014 i.k.v. Dwars door Limburg. BESLUIT: het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord mbt medewerking aan de sponsorloop tvv Broederlijk Delen op zondag 6 april 2014 op voorwaarde dat de mensen van Broederlijk Delen dit op zich nemen. Vredeseilanden CBS 1/9/2014 Op 9, 10 en 11 januari 2015 organiseert Vredeseilanden haar jaarlijkse campagne. Zij vragen toestemming voor hun vrijwilligers, om sleutelhangers, pennen e.a. te verkopen. De verkoop situeert zich vooral in grootwarenhuizen, markten en occasioneel van deur tot deur. BESLUIT: Er wordt toestemming verleend aan Vredeseilanden voor de verkoop van sleutelhangers, pennen, e.a. van 9 tot 11 januari 2015. Amnesty International CBS 13/10/2014 Internationale Mensenrechtendag op 10 december 2014 BESLUIT: aankoop hoge terraskaars van 25 EUR. Op woensdag 10 december zichtbaar opstellen (vb. laten branden in inkomhal gemeentehuis). Zo kan Zutendaal met een eenvoudig gebaar haar hart voor mensenrechten tonen.

Damiaanactie CBS 4/11/2014 aanvraag toelating om een collecte te organiseren op de openbare weg op 23, 24 en 25 januari 2015. BESLUIT: de aanvraag wordt ingewilligd.

Unicef CBS 24/11/2014 Unicef zamelt fondsen in om het Ebola-virus te stoppen. Deze dienen om materiaal te leveren aan de zorgverleners. Zij zetten zich, op gevaar voor hun eigen leven, in voor de patiënten. Wat kan Unicef realiseren met een gift? 41 EUR: 10000 waterzuiveringstabletten 94 EUR: beschermingskits tegen Ebola 140 EUR: uitrusting voor een gezondheidsmedewerker BESLUIT: Agenderen op gemeenteraadszitting van december. Gift van 140 € voor uitrusting voor een gezondheidsmedewerker. Rode Kruis Vlaanderen CBS 1/12/2014 Rode Kruis Vlaanderen is gestart met een uniek project om de ziekte aan te pakken. Bloedplasma van genezen Ebola-patiënten wordt toegediend aan zieken. In het plasma zitten precies de antilichamen die ziektekiemen kunnen neutraliseren. De rol van Rode Kruis Vlaanderen is cruciaal omwille van hun expertise in bloedafname en verwerking. BESLUIT: Agenderen op gemeenteraadszitting van december. Gift van 140 €.

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 97


DOMEIN 4 - Mens - ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Zuiddag Zuiddag editie 2014 CBS 18/08/2014 Op donderdag 16 oktober 2014 zullen in Vlaanderen en Brussel 14 000 scholieren één dagje werken voor het Zuiden. Ze gaan aan de slag in een bedrijf, organisatie of bij een particulier. De vergoeding die ze hiervoor krijgen (50 euro voor een bedrijf), staan ze af aan een jongerenproject, dit jaar in Palestina. BESLUIT: De gemeente neemt deel aan de Zuiddag editie 2014. Oxfam Wereldwinkel De Oxfam Wereldwinkel van Zutendaal bestaat in september tien jaar. Dankzij de inzet van verschillende vrijwilligers tijdens de afgelopen jaren vierde de Wereldwinkel haar tinnen jubileum. In samenwerking met de gemeente Zutendaal vonden er verschillende activiteiten plaats. Vrijdag 5 september Gratis filmavond Cultuurcentrum - 19.30 uur ‘The Lunchbox’, een lowbudgetpareltje uit India, een hartverwarmende feelgoodfilm dus. Achteraf kon je nakaarten met lekkere fairtrade hapjes en drankjes.

Zondag 7 september Kunst- en boekenmarkt Nettersheimplein - 12 tot 17 uur Op het Nettersheimplein: diverse gezellige kraampjes van verschillende kunstenaars: van keramiek, schilderijen, juwelen en vilt tot grafische kunst,... tweedehandsboeken van de bibliotheek...(h)eerlijk drankjes op het fairtradeterras, workshops, zuiderse muziek. 1-30 september Tentoonstelling ‘Discriminatie gestript’ Bib - tijdens de openingsuren In september bood de bib een tentoonstelling aan van 15 tekeningen rond het thema discriminatie, voor jong en oud en in samenwerking met het Educatief Centrum van de provincie. 24 september Workshop striptekenen Astrid Yskout - Bib – 15 en 17 uur Astrid Yskout (°1985) is een Antwerpse illustrator. Ze schetst het liefst met eenvoudige materialen en tekent omwille van de rust en de glimlach. Derdewereldbeurs Op 31 oktober om 20 u vond de opening van de derdewereldbeurs plaats. Naast de traditonele Oxfam geschenkenbeurs was er ook een fototentoonstelling rond voedsel. Openingsuren beurs: 1 en 2 november 2014 van 10-12 u en van 14-18 u.

JAARVERSLAG 2014 GEMEENTE ZUTENDAAL - 98

Profile for Gemeente Zutendaal

Jaarverslag 2014 gemeente Zutendaal  

Jaarverslag 2014 - gemeente Zutendaal

Jaarverslag 2014 gemeente Zutendaal  

Jaarverslag 2014 - gemeente Zutendaal

Advertisement