Page 1

infoLOCHRISTI

Gemeentelijk informatieblad

ga voor een 100% warm nest 7

Baloise Belgium Tour maart 2014

10

15

Kom buiten spelen ge me e nte l oc h ri st i

Gevaar in de bib? 

l oc h ri st i 9080

 www.lochristi.be


Inhoud & colofon Contactgegevens, bevoegdheden en spreekuren burgemeester, schepenen en O.C.M.W.-voorzitter Burgemeester Yves Deswaene 09 326 88 14 – 0475 98 23 27 burgemeester@lochristi.be bevoegdheden: bevolking, burgerlijke stand, vreemdelingen, brandweer, civiele bescherming, externe communicatie, onderwijs, politie, veiligheid, verkeer, mobiliteit spreekuren: donderdag van 16u tot 18.30u, zaterdag van 9u tot 12u of na afspraak Eerste schepen Hervé Stevens 09 355 99 44 – 0475 48 46 18 herve.stevens@lochristi.be bevoegdheden: land- en tuinbouw, patrimonium, personeel, openbaar groen, begraafplaatsen spreekuren: vrijdag van 10u tot 12u of na afspraak Tweede schepen Janine Stadeus 09 355 76 87 janine.stadeus@lochristi.be bevoegdheden: gezins- en ouderenbeleid, ontwikkelingshulp, gelijke kansen, sociale zaken, welzijn spreekuren: maandag van 10u tot 12u of na afspraak Derde schepen Sandro Di Nunzio 09 326 88 18 sandro.dinunzio@lochristi.be bevoegdheden: financiën, jeugd, sport, ruimtelijke ordening spreekuren: zaterdag van 10u tot 12u of na afspraak Vierde schepen Marie-Claire Van Nieuwenhuyse 0477 93 56 39 marie-claire.vannieuwenhuyse@lochristi.be bevoegdheden: bibliotheek, cultuur, feestelijkheden, toerisme spreekuren: woensdag van 9.30u tot 11.30u of na afspraak Vijfde schepen Patricia Van De Weghe 0498 90 40 86 patricia.vandeweghe@lochristi.be bevoegdheden: milieu, duurzaamheid en energie, lokale economie en middenstand, kinderopvang en interne communicatie spreekuren: vrijdag van 9.30u tot 12u of na afspraak Zesde schepen Jean-Pierre Raman 0476 32 56 01 jean-pierre.raman@lochristi.be bevoegdheden: afvalbeleid, recyclagepark, openbare werken spreekuren: donderdag van 16u tot 18u of na afspraak Zevende schepen Patrick Maes 09 355 07 15 of 09 355 93 09 voorzitter@ocmwlochristi.be bevoegdheden: O.C.M.W.-voorzitter Spreekuren: in het Sociaal Huis na afspraak 2

infoLOCHRISTI

In de kijker...................................................................................................... 3 Nieuws.................................................................................................................. 4 Mobiliteit............................................................................................................ 8 Sport........................................................................................................................ 9 Jeugd.................................................................................................................. 10 Cultuur............................................................................................................. 13 Milieu.................................................................................................................. 17 Welzijn............................................................................................................... 21 UIT in Lochristi.................................................................................... 24

InfoLochristi

Coördinatie

maandelijks informatieblad 12de jaargang, nummer 3 maart 2014

Lieven De Bosscher Communicatie verantwoordelijke 09 326 88 06 communicatie@lochristi.be

Verantwoordelijke uitgever

Layout: www.coppens-druk.be

Yves Deswaene College van burgemeester en schepenen Dorp-West 52, 9080 Lochristi

Druk: Geers Offset

Gemeentelijke diensten Algemeen Bevolkingsdienst & burgelijke stand Bibliotheek Cultuurdienst Financiële dienst Gemeenteschool Jeugddienst Milieudienst Mobiliteit Openbare werken Ouderenbeleid Recyclagepark Ruimtelijke ordening Secretariaat Sportdienst Technische dienst Technisch uitvoerende Dienst (TUD) Toerisme

09 326 88 00

gemeente@lochristi.be

09 326 88 00 09 356 60 73 09 326 88 27 09 326 88 10 09 355 56 95 09 355 65 66 09 326 88 04 09 326 97 70 09 326 88 03 09 326 97 76 09 355 52 06 09 326 88 25 09 326 88 12 09 355 26 92 09 326 88 28

bevolking@lochristi.be bibliotheek@lochristi.be cultuur@lochristi.be ontvanger@lochristi.be gbs.lochristi@telenet.be jeugddienst@lochristi.be milieu@lochristi.be mobiliteit@lochristi.be openbare.werken@lochristi.be drieke.henau@lochristi.be milieu@lochristi.be ruimtelijke.ordening@lochristi.be secretariaat@lochristi.be sportdienst@lochristi.be td@lochristi.be

09 355 07 34 09 326 88 27

tud@lochristi.be toerisme@lochristi.be

Nuttige info

AA Groep Bloemenstreek 03 239 14 15 AA Groep De Bron 0478 20 20 64 Ambulance (noodnummer) 112 Antigifcentrum 070 245 245 Buurtinformatienetwerk Brandweer (niet dringende oproepen) 09 355 60 90 Brandweer (noodnummer) 112 Cardstop 070 344 344 Child Focus 116000 Kinder- en jongerentelefoon 102 OCMW 09 355 93 09 Politie (noodnummer) 101 Politiezone Pyenbroeck (niet-dringende oproepen) 09 355 74 40 Rode Kruis Vlaanderen 105 Sociaal Huis 09 355 93 09 Tele-Onthaal 106 Veilig Vrijenlijn 078 15 15 15 Vlaamse infolijn 1700 Wachtdienst apothekers 09 00 10 500 Wachtdienst huisartsen 09 328 84 88 Wachtdienst tandartsen 09 03 399 69

w w w. l o c h ri st i. b e 

0479 68 38 78

www.binlo.be

info@ocmwlochristi.be

info@ocmwlochristi.be

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 90 8 0


in de kijker

Ga voor een 100% warm nest met de nieuwe energiepremies (Ver)bouw je energiezuinig, dan krijg je van de Vlaamse overheid premies. Er zijn dit jaar drie nieuwigheden: de afschaffing van het maximumpremiebedrag voor muur-, dak- en vloerisolatie en beglazing, een extra hoge premie voor de combinatie nieuwe ramen-muurisolatie en premies voor zonneboilers en warmtepompen in nieuwbouw.

Geen maximumpremiebedrag meer voor na-isolatie

Beschermde klanten

Er is niet langer een maximumbedrag voor de premie voor de isolatie van dak, muur en vloer en de vervanging van oude beglazing in een bestaande woning (vóór 1 januari 2006). In 2013 werd max. 120m² dakisolatie gesubsidieerd en kreeg je max. 800 euro voor de navulling van je spouw. Dit jaar zijn deze maxima geschrapt. Voor dakisolatie hangt de premie, net zoals in 2013, af van de Rwaarde (R = min. 3,5). Laat je je dak isoleren door een aannemer, dan schommelt de premie tussen 6 (min. R 3,5) en 8 (R = min. 4,5) euro/m². Doe je het zelf, dan krijg je de helft van dat bedrag. Muur- en vloerisolatie moet je altijd door een aannemer laten plaatsen. Voor spouw- of vloerisolatie blijft de premie dezelfde: 6 euro/m². Ook als je een aannemer een buitenmuur aan de buitenkant laat isoleren, blijft de premie dezelfde: 15 euro/m².

Beschermde klanten krijgen een premie van 800 euro voor de installatie van een condensatieketel in een bestaande woning.

E-peil Voor nieuwbouwwoningen wordt een premie toegekend op basis van het E-peil. Hoe lager je E-peil, hoe energiezuiniger je woning, hoe lager je energiefactuur én hoe hoger je premie. Dien je dit jaar een bouwaanvraag in, dan krijg je enkel nog een premie als het E-peil 40 en lager is. Voor een nieuwe woning bedraagt de premie 1.800 euro met een extra van 50 euro/punt minder dan 40, voor een nieuw appartement is het 800 euro met een toeslag van 30 euro/extra punt dat je beter doet.

Ook korting op onroerende voorheffing voor nieuwbouw

Nieuw: combipremie De premie van 12 euro/m² voor de vervanging van enkel glas door hoogrendementsglas (Ug = max. 1,1) en de premie van 15 euro/ m² voor de vervanging van enkel of dubbel glas door hoogrendementsglas (Ug = max. 0,8) blijven bestaan. Maar als je dit combineert met met muurisolatie, dan krijg je dankzij de nieuwe combipremie een veel hoger bedrag. De premie voor muurisolatie blijft dezelfde, maar voor de vervanging van enkel glas door hoogrendementsglas (Ug = max. 1,1) wordt de premie opgetrokken tot 48 euro/m², met een max. van 1.680 euro. Voor de vervanging van enkel of dubbel glas door hoogrendementsglas (Ug = max. 0,8) stijgt ze tot 60 euro/m², met een max. van 2.100 euro.

Bouw je energiezuinig, dan kan je een aanzienlijke korting krijgen op de onroerende voorheffing: 50% bij een E-peil van max. E50 voor stedenbouwkundige aanvragen in 2013 en max. E40 voor 2014 en dat gedurende 5 jaar. Bij max. E30 bedraagt de korting 100% op de onroerende voorheffing, ook gedurende 5 jaar.

info

www.energiesparen.be

Opgelet: de combipremie geldt alleen als je álle ramen met enkele of gewoon dubbele beglazing met een Ug-waarde van 2,9 W/m²K of slechter vervangt. Om als gelijktijdig te worden beschouwd, moeten de eindfacturen voor ramen en muurisolatie binnen de 12 maanden vallen. Verder moeten de werken laten uitvoeren door een aannemer en moet je ook het raamwerk vernieuwen (dus niet alleen de bestaande beglazing).

Warmtepomp Voor de installatie van een warmtepomp door een aannemer kan je (afhankelijk van het type warmtepomp) een premie krijgen van max. 1.700 euro. Voor eindfacturen vanaf januari 2014 is die premie er ook voor nieuwbouwwoningen met een bouwaanvraag tot 31 december 2013 (vroeger was dat alleen voor bouwaanvragen van vóór 1 januari 2006).

Zonneboiler Voor de installatie van een zonneboiler door een aannemer bedraagt de premie 550 euro/m² apertuuroppervlak, met een max. van 2.750 euro en max. de helft van het factuurbedrag. De premie wordt voor eindfacturen vanaf januari 2014 ook toegekend aan alle woningen die voor eind 2013 aangesloten werden op het distributienet of met een bouwaanvraag van vóór die datum.

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 9 08 0

infoLOCHRISTI

3


NIEUWS nieuws

Uit de gemeenteraad – 27 januari Toetreding erfgoedcel Viersprong Land van Rode Op 1 juli 2013 ging de gemeenteraad principieel akkoord om toe te treden tot de erfgoedcel Viersprong Land van Rode. Toen was echter nog niet duidelijk hoeveel de gemeentelijke bijdrage per inwoner juist zou bedragen. Die bijdrage werd onlangs vastgelegd op 0,35 euro per inwoner per jaar. Daarom keurt de gemeenteraad nu toetreding definitief goed.

Brandweercommandant met pensioen Brandweercommandant Jean Pierre Van Renterghem (luitenantdienstchef-vrijwilliger) bereikt op 27 januari 2014 de leeftijdsgrens van 60 jaar. Daarom wordt hij eervol ontslagen op 1 februari 2014 en krijgt hij de eretitel van zijn graad. Omdat Luc Haenebalcke,

Agenda, beknopte lijst beslissingen en notulen gemeenteraad

Je kan je gratis abonneren op de agenda met de toelichting, de beknopte lijst van de beslissingen en de notulen (de integrale besluiten) van de gemeenteraad. Je krijgt die dan elke maand naar jou thuis opgestuurd via e-mail of via post. Een aanvraagformulier vind je op www.lochristi.be/gemeenteraad.

luitenant-vrijwilliger, momenteel de hoogste graad bekleedt in ons gemeentelijk brandweerkorps en hij ook het brevet heeft van dienstchef, stelt de gemeenteraad hem aan als waarnemend dienstchef.

Kort • Gratis grondafstand perceel in de Lichtelarestraat – goedkeuring ontwerpakte • Verkaveling Koning-Albertlaan (Lo-Immo)- goedkeuring rooilijn en ontwerp rioleringswerken • Samenwerkingsovereenkomst vzw Landelijke Kinderopvang en gemeente Lochristi voor buitenschoolse kinderopvang Stekelbees – goedkeuring aangepaste overeenkomst

Opgelet: de notulen ontvang je pas na goedkeuring ervan op de volgende gemeenteraad, de beknopte lijst van de beslissingen ontvang je enkele dagen na de gemeenteraad. Volgende gemeenteraden

• Maandag 24 maart – 20u – raadzaal

Afwijking wekelijkse rustdag Het college van burgemeester en schepenen staat een afwijking toe op de wekelijkse rustdag aan alle handelaren uit Lochristi van maandag 3 t.e.m. zondag 9 maart

4

infoLOCHRISTI

(op vraag van Horta De Meyer bvba). Tijdens deze weken mogen alle handelszaken geopend blijven zonder sluitingsdag.

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 90 8 0


nieuws

Gezocht: vrijwilligers voor stem- en telbureaus Voor de verkiezingen van het federale, Vlaamse en Europese parlement op zondag 25 mei zoeken we enthousiaste vrijwilligers om de taak van voorzitter of bijzitter van een stem- of telbureau op te nemen.

Ben je kiesgerechtigd in Lochristi, vriendelijk en kan je correct met mensen omgaan? Heb je enige administratieve ervaring en ben je op zondag 25 mei inzetbaar? Dan zijn wij op zoek naar jou.

van formulieren en proces-verbaal, stemkaarten, stembiljetten en gegevensdragers. Een bijzitter in het telbureau voert onder leiding van de telbureauvoorzitter administratieve taken uit.

Hoe worden de stembureaus samengesteld?

Kan iedereen voorzitter of bijzitter worden van een stembureau?

Bij de verkiezingen van 25 mei openen we in Lochristi 26 stembureaus. Elk bureau bestaat uit een voorzitter en bijzitters, door de kantonvoorzitter aangesteld.

Wat doet een stem- en telbureauvoorzitter en bijzitter? Op de verkiezingsdag spelen de stembureauvoorzitter en de leden van het stembureau een erg belangrijke rol. Zij moeten waken over het goede verloop van de stemverrichtingen. De stembureauvoorzitter leidt samen met een secretaris en bijzitters een stembureau. Hun taak bestaat er o.a. in de secretaris aan te stellen, het stembureau samen te stellen en de taken te verdelen. Ze controleren de identiteit van de kiezer en stippen hun aanwezigheid aan op de kiezerslijsten. Verder zorgen ze voor de handelingen bij de opening en sluiting van het bureau, toezicht en bijstand, invullen

Iedereen die kiesgerechtigd is in Lochristi en geen kandidaat is voor de verkiezingen, komt in aanmerking. Verder is het belangrijk dat je het Nederlands goed beheerst. Voorzitters van stem- en telbureaus, alsook bijzitters van een telbureau komen uit bepaalde beroepscategoriën.

Kleine vergoeding Voor de werkzaamheden ontvang je een wettelijke vergoeding. Wij zorgen voor een hapje en een drankje gedurende de dag.

Interesse? Je kan jouw kandidatuur tot 21 maart indienen bij de dienst Bevolking. (09 326 88 00, bevolking@lochristi.be)

Belastingvermindering incontinentiepatiënten Ben je een chronische incontinentiepatiënt of een nierpatiënt met buikvliesspoelingsbehandeling thuis? Dan heb je recht op een vermindering van de gemeentelijke milieubelasting. Je vraagt die jaarlijks opnieuw aan door onze financiële dienst een medisch attest te bezorgen. Dat kan tot en met 30 april.

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 9 08 0

info

Financiële dienst 09 326 88 10 financiele.dienst@lochristi.be

infoLOCHRISTI

5


nieuws

Tijdens paasvakantie op reis? Vergeet je Kids-ID niet! De kids-ID is een elektronisch identiteitsbewijs en beveiligd reisdocument. Je vraagt de Kids-ID 3 à 4 weken vóór je vertrek aan. Je komt hiervoor met je kind en een recente pasfoto naar de bevolkingsdienst van het gemeentehuis. Een Kids-ID kost 6 euro. Niet alle landen aanvaarden de Kids-ID als geldig identiteitsdocument. Op diplomatie.belgium.be vind je een overzicht. Voor elk vertrek informeer je je best ook over andere vereiste reisdocumenten. Deze informatie vind je bij de ambassade van je reisbestemming of in je reisbureau.

info

www.ibz.rrn.fgov.be (klik op Kids-ID) Bevolkingsdienst 09 326 88 00 bevolking@lochristi.be

Fiscale attesten De kosten voor de opvang van elk kind tot 12 jaar zijn fiscaal aftrekbaar. Ook sportkampen en jeugdwerk (o.a. speelpleinwerk) vallen onder deze regeling. Voor deze belastingvermindering heb je een fiscaal attest nodig (attest inzake uitgaven voor de opvang van kinderen van minder dan 12 jaar) De sportdienst (voor

sportkampen) en de jeugddienst (voor speelpleinwerk) sturen jou deze attesten automatisch op als je je belastingaangifte 2013 doet (vóór 31 maart).

info

Jeugddienst 09 355 65 66 0473 60 06 25 tienerwerking@lochristi.be

info

Sportdienst 09 355 26 92 sportdienst@lochristi.be

Zomersportkampen

Is je kind tussen 5 en 16 jaar oud? Dan kan het nu al uitkijken naar een sportieve en speelse zomer! Onze sport- en jeugddienst stelden een programma samen om duimen en vingers bij af te likken. Inschrijven voor de sport- en jeugdkampen en de combinaties met speelplein Joepla kan vanaf zaterdag 29 maart. Na de krokusvakantie geven we je kind via de kleuter- of lagere school onze brochure mee. De 12-plussers bezorgen we de brochure via de post. In deze brochure vind je een handig overzicht van alle kampen die je ofwel onderling, ofwel met speelplein Joepla kan combineren. Combinaties met de Landelijke Kinderopvang VZW maken het plaatje compleet. Je zal de brochure ook kunnen lezen op www.lochristi.be, www.speelpleinjoepla.be en www.jeugdlochristi.be.

6

infoLOCHRISTI

w w w. l o c h ri st i. b e 

Met maar liefst 1.500 beschikbare plaatsen willen de jeugd- en sportdienst zoveel mogelijk kinderen een leuke zomer bezorgen. Beide diensten werken zoveel mogelijk samen met lokale verenigingen en garanderen daarbij een kwaliteitsvolle organisatie tegen een betaalbare prijs. Dit jaar kan je zowel voor de sport- als voor de jeugdkampen op dezelfde dag inschrijven. Noteer dan ook zaterdag 29 maart met stip in je agenda en wees er snel bij!

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 90 8 0


nieuws

Lochristi ontvangt Baloise Belgium Tour Voor het vierde jaar op rij doet de Baloise Belgium Tour (vroegere Ronde van België) Lochristi aan. Onze gemeente is niet alleen de startplaats van de eerste rit, maar organiseert ook de ploegenvoorstelling.

Ploegenvoorstelling op dinsdag 27 mei Op dinsdag 27 mei van 18.30u tot 21.30u (onder voorbehoud) worden alle deelnemende ploegen voorgesteld op een groot podium op de N70 (Dorp-Oost), ter hoogte van de kerk. Vlak vóór het podium, in een tent ter hoogte van Edugo, organiseren we een VIP-café. Handelaars die na de ploegenvoorstelling op dinsdagavond 27 mei een eigen evenement organiseren, kunnen dit tot vrijdag 4 april melden aan de communicatiedienst (via communicatie@lochristi.be). Hun activiteiten worden dan opgenomen in de gemeentelijke communicatie (o.a. huis-aanhuisfolder).

Start eerste rit op woensdag 28 mei De startzone bevindt zich opnieuw op de N70 tussen de Stationsstraat en Bosdreef. Rond 10u (o.v.) komen de renners het wedstrijdblad tekenen op het podium vlakbij de Burgemeester Vermeulenlaan. De start zelf vindt plaats om 11.30u (o.v.) op de N70 ter hoogte van Edugo. Na een plaatselijke ronde zet het peloton koers naar aankomstplaats Buggenhout.

Net als de voorbije jaren organiseren we opnieuw een groots ontbijt. In een tent op de N70 vlakbij het startpodium kan je genieten van een uitgebreid ontbijtbuffet. We maken binnenkort de verkooppunten bekend. Momenteel kan je dus nog geen kaarten kopen.

Verkeersmaatregelen volgen nog De ploegenvoorstelling op dinsdag 27 mei en de start en doortocht van de rit op woensdag 28 mei zullen heel wat verkeersmaatregelen met zich meebrengen. Zo zullen er op beide dagen verschillende straten (o.a. de N70) afgesloten worden en zullen er parkeerverboden gelden. Van zodra alle verkeersmaatregelen bekend zijn, zullen we dit zo snel mogelijk communiceren. Daarnaast zullen we in de loop van april een speciale huis-aan-huisfolder bedelen. Daarin vind je alle informatie over de ploegenvoorstelling, de start van de eerste rit, het parcours, een plattegrond van de startzone, alle verkeersmaatregelen, de verkooppunten van de ontbijtkaarten, verschillende wedstrijden, enz.

info

www.lochristi.be/baloisebelgiumtour www.baloisebelgiumtour.be

Kermis zoekt ballenbad Tijdens de Zomerkermis (3de zondag van juni) en de Koude Kermis (1ste zondag van oktober) in Lochristi hebben we nog een standplaats vrij voor een ballenbad. Onder ballenbad verstaan we een attractie met grote ballen waar kinderen in kunnen kruipen en zich zo over water kunnen voortbewegen. Het ballenbad is max. 8m op 8m groot en krijgt een plaats ter hoogte van Dorp-Oost 1.

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 9 08 0

Dien je kandidatuur in via www.lochristi.be; na een vergelijkend onderzoek wijzen we de standplaats toe voor een periode van vijf jaar.

info

Bevolkingsdienst 09 326 88 00 bevolking@lochristi.be

infoLOCHRISTI

7


mobiliteit

Gratis fietsregistratie Op woensdag 5 maart organiseren we op de parking achter het gemeentehuis (Koning Boudewijnlaan) een gratis fietsregistratie. Tussen 13u en 16u kan je er je rijksregisternummer via een speciale antidiefstalsticker op je fiets laten bevestigen. Het loont de moeite om je fiets te labelen met je rijksregister­ nummer. Door de unieke code die we op je fiets aanbrengen, worden teruggevonden fietsen snel terugbezorgd aan de rechtmatige eigenaar.

Fietsdiefstal? Je kan het voorkomen! • Maak je fiets altijd vast, ook al laat je hem maar eventjes alleen en ook al staat hij binnen in een garage of binnenplaats. Gebruik een degelijk slot en maak je fiets vast aan een vast voorwerp. • Laat niets achter in je fietstassen of op de bagagedrager (fietspomp, fietscomputers, afneembare verlichting, drinkbus,...) • Maak een fietspas waarop je de kenmerken van je fiets zet en neem een digitale foto.

Is je fiets toch gestolen? Doe dan zeker aangifte bij de politie. Hiervoor hoef je zelfs niet meer naar het politiebureau te gaan. Je kunt de diefstal snel en gemakkelijk online melden via www.policeonweb.be. En misschien werd hij al teruggevonden! Vaak wordt je fiets teruggevonden in de buurt van waar je hem verloor. Surf naar www.gevondenfietsen.be, kies de provincie waar je je fiets bent verloren en start je zoektocht.

Extra snelheidsremmer in Smalle Heerweg We willen de verkeersveiligheid in de Smalle Heerweg verder verhogen. Daarom brachten we in de Smalle Heerweg een versmalling aan in de vorm van een poort. De Smalle Heerweg loopt parallel met de N70 (Antwerpse Steenweg) en bevindt zich deels op het grondgebied Lochristi en deels op dat van Gent. In de Smalle Heerweg mag je max. 50 km/u rijden. Daarom plaatsten we vlakbij de gemeentegrens een extra snelheidsremmer. Een versmalling zorgt voor een poorteffect en een verlaging van de snelheid. Aan deze versmalling moet het verkeer komende van Gent voortaan voorrang verlenen aan het verkeer komende uit Lochristi. De plaatsing van deze snelheidsremmer in de Smalle Heerweg maakt deel uit van het snelheidszoneringsplan. 8

infoLOCHRISTI

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 90 8 0


sport

Core stability training In 4 lessen trainen we je rompstabiliteit. We werken aan de spieren van je rug, bekken en buik. De les bestaat uit enkele yoga oefeningen en oefeningen met een fitbal. Deze training helpt ook om rugklachten te voorkomen. Wanneer? Voor wie? Waar? Prijs? Inschrijven?

Dinsdagvoormiddag van 11 maart t.e.m. 1 april, van 10.45u tot 11.45u. 50-plussers met interesse voor rugscholing en correcte houding. Polyvalente zaal sporthal ’t Veerleveld (Kan. P.J. Triestlaan 1). Inwoners: 10 euro, niet-inwoners: 12 euro (4 lessen, incl. verzekering). Vooraf inschrijven is nodig! Na inschrijving ontvang je een informatiefiche met factuur.

High Ropes Adventure Ben je een avontuurlijke en sportieve tiener? Heb je geen hoogtevrees en ben je min. 1,45m groot? Dan is dit zeker iets voor jou! Op deze behendigheidspiste op 8m hoogte moet je met klimmateriaal verschillende hindernissen overbruggen. Voor wie? Wanneer? Waar? Prijs?

Inschrijven?

Iedereen geboren in 2001, 2000 en 1999. Donderdag 17 april van 10u tot 12u. Provinciaal Domein Puyenbroeck Wachtebeke. Inwoners: 8 euro niet-inwoners: 10 euro (bus, materiaal, verzekering en begeleiding incl.) Via www.jeugdlochristi.be/tienerwerking of sportdienst@lochristi.be.

Nieuw: Zumbaerobics Zumbaerobics is een workout, gebaseerd op Latijns-Amerikaanse ritmes en doet je heupen swingen. Er komen verschillende danspassen aan bod en die zetten we dan om in een aantal zwoele dansen waarbij zweten en plezier beleven centraal staan. Voor wie? Wanneer? Waar? Data?

Volwassenen die graag op muziek aan hun conditie werken. Vrijdagnamiddag van 14u tot 15u. Sporthal ’t Veerleveld (Zaffelare). Van vrij. 25 april t.e.m. vrij. 23 mei (4 lessen, GEEN les op 2 mei).

Prijs?

Inschrijven?

Inwoners: 10 euro niet-inwoners: 12 euro (4 lessen, verzekering incl.). Vooraf inschrijven is nodig en kan vanaf vrijdag 4 april 8u! Na inschrijving ontvang je een informatiefiche met factuur.

Joggen voor beginners Ben je van plan iets aan je conditie te doen? Wil je in een aangename, ontspannen sfeer in groepsverband aan sport doen? Schrijf je dan in. Het is de beste manier om het joggen onder de knie te krijgen! Loopervaring niet vereist. Het doel is om in 10 weken 5 km te kunnen joggen. De trainingen gebeuren wekelijks onder deskundige begeleiding. Op je eigen tempo wordt de loopafstand geleidelijk aan opgedreven. Wanneer? Waar?

Maandag van 19.30u tot 20.30u. Start op maandag 10 maart om 19.30u. Openlucht sportcentrum Bosdreef te Lochristi (Finse piste)

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 9 08 0

Voor wie?

Voor wie nog niet loopt, maar er wil aan beginnen… Vanaf 16 jaar. Prijs? Inwoners: 25 euro (begeleiding, verzekering en diploma incl.) Niet-inwoners: 30 euro. Inschrijvingen? Op voorhand inschrijven is noodzakelijk, dit kan nu al!

infoLOCHRISTI

9


Stay tuned! via onze nieuwsbrief Blijf je graag op de hoogte van wat er allemaal gebeurt in het jeugdige Lochristi? Dat kan! De jeugddienst heeft namelijk heel speciaal voor jou een digitale nieuwsbrief boordevol nieuws, fuifreclame, tips voor trips met de kids enz. Abonneer je op de nieuwsbrief en ontvang alle info gratis en voor niets in je mailbox. Surf naar www.jeugdlochristi.be, geef je mail-

adres op in het rubriekje Stay tuned!, klik op verzend en klaar is Kees…

Buitenspeeldag: we zijn er klaar voor! Op woensdag 2 april organiseren we onze 5de Buitenspeeldag. Op deze feestelijke editie zorgen we voor spektakel en plezier voor jong en oud: springkastelen, gekke kapsels, een klimmuur, deathride, glittertattoos, go-carts, ponyritten, een heuse roofvogelshow, kleuterdorp en nog zo veel meer.

I

Praktisch Wanneer? Waar?

BUITEN SPELEN!

BUITENSPEELDAG WOENSDAG 2 APRIL

VAN 13.00 TOT 17.00 UUR MEER WETEN? NSPEELDAG.BE SURF NAAR BUITE

Woensdag 2 april van 13u tot 17u. We maken van de Koning Boudewijnlaan (autovrij) en speelplein Joepla een afgebakende speelzone. De ingang van de Buitenspeeldag vind je in de Koning Boudewijnlaan. Voor wie? Iedereen, jong (vanaf 3 jaar) en oud is welkom. Voor de ouders is er een fantastisch terras, waar ze kunnen genieten van een natje/droogje/krantje terwijl jij volledig uit de bol gaat. Toegang? Gratis. Hoog bezoek? Niemand minder dan Charlotte Leysen van Ketnet en Arne Vanhaecke van VTMKzoom brengen speciaal voor jou een bezoekje aan Lochristi. Ook zij willen onze Buitenspeeldag voor geen goud missen!

Kom spelen met de fiets De Buitenspeeldag is uitgegroeid tot een groots Loots evenement met 3.000 bezoekers. Daarom raden wij je aan om het openbaar vervoer of de fiets te nemen of te carpoolen. Zo denken we aan het milieu en voorkomen we files en parkeerproblemen aan onze speelzone. Dit jaar organiseren we een begeleide fietspool vanuit de verschillende deelgemeentes. Meer vind je op www.jeugdlochristi.be/buitenspeeldag.

info Logorichtlijn

Jeugddienst 09 355 65 66 0473 60 06 25 tienerwerking@lochristi.be

Animatoren gezocht! Wil jij ook animator worden op speelplein Joepla en kon je er niet bij zijn op de infoavond en de eerste activiteiten?

10

infoLOCHRISTI

Laat iets weten op speelpleinjoepla@lochristi.be of spring eens binnen op de jeugddienst (Koning Albertlaan 29B).

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 90 8 0


Line-up Fabriek A Brak compleet!

Op zaterdag 15 maart wordt de oude pastorie van Zeveneken omgebouwd tot FAB, een festival rond jongerenkunst en upcycling. Van 13u tot 19u kan je in FAB terecht voor workshops rond upcycling, muziek, beeld en animatie, tentoonstelling van jongerenkunst, optredens, performances en nog veel meer.

En het stopt hier niet, want na het evenement op 15 maart zet Fabriek A Brak dit artistiek jongerenproject gewoon verder en organiseren jeugdhuis Lodejo en ’t Kasseiken het hele jaar door upcycle-ateliers! Je kan hiervoor inschrijven bij de jeugdhuizen. De complete line-up, tijdstabel, overzicht van alle activiteiten en optredens en alle praktische info kan je vanaf nu bewonderen op www.fabriekabrak.be. Waar? Wanneer? Gratis.

Oude pastorie Zeveneken, Hoekstraat 16 12.30u-19u Opgelet: voor sommige workshops is het noodzakelijk even vooraf in te schrijven.

Volg FAB via www.facebook.com/fabriekabrak en www.fabriekabrak.be Fabriek A Brak is een organisatie van jeugdhuis Lodejo, jeugdhuis De Beeste, jeugdhuis ‘t Kasseiken, Muziekschool Lochristi, Studio MAJ, Louisa Made.Line, Clean Closet, KSJ Zeveneken, Gemeentebestuur Wachtebeke en gemeentebestuur Lochristi.

info

Jeugddienst 09 355 65 66 jeugddienst@lochristi.be www.jeugdlochristi.be

w w w. l o c h ri st i. b e 

info

g e m e e nt e l o c h ri st i 

Cultuurdienst 09 326 88 27 cultuur@lochristi.be

l o c h ri st i 9 08 0

info

www.lodejo.be www.debeeste.be www.kasseiken.be www.fabriekabrak.be www.facebook.com/fabriekabrak

infoLOCHRISTI

11


Tienerwerking Girls Only!

Wellnesscentrum L’eau de Lo opent exclusief voor onze tieners haar deuren. Voor slechts 20 euro kan je genieten van een heerlijk dagje wellness en relaxatie, een beautyworkshop, een verkwikkende gelaatsverzorging, manicure,… Wat? Voor wie? Wanneer? Kostprijs? Inschrijven?

Girls Only! Meiden van 1999, 2000 & 2001. Dinsdag 15 april 10-15u. 20 euro. www.jeugdlochristi.be/tienerwerking vanaf woe. 26 maart (8u).

Tienerwerking Boys Only!

Voor jullie organiseren we op dinsdag 15 april een dag vol adrenaline & fun! We racen de overwinning tegemoet bij Indoor Karting Antwerpen. Weer of geen weer, we rijden droog en veilig! Wat? Voor wie? Wanneer? Kostprijs? Inschrijven?

Boys Only! Jongens van 1999, 2000 & 2001. Dinsdag 15 april, 12.30u tot 17u. 20 euro. www.jeugdlochristi.be/tienerwerking vanaf woe. 26 maart (8u).

Speelplein Joepla

De lente is in zicht en dat betekent dat het speelplein ontwaakt uit een kort winterslaapje.

Speelpleinweekend: 14-16 maart We gaan dit jaar met vijftig animatoren een weekendje samen ontspannen en bereiden de speelpleinzomer van 2014 inhoudelijk voor.

kom mee dansen, of speel er gewoon op los want we voorzien oneindig veel randanimatie. Toegang kost je slechts één euro, hapjes en drankjes aan speelpleinprijzen.

Paaseierenzoektocht: 12 april, 13u-17u (4-12 jaar) We starten om 13u en eindigen om 17u, net zoals op een gewoon speelpleindagje. Joepla zorgt voor animatie, spelletjes, begeleiding, ambiance en veel eitjes!

info

Voor beide activiteiten (kinderfuif en paaseierenzoektocht) verdelen we een brief op de Lootse scholen. Woon je in Lochristi, maar gaat je kind niet hier naar school? Laat het ons weten en we sturen je een briefje op.

Kinderfuif: 22 maart, 17.30u-20u (6-12 jaar) Het thema van de kinderfuif is deze keer helden en heldinnen en we weten nu al dat het gaat knallen! We starten om 17.30u en om 20u ronden we af. Kom mee zingen, 12

infoLOCHRISTI

Speelplein Joepla 09 355 65 66 0476 21 07 91 speelpleinjoepla@lochristi.be www.speelpleinjoepla.be facebook.com/speelpleinjoepla twitter.com/joeplalochristi

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 90 8 0


cultuur

Spetterende theaternamiddag voor kleuters & kinderen Op zaterdag 29 maart kunnen kleine en grotere kinderen opnieuw smullen van twee fantastische voorstellingen, van heel wat lekkers en van toffe animatie. Zorg dat je er bij bent!

Het geheim van de vuurtoren (2,5 tot 5 jaar) is liedjestheater aan, over en in het water. Speciaal voor kleuters is er een heuse vuurtoren, live muziek en interactie van de bovenste duikplank. Spring mee in ons avontuur en ontdek samen met Willi en Ireen het geheim van de vuurtoren. Golvend meezingen, stralend meedansen... Ahoi! (Kip van Troje) De lagere schoolkinderen maken kennis met De heksen (6 tot 12 jaar). Jonas en zijn oma zijn op vakantie aan zee. In hun hotel merken ze iets bijzonders: heel veel dames, heel veel bizarre dames,... Het blijkt een bijeenkomst te zijn van enge heksen! Jonas gaat de heksen te lijf, samen met zijn oma en zijn nieuwe vriend Bruno. Hoe dat afloopt, kan je zelf komen beleven in dit spannend, ontroerend, muzikaal en ook wel grappig verhaal! (Uitgezonderd. Theater)

Wanneer?

Zaterdag 29 maart. Deuren open om 13.30u, deuren dicht om 17u. Wat? 14u: 1ste voorstelling ‘Het geheim van de vuurtoren’ (duurt een klein uurtje) 14.30u: voorstelling ‘De heksen’ (duurt ongeveer een uurtje) 15.15u: 2de voorstelling ‘Het geheim van de vuurtoren’ (duurt een klein uurtje) Doorlopend cafetaria met heerlijke pannenkoeken en een springkasteel, grimestand, knutselhoek, en nog meer superleuke animatie. Waar? Zaal Uyttenhove (Zavel 7). Prijs? 6 euro, drankje & pannenkoek inbegrepen. Tickets? 09 326 92 30 of cultuurticket@lochristi.be. Vergeet niet te reserveren!

Gezocht: ambachtslui, kunstenaars en creatievelingen Tijdens het Ambachtelijk Weekend (23 en 24 augustus) kan je afzakken naar het Waasland om je te laten onderdompelen in het ambachtelijke kunnen van honderden deelnemers. Ze tonen je de fijne kneepjes van het vak en geven er graag een woordje uitleg bij. Ook in Lochristi organiseren we opnieuw het ambachtelijk weekend. Ben jij ambachtslied, kunstenaar of creatieveling? Wil jij op 23 en 24 augustus je ambachtelijk of creatief werk laten zien en demonstreren hoe je dit maakt? Schrijf je dan in via het formulier op www.ambachtelijkweekend.be.

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 9 08 0

info

Dienst Cultuur & Toerisme 09 326 88 27 toerisme@lochristi.be

infoLOCHRISTI

13


cultuur

Extra Winteravond met Cicero

Op vrijdag 4 april kan je komen kijken en luisteren naar Cicero, een virtuoze theatermonoloog van Guido Vanderauwera (regie van Jo Decaluwé, productie van Theater Tinnenpot). De samenzwering van Catilina tegen Rome en dus Cicero tegen Catilina! Een meer dan twintig eeuwen oude clash, nog steeds en meer dan ooit actueel. Want de wereld is misschien veranderd, maar de mens, met zijn honger naar macht en eigenbelang, met zijn grote en kleine passies, niet. Hedendaagse herkenning, verpakt in een historisch drama. Waar? Wanneer? Reserveren? Prijs?

Jeugdlokalen Orphanimo (Koning Boudewijnlaan 6). Vrijdag 4 april om 20u. Bibliotheekbalie, 09 356 60 73 bibliotheek@lochristi.be. 8 euro (abonnees Winteravonden: 6 euro), drankje inbegrepen.

CinéBib: feesten

Via de wisselcollectie Cinébib kan je 20 nieuwe films ontlenen met als thema feest onder familie of vrienden. Maar uit klassiekers zoals Festen en La grande bouffe en recentere feestfilms zoals Home for Christmas blijkt dat een heuglijke reden tot feesten niet noodzakelijk betekent dat het allemaal zo leuk of gezellig wordt.

FEESTEN

CinéBib is een filmselectie gemaakt door Cinema Novo in opdracht van de provincie Oost-Vlaanderen. CinéBib biedt driemaandelijks wisselende dvd-collecties aan, bestaande uit 20 alternatieve films én de gratis CinéBib-brochure met meer achtergrond bij de films. Een Cinébib-dvd kan je gratis uitlenen gedurende één week.

Cinema Novo selecteert in opdracht van W NOB* en de Dienst Kunsten en Cultuurspreiding Provincie Oost-Vlaanderen 20 filmparels waarin een feest centraal staat! Een film leen je

gratis 1 week lang.

Vergeet de gratis CinéBib-brochure niet mee te nemen! * West-Vlaams Informatienetwerk Openbare Bibliotheken

De bib leest voor Tijdens het voorleesuurtje in de bib lezen we de mooiste kinderboeken en knutselen we iets leuk. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen komen luisteren en genieten. Waar? Wanneer? Voor wie? Reserveren?

info

14

Hoofdbibliotheek (Koning Boudewijnlaan 6). 12, 19 maart (15u-16u) en 22 maart (10.30u-11.30u). Kinderen vanaf 5 jaar. aan de balie, 09 356 60 73 of bibliotheek@lochristi.be Opgelet: Door werken zal de bib uitzonderlijk gesloten zijn op vrijdag 7 maart

Bibliotheek bibliotheek@lochristi.be 09 356 60 73

infoLOCHRISTI

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 90 8 0


cultuur

Gevaar in de bib: Het is gebeurd!

We hebben het Ministerie van Ondefinieerbaar Punctueel Nutteloze Zaken niet kunnen overtuigen. Het ergste wat ons kon overkomen is gebeurd. De bib moet vanaf 15 maart verder zonder kinder- en jeugdboeken. Geen Gruffalo, geen heksen, geen Jommeke, geen Dolfje Weerwolfje, geen Stilton, geen Hongerspelen,… meer in de bib. Geen leesboeken, prentenboeken, strips, weetjesboeken, babyboeken, vertelplaten, dvd’s,… meer in de bib. Geen voorleesmomenten, KJV, wedstrijdjes, spelletjes,… meer. Op 15 maart nemen we officieel afscheid van onze dierbare collectie. De bib bezoeken met kinderen heeft dus geen zin meer. We betreuren deze beslissing, maar het besluit van het Ministerie is definitief. Kinderboeken zijn gevaarlijk. We gaan jullie missen. Bij gebrek aan jeugdboeken kan de jeugdboekenweek helaas niet doorgaan. Onze excuses

Live Cluedo in de bib (op eigen risico) Wie, met wat en waar? En vooral waarom doet het Ministerie zo lastig over kinderboeken? Op vrijdag 28 maart kan je samen met mama, papa, oma of opa een groots Cluedo spel komen spelen. Waar? Wanneer? Voor wie?

Hoofdbibliotheek (Koning Boudewijnlaan 6). Vrijdag 28 maart van 19u tot 21u. Kinderen vanaf 10 jaar, vergezeld door volwassene. Gratis, reserveren is verplicht (tot 26 maart) via de bibliotheekbalie, 09 356 60 73 of bibliotheek@lochristi.be.

Heropening van de jeugdafdeling van de bib (onder voorbehoud) Op zaterdag 29 maart krijgen we hopelijk goed nieuws en kunnen we de jeugdafdeling van de bib weer open verklaren. We hopen het Ministerie te kunnen ontvangen en hen onze argumenten voor te leggen. Bij goed nieuws voorzien we een feestje.

Feest op eigen risico! Tegen alle aanbevelingen in is er wel een feestplanning op eigen risico. We willen weinig ruchtbaarheid geven aan deze activiteiten, maar vertrouwen op jullie massale aanwezigheid om het Ministerie toch van gedacht te doen veranderen. Dus kom, leen kinderboeken (op eigen risico) en feest met ons toch in de Jeugdboekenweek. In de hoofdbibliotheek en haar filialen kunnen groot en klein doorlopend van 15 maart tot 30 maart deelnemen aan een gevaarlijk, maar feestelijk spel…

Waar? Wanneer? Voor wie? Gratis!

Hoofdbibliotheek (Koning Boudewijnlaan 6). Zaterdag 29 maart van 11u tot 12u. Iedereen.

Voorlezen op eigen risico In de hoofdbibliotheek kan je op woensdag 12 en 19 maart op eigen risico komen luisteren naar verhalen. Op zaterdag 22 maart laten we een echte brandweerman voorlezen. Niets is hem vreemd aan vuur, vlammen, kortom gevaar. Kom gerust verkleed als brandweerman of –vrouw luisteren… Waar? Wanneer?

Hoofdbibliotheek (Koning Boudewijnlaan 6). Woensdag 12 en 19 maart van 15u tot 16u; Zaterdag 22 maart van 11u tot 12u. Voor wie? Kinderen vanaf 5 jaar. Gratis, reserveren is verplicht via de bibliotheekbalie, 09 356 60 73 of bibliotheek@lochristi.be.

Spelen op eigen risico In de hoofdbibliotheek kan je op woensdag 26 maart gevaarlijke spelletjes komen spelen. We zetten voor jullie een reuze jenga uit, maar heb je zelf nog een gevaarlijk gezelschapsspel, dan mag je het meebrengen. Waar? Wanneer? Voor wie? Gratis!

Hoofdbibliotheek (Koning Boudewijnlaan 6). Woensdag 26 maart van 15u tot 16u. Kinderen vanaf 8 jaar.

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 9 08 0

infoLOCHRISTI

15


cultuur

Plan

Koffiestop

de toekomst

De uitdagingen in Senegal zijn groot: er is een tekort aan water en de gronden zijn uitgeput. Vele jongeren trekken daarom noodgedwongen naar de stad, op zoek naar een job. Maar ook daar is het overleven. Door te investeren in duurzame familiale landbouw, helpt Broederlijk Delen jongeren om hun eigen toekomst te planten.

Campagne 2014 - V.U. Lieve Herijgers, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel - Gedrukt op Offset HV FSC-papier.

Op vrijdag 14 maart kan je in de hoofdbibliotheek van Lochristi tussen 14u en 19u genieten van een lekkere kop koffie. Het bedrag voor die kop koffie bepaal je volledig zelf. Hiermee steun je dan de campagne van Broederlijk Delen Plan(t) de toekomst in Senegal.

Steun Broederlijk Delen IBAN BE12 0000 0000 9292

info

www.broederlijkdelen.be

www.koffiestop.be

Voor een leefbare en milieuvriendelijke landbouw in Noord en Zuid slaan milieu-, natuur-, landbouw-, consumentenen Noord-Zuidorganisaties de handen in elkaar. Want tegen 2015 moet de honger de wereld uit!

www.detijdloopt.be

Knoppenclub Heb je vragen over het gebruik van je computer of gsm? Kom dan langs op de volgende Knoppenclub op woensdag 12 maart. Tussen 9.30u en 11.30u helpen we jou. De Knoppenclub is er niet enkel voor senioren, iedereen is welkom. Deze vraag kregen we tijdens de vorige bijeenkomst van de Knoppenclub: Hoe kan ik mijn apps ordenen op de iPad? Als je lang blijft drukken op een app, dan beginnen alle apps te bewegen en krijgen ze een kruisje in de linker bovenhoek (opgelet: als je dit kruisje zou aanraken, dan verwijder je die app). Zodra de apps bewegen kan je ze verplaatsen door een app aan te raken en te slepen naar de plaats waar je je app wilt en daar los te laten. Zo kan je b.v.b. de volgorde van je apps veranderen. Je kan ook een app naar een volgend scherm verplaatsen door de app aan te raken en te slepen naar de rechterzijkant van het scherm (zo wordt er een nieuw scherm gemaakt) en daar kan je de app dan loslaten. Omgekeerd kan je de app ook terug naar een vorig scherm verplaatsen. Je kan ook apps samen in een map opslaan door als ze bewegen de ene app op de andere te slepen. Dan krijg je een tekstveldje om een naam aan je map te geven en kan je daarna op gereed drukken. Je kan de apps laten stoppen met bewegen door op de thuisknop te drukken. Heb jij een gelijkaardige of een volledig andere vraag over het gebruik van de computer, je gsm,… Kom dan langs op de volgende Knoppenclub en wij trachten je te helpen.

Wij zoeken jou als vrijwilliger voor de Knoppenclub Ben jij een ervaren Apple-gebruiker? Vind je vlot je weg op het internet of vind je het leuk om te helpen zoeken? Dan zoeken we jou als vrijwilliger voor de Knoppenclub!

info

16

Dienst Ouderen 09 326 97 76 ouderen@lochristi.be

infoLOCHRISTI

info

Bibliotheek 09 356 60 73 bibliotheek@lochristi.be

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 90 8 0


milieu

Krijg subsidies voor je KLE Plant je een nieuwe knotboom of een ander klein landschapselement aan, dan kan je van onze milieudienst hiervoor een subsidie krijgen. De aanleg en het onderhoud van heggen, houtkanten, houtwallen en knotbomen moet gebeuren tussen 1 november en 1 maart, de aanleg van poelen in het najaar (september-oktober).

info

Milieudienst 09 326 88 04 groenambtenaar@lochristi.be

particulier

klein landschapselement (KLE)

landbouwer

aanleg

onderhoud

aanleg

onderhoud

haag en heg (per lopende m)

0,50 euro

/

VLM

VLM

houtkant of houtwal (per 10m²)

1,40 euro

1,40 euro

VLM

VLM

knotbomen (per boom)

6,20 euroa

< 10 jaar: 1 euro > 10 jaar: 2,50 euro

6,20 euroa

< 10 jaar: 1 euro > 10 jaar: 2,50 euro

veedrinkpoel (per poel)

25-50m²: 50 eurob 51-100m²: 75 eurob 100-150m²: 100 eurob

50 euro

VLM

VLM

a inclusief het onderhoud gedurende de eerste 7 jaar na aanplant b inclusief het onderhoud gedurende de eerste 5 jaar na aanleg

Maak van Lochristi Recycleergem! Verzamel van 21 tot 29 maart met z’n allen oude elektro en maak van Lochristi de beste recycleergemeente van het land. Als beloning krijgt onze gemeente dan een reuze-ontbijtpicknick voor alle inwoners. Het is dé kans om een elektro-lenteschoonmaak te houden en je te ontdoen van kapotte elektro-apparaten, toestellen die je niet meer gebruikt en batterijen die bij je thuis blijven liggen in kasten, op zolder, in je tuinhuis of garage. Al die oude of niet gebruikte elektro-apparaten bevatten gevaarlijke afvalstoffen: gooi ze dus zeker niet in de grijze container maar breng ze naar de Kringwinkel, het recyclagepark of de elektrowinkel. Recupel zorgt dan voor de verwerking en recyclage tot nieuwe bruikbare grondstoffen.

Ontbijt voor alle inwoners De gemeente met de meeste ingezamelde kilo’s per inwoner wint een reuze-ontbijtpicknick voor haar inwoners. Doe dus mee aan deze actie, maak van Lochristi Recycleergem en zorg ervoor dat we elkaar kunnen begroeten op het ontbijtfestijn, aangeboden door Recupel en Bebat. Recycleer mee voor een mooiere wereld.

info

www.samenrecycleren.be

Laat er geen gras over groeien Hoe leg je een gazon aan? Hoe en wanneer bemesten je het? Wanneer maai je het best? Hoe ga je vervilting tegen? Is verticuteren zinvol of overbodig? Wat met mosvorming? De antwoorden op deze vragen krijg je tijdens de infosessie van de milieuraad over Grasbeheer in de tuin op donderdag 5 april. Iedereen houdt van een groen en gezond gazon. Gras vergt echter onderhoud en levert veel tuinresten op die niet altijd makkelijk te verwerken zijn. Tijdens een infosessie over grasbeheer geeft de milieuraad je interessante tips om jouw gazon milieuvriendelijk en volgens de principes van het kringlooptuinieren te beheren.

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 9 08 0

Na de theaorie geven we buiten ook een korte demonstratie gehouden met verschillende gras- en mulchmaaiers. Wanneer? Waar? Inschrijven?

donderdag 3 april, 19u. Raadszaal gemeentehuis. Milieudienst, 09 326 88 24 duurzaamheid@lochristi.be

infoLOCHRISTI

17


milieu

Red de restjes

Weet je ook geen blijf met je keukenrestjes? Weet je niet wat ermee te doen? Dan is onze workshop Red de restjes het uitgelezen moment om inspiratie op te doen.

Wat komt er aan bod? Deel 1: Interactieve infosessie

• Soorten voedselverlies • Milieu-impact van het weggooien van voedsel • Tips over aankopen, plannen, zelf telen, koken, oude en nieuwe bewaartechnieken Deel 2: Zelf aan de slag: Tapas met Restjes

Kokkerel en verorber heerlijke tapas gemaakt met allerlei restjes.

Praktisch? Wanneer? Waar? We kunnen er niet omheen, samen verspillen we een hele berg voedsel. Jaarlijks wordt in de totale productieketen voor een paar miljard euro aan voedsel weggegooid. Hiervan vindt twee derde plaats in het laatste deel van de voedselketen, bij de consument thuis. Toch zijn er heel wat handige tips om voedselverliezen te voorkomen.

Woensdag 26 maart om 19u. Lunchbar Alderande (Molenbergplein 2, 9160 Lokeren). Deze info-avond is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht via info@idm.be of 09 340 60 36. (Wacht niet te lang, het aantal plaatsen is beperkt)

Reserveren?

Een organisatie in samenwerking met vlaco vzw.

Earth Hour

Op zaterdag 29 maart is het weer Earth Hour, de grootste actie voor het klimaat ter wereld. Die dag zullen meer dan een miljard mensen over de hele wereld, als symbolische gebaar, tussen 20u30 en 21u30 de lichten doven. Met Earth Hour wil WWF de wereld aanzetten tot actie in de strijd tegen de klimaatverandering. Ook Lochristi doet mee en dooft alle monumentverlichting.

Feest voor het klimaat! Voor deze editie van Earth Hour roepen we iedereen op om te feesten voor het klimaat! Particulieren, verenigingen, jeugdhuizen: iedereen kan meedoen door een feest te organiseren op de avond van Earth Hour. Klein of groot, dat kies je zelf! Als het maar niet te veel energie (letterlijk dan) vraagt. Dat kan gaan van een candlelight dinner met vrienden, een intiem tapijtconcert in je huiskamer tot een voorleessessie in je school of een voetbalwedstrijd met een glow-in-the-dark-bal. Doe jij ook mee? Schrijf je dan zeker in op www.wwf.be/earthhour en bestel het gratis feestpakket. Bovendien maak je kans om één van de 40 gastoptredens te winnen.

info

FEEST VOOR

HET KLIMAAT 29/3 EARTH HOUR 2 0 1 4

20.30 u › 21.30 u

www.wwf.be/earthhour

Kondig je feest aan !

18

infoLOCHRISTI

Fotografie : © Jeremiah Armstrong / WWF-Canada

Doe mee op

w w w. l o c hwww.wwf.be/earthhour ri st i. b e  g e m e e nt e l o c h ri st i

l o c h ri st i 90 8 0


milieu

Hier brandt de lamp – maar vaak overbodig 10 tot 15% van alle elektriciteit in België wordt gebruikt voor verlichting van gebouwen en wegen. Het gemiddelde elektriciteitsverbruik van een Vlaams gezin bedraagt 3.500kWh. Maar om 1kWh elektriciteit te produceren in onze elektriciteitscentrales is 2,5kWh (primaire) energie (gas, steenkool, uranium, stookolie) nodig, mét luchtvervuiling of kernafval. Bovendien gaat het grootste deel van niet-ledlampen verloren aan warmte. Zowel voor het leefmilieu als voor de eigen portemonnee springen we dus best zuinig om met energie in het algemeen en met verlichting in het bijzonder. In onze woningen gebruiken we echter steeds meer lampen. Natuurlijk heb je een aantal lampen nodig om tijdens de donkere uren van de dag comfortabel te kunnen leven. Maar sinds enige tijd maken andere soorten verlichting hun opwachting: sfeerverlichting, accentverlichting, feestverlichting, buitenverlichting, tuinverlichting... Sommige lampen zijn ronduit overbodig, op andere verlichtingspunten kan je op verschillende manieren besparen.

Maak verlichting overbodig • Werk overdag op plaatsen waar voldoende daglicht aanwezig is, zelfs op een druilerige dag. Plaats je bureau, werktafel of werkbank bij een raam. • Houd bij nieuwbouw of verbouwing rekening met de inval van het daglicht op de plaatsen waar voor dagelijkse bezigheden voldoende licht nodig is (keuken, woonkamer, bureau, atelier, speelkamer…). Probeer bij de inrichting rekening te houden met de stand van de zon: werk je vaak ’s avonds in jouw bureau, kies dan een plaats die op het westen gericht is. • Hoge ramen laten veel licht binnen, net als ramen in verschillende muren.

Schakel overbodige verlichting uit • Door een timer, sensor of detector te plaatsen, gebruik je verlichting alleen wanneer het nodig is (b.v. bij buitenverlichting). • Maak er een gewoonte van bij het verlaten van de kamer altijd het licht te doven. Dit bespaart energie bij alle types van lampen, ook bij de recentere TL-lampen en spaarlampen. • Als een lichtschakelaar zich buiten de te verlichten kamer bevindt, dan vergeet

w w w. l o c h ri st i. b e 

je vaak het licht te doven. Een lichtschakelaar met een klein verklikkerlichtje voorkomt dat.

Maak niet te veel licht • Overdrijf niet met sfeer- en accentverlichting. • Installeer een aangepaste verlichting: in bijgebouwen, gangen, trappenhuizen, bergingen, garages… volstaat meestal verlichting met een beperkt vermogen.

Zorg voor meer rendement • Gebruik zuinige lampen. Gloeilampen en halogeenlampen zijn energievreters. Spaarlampen en TL-lampen met elektronische ontsteking zijn veel efficiënter en gaan tot 15 keer langer mee. Die twee eigenschappen compenseren ruimschoots de hogere aankoopprijs. Spaarlampen zijn hierdoor binnen het jaar terugverdiend. Alleen in ruimtes waar het licht maar een paar minuten per dag brandt zijn gloeilampen nog een goede keuze. • Ondertussen is het gamma spaar- en TLlampen zo uitgebreid dat je een milieuvriendelijke lamp vindt met de lichtkwaliteit, vorm, kleurweergave, startsnelheid en dimbaarheid die je wil. Spaarlampen met warm wit licht (2700 K) kan je vergelijken met een gloeilamp, koud wit licht (4000 tot 6000 K) kan je vergelijken met daglicht. Je vindt deze info op de verpakking.

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 9 08 0

• LED-verlichting is momenteel nog duur, maar heeft wel een erg laag verbruik en een lange levensduur. Momenteel wordt ze o.a. gebruikt in verkeerslichten en stoplichten. Ze kunnen ook binnenshuis gebruikt worden, b.v. in de gang of langs trappen. • Gebruik een goede lichtarmatuur zodat het licht gericht wordt naar waar het gewenst is. Bekijk bij aankoop van nieuwe armaturen of ze geschikt zijn voor spaarlampen. • Lichtarmaturen met spiegelende binnenkanten of lamellenroosters zorgen voor meer lichtopbrengst. • Een lamp met groot vermogen dimmen bespaart weinig. Je kan beter een lamp gebruiken met een lager vermogen en niet dimmen of speciale spaarlampen met elektronische dimmer die wel zuinig zijn. • Met doorschijnende lampenkappen volstaat een lamp met een kleiner vermogen. Maak lampenkappen en lampen regelmatig schoon zodat hun rendement behouden blijft. • Donkere plafonds en wanden absorberen licht twee- tot driemaal meer dan lichte muren. kWh = kilowattuur: eenheid van energie, d.w.z. vermogen (kilowatt) vermenigvuldigd met de tijd (uur) waarin het geleverd wordt. 1 kw = 1000 watt. Een lamp van 100 watt (0,1 kW) die 5 uur brandt, verbruikt 0,5 kWh. K: Kelvin: eenheid van temperatuur die ook gebruikt wordt om de kleurtemperatuur aan te geven.

infoLOCHRISTI

19


milieu

O.C.M.W.-Lochristi zoekt personeel O.C.M.W. • Voltijdse coördinator huishoudelijk en technisch onderhoud (38/38), statutair, niet vergelijkend aanwervingsexamen. Inschrijven t.e.m. 19 maart 2014 (2de oproep) • Halftijdse poetsvrouw (19/38), gesubs. contr., vervangingscontract. Schrijf zo snel mogelijk in.

WZC Sint-Pieter • Voltijdse bachelor verpleegkunde (38/38), contractueel, met onmiddellijke indiensttreding. Gediplomeerde verpleegkundigen kunnen zich ook kandidaat stellen. Schrijf zo snel mogelijk in. • Deeltijds gediplomeerde verpleegkundige (12/38), contractueel, vervangingscontract (2 maanden). Inschrijven t.e.m. 19 maart 2014.

• Deeltijds verzorgende in de ouderenzorg (12/38), contractueel, vervangingscontract (2 maanden). Inschrijven t.e.m. 19 maart 2014. • Halftijdse verzorgende in de ouderenzorg (19/38), contractueel, met ingang van 1 april 2014, vervangingscontract (1 jaar), inschrijven t.e.m. 19 maart 2014. • Halftijdse interieurverzorg(st)er O.C.M.W., startbaan (19/38), contractueel, met onmiddellijke indiensttreding, jaarcontract, schrijf zo snel mogelijk in. • Halftijdse interieurverzorg(st)er keuken, startbaan (19/38), contractueel, met onmiddellijke indiensttreding, jaarcontract, schrijf zo snel als mogelijk in. (Twee startbaan-functies kunnen gecombineerd worden tot een voltijdse betrekking)

Interesse? Bezorg ons zo snel mogelijk je kandidatuur, samen met de nodige bijlagen (Bosdreef 5A). De toelatings- en aanwervingsvoorwaarden, functiebeschrijvingen en de uurroosters kan je opvragen via 09 355 93 09, marina.coppens@ocmwlochristi.be of karin.debruyne@ocmwlochristi.be.

info

Sociale dienst O.C.M.W. 09 355 93 09 info@ocmwlochristi.be

Alcohol, bekijk het eens nuchter? Wat voor drinker ben jij? Rij je nog veilig na een glaasje op? Doe de test bij onze infostand op de Buitenspeeldag op woensdag 2 april. Op een grappige, maar realistische manier tonen we je wat de effecten zijn van rijden onder invloed. Objecten zie je plots op een andere plaats staan, je evenwicht is moeilijker te bewaren,… We testen het allemaal met onze promillebrillen. Kom gerust een kijkje nemen en doe de test. Wat? Wanneer? Waar?

Preventiebox Alcohol, bekijk het eens nuchter Woensdag 2 april, 13u-17u Terreinen Buitenspeeldag (Kon. Boudewijnlaan & Orphanimo!!)

info

Jeugddienst 09 355 65 66 0473 60 06 25 jeugdwelzijn@lochristi.be

Zitdagen Juridisch advies In samenwerking met de Commissie voor Juridische Bijstand organiseert het O.C.M.W. een zitdag voor gratis juridisch advies op donderdag 20 maart om 16.30u in het Sociaal Huis (Bosdreef 5A). Je geeft hiervoor uiterlijk één dag vooraf jouw naam en telefoonnummer op.

info 20

Sociaal Huis Lochristi O.C.M.W. Sociale Dienst 09 355 93 09 bieke.demeester@ocmwlochristi.be

infoLOCHRISTI

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 90 8 0


welzijn

Dag van de Zorg

Op zondag 16 maart zet O.C.M.W.-Lochristi de deuren open voor het grote publiek. Naar goede gewoonte neemt woonzorgcentrum Sint-Pieter dan deel aan de Dag van de Zorg. Je kan er ook terecht op een jobbeurs. vacatures. Wie weet vind je hier ook een leuke vakantiejob of zelfs een stageplek? Op www.ocmwlochristi.be vind je alvast een leuk filmpje om je warm te maken voor de Dag van de Zorg.

Jobbeurs Werken in de zorgsector is een uitdagende bezigheid. Je geeft om mensen, bent gemotiveerd en hebt interesse in werk in eigen streek? Kom zeker een kijkje nemen op onze jobbeurs en ontdek onze aantrekkelijke voorwaarden. Wij zoeken nog verplegend, verzorgend en onderhoudspersoneel. Die dag kan je kennismaken met de werking van ons woonzorgcentrum en assistentiewoningen. Op de jobbeurs verneem je alles over openstaande

Vakantiejob gezocht? Wij zijn op zoek naar jongeren die willen werken in onze keuken of schoonmaak-

ploeg. Studenten verzorging of verpleging zijn ook welkom om hun kennis eens in de praktijk om te zetten tijdens de zomermaanden. Wie weet vloeit hier wel een vaste job uit voort? Of misschien werk je liever in ons naai-en strijkatelier?

Jobbeurs praktisch: Wanneer? Waar?

info

Zondag 16 maart van 14u tot 17u. Woonzorgcentrum Sint-Pieter (Bosdreef 5B) en assistentiewoningen Hof van Lo (Fazantenstraat 96-128). info@ocmwlochristi.be www.ocmwlochristi.be

Het leven zoals het is…WZC Enkele bewoners van ons woonzorgcentrum stellen hun kamer open en enthousiaste personeelsleden geven een rondleiding waarbij ze vertellen over het dagdagelijkse leven in het woonzorgcentrum. Tijdens de rondleiding leer je ook welke criteria er gelden bij een opname in het woonzorgcentrum. In de assistentiewoningen Hof van Lo word je door onze medewerkers vergast op een interessante rondleiding doorheen het complex. Je komt er alles te weten

over deze specifieke woonvorm waarbij je nog steeds alleen woont, maar toch in de nabijheid van een zorgcampus vertoeft. We geven je graag uitleg over de voorwaarden voor een assistentiewoning.

WZC kleurt buiten de lijntjes In WZC St.-Pieter vindt van 6 april tot 30 september de tentoonstelling Buiten de lijntjes plaats. Je kan de kunstwerken van onze bewoners elke dag bewonderen tussen 14u en 17.30u. De voorbije twee jaar werkten de bewoners rond het thema letters en taal. Dit resulteerde in een gevarieerde verzameling werken die we tentoonstellen in de cafetaria en in de gangen van het woonzorgcentrum. Ook in de tuin stellen we enkele werken op. Een geleide wandeling is ook steeds mogelijk, maar daarvoor moet er wel een afspraak gemaakt worden.

info

WZC Sint-Pieter Bosdreef 5B 09 355 51 37 animatie@ocmwlochristi.be

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 9 08 0

infoLOCHRISTI

21


cultuur welzijn MILIEU

Nieuwe ‘Smiley’ voor keuken WZC Sint-Pieter De keuken van woonzorgcentrum Sint-Pieter is door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) beloond met het kwaliteitslabel Smiley. Dit betekent dat de keukenploeg uiterst hygiënisch te werk gaat bij de bereiding van de maaltijden. Elke dag koken we voor de 80 bewoners van het woonzorgcentrum. Het is al de tweede keer dat het woonzorgcentrum een Smiley behaalt. Eind 2010 gebeurde dat de eerste keer. Hierop volgden jaarlijks verschillende controles om te verzekeren dat de kwaliteit gehandhaafd bleef. Na drie jaar kwam er een grote controle om te bepalen of de Smiley behouden mocht blijven. In december 2013 kreeg de keuken van het woonzorgcentrum een stevige inspectiebeurt door het FAVV. Eind december kwam dan het officiële bericht dat de Smiley voor de komende drie jaar toegekend werd. Deze erkenning is een mooie opsteker voor de

keukenploeg van ons woonzorgcentrum dat elke dag zijn beste beentje voorzet om van de maaltijden in het woonzorgcentrum een mooi moment te maken voor de bewoners. Vanzelfsprekend houden we rekening met allergieën en diëten. Regelmatig zorgen we ook voor feestmaaltijden of uitgebreidere ontbijten. Voor veel bewoners zijn de maaltijden momenten om naar uit te kijken. Dit moment wordt helemaal af door onze vrijwilligers die elke dag de cafetaria omtoveren tot een heus restaurant waar alle tafeltjes prachtig gedekt zijn.

Maak je tuin lenteklaar met de klusjesdienst Nu maart voor de deur staat, wordt het stilaan tijd om klusjes in en rond het huis uit te voeren. Lochristinaren met een bescheiden inkomen kunnen hiervoor gebruik maken van de klusjesdienst van het O.C.M.W.

Wie kan gebruik maken van de klusjesdienst? De klusjesdienst is er voor inwoners van Lochristi die als alleenstaande een netto max. inkomen hebben van 1.727,24 euro of als gezin 1.899,97 euro. Er kunnen uiteenlopende karweitjes en klussen aangevraagd worden, zolang ze geen herhalend karakter hebben en uitgevoerd kunnen worden zonder specifieke vakkennis. Onze medewerkers staan klaar om bijvoorbeeld het terras te reinigen met

een hogedrukreiniger of om je garagepoort van een likje verf te voorzien. De werkmannen gebruiken O.C.M.W.werkmateriaal. De aanvrager van de klusjes zorgt uiteraard zelf voor het nodige gerief om de klus te kunnen uitvoeren zoals verf of behangpapier.

info

Elien Heyse 09 355 93 09 elien.heyse@ocmwlochristi.be.

Waar heb je als persoon met een handicap recht op? De Gemeentelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap (GAPH) organiseert een open adviesraad op woensdag 26 maart om 20 u in de raadzaal in het gemeentehuis. Welke premies kan je als persoon met een handicap aanvragen? Annemie Neujens van het Katholiek Verbond voor Gehandicapten vertelt je er alles over tijdens deze Open GAPH. Als kind of schoolplichtige heb je b.v. recht op de verhoogde kinderbijslag. Een volwassene met een beperking die daardoor niet meer kan werken, krijgt dan weer een vervangingsinkomen. 22

infoLOCHRISTI

Daarnaast worden de gevolgen van je beperking forfaitair gecompenseerd met een integratietegemoetkoming.

info

Voorzitter GAPH Johan Depuydt 09 355 85 36 depuydt.johan@skynet.be

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 90 8 0


welzijn

Vrienden van KasongoLunda steunen Zuster Ria van der Sijpe in Congo

Zuster Ria, geboren in Beervelde, woont al 37 jaar in Congo. Ze heeft in Kasongo-Lunda een (gegradueerde) verpleegster-verplegerschool opgericht. Naast deze school heeft Ria ook een sterke band met het lokale hospitaal. Kasongo-Lunda ligt ongeveer 600 km van Kinshasa aan de rivier de Kwango. De streek kent geen waardevolle grondstoffen, zoals in het oostelijke deel van Congo. Dit gebrek aan grondstoffen heeft als voordeel dat er niet vlug rellen zijn. De verpleegster-verplegerschool is verbonden met het lokaal hospitaal van Kasongo-Lunda, waar de 64 leerlingen ook hun opleiding en hun stages lopen. De Vrienden van Kasongo-Lunda steunen hoofdzakelijk de school. Dit doen ze op financieel en logistiek vlak (met materiaal voor de leslokalen en de ziekenboeg). In Kasongo-Lunda is er geen elektriciteit, maar toch zijn ze er in geslaagd om een computerklas op te starten. PC’s werden opgestuurd en een generator aangekocht. De computerklas is de enige in een straal van 300 km. De vrienden van Kasongo leerde de bevolking ook vissen. Omdat er op bepaalde momenten een overaanbod is aan vis, werd een diepvriezer op zonnepanelen aangekocht.

bedrag gaat volledig naar de werking in Kasongo-Lunda. Ze krijgen regelmatig informatie vanuit Kasongo-Lunda en ze kunnen Ria persoonlijk spreken op de tweejaarlijkse hespenbarbecue.

De Vrienden van Kasongo-Lunda zijn een veertigtal personen/families, die op regelmatige tijdstippen (maandelijks of jaarlijks) een bijdrage storten voor zuster Ria. Dit

Stort je min. 40 euro, dan kan je een fiscaal attest ontvangen. Storten kan op BE28 7370 0046 3320, p.a. Vrienden van Kasongo-Lunda (Zijstraat 2, 9080 Lochristi)

info

Eric Verplancke 09 355 79 62 0499 77 14 47 eric.verplancke@telenet.be riavandersijpe@yahoo.fr

Wist je dat… … veel kinderen tussen 9 en 12 jaar niet weten hoe ze veilig kunnen surfen? Weet jij hoe dat moet? … Ketnet enkele filmpjes samenstelde over surfen op het internet? De Ketnetwrappers geven je allerlei tips over veilig surfen.

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 9 08 0

info

Jeugdwelzijn 09 355 55 66 0473 60 06 25 jeugdwelzijn@lochristi.be www.jeugdlochristi.be www.ketnet.be/vet-op-het-net

infoLOCHRISTI

23


Uit in Lochristi Wil jij er ook in? Wil je jouw activiteit in de volgende UiTagenda in infoLochristi zien verschijnen? Voer jouw activiteit dan zelf online in via www.UiTdatabank.be vóór 14 maart. Alle activiteiten verschijnen op www.UiTinLochristi.be én worden automatisch opgenomen in de gedrukte UiTagenda in infoLochristi.

Permanent - Lochristi Sierteeltmuseum (LoS) Dit interactieve museum promoot de sierteeltsector en toont het historische en hedendaagse belang ervan aan voor onze streek. Het LoS is elk laatste volledig weekend van de maand vrij open voor het publiek, ook de cafetaria is op deze momenten open. Groepsbezoeken worden vastgelegd na afspraak.

Nog tot 31 mei - Sportieve activiteiten Turnen en Yoga met KVLV Lochristi

Waar? Prijs?

Nog tot 17 juni - Dans en Ballet Arabesk Wekelijkse Sport Kriebels om mee te dansen? Maak kennis met verschillende facetten van de danskunst: klassiek, jazz-dance, modern, kinderdans, ... Van kind tot volwassene, je houding vaart er wel bij!

LoS, Lochristi Sierteeltmuseum (Zaffelare-Dorp 83) 3 euro, tarieven voor groepsbezoeken worden vastgelegd na afspraak en variëren naargelang de gekozen formule. Meer info? 0475 48 46 18, bezoeklochristi@lochristi.be, www.lochristi.be/pastorie

Permanent - Speelplein Orphanimo!! Deze buitenspeeltuin bevindt zich op de terreinen aan de jeugdlokalen Orphanimo!! en is vrij toegankelijk doorheen het jaar. Tijdens de zomermaanden is het speelplein voorbehouden voor de speelpleinwerking van Speelplein Joepla. Waar? Koning Albertlaan 29b Meer info? 09 355 65 66, jeugddienst@lochristi.be, www.jeugdlochristi.be

Permanent - Bezoekje aan bloemisterij Belfleurken Belfleurken is dé echte Gentse Azalea met vernieuwend watergeefsysteem. Dit systeem, met wiek en waterreservoir, zorgt voor een langere, weelderige bloei en maakt het makkelijk om te verzorgen. Wie een bezoekje aan de bloemisterij brengt ziet het volledige proces, van stekje tot Belfleurken! Waar? Belfleurken’s kwekerij (Oud-Hoflaan 26A) Prijs? 6 euro, bloemetje inbegrepen Meer info? reserveren 0499 47 16 87

Waar? Witte Zaal Basisschool Sint-Jozef Lochristi (Bosdreef 2A) Meer info? Dans en Ballet Arabesk Lochristi, Tineke Boel, 0486 29 32 32

Nog tot 28 juni - Lessen zelfverdediging voor iedereen: Ju-Taï Jitsu Lessen in zelfverdediging en alertheid, ook voor kinderen vanaf 7 jaar en volwassenen! Waar? Sporthal ‘t Veerleveld Zaffelare (J.P.-Triestlaan 1) Wanneer? op dinsdag van 19.30u tot 21.30u, op zaterdag van 9u tot 11u Meer info? 0475 344 856, www.damoikwai.be

Nog tot 30 juni - Badminton en tennis Lessenreeksen voor jeugd en volwassenen (vanaf 6 jaar) Waar? Uyttenhove (Zavel 7) Meer info? hemmy@telenet.be, 0486 24 35 76

Nog tot 30 juni - badminton Elke maandag badminton op een leuke, recreatieve manier. Geen competitie

Nog tot 2 april - Wekelijkse Femma Country dansen Verschillende danscombinaties met brede waaier aan variaties. Geen voorkennis nodig, je staat individueel op de vloer, niet met een partner. Sportieve cursus met plezier maken op eerste plaats.

Waar? sporthal ‘t Veerleveld (Kanunnik P.J. Triestlaan 1) Wanneer? Elke maandag van 20u tot 23u Prijs? 60 euro Meer info? BC ‘t Veerle, www.bctveerle.be

Wanneer? elke woensdag van 19.15u tot 21u Waar? Parochiale kring (Dekenijstraat 12) Prijs? 40 euro, Femma-leden 30 euro Meer info? Femma Lochristi, 09 355 20 77, katelijn@skynet.be

Nog tot 26 december - Poweryoga - Fitout Lochisti Poweryoga is een dynamische vorm van yoga waarbij aan geestelijke en fysieke kracht, balans en souplesse gewerkt wordt.

Nog tot 22 mei - Tweewekelijkse lessen: zingen in volle aandacht en boventoonzang 8 donderdagavonden, door Katelijn Vanhoutte. Iedereen is welkom, er is geen zangervaring vereist. We bieden een brede waaier van oefeningen, liederen en boventoonzang aan. Voor mensen die al langer zingen is dit een kans om op een nieuwe, verfrissende en verrijkende manier met hun stem en hun lichaam om te gaan. Wanneer? vanaf 13 februari, 19.30u Waar? Het TakketieleHuis (Rechtstraat 26) Prijs? 112 euro/8 lessen Meer info? Katelijn Vanhoutte, 055 31 37 85, 0476 383 051, www.cantavita.be 24

Waar? Edugo (Dorp-Oost 22) Meer info? KVLV Lochristi www.kvlvlochristi.be

infoLOCHRISTI

Wanneer? elke vrijdag van 6.45u tot 7.45u Waar? Fit out (Antwerpse Steenweg 69) Prijs? 5 euro voor niet leden, gratis voor leden Meer info? 0483 355 906, 09 337 00 92

4 maart - Wijn proeven Cursus wijnproeven, gegeven door Franky Malbrancke, 6 soorten. Waar? Café De Bonte Koe, Beervelde-Dorp 58 Wanneer? 20u tot 22u Prijs? 8 euro, 5 euro (leden) (incl. 6 soorten wijn) Meer info? Landelijke Gilde Beervelde, 0475 65 67 36, bollaertmarc@telenet.be, http://beervelde.landelijkegilden.be

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 90 8 0


Uit in Lochristi 4 maart - Schaal of eco-spiegel uit karton Waar? atelier Creafonie (Lepelaarsweg 9) Wanneer? 10u tot 16u Prijs? 30 euro (schaal), 50 euro (spiegel) Meer info? Creafonie, 09 355 24 94, creafonie@gmail.com, www.creafonie.com

4, 18 maart - Initiatie keramiek voor volwassenen Voor beginners, avonden ook afzonderlijk te volgen. Gelieve altijd telefonisch of per mail te bevestigen. Wanneer? 19u-21.30u, welkom vanaf 18.45u Waar? Het TakketieleHuis (Rechtstraat 26) Prijs? 25 euro, 7-beurtenkaart 135 euro (incl. versnapering, koffie/thee, excl. materiaal) Meer info? 0473 44 00 31, http://takketiele.be/workshops

4,11,18,25 maart - Open Atelier momenten Takketielehuis Het Takketielehuis biedt verschillende mogelijkheden: gebruik van atelierruimte, toestellen enz. (o.a. spinnenwiel, draaischijf, naaimachine, overlockmachine, klei-atelier, pottenbakkersoven...) Wanneer? 14u-17u, best reserveren. Waar? Het TakketieleHuis (Rechtstraat 26) Prijs? 5 euro (prijzen afhankelijk van keuze en duur). Meer info? 0473 44 00 31, http://takketiele.be/index.html

5 maart - Creatieve middagen (8-12j) Tilly laat je de wereld van de zintuigen ontdekken. Voelen, ruiken, proeven, horen, zien, we maken er iets moois van. Waar? Het TakketieleHuis (Rechtstraat 26) Wanneer? 14.15u tot 17.15u Prijs? 16 euro (incl. vieruurtje en materiaal) Meer info? 0473 44 00 31, http://takketiele.be/workshops/kids

5 maart - Koken met kinderen - Pizzafestijn Onder begeleiding mogen de kinderen zelf koken. Op het menu staan pizza’s en een dessertje. En op het einde van de namiddag wordt alle lekkers opgegeten. Waar? De Kring (Kloosterstraat 2) Wanneer? 14u tot 17u Prijs? 6 euro (5 euro voor leden) Meer info? Gezinsbond beervelde, 09 367 95 37, info@gezinsbondbeervelde.be

6, 20 maart - Initiatie Handwerk: breien, haken, vilten en/of spinnen voor volwassenen (12+) Je kan kiezen uit de verschillende technieken, geen ervaring vereist, de avonden zijn ook afzonderlijk te volgen. Gelieve altijd telefonisch of per e-mail bevestigen. Wanneer? 19u-21.30u, welkom vanaf 18.45u Waar? Het TakketieleHuis (Rechtstraat 26) Prijs? 25 euro, 7-beurtenkaart 135 euro (incl. versnapering, koffie/thee, excl. materiaal) Meer info? 0473 44 00 31, http://takketiele.be/workshops

7 en 18 maart - Bloemdecoratie lente Takken, koord en bloembolletjes staan centraal in deze lenteschikking Waar? atelier Creafonie (Lepelaarsweg 9) Wanneer? 13u tot 16u Prijs? 27 euro Meer info? Creafonie, 09 355 24 94, creafonie@gmail.com, www.creafonie.com

8 maart - Sterrenkijkdag in Lobos Voor het eerst in Lochristi kan je via een precisietelescoop een blik op de sterrenhemel werpen op het speelplein van Lobos. Bij bewolkt weer wordt in het wijklokaal om het uur een lezing gegeven over het fotograferen van de nachthemel met tal van voorbeeldfoto’s van de maan, de zon, de planeten en de sterrenhemel. Er is een Skywatcher Heritage Dobson telescoop te winnen. Waar? Speelplein Lobos (Boskapellaan 79) Wanneer? 19u tot 23u Meer info? VZW Wijkcomité LOBOS, http://lobos.mikpunt.com

Waar?

Gemeentelijke Bibliotheek Reinaert (Koning Boudewijnlaan 6) Wanneer? 19.30u tot 21.30u Prijs? 5 euro, leden 3 euro Meer info? Gezinsbond Lochristi, www.gezinsbondlochristi.be

Wanneer? 14u-17u Waar? WZC Sint-Pieter (Bosdreef 5b) Meer info? www.ocmwlochristi.be

6 maart - Workshop glasjuwelen met juwelendoosje Glasfusen ook voor de leken onder ons. Met de hotpot gaan we aan de slag en maken 2 glasjuwelen.Tijdens het afkoelen wordt een doosje bewerkt om onze juwelen in mee te nemen. Waar? atelier Creafonie (Lepelaarsweg 9) Wanneer? 13u tot 16.30u Prijs? 55 euro Meer info? 09 355 24 94, creafonie@gmail.com, www.creafonie.com

g e m e e nt e l o c h ri st i 

Wanneer? 20u-22u Waar? Gemeentelijke Bibliotheek Reinaert (Koning Boudewijnlaan 6) Prijs? 37 euro, VTB-leden 32 euro/3 lessen Meer info? vtbkultuur.lochristi@skynet.be

10 maart - Doe meer met minder Een onderwerp voor wie ecologisch en economisch bewuster wil leven.

6 maart - OKRA kaartnamiddag in WZC

w w w. l o c h ri st i. b e 

6 en 13 maart - Fotocursus: kleine tips - briljante resultaten Nathalie Denis leert je jouw reflexcamera te gebruiken als een professional.

12 maart - Schilderen met gips Abstract schilderen met gips en allerhande materialen. Inkleuren naar keuze, aangepast aan de kleur van je interieur. Je kan kiezen in verschillende maten van canvas. De mogelijkheden vind je op de website. Waar? atelier Creafonie (Lepelaarsweg 9) Wanneer? 13u tot 16u Meer info? 09 355 24 94, creafonie@gmail.com, www.creafonie.com

l o c h ri st i 9 08 0

infoLOCHRISTI

25


Uit in Lochristi 14 maart - Breireeks KVLV

23 maart - Lenteontbijt

Wanneer? 19.30u Waar? De Kring (Dekenijstraat 12) Meer info? www.kvlvlochristi.be

Waar? Feestzaal Breughel (Beerveldsebaan 2) Wanneer? 10u Prijs? 25 euro, 16 euro (kind -12j.), 18 euro (leden), 12 euro (leden kind -12 j.) Meer info? www.markantvzw.be/destelbergen

16 maart - Dag van de zorg: Ons huis...Jouw toekomst? Onze Toekomst! Neem deel aan één van de begeleide interactieve rondleidingen voor diverse doelgroepen. We voorzien een gratis drankje en attentie. Ook kinderen zijn van harte welkom! Waar? WZC Sint-Eligius (Sint-Elooistraat 56) Wanneer? 10u tot 17u, rondleidingen om 11u, 13.30u, 14.30u en 15.30 Meer info? www.wzcsint-eligius.be

Waar? atelier Creafonie (Lepelaarsweg 9) Wanneer? 10u tot 18u Meer info? Atelier Creafonie, 09 355 24 94, creafonie@gmail.com, www.creafonie.com

16 maart - Tweedehandsbeurs baby- en kinderspullen Heb je op zolder nog dozen vol kinderkledij staan? Staat die kinderstoel al veel te lang in de weg? Kan je stilaan zelf een speelgoedwinkel beginnen? Ben je op zoek naar een passende kinderfiets, een leuke babyuitzet of enkele leuke kledingsetjes? Dan is deze tweedehandsbeurs iets voor jou!

25 maart - De Groote Oorlog: De verloren generatie Evocatie ter herdenking van De Groote Oorlog. Multimediaevenement met beelden, teksten en livemuziek. Machteld Moijson, Luc Van Autreve, Evarist Ganzelever (vertellers), Bruno Vandekerckhove (spreker), Mandrake (muziek). Kaarten bij apotheker Boone (Lochristi).

Waar? Leefschool Eikenkring (Zeveneken-Dorp 6) Wanneer? 10u tot 13u Prijs? Verkopers 2 euro, kopers gratis Meer info? Vzw OLE, www.eikenkring.be

18 maart - Babymassage Een moment van rust en ontspanning voor je baby en jezelf. Bovendien kan het helpen om een onrustige of zenuwachtige baby te kalmeren. Voor baby’s van 6 weken tot 6 maanden. Inschrijven op naam van de baby. Waar? CM-kantoor (Dorp-West 40) Wanneer? op dinsdag van 19u tot 20.30u, op woensdag van 9.30u tot 11u. Meer info? 09 267 57 35, gezondheidspromotie.mvl@cm.be, www.cm.be/agenda

20 maart - Dulle Griet: Heeft ze ooit geschoten? Waar? Los Sierteeltmuseum (Zaffelare-Dorp 83) Wanneer? 20u tot 22u Prijs? 6 euro, leden 5 euro Meer info? vtbKultuur Lochristi, vtbkultuur.lochristi@skynet.be

21 maart - Kasseitjes Quiz ‘t Kasseitje organiseert zijn 11de quiz avond. Max. 20 ploegen met 4 deelnemers. Voorrang voor ploegen met min. 1 inwoner uit de wijk. Waar? Cafetaria Floreac (Stationsstraat 111) Wanneer? 19.30u Meer info? Inschrijven tot 19 maart via kasseitje@telenet.be, wwww.kasseitje.be

21 maart - Boekbinden met Mady Je maakt een boekje waarbij een bepaalde binding wordt toegepast. Waar? atelier Creafonie (Lepelaarsweg 9) Wanneer? 9.30u tot 12u Prijs? 25 euro Meer info? Atelier Creafonie, habobo@telenet.be, www.creafonie.com 26

23 maart - Dag van de ambachten Kom een kijkje nemen in ons atelier en kijk hoe we te werk gaan en welke workshops we geven.

infoLOCHRISTI

Waar? Oude Gemeenteschool Zeveneken (Hoekstraat 2) Wanneer? 20u Prijs? 12 euro, 10 euro in VVK Meer info? Davidsfonds Lochristi-Zeveneken, davidsfonds-lochristi@telenet.be

25 maart - Praatcafé dementie: Vergeet je geheugen niet! Aspecten rond de werking van het denken Het praatcafé dementie is een tweemaandelijkse bijeenkomst voor familieleden en vrienden van mensen met dementie. Waar? sociaal huis Lochristi (Bosdreef 5A) Wanneer? 19.15u Meer info? werkgroep Praatcafé Dementie, www.praatcafedementie.be

26 maart - Beeld met textielverharder De minifiguurtjes horen, zien en zwijgen spreken boekdelen. Waar? atelier Creafonie (Lepelaarsweg 9) Wanneer? 10u tot 16u Prijs? 32 euro Meer info? Creafonie, 09 355 24 94, creafonie@gmail.com, www.creafonie.com

29 maart - Theaternamiddag voor kleuters & kinderen De cultuurdienst organiseert opnieuw een bruisende theaternamiddag voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar. In het complex Uyttenhove kan je twee voorstellingen bekijken, die elk ongeveer een uurtje duren. In de gezellige cafetaria kan je doorlopend genieten van drankjes, pannenkoeken en leuke animatie. (Groot)ouders zijn natuurlijk ook welkom! Meer info? Zie pag. 13

30 maart - Museumuitstap - MAS Met de trein van Gent-Dampoort naar Antwerpen-centraal en van daar met de tram naar het Museum aan de stroom (MAS) voor een geleid bezoek. Lunch in de stad. Waar?

Carpool: gemeentelijke Bibliotheek Reinaert (Koning Boudewijnlaan 6) Meer info? Willemsfonds Lochristi, 09 355 81 98, robertsteens@hotmail.com

w w w. l o c h ri st i. b e 

g e m e e nt e l o c h ri st i 

l o c h ri st i 90 8 0


Oproep aan alle inwoners! Oproep inwoners! Verzamel metaan zâ&#x20AC;&#x2122;nalle allen oude elektro, maakmet vanzâ&#x20AC;&#x2122;n Lochristi de beste Verzamel allen oude elektro, recycleergemeente van land maak van Lochristi dehet beste en win een reuze-ontbijtpicknick. recycleergemeente van het land en win een reuze-ontbijtpicknick.

Ook oude batterijen welkom!

Ook oude batterijen welkom!

Actie van 21 tot 29 maart: kijkActie op www.samenrecycleren.be van 21 tot 29 maart:

Lochristi infoblad maart  
Lochristi infoblad maart  

infoLochristi, Lochristi, maart, 2014

Advertisement