Voorjaarsaanbieding 2024

Page 1

Catalogus

Met o.a. deze nieuwe titels!

Voorjaarsaanbieding 2024 Voorjaar 2024

Koster
t geverij Boekhandel
Gebr.
Ui

Schrijf u in op onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe uitgaven en aanbiedingen. Ga daarvoor naar:

www.gebrkoster.nl

Informatie

Voor het bestellen van en informatie over onze uitgaven kunt contact opnemen met:

Uitgeverij Gebr. Koster

Bezoekadres: Nairacstraat 17 3771 AW Barneveld

T. (0342) 41 69 86 E. uitgeverij@gebrkoster.nl

Bij rechtstreekse bestellingen leveren wij aan de boekhandel franco per vervoerscentrale. Per post of bode worden vrachtkosten in rekening gebracht.

Al onze uitgaven zijn ook leverbaar via C.B.C. ’t Gulden Boek B.V. te Houten.

Aan particulieren worden bij bestellingen beneden de factuurwaarde van € 35,00 de verzendkosten gedeeltelijk in rekening gebracht.

Jaarlijks verschijnt ook een kinderboekenfolder waarvan, op verzoek, meerdere exemplaren gratis verstrekt worden.

Prijswijzigingen en verschijningsdata van alle in deze fondslijst genoemde titels worden voorbehouden.

Voorjaarsaanbieding 2024 2

Jefta, een verlosser in Israël

Jefta met Samuël en David in één adem noemen? Staat deze richter – waarover weinig gepreekt en geschreven is – in Hebreeën 11?

Ja, want al de Schrift is van God ingegeven. Over een gedeelte daaruit heeft dominee M.T. Al-Chalabi twaalf preken gehouden, namelijk over zevenenveertig verzen van Richteren 11 en 12. In deze overdenkingen worden onder andere de tijd van Jefta, zijn heerlijkheid, zijn roeping, zijn vijanden, zijn wijsheid en zijn dochter aangewezen. Maar vooral: het uit vrije genade geschonken geloof van deze richter, dat heenwijst naar het werk van de Meerdere van Jefta.

Deze God van Jefta leeft nog. Hij werkt, bestendigd en voleindigd Zijn eigen werk – toen en nu niet anders. Onbekeerden, van verre staanden en Gods kinderen kunnen hun weg en staat in de preken terugvinden. Elk wordt eerlijk behandeld. De lijnen die naar vandaag de dag worden doorgetrokken, zijn van aangrijpende ernst.

Ds. M.T. Al-Chalabi is predikant van de Gereformeerde Gemeente te Hilversum. Eerder diende hij de gemeente van Brakel.

Gebonden, ca. 250 bladzijden

ISBN 978-94-6370-271-3

Prijs ca. € 25,90

9 789463 702713

Voorjaarsaanbieding 2024 VERSCHIJNT D.V. APRIL 2024 3

JACQUES VAN DE BAAN

De runencirkel

De waarheid ligt verscholen achter de eenvoud van het bedrog

De wereld wordt opgeschrikt door het droogvallen van grote olievelden, waardoor er een mondiale oliecrisis ontstaat. In het onderzoek naar de oorzaak van deze catastrofe stuit Jeffrey Newman, cryptoloog bij de National Security Agency, op een bedrijf waar een alternatieve brandstof is ontwikkeld die olie overbodig maakt. Een mysterieuze Keltische druïde zet een spoor uit met een cryptische runencrikel. Clyde Ferguson, expert in synthetische biologie, staat Jeffrey bij in het onderzoek. Zij stuiten op een verbijsterende waarheid.

Jacques van de Baan debuteerde in 2012 succesvol met Prooi. Zijn thrillers kenmerken zich door een goede combinatie van spanning en een christelijke boodschap.

Een thriller, gebaseerd op feiten die voor velen onbekend zijn, zoals de olieramp met het platform ‘Deepwater Horizon’ in de Golf van Mexico in 2010. Een doofpot met veel onbekende feiten. Ook de uitvinding van alternatieve brandstof is actueel. Het lijkt erop dat overheden deze goedkope, emissievrije brandstof boycotten om het mislopen van accijnzen te voorkomen. Verbazingwekkende feiten, gepresenteerd in de vorm van een spannend verhaal.

VERSCHIJNT D.V. APRIL 2024

Paperback, 335 bladzijden

ISBN 978-94-6370-279-9

Prijs € 23,90

9 789463 702799
nieuwe uitgave | theologie
JACQUES VAN DE BAAN JACQUES VAN DE BAAN www.gebrkoster.nl PROOI JACQUES VAN DE BAAN JACQUES VAN DE BAAN PROOI GEBR. KOSTER BARNEVELD PROOI JACQUES VAN DE BAAN SERPENT JACQUES VAN DE BAAN JACQUES VAN DE BAAN SERPENT JACQUES VAN DE BAAN Jonathan Vanderbilt, een zevenentwintigjarige oorlogsveteraan, heeft psychische schade opgelopen in Bosnië, Afghanistan en Irak. Hij worstelt met het kwaad dat hij in zijn eigen hart tegenkomt. Als Jonathan terugkeert in de maatschappij, raakt hij in een isolement. Gedreven door een obsessieve drang naar wraak en gerechtigheid stort hij zich vol overgave op misdaadbestrijding met succes. Bij zijn recherchewerk wordt Jonathan geholpen door Naomi Coleman. Zij staat hem bij in een adembenemende wedloop om acht vrouwen te redden van de dood. Inmiddels zit Jonathans hart vol weggestopte pijn. Een zeer gewelddadige tegenstander uit het verleden opent oude wonden. Jonathan wordt gedwongen om diep in de ogen te kijken van het monster in zijn eigen hart. Dat zal hem het leven kosten, of hij moet leren dat vergeving het enige antwoord is op pijn en onrecht. Jacques van de Baan is als militair uitgezonden geweest naar Bosnië. Dit boek is gebaseerd op zijn eigen ervaringen en confronIn 2012 debuteerde Jacques van de Baan succesvol met Prooi roman over de ethische grenzen van de wetenschap. Reformatorisch Dagblad van formaat.’ 4

De ziekenbezoeker

Overdenkingen rond het ziekbed

Ziekenbezoek is een vorm van meeleven. Vaak is er beschroomdheid om te spreken over de vragen naar de geestelijke gesteldheid van de zieke. Ambtsdragers mogen deze tere zaken zéker niet uit de weg gaan. Wat is het groot als tijdens het bezoek Gods Woord mag opengaan en de Heere Zelf te spreken geeft.

Vanuit pastorale bewogenheid schreef dominee Beens een serie – meditatief getinte - korte overdenkingen waarin het geestelijke element is verweven met het ziek-zijn.

Zijn doel daarbij was om zieken te wijzen op de grote Medicijnmeester en om ziekenbezoekers een handreiking te doen.

Dit boekje is uitermate geschikt om aan zieken cadeau te doen, of om eruit voor te lezen.

Ds. G. Beens is sinds 2004 predikant van de Gereformeerde Gemeente te Kootwijkerbroek

Gebonden, 95 bladzijden

ISBN 978-90-5551-647-6

Prijs € 12,90

9 789055 516476

VERSCHIJNT D.V. APRIL 2024 Voorjaarsaanbieding 2024
GESCHENKBOE K J E -EOBKNEHCSEG K J E 5
HERDRUK -

Door de woestijn naar Kanaän

Verhalen uit vroeger jaren

In dit boek zijn veertig verhalen bijeengebracht. Er wordt iets weergegeven uit het leven van Gods kinderen uit vroeger jaren en in een ander verhaal gaat het om een stukje kerkgeschiedenis of om een bijzonder voorval.

De titel is ontleend aan wat we lezen in het verhaal over Kaatje van der Wekken (1813-1885).

Toen zij pas op de weg des levens was, dacht ze dat ze niet meer zoveel last zou hebben van de zonde. Nu was ze er, en ze zou spoedig naar de hemel gaan. Ze bezocht in die tijd een oude christin. Ze stortte haar hart voor haar uit. ‘Meisjelief’, zei die vrouw, ‘denk nu niet dat je de strijd te boven bent, nu begint de strijd pas goed. Welkom in het strijdperk.’ Kaatje begreep de woorden van die vrouw niet, en ze geloofde ze ook niet. Maar later heeft ze er vaak aan moeten denken, toen wist ze het bij ondervinding: ja, de reis loopt door de woestijn naar Kanaän.

VERSCHIJNT D.V. APRIL 2024

Gebonden, ca. 125 bladzijden

ISBN 978-94-6370-276-8

Prijs ca. € 14,50

9 789463 702768
Bij ieder verhaal is een illustratie gevoegd.
nieuwe uitgave | theologie A. BEL
6

In Hem is geen onrecht

Overdenkingen bij de Dordtse Leerregels

Dit boek bevat overdenkingen over de Dordste Leerregels, gehouden in de Gereformeerde Gemeente te De Valk – Wekerom tijdens gemeenteavonden. Na de behandeling van de geschiedenis van de Dordtse Synode en de Dordtse Leerregels worden de hoofdstukken mediterend overdacht.

Hoe helder hebben onze vaderen het eenzijdig genadewerk Gods in de harten van in zichzelf dode zondaren verwoord. De verkiezing van de Vader als de bron, waar alles uit voortkomt. De verzoening door voldoening van de Zoon, waar alles op rust. De zaligmakende werking van de Heilige Geest, waardoor alles wordt toegepast in het hart.

Op pastorale wijze wordt in onze Dordtse Leerregels niet alleen geleerd hoe het is, maar ook aangewezen hoe het gaat als God een mens trekt uit de macht der duisternis en brengt tot Zijn wonderbaar licht.

VERSCHIJNT D.V. MAART 2024

Gebonden, 425 bladzijden

ISBN 978-94-6370-229-4

Prijs € 32,50

9 789463 702294
Voo rjaarsaan bieding 2024
7

C. DUBBELD

Bekeer mij …

Bijbels dagboek voor kinderen

9 789463 700498

Bekeer mij … is een Bijbels dagboek voor kinderen van 8 – 12 jaar. Elke dag wordt een (deel van een) hoofdstuk uit de bijbelse geschiedenis aan de orde gesteld. Op eenvoudige wijze wordt de betekenis van Gods Woord toegepast op het leven van de kinderen. De rode draad die door dit dagboek loopt, is de noodzaak en de mogelijkheid van waarachtige bekering. Kinderen worden aangespoord om de Heere te zoeken terwijl Hij te vinden is.

VERSCHENEN

Gebonden, 375 bladzijden

ISBN 978-94-6370-049-8

Prijs € 19,90

nieuwe uitgave | theologie
8
HERDRUK

Gods daden herdacht

Vijfenzeventig jaar Gereformeerde

Gemeente in Nederland - Arnemuiden

In dit herdenkingsboekje is een kort historisch overzicht weergegeven van de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Arnemuiden.

De eerste dienst werd al belegt in de tijd van de oorlog, begin 1942. Pas op 18 september 1948 vindt de officiële instituering van de gemeente plaats. Dominee De Wit leidt deze dienst aan de hand van Mattheüs 28 vers 20: ‘En zie, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.’

Op 23 februari 1953 leidt dominee Rijksen als consulent de dienst van de ingebruikname van de nieuwe kerk.

Op 29 juni 1983 is de blijdschap groot als kandidaat Verhoeks het beroep wat de gemeente op hem uitbracht mag aannemen. Voor het eerst in de geschiedenis een eigen herder en leraar. Dominee Verhoeks mag de gemeente dienen tot zijn vertrek naar Ederveen in 1991.

Op 15 september 2009 breekt de dag aan dat de gemeente in Arnemuiden weer een eigen predikant krijgt, in de persoon van dominee M. Krijgsman. In indrukwekkende diensten wordt de dominee bevestigd en doet hij intrede. Dominee Krijgsman mag vaak met veel opening Gods Woord uitdragen. Maar ook aan deze ambtsperiode komt een eind als de gemeente van De Beek-Uddel voor de tiende keer een beroep uitbrengt op dominee Krijgsman.

In september 2023 herdenkt de gemeente haar 75-jarig bestaan. In deze bundel zijn enkele preken opgenomen van dominee W. Verhoeks en dominee M. Krijgsman. Ook de herdenkingsdienst, gehouden door dominee M. Krijgsman, bij het 75-jarig jubileum op 19 september 2023 is in deze bundel opgenomen.

Gebonden, ca. 200 bladzijden

ISBN 978-94-6370-280-5

Prijs ca. € 24,75

9 789463 702805

DS. W. VERHOEKS/DS. M. KRIJGSMAN
VERSCHIJNT D.V. APRIL/MEI 2024 Voorjaarsaanbieding 9
Op hogen toon (voor de zanger)

Psalmen met bovenstem

In verschillende plaatsen in Nederland onstonden in de loop der jaren bovenstemgroepen. Zo startte in 2014 in Leerdam een groep zangers onder leiding van Martijn den Haan. Hij maakte een bovenstemboekje met een aantal Psalmen. Als leerkracht gebruikte hij het boekje ook op school.

In dit boekje staat de melodie van de Psalm en de bovenstem genoteerd. Ook de tekst van twee coupletten is bij elke Psalm opgenomen. Het is een vereenvoudigde versie van de koraalbundel Op hogen toon waarin deze Psalmen staan met bijpassende orgelzettingen.

VERSCHENEN

Geniet, 72 bladzijden

ISBN 978-94-6370-021-4

Prijs € 5,95

9 789463 700214
nieuwe uitgave | theologie
MARTIJN DEN HAAN
10
HERDRUK

Rouw

VRouw

MARGONDA HARTMAN-VAN DER VLIES/ BETTIE VERSLUIS

ragen die kinderen uit onwetendheid en angst kunnen stellen rond een begrafenis. Herkent u dit?

Wat is het moeilijk om rond zo’n teer onderwerp te praten met jonge kinderen, in een week waarin toch al zoveel op u afkomt en waarin u zelf ook veel moet verwerken.

In het bijzonder geldt dat wel een kind met een autistische stoornis. Dat is een kind dat concreet denkt en zaken letterlijk neemt.

Dit boekje is uit de praktijk ontstaan. De auteurs zijn beide werkzaam (geweest) op een school voor speciaal basisonderwijs. Kinderen hadden houvast aan tekeningen waarin emoties duidelijk te zien zijn.

Zo ontstond dit boekje om met behulp hiervan te kunnen spreken met uw kind over het verdriet. In dit boekje vindt u kaartjes met plaatjes die u kunt gebruiken als een picto bij het dagritme.

Gebonden, 47 bladzijden

ISBN 978-90-5551-645-2

Prijs € 12,90

“Mama, wat moet ik dan zeggen?”

“Wat gaan we dan doen?”

“En daarna dan?”

“O mama! Maar moet ik dan álle kleren passen?”

“Nou, er staat toch: in gepaste kleding?”

9

zoveel zaken letbasiswerden tekehadden. hoort. dagritme.
789055 516452
VERSCHENEN
Voorjaarsaanbieding
11
HERDRUK

Heil in Sions

Ds. S. Maljaars (1968) is predikant van de Gereformeerde Gemeente te ’s-Gravenpolder. Eerder diende hij de gemeenten van Middelharnis en Meliskerke.

Koning

Vier feeststoffen over Psalm 68

Dominee S. Maljaars, predikant van de Gereformeerde Gemeente van ’s-Gravenpolder, heeft vier preken gehouden over Psalm 68. Het zijn feeststoffen, want deze preken betreffen een stof voor na Pasen (vers 2-4), voor de Hemelvaartsdag (vers 19), voor de Weeszondag (vers 25-28) en voor na Pinksteren (vers 32).

Dominee Maljaars laat zien dat de Kerk van het Oude Testament niet op een andere wijze zalig is geworden dan de Kerk van het Nieuwe Testament. Een zondaar moet als een wederhorige door Christus uit de gevangenis worden bevrijd. Hij is opgevaren in de hoogte om Zijn verdiende gaven uit te delen onder de mensen. Tot aan het eind der dagen zal daarom worden vervuld:

Zij zullen U, van allen kant, Zelfs uit het allerverste land, Vereren met geschenken. 9

Gebonden, 114 bladzijden

ISBN 978-94-6370-238-6

Prijs € 13,90

VERSCHENEN nieuwe uitgave | theologie
789463 702386
-GESCHENKBOE K J E -EOBKNEHCSEG K J E 12

De witte keursteen

Bijbels dagboek

Uit de nagelaten geschriften van dominee J. Pannekoek (1916-1971) is een dagboek samengesteld. Zo is er voor elke dag een moment van overdenking.

Op een gunnende maar ook indringende wijze wordt de noodzaak van bekering en de praktijk van de godzaligheid aan het hart gelegd.

Dominee Pannekoek schrijft: ‘Het volk dat in Sion wordt wedergeboren tot een levende hoop, heeft Christus tot een Fontein. Het is groot wanneer u een oog krijgt op het Lam Gods Dat geslacht is vóór de grondlegging van de wereld. Om met Paulus te mogen zeggen: ‘Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus.’ Maar het is nóg groter om uit kracht van Zijn rechtvaardiging en opstanding de vrijspraak te mogen ontvangen. Zo iemand krijgt de witte keursteen met de nieuwe naam, die niemand kent dan die hem ontvangt.

Samengesteld door mw. G. de Rooij.

Gebonden, 374 bladzijden

ISBN 978-94-6370-195-2

Prijs € 24,90

9 789463 701952

Voorjaarsaanbieding 2024
HERDRUK
13

Kom vanavond met verhalen

Vijftien waargebeurde verhalen uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog, verteld voor jong en oud

Tussen het bevrijde zuiden en het nog steeds bezette noorden, lag in 1944 en 1945 het Land van Heusden en Altena in de frontlinie. Voor de inwoners een angstige en gevaarlijke periode.

Niet alleen kwamen veel mensen om, anderen moesten voor de rest van hun leven de blijvende gevolgen van de benauwde tijd ondervinden.

Ook Gods volk ‘wedervaart enerlei’, maar beschreven wordt hoe de Heere hen in de moeilijkste omstandigheden wel op een bijzondere wijze uithelpt en redt.

Ook als Zijn kinderen het felst verdriet treft in het oorlogsgeweld, wil de Heere op wonderlijke wijze troost en kracht schenken.

Zowel het een als het ander komt naar voren in de opgetekende verhalen.

Met illustraties van: Adri Burghout

VERSCHIJNT

Gebonden, ca. 60 bladzijden

ISBN 978-94-6370-275-1

Prijs ca. € 15,90

“Kom vanavond met verhalen hoe de oorlog is verdwenen, en herhaal ze honderd malen: alle malen zal ik wenen.”

9 789463

702751
D.V. MEI 2024
uitgave | theologie
nieuwe
14

Maak Uwe weldaân wonderbaar

Dertig historische verhalen waarin Gods daden uitblinken

In deze verhalenbundel vertelt de auteur over de (kerk)geschiedenis. Het gaat over de ondergang van de Titanic, het schip dat niet zou vergaan of zinken.

We lezen over bekende personen als William Guthrie of Ulrich Zwingli, de Zwitserse kerkhervormer. Verder worden er minder bekende personen beschreven, zoals het weesmeisje Sara of de Godvrezende weduwe Fincke.

Uit deze vertellingen blijkt duidelijk wat we lezen in Psalm 17 vers 4 (berijmd):

Maak Uwe weldaân wonderbaar, Gij, die Uw kind’ren wilt behoeden Voor ‘s vijands macht en vrees’lijk woeden, En hen beschermt in ‘t grootst gevaar.

Gebonden, 120 bladzijden

ISBN 978-94-6370-255-3

Prijs € 14,50

9 789463 702553
VERSCHENEN
Voorjaarsaanbieding 2024
15
HERDRUK

DS. A. VERSCHUURE

Ds. A. Verschuure (1970) is predikant van de Gereformeerde Gemeente te Genemuiden. Eerder diende hij de gemeente van Krabbendijke, Scherpenzeel en Capelle aan den IJsselMiddelwatering.

De gave Gods

Vier preken uit het evangelie van Johannes

De Heere Jezus zegt tegen Nicodémus: ‘Gijlieden moet wederom geboren worden’ (Joh. 3). Deze woorden wijzen op de noodzaak van dit Godswonder en het werk van de Heilige Geest.

Uit de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw (Joh. 4) blijkt enerzijds hoe de zondaar wordt verbroken en verbrijzeld door Gods goedertierenheid en barmhartigheid. Anderzijds hoe Gods recht en heiligheid de zondaar doen beven en hem schuldig stellen. Zo ontvangt een verloren zondaar de zaligheid als de Heere persoonlijk gaat spreken, en Zich in de weg van het wonder en het recht bekendmaakt en zegt: ‘Ik ben het, Die met u spreek.’

De gelijkenis van Christus als de Deur der schapen (Joh. 10) geeft onderwijs in de noodzaak van het ingaan door de Deur. Maar spreekt ook van een ‘thuiskomen’, van een door Christus gelegd te worden aan het kloppende liefdeshart des Vaders.

VERSCHIJNT D.V. APRIL 2024

Gebonden, ca. 125 bladzijden

ISBN 978-94-6370-277-5

Prijs ca. € 13,90

9 789463 702775
HERDRUK | theologie
GESCHENKBOE
J
-EOBKNEHCSEG K J E 16
-
K
E

‘Zoek Jezus vroeg’

Vragen van ds. L.G.C. Ledeboer voor kinderen uitgelegd

Dominee D. de Wit heeft dit boekje geschreven naar aanleiding van het bekende ‘Klein vragenboekje’, dat dominee L.G.C. Ledeboer (1808-1863) voor kinderen heeft geschreven.

De vragen en antwoorden worden door dominee

De Wit op eenvoudige wijze uitgelegd. Hij houdt de kinderen steeds voor dat het nodig is bekeerd te worden en wekt hen op daar de Heere om te blijven vragen.

Ds. D. de Wit (1964) is predikant van de Gereformeerde Gemeente te Kesteren. Eerder diende hij de gemeenten van Nieuw-Beijerland, Rijssen-West, Barneveld-Centrum en Borssele.

Gebonden, 104 bladzijden

ISBN 978-94-6370-243-0

Prijs € 11,90

VERSCHIJNT D.V. APRIL 2024 Voorjaarsaanbieding 2024
HERDRUK DS. D. DE WIT
9 789463 702430
17
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.