Goes magazine editie 1

Page 1

LEES, KIJK EN BELEEF

editie 1 | januari 2024 | jaargang 55 | uitgave van de gemeente Goes

‘GAAF OM JEZELF TE LEREN VERDEDIGEN’

NIEUWE BURGEMEESTER 10 VRAGEN AAN CEES VAN DEN BOS IN DE TOP VAN NEDERLAND GOES IS EEN ECONOMISCHE TOPLOCATIE


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.