Infogem juli - augustus 2013

Page 1

Berlare I Overmere I Uitbergen I juli - augustus 2013

Opendeurdagen brandweer 10 tips voor een tof buurtfeest Waterfeesten: programma & mobiliteit

Š Bert Van der Linden

iBike-fietsroute herwerkt

1


Een nieuw stadion In Brussel liggen plannen op tafel voor een nieuw voetbalstadion, ter vervanging van het huidige Koning Boudewijnstadion dat op termijn zou verdwijnen voor nieuwe woningen. Als het nieuwe complex er komt, moet het multifunctioneel zijn, zo klinkt het.

LEVEN

Deze berichtgeving eind mei deed me glimlachen. Want ik zag, met wat verbeelding, opvallende parallellen. Met pijn in het hart nam ik eerder dit jaar afscheid van mijn sportcarrière en sloopte zo mijn oude stadion. Maar de kiezer, mijn partij, familie en gezin hadden eerder al de funderingen gelegd voor een

8

nieuw te bouwen, multifunctioneel complex: dat van de gemeentepolitiek. Het lag voor de hand dat in mijn nieuw stadion plaats zou zijn voor sportbeleid. Krijtlijnen uittekenen in de kleedkamer. Speelkansen geven aan recreatieve en competitieve sporters, aan jong en oud, aan clubs en individuen. En voor hen supporteren langs de zijlijn. Het voelt heerlijk vertrouwd. Het nieuwe stadion biedt ook onderdak aan andere domeinen die wat training vragen. ICT, landbouw, milieu, ruimtelijke ordening en stedenbouw. Stuk voor stuk interessante bevoegdheden om er de tanden in te zetten. Hoe verzoen je de behoefte aan kwalitatieve woningen met een goede ruimtelijke ordening? Wat doe je om het milieubewustzijn te verhogen? Met welke hardware en software verhoog je de efficiëntie van de dienstverlening? Allemaal uitdagingen met vele bekwame spelers op het veld: personeel, diverse overheidsniveaus, externe organisaties, het middenveld, … Het is een plezier om met hen in discussie te gaan en te streven naar de best mogelijke oplossing met steeds het algemeen belang voor ogen. In Brussel is nog geen groen licht gegeven voor de bouw van het nieuwe stadion. Ik sta er hier in Berlare middenin. In een bouwwerf weliswaar. Maar het gaat vooruit. En later, hoog in de tribune, laat ik drie zitplaatsen reserveren. Voor mijn trouwste supporters. n

berlare

Steven Vandersnickt schepen bevoegd voor sport, ruimtelijke ordening & stedenbouw,

2

milieu & landbouw en informatica


RUIMTE

UiT

16

BERLARE & DE WERELD

21

IN’T GROEN

33

LEVEN

WIE WAT WAAR

38

43

BERLARE & DE WERELD

Allen voor Wereldoorlog één

08

Waterschap: bijna drinkwater in Zapallo en Zapallito

33

Vrijwilligers voor Kom op tegen Kanker

09

Berlaars geld voor Berlaarse solidariteit

36

10 tips voor een tof buurtfeest

10

Vier mee met jubileum Pater De Visscher

37

Opendeurdagen brandweer

13

14.761 en andere weetjes over onze bevolking

15

IN ‘T GROEN RUIMTE Verkeersmaatregelen triatlon en Waterfeesten

16

Restant Expo ’58 aan het Donkmeer

18

Vernieuwde iBike-fietsroute uitgetest

38

Koen Scheirs en Jan Van der Sypt over de boerenstiel

40

Openbaar onderzoek RUP Galgenberg

19

RUBRIEKEN

Lokale ondernemers gezocht voor Berlare jaarmarkt

20

Beeldverhaal 04 Wedstrijd 07 Nieuws uit de gemeenteraad

UiT 6 juli: Berlare zingt! Zomerspeelplein Kab

21 m 22

12

Mens & tijd

14

’t Nachtkastje

27

UiTagenda 30 De ambassadeur: Liesbet Collaert

34

4 augustus: Waterfeesten

24

Oud nieuws

42

Laura Vanhecke: piano spelen met pols in ‘t gips

26

Berlare in beeld

46

Kermisprogramma Overmere

28

Kers op de taart!

48

3


BEELDVERHAAL

Kleine verhalen, straffe verhalen Met dit motto gaan de fotografen van Fotocollectief Stroming met coach Marc Van Gysegem op pad voor Infogem, op zoek naar pure taferelen uit het leven van gewone mensen uit Berlare. Geen BV’s of grootse gebeurtenissen. Liever tonen ze plaatselijke verhalen over groot en klein verdriet, uitbundige vreugde, onrechtvaardige verschillen en eenvoudige samenhorigheid. Steeds herkenbaar, maar altijd uniek. BEELDverhaal gaat op zoek naar passie, liefde en warmte in Berlare.

4


Ontzag voor het Belgisch trekpaard Het is een geraas, een gedonder, als vier vurige Belgische trekpaarden met kar en menner langs de camera scheren. Karakterdieren die meteen doen denken aan stoeten, optochten en de campagnes van Palm. De dieren komen niets tekort bij Paul De Kimpe, die na zijn werk graag tijd maakt om met zijn paarden en twee ‘getrekken’ buiten te komen. Recreatief, maar ook als voorbereiding op wedstrijden. Op de foto ment Paul (links op de foto) de twee jongste paarden. Zij zijn gekruist met een ‘warmbloed’, maar blijven officieel Belgisch trekpaard. Foto: Herman De Backer | Regie: Marc Van Gysegem

5


Gratis laten knotten

1 juli: ook pmd sorteren in bedrijven

Knotbomen en houtkanten zijn waardevolle en mooie kleine land-

Vanaf 1 juli moeten ook bedrijven pmd-afval verplicht sorteren.

schapselementen. Ze vragen regelmatig onderhoud om goed te

De procedure en de kostprijs zijn volledig gelijk aan die voor

groeien en te blijven bestaan, maar bij veel eigenaars ontbreekt de

particulieren: je biedt je pmd-afval aan tijdens de gewone

tijd om dit op tijd en stond zelf te doen. Je kan nu je knotbomen en

ophaalrondes en in de reglementaire

houtkanten helemaal gratis laten knotten door opgeleide vrijwilligers

blauwe zakken. Wie wil, mag ook een beroep

van Regionaal Landschap Schelde-Durme. De takken moeten

doen op een private afvalinzamelaar.

wel minstens vier jaar oud zijn en in ruil voor het geleverde werk mogen de knotters het snoeihout houden.

u meer info: Regionaal Landschap Schelde-Durme,

052 33 89 10 www.rlsd.be

u

meer info: milieudienst, 052 43 23 47 en milieu@berlare.be

Nieuw speelplein winnen? Onze gemeente kan een speelplein winnen, alleen met de volle medewerking van alle inwoners. Breng daarom tussen 15 augustus en 15 september zoveel mogelijk lege batterijen, zaklampen en accupacks binnen in een erkend Bebat-inzamelpunt, zoals de bibliotheek, het containerpark en al onze scholen (behalve VBS De Kleurenboog aan de Donk). De gemeente die het meest aantal kilo’s per inwoner inzamelt, is de winnaar en mag binnenkort een nieuwe speeltuin inhuldigen. Iets voor ons? Een actie van Bebat. meer info: u

dienst jeugd & vorming

052 42 77 56

en jeugd.kinderopvang@berlare.be

Bezoekerscentrum Donkmeer met natuurtuin (Donklaan 119) is in juli en augustus elk zondag open van 14 tot 18 uur. Info: 0479 39 60 78 en donk@vzwdurme.be. | Breng nog tot 31 augustus je taxussnoeisel gratis naar het containerpark en steun zo het Kinderkankerfonds. Info: www.dds-verko.be.

| Alle vijftigjarigen van Berlare

vieren feest op zaterdag 16 november. Ken je nog een oud-klasgenoot die niet meer in Berlare woont? Bezorg de contactgegevens aan Kristine De Block: 0496 08 11 12. | Zes speelstraten deze zomer: J.B. Courtmansstraat (821 juli), Heikantstraat (19-30 augustus), Spinnerijstraat (12-26 augustus), Daalbos (1-14 juli en 5 tot 18 augustus), Mosseveldstraat (1-15 juli) en Damweg (20 juli – 11 augustus). | De kinderoppasdienst van Gezinsbond Overmere heeft sinds kort een nieuwe coördinator: Katrien Everaert, katrien.everaert1@telenet.be en 0483 05 69 80 (tot 21 uur). | Dorpsgenoot Joris Van Peteghem stelt tentoon op Rock Werchter. | Onze technische dienst krijgt meer en meer oproepen voor verstopte rioleringen. De oorzaak ligt vaak bij natte doekjes. Die zijn meestal niet geschikt om door te spoelen in een toilet. Ze blijven in de buizen vastzitten. | Een afvalstoffenproducent moet

6


7 juli: picknick in ’t park! Gemeente Berlare en de cultuurraad nodigen naar aanleiding van Vlaanderen Feest! alle inwoners uit op een vierde picknick in het kasteelpark op zondag 7 juli vanaf 16 uur. Er is animatie voor jong en oud, van schminkstanden en springkastelen tot workshops goochelen en muzikale omkadering. Gastspreker op het officiële programma is Diane De Keyzer. Zij heeft het over het leven in dienst van de adel en burgerij. Een tent biedt

meer info: cultuurdienst, 052 42 73 72 u

en cultuur@berlare.be

FOTOWEDSTRIJD

bescherming tegen regen … of zon.

Waar in Berlare hebben we dit zicht gefotografeerd? Vul snel de antwoordkaart in het midden van deze Infogem in of mail je antwoord door naar infogem@berlare.be. Uit alle correcte inzendingen loot een onschuldige hand een winnaar. Die krijgt een waardebon van 25,00 euro voor een etentje in een van onze plaatselijke eetgelegenheden. We maken de winnaar bekend in het volgende nummer.

Winnaar Infogem mei-juni (oplossing: Destelmansbrug, Steekstraatje, Uitbergen): Kristel Vaes (Frankrijkstraat 4) mag haar waardebon komen ophalen in het gemeentehuis van Berlare.

Je wasmachine is het zuinigst met water en energie als de trommel vol zit.

vanaf 1 juli met een geregistreerde afvalstoffenverzamelaar werken voor gemengd bedrijfsafval en moet een afvalstoffenregister bijhouden. Info: sorteermeer@ovam.be | Vermijd geurhinder in de zomer en koop in het gemeentehuis kleinere restafvalzakken (helft van de inhoud van de standaardzakken). Info: 052 43 23 46. | Provincie Oost-Vlaanderen heeft een nieuwe website rond gehoorschade gelanceerd: www.eenenaloor.be. | Tele-Onthaal zoekt vrijwilligers voor haar telefoonlijn (106). Infoavond op 20 augustus om 20 uur in Gent. Info: 09 220 82 92. | Dagvlinder gezien? Laat het weten op www.waarnemingen.be. Bedoeling is een overzicht te krijgen van dagvlinders in de Durme- en Scheldestreek. | Verkeershinder in onze gemeente? Blijf op de hoogte via www. berlare.be en kies daar de knop ‘verkeershinder’. | Eandis.be lijst de premies op voor rationeel energiegebruik. De moeite waard voor (ver)bouwers. | Een klacht melden over een slecht herstelde oprit of slordige berm na werken van Eandis, kan op http://klachten.eandis.be. | Laat gratis de spanning van je autobanden controleren op zaterdag 10 augustus tussen 9 en 12.30 uur op het Brielplein. Info: 052 43 23 46.

7


LEVEN

Allen voor Wereldoorlog één! Wie helpt onze drie erfgoedverenigingen aan materiaal over de Eerste Wereldoorlog? Volgend jaar wordt de Eerste Wereldoorlog in heel het land herdacht. Ook in onze

verijdelen, maar binnen het jaar stierven ze

gemeente komt deze bijna vergeten oorlog weer tot leven, via drie tentoonstellingen

alle vier aan een hartfalen.”

en een fietstocht langs de plekken waar er slag werd geleverd. De drie erfgoedverenigingen van Berlare, Overmere en Uitbergen gaan voorop in de

Eerste samenwerking

strijd en werken voor het eerst echt samen. Een voorhoedegevecht met Bart Joos (Overmere), Cyriel De Bruyne (Berlare) en Mark De Martelaer (Uitbergen).

Tot slot nog dit: het is traditie dat heemkundige kringen binnen hun dorpsgrens

20 augustus 1914. Brussel wordt ingenomen

Net zoals archeologen gaan de drie heren

werken. Elk dorp heeft ook zijn eigen

door het Duitse leger. De Duitsers trekken de

op zoek naar verborgen schatten, die mis-

verleden. Maar voor deze herdenking slaan

volgende maanden vanuit Brussel door het

schien op zolders of in vergeelde familie-

Uitbergen, Overmere en Berlare

land van Dender en Schelde richting Parijs.

albums van dorpsgenoten schuilen. “Via de

- voor het eerst - de handen in elkaar

Enkel aan de IJzer zullen ze zich vastrij-

ene bron kom je bij een andere terecht, het

en lanceren ze een gezamenlijke

den. Er woedt een bloedige guerrillaoorlog

is één grote ontdekkingstocht”, weet Cyriel

oproep. Elke vereniging organiseert in

tussen de Duitse ‘Ulanen’ (verkenners) en

uit ervaring. “Bij een vorige tentoonstelling

2014 nadien zelf een tentoonstelling,

de gewapende Belgische burgerwacht. Om

stootten we zo op 180 brieven van een

al zullen ze zeker, als ‘verkenners’

steden als Aalst en Dendermonde wordt

Berlaarse jongen die naar Engeland was ge-

informatie naar elkaar doorspelen.

hevig gevochten, maar ook in Berlare vloeit

vlucht met zijn ouders, daar werd opgeroe-

En de fietstocht, die organiseren

er bloed. Cyriel De Bruyne, voorzitter van

pen om te vechten en vanuit de loopgraven

ze samen. Wordt vervolgd. n

Heem- en Oudheidkundige Kring Berlare:

brieven schreef naar zijn liefje.” Opgetekend door Sam De Kegel.

“In de eerste oktoberdagen van ’14 is er in Berlare vier dagen intens gestreden. Er zijn

Vooral die brieven en (mondelinge) verhalen

op ons grondgebied 63 Belgische soldaten

spreken tot op vandaag tot de verbeelding.

gesneuveld en de Duitsers zijn in Berlare

Mark De Martelaer van Werkgroep Uit-

over de Schelde geraakt, wat in Dender-

bergen: “Flanders Fields in Ieper herbergt

monde niet lukte.”

heel wat materiaal van een oud-strijder uit Uitbergen. Hij verloor tijdens de oorlog zijn

Ontroerende brieven

rechterarm en kreeg nadien een prothese. Hij schreef ontroerende brieven naar het

Bart, Cyriel en Mark zijn vooral geïnte-

thuisfront waarin hij zei: “Je zal me nooit

resseerd in de menselijke verhalen rond

meer zien zoals ik was.” Hopelijk kunnen

WOI, eerder dan in de militaire context. Ze

we dit materiaal tijdelijk onderbrengen op

hopen via een oproep aan de inwoners van

onze tentoonstelling. En wist je dat de Duitse

Overmere, Uitbergen en Berlare om zoveel

keizer een verre neef was van de gravin die

mogelijk extra materiaal te verzamelen en

op het kasteel in Uitbergen woonde? Bij

dieper te graven in het oorlogsverleden van

de aftocht vanuit de IJzer zou hij zelfs zijn

onze gemeente. Bart Joos van Heemkundi-

nichtje nog even bezocht hebben, al zijn we

ge Kring Overmere: “Er valt echt heel wat te

niet zeker of hij daar nog de tijd voor heeft

vertellen. Wij hebben een lijst met de namen

gehad.” (lacht)

van onder andere 37 Overmeerse oud-strij-

8

ders en van acht gesneuvelden over wie we

Wat wel onomwonden vaststaat: de Eerste

nog veel meer willen weten. Tijdens de slag

Wereldoorlog veroorzaakte zeer veel leed

van Berlare was de kerktoren van Overmere

onder de burgerbevolking door de niets

een observatiepost, werd ‘Lateirse molen’

ontziende terreur van het Duitse leger.

in de Kloosterlandstraat beschoten door de

Cyriel: “Dendermonde was echt een marte-

Duitse artillerie en bood het 1ste regiment

laarsstad, omdat ze na zware beschietingen

Gidsen in Overmere flankdekking aan het

systematisch, bijna van huis tot huis, in brand

13de linieregiment in Berlare. Streekgenoten

is gestoken. De Duitsers hebben er burgers

vluchtten naar Overmere en Duitse troepen

als menselijk schild gebruikt. In Berlare

bezetten ook het gemeentehuis waar nu

wilden Duitsers vier inwoners executeren.

ons documentatiecentrum is gehuisvest.”

De pastoor kon de executie op het nippertje


Wanted: brieven, doodsprentjes, straffe verhalen,… Wie heeft of geraakt nog aan brieven van en aan soldaten, krijgsgevangenen, opgeëisten en in Nederland geïnterneerden, aan pasjes, doorgangsbewijzen, uniformen, foto’s, wapens of delen ervan, documenten, doodsprentjes van gesneuvelden en oud-strijders, kranten, of (mondelinge) verhalen i.v.m. inkwartieringen van Duitsers, opeisingen van goederen, voedselcomités, …? Maak onze erfgoedverenigingen gelukkig en deel (tijdelijk) deze verborgen schatten. Documenten worden gescand en je krijgt ze onmiddellijk terug. Voorwerpen

Kom op Berlare!

worden met vermelding van jouw naam in een tentoonstelling gebruikt en jou daarna terugbezorgd.

Kom op tegen Kanker zoekt vrijwil-

n

ligers voor het Plantjesweekend van Neem contact op met:

13, 14 en 15 september. Wie zich en-

Heem- en Oudheidkundige Kring Berlare, 052 42 41 94 en hokberlare@belgacom.net;

gageert en azalea’s verkoopt, toont

Heemkundige Kring Overmere, 0499 14 23 30 en heemkring.overmere@skynet.be;

zijn hart en steunt kankerpatiënten

Werkgroep Erfgoed Uitbergen: 09 367 55 94, 09 367 77 74 en erfgoed@uitbergen.net.

en hun families. Al voor het 19de jaar verkopen duizenden vrijwilligers het derde weekend van september azalea’s tijdens het Plantjesweekend van Kom op tegen Kanker. De opbrengst van deze actie gaat onder meer naar psychosociale projecten voor kankerpatiënten, naar het Kankerfonds en naar hulp voor kinderen met kanker. Kom op tegen Kanker roept verenigingen en particulieren uit onze gemeente op om ook de handen uit de mouwen te steken. André Lebbe van Kom op tegen Kanker: “Wie zich engageert als vrijwilliger, staat er niet alleen voor. Kom op tegen Kanker biedt immers logistieke steun, bezorgt jou een badge waardoor je identificeerbaar bent als officiële verkoper en zorgt voor vlaggen, affiches en folders. En, niet onbelangrijk: je bepaalt zelf wanneer in dat weekend en hoelang je verkoopt.” Interesse? Neem contact op met Kom op tegen Kanker. n

u meer info:

André Lebbe,

andre.lebbe@tegenkanker.be

© Katrien De Saedelaere

www.komoptegenkanker.be

9


LEVEN

“Waar is da feestje?” 10 stappen naar een tof buurtfeest ’t Is zomer. Tijd bij uitstek voor allerlei straat- en wijkfeesten. Infogem lijst tien weetjes en tips op voor een geslaagde, veilige en creatieve buitenactiviteit met je buren. Veel plezier!

1

Overleg met buren

Denk je aan een buurtfeest? Toets het zeker op voorhand af bij je buren. Wat vinden zij leuk? Wat is voor hen haalbaar? Zorg ervoor dat het straatfeest een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt en stel een werkgroepje samen.

2

Iedereen mee!

Een geslaagd buurtfeest is ook toegankelijk voor iedereen. Is je uitnodiging in een eenvoudige taal opgesteld? Gebruik je een duidelijk lettertype? Benader de buurtbewoners niet alleen schriftelijk, maar ook persoonlijk. Zorg voor voldoende en stevige stoelen. Maak de doorgangen geschikt voor minder mobiele feestvierders.

3

Geen verkeer

Dien minstens veertien dagen op voorhand een aanvraag in om de straat af te sluiten. Dat doe je via mobiliteit@berlare. be. Je vermeldt naast de contactgegevens van de initiatiefnemers welk deel van de straat je graag wil laten afsluiten (huisnummers, plannetje), wanneer (datum), voor hoe lang (begin- en einduur) en waarom (buurtfeest, plaatsen tent bijvoorbeeld). Na goedkeuring levert onze technische dienst het nodige materiaal. De buurtbewoners zelf zijn verantwoordelijk voor het plaatsen en terugzetten van dat materiaal, net als voor het reinigen van de openbare weg en het opruimen van alle vuilnis.

10


10

9

Tot slot nog een paar tips voor dat

Feesten, ok. Maar hou rekening met de rust voor buurtbewoners

Geen feest zonder muziek. Maar hou

tikkeltje extra:

die niet komen en voor omwonenden van andere straten. Met

het legaal. Vraag op voorhand een

• Huur een springkasteel;

andere woorden: beperk het geluidsvolume, zeker na 22 uur.

vergunning aan voor de auteursrechten

Mag het meer zijn?

Respect voor de buren

• Organiseer een blinddate tussen twee

8

Liefde voor muziek

(www.sabam.be – ook voor

verschillende huisnummers en zet ze

bijvoorbeeld een live band, poppen-

samen aan een tafel;

theater of film) en voor de naburige

• Hou een rommelmarkt met spulletjes van de zolder;

rechten (www.ikgebruikmuziek.be – enkel voor afspelen van mechanische

• Organiseer je eigen wijkmuseum voor een dag;

muziek van cd, computer, tape, … in het openbaar).

• Nodig Berlaarse muzikanten uit.

7

Niets zo aanstekelijk als een plaatselijk bandje.

Vlaanderen steunt

Valt jouw buurtfeest tussen 29 juni en

foto’s: Bianca Roels en Binnen de Veste

11 juli? Vraag dan nog vlug je feestcheques aan. Een extraatje van 170,00 euro is mooi meegenomen. Aanvraagformulier en voorwaarden vind je op www.vlaanderenfeest.be.

6

Help, ik schenk bier

Geen paniek. Een vergunning om bieren en wijnen te schenken is al enkele jaren niet meer nodig. Wil je op het buurtfeest sterke dranken aanbieden, dan heb je wel een officiële toelating nodig. Informeer je tijdig via bevolking@berlare.be.

4

5

Materiaal lenen

Sommige buurtcomités met een wat structurele werking zijn erkend door

Gratis verzekeren

gemeente Berlare. Een voordeel is dat zij gemeentelijk materiaal mogen

Er kan altijd iets fout gaan. Leden van een feitelijke vereniging, zoals de meeste buurt-

lenen: een kleine geluidsinstallatie,

comités, kunnen dan zelfs persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Informeer je bij

wat basisverlichting, tafels en stoelen,

een verzekeringsagent. Of onderzoek de mogelijkheid voor een gratis vrijwilligers-

podiumelementen en herbruikbare

verzekering bij de provincie Oost-Vlaanderen via

drinkbekers. Informeer je op

www.oost-vlaanderen.be/vrijwilligerswerk.

www.berlare.be/cultuur.

11


LEVEN NIEUWS UIT DE GEMEENTERAAD

Parkeerverbod in Brugstraat; zone 30 in Pastoor Pennestraat en Molenveld De gemeenteraad voert in het smalle deel van de Brugstraat een parkeerverbod in en breidt de zone 30 van de Kleine Molenstraat uit naar het Molenveld en de Pastoor Pennestraat. Het gaat om twee maatregelen die voortvloeien uit eigen vaststellingen en verschillende vragen van buurtbewoners. Ze werden ook positief geadviseerd door de technische verkeerscommissie met vertegenwoordigers uit het gemeentebestuur, hogere overheden en de lokale politie. “In de Brugstraat stellen we vast dat fietsers vaak moeten uitwijken naar het midden van de rijweg om geparkeerde voertuigen te ontwijken. Zeker in het smalle deel van de Brugstraat leidt dat tot bijzonder onveilige situaties voor de zwakke weggebruiker. Het parkeerverbod dat de gemeenteraad nu goedkeurt, is een tijdelijke maatregel, in afwachting van de heraanleg van de gewestweg”, zegt An Van Driessche, schepen bevoegd voor mobiliteit. Vanuit de Pastoor Pennestraat en het Molenveld krijgt het gemeentebestuur geregeld melding over te hoge snelheden. De gemeenteraad kiest ervoor om de zone 30 van de Kleine Molenstraat uit te breiden naar deze straten toe. n

Ontleen zelf je boek! De gemeenteraad geeft goedkeuring om twee zelfuitleenbalies aan te kopen voor de bib in Berlare. Met zo’n zelfuitleenbalie kunnen bezoekers van de bib zelf materialen ontlenen en terugbrengen. Het toestel lijkt op een bankautomaat en werkt met de lenerskaart. Dankzij deze investering komt er voor de medewerkers van de bibliotheek tijd vrij om bezoekers te begeleiden in hun zoektocht naar het gewenste materiaal. De implementatie is gepland voor oktober. n

Samenvattingen van gemeenteraadsverslagen vind je op www.berlare.be onder ‘bestuur en beleid’. u

12


© Bert Van der Linden

’t Gaat rond als een vuurtje Opendeurdagen brandweer Berlare Op zaterdag 6 en zondag 7 juli gooien de Berlaarse brandweermannen hun deuren open. Op zaterdagavond en op zondag vanaf ’s middags nemen onze pompiers de jongsten mee voor een rondrit in de brandweerwagen en smullen alle aanwezigen van een heerlijke barbecue. Het is traditie: elk eerste weekend van juli

in echte brandweerwagens en ravotten op

voorbije edities. “Het valt op dat er veel

houdt de vrijwillige brandweer van Berlare

een springkasteel, en trekt op zondagavond

gezinnen met kinderen op af komen”,

open deur. “Het is een mooie gelegenheid

een onschuldige hand de prijzen van de

zegt De Block. “We hebben wel een grote

om met het hele gezin kennis te maken met

tombola. “Maar we proberen ook een stukje

parking, maar we raden toch aan om zoveel

onze werking. En wie de opening van onze

te vernieuwen. Met twee dagen het gekende

mogelijk met de fiets te komen. Let op:

nieuwbouw miste, krijgt meteen een tweede

volksspel bakken stapelen bijvoorbeeld. Op

gebruik in geen geval de uitrukweg van de

kans”, vertelt commandant Luc De Block.

zaterdag is er een ingerichte bodega voor

brandweer. De kans bestaat steeds dat onze

wijnliefhebbers en op zondag dagen we de

wagens moeten uitrijden voor een brand of

waaghalzen uit om een mechanische surf-

ongeluk.” n

Mechanische surfplank

plank te temmen”, aldus De Block.

De opendeurdagen kennen een aantal

Kom met de fiets

meer info: Brandweer Berlare, u Dorp 101C

klassieke ingrediënten. Zo is er een barbecue op zaterdagvond en zondagmiddag, mogen

Dat de brandweer tot de verbeelding

kinderen al dan niet gegrimeerd meerijden

spreekt, bewijst het grote succes van de

berlare@brandweervlaanderen.be

052 42 35 25 en

13


LEVEN MENS & TIJD

u

Geregistreerde geboorten

u

Voltrokken huwelijken

28/03/2013

19/04/2013

Wouter Monchy en Fran De Coen Frederick Dezutter en Elke De Rycke

07/04/2013

Stan De Taey

04/05/2013

09/04/2013

Maelys Vanhecke

10/05/2013

Stijn D’haese en Caroline Bruneel

11/04/2013

Sebe Joos

18/05/2013

Wim Vande Wille en Sandy De Beul

15/04/2013

Arya Dierinck

25/05/2013

Filip Vermeire en Wendy Goossens

15/04/2013

Aurelie Moeraert

31/05/2013

Patrick Buyle en Kathleen Cattoir

16/04/2013

Isolde Geerinck

31/05/2013

Rachid Ouali en Zeneb El Mossaoui

16/04/2013

Milan Goedgezelschap

01/06/2013

Benni Deryck en Leen D’hooge

17/04/2013

Brandon Mesbah

17/04/2013

Emiel Van den Eede

u

Gouden jubilea

18/04/2013

Gilliano Biebaut

19/04/2013

Sudenaz Uysal

20/04/2013

Matthias Decramer

22/04/2013

Myrthe De Schaepmeester

11/05/2013

Lucien De Lathauwer en Lydiana Melis

23/04/2013

Aster Vehent

24/05/2013

Georges Heekhout en Lydia Wouters

25/04/2013

Macangelo Maes

08/06/2013

Alfred Melis en Marcella Bontinck

26/04/2013

Jos Fonck

29/06/2013

Philemon Berckmoes en Olga Peeters

u

Diamanten jubilea (60 jaar)

02/05/2013

Georges Van Puyenbroeck

en Denijse Willekens

26/04/2013

Jamie Palmkoeck

02/05/2013

Mehmet Mergen

07/05/2013

Nathan Rockaert

07/05/2013

Thibe Van Nieuwenhoven

13/05/2013

Maud Peirlinck

13/05/2013

Iris Wulteputte

u

14

Ruben Kasztanovics

Geregistreerde overlijdens

06/04/2013

Emiel Van Hee (°08/06/1929)

08/04/2013

Christine De Winter (°27/01/1951)

11/04/2013

Willy Willems (°17/04/1949)

20/04/2013

Lucienne Vandamme (°15/04/1925)

23/04/2013

Maria Van De Weghe (°28/12/1932)

26/04/2013

Franciscus Vande Velde (°05/02/1918)

28/04/2013

François Vermoesen (°21/09/1935)

04/05/2013

Pierre Courtois Pierre (°11/02/1935)

05/05/2013

Willy Van Der Jeught (°22/05/1945)

09/05/2013

Rosana De Smedt (°12/11/1922)

11/05/2013

Gilbert Van Assche (°22/08/1937)

11/05/2013

Jozef Sophie (°29/10/1939)

15/05/2013

Lea Everaert (°14/05/1929)

16/05/2013

Cyriel Vander Straeten (°20/06/1932)

22/05/2013

Marnix Van Malderen (°25/03/1959)

29/05/2013

Eugenius De Vos (°26/05/1937)

31/05/2013

Pascal Nelis (°12/03/1963)

02/06/2013

William Van Assche (°10/05/1939)

03/06/2013

Diana Samson (°23/09/1943)

03/06/2013

Juliette De Cock (°14/01/1947)

16/05/2013

Godfried Janssens en Christiana Cleemput

13/06/2013

Achillus Clement en Marie Celestine Willo

15/06/2013

Alphonsus De Schutter

en Hildegard Löffelholz

18/06/2013

Hieronymus Kerre en Diana Dierickx

u

Briljanten jubilea (65 jaar)

01/06/1948

Franciscus Goossens en Yvona Bonnarens


Met zoveel Berlarenaars waren we op 31 december 2012. En daarmee zet de stijging van het inwonersaantal zich verder. Infogem presenteert enkele wetenswaardige tabellen rond de bevolkingssamenstelling van de laatste vijf jaar in onze gemeente. Aantal inwoners mannen

vrouwen

totaal

7.163

7.389

14.552

31/12/2009

7.176

7.396

14.572

31/12/2010

7.163

7.416

14.579

31/12/2008

31/12/2011

7.231

7.459

14.690

31/12/2012

7.257

7.504

14.761

Aantal niet-Belgen mannen

vrouwen

totaal

31/12/2008

89

61

150

31/12/2009

84

85

169

31/12/2010

89

83

172

31/12/2011

105

85

190

31/12/2012

127

104

231

De ‘grootste’ groepen zijn Nederlanders (37), Polen (33), Britten (14), Portugezen (12) en Turken (12). Aantal geboortes en overlijdens geboortes

overlijdens

31/12/2008

175

144

31/12/2009

138

172

31/12/2010

136

154

31/12/2011

144

162

31/12/2012

146

149

inwijkelingen

uitwijkelingen

Aantal inwijkelingen en uitwijkelingen

31/12/2008

646

556

31/12/2009

685

604

31/12/2010

705

677

31/12/2011

755

611

31/12/2012

759

659

meer info: dienst bevolking, 052 43 23 44 en bevolking@berlare.be u

15


RUIMTE

Verkeersmaatregelen triatlon en Waterfeesten Tijdelijke hinder voor volkstoeloop Op zaterdag 3 en zondag 4 augustus zakken duizenden sportliefhebbers en liefheb-

Verkeerssituatie trio-triatlon en kwarttriatlon

bers van het goede leven af naar onze gemeente voor de Waterfeesten. Dat betekent

zaterdag 3 augustus

ook dat het gemeentebestuur op het parcours en in de feestzone een aantal veiligheidsmaatregelen neemt. Dat heeft onder meer gevolgen voor het verkeer.

Parcours trio-triatlon Parcours kwarttriatlon

Situatie op zaterdag

Situatie op zondag

Er is om 10 uur een aflossingstriatlon

Op zondag vinden de Waterfeesten plaats

(trio-triatlon) en om 14 uur een kwart-

in de omgeving van het Donkmeer. Het

triatlon. Deze wedstrijden doorkruisen een

gemeentebestuur neemt hierbij volgende

deel van het grondgebied. De kaart toont

verkeersmaatregelen:

Enkele richting tegen het parcours Enkele richting met het parcours mee Verboden voor alle verkeer Omleiding

beide parcours en de verkeersmaatrege•

len.

de Donklaan wordt voor alle verkeer

OVERMERE

afgesloten van 10 tot 24 uur tussen het Bijkomstig geldt er een parkeerverbod

kruispunt met de Dendermondse Steen-

langs beide kanten van de weg:

weg en huisnummer 26 (aan ‘t Brugsken).

in de Turfputstraat (vanaf kruispunt

Tussen 8 en 10 uur is de Donklaan nog toegankelijk tussen het kruispunt met

bocht ‘De Groene Poort’;

de Dendermondse Steenweg en de

in de Brielstraat;

in de Kapellebergstraat,

met Nieuwstraat) en Sluis tot aan de

Zandstraat; •

in de zandwegel ter hoogte van Don-

de Schriekenstraat (van kruispunt

klaan 26 (duikwinkel) geldt van 8 tot

Kapellebergstraat tot kruispunt met

22 uur een parkeerverbod langs beide

Olmendreef), de Olmendreef en de

kanten en geldt er eenrichtingsverkeer.

Zandstraat;

Het verkeer mag enkel in de zandwegel

in Moleneindestraat tot kruispunt met Veulaerstraat en in de Veulaerstraat

Pae

komende van de Donklaan; •

tot kruispunt met Brielstraatje.

in de zandwegel tussen de Schriekenstraat en de Dendermondse Steenweg, zijnde het Bareldonkstraatje en Damweg, geldt eenrichtingsverkeer. Het verkeer mag enkel de zandwegel inrijden vanaf de Schriekenstraat richting Dendermondse Steenweg. Er geldt ook een parkeerverbod in deze wegels;

In de Donklaan tussen Blauwhofdreef en Nieuwdonk (stuk Scheve Villa) geldt eenrichtingsverkeer. Het verkeer mag en-

rts

t

kel inrijden via Donklaan/Blauwhofdreef.

lae

Er geldt ook een parkeerverbod aan

Ve u

de rechterzijde van de rijrichting (kant Scheve Villa). n

Mole

nein

UITBERGEN

u meer info:

16

technische dienst, 052 43 23 46 en technische.dienst@berlare.be programma Waterfeesten: zie p. 24

des


Dendermondse steenweg

Klappel

atje

a tstr

ch

ep

Bro

ek

wisselzone

Kamershoek

start aankomst

Donkkapel

da

m

Sch

uitje

o enb

at tra s l ie Br

Maa id

onck

Donklaan

Nieuwdonk

Bl

str aa t

au

wh

fp

ut

of dr

Tu r

ee f

Tu r

fp ut st

tra

ra at

at

Scheve villa

onk Nieuwd

straa t

BERLARE Riekend rustpunt

Sluis

17


RUIMTE

Restant Expo ’58 aan Donkmeer Voormalige Franse champagnestand al 50 jaar meubelwinkel van in zee te gaan met een architect om een

’58. “Mijn pa en nonkel hadden van in

nieuwbouw te tekenen, vatten ze het plan

het begin het plan om een gebouw van

op om een paviljoen van de komende we-

Filip: Ja. Frankrijk had twee stulpjes staan.

de expo in Brussel over te nemen en er

reldtentoonstelling in Brussel over te nemen.

Het kleinste fungeerde als champagne-

hun nieuwe winkel in onder te brengen.”

Want die zouden toch niet blijven staan.

stand. De afmetingen ervan waren ideaal

Filip De Sutter over het pand aan het

voor de bouwgrond op de Donklaan. De

Donkmeer dat over de tongen ging toen het exact 50 jaar geleden de deuren

broers haalden hun beste Frans boven en

Prijs per kilo

opende.

niet veel later was de koop gesloten, met een verkoopprijs per kilogram! Alle stukken,

Hoe hebben ze dat aangepakt? Familie De Sutter is al generaties lang

spanten, metalen palen en ramen werden op platte aanhangwagens geladen en naar

verbonden met schrijnwerkerij en meubel-

Filip: Tijdens de opbouw van de Expo zijn

makerij. De winkel met toonzaal in de Emiel

ze bijna elk weekend naar Brussel gereden

Hertecantlaan werd begin de jaren vijftig te

om nauwgezet de werkzaamheden aan de

klein. Filip De Sutter neemt ons mee in de

standen te volgen. Zo kregen ze een goed

originele en gewaagde hersenspinsels van

zicht op de panden die voor hen interessant

Filip: Mijn pa en nonkel hebben het groten-

zijn vader Gaspar en nonkel Willy. Beslist

konden zijn. Hun oog viel op het Duitse

deels zelf opnieuw opgebouwd. “Het is een

geen zagemeel in de hersenpan van die

paviljoen. Dat bestond uit verschillende

soort meccano”, hoor ik hen nog zeggen.

mannen…

modules. De broers wilden graag zo één

Gelukkig hadden ze toch de plannen

module kopen. De onderhandelingen waren

meegekregen. Enkel de voorkant hebben ze

Filip: Gaspar en Willy hadden half de jaren

al ver gevorderd, toen ineens een andere

aangepast met het oog op de winkelfunctie

vijftig beslist om uit te breiden. Dat kon niet

geïnteresseerde opdook die het paviljoen in

die de voormalige champagnebar nu kreeg.

op de huidige site en dus keken ze uit naar

zijn geheel kocht.

Om een tweede Scheve Villa te vermijden,

1957 een vrij groot terrein kopen. In plaats

Berlare vervoerd.

En dan?

hebben ze ook de nodige funderingen

alternatieven. Op de Donk konden ze in

18

land terecht.

Aan het Donkmeer staat een stukje Expo

En zo kwamen ze bij een ander buur-

aangebracht. De opbouw duurde uiteindelijk


Openbaar onderzoek RUP Galgenberg De gemeenteraad heeft eind juni het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Galgenberg voorlopig vastgesteld. Nu volgt een openbaar onderzoek. Dat betekent dat elke inwoner het dossier kan inkijken en zijn opmerkingen, bezwaren en adviezen mag indienen. Dat kan van 12 juli tot en met 10 sep-

Mijn pa en nonkel hebben het grotendeels zelf opnieuw opgebouwd. “Het is een soort meccano”, hoor ik hen nog zeggen.

tember 2013. Een RUP is een bestemmingsplan dat stedenbouwkundige voorschriften voor bepaalde zones vastlegt. Het RUP Galgenberg kleurt het gebied in tussen de Galgenbergstraat, Sint Jobstraat, Hoogstraat en Leopolddreef. Dit RUP zal het oude BPA Galgenberg, het Gewestplan en alle verkavelingen opheffen. Het ontwerp voorziet meer mogelijkheden voor de bestaande bedrijven en lost in de woonzone enkele knelpunten op. Zo past het RUP bijvoorbeeld de rooilijnen aan aan de realiteit en komt er in het binnengebied rond de Eremijtenwegel een zone voor kwalitatieve groepswoningbouw. Binnen het plangebied zijn geen onteigeningen voorzien.

bijna vier jaar, tussen het vele andere werk van het bedrijf door.

Verder maakt het ontwerp de aanleg van een vracht-

De officiële opening vond plaats op 18 mei 1963.

wagenparking en een nieuw containerpark mogelijk op het braakliggend terrein op de hoek van de Bollewerkstraat en de Leopolddreef. Het RUP creëert tot slot

Bijzonder doelpubliek na middernacht

de mogelijkheid om een parking in het groen aan te leggen aan de overkant van basisschool Ten Berge.

Hoe waren de eerste reacties? Elke inwoner kan tussen 12 juli en 10 september het Filip: Er kwam best wel wat kritiek op de grootte van het gebouw en op

dossier raadplegen op www.berlare.be of het komen

de opvallende kleuren waarin ze de palen hadden geverfd. “Trek het je

inkijken op de technische dienst, tijdens de openings-

niet aan”, zei de architect. “Ze spreken er tenminste over.” Onze winkel

uren van het gemeentehuis.

viel inderdaad op. Het gebouw op zich, met het vele glaswerk in een metalen structuur, was al een attractie op zich. Bovendien was het een

Tot en met 10 september kan je opmerkingen en

van de eerste winkels daar, tussen de vele restaurants en dancings.

bezwaren indienen. Dat doe je ter attentie van de Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening

De zaakvoerders speelden daar ook op in.

(Gecoro), aangetekend (Dorp 22 te 9290 Berlare) of via het loket van de technische dienst tegen ontvangst-

Filip: (lacht) Ja, ze waren zo slim om in het weekend de winkel open te

bewijs. n

houden tot na middernacht voor een opmerkelijk doelpubliek: wachtende ouders van kinderen die aan het Donkmeer kwamen dansen. In de hoogdagen van de dancings hebben ze zo veel ‘meubelen en huisgerief’ verkocht aan jonge trouwers.

u meer info: technische dienst

052 43 23 46 en

ruimtelijke.ordening@berlare.be In 1970 kwam er nog een grote aanbouw achteraan. De originele expostand is dus tot vandaag nog goed te zien van op straat. n

19


Lokale ondernemers verzamelen op Berlare jaarmarkt Ondernemend Berlare netwerkt met ondernemers en consumenten Voor het tweede jaar op rij palmen

We verwelkomen graag collega’s, zowel starters als ervaren rotten, om hun ondernemersfierheid te tonen.

lokale ondernemers het kasteelpark en de bijgebouwen in op Berlare jaarmarkt (dinsdag 24 september). Want de woorden ‘ondernemen’ en ‘Berlare’ passen veel beter samen in één zin dan je op het

de weg naar het kasteelpark om kennis te

heid te tonen. Ondertussen kunnen ze bij-

eerste zicht denkt. Om die boodschap

maken met de producten en diensten van

praten met collega’s. Veel voorwaarden om

op de Berlaarse Ondernemingshap-

vijftien lokale ondernemers. “We heb-

deel te nemen zijn er niet. Het moet gaan

pening kracht bij te zetten, blijven de

ben daarom beslist een tweede editie te

om handelaars met een maatschappelijke

initiatiefnemers op zoek naar extra deel-

houden onder de naam ‘Berlaarse Onder-

zetel in onze gemeente, die bereid zijn op

nemers om hun producten en diensten

nemershappening’. Het is een uitgelezen

jaarmarkt hun stand open te houden van 10

in de kijker te zetten.

moment om op een losse, informele manier

tot 16 uur. Wie graag aansluit op jaarmarkt,

te laten zien wat Berlaarse ondernemers in

laat ons dat uiterlijk 15 augustus weten.”

Een kerngroep van zeven ondernemers

hun mars hebben. Passanten ontdekken

noemt zich vandaag ‘Ondernemend Berla-

producten en diensten, krijgen er vrijblijvend

De initiatiefnemers steken niet onder stoelen

re’. Zij komen sinds een jaar geregeld samen

een gedegen uitleg over, mogen producten

of banken dat het meteen ook een rekrute-

om ideeën en ervaringen uit te wisselen. Een

proeven en nemen kortingsbonnen, stalen

ringskans is om de kerngroep uit te breiden.

van de bezielers is Joris Martin (links op de

en kennismakingspakketjes mee.”

“Ondernemend Berlare heeft inderdaad de ambitie om te groeien en zo meer initiatie-

foto): “We bespreken hoe we het ondernemerschap ervaren, waar we opportuniteiten en pijnpunten zien en hoe we ons kunnen

Aansluiten bij Ondernemend Berlare

ven te ontwikkelen. Wij zijn ervan overtuigd dat dat zinvol is voor zowel de ondernemer als de consument. Maar voor alle duidelijk-

organiseren om die zaken in Berlare aan te pakken. Er liggen mogelijke acties op tafel,

De happening kan rekenen op de medewer-

heid: lidmaatschap is geen voorwaarde om

maar met zeven leden missen we nog wat

king van Unizo Berlare en staat open voor

deel te mogen nemen aan de Berlaarse

concrete slagkracht. Daarom willen we eerst

alle handelaars, benadrukt ook Martin: “We

Ondernemershappening. Ook wie geen

de groep verder uitbreiden.”

verwelkomen graag collega’s, zowel starters

verder engagement opneemt, is zeker

als ervaren rotten, om hun ondernemersfier-

welkom”, besluit Martin. n

Informele staalkaart Met een zogenaamd business- en netwerkpaviljoen op Berlare jaarmarkt 2012 trad de

20

meer info: Joris Martin, ondernemendberlare@googlegroups.com u

Berlaarse zelfstandigen die willen deelnemen aan de Berlaarse

groep voor het eerst naar buiten. Ondanks

Ondernemershappening contacteren ondernemendberlare@googlegroups.com

het slechte weer vonden heel wat passanten

vóór 15 augustus.

© Alain Meirte

RUIMTE


UiT IN BERLARE

Altijd sfeer. Weer of geen weer. Zaterdag 6 juli, Kapelleplein: Berlare zingt! Wordt het broeierig heet of regent het pijpenstelen

Drie uur lang meebrullen met overbekende hits uit binnen- en

op zaterdag 6 juli? Het verleden leert ons dat dat eigenlijk

buitenland. De liedteksten stoppen we in je handen van zodra je er

niet uitmaakt. Onze gemeente maakt zich op voor de zesde

bent, op het podium brengen de presentator en een groep podium-

editie van Berlare zingt! op het Kapelleplein.

zangers onmiddellijk veel sfeer op het plein, en tot slot is er eten en

Vaste afspraak voor vele inwoners, die alle weers-

drinken om te delen met vrienden. Zo eenvoudig is Berlare zingt!

omstandigheden naar hun vrolijke hand weten te zetten.

Zo leuk is het voor jong en oud.

Laat de zon in je hart (Willy Sommers)

I can see clearly now (Johnny Nash)

Raindrops keep falling on my head (BJ Thomas)

Purple rain (Prince)

Als de zon schijnt (AndrĂŠ Van Duin)

Door de wind, door de regen Walking on sunshine

(Ingeborg)

(Katrina & The Waves)

Regen van geluk Zomersproetjes

(Dana Winner)

meer info: u

Berlare zingt! op zaterdag 6 juli vanaf 19 uur

Vlieg met me mee naar de regenboog

op het Kapelleplein. Gratis toegang.

(Paul De Leeuw)

dienst toerisme, 09 342 92 40

en toerisme@berlare.be

www.vlaanderenzingt.be

Š Bert Van der Linden - Gert Van Kerckhove

(Rocco Granata)

21


Knalzomer met Kab

© Bert Van der Linden

UiT IN BERLARE

m

Speelplein voor tieners speelt kort op de bal Weinig of geen gemeenten hebben een tienerspeelplein. Berlare heeft dat wel. Iedereen van 10 t.e.m. 15 jaar is er welkom. Vijf weken lang de zomer van je leven met Kab

m: avontuurlijk en uitdagend, ontspannend, prettig gestoord en bovenal

met een hoog vakantiegehalte. En je moet niet op voorhand inschrijven, behalve voor de uitstappen.

week van 1 t.e.m. 5 juli: Onder- en Bovenwereld

donderdag 4 juli

Daguitstap Dendermonde + zwemmen (12,00 euro)

week van 8 t.e.m. 12 juli: Tv-programma’s

donderdag 11 juli vrijdag 12 juli

Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap: GEEN SPEELPLEIN

week van 5 t.e.m. 9 augustus: In the jungle

donderdag 8 augustus

Daguitstap Survival Nieuwdonk (4,00 euro voor de namiddag)

week van 12 t.e.m. 16 augustus: Superhelden

donderdag 15 augustus

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart: GEEN SPEELPLEIN

Daguitstap KID-Rock Wetteren (15,00 euro) week van 19 t.e.m. 22 augustus: Het leven zoals het is … donderdag 22 augustus

Voor alle gewone activiteiten kan je tot op het laatste moment beslissen om deel te nemen.

22

vrijdag 23 augustus

Daguitstap Efteling (20,00 euro) We kuisen de locatie op: GEEN SPEELPLEIN


Nog meer kicks voor tieners Geef je zomer extra kleur met de zomeruitdagingen van Aulam, het regionaal overlegplatform van jeugddiensten. Voor iedereen van 12 tot en met 16 jaar. Skatehappening in Hamme (Kaaiplein 34) woensdag 3 juli, 14 tot 17 uur 14-15 uur:

skate- en stepinitiatie (2,00 euro)

15-16.30 uur: demonstratie professionele skaters en best trick contest

(2,00 euro)

16.30 uur:

afsluitende optreden

Doorlopend uitgebreid randgebeuren: barbecue, terras, cocktailbar, DJ’s, graffitiworkshop, bungee-run, … Klimmen en lacrosse in Buggenhout (Platteput) woensdag 21 augustus, 14 tot 17 uur Anderhalf uur klimmen op klimmuur en twee uur initiatie lacrosse, een mengeling van basketbal, american football, hurling, ijshockey en hockey (6,00 euro).

Inschrijven: voor al deze activiteiten schrijf je in via de dienst u

UiT

MET PIET

jeugd & vorming: 052 42 77 56 en jeugd.vorming@berlare.be

Opgelet: de plaatsen zijn beperkt.

Dolle chirodagen vrijdag 9 en zaterdag 10 augustus

Last minute

Overmeerse straatploegen komen tegen elkaar uit op vrijdagavond en zaterdagna-

Uitvalsbasis van Kab

m is basisschool Ten

Vakantie is zo weinig mogelijk op voorhand

middag met een spel zonder grenzen. Een

Berge, Galgenbergstraat 39. Alle activiteiten

moeten plannen. Dat hebben ze op de

heerlijke barbecue en volksbal sluiten deze

vinden daar plaats. De uitstappen vertrekken

jeugddienst ook begrepen en dus is

tweedaagse af.

en eindigen ook daar.

Kab

m heel flexibel, zegt ook jeugd-

consulent Stefanie Bral: “Voor alle gewone Een dag op het speelplein ziet er als volgt

activiteiten kan je tot op het laatste moment

uit:

beslissen om deel te nemen. Alleen voor de

8–9.30 uur: open speelaanbod;

uitstappen is inschrijven op voorhand wel

9.30–12 uur: voormiddagactiviteit;

noodzakelijk, aangezien de plaatsen in de

12–13.30 uur: middagpauze / open

bus beperkt zijn. Onze monitoren houden

Organisatie: chirojongens Sint-Gerolf Overmere. www.chirojongensovermere.be

speelaanbod;

de aanwezigheden bij en op basis daarvan

Startdag judo

13.30–16 uur: namiddagactiviteit;

krijgen de ouders aan het eind van de zomer

zaterdag 31 augustus van 14 tot 17 uur in

16–17 uur: open speelaanbod.

een factuur: 0,25 euro/half uur open speel-

sporthal Berlare en sporthal Overmere

aanbod en middagpauze, 3,00 euro. De Tijdens het open speelaanbod bepaal je zelf

uitstappen hebben een apart tarief.” n

Wie wil, trekt zijn sportkleren aan en komt

of en hoe lang je komt. Maar voor de activi-

met vrienden en vriendinnen proeven van de

teiten verwachten we iedereen stipt om 9.30

judosport. Voor iedereen vanaf 3 jaar.

of 13.30 uur. Breng een lunchpakket mee als je over de middag blijft. Behalve als we

Organisatie: Judoclub Kumiuchi.

u

meer info:

dienst jeugd & vorming:

052 42 77 56

Uitgezonderd bij uitstappen krijgt iedereen

en jeugd.vorming@berlare.be

per halve dag een drankje en een koek of

updates over Kab

samen koken natuurlijk!

www.judoclubberlare.be

m zomer 2013?

een stuk fruit. Bij heet weer is er steeds water

Schrijf je in op de nieuwsbrief via

voorhanden.

jeugd.vorming@berlare.be

Meer UiTtips op www.UiTinBerlare.be

23


UiT IN BERLARE

Waterfeesten! Eerste weekend van augustus Programma zondag 4 augustus

En verder

feestmarkt van 10 tot 22 uur (Donklaan)

kermis van 10 tot 22 uur (Donklaan)

gratis kinderdorp van 12 tot 19 uur (gemeentelijke parking

(0473 87 80 55) •

vooraan) •

gratis tienerdorp van 12 tot 19 uur (gemeentelijke parking vooraan)

uitgebreide (internationale) straatanimatie van 13 tot 18 uur (Donklaan)

animatie op, rond en boven het Donkmeer vanaf 13 uur met

vrijdag 2 augustus: viswedstrijd voor de jeugd om 14.30 uur zaterdag 3 augustus: trio-triatlon om 10 uur en kwarttriatlon om 14 uur (09 356 89 56 en www.berlare.be/triatlon)

zaterdag 3 augustus: Summerfest vanaf 18 uur (zie UiTtip p. 25) n

meer info: www.facebook.com/waterfeesten.berlare u

o.a. demo en initiatie flyboarden, demo’s van bootclub Nemo Zwevegem, motorstuntshow en de houthakkersroadshow. •

talentenjacht van 13 tot 17 uur (podium aan restaurant Regina) Wie wint, mag later op de avond optreden op het vliegend podium

vedettenparade op vliegend podium vanaf 17 uur met: - De Ketnetband live met Charlotte, Sien, Véronique en Thomas - 3M8S - Yves Segers - Matthias Lens - Laura Lynn - 2 Fabiola

spetterend muzikaal vuurwerk (live gezongen) boven het Donkmeer om 22.30 uur

Inwoners goedkoper naar Waterfeesten Inwoners van Berlare krijgen korting op de tickets voor de Waterfeesten. Zij betalen slechts 3,00 euro in voorverkoop, in plaats van 5,00 euro (of 8,00 euro aan de dagkassa). Deze goedkopere tickets zijn enkel verkrijgbaar op het gemeentesecretariaat (Dorp 22) van 15 juli t.e.m. 2 augustus, tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. Er is een extra afhaalmoment voorzien op zaterdag 20 juli van 11 tot 13 uur. Enkel een lid van het gezin kan de tickets afhalen, op vertoon van de eigen identiteitskaart. Het voordeeltarief voor inwoners geldt niet meer aan de kassa op zondag 4 augustus. Kinderen geboren na 1 januari 2001 moeten niet betalen.

meer info: gemeentesecretariaat, 052 43 23 40 en secretariaat@berlare.be u

24


Initiatie flyboarden Talentenjacht Kinder- en tienerdorp Laura Lynn, Ketnetband, ... Muzikaal vuurwerk

UiT

MET CARLA Summerfest zaterdag 3 augustus vanaf 18 uur in en rond Festivalhal Donkmeer Ter land, ter meer en in de Donk tot 21 uur. Inschrijven op www.donkmeer.be. Vanaf 22 uur: afterparty. Tickets fuif: 8,00 euro in voorverkoop en 10,00 euro aan de kassa. Organisatie: VVV Donkmeer www.donkmeer.be

Onder de bomen donderdag 15 augustus vanaf 11.30 uur aan kerkplein Berlare Traditie: op Maria-Hemelvaart trakteert ’t Meziek Berlare op een aperitiefconcert in de schaduw van de dorpspleinbomen, bij een natje en een droogje. Organisatie: ‘t Meziek Berlare www.tmeziek.be

Meer UiTtips op www.UiTinBerlare.be

25


UiT IN BERLARE

Piano spelen met een pols in het gips Laura Vanhecke zwaait af aan haar Academie voor Muziek & Woord 28 juni: voor duizenden 18-jarigen

dengroep over die elkaar buiten de lessen ook veel ziet. Ik

de laatste keer dat ze de poort van de

kijk wel op een andere manier naar televisie: ik kijk kritischer

middelbare school uitlopen om van een

naar acteerprestaties. Bij muziek luister ik altijd hoe de speler

extra lange vakantie te genieten. Maar

gevoel in zijn spel legt. En ik heb eens gelezen dat zo’n op-

ook de Kunstacademie afdeling Muziek

leiding je helpt in je professionele carrière. Ik heb in

& Woord ziet een generatie afstuderen.

elk geval hierdoor nu al geleerd mijn schoolwerk

Laura Vanhecke, een van hen, neemt

goed te organiseren.

zelfs afscheid van twee klassen: de piano- en de woordklas.

Herinner jij je één speciaal moment?

Laura trok voor het eerst naar de academie

Laura: Op het eind van de tweede graad heb ik één

toen ze in het derde leerjaar zat. Ze is door

maand voor een klasconcert mijn pols gebroken bij

de opleiding gevlogen en is de geknipte am-

het snowboarden. Maar als bij toeval was er nog iemand

bassadeur om de academie voor te stellen.

uit de pianoklas met een gebroken pols. We zijn dan op het idee gekomen om elk met onze goede hand een deel van

Laura: Mijn oudere broer speelde al piano

de partituur te spelen. Het publiek had niets door. Pas toen

en ik luisterde daar graag naar. Toen de

we ons rechtzetten, zagen de toehoorders twee geplaaster-

leerkrachten van de academie de opleiding

de handen en brak er spontaan een vrolijk applaus los. n

kwamen voorstellen in de klas, was ik niet meer te houden. Met een zestal vrienden hebben we ons ingeschreven voor de richting Muziek. Met Woord ben ik pas in het vijfde leerjaar gestart.

Opgetekend door Tom Van Acker. meer info: Kinderen vanaf 8 jaar (op 31/12/2013) u of uit het derde leerjaar zijn welkom op de

Academie. Inschrijven doe je bij voorkeur in CC

Wat moeten we ons precies voorstel-

Stroming op 31 augustus (9 tot 12.30 uur) of 4

len bij Muziek & Woord?

september (13.30 tot 18.30 uur). Of in het

gemeentehuis van Uitbergen op 2 september

Laura: In het begin leer je in de opleiding

(16 tot 18 uur). In de week van 9 tot en met 14

‘Woord’ mooi praten. Je doet veel

september kan je vrijblijvend een les naar keuze volgen.

spreekoefeningen en op het eind van elke les is er een improvisatie, als een soort

09 369 24 90 en gamwwetteren@skynet.be

inleiding op het vak toneel. Toneel komt pas

www.gamwwetteren.be

vanaf het middelbaar. In het laatste jaar mag je zelf teksten schrijven en die op de planken brengen. Muziek start met een algemene muzische vorming. Je moet immers noten, toonaarden en ritmes leren herkennen. Maar vanaf het tweede jaar mag je een instrument kiezen om die basis in de praktijk om te zetten. Ik zat snel aan de piano hoor. (lacht)

Wat heeft het je bijgebracht? Laura: Heel veel! Ik kan mijn fantasie kwijt achter mijn piano. Ze vertolkt mijn emoties en brengt me tot rust. Ze hielp me ook als ik het wat moeilijker had. Aan de afdeling Woord hield ik vooral een hechte vrien-

26


’t Nachtkastje van Kevin De Meyer Welke boeken liggen op de nachtkastjes van onze inwoners? We snuisterden deze keer in de slaapkamer van Kevin De Meyer. Al deze materialen en nog veel meer vind je in onze bib!

De ontdekking van de hemel (Harry Mulisch)

Dit opus magnum van een van de strafste Nederlandstalige schrijvers vertelt het verhaal van twee vrienden, een taalkundig genie en een sterrenkundige, en de zoon van een van hen. Het verhaal richt zich op de ontmoeting en het verdere leven van de twee en later

UiT

MET WIM

op de opvoeding van de zoon en hoe deze de hemel ‘ontdekt’. Een roman vol filosofie, avontuur en liefde, en met een kritische blik op het christendom. •

Ik, Zlatan (David Lagercrantz)

Zomerfeest

Autobiografie van de Zweedse topvoetballer Zlatan Ibrahimovic, met hulp van ghost-

zaterdag 6 juli vanaf 18 uur

writer Lagercrantz. Het ongewone verhaal van een straatboefje uit Malmö dat uitgroeit

in VBS Sint-Jozef

tot een icoon van het moderne voetbal. Zijn hevige temperament net als zijn doorzettingsvermogen en moed zijn erfenissen van het straatleven. Een aanrader voor iedereen

Met optredens van het leerlingenensemble,

met een passie voor voetbal.

de nieuwe drumband, het eigen fanfareorkest en liveband The Alfonso’s. Barbecue

Het leven van Pi (Yann Martel)

Pi Platel komt na een zeestorm in een reddingssloep terecht met een volwassen Ben-

vanaf 19.30 uur. Organisatie: K.F. De Verenigde Vrienden.

gaalse tijger als enige gezelschap. Er ontstaat een speciale vriendschap tussen de jongen en de tijger. Dit buitengewoon goed boek is ook verfilmd. Ik mag dat hier misschien niet

www.fanfare-overmere.be

schrijven, maar voor één keertje vind ik de film nog straffer… n

The Wizard of Oz 23 augustus tot en met 7 september aan

Wie is creatief met fruitsap?

openluchtscène Donkmeer Het klassieke verhaal van Dorothy, de

Op zaterdag 12 oktober verwent de bib haar bezoekers opnieuw met streekproduc-

vogelverschrikker, de blikken man, de leeuw

ten uit alle gemeenten aangesloten bij De Leesdijk. Nieuw dit jaar is een streekge-

en de tovenaar van Oz, overgoten met het

rechtenwedstrijd.

magische recept van Festivaria. Organisatie: v.z.w. Pretoria.

Berlare heeft daarom een uitdaging voor echte creatieve geesten: verzin een origineel drankje of hapje op basis van een van onze streekproducten, namelijk fruitsap.

www.festivaria.eu

Een professionele jury beoordeelt alle ingestuurde recepten. De winnaar wacht een smakelijke verrassing en zijn of haar creatie wordt meteen ook gepresenteerd aan

© Bert Van der Linden

de bezoekers van de bib op de Verwendag in oktober. Bezorg ons je recept uiterlijk op 31 augustus in de bib u

Meer UiTtips op www.UiTinBerlare.be

of via bibliotheek@berlare.be.

27


donderdag 15 augustus

zaterdag 10 augustus

vrijdag 9 augustus

13 uur 19.30 uur 22 uur

19 uur

zondag 18 augustus

11 uur 15 uur 20 uur 22 uur

13 uur 14 uur 15 uur 17 uur 17 uur 18 uur 18 uur 18 uur 19 uur 21 uur

zaterdag 17 augustus

18 uur

vrijdag 16 augustus

Tentoonstelling Hobbywerking (Ziekenzorg Overmere/Uitbergen) in d’Oude Kapel (tot 20 uur) Fototentoonstelling (fotoclub Reflex) in raadzaal gemeentehuis (tot 21 uur) Vuurwerkterras (cafetaria sporthal Overmere) Prachtig vuurwerk op muziek in het Boerenkrijgpark, aangeboden door het gemeentebestuur.

volwassenen. I.s.m. dansschool ShaMoDo It! Smouterworp (Feestcomité Overmere) 1ste prijs is een kinderfiets t.w.v. 175,00 euro, 2de en 3de prijs een waardebon van 25,00 euro en tal van andere prijzen.

Overmeerse klokken luiden Kermis in Optocht: voorstelling van de nieuwe drumband van de K.F. De Verenigde Vrienden Ommegang rondgang met Overmeerse reuzen, drumband en orkest van de K.F. De Verenigde Vrienden Opendeurdag (Heemkundige Kring Overmere) zolder gemeentehuis (tot 22 uur) Fototentoonstelling (fotoclub Reflex) in raadzaal gemeentehuis (tot 20 uur) Initiatie Latin Dance (La Tapa Canaria) Van 19 tot 20 uur voor kinderen; van 21 tot 22 uur Cubaanse salsa voor

De markt wordt opengesteld in de verkeersvrije straten vanaf de dorpskern tot aan de verkeerslichten: Burgs. De Lausnaystraat / Fortstraat en deel Kruisstraat tot restaurant ‘Mosselken’. Tijdens de namiddagmarkt worden zowel nieuwe als antiekgoederen aangeboden. Verder wordt er tal van randanimatie voorzien: ballonnenclown, verschillende straatmuzikanten en vele ludieke spelletjes, opgezet door de plaatselijke verenigingen.

26ste Overmeerse Smouterie

Met randanimatie. 14.30 uur: kinderloop – 14.40 uur: jongerenloop – 15 uur: 3 km – 15.30 uur: 6 en 11,5 km. Deel van het joggingcriterium ‘De vier voor ’t plezier’.

Tentoonstelling Hobbywerking (Ziekenzorg Overmere/Uitbergen) in d’Oude Kapel (tot 20 uur) Smouteriejogging met inschrijven in Feestzaal Overmere (Atletiekkern Overmere) Voor groot en klein. Iedereen mag deelnemen.

Wielerwedstrijd voor dames (Feestcomité Overmere) 2de Fintroprijs over een afstand van 56 km of 8 rondes van 7 km: Burgs. De Lausnaystraat, Fortstraat, Mosseveldstraat, Bayaerdstraat, Lindestraat, Oorringstraat en Kerkstraat. Inschrijven vanaf 16.30 uur in café Boerenkrijg. Aankomst aan café Parking. Prijzengeld: 275,00 euro voor de junioren en 275,00 euro voor de nieuwelingen. Palm en beker geschonken door autohandel Felix Baert.

1ste prijs Lokers Autobedrijf over een afstand van 98 km of 14 rondes van 7 km: Burgs. De Lausnaystraat, Fortstraat, Mosseveldstraat, Bayaerdstraat, Lindestraat, Oorringstraat en Kerkstraat. Inschrijven vanaf 14.30 uur in café Boerenkrijg. Aankomst aan café Parking. Prijzengeld: 500,00 euro. Palm en beker geschonken door autohandel Felix Baert.

Processie en openluchtmis in het Boerenkrijgpark ter ere van het feest van Maria ten Hemel Opgenomen Wielerwedstrijd voor juniores (Feestcomité Overmere)

Dolle chirodagen - Spel zonder grenzen (Chiro) in het Boerenkrijgpark Reuzebarbecue (Chiro) in de grote feesttent aan het Boerenkrijgpark Groot volksfeest (Chiro) in de tent aan het Boerenkrijgpark

Dolle chirodagen - Avondspelen (Chiro) buitencompetitie, showbizz stratenquiz en kaarting in het Boerenkrijgpark en grote feesttent

Overmere Kermis: programma 2013

10 uur 16 uur

UiT IN BERLARE


Wielerwedstrijd voor elites zonder contract en beloften. 22ste Grote Ereprijs D&P Painting, ingericht door buurtcomité Heikantstraat i.s.m. het gemeentebestuur van Berlare en Zele en Berlare sportief. 20 ronden van ca. 6 km langs Heikantstraat, Molenstraat, Heikant, Rechte Heistraat, Kromme Heistraat, Gentsesteenweg en Dendermondsesteenweg. Start en aankomst aan de Neerhoeve in de Heikantstraat. Alle info op www.heikantstraat.be.

Pa-Gijs Wielerfeest

Inschrijvingen van 8 tot 9.30 uur in café Boerenkrijg. Alle dieren moeten in de ring worden gepresenteerd en moeten tot 11.30 uur aanwezig blijven. De organisatoren wijzen erop dat alle paarden, ezels en pony’s die sinds 1 januari 2010 deelnemen aan activiteiten en wedstrijden, correct moeten geïdentificeerd zijn. Deelnemen met Brabants ras en zadelpaarden voor iedereen; alle rassen, pony’s en ezels enkel voor inwoners van Berlare. Aperitiefbar (K.F. De Verenigde Vrienden Overmere). Binnenkoer oud-gemeentehuis. Aperitief en hapjes ten voordele van plaatselijke fanfare. Tentoonstelling Hobbywerking (Ziekenzorg Overmere/Uitbergen) in d’Oude Kapel (tot 18 uur) Opendeurdag (Heemkundige Kring Overmere) zolder gemeentehuis (tot 22 uur) Fototentoonstelling (fotoclub Reflex) in raadzaal gemeentehuis (tot 20 uur)

Gelegenheidscafé (Karin en Jos) in Boerenkrijgpark 314de Zomerjaarmarkt op het demonstratieterrein in de Molenstraat

Afstand 120 km of 13 omlopen van 9,29 km via Burgs. De Lausnaystraat, Fortstraat, Mosseveldstraat, Bayaerdstraat, Lindestraat, Bijkamstraat, Heiendestraat, Lokerstraat en Kerkstraat. Inschrijven vanaf 13 uur aan café Boerenkrijg. Aankomst aan café Parking. Palm en beker geschonken door autohandel Felix Baert. Bieden (cafetaria sporthal Overmere). Kermiskaarting in de cafetaria van sporthal Overmere. Geen vaste partner. Via loting speelt iedereen met iedereen.

Eucharistieviering voor overleden parochianen en zegening van de graven. Welkomstgroet in de Parochiale Kring. Tentoonstelling Hobbywerking (Ziekenzorg Overmere/Uitbergen) in d’Oude Kapel (tot 20 uur) 41ste Boerenkrijgprijs Wielerwedstrijd voor elites zonder contract en beloften K.B.W.B (810,00 euro aan prijzengeld.

Dit is het kermisprogramma voor zover gekend op vrijdag 7 juni 2013. Het volledige programma vind je in een apart programmaboekje dat later nog wordt bedeeld.

15 uur

zaterdag 24 augustus

8.30 uur 9.30 uur 10 uur 10 uur 11 uur 11 uur

dinsdag 20 augustus

10 uur 13 uur 15 uur 19 uur

maandag 19 augustus

UiT

MET ANN

Natuurschilderen

16 tot en met 18 augustus

Drie dagen lang schilderen en genieten van

de prachtige natuur in Zele en Berlare, onder

leiding van docent Teresa De Smet. Over-

nachten is mogelijk.

Organisatie: vzw Durme.

www.vzwdurme.be

Uitbergen Koerse voor dorpelingen

zondag 25 augustus om 14 uur

Officieus kampioenschap van Groot-Berlare

voor al wie niet over een wedstrijdlicentie

beschikt, maar wel over een goede gezond-

heid. Zes ronden van 7 km. Inschrijven via

marcduquet@hotmail.com.

Organisatie: WTC De Dorpsvrienden.

http://dorpsvriendenuitbergen.be

Meer UiTtips op www.UiTinBerlare.be

29


maandag, woensdag en vrijdag

1 t.e.m. 5 juli van 9.30 tot 16 uur

zaterdag 6 juli, vanaf 18 uur

Joggen onder begeleiding

Sport & fun

Zomerfeest

Atletiekkern Overmere

(sportkamp lagere school)

K.F. De Verenigde Vrienden

Op maandag om 19.30 uur aan Bareldonkka-

plaats: sporthal Berlare

Zie UiTtip p. 27.

pel. Op woensdag en vrijdag om 18.30 uur aan

meer info: 09 356 89 56

achterkant sporthal Overmere. zaterdag 6 juli, 19 uur

meer info: 09 367 85 10

1 t.e.m. 5 juli

Berlare zingt!

Speelplein Kabxxm

gemeente Berlare

doorlopend Zie artikel p. 22.

Zie artikel p. 21.

Van stadsstront naar zandgrond Heem- en Oudheidkundige Kring

Berlare

6 en 7 juli

zaterdag 6 juli, 20 uur

‘Riekend’ rustpunt: tentoonstelling en info over

Opendeurdagen brandweer

Bingoavond

vroegere mesttransport en de hedendaagse

Zie artikel p. 13.

Buurtcomité Kamershoek Zele-Berlare

problematiek. plaats: riekend rustpunt / loskaai Sluis

Spel in drie rondes. Per ronde mooie prijzen.

zaterdag 6 juli, 9 tot 12 uur Beheerwerken Heidemeersen

plaats: weide en tent ter hoogte van Kamershoek 119 (Zele)

tot 1 september

Natuurpunt Dendermonding

Vind de schat van Vlieg!

Maaisel droge graslanden afvoeren of

Vlieg heeft opnieuw schatkisten verstopt. In de

Amerikaanse vogelkers bestrijden.

bib, Museum Donkmeer en in de omgeving

Contacteer vooraf Stefaan Thibau.

zondag 7 juli, 14 uur

van Bareldonkkapel. Los de opdrachten op en

afspraak: basisschool Ten Berge

Wandeling in de Heidemeersen

vind de schatten.

meer info: 052 42 69 72

Natuurpunt Dendermonding

meer info: 052 42 87 38 (na 19 uur)

Specifieke aandacht voor bijen en vlinders.

Deelnameformulier in de bib en in Museum

Donkmeer.

afspraak: basisschool Ten Berge

zaterdag 6 juli, 14 tot 18 uur meer info: 052 42 67 28

meer info: 052 42 61 88

Rommelmarkt Buurtcomité Kamershoek

1 t.e.m. 5 juli van 9 tot 12 uur

Zele-Berlare

zondag 7 juli, 16 uur

Kleuters op safari

Standplaatsen op voorhand reserveren.

Picknick in ‘t park

(sportkamp kleuters)

plaats: weide en tent ter hoogte van

Gemeente Berlare

plaats: sporthal Overmere

Kamershoek 119 (Zele)

Zie artikel p. 7.

meer info: 09 356 89 56

meer info: 052 42 87 38 (na 19 uur)

Meer UiTtips op www.UiTinBerlare.be en www.UiTinVlaanderen.be

30

Survival- en avonturenkamp

Bingoavond

Summerfest

8 > 12 juli, 5 > 9 aug., 26 > 30 aug.

zaterdag 6 juli

zaterdag 3 augustus


8 t.e.m. 12 juli

zaterdag 3 augustus, vanaf 18 uur

donderdag 15 augustus, 11.30 uur

Survival- en avonturenkamp

Summerfest

Concert onder de bomen

Pieters en De Block

VVV Donkmeer

’t Meziek Berlare 2004

Vuur maken, shelterbouw, sporenonderzoek,

Zie UiTtip p. 25.

Zie UiTtip p. 25.

oriëntatie, voeding uit de natuur, … Maar ook

vrije val, deathride, apenbrug, moeraspiste, … Voor iedereen vanaf 9 jaar.

zondag 4 augustus

16 t.e.m. 18 augustus

plaats: Nieuwdonk

Waterfeesten

Natuurschilderen

meer info: www.outoflimits.be

Zie artikel p. 24.

vzw Durme Zie UiTtip p. 29.

8 t.e.m. 12 juli

5 t.e.m. 9 augustus

Speelplein Kabxxm

Survival- en avonturenkamp

17 t.e.m. 20 augustus

Zie artikel p. 22.

Pieters en De Block

Zomerkermis Overmere

Vuur maken, shelterbouw, sporenonderzoek,

Zie kermisprogramma p. 28.

oriëntatie, voeding uit de natuur, … Maar ook 27 juli t.e.m. 29 juli

vrije val, deathride, apenbrug, moeraspiste, …

Sint-Annakermis

Voor iedereen vanaf 12 jaar.

zaterdag 17 augustus, vanaf 14.30 uur

plaats: Sint-Annaplein

plaats: Nieuwdonk

Smouteriejogging

meer info: 052 43 23 40

meer info: www.outoflimits.be

Atletiekkern Overmere Zie kermisoverzicht op p. 28.

zaterdag 3 augustus, 9 tot 12 uur

5 t.e.m. 9 augustus

Beheerwerken Heidemeersen

Speelplein Kabxxm

maandag 19 augustus, 19 uur

Natuurpunt Dendermonding

Zie artikel p. 22.

Kermiskaarting

Zie kermisoverzicht op p. 29.

Amerikaanse vogelkers bestrijden op ‘t Stampkot. Contacteer vooraf Stefaan Thibau. afspraak: basisschool Ten Berge

9 en 10 augustus

meer info: 052 42 69 72

Dolle chirodagen

19 t.e.m. 22 augustus

Chirojongens Overmere

Speelplein Kabxxm

Zie UiTtip p. 23.

Zie artikel p. 22.

zaterdag 3 augustus Trio-triatlon en kwarttriatlon

12 t.e.m. 16 augustus

vanaf 23 augustus

uur.

Speelplein Kabxxm

The Wizard of Oz

afspraak: Festivalhal Donkmeer

Zie artikel p. 22.

Pretoria v.z.w.

Trio-triatlon om 10 uur en kwarttriatlon om 14

Zie UiTtip p. 27.

meer info: www.berlare.be/triatlon

Je eigen activiteit in deze UiTagenda? Voer ze in vòòr 6 augustus via UiTdatabank.be

Trio-triatlon en kwarttriatlon

Dolle Chirodagen

Concert onder de bomen

zaterdag 3 augustus

9 en 10 augustus

donderdag 15 augustus

31


zaterdag 24 augustus, 15 uur

26 t.e.m. 30 augustus

Pa-Gijs Wielerfeest

Survival- en avonturenkamp

100 km rond Uitbergen

Buurtcomité Heikantstraat

Pieters en De Block

WTC De Dorpsvrienden

Zie kermisoverzicht op p. 29.

Vuur maken, shelterbouw, sporenonderzoek,

Groepstocht met zes ronden van 17 km aan

oriëntatie, voeding uit de natuur, … Maar ook

een gemiddelde snelheid van 25 à 27 km/uur.

vrije val, deathride, apenbrug, moeraspiste, …

Na drie ronden bevoorrading en korte stop.

zaterdag 31 augustus, 13 uur

zondag 25 augustus, 14 uur Voor iedereen vanaf 9 jaar.

Inschrijven vanaf 12 uur in café Ter Linden.

Uitbergen Koerse

plaats: Nieuwdonk

afspraak: café Ter Linden

WTC De Dorpsvrienden

meer info: www.outoflimits.be

meer info: 0477 85 33 56

Zie UiTtip p. 29. 26 t.e.m. 30 augustus van 9 tot 12 uur

zaterdag 31 augustus, 14 tot 17 uur

zondag 25 augustus, 15.30 uur

Kleuters onder zee

Startdag judo

Wielerwedstrijd Nieuwelingen

(sportkamp kleuters)

Judoclub Kumiuchi

WBV/KBWB

plaats: sporthal Berlare

Zie UiTtip p. 23.

Tien ronden van 7 km.

meer info: 09 356 89 56

plaats: dorpsplein Uitbergen meer info: 0477 85 33 56

26 t.e.m. 30 augustus van 9.30 tot 16 uur Binnen-buitenkamp (sportkamp lagere school) plaats: sporthal Berlare meer info: 09 356 89 56

Meer UiTtips op www.UiTinBerlare.be en www.UiTinVlaanderen.be Je eigen activiteiten in deze UiTagenda? Voer ze in vóór 6 augustus via www.UiTdatabank.be.

Meer UiTtips op www.UiTinBerlare.be en www.UiTinVlaanderen.be

32

Startdag Judo

Smouteriejogging

Vind de schat van vlieg

zaterdag 31 augustus

zaterdag 17 augustus

tot 1 september


BERLARE & DE WERELD

Bijna drinkwater nu in Zapallo en Zapallito Berlare steunt drinkwaterproject in Ecuador Gemeente Berlare is via PROTOS een

we hier vertrekken van goed grondwater en

fungeren als watertoren en zorgen voor de

waterschap aangegaan met de Ecuado-

hebben we het oppervlaktewater uit de rivier

nodige waterdruk”, weet Ortiz.

raanse gemeente Rio Verde. De werk-

Rio Verde niet nodig. Dat is een betere én

zaamheden voor een drinkwaterinstalla-

goedkopere oplossing.”

Het ziet ernaar uit dat de installatie van

tie in de gehuchten Zapallo en Zapallito

Er is een dompelpomp van 3PK geïnstalleerd

Zapallo en Zapallito tegen dit najaar volledig

zijn volop aan de gang. Er is ook een

in het boorgat; het distributienet zelf is in

operationeel zal zijn. Want de Ecuadoraanse

consensus over de verbruiksprijs. Zon-

volle opbouw, met persleidingen en een

overheid heeft dit voorjaar het watercomité

der tegenslagen moet de installatie dit

verdeelnet. 4 kilometer buizenstelsel voor-

juridisch erkend. De gebruikers van de drink-

najaar volledig operationeel zijn.

ziet al 67 huizen van een waterteller met af-

waterinstallatie gaan een vaste maandelijkse

sluitkranen en een terugslagklep. In Ecuador

vergoeding betalen van 5,00 dollar. Die

In de vorige bijdrage in Infogem over het

plaatst men die installatie naast het huis. Het

vergoeding geeft meteen recht geeft op 10

waterschap kon je lezen over een nood-

vriest er toch nooit en de teller blijft gewoon

m³ drinkwater. Per extra verbruikte kubieke

zakelijke zijstap van het project: een goeie

staan als het huis wordt gemoderniseerd.

meter drinkwater tikt de factuur aan met

basishygiëne bevorderen via nieuwe sanitai-

0,50 dollar.

re installaties en sensibilisering. Die kaap is intussen met succes gerond.

Juridisch in orde

Het waterschap past in het algemeen regionaal samenwerkingsakkoord tussen de

Nog acht huizen moeten worden aangeslo-

Provincie Oost-Vlaanderen, PROTOS en CE-

ten. Maar daarmee is de kous nog niet af. “In

FODI in de provincie Esmeraldas. Eerder al

het pompgebouw komt nog een filter met

kregen de dorpen Chumunde en San Vicen-

En dus werkt men in Zapallo en Zapallito

ontsmettingsinstallatie die het netwerk moet

te mede dankzij Berlare drinkbaar water. n

nu volop aan de drinkwaterdistributie zelf.

beschermen tegen een eventuele besmet-

“We hebben geluk”, vertelt Piedad Ortiz van

ting. In zowel Zapallo als Zapallito bouwen

PROTOS. “In tegenstelling tot de vorige pro-

we ook een voorraadtank. We plaatsen die

jecten in Chumunde en San Vicente kunnen

op een hoogte, zodat deze tanks tevens

Al 67 huizen aangesloten

meer info: GROS Berlare, Greta Van u Boven, 0474 51 29 08 en

gretavanboven@skynet.be

33


© Sven Van der Linden

BERLARE & DE WERELD DE AMBASSADEUR

“Zeilen is je boot herstellen in exotische oorden.” Globetrotter Liesbet Collaert bezeilt de Stille Oceaan met haar catamaran Liesbet Collaert (37) heeft geen zittend gat. Eerst met de rugzak, naar Indië en Zuidoost-Azië. Nadien trok ze met de camper door de Verenigde Staten, Canada, Centraal-Amerika en Mexico. En sinds 2007 is ze samen met haar Amerikaanse echtgenoot Mark onderweg met een catamaran die ze Irie doopten. Hun boot lag al voor anker op exotische bestemmingen als de Bahama’s, Puerto Rico, de Maagdeneilanden, de Oosterse Caraïben, Venezuela, Panama en de Galapagoseilanden in Ecuador. Het is op die laatste plek dat Sven Van der Linden haar ging opzoeken tijdens de paasvakantie. Infogem verstopte een dictafoon in zijn bagage.

“Ik vlucht niet van de westerse way of life. De

zon laadt de bootbatterijen op via zonnepa-

conventies? Ik zou graag meer mensen

drang naar vrijheid en het gevoel bestem-

nelen en droogt onze was. Het regenwater

stimuleren om zoals ons te leven. De flexibi-

ming en tijd in eigen hand te hebben is

vangen we op als onze zoetwatervoorraad.

liteit die we hebben, is goud waard.

gewoon te sterk om enkel tijdens vakanties

De zee voorziet ons van douche- en af-

te reizen. Ik wil zelf andere culturen ontdek-

waswater en van vis en andere zeevruchten

ken en mijn zintuigen laten stimuleren door

natuurlijk. Als je respect geeft aan de natuur,

nieuwe indrukken. Ik geniet van een back to

krijg je er fantastische dingen voor terug.

the basics leven, het één zijn met de natuur

Dan spreek ik nog niet over alle pracht die

en van haar bronnen (over)leven.”

we gratis kunnen aanschouwen: dolfij-

Waarvan leef je dan?

nen, roggen en walvissen, snorkelen in de

Liesbet: Toen ik in België studeerde en

kleurrijke onderwaterwereld en fantastische

werkte als onderwijzeres, lette ik al enorm

zonsondergangen. Dat sommigen beweren

op mijn budget. Aan bezittingen als een

Liesbet: Voorbeelden genoeg. De wind

dat ik geen verantwoordelijkheid zou op-

eigen huis of een eigen wagen hechtte ik

brengt ons naar interessante plaatsen en

nemen in België, begrijp ik niet. Ik hoef toch

geen belang. Ik leefde sober om geld te

geeft elektriciteit via de windgenerator. De

niet per se te leven volgens bepaalde sociale

kunnen sparen voor reisdoeleinden. Dat doe

Maak je dat even concreet?

34

Eigen bedrijf


Onze boot is mijn huis, in Berlare staat mijn thuis. Ook al is het slechts voor een paar weken per jaar, Berlare is mijn rots in de branding.

ik nog steeds. Want eigenlijk reizen we niet

je boot herstellen in exotische oorden’, klinkt

weet je nooit precies wat je kan verwachten.

echt, maar leiden we eerder een noma-

het. En dat klopt toch, hoor. Zeilen naaien,

De vertrouwdheid van thuis doet daarom

disch bestaan. Onze boot is een drijvend

kabels vervangen, navigatiesoftware upda-

des te meer deugd.

huis dat we meenemen. Om te leven klus

ten,… Vaak staan we voor grote kosten: een

ik hier en daar bij als manusje-van-alles. Ik

nieuwe autopiloot, een andere windmeter,

heb al in cafés gewerkt, boten gepoetst en

een satelliettelefoon. Onze apparatuur lijdt

lesgegeven. Schrijven doe ik ook. Ik vertaal,

enorm onder de zoute omgeving. Soms lijkt

Liesbet: We nemen de toekomst zoals ze

publiceer reisverhalen en verkoop artikels

onze boot wel een bodemloze put. ‘A boat is

komt, want onze plannen komen toch nooit

aan zeiltijdschriften. Maar de belangrijkste

a hole in the water you throw money in.’

uit. We denken natuurlijk wel na over welke richting we uitgaan. Al is dat vooral, letterlijk,

vorm van inkomsten blijft wel onze zaak.

waar de wind ons brengt. Het volgende

In 2009 ontwikkelden mijn man en ik een WiFi-product voor boten: The Wirie. We

Rots in de branding

Elke dag cocktails drinken, met je

jaar willen we verblijven in Frans-Polynesië, met Tahiti als bekendste eiland. We willen

fabriceren het nu in en verkopen het vanuit de Verenigde Staten.

Wat brengt de toekomst?

Kent een wereldreizigster het

de Cookeilanden aandoen, Tonga en Fiji.

heimatgevoel? Heb je nog een band

Daarna zeilen we misschien verder naar

met Berlare?

Nieuw-Zeeland en Australië. Zolang het

voeten in het zilte zand en je gezicht

leven aan boord goed voelt, zolang het ple-

naar de zon. Is het leven aan boord

Liesbet: Elk jaar tracht ik mijn ouders te

zant genoeg is wanneer we ergens arriveren,

één langgerekt feest?

bezoeken, maar dat lukt niet altijd. Weet je:

blijven we zeilen. Wanneer dit zeilavontuur

onze boot is mijn huis, in Berlare staat mijn

erop zit, wordt het tijd voor een bootloos

Liesbet: (lacht) Was het maar zo. Nee, 10 %

thuis. Ook al is het slechts voor een paar

bestaan. De twee gelukkigste dagen in het

van onze tijd spenderen we inderdaad aan

weken per jaar, Berlare is mijn rots in de

leven van een booteigenaar zijn de dag dat

plezier maken, zwemmen of snorkelen,

branding. Het biedt me dingen die ik aan

hij zijn boot koopt en de dag dat hij zijn boot

plekjes bezoeken en sociaal contact. De

boord niet heb en waar ik enorm van geniet:

verkoopt, zegt men. Dan trekken we mis-

overige 90 % ziet er helemaal niet uit zoals

het gezelschap van mijn ouders, zekerheid,

schien met een camper door Zuid-Amerika

de meeste mensen vermoeden. Door onze

onbeperkte elektriciteit en water, de groene

of reizen we van Europa naar Azië. Mochten

levenswijze en de landen waar we verblij-

omgeving, wandelingen in de bomenwijk

we een plek vinden die ons aanstaat, zullen

ven, gaat alles erg traag. Een gewoon leven

en in de Scheldepolders. Ik kom dan vaak

we ons daar waarschijnlijk voor een paar jaar

leiden is altijd een tijdrovende uitdaging. We

oude bekenden tegen. Bij de bakker gaan

vestigen. n

moeten veel paperassen regelen en het is

of frietjes halen zijn evidenties voor andere

niet evident om overal zomaar levensmid-

mensen, maar voor mij zijn dat altijd hoog-

Opgetekend door Sven Van der Linden in

delen, gas, zuiver water of diesel voor onze

tepunten. In Berlare zijn, dát is mijn vakantie.

Puerto Villamil, Isabela, Galapagos.

motoren te vinden. De rest van onze tijd

Zodra ik mijn ticket naar België heb geboekt,

kruipt in het dagelijkse onderhoud van de

kijk ik enorm uit naar de reis en praat ik er

boot en de vaak dure herstellingen. ‘Zeilen is

vaak over met andere cruisers. In dit leven

meer info: u

volg Liesbet op www.itsirie.com

35


Finado

BERLARE & DE WERELD

Berlaars geld voor Berlaarse solidariteit Steun voor zes projecten ontwikkelingssamenwerking Gemeente Berlare kende in totaal 10.000,00 euro subsidies toe aan vijf

Rechtstreekse hulplijn Berlare-Roemenië

ken zes vrachtwagens met hulpgoederen vanuit Uitbergen naar Roemenië”, zegt Maria

Berlaarse organisaties met ontwik-

Beauprez. Met de steun van gemeente

kelingsprojecten. We vroegen een

Al vier jaar biedt Jireh rechtstreekse hulp aan

Berlare (2.130,00 euro) bekostigt Jireh kerst-

woordvoerder van Werkgroep Pater De

kansarmen in Roemenië. De organisatie be-

cadeautjes, een wasmachine en strijkijzer

Visscher, Oxfam Wereldwinkel, Finado

taalt studies van jongeren, verdeelt voedsel

voor de kledingwinkel, het schoolgeld van

Ethiopië, Face en Jireh waarvoor ze de

en kledij, en ondersteunt een kledingwinkel,

ongeveer twintig studenten en een deel van

toelage precies gaan gebruiken.

een schrijnwerkerij en een fietsenatelier.

het transport naar Roemenië. Jireh droomt

Rond kerst krijgen 100 bejaarden en 400

ervan op termijn een huis te kunnen bou-

De gemeentelijke raad voor ontwikke-

kinderen een cadeautje en voedsel. Allemaal

wen in Zarnesti voor alleenstaande moeders

lingssamenwerking (GROS) houdt de

op vrijwillige basis. “Afgelopen jaar vertrok-

en hun baby’s.

vinger aan de pols rond de vierde wereld en noord-zuidkansen, en adviseert het gemeentebestuur over deze onderwerpen.

geven.

36

Oxfam wereldwinkel

Berlaarse initiatieven een projectsubsidie te

Werkgroep Pater De Visscher

Zo gaf de GROS onlangs het advies om vijf


Een onderwijzeres voor Egyptische straatkinderen

we klassen, opgetrokken uit steen, in plaats

De Belgische v.z.w. Face for Children in

Verder inzetten op onderwijs en medische zorg

van uit modder en hout.

Need beheert vier weeshuizen en een crisiscentrum voor straatkinderen in Caïro. Het

Vier mee met jubileum pater De Visscher

is aan dit laatste project dat onze gemeen-

Onder meer met de gemeentesteun voor

te haar medewerking verleent. Met een

Werkgroep Pater De Visscher (2.130,00 euro)

subsidie van 2.130,00 euro en de vrijwillige

bouwt de pater zijn missiepost in het Con-

inzet van dorpsgenoot Elli Cloots. “Met het

golese Mwembé stelselmatig verder uit. “Hij

Berlaars geld kan Face enkele maanden het

laat het ziekenhuis en de school renoveren

Dit jaar wordt pater De Visscher

loon van een onderwijzeres betalen. Die is

en bouwt verder aan de woningen voor

75 jaar en viert hij zijn gouden

hoogstnodig met het oog op een betere

school- en ziekenhuispersoneel, want in

jubileum als priester en missionaris.

toekomst voor de vele straatkinderen in het

de buurt wonen geen leerkrachten en ver-

Redenen genoeg voor een feest-

crisiscentrum, die eigenlijk leerplicht hebben

pleegkundigen. Dit jaar staan de bouw van

maaltijd op 8 september.

tot hun 15de. Zij hebben een grote leer-

een derde en vierde personeelswoning op

En jij kan erbij zijn.

achterstand die moet worden weggewerkt

de agenda, net als de start van de renovatie

alvorens ze opnieuw kunnen aansluiten in

van de kliniek”, klinkt het bij Norbert Lostrie

Iedereen is welkom op het jubileumfeest

het reguliere Egyptische onderwijs. Wegens

van de Werkgroep Pater De Visscher.

van pater De Visscher. Het vindt plaats op zondag 8 september vanaf 12.30 uur

een gebrek aan middelen sprongen tot nog toe hulpverleners sporadisch bij. Maar Face

Fair Trade onder de kerktoren

in de Parochiezaal.

Onze gemeente heeft sinds 2002 een

Het menu ziet er als volgt uit:

Oxfam Wereldwinkel, momenteel in Dorp

aperitief;

14. Een kleine, enthousiaste ploeg houdt

zeebaars, Polenta en brunoise van

wil gaan voor een erkenning door de Egyptische overheid als Child Friendly School.”

Drinkwater in Ethiopische school

de winkel draaiende. Oxfam Wereldwinkel verkoopt, maar zet ook sterk in op bewust-

groenten; •

varkenshaasje, aardappelgratin,

Finado is al meer dan tien jaar aan de slag

making. “De producten uit onze winkel

dagerwtjes met spek en jonge

in Ethiopië. Omdat drinkwater er nog lang

komen uit het zuiden en de producenten

uitjes;

niet vanzelfsprekend is, ondersteunt de

krijgen er een eerlijke prijs voor”, zegt Katrien

organisatie sinds 2009 ook projecten rond

Van Vlierberghe. Gemeente Berlare vindt

‘veilig water’ en sanitaire voorzieningen.

die sensibilisering belangrijk en steunt het

De prijs voor dit feestmaal bedraagt

Gemeente Berlare schenkt een subsidie

project daarom met 1.480,00 euro. “In de

30,00 euro. Vooraf inschrijven is nood-

van 2.130,00 euro. Filip De Sutter: “Hiermee

week van de Fair Trade hebben we men-

zakelijk en kan door overschrijving tot

bekostigen we de aanvoer van veilig water in

sen verrast met proevertjes aan huis, onze

uiterlijk 30 augustus 2013 op rekening-

de Bewa lagere school in Fiche, goed voor

chocopot-ruilactie haalde het nieuws en we

nummer BE62 0016 9791 3561, met

500 leerlingen. Het waterproject omhelst

hebben heel wat schoolkinderen in onze

vermelding van het aantal personen.

de aanleg van leidingen, een watertank die

winkel verwelkomd tijdens een projectweek

Pas na overschrijving is de inschrijving

dienst doet als waterbuffer en een aftappunt

rond het zuiden”, aldus nog Katrien. n

definitief.

dessertenbuffet.

waar de kinderen kunnen drinken en hun handen wassen. Daarnaast zetten we ook in op sensibilisering.” Met de steun van Rotary Dendermonde kwamen er nieuwe toiletten. En op dezelfde site bouwt Finado vier nieu-

Het volledige feestprogramma voor

u

meer info: gemeentesecretariaat,

pater De Visscher lees je in de volgende

052 43 23 40 en

Infogem. n

onthaal@berlare.be meer info: Freddy Schatteman, u 052 42 25 41 en

Jireh

Face for Children in Need

schatteman.freddy@skynet.be

37


© Tom Van Acker

IN ‘T GROEN

“De iWat, papa??” De vernieuwde iBike-fietsroute uitgetest In 2008 ontwikkelde de fietspoetsdienst van v.z.w. De Sperwer een iBike-route. Deze fietsroute met mp3-gids werd dit voorjaar bijgewerkt. Tussen de buien van de voorbije maanden door kreeg redacteur Tom zijn kinderen Pauline en Désiré mee op de fiets om een deel van de route te rijden en hun ervaringen met ons te delen.

Zondagochtend. Gekibbel om wie wan-

Starten waar je wil

neer op de tablet mag spelen. Tijd om in te grijpen.

spelen. Vier nieuwsgierige ogen kijken over mijn

- Hoe weet jij dat, papa?

schouder mee als ik surf naar

- Het zeshoekig, geel verkeersbordje is

- En als we nu de iPad eens aan de kant

www.berlare.be/wandelenenfietsen. Daar

van de iBike-route. Er staat een

vinden we een kaart met de iBike-fietsroute

pictogram op met geluidsgolven.

- De iWat, papa??

en een twintigtal geluidsfragmenten. Met

Zo weten de fietsers dat ze even moeten

- De iBike. Een fietsroute door onze

een paar muisklikken downloaden we die

halt houden om het volgende fragment

gemeente. Zonder wegwijzers langs de

naar mijn mp3-speler.

te beluisteren. Hier is dat fragment zes.

weg, maar met een sprekende gids.

leggen en samen de iBike uitproberen?

- Maar moet je normaal niet starten bij

- Aha. Er rijdt nog iemand anders mee die

Het gekibbel van een kwartier geleden heeft

plaatsgemaakt voor enthousiast gekir. We

- Hier niet, Pauline. Je kan om het even

- Neen, Pauline. Het is gewoon de stem

halen de fietsen van

waar bij zo’n bord starten, omdat elk

van een gids die we meenemen op een

stal en rijden via enkele veldbaantjes tot aan

getal een nieuw, apart deel van de

mp3-speler of gsm en die ons vertelt

het dichtstbijzijnde knooppunt van de route.

fietsroute aanduidt. Er zijn in totaal

waar we moeten fietsen.

Het is bord nummer zes, aan het begin van

achttien geluidsfragmenten.

de Hogeweg.

Sommige zijn heel kort; andere langer.

de weg kent!

- Hoe komt die stem daarop? - Vrij eenvoudig.

38

- Hier moeten we fragment zes laten

nummer één, papa?


Zelf iBiken in 5 stappen 1.

Surf naar www.berlare.be/wandelenenfietsen

2.

Download de mp3-files afzonderlijk op je computer

(klik op rechtermuistoets en dan ‘Doel opslaan als’)

3.

Verbind je mp3-speler of gsm met je computer

4.

Kopieer de mp3-bestanden naar je speler of gsm

5.

Print ook het routeplan af.

Veel plezier!

Kasteelpark en Sigmawerken geïntegreerd

volgen elkaar in sneltempo op en zijn een

versneld af. Langs een binnenweg rijden we

meerwaarde voor deze iBiketocht. Terwijl

vlug naar huis. Tijdens het middageten stel ik

je fietst en geniet van de natuur, leer je nog

vast dat niet alleen ik, maar ook de kinderen

Ik laat de kinderen een eerste fragment

iets bij over Berlare, Overmere en Uitbergen.

hebben genoten.

horen. Een aangename vrouwenstem (“Is

Zelfs als inwoner!

dat niet die mevrouw van Musti, papa?”) vertelt ons waar we precies staan en welke

- Dat was leuk! Volgende keer moeten

Leen een mp3-speler

straat we vervolgens moeten inrijden. Ze waarschuwt voor gevaarlijke kruispunten.

we starten bij nummer 11 hé, papa?

- Ja. Wil je graag het vervolg fietsen? Désiré zit nog met een prangende vraag.

Tussendoor brengt ze ook nog enkele

- Natuurlijk. Ik ga het ook vertellen aan

mijn vriendjes op school. Die moeten

wetenswaardigheden langsheen de route

- Maar papa, hoe weet jij altijd wanneer

dat ook eens doen.

aan. Over CC Stroming bijvoorbeeld, of de

- Maar Désiré, misschien hebben die niet

schandpaal, de kruisen rond de kerk, … Door

- Papa’s weten veel hé, jongen.

onze digitale gids te volgen, belanden we

- Grappig hoor…

zo’n toestel, heb je niets aan de

ook midden in het kasteelpark. Ze geeft ons

- Als we na de uitleg van die mevrouw

fietstocht. Klopt hé, papa?

de historiek in een notendop mee.

de fietsbel tweemaal na elkaar horen

- Je hebt gelijk, Pauline. Maar je kan

(“Ring Ring”), wil dat zeggen dat ik snel

in het toeristisch infokantoor aan het

Het ommetje langs het park is trouwens een

op de pauzeknop van de mp3-

Donkmeer een mp3-speler lenen met

van de nieuwigheden in de versie 2013 van

speler moet drukken. Dan kunnen we

daarop alle fragmenten.

de iBike.

doorrijden tot aan het volgende

- Van die lieve mevrouw?

Ook de omleiding naar aanleiding van de

nummerbord. Daar zoeken we op onze

- Ja.

Sigmawerken aan de Scheldedijk is nu op-

speler naar het overeenkomstige

- Cool. Ring Ring! n

genomen. Dat wordt ons haarfijn uitgelegd

geluidsfragment en kunnen we dat

aan bordje negen. Mijn vriendelijke kompaan

beluisteren.

Opgetekend door Tom Van Acker.

weggetjes aan het volgende punt geraken:

Dreigende grijze wolken en de klok die ver-

het Riekend Rustpunt op het Sluis.

telt dat het bijna tijd is voor de jeugdbewe-

meer info: dienst toerisme, u

De historische weetjes en leuke anekdotes

ging, breken onze uitgestippelde fietstocht

die stem iets gaat vertellen?

fluistert in mijn oren hoe we via enkele veld-

allemaal een mp3-speler. En zonder

09 342 92 40 en

toerisme@berlare.be

39


IN ‘T GROEN

“Boeren is geen job. Het is een levenswijze.” Koen en Jan over de hedendaagse boerenstiel Twee landbouwers aan de tafel. Ze

begin jaren ’80 aan de milieualarmbel werd

lende onderzoeken van Universiteit Gent ter

spreken vol vuur en liefde over hun stiel.

getrokken.

verbetering van de algemene dierengezond-

En toch: de oudste bouwt eind dit jaar sterk af; de jongste leeft op als ‘zorg-

heid. Momenteel loopt een project om het

Wetenschappelijk onderzoek

boer’: mensen uit kwetsbare groepen begeleiden helpt om de constante druk

antibioticagebruik sterk te beperken door gerichter te doseren op basis van labo-

Terecht, toch?

analyse.

te relativeren. De hele sector kreunt. “Mensen vervreemden pijlsnel van de

Koen: (kordaat) Zeker. Maar in die naoor-

landbouw. Dat is nefast voor de leef-

logse context kan je de landbouwgeneraties

baarheid van landbouwers én niet-land-

van toen niets verwijten. In elk geval: vanaf

bouwers”, klinkt het in koor. Een gesprek

dan begon het voorwaarden en regels te

Het milieuaspect is ingrijpend maar

over boeren in 2013 met vleesveehouder

regenen rond alles wat een landbouwer kan

begrijpelijk. Zijn er nog factoren die de

Jan Van der Sypt (52) en melkveehouder

doen om het uiterste rendement te halen:

landbouw vandaag onder druk zetten?

Koen Scheirs (40).

bemesting, medicijnen en bestrijding van ongewenste planten en insecten.

Jan: De oppervlakte bruikbare landbouwgrond slinkt jaar na jaar. Het ruimtelijk

De boerenstiel van 30 jaar terug is in bijna niets meer te vergelijken met de realiteit

Jan: Zo goed als elke landbouwer is intus-

plannen in het naoorlogse Vlaanderen is

vandaag. De cowboys van toen zijn on-

sen overtuigd van een goed ecologisch

mislukt. Onze buurlanden laten zien dat

dernemers geworden. Om die evolutie te

evenwicht. Ze sluiten daarom onder meer

het anders én beter had gekund. Maar hier

begrijpen, moeten we blijkbaar terug naar

beheersovereenkomsten af met de Vlaamse

is volop gebouwd, heeft de lintbebouwing

het Vlaanderen van kort na de Tweede

overheid, verbranden niet langer plastic folie

de toegang tot vele gronden bemoeilijkt en

Wereldoorlog.

maar brengen die naar het containerpark,

zelfs verhinderd, en moeten waardevolle

maaien na het broedseizoen op vraag van

landbouwgronden wel eens wijken voor het

Jan: De mensen hadden ferm honger

natuurverenigingen en onderhouden kleine

algemeen belang.

geleden in ’40-’45. Een pril Europa zette

landschapselementen. Koen: De graslanden langs de Schelde,

daarom alle middelen in om 100 procent eigen voedselproductie te garanderen. Tot

40

Onder druk

Koen: Zelf werk ik al jaren mee aan verschil-

zo’n typerend landschap voor Berlare en


© Bert Van der Linden

Uitbergen, zijn daar een mooi voorbeeld

de Amerikaanse aardappelproducent

hun aankoopgedrag in de supermarkt wordt

van. Decennia terug bestreken die een

McCain?

toch vooral gestuurd door de portemonnee.

veel grotere oppervlakte. Straatnamen als

Hier geven we graslanden op, dé eiwitbron

Wakkebroekstraat en Scheldedreef ver-

Jan: Ja. Dat brengt ons meteen bij een der-

voor herkauwers. In de plaats halen we nu

wijzen daar nog naar. Het boerenleven

de factor die de landbouw onder druk zet:

soja uit Zuid-Amerika, waar ze grote delen

werd teruggedrongen tot de percelen het

de globalisering. Het is geen lokale markt

van het regenwoud kappen voor sojaplanta-

dichtst bij het water. Ondertussen kochten

meer, maar een echte vrije wereldmarkt. We

ges waar de lokale kleine boer ook niet beter

ook natuurverenigingen wetland op. We

schrijven in op Europese subsidieprojecten

van wordt.

proberen de belangen van hen en die van

en investeren in uitbreiding van onze activi-

ons te verzoenen en dat lukt aardig. Maar

teiten en/of capaciteit. Ofwel kiezen we voor

Jan bouwt af. Koen, jij gaat door.

vrij recent heeft de Vlaamse overheid nog

contracten met de industrie, zoals het meer

Het blijft voor jou toch het mooiste

een aanzienlijk deel van die overblijvende

en meer gaat in de aardappel-, varkens- en

beroep?

graslanden onteigend om de Sigmawerken

vleeskipsector. Geen vrije keuze om meer te

uit te voeren. Voor een boer is het frustre-

verdienen, maar de enige uitweg om op het

Jan: Voor mij is het ook nog altijd een heel

rend om te zien hoe op sommige van die

einde van de maand financiële zekerheid te

mooie stiel hoor! Ik blijf dan ook nog deels

onteigende stukken de Vlaamse overheid

hebben.

actief. Maar omdat ik toch geen opvolger heb, kies ik vanaf nu voor een leven met

nu galloway runderen houdt, in plaats van een samenwerkingsvorm te bekijken met de

Koen: Daar komt het uiteindelijk ook op

lokale landbouwers. (Het gaat hier niet om

aan: een aanvaardbaar inkomen genereren.

een economische landbouwactiviteit, maar

Wij vragen niets liever dan een eerlijke prijs

Koen: Ja, je bent manager, boekhouder,

om natuurbeheer, ter compensatie van de

aan de basis, in plaats van allerlei subsi-

ingenieur, werfleider en arbeider in één en

uitbreiding van de haven van Antwerpen

dieprogramma’s. En dan nog willen wij

moet hard werken. Maar boeren is geen job.

waarvoor verder stroomopwaarts natuur-

inspanningen blijven leveren. Ook voor het

Het is een levenswijze. Als een koe om 2 uur

compensatie is gezocht n.v.d.r.)

milieu. Maar we merken hoe vlug mensen

’s nachts moet kalven, dan sta je in die stal.

minder stress.

vervreemden van de landbouw. We zien hoe

Als de zon schijnt op een zondag, dan ga je

Klopt het verhaal dat heel wat velden

veel consumenten wel zeggen dat ze be-

maaien. Wie dat als werken ziet, houdt het

in onze gemeente in handen zijn van

zorgd zijn om milieu en dierenwelzijn, maar

echt niet vol. n

41


OUD NIEUWS

Eenmalige viering werd tweejaarlijkse traditie In ’t Witte Paard startte indrukwekkende reeks openluchtvoorstellingen Velen fronsten even de wenkbrauwen

flyer sprak over 275 acteurs en figuranten,

en vonden het wellicht zelfs megalo-

zangers en muzikanten van overal uit het

maan, toen VVV Donkmeer in 1987 aan-

land, een podium van 40 bij 20 meter op

De bestendiging van de structuur zette ook

kondigde het 50-jarig bestaan te willen

het water, decors die de werkelijke afmetin-

infrastructureel heel wat in gang. Als eerste

vieren met een openluchtuitvoering van

gen benaderen, en een tribune met 2.750

actie investeerde gemeente Berlare in een

de operette In ’t Witte Paard. Op het wa-

zitplaatsen.

vast podium in het water. De decors voor In

ter dan nog. Niemand die toen dacht dat er nog vele producties zouden volgen.

met een extraatje in het magische jaar 2000.

’t Witte Paard stonden immers nog op een Ruim 18.000 toeschouwers zagen het

vlottend ponton dat de Elfde Genietroepen

spektakel. Pers en publiek waren er weg van.

uit Burcht waren komen bouwen. In 1997

In ’t Witte Paard is een van de meest succes-

“Een zee van werk, een vloed van goede

volgde nog Festivalhal Donkmeer met de

volle operettes aller tijden. De keuze voor

wil, een stroom van vrijwillige en onbaat-

geïntegreerde buitentribune voor 2.500

dit stuk is niet zo toevallig. Het stond al vele

zuchtige inzet hebben ervoor gezorgd dat

toeschouwers.

jaren geprogrammeerd in het Oostenrijkse

in Berlare een topprestatie werd geleverd op

Bregenz, ook in openlucht.

toeristisch en cultureel vlak”, klonk het in de

Deze zomer weerklinkt de vijftiende produc-

kranten.

tie aan het Donkmeer: The Wizard of Oz. Opvallend hoe vele van de pioniers uit 1987

Bijna levensgroot

nog steeds betrokken zijn vandaag. Passie,

Geïnvesteerd, ook in mensen Met de prille ervaring van het openluchtspel

42

heet dat. Onweerstaanbare drang. Trots. En terecht. n

‘Frere Pachters’ in het Boerenkrijgpark in

Heel wat medewerkers hadden de smaak te

1985 en vooral met veel goesting begon

pakken. Het gevolg is dat we sindsdien elk

men aan deze in Vlaanderen nooit eer-

oneven jaar een openluchtmusical of –

Met dank aan Heemkundige Kring

der geziene productie. De promotionele

operette aan het Donkmeer zien ontstaan,

Overmere.


W I E , WAT, WA A R

MANDATARISSEN B URG E M E E S T E R

• Katja Gabriëls (Open Vld) 0477 53 86 09 Beukenlaan 2 burgemeestergabriels@berlare.be politie, brandweer, personeel, burgerlijke stand, financiën & begroting en communicatie spreekuur: in juli en augustus op afspraak SC H E PE N E N

• Julien Wettinck (Open Vld) 09 367 58 18 Kruisstraat 61 schepenwettinck@berlare.be openbare werken, erediensten en feestelijkheden spreekuur: op afspraak • René Kets (Open Vld) 052 42 21 64 Turfputstraat 54 schepenkets@berlare.be onderwijs, kinderopvang, vorming, huisvesting & patrimonium en Eendenkooi | spreekuur: op afspraak • Steven Vandersnickt (Open Vld) 0474 87 45 18 Turfputstraat 66 schepenvandersnickt@berlare.be sport, ruimtelijke ordening & stedenbouw, milieu & landbouw en informatica | spreekuur: in juli en augustus op afspraak • An Van Driessche (Open Vld) 09 367 94 26 Koffiestraat 25 schepenvandriessche@berlare.be jeugd, mobiliteit, bibliotheek, gelijke kansen en ontwikkelingssamenwerking | spreekuur: in juli en augustus op afspraak • Kris Malfliet (Open Vld) 0475 46 41 77 Heide 12A schepenmalfliet@berlare.be cultuur, toerisme, middenstand en lokale economie spreekuur: op afspraak • Gunther Cooreman (Open Vld) 0472 47 99 81 Salvialaan 20 schepencooreman@berlare.be voorzitter OCMW, sociale zaken, volksgezondheid, senioren en tewerkstelling | spreekuur: op afspraak GE M E E N T E R A A D S L E D E N

• Luc Vercruyssen (CD&V) 052 42 23 25 Turfputstraat 88A vercruyssen.luc@telenet.be • Anne-Marie De Lausnay (Open Vld) 09 367 83 46 Burgs. De Lausnaystraat 33 annemarie.delausnay@skynet.be • Francky Verhofstadt (CD&V) 09 367 89 06 Heikantstraat 48D francky.verhofstadt@skynet.be • Wim Arbijn (sp.a) 0486 42 13 24 Kruisstraat 45 wim.arbijn@gmail.com • Carine Meyers (Open Vld) 0479 30 39 19 Donklaan 249/6 carine.meyers@openvld.be • Jan De Palmenaer (CD&V) 09 367 82 72 Veerstraat 81B jandepalmenaer@hotmail.com • Marleen Zaman (CD&V) 09 342 09 17 Donklaan 22A marleen.zaman@telenet.be • Steven Baeyens (CD&V) 0479 27 82 92 Leopolddreef 57 baeyens_steven@hotmail.com • Freddy Schatteman (Open Vld) 052 42 25 41 Mandemakersstraat 4 schatteman.freddy@skynet.be • Rita Sichien (Open Vld) 0476 31 47 81 Donklaan 50 sichienrita@skynet.be

• Marie-Christine Vleminckx (N-VA) 0472 69 33 00 Sluis 31 vanwesemaelvleminckx@gmail.com • Frank Van Laere (Open Vld) 0474 25 78 18 Mosseveldstraat 14 frank.vanlaere@telenet.be • Ingrid Rogiers (Open Vld) 0478 29 31 03 Gaver 112 ingrid@d-dream.be Marc Van Driessche (N-VA) 0474 59 54 59 Loereveldstraat 31 marc.vd2@telenet.be • Brecht Arbyn (N-VA) 0473 98 19 82 Van Tieghemstraat 54 albrechtarbyn@live.be • Lynn Vanhenden (Open Vld) 0473 52 86 38 Daelvenne 10 lynn.vanhenden@live.be • Kim Haentjens (Open Vld) 0485 94 49 12 Lindestraat 17A kimhaentjens@hotmail.com • Frank Lippens | gemeentesecretaris 052 43 23 41 Dendermondsesteenweg 74A secretaris@berlare.be

DIENSTVERLENING IN GEMEENTEHU IS BERL ARE

Dorp 22 052 43 23 40 - fax 052 42 26 77 - onthaal@berlare.be Openingsuren woensdag: 8-12 uur/13-17 uur maandag: 8-12 uur donderdag: 8-12 uur dinsdag: 8-12 uur/13-19 uur vrijdag: 8-12 uur • secretariaat 052 43 23 40 secretariaat@berlare.be 052 43 23 44 bevolking@berlare.be • bevolking1 bevolking@berlare.be • burgerlijke stand1 052 43 23 45 • openbare werken 052 43 23 46 technische.dienst@berlare.be • stedenbouw 052 43 23 46 ruimtelijke.ordening@berlare.be • mobiliteit 052 43 23 46 mobiliteit@berlare.be • duurzaamheid 052 43 23 46 duurzaamheid@berlare.be 052 43 23 47 milieu@berlare.be • milieu2 0474 08 06 65 huisvesting@berlare.be • huisvesting3 • financiën 052 43 23 43 rekendienst@berlare.be • ontvangerij 052 43 23 42 ontvanger@berlare.be • communicatie 052 43 23 30 communicatie@berlare.be 1 ook elke 1ste en 3de zaterdag van 9.30 tot 12.30 uur (loket dicht om 12.15 uur) 2 De milieuambtenaar is niet aanwezig op maandag. 3 enkel aanwezig in Berlare op dinsdag (13-19 uur) en woensdag (8-12 en 13-17 uur). sluitingsdagen gemeentehuis: 11 en 20 juli, 3 en 15 augustus. IN GEMEENTEHU IS OVERMERE

(elke woensdag en vrijdag van 18.30 tot 20.30 uur)

09 367 87 55

IN GEMEENTEHU IS U ITBERGEN

(elke dinsdag van 11 tot 12 uur, behalve op 2/7 en 20/8)

09 367 50 66

De gemeentehuizen van Overmere en Uitbergen zijn enkel info- en doorgeefpunten. Je kan er allerhande uittreksels uit het bevolkingsregister of uit de burgerlijke stand aanvragen. Maar de verwerking kan niet onmiddellijk en niet ter plaatse. Dat geldt ook voor identiteitsbewijzen, rijbewijzen, kinderpasjes, … Spreek af met onze medewerker op welke manier je de gevraagde documenten wil krijgen: in het deelgemeentehuis, in het gemeentehuis van Berlare of (als dat kan) thuis met de post. In de deelgemeentehuizen kan je wel onmiddellijk vuilzakken, GFT-stickers en rattenvergif meenemen.

43


W I E , WAT, WA A R

B UITE ND I E N S T E N

• CULTUUR Dorp 101 tickets CC Stroming

052 42 73 72 cultuur@berlare.be 052 42 35 31 cultuur.reserveren@berlare.be

Openingsuren maandag: 9-11 uur dinsdag: gesloten woensdag: 9-11 uur/13-17 uur

donderdag: 9-11 uur/13-19 uur vrijdag: 9-12 uur

• JEUGD & VORMING Gaver 72 Openingsuren maandag 9-12 uur dinsdag 9-12 uur/13-19 uur woensdag 9-12 uur/13-17 uur donderdag 9-12 uur vrijdag 9-12 uur

052 42 77 56 jeugd.vorming@berlare.be Openingsuren schoolvakanties maandag 9-12 uur dinsdag 9-12 uur/16-19 uur woensdag 9-12 uur/14-17 uur donderdag 9-12 uur vrijdag gesloten

• TOERISME EN MUSEUM DONKMEER 09 342 92 40 Donklaan 123 toerisme@berlare.be Openingsuren van 1 oktober tot 1 april elke dag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 16.30 uur Openingsuren van 1 april tot 1 oktober elke dag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 18.30 uur

• EENDENKOOI 0473 18 00 66 Openingsuren van 1 april tot 1 oktober - elke weekdag van 10 tot 18 uur - op weekend- en feestdagen van 10 tot 19 uur - in juli en augustus alle dagen van 10 tot 19 uur Openingsuren van 1 oktober tot 1 april - elke weekdag van 10 tot 16 uur - op weekend- en feestdagen van 10 tot 17 uur De Eendenkooi is gesloten - zeven dagen vanaf de eerste maandag van maart - zeven dagen vanaf de eerste maandag van oktober - van 24 december tot en met 2 januari

• buitenschoolse kinderopvang 052 42 77 04 jeugd.kinderopvang@berlare.be locatie Berlare 052 42 49 41 locatie Overmere 09 367 62 44 locatie Uitbergen 09 367 94 29

• KASTEELPARK 0471 01 27 41 - elke dag van 8 tot 20 uur van april tot en met september - elke dag van 8 tot 17.30 uur van oktober tot en met maart

• GEMEENTESCHOOL Kleine Kouterstraat 1

OCMW www.ocmwberlare.be

09 367 50 88 gemeenteschool.uitbergen@berlare.be www.gemeenteschooluitbergen.be

VOORZIT TER

• MAGAZIJN TECHNISCHE DIENST Bollewerkstraat 34 • OPENBARE BIBLIOTHEEK Dorp 101A Openingsuren maandag: 14.30-20.30 uur woensdag: 13-18.30 uur • filiaal Overmere Baron Tibbautstraat 2 Openingsuren woensdag: 18.30-20.30 uur vrijdag: 18.30-20.30 uur

052 42 29 75

052 42 61 88 bibliotheek@berlare.be donderdag: 15.30-20.30 uur zaterdag: 9-12.30 uur 09 367 87 55

• SPORT 09 356 89 56 Molenstraat 1B sportdienst@berlare.be Openingsuren Openingsuren bureau sporthal Overmere bureau sporthal Berlare maandag: 8.30-12 uur maandag: 8.30-12 uur dinsdag: 8.30-12 uur/13-19 uur dinsdag: 8.30-12 uur/13-19 uur woensdag: 8.30-12 uur/15-17 uur woensdag: 13-14.45 uur donderdag: 8.30-12 uur donderdag:8.30-12 uur vrijdag: 8.30-12 uur vrijdag: 8.30-12 uur

44

• Gunther Cooreman | Salvialaan 20 spreekuur: op afspraak

0472 47 99 81 voorzitter@ocmwberlare.be

OCMW-RAAD SL ED EN

• Marleen Abbeel (CD&V) 0498 93 04 06 Koolstraat 39 abbeel.marleen@telenet.be • Carin Bollaert (Open Vld) 09 367 86 20 Lindestraat 92C carinebollaert@telenet.be • Marnic De Wilde (N-VA) 0486 52 82 66 Veerstraat 60/2 marnic.dewilde@n-va.be • Marc Duquet (CD&V) 0477 85 33 56 Weidelandstraat 5 marcduquet@hotmail.com • Marleen Lateir (Open Vld) 0477 41 16 54 Broekstraat 5 marleen.lateir@telenet.be • Anneleen Roels (Open Vld) 0496 24 39 25 Lindestraat 25B anneleen.roels@hotmail.com • Luc Vande Meirssche (Open Vld) 0475 73 79 48 Warande 12A luc.van.de.meirssche@telenet.be • Tom Van Hauwermeiren (Open Vld) 0495 21 83 76 Koffiestraat 21 tom.vanhauwermeiren@telenet.be


D IE N STE N

Voorzitter Anne-Marie De Lausnay • SECRETARIS OCMW: Hilde Van der Jeugt

09 326 97 10 secretaris@ocmwberlare.be

• SOCIAAL HUIS 09 326 97 10 Baron Tibbautstraat 29A sociaalhuis@ocmwberlare.be financiële tegemoetkoming, budgetbegeleiding, sociale begeleiding, woonbemiddeling, maaltijden aan huis, dienstenchequeonderneming Elke werkdag van 8.30 tot 12 uur. Elke namiddag (behalve op woensdag) van 13.30 tot 16.30 uur. Dinsdag ook van 17 tot 19 uur. • WOONZORGCENTRUM TER MEERE Baron Tibbautstraat 29

09 326 97 30 termeere@ocmwberlare.be

• OPNAMEDIENST WOONZORGCENTRUM EN SERVICEFLATS EN VRAGEN ROND 09 326 97 34 ZORGVERZEKERING opnamedienst@ocmwberlare.be

PARTNERS • CONTAINERPARK Bollewerkstraat Aanmelden uiterlijk 15 minuten voor sluitingsuur • Inlichtingen Verko Openingsuren dinsdag: 14-18 uur woensdag: 13-18 uur donderdag: 13-18 uur

052 42 69 65

052 21 39 91 vrijdag: 14-18 uur zaterdag: 09-15 uur

• GEMEENTELIJKE KUNSTACADEMIE 09 369 24 90 AFDELING MUZIEK & WOORD www.gamwwetteren.be • GEMEENTELIJKE KUNSTACADEMIE 09 366 00 54 www.tekenacademiewetteren.be AFDELING BEELDENDE KUNST • CONSULTATIEBUREAU KIND & GEZIN Molendreef 19

078 15 01 00 enkel op afspraak

• PLAATSELIJK WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAP (PWA) Baron Tibbautstraat 29A 09 337 50 40 pwa.berlare@ocmwberlare.be Openingsuren Elke werkdag van 9 tot 12 uur en op dinsdag van 16 tot 19 uur. Het agentschap is gesloten van 8 t.e.m. 31 juli, 5 en 16 augustus en van 26 t.e.m. 30 augustus. • DRUGPUNT BERLARE, LOKEREN & ZELE

0485 91 00 11

Informatie, advies, begeleiding en preventie

nele.vanbogaert@drugpunt.be

• SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ CV HULP IN WONINGNOOD Gaver 70 052 42 57 60 Openingsuren Elke werkdag van 9 tot 12 uur. Dinsdag ook van 16 tot 18 uur. Op woensdag gesloten.

09 367 83 46 annemarie.delausnay@skynet.be

• POLITIEZONE BERLARE-ZELE 09 367 50 15 Donklaan 93 fax: 09 367 96 51 Openingsuren maandag: 8-12/13-17 uur donderdag: 8-12/13-19 uur dinsdag: 8-12/13-19 uur vrijdag: 8-12/13-17 uur woensdag: 8-12/13-17 uur zaterdag: 8-12 uur gesloten op zon- en feestdagen • INTERVENTIE 101 • WIJKINSPECTEURS

09 367 50 15

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS • Vlaamse infolijn 1700 • Op zoek naar een telefoonnummer? 1207 • Europees noodnummer 112 • Brandweer en ziekenwagen 100 • Brandweerkazerne Berlare 052 42 35 25 • Politie 101 • Rode Kruis Berlare, hulpdienst 0474 47 17 88 • Rode Kruis Berlare, uitleen 0486 49 08 90 • Rode Kruis, niet-dringend ziekenvervoer 105 • Gemeentelijk meldpunt milieuklachten 052 43 23 47 • Antigifcentrum 070 245 245 • Brandwondencentrum Gent 09 240 34 90 • Storingen en defecten elektriciteit/aardgas 078 35 35 00 • Gasreuk 0800 65 0 65 • Fluxys (hogedrukleiding Distrigas) 0800 9 01 02 • Klachten na straatwerken nutsmaatschappijen 0475 65 65 57 • Defecte straatlampen 0800 6 35 35 en www.straatlampen.be • Defect waterleiding 09 221 50 70 • Storingen Belgacom 0800 22 7 00 • Storingen Telenet 015 666 666 • Tele-onthaal 106 • Kinder- en jeugdtelefoon 09 223 22 11 • Holebifoon 0800 99 533 • Meldpunt discriminatie 053 73 23 39 • Pastoor Marc Van Steen 052 42 33 97 en 0475 32 07 73 marcpetrus@belgacom.net • Centrum voor morele dienstverlening Aalst 053 77 54 44 • Sint-Martinusfonds, hulp aan minderbedeelden 0475 96 89 82 • Fonds voor kinderen van bij ons 052 42 48 45 • AA Groep Nieuw Leven (Philemon) 052 42 26 34 • AA Groep Nieuw Leven (William) 052 42 51 91 • AA Groep Samen één (Johan) 0475 43 30 35 • AA groep Den Boerenkrijg (Michel) 052 42 42 17 • Huisartsenwachtdienst Berlare-Uitbergen 052 22 65 65 • Huisartsenwachtdienst Overmere 09 365 09 01 • Wachtdienst tandarts 0903 39969 • Wachtdienst apotheker 0900 10 500 • Landelijke kinderopvang 070 24 60 41 www.landelijkekinderopvang.be • Oko & Zo v.z.w. (kinderopvang)

052 45 13 32 www.oko-en-zo.be

Volg gemeente Berlare op Twitter www.twitter.com/gemeenteberlare

45


BERLARE IN BEELD

01

02

03

04

05

01

08

06

09

58 cursisten volgden afgelopen werkjaar lessen Frans, Engels, naad of koken bij Vorming Overdag van het gemeentebestuur. Velen van hen waren aanwezig om samen het einde van het ‘schooljaar’ te vieren.

02

De deelnemers van de actieve 50+sportreeks sloten een sportief jaar af met een fietstocht. Wie wil, kan ook aansluiten vanaf de eerste dinsdag van september. Info: 09 356 89 56 en sportdienst@berlare.be.

03

Dag van het Park (26 mei) had ook oog voor de kleinsten. In kleine troepjes ontdekten ze het kasteelpark aan de hand van fantastische verhalen en leuke liedjes.

04

Op uitnodiging van de seniorenraad verzamelden 125 senioren op 16 mei in CC Stroming voor een infosessie rond brandpreventie thuis.

05

Op 27 april vierden Camiel Nelis en Mathilda Van Gijsegem hun gouden huwelijksjubileum. Omdat Camiel jarenlang trouw muzikant was en Mathilda nog steeds bijspringt achter de schermen, kwam ’t Meziek hen een passende serenade brengen.

06

‘Zet er je tandeMmm’ in zit er op. Onze tandem legde 461 km af. Als dank verlootte het gemeentebestuur op de slotavond iTuneskaarten en waardebonnen voor Bobbejaanland, Colruyt en Decathlon aan verschillende deelnemende verenigingen en hun leden.

46


07

10

© Kirsten Van der Haegen

12

11

07

58 deelnemers van de voorjaarseditie van Start to run slaagden erin om op het einde van de rit 5 km onafgebroken te joggen. Proficiat!

08

Maar liefst 163 kinderen vonden op 27 april de weg naar de Skwat-dag van de jeugdraad. Een dag vol workshops en plezier.

09

Enkele kleuterklassen van VBS De Duizendpoot bezochten onze brandweerkazerne en maakten er kennis met enkele van onze brandweermannen.

10

Alle vierdeklassers van Berlare namen deel aan de Fiesta Latina, een projectweek over het leven in Zuid-Amerika. Op de slotdag verzamelden ze in CC Stroming en voerden er onder meer een stokkendans uit. Een organisatie van gemeente Berlare en de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS).

11

Dansschool Locomotion bracht in CC Stroming haar jaarlijkse dansspektakel.

De dansers namen in de showcase ‘School is cool’ het talrijk opgekomen publiek mee terug in de tijd naar de schoolbanken.

12

K.F. De Verenigde Vrienden trok op 5 mei naar Gent om er een concert te spelen in de binnentuin van het Huis van Alijn, in de randprogrammering van een tentoonstelling van topfotograaf Stephan Vanfleteren.

Heb je zelf een leuke en goede foto van een recente activiteit? Stuur ‘m door naar infogem@berlare.be. Misschien verschijnt hij in de volgende Infogem op deze pagina’s!

47


Kers op de taart! Dan denk ik aan ... Kind:

Lach.

Werken:

Leuk.

Genieten:

Kop koffie.

Ouders:

Aperitieven (elke zondag!).

Leeftijd:

Elke leeftijd heeft zijn charme.

Martine Uyttendaele (wordt op 15 augustus 54 jaar) Wie kent ‘het bos van Martineke’? De

werken. Hun onvoorwaardelijke liefde en

kindjes bij onthaalmoeder Martine zijn

vriendschap is onbetaalbaar.

door het dolle heen als ze samen naar

Waar geniet je van? Martine: Shoppen. Allez, kijken naar de

het kasteelpark gaan. De kleinsten in de

Anderhalf jaar terug stond je huis in

winkels vooral. (lacht) Ik ga ook dolgraag

buggy en wie kan te voet. Picknicken

lichterlaaie. Hoe incasseer je dat?

naar zee. Ze brengt mij tot rust en laat me

op een bankje, de eendjes eten geven.

wegdromen. Sinds kort kan ik gaan wan-

Even spelen en uitwaaien. Niemand komt

Martine: De materiële schade was enorm. Ik

delen met een nieuwe hond. Mijn vorige

tussen Martine en haar kindjes.

ben heel veel persoonlijke spullen kwijt. Het

Engelse Stafford is in de brand gebleven. En

geloop om alles administratief en praktisch

voor de ambiance ben ik nog souffleuse bij

Martine: Ja, ik zie mijn ‘spookjes’ graag. Er

opnieuw opgebouwd te krijgen, is afmat-

toneelvereniging ‘Hand in Hand’.

komen momenteel zeven kindjes, tussen 7

tend geweest. En ik voel me nooit meer

maand en 2 jaar. Twee dagen per week heb

honderd procent gerust. Maar een week na

ik ze allemaal samen. Dat is best wel druk,

de brand kon ik wel terug werken, in een

maar met goede afspraken, regelmaat en

tijdelijk onderkomen weliswaar. Dat is dan

Martine: Doorgaans rustig. Een uitstap met

routine loopt dat gesmeerd.

de positieve kant van het verhaal: de golf aan

mijn dochter Joke, iets gaan eten met zoon

hulp heeft me enorm verrast en ontroerd.

Bram erbij. Zoiets. Voor mijn 50ste verjaar-

Is het moeilijk om die kindjes los te

Hoe ziet jouw verjaardag er uit?

dag heb ik er wel een lap op gegeven. Een

laten op schoolrijpe leeftijd?

Er is veel leven rondom jou, maar toch

memorabel tuinfeest met familie, vrienden

sta je alleen in je job.

en ouders van de kindjes…

Ik vertel hen vooraf over het afscheid en

Martine: Inderdaad. Ik heb elf jaar gewerkt in

Wie laten we volgende keer een

we maken er een feest van met cadeautjes

een crèche. De eerste maanden als onthaal-

kaarsje uitblazen, Martine?

en taart. Maar ’t is toch telkens weer even

moeder miste ik het contact met collega’s

slikken. Gelukkig kan ik het verdere parcours

wel een beetje. Maar ik vond vlug mijn weg.

Martine: Véronique en Dominique Gabriëls.

van vele van die kinderen volgen of kom

Ik geniet van de babbeltjes met de ouders ’s

Twee zussen, geen tweeling, maar wel jarig

ik er eentje jaren later nog eens tegen. Ik

morgens en ’s avonds en ik ontmoet andere

op dezelfde dag. Ik heb, onder andere, aan

herken dan meestal nog de snoetjes, maar

onthaalmoeders geregeld op bijscholingen

hen heel veel steun gehad na de woning-

zij herinneren mij vaak niet meer. (lacht) Ach,

en workshops.

brand. n

Martine: Je weet dat dat moment komt.

ik had veel vroeger al met kindjes moeten Opgetekend door Chris Isaïe.

COLOF ON : Infogem is een uitgave van gemeente Berlare | jaargang 18, nr. 4 | v.u.: Katja Gabriëls, Dorp 22, Berlare redactieraad: Phyllis Bauwens, Emmy Bonnarens, Katja Gabriëls, Bob Pieters, Isabel Six en Tom Van Acker eindredactie: Bob Pieters | vormgeving: Gert Van Kerckhove, www.ttpcom.be | druk: drukkerij De Canck, Wetteren oplage: 6.700 ex. | coördinatie fotografie: Bert Van der Linden redactieadres: communicatiedienst - Dorp 22, Berlare - infogem@berlare.be - 052 43 23 30

48

berlare

UiTagenda: vrijetijdsactiviteiten ten laatste ingeven op 6 augustus op www.UiTdatabank.be Inschrijven op de maandelijkse e-nieuwsbrief via de startpagina van www.berlare.be Gemeente Berlare op Twitter: www.twitter.com/gemeenteberlare


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.