Page 1

Inhoudsopgave

Voorwoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Nieuws uit de gemeenteraad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Bericht aan de bevolking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Nieuwe openingsuren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Groot in kleine dingen… word bondgenoot van kinderen van de weg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Grondgebiedzaken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Onderhoudswerken betonwegen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Personeel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Gemeente Hulshout op zoek naar jobstudenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Milieu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Glasophaling huis aan huis vanaf 2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Dop je ook mee? Help mee dopjes sparen aub?!?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Gescheiden rioleringsstelsel: ook voor jouw woning! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Reclameborden langs wegen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Energie infotour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Vlaamse premie energiebesparende investeringen door niet-belastingbetalers. . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Diftar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Tarieven containerpark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Politie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Voorstelling diensten politie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Waar moeten bromfietsers rijden?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Let op voor inbrekers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Kinderopvang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Opvanginitiatieven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 ICT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 10-wist-je-datjes over www.hulshout.be. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 OCMWeetjes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Heb je recht op een verwarmingstoelage?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Oud maar niet ‘out’ in Hulshout. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Goed nieuws voor beschermde energieafnemers!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Meldingskaart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Bibliotheek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Jeugdboekenweek 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Winnaars poëziewedstrijd 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Sociaal nieuws & Weetjes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Ontspanning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Jubilarissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Activiteitenkalender Groot-Hulshout. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Publicaties in het gemeentelijk infoblad (uitgave van mei-juni-juli-augustus) Wil jij een artikeltje laten verschijnen in het gemeentelijk infoblad? Of je activiteit laten toevoegen aan de activiteitenlijst? Bezorg het ons digitaal op het gemeentehuis of mail het door naar ict@hulshout.be ten laatste op 1 maart 2009. Alvast bedankt om rekening te houden met deze deadline.

Gemeente Hulshout - 1e Uitgave 2009

–1–


Voorwoord

Beste Hulshoutenaar, Als ik deze woorden opteken, ligt de bankcrisis, uitgezaaid vanuit de VSA over gans de wereld, al even achter de rug. In deze tijden van internationale financiële crisis heeft de Belgische overheid snel de noodmaatregelen genomen die zich opdrongen. Deze waarborgen, de bescherming van de klanten en spaarders van de Belgische banken, de continuïteit van de activiteit van de financiële instellingen, het behoud van de werkgelegenheid en de bescherming van de economische activiteit. We hopen dat hieruit de nodige conclusies getrokken worden voor een snelle uitwerking van geharmoniseerde normen met betrekking tot de garanties van kwaliteit, solvabiliteit en transparantie van gecommercialiseerde bankproducten wereldwijd. Ik kijk door het raam naar de bladerloze notelaar die in de zomer nog zo fraai oogde. Buiten is het leven koud en triest en een merel zingt een droevig lied. Deze donkere dagen en lange nachten maken onze woningen heel wat kwetsbaarder voor inbraken. Sedert de inbrakengolf van 2000 zijn de inbraakcijfers in onze gemeente wel afgenomen, om de laatste jaren echter op een “onrustwekkend” peil te blijven. Want elke inbraak is er één teveel. Dat richt niet alleen materiële, maar ook psychologische schade aan bij heel wat gezinnen. Ik heb de voorbije jaren in het parlement kunnen aandringen om mensen te ondersteunen die investeren in een bescherming van de gezinswoning tegen inbraak of brand, zoals dat reeds bestond voor bedrijven. Er kwam een belastingaftrek van maximum 170 euro. Deze is vanaf dit jaar opgetrokken naar 500 euro. Het gaat om investeringen door eigenaars of huurders in brandblusapparaten, brandwerende deuren, inbraakwerend glas, beveiligingssystemen en alarm- en camerasystemen. En ook goed om weten, vooral in onze gemeente waar zoveel gebouwd wordt, is dat de beveiligingswerken eveneens recht geven op de belastingsvermindering als zij uitgevoerd worden aan een woning “in aanbouw”.

De paradox is dat deze donkerste periode ook de warmste periode van het jaar is. Warm van binnen dan. De vele eindejaarsfeestdagen, de gloed van familiale gezelligheid en het vieren van oud op nieuw met vrienden. Maar gezelligheid vind je bij ons niet alleen in de familiale sfeer terug. Wie niet genoeg kan krijgen van de kerstsfeer, kan eens langslopen bij de lichtjes van de Ceulemansstraat. Een feeëriek schouwspel dat niemand mag missen. Heel fijne dagen toegewenst en alle goeds, gezondheid, geluk, liefde en voorspoed voor het nieuwe jaar. Geluk in grote en in kleine dingen, maar bovenal: gelukkig met elkaar. Stap boordevol vertrouwen in het nieuwe jaar 2009. Genegen groeten, Uw burgemeester Mark Verhaegen

Ook voor ondernemers is de belastingaftrek als beroepskosten verhoogd, tot 120 procent. Dit geldt evenzeer voor het instappen in het systeem van de consortiumbewaking waarvan reeds heel wat bedrijven in ons industriepark gebruik maken. Ook onze gemeente laat onder meer het sportcentrum door dezelfde gespecialiseerde beveiligingsfirma beschermen. Aan veiligheid moeten we samen werken. Toch wil ik hier toevoegen dat het niet de bedoeling is dat je je woning ombouwt tot een versterkte burcht, maar zelfs kleine ingrepen kunnen de woning beter tegen inbraken beveiligen. En de dief die binnen de drie minuten de woning niet kan betreden, geeft het in de meeste gevallen op. Voor een deskundig advies kan je gerust bij onze politie terecht. Wij hebben hier een beveiligingsexpert ten dienste van onze bevolking.

–2–

Gemeente Hulshout - 1e Uitgave 2009

Gemeente Hulshout - 1e Uitgave 2009

–3–


Nieuws uit de gemeenteraad

RAADSBESLISSINGEN Genomen door de Gemeenteraad van HULSHOUT, in zitting van: 17 november 2008

RAADSBESLISSINGEN Genomen door de Gemeenteraad van HULSHOUT, in zitting van: 28 april 2008 1. Aktename ontslag gemeenteraadslid. 2. Gedeeltelijke afschaffing en verlegging van de voetweg nr. 11 te Hulshout (Houtvenne) – Princiepebeslissing met regularisatie. 3. Principiële beslissing betreffende onderhandse aankoop van percelen met huis te Hulshout, Grote Baan 254, afdeling 1, sectie D, nummer 163 W en 163/Y. 4. Aanvullende verkeersverordening – Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer houdende invoering van een beperkt eenrichtingsverkeer in de Door Van Dijckstraat te Westmeerbeek. 5. Aanvullende verkeersverordening – Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer houdende aanleggen van een oversteekplaats voor voetgangers op het kruispunt van de Grote Baan met de Brouwerijstraat. 6. Aanpassing Schoolreglement / Afsprakennota Gemeentelijke Basisschool Hulshout – Goedkeuring. 7. Oprichting van een AGB Sport: Hulshout

RAADSBESLISSINGEN Genomen door de Gemeenteraad van HULSHOUT, in zitting van: 13 oktober 2008 1. Eedaflegging en aanstelling van opvolgend gemeenteraadslid. 2. Kennisname OCMW-financiën - eindrekening per 30.11.2007. 3. Kennisname OCMW-engagementsverklaring - Project Lokale Diensteneconomie Milieu & Werk met ingang van 01.01.2009. 4. Kennisname OCMW-financiën - jaarrekening 31.12.2007. 5. Oprichting Autonoom GemeenteBedrijf Sport Hulshout – samenstelling Raad van Bestuur. 6. Aanvullende verkeersverordening – Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer houdende afbakening parkeerplaatsen voor voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap. 7. Overdracht van de provinciewegen aan Vlaams Gewest. 8. Nieuwe straatnaam voor verkavelingen te Westmeerbeek, voor een gebied gelegen aan de Netestraat. 9. Wijziging reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein, buiten de openbare markten. 10. Ondertekening van het charter ZEBRA: bondgenoot van jonge verkeersslachtoffers. 11. Wijziging exploitatiebudget nr. 3 en wijziging investeringsbudget nr. 7, dienstjaar 2008. 12. Budgetwijziging 2008 – Kerkfabriek St.Mattheüs Hulshout, dienstjaar 2008.

–4–

Gemeente Hulshout - 1e Uitgave 2009

  1. Kennisname van eedaflegging van een opvolgend OCMW-raadslid, aangesteld als werkend lid. 2. Proces-verbaal van thesaurietoestand van gemeente Hulshout op datum van 31.03.2008. 3. Proces-verbaal van thesaurietoestand van gemeente Hulshout op datum van 30.06.2008. 4. Proces-verbaal van thesaurietoestand van gemeente Hulshout op datum van 30.09.2008. 5. CIPAL DV - Beslissing inzake de aanwijzing en de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 19 december 2008. 6. C.V.B.A. Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen – Algemene Vergadering van 18.12.2008 – Bespreking agenda / Bepaling stemgedrag vertegenwoordiger. 7. C.V.B.A. Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen – Aanduiding vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering van 18.12.2008. 8. PIDPA o.v. - Beslissing inzake de benoeming en de vaststelling van het mandaat van afgevaardigde van de gemeente voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Pidpa op 15 december 2008. 9. IVERLEK – Gemeenteraadsbesluit m.b.t. agenda en aanduiding van een vertegenwoordiger op de algemene vergadering in buitengewone zitting van IVERLEK op 18 december 2008. 10. FINILEK – Gemeenteraadsbesluit m.b.t. de buitengewone algemene vergadering van FINILEK op 18 december 2008. 11. IOK-Dienstverlening – Gemeenteraadsbesluit m.b.t. agenda en aanduiding van een volmachtdrager op de Algemene Vergadering van IOK-Dienstverlening op 16 december 2008. 12. IOK-Afvalbeheer – Gemeenteraadsbesluit m.b.t. agenda en aanduiding van een volmachtdrager op de Algemene Vergadering van IOK-Afvalbeheer op 16 december 2008. 13. Uitrusting en buitengewoon onderhoud sporthal, Industriepark 3 te Hulshout – Goedkeuring dading. 14. Definitieve beslissing tot gedeeltelijke afschaffing en verlegging van de voetweg nr. 11 te Hulshout (Houtvenne). 15. Stratentracé in verkaveling – Branddijk sectie B nrs. 125c, 126s. 16. Goedkeuring stratentracé van “pleintje” bij nieuwe weg – “Helm” zijweg van de Netestraat. 17. Aanvullende verkeersverordening – Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer houdende aanleggen van een oversteekplaats voor voetgangers op het kruispunt van Hoogzand met de J. Michielsstraat te Hulshout (Westmeerbeek). 18. Ontwerp PRUP ‘Rooiveld Westerlo’ – Advies naar aanleiding van openbaar onderzoek. 19. Aanvraag tot aanpassing van de contingent-overeenkomst van het gemeentebestuur van Hulshout (KB nr. 474) projectnummer 40118. 20. Reglement op de verkoop van gemeentelijke bouwgronden. 21. Budgetwijziging 2008 – Kerkfabriek St.Michiel, dienstjaar 2008. 22. Aanpassing Meerjarenplan 2008-2013 – Kerkfabriek St.Michiel Westmeerbeek – Goedkeuring. 23. Budget 2009 – Kerkfabriek St.Michiel Westmeerbeek. 24. Budget 2009 – Kerkfabriek St.Adriaan Houtvenne. 25. Aanpassing Meerjarenplan 2008-2013 – Kerkfabriek St.Mattheüs Hulshout - Goedkeuring. 26. Budget 2009 – Kerkfabriek St.Mattheüs Hulshout.

Gemeente Hulshout - 1e Uitgave 2009

–5–


Bericht aan de bevolking

Ik vlucht niet in dooddoeners als “daar moet je nu niet mee inzitten” of “alles komt wel goed, trek het je niet aan”, maar ik stel me voor en luister oprecht naar wat het kind vertelt en wil weten. Ik informeer het kind op een vriendelijke en begrijpelijke manier over wat er precies gebeurd is en wat er verder nog moet gebeuren. Ik ben daar eerlijk in en maak het kind niets wijs. Ik tracht geen beloften te doen die later niet kunnen worden ingelost.

Nieuwe openingsuren

Vanaf januari 2009 gelden er nieuwe openingsuren in het gemeentehuis. De voormiddagen en maandagavond blijven behouden. Enkel op woensdag kan je ’s namiddags terecht op het gemeentehuis. De loketdiensten zijn enkel open op volgende tijdstippen: Ma: Di: Wo: Do: Vr:

9.00 – 12.00 18.00 – 20.00 9.00 – 12.00 9.00 – 12.00 13.00 – 16.00 9.00 – 12.00 9.00 – 12.00

Grondgebiedzaken

Hou hier dus rekening mee!

Groot in kleine dingen… word bondgenoot van kinderen van de weg Onze gemeente heeft het “ZEBRA-charter Groot in kleine dingen” ondertekend, maar ook jou geven we graag enkele nuttige tips! Met deze 5 eenvoudige tips nodigt het ZEBRA-charter elke volwassene uit om een goede eerste opvang te leveren aan kinderen en jongeren die slachtoffer werden of getuige waren van een verkeersongeval. Wil je een waardevolle bijdrage leveren aan de manier waarop kinderen en jongeren zo’n ongeval emotioneel verwerken? Pas dan de volgende vuistregels toe en onderteken ons charter op www.zebraweb.be!

Onderhoudswerken betonwegen

Ons bestuur heeft studiebureau Arcadis Belgium nv uit Hasselt aangesteld om een ontwerp op te maken voor buitengewone onderhoudswerken aan betonwegen te Hulshout, Houtvenne en Westmeerbeek. Het definitief ontwerp wordt verwacht in januari 2009. Daarna kan er gestart worden met de procedure tot het aanstellen van een firma voor de onderhoudswerken aan betonwegen. Als alles meezit, kan er met de werken effectief gestart worden in april – mei 2009. Volgende straten zijn alvast opgenomen in de lijst voor onderhoudswerken:

1) Ik let op de veiligheid van het gekwetste kind

- Booischotsestraat

Ik schat zo goed mogelijk de situatie en de eventuele verwondingen van het kind in. Indien nodig bel ik politie en medische hulp (112). In afwachting van de interventiediensten, ook wanneer het ongeval geen tussenkomst nodig heeft, zorg ik ervoor dat er steeds iemand bij het kind of de jongere is.

- Booischotseweg

Ik probeer het kind en de getuigen in veiligheid te brengen zodat er geen nieuw ongeval gebeurt. Ik hou er rekening mee dat een kind met ernstige letsels niet verplaatst mag worden.

- Kapelstraat - Industriepark - Peerdekerkhofstraat - Paalsteenstraat

2) Ik scherm het kind af voor bijkomend leed Gruwelijke beelden of opdringerige volwassenen die er niet in een hulpverlenende rol staan, kunnen de impact van het ongeval misschien vergroten. Indien mogelijk leid ik het kind weg van de plaats van het ongeval. Ik benader het kind voorzichtig en tracht mijn rust, zelfbeheersing en kalmte te bewaren. Ik luister naar de wensen van het kind en hou er optimaal rekening mee.

- Molenstraat - Strepestraat - Bruulstraat - Geersbroekstraat

3) Ik bied het kind de mogelijkheid om een naaste te verwittigen Of ik stel voor om zelf die naaste te contacteren. Ik breng het nieuws rustig en vriendelijk. Tot deze naaste aanwezig is, bekommer ik mij om het kind. Kan de naaste niet naar de plaats van het ongeval komen, dan bied ik aan het kind naar een vertrouwde omgeving te brengen. Als ik met het kind ergens naartoe ga, breng ik daarvan steeds vooraf de ouders op de hoogte. Indien het ongeval de tussenkomst van een interventiedienst vereist, laat ik het verwittigen aan hen over. 4) Ik laat de spontane reacties van het kind toe Sommige kinderen wenen hevig en hebben vooral troost nodig, anderen zijn in shock en zeggen helemaal niets. Ik respecteer hun spontane reacties en ga ervan uit dat dit normale reacties op een abnormaal gebeuren zijn. Ik probeer het kind in die momenten de nodige steun en geborgenheid te bieden.

- Grote Baan - Mgr. Raeymaekersstraat - Netestraat Het betreft enkel plaatselijke herstelling waarbij slechte betonvakken worden vervangen, opgespoten,… Mensen die hinder zullen ondervinden van de onderhoudswerken zullen door de aannemer voorafgaandelijk de werken worden verwittigd.

5) Ik luister naar het kind en reageer begripvol op de eerste vragen, angsten en zorgen

–6–

Gemeente Hulshout - 1e Uitgave 2009

Gemeente Hulshout - 1e Uitgave 2009

–7–


Provincie ANTWERPEN

Arrondissement TURNHOUT

Personeel Gemeentebestuur HULSHOUT Sollicitatieformulier jobstudent groendienst

    Gemeente Hulshout op zoek naar jobstudenten Voor onze groendienst zijn wij op zoek naar enthousiaste medewerkers. Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om tijdens de zomermaanden juli en augustus 2009, over te gaan tot de aanwerving van een aantal gemotiveerde jobstudenten. Heb je interesse voor een vakantiejob in de groendienst, stel je dan tijdig kandidaat: - via het sollicitatieformulier hieronder - je kan het ingevulde formulier opsturen t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Prof. Dr. Vital Celenplein 2 te 2235 Hulshout; - je kan het ook tijdens de openingsuren komen afgeven tegen ontvangstbewijs op de personeelsdienst van de gemeente Hulshout;

Personeelsdienst Prof. Dr. Vital Celenplein 2 - 2235 Hulshout - Telefoon: 015/22 94 88 - Fax: 015/22 40 14 E-mail: personeel@hulshout.be - Website: www.hulshout.be Openingsuren: Ma: 9.00-12.00 & 18.00-20.00, Di-do-vr: 9.00-12.00, Wo: 9.00-12.00 & 13.00-16.00 IN TE VULLEN DOOR DE JOBSTUDENT Persoonlijke gegevens Naam en voornaam:

- via de website van het gemeentebestuur: www.hulshout.be - je kan het ingevulde formulier digitaal doorsturen naar personeel@hulshout.be; Het sollicitatieformulier dient vóór 1 mei 2009 in ons bezit te zijn.

Straat:

Voorwaarden

E-mailadres:

Je dient minimum 16 jaar oud te zijn op de datum waarop je wordt tewerkgesteld, dus 01 juli 2009 of 01 augustus 2009 én werklustig. Als zomermedewerker word je tewerkgesteld met een studentenovereenkomst met vrijstelling van RSZ (maximum 23 dagen). Er dient enkel door de werkgever en werknemer een solidariteitsbijdrage te worden betaald.

Rijksregisternummer:

Postcode:

Nr:

Gemeente:

Telefoon: Geboortedatum:

GSM:

Plaats:

(dit vindt u bovenaan de achterkant van uw identiteitskaart)

De betaling gebeurt via een post/bank-rekeningnummer

Om zoveel mogelijk jongeren de kans te geven op een vakantiejob, moet je te kiezen tussen de periode 01 juli 2009 t.e.m. 31 juli 2009 of 03 augustus 2009 t.e.m. 31 augustus 2009.

Bezit van een rijbewijs B Ja Neen

Tewerkstelling in de groendienst:

School en opleidingen - Het voorbije schooljaar volgde ik lessen aan: Naam school / instituut Gemeente Soort onderwijs BUSO TSO ASO HOLT HOKT Andere:

- Aantal jobstudenten voor de maand juli: 5 - Aantal jobstudenten voor de maand augustus : 5 - Takenpakket: - algemeen onderhoud en werkzaamheden in de plantsoenen en groenzones - onkruidvrij houden van de verschillende groenzones, planten en allerlei klussen in de verschillende groenzones - Werktijd: - maandag t.e.m. donderdag: van 7.30 u - 12.00 u en van 12.30 u - 16.30 u - vrijdag van 7.30 u -11.30 u

Gevolgde richting: Hoeveelste jaar 1ste 2de 3de 4de 5de 6de 7de Gedurende welke periode wenst u tewerkgesteld te worden ? (Duid uw voorkeur aan) 01 juli 2009 - 31 juli 2009 03 augustus 2009 - 31 augustus 2009 Geen voorkeur voor 1 van bovenvermelde periodes Ondertekening Ondergetekende

- Neemt kennis dat op de eerste werkdag als jobstudent bij de gemeente Hulshout een verklaring aangaande vrijstelling RSZ zal moeten ondertekend worden. - Verklaart medisch geschikt te zijn voor de aangeduide vakantiejob. Ik verklaar dat dit formulier juist en volledig is ingevuld en geef hierbij aan het gemeentebestuur Hulshout, uitsluitend in het kader van deze sollicitatie, de toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens die erin opgenomen zijn.

Datum

Handtekening kandidaat

Datum ontvangst gemeentebestuur De gegevens die u meedeelt, worden opgeslagen in een bestand. Ze zijn nodig voor de behandeling van uw dossier. Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Ze worden alleen meegedeeld aan derden als dat in overeenstemming is met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U hebt het recht om uw gegevens in dit bestand te raadplegen en te laten verbeteren.

–8–

Gemeente Hulshout - 1e Uitgave 2009

Gemeente Hulshout - 1e Uitgave 2009

–9–


Milieu

Gescheiden rioleringsstelsel: ook voor jouw woning!

Glasophaling huis aan huis vanaf 2009 Vanaf 1 januari 2009 wordt het holglas huis aan huis opgehaald door I.O.K. De gemeentearbeiders bezorgen aan ieder woonadres gratis een blauwe glasbak. Deze blauwe glasbak dient bij verhuis naar een ander adres ter plaatse te blijven! Dus niet mee nemen naar je nieuw adres! De volgende eigenaar of huurder kan deze verder gebruiken. Het glas zal om de maand opgehaald worden (zie afvalkalender). Opgelet de glasbollen zullen na 15 januari 2009 uit het straatbeeld verdwijnen, gedaan dus met stortplaatsen rond de glasbollen of nachtelijke storten. Jef Wauters, Schepen Milieu

Volgens het decreet Integraal waterbeleid van 18 juli 2003, het Vlarem en het Besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 dient elke woning over een gescheiden riolering te beschikken. D.w.z. bij nieuwbouw is het nu reeds verplicht om gescheiden riolering (scheiding vuilwater en regenwater) aan te leggen. Het is best mogelijk dat op bestaande riolering nog maar één aansluitpunt wordt voorzien. Maar toekomst gericht dient in de ganse gemeente een gescheiden riolering te worden aangelegd. Voor de nieuwe rioleringswerken zoals in de Vosse Putten, Hooistraat, Kapelaniestraat, Schietboompleinstraat, Peerdekerkhofstraat, Paalsteenstraat… dient reeds voor elke woning een gescheiden systeem te worden voorzien. Daarom is het verstandig om bij het verbouwen van je woning, de heraanleg van je riolering of heraanleg van je oprit nu al een gescheiden riolering te voorzien tot aan de rooilijn. Zo bespaar je in de toekomst veel werk en veel geld.

Reclameborden langs wegen Dop je ook mee? Help mee dopjes sparen aub?!? Een blindengeleidehond kost (aan opleiding ed.) zo’n 15.000 euro, maar een blinde hoeft daar niets voor te betalen. Omdat het Belgisch Centrum voor Geleidehonden dit in zijn plaats bekostigt, heeft het nood aan sponsors en sympathisanten. Alleen plastic schroefdopjes van drankflessen worden ingezameld: - van mineraal- of spuitwater - van frisdrank (cola, limonade, …) - van melk - van fruitsap Dus niet van detergenten, zeepproducten of oliën. Ook geen plastic deksels van bv. koffie of choco; ook geen dopjes van andere materialen dan plastic. De ingezamelde dopjes worden ten voordele van het Belgisch Centrum voor Geleidehonden verkocht om te worden gerecycleerd in duurzame palletten. Door het inzamelen van je dopjes draag je dus op milieuvriendelijke wijze bij tot de ondersteuning van het BCG. Meer info over de dopjesactie op www.dopjesactie.be … Inzameladressen in Hulshout: Marc Michiels Kapelstraat 37 2235 Hulshout Tel: 015/22 13 56

Julius Schellens Netestraat 14 2235 Westmeerbeek 016/69 97 90

Je kan je dopjes ook afleveren bij: Drankenpaleis De Kleine Goren - Industriepark 6B - 2235 Hulshout

Door de wildgroei van reclameborden langs de wegen in Hulshout wenst de gemeente de reglementering in zake te belichten. Eerst en vooral is er de wetgeving op de Ruimtelijke Ordening: Voor het plaatsen van publiciteitsinrichtingen of uithangborden is er in principe een stedenbouwkundige vergunning nodig. Uithangborden maken bekend welke activiteit ter plaatse wordt uitgeoefend, bv. de naam van een biermerk geschilderd op de gevel van de brouwerij. Publiciteitsinrichtingen maken reclame voor een niet ter plaatse gevestigde firma of activiteit, bv. de naam van datzelfde biermerk op een café. Een aantal zaken zijn vrijgesteld van vergunning: a) de bevestiging aan een vergund gebouw van niet-lichtgevende uithangborden, met een totale maximale oppervlakte van 4m²; b) publiciteitsinrichtingen die voortvloeien uit wettelijke of reglementaire bepalingen; c) publiciteitsinrichtingen die enkel informatie van de overheid bevatten of deel uitmaken van sensibiliseringscampagnes van de overheid; d) door de overheid beschikbaar gestelde dragers met het oog op socio-culturele en politieke affichage; e) verkiezingspubliciteit, op voorwaarde dat gezamenlijk aan de volgende voorwaarden is voldaan: 1) het betreft een verkiezing van het Europese, nationale of Vlaams parlement, of het betreft provincie-, gemeente- of districtsraadsverkiezingen; 2) de publiciteit wordt aangebracht in een woongebied in de ruime zin, een industriegebied in de ruime zin of op een huiskavel; 3) de publiciteit heeft een maximale oppervlakte van 4m² per bord; 4) de publiciteit wordt aangebracht ten vroegste vanaf de aanvang van de sperperiode voor de verkiezingen en wordt verwijderd ten laatste 14 dagen na de verkiezingsdatum; f) publiciteitsinrichtingen, aangebracht op een onroerend goed, waarbij wordt bekendgemaakt dat dit goed te koop of te huur is, op voorwaarde dat de totale maximale oppervlakte niet meer bedraagt dan 4m² en dat de publiciteitsinrichting ten laatste 14 dagen na de verhuring of verkoping wordt verwijderd. Daarnaast moet er een schriftelijke toelating zijn van het college van burgemeester en schepen voor het plaatsen van publiciteitsborden of reclamepanelen langs de openbare weg of op plaatsen zichtbaar vanaf de openbare weg. Deze schriftelijke toelating is te verkrijgen door een aanvraag te richten naar het college waarin volgende gegevens worden vermeld: Naam verantwoordelijke, plaats(en) van oprichting, het aantal, de vorm en grootte In 2009 zal het toezicht op het plaatsen van reclameborden worden verscherpt. Onvergunde reclame borden zullen worden verwijderd.

Alvast bedankt dat je wil helpen !

– 10 –

Gemeente Hulshout - 1e Uitgave 2009

Gemeente Hulshout - 1e Uitgave 2009

– 11 –


Politie

Energie infotour De energie infotour zal in Hulshout doorgaan op woensdag 18 februari (avond) in Zaal Vloeikens. Het onderwerp dat dit jaar centraal staat is “ warmte uit de zon – de zonneboiler”. Zoals elk jaar is deze infoavond gratis!

Om gelijke tred te houden met de opmars van digitale media bieden wij voortaan E-nieuws aan. Wil je op de hoogte gehouden worden van elke nieuwe publicatie op de website van politie Zuiderkempen, schrijf je dan in op de mailinglist en/of abonneer je op de RSS feed.

Vlaamse premie energiebesparende investeringen door niet-belastingbetalers De Vlaamse overheid wil dat elke woning tegen 2020 beschikt over een geïsoleerd dak, hoogrendementsbeglazing en een condensatieketel. Iedereen weet ondertussen dat energie besparen goed is voor het milieu. Maar ook op korte termijn levert energiebesparing pure winst op. Energiekosten nemen een steeds grotere hap uit het gezinsinkomen. Met deze premie wil de Vlaamse overheid deze drie specifieke energiebesparende investeringen subsidiëren. Voorwaarde is dat de personen die de premie aanvragen, niet kunnen gebruikmaken van de federale belastingvermindering voor energiebesparende investeringen omdat zij geen of onvoldoende belastingen betalen om de belastingvermindering te kunnen toepassen. Per aanvrager bedraagt de premie in 2008 maximaal 2650 euro. Voor bepaalde categorieën, de zogenaamde beschermde klanten (zie verder), gelden per investering hogere premiebedragen en wordt het totale premiebedrag voor 2008 opgetrokken tot maximaal 3180 euro per aanvrager. Waarvoor kan je een premie krijgen? Je kan de premie aanvragen voor een of meer van de volgende energiebesparende investeringen in een bestaande woning:

Wat is een mailinglist? Door in te schrijven op de mailinglist zal je e-mailadres opgenomen worden in een distributielijst. Bij elke nieuwe publicatie op de website van politie Zuiderkempen zal je een e-mail ontvangen met daarin een hyperlink naar het nieuwe artikel. Wij zorgen ervoor dat je e-mailadres niet wordt weergegeven voor de anderen. Dankzij RSS (Really Simple Syndication) kan je met enkele muisklikken op de hoogte blijven van nieuwe publicaties op deze website. RSS is een technisch hulpmiddel waarmee je je op de vernieuwingen van een website kunt abonneren. Zodra er een nieuw artikel op deze website verschijnt dan krijg je daarvan acuut een seintje. Bijgewerkte informatie van de feed wordt automatisch naar je computer gedownload, en kan worden bekeken in bijvoorbeeld Internet Explorer (vanaf versie 7.0) of Firefox, en andere gratis programma’s zoals FeedReader, Ampheta Desk en Syndirella. Geïnteresseerd ? Bezoek de website www.politiezuiderkempen.be om je in te schrijven voor de mailinglist en/of je te abonneren op de RSS feed.

- plaatsing van dakisolatie (niet in nieuwbouw); - plaatsing van hoogrendementsbeglazing ter vervanging van enkel glas; - plaatsing van een condensatieketel ter vervanging van een of meer verwarmingstoestellen. Meer informatie Surf naar www.energiesparen.be/2020 of bel gratis 1700. Om de Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen door niet-belastingbetalers aan te vragen, vul je het aanvraagformulier in. Dat formulier vind je op www.energiesparen.be/2020 of kan je gratis aanvragen door naar 1700 te bellen.

Diftar Vanaf januari gaat het Diftar-systeem van start in onze gemeente. Heb je nog vragen of is er iets onduidelijk? - Bel naar het gratis telefoonnummer 0800/97 687, elke werkdag van 8.30 tot 18.00 uur en op zaterdag van 8.30 tot 12.30 uur - Surf naar http://www.diftar-iok.be

– 12 –

Gemeente Hulshout - 1e Uitgave 2009

Gemeente Hulshout - 1e Uitgave 2009

– 13 –


Voorstelling diensten politie Dienst materiële middelen Aan het hoofd van de dienst materiële middelen staat commissaris Luk Boogers. Hij wordt bijgestaan door enkele administratieve medewerkers. De dienst behelst het logistieke luik en de financiële administratie. Als bijzondere afdeling is er de informaticadienst met de functioneel en technisch beheerder Hoofdinspecteur Hans Vercammen en de assistent functioneel en technisch beheerder Inspecteur Patrick Hermans. Het logistieke luik betreft de organisatie en het beheer van al het materieel en materiaal van de zone. Dit gaat van nietjes, tot het beheer van de dienstvoertuigen en de gebouwen; van papier tot het beheer van de softwarelicenties en computers. Om de aankopen, de huur van apparaten, de kosten van de gebouwen en het onderhoud van materieel te financieren wordt er jaarlijks een begroting opgesteld. In uitvoering van de begroting van het lopende dienstjaar formuleert de dienst aankoopvoorstellen, vraagt offertes op en informeert de korpschef. De administratie, zoals ontwerpbesluiten en bijzondere bestekken, met betrekking tot aankopen wordt voorbereid met inachtneming van de wetgeving op de overheidsopdrachten. De politieraad legt de lastvoorwaarden en de wijze van gunnen vast en het politiecollege wijst de gunning toe. De dienst materiële middelen volgt de hele procedure op en voert de opdrachten van het politiecollege uit. In samenspraak met de korpschef worden de behoeften aan materiële middelen bepaald voor het volgende dienstjaar. De voorstellen worden binnen het politiecollege besproken in het kader van de begroting voor het volgende dienstjaar. Ter ondersteuning van de bijzonder rekenplichtige (ontvanger) verzorgt de dienst materiële middelen de dagelijkse boekhouding op basis van de goedgekeurde bestelbonnen en de aangenomen facturen. De financiële bestanden die betrekking hebben op de personeelskosten worden aangeleverd door het SSGPI, het sociale secretariaat van de geïntegreerde politie, en worden rechtstreeks boekhoudkundig verwerkt door de bijzondere rekenplichtige. Binnen het financiële luik wordt in de periode september – oktober de budgetten voor het volgende dienstjaar, besproken, berekend en voorbereid zodat het politiecollege de begroting van het volgende dienstjaar kan voorleggen aan de politieraad.

De dienst beleidsondersteuning wordt geleid door hoofdcommissaris Guido Schellekens. Hij wordt bijgestaan door technopreventief adviseur Michel Vanbergen. Beleidsondersteuning valt uiteen in twee grote delen: de eigenlijke beleidsondersteuning en het intern toezicht. Intern toezicht Uiteraard streven wij er altijd naar de meest performante politiezorg te verzorgen. De perfectie is helaas niet van deze wereld en dus kan er altijd wel iets fout lopen. Met het intern toezicht proberen we in de eerste plaats fouten te voorkomen. Indien ze zich toch voordoen proberen we via het intern toezicht de oorzaak van de fout te achterhalen en er lessen uit te trekken zodat het probleem zich in de toekomst niet meer voordoet. Problemen komen op verschillende manieren ter kennis van de politie. Ofwel worden ze zelf vastgesteld ofwel worden ze ons ter kennis gebracht. Burgers kunnen zich rechtstreeks tot de politie wenden met hun klacht over de politie. Maar zij kunnen die ook ter kennis brengen aan het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten (beter gekend als Comité P), en/of bij de Algemene Inspectie van de politie. Deze diensten zullen ofwel de klacht zelf verder onderzoeken of ze delegeren aan de dienst Intern Toezicht van het korps.

      Waar moeten bromfietsers rijden? Het grote onderscheid dat tussen bromfietsen wordt gemaakt, is of het een klasse A of een klasse B betreft. Voor een klasse A is de snelheid beperkt tot 25 km/u. en voor een klasse B tot 45 km/u. Bromfietsen van de klasse A moeten praktisch dezelfde regels volgens als die voor fietsers. Voor bromfietsers klasse B is het belangrijk om te weten, welke de maximum toegelaten snelheid is op de plaats waar zij rijden. Bedraagt de maximum toegelaten snelheid 50 km/u. (bijvoorbeeld binnen een bebouwde kom) dan mogen bromfietsers klasse B kiezen of zij het fietspad gebruiken of op de rijbaan gaan rijden. Bedraagt de toegelaten snelheid meer dan 50 km/u. dan moeten zij verplicht op het fietspad rijden indien er een ligt. Een fietspad dat met borden D9 wordt gesignaleerd, mag nooit door bromfietsen klasse B gebruikt worden; zelfs niet indien dit binnen de bebouwde kom ligt. Een weg die gesignaleerd wordt met borden D10 mag noch door bromfietsen klasse A, noch door bromfietsen klasse B gebruikt worden. Zulk bord geeft aan dat die weg uitsluiten voor voetgangers en fietsers bestemd is. In onderstaande tabel kan je gemakkelijk opzoeken waar je als bromfietser wel of niet mag rijden.

Beleidsondersteuning Onder dit begrip vallen o.a. volgende aspecten : -het opstellen van het jaarverslag -voorbereiding van het zonale veiligheidsplan (scanning en analyse) -het verzorgen van een gedeelte van de externe communicatie -de introductie van de excellente politiezorg -coördinatie van de actiedomeinen -deelnemen aan het beleidsteam en alle andere relevante vergaderingen -vertegenwoordigen van de zone in het intercommunaal centrum voor geweldsbeheersing -Verantwoordelijk voor de actieplannen intern functioneren. -Enz. En hiermee is de reeks over het politiekorps Zuiderkempen afgelopen. De politie is echter niet de enige verantwoordelijke voor het veiligheidsgebeuren. Er wordt samengewerkt met partners. In een volgende reeks worden een aantal partners voorgesteld. Kijk ook eens op onze website: www.politiezuiderkempen.be

Dienst Beleidsondersteuning

– 14 –

Gemeente Hulshout - 1e Uitgave 2009

Gemeente Hulshout - 1e Uitgave 2009

– 15 –


Kinderopvang

Let op voor inbrekers De laatste weken wordt er een gevoelige stijging vastgesteld van het aantal woninginbraken in onze politiezone (Herselt – Hulshout – Westerlo). Meestal gebeurt de inbraak ’s nachts maar tijdens de winter is er ook een gevoelige stijging van de avondinbraken. Het is de nachtmerrie van iedereen: je komt ’s avonds thuis – de duisternis heeft ondertussen zijn intrede gedaan – en je merkt dat de achterdeur openstaat…. Of: je staat ’s morgens op en je living is overhoop gehaald. De slachtoffers blijven meestal verweesd achter: naast de schade aan deuren of vensters is er het financiële nadeel van de ontvreemde spullen: cash geld, juwelen, gsm, bankkaarten, enz. Erger nog is het dikwijls gesteld met de emotionele verwerking. Het feit dat een wildvreemde ongevraagd bij je thuis is binnen geweest – soms terwijl je lag te slapen – laat bij de meeste mensen een heel wrang gevoel na dat maanden blijft nazinderen. Ook kinderen kunnen - ook al zeggen ze het niet – heel angstig reageren want hun veilige ‘thuishaven’ bleek niet zo veilig te zijn als ze wel dachten. Is het dan niet beter te voorkomen dan te genezen? De meesten onder ons wachten echter gewoon af want ‘een inbraak gebeurt meestal bij de buren’ en niet bij hen! Spijtig genoeg is dit een verkeerde gedachte. Anderen denken dan weer dat je toch niks kan doen want ‘een inbreker geraakt toch altijd binnen’ als hij eenmaal zijn zinnen gezet heeft op je huis. Ook dat is een verkeerde gedachte! Wat dan te doen? Het bestrijden van woninginbraken is niet alleen de verantwoordelijkheid van de politie maar van iedereen. Wat doet de politie? • Het uitvoeren (en opdrijven) van gerichte patrouilles in diefstalgevoelige buurten (tijd- en plaatsbepaald). • Regelmatig worden grootschalige acties gevoerd tegen woninginbraken (soms wordt dan bv een uitrit van de autosnelweg afgesloten). • De politie Zuiderkempen ondersteunt en adviseert mensen die een BIN (= buurtinformatienetwerk) willen oprichten in hun wijk of straat. Een BIN is meestal een goed antwoord op inbraken in een diefstalgevoelige buurt. • Het aanbieden van (gratis) ‘vakantietoezicht’ aan iedere inwoner van de zone. • Het aanbieden van (gratis) persoonlijk advies over inbraakbeveiliging. • Het verzorgen van voordrachten over inbraakbeveiliging aan geïnteresseerde verenigingen. Wat kan jij doen? • Beveilig je huis! Inbraakbeveiliging omvat 3 soorten maatregelen die jij kan (moet) nemen: basisbeveiliging, mechanische beveiliging en elektronische beveiliging. Wist je trouwens dat deze maatregelen – naar analogie van de energiebesparende maatregelen – een aftrekbare post is in uw personenbelasting? (Infofolders te verkrijgen in je plaatselijk politiekantoor). Als je niet weet hoe hieraan te beginnen kan je raad vragen aan de technopreventief adviseur van de politie Zuiderkempen (016/47 92 50 – preventie@politiezuiderkempen.be). Ook op de lokale website van de politie vind je waardevolle informatie: www.politiezuiderkempen.be of nationaal: www.besafe.be • Meld onmiddellijk alle verdachte voertuigen, personen, leurders enz. Wees alert voor vreemde toestanden. Je moet slechts 1 (gratis) nummer onthouden: bel 101 dag en nacht. Wij zijn je dankbaar voor iedere oproep.

– 16 –

Gemeente Hulshout - 1e Uitgave 2009

Opvanginitiatieven Diensten voor opvanggezinnen • Dienst opvanggezinnen OCMW Heist-op-den-Berg: 015 25 76 99 • Dienst opvanggezinnen Landelijke Kinderopvang: 014 26 26 59 Zelfstandige onthaalouders • “De Troetelbeertjes” - Marleen Verschoren Hooistraat 20 2235 Hulshout 0472 39 08 24 Mini-crèche • Tinkelbel Grote Baan 375 2235 Hulshout 0486 23 72 18 Opvang zieke kinderen Voor opvang van zieke kinderen kan je terecht bij de verschillende mutualiteiten. Babysit Bij de Gezinsbond kan je terecht voor een babysit. Contactpersonen: • Afdeling Houtvenne: Clé Marina, tel.: (016)69 64 65 • Afdeling Hulshout: beurtrol, gsm: (0473)51 33 90

ICT 10-wist-je-datjes over www.hulshout.be Wist je dat… … er wekelijks andere nieuwtjes gepubliceerd worden? … de website misschien wel de belangrijkste bron van informatie voor de inwoners is? … je de foto’s van de open tentoonstelling beeldende kunst online kan bekijken? … er uitgebreide informatie over al onze diensten terug te vinden is? … ook de bibliotheek haar eigen webstek heeft? … activiteiten van je vereniging gratis worden toegevoegd aan de activiteitenkalender? … je bepaalde formulieren of attesten online kan aanvragen via het e-loket? … je gegevens over lokale handelaars op onze website kan raadplegen? … ook de verenigingenlijst van onze gemeente kan bekijken? … de vernieuwde website als “runner-up” werd benoemd door een studiebureau?

Gemeente Hulshout - 1e Uitgave 2009

– 17 –


OCMWeetjes     Heb je recht op een verwarmingstoelage? Je gebruikt één van de volgende brandstoffen om je woning te verwarmen: - huisbrandolie - verwarmingspetroleum (type c) - bulkpropaangas Niet voor: aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet / propaangas en butaangas in gasflessen En je behoort tot één van de volgende categorieën: Categorie 1: de gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering - WIGW of: weduwe of weduwnaar, invalide, gepensioneerde, wees; - kind met een handicap met een verhoogde kinderbijslag; - langdurig werkloze (sinds meer dan een jaar), ouder dan 50 jaar; - gerechtigde op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO of GIB); - gerechtigde op een inkomensvervangende uitkering voor personen met een handicap; - leefloongerechtigde; - gerechtigde op financiële maatschappelijke hulp equivalent aan het leefloon; - gerechtigde op het OMNIO-statuut; en het inkomen van het huishouden is lager of gelijk aan de voor de categorie 2 vastgestelde grens. Categorie 2: de gezinnen met een laag inkomen Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden is lager of gelijk aan € 14.624,70, verhoogd met 2.707,42 euro per persoon ten laste . Categorie 3: de personen met schuldenoverlast Je geniet: een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling en bovendien heeft het OCMW vastgesteld dat je je verwarmingsfactuur niet kan betalen. Categorie 4: de gezinnen met een bescheiden inkomen Het jaarlijks netto belastbaar inkomen van het huishouden is lager of gelijk aan 23.705,66 euro. Dan heb je recht op een verwarmingstoelage Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe u behoort. Om aanspraak te kunnen maken op een toelage, dient de prijs per liter, BTW inbegrepen, die op je factuur vermeld wordt, gelijk aan of hoger te zijn dan 0,56 euro. De levering dient gebeurd te zijn tussen 1 september 2008 en 30 april 2009. Voor de categorieën 1, 2 en 3: Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt de toelage tussen 3 cent en 20 cent per liter. Per verwarmingsperiode en per huishouden wordt er een verwarmingstoelage gegeven voor maximum 1.500 liter brandstof. Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) is er een forfaitaire verwarmingstoelage van 150 euro. Voor categorie 4: De forfaitaire toelage per verwarmingsperiode bedraagt 105 euro op voorwaarde dat er minstens 750 liter brandstof is geleverd. Waar en wanneer kan je dit aanvragen? Elke voormiddag van 9u tot 12u in het administratief centrum van het OCMW-Hulshout, Grote Baan 256, 2235 Hulshout (naast het rusthuis) en binnen de 60 dagen na de levering.

Welke documenten moet je voorleggen? Je dient in ieder geval volgende documenten voor te leggen: - een kopie van uw identiteitskaart; - een kopie van de leveringsfactuur of –bon; - bankrekeningnummer - indien je in een appartementsgebouw woont, een attest van de eigenaar of beheerder met de vermelding van het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur of –bon betrekking heeft; - voor categorie 3, een kopie beschikking van toelaatbaarheid of attest van de schuldbemiddelaar. Het OCMW zal om na te gaan of je voldoet aan de hierboven gestelde inkomensgrenzen, je inkomensgegevens en die van de leden van je huishouden via elektronische weg rechtstreeks bij de FOD Financiën opvragen. Het OCMW kan je contacteren wanneer aanvullende inlichtingen nodig zijn. Voor meer inlichtingen kan je terecht bij het OCMW van je gemeente, op het gratis telefoonnummer van het Sociaal Verwarmingsfonds: 0800/90.929 of op hun website: www.verwarmingsfonds.be. De bedragen van de inkomensgrenzen vermeld in deze folder gelden onder voorbehoud van een eventuele indexaanpassing.

Oud maar niet ‘out’ in Hulshout Op zoek naar de behoeften van de 80+’ers Krijg je waar je recht op hebt? Weet je welke diensten er allemaal zijn in de gemeente om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen? Wat vind je van deze diensten? Wat kan er beter, wat ontbreekt er nog? Hoe ziet jouw ideale woning eruit wanneer thuis blijven niet meer mogelijk is? Vragen waar we als OCMW graag een antwoord op krijgen. Vragen die we in een behoefteonderzoek aan al de thuiswonende 80+’ers uit Hulshout willen stellen. Het is voor ons heel erg belangrijk dat al de 80+’ers een vragenlijst invullen. Langs deze weg doen we dan ook een oproep aan al de 80+’ers om aan het onderzoek mee te werken. Half december zijn we gestart met dit onderzoek. Het onderzoek loopt in samenwerking met de Katholieke Hogeschool Kempen in Geel. We willen hiermee alle 80+ ‘ers bereiken. Hun mening is voor ons van groot belang. Op basis van hun antwoorden kunnen wij ons ouderenbeleid verder vormgeven en aanpassen. Ben je zelf 80 jaar of ouder? Heb je ouders, buren, vrienden die 80 jaar of ouder zijn? Weet dan dat al de 80+’ers uit Hulshout in de komende maanden een bezoekje mogen verwachten van een vrijwilliger die de vragenlijst aan huis zal afnemen. Voor de uitvoering van het onderzoek zijn we op zoek naar vrijwilligers die bij een 10-tal ouderen aan huis een enquête willen afnemen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat het ouderenbeleid in Hulshout beter zal worden afgestemd op de noden en behoeften van de oudere bewoners. Voor meer informatie over het behoefteonderzoek of de enquête kan je contact nemen met Frans Draulans, OCMW Hulshout (tel 015/750 166).

1. Indien je eigenaar bent van één of meerdere onroerende goederen met uitzondering van het goed waarin je woont, zijn bijzondere berekeningsregels van toepassing. 2. Met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan 2.700 euro.

– 18 –

Gemeente Hulshout - 1e Uitgave 2009

Gemeente Hulshout - 1e Uitgave 2009

– 19 –


Meldingskaart

Goed nieuws voor beschermde energieafnemers! We merken het allemaal: de energieprijzen stijgen als nooit tevoren. De kosten voor gas, elektriciteit of andere energiebronnen nemen een steeds grotere hap uit ons budget. Zuinig omgaan met energie is dus de boodschap! 150 euro korting voor een energiezuinige koelkast of wasmachine Is je koelkast of wasmachine aan vervanging toe? Koop zeker een toestel met energielabel A: de zuinigste in zijn soort. Grotere energieverbruikers zijn wellicht goedkoper maar dat is buiten de kortingsbon van uw distributienetbeheerder gerekend. Je leest het goed, je krijgt maar liefst 150 euro directe korting als beschermde afnemer bij aankoop van een nieuwe wasmachine AAA of een nieuwe koelkast met energielabel A+ of A++. Een korting die kan tellen. Even vergelijken met oudere toestellen… Een koelkast van 15 jaar of ouder draagt meestal een D-label. De toestellen van vandaag (met label A, A+ of A++) verbruiken een pak minder. De tabel geeft het verbruik weer van koelkasten met een vergelijkbare volume-inhoud (koelkast zonder vriesvak met inhoud van +/- 350 liter), maar met verschillende energielabels. Verbruik/jaar

Energiekost/jaar*

Koelkast D

500kWh

95,00 euro

Koelkast A

210 kWh

39,90 euro

Verbruik/jaar

Energiekost/jaar*

Koelkast A+

175 kWh

33,25 euro

Koelkast A++

150 kWh

28,50 euro

* Gerekend tegen een elektriciteitsprijs van 0,19 euro/kWh

Een energiezuinige koelkast verbruikt ongeveer 61 euro per jaar minder aan elektriciteit. (D-label tov A+): goed voor je portemonnee en het milieu. Ook het energieverbruik van de huidige wasmachines is de laatste jaren sterk verminderd. Uit volgende tabel kan je onmiddellijk zien hoeveel zuiniger een wasmachine AAA omgaat met elektriciteit tov een toestel van de jaren ’80. Energieverbruik/ wasbeurt*

Waterverbruik/wasbeurt*

Energie + waterkost**/jaar (220 wasbeurten/jaar)

1980

2 kWh

153 liter

211,51 euro

1990

1,35 kWh

106 liter

145,05 euro

2000

1,1 kWh

60,5 liter

96,56 euro

2008

0,95 kWh

39 liter

72,31 euro

*Gerekend bij wasbeurt aan 60°C en 5kg ** Gerekend aan waterprijs van 3,80 euro/m³ (afvoer afvalwater en milieutaks inbegrepen) en tegen elektriciteitsprijs van 0,19 euro/kWh

Een 18 jaar oude wasmachine kan zo’n 73 euro per jaar meer kosten aan water-energie in vergelijking met een energiezuinige AAA-wasmachine. Wie is beschermde afnemer? Categorie

Voor te leggen bewijsstuk

Iedereen die van de sociale maximumprijs voor elektriciteit Attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid en aardgas kan genieten Personen met een verhoogde tegemoetkoming van het Attest van het ziekenfonds ziekenfonds Personen in collectieve schuldenregeling

Attest van de beslagrechter of van de aangestelde schuldbemiddelaar.

Personen in budgetbegeleiding bij het OCMW Attest van het OCMW Wat moet je doen? Neem een kijkje op www.vreg.be om na te gaan wie jouw distributienetbeheerder is. Vraag je kortingsbon aan. Vul daarvoor het aanvraagformulier volledig in, voeg er je bewijs van beschermde afnemer bij en stuur dit alles op naar je distributienetbeheerder. En je ontvangt je gepersonaliseerde bon per aangetekende brief thuis. Wens je een aanvraagformulier of meer info over deze actie, contacteer: Gaselwest, IGAO, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas: via Eandis Infrax Tel. 078 35.35.34 - www.eandis.be Tel. 078 35.30.20 - www.infrax.be PBE Agem Tel. 016 62 99 99 - www.pbe.be Tel. 014 63 50 20 - www.agem.be

– 20 –

Gemeente Hulshout - 1e Uitgave 2009

PREVENTIEDIENST GEMEENTEBESTUUR HULSHOUT

Ook op .be shout www.hul

MELDINGSKAART Langs deze weg wens ik volgende melding te doen van volgende situatie: (zie achterzijde) Af te geven op het gemeentehuis

! PREVENTIEDIENST Politie ZUIDERKEMPEN

MELDINGSKAART LOKALE POLITIE Langs deze weg wens ik volgende melding te doen van een situatie die betrekking heeft op VANDALISME, HINDER, ONVEILIGE PLAATSEN, CRIMINALITEIT OF ANDERE. (zie achterzijde) voor dringende bijstand buiten de uren kan je telefonisch terecht op 101. Af te geven op het politiecommissariaat

Gemeente Hulshout - 1e Uitgave 2009

– 21 –


MELDINGSKAART GEMEENTE HULSHOUT

    Bibliotheek

Hiermee meld ik u het volgende (straat en nummer of juiste plaats opgeven): r het wegdek is beschadigd: r verkeerssignalisatie of straatnaambord dient hersteld: r pesticidenreductie / onderhoud plantsoenen: r pesticidenreductie / onderhoud bermen: r r r r

verkeersveiligheid / grasmaaien gewenst: riool verstopt: openbare verlichting defect: andere:

JEUGDBOEKENWEEK 2009: ACHTER DE SPIEGEL 15-29 MAART 2009 De Jeugdboekenweek is het grootste kinderboekenfestival van Vlaanderen. Van 15 tot 29 maart 2009 zetten wij in de bibliotheek de mooiste boeken in de kijker. Het thema van de Jeugdboekenweek 2009 is Fantasie. De slogan is: Achter de Spiegel. We dompelen ons dus twee weken lang onder in fantasieverhalen – verhalen die de regels van de realiteit aan hun laars lappen. Tijdens de Jeugdboekenweek zetten wij de deuren van de bibliotheek open voor heksen en elfjes, geesten en dwergen, draken en eenhoorns, superkrachten en toverspreuken, imaginaire vriendjes en pratende knuffels... Als afsluiter van dit kinderboekenfeest organiseren wij i.s.m. een tiental andere Kempense bibliotheken en de Provincie Antwerpen een heuse Fantasiedag! Dit slotfeest gaat door op zondag 29 maart van 14u tot 17u op het domein de Hoge Rielen in Kasterlee. Op het programma staan een aantal interactieve workshops rond fantasie en een muziekvoorstelling van Kapitein Winokio.

Ik heb het volgende probleem / bemerking:

Naam, adres en telefoonnummer:

Voor meer info en inschrijvingen kan je terecht in de bibliotheek of op onze website www.hulshout.be/bibliotheek

!

WINNAARS POËZIEWEDSTRIJD 2008

Melding: r VANDALISME r HINDER (lawaai, vuil,…) r ANDERE

r ONVEILIGE PLAATSEN en/of SITUATIES r CRIMINALITEIT

Op vrijdag 24 oktober jl. werden tijdens de openingsavond van de Open Tentoonstelling Beeldende Kunst de winnaars van onze tweejaarlijkse poëziewedstrijd bekendgemaakt. Het was Madeleine Helsen uit Hulshout die met haar gedicht ‘Moeder’ dit jaar de hoofdprijs wegkaapte. Bert Deben, alias Vlinderman, werd tweede en Liliane Danckaerts kwam als derde uit de bus. Uiteraard bedanken wij ook graag alle andere deelnemers voor hun talrijke inzendingen. Door het hoge niveau van de ingezonden gedichten had onze jury het dit jaar trouwens erg moeilijk een winnaar aan te duiden. Eén jurylid noemde de beoordeling zelfs ‘een moment van vervoering’. Om ook jou in vervoering te brengen, publiceren wij hieronder graag nog eenmaal het winnende gedicht:

Plaats: Tijdstip: Omschrijving:

Moeder

Meldingen over strafrechtelijke misdrijven kunnen ook rechtstreeks verstuurd worden naar info@politiezuiderkempen.be Naam en adres: Telefoonnummer:

Vergeten, Niets meer weten dan flarden uit een verre jeugd. Pijn, Slapend venijn, Geen plezier meer en geen vreugd Maar af en toe was er die twinkel in je ogen Waarin je ons vroeg om mededogen Maar we stonden machteloos! Plots was het dan voorgoed voorbij, Maar jouw herinnering, lieve moeder, Die blijft ons voor eeuwig zeer nabij Madeleine Helsen

– 22 –

Gemeente Hulshout - 1e Uitgave 2009

Gemeente Hulshout - 1e Uitgave 2009

– 23 –


Sociaal nieuws & Weetjes

Slachtofferhulp Kempen zoekt vrijwilligers

Kom bloed geven Het Rode Kruis zamelt over heel het land bloed in. Dat is ook nodig, want voor heel wat zieke mensen is bloed van iemand anders levensnoodzakelijk. Ook na verkeersongevallen, bij operaties of na bevallingen is er vaak heel wat bloed nodig om de betrokkenen te redden. Het is dus altijd superbelangrijk dat we altijd voldoende bloed in voorraad hebben. Kom daarom naar de inzamelpunten in Hulshout. Data 2009: - Hulshout: 7 april, 23 juni, 29 september, 29 december - Houtvenne: 6 januari, 14 april, 30 juni, 6 oktober - Westmeerbeek: 6 januari (zelfde dag Houtvenne), 26 april, 23 juni, 8 oktober Inlichtingen bij: Rita Van Woensel – Tel: 016/69 81 16 Cursus EHBO Net voor je neus wordt een fietser aangereden… Bij het klussen valt er iemand van een verhoog… In de winkel in de drukte valt voor je iemand neer… Als je van de schrik bent bekomen, wil je hulp bieden, maar hoe?? Kom een “Eerste hulp” en “Helper” cursus volgen. In 24 uur leer je hoe je moet reageren en hoe je wonden moet verzorgen.

vrijwilligerswerking. Deze vrijwilligers krijgen een opleiding, worden permanent gecoacht, opgevolgd en gevormd. Dit jaar gaan wij een nieuwe groep vrijwilligers opleiden. Op 15 september 2008 organiseren wij daarom een info-avond, waarop meer uitleg zal gegeven worden over de werking van Slachtofferhulp, de opleiding, wat wij van de vrijwilligers en zij van ons mogen verwachten, … De info-avond start om 19 u 30 en gaat door op Slachtofferhulp, St. Jansstraat 17, 2200 Herentals.

Ben jij op zoek naar een zinvolle tijdsbesteding? Misschien is vrijwilliger worden bij slachtofferhulp dan wel iets voor jou! Slachtofferhulp Kempen is gevestigd in Herentals. Slachtofferhulp is een dienst erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Wij trachten slachtoffers, na(ast) bestaanden en getuigen van recente misdrijven, zelfdoding, ongevallen met dodelijke afloop op drie manieren te ondersteunen. 1. Emotionele ondersteuning aan de hand van gesprekken 2. Praktische ondersteuning: b.v. begeleiden in het aanvragen van een pro-deo advocaat,… 3. Juridische ondersteuning: informatie en advies omtrent b.v. het indienen van een klacht, het bekomen van een schadevergoeding,… Wij richten ons hierbij zowel op kinderen, jongeren als volwassenen die in het gerechtelijk arrondissement Turnhout wonen. De hulpverlening is gratis en wij gaan, indien mogelijk, op huisbezoek voor een gesprek. Onze dienst wordt bemand door 7 beroepskrachten. Verder hebben wij een goed uitgebouwde

De opleiding zal doorgaan van 18 oktober tot en met 13 december. Het is een opleiding van 39 u, verdeeld over 4 zaterdagen van 9 u 30 tot 16 u 30 en 5 avonden van 19 u tot 22 u. De opleiding gaat door bij Slachtofferhulp, St. Jansstraat 17, 2200 Herentals. Als vrijwilliger kan je zelf bepalen hoeveel en in welke gemeenten van het gerechtelijk arrondissement je wil werken. Na de opleiding wordt een engagement verwacht van minimum 1 jaar. Voor inlichtingen kan je tijdens de kantooruren bellen naar Slachtofferhulp Kempen, St. Jansstraat 17, 2200 Herentals, tel: 014/23 02 42, email slachtofferhulp@cawdekempen.be, www.cawdekempen.be/slachtofferhulp

De cursus “ Eerst hulp” start op zaterdag 17/01/2009 om 8:30 uur in het Rode Kruislokaal industriepark 3 2235 Hulshout. De cursus is gratis en voor iedereen van 16 tot 100 jaar. Inschrijvingen en inlichtingen bij: - van Hofwegen Hennie tel: 015/22 33 13 - Goossens Marcel tel: 016/ 69 67 06

Dokters van de wereld Lang niet voor iedereen in de wereld is het vanzelfsprekend dat er een dokter in de buurt is. En zelfs nog minder in gebieden, die geplaagd worden door oorlog, ziektes, honger of armoede. Daarom wil Dokters van de Wereld de meest noodzakelijke medische zorg bereikbaar maken voor iedereen, waar dan ook. Je kunt ons daarbij helpen : 000-0000029-29. www.doktersvandewereld.be

– 24 –

Gemeente Hulshout - 1e Uitgave 2009

Gemeente Hulshout - 1e Uitgave 2009

– 25 –


Ouderenmis(be)handeling: Zwijgen biedt geen uitkomst!

Ontspanning

Ouderenmis(be)handeling?!? Je hebt misschien al van de problematiek gehoord. Het is een gegeven waar een deel van onze ouderen spijtig genoeg mee geconfronteerd worden. Een thuis zou een veilige plaats moeten bieden waar men geborgenheid voelt. Dit is echter niet altijd zo. Ouderen worden soms onvoldoende respectvol en menswaardig behandeld.

    Toneel De Hulst BLOEIT

Wat verstaan we onder ouderenmis(be)handeling? De wetenschappelijke definitie van ouderenmis(be)handeling luidt als volgt: “Onder mishandeling van een ouder persoon (iemand vanaf 55jaar) verstaan we al het handelen of nalaten van handelen van al diegenen die in een persoonlijke en/of professionele relatie met de oudere staan, waardoor de oudere persoon (herhaaldelijk) lichamelijke en/of psychische en/of materiële schade lijdt, dan wel vermoedelijk zal lijden en waarbij van de kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid.” (COMIJS e.a., 1996, pag. 18) Zoals wordt aangegeven door de definitie kan ouderenmis(be)handeling verschillende vormen aannemen. Zo onderscheiden we: - Fysieke mis(be)handeling (slaan, vastbinden,…) - Psychische mis(be)handeling (vernederen, intimideren,…) - Verwaarlozing (geen aangepaste voeding geven, te weinig medische zorgen,…) - Financiële uitbuiting (verplichten volmachten, giften, goedgelovigheid,…) - Seksueel misbruik (aanranding, exhibitionisme, zich onnodig uitkleden,…) - Schending van de rechten (post lezen of achterhouden, het niet alleen laten van de oudere met zijn bezoek,…) - Verzorging laat te wensen over (de oudere krijgt verzorging maar die laat te wensen over) - Multiple problemsituaties (verschillende vormen van ouderenmis(be)handeling komen te samen voor) Waar kan je terecht? Welke vorm het ook moge zijn, opzettelijk of niet, als je zelf geconfronteerd wordt met ouderenmis(be)handeling, of je merkt dat dit gebeurt bij ouderen uit je omgeving, dan kan je terecht bij het Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be) handeling.

Er bruist een nieuwe wind door Hulshout... Vanaf dit jaar beschikt onze toneelkring De Hulst over een jeugdwerking genaamd “Jeugdtheater De Leerstoel” onder leiding van Davy Leers. 22 jongeren tussen 14 - 20 jaar willen op theatervlak het beste van zich voor jullie geven. Zo zal De Hulst voortaan geen 2 maar 3 producties op één speeljaar brengen. Houd alvast dus een gaatje vrij voor onze eerste, vrijwel bijzondere start van de massaproductie: SATERGETATER Een duivels toneelstuk van Marleen Simon Regie: Davy Leers Regieassistentie: Anja Verstappen Cast: Sofie Berges, Jozefien Claes, Jytte Dierckx, Dorien Goovaerts, Lisa Hendrickx, Sofie Huygens, Lotte Laureys, Silke Mariën, Ward Maris, Nathalie Mubyeyimwiza, Yassine Quisquater, Nele Raeymaekers, Caroline Schellens, Jasmine Serneels, Karen Thys, Lotte Thys, Marinka Tops, Emile Van Assche, Marijn Van de gaer, Jill Van Ee, Emily Van lommel, Eline Vercauteren Data: 1, 2 en 3 mei 2009 1, 2 mei om 20.00u. , op 3 mei een matinée om 15.00u. Inkom: 7 euro / 5 euro (-12) Locatie: Parochiezaal Hulshout Kaarten zijn pas verkrijgbaar omstreeks maart 2009, na onze 2de productie. Verdere info kan je altijd verkrijgen via onze nieuwe website: http://www.toneeldehulst.be

Wandeldag: zondag 22 maart Doe mee en ontdek unieke stukjes natuur in de onmiddellijke omgeving. Lekkere dranken en pannenkoeken ook voor niet-wandelaars. Ook de consumpties zijn aan democratische prijzen!

Het Vlaams Meldpunt luistert naar je, registreert je melding anoniem en naar aanleiding van je specifieke vraag wordt er geprobeerd de gewenste hulp op gang te brengen. Het meldpunt geeft advies en zoekt samen met jou naar de meest aangewezen hulp. Alles wat wordt verteld is onderworpen aan het beroepsgeheim.

Het helpt om erover te praten, ook al is dit moeilijk. Het is vaak een eerste stap om iets te veranderen. Zwijgen biedt geen uitkomst!!! Vlaams Meldpunt ouderenmis(be)handeling Grotenbergestraat 26 9620 Zottegem Telefoon: 078/15 15 70 Fax: 09/361 06 57 E-mail: meldpuntomb@skynet.be www.meldpuntouderenmishandeling.be

– 26 –

Gemeente Hulshout - 1e Uitgave 2009

Wanneer: Zondag 22 maart 2009 - vertrek: tussen 9u en 15u Waar: Parochiezaal Westmeerbeek Wat: Keuze tussen wandelingen van 6, 10, 14 of 20 km Deelname: 1 euro (-12-jarigen gratis) Organisatie: KWB Westmeerbeek & CM Fit Deze wandeldag kadert in het KWB-FALOS wandelcriterium onder nummer A19. Deelnemen geeft recht op afstempeling van de criteriumkaart.

Joggen voor beginners Wanneer: Waar: Wat: Organisatie: Meer info:

Vanaf 20 april – 10 maandagen Telkens om 20u Parochiezaal Westmeerbeek Volhouders lopen na 10 weken 5 km! Geen beginconditie vereist! Geen leeftijdsbeperking! KWB Westmeerbeek & CM Fit Tel: 016 69 83 25 of 016 69 88 87

Gemeente Hulshout - 1e Uitgave 2009

– 27 –


Jubilarissen Volgende personen vierden hun GOUDEN BRUILOFT:

– 28 –

Gemeente Hulshout - 1e Uitgave 2009

Wendrickx & Ceuppens 05/07/1958

Van Rompaey & Meyes 19/07/1958

Vercammen & Smets 29/07/1958

Van Weert & Claes 12/08/1958

De Cuyper & De Ceuster 23/08/1958

Stalmans & Siongers 13/09/1958

Gemeente Hulshout - 1e Uitgave 2009

– 29 –


Activiteitenkalender Groot-Hulshout

HULSHOUT JANUARI 2009

De Rijdt & Smedts 20/09/1958

Coppens & Wilbers 25/09/1958

Meuris & De Winter 04/10/1958

Wouters & Van Egdom 18/10/1958

Volgende personen vierden ook hun gouden bruiloft: 05/07/1958: Meuris & Wouters 19/07/1958: Helsen & De Cuyper 18/11/1958: Kuppens & Boussery

Volgende personen vierden hun DIAMANTEN BRUILOFT:

ZA 03.01 MA 05.01 DI 06.01 WO 07.01 WO 07.01 DO 08.01 ZA 10.01 ZO 11.01 DI 13.01 DO 15.01 ZO 18.01 ZO 18.01 MA 19.01 DI 20.01 DI 20.01 WO 21.01 DO 22.01 VR 23.01 ZO 25.01 MA 26.01 MA 26.01 DI 27.01 DI 27.01 WO 28.01 ZA 31.01 ZA 31.01

Chiro: Kiss my Aspi-fuif (parochiezaal) OKRA Hulshout: planningsvergadering (Ter Nethe) KWB: kern bestuur (verdieping parochiezaal) KVLV: kookles (keuken rode zaal) KAV: kern bestuur (verdieping parochiezaal) KWB: kaartavond (parochiezaal) KVG: Nieuwjaar (nieuwe rode zaal) AC Hulshout: crosscup (sportcentrum) OKRA Hulshout: wandelcriterium (Nijlen) KWB: kaartavond (parochiezaal) KAV: faloswandeling met KWB KWB: wandeldag (parochiezaal) Gemeentelijke Basisschool: grootoudersfeest (parochiezaal) Gemeentelijke Basisschool: oudersfeest (parochiezaal) KAV: zwemmen met KVLV KAV: krea (verdieping parochiezaal) KWB: kaartavond (parochiezaal) De Toverdoos: schoolfeest (parochiezaal) Kruisbek: vogelverkoop (sportcentrum) KAV: thuiszorg infoavond met KVLV (nieuwe rode zaal) OKRA Hulshout: dagelijks bestuur KAV: kookles (keuken rode zaal) KWB: dagelijks bestuur (verdieping parochiezaal) KAV: kookles (keuken rode zaal) Parochie: kring 12 (nieuwe rode zaal) Gezinsbond Hulshout- Westmeerbeek: Optreden Gunther Neefs (parochiezaal – 20.45)

FEBRUARI 2009

Serneels & Van der Auwera 03/08/1948

Adams & Warpy 14/08/1948

Ook zij vierden hun diamanten bruiloft: 28/09/1948: Vrindts-Verbraeken Indien er opmerkingen zijn kan je bellen naar 015 22 40 11 of mailen naar ict@hulshout.be

– 30 –

Gemeente Hulshout - 1e Uitgave 2009

MA DI WO VR ZA ZO DI WO DO ZA MA MA DI WO

02.02 03.02 04.02 06.02 07.02 08.02 10.02 11.02 12.02 14.02 16.02 16.02 17.02 18.02

OKRA Hulshout: bestuursvergadering (Ter Nethe) KWB: kern bestuur (verdieping parochiezaal) KAV: kern bestuur (verdieping parochiezaal) KFEMM: toneel (parochiezaal) KFEMM: toneel (parochiezaal) KFEMM: toneel (parochiezaal) KFEMM: toneel (parochiezaal) KAV: train je geheugen (verdieping parochiezaal) KWB: kaartavond (parochiezaal) De Kruisbek: teerfeest (parochiezaal) OKRA Hulshout: koffietafel (parochiezaal) KVLV: creales parels maken (nieuwe rode zaal) KAV: kookles (keuken rode zaal) KAV: kookles (keuken rode zaal)

Gemeente Hulshout - 1e Uitgave 2009

– 31 –


DO DO ZA ZA MA DI WO VR ZA

19.02 19.02 21.02 21.02 23.02 24.02 25.02 27.02 28.02

OKRA Hulshout: Wandelcriterium (Bonheiden) KWB: kaartavond (parochiezaal) De Snelle Vlucht: kampioenendag (parochiezaal) Fuif Mercurius (sportcentrum) OKRA Hulshout: dagelijks bestuur KWB: dagelijks bestuur (verdieping parochiezaal) KAV: praten met kinderen met KWB (nieuwe rode zaal) Chiro: optredens/toneel (parochiezaal) Chiro: optredens/toneel (parochiezaal)

MAART 2009 ZO MA DI WO VR ZA ZO DI WO DO DO ZA ZO WO DO ZA ZA ZO MA DI MA ZA ZO MA MA DI

01.03 02.03 03.03 04.03 06.03 07.03 08.03 10.03 11.03 12.03 12.03 14.03 15.03 18.03 19.03 21.03 21.03 22.03 23.03 24.03 26.03 28.03 29.03 30.03 30.03 31.03

Chiro: optredens/toneel (parochiezaal) OKRA Hulshout: bestuursvergadering (Ter Nethe) KWB: kern bestuur (verdieping parochiezaal) KAV: kern bestuur (verdieping parochiezaal) De Hulst: toneel (parochiezaal) De Hulst: toneel (parochiezaal) De Hulst: toneel (parochiezaal) De Hulst: toneel (parochiezaal) KAV: kookles (nieuwe rode zaal) OKRA Hulshout: wandelcriterium (Hulshout!) KWB: kaartavond (parochiezaal) De Toverdoos: eetdag (parochiezaal) De Toverdoos: eetdag (parochiezaal) KAV: powertex kippen (verdieping parochiezaal) KWB: kaartavond (parochiezaal) Gezinsbond Hulshout-Westmeerbeek: 2de hands kinderkledingbeurs (parochiezaal) Parochie: kring 12 (nieuwe rode zaal) Altis: clubkampioenschap (sportcentrum) KAV: juwelen (verdieping parochiezaal) KAV: zwemmen met KVLV OKRA Hulshout: dagelijks bestuur KFEMM: muziekconcert (parochiezaal) KFEMM: muziekconcert (parochiezaal) OKRA Hulshout: bestuursvergadering (Ter Nethe) KVLV: bloemschikken (nieuwe rode zaal) KWB: dagelijks bestuur (verdieping parochiezaal)

ZA MA MA WO DO ZA ZA ZO MA DI WO DO

18.04 20.04 20.04 22.04 23.04 25.04 25.04 26.04 27.04 28.04 29.04 30.04

OKRA Hulshout: Zorg (Ter Nethe – tot 24/04) OKRA Hulshout: bestuursfeest (Wiekevorst) KVLV: kookles (keuken rode zaal) KAV: meditatie initiatie OKRA Hulshout: wandelcriterium (Lippelo) Gemeentelijke Basisschool: playbackshow (parochiezaal) Parochie: kring 12 (nieuwe rode zaal) Chiro: spaghetti-eetdag (parochiezaal) OKRA Hulshout: daguitstap KWB: dagelijks bestuur (verdieping parochiezaal) KAV: demonstratie koken in 30 minuten (keuken rode zaal) OKRA Hulshout: dagelijks bestuur

OKRA Hulshout heeft doorlopende activiteiten: Dinsdag: - 13u wandelen – vertrek op dorpsplein - 13u30 fietsen – vertrek aan de pastorie (ook in kleinere groep op zaterdag en zondag) - zwemmen in het gemeentelijk zwembad Woensdag : - 9u30 zangkoor in Ter Nethe - 13u petanque in Ter Nethe - 13u30 dansen in de school Donderdag: - kaartspelen in Ter Nethe Vrijdag:

- zwemmen in het gemeentelijk zwembad

APRIL 2009 WO VR ZA MA DI DI WO DI WO

01.04 03.04 04.04 06.04 07.04 07.04 08.04 14.04 15.04

KAV: paasfeest (parochiezaal) De Toverdoos: paasfeest (parochiezaal) Bal van de Burgemeester (sportcentrum) KVLV: bloemschikken (nieuwe rode zaal) Rode Kruis: bloedgeven KWB: kern bestuur (verdieping parochiezaal) KAV: bloemschikken (verdieping parochiezaal) OKRA Hulshout: paasfeest (parochiezaal) KVLV: paasfeest (parochiezaal)

– 32 –

Gemeente Hulshout - 1e Uitgave 2009

Gemeente Hulshout - 1e Uitgave 2009

– 33 –


HOUTVENNE

WESTMEERBEEK JANUARI 2009

JANUARI 2009 DI ZA VR ZA ZO DO ZA ZO VR VR ZA

06.01 10.01 16.01 17.01 18.01 22.01 24.01 25.01 30.01 30.01 31.01

Rode Kruis: bloedgeven (zaal Centrum) Fanfare Houtvenne: jaarfeest (zaal Centrum) Hafo Zuiderkempen (zaal Centrum) Pedaalstoempers: jaarfeest (zaal Centrum) KVLV: eetdag (zaal Centrum) KVLV: kookles (zaal Centrum) Fondclub Houtvenne (zaal Centrum) CD&V (zaal Centrum) Heemkring Wadja: stamboom-opzoekingen (19.30 – pastorie) KWB: kaartspel (zaal Centrum) KWB: jaarfeest (zaal Centrum)

FEBRUARI 2009 ZA ZO ZA ZO VR ZA ZO DO VR ZA

07.02 08.02 14.02 15.02 20.02 21.02 22.02 26.02 27.02 28.02

Chiro: fuif (zaal Centrum) Ziekenzorg: pannenkoekendag (zaal Centrum) Volkskunstgroep Zonnedauw Hulshout (zaal Centrum) Kickboxclub Pijpelheide: eetdag (zaal Centrum) Landelijke Gilde: kaartspel (zaal Centrum) Fanfare Ramsel: muziekconcert (zaal Centrum) Fanfare Ramsel: muziekconcert (zaal Centrum) KVLV: kookles (zaal Centrum) Heemkring Wadja: stamboom-opzoekingen (19.30 – pastorie) Fanfare Houtvenne: muziekconcert (zaal Centrum)

MAART 2009 ZO ZA ZO ZA ZO VR ZA

01.03 07.03 08.03 14.03 22.03 27.03 28.03

Fanfare Houtvenne: muziekconcert (zaal Centrum) Duratrappers: jaarfeest (zaal Centrum) Oudercomité: ontbijtbuffet (zaal Centrum) Bal Peter Anciaux (zaal Centrum) Broederlijk Delen: maaltijd (zaal Centrum) Heemkring Wadja: stamboom-opzoekingen (19.30 – pastorie) Atletiekclub Zuiderkempen: jaarfeest (zaal Centrum)

APRIL 2009 VR VR ZA ZO DI ZA ZO VR ZO

03.04 10.04 11.04 12.04 14.04 18.04 19.04 24.04 26.04

KVLV: paasfeest (zaal Centrum) Rode Kruis: ledenfeest (zaal Centrum) KLJ: Oosterwijkse Bierfeesten (zaal Centrum) KLJ: Oosterwijkse Bierfeesten (zaal Centrum) Rode Kruis: bloedgeven (zaal Centrum) Vormelingen: receptie (zaal Centrum) KVG: paasfeest (zaal Centrum) Heemkring Wadja: stamboom-opzoekingen (19.30 – pastorie) Chiro: ontbijtbuffet (zaal Centrum)

– 34 –

Gemeente Hulshout - 1e Uitgave 2009

DI DI DO ZA ZO DO ZA DI DI ZA

06.01 06.01 08.01 10.01 11.01 22.01 24.01 27.01 27.01 31.01

FEBRUARI 2009 MA DO DI VR VR VR VR DI DI DI

02.02 05.02 10.02 13.02 20.02 20.02 20.02 24.02 24.02 24.02

MAART 2009 ZO DO ZA MA DI ZO ZO MA DI ZA ZO

01.03 05.03 07.03 09.03 10.03 15.03 22.03 23.03 24.03 28.03 29.03

Rode Kruis: bloedgeven KVLV: bestuursvergadering (parochiezaal) KWB: bestuursvergadering (parochiezaal) Rommel- en brocantemarkt (parochiezaal) Rommel- en brocantemarkt (parochiezaal) CM Hulshout: nieuwjaarsdrink (parochiezaal) Vissersclub De Poer: ledenfeest (parochiezaal) OKRA: bestuursvergadering (parochiezaal) KVLV: bestuursvergadering (parochiezaal) VBS De Schatkist: cocktailparty (parochiezaal)

KVLV: kookles (parochiezaal) KWB: bestuursvergadering (parochiezaal) OKRA: koffietafel (parochiezaal) Chiro-meisjes: fuif (parochiezaal) VBS De Schatkist: carnaval (parochiezaal) KVLV: ledenvergadering (parochiezaal) KWB Wandelweekend (t.e.m. zondag – parochiezaal) OKRA: bestuursvergadering (parochiezaal) KVLV: bestuursvergadering (parochiezaal) CM Hulshout: kerngroep (parochiezaal)

Duivententoonstelling (parochiezaal) KWB: bestuursvergadering (parochiezaal) Landelijke Gilde: ledenfeest (parochiezaal) KVLV: ledenvergadering (parochiezaal) OKRA: koffietafel (parochiezaal) KVLV (parochiezaal) KWB: wandeldag (parochiezaal) KVLV: kookles (parochiezaal) KVLV: bestuursvergadering (parochiezaal) Rommel- en brocantemarkt (parochiezaal) Rommel- en brocantemarkt (parochiezaal)

APRIL 2009

DO 02.04 KWB: bestuursvergadering (parochiezaal) MA 06.04 KVLV: bloemschikken (parochiezaal) DI 07.04 OKRA: paasfeest (parochiezaal) DI 07.04 KVLV: bestuursvergadering (parochiezaal) ZA 11.04 Chiro-jongens: klokkenfuif (parochiezaal) MA 13.04 KWB: paasbrunch (parochiezaal) VR 17.04 Ziekenzorg: paasfeest (parochiezaal) DO 23.04 Rode Kruis: bloedgeven (parochiezaal) VR 24.04 KVKL: lentefeest (parochiezaal) DI 28.04 OKRA: bestuursvergadering (parochiezaal) Vanaf 20 april: joggen voor beginners “Op 10 weken van 0 naar 5 km lopen” Verantwoordelijke uitgever: Schepencollege Hulshout

Gemeente Hulshout - 1e Uitgave 2009

– 35 –


– 36 –

Gemeente Hulshout - 1e Uitgave 2009

Profile for Kathy Stuckens

Gemeenteboekje Hulshout 2009 - 1  

Gemeenteboekje Hulshout 2009 - 1  

Advertisement