Page 1

2013

OK TOBER

info@hulshout.be

I

www.hulshout.be

Hulshout op Facebook

Bibliotheekweek 2013: Kom binnen, en zet u!

Wachtlijstbeheer woonzorgcentrum Ter Nethe

Behaag onze Kempen coverfoto: Klaar voor Halloween...


Inhoud

Voorwoord

3 WETENSWAARD

Beste Hulshoutenaren,

raad en daad, bevolking, actueel nieuws... kortom van alles uit uw gemeente(bestuur)

6 VRIJE TIJD

gebundeld vrijetijdsnieuws over jeugd, sport, bibliotheek, toerisme en cultuur in Hulshout

8 VERENIGINGEN EN ACTIVITEITEN uitneembare katern met verenigingsnieuws, de volledige kalender van de komende maanden en de openingsuren

13 LEVEN EN WELZIJN

nieuws over OCMW, onderwijs, kinderopvang, gezondheid en andere welzijnszaken

16 Wonen en milieu

handige tips en informatie over (ver)bouwen, wonen, milieu en duurzaamheid in ons dorp

19 Veiligheid en verkeer

veiligheid primeert in onze gemeente, de nieuwste ontwikkelingen kan u hier volgen

COLOFON Verantwoordelijke uitgever College van burgemeester en schepenen Redactie Elke De Soomer, Evi Discart, Sanne Jansen, An van der Borght, Rob Goris, Kelly Van der Auwera, Wouter Veraghtert Foto cover vzw Dakananders Verspreiding Verschijnt 10x per jaar, oplage 4750 Druk Drukkerij Bulckens, Herenthout

De eerste schoolmaand is weer achter de rug en we kijken alvast uit naar Halloween en de herfstvakantie. Dit jaar worden er opnieuw door zowel de gemeentelijke diensten als de verenigingen verschillende activiteiten georganiseerd: een leuke knutselnamiddag, een heuse griezeltocht en een markt in het thema van Halloween. Keuze genoeg dus om u helemaal onder te dompelen in de Halloween-sfeer. Bent u zelf niet zo’n fan van griezelen? Oktober is ook de maand voor de groene vingers. In dit boekje vindt u de jaarlijkse bestellijst van ‘Behaag onze Kempen’, zodat we onze tuin weer groen en gezond kunnen maken. Ook onze school werkt aan een gezondheidsbeleid. De kleutertjes hebben een eigen drinkbeker en worden gestimuleerd om de hele dag veel kraantjeswater te drinken. Dankzij dit beleid hebben ze minder concentratieproblemen en zijn ze minder moe. Zo hebben de kinderen nog voldoende energie om deel te nemen aan de jaarlijkse grootouder-kleinkind sportnamiddag op 28 oktober 2013! De Hulshoutse scholen hebben in september trouwens samengewerkt aan een kunstproject met allerlei kunstenaars. Het resultaat van dit project kan u tijdens het weekend van 5 en 6 oktober komen bewonderen in kasteelpark Hof Ter Borght. Meer informatie leest u op de achterzijde van dit boekje. Heeft u vanwege al deze activiteiten geen tijd om te koken? Kom dan op woensdagmiddag naar de cafetaria van woonzorgcentrum Ter Nethe. Het Dorpsrestaurant heeft opnieuw enkele lekkere maaltijden voorzien. U leest trouwens in dit boekje ook meer over het wachtlijstenbeheer van ons woonzorgcentrum, zodat ook u op oudere leeftijd een warme thuis kan hebben. Met de donkere maanden in aantocht vragen we ook uw aandacht voor diefstalpreventie. Vergeet dus niet om de nodige maatregelen te nemen, zodat u met een gerust hart de herfst tegemoet kunt gaan. We wensen jullie in ieder geval een warme, gezellige eerste herfstmaand gevuld met tal van leuke activiteiten. Geert Daems Uw burgemeester

INSTUREN ARTIKELEN of activiteiten volgende editie Teksten voor het gemeenteboekje van november moeten uiterlijk op 9 oktober 2013 binnen zijn. U kan ze digitaal aanleveren via communicatie@hulshout.be of in het gemeentehuis, Prof. Dr. Vital Celenplein 2 te Hulshout. Alleen activiteiten die ook voor niet-leden zijn, worden geplaatst. De volgende gegevens moeten bekend zijn: datum, naam, organisatie, plaats, tijd en kosten. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen in te korten.

2 I november 2013 I Gemeente Hulshout


WETENSWAARD Raad en daad Uit de colleges van 22 juli, 5 augustus, 19 augustus, 2 en 23 september 2013

aanstelling stedenbouwkundige/ duurzaamheidsambtenaar Binnenkort wordt het team van de dienst Ruimtelijke ordening versterkt. De nieuwe ambtenaar staat onder de directe leiding van de stedenbouwkundig ambtenaar. Bij afwezigheid van de stedenbouwkundig ambtenaar, treedt zij op als vervanger van de stedenbouwkundige. Zij werkt ook halftijds als duurzaamheidsambtenaar om alles te coördineren en om diverse doelgroepen te stimuleren omtrent duurzaamheid.

vrijwilligerswerk bij de bibliotheek

In september zijn er vier nieuwe vrijwilligers gestart bij de bibliotheek. Samen met de andere vrijwilligers helpen ze bij activiteiten, houden ze de collectie op orde en zorgen ze voor de rugzakjes voor de onthaalouders. De bibliotheek is in ieder geval erg blij met deze extra helpende handen!

extra brandkranen in het industriepark

Zoals u wellicht wel weet, is de gemeente verantwoordelijk voor de veiligheid van de bevolking. De situatie van het Industriepark werd samen met Pidpa en de brandweer van Heist-op-den-Berg geëvalueerd. Om de brandveiligheid te verbeteren, worden er extra brandkranen in het Industriepark geplaatst.

Tijdelijke omleiding wegens Neteloop

Op zondag 06.10.2013 gaat de 25e Neteloop door. Hiervoor wordt een gedeelte van de Grote Baan (tussen Kerkstraat en Hooistraat), Bertelsbroekstraat, Kapelstraat, Strepestraat en Vloeikensstraat verkeersen parkeervrij gemaakt van 12.00 tot 17.30 uur. De omleiding is voorzien langs het Industriepark.

GEzamenlijke aankoop van gas en elektriciteit door de gemeente, het OCMW, de politiezone en AGB sport Het college van burgemeester en schepenen laat Eandis cvba, in naam en voor rekening van de gemeente, de materiële organisatie van de opdracht regelen. Zij publiceren de aankondiging van de opdracht, sturen het lastenboek op, leggen de contacten en maken een vergelijkende analyse op. Via deze gezamenlijke aankoop wordt er bespaard op de kosten van gas en elektriciteit.

Aangepast vervoer in de kempen

Er wordt gestart met een vervoersdienst voor personen met een mobiliteitsbeperking, in het bijzonder rolstoelgebruikers en personen die niet of moeilijk beroep kunnen doen op het bestaande vervoersaanbod. Deze dienst biedt een antwoord aan concrete noden in het arrondissement Turnhout. Welzijnszorg Kempen zal zorgen voor het vervoer. Het gemeentebestuur en het OCMW engageren zich om dit project financieel te ondersteunen.

Uit de gemeenteraad van 2 september 2013

biometrische verblijfstitels en reispassen

Verder in dit gemeenteboekje kan u meer lezen over het het verwerken van biometrische gegevens in verblijfstitels voor nietBelgen en in reispassen. De gemeenteraad heeft een overeenkomst ondertekend met de Belgische staat om hiermee akkoord te gaan.

Hulshout in cijfers • 612 behandelde verhuisdossiers dit jaar • 225 geregistreerde kinderen via Ticketgang • 150 gevulde bloembakken deze zomer

Gemeente Hulshout I november 2013 I 3


WetensWAARd Actueel Hulshout op Facebook

De jeugddienst, sportdienst en bibliotheek zijn al een tijdje actief op Facebook. Nu is er ook een algemene Facebookpagina beschikbaar met nuttige informatie en nieuwtjes. Uiteraard blijft de gemeentelijke website bestaan en proberen we op deze manier meer de Facebook-generatie te bereiken. Vind ons leuk en volg ons via Facebook! Zoek ons op Facebook via het zoekwoord ‘Hulshout’ of ga naar http://www.facebook.com/GemeenteHulshout

Tijdelijk eenrichtingsverkeer in J. Michielsstraat op 12 oktober 2013

Op zaterdag 12 oktober 2013 organiseert de Landelijke Gilde Westmeerbeek een verlichte boerderijentocht. Een gedeelte van de route loopt langs de J. Michielsstraat. In deze straat is op zaterdag 12 oktober 2013 het verkeer tussen 19.00 en 21.30 uur verboden, meer specifiek in het gedeelte tussen Heide en J. Michielsstraat nr. 37. Dit verbod geldt niet voor hulpdiensten, plaatselijk verkeer, fietsers en bromfietsers klasse A. Een affiche van deze activiteit kan u terugvinden op pagina 8.

Herinrichting van de vallei van de Grote Nete

Uitnodiging viering 11 november 2013

Op maandag 11 november 2013 vindt, naar jaarlijkse gewoonte, de viering van WAPENSTILSTAND plaats. In de deelgemeente Westmeerbeek wordt een korte plechtigheid met bloemneerlegging voorzien door burgemeester Geert Daems. Samenkomst: om 9.30 uur aan het monument der gesneuvelden te Westmeerbeek. In de Sint Mattheüskerk Hulshout wordt een viering opgedragen om 10.00 uur. Na de viering wordt er aan het monument der gesneuvelden in Hulshout gezamenlijk hulde gebracht aan de gesneuvelden van Hulshout, Westmeerbeek en Houtvenne. Iedereen is van harte welkom!

Welke mogelijke gevolgen voor uw leefomgeving wilt u laten onderzoeken? Waterwegen en Zeekanaal NV wil de vallei van de Grote Nete herinrichten in het kader van de actualisatie van het Sigmaplan. Dat moet leiden tot meer ruimte voor de rivier en een herstel van de vallei, de wetlandcondities en het waterbergend vermogen van de rivier. Om de mogelijke effecten van het bovenstaande plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vindt u onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden. U kan de nota downloaden op www.mervlaanderen.be. U kan de kennisgevingsnota ook inkijken tijdens de openingsuren op het gemeentehuis van 9 september 2013 tot en met 8 oktober 2013. Tot en met 8 oktober 2013 kan u uw opmerkingen bezorgen aan de gemeentelijke milieudienst of aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer op het onderstaande adres of e-mailadres. Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Dienst Milieueffectrapportagebeheer Plan-MER Herinrichting van de vallei van de Grote Nete Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 BRUSSEL mer@vlaanderen.be

4 I november 2013 I Gemeente Hulshout


Wetenswaard Burgerzaken Voorlopig rijbewijs ook in bankkaartmodel

Vanaf 1 oktober 2013 worden ook de voorlopige rijbewijzen uitgereikt in bankkaartmodel. Begin april veranderde dit al voor de vaste rijbewijzen. Het nieuwe model brengt een aantal veranderingen met zich mee bij de aanvraag: • De kosten van een voorlopig rijbewijs bedragen per

1 oktober 2013 € 22.

• Als de foto van de identiteitskaart recent is, kan deze

worden overgenomen op het rijbewijs en hoeft er geen nieuwe foto meegebracht te worden.

Na de aanvraag duurt het enkele dagen voordat het rijbewijs klaar is om door u te worden opgehaald.

Biometrische gegevens in reispas en verblijfstitel Binnenkort start ook onze gemeente met het verwerken van biometrische gegevens in reispassen en in verblijfstitels voor niet-Belgen. Dit betekent dat bij de aanvraag van deze documenten uw vingerafdrukken genomen worden en verwerkt worden in een aparte chip in het document. Alle Vlaamse gemeenten worden op deze manier verplicht om te werken volgens de Europese regelgeving. Om de vingerafdrukken en de elektronische handtekening op de chip te kunnen zetten, worden er ‘biometrieboxen’ geïnstalleerd. We benadrukken dat deze nieuwe werkwijze vooralsnog alleen geldt voor reispassen en voor verblijfstitels voor niet-Belgen, en dus niet voor identiteitskaarten en rijbewijzen.

GewoonWeg: de theorie voor je rijbewijs Michaël Houttequiet (2013)

Bevolking GEBOORTEN

05.06.2013 25.07.2013 29.07.2013 02.08.2013 02.08.2013 02.08.2013 05.08.2013 06.08.2013 13.08.2013 13.08.2013 14.08.2013 14.08.2013 16.08.2013

HUWELIJKEN

22.06.2013 31.08.2013 07.09.2013 14.09.2013

Nell Van Dessel Jack Vaes Noa Van de Velde Finn Van Bel Boris Verbeeck Miroslav Verbeeck Sam Vercammen Marie Luyten Kali Mella Elien Andries Paulien Eeckhout Lode Van der Auwera Sam Cortens

Let op: er zijn strengere eisen gesteld aan de pasfoto’s voor deze reispassen en verblijfstitels. Laat uw fotograaf weten waar de foto’s voor bedoeld zijn of informeer vooraf bij de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis. Meer informatie over de nieuwe richtlijnen vindt u ook op www.hulshout.be > Leven/welzijn > Burgerzaken > Reispaspoorten.

JUBILARISSEN

Gouden bruiloft (50 jaar)

Proficiat! Fam. Van der Mieren-Van der Mieren 02.08.1963

Fam. Peeters-Van Bel, 17.08.1963

Diamanten bruiloft (60 jaar) Fam. Ver Elst-Boogaerts 02.09.1953

Fam. Van den Bruel-Van Roosbroeck 07.09.1953

Proficiat! Bert Vercammen en Els Van Gemert Geert Van den Bosch en Katrien De Waele Alain Verhoeven en Els Bruynseels Jef Van Ouytsel en Patricia Torfs

De overige jubilea van september mag u in het volgende boekje verwachten. Fam. Luyten-Van der Auwera 12.09.1953

Gemeente Hulshout I november 2013 I 5


vrije tijd Jeugd Halloween knutselen in de herfstvakantie!

Op donderdag 31 oktober 2013 organiseert de jeugddienst een knutselactiviteit rond Halloween. Met verf, papier, schaar en lijm maken we enkele leuke creaties, waaronder ‘Spooky theelichthouders’, een ‘propjesspin’, … Wil jij je creatieve kant laten zien, doe dan zeker mee! Praktische informatie: Datum: donderdag 31 oktober 2013 van 14.00 tot 16.00 uur. Locatie: zaal De Vloeikens, Vloeikensstraat 12A te Hulshout Leeftijd: kinderen van 7 tot 12 jaar (geboortejaar 2001 - 2006) Prijs: € 2 - drankje aan € 1 Inschrijven is verplicht en kan van maandag 14 oktober 2013 tot en met dinsdag 29 oktober 2013 bij de jeugddienst, het onthaal van het gemeentehuis of via http://hulshout.ticketgang.eu/ (max. 30 kinderen). Meer info: jeugddienst - 015 22 94 82 of jeugd@hulshout.be

Bibliotheek Bibliotheekweek 2013: Kom binnen, en zet u!

De bibliotheekweek focust dit keer op de huiselijkheid en het gastvrije karakter van de bib. De bib is een plek waar het goed toeven is. Een plek midden in de buurt, midden in onze gemeente. Dicht bij de mensen en open voor alle mensen. De bib is er voor iedereen. Iedereen is welkom! Zeker op zaterdag 12 oktober 2013, want dan is er onze jaarlijkse verwendag. Van 10.00 tot 12.00 uur bieden de bibliotheekmedewerkers u met veel plezier een literair hapje en drankje aan. Bovendien staat er een team vrijwilligers klaar om te spelen en te knutselen met onze jongste bezoekers! Meer info over de bibliotheekweek 2013 en het volledige programma van de verwendag kan u vinden op onze website www.hulshout.be/bibliotheek.

“Mijn bibliotheek” vernieuwt!

De “Mijn bibliotheek” dienstverlening op onze website is sinds kort vernieuwd. De online dienst (waarmee u onder andere uitgeleende werken kunt verlengen) is nu aangesloten op een centraal Vlaams bibliotheekplatform. Dat biedt u volgende voordelen: • U kan vanaf nu met een login meerdere bibliotheekkaarten (ook van verschillende bibliotheken) beheren. Bent u lid van meer dan één bib, of wilt u de uitleningen van het hele gezin beheren, dan kan dat nu heel wat vlotter. • U kan van thuis uit de digitale collecties raadplegen waar uw bib een abonnement op heeft. De digitale collecties zullen in de toekomst trouwens steeds omvangrijker worden (krantenarchief, e-books, …). Samen met de “Mijn bibliotheek” dienstverlening, kreeg ook de digitale etalage een update. Onze website ziet er dus een tikje anders uit. Neem vlug een kijkje op www.hulshout.be/bibliotheek. Heeft u nog vragen over de nieuwe website of “mijn bibliotheek”? Kijk dan in de rubriek ‘veelgestelde vragen’ of neem contact op met één van onze medewerkers via hulshout@bibliotheek.be of 015 22 40 17. Een papieren handleiding ligt ter beschikking aan de balie van de bibliotheek en het onthaal van het gemeentehuis. Meer info: Bibliotheek Hulshout: Opgelet, de bibliotheek zal gesloten zijn op vrijdag 1 november en zaterdag 2 november 015 22 40 17, 2013, evenals op maandag 11 november en vrijdag 15 november 2013! hulshout@bibliotheek.be

6 I november 2013 I Gemeente Hulshout


Vrije TIJD Sport Grootouder en kleinkind-Sportnamiddag

Zit jij in het eerste, tweede, derde of vierde leerjaar? Weet jij ook niet goed wat te doen tijdens de herfstvakantie? Heb je zin om te lopen, springen, dansen, dribbelen, … ?

TERUGBLIK DAG VAN DE SPORTCLUBS

De dag van de sportclubs was een succes op zondag 8 september 2013. Er namen 127 kinderen en volwassenen deel. In totaal goed voor ongeveer 300 initiaties!!!

Kom dan zeker met je oma’s, opa’s, moekes en vakes, … naar onze grootouder-kleinkind sportnamiddag. De sportnamiddag gaat door op maandagnamiddag 28 oktober 2013 vanaf 13.00 uur in het sportpark Joris Verhaegen. Samen met je grootouders kan je verschillende sporten komen uitproberen. Je kan je kunstjes tonen aan je grootouders en misschien kunnen je grootouders ook nog wel kunstjes tonen aan jou. Ben je nog niet ingeschreven en zou je dit alles wel leuk vinden? Stuur dan een mailtje naar sport@hulshout.be of bel 015 24 26 77. Op www.hulshout.be vind je ook het inschrijfformulier terug. Dus tot dan!! Meer info: Sportdienst, bereikbaar via 015 24 26 77 of sport@hulshout.be

Nieuwsbrief provinciebedrijf Sport

Nieuwsgierig naar wat het Autonoom provinciebedrijf Sport allemaal aanbiedt voor jouw doelgroep? De gratis nieuwsbrief SPORT_it bundelt elke maand alle interessante informatie over sporten in de provincie Antwerpen. U leert er meer over de recentste sportieve activiteiten, campagnes, subsidieregelingen of vormingen. Schrijf u gratis in via http://www.provant.be/nieuwsbrieven/vrije_tijd/sport/.

Gemeente Hulshout I november 2013 I 7


Vrije tijd Cultuur

cultuur

CULTUUR VAN DE STILTE zondag 27 oktober 2013

Elk jaar op de laatste zondag van oktober gaat in heel Europa de wintertijd in. Overal draaien we die dag de klok één uur terug. Of beter: we zetten met z’n allen de wijzers één uur stil. Even lijkt er rek te zitten op de kloktijd. Even wat minder nood om op tijd te zijn, om een deadline te halen. De jaarlijkse sensibiliseringscampagne rond de waarde van stilte, rust en ruimte in het leven van alledag vindt op 27 oktober 2013 voor de derde maal plaats. Die dag maken tal van gemeenten en steden, organisaties en individuele burgers overal in Vlaanderen en Brussel tijd voor wat er werkelijk toe doet. Benieuwd of er op zondag 27 oktober 2013 ook wat te beleven valt in de buurt? Kijk dan even op: • www.portaalvandestilte.be • www.hulshout.be.

Toerisme Infobox 'Even weg!'

De provincie Antwerpen wil iedereen laten meegenieten van de geweldige natuur die in de provinciale domeinen aanwezig is. Tijd doorbrengen in het groen is gezond, maar de ruimte waarin we dit kunnen, wordt alvast niet groter. Maar de provinciale domeinen blijven, want de provincie steekt heel wat energie in het conserveren en uitbouwen ervan. Over deze domeinen kan u nu alles ontdekken in de nieuwe, handige infobox ‘Even Weg!’ Niet alleen de grote groen- en recreatiedomeinen zoals het Rivierenhof of het Zilvermeer komen aan bod; over elk domein bevat de box een fiche met meer info en foto’s. De box bevat ook leuke kortingsbonnen om op ontdekking te gaan in de domeinen die u nog niet zo goed kent! De infobox ‘Even Weg!’ kost € 5 en is online te bestellen via www.provant.be/vrije_tijd/domeinen.

Verenigingen en activiteiten  



 

 

Verlichte boerderijentocht Voor iedereen Waar: kantine voetbalclub Racing Westmeerbeek, Beekstraat, Westmeerbeek Wanneer: zaterdag 12 oktober 2013 19:00 - 21:00



  

    

8 I november 2013 I Gemeente Hulshout

Contact: 0473 93 73 10 Prijs: € 7,50 volwassene en kind +14 jaar, € 5 kind van 6 – 14 jaar, gratis kind -6 jaar Reservatie: ter plaatse 


VERENIGINGen EN ACtiviteiten Verenigingen en activiteiten          

           



 





 

  



     

 

   

  

                     

V.U.: vzw Dakananders, Mgr. Raeymaekersstraat 17, 2235 Westmeerbeek

Gemeente Hulshout I november 2013 I 9


VERENIGINGen EN ACTIVITEITEN VERDRIET NA EEN RELATIEBREUK

Zondag 3 november 1e wisselbekertocht

GRUUN ZIPKES (A 062)

Hilseltsebossen Door de groene omgeving van Hulshout Afstanden 6km – 10 km – 14 km – 20 km Vertrek van 8 tot 15uur Sluiting 17u30 DE GRUUN ZIPKES op verkenning

Met comfortabele controlepost op alle afstanden

Deelname 1€, verzekering inbegrepen, 1,3€ met sticker (Leden kwb Westmeerbeek nemen gratis deel)

Het gezegde “Scheiden doet lijden” is helaas maar al te waar. Als je dan alleen achterblijft, is het niet zo eenvoudig om steeds weer een luisterend oor te vinden. Reeds meer dan 13 jaar organiseert de federatie Herselt-Hulshout-Westerlo bijeenkomsten voor mensen wiens relatie stukgelopen is en die nood hebben aan een plek waar ze hun gevoelens mogen uiten en waar ze tot rust komen. Uit ervaring weten we dat het deugddoend kan zijn om beluisterd te worden door mensen die hetzelfde meemaken of meemaakten. Van oktober 2013 tot en met april 2014 is er maandelijks een bijeenkomst, telkens de eerste maandag. Op maandag 7 oktober 2013 is er een informatieavond, die doorgaat in het federatielokaal in de abdij van Tongerlo (recht tegenover het dierenparkje). We starten om 19.30 uur en sluiten af om 21.30 uur. Per avond vragen we een vergoeding van € 2.

Opgelet:

Vertrek: Parochiezaal Hulshout Centrum Grote baan 111 2235 Hulshout Organisatie: Wandelclub DE GRUUN ZIPKES En KWB Westmeerbeek Info 016 69 83 25 of 016 68 05 20 Uw aanwezigheid zal ons zeker plezieren!

Graag wat meer info? Bel of mail: Dirk Willems, dw2235@gmail.com, 0496 22 22 37 Renilde Haesevoets, renilde.haesevoets@outlook.be, 0495 63 65 00 - 016 69 88 87 Jos Briers, jozef.briers@telenet.be, 0498 49 83 23. Dit wordt georganiseerd door Federatie Herselt-HulshoutWesterlo Bisdom Antwerpen. www.federatiewesterlo.be.

Breekbare liefde: relatie of scheiding - Kees Schouten (2005)

Terugkerende activiteiten:

• Dorpsrestaurant: elke woensdag om 12.00 uur in Woonzorgcentrum Ter Nethe. Meer info: Frans Draulans 015 75 01 00. • Tai chi chuan: tot juni doorlopend op woensdagavond van 20.15-21.30 uur (behalve schoolvakanties), sporthal Sportpark Joris Verhaegen. Meer info: 0498 46 13 36 • Joggersclub CM-fit: CM-kern Hulshout organiseert i.s.m. KWB Westmeerbeek elke woensdag een jogmoment om 20.00 uur aan de Mixx in Herselt. Deelname gratis en vrije inloop voor iedereen. Info: Jan Monsecour, 016 69 83 25. • Tafeltennisclub TTC Hulshout, Sportpark Joris Verhaegen zaal 1 en 2. Info: www.ttc-hulshout.be. • Line-dance KVLV/FEMMA: voor beginners, elke maandag van 09.00-10.30 uur, € 3, sporthal Sportpark Joris Verhaegen. Meer info: 0496 26 29 61. • Line-dance KVLV: iedere dinsdag om 19.30 uur // € 2 per les. Sportpark Joris Verhaegen. Meer info: 0496 26 29 61. • Zumba volwassenen: maandagavond van 20.30 tot 21.30 uur, Sportpark Joris Verhaegen, Altis. • Zumba-fitness: elke woensdag van 19.10-20.10 uur, € 7 (10-beurtenkaart = € 60), Sportpark Joris Verhaegen (danszaal 1e verdieping), Dansstudio Shake. • MOVE your body FEMMA: iedereen welkom, elke donderdag van 09.00-10.00 uur, € 4, sporthal Sportpark Joris Verhaegen. Meer info: 0479 41 83 94. • Okra Hulshout: fietsen (dinsdag om 13.30 uur - pastorie Hulshout), wandelen (dinsdag van oktober tot maart om 13.00 uur - gemeenteplein), petanque (woensdag om 13.30 uur achter woonzorgcentrum Ter Nethe). Info: Georges Korthoudt, 015 22 37 22. • Rugscholing FEMMA: iedereen welkom, elke maandag van 17.30-18.30 uur, € 4, sporthal Sportpark Joris Verhaegen. Meer info: 0479 41 83 94. • Country-dancers The Diligence: elke dinsdag van 19.00-22.00 uur, € 2 per les, Zaal ’t Centrum Houtvenne. Meer info: 0477 67 07 56.

Adressen locaties:

Parochiezaal Houtvenne/Zaal Centrum, Langestraat 14, 2235 Houtvenne Parochiezaal Hulshout/Mattheuscentrum, Grote Baan 118, 2235 Hulshout Parochiezaal Westmeerbeek/St.-Michielscentrum, Mgr. Raeymaekersstraat 10, 2235 Westmeerbeek (momenteel dicht!) Zaal De Vloeikens, Vloeikensstraat 12A, 2235 Hulshout (vroegere turnzaal) Rode Kruislokaal, Industriepark 3, 2235 Hulshout (achter de sporthal) Sportpark Joris Verhaegen, Industriepark 3, 2235 Hulshout

10 I november 2013 I Gemeente Hulshout


VERENIGINGen EN ACTIVITEITEN Activiteitenkalender maandag 30 sept

Crea "Knusse huissokjes breien"

KVLV Hulshout Rode Zaal//19.30 uur Meer info: Viviane, 0474 94 46 02 of Diana 015 22 49 17

zaterdag 12 okt

Dienst Welzijn gemeente Hulshout Raadzaal gemeentehuis//19.00 uur

Quizavond

vzw Lokaal Welzijn Meer info op p. 14

Bloed geven (Houtvenne)

Rode Kruis Parochiezaal Houtvenne//18.00 uur

5+6 OKT

Kunst in Hulshout

Bibliotheek Hulshout Meer info op achterzijde

ZONDAG 6 OKt

Kermis Westmeerbeek (6-8 okt) Gemeentebestuur Hulshout

25ste Neteloop (jubileumeditie) Meer info op www.neteloop.be

maandag 7 okt

Crea " Knutselen met clipjes van blikjes" KVLV Hulshout Rode Zaal//19.30 uur Meer info: Viviane, 0474 94 46 02 of Diana 015 22 49 17

donderdag 10 okt

Bloed geven (Westmeerbeek)

Rode Kruis Fanfarelokaal Westmeerbeek//18.30 uur

VRIJDAG 11 OKT

PraatcafĂŠ

Gemeentebestuur Hulshout i.s.m. OCMW Hulshout en Welzijnsschakels Cafetaria woonzorgcentrum Ter Nethe//14.00 uur

Gespreksavond "Moeder, van waar komen wij?" Davidsfonds Booischot-Hulshout Parochiecentrum Ter Laken 4, Booischot//20.00 uur

Heemkring 'Wadja' Hulshout Pastorie Houtvenne//19.30-21.30 uur Meer info: www.heemkringwadja.be

Verlichte boerderijentocht

Landelijke Gilde Westmeerbeek Wandeltocht langs verlichte boerderijen Meer info op p. 8

Kick-off Peuterspeelpunt 'FIJN'

Stamboomopzoekingen

Bibliotheek Hulshout Meer info op p. 6

dinsdag 1 okt

Bijeenkomst GAPH

vrijdag 25 okt

Verwendag

zaterdag 26 okt

Valorfrit-actie

IOK & gemeentebestuur Hulshout Meer info op p. 19

Tennisclub Sportiva Industriepark 5//19.30 uur Meer info: www.tennisclub-sportiva.be

Allerheiligen tornooi

Tennisclub Sportiva Industriepark 5//tot zondag 3 oktober Meer info: www.tennisclub-sportiva.be

Mosselfeest

K.F.E.M.M. Hulshout Meer info op p. 8

Halloweentocht

vzw Dakananders Meer info op p. 9

De pot op?

Wereldwinkel Hulshout Meer info op p. 15

maandag 28 okt

Grootouder-kleinkind sportnamiddag

zondag 13 okt

Sportdienst Meer info op p. 7

Heemkring 'Wadja' Hulshout Meer info op p. 9

Crea " Egeltjes maken"

Stamboomdag

KVLV Hulshout Rode Zaal//19.30 uur Meer info: Viviane, 0474 94 46 02

maandag 14 okt

Crea "Knusse huissokjes breien"

KVLV Hulshout Rode Zaal//19.30 uur Meer info: Viviane, 0474 94 46 02 of Diana 015 22 49 17

woensdag 30 okt

Bloemschikken "Allerheiligen"

vrijdag 18 okt

KVLV Hulshout Rode Zaal//19.30 uur Meer info: Viviane, 0474 94 46 02 of Diana 015 22 49 17

KWB Hulshout Meer info op p. 9

Sweet Halloween Markt

Dropping & avondwandeling

donderdag 31 okt

maandag 21 okt

Wellness "workshop handverzorging"

Unizo Hulshout Meer info op p. 9

KVLV Hulshout Rode Zaal//19.30 uur Meer info: Viviane, 0474 94 46 02 of Diana 015 22 49 17

Halloween knutselen

Infosessie wintertips siertuin

Wisselbekertocht Hilseltsebossen

Jeugddienst Meer info op p. 6

zondag 3 nov

Volkstuin vzw & gemeente Hulshout Zaal De Vloeikens//19.30 uur Meer info: milieu@hulshout.be of 015 22 94 84

woensdag 23 okt

Wandelclub De Gruun Zipkes & KWB Westmeerbeek Meer info op p. 10

maandag 4 NOV

Demoles voor bloemschikken 30 okt

KVLV Hulshout Rode Zaal//19.30 uur Meer info: Viviane, 0474 94 46 02 of Diana 015 22 49 17

Crea "Knusse huissokjes breien"

KVLV Hulshout Rode Zaal//19.30 uur Meer info: Viviane, 0474 94 46 02 of Diana 015 22 49 17

Gemeente Hulshout I november 2013 I 11


VERENIGINGen En ACtiviteiten Openingsuren Gemeentehuis Prof. Dr. Vital Celenplein 2 2235 Hulshout Tel.: 015 22 40 11

Sportpark joris verhaegen Industriepark 3, 2235 Hulshout Tel.: 015 24 26 77 sport@hulshout.be

Openingsuren Ma-vrij: 09.00 - 12.00 uur Ma: 18.00 - 20.00 uur Woe: 13.00 - 16.00 uur

Zwembad Industriepark 1, 2235 Hulshout Tel.: 015 24 80 13 zwembad@hulshout.be

Spreekuren college Algemeen e-mailadres college@hulshout.be

Openingsuren Tijdens schooljaar Woe: 13.00 - 16.00 uur Do: 18.00 - 21.00 uur Vrij: 18.00 - 20.00 uur Za: 09.00 - 13.00 uur

Burgemeester Geert Daems Ma: 19.00 - 20.00 uur

1e schepen (na afspraak) Elien Bergmans GSM: 0498 22 43 22 elien.bergmans@hulshout.be

Tijdens schoolvakantie Di: 09.00 - 11.00 uur 18.00 - 21.00 uur Woe: 13.00 - 16.00 uur Do: 13.00 - 16.00 uur 18.00 - 21.00 uur Vr: 09.00 - 11.00 uur 18.00 - 20.00 uur Za: 09.00 - 13.00 uur

2e schepen (na afspraak) Rist Heylen GSM: 0473 53 65 94 rist.heylen@hulshout.be

Containerpark Industriepark 76, 2235 Hulshout Tel.: 015 25 36 44 milieu@hulshout.be

3e schepen (na afspraak) Hilde Van Looy GSM: 0495 37 33 42 hilde.vanlooy@hulshout.be

Openingsuren Ma-zo: gesloten Di/do: 11.00 - 18.45 uur Wo/vr: 08.00 - 15.45 uur Za: 08.00 - 13.45 uur

(behoudens tijdens schoolvakantie)

Verder na afspraak GSM: 0499 41 41 95 geert.daems@hulshout.be

4e schepen (na afspraak) Joost Verhaegen GSM: 0475 69 03 04 joost.verhaegen@hulshout.be

BIBLIOTHEEK Booischotseweg 1, 2235 Hulshout Tel.: 015 22 40 17 hulshout@bibliotheek.be

5e schepen (na afspraak) Anja Leflot GSM: 0496 68 25 14 anja.leflot@hulshout.be

Sluitingsdagen

Openingsuren Ma: 16.00 - 20.00 uur Di: 18.00 - 20.00 uur Wo: 11.30 - 20.00 uur Vr: 14.30 - 17.00 uur Za: 10.00 - 12.00 uur 1 november 2013: Allerheiligen 2 november 2013: Allerzielen

12 I november 2013 I Gemeente Hulshout

OCMW Hulshout Grote Baan 256, 2235 Hulshout Tel.: 015 75 01 00 Telefonische bereikbaarheid Ma-vrij: 09.00 - 12.00 uur Ma-do: 13.30 - 16.00 uur Ma: 18.00 - 20.00 uur Sociale dienst Ma: 18.00 - 20.00 uur Di: 09.00 - 12.00 uur Woe: 09.00 - 12.00 uur Do: op afspraak Vr: 09.00 - 12.00 uur Schuldbemiddeling Ma: 18.00 - 20.00 uur Do: 09.00 - 12.00 uur Dienst asielzoekers Na afspraak Thuisdiensten Na afspraak Dienst Gezinszorg Ma: (na afspraak) 09.00 - 12.00 uur Verwarmingstoelagen Ma-woe: 09.00 - 12.00 uur Do: gesloten Ma: 18.00 - 20.00 uur Vr: 09.00 - 12.00 uur Juridische dienst Ma: 18.00 - 20.00 uur* Vrij: 09.00 - 12.00 uur *Elke 2e en 4e ma van de maand Woonzorgcentrum Ter Nethe na afspraak 015 22 93 90 015 22 93 92

11 november 2013: Wapenstilstand 15 november 2013: Feest van de dynastie


Leven en welzijn OCMW-Ter Nethe WELKOM IN HET DORPSRESTAURANT! Reserveren is verplicht! U kan een maaltijdbon aankopen bij het OCMW ten laatste de week voordien op vrijdagvoormiddag. Woensdag 9 oktober 2013 reserveren uiterlijk 4 oktober • slasoep • varkensgebraad • boterboontjes • natuuraardappelen • fruit

Woensdag 16 oktober 2013 reserveren uiterlijk 11 oktober • kippensoep • chipolata • savooistamppot • griesmeelpudding met krieken

Woensdag 23 oktober 2013 reserveren uiterlijk 18 oktober • veloutésoep met groenten • vogelnestje • tomatensaus • selderpuree • chocoladepudding

Woensdag 30 oktober 2013 reserveren uiterlijk 25 oktober • groentesoep • varkensbrochette • provençaalse saus • pasta • ijs

Woensdag 6 november 2013 reserveren uiterlijk 1 november • currysoep • kipfilet • voetselder • natuuraardappelen • mokkamousse

Woensdag 13 november 2013 reserveren uiterlijk 8 november • knolseldersoep • kotelet • savooikoolpuree • chocoladeflan

De klus- en verhuisdienst van De Kringwinkel Zuiderkempen Heeft u hulp nodig bij klusjes in huis en tuin of staat u voor een verhuis? Bent u zorg- en hulpbehoevend en/of ouder dan 55 jaar? Of bent u in een financieel moeilijke situatie (OMNIO statuut, leefloon, schuldbemiddeling, budgetbegeleiding of verhoogde tegemoetkoming)? Dan kan u een beroep doen op de klus- en verhuisdienst van De Kringwinkel Zuiderkempen. Ga naar het OCMW van Hulshout en dien uw aanvraag in. Zij bekijken uw situatie en nemen contact op met de klus- en verhuisdienst. Mensen van 55+ en zorg- en hulpbehoevenden kunnen ook rechtstreeks een klus aanvragen via 014 22 15 38 of via klusenverhuis@dekringwinkelzuiderkempen.be. Enkele voorbeelden van wat de klus- en verhuisdienst allemaal uitvoert: • Klussen in en om het huis: een lekkende kraan repareren, schilderwerken, stopcontacten vastzetten, installatie van handvaten, handgrepen en leuningen, dakgoten reinigen, .... • Verhuisopdrachten • Tuin- en buitenwerken: wieden en onkruidvrij maken, kippenhok monteren, licht snoeiwerk, ... • Boodschappenservice • Sneeuw ruimen

Personen met beperkte financiële middelen: • betalen € 11 per uur per persoon (+ 6% btw). Het OCMW bepaalt steeds of u in aanmerking komt voor dit tarief. • vervoerskosten en gebruikte materialen (verf, hout, …) worden aan kostprijs aangerekend. Zorg- of hulpbehoevenden en/of 55+: • betalen een tarief van € 20 per uur per persoon (+ 6% btw). • bij grotere of weerkerende opdrachten (vanaf 4 mandagen) is er een reductietarief van € 17 per uur (+ 6% btw). • vervoerskosten en gebruikte materialen (verf, hout, …) worden eveneens aan kostprijs aangerekend. U ontvangt in alle geval op voorhand een glasheldere, vrijblijvende offerte. De klus- en verhuisdienst is een initiatief van uw gemeente en www.dekringwinkelzuiderkempen.be.

Opgelet: er zijn twee verschillende tarieven! Meer info: OCMW Hulshout, maatschappelijke assistent Frans Draulans, bereikbaar via 015 75 01 00.

Gemeente Hulshout I november 2013 I 13


LEVEN en WELZIJN OCMW-Ter Nethe Wachtlijstbeheer woonzorgcentrum Ter Nethe

Zomeractiviteiten in woonzorgcentrum Ter Nethe

Zoals in de meeste woonzorgcentra is er een wachtlijst in het woonzorgcentrum Ter Nethe. Hoe lang ouderen precies moeten wachten voor een opname hangt van vele factoren af. Een zeer bepalende factor is de inschrijvingsdatum op de wachtlijst. Vaak komen er mensen langs met een dringende vraag tot opname waarop niet onmiddellijk kan worden ingegaan, omdat zij nog niet op een wachtlijst van een woonzorgcentrum staan ingeschreven.

In de zomermaanden werden onze bewoners van het woonzorgcentrum Ter Nethe verwend met onder andere verkwikkende voetbadjes, heerlijke smoothies, uitstapjes en avondwandelingen.

Woonzorgcentrum Ter Nethe werkt daarom met twee soorten wachtlijsten: een passieve en een actieve wachtlijst. Iemand die zich uit voorzorg laat inschrijven, komt terecht op de passieve wachtlijst. Deze mensen worden na hun inschrijving verder niet meer gecontacteerd. Wanneer het niet langer lukt om (alleen) thuis te wonen, neemt de bejaarde of zijn/haar familie het initiatief om het woonzorgcentrum hiervan op de hoogte te brengen. Vervolgens zal het woonzorgcentrum de aanvraag tot opname verschuiven naar de actieve wachtlijst. Op de actieve of dringende wachtlijst staan bejaarden die een dringende vraag tot opname hebben. Er wordt verondersteld dat deze mensen ook effectief overgaan tot opname wanneer het woonzorgcentrum over een vrije kamer beschikt. Uiteraard blijft een opname in een woonzorgcentrum een eigen keuze van de bejaarde en zijn/haar familie. Het personeel van het woonzorgcentrum biedt de nodige ondersteuning bij de opname van een nieuwe bewoner en tracht met een kwalitatieve hulp- en dienstverlening ervoor te zorgen dat de bewoner en zijn/haar familie zich helemaal kan thuis voelen in het woonzorgcentrum Ter Nethe.

Om de zomer af te sluiten gingen we vissen in Heultje. Na een heerlijke picknick probeerden een zevental bewoners zoveel mogelijk vissen te vangen, terwijl er door de anderen langs de waterkant werd gesupporterd. Er werd in totaal 74,65 kilo vis boven gehaald. Pierke Helsen werd als viskampioen van Ter Nethe uitgeroepen met een vangst van 25,70 kilo. Alle vissen werden netjes terug vrij gelaten in het water, terwijl onze bewoners konden terugblikken op een prachtige namiddag aan het water.

Meer info: Woonzorgcentrum Ter Nethe, bereikbaar via 015 22 93 90 of ap.ternethe@ocmwhulshout.be.

Opvoeding Tijdens de maand oktober openen de peuterpeelpunten FIJN en de ruilwinkel MOOI hun deuren. Bent u ouder, grootouder of babysit van kindjes van 0 tot 3 jaar? Kom dan zeker naar één van onze locaties. • Vanaf dinsdag 1 oktober 2013 in de buitenschoolse kinderopvang van Hulshout, Grote Baan 193 van 9.15 tot

11.45 uur.

• Vanaf donderdag 3 oktober 2013 in de buitenschoolse kinderopvang de Mixx in Herselt, Asbroek 1 van 9.00 tot

12.00 uur.

• Vanaf maandag 14 oktober 2013 in het oude rusthuis van Westerlo, Verlorenkost 22 van 9.00 tot 12.00 uur. • Vanaf woensdag 30 oktober 2013 kan u iedere woensdagnamiddag of op afspraak terecht in onze ruilwinkel

MOOI voor baby- en kinderspullen van 0 tot 3 jaar, Gravin de Merodestraat 17.

We verwelkomen u met open armen. Kom zeker eens een kijkje nemen! Meer info: www.vzwlokaalwelzijn.be of via 0499 21 86 35.

14 I november 2013 I Gemeente Hulshout


LEVEN en welzijn Onderwijs Gezondheidsbeleid op Gemeentelijke Basisschool Hulshout: DRINKEN!

In onze school drinken de kleuters gedurende de hele dag heel veel kraantjeswater. Al onze kleuters hebben een eigen beker. De bekers staan in een bekerhouder met daarop hun kenteken. Ieder kind krijgt ’s morgens een beker water. Zelfs de peuters zijn heel vlug vertrouwd met het dranksysteem en de bekers worden meermaals bijgevuld. Onze kinderen drinken nu veel meer, wat een stuk gezonder is. Kleuters hebben per dag 1,5 liter water nodig, maar nog geen vijf procent van de kleintjes drinkt zoveel. Wanneer ze te weinig drinken lopen ze veel risico op constipatie, concentratieproblemen en vermoeidheid. Voor we dit project startten, vreesden we voor veel gemors. Maar zelfs dat is tot een minimum te herleiden. Trouwens, als er gemorst wordt, is het toch maar water. Ook in de eetzaal wordt ons bekersysteem verdergezet. Buiten water kunnen de kinderen kiezen uit het aanbod van de dag. Dit bestaat uit Fristi, chocomelk, appelsap en sinaasappelsap. De waterbekers zijn blauw, de bekers van het dagaanbod hebben een andere kleur. Op deze manier moeten de leerkrachten niet vragen wat ze willen drinken. De kinderen kiezen de juiste beker en die wordt bijgevuld zo vaak als nodig is. We zijn fier op ons systeem en een dag zonder drinken zit er bij ons niet in. Het drinken hoort zowaar bij het rituelenlijstje van de klas.

Allerlei

Kom en proef van overheerlijke hapjes en drankjes en neem een kijkje in ons gezellig "Werelds Winkeltje"! Wanneer: zaterdag 12 oktober 2013 van 10.00 tot 16.00 uur Waar: Grote Baan 118, 2235 Hulshout

Gemeente Hulshout I november 2013 I 15


Wonen en milieu Wonen Ik ga een woning kopen, wat nu?

Elk jaar opnieuw gaan duizenden Belgen op zoek naar een eigen woning. De aankoop van een eigen huis is vaak de grootste investering die u in uw leven doet. Het is dan ook belangrijk niet over 1 nacht ijs te gaan en goed uw keuzes te overwegen. We sommen hieronder alvast een aantal zaken op waarmee u best rekening houdt tijdens de huizenjacht. Financiële draagkracht Alles begint natuurlijk bij uw budget. Alvorens u op zoek gaat dient u na te gaan waar uw financiële limiet ligt. Ga langs bij een aantal banken en bespreek hoeveel u zou kunnen lenen en welke kosten dit maandelijks met zich zal meebrengen. Hou er natuurlijk rekening mee dat u bij aankoop van een bestaande woning niet enkel budget voor de aankoopprijs dient te voorzien, maar eventueel ook voor de aanpassings- en herstelwerken. Daarnaast gaat een aankoop steeds gepaard met notariskosten en registratierechten. Deze verkooprechten bedragen in de meeste gevallen 10% van de aankoopprijs, en 5% indien het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van de woning € 745 of minder bedraagt (klein beschrijf). Financiële voordelen De overheid wil het aankopen en renoveren van bestaande woningen stimuleren, daarom werden een aantal financiële stimulansen in het leven geroepen. Ga zeker na welke voordelen u zouden kunnen toekomen. Ligging en locatie De gevels tussen het zuidoosten en het zuidwesten vangen het meeste zonlicht op en het is aangenaam als u hier een tuin of grote raampartijen kan voorzien. Een hellend dak aan deze zijden is mooi meegenomen als u van plan bent zonnepanelen of een zonneboiler te installeren. Ga na of alle nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit, riolering) reeds aanwezig zijn in de woning. Zo niet, onderzoek dan of het mogelijk is om bijkomende aansluitingen te voorzien op deze locatie? Ligt uw woning in overstromingsgebied? Dit kan u makkelijk navragen bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente. Als dit het geval is contacteert u best eerst uw verzekeraar om na te gaan of alles kan gedekt worden en of hier extra kosten aan verbonden zijn. Als de omgeving rond de woning vervuild is kan een grondsanering zich opdringen. Vraag de verkoper naar het verplichte bodemattest, dan bent u zeker. Het is ook van belang de vergunningstoestand van de woning na te gaan. Zoek uit of alle constructies wel vergund zijn en vraag na of de woning niet zonevreemd staat. Onvergunde constructies dreigen later te

16 I november 2013 I Gemeente Hulshout

moeten worden afgebroken op uw kosten. Let wel op, zonevreemd en niet-vergund zijn geen synoniemen. Een zonevreemde woning vormt op zich geen probleem, zolang u u er maar van bewust bent dat u slechts beperkte aanpassingen aan zo’n woning kan uitvoeren. Ook als de woning is opgenomen op een lijst van bouwkundig erfgoed gelden een aantal beperkingen. Als de woning binnen een verkaveling gelegen is kan u best ook even informeren naar de geldende verkavelingsvoorschriften. Mag u het plat dak vervangen door een hellend dak? Hoe diep kan u achteraan nog bijbouwen? Er worden dan vaak beperkingen opgelegd, belangrijk om weten dus als u de woning nog wil verbouwen. De woning zelf In welke toestand bevindt de woning zich? Indien u zelf over een eerder beperkte bouwtechnische bagage beschikt is het aangewezen om iemand mee te vragen die hier meer ervaring mee heeft. We denken dan aan een aannemer, een architect of een energiedeskundige. Het is in ieder geval belangrijk dat u, al dan niet samen met een vakman, de woning grondig onderzoekt. Zo kan u nagaan wat er allemaal zal moeten hersteld of vervangen worden. En u komt te weten op welke beperkingen u eventueel zal stuiten bij verbouwingen. Verder is dit verkennend onderzoek uiteraard van het grootste belang om uw totale kostenplaatje in te kunnen schatten. Het onderhandelingsproces Als u zeker bent van uw stuk kan u gaan onderhandelen. Via de website van de Algemene Directie Statistiek en Informatie (www.statbel.fgov.be) kan u de gemiddelde huizenprijzen per gemeente gaan bekijken. Verder kan u ook vergelijken via websites zoals www.immoweb.be. Hou er dan wel rekening mee dat hier steeds de vraagprijs wordt getoond. In vele gevallen ligt de verkoopprijs een stuk(je) lager. Meer info: Kempens Woonplatform www.kempenswoonplatform.be Je huis goed geregeld : een helder antwoord op de meest gestelde vragen - Inne Vanden Bremt (2013)


wonen en milieu Milieu Gratis infosessies volkstuinen

De Volkstuin vzw geeft dit najaar nog twee gratis infosessie in onze gemeente. Ze willen de mensen informeren over onderhouds- en milieuvriendelijk tuinieren. De infoavonden zijn gratis. Inschrijven is niet nodig. • Wintertips siertuin - maandag 21 oktober 2013 om 19.30 uur - Zaal De Vloeikens • Teeltserre - maandag 2 december 2013 om 19.30 uur - Zaal De Vloeikens

BEHAAG ONZE KEMPEN!

Ook dit najaar loopt in onze gemeente de actie ‘Behaag onze Kempen!’. Deze grootschalige actie is intussen aan haar 19de editie toe. Organisatoren zijn IOK, Natuurpunt vzw, Velt vzw, JNM en 24 Kempense gemeentebesturen, waaronder Hulshout. De organisatoren willen inheemse en streekeigen soorten promoten. U kan in de periode september-oktober ook plantgoed aankopen via de actie.

Begin met u goed te informeren

Zoekt u soorten die geschikt zijn voor uw tuin? Informeer u vooraf goed! U vindt heel wat nuttige informatie op www.iok.be/bok en in de gratis infobrochure van de actie. In oktober worden drie infoavonden gehouden met meer informatie rond de actie en het aangeboden plantgoed waarbij u heel wat tips en ideeën kan opdoen. De infoavonden starten telkens om 20.00 uur, inschrijven is niet nodig. • 14.10.2013 - Merksplas, lokaal 1 van gemeenschapscentrum De MARc/kT, Markt 1 • 15.10.2013 - Olen, Polyvalente zaal Bibliotheek, Oevelseweg 24 • 17.10.2013 - Laakdal Bibliotheek, Kerkstraat 21

Al eens gedacht aan een gemengde haag?

Gemengde hagen bestaan uit meer dan één soort. Deze hagen zijn beter bestand tegen ziekten en plagen en hebben een mooi blad-, bloesem- en besseneffect. Een gemengde haag kan u (plaatselijk) laten uitgroeien tot een heg. Of u kan ze, net als een klassieke (haag) beukenhaag, strak scheren. Misschien wilt u niet overal een gemengde haag? Reserveer een stukje van uw haag als gemengde haag, bijvoorbeeld achter in de tuin of in een minder gebruikt deel van de tuin.

Aanbod

De organisatoren van de actie ‘Behaag onze Kempen’ bieden inheems en streekeigen haagplantsoen, (hoogstam)fruitbomen, kleinfruit, vruchtbomen, enkele klimplanten, enkele heesters en steunpalen voor fruitbomen aan. Inheemse en streekeigen haagplanten gedijen van nature goed op onze arme Kempense zandgronden. Ze trekken meer diersoorten aan en vergroten de natuurwaarde van uw tuin. Heel wat van

het aangeboden plantgoed is ook zeer nuttig om meer bijen aan te trekken naar uw tuin. Op het bestelformulier aangeduid met een ) . De organisatoren kiezen waar mogelijk voor autochtoon plantmateriaal, dit zijn nakomelingen van planten die zich hier na de laatste ijstijd spontaan hebben gevestigd. Autochtone planten zijn beter aangepast aan ziektes, uitzonderlijke vorstperiodes, interacties met andere organismen… Onze fauna en flora is beter aangepast aan de groei- en bloeicyclus van autochtone bomen en struiken.

Hoe bestellen

Bestellen doet u bij voorkeur via het online bestelformulier op de website www.iok.be/bok. Maar u kan ook bestellen (1) via het bestelformulier, (2) via een folder of bestelformulier dat u bij de milieudienst vindt of (3) telefonisch bij de milieudienst (014 22 94 84), bij Herman Puls (18.00-21.00 uur: 0496 96 78 27) of bij Riet Janssens (18.00-21.00 uur: 0474 40 66 63). Een ingevuld bestelformulier kan u binnenbrengen bij de milieudienst of versturen naar Herman Puls, Vest 13 te 2200 Herentals. Bestellen kan tot 31 oktober 2013.

Meer info?

Bezoek de website (www.iok.be/bok), haal een gratis infobrochure in het gemeentehuis of neem contact op via behaag.onze.kempen@iok.be. Heeft u specifieke vragen over bomen en struiken (nrs 1-19), over de aangeboden haagpakketten (nrs 20-21) of over gemengde hagen? Neem contact op met Eddy Vercammen (0478 45 45 47). Meer info over de aangeboden fruitbomen kan u opvragen bij Frank Van Gorp (014 42 02 48 na 18.00 uur). Bestellers van fruitbomen worden persoonlijk uitgenodigd op een informatieavond over de aanplant, de snoei en het onderhoud van fruitbomen, kort voor de afhaaldag. Zo bent u gewapend om de bomen een vruchtbare toekomst te verzekeren.

Afhalen plantgoed

Het bestelde plantgoed dient u zelf af te halen op zaterdag 23 november tussen 9.30 en 11.30 uur aan het containerpark, Industriepark 76. Betalen doet u ter plaatse. Gemeente Hulshout I november 2013 I 17


BESTELFORMULIER BEHAAG ONZE KEMPEN 2013

Aantal Prijs (€)

Totaal

Soort

‘Behaag onze Kempen’-actie 2013 - HULSHOUT

Aantal

Prijs (€)

Totaal

Afhaalplaats: ……………………………………….. Naam: ……………………………………..… Adres: ….....……………………………………….… Tel: ……..…………….......E-mail: ……………………………… Soort

1 Zwarte els (80 tot 100 cm)   X 0,60 SUBTOTAAL 2 (zie linkerdeel tabel) Niet aangeboden in Hulshout 2 Ruwe berk (60 tot 100 cm)   X 0,60 20 Gemengd haagpakket Normale grond ** Niet aangeboden in Hulshout 3 Spork (60 tot 100 cm)   X 0,60 21 Gemengd haagpakket Natte grond ** 4 Hazelaar (60 tot 100 cm)    X 0,60 22 La Paix (Appel, hoogstam) *    X 16,50 Niet aangeboden in Hulshout 5 Lijsterbes (60 tot 100 cm)    23 President Dievoet (Appel, hoogstam) *    X 16,50 6 Vlier (60 tot 100 cm)    X 0,60 24 Radoux (Appel, hoogstam) *    X 16,50 7 Gelderse roos (60 tot 100 cm)    X 0,60 25 Delbare Estival (Appel, laagstam) *    X 7,00 8 Boswilg (80 tot 120 cm)  X 0,60 26 Dubbele Belle Fleur (Appel, laagstam) *    X 7,00 9 Gewone es (60 tot 100 cm)   X 0,60 27 Conference (Peer, hoogstam) *    X 16,50 10 Zoete Kers (80 tot 100 cm)    X 0,60 28 Doyonné (Peer, hoogstam) *    X 16,50 11 Winterlinde (80 tot 100 cm)    X 0,60 29 Double Philip (Peer, laagstam) *    In 2013 niet beschikbaar! 12 Zomereik (80 tot 100 cm)    X 0,75 30 Bon.Ch. Williams (Peer, laagstam) *    In 2013 niet beschikbaar! 13 Meidoorn (60 tot 100 cm)     Niet aangeboden in Hulshout 31 Blue de Belgique (pruim, halfstam) *    X 14,00 14 Haagbeuk (70 tot 100 cm)  X 0,75 32 Reine Claude d’Ouillin (pruim, halfstam) *    X 14,00 15 Sleedoorn (60 tot 100 cm)     X 0,60 33 Hedelfinger (Kers, hoogstam) *    X 16,50 16 Beuk (groen) (70 tot 100 cm)  X 0,75 34 Kordia (Kers, hoogstam) *    X 16,50 17 Liguster (70 tot 100 cm)    X 0,75 35 Steunpaal fruitboom (naaldhout, 250 x 6 cm) X 2,50 18 Hondsroos (60-80 cm)    X 0,75 36 Mispel var. Westerveld (halfstam)    X 14,50 19 Hulst (40 tot 60 cm)     X 1,50 37 Rode bes var. Rovada (3 tot 4 takken, 40 cm)    X 1,50 SUBTOTAAL 1 38 Stekelbes/Kruisbes var. Invicta (3 tot 4 takken,    X 2,00 40 cm) KORTING $ 39 Zwarte bes var. Titania (3 tot 4 takken, 40 cm)    X 1,50 SUBTOTAAL 2 40 Kweepeer var. Champion (halfstam)    X 16,50 41 Tamme kastanje (wilde variëteit, 80 tot 120 cm)   X 1,00 42 Notelaar (wilde zaailing, 80 tot 120 cm)   X 2,50 43 Druivelaar – Glorie van Boskoop (in pot)  X 7,00 44 Hop (klimplant, in pot)    X 6,50 45 Kamperfoelie (klimplant, in pot)    X 5,00 TOTAAL  = goed voor vogels  = mooie bloesem en/of heerlijke geur  = goed voor bijen en insecten  = past in een geschoren haag * De voorraad van elk ras is beperkt, wij vullen aan met evenwaardige rassen, waarover wij u informeren. ** Gemengde hagen (30 stuks plantsoen voor 10m haag) - Normale grond: Beuk (groen): 10X, Haagbeuk: 10X, Meidoorn: 10X - Vochtige grond: Haagbeuk: 15X, Meidoorn: 15X Voor grote bestellingen van soorten 1 tot 19 gelieve telefonisch te bestellen: kortingen voorzien van 10% vanaf 100 €. $

18 I november 2013 I Gemeente Hulshout


Wonen en milieu veiligheid en verkeer Milieu

Veiligheid

Breng uw frituurolie en -vet naar het containerpark en win een leuke prijs! Van 1 tot en met 31 oktober 2013 organiseert Valorfrit in samenwerking met IOK Afvalbeheer de Grote Inzamelmaand. Hét moment om uw gebruikte frituurolie of -vet naar het containerpark te brengen. Wie weet wint u wel een waardebon voor een mobiele frituur, een friteuse, of een cinematicket! Ga naar het containerpark… en win! Tijdens de Grote Inzamelmaand krijgt u één tombolabiljet per liter gebruikte frituurolie of -vet die u correct inlevert. Dus hoe meer u binnenbrengt, hoe meer winstkansen! Op dat tombolabiljet staat een unieke code. Geef die in op www.inzamelmaand.be en u weet meteen of u een cinematicket binnenhaalt. Niet gewonnen? Geen nood, u maakt later nog steeds kans op een friteuse of een waardebon voor een mobiele frituur. Maar er is nog een andere goede reden om uw frituurolie en -vet binnen te brengen! Op zaterdag 26 oktober 2013 komt van 9.00 tot 12.00 uur een medewerker van IOK Afvalbeheer naar het containerpark van Hulshout. Als u op deze dag uw frituurolie en -vet naar het containerpark brengt kan u meedoen met een extra wedstrijd. Van alle deelnemers in Hulshout wordt er een winnaar aangeduid. De winnaar ontvangt een spiksplinternieuwe friteuse! Bovendien is er voor elke deelnemer een leuke attentie. Alle gebruikte frituuroliën en -vetten die correct worden ingezameld via het containerpark, kunnen nuttig gerecycleerd en hergebruikt worden. Zo wordt het merendeel van de ingezamelde gebruikte frituuroliën en -vetten verwerkt tot milieuvriendelijke biodiesel. Een van de winnaars van vorig jaar.

Dus niet alleen u wint erbij, maar ook het milieu!

Samen tegen wateroverlast

In het afgelopen jaar is er een goedgekeurd plan van aanpak opgesteld en zijn er in het Industriepark al maatregelen genomen inzake de waterproblematiek. In lijn met het plan, besliste de gemeenteraad ook voor de rest van onze gemeente tot de aanleg, inrichting en behoud van infiltreerbare wegbermen en opritten. Wat houdt dat in? Maatregelen tegen wateroverlast Wateroverlast kan vermeden worden door verschillende maatregelen, zoals het afkoppelen van regenwaters, het aanleggen van groendaken, het scheiden van hemelwaters en afvalwaters, de aanleg van baangrachten en/ of de opwaardering van onze waterlopen, door verharde oppervlakken in te perken of onverharde zones uit te breiden, door het aanleggen van infiltreerbare bermen, … Als gemeente proberen we stap voor stap deze mogelijkheden te benutten. In de praktijk De werkzaamheden worden in principe uitgevoerd en gefinancierd door de gemeente. Uitzonderingen zijn hier en daar mogelijk, zoals alternatieve verharding, grasmat of bodembedekkers. Voor meer informatie over hoe u uw keuze kenbaar maakt, welke vergunningen u nodig heeft en wat eventuele financiële gevolgen voor u zijn, kan u bekomen bij de dienst Openbare Werken. De aanpassingen zullen steeds zoveel mogelijk gebeuren tijdens bestaande werkzaamheden. Vergunning Niemand mag zomaar wijzigingen aan de bermen of tussenbermen uitvoeren en/of beplanting verwijderen, of opritten verbreden of bijleggen. Hiervoor is een vergunning van de dienst Openbare werken noodzakelijk. Zorg dat u op de hoogte bent van de benodigdheden om sancties te voorkomen. Meer info: dienst Grondgebiedzaken, technischedienst@hulshout.be of 015 22 94 80. www.hulshout.be > gemeentelijke werking > reglementen & belastingen

Weetje?! Wist u dat in de wegcode zaterdag geldt als een werkdag? In een blauwe zone moet u de parkeerschijf ook op zaterdag leggen.

Gemeente Hulshout I november 2013 I 19


Gemeenteboekje hulshout 2013 10 web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you