Page 1

Jaargang 1, nr. 1 augustus ’13

GBS Het Talent Bezoekadres Jan v. Riebeeckstraat 27 3752 XK Bunschoten Postadres Postbus 105 3750 GC Bunschoten Tel. : 033-2983305 info@gbshettalent.nl www.gbshettalent.nl

Nieuwsbrief Nieuw schooljaar gestart

V

andaag opent onze nieuwe basisschool “Het Talent” haar deuren. In de vakantie zijn er, voor zover wij weten met de kinderen geen ernstige ongelukken gebeurd en daar zijn we de Here heel dankbaar voor. We mogen allen weten dat de Here ons nabij is ook in het komende schooljaar. Om leerlingen en leraren, maar ook ouders goed te leren kennen worden in de eerste schoolweek allerlei leuke activiteiten georganiseerd in en rondom Het Talent. Ook uw aanwezigheid wordt van harte op prijs gesteld. We willen langs deze weg ook alle ouders bedanken die ons deze week helpen bij de verschillende activiteiten. Maandag 2 sept.: Vandaag zullen alle leraren met hun eigen groep een leuke invulling aan de dag geven. Er zullen onder andere kennismakingspelletjes gespeeld worden om zo een leuke start te maken met elkaar.

Dinsdag 3 sept.:

Woensdag 4 sept.:

Op dinsdagochtend willen we met alle kinderen beginnen met een gezamenlijk ontbijt in de klas. De A.C. zorgt voor het ontbijt (eten en drinken) en de kinderen brengen zelf van thuis een bord, een beker en bestek mee.

Op woensdag is er een barbecue voor alle leerlingen en hun ouders (ook andere gezinsleden zijn welkom!). Hierover heeft u -voor de zomervakantie- al een aparte aanmeldingsbrief over ontvangen. Omdat er geen gezamenlijk moment is om de maaltijd te beginnen, vragen wij u zelf met uw kinderen een zegen te vragen over deze maaltijd.

Na het ontbijt gaan de kinderen uit de groepen 1 tot en met 4 op speurpuzzeltocht door de buurt rondom het Talent. Onderweg zijn er punten waar ze een spelletje mogen doen of wat lekkers krijgen. Na het ontbijt gaan de kinderen uit de groepen 5 tot en met groep 8 zich voorbereiden op een Talentenjacht. De Talentenjacht begint om 10.30 uur. Er zal een echte jury en prijzen zijn en de nummers 1,2 en 3 mogen daarnaast optreden tijdens de barbecue van woensdag 4 september. ’s Middags gaan groep 5 tot en met groep 8 op speurpuzzeltocht. Niet alleen rondom de school, maar ook in de buurt(en) waar de kinderen van school wonen.

Donderdag 5 sept.: Op de openingsavond zullen we met God beginnen en in ons gebed en o.a. een zegen vragen over het komende schooljaar. De informatierondes vinden plaats in de klas van de leerkracht(en) van uw kind(eren). U kunt informatie verwachten over allerhande klassenzaken .Ook is er ruime gelegenheid tot het stellen van vragen. Aansluitend is er nog een informeel samenzijn in de hal van de school. We stellen het bijzonder op prijs als u uw belangstelling toont door uw aanwezigheid.

Programma officiële opening van het schooljaar op donderdag 5 september a.s 19.00 uur – 19.30 uur 19.30 uur – 19.45 uur 20.00 uur – 20.45 uur 20.45 uur - 21. 30 uur 21.30 uur – 22.00 uur

Opening en algemene informatie Pauze (koffie en thee) 1e Informatieronde in de groepen 2e Informatieronde in de groepen Hapje en een drankje

In dit nummer Nieuw schooljaar

1

Jaarboekje 2013/2014

2

schoolfotograaf

2

Nieuwe website

2

Verjaardagen 2 sep 2 sep 3 sep 3 sep 6 sep 10 sep 10 sep 11 sep 14 sep 15 sep 15 sep 16 sep 16 sep 17 sep 19 sep 20 sep 21 sep 22 sep 23 sep 23 sep 1 okt 2 okt  

Maikel Hartog Glenn Hartogsveld Erwin Hilligehekken Joël Kok Danielle de Graaf Rebecca de Graaf Lente Bast Sef Muys Jordy de Graaf Klaudia Koelewijn Esmee Broer Daan Schep Naomi v/d Vuurst Roy van Triest Rebecca Koelewijn Jenessa Koelewijn Riko Schaap Maybritt Muijs Rosaly van Twillert David Jansen Mirthe Mewe Mieke van der Lugt

3 3 6 8b 8b 1/2 0 4 6 4 8b 7 8b 8a 6 3 4 1 5 8b 3 1

www.twitter.com/ gbshettalent www.facebook.com/ gbshettalent


GBS Het Talent augustus ’13

Pagina 2

Jaarboekje 13/14

U

krijgt deze week het nieuwe jaarboekje met alle gegevens over de school etc. Wilt u, uw eigen gegevens van adres etc. controleren en mocht er iets niet juist zijn weergegeven, dan horen we dat graag van u.

Schoolfotograaf

O

p maandag 30 september a.s. komt de schoolfotograaf op school om alle groepen én ieder kind afzonderlijk te fotograferen. Van 08.30 uur – 09.15 uur is er de gelegenheid om niet schoolgaande broertjes en zusjes op de foto te laten zetten, samen met de broer(tjes) en/of zus(jes) die al op school zitten. Als u hier gebruik van wilt maken, moet u om half negen op school zijn. Wilt u aan uw oudste kind doorgeven of er wel of niet een gezinsfoto gemaakt moet worden. Hij of zij kan dan jongere broertjes en/ of zusjes uit de groep(en) halen en naar u toekomen bij het speellokaal.

Vacature groep 4

Z

oals u weet is er een openstaande vacature voor de woensdag- en vrijdagochtend in groep 4. Rika van Halteren zal de eerste weken zelf voor de groep staan. We hopen u spoedig te kunnen berichten wie er naast haar

Nieuw meubilair

V

orige week zijn er in alle groepen en in de aula's nieuwe computertafels geplaatst. Daarnaast is vrijdag het nieuwe meubilair binnen gekomen. Alle groepen zijn weer gezellig ingericht.

Nieuwe website

B

ij een nieuwe school hoort natuurlijk ook een nieuwe website. Inmiddels is deze site operationeel en dus te bekijken. Het adres is van deze website is: www.gbshettalent.nl. Op deze site zijn al een aantal zaken te vinden: De psalmenlijst met de daarbij behorende teksten en melodieën. Ook de gegevens van de leerkrachten mogen niet ontbreken., alsmede de jaarkalender. Natuurlijk zal de site in de loop van het jaar meer inhoud gaan krijgen. Zo zullen er ook foto’s geplaatst gaan worden van activiteiten. Uit privacyoverwegingen zullen wij nooit close-upfoto’s van uw kind maken met daarbij zijn/haar naam en leeftijd. Heeft u liever dat uw kind helemaal niet gefotografeerd/gefilmd wordt en dat dit op de site wordt geplaatst, laat dit dan weten aan Gerard Heek, gerard@gbshettalent.nl. Behalve via de site is het nieuws ook te volgen via twitter en facebook. Volg ons via @gbshettalent of via facebook.nl/gbshettalent.

Tip van de fotograaf: bij kleurrijke kleding komt de foto beter tot zijn recht.

Van de MR

W

ij zijn blij u te kunnen vertellen dat Ester Annink door u is verkozen tot lid van de oudergeleding van de nieuwe Medezeggenschapsraad van Het Talent. Wij wensen de 'nieuwe' MR veel wijsheid en de zegen van de Here toe.

Ballonnenwedstrijd

O

p 3 juni jl. werd de nieuwe naam bekend gemaakt van Het Talent. De leerlingen lieten ballonnen op met daaraan een kaartje met hun naam. Inmiddels weten we welke ballon de langste afstand heeft afgelegd. Daniël Kok (groep 2) zijn ballon vloog maar liefst 313 km. Hij won de hoofdprijs. Op de tweede plaatst eindigde Sem Koelewijn (groep7 ). Zijn ballon vloog 237 kilometer voor Elsa Huijgen (groep 2) was de derde prijs. Haar ballon vloog de afstand van 226 kilometer. Alle drie kregen zijn een bon van de Inter Toys.

I

Ouderportaal

n dit schooljaar kunt u de ontwikkeling van uw kind weer volgen via het ouderportaal van Parnassys. U zult binnenkort een automatisch gestuurde mail ontvangen met daarin de nieuwe inloggegevens. Het is daarom van belang dat het emailadres dat getoond wordt in het jaarboekje een juiste is. Het is ook mogelijk om een 2de mailadres door te geven, zodat beide ouders op de hoogte blijven van het nieuws. (Doe dit naar gerard@gbshettalent.nl)

[Title will be auto-generated]  

http://www.gbshettalent.nl/images/phocadownload/nummer1.pdf

Advertisement