Page 1

infoLOCHRISTI

Gemeentelijk informatieblad

Evi Van Acker behaalt brons

IN HET LEVEN MOET U STEEDS VERGELIJKEN. DUS WAAROM NIET VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT?

Verkiezingen

12

26

Veilig naar school

© Paylessimages-fotolia.com

5

Durf vergelijken GAS - ELEKTRICITEIT: DURF VERGELIJKEN!

september 2012

face b o o k . co m/ g e me e nte lo ch rist i

t w itte r. co m/ lo ch rist i9080

 www.lochristi.be


Inhoud & colofon Contactgegevens, bevoegdheden en spreekuren burgemeester, schepenen en O.C.M.W.-voorzitter Burgemeester Yves Deswaene 09 326 88 14 - 0475 98 23 27 burgemeester@lochristi.be bevoegdheden bevolking, burgerlijke stand, vreemdelingen, brandweer, civiele bescherming, externe communicatie, onderwijs, politie, veiligheid, verkeer, mobiliteit spreekuren donderdag van 16u tot 18.30u zaterdag van 9u tot 12u of na afspraak Eerste schepen Hervé Stevens tel. 09 355 99 44 - gsm 0475 48 46 18 herve.stevens@lochristi.be bevoegdheden land- en tuinbouw, lokale economie, KMO, patrimonium, personeel, plantsoenen, begraafplaatsen spreekuren vrijdag van 10u tot 12u of na afspraak Tweede schepen Janine Stadeus tel. 09 355 76 87 janine.stadeus@lochristi.be bevoegdheden gezins- en ouderenbeleid ontwikkelingshulp, gelijke kansen, sociale zaken spreekuren maandag van 10u tot 12u of na afspraak Derde schepen Jean-Pierre Raman gsm 0476 32 56 01 jean-pierre.raman@lochristi.be bevoegdheden afvalbeleid, recyclagepark, openbare werken spreekuren zaterdag van 10u tot 11.30u of na afspraak Vierde schepen Marie-Claire Van Nieuwenhuyse marie-claire.van.nieuwenhuyse@lochristi.be tel. 09 355 16 31 bevoegdheden bibliotheek, cultuur, feestelijkheden, toerisme spreekuren woensdag van 9.30u tot 11.30u of na afspraak Vijfde schepen Isabelle De Meyer gsm 0477 29 35 40 isabelle.de.meyer@lochristi.be bevoegdheden administratieve vereenvoudiging, energiebeleid, interne communicatie, milieu spreekuren vrijdag van 10u tot 12u of na afspraak Zesde schepen Sandro Di Nunzio tel. 09 326 88 18 sandro.di.nunzio@lochristi.be bevoegdheden financiën, jeugd, sport, ruimtelijke ordening spreekuren zaterdag van 10u tot 12u of na afspraak O.C.M.W.-voorzitter Patrick Maes tel. 09 355 07 15 of 09 355 93 09 voorzitter@ocmwlochristi.be spreekuren na afspraak

2

infoLOCHRISTI

In de kijker................................................... 3 Nieuws......................................................... 5 Mobiliteit.................................................... 12 Jeugd......................................................... 13 Sport.......................................................... 16 Cultuur....................................................... 20 Milieu......................................................... 25 Welzijn........................................................ 30 UIT in Lochristi.......................................... 34 InfoLochristi

Coördinatie

maandelijks informatieblad 10de jaargang, nummer 8 september 2012

Lieven De Bosscher Communicatie verantwoordelijke 09 326 88 06 communicatie@lochristi.be

Verantwoordelijke uitgever

Layout: www.coppens-druk.be

Yves Deswaene College van burgemeester en schepenen Dorp-West 52, 9080 Lochristi

Druk: Artoos - www.artoos.be Artoos drukt infoLochristi op 100% gerecycleerd papier, met Blauwe Engel en EcoFlower certificaat, gebruikt vegetale inkten en werkt met 100% groene stroom.

De gemeentelijke diensten Algemeen Bevolkingsdienst & burgelijke stand Bibliotheek Cultuurdienst Financiële dienst Gemeenteschool Jeugddienst Milieudienst Mobiliteit OCMW Openbare werken Ouderenbeleid Recyclagepark Ruimtelijke ordening Secretariaat Sociaal huis Sportdienst Technische dienst Technisch uitvoerende Dienst (TUD) Toerisme

09 326 88 00

gemeente@lochristi.be

09 326 88 00 09 356 60 73 09 326 88 27 09 326 88 10 09 355 56 95 09 355 65 66 09 326 88 04 09 326 97 70 09 355 93 09 09 326 88 03 09 326 97 76 09 355 52 06 09 326 88 25 09 326 88 12 09 355 93 09 09 355 26 92 09 326 88 28

bevolking@lochristi.be bibliotheek@lochristi.be cultuur@lochristi.be ontvanger@lochristi.be gbs.lochristi@telenet.be jeugddienst@lochristi.be milieu@lochristi.be mobiliteit@lochristi.be info@ocmwlochristi.be openbare.werken@lochristi.be drieke.henau@lochristi.be milieu@lochristi.be ruimtelijke.ordening@lochristi.be secretariaat@lochristi.be info@ocmwlochristi.be sportdienst@lochristi.be td@lochristi.be

09 355 07 34 09 326 88 27

tud@lochristi.be toerisme@lochristi.be

Nuttige info

AA Groep Bloemenstreek 03 239 14 15 AA Groep De Bron 0478 20 20 64 Ambulance (noodnummer) 112 Antigifcentrum 070 245 245 Buurtinformatienetwerk Brandweer (niet dringende oproepen) 09 355 60 90 Brandweer (noodnummer) 112 Cardstop 070 344 344 Child Focus 116000 Drugpunt 09 218 81 77 Kinder- en jongerentelefoon 102 Politie (noodnummer) 101 Politiezone Pyenbroeck (niet-dringende oproepen) 09 355 74 40 Rode Kruis Vlaanderen 105 Tele-Onthaal 106 Veilig Vrijenlijn 078 15 15 15 Vlaamse infolijn 1700 Wachtdienst apothekers 09 00 10 500 Wachtdienst huisartsen 09 328 84 88 Wachtdienst tandartsen 09 03 399 69

0479 68 38 78

www.binlo.be

0475 29 56 02

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 90 8 0


in de kijker

Evi Van Acker zet Zaffelare op de kaart Aan de Olympische Spelen in Londen namen twee Lootse atleten deel: zeilster Evi Van Acker en baanwielrenner Gijs Van Hoecke. Om hen te steunen, zonden we hun wedstrijden live uit in sporthal ’t Veerleveld. Zo schreeuwden meer dan 200 inwoners Evi tijdens de uitzending van de medal race naar brons. De apotheose volgde dan op maandag 13 augustus: meer dan 800 inwoners vierden de thuiskomst van onze bronzen Evi in haar thuishaven Zaffelare. In een triomftocht werd Evi begeleid van haar ouderlijk huis tot in de sporthal, waar na de officiële huldiging een volksfeest losbarstte. Ook de ouders van Gijs Van Hoecke waren bij deze huldiging betrokken. Gijs zelf kon jammer genoeg niet aanwezig zijn wegens een stage in het buitenland, maar het talrijke publiek stak hem alvast een hart onder de riem met een oorverdovend applaus.

©Thom Touw

©foto's: Etienne De Schryver - tenzij anders vermeld

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 9 08 0

infoLOCHRISTI

3


in de kijker

©Thom Touw

Meer foto's op facebook.com/gemeentelochristi. 4

infoLOCHRISTI

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 90 8 0


nieuws

Verkiezingen De verkiezingskoorts stijgt, want op zondag 14 oktober zijn er verkiezingen voor de gemeente- en provincieraad. Die dag kan je je stem laten gelden en beslissen hoe het Lootse en provinciale bestuur de komende zes jaar zal samengesteld zijn. Een belangrijke taak dus.

Waarom kiezen? Omdat België een democratie is, wijzen wij via deze verkiezingen onze bestuurders aan. De verkiezingen zijn m. a. w. een manier om te selecteren wie een rol zal spelen in het bestuur van jouw gemeente, provincie,… Met jouw stem breng je jouw voorkeur uit voor afgevaardigden die in jouw naam spreken, handelen en wetten maken.

Waar kies je voor? • Eerst en vooral stem je voor jouw eigen gemeentelijke bestuursorganen. Niet onbelangrijk, aangezien dit bestuur het dichtst bij ons dagelijks leven staat. Het gemeentebestuur Lochristi staat in voor het welzijn van alle Lootse inwoners. Een taak die heel wat bevoegdheden en diensten omvat waar iedereen wel mee te maken krijgt: milieu, cultuur, openbare werken, mobiliteit, veiligheid, jeugd- en sportondersteuning en zo veel meer. Deze zaken worden in goede banen geleid door een gemeenteraad en een college van burgemeester en schepenen. Op 14 oktober kiezen we dit bestuur opnieuw. • {{ De verdeling van de zitjes in de gemeenteraad wordt bepaald door het aantal stemmen die gehaald zijn tijdens de verkiezingen. Het is ook de gemeenteraad die na de verkiezingen de schepenen aanstelt die samen met de burgemeester het college van burgemeester en schepenen vormen. {{ Het aantal schepenen is afhankelijk van het aantal inwoners. In Lochristi kunnen wij rekenen op 6 schepenen die het college vormen, samen met de burgemeester, de O.C.M.W-voorzitter en de secretaris. {{ De burgemeester wordt door de Vlaamse regering benoemd uit de leden van de gemeenteraad. De gemeenteraadsleden dragen daarvoor een kandidaat voor bij de provinciegouverneur. {{ Het college van burgemeester en schepenen komt wekelijks samen om beleidspunten en voorstellen te bespreken. Zij zijn vooral belast met het dagelijks bestuur van de stad. Belangrijke beleidsmatige beslissingen of voorstellen worden behandeld door de gemeenteraad. • T en tweede kiezen we dit jaar ook nieuwe leden voor de 10 provincieraden in België. In Lochristi breng je dus je stem uit voor het provinciebestuur Oost-Vlaanderen.

Wie mag/moet stemmen? Iedere man of vrouw, die de Belgische nationaliteit bezit op 1 augustus 2012, 18 jaar is op 14 oktober 2012 en ingeschreven is in het bevolkingsregister op 1 augustus 2012, wordt verwacht aan de stemhokjes. Bij gemeenteraadsverkiezingen kunnen ook nietBelgen stemmen; bij de provincieraadsverkiezingen niet. • Niet-Belgen uit de EU kunnen aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen. Ze moeten zich daarvoor laten inschrijven op de kiezerslijst.

• N iet-Belgen van buiten de EU kunnen sinds 2006 deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen als ze: {{ ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters of het vreemdelingenregister van de gemeente waar ze hun aanvraag ingediend hebben; {{ vijf jaar ononderbroken wettelijk verblijven in België; {{ bij de aanvraag een verklaring afleggen waarin hij zich ertoe verbindt de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot Bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven.

Moet je stemmen? In België geldt er stemplicht. Dit betekent dat elke Belgische inwoner vanaf 18 jaar verplicht is zijn stem uit te brengen. Een lid van de EU of niet-Belg van buiten de EU heeft de keuze al dan niet een aanvraag in te dienen om te mogen stemmen. Eenmaal de aanvraag ingediend, is hij/zij dan ook verplicht te stemmen. Voorbeeld: Een Nederlandse man, die in Lochristi woont, kan al dan niet vragen om te stemmen. Vraagt hij niets… dan is er geen stemplicht. Heeft hij de aanvraag wel ingediend, dan verwachten wij ook hem aan de stemhokjes op 14 oktober.

Hoe stem je geldig? In het stemlokaal geef je jouw identiteitskaart en oproepingsbrief af. Je begeeft je dan in een stemhokje waar je anoniem je stem kan uitbrengen. Je kan een lijststem geven. Dit is een stem voor een partij, niet voor een persoon. Wanneer je een lijststem geeft, kleur je het bolletje bovenaan de lijst rood.

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 9 08 0

infoLOCHRISTI

5


nieuws Je kan ook stemmen voor één of meerdere kandidaten binnen één lijst via een zogenaamde voorkeurstem. Je kleurt dan telkens het bolletje voor de naam van de kandidaat/kandidaten van jouw keuze rood. Je kan ook blanco stemmen. Je hebt geen voorkeur voor een partij of een kandidaat. Je kleurt dan ook geen enkele bolletje rood. Nadat je de stembiljetten in de juiste stembus hebt gestoken, krijg je jouw identiteitskaart en oproepingsbrief terug. Je oproepingsbrief zal dan afgestempeld zijn als bewijs dat je naar het stemlokaal gekomen bent.

Wanneer kan je een volmacht geven? In België is er stemplicht, je ben dus wettelijk verplicht jouw stem uit te brengen. Je kan in bepaalde gevallen echter iemand anders aanwijzen om in jouw plaats te stemmen. Dit gebeurt met een volmacht. Het formulier hiervoor vind je op www.lochristi.be.

In welke gevallen kan je een volmacht geven? • Je kan door ziekte of handicap niet gaan stemmen (medisch attest). • Je verblijft om beroeps- of dienstredenen in het buitenland (attest van jouw werkgever). • Je moet werken op 13 juni (attest van jouw werkgever). • Je bent schipper, marktkramer of kermisreiziger (attest uitoefening van dit beroep). • Je zit een celstraf uit (attest van de directie van jouw strafinrichting). • Je geloofsovertuiging laat je niet toe om te gaan stemmen (attest van jouw religieuze overheid). • Je bent een student en kan om studieredenen niet gaan stemmen (attest van jouw schooldirectie).

• Je verblijft om privéredenen tijdelijk in het buitenland. Kan je reisdocumenten, vliegtuigtickets of reservatiebewijzen voorleggen, dan kan je tot ten laatste 13 oktober op de bevolkingsdienst een attest aanvragen van tijdelijk verblijf in het buitenland.

Aan wie kan je een volmacht geven? Jij (volmachtgever) kan maar aan één persoon een volmacht geven of maar van één persoon een volmacht krijgen. Wie in jouw plaats stemt (volmachtdrager), doet dit in jouw stembureau. Hij/zij geeft aan de voorzitter van dat stembureau het ingevulde volmachtformulier en het attest af dat bewijst dat jij niet zelf kan gaan stemmen. Indien mogelijk brengt de volmachtdrager ook de oproepingsbrief van de volmachtgever mee, maar dit is niet verplicht. De volmachtdrager moet wel zijn eigen oproepingsbrief meebrengen.

Je wil liever geen volmacht geven? Wat nu? Je bent niet verplicht om bij volmacht te stemmen. Bij de acht hierboven opgesomde gevallen volstaat het ook om de bijhorende attesten, samen met jouw oproepingsbrief, af te geven op de bevolkingsdienst.

Praktische info? • Eind september krijg je je oproepingsbrief. Niet verliezen is de boodschap! • Op zondag 14 oktober meld je je tussen 8 en 13u aan in het lokaal dat opgegeven staat op de oproepingsbrief. • Vergeet zeker en vast je identiteitskaart en oproepingsbrief niet mee te brengen. Kreeg je een volmacht, dan mag je ook deze brief en bewijs van volmacht niet vergeten. • Meer informatie vind je op www.vlaanderenkiest.be of op www.lochristi.be.

Laat je fiets gratis registreren Op woensdag 5 september organiseren we op de parking achter het gemeentehuis (Koning Boudewijnlaan) een gratis fietsregistratie. Tussen 13u en 16u kan je er je rijksregisternummer via een speciale antidiefstalsticker op je fiets laten bevestigen. Het loont de moeite om je fiets te labelen met je rijksregisternummer. Door de unieke code die we op je fiets aanbrengen, worden teruggevonden fietsen snel terugbezorgd aan de rechtmatige eigenaar.

Is je fiets toch gestolen? Doe dan zeker aangifte bij de politie. Hiervoor hoef je zelfs niet meer naar het politiebureau te gaan. Je kunt de diefstal snel en gemakkelijk online melden via www.policeonweb.be.

Fietsdiefstal? Je kan het voorkomen! • M aak je fiets altijd vast, ook al laat je hem maar eventjes alleen staan. Gebruik een degelijk slot, maak je fiets vast aan een vast voorwerp. • Fietsen die in een garage of op een binnenplaats staan, kunnen ook gestolen worden. Maak je fiets daarom ook binnen vast. • Laat niets achter in je fietstassen of op de bagagedrager. (fietspomp, fietscomputers, afneembare verlichting, drinkbus, ... ) • Gebruik zo veel mogelijk fietsenstallingen. • Maak een fietspas waarop je de kenmerken van je fiets zet en neem een digitale foto. 6

infoLOCHRISTI

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 90 8 0


nieuws

Uit de gemeenteraad – 25 juni Fietspad langs spoorweg krijgt verlichting Eind 2007 ging de gemeenteraad principieel akkoord met de aanleg van een fietspad langs de spoorlijn tussen de Beerveldse Baan en de Pensionaatstraat. De provincie zal het fietspad aanleggen maar de gemeente staat in voor de openbare verlichting. De kosten voor de plaatsing van 35 verlichtingspalen worden geraamd op 29.537,74 euro (excl. btw).

Inrichting buurtpleintjes Op het buurtpleintje van het Watersniphof moeten er nog enkele zitbanken, vuilnisbakken, speelelementen, borden en planten worden geplaatst. Het terrein rond het lokaal van de JNM achter de gemeentelijke sporthal in Zaffelare zal op een natuurlijke en ecologische manier worden aangelegd. Door het beperkt aantal buurtpleintjes in Zeveneken zal de oude speelplaats van de gemeentelijke basisschool in Zeveneken (Hoekstraat) als buurtplein ingericht worden. Omdat in de verkaveling WeerstandshofSmetsakkers de meeste percelen al bewoond zijn, zullen de voorziene groenzones worden ingericht als buurtpleintje. De totale kostprijs voor deze werken wordt geraamd op 24.500 euro (excl. btw). De jeugdraad bracht op 28 februari een positief advies uit.

Voorrang in Kapelleken en Smalle Heerweg Op de kruispunten van het Kapelleken is de voorrangsregeling onduidelijk voor de fietsers en andere weggebruikers. Daarom wordt van het Kapelleken een voorrangsweg gemaakt. Door de aanleg van het verkeersplateau op het kruispunt met de Palingstraat heeft het verkeer komende uit de Palingstraat voorrang op het verkeer komende uit de Smalle Heerweg (komende van Gent). Omdat fietsers op het verhoogd fietspad best voorrang hebben en ook de bussen van De Lijn hier rijden, wordt van de Smalle Heerweg tussen Palingstraat en de rotonde een voorrangsweg gemaakt.

Straatnamen nieuwe verkavelingen De cultuurraad stelt als benaming voor drie nieuwe wegen in verkavelingen het volgende voor: • verkaveling Kint in de Dorpsstraat: Spinsterhof; • verkaveling Boone in de Stationsstraat: Burgemeester De Schryverhof; • verkaveling Hyboma in de Berkenstraat: Ruwaardhof. Na een openbaar onderzoek en het officieel advies van de cultuurraad kan een volgende gemeenteraad de definitieve beslissing nemen.

Inname van het openbaar domein door terrassen Volgens het politiereglement op de inname van het openbaar domein kunnen bij terrassen (van horecazaken) onder bepaalde voorwaarden wanden geplaatst worden. Op voorstel van het KMO-overlegplatform zouden deze wanden voortaan verplicht worden voor de terrassen in de dorpskern van Lochristi. Deze verplichting komt er om te vermijden dat tafels en stoelen buiten de vergunde oppervlakte verschoven worden en zo de veiligheid in het gedrang brengen.

Vaststelling vrije dagen schooljaar 2012-‘13 Na overleg (met personeel, schoolraad, bijzonder onderhandelingscomité) wordt voorgesteld de facultatieve verlofdagen als volgt vast te leggen: • vestiging Lochristi: 24 september en 23 januari; • vestiging Beervelde: 1 oktober en 21 januari.

Toegevoegd punt (hoogdringendheid) Op 21 mei nam de gemeenteraad de principebeslissing voor de plaatsing van netwerkkabels in de Gemeentelijke Basisschool Lochristi en keurde de raad het lastenboek goed. Na opening van de offertes en na opmaak van het verslag van nazicht door de technische dienst blijkt dat het voorziene budget ontoereikend is. Omdat de kabelwerken samen met de renovatie van de speelplaats moeten gebeuren (er moeten kabels aangelegd worden onder de nieuwe verharding) en omdat volgens de lastvoorwaarden deze werken moeten uitgevoerd worden tijdens de zomervakantie, is een extra budget van 60.000 euro (excl. btw) nodig.

Voorstel tot inrichting van stembureaus in 3 WZC's (toegevoegd punt van CD&V) In België bestaat nog steeds stemplicht. Alle inwoners van Lochristi vanaf 18 jaar worden dus geacht hun stemverplichtingen na te komen. Sommige senioren hebben een beperkte mobiliteit, vooral degenen die in een woonzorgcentrum verblijven, maar dit betekent niet dat ze niet bekwaam zouden zijn om zelf te gaan stemmen. Aangezien het belangrijk is dat ook zij hun vertegenwoordigers in de gemeenteraad zelf kunnen kiezen en om de drempel voor hen zo laag mogelijk te maken, stelt de CD&V voor om in elk van de drie woonzorgcentra een stembureau in te richten. Er wordt geantwoord dat dit tot de bevoegdheid behoort van het college van burgemeester en schepenen. Dat college heeft hierover al eerder nagedacht. Aan de administratie werd gevraagd te overleggen met de directies van de woonzorgcentra. Nadien zal het college beslissen.

Kort

• Inname spoorweggronden voor aanleg fietspad - afsluiten bezettingscontract met NMBSHolding • Verkaveling Magretstraat (Anne Thuysbaert) goedkeuring rooilijn • Verkaveling Lichtelarestraat (familie Auman - Hesters) goedkeuring rooilijn • Verkaveling Kasselstraat Oosteinde (Matexi NV) goedkeuring rooilijn en goedkeuring ontwerp rioleringswerken • Uitbreiding waterleidingnet in de verkaveling Berkenstraat principebeslissing en goedkeuring plan • Uitbreiding waterleidingnet in Zaffelaars Vaardeken principebeslissing en goedkeuring plan • Opmaak RUP woondichtheden Vaarlaars, Kloosterstraat en Zaffelaars Vaardeken principebeslissing en goedkeuring lastenboek aanstelling ontwerper

• Gemeentelijke tussenkomst in kosten afkoppeling op particulier domein van hemelwater en afvalwater - aanpassing reglement • Gebruikersreglement gemeentelijke tentoonstellingspanelen vaststelling • Belastingreglementen wijziging • Projectsubsidie skateevenement - voorlopige toekenning • Kerkfabriek Sint-Niklaas (Lochristi) –wijziging meerjarenplan 2008-2013 – goedkeuring • Kerkfabriek Sint-Niklaas (Lochristi) - budgetwijziging 2012 (1) - aktename • Rekeningen 2011 van de kerkfabrieken - advies • Jaarrekening 2011 OCMW • Budgetrekening 2011 vaststelling • Jaarrekening 2011 - vaststelling • Gemeentelijk basisonderwijs vaststelling lestijdenpakket schooljaar 2012-2013 • Gemeentelijk basisonderwijs vaststelling

Agenda, beknopte lijst beslissingen en notulen gemeenteraad Je kan je gratis abonneren op de agenda met de toelichting, de beknopte lijst van de beslissingen en de notulen (de integrale besluiten) van de gemeenteraad. Je krijgt die dan elke maand naar jou thuis opgestuurd via e-mail of via post. Een aanvraagformulier vind je op www.lochristi.be/gemeenteraad. Opgelet: de notulen ontvang je pas na goedkeuring ervan op de volgende gemeenteraad, de beknopte lijst van de beslissingen ontvang je enkele dagen na de gemeenteraad.

Volgende gemeenteraden Maandag 3 september - 20u - raadzaal gemeentehuis Maandag 24 september - 20u - raadzaal gemeentehuis

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 9 08 0

infoLOCHRISTI

7


Nieuws

Gratis kinderuurtjes op de kermis Alle Lootse kinderen van 2 t.e.m. 12 jaar (geboren tussen 2000 en 2010) krijgen opnieuw 1 gratis beurt of korting op alle kermissen in onze gemeente. De eerstvolgende kermis is de septemberkermis in Beervelde op zaterdag 29 september. Het kinderuurtje vindt dan plaats van 17u tot 18u.

Enkel met een kaart heb je recht op een gratis beurt of korting. Contacteer hiervoor onze bevolkingsdienst (09 326 88 00 of bevolking@ lochristi.be), geef de naam van je kind(eren), jouw adres en de gekozen kermis door en we sturen jou de kaart(en) op. Je kan de kaart(en) ook komen afhalen op de bevolkingsdienst.

info

Bevolkingsdienst 09 326 88 00 bevolking@lochristi.be

Subsidies voor kinderopvanginitiatieven Lochristi is een groeiende gemeente met veel gezinnen met jonge kinderen. Zij zijn op zoek naar kwaliteitsvolle kinderopvang in de eigen gemeente. Daarom steunt het gemeentebestuur kinderopvanginitiatieven voor kinderen tot drie jaar met een starters- en werkingssubsidie. Onthaalouders en kinderdagverblijven moeten voldoen aan veel verplichtingen, o.a. op het vlak van veiligheid. Om hen een steuntje in de rug te geven geeft het gemeentebestuur nu twee subsidies: een eenmalige starterssubsidie voor startende kinderopvanginitiatieven en een jaarlijkse werkingssubsidie voor bestaande initiatieven.

Voorwaarden • Starterssubsidie: min. 6 maanden werkzaam en een subsidieaanvraag indienen max. 12 maanden na opening. • Jaarlijkse werkingssubsidie: telkens aanvragen vóór 1 oktober. Voor beide subsidies moet je een kopie van een attest van toezicht of een erkenning door Kind en Gezin voorleggen.

info

Bevolkingsdienst 09 326 88 00 bevolking@lochristi.be www.lochristi.be (diensten/sociale zaken)

Gebruik de glasbollen correct en hou ze netjes!

Op verschillende plaatsen in onze gemeente vind je glasbollen, waar je je glazen flessen en bokalen in kwijt kan. Hou de omgeving van de glasbollen netjes en denk aan de buren. Glazen flessen en bokalen horen in de glasbol en niet ernaast. Hou de omgeving rond de glasbollen netjes. Dozen, plastic zakken of ander afval achterlaten, wordt beschouwd als sluikstorten en is strafbaar. Voor sluikstorten kan je een GAS-boete krijgen van max. 250 euro. Denk aan de buren en werp geen glas in de glasbol na 8u 's avonds en vóór 8u 's morgens. Ook op zondag hebben de omwonenden graag rust.

Nog enkele tips

• Gooi wit of gekleurd glas in de juiste opening. • Spoel je flessen en bokalen vooraf uit met water: zo trekken ze geen wespen aan. • Is de glasbol vol, kom dan later terug (na lediging van de glasbol) of ga naar een andere glasbol.

8

infoLOCHRISTI

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 90 8 0


Nieuws

Op de Siertoer: ontdek de boeiende wereld van de sierteelt Op zondag 16 september openen in heel Vlaanderen sierteeltbedrijven gratis hun deuren voor iedereen met als thema werken in de sierteelt. Op deze dag word je door de bedrijfsleider persoonlijk rondgeleid op het bedrijf en in de serres. Bezoek een sierteeltbedrijf en ontdek de vele bloemen- en plantenkwekerijen die Vlaanderen rijk is. In Lochristi nemen volgende bedrijven deel: • Fleurig bvba Veldstraat 27 - 29 • Belfleurken Oud-Hoflaan 26A • Canteira bvba Denen 93B In Memoriam Leon Matthijs (1924-2012)

Tijdens Op de Siertoer tonen de bedrijven dat er in de sierteeltsector een grote verscheidenheid aan jobs is. Naast handenarbeid is er ook nood aan middenmanagement. Medewerkers die constructief meedenken, nieuwe processen uitwerken en implementeren, nieuwe markten aanboren en nieuwe afzetkanalen zoeken. Daarnaast zoekt de sector ook werknemers die gespecialiseerd zijn in labowerk, in onderzoek naar veredeling, in ziektebestrijding, enz.

Leon werd in Lochristi geboren op 31 december 1924 en leidde er een bijzonder actief leven als gemeentesecretaris van Lochristi, leerkracht, stichtend voorzitter van VTB-VAB Lochristi, bezieler van de Vrienden van de Reinaertreuzen, lid van OKRA en Ziekenzorg. Hij was bovendien een begaafd fotograaf, keramist en schilder. Met zijn talenten en zijn organisatievermogen nam hij mee het initiatief voor het legendarische Begoniafestival. Ook werkte hij mee aan wat hier evolueerde naar LoArt, Kunst omdat het Moet en de algemene werking van de Cultuurraad, waarvan hij meerdere jaren voorzitter was en door wie hij in 2001 gelauwerd werd als cultuurlaureaat. Op 11 juli 2012 werden de Vrienden van de Reinaertreuzen, Leons levenswerk, tot cultuurlaureaat verkozen: een erkenning die de hele vereniging en ook Leon zelf zichtbaar deugd deed.

Op sommige locaties kan je ook een plant kopen. De opbrengst hiervan gaat naar het Kinderkankerfonds vzw van UGent. Als je deelneemt aan de wedstrijd, maak je kans op één van de vele mooie prijzen.

Het gemeentebestuur wenst mevrouw Francine Matthijs-Van den Berghe, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen en aan allen die treuren om het heengaan van deze man sterkte toe! We zijn dankbaar voor al zijn werk en werken verder om al die boeiende initiatieven van Leon Matthijs verder gestalte te geven.

Dag op dag een maand later, 11 augustus 2012, werd Leon Matthijs in de Sint-Niklaaskerk van Lochristi begraven. Hij overleed op 6 augustus in Gent aan de gevolgen van een hersenbloeding.

Word jij onze nieuwe collega (m/v)?

Het gemeentebestuur Lochristi zoekt een voltijdse administratief medewerker voor de financiële dienst (niveau C) met een vervangingscontract (voorlopig voor 1 jaar).

Taken? • Je voert administratieve taken uit bij de financiële dienst (bestelbonnen, facturen, betalingen, invorderingsstaten, enz.).

Voorwaarden? • J e hebt minstens een diploma hoger secundair onderwijs. • Je slaagt voor een selectieproef (schriftelijk en mondeling deel).

Wat bieden we jou? Jouw minimum bruto aanvangswedde be-

draagt 1.780,58 euro per maand, exclusief haard- of standplaatsvergoeding (doorstroming naar hogere weddenschalen binnen de functie is mogelijk). Daarnaast krijg je maaltijdcheques (7 euro), een hospitalisatieverzekering, een 2de pensioenpijler, een fietsvergoeding en een gunstige verlof­ regeling. De proeftijd bedraagt 2 maanden.

Interesse? Bezorg jouw kandidatuur, samen met een uitgebreid curriculum vitae en een kopie van jouw diploma’s ten laatste op vrijdag 21 september aan de personeelsdienst (Dorp-West 52).

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 9 08 0

info

Meer info? Personeelsdienst Dorp-West 52 09 326 88 08 daz@lochristi.be

infoLOCHRISTI

9


nieuws

Opendeurdag brandweer Op zondag 23 september houdt de brandweer van Lochristi haar tweejaarlijkse opendeurdag. Van 14u tot 18u kan je kennis maken met de brandweerkazerne, de brandweerwagens, maar vooral ook met onze brandweervrijwilligers.

De pieper op het nachtkastje, de kleding binnen handbereik, de schoenen staan klaar aan de deur, de auto vertrekkensklaar op de oprit,... Als vrijwillig brandweerman ben je 24u op 24u, 7 dagen op 7, oproepbaar voor belangrijke interventies, zoals verkeersongevallen of brand. Voor kleinere interventies (b.v. het vrijmaken en reinigen van de rijbaan of een evacuatie van een patiënt met de elevator op vraag van de ambulance) werken we met een ploeg van dienst die wekelijks wisselt.

willigers kennen de gemeente door en door: de straten, wegen en pleintjes, de handelszaken en bedrijven, maar ook de mensen die er wonen.

35 gemotiveerde brandweermannen

Er staan tijdens deze opendeurdag verschillende demonstraties op het programma: van een bevrijding uit een voertuig tot het blussen van een frietketelbrand. Ook de lokale politie, het Rode Kruis Lochristi en de nieuwe ambulancedienst Lochristi 112 nemen deel aan deze opendeurdag. Een voorsmaakje vind je op youtube.com/brandweerlochristi.

Het brandweerkorps van Lochristi beschikt over 35 enthousiaste en gemotiveerde brandweermannen en 6 brandweerwagens. Anderen helpen is onze belangrijkste drijfveer. Ook de lokale verbondenheid is een belangrijk aspect bij onze vrijwilligers. We voelen ons verantwoordelijk voor de veiligheid van onze inwoners, maar ook van iedereen die de gemeente doorkruist. Onze brandweervrij-

Regelmatig krijgen we na een interventie een bedankingskaartje, vertelt brandweercommandant Jean-Pierre Van Renterghem. Zoiets doet uiteraard deugd.

Brandweer in actie

Weekend van de jeugd: oproep aan handelaren en bedrijven Tijdens het Weekend van de Jeugd (26-28 oktober) organiseert onze jeugddienst op zaterdag 27 oktober een Roefeldag. Kinderen kunnen op die dag kennismaken met wat grote mensen doen: op patrouille met de politie, haar knippen, meehelpen in de winkel, voor 1 dagje journalist zijn,... Nog elk jaar groeit de interesse van kinderen en ouders voor de Roefel. Jammer genoeg is de vraag hierdoor nog steeds veel groter dan het aanbod. Voel jij je aangesproken om enkele kindjes een superleuke roefeldag te bezorgen in jouw zaak of organisatie? Neem dan contact op met de jeugddienst (09 355 65 66, tienerwerking@lochristi.be) en wij ontvangen je met open armen en vol enthousiasme!

10

infoLOCHRISTI

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 90 8 0


Nieuws

Lochristi zingt mee voor het klimaat Ook Lochristi doet op zaterdag 22 en zondag 23 september mee aan Sing for the climate, het initiatief waarmee Nic Balthazar, 11.11.11 en de Klimaatcoalitie de milieuproblematiek onder de aandacht willen brengen. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen bijeenkomen om samen hetzelfde klimaatlied te zingen. Al meer dan 100 gemeenten zegden hun medewerking toe. Ook in Lochristi ging spontaan een beperkt comité van start dat nu medewerking zoekt van zoveel mogelijk personen en verenigingen, waaronder de (kerk)koren en de muziekschool. Het eenvoudige lied zal je ter plaatse aangeleerd worden en kan je ook nu al beluisteren op www.singfortheclimate.be. In elke gemeente wordt hiervoor een filmpje gemaakt. Nic Balthazar zal dan van al die filmpjes één videoclip maken om aan de wereldleiders te bezorgen. In Lochristi vindt het massale zangmoment plaats op zondagnamiddag 23 september, achter het gemeentehuis, tijdens de opendeurdag van de brandweer. Zowel het gemeentebestuur als de

brandweer steunen dit initiatief. Zo vindt het massale zangmoment plaats in de tuin achter het gemeentehuis, tijdens de opendeurdag van de brandweer. In Lochristi zongen Christophe Versaevel, Eric Wattenberge en Joeri Buysse het liedje al eens in. Hun versie kan je beluisteren op www.gentenaar.be/lochristi in de nieuwscategorie sing for the climate. Ook Pauline De Bruyne, winnares van Artinfact 2011, doet mee. Wil je op 23 september meezingen, dan moet je je eerst registreren op www.singfortheclimate.be. Hoe meer mensen, hoe hoger Lochristi in de ranglijst komt te staan.

Zij zingen al voor het klimaat Hopelijk jij ook in september Ga naar www.singfortheclimate.com, zoek op de kaart je stad of gemeente en registreer om mee te zingen. Vraag ook aan je vrienden, familie en kennissen om te komen zingen. Vlakbij, in jouw gemeente of buurgemeente. Zodat iedereen het hoort, van je buurman tot je verste vriend, van Elio tot Obama.

Meer info op www.singfortheclimate.com

SFTC-demorgencor.indd 1

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 9 08 0

26/07/2012 17:57:23

infoLOCHRISTI

11


mobiliteit

Op een schoon fietspad terug naar school Het ene schooljaar is amper achter de rug, of daar doemt het volgende al op. Voor het begin van het nieuwe schooljaar geeft de minister van Mobiliteit en Openbare Werken aan het Agentschap Wegen en Verkeer de opdracht om de fietspaden van en naar scholen op de gewestwegen een extra veegbeurt te geven. Bij de start van het nieuwe schooljaar nemen heel wat kinderen, jongeren en begeleiders de fiets om naar school te gaan. De netheid van de fietspaden is daarbij zeer belangrijk. Uiteraard geldt dit ook voor de fietspaden langs gemeentewegen. Ook in Lochristi vindt er jaarlijks een extra veegbeurt plaats op de fietspaden langs de gemeentewegen bij het begin van het schooljaar. In het kader van het mobiliteitsplan spant het gemeentebestuur zich ook in voor veilige schoolomgevingen en veilige schoolroutes. In de zone 30 schoolomgevingen staan ook opnieuw de educatieve Suske en Wiskeborden. Een veilige schoolstart? Matig je snelheid in schoolomgevingen en sta er bij stil dat kinderen zich in het verkeer soms onvoorspelbaar kunnen gedragen.

Rivierstraat krijgt nieuwe toplaag Van 10 tot 14 september zal er gewerkt worden aan het wegdek van de Rivierstraat. Er wordt een nieuwe toplaag aangebracht. De werken zullen plaatsvinden tussen de Delhaize en de E17 (afrit Beervelde). Respecteer de signalisatie en rijd niet door de Rivierstraat. Zo breng je de veiligheid van de werknemers niet in het gedrang. Bovendien kan het overrijden van de pas aangebrachte asfaltlaag je wagen en/of oprit sterk besmeuren. Deze vlekken zijn bijzonder moeilijk te verwijderen. Schade door het negeren van het rijverbod wordt niet vergoed. Van zodra de signalisatie is verwijderd, wordt alle verkeer in de Rivierstraat opnieuw toegelaten. 12

infoLOCHRISTI

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 90 8 0


Jeugdbeleidsplan (JBP): hoe gaat ie ? Maandelijks lichten we even kort de vorderingen en verwezenlijkingen van het JBP toe. Wat is er met andere woorden allemaal gaande in Jeugdwerkland en wat ruist er daar dan allemaal in het struikgewas? • Het gemeentebestuur juicht jongerenkampen toe! Daarom ondersteunden we afgelopen zomer ook de kampen die onze eigen jeugdverenigingen organiseren. We boden gratis kampvervoer aan om al het kampmateriaal naar de kampplaats te voeren. • De kippen van de jeugddienst en kleuterschool gingen terug op kamp. Ditmaal met de jongens en meisjes van JNM Moervallei. Ze hadden de tijd van hun leven, een zomer die de diertjes niet gauw zullen vergeten. • Elke jeugdvereniging die op kamp vertrok, mocht een gratis kamppakket vol lekkere en biologische producten afhalen bij de jeugddienst. Een zeer gesmaakt initiatief van de jeugddienst en de duurzaamheidsambtenaar.

• Speelplein Joepla ging, na het succes van vorig jaar, terug on tour en trok met een caravan naar buurten in alle uithoeken van Lochristi. • De jeugddienst organiseerde zomerse skatelessen. Er werden weer heel wat tricks aangeleerd. We zagen vooral veel trotse en lachende kinderen (en hun fiere ouders). • De speelpleinwerking was terug een waar succes, met tal van enthousiaste animatoren en uitgelaten kinderen. Men zette ook het inclusieproject verder door, hierdoor blijven we verzekeren dat iedereen welkom is om te ravotten tijdens onze speelpleinwerking. Wordt vervolgd…

info

Jeugddienst Jeugddienst 09 355 65 66 jeugddienst@lochristi.be www.jeugdlochristi.be

Jeugdraad zoekt m/v met talent

Ben je tussen 16 en 35 jaar en geïnteresseerd in wat er op vlak van jeugd zoal gebeurt in Lochristi? Heb jij ideeën, zie je het anders of werk je graag mee aan nieuwe initiatieven of activiteiten. Dan is de jeugdraad jouw place to be! Wij geven adviezen aan het gemeentebestuur over alles wat met jeugd in Lochristi te maken heeft, organiseren activiteiten voor jongeren en buigen ons over problemen, uitdagingen en behoeften in het jeugdwerk. De jeugdraad is een toffe bende jongeren uit jeugdbewegingen, jeugdhuizen, speelpleinwerking, scholen,… maar ook jongeren die niet in jeugdverenigingen zitten zijn welkom! Wil jij meewerken aan het jeugdlandschap in Lochristi? Bel, sms, mail of schrijf eens naar de jeugddienst! Jeugdraad 09 355 65 66 0475 24 10 62 jeugddienst@lochristi.be www.jeugdlochristi.be

info

Jouw activiteit in de online jeugdkalender? Organiseert jouw vereniging binnenkort een fuif, een startdag, een barbecue of een ander jeugdig evenement? Vul het in op www.jeugdlochristi.be en jouw evenement staat binnenkort ook te blinken in onze overzichtsagenda!

Nieuwe leiding in jeugdvereniging? Welcome to the club! Een nieuw werkjaar, startdagen schieten als paddenstoelen uit de grond, leidingvergaderingen worden gepland. Misschien betekent dit het eerste leidingjaar in jouw vereniging… Wij zijn alvast overtuigd dat je dat super gaat doen. Enthousiast zal je op jouw manier opnieuw vele kinderen en jongeren een prachtig jaar bezorgen. De jeugddienst wenst je alvast veel succes! Wil je meer info over de werking van de jeugddienst en wat we allemaal voor jou kunnen doen? Contacteer ons dan via 09 355 65 66 of jeugddienst@lochristi.be of surf naar www.jeugdlochristi.be.

w w w. j e u g d l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /j e u g d d i e n st l o c h ri st i  t w it t e r. c o m /j e u g d l o c h ri st i

infoLOCHRISTI

13


Ka mpfotowedstrijd Verbaas de wereld met jouw digitale kampkiekjes en win een digitaal fototoestel voor jouw jeugdvereniging! Laad nog tot 24 september je 3 beste kampfoto's op via www.kampfoto.be. De winnaars worden er bekendgemaakt op 4 oktober.

Verdient jouw jeugdlokaal een pimp? Ben je tussen 12 en 16 jaar en lid van een jeugdbeweging? Laat weten waarom jouw lokaal een opknapbeurt verdient en win een vette pimp door Eline De Munck en haar opsmukteam! Surf naar www.facebook.com/noknok. be en vertel waarom jouw lokaal deze opknapbeurt verdient.

Verdient jouw lokaal een pimp? Zet het in de verf met NOKNOK!

Da is pas cool!

Het klopt in mijn hoofd

Speelpleinzomer alweer knaller

Kinderen uit Lochristi en omstreken streken deze zomer opnieuw massaal neer op het speelplein. We zagen dagelijks gemiddeld zo’n 225 kinderen en dat is een record. Ons inclusieproject trok weer heel veel kinderen aan en ook onze mobiele speelpleinwerking werd in alle vijf de wijken sterk gesmaakt. Rond kerstmis organiseren we opnieuw een tekenwedstrijd. Hopelijk doen jullie dan opnieuw zo massaal mee.

In the picture Alle foto’s die op het speelplein werden genomen kan je vanaf 1 september bekijken op www.speelpleinjoepla.be. Het is de ideale manier om nog eens van al dat speelgeweld te genieten. Veel kijkplezier. Een voorsmaakje vind je alvast op de achterkaft van dit nummer.

Nieuw werkjaar Speelplein Joepla bedankt iedereen die zich hier kwam uitleven: goe gespeeld, dat vinden wij ervan! We zijn superblij dat alles opnieuw schitterend verliep, dat we op alle gezichten een glimlach toverden en dat we van de zomervakantie een spetterend feest voor jullie maakten!

Tekenwedstrijd We kregen de voorbije zomer heel wat tekeningen binnen voor onze tekenwedstrijd. In augustus bekeken we alle inzendingen en maakten we de winnaars bekend. Hieronder nogmaals de winnaars en hun prijs op een rijtje: • 1ste plaats: Frouke Debunne (Dreamland bon t.w.v. 15 euro + 1 week gratis speelplein); • 2de plaats: Arwen Blondeel (Dreamland bon t.w.v. 10 euro + 1 week gratis speelplein); • 3de plaats: Tibe Debunne (Dreamland bon t.w.v. 5 euro + 1 week gratis speelplein). 14

infoLOCHRISTI

September is voor het speelplein een maandje rust en evalueren, maar daarna komt er een nieuwe jaarwerking op gang. Word jij in 2013 16 jaar of ouder, dan willen wij jou bij ons team! Tijdens het jaar organiseren we heel wat activiteiten voor de animatoren (v.b. speelpleinweekend, dropping, paintball, midweek, …), zodat we een hecht team vormen dat paraat staat voor alle kindjes. We garanderen je veel nieuwe vrienden en ongelooflijk veel ambiance. Sta je te springen, heb je vragen of twijfel je? Mail dan naar speelpleinjoepla@lochristi.be.

w w w. j e u g d l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /j e u g d d i e n st l o c h ri st i  t w it t e r. c o m /j e u g d l o c h ri st i


Robbie presenteert: 10de Weekend van de Jeugd De jeugddienst organiseert op 26, 27 en 28 oktober de 10de editie van het Weekend van de jeugd. Drie dagen lang halen we alles uit de kast: tal van supercoole activiteiten, animaties en verrassingen. Het wordt een weekend om niet te vergeten!

Tienerfuif vrijdag 26 oktober

HerfstBBQ voor Lootse jeugdwerk zondag 28 oktober

Ben je tussen 12 en 15 jaar? Kom op vrijdag 26 oktober naar jeugdhuis Lodejo en geniet van de magische sfeer op onze tienerfuif. Van 20u tot 24u dompelen we het jeugdhuis onder in onze wondere wereld! Niets is wat het lijkt, laat jullie verrassen op dit fantastisch evenement! Toegang is gratis, een hapje en een drankje kan je kopen aan tienerprijzen.

Op zondagavond gaan we nog even door met alle Lootse jeugdwerkers. Samen met de nodige randanimatie is deze bbq het ideale moment om nog eens te verbroederen met de vrienden van de verschillende jeugdverenigingen.

Roefelen zaterdag 27 oktober

info

Ben je tussen 6 en 12 jaar? Dan kan jij op deze dag roefelen! Voor één keer kan en mag je doen wat grote mensen doen: op patrouille met de politie, kapsels bewerken in het kapsalon, meehelpen in de winkel, voor 1 dagje journalist zijn,… Een kans die je moet grijpen!

Kidsnamiddag zondag 28 oktober Op zondag sluiten we dit fantastische weekend af met een heuse Kidsnamiddag. En dit jaar zetten we onze deuren open voor iedereen. Jong en oud, iedereen is welkom. De activiteiten zijn toegankelijk voor kinderen vanaf 3 jaar en voor ouders en sympathisanten voorzien we een ouderterras. Zo kunnen ook de mama’s en papa’s zien hoe de kinderen volledig uit de bol gaan op deze fantastische dag. Toegang is gratis voor iedereen. Een hapje en een drankje kunnen aan kleine prijzen verkregen worden.

info

Jeugddienst Jeugddienst 09 355 65 66 tienerwerking@lochristi.be www.jeugdlochristi.be/weekendvandejeugd

Nieuwe schooljaar komt er aan! Het is weer zover, de Lootse scholen openen binnen een paar dagen hun deuren, voor opnieuw een fantastisch schooljaar! Ook de jeugddienst leeft mee naar 3 september! Hou alles dus maar goed in de gaten tijdens de eerste schoolweek, want wie weet krijg je van ons een verrassingsbezoekje en komen we niet met lege handen…

w w w. j e u g d l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /j e u g d d i e n st l o c h ri st i  t w it t e r. c o m /j e u g d l o c h ri st i

infoLOCHRISTI

15


SPORT

Week van de sportclub - 8 tot 16 september

Onder het motto Wij willen jou er bij willen Bloso en de Vlaamse Sportfederatie tijdens de Week van de Sportclub meer mensen ertoe aanzetten om op regelmatige basis te sporten. In Lochristi zetten verschillende jeugdsportclubs hun deuren wijd open. De sportclub is een plek waar iedereen welkom is, ongeacht afkomst, geslacht of leeftijd. De sportclub heeft méér te bieden dan enkel het sporten zelf. Het is een plaats waar je vrienden maakt en ziet, waar je lacht en praat. Kortom: het is ook een plek waar je samen met anderen een gezellige tijd doorbrengt. Alle kinderen van het lager onderwijs krijgen via de scholen onze infofolder. Daarin vind je alle gegevens van de deelnemende clubs met o.a. de leeftijden vanaf wanneer je er terecht kan. Respecteer deze leeftijden wanneer je langs gaat tijdens de Week van de Sportclub. Neem ook best vooraf contact op met de verantwoordelijke zodat je weet wanneer de club van jouw keuze precies actief is. Neem je deel aan de Week van de Sportclub, dan ben je verzekerd tegen lichamelijke ongevallen.

info

Sportdienst Lochristi 09 355 26 92 sportdienst@lochristi.be

Lessenreeksen voor volwassenen Ben je tijdens de week vrij (behalve in de schoolvakanties) en heb je zin om een uurtje te sporten? Dan is ons gevarieerd sportaanbod voor volwassenen iets voor jou!

Sport overdag

Zumba-BBB

Wanneer?

Wanneer? Elke woensdagavond van 20.45u tot 21.45u, vanaf woensdag 5 september. Voor wie? Volwassen vrouwen die graag dansen. Waar? Polyvalente zaal van sporthal ’t Veerleveld (Zaffelare). Prijs? Inw.: 6 euro/beurt of 50 euro voor een 10-beurtenkaart, niet-inw: 7 euro/beurt of 60 euro voor een 10-beurtenkaart. Aanbod? Zumba, BBB,… Dans je fit!

Elke maandag van 14u tot 15.30u, vanaf maandag 10 september. Voor wie? Volwassenen. Waar? Sporthal ’t Veerleveld (Zaffelare). Prijs? 25 euro voor een 10-beurtenkaart of 50 euro voor een 25-beurtenkaart. Aanbod? Gedurende 1,5u sporten we samen met andere volwassenen en werken op die manier aan onze conditie. Iedere les start met een half uurtje spierversterkende oefeningen, vervolgens bieden we een gevarieerd sportprogramma aan (netbal, badminton, handbal, tafeltennis, basketbal,…) met een tweewekelijks wisselende intensiteit. We sporten 2 weken aan een matige intensiteit, de volgende 2 weken drijven we de intensiteit wat op, om het nadien weer wat rustiger aan te doen. Aangezien jouw 10-beurtenkaart niet tijdsgebonden is, kan je gerust enkel deelnemen aan de sporten met een matige intensiteit of omgekeerd.

16

infoLOCHRISTI

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 90 8 0


sport

Bewegen voor senioren Wat?

Dag?

Uur?

Waar?

Bewegen voor senioren 1

Dinsdag (vanaf 11 sept.)

10u-11u

Sporthal ’t Veerleveld

Bewegen voor senioren 2

Dinsdag (vanaf 11 sept.)

14u-15u

Sporthal ’t Veerleveld

Bewegen voor senioren 3

Vrijdag (vanaf 14 sept.)

15.15u 16.15u

Sporthal ’t Veerleveld

Bewegen voor senioren 4

Vrijdag (vanaf 14 sept.)

16.15u 17.15u

GBS Lochristi

Prijs? Inw.: 20 euro/10 beurten Niet-inw.: 24 euro/10 beurten Inw.: 20 euro/10 beurten Niet-inw.: 24 euro/10 beurten Inw.: 20 euro/10 beurten Niet-inw.: 24 euro/10 beurten Inw.: 20 euro/10 beurten Niet-inw.: 24 euro/10 beurten

Aanbod? Alg. conditie, lenigheid, kracht en evenwicht Variatie van verschillende sporten Variatie van verschillende sporten Seniorenturnen, seniorobics, buikspieren,…

Wegens te weinig belangstelling bieden we de lessenreeks KEEP FIT niet meer aan vanaf september 2012. Vanaf begin 2013 volgt een nieuwe formule.

Tennisinitiatie Tennis op televisie lijkt eenvoudig, maar wil je zelf plezier beleven op een terrein, dan zijn een aantal initiatielessen welkom. Start? Zaterdag 29 (onder voorbehoud) en zondag 30 september 2012 (10 lessen) Voor wie? Alle kinderen vanaf geboortejaar 2006 en volwassenen Prijs? Inwoners: 45 euro (10 lessen van telkens 1 uur) Niet – inwoners: 54 euro voor een reeks van 10 lessen Waar? Sportzaal Uyttenhove te Zeveneken of sportzaal gemeentelijke basisschool te Lochristi Programma? De kinderen en volwassenen worden ingedeeld volgens niveau en leeftijd en leren zo de basisvaardigheden van het tennisspel! Let op! Inschrijven kan nu al en dit tot en met woensdag 5 september.

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 9 08 0

infoLOCHRISTI

17


sport

Sportacademie

Onder het motto: ieder kind in Lochristi moet de kans krijgen om naschools te genieten van een extra uurtje sport, bewegen, ... samen met vriendjes, organiseert o.a. de sportraad/sportdienst van Lochristi op verschillende locaties naschoolse sport. Dankzij nieuwe sporten, andere invalshoeken en intensief gezond bewegen krijgen de kinderen ongetwijfeld de smaak te pakken voor levenslang sporten! Heb je zin om deel te nemen aan deze keitoffe lessenreeks na school? Aarzel dan niet en schrijf je vanaf woensdag 5 september 8u in bij de sportdienst. Wanneer?

Start?

Uur?

Waar?

Geboortejaar?

Programma? Kleuterturnen, kleuterdans, alg. vaardigheden,…

Maandag

24 sept.

16u-17u

Turnzaal St.-Elooischool (Zeveneken) 2008 en 2007

Maandag

24 sept.

17u-18u

Turnzaal St.-Elooischool (Zeveneken)

2004 en 2003

Omnisport

Maandag

24 sept.

17u-18u

Witte zaal St.-Jozef (Lochristi)

2004 en 2003

Omnisport

Donderdag

27 sept.

16u-17u

Turnzaal St.-Elooischool (Zeveneken) 2006 en 2005

Omnisport

Dinsdag

2 okt.

16u-17u

Turnzaal GBS Beervelde

Omnisport

Donderdag

4 okt.

17u-18u

Turnzaal GBS Lochristi

2003, 2002 en 2001 2002 en 2001

Omnisport

Niet alleen de sportraad/sportdienst van Lochristi organiseert naschoolse sport die openstaat voor alle kinderen van Lochristi. Ook de gezinsbond van Zaffelare organiseert dit i.s.m. het oudercomité van de Vrije Basisschool De Wegwijzer. Meer info hierover via louis. desaeger@gezinsbond-ovl.be. Wanneer?

Start?

Uur?

Waar?

Geboortejaar?

Programma?

Donderdag

20 sept.

16u-17u

Sporthal ’t Veerleveld, Zaffelare

2008 en 2007

kleuterturnen, kleuterdans, alg. vaardigheden,…

Donderdag

20 sept.

17u-18u

Sporthal ’t Veerleveld, Zaffelare

2006, 2005, 2004, omnisport 2003, 2002 en 2001

Alle kinderen van de Gemeentelijke Basisschool Lochristi of Beervelde en de Vrije Basisschool De Sprankel in Beervelde krijgen in september nog via hun school een folder met hun aanbod van naschoolse sport.

Herfstsportkampen Sportkamp?

Wanneer?

Uur?

Leeftijd?

Waar?

Prijs?

Kleuterthemakamp: Kabouters in beweging

29 tot 31 okt.

10u tot 12u en 13.30u tot 15.30u

Geboortejaren 2008 en 2007

Sportzaal gemeentelijke basisschool Lochristi

Inw.: 34 euro Niet-inw.: 40,80 euro

Herfsthappening

29 tot 31 okt.

10u tot 12u en 13.30u tot 15.30u

Sporthal Geboortejaren ’t Veerleveld 2006, 2005, 2004, 2003, 2002 en 2001 Zaffelare

Inschrijven? • Inwoners van Lochristi en niet-inwoners die in Lochristi naar school gaan: vanaf woensdag 19 september 8u. • Niet-inwoners van Lochristi: vanaf woensdag 26 september 8u. Inschrijven kan telefonisch op het nummer 09 355 26 92, via fax 09 355 62 12 of via sportdienst@lochristi.be. Inschrijvingen (ook via fax of mail) vóór 8u worden niet aanvaard! Je ontvangt dan de laatste gegevens, met het overschrijvingsformulier voor betaling. Je betaalt jouw sportkamp vóór 15 oktober, 18

infoLOCHRISTI

Inw.: 34 euro Niet-inw.: 40,80 euro

zoniet schrappen we jouw inschrijving onherroepelijk en spreken we de reservelijst aan! Alle sportkampen worden gegeven door gediplomeerde lesgevers, Bloso-gediplomeerden of specialisten in één of andere sport, liefst actief in één van onze sportverenigingen. Elke deelnemer is verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Sportdienst Lochristi 09 355 26 92 sportdienst@lochristi.be

info

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 90 8 0


sport Scholencross Op woensdag 3 oktober om 13.45u geven we opnieuw het startschot voor de jaarlijkse scholencross. Ook dit jaar zullen honderden kinderen op de openlucht sportterreinen van de Bosdreef lopen voor de eer van hun school. Wij kijken er alvast naar uit!

Sport overdag special Op vrijdag 19 oktober vindt in Zele een heuse sportdag voor volwassenen plaats. Op die dag krijg je, samen met andere volwassenen uit de naburige gemeenten, de kans om actief deel te nemen aan tal van plezante gekende en minder gekende sporten zoals fietsen, squash, fitbal, bodydance, fitness, tennis en zoveel meer. Een volledige dag sporten kost slechts 5 euro (incl. drankbonnetje), maar ook een halve dag sporten behoort tot de mogelijkheden. Wil je meer weten of zie je graag alles overzichtelijk in een foldertje? Neem dan contact op met de sportdienst (09 355 26 92, sportdienst@lochristi.be).

Sluiting zwembad Puyenbroeck De binnen- en buitenbaden van zwembad Puyenbroeck blijven open t.e.m. zondag 2 september. Van 3 t.e.m. 21 september wordt het binnenzwembad gesloten wegens technisch onderhoud. Vanaf zaterdag 22 september 13.30u gaat dit zwembad weer open. Wijzigingen Vanaf dinsdag 25 september kan je baantjes zwemmen vanaf 7.30u i.p.v. 8u. Vanaf vrijdag 28 september kan je elke vrijdag doorlopend baantjes zwemmen tot 16u.

zondag 23 september

Op zondag 23 september kan je in de sportcentra Puyenbroeck, De Boerekreek en Golf Puyenbroeck heel wat leuke sporten gratis ontdekken. Je kan het aanbod van de centra vrij gebruiken, genieten van demo’s en deelnemen aan heel wat initiaties die de centra én sportclubs uit de buurt aanbieden. · golfen · zwemmen & aquafitness · duiken · paardrijden · gevechtsporten · karabijnschieten · … V.U. gedeputeerde Hilde Bruggeman, p.a. Gouvernemantstraat 1, 9000 Gent

in de sport

duik

Meer info? Provinciaal sportcentrum Puyenbroeck 09 342 42 96 www.oost-vlaanderen.be

En we hebben nog een leuke gadget voor jou in petto! Iedereen die op 23 september naar één of meer van de drie provinciale sportcentra komt met de bon en deelneemt aan (minstens) twee sportactiviteiten, krijgt een multifunctioneel sjaaltje mee naar huis! Dat sjaaltje verander je zonder moeite in een muts, oorwarmer, polsband, hoofdband, haarrekker, diadeem, blinddoek, ... Voor de golfinitiaties schrijf je je best voorafgaand in. Volledig programma te downloaden op www.oost-vlaanderen.be/opendeursport Brochure met het programma aan te vragen bij de centra. · Provinciaal sportcentrum Puyenbroeck Puidonkdreef 1, 9185 Wachtebeke 09 342 42 50 sport.puyenbroeck@oost-vlaanderen.be · Golf Puyenbroeck Craenendam 5, 9185 Wachtebeke 09 342 42 83 golf.puyenbroeck@oost-vlaanderen.be · Provinciaal sportcentrum De Boerekreek Sint-Jansstraat 132, 9982 Sint-Jan-in-Eremo (Sint-Laureins) 09 379 91 82 boerekreek@oost-vlaanderen.be

Gratis toegang! www.oost-vlaanderen.be/opendeursport

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 9 08 0

r e* oo aaltj v ed l sj go nee pels o m l pe cti e ste m ste fun reist

n bmoulti

is van rat zien

g

n die

in

r

o vo

ee tw

ve

e str

o ev

l

pe

m ste

kt

d aa orr

d ng ola *z

infoLOCHRISTI

19


cultuur

Open Monumentendag Op zondag 9 september vindt de 24ste editie van Open Monumentendag plaats. Dit jaar staat de dag helemaal in het teken van het thema Muziek, woord en beeld. In Lochristi kan je terecht in vier van onze parochiale kerken, waar we de orgels in de spotlights plaatsen. Verschillende orgels zijn beschermd en/of vrij recent gerestaureerd, maar vaak is er weinig aandacht voor de orgels. Onterecht! Daarom willen we d.m.v. demonstraties de bezoekers meer vertrouwd maken met het instrument. Verder zullen gidsen de historische achtergrond van de orgels en de kerken toelichten. Wat? Wanneer? Waar?

Orgels in vier parochiale kerken van Lochristi Zondag 9 september, doorlopend tussen 10u en 18u Sint-Daniëlkerk (Beervelde), Sint-Eligiuskerk (Zeveneken), Sint-Niklaaskerk (Lochristi), O.-L.-V.- en St.-Petruskerk (Zaffelare)

info

Cultuurdienst 09 326 88 27 cultuur@lochristi.be www.openmonumenten.be

Kunst in de tuin Sinds een paar weken kan je de beeldhouwwerken van Markus Bundervoet bewonderen in de tuin van de pastorie van Zaffelare. De site is nu nóg meer dan ooit een bezoekje waard! In Lochristi is Markus uiteraard geen onbekende. Maar ook elders in België en zelfs in het buitenland is hij een gevierd artiest. Een uitgebreide selectie van zijn werken siert tot volgende zomer de tuin van de pastorie van Zaffelare. Je kan de tuin van de pastorie elke dag gratis bezoeken nog t.e.m. september tussen 12u en 19u en van oktober t.e.m. maart tussen 12u en 17u.

Oproep Naar analogie met Kunst aan de gang willen we van de tuin permanent een tentoonstellingsruimte maken, die open staat voor alle Lootse beeldhouwers. Is de groene site in hartje Zaffelare het gedroomde decor voor een expositie van jouw werken? Laat het ons dan weten! Cultuurdienst 09 326 88 27 cultuur@lochristi.be

info

20

infoLOCHRISTI

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 90 8 0


cultuur

Crea-ateliers De cultuur- en jeugddienst organiseren opnieuw crea-ateliers. Ook dit schooljaar kan je bij ons naar hartelust koken, knutselen en tekenen!

Wat? De crea-ateliers laten kinderen op een speelse manier kennismaken met verschillende technieken en richtingen in de (kook)kunst. Ze werken er samen met anderen en leren er hun mogelijkheden kennen. De ateliers geven kinderen de kans om creatief te groeien en laten hen zo hun plaatsje zoeken in de wereld van de (kook)kunst.

Voor wie? De crea-ateliers Knap Knutselen en Creatief met Kunst zijn voor kinderen van het eerste tot en met zesde leerjaar. De ateliers Kunstig Koken en Handige Handen zijn voor kinderen van het derde tot en met zesde leerjaar. Ook kinderen met een beperking zijn welkom. Je meldt dit wel best bij de inschrijving.

Zaterdagvoormiddag van 9.30u tot 11.30u Creatief met kunst:

Waar?

Kinderen werken creatieve technieken uit tot kunst, want in elk kind zit een kunstenaar verborgen.

Alle ateliers vinden plaats in de jeugdlokalen Orphanimo!! (Koning Albertlaan 29B).

Handige Handen:

Ateliers?

De kinderen werken met fijne materialen en leren leuke technieken om hun eigen mode- of interieurspulletjes te maken.

Woensdagnamiddag van 14u tot 16u Knap Knutselen:

Kunstig Koken:

De nadruk ligt op nieuwe knutseltechnieken, werken met verschillende materialen en experimenteren. Na de inschrijvingen delen we dit atelier op in 2 groepen, volgens leeftijd. Kunstig Koken:

In dit atelier mogen de kinderen pottenkijken, zelf koken en natuurlijk ook proeven! Reeks 1 woe.: 03/10, 10/10, 17/10, 24/10, 07/11, 14/11, 21/11, 28/11, 05/12, 12/12 Reeks 2 woe.: 09/01, 16/01, 23/01, 30/01, 06/02, 20/02, 27/02, 06/03, 13/03, 20/03 Reeks 3 woe.: 17/04, 24/04, 08/05, 22/05, 29/05 (08/06: crea-dag)

In dit atelier mogen de kinderen pottenkijken, zelf koken en natuurlijk ook proeven! Reeks 1 zat.: 06/10, 13/10, 20/10, 27/10, 10/11, 17/11, 24/11, 01/12, 08/12, 15/12 Reeks 2 zat.: 12/01, 19/01, 26/01, 02/02, 09/02, 23/02, 02/03, 09/03, 16/03, 23/03 Reeks 3 zat.: 20/04, 27/04, 04/05, 25/05, 01/06 (08/06: crea-dag)

12+? Leef je uit met CREA+! Ben jij ouder dan 12 jaar en voel je de crea-kriebels? Dan is er speciaal voor jou CREA+! Je vindt onze superdeluxe CREA+folder binnenkort in jouw brievenbus!

Prijs en inschrijvingen? Inschrijven doe je online via www.jeugdlochristi.be/crea, telkens vanaf 9u op de vermelde dag. Voor meer info hierover kan je terecht bij de jeugddienst (09 355 65 66 of jeugddienst@lochristi.be). (incl. verzekering tegen lichamelijke ongevallen, alle gebruiks- en verbruiksmateriaal, deskundige begeleiding, een drankje en een koek in de pauze) Storten doe je na inschrijving, op BE05 0910 0029 5675 (BIC: GKCCBEBB). Vermeld zeker de naam van jouw kind en van het atelier. Als jouw betaling niet gebeurd is op de uiterste datum, vervalt de inschrijving. Heb je het financieel moeilijk, neem dan contact op met ons. Samen met het Sociaal Huis kunnen wij jou helpen. Volledig jaar (25 lessen)

Reeks 1 (10 lessen)

Reeks 2 (10 lessen)

Reeks 3 (5 lessen)

Start inschrijvingen

WOENSDAG 12/09/2012

WOENSDAG 12/09/2012

WOENSDAG 19/12/2012

MAANDAG 25/03/2013

Prijs 1ste kind

125 euro

50 euro

50 euro

25 euro

vanaf 2 kind van gezin

100 euro

40 euro

40 euro

20 euro

Betaling

ten laatste op 01/10/2012

ten laatste op 01/10/2012 ten laatste op 07/01/2013

de

info

Cultuurdienst 09 326 88 27 cultuur@lochristi.be

ten laatste op 15/04/2013

Jeugddienst 09 355 65 66 - jeugddienst@lochristi.be www.jeugdlochristi.be/crea

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 9 08 0

infoLOCHRISTI

21


cultuur

Brei en haak er op los in de bib Op donderdag 13 september, 11 oktober, 8 november en 6 december organiseert bibliotheek Lochristi opnieuw breien haaknamiddagen. Van 14u tot 18u kan je op deze dagen gratis en zonder inschrijving in de polyvalente zaal samen breien en/of haken. De bib zorgt voor inspirerende brei- en haakboeken, maar er is geen begeleiding. Breng zelf je brei- en haakbenodigdheden mee. Leer van elkaar en maak er een gezellige en creatieve namiddag van!

Brei- en haakavond? Wil je liever deelnemen aan een brei- en haakavond? Laat het ons dan weten via bibliotheek@lochristi.be of 09 3566073 of laat je gegevens achter aan de bibliotheekbalie.

…vind ik gemakkelijk hulp voor school en ontspanning! Anoniem

Gezocht: voorlezers Heb je een hart voor kinderboeken en kan je kinderen van 5 tot 8 jaar boeien met verhalen? Dan is de bib op zoek naar jou. Elke maand organiseren we een voorleesuurtje. Samen met een collega-voorlezer lees je verhalen voor en begeleid je een knutselmoment. Is dit helemaal jouw ding? Contacteer ons via 09 356 60 73 of bibliotheek@lochristi.be.

Bib levert aan huis Lees je graag? Ben je aan huis gekluisterd door jouw leeftijd, handicap of ziekte? Ben je dus niet in staat om op eigen houtje naar de bibliotheek te komen? Geen nood! Als inwoner van Lochristi kan je gratis een beroep doen op de boekendienst aan huis. De boekendienst aan huis is een gratis service van de openbare bibliotheek. Vrijwilligers staan paraat om jou op geregelde tijdstippen een bibliotheekpakket thuis te bezorgen. De bib levert wat op jouw verlanglijstje staat: • Een boekenpakket naar wens; • Tijdschriften; • Stripverhalen; • Is je gezichtsvermogen beperkt, dan kunnen we jou luisterboeken, grote letterboeken en/of gesproken boeken (Daisy) met Daisyspeler bezorgen.

Hoe? Neem contact met ons op via 09 356 60 73 of bibliotheek@lochristi.be. We maken een afspraak voor een verkennend gesprek en als je in aanmerking komt, bezoekt een vrijwilliger jou nadien op geregelde tijdstippen thuis voor het afleveren en ophalen van de materialen.

22

infoLOCHRISTI

…kon ik meteen Charlie St.- Cloud lezen. Het boek dat mijn hart gestolen heeft, heb ik hier uitgeleend. Annelies R


cultuur

Gezocht: enthousiaste lezers voor Kinder- en Jeugdjury …kan ik gezellig lezen in tijdschriften en dagbladen. Ik ontdek er vele nieuwe tijdschriften die ik vroeger a mper kon lezen. Wij ontdekken in gepaste tijdschriften veel over fietstochten en wandelingen.Anoniem

Zit jij ook graag met je neus in een boek? Wil je daarnaast ook je mening kwijt over de boeken die je leest? Wil je van gedachten wisselen met leeftijdsgenoten? Sluit je aan bij KJV Lochristi. De bibliotheek van Lochristi organiseert de KJV voor kinderen en jongeren van 5 tot 16 jaar. De jury is ingedeeld per leeftijdscategorie: • groep 1: 5 jaar (3de kleuterklas); • groep 2: 6-8 jaar (1ste en 2de leerjaar); • groep 3: 8-10 jaar (3de en 4de leerjaar); • groep 4: 10-12 jaar (5de en 6de leerjaar); • groep 5: 12-14 jaar (1ste en 2de middelbaar); • groep 6: +14 jaar (3de en 4de middelbaar). De juryleden van groep 2 tot groep 6 komen maandelijks samen met hun leesgroep onder begeleiding van vrijwilligers. Het leesjaar voor de jury loopt van oktober tot april en in totaal bespreekt elke leesgroep 10 boeken. De bib zorgt voor voldoende exemplaren. Net zoals in het leesjaar 2011-2012 kunnen kinderen van de 3de kleuterklas opnieuw meelezen met de KJV. Van oktober tot april lezen ze samen met mama en papa 10 prentenboeken. Elk kind krijgt een leesdagboek en kan daarin een verslagje maken. De boeken vind je tijdens het leesjaar aan de balie.

Al nieuwsgierig? De boeken voor het leesjaar 2012-2013 kan je vinden op www.kjv.be. Kijk ook eens op http://kjvdevijf.blogspot.com voor de foto’s van ons vorige activiteiten.

info

Meer info of inschrijven? Bibliotheek 09 3566073 bibliotheek@lochristi.be Je kan ook inschrijven via http://kjvdevijf.blogspot.com. Je kan reageren en inschrijven tot 30 september.

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 9 08 0

infoLOCHRISTI

23


cultuur

Winteravonden 2012-2013 De bibliotheekcommissie en de bibliotheek organiseren opnieuw Winteravonden met Reinaert. Van oktober t.e.m. maart kan je elke 3de avond van de maand terecht in de polyvalente zaal voor een boeiende lezing.

PROGRAMMA Maandag 15 oktober 2012 MARTINE KOUWENHOVEN

Maandag 21 januari 2013 MIEKE DE JAEGHER Dag Zuster verpleegkundigen en vroedvrouwen vertellen

Charles Dickens: 1812-1870

In 2012 is het 200 jaar geleden dat Charles Dickens werd geboren. Toen hij stierf in 1870 was hij Engelands populairste schrijver en werd er overal om hem gerouwd. Dickens is de belichaming van het Victoriaanse Engeland en al haar paradoxen. Hij hanteert de dubbele moraal voor man en vrouw die toen standaard was, maar tegelijkertijd heeft hij veel meer oog voor de sociale misstanden van zijn tijd dan de doorsnee Victoriaan. Denk aan de onnavolgbare Oliver Twist. Hij schrijft om den brode, maar laat wel een aantal literaire klassiekers na zoals A Christmas Carol. Kortom, een zeer intrigerende schrijver.

Maandag 19 november 2012 EVI VAN ACKER

Vandaag is verplegen een beroep, maar dat geldt nog niet zo lang. Voor de eerste verpleegsters was, in navolging van de zusters uit de kloosterorden, belangeloze toewijding het sleutelwoord. Een harde leerschool die moeiteloos overvloeide in een zwaar werkritme: verpleegsters klopten onafgebroken lange uren en liepen zich de ziel uit het lijf, terwijl ze eindeloos verbandgaas oprolden en glazen spuiten steriliseerden, dit alles in de schaduw van hooghartige dokters of bazige hoofdverpleegsters. En toch deden ze het graag, met hart en ziel, zo getuigen meer dan veertig verpleegkundigen in het boek Dag Zuster van journaliste Mieke De Jaegher, die zo een beeld schetst van de verpleegsector en verpleging vanaf WOII tot pakweg 20 jaar geleden.

Maandag 18 februari 2013 VEERLE DE VOS

Het leven van een topsporter

Na haar succesvolle prestatie op de Olympische Spelen in Londen kent iedereen Evi Van Acker. Maar op deze avond vertelt ze ons over de zeilsport zelf en waarom ze koos voor deze niet voor de hand liggende sport. Verder overlopen we samen met deze Zaffelaarse de start en de groei van haar sportcarrière tot de topatlete van vandaag. Hoe ervaart een jonge vrouw dit leven? Natuurlijk blikt ze ook nog eens terug op haar ervaringen in Londen.

Vrijdag 14 december 2012 WINTERAVOND EXTRA Een quiz die je niet wil missen!

Maandag 17 december 2012 NADIA DHONDT Vrouwen in de hoofdrol: een verrassende wandeling doorheen de muziekgeschiedenis

In de muziekgeschiedenis wordt heel weinig aandacht besteed aan de vrouw als componist. In het beste geval wordt ze al eens vermeld als vrouw of zus van veel bekendere mannelijke componisten zoals Clara Schumann, Alma Mahler en Fanny Mendelssohn. Toch slaagde een aantal vrouwen erin hun muzikale talent te ontplooien en er, als het tijdsklimaat het toeliet, ook mee naar buiten treden. Nadia Dhondt laat je in deze boeiende lezing kennismaken met de vrouwelijke componisten van de middeleeuwen tot nu.

Over verlangen en verandering in China

Begin jaren '90 reist VRT-jounaliste Veerle de Vos naar Wuhan, Centraal-China, om er Engels te doceren. Ze komt terecht in een harde maatschappij waar het verleden verboden is en het heden verwarrend. Haar ontluikende vriendschap met haar Chinese collega Zhang Luwei geeft haar een sleutel in handen om het complexe land te ontcijferen. De ontdekkingstocht van Veerle en het levensverhaal van Zhang Luwei geven een unieke inkijk in hoe de Chinese maatschappij echt functioneert. In haar boek In elke rivier schijnt een maan schetst ze de veranderingen in een land dat vastbesloten is zijn voortrekkersrol in de wereld weer op te nemen.

Maandag 19 maart 2013 LEEN VAN WAMBEKE Werking van het dynamisch Europees beurzenlandschap

Velen beleggen (indirect) op de beurs. Eénmaal je beslist hebt waarin je wil beleggen, is het nuttig te weten hoe dit gebeurt. De ingrijpende veranderingen en de financiële crisis over de voorbije jaren roepen immers tal van vragen op. Wat gebeurt er met jouw beursorder na plaatsing? Wie of wat garandeert de uitvoering en tegen welke prijs? Welke risico’s loopt je in de huidige financiële markten? Leen Van Wambeke, Senior Business Development Manager Benelux, biedt een blik achter te schermen van de beurs.

Praktisch Een Winteravond kost 3 euro. Een abonnement voor de hele reeks kost 10 euro. Vraag je abonnement wel op voorhand aan. Je dit dan de eerste avond afhalen. Abonnees hebben gereserveerde plaatsen tot 19.55u. Als niet-abonnee kan je reserveren vanaf 1 maand vóór de betreffende voordracht.

info 24

infoLOCHRISTI

Cultuurdienst 09 326 88 27 cultuur@lochristi.be www.openmonumenten.be

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 90 8 0


Milieu

Juiste banden­ spanning = 1 gratis tankbeurt/jaar De Energiesnoeiers van De Kringwinkel Teleshop houden op dinsdagvoormiddag 18 september op de markt in Lochristi een bandenspanningsactie om chauffeurs zuiniger én veiliger op de weg te helpen. Maar liefst 85% van de Vlamingen rijdt rond met een foutieve bandenspanning. Dit blijkt uit een steekproef van Ecolife. Een juiste bandenspanning betekent: • minder brandstofverbruik, dus zuiniger rijden; • betere grip op de weg, dus veiliger; • minder brandstofverbruik is ook minder CO2-uitstoot, dus beter voor het milieu; • banden gaan langer mee, dus minder slijtage. Kom op dinsdagvoormiddag 18 september met of zonder je wagen naar de wekelijkse markt (8.30u-12u) in het centrum van Lochristi (t.h.v. Edugo) en leer wat de juiste bandenspanning is.

Lochristi helpt de bijen met bloemen Het gaat niet goed met de bij. De massale sterfte is slecht voor de natuur én voor ons. De bij zorgt namelijk door bestuiving dat onze groenten, vruchten en zaden groeien. Veel bijen sterven o.a. door een gebrek aan afwisseling in planten en bloemen, een gebrek aan nestgelegenheid en een teveel aan bestrijdingsmiddelen. Het gemeentebestuur Lochristi wil daar wat aan doen en schiet de bijen ter hulp.

De voorbije jaren deelden wij al gratis zaadjes van bijvriendelijke bloemen uit aan onze inwoners, maar we geven ook zelf het goede voorbeeld bij de aanleg van openbaar groen. Zo kan je op de nieuwe parking in de Koning Boudewijnlaan genieten van de weelderige kleuren van een bloemenweide én het gezoem van honderden bijen. In de demotuin van de compostmeesters op het recyclagepark vind je sinds kort een mooi voorbeeld van een bijenlokkende vaste plantenborder en een heus bijenhotel. Stuk voor stuk zijn dit voorbeelden die je ook makkelijk thuis kan toepassen. Hier vind je enkele voorbeelden van bijvriendelijke planten: • Lavendula augustifolia (lavendel); • Aster; • Astrantia major (zeeuws knoopje); • Tilia cordata (kleinbladige linde); • Sedum (vetkruid); • Echinacea (zonnehoed).

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 9 08 0

infoLOCHRISTI

25


milieu

Gas - elektriciteit: durf vergelijken! Vragen over energie en over de goedkoopste gas- en elektriciteitsleverancier? Kom dan op 24 en 25 september van 15u tot 20u naar de zitdagen in het gemeentehuis. Samen zoeken we dan de goedkoopste energieleverancier en de goedkoopste formule (prijs, vast of variabel contract, dag-/nachttarief, groene energie, …).

IN HET LEVEN MOET U STEEDS VERGELIJKEN. DUS WAAROM NIET VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT?

Je kan op de zitdagen ook terecht met alle andere vragen over energie. Hoe stap ik over naar een andere leverancier? Wanneer loopt mijn contract af? Moet ik een opzegvergoeding betalen als ik verander van leverancier? Hoe groot zal mijn voorschotfactuur zijn en kan ik zelf kiezen of ik die maandelijks of tweemaandelijks betaal? Wat als ik bewust wil kiezen voor groene stroom? Is die dan even goedkoop? ...

Om een correcte vergelijking te kunnen maken tussen de verschillende leveranciers, breng je je laatste jaarafrekening van je huidige aardgas- en/ of elektriciteitsleverancier. Het gemeentebestuur organiseert deze zitdagen in het kader van de nationale informatiecampagne Gas – Elektriciteit: durf vergelijken! van de Federale Overheidsdienst Economie.

© Paylessimages-fotolia.com

Wat breng je mee?

GAS - ELEKTRICITEIT: DURF VERGELIJKEN!

info

economie.fgov.be

Let’s do it world: samen zwerfvuil opruimen Nog tot 25 september loopt de wereldwijde opruimcampagne Let’s do it World. Miljoenen vrijwilligers in meer dan 85 landen steken de handen uit de mouwen om in 1 dag tijd hun land te ontdoen van zwerfvuil en sluikafval. In België wordt zaterdag 22 september uitgeroepen als actiedag. Afvalintercommunale IDM en het gemeentebestuur Lochristi ondersteunen dit initiatief. Wil jij als vereniging, school of individu (samen met de collega’s, de buren, het gezin, …) niet achterblijven? Doe dan een aanvraag via het E-loket van IDM, www. idm.be/e-Loket (klik op: Wij ondersteunen jullie wanneer jullie zelf een zwerfvuilactie organiseren) Wij bezorgen je dan het nodige materiaal om een opruimactie te organiseren en komen na het weekend het

afval op de afgesproken plaats ophalen. Net als bij andere zwerfvuilacties beloont de gemeente elk officieel aangevraagd initiatief met een waardebon van 40 euro bij de Oxfam Wereldwinkel Lochristi. Je waardebon aanvragen doe je bij de duurzaamheidsambtenaar via duurzaamheid@ lochristi.be of 09 326 88 24.

gevonden Kunstig gescheurde verpakking.

Zwerfvuil is niet meer van deZe tijd.

V.U.: Danny Wille, OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen

26

infoLOCHRISTI

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 90 8 0


milieu

Laat je verrassen door vleermuizen Op zaterdag 8 september laat Natuurpuntafdeling Moervaart-Zuidlede jou in de buurt van de Bommelboschhoeve kennismaken met de leefwereld van mysterieuze en veelal onbegrepen zoogdiertjes. Tijdens een boeiende presentatie kom je meer te weten over het reilen en zeilen van deze sympathieke fladderaars. Aansluitend nemen ervaren vleermuisgidsen je mee op een nachtelijke tocht. Tijdens deze avond kan je eveneens uitgebreid kennismaken met nachtvlinders. Bij helder weer zal een amateur astronoom je uitleg geven over de sterrenhemel en mag je een kijkje nemen door een sterrenkijker. In de bat-bar, kan je kennismaken met een heuse vleermuizencocktail en biologische hapjes. De kleinsten kunnen spelen, tekenen, kleuren of zich laten schminken. Honden zijn niet toegelaten, stevig schoeisel en lange broek zijn nodig. Wanneer?

Locatie? Prijs? Contact?

Zaterdag 8 september: • aanmelden tussen 18.30u en 19u (proef de enige echte vleermuizencocktail); • voorstelling om 19u; • wandelingen vanaf 19.30u; • inhuldiging Vleermuisvriendelijke bunker om 20u; • biologisch hapje en drankje achteraf. RVT Sint-Vincentius, Kannunik P.J. Triestlaan 4 (Zaffelare). Gratis, inschrijven op voorhand is niet nodig. duurzaamheid@lochristi.be of 09 326 88 24.

Beplant je gevel Gevelgroen verfraait het uitzicht van straten en woningen en heeft een positief effect op de klimaatverandering. Om gevelbeplanting te kunnen aanbrengen, moet je soms enkele voetpadtegels of klinkers verwijderen. Op openbaar domein voert de Technische Uitvoerende Dienst (TUD) deze werken gratis uit.

Gevelbeplanting zorgt voor een beter klimaat

Andere voordelen

Gebouwen en uitlaatgassen hebben gevolgen voor het leefklimaat in steden en dichtbebouwde dorpskernen: het is er warmer, droger en stofrijker. Steen en beton nemen namelijk veel warmte op. Denk maar aan een asfaltpad dat heet wordt in de zomer, terwijl een grasveld lekker koel blijft. Gevelplanten beschermen de gevel tegen directe zonnestralen en verdampen een grote hoeveelheid water. Dit zorgt voor een hogere luchtvochtigheid waardoor de warme omgevingslucht afkoelt. Met gevelgroen ontstaat dus een aangenamere leefomgeving.

• e en langere levensduur van je gevel, want bladeren beschermen tegen weer en wind; • meer groen en fauna in het straatbeeld; • een aangenamere leefomgeving, want een groene omgeving heeft een positief effect op je gemoedstoestand.

Gevelgroen zorgt voor zuivere lucht Verbrandingsgassen van auto’s, industrie, huishoudens,… vervuilen de lucht met fijne stofdeeltjes. Die zijn niet alleen ongezond voor mens en dier, maar tasten ook de gevel van je woning aan. De bladeren van planten filteren stofdeeltjes. Planten houden dus fijn stof tegen. Door bomen te planten kan je fijn stof goed aanpakken. Maar in smalle straten passen niet altijd bomen en dan is gevelgroen de oplossing.

Gevelgroen isoleert warmte en geluid Door een gevelbeplanting over de hele muur aan te brengen, kan je zowel een te sterke opwarming in de zomer, als een te sterke afkoeling in de winter vermijden. De begroening werkt hier als een isolerende mantel om je huis. Dit is vooral het geval bij wintergroene planten. Zo heb je in de winter minder verwarmingskosten en in de zomer minder behoefte aan airco. Gevelgroen heeft ook een geluidsdempende werking. Geluiden doven namelijk uit door de bladeren.

info

www.lochristi.be, rubriek milieudienst.

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 9 08 0

infoLOCHRISTI

27


milieu

Zonder is gezonder!

Door hun gebruiksgemak en hun relatief lage kostprijs zijn we met z’n allen meer en meer chemische bestrijdingsmiddelen gaan gebruiken. Deze bestrijdingsmiddelen bedreigen niet enkel het leefmilieu maar ook onze gezondheid.

Tip 1: Zonder is gezonder Met enkele eenvoudige maatregelen kan je dikwijls onkruid en ongedierte tegenhouden zonder chemische bestrijdingsmiddelen. Denk bijvoorbeeld maar aan een dikke laag versnipperd hout of de aanplant van bodembedekkers om onkruid te weren. Als het ongewenste kruid of dier toch opdaagt, kies dan voor milieuvriendelijke verwijderingsalternatieven. Sparrennaalden en vermalen schelpjes bijvoorbeeld houden slakken op afstand en onkruid kan je wieden met een schoffel, hak of krabber. Meer informatie over alternatieven voor chemische bestrijdingsmiddelen vind je op www.zonderisgezonder.be, www.pesticide.be of www.velt.be.

Tip 2: Kan het niet anders, gebruik dan juist en veilig een chemisch bestrijdingsmiddel Lees altijd aandachtig het etiket, volg de gebruiksinstructies nauwkeurig, doseer correct en houd rekening met de risico’s. Behandel lege verpakkingen, spuitbussen en flesjes als klein gevaarlijk afval (kga) en breng ze naar het recyclagepark.

Milieuvriendelijke producten Milieuvriendelijke producten veroorzaken gedurende hun volledige levenscyclus van grondstof tot afval de minste milieueffecten. Het is niet altijd gemakkelijk om te beoordelen of een product het milieuvriendelijkst is in zijn soort. Je kan ze vaak herkennen aan één of meerdere milieulabels. Op www.milieukoopwijzer.be, www.milieuadvieswinkel.be of www.stip.ovam.be vind je meer informatie over milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen.

Leer een ecologische siertuin aanleggen Een siertuin draait om esthetiek en vakmanschap. De ecologische siertuin voegt daar de logica van de natuur bij. Tijdens deze vierdelige opleiding leert Velt-lesgever Roger Van der maelen jou het verschil met een klassieke siertuin, het belang van ecologie en hoe je dit kan toepassen bij de (her)aanleg van je tuin. Inzicht in de natuurlijke kringlopen en de opeenvolging van de planten is erg belangrijk in een ecologische siertuin, een tuin aantrekkelijk voor mens en dier. Vogels, amfibieën, vlinders en insecten hebben er hun plek met de juiste planten op de goede plaats. Een ecologische siertuin zorgt ook voor een beperkt onderhoud, zoals snoeiwerk. De cursus Ecologische siertuin vindt plaats op dinsdag 11 en 25 september en 9 en 23 oktober telkens van 20u tot 22.30u. De eerste drie avonden vinden plaats in de bibliotheek (Koning Boudewijnlaan); de laatste avond in het sierteeltmuseum in de pastorie van Zaffelare (ZaffelareDorp 83). Inschrijven is verplicht via duurzaamheid@lochristi.be of via 09 326 88 24. De volledige cursus (drankje inbegrepen) kost 30 euro (10 euro voor Veltleden). Neem op 11 september een grondplan mee van jouw tuin. 28

infoLOCHRISTI

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 90 8 0


milieu

Met belgerinkel naar de winkel Lochristi nam opnieuw deel aan de fietscampagne Met belgerinkel naar de winkel. Wie van 5 mei tot 9 juni met de fiets boodschappen deed bij één van de deelnemende winkels, kreeg bij elk bezoek een stempel. Verzamelde je zo 7 stempels, dan maakte je kans op o.a. een retrofiets of een fleurige fietsmand. Zo zetten onze fietsende inwoners zichzelf en het milieu in de bloemetjes

Met belgerinkel naar de winkel ging retro De grootste fietscampagne van Vlaanderen dompelde zich dit jaar onder in nostalgie. De campagne ademde de sfeer van de goeie oude tijd toen iedereen nog de fiets nam uit. Fietste je van 5 mei tot 9 juni ook in Lochristi naar één van de 53 deelnemende winkels, dan kon je met een volle stempelkaart o.a. een retrofiets winnen.

Winnaars Uit maar liefst 783 volle stempelkaarten lootten we 103 winnaars. Zij kregen tijdens de slotreceptie eind augustus hun prijs overhandigd. De 2 hoofdwinnaars gingen naar huis op een mooie retrofiets, 20 anderen kregen een fleurige fietsmand (aangeboden door het gemeentebestuur) - handig voor de boodschappen - of tal

van waardebonnen en andere prijzen geschonken door de deelnemende winkels.

Iedereen wint Maar niet alleen wie een prijs won, haalt voordeel uit de fiets: • fietsen is gezond: het houdt je conditie op peil; • fietsen zorgt voor minder mobiliteitsproblemen: je hebt geen last van files en parkeerproblemen; • fietsen is goedkoop: je hoeft geen dure brandstof te tanken en geen parkeerticket te betalen; • fietsen is goed voor het milieu: laat je de auto thuis, dan verspreid je geen uitlaatgassen. Kortom, het loont zeker de moeite om tijdens de volgende editie van Met belgerinkel naar de winkel op de fiets te springen!

Compost oogsten

Hoe weet je wanneer je compost voldoende gerijpt is? Wat is jonge compost en wat is rijpe compost? Waar kun je compost nuttig gebruiken? Gebruik je best gezeefde of ongezeefde compost? En hoeveel compost gebruik je?

Op deze en al je andere vragen over composteren geven de compostmeesters van Lochristi je een deskundig antwoord. Ook met je vragen rond kringlooptuinieren kan je bij hen terecht. Je vindt hen op hun demoplaats op het recyclagepark (Bedrijvenlaan 26, Zeveneken) op zaterdag 1 september van 10u tot 12u.

info

IDM Tjen Hillaert 09 340 60 37 tjen.hillaert@idm.be

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 9 08 0

infoLOCHRISTI

29


welzijn

O.C.M.W. Lochristi zoekt personeel O.C.M.W. • S ociale dienst: één voltijdse tijdelijke betrekking van maatschappelijk werk(st)er (38/38) voor de duur van de afwikkeling van de examenprocedure voor hoofdmaatschappelijk werk(st)er - uiterste inschrijvingsdatum: 05.09.2012.

WZC St.-Pieter: • V erzorging/verpleging: verschillende vervangingsovereenkomsten van verzorgende in de ouderenzorg, deeltijds of voltijds (door combinatie) met onmiddellijke indiensttreding in contractueel verband. Uiterste inschrijvingsdatum: zo snel mogelijk. • Verzorgende in de ouderenzorg: halftijds in contractueel verband met ingang van 01.12.2012. Uiterste inschrijvingsdatum: 14.10.2012. • Gegradueerde verpleegkundige: voltijds in contractueel verband met ingang van 01.11.2012. Uiterste inschrijvingsdatum 14.10.2012. • Paramedicus-ergotherapie: halftijds in contractueel verband met zo spoedig mogelijke indiensttreding. Uiterste inschrijvingsdatum: zo snel mogelijk.

Interesse? Bezorg ons zo snel mogelijk je kandidatuur, samen met de nodige bijlagen (Bosdreef 5A, 9080 Lochristi). De toelatings-en aanwervingsvoorwaarden, functiebeschrijvingen en de uurroosters kan je opvragen via 09 355 93 09, karin.debruyne@ocmwlochristi.be of christelle.deschoenmacker@ocmwlochristi.be.

Vrijwilligerswerk bij Awel, iets voor jou? Awel is er voor alle kinderen en jongeren met een verhaal, een vraag, een probleem. We zijn er voor hen door te luisteren, mee te voelen en mee te denken. Elk contact via e-mail, chat, forum en telefoon is gratis en anoniem. En toch blijven er nog heel wat kinderen en jongeren met hun verhaal zitten. Awel gaat dan ook vol enthousiasme op zoek naar nieuwe geëngageerde vrijwilligers om nog meer kinderen en jongeren een luisterend oor te bieden, want die vrijwilligers vormen de drijvende kracht van Awel. Zij beantwoorden anoniem, verspreid over afdelingen in heel Vlaanderen, oproepen van kinderen en jongeren.

Ben jij geïnteresseerd? Schrijf je dan snel in voor een infoavond in jouw buurt via www.awel.be/word-vrijwilliger!

info 30

Awel 02 534 37 43 info@awel.be

infoLOCHRISTI

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 90 8 0


welzijn

Mantelzorg, dat verdient een bloemetje! Lochristi wil de bijzondere inzet van de mantelzorgers belonen. Daarom zetten we in de week van 12-18 november alle aangemelde mantelzorgers letterlijk én figuurlijk in de bloemetjes. In deze week zullen vrijwilligers een bezoek brengen aan de aangemelde mantelzorgers. Ze brengen hen een attentie en een persoonlijke boodschap. Mantelzorgers krijgen ook meer informatie over de waarderingsvergoeding, die de gemeente geeft aan verzorgers van personen met een handicap en over de verschillende diensten die mantelzorgers kunnen ondersteunen bij hun taak. Van 1 september tot 26 oktober kan iedereen die een mantelzorger kent, hem of haar aanmelden. Dit kan je op 2 manieren:

• J e vult een wenskaart van de actie in en stuurt deze op naar de dienst Sociale Zaken (Dorp-West 52). • Je mailt naar sociale.zaken@lochristi.be. Vergeet niet de naam, adres en het telefoonnummer van de mantelzorger én de zorgvrager te vermelden. Je kan er ook een persoonlijk boodschap aan toevoegen. Die geven wij dan door aan de mantelzorger. In het onderwerp zet je: Mantelzorg, dat verdient een bloemetje!

Ouderenmis(be)handeling in de thuissituatie In België wordt 1 op 3 ouderen geconfronteerd met één of andere vorm van mis(be)handeling.

Vormen van ouderenmis(be) handeling • F ysieke mis(be)handeling: slaan, vastbinden,… • Psychische mis(be)handeling: vernederen, intimideren,… • Verwaarlozing: geen aangepaste voeding geven, te weinig medische zorgen,… • Financiële uitbuiting: verplichten tot het geven van volmachten, giften eisen, misbruik maken van goedgelovigheid,… • Seksueel misbruik: aanranding, exhibitionisme, zich onnodig vaak moeten uitkleden,…

• S chending van de rechten: post lezen of achterhouden, het niet alleen laten van de oudere met zijn bezoek,… • Gebrekkige verzorging: de oudere krijgt verzorging maar die laat te wensen over.

Waar kan je terecht? Heb je rechtstreeks of onrechtstreeks te maken met ouderenmis(be)handeling of vermoed je een mogelijk geval van ouderenmis(be) handeling, dan kan je anoniem een melding maken bij het Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling via het gratis nummer 1712.

info

Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling Sociaal huis Pandora gratis nummer 1712 meldpuntomb@skynet.be www.meldpuntouderenmishandeling.be

Popeiland Op woensdag 27 juni organiseerde het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen in het provinciaal domein Puyenbroeck een festival voor kinderen tussen 6 tot 14 jaar. Popeiland trekt elk jaar opnieuw duizenden kinderen aan die er een dag vol ontspanning en plezier beleven. Het recreatiedomein vindt het belangrijk dat alle kinderen kunnen deelnemen aan activiteiten, ook de kinderen die in een maatschappelijk kwetsbaar gezin leven. Omdat het provinciebestuur van OostVlaanderen 20 gratis kaarten ter beschikking stelde, kon het O.C.M.W. van Lochristi een aantal kinderen en hun ouders gratis de kans bieden om deze onvergetelijke dag mee te maken! Het O.C.M.W. vindt dit een schitterend initiatief en hoopt op een (jaarlijks) vervolg.

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 9 08 0

infoLOCHRISTI

31


welzijn

Zo ziek als een hond? Liever niet! Griep is een zeer besmettelijke ziekte die elke winter opnieuw opduikt. Gemiddeld krijgt ongeveer één op 10 mensen griep. Meestal genees je vanzelf na enkele dagen, maar bij sommige mensen kan griep ernstige gevolgen hebben. Vaccinatie is de enige manier om je tegen griep en vooral de gevolgen ervan te beschermen.

Griepvaccinatie: ook voor jou belangrijk? De griepprik wordt sterk aanbevolen aan iedereen die extra risico loopt om ernstig ziek te worden door griep en aan mensen die gevoelige personen kunnen besmetten: • zwangere vrouwen; • diabetici; • iedereen met een hart-, long-, lever-, nier of spierziekte; • iedereen die ouder is dan 65 jaar; • iedereen die in een woonzorgcentrum of ziekenhuis opgenomen is; • alle mensen die onder hetzelfde dak wonen als de bovengenoemde risicopersonen of zorgen voor kinderen jonger dan 6 maanden; • alle personen werkzaam in de gezondheidssector.

paratuur en deurklinken regelmatig schoon. Doe dit met een normaal schoonmaakproduct. • Als je ziek bent, blijf dan thuis en ga niet werken, naar school of boodschappen doen. Raadpleeg een arts als je griepsymptomen hebt.

Griepvaccin terugbetaald aan risicogroepen Je laat je best tussen midden oktober en midden november vaccineren. Het vaccin beschermt pas na twee weken en is maar goed voor één winterperiode. Elk jaar moet je dus opnieuw een griepvaccin krijgen. Met een voorschrift van de huisarts kan je bij de apotheker een vaccin kopen. Bewaar het vaccin in de koelkast, anders wordt het waardeloos. Ga naar je huisarts om je te laten vaccineren. Het griepvaccin kost maximaal tien euro, maar wordt voor de helft terugbetaald aan mensen uit de risicogroepen. Sommige ziekenfondsen betalen het zelfs volledig terug.

Enkele tips om besmetting te vermijden • W as jouw handen vaak met water en zeep. Reinigende doekjes met alcohol zijn ook effectief. • Gebruik tijdens het hoesten of niezen wegwerpzakdoekjes. Gooi het papiertje daarna meteen in een afgesloten vuilnisbak. • Heb je geen zakdoekje, bedek dan neus en mond met de hand. • Maak harde oppervlakken en voorwerpen zoals keukenap-

info

www.griepvaccinatie.be

Infoavond zelfredzaamheid ouderen Hoe kan je als oudere zo lang mogelijk (al dan niet met hulp) voor jezelf zorgen en thuis blijven wonen? Kom het te weten tijdens onze informatieavond over zelfredzaamheid voor ouderen op dinsdag 11 september om 19u in de cafetaria van WZC Sint-Pieter (Bosdreef 5B). Met het ouder worden, duiken ook hier en daar kleine ongemakken op. Opstaan en/of gaan zitten verloopt moeizamer, de gewrichten zijn stroever, alles gaat wat trager en soms vergeet je ook al iets meer dan vroeger. En plots heb je iemand nodig om je thuis te helpen. Tijdens onze informatieavond geeft dokter Vander Bruggen je tal van tips om langer thuis jouw plan te kunnen trekken. Daarnaast

32

infoLOCHRISTI

leer je via een workshop met praktische oefeningen hoe je langer zelfstandig kan wonen. Ten slotte krijg je informatie over diensten en organisaties in Lochristi waar je terecht kan voor gespecialiseerde hulp.

Interesse? Schrijf je dan vóór 7 september in via 09 355 51 37 of anouk.delemarre@ocmwlochristi.be.

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 90 8 0


WELZIJN

GEZONDE vrouwen laten zich screenen

ook CREATIEVE vrouwen laten zich screenen

ook ELEGANTE vrouwen laten zich screenen

ook SPORTIEVE vrouwen laten zich screenen

ook vrouwen MET PIT laten zich screenen

ook GEZELLIGE vrouwen laten zich screenen

LAAT NAAR JE BORSTEN KIJKEN Programma • Voordracht Dr. Durant ‘Borstkankerscreening in Vlaanderen’ • Verwenparcours voor vrouwen WZC Sint-Pieter, Bosdreef 5b te Lochristi Inschrijven voor 05 oktober 2012 in het sociaal huis of op 09 355 93 09 of per mail info@ocmwlochristi.be Georganiseerd door het O.C.M.W. van lochristi

www.borstkankeropsporing.be

logogezond

VLAAMS BEVOLKINGSONDERZOEK NAAR BORSTKANKER

Een initiatief van CBO Brugge, CBO Brussel, CBO Gent, Logo Brugge-Oostende vzw, Logo Dender vzw, Logo Gezond+ vzw, Logo-Waasland vzw, Logo Leieland vzw, Logo Midden-West-Vlaanderen vzw naar een concept van Logo Zenneland vzw

L o g o Z e n n e l a n d v z w , K e r k p l e i n w e g 4 , 1 7 4 2 Te r n a t , i n f o @ l o g o z e n n e l a n d . b e , w w w . l o g o z e n n e l a n d . b e

‘Ladies Night’ Donderdag 18 oktober 2012 om 19 uur

V.U.: Patrick Maes, O.C.M.W-voorzitter Lochristi

Lochristi ♥ borsten

Zitdagen Juridisch advies In samenwerking met de Commissie voor Juridische Bijstand organiseert het O.C.M.W. een zitdag voor gratis juridisch advies op donderdag 20 september om 16.30u in het Sociaal Huis, Bosdreef 5A. Je geeft hiervoor uiterlijk 1 dag vooraf jouw naam en telefoonnummer.

info

Meer info? Sociaal Huis Lochristi - O.C.M.W. Sociale Dienst 09 355 93 09 - bieke.demeester@ocmwlochristi.be

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 9 08 0

infoLOCHRISTI

33


Uit in Lochristi Wil jij er ook in? Wil je jouw activiteit in de volgende UiTagenda in infoLochristi zien verschijnen? Voer jouw activiteit dan zelf online in via www.UiTdatabank.be vóór 17 september. Alle activiteiten verschijnen op www.UiTinLochristi.be én worden automatisch opgenomen in de gedrukte UiTagenda in infoLochristi.

Permanent - Lochristi Sierteeltmuseum (LoS) Dit interactieve museum promoot de sierteeltsector en toont het historische en hedendaagse belang ervan aan voor onze streek. Het LoS is elk laatste volledig weekend van de maand vrij open voor het publiek, ook de cafetaria is op deze momenten open. Groepsbezoeken worden vastgelegd na afspraak. Waar? Prijs?

Meer info?

Lochristi Sierteeltmuseum (LoS), Zaffelare-Dorp 83 3 euro, tarieven voor groepsbezoeken worden vastgelegd na afspraak en variëren naargelang de gekozen formule. 0475 48 46 18, bezoeklochristi@lochristi.be, www.lochristi.be/pastorie

vanaf 9 januari - KVLV Sportactiviteiten Waar? Edugo, Dorp-Oost 1 Wanneer? elke maandag Meer info? www.kvlvlochristi.be

31 augustus -Abhaya India: bezoek Fr. Nathan met Kaas- en Wijnavond / reportage India Zijn bezoek kadert in een nieuw project, het Abhaya Home voor HIV/aids-kinderen. Met Abhaya India vzw richten we dan een benefiet in met ‘Kaas- en wijnavond’ en reportage over India. Waar? de Kring Beervelde, Kloosterstraat 2 Wanneer? 19u Prijs? Enkel met reservatie via overschrijving van 15 euro/ persoon op 001-6416300–20 Meer info? www.abhaya.be

31 augustus tot 8 september - Hijfte kermis Waar? Feesttent op kerkplein Hijfte, Verleydonckstraat 1 Meer info? www.feestcomitehijfte.be vrijdag om 18u: 3de avondcriterium voor beloftes Waar? De Proefbrouwerij, Doornzelestraat 20 Inschrijven bij Albert Eliano, Koning Albertlaan 196 of via m-vandevelde@skynet.be

Nog tot 16 september fietszoektocht KWB Beervelde Waar? Gemeentelijke bibliotheek Reinaert - filiaal Beervelde, Beervelde-dorp 56A. Meer info? Clement Praet, 09 356 69 10

Nog tot 30 september - Cursus Biologisch IMKEREN voor beginners (7 lessen) Wil je leren hoe je bijen kan houden, eigen honing oogsten, de natuur een handje helpen? Dat kan. Naast een degelijke gratis basisopleiding zorgen we, indien gewenst, voor een eerste bijenvolk. Waar? Locatie nog te bepalen Wanneer? op zondag Meer info? 09 366 67 81

nog tot 30 september - Fietszoektocht kapelleken lochristi De zoektocht gaat over landelijke wegen waar het aangenaam is om ontspannen te fietsen. De deelnemingsformulieren kunnen afgehaald worden bij W. Tollenaere, Graslaan 7, L. De Vos, Rozenlaan 9, K. De Keuleneir, Azalealaan 5, E. Droesbeke, Braamstraat 7B. Prijs? 3 euro Meer info? www.kapelleken.be

Nog tot 13 juni - Nieuw schooljaar Dans en Ballet Kriebels om mee te dansen? Maak kennis met verschillende facetten van de danskunst: klassiek, jazz-dance, modern, kinderdans, ...Van kind tot volwassene, je houding vaart er wel bij! Waar? Witte Zaal Basisschool Sint-Jozef Lochristi, Bosdreef 2A Meer info? Tineke Boel 0486 29 32 32

Nog tot 29 juni - Lessen zelfverdediging voor iedereen: Ju -Taï Jitsu Lessen in zelfverdediging en alertheid, ook voor kinderen vanaf 7 jaar en volwassenen! Waar? Sporthal ‘t Veerleveld Zaffelare, J.P. Triestlaan 1 Wanneer? op dinsdag van 19.30u tot 21.30u, op zaterdag van 9u tot 11 Meer info? 0475 344 856, www.damoikwai.be 34

infoLOCHRISTI

vrijdag om 21u: Marcellekes Party Marcellekes Party in de feesttent naast de kerk. Inkom €5.00, met marcelleken € 4.00 Prijs? Meer info?

5 euro (met marcelleke 4 euro) sven.schoen@telenet.be

zaterdag om 16u: Rondrit Koninklijke Harmonie Willen is Kunnen Op alle stopplaatsen wordt aan alle aanwezigen een verfrissing aangeboden. zaterdag om 21u: Comedy night De KLJ jongens organiseren een Comedy night met Arnout Van Den Bossche, Youssef El Mousaoui, William Boeva, MC Jan-Bart De Muelenaere Meer info?

sven.schoen@telenet.be

zondag om 9u: 3de Schapenjaarmarkt Schapenjaarmarkt voor de rassen Swifter, Texel en Hampshire Down met Demonstratie Schapendrijven. Waar? Meer info?

Zaal Hermeline, Hijfte Center 32 maarten@hijfte.be

zondag om 9u: 24ste Poneyjaarmarkt Inschrijven en prijsuitreiking in café De Kneut. Waar?

Calvarieberg, Hijfte Center 4

zondag en maandag van 10u–18u: tentoonstelling Hijfte in beeld Kunstenaars groep Hermeline stelt tentoon en demonstreert. Waar? Meer info?

Zaal Hermeline, Hijfte Center 32 antoon.standaert@telenet.be

zondag om 12u: eetfestijn Meer info?

sven.schoen@telenet.be

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 90 8 0


Uit in Lochristi 31 augustus tot 8 september Hijfte kermis (vervolg) zondag om 14u: Zeepkistenrace Gratis inschrijven bij de KLJ jongens. Meer info?

sven.schoen@telenet.be

zondag om 16u: inhuldiging standbeeld “Promethroid” Plechtige inhuldiging met randanimatie op het Elvira Buyle plein van het standbeeld Promethroid ontworpen door de Turkse artiest Arif Cekderi. Dit beeld werd gesponsord door Het Feestcomité en de wielerclub WSC Lo-Hijfte. Waar?

Elvira Buyle plein, Hijfte Center 31

zondag om 16.30u: optreden van DNA en AARDVARK Optreden van de groep DNA met gitarist Dirk De Clercq en zangeres Anke Wulteputte die akoestische folksongs brengen gevolgd door AARDVARK en de ZANDMANNEN, een groep met live-reputatie in het Sleidingse dialect. Waar?

31 augustus tot 3 september - Ruilaarse feesten Waar? Ruilare 95 Meer info? www.ruilaarse-feesten.be

2 september Opendeurdag in de kleuterschool ‘t Sprankeltje. Gebak met koffie te verkrijgen en voor de kleinsten staat een springkasteel ter beschikking. Waar? Kleuterschool ‘t Sprankeltje, Hijfte Center 33 Wanneer? 15u Meer info? kimberleydekerpel@hotmail.com

2 september Muziekschool Lochristi: GRATIS PROEFLESSEN n.a.v. Schooljaar 2012-2013 MUZIEK: afdeling Kleutertjes ’04-‘05 (9.30u tot 10.15u), Groep A ’07‘08 (10.30u tot 11.15u), Voorbereidend Jaartje ‘06 (11.30u tot 12.15u), Musicalafdeling (13.u tot 14.u), Groep A ‘06-’05-’04, Groep B ‘03-‘02-’01, Groep C vanaf ’00.

Podium voor café Center, Hijfte Center 31

TONEEL: 11u tot 11.45 vanaf ‘01 maandag om 8u: 61ste jaarmarkt 61ste Jaarmarkt voor paarden te Hijfte. Inschrijven en prijsuitreiking ter plaatse op de weide. In Hijfte Center is er terzelfdertijd tentoonstelling van mager goed om 9u. Waar?

Weide naast de kerk, Hijfte Center 51

maandag om 15.30u: Modeshow met voorstelling van de nieuwe herfst- en wintermode Waar? Meer info?

Voeding & Textielzaak Willy & Marleen, Hijfte Center 8 09 356 83 15

maandag om 17u: Trekking Kermistombola Trekking kermistomboia met als hoofdprijs een dames- of herenfiets naar keuze. Loten verkrijgbaar bij alle leden van het feestcomité en in café De Kneut en café Center. Waar?

5 september Staand of zittend beeld met textielverharder Inbegrepen: materiaal, koffie of thee met versnapering. Zelf meebrengen: 100% katoenen t-shirt (witte kleur, maat XL), rol aluminiumfolie, schaar, schort of vuile kledij en een hamertje. Lunchpakket. Waar? Atelier Creafonie, Lepelaarsweg 9 Wanneer? 10u tot 16u Prijs? 49 euro/volledige workshop, beeld met koord 60 euro (sessie van 6u) Meer info? 09 355 24 94, creafonie@gmail.com, www.creafonie.com

Café De Kneut, Rostijnestraat 4

dinsdag om 14u: gratis koffietafel voor gepensioneerden Voor alle genpensioneerden van Hijfte en Hoeksken, aangeboden door Het Feestcomité. Daarna kaarting met 40 euro gratis, inleg 2 euro. Whisters krijgen 4 euro/tafel. Waar?

Waar? Muziekschoollokalen, Kon. Boudewijnlaan 6 Wanneer? 9.30u tot 14u Meer info? www.muziekschoollochristi.be

Café Center, Hijfte Center 30

5 en 8 september - Muziek-Musical en Toneellessen = INFO en Inschrijvingsdata Wilt je je (her-)inschrijven voor het volgen van Muziek, Musical en/ of Toneellessen aan onze muziekschool? Kom gerust langs op één van de inschrijvingsdata of neem contact op via info@muziekschoollochristi.be.

woensdag om 9u: kermis Duivenvlucht Grote kermis duivenvlucht voor oude en jonge duiven met talrijke prijzen. Jonge mogen dubbelen tegen oude. Inkorving op dinsdagavond van 18u tot 20u in café De Kneut.

Waar? Muziekschoollokalen, Kon. Boudewijnlaan 6 Wanneer? woensdag 5 september van 14u tot 20u, zaterdag 8 september van 10u tot 13u Meer info? Gina 0475 96 26 30, Simon 0485 74 48 36, Joeri 0497 69 83 18, info@muziekschoolochristi.be, www.muziekschoollochristi.be

Waar? Meer info?

6 september Workshop Glasjuwelen + Juwelendoosje

Cafe De Kneut, Rostijnestraat 4 0495 291 031

woensdag om 14.30u: WAOD Wielerwedstrijd Waar? Meer info?

Café Center, Hijfte Center 31 09 355 05 73

zaterdag 8 september om 15u: wielerwedstrijd, 37ste Grote Prijs voor Junioren. Waar? Meer info?

Vertrek café De Kneut, aankomst zaal Hermeline 09 355 59 76

Glas snijden, juweel samenstellen, glas smelten. Je leert het op 3 uur. Tevens bekleden we een doosje om je 2 gemaakte juweeltjes in mee te nemen. Geen ervaring vereist…Atelier Creafonie beschikt over een collectie uitzonderlijk mooie glasjuwelen om geschenk te geven. Waar? Atelier Creafonie, Lepelaarsweg 9 Wanneer? 13u tot 16u Prijs? 50 Meer info? 09 355 24 94, 0487 32 60 02, creafonie@gmail.com, www.creafonie.com

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 9 08 0

infoLOCHRISTI

35


Uit in Lochristi

8 september - Groepsfietstocht Fietsersclub vtbKultuur Dagfietstocht ± 90 km, richting Maria-Aalter - begeleider Tollenaere Julien.

11 september 4-delige cursus ecologische siertuin - les 1

Waar? Parking Bibliotheek, Koning Boudewijnlaan 6 Wanneer? 9u Prijs? 1 euro Meer info? Tollenaere Julien, 09 355 93 29

11 september tot 25 oktober - cursus EHBO

8 en 9 september - De Gentse Gordel Toeristische fietsroute op landelijke wegen door de polders ten westen van Gent; de Schelde- en Leievallei, de Vlaamse Ardennen, het land van Rhode en de Bloemenstreek. Afstanden: 120 km 100 km - 75 km - 45 km - 25 km. Waar? Gemeenteschool Centrum, Koning Boudewijnlaan 1 Wanneer? 8u Meer info? 09 356 94 77, lucie.de.graeve@telenet.be, www.hijftespurters.be

9 september - Open Monumentendag Wanneer? Meer info?

10u tot 18u info@openmonumenten.be, www.openmonumenten.be

Sint-Eligiuskerk (Zeveneken-dorp) Deze kerk heeft een achthoekige 14de-eeuwse werktoren. Het kerkschip werd in 1773 aangevuld met twee zijbeuken met steekboogramen. Nadien werden nog een tweede sacristie en een doopkapel bijgebouwd. In de toren hangen drie klokken waarvan de oudste, Gerda Gabriella, 751kg weegt. Het Van Peteghem-orgel dateert van 1775. Sint-Niklaaskerk (Dekenijstraat) Deze gotische kruiskerk uit de 13de eeuw bleef grotendeels bewaard, maar is nu ingebouwd in een neoclassicistische kerk uit de 17de/18de eeuw. Buiten zijn nog de oude vieringtoren en de westelijke gevel te zien. Het orgel van L. Bis en P. d’Estré uit 1662 is gerenoveerd door Pieter van Peteghem (1763), verbouwd door zijn opvolger in 1847, omgebouwd in 1903 door A. D’Hondt uit Kessel-Lo en nog eens vernieuwd door J. Loncke uit Esen. Sint-Daniëlkerk (Beervelde-dorp) Deze neogotische kerk (1928), naar een ontwerp van architect H. Valcke, heeft een veel oudere gotische westertoren. De 20ste-eeuwse orgelkast heeft het binnenwerk van een vroeg-19de-eeuws orgel dat eerder in Vurste en Gentbrugge dienstdeed. In 1967 werd het omgevormd tot een tweeklaviersinstrument door de Duffelse firma Stevens. Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Petruskerk (Zaffelare-dorp) Toen in 1907 de huidige kerk van Zaffelare voltooid werd met de toren, leefde het idee het toenmalige orgel te herstellen. Men zag hiervan af en kocht in 1908 een nieuw orgel. Orgelbouwer August D’Hondt bouwde tussen 1908 en 1909 de speelkast met twee klavieren en een voetklavier. Daarachter stonden de orgelpijpen in twee groepen links en rechts op het doksaal. Zo bleef het neogotische venster van de kerk vrij.

36

infoLOCHRISTI

Meer info?

Meer info?

Zie pag. XX

zie pag. xx

14 tot 18 september - Kasseitjes kermis Waar? Wijkcomité ‘t Kasseitje, Stationsstraat 67 Meer info? kasseitje@telenet.be, danny.paelinck@fulladsl.be, www.kasseitje.be

Dit jaar staat de 25ste editie van onze 2-daagse ballonmeeting centraal en dit zetten we in de kijker met allerlei activiteiten op onze ballonweide en in de lucht! Het programma wordt momenteel nog volop verder uitgewerkt. Volg ons via FACEBOOK voor meer details!!! zondag om 10u: aperitiefconcert De Bevlekte Ontvangenis Je moet dit gezien hebben om te weten hoe kleurrijk muziek maken kan zijn. Je moet dit gehoord hebben om te weten hoe muziek ECHT klinkt. zondag om 20u: concert REWIND Het zou ons niet verwonderen dat niemand naar het vuurwerk zou gaan kijken, daarom hebben we gevraagd dat zij op de vuurwerkweide gewoon het optreden verder zetten. 15 september - Kaarting bieden 1ste 40 euro, gratis inleg 1,50 euro, 2de 20 euro, gratis inleg 1,50 euro. Waar? voetbalkantine Sporta Zeveneken, Sint Elooistraat 86 Wanneer? 19.30u stipt Prijs? 1,50 euro Meer info? 09 356 95 90, degrauwedavey@belgacom.net

15 september - Wandeling KWB Beervelde: de ondeugende kant van Gent Waar? vertrek aan Bonte Koe, Beervelde dorp 58 Wanneer? 19.15u tot 22u Meer info? robert.bracke@gmail.com

15 september - Week van de sportclub BLOSO Opendeurdag Damoi Kwaï Waar? Sporthal ‘T Veerleveld, Kan. P.J. Triestlaan 1 Wanneer? 9u tot 11u Meer info? 0475 344 856, www.damoikwai.be

15 en 16 september - Open tuin- en atelierdagen Voorstelling van de nieuwe workshops, sprookjestuin met originele beelden van Atelier Creafonie, verkoop van unieke geschenkartikelen, hoog bezoek uit Hollywood. Waar? Atelier Creafonie, Lepelaarsweg 9 Wanneer? 10u tot 18u Meer info? 09 355 24 94, creafonie@gmail.com, www.creafonie.com

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 90 8 0


Uit in Lochristi

16 september - Dag van de Landbouw en Op de Siertoer bij Belfleurken en familie Floré Belfleurken doet mee aan Op de Siertoer en Dag van de Landbouw! Kom die dag kennis maken met de kwekerij. Een deskundige, maar vooral gepassioneerde gids toont je de volledige teelt, van stekje tot Belfleurken. Het speciale watergeefsysteem bestaat uit een wateropnemende strop, aangepaste grond en een sierpot met waterreservoir. Na de rondleiding kan je nog een frisse pint of een warme koffie consumeren in ons ‘café’. Ook een bloemetje aankopen hoort de mogelijkheden (de opbrengst gaat naar Kinderkankerfonds). Ook hele jaar door te bezoeken mits afspraak (0499 47 16 87). Waar? Belfleurken, Oud-Hoflaan 26A Wanneer? 10u tot 18u Meer info? janpieter@florekris.be, www.belfleurken.be, www.dagvandelandbouw.be, www.opdesiertoer.be, 016 28 60 23, 016 28 60 29 landelijkegilden@landelijkegilden.be

19 september - Kookworkshop: My sweet Stevia! Stevia is 200 tot 300 x zoeter dan suiker en zonder calorieën, we gaan er mee aan de slag. Je krijgt heel wat informatie en praktische tips. De receptjes krijg je mee en we genieten samen van onze proeverijtjes. Waar? Praktijk Consciente, Brandstraat 47 Wanneer? 19u tot 22u Prijs? 35 euro Meer info? www.consciente.be

21 september Introductieles Afrikaanse dans met Mieke Ramon & live percussie De lessen worden georganiseerd en begeleid door Make-Music Percussion. Lesgeefster Mieke Ramon geeft op haar eigen energieke manier Afrikaanse dansles gebaseerd op traditionele Afrikaanse dans met aandacht voor lichaam en geest. Waar? Leefschool Eikenkring, Zeveneken-Dorp 6 Wanneer? 19.30u tot 21u Meer info? 0485 037 610, info@make-music.be, www.make-music.be

23 september - Opendeurdag Brandweer Lochristi Maak kennis met de Brandweer van Lochristi, in een gezellige sfeer. Met allerlei demonstraties en de voorstelling van de nieuwe materiaalwagen. Ook de lokale politie en het Rode Kruis zijn van de partij. Waar? Brandweerkazerne Lochristi, Koning-Boudewijnlaan 7 Wanneer? 14u tot 18u Meer info? www.brandweerlochristi.be

26 september - Workshops Dierenrijk: Vrolijke vlinders om je tuin op te fleuren. Waar? Atelier Creafonie, Lepelaarsweg 9 Wanneer? 9u tot 17u Prijs? 54 euro Meer info? 09 355 24 94, creafonie@gmail.com, www.creafonie.com

26 september - Schilderen met textielverharder Met allerlei materialen, kleuren en textielverharder bewerken we een canvasdoek. Waar? Atelier Creafonie, Lepelaarsweg 9 Wanneer? 13u tot 16.30u Prijs? 2 van 20cmx20cm of 1 van 30cmx30cm= 39 euro, 50cmx50cm= 63 euro Meer info? 09 355 24 94, creafonie@gmail.com, www.creafonie.com

29 september - Rondleiding Crematorium Lochristi Waar? Crematorium Westlede Lochristi, Smalle Heerweg 60 Wanneer? 15.30u Meer info? info@westlede.be, 09 355 51 78, tot twee dagen voor de rondleiding

30 september en 1 oktober - Kermistentoonstelling: Herbergen, vroeger en nu, in en rond Beervelde. Wat we aan gegevens verzamelden, kan nog door de bezoekers aangevuld of weerlegd worden. De drie delen (Heusden, Destelbergen en Beervelde) worden gebundeld (2013) in een boek waarvoor je tijdens de tentoonstelling kan intekenen. Waar? Parochiezaal Beervelde, Kloosterstraat 2 Meer info? www.dsmg.be

22 september Groepsfietstocht Fietsersclub vtbKultuur Fietstocht ± 40 km, richting Overslag - begeleider De Bruyne Maurits. Waar? Parking Bibliotheek, Koning Boudewijnlaan Wanneer? 14u Prijs? 1 euro Meer info? De Bruyne Maurits, 09 355 60 27

w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c h ri st i 9 08 0

infoLOCHRISTI

37


demo’ s Opendeurdag

Uit in Lochristi

g a d n zo

23mber

Brandweer Lochristi

e t p e s n 14u tot 18u va

kinder animatie

met de medewerking van Locatie: brandweerkazerne Koning-Boudewijnlaan 7 Lochristi Puyenbroeck nd

demo’s

luite s n a A

politiezone regio

38

met de medewerking van Locatie: brandweerkazerne Koning-Boudewijnlaan 7 regio infoLOCHRISTILochristi w w w. l o c h ri st i. b e  fa c e b o o k . c o m /g e m e e nt e l o c h ri st i  t w it t e r. c o m / l o c hpolitiezone ri st i 90 8 0 Puyenbroeck


Zomersportkampen - ZOMER 2012

Meer foto's op facebook.com/gemeentelochristi


SPEELPLEIN JOEPLA - zomer 2012

Meer foto's op www.speelpleinjoepla.be

infoLochristi  
infoLochristi  

infoLochristi, september

Advertisement