Gmina Cisna - usłysz siebie

Page 1


Gmina Cisna – miejsce magiczne. Tu, w zaczarowanych Bieszczadach, odkryjecie niepowtarzalną przyrodę, klimatyczne zakątki oraz życzliwych i kreatywnych mieszkańców. Co roku odwiedza nas wielu turystów, którzy poszukują wyjątkowej atmosfery. Dziękujemy tym, którzy byli u nas po raz pierwszy i tym, którzy urzeczeni harmonią i pięknem powracają co roku. Tu czas zatrzymuje się w miejscu, a życie nabiera nowego sensu. Przyjedź i – jak mawiamy - usłysz siebie. Wójt Gminy Cisna Renata Szczepańska

The Municipality of Cisna – a magic land. You will find here the unique nature, beautiful countryside, kind and creative people. Every year many tourists visit Bieszczady to admire peace and harmony of the mountains. Thank you to all who come here regularly as well as for the first time. Bieszczady is a place where time stops and life takes on new meaning. Come and – as we say – listen to yourself. Mayor of The Municipality of Cisna Renata Szczepańska 2


Gemeinde Cisna – das Zauberland. Sie finden hier einzigartige Natur, außergewöhnliches Klima, freundliche und kreative Einwohner. Jedes Jahr zu Bieszczady kommen Menschen, die eine ungewöhnliche Atmosphäre suchen. Wir bedanken uns sowohl bei denen, die uns zum ersten Mal besuchten, als auch bei denen, die jedes Jahr zurückkommen, begeistert von Harmonie und Schönheit des Landes. Zeit stoppt hier an der Stelle, Leben nimmt eine neue Bedeutung. Komm und – wie man hier sagt – höre Dir zu. Bürgermeister der Gemeinde Cisna Renata Szczepańska

La communauté de Cisna – un lieu magique. Vous allez y découvrir une nature unique, des endroits magnifiques et des habitants bienveillants et créatifs. Chaque année nous accueillons un grand nombre de touristes qui sont à la recherche d`une ambiance exceptionnelle, qui admirent la paix, l`harmonie et la beauté des montagnes. Nous remercions tous ceux qui reviennent chez nous régulièrement, comme ceux qui viennent pour la première fois. Bieszczady, l`endroit où le temps s’arrête et la vie prend un nouveau sens. Venez et restez a l`écoute de vous-même. 3 Le Maire de la communauté de Cisna Renata Szczepańska


WIOSNA

SPRING/ FRÜHLING/ PRINTEMPS

4


5


WIOSNA PEŁNA WYZWAŃ

SPRING FULL OF CHALLENGES/ FRÜHLING VOLLER HERAUSFORDERUNGEN/ PRINTEMPS PLEIN DE DÉFIS

6


7 Park linowy


LATO

SUMMER/ SOMMER/ ÉTÉ

8


Bieszczadzka Kolejka Leśna

9


LETNIA STOLICA BIESZCZAD

SUMMER CAPITAL OF BIESZCZADY/ DIE SOMMER-HAUPTSTADT DER BIESZCZADY/ LA CAPITALE D` ÉTÉ DE BIESZCZADY

10 „Bieg Rzeźnika”


11 Wszechstronny Konkurs Konia Bieszczadzkiego


JESIEŃ

AUTUMN/ HERBST/ AUTOMNE

12


13


ZŁOTA POLSKA JESIEŃ

POLISH GOLDEN AUTUMN/ POLNISCH GOLDENER HERBST/ L`AUTOMNE POLONAIS DORÉ

14 Maraton Bieszczadzki


15


ZIMA

WINTER/ WINTER/ HIVER

16


17


AKTYWNA ZIMA

ACTIVE WINTER/ AKTIV IM WINTER/ L`HIVER ACTIF

18 Bieg narciarski „Tropem wilka”


Schronisko „Chatka Puchatka” – Połonina Wetlińska

19


ZABYTKI I OBIEKTY SAKRALNE

HISTORY AND RELIGION SITES/ DENKMÄLER UND SAKRALE OBJEKTE/ MONUMENTS ET LIEUX DE CULTE

20 Cerkiew w Łopience


21 Nagrobek z XVIII w.


GASTRONOMIA

EATING & DRINKING/ GASTRONOMIE/ GASTRONOMIE

22


23


G ALE R I E

ART GALLERIES/ KUNSTGALERIEN/ GALLERIES D`ART

24


25


IMPREZY

EVENTS/ VERANSTALTUNGEN/ ÉVÉNEMENTS

26 Dni Gminy Cisna

„Bies Czad Blues”


Festiwal „Natchnieni Bieszczadem”

27 Festiwal „Rozsypaniec”


PRZYDATNE INFORMACJE/ USEFUL INFORMATION/ NÜTZLICHE HINWEISE/ INFORMATIONS UTILES jak dojechać/ online travel service/ online reiseservice/ comment s`y rendre www.arrivabus.pl www.e-podroznik.pl ważne kontakty/ important phone numbers/ wichtige telefonnummern/ numéros de téléphone importants Cisna Informacja Turystyczna/ Tourist Information Office/ Touristische Information/ Information Touristique e-mail: informacja@cisna.pl, tel. kom. 502 053 963, tel. 13 468 64 65 GOPR/ Mountain Rescue Service/ Bergrettungsdienst/ Secours en montagne GOPR tel. kom. 601 100 300, tel. 13 463 22 04 Urząd Gminy/ Municipal Office/ Gemeindeamt/ Mairie tel. 13 468 63 07 Urząd Pocztowy/ Post Office/ Post/ Bureau de poste tel. 13 468 63 30 Ośrodek Zdrowia/ Medical Service/ Arzt/ Centre de santé tel. 13 468 63 12 Stomatolog/ Dentist/ Zahnarzt/ Dentiste tel. kom. 505 167 345 Punkt apteczny/ Pharmacy/ Apotheke/ Pharmacie tel. 13 468 64 62 Odział PKO BP (oraz bankomat)/ Bank Office (ATM)/ Bankfiliale PKO BP (Geldautomat)/ Agence bancaire PKO BP avec guichet automatique tel. 13 468 45 20 Stacja Paliw/ Gas Station/ Tankstelle/ Station d`essence tel. 13 468 63 21 Wetlina Informacja Turystyczna/ Tourist Information Office/ Touristische Information/ Information Touristique tel. kom. 607 972 163 Stacja Paliw/ Gas Station/ Tankstelle/ Station d`essence tel. 13 468 46 08 pozostałe punkty it w bieszczadach/ other tourist information offices/ andere touristische information büros/ autres bureaux d`information touristique Lesko tel. 13 469 66 95 Sanok tel. 13 464 45 33 Polańczyk tel. 13 470 30 28 Lutowiska tel. 13 461 03 13 Ustrzyki Dolne tel. 13 471 11 30 Czarna tel. 13 461 90 32 Baligród tel. 13 468 40 04

28


GODZINY OTWARCIA IT W CISNEJ/ OPENING HOURS OF TOURIST INFORMATION OFFICE IN CISNA/ ÖFFNUNGSZEITEN DES TOURISTISCHEN INFORMATION BÜRO IN CISNA/ HORAIRES D`OUVERTURE DE L`INFORMATION TOURISTIQUE À CISNA

Gminne Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej

1 lipca (July/ Juli/ Juillet) - 31 sierpnia (August/ August/ Août): pn. - pt. 8-20, sb. 8-16, nd. 9-17/ MON - FRI 8.00am - 8.00pm, SAT 8.00am - 4.00pm, SUN 9.00am-5pm/ Mo.- Fr. 8-20, Sa. 8-16, So. 9-17/ du lundi au vendredi 8h à 20h, le samedi 8h à 16h, le dimanche 9h à 17h,1 września (September/ Septembre) - 30 czerwca (June/ Juni/ Juin): pn. - pt. 8-18, sb. 8-16/ MON - FRI 8.00am - 6.00pm, SAT 8.00am - 4.00pm/ Mo.- Fr. 8-18, Sa. 8-16/ du lundi au vendredi 8h à 18h, le samedi 8h à 16h 29


DO ZOBACZENIA! SEE YOU!/ WIR SEHEN UNS!/ AU REVOIR!

Skład i druk: Drukarnia Beltrani S.J. na zlecenie Gminnego Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej 2014 Autorzy zdjęć: Ewa i Marcin Scelina, Marek Kusiak, Wojciech Juda, Sylwia Wieleba-Maślany, Bogusław Bajorek, Krzysztof Francuz, Biuro Podróży „Dzikie Bieszczady”, Marcin Hajdyła, arch. Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej, Osada Magury, arch. Nadleśnictwa Cisna, Grzegorz Grabowski, Tomasz Kudełka, Tomasz Kwiatkowski, Marek Władyka, Michał Kucharski, Paweł Lewandowski,Adrian Śmigiel, O.W. „Solny”, Szynk na Zamościu,Agata Rozmysłowicz, Karczma „Paweł nie całkiem święty...”, Kazimierz Drelich, Galeria Fantasmagoria, Jolanta Bryk, Elżbieta Łękowska, arch. Festiwalu „Natchnieni Bieszczadem”, Małgorzata Kilarecka

www.cisna.pl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.