Poldermagazine nr. 2

Page 5

Polder magazine |

5

ERELD

Een smalle opening in het groen leidt naar een fijn binnenplaatsje met grasmat. ,,Een heerlijk rustig plekje, ideaal voor een picknick.’’

Met lege handen vertrekt niemand; de biologische groenten staan er om van te genieten… De cirkelvormen trekken de aandacht. ,,Een vriend van ons heeft het zo ontworpen. Het beplantingsplan heb ik zelf gemaakt.’’ En daarbij ben je als biologisch tuinierder natuurlijk wel afhankelijk van de natuur. Daarom prijkt er tussen de prei, pompoenen, boontjes en verschillende soorten sla nu ook een afdeling met schaduwplanten; onder andere diverse soorten hosta. ,,De bomen en struiken in de windsingel zijn flink gegroeid en houden de zon hier nu wat weg.’’ Een cirkel verderop groeien de bloemen en kruiden. Van dropplant tot venkel en lavendel en van goudsbloem tot smeerwortel. Smeerwortel? Dat is toch onkruid? ,,Het is inderdaad een wilde plant, maar wij maken er tinctuur van. Werkt fantastisch bij kneuzingen en verstuikingen.’’

In het centrum van de tuin staat een prieeltje, waar gewoon eventjes genoten móét worden van al dat moois vinden (v.l.n.r.) Ria, Marjolein en Meta.

Kleurrijk en smakelijk!


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.