Soundflex #2

Page 1

f l e k s i b l e s tøj s k æ r m e m e d I n d i v i d u e lt d e s i g n

www.soundflex.dk


SOUNDFLEX profil Støjskærmen SOUNDFLEX fra Lemming Hegn er vurderet til at være blandt de mest effektive støjskærme på markedet. Den er fleksibel i størrelse, design og den er konkurrencedygtig på både pris og kvalitet.

Mest effektiv

Kendt for kvalitet

Akustik- og støjafdelingen i det rådgivende ingeniørfirma Grontmij | Carl Bro vurderer, at SOUNDFLEX fra Lemming Hegn reducerer støj op til dobbelt så effektivt som andre støjskærme.

Lemming Hegn er kendt for at levere gedigne produkter af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser. Det har vi været siden 1956. Med mere end 50 års erfaring i branchen repræsenterer vi i dag en moderne, men traditionsrig hegnsfabrik. Lemming Hegn har stor, teknisk ekspertise og en unik produktion, der følger tidens tendenser.

Fleksibilitet og design Lemming Hegn har udvilklet en fleksibel støjskærm. SOUNDFLEX fremstilles, så støjdæmpningen passer til det aktuelle dæmpningsbehov, og udseendet designes, så støjskærmen falder naturligt ind i omgivelserne.

2

Høj kvalitet til konkurrencedygtige priser


3


SOUNDFLEX dæmper og absorberer

SOUNDFLEX er udviklet i samarbejde med Acoustica, akustik- og støjafdelingen i det rådgivende ingeniørfirma Grontmij | Carl Bro. Acoustica vurderer, at SOUNDFLEX har en støjtæthed på ca. 25 dB. Da en støjskærm

bør have en støjtæthed på ca. 10 dB mere end den ønskede støjreduktion, betyder det i praksis, at SOUNDFLEX kan reducere støj med ca. 15 dB.

SOUNDFLEX plus Lemming Hegn tilbyder også en SOUNDFLEX PLUS-udgave, der egner sig til særlig svært belastende støjgener. Den har en galvaniseret stålkerne, der giver en endnu højere støjtæthed på helt op til 30 dB. SOUNDFLEX PLUS kan derfor reducere støj med ca. 20 dB - det er op til dobbelt så meget som andre støjskærme på markedet.

Absorberende virkning SOUNDFLEX og SOUNDFLEX PLUS har en kerne af mineraluld, der absorberer støj i stedet for at reflektere den. De fleste støjskærme på markedet har en reflekterende overflade. De kaster lydbølgerne tilbage mod støjkilden og generer omgivelserne med endnu mere støj. SOUNDFLEX generer ikke omgivelserne med tilbagekastet støj.

Støjskærmen SOUNDFLEX kan anvendes alle steder, hvor der ønskes effektiv dæmpning af støj fra fx trafik, togdrift eller industri. Det gælder både ved boliger, udendørsarealer og andre steder, hvor der stilles store krav til effektiv støjdæmpning

SOUNDFLEX er modul-opbygget. Modulerne består af store elementer på hhv. 30 x 300 cm og 60 x 300 cm, hvilket sikrer fleksibel tilpasning.

4


Specifikationer for støjskærmen Soundflex Kerne

100 mm mineraluld (ca. 100 kg/m3). SOUNDFLEX plus består af en 1,5 mm galvaniseret stålplade beklædt med mineraluld

Overflade

Plastnet fastholdt af galvaniseret punktsvejset net 100 x 150 mm som standard

Støjskærm

Består af stablede elementer, der styres mellem flangerne på søjler i IPE-profilstål eller træstolper. Det enkelte element måler 0,6 x 3,0 m og er kantet af profilbukket 1,5 mm galvaniseret stålplade, der fastholder det punktsvejsede net. Mellem nederste element og terræn kan afsluttes med et bundskørt i 3 mm varmgalvaniseret stål

Samlinger

Der tætnes med gummiprofiler mellem elementer og søjler

Produktbeskyttelse

SOUNDFLEX er brugsmodelregistreret

SOUNDFLEX kan reducere trafikstøj med op til 20 dB, hvilket er op til dobbelt så meget som andre støjskærme.

Net stålkerne Plastnet mineraluld

5


Opbygning af SOUNDFLEX SOUNDFLEX fremstilles som moduler, der samles af stabile elementer stablet mellem søjler af stål eller træ.

Elementerne (1+2)

Plastnet (4)

Hvert enkelt element samles i en lukket kassette. Det sikrer stor stabilitet og holdbarhed. Elementerne er 3 m brede og kan leveres i højden 600 eller 300 mm. Fladevægten er op til 40 kg/m2.

Et sort plastnet dækker kernen. Plastnettet forhindrer dyr i at ødelægge mineralulden.

Kernen (3) Kernen i et SOUNDFLEX-element består af 100 mm mineraluld. Kernen i SOUNDFLEX plus består af en galvaniseret stålplade beklædt med 50 mm mineraluld på begge sider.

6

Galvaniseret net

Når elementerne stables mellem søjlerne, sættes de sammen med fer og not.

Som det yderste, stabiliserende lag monteres et galvaniseret punktsvejset net. Et standard net har en maskestørrelse på 100 x 150 mm.

Stålsøjler

Fer og not (6)

Elementerne stables mellem varmgalvaniserede stålsøjler (IPE 160). Stablede elementer gør det let at udskifte skadede elementer.

Når elementerne stables mellem søjlerne, sættes de sammen med fer og not. Samlingen mellem elementerne er derfor tæt, og skærmens tværgående stabilitet forøget.

Lister 3 Kernen i et element består af 100 mm mineraluld

Gummilister mellem elementerne er med til at holde kassetten fastspændt og sikre stabilitet samt en hel tæt konstruktion.

Afløb Hvert element har afløb i bunden, så regnvand kan løbe af. Det forlænger levetiden.

Bundskørt Bundskørtet mellem terræn og nederste element består af 3 mm trapez-bukket, varmgalvaniseret stål.

6


Plastnettet forhindrer dyr i at ødelægge mineralulden.

Hvert enkelt element bygges i en lukket kassette. Det sikrer stor stabilitet og holdbarhed.

4

2

1 SOUNDFLEX-elementerne leveres i to størrelser. SOUNDFLEX STANDARD har en støjdæmpning på ca. 15 db.

SOUNDFLEX plus med støjdæmpning på hele ca. 20 db.

7


Fleksibilitet og design

Vi tilbyder fleksible løsninger og imødekommer gerne individuelle ønsker til støjskærmens udseende og design. SOUNDFLEX kan tilpasses, så den falder naturligt ind i ethvert landskab.

Som standard leveres SOUNDFLEX med sort plastnet og punktsvejset net med en maskestørrelse på 100 x 150 mm. Men SOUNDFLEX er fleksibel i sine designmuligheder. Det punktsvejsede net kan bestilles i forskellige maskestørrelser, og plastnettet fås i farverne grå, sort og olivengrøn. Derudover kan dele af støjskærmen leveres i transparent materiale, og de punktsvejsede net kan skiftes ud med andre typer plader. En lakeret overflade giver mulighed for tydelig eksponering af firmalogo eller andet budskab.

SOUNDFLEX kan tilpasses ethvert område. Ønskes en ensartet overflade I en bestemt farve kan dette også leveres, så SOUNDFLEX altid fremstår som en naturlig del af omgivelserne.

8


SOUNDFLEX er velegnet til klatreplanter, og kombineret med et olivengrønt plastnet vil støjskærmen falde smukt ind i naturlige omgivelser.

SOUNDFLEX kan leveres med forskellige maskestørrelser i metalnettet og med plastnet i forskelllige farver.

SOUNDFLEX kan leveres med transparente, lydacryl overflader, hvilket giver dybde og udblik til bagvedliggende omgivelser

9


Enkel opstilling og montering - ingen vedligeholdelse

Montering og vedligeholdelse

Montering Det er vigtigt at sørge for, at en støjskærm er helt tæt i alle samlinger, for tætheden er afgørende for dæmpningseffekten. Når SOUNDFLEX-modulerne stables i stål- eller træsøjlerne, tætnes alle samlinger mellem søjler og skærmelementer med gummiprofiler. SOUNDFLEX monteres desuden med et bundskørt af galvaniseret stål. Bundskørtet dækker eventuelle ujævnheder mellem bunden af støjskærmen og den overflade, skærmen opstilles på. Lemming Hegn tilbyder komplet opsætning og montering af støjskærme.

Vedligeholdelse Maksimal levetid stiller store krav til materialerne. SOUNDFLEX kræver ingen vedligeholdelse. Kvalitetsmaterialer og solid konstruktion betyder, at efterfølgende udskiftning kun er nødvendig ved skader. Her kan det beskadigede element løftes ud mellem de galvaniserede stålstolper og erstattes. Lemming Hegn tilbyder serviceaftaler med henblik på udarbejdelse af status- og tilstandsrapporter samt udbedring af eventuelle skader. Ring og hør nærmere.

10


Lang levetid og genanvendelige materialer beskytter miljøet På grund af langtidsholdbare materialer og unik konstruktion har SOUNDFLEX en lang levetid på op til 50 år. For at undgå spild ved produktionen af SOUNDFLEX fremstilles og leveres alle materialer på fixmål. Det betyder, at efter-

følgende miljøbelastende bearbejdning og tilskæring ikke er nødvendig. Størstedelen af SOUNDFLEX kan genbruges, for det primære materiale er galvaniseret stål, der kan smeltes om og genanvendes i andre produkter.

Klima- og miljøhensyn

11


Hvad er lyd, og hvad er støj?

Støj kan helt kort defineres som ”generende lyde”, og lyde er egentlig gentagne forplantninger af trykbølger gennem luft. Øret registrerer disse tryk- eller lydbølger, hvis styrke oftest måles i decibel (dB). Det menneskelige øre kan opfatte ændringer i lydbølgestyrken helt ned til 1 dB – under forudsætning af, at de to lydniveauer sammenlignes umiddelbart efter hinanden. En forøgelse på 3-5 dB vil derimod opfattes ganske tydeligt. Forøges en lyd med 6-10 dB, vil lydstyrken opleves som fordoblet, og omvendt vil en dæmpning på 6-10 dB opleves som en halvering af lydstyrken. Sagte tale eller hvisken svarer til ca. 30 dB; normal tale på ca. en meters afstand svarer til 60 dB; støj på fortovet ved en stærkt trafikeret bygade kan komme op på 90 dB, og til en rockkoncert kan lydstyrken tæt ved højttalerne snige sig helt op på 120 dB.

12


Trafikstøj nær boligområder giver store gener i forhold til trivsel og ikke mindst huspriser. SOUNDFLEX kan på en enkeltog hurtig måde reducere unødige støjgener.

Men hvornår bliver lyd til støj? Det er på sin vis både individuelt og subjektivt. Tolerancen overfor lyd varierer alt efter det enkelte menneskes lydfølsomhed og præferencer; efter lydens intensitet, frekvensfordeling, styrke og variation hen over døgnet. Eftersom mennesker reagerer individuelt på lyd, oplever ikke nødvendigvis alle den samme type lyd som støj, selvom lydstyrken er den samme. Høje lyde fra virksomheder, industriområder, større værksteder, lufthavne, forlystelsesparker, diverse institutioner og idrætsanlæg, koncertområder, jernbaner og vejtrafik opleves dog generelt som generende og belastende: altså som støj. I Danmark anses vejtrafik for at være den væsentligste kilde til støjbelastning, og særligt i

byområder er støj et problem. Trafikstøj ligger typisk i intervallet 40-80 dB og afhænger blandt andet af typen af køretøj, køretøjets alder og vedligeholdelsesstand; hastighed og køremåde samt vejens belægning.

Vejtype

Nedestående skema angiver nogle eksempler på typiske støjniveauer 10 meter fra midten af forskellige veje:

Hastighed

Trafik

Støj

Motorvej

110 km/t

60.000

82 dB

Landevej

80 km/t

14.000

73 dB

Landevej gemmem mindre by

70 km/t

5.000

64 dB

Ringgade i større by

60 km/t

20.000

72 dB

Fordelingsvej i boligområde

50 km/t

2.000

61 dB

Boligvej

40 km/t

300

48 dB

(Kilde: Vejdirektoratet)

13


Støj og mennesker Støj fra vejtrafik er stærkt stigende, og det samme er generne. Undersøgelser peger på helbredsmæssige bivirkninger og uheldige langtidsvirkninger hos børn og voksne. I 2007 indførte Miljøstyrelsen en ny, fælleseuropæisk støjindikator Lden. Lden (level day, evening, night) angiver et gennemsnit af støj fordelt på hele døgnet (med særlige genetillæg aften og nat). Denne støjindikator bruges til at beskrive og vurdere støj fra bl.a. trafik og veje samt til at fastsætte vejledende grænseværdier for støj ved både eksisterende vejanlæg og bebyggelsesområder og under planlægning af nye. Grænseværdierne er bestemt ud fra undersøgelser af store befolkningsgruppers opfattelse af støj og støjgener og er udtryk for den støjbelastning, der anses for acceptabel i forhold til sundhed og miljø. Formålet er at beskytte flest mulige mennesker mod alvor-

lige støjgener. Overholdes Miljøstyrelsens anbefalinger, forventes støjen således kun at genere en lille del af befolkningen.

Menneskelige omkostninger Ifølge Verdenssundhedsorganisationen, WHO, kan støj bevirke fysiske lidelser som hovedpine, forhøjet blodtryk, forøget risiko for hjertekarsygdomme og søvnforstyrrelser samt være medvirkende årsag til psykiske lidelser, stress og indlæringsproblemer. Laboratorieundersøgelser har påvist, at støj og især ændringer i støjniveau påvirker søvn; giver flere opvågninger og forringer søvnkvaliteten. Og søvn har stor betydning for hjernens og kroppens restitution. Det er et faktum, at nedsat søvnkvalitet og søvnlængde har nega-

tive sundhedsmæssige konsekvenser med risiko for forringelse af menneskets almene velvære, hovedpine, yderligere søvnforstyrrelser, koncentrationsbesvær, uoplagthed, irritation og nedsat arbejdsevne.

Uheldige langtidsvirkninger Undersøgelser af helbredseffekterne forårsaget direkte eller indirekte af trafikstøj peger på, at støj kan have meget uheldige langtidsvirkninger for både børn og voksne. Udsættes børn for høj støj i længere tid, menes det at påvirke deres sprogudvikling og læseindlæring i negativ retning. Svækkelse af deres motivation, koncentration og hukommelse kan forekomme, og selv ved lav støj i længere tid er der risiko for, at børns kognitive udvikling formindskes og forringes, og der er – ligesom for voksne – større risiko for stressreaktioner og søvnforstyrrelser.

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj Område

14

GRænseværdi

Rekreative områder i det åbne land, sommerhusområder, campingpladser o.l.

Lden 53 dB

Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler og undervisningsbygninger, plejehjem, hospitaler o.l. Desuden kolonihaver, udendørs opholdsarealer og parker

Lden 58 dB

Hoteller, kontorer mv.

Lden 63 db

Alt at vinde Både på et rent menneskeligt plan og på et samfundsmæssigt plan er der alt at vinde ved en generel reduktion af støjniveauet. Mindre støj vil give øget velvære og livskvalitet for det enkelte menneske og i form af øget produktivitet, færre sygedage og lægebesøg have positiv indflydelse på både samfunds- og privatøkonomien.


Vælg støjskærm - vælg SOUNDFLEX

Vælg støjskærm Støj fra vejtrafik og industri kan reduceres på forskellig måde: Man kan fx etablere jordvolde, anvende støjdæmpende asfalt (kun ved vejtrafik), eller man kan opsætte støjskærme. Da jordvolde er pladskrævende; støjdæmpende asfalt kostbar og vedligeholdelseskrævende, opsætter man ofte støjskærme. Støjskærme langs togstrækninger, veje og industriområder dæmper støj mere effektivt end fx støjdæmpende asfalt og reducerer således støjbelastningen betydeligt. En støjskærm kan også mindske luftforureningen ved friarealer og boliger, der ligger bag skærmen. Placeres støjskærme mellem vejbane og cykelsti/fortov, vil cyklister og fodgængere blive udsat for mindre støj og mindre luftforurening. En støjskærm har en lydreflekterende eller en lydabsorberende overflade. Den hyppigt anvendte støjskærm er lydreflekterende. Den kaster lydbølgerne fra støjen tilbage mod støjkilden, og i en åben og lav bebyggelse kan støjniveauet derved – til yderligere gene og belastning for omgivelserne stige.

Almindeligvis vurderer man, at en støjskærm - afhængig af skærmens placering i forhold til vejen, støjskærmens materiale, højde og tykkelse - kan reducere støj fra vejtrafik med 10-12 dB. SOUNDFLEX reducere støj med op til 15 dB, og SOUNDFLEX PLUS præsterer støjreduktion på op til 20 dB.

Med SOUNDFLEX tilbyder Lemming Hegn et effektivt, elegant og gennemtænkt design til konkurrencedygtig pris. Ring hør nærmere.

Princippet bag SOUNDFLEX er illustreret her: SOUNDFLEX dæmper støjen i hele miljøet og reducerer ikke kun støjen på modsatte side at hegnet, men absoberer også den reflekterende støj.

1) Støjkilde. Fx. trafik- eller industristøj. Støjen rammer væggen med ca. 75dB 2) Støjen bliver reduceret med ca. 20dB gemmen støjskærmens materialer. Støjniveauet på 55 dB svarer til almindelig afslappet tale. 3) Den støj, der reflekteres tilbage i miljøet, bliver reduceret betydeligt på grund af den absoberende overflade.

75 d

B 1

Støjskærmen SOUNDFLEX fra Lemming Hegn er unik i sin konstruktion og materialevalg. Den dæmper støj og absorberer energi fra lydbølgerne og reducerer generne ved reflekteret støj. SOUNDFLEX slutter tæt mod det underlag, den står på. Både konstruktion og materiale er fremstillet, så påvirkning af vind og vejr ikke med tiden forårsager revner eller andre utætheder i skærmen.

SOUNDFLEX anses for at være blandt de bedste af sin slags på markedet.

2

55 d

B

3

15


gbgrafisk.dk

Ă˜sterbyvej 23

|

8632 Lemming

|

Tlf. 86 85 91 13

www.soundflex.dk


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.