In Ham - December 2021

Page 1

DECEMBER 2021 • NR 11

LAAT JE BETOVEREN DOOR BRAKAAD! — 18 —

Boek Brandveiligheid Thuis − 8

Hammenaars koken grenzeloos − 14 v.u.: College van Burgemeester en Schepenen • Dorpsstraat 19 • 3945 Ham

Ook je huis heeft soms een dokter nodig − 26


#UW SCHEPENCOLLEGE

Burgemeester Marc Heselmans

Wasseven 64 3945 Ham Tel.: 0479 99 13 02 E-mail: marc.heselmans@ham.be Algemeen beleid: veiligheid, politie, financiën, burgerzaken, vreemdelingen, juridische aangelegenheden personeel Spreekuren: op afspraak

Schepenen Robert Vandezande

In de Bus 21 3945 Ham Tel. 0496 60 71 98 E-mail: robert.vandezande@ham.be Omgeving: ruimtelijke ordening, wonen, grondbeleid, mobiliteit, milieu en duurzaamheid Spreekuren: op afspraak

Patrick Bosmans

Gerhoevenstraat 26c 3945 Ham Tel: 0478 24 68 59 patrick.bosmans@ham.be Vrijetijd: cultuur, bibliotheek, sport, toerisme, evenementen, buurten en dienstencentrum Spreekuren: op afspraak

Hilde Aegten

GEMEENTEHUIS Dorpsstraat 19 - 3945 Ham BURGERZAKEN, SOCIALE DIENST EN TECHNISCHE DIENST ENKEL OP AFSPRAAK ma.: 08.30 - 12.00 uur en 13.30 - 19.00 uur di., do., vrij.: 08.30 - 12.00 uur wo.: 08.30 - 12.00 uur en 13.00 - 16.30 uur ONTHAAL TEL.: 013 61 10 00 E-MAIL: info@ham.be POLITIE TEL.: 013 67 08 80 (24/24 uur) FAX: 013 67 08 89 E-MAIL: pz.bht@police.belgium.eu Buiten de kantooruren kan je voor dringende zaken steeds terecht op het hoofdcommissariaat te Beringen, Mijnschoolstraat 84, Telefonisch 24/24 uur op het nummer 011 27 95 79 WIJK WERK HAM TEL.: 013 61 10 08 - 0478 83 08 75 E-MAIL: godelieve.vanspauwen@vdab.be DIENSTENCENTRUM Roerdompstraat 6 - 3945 Ham TEL.: 013 61 10 80 E-MAIL: dienstencentrum@ham.be Openingsuren: ma. t/m do.: 09.00 - 16.00 uur vrij.: 09.00 - 13.00 uur TECHNISCH CENTRUM Hoekstraat 8 - 3945 Ham (gemeentelijke werkplaatsen) TEL.: 013 61 10 71 FAX: 013 61 10 70 E-MAIL: technisch.centrum@ham.be Openingsuren: ma t/m do: 07.00 - 16.00 uur vr.: 07.00 - 11.00 uur RECYCLAGEPARK

Tel.: 0473 58 11 86 E-mail: hilde.aegten@ham.be Infrastructuur: wegen, gebouwen, technisch centrum, begraafplaatsen, groen en nutsvoorzieningen Spreekuren: op afspraak

Truibroek 16 - 3945 Ham TEL.: 011 39 83 19 E-MAIL: info@limburg.net Openingsuren: ma.: gesloten di, wo., do., vr.: 09.00 - 12.30 uur en 13.00 - 16.00 uur za.: 09.00 - 12.30 uur en 13.00 - 16.00 uur

Nico Engelen

Stationsstraat 40 - 3980 Tessenderlo TEL.: 013 66 67 59 FAX: 013 67 46 38 E-MAIL: academie@tessenderlo.be

Nijverheidsweg 39a 3945 Ham Tel.: 0495 60 73 26 E-mail: nico.engelen@ham.be Interne aangelegenheden: jeugd, kinderopvang, huis van het kind, onderwijs, communicatie, inspraak, onthaal, ict, lokale economie, landbouw, FairTrade en ontwikkelingssamenwerking Spreekuren: op afspraak

Stefanie Engelen

Heidestraat 67 3945 Ham Tel.: 0472 18 20 49 E-mail: stefanie.engelen@ham.be Welzijn: voorzitster Bijzonder Comité van de Sociale Dienst, sociale dienst, integratie, gezondheid, buurtwerk, serviceflats en senioren Spreekuren: op afspraak 2

www.ham.be tot uw dienst

www.ham.be

GEMEENTELIJKE MUZIEKACADEMIE TESSENDERLO-HAM

VRIJETIJDSPUNT HAM Dorpsstraat 17 - 3945 Ham BIBLIOTHEEK TEL.: 013 61 10 60 E-MAIL: bibliotheek@ham.be DIENST VRIJE TIJD TEL.: 013 61 10 70 E-MAIL: vrijetijd@ham.be ma. - za.: 09.00 - 12.00 uur ma. - do.: 14.00 - 19.00 uur DE STIP Stipstraat 2 - 3945 Ham JEUGDDIENST TEL.: 013 61 10 67-68 E-MAIL: jeugddienst@ham.be reservaties repetitieruimte en DJ Lab Openingsuren: ma., wo.: 09.00 - 12.00 uur en 13.30 - 18.00 uur di., do, vrij.: 09.00 - 12.00 uur JEUGDHUIS DE STIP TEL.: 013 61 10 65 E-MAIL: info@stip.be Openingsuren: vrij. & za.: 20.00 - 02.00 uur woe. & schoolvakanties: 20.00 - 01.00 uur


#GEMEENTERAAD

www.ham.be/bestuur

Uit de gemeenteraad van 4 november 2021 De gemeenteraad neemt kennis van de positieve evaluatie van het rapport Bestuurskrachtanalyse evenals de noodzakelijk geachte bijsturingen aan het vervolgtraject. De gemeenteraad keurt de voortzetting van de externe consultancy door CC Consult goed. — De gemeenteraad keurt de agenda goed voor de buitengewone algemene vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging van 6 december 2021. De gemeentelijke afgevaardigde wordt gemandateerd om te stemmen conform de beslissing van de gemeenteraad.

wordt gelast met de uitvoering van het besluit.

te stemmen conform de beslissing van de gemeenteraad.

De gemeenteraad stelt de tracéwijziging vast en keurt de gratis grondafstand goed voor een verkavelingsaanvraag in de Broekstraat.

De gemeenteraad mandateert de gemeentelijke afgevaardigde om te stemmen conform de beslissingen van de gemeenteraad over de agendapunten van de algemene vergadering van IGL, intercommunale vereniging voor hulp aan gehandicapten in Limburg, op 16 december 2021.

— De gemeenteraad stelt het ontwerp van rooilijn voorlopig vast voor een deel van Genendijkerveld. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met het voeren van een openbaar onderzoek.

De gemeenteraad keurt de agenda goed voor de buitengewone algemene vergadering van Fluvius Limburg van 15 december 2021. De gemeentelijke afgevaardigde wordt gemandateerd om te stemmen conform de beslissing van de gemeenteraad.

De gemeenteraad keurt de nieuwe huurovereenkomst van de pyloon Proximus (Dorpsstraat 15) goed naar aanleiding van de heraanleg van het Gemeenteplein.

— De gemeenteraad mandateert de gemeentelijke afgevaardigde om te stemmen conform de beslissingen van de gemeenteraad over de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van Limburg.net op 15 december 2021. — De gemeenteraad stelt het ontwerp van rooilijn definitief vast voor een deel van Wasseven, Kwamol, In de Bus, de Reitstraat, een deel van de Vaartstraat en een deel van de Pastoriestraat. Het college van burgemeester en schepenen

— De gemeenteraad keurt de gemeentelijke bijdrage van 834.315 euro aan de politiezone Beringen/ Ham/Tessenderlo voor het jaar 2022 goed.

— De gemeenteraad neemt kennis van de brief van de toezichthoudende overheid inzake de gunning van de raamovereenkomst voor het aanstellen van een onderhandelaar inzake grondverhandelingsdossiers 2021-2024. — Het voorstel tot de aanleg van een fietsoversteek van de Genebosstraat naar het toeristisch fietspad t.h.v. de kruising met Genendijkerveld, ingediend door Paul Nies, wordt ingetrokken met instemming van het raadslid. —

De gemeenteraad keurt de gemeentelijke dotatie aan de Hulpverleningszone Noord-Limburg voor het jaar 2022 goed.

Indien de gemeenteraad een agendapunt goedkeurt, dan was er een meerderheid voor dat punt. Dit betekent dus niet dat elk raadslid of elke fractie akkoord is gegaan.

De gemeenteraad keurt de agenda goed voor de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal van 16 december 2021. De gemeentelijke afgevaardigde wordt gemandateerd om

Volgende gemeenteraad en OCMW-raad

donderdag 16 december 2021

inham • november 2021

3


GOED OM #GOED OMWETEN WETEN

Nieuwe identiteitskaart? Update de eID-software! Als je met behulp van je identiteitskaart probleemloos gebruik wil maken van online toepassingen, dan moet de software van je kaartlezer regelmatig bijgewerkt worden. Deze eID-software updaten doe je via https://eid.belgium.be/nl. Ook de applicatie ‘eID Viewer’ kan je via deze website bijwerken. Met de eID Viewer kan je o.a. je PIN-code veranderen en de geldigheid van de certificaten op de identiteitskaart controleren. Het certificaat ‘Authentificatie’ (Authentication) geeft je toegang tot de online toepassingen en via het certificaat ‘Handtekening’ (Signature) kan je documenten elektronisch ondertekenen. Meer informatie: burgerzaken@ham.be

Rode Kruis Ham start een nieuwe cursus EHBO Hoe behandel en verzorg je een snij-, schaaf- of brandwonde? Hoe benader je en help je bij een auto-ongeval, een val van hoogte of verstikking? Dit kan je allemaal leren, net als het reanimeren met een AED-toestel. De nieuwe cursus EHBO start op 4 januari 2022 om 19.30 uur. De lessen vinden elke dinsdagavond plaats van 19.30 tot 21.45 uur in het Rode Kruis-lokaal, Bergstraat 37 in Ham (voor de Chiro-lokalen). Voor inlichtingen en/of inschrijvingen kan je terecht via danny.hulsmans@pandora.be of 0476 40 09 98.

 



Meer nieuws?

Abonneer je op onze nieuwsbrief via www.ham.be, vind de pagina van gemeente Ham leuk op facebook of volg ons op twitter!

Vuurwerk In de gemeente Ham is het verboden om vuurwerk af te steken zonder voorafgaandelijke toestemming. Er wordt bovendien enkel toestemming verleend voor professioneel vuurwerk. Overtredingen worden bestraft met een gasboete. Info en aanvragen doe je bij het VrijeTijdsPunt via 013 61 10 70 of vrijetijd@ham.be. In de rubriek ‘bekendmakingen’ op de website vind je binnenkort een overzicht van de vergunningen voor vuurwerk. Zo kan je hier bijvoorbeeld als eigenaar van huisdieren rekening mee houden. Info: www.ham.be/vuurwerk

4

www.ham.be


Verzilver tijdig je HamHelptBonnen! Iedere inwoner heeft naar aanleiding van de coronacrisis een HamHelptBon ter waarde van 7,5 euro ontvangen. Deze bon mag besteed worden bij eender welke zelfstandige ondernemer of vrije beroeper die in onze gemeente actief is en aan de actie wil deelnemen. De geldigheid van de HamHelptBonnen werd verlengd tot 31 december 2021. Na deze datum mogen de Hamse handelszaken ze niet meer aanvaarden. Zorg er dus voor dat je ze tijdig verzilvert bij je aankopen!

Sluitingsdagen eindejaarsperiode

Tijdens de eindejaarsperiode zijn de gemeentelijke diensten en het VrijeTijdsPunt/bibliotheek gesloten op: • Vrijdag 24 december 2021 vanaf 12.00 uur • Zaterdag 25 december 2021 • Vrijdag 31 december 2021 vanaf 12.00 uur • Maandag 3 januari 2022 Het dienstencentrum is gesloten van 27 tot en met 31 december 2021 (permanentie op dinsdag- en donderdagvoormiddag). Het recyclagepark is gesloten op 25 december 2021 en 1 januari 2022. Alvast fijne feestdagen gewenst!

#STARTERS

#Gevonden • Litto sleutel met rood labeltje ‘voordeur', gevonden in de Veldhovenstraat op 27 september • GSM HUAWEI in bruin hoesje, gevonden in de Nijverheidsweg op 23 oktober • Oorbel, goudkleurig, gevonden in het gemeentehuis op 28 oktober • Bril met bruin montuur, gevonden op de parking van het Kristoffelheem op 7 november • 2 kleine sleutels (fietssleutel), gevonden in de keuken van de Zille op 16 oktober • Huissleutel, gevonden achterkant gemeentehuis op 8 november • Fietssleutel AXA, gevonden aan de Zille na de Strusselfuif op 6 november • Sleutelkoord van MOOZE Clubs met daaraan drie sleutelhangers, twee sleutels en badge, gevonden in de Genebosstraat op 10 november • Sleutel met sleutelhanger, gevonden parking achterkant gemeentehuis op 10 november De eigenaar kan zijn of haar voorwerp afhalen bij de politie, Dorpsstraat 19, 3945 Ham, 013 67 08 80. www.ham.be/verloren-gevonden

De Daguitstap

De daguitstap is een nieuwe onderneming die leuke wandelboxen aanbiedt om te wandelen op een originele manier. Zo zal je tijdens het wandelen niet de standaard wandelbordjes moeten volgen, maar volg je de weg aan de hand van enveloppen. In deze enveloppen zitten telkens verschillende leuke denkopdrachten die jou vertellen welke weg je moet volgen. Op voorhand weet je alleen hoeveel km je aan het einde van de wandeltocht in jouw benen zal hebben. Zo word je verrast door mooie natuuromgevingen. Zo’n wandelbox bevat niet alleen een amusante wandeltocht, ook is deze rijkelijk gevuld met kleine knabbeltjes die je kan meenemen op jouw tocht. Daarnaast zijn er enkele dranken inbegrepen. Dit zijn zowel alcoholische als niet-alcoholische dranken. Heb je een wandelbox gekocht, maar gooit het weer roet in het eten? Dat is geen probleem! Je kan de producten uit de box bewaren om er op een later tijdstip tijdens het wandelen van te genieten. Je kan de wandelboxen online bestellen op de website van De Daguitstap. Met één wandelbox van De Daguitstap kan je een volledige dag op een leuke manier vullen. Een aanrader voor jong en oud!

Contact: Jasper Camps Truibroek 19 0101 3945 Ham www.dedaguitstap.be

Startte je het afgelopen jaar ook een zaak of bijberoep? Mail dan een korte tekst, al je contactgegevens en een foto naar ondernemen@ham.be en wij zorgen voor een gratis publicatie in een volgende editie van ons infoblad.

inham • december 2021

5


#CORONA

Vaccinatiecentrum West-Limburg operationeel Op 4 november opende vaccinatiecentrum WestLimburg de deuren in het voormalig stadhuis van Beringen in de Mijnschoolstraat. De administratieve diensten zijn half oktober verhuisd naar een gloednieuw stadhuis waardoor er ruimte vrijkomt voor acht vaccinatielijnen. Die capaciteit is voldoende voor de volgende fase in de vaccinatiecampagne.

UITNODIGINGEN BOOSTERVACCIN Alle 65-plussers van Beringen, Ham, Leopoldsburg en Tessenderlo krijgen een uitnodiging voor een derde prik. Dit boostervaccin wordt aangeboden minstens vier maanden na de tweede prik met het AstraZenecaof de enige prik met het Johnson & Johnson-vaccin, en minstens zes maanden na de tweede prik met het Pfizer- of Moderna-vaccin. In de praktijk zullen de meeste personen van 65 jaar en ouder voor het einde van het jaar uitgenodigd worden voor hun boosterprik op de nieuwe locatie.

UITNODIGING 12-JARIGEN Ook de jongeren die intussen 12 jaar geworden zijn, zullen een uitnodiging krijgen om zich in vaccinatiecentrum West-Limburg te laten vaccineren.

EERSTE OF TWEEDE VACCIN?

Behoor je niet tot bovenstaande doelgroepen en wil je toch graag een vaccin? Maak dan een afspraak via het

6

www.ham.be

nummer 011 49 66 06. Het callcenter is bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

BEREIKBAARHEID

Met de wagen Vanuit Ham rijd je best via het kruispunt van Wasseven en de Zeventig Zillenweg. Je volgt de Olmensesteenweg richting Beringen die overgaat in de Kruisbaan. Vanop de Kruisbaan neem je de derde zijstraat links. Dit is de Mijnschoolstraat die je bijna tot op het einde volgt. Aan de linkerkant - tegenover het medisch centrum / de huisartsenwachtpost - vind je het voormalig administratief centrum. Met de bus • Opstappen aan kerk Kwaadmechelen: neem lijn 302 Maaseik-Geel tot halte Tessenderlo-Broedersschool; neem lijn 32 Tessenderlo-Beringen tot halte Beringen Administratief Centrum. Het vaccinatiecentrum bevindt zich op 200 meter wandelafstand. • Opstappen aan kerk Oostham: neem lijn 170 MolBeringen tot halte Koersel Posthoorn. Het vaccinatiecentrum bevindt zich op 400 meter wandelafstand. Voor andere opstapplaatsen raadpleeg je best de routeplanner van de Lijn. Benieuwd hoe de vaccinatie verloopt in het nieuwe vaccinatiecentrum West-Limburg? Stem af op TV Ham (  YouTube)


#KLIMAATTUINEN

Je tuin klimaatrobuuster, groener en meer biodivers maken? Dat kan! Om het jaar rond heerlijk te vertoeven in je tuin, moet hij aangepast zijn aan het wijzigende klimaat. De laatste jaren zorgen extreme weersomstandigheden, zoals langdurige droogte, hittegolven en wateroverlast, voor grote klimaatuitdagingen. Het goede nieuws is dat jij mee kan werken aan de oplossing, door jouw tuin klimaatrobuust in te richten. Vanaf december organiseren we elke maand een infosessie (5 in totaal) over hoe jij je tuin kan aanpassen aan het veranderend klimaat. De sessies bespreken telkens 1 bepaald thema en worden gegeven door tuinexperten. De sessies zijn gratis en worden georganiseerd samen met de gemeente Tessenderlo en de provincie Limburg. Je ontdekt niet alleen wat een klimaattuin precies inhoudt, je komt ook te weten wat er nodig is om van je tuin een klimaattuin te maken én hoe je zelf aan de slag kan gaan. Deelname aan de infosessies kan enkel na inschrijving bij de milieudienst (geef hierbij duidelijk aan voor welke sessie je inschrijft (dit mogen er meer zijn)). De sessies vinden plaats op onderstaande data, telkens vanaf 19.30 uur, afwisselend in Tessenderlo en Ham. Een infosessie duurt ongeveer 2,5 uur met een pauze van 10 minuten. Elke deelnemer ontvangt een Klimaattuinkrant met meer informatie, foto’s, voorbeelden en verwijzing naar de praktische fiches die terug te vinden zijn op onderstaande website. De sessies vinden plaats op volgende data:

Infosessie 1: donderdag 9/12/2021 Waarom en hoe je tuin klimaatrobuust inrichten Locatie: Dienstencentrum Den Heuvel, Gerhagenstraat 39, Tessenderlo Infosessie 2: donderdag 13/01/2022 Waterbeheer in de tuin Locatie: de Zille, Dorpstraat 17, 3945 Ham Infosessie 3: donderdag 10/02/2022 Klimaatrobuuste planten Locatie: Dienstencentrum Den Heuvel, Gerhagenstraat 39, Tessenderlo Infosessie 4: donderdag 17/03/2022 Schaduw en koelte in de tuin Locatie: Kristoffelheem, Schoolstraat 10, 3945 Ham Infosessie 5: donderdag 21/04/2022 Hoe een beperkte oppervlakte klimaatrobuust inrichten Locatie: Dienstencentrum Den Heuvel, Gerhagenstraat 39, Tessenderlo Meer informatie vind je op www.limburgseklimaattuinen.be. Doorklikken op infosessies klimaatrobuuste tuinen. Je vindt hier ook een korte beschrijving van de inhoud van elke sessie. Inschrijven doe je via de dienst milieu Tessenderlo via 013 35 33 34 of milieu@tessenderlo.be. inham • december 2021

7


#PREVENTIE

ZORG VOOR BRANDVEILIGHEID IN HUIS De eindejaarsperiode komt met rasse schreden dichterbij. We maken het thuis traditioneel extra gezellig met kaarsen en andere sfeerverlichting. Maar hoe brandveilig is het allemaal? Brandpreventieadviseur Tim Renders lanceerde eerder dit jaar zijn boek ‘Brandveiligheid Thuis’. Een handige leidraad die niet alleen tijdens de eindejaarsperiode van pas komt.

8

www.ham.be


Hoeveel rookmelders moet ik hebben? Waar moet ik die hangen? Welke moet ik kiezen? Hoe werkt een brandblusser precies? Moet ik een blusdeken in huis halen? Wat moet ik doen als er brand uitbreekt bij mij thuis? Hoe pak ik dit aan met kinderen? Vragen, vragen en nog eens vragen. Men weet ondertussen wel dat rookmelders ‘bij wet’ verplicht zijn, maar hoe dit dan precies geïntegreerd moet worden in een woning of hoe men deze brandveiliger kan maken, weet men meestal niet of onvoldoende. Wat te doen als er effectief brand uitbreekt, blijkt al helemaal een probleem.

OOK JIJ KAN ZORGEN VOOR MEER BRANDVEILIGHEID Tim Renders zet zich al jaren in voor meer brandveiligheid, als brandpreventieadviseur bij de brandweer, als instructeur voor brandweermannen en -vrouwen in opleiding en in bedrijven en organisaties, als expert voor vakbladen en andere media.

te duiden op het belang van het nemen van maatregelen die de brandveiligheid in de woning verhogen.”

LEIDRAAD Het boek begint met een quick-win om het aantal doden door brand snel te verminderen, waarna je alles te weten komt over rookmelders en een vluchtplan. Na brand en brandwonden legt Tim uit hoe je je woning brandveiliger kunt maken. Daarna komen aanvullende maatregelen aan bod zoals brandblussers, woningsprinklers en oplossingen voor minder zelfredzame personen. Tim: “Met de hoofdstukken ‘goede voorbeelden en inspiratiemogelijkheden’ en ‘doe jij mee?’ hoop ik iedereen te inspireren om mee de boodschap zo breed mogelijk te verspreiden. Aan het einde van mijn boek behandel ik nog mogelijke partners voor brandveiligheid, de checklist voor een brandveilige woning/appartement en wens ik een aantal grote misverstanden m.b.t. brandveiligheid uit de wereld te helpen.”

Tim: “Ik besloot om de kennis en expertise die ik heb opgedaan te bundelen in een boek. Dit boek ‘Brandveiligheid Thuis’ is een leidraad voor iedereen die brandveilig door het leven wil gaan. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat het aantal woningbranden en het aantal doden door brand drastisch dalen. Want deze cijfers zijn dramatisch. Gemiddeld sterft er elke 6 dagen iemand door een woningbrand in ons land. Vorig jaar eisten woningbranden in België minstens 76 doden.” Het belang van brandveiligheid in en om je woning of je appartement mag dus niet onderschat worden. 100% brandveiligheid bestaat niet, maar je kan je er wel 100% voor inzetten. Tim: “Dit is niet enkel de verantwoordelijkheid van de bewoners en van de professionals, zoals brandweermannen en -vrouwen, preventieadviseurs, verzekeringsmakelaars, installateurs, architecten, bouwpromotoren en -beheerders en noem zo maar op. Maar bijvoorbeeld ook van de verzorgenden of thuisverpleegkundigen, die vaak bij senioren aan huis komen. En het is uiteraard ook de verantwoordelijkheid van de overheid. Zij hebben de belangrijke taak om mee te sensibiliseren en

Meer informatie over het boek verkrijg je via https://maklu.be. inham • december 2021

9


GOED OM WETEN #55+

DIENSTENCENTRUM DE ROERDOMP SENIORENRESTAURANT

Elke derde donderdag van de maand tussen 11.45 en 13.00 uur kunnen alle bewoners van de serviceflats, maar ook alle 65-plussers van de gemeente in het dienstencentrum een warme maaltijd nuttigen. Het menu bestaat uit soep, hoofdgerecht, dessert en wordt aangeboden in een gezellige sfeer met de mogelijkheid tot een leuke babbel met leeftijdsgenoten. Hiervoor betaal je 7,5 euro, water inbegrepen. Reserveren via 013 61 10 80 of aan het onthaal van het dienstencentrum en dit ten laatste op maandag van de betreffende week.

Menu donderdag 16 december • Tomatenroomsoep met balletjes • Gevulde kalkoenfilet met peertjes en bosbessen – dennenaardappeltjes • Kerstgebak

DE SINT IN HET DIENSTENCENTRUM

Sinterklaas vergeet dit jaar de bezoekers van De Roerdomp niet. Hij brengt, voor hij terug naar Spanje vertrekt, een bezoek aan het dienstencentrum. En hier hoort natuurlijk iets lekkers bij!

 maandagnamiddag 6 december 10

www.ham.be

SMULNAMIDDAG: FRIKADELLETJES MET KRIEKEN

Zin in een goede babbel en wat lekkers om erbij te snoepen? Dan ben je in het dienstencentrum aan het juiste adres.

 vrijdag 10 december van 14.00 tot 16.00 uur  € 3 euro Vooraf inschrijven.

SPIERKRACHT VOOR SENIOREN Krachttraining is belangrijk. Zeker op latere leeftijd. Spierkracht is belangrijk om goed te kunnen blijven functioneren. Veel oefenprogramma's voor senioren focussen op conditietraining. Toch is het belangrijk dat er voldoende aandacht gaat naar functionaliteit en spierkracht. Het programma is opgebouwd rond 9 krachtoefeningen en verschillende spel- en evenwichtsvormen. De cursus bevat 10 lessen die plaatsvinden in het dienstencentrum, telkens op vrijdagvoormiddag van 10.00 tot 11.00 uur. De lessen starten vanaf 17 december.

 17 december 7 en 21 januari 4 en 18 februari 4 en 18 maart 1, 15 en 29 april Deelnemers betalen 10 euro. Koffie na de les is inbegrepen. Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

DE KERSTMAN IN HET DIENSTENCENTRUM

De kerstman brengt een gevulde kerstzak mee. Wie weet grabbel je er als brave bezoeker een leuk cadeautje uit! Hopelijk tot dan!

 donderdagmiddag 16 december


SLUITINGSDAGEN LDC: 27 – 31 DECEMBER (permanentie op dinsdag- en donderdagvoormiddag)

HELP!?

DOORLOPEND

• Yoga 55+, elke maandag (behalve tijdens schoolvakanties) – 19.00 uur. 40 euro/10-beurtenkaart. • Petanque/kubb, elke dinsdag en donderdag – 10.00 uur. Gratis. • Kienen, dinsdag 14 december – 13.00 uur. 2 euro/kaart. • Cafetaria, woensdag – 13.30 tot 16.00 uur (uitgezonderd 29 december) • Qi Gong, elke donderdag (behalve 3e donderdag van de maand en tijdens schoolvakanties) – 11.00 tot 12.00 uur. 40 euro/10-beurtenkaart. • Breien, elke donderdag – 13.00 tot 16.00 uur (uitgezonderd 30 december). Gratis. • Korte gezondheidswandeling (+ gezelschapsspelen), vrijdag 3 en 10 december – 10.00 uur. Gratis.

BEDANKT!

SNEEUW-

Hulp nodig bij het sneeuwvrij maken van je voetpad of oprit? Personen die minder goed te been zijn, slagen er niet in hun voetpad of oprit zelf sneeuw- of ijsvrij te maken. Wat hulp van een attente buur helpt hen ontzettend. Via de affichecampagne van het dienstencentrum kunnen buren hulp vragen voor het sneeuw- of ijsvrij maken van hun voetpad of oprit. Als je de affiche aan het raam hangt, kunnen buren je helpen. De affiche kan je gratis verkrijgen of telefonisch aanvragen in dienstencentrum De Roerdomp. Via dit initiatief worden warme ontmoetingen aangemoedigd tijdens koude winterdagen.

Info en inschrijven: 013 61 10 80 – dienstencentrum@ham.be www.ham.be/dienstencentrum

Overzicht burgerlijke stand oktober 2021 Huwelijken: - Bianca Roels en Gert-Jan Cuypers - An Drees en Jan Mariën

Gouden bruiloften: - Maria Louisa Rijmen en Aloys Goossens Diamanten bruiloft: - Hilda Exelmans en Hendrik Luyts Briljanten bruiloft: - Julia Verhagen en René Vaneerdewegh - Germaine Dams en Gust Kenis Vier je binnenkort een jubileum en wil je graag met foto in het infoblad? Mail dan je foto, uiterlijk een week na het jubileum, naar info@ham.be.

inham • december 2021

11


GOED OM WETEN #WELZIJN

Een mooie kerst en eindejaarsperiode voor elk kind in Ham! —

Help mee door een wens te plukken uit de wensboom in het VrijeTijdsPunt of door een vrije gift te doen.

Alle info op www.ham.be/wensboom

Gezin Centraal Gezin Centraal is een samenwerking van jeugdhulporganisaties in de eerstelijnszones Noord-Limburg, MidWestLim en West-Limburg. Ons team bestaat uit gezinscoaches, eerstelijnspsychologen en coördinatoren. We vertrekken vanuit de vraag van het kind, de jongere of zijn gezin en gaan samen op weg in jullie zoektocht naar de best passende jeugdhulp of geestelijke gezondheidszorg. Om het beste antwoord op jullie vragen te geven, werken we nauw samen met andere diensten. We bieden gratis hulpverlening aan gezinnen vanaf de zwangerschap tot de leeftijd van 25 jaar. Onze gezinscoaches komen aan huis. De eerstelijnspsycholoog is om de veertien dagen op dinsdagnamiddag en -avond aanwezig in Ham. Zij gaat samen met gezinnen aan de slag rond veelvoorkomende psychische klachten. Een afspraak maken kan via een andere eerstelijnsdienst (sociale dienst, huisarts …) of via een dienst van de Brede Instap (o.a. Kind en Gezin, CLB, Opvoedingswinkel, JAC …). De psychologische begeleiding is kortdurend (max. 6 sessies). Indien nodig zoeken we naar meer gespecialiseerde hulpverlening. Contactgegevens Harmoniestraat 9 3850 Beringen Onthaal Pelt: tel. 011 19 18 22 www.gezincentraal.be 12

www.ham.be

De Sintschoen in balans 9 TIPS OM EVENWICHTIG TE GENIETEN VAN DE SINTERKLAASPERIODE: 1. Mandarijntjes! Sint en Piet brengen steeds wat lekkers mee vanuit Spanje en mandarijnen horen daar zeker bij. 2. Maak de mandarijnen extra aantrekkelijk. Wees creatief en versier ze! 3. Verstop worteltjes tussen de cadeautjes en het snoep. Want ook wortelen horen bij Sinterklaas. 4. Ga voor maximum twee verschillende soorten snoep. Want meer variatie betekent vaak ook meer eten. 5. Overdrijf niet in de hoeveelheid snoep dat je aankoopt. Vaak komt de Sint ook nog langs op school, de jeugdbeweging, sportclub, bij de grootouders, peter en meter … 6. Zet het snoepgoed na 6 december uit het zicht. 7. Beperk Sinterklaassnoepgoed tot Sinterklaas. 8. Motiveer je kinderen om eerst gezond te eten en pas nadien te snoepen. 9. Geniet! Fijne Sinterklaas!


#LOKALE ECONOMIE

EINDEJAARSACTIE SHOP LOKAAL EN WIN TOT 500 EURO hamBONs!

Shop van 1 tot en met 31 december 2021 in Ham en verzamel kassatickets van 5 verschillende Hamse handelaars. Stop ze samen met je gegevens in onze Geluksboxen. En maak kans op een hamBON van 500 euro of een andere prijs!

Je vindt de geluksboxen in het gemeentehuis, het VrijeTijdsPunt in de bibliotheek, bij dagbladhandel Jamar, bakkerij Wijckmans-Reyners, Mio-Mio, keurslager Reyners-Schepers en ’t Magazijntje.

www.ham.be/eindejaarsactie

inham • december 2021

13


#INTEGRATIE

GRENZELOOS KOKEN Woensdag 27 oktober ging in de keuken van De Zille de nieuwe reeks ‘Grenzeloos Koken’ van start. Meryem Demirci en zus Tukez beten de spits af met hun Turkse kookworkshop. De dames deden al wat voorbereidend werk, wat maakte dat in én rondom De Zille menig zintuig geprikkeld werd. De zussen hebben er duidelijk zin in. De 100-liter potten worden aangesleept, de vele etenswaren uit de koeling genomen, en er klinkt veel en smakelijk gelach.

14

www.ham.be


WIE IS MERYEM DEMIRCI? Lesgeefster Meryem Demirci is afkomstig uit Turkije, maar haar roots liggen in Azerbeidzjan. Ze woont intussen al meer dan 50 jaar in Ham. Deze dame is een bezige bij en doet heel veel vrijwilligerswerk om mensen verder te kunnen helpen. Ze is de voorzitster van de Integratieraad en is actief in de ‘Limburgse vereniging voor vriendschapsbanden tussen Azerbeidzjan en België’ van haar man. Ze is ook trotse mama van 3 kinderen waaronder stand-up comedian Erhan Demirci. Vandaag wordt ze bijgestaan door zus Tukez. Meryem kookt: spinaziesoep met kip, pilav van bulgur, gerookte aubergine en paprika en een pompoentoetje.

TUSSEN DE SOEP EN DE BULGUR Niet alleen bij de lesgeefsters, maar ook bij de deelnemers was het enthousiasme groot. We polsten tussen de soep en de bulgur even naar hun motivatie om deel te nemen.

Sinne: “Ik wil graag geïnspireerd worden om anders te leren koken. Nu maak ik enkel ‘gewone kost’ klaar, de typisch Belgische kost zeg maar: patatten, vlees en groentjes. En ook wil ik mijn kieskeurige zoon van 13, die overigens zelf graag kookt, eens andere smaken leren kennen. Ik heb me meteen voor alle 5 workshops ingeschreven, zelfs voor de laatste waarvan het type keuken nog niet gekend is.” Ook voor Jenthe is de drijfveer om deel te nemen om ‘eens iets anders te doen in de keuken’. Ze hoopt dat ze ondanks haar drukke planning thuis met 4 opgroeiende zonen toch nog kan deelnemen aan de komende workshops. “Het is echt tof, er

hangt een fijne sfeer, ik hoop er volgende keer weer bij te kunnen zijn.” Kelly: “Vanuit VriendENtaal heb ik jaren geleden al Grenzeloos Koken leren kennen. Ik heb begrepen dat het omwille van corona niet kon plaatsvinden vorig jaar, wat ik erg jammer vond. Normaal doe ik dit samen met mijn partner, maar die moest werken vandaag.” Hier onderbreekt Rita even. “Ja, het verbaast me dat er vandaag enkel vrouwen aanwezig zijn. Normaal is de opkomst fifty-fifty. En niet alleen omdat ze moeten meekomen met hun vrouw, de meesten kwamen zelfs alleen.” lacht Rita nog. Kelly vervolgt: “Wij hebben ons ingeschreven vanuit onze passie voor reizen en andere culturen. We zijn zeer leergierig en gebrand om nieuwe smaken en technieken te leren kennen.” De workshops worden gegeven door mensen die vanuit hun achtergrond en nationaliteit hun keuken door en door kennen. “Het is echt authentiek op deze manier.” vindt Daniëlle. Ze is hier samen met haar dochters An en Miet, en de schoonmoeder van Miet. “We deden al vaker kookworkshops, ook thematisch en ook om andere keukens te leren kennen. Het verschil is dat daar een Belgische kok aan het roer staat. Hier gaat het er iets authentieker aan toe. Het leuke is ook dat je hier aan alles kan meewerken. Je hoeft je niet bij één gerecht te houden. Alles loopt door mekaar, wat het chaotischer, maar ook gezellig en leerrijk maakt.” vertelt Josee. “Én

het is nog erg lekker ook!” besluit Jenthe vrolijk. “De reden waarom ik hier zit? Ik kook sowieso heel graag en toen mijn collega me vroeg om mee te gaan, twijfelde ik niet. Proeven van verschillende culinaire werelden lijkt me wel wat.” zegt Caroline. Collega Inne gaf de aanzet: “Tijdens mijn zoektocht naar een langdurige cursus ‘Marokkaans Koken’, stootte ik op deze workshops. En de diversiteit, niet alleen het Marokkaanse, maar bijvoorbeeld ook Syrisch, leek me onmiddellijk wat.”

Ook Daisy en Yolande zijn in hun nopjes. Zij kennen ‘de dames’ (Meryem en Tukez) van de activiteiten die ze met hun vereniging en in samenwerking met de integratieraad organiseren. “Het is echt fijn om samen met andere Westerse vrouwen nieuwe keukens en culturen te ontdekken. En dat niet alleen. De dames geven ook tips om bijvoorbeeld ingrediënten aan te kopen die niet zomaar in elke Vlaamse keukenkast te vinden zijn. Of wanneer je verse al dan niet gedroogde kruiden moet gebruiken. Je leert hier echt bij.”

inham • december 2021

15


#VRIJETIJD

Wat staat er nog op het menu? De uitheemse keuken biedt nog zoveel te ontdekken mogelijkheden. Daarom slaan de Integratiedienst en dienst Vrije Tijd de handen in mekaar voor deze nieuwe reeks Grenzeloos Koken. Gedurende 5 kookworkshops maak je kennis met o.a. Spaanse, Syrische, Marokkaanse, Turkse … recepten en culinaire gewoontes. “Om de workshops te begeleiden, deden we beroep op enkele specialistes ter zake. Ze zijn elders geboren en getogen en brachten de heerlijke geuren en smaken mee uit hun thuisland, of ze kregen in België de recepten van hun thuisland met de paplepel ingegeven”, vertelt Yasemin Soysal van de Integratiedienst. “De lessen werden in het verleden steeds zeer gesmaakt en zijn altijd een bron van veel gelach en vermaak, maar ook van serieus koken en nadien heerlijk smullen.” We stellen de lesgeefsters graag kort aan jullie voor. Zahra Raji – Marokkaans koken 24 november (VOLZET, wachtlijst beschikbaar) Zahra is vrijwilliger bij het buddyproject waarbij ze verschillende gezinnen begeleidt. Verder is zij ook sociale tolk: ze tolkt in scholen, bij de sociale dienst en soms in ziekenhuizen. Zahra is ook actief lid van de Integratieraad en zet zich in voor verschillende activiteiten om mensen te verbinden. Ze is afkomstig uit Marokko en spreekt vloeiend Arabisch, Frans en Nederlands. Ze is getrouwd en een mama van één zoon. Zij kookt: 2 verschillende tajines en seffa (een zoet gerecht).

Hanna Alnayef – Syrisch koken 26 januari (VOLZET, wachtlijst beschikbaar) Hanna is samen met haar man en kinderen een aantal jaren geleden van Syrië naar België gevlucht omwille van de oorlog. Eénmaal hier heeft ze er alles aan gedaan om zo snel mogelijk te integreren in België, wat niet altijd vanzelfsprekend was. Ze heeft een paar jaar Nederlandse les gevolgd en werkt nu als poetshulp in de buurt. Hanna komt ook nog regelmatig naar VriendENTaal om haar Nederlands te onderhouden. Ze is een fiere mama van 3 jongens. Zij kookt: kibbeh sanieh, linzensoep en groene salade met gebakken brood. Marta Imizcoz Goicoechea – Spaans koken 23 februari (VOLZET, wachtlijst beschikbaar) Marta woont al zes jaar in België, en sinds twee jaar in Ham. Toch wil ze haar afkomst niet vergeten en reflecteert ze haar cultuur elke dag in haar keuken. Zoals ze in haar ‘familia’ zeggen, koken is drie keer plezier. Wanneer je aan het koken bent, wanneer je geniet van het eten en wanneer je andere mensen laat meegenieten. Zij kookt: magras con tomate en torrijas. Nog te bepalen – 22 maart Deze kooksessie zal kaderen in de week van de diversiteit. Zijn je smaakpapillen geprikkeld? Schrijf je in op de wachtlijst. Dan bekijken we of we een tweede lessenreeks kunnen organiseren. Waar? Wanneer?

Keuken De Zille 24/11 – 26/01 – 23/02 – 22/03 telkens om 19.00 uur Prijs? 10 euro per persoon Meer info? www.ham.be/grenzeloos-koken

16

www.ham.be


GOED OM #VRIJETIJD WETEN

Wensboomballen knutselaars gezocht! Ook dit jaar zal onze wensboom in volle glorie pronken in de bib. En net als vorig jaar hebben we jou nodig om de boom te versieren. Ben je tussen de 1 en 110 jaar jong en knutsel je graag? Haal dan snel je gratis bal op in het VrijeTijdsPunt of het dienstencentrum (1 bal per persoon), registreer je, breng je bal terug binnen nadat je hem feestelijk aangekleed hebt en wie weet … win je ook nog een mooie prijs. En wil je nadien graag je bal terug? Dan kan je hem na de feestdagen weer komen ophalen. Meer info, inspiratiefoto’s en het reglement vind je op www.ham.be/wensboomballenactie.

De vernieuwde wandelkaart is er! GOED VOOR MEER DAN 130 KM WANDELPLEZIER.

Onze vernieuwde wandelkaart leidt je langs zorgvuldig geselecteerde paden in een prachtig decor en verwent zowel de recreatieve als de doorwinterde wandelaar. Er is nu ook de uitbreiding naar onze buurgemeente Beringen (Beverlo) waardoor het wandelgebied nog uitgebreider is. De kaart is te koop in ons VrijeTijdsPunt voor 2 euro. Je kan ook de wandelapp downloaden via www.wandelknooppunt.be. Op 9 (parkeer)plaatsen werden bovendien infoborden geplaatst. Bordje/paaltje verdwenen of vernield, een boom op je pad? Stuur de locatie, liefst met een duidelijke foto naar vrijetijd@ham.be. www.ham.be/wandelknooppuntenham

Veerle Malschaert Je suis Pippi 9 december 20.00 uur

Buurthuis Sint-Jan Genebos i.s.m. Toneelkring Sint-Jan Genebos - 7,50 euro We zitten allemaal in de shit. Zo ook Veerle Malschaert, maar daar gaan we het niet over hebben. Of toch wel! Maar dan op de leukste manier die er te vinden is. En vooral hoe we eruit geraken. Inschrijven: https://reservaties.ham.be/Volwassenen.aspx

Kunstkamp ‘Kunst in Ham’ door Atelier Kastart Wat? Waar? Wanneer? Voor wie? Prijs? Meebrengen?

We vertrekken vanuit bestaande kunstwerken in Ham, i.s.m. plaatselijke kunstenaars. Buurthuis Genendijk 3 januari t.e.m. 7 januari, van 9.00 tot 16.00 uur (gratis opvang van 8.00 tot 17.00 uur) Kinderen en jeugd vanaf het 1ste leerjaar 90 euro Lunch, tussendoortjes, drankje, kleding die vuil mag worden inham • december 2021

17


BrakaaD

Sfeervolle winterwandeling in de bossen van Gerhees!

29 & 30

DECEMBER 2021

Tijdens deze avondwandeling nemen we de bezoekers mee in een betoverende wereld vol lichtjes en vuur en maken ze kennis met verschillende personages. Reserveren is verplicht: www.ham.be/brakaad Beperkt aantal deelnemers per tijdslot – 1ste vertrek 18 uur Inschrijving: 3 euro (incl. soep) – kinderen tot 4 jaar gratis Vertrek: Chiro Tijl&Nele – Bremstraat 7 – Ham

WINTERSE LEKKERNIJEN Info: Dienst VrijeTijd – 013 61 10 70 – www.ham.be/brakaad 18

www.ham.be


#geflitst Meer foto’s? www.ham.be/haminbeeld www.jeugdraadham.be  gemeenteham  jeugddienstham  jeugddienstham  sportdienstham

Door de coronapandemie kon de traditionele onthaaldag voor nieuwe inwoners in 2020 niet doorgaan. Die van 2021 konden we pas in oktober organiseren, met een virtuele rondrit doorheen de gemeente en een bezoek aan het VrijeTijdsPunt/ bibliotheek en jeugdhuis De Stip. #welkominHam! De collega’s van gemeente en sociale dienst Ham en de lokale politie hebben gedurende 17 seconden luid kabaal gemaakt voor de werelddag van verzet tegen armoede op 17 oktober. #laatvanjehoren

Op maandag 25 oktober werd de hondenlosloopzone in het bos aan de Oude Pastorie in Ham officieel ingelopen. Alle deelnemende viervoeters kregen na afloop een zakje met hondenkoekjes cadeau, herbruikbaar als hondenpoepzakje. #circulair Op 27 oktober organiseerde dienstencentrum De Roerdomp een nieuwe workshop bloemschikken, met deze prachtige tafelbloemstukken als eindresultaat! #creatief #bloemen

De inclusieve speeltuin is sinds eind augustus een feit, maar een feestelijk openingsmoment voor jong en oud mocht niet ontbreken. Op 10 november was het zover, met een glaasje, glittertattoos en een ballonplooier! #speelpleziervooriedereen


#geflitst Meer foto’s? www.ham.be/haminbeeld www.jeugdraadham.be  gemeenteham  jeugddienstham  jeugddienstham  sportdienstham

Op woensdag 27 oktober was het Halloween in de les Multimove. De kinderen trokken een griezelig kostuum aan. Heksensoep maken, vliegen op een bezemsteel, dansen, spookjes vangen ... het kwam allemaal aan bod!

Panna Cup Ham trok naar de Populierenwijk en kreeg heel wat regen te verduren! Gelukkig bestaan er tenten en kon balgoochelaar Filip aan de slag met enthousiaste kids. Gezellig ondanks de kleine tyfoon.

Kids Café Ham blijft records verbreken. Dubbel aanbod Kids Café PLUS, Kids Café ZES en Kids Café VIJF in november! 20

www.ham.be

De kleuterfilm in de herfstvakantie in JH De Stip werd voorafgegaan met een verrassingsbingo. Op vraag van een kleuter! Iedereen had prijs.


#JEUGD

18e SPRINGEDINGDAG @ Sporthal ‘t Vlietje

ZONDAG 26 DECEMBER – GRATIS INKOM Samen met Team Jeugdraad en de Hamse jeugdverenigingen wordt er gekozen voor een meer comfortabele SPD-beleving voor begeleiding en kinderen. Zeker gezien de huidige situatie. Geen totale drukte meer, minder grote mensen, aandacht voor luchtkwaliteit.

KIDS CAFé Light Painting @ De Zille

Daarom werken we nu met inschrijvingen en blokken. Je kan maar inschrijven voor 1 blok, wanneer er de dag zelf nog plaatsen vrij zijn, kan je nog aanmelden aan de inkom.

GROEP VIJF 13.30 TOT 14.45 UUR GROEP ZES 15.00 TOT 16.15 UUR GROEP PLUS 16.30 TOT 18.00 UUR

KLEUTERBLOK 1 / 9.30 uur - 10.30 uur Kleuters (tot ca. 6 jaar) met ouders – ca. 50 kinderen Mondmaskers verplicht voor ouders

DONDERDAG 30 DECEMBER

Samen met Johan De Cameraman gaan jullie aan de slag met een fototoestel en een donkere ruimte. Met een trage sluitertijd kan je geweldige creaties toveren! Voor tieners van het 5de en 6de leerjaar & 1ste-2de-3de middelbaar Enkel met inschrijving via jeugddienst@ham.be vooraf. Het aantal plaatsen is beperkt. 2 euro inclusief drankje (ter plaatse te betalen). Extra consumpties aan 1 euro. We spreken telkens af aan de achterzijde van De Zille (afdak).

KIDS CAFé @ JH De Stip

VAN 14.00 TOT 16.15 UUR

ZES – WOENSDAG 24 NOVEMBER VIJF – WOENSDAG 1 DECEMBER

KLEUTERBLOK 2 / 11.15 uur - 12.15 uur Kleuters (tot ca. 6 jaar) met ouders – ca. 50 kinderen Mondmaskers verplicht voor ouders BLOK 3 / 13.00 uur - 15.00 uur 1ste tot 6de leerjaar zonder ouders – ca. 200 kinderen Cafetaria enkel open voor kinderen / consumpties aan 1 euro BLOK 4 / 16.00 uur - 18.00 uur 1ste tot 6de leerjaar zonder ouders – ca. 200 kinderen Cafetaria enkel open voor kinderen / consumpties aan 1 euro Op vrijdag 24/12 van 13.00 tot 14.30 uur zijn kinderen met een beperking weer van harte welkom om in alle rust te proeven van de attracties, ook hier graag even inschrijven aub. Inschrijven kan vanaf 29 november 17.00 uur via reservaties.ham.be (indien je een account hebt of maak er één) of via jeugddienst@ham.be.

Enkel voor jongens en meisjes van het 5de en 6de leerjaar. Het recept is dat van de vorige 14 jaar: je mag gratis kickeren, voetballen, bouwen, hangen, … wat je doet, beslis je zelf. Ben je wat later? Geen probleem, je mag altijd binnenspringen of vroeger naar huis gaan. Dit spreek je thuis af. Er is enkel toezicht in De Stip op een goed verloop. Geen opvangregeling. Drankjes en chips aan 1 euro. Meer data zie kalender www.jeugdraadham.be. Info: jeugddienst@ham.be - 013 61 10 67 Volg ook /JEUGDDIENSTHAM voor updates & last-minute nieuws. inham • december 2021

21


GOED OM WETEN #SPORT

Sportkampen kerstvakantie INSCHRIJVEN VANAF 29 NOVEMBER 17.00 UUR NIEUWJAARSKRIEBELS

NIEUWJAARS 2-DAAGSE

Wat? Uitdagende speellandschappen, spelletjes, knutselen en dans op maat van de sportieve kleuter. Doelgroep? 1ste t.e.m. 3de kleuterklas Waar? Sporthal Kristoffelheem Wanneer? Maandag 27 t.e.m. woensdag 29 december Uur? 9.00 tot 12.00 uur Prijs? 18 euro, koekje en drankje inbegrepen

Wat? Samen met vriendjes en vriendinnetjes spelletjes spelen, op reis rond de wereld, omnisporten … Doelgroep? Kinderen van 6 tot 12 jaar Waar? Sporthal Kristoffelheem Wanneer? Dinsdag 28 en woensdag 29 december Hoe laat? 13.00 tot 16.00 uur Info? Gelieve een drankje en een koekje voor tussendoor te voorzien. Prijs? 12 euro

SCHAATSEN Wat? Doelgroep? Wanneer?

Vrij schaatsen van 14.00 tot 16.15 uur Kinderen vanaf het eerste leerjaar Maandag 27 december

Opstapplaatsen: 13.00 uur Sporthal Kristoffelheem 13.10 uur Kinderopvang Patoe 13.15 uur Bushalte oprit snelweg We zijn terug rond 17.00 uur. Prijs?

6 euro, inclusief busvervoer, inkom schaatsbaan en huur schaatsen.

Handschoenen zijn verplicht!

eer #3945ham

#sportersbelevenm

Inschrijven en betalen voor de sportkampen kan vanaf maandag 29 november om 17.00 uur via www.ham.be/inschrijven of bij de vrijetijdsbalie (cash/bancontact) in de bib.

ANNULEREN Wie minder dan 1 week voor aanvang van het kamp annuleert of wie niet aanwezig is op het kamp zonder te verwittigen, moet het volledige bedrag betalen. Terugbetaling van de gemiste dagen kan alleen na voorlegging van een doktersattest (er is wel een administratieve kost van 5 euro) of na annulatie door de sportdienst zelf. Info: Sportdienst Ham 013 61 10 70 sportdienst@ham.be www.ham.be/inschrijven www.ham.be/sportkampen

Maand van de sportclub Tijdens de maand september kon je in totaal bij 17 verschillende sportorganisaties gaan proeven van een gratis initiatieles. Deelnemers konden door deel te nemen in de prijzen vallen.

22

www.ham.be


Loopcriterium Limburg sluit loopseizoen af Met het Loopcriterium richten we ons vooral op de beginnende en recreatieve loper die graag op een andere locatie wil gaan joggen. En ook dit jaar kon dat nog niet zoals we andere jaren gewoon zijn. In Leopoldsburg, Ham en Heusden-Zolder werd de bosloop opnieuw een afgepijld parcours dat enkele weken vrij te lopen was. Via Strava konden de lopers zich met elkaar meten. In Beringen en Halen kon de bosloop effectief doorgaan. In totaal telden we 737 Stravalopers op de uitgepijlde lopen en 290 lopers op de gezamenlijke loopjes. Hiermee hebben we weer meer dan 1.000 mensen hun loopschoenen laten aantrekken. Uit alle deelnemers maakten 5 personen kans op een waardebon van €50 van Di Angeli. En de winnaars zijn: - Ronny Tielemans - Liene van de weert - Bart Wouters - Manual Moons - Tinneke van den Akker Zij worden nog persoonlijk gecontacteerd.

#MILIEU

inham • december 2021

23


GOED OM WETEN #MILIEU #VRIJETIJD

bestuursperiode 2019-2024 van de lokale besturen. Alle bomen die geplant worden tussen 1 januari 2019 en 31 december 2024 worden opgenomen in de telling. De gemeente Ham engageert zich om in deze periode bijkomend 3.000 à 4.000 bomen (laanbomen en bosplantsoen) aan te planten. Op 13 januari 2021 werd de overeenkomst tussen LSM (Limburg Sterk Merk) en de gemeente Ham afgesloten met betrekking tot het project ‘Klimaatbomen-Ham’ en heeft de gemeente recht op een subsidiebedrag van 12.400 euro voor het aanplanten van laanbomen in de woonkernen.

LAANBOMEN

Aanplanting laanbomen Iedereen is ervan overtuigd dat bomen veel voordelen hebben in tijden van klimaatverstoring. Bomen zorgen immers voor opname van CO2, verminderen de luchtvervuiling, verkoelen bij hitte en helpen hitte-eilanden voorkomen. Ze beschermen bovendien tegen overstromingen en stimuleren een meer natuurlijk waterbeheer, bevorderen het behoud van biodiversiteit, gaan verdroging en droge bodems tegen. Kortom, bomen verhogen onze woon- en levenskwaliteit enorm.

De gemeente Ham zet momenteel erg in op aanplanten van groen en heeft hiervoor al enkele initiatieven onderschreven.

RUIMTE VOOR BOMEN Bijna dag op dag 4 jaar geleden – op 27 november 2017 – heeft de gemeente de engagementsverklaring 'Ruimte voor Bomen' ondertekend. Hierin heeft de gemeente zich onder meer bereid verklaard om zich in te zetten om in de leefomgeving klimaatbomen aan te planten. Meer bepaald op plaatsen waar ze gezond kunnen uitgroeien en een meerwaarde betekenen voor de algemene levenskwaliteit.

BOMENCHARTER Eind vorig jaar – op 21 december 2020 – werd beslist om het Bomencharter te ondertekenen. Dit charter heeft betrekking op de 24

www.ham.be

De gemeente Ham heeft de afgelopen twee jaar al ernstige inspanningen gedaan voor het aanplanten van laanbomen. Deze tendens zal worden verdergezet tijdens de volgende jaren. Vooropgesteld wordt dat we jaarlijks gemiddeld een aanplant van 200 laanbomen kunnen uitvoeren. Momenteel zijn de voorbereidingen voor de aanplantingen van enkele straten in volle gang. Het gaat over: Kerkhofstraat: Ulmus 'Columnella' Beukenlaan: Fraxinus excelsior 'Allgold' O.L.Vrouwstraat: Liquidambar 'Worplesdon' Stokerijstraat: Liquidambar 'Worplesdon' Berkenweg: Liriodendron tulipifera Kerkstraat: Ulmus 'Columnella' Oude Baan: Fraxinus ornus 'obelisk' In de Merelstraat, Spoorwegstraat en de Sportlaan zullen de bomen en de onderbeplanting in de verkeersremmers vervangen worden door lage groenblijvende heesters en dezelfde soort bomen zoals de laanbomen die reeds werden aangeplant.


Ophaaldagen afval in december 2021: - PAPIER: 4/12 - GROENAFVAL: 3/12, 17/12 EN 31/12 - HUISVUIL: 10/12 EN 24/12 - PMD: 3/12, 17/12 EN 31/12

* Papier en karton zal in de volgende straten opgehaald worden op 6 december: Abeelstraat, Anjerstraat, Bomanstraat, Boringwijk, Brouwerstraat, Duivenpad, Dorpsstraat, Dwarsstraat,

Heerbaanstraat, Hoekstraat, Hollestraat, Homansveld, Hopstraat, Iepstraat, Kanaalstraat, Kleinveld, Kwamol, Lijsterstraat, Lotteven, Maasbeekstraat, Merelstraat, Nijverheidsweg, O.L.Vrouwstraat, Pastoriestraat, Platanenlaan, Populierenwijk, Poststraat, Rozenlaan, Schipperstraat, Smidsestraat, Slagveld, Sparrenweg, Spoorwegstraat, Sportlaan, Steenkoolwijk, Vaartstraat, Vinkenstraat, Vlierstraat, Walnootstraat, Wandelstraat, Wasseven, Wilgenstraat, Zandstraat, Zegelpad. OPGELET: Zorg ervoor dat je afval om 6.00 uur ’s morgens aan de straat staat. Zo ben je er zeker van dat het wordt meegenomen. De ophaalploegen zijn immers al vroeg op pad!

Omruilactie oude afvalzakken tussen 1 december en 31 maart Vanaf 1 december 2021 tot en met 31 maart 2022 kunnen inwoners volledige rollen oude zakken omruilen voor nieuwe rollen. Dit kan op het recyclagepark van Limburg.net, Truibroek 16, 3945 Ham. De openingsuren vind je terug via www.limburg.net/recyclageparken. Losse oude zakken kunnen niet worden ingeruild, maar mogen buitengezet worden tot en met 31 december 2021. AFVALSOORT

NIET GELDIG VANAF 1 JANUARI 2022 OM TE RUILEN VOOR

PMD

Blauwe zak met zwart treklint

Nieuwe blauwe zak met wit treklint

Huisvuil

Bordeaux zak (klein en groot)

Grijze zak (klein en groot)

Groenafval

Witte (composteerbare zak)

Groene plastic zak

Meer informatie: www.ham.be/omruilactieafvalzakken

Naam: Adres: Tel. nr.: E-mail: Plaats van het probleem: PROBLEMEN

EN SNELLELRIJKER MAKKEIA V et .be/e-lok

MELDINGSKAART

Het wegdek is beschadigd De voetpaden moeten hersteld worden Onderhoud van de plantsoenen is gewenst De riolering is verstopt De openbare verlichting is defect Andere problemen:

www.ham

U kan deze kaart terugsturen naar het College van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 19, 3945 Ham. U kan ze ook afgeven aan het onthaal van het gemeentehuis. inham • december 2021

25


#WONEN

Renoveren = advies van de Huisdokter vragen! Een huis verbouwen, is één van de grootste investeringen in een mensenleven. Wie duurzaam wil verbouwen, vraagt éérst advies van de Huisdokter. Je krijgt onafhankelijk en objectief advies op maat en – als je meerdere ingrepen plant – ook aan huis van deze specialist. Hij bekijkt samen met jou de huidige situatie van je huis en formuleert zijn aanbevelingen om jouw woning nu al klaar te maken voor levenslang comfort. Uiteraard doe je hiermee ook jouw energiefactuur én het milieu een groot plezier.

Tijdens elk advies krijg je alle informatie over premies, subsidies en alle mogelijke (groene) leningen. Je krijgt na afloop van het Huisdokterbezoek een Renovatierapport waarin het advies van de Huisdokter op een heldere, begrijpbare manier is neergeschreven. Het Renovatierapport helpt je om offertes op te vragen en te vergelijken, gesprekken met aannemers te voeren en vooral: een goed inzicht te krijgen in de situatie van je woning én de werken die

frankeren als brief

je kan uitvoeren om ze op tal van vlakken te verbeteren. Voor een Huisdokterbezoek met Renovatierapport betaal je dankzij de steun van onze gemeente slechts 50 euro. Reserveer nu je advies! 011 39 75 75 www.de-huisdokter.be

SNELLER EN MAKKE LIJKER VIA ww w.ham.be /e

-loket

College van burgemeester en schepenen Dorpsstraat 19 3945 Ham

26

www.ham.be


#WIE IS VAN DIENST DOKTERS Ma. 8 uur tot Vr. 19 uur: Centraal nummer 013 67 58 58 Alle huisartsen van de regio Ham-Olmen werken met een centraal bereikbaar wachtnummer. Als u dit nummer vormt, komt u automatisch terecht bij de dokter van dienst. Als u bij de dokter thuis wilt gaan, is het aangeraden om hem eerst telefonisch te verwittigen. Vr. 19 uur tot Ma. 8 uur: Mijn Wachtpost 011 71 56 50 Medisch Centrum Beringen Hospitaalstraat 27, 3580 Beringen www.mijnhuisartsenwachtpost.be

BRANDWEER LEOPOLDSBURG 011 34 31 33. Voor dringende hulp: 112

APOTHEKERS Vind een apotheek van wacht: • op de website www.apotheek.be • via telefoon naar 0903 99 000 (€1.5/minuut) • via de apotheek app op uw smartphone • op de wachtaffiche bij uw vertrouwde apotheek

ZIEKENVERVOER ANTIGIFCENTRUM: 070 245 245 VLAAMS KRUIS: 0477 66 81 11 VLAAMS KRUIS: ambulance 24/24 - 7/7 VLAAMS KRUIS: tessenderlo@hvk.be RODE KRUIS: 105 HULPDIENST: 013 66 44 48 of 0497 13 31 97

TANDARTSEN De wachtdiensten voor tandartsen zijn telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 18.00 uur, zowel op zaterdag/zondag als feestdagen. Je bereikt de tandarts op het centraal nummer 0903 39 969, waarbij je tijdens de voorgestelde uren doorverbonden wordt naar de dichtstbijzijnde tandarts van wacht. DIERENARTSEN 4-5 december Dr. H. Coenen, Ringlaan 244, 3550 Zolder, 011 53 70 33 11-12 december Dr. L. Mertens, Koolmijnlaan 70, 3580 Beringen, 011 43 26 81 18-19 december DAP Sonuwe, Beringersteenweg 103, 3520 Zonhoven, 011 82 15 61 De overige data waren bij publicatie nog niet bekend. Raadpleeg de gemeentelijke website voor recente updates via www.ham.be/ wachtdiensten. KINDEROPVANG HAM KINDEROPVANG PATOE EN KINDERDAGVERBLIJF PETIT PATOE Stipstraat 1 - 3945 Ham 013 53 11 56 patoe@vdkomma.be www.ham.be/kinderopvangPOLITIEHULP 011 27 95 79 - 101

DE WATERGROEP 02 238 96 99 WACHTDIENST FLUVIUS INFOLIJN: 078 35 35 34 STORINGSLIJN: 078 35 35 00 BIJ GASBREUK: 0800 65 0 65 STRAATLAMPEN: 0800 63 535 LIMBURG.NET Gratis nummer 0800 90 720

POSTKANTOOR HAM Particulieren: 022 012345 Bedrijven & overheidsinstanties: 022 011111 AA TESSENDERLO, HULST, OOSTHAM EN VLAANDEREN Ellen: 0498 14 43 94 Jos: 0476 41 89 21 Sandra: 0478 68 31 79 Phaedra: 0498 53 76 95 Kris: 0475 37 36 79 03 239 14 15 VZW PANDORA Meld- en steunpunt voor mishandeling, verkrachting en incest 24 uur telefoonlijn 011 26 10 60

HOOFDCOMMISSARIAAT BERINGEN Ma t.e.m. Vr. Za

7.30 tot 20.00 uur 9.00 tot 17.00 uur

WIJKKANTOOR HAM Ma Di, Do en Vr. Woe

8.30 tot 12.00 uur 13.30 tot 19.00 uur 8.30 tot 12.00 uur 8.30 tot 12.00 uur 13.00 tot 16.30 uur

Buiten de openingsuren en op zondag bel 101.

WIJKAGENTEN ANTENNE HAM Dorpsstraat 19, 3945 Ham ­ 013 67 08 80 - 101 Hoofdcommissariaat Beringen, Mijnschoolstraat 84 011 27 95 79 - 101

Gunter Nys

De contactgegevens van andere vrije beroepen kan je raadplegen via www.ham.be/ondernemersloket KRINGWINKEL DE BIEHAL 011 63 68 44

Patrick Dirkx

Ontmoetingsgroep HaM donderdag 2 december

Leer andere (groot)ouders kennen in je buurt Ouder-kindyoga

Jan Hermans

Vogels + voedingsbollen knutselen De Zille Dorpsstraat 17, Ham 09u00-11u30 Kinderen welkom Gratis Neem een mondmasker en dekentje mee! Inschrijven via 0490/44.16.10 (Eva) of 0470/51.31.71 (Marie)

Frieda Winderickx inham • december 2021

27


Sociale dienst in de kijker! Wie zijn we, wat doen we? Graag nodigen we jullie uit op de ontmoetingsdag van de sociale dienst! WANNEER: Woensdag 8 december van 14.00 tot 18.00 uur WAAR: Jeugdhuis De Stip Stipstraat 2 – 3945 Ham Wij bieden jullie dan graag een gratis drankje en warm hapje aan met heel wat magische randanimatie voor groot en klein. Heb je vragen, wil je weten wat we doen en heb je zin in een leuke namiddag? Kom dan zeker eens langs! Hopelijk tot dan! sociale.dienst@ham.be of 013 61 10 00


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.