De Nekker september-oktober 2017

Page 8

heek

t biblio

BIB E D N I S E URTJ

U S E E L R O VO

x

Ben je tussen 5 en 7 jaar  ? Dan heb jij de beste oren om te komen luisteren naar een verhaal in een vreemde taal : op woensdag 27 september van 15u tot 16u naar een verhaal in het Kikongo, op woensdag 25 oktober van 15u tot 16u naar een digitaal verhaal. Ben je zelf een Brusselaar die een andere taal spreekt dan Nederlands of Frans en wil je wel eens voorlezen aan ons nieuwsgierige publiek  ? Geef dan zeker een seintje aan ellen.vancauwelaert@brunette.brucity.be.

T

ODIGT UI

EP N LEESGRO AG & VERWEND TALE WEEK I START DIG

Als het weer vroeg donker wordt, begint de leesgroep van de bib te lezen. Een boek dat lees-stof tot nadenken biedt, luisteren naar wat anderen over dit boek vertellen, ideeën aanvullen of tegen elkaar op laten botsten,… Misschien is de leesgroep wel iets voor jou ? Kom het gewoon eens proberen.

.

Op 21 oktober verwent de bibliotheek haar klanten. Wie die dag langskomt krijgt koffie bij de krant. In de namiddag presenteren Okra en KWB, naar aanleiding van de digitale week, een hele praktische uiteenzetting over veilig internetgebruik. Zaterdag 21 oktober van 10u tot 17u, lezing om 14u. Inschrijven hiervoor kan door een mailtje te sturen naar annemie.vanisterdael@brunette.brucity.be.

Bibliotheek Brussel-Laken, Emile Bockstaellaan 107, 1020 Laken – www.brussel-laken.bibliotheek.be – Volg ons op Facebook

Ook Peter Willems liet zich voor de muurschildering aan de ingang van het T&T-park in 2014 al inspireren door het verhaal van de vos. Kan jij hem op heterdaad betrappen ?

Leesteken leest één keer per maand op donderdagavond om 19u30. Wie interesse heeft, kan een mailtje sturen naar isabelle.deturck@brunette.brucity.be.

efenkans LEZEN : O

SAMEN

De Nekker - september-oktober 2017

s

Nederland

Nekkersdal en de bib slaan de handen in elkaar en starten een samenleesgroep speciaal voor anderstaligen die hun Nederlands willen oefenen. Hiervoor zoeken we gemotiveerde Nederlandstaligen die de groep wekelijks of tweewekelijks willen bijstaan. Interesse ? Contacteer annemie.vanisterdael@brunette.brucity.be of steffi.decuyper@nekkersdal.be.

D

8

.

AAL VAN H R E V T HE & TAXIS R U O T N E VOS VA

De ene dag lijkt alles normaal. Je neemt de tijd om te ontbijten, je eet een eitje, met een kop koffie, of wat slootwater, je overschouwt de situatie, het onveranderlijke landschap dat je elke dag zo vertrouwd lijkt. Je groet je buurman, zwaait naar een passant. Je ziet iemand naar zijn werk vertrekken op exact hetzelfde uur als alle voorgaande dagen. ‘s Avonds krijgen kippen hun eten – er is een beurtrol, iedereen kent zijn taak. De ene dag regent het, de andere dag schijnt de zon. Heel af en toe valt er nog eens sneeuw. Met andere woorden, het leven gaat zijn gangetje. En dan, ineens, gebeurt er iets, iets dat alles op zijn kop zet, het evenwicht verstoort. De stadsfabel ‘De Vos van Tour & Taxis’ ontstond omdat het volgens de makers, buurtbewoners Ruth Plaizier en Jan Ducheyne, belangrijk is dat er verhalen zijn. Verhalen brengen mensen dichter bij elkaar. Bij voorleesmomenten, voor het slapengaan, maar ook in de publieke ruimte. De keuze voor een vos als centrale figuur was de logica zelve. Vermits er effectief een vos rondloopt in het park van Tour & Taxis, die het evenwicht verstoort. Er is ook sprake van ‘de menselijke vos’. Er zijn de plannen met het park waar aannemers en buurtbewoners tegenover elkaar staan. ‘De Vos van Tour & Taxis’ wordt binnenkort uitgegeven in samenwerking met Nekkersdal. Hiervoor zijn we nog op zoek naar een uitgeverij en sponsors. In het najaar plannen de makers ook een reeks voorleesmomenten. Interesse om er een te boeken ? Neem dan zeker contact op ! De vastgelegde data vind je terug op de website en in de nieuwsbrief van Nekkersdal.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.