Page 1

GOIRLES BELANG - WOENSDAG 29 FEBRUARI 2012

PAGINA 1

56e JAARGANG - No. 9/ WOENSDAG 29 FEBRUARI 2012

goirles belang

Weekblad voor Goirle, Riel, Poppel, Tilburg-zuid Oplage: 17.500 ex.

@goirlesbelang

Redactie: de Hovel 46 • 5051 NR Goirle • tel. 013-5341217 • fax: 013-5348571 • Email: redactie@gbg.nl • www.goirlesbelang.nl • Klachten bezorging: 013-544 40 44

-

Kerkpagina 7

-

Memorandum 10

-

Gemeentepagina 14 & 17

Hij legde 90 brandbrieven en was de schrik der Baronie…

-

Culturele pagina 19

Wissel uW Winterbanden naar zomerbanden

Een zeer bijzonder boek over Adriaan van Campen, geschreven door twee van zijn nazaten

• • • •

Zomerbanden Opslag winter- en zomerbanden Banden wissel Uitlijnen Tijvoortsebaan 11, 5051 HJ Goirle Tel.: 013-5346719 www.autobandendennis.nl Foto’s in opdracht van Goirles Belang gemaakt, zijn van P R I M E U R grafisch buro goirle bv • primeur fotografie

PARFUMERIE APPELS Westermarkt 26 Tel. 013-4672645

Karel van Campen en Frank van Gils, criminele genen?

Deze week

door Norbert de Vries

Iedereen heeft - daar doe je niks aan - twee ouders, vier grootouders, enzovoort. Je kunt, dankzij de burgerlijke stand, je voorouders tamelijk makkelijk terugvinden tot omstreeks 1811. Nog verder terug in de tijd is ook mogelijk, maar het wordt, hoe verder je komt, steeds lastiger. De genealogie is erg in zwang: vele duizenden (vaak onlangs gepensioneerd) zijn druk in de weer om met behulp van gegevens uit allerlei archieven hun voorgeslacht in kaart te brengen. Sommigen hopen, dat ze een beroemde voorouder zullen vinden. Zelden is dat het geval. Maar een beruchte voorouder is even zeldzaam. Het gros van het voorgeslacht bestaat uit mensen van wie je niet veel meer te weten komt dan hun naam, de data van hun geboorte en overlijden, en de namen van hun huwelijkspartner en kinderen. Heel soms heb je geluk en stuit je op een voorouder die een onuitwisbaar spoor heeft nagelaten en over wie massa’s gegevens bewaard zijn gebleven. Dat overkwam Karel van Campen (81), toen hij in 1998 een tentoonstelling bezocht in een museum te Breda en daar op een gegeven ogenblik voor een vitrine stond die was gewijd aan “Adriaan van Campen, de schrik van de Baronie van Breda”. “Zou dat misschien familie zijn?”, dacht hij, en hij ging de volgende dag al op onderzoek uit. Karel en Frank Karel kwam er achter, dat hij in rechte lijn afstamt van de beruchte Adriaan van Campen. Datzelfde geldt ook voor ‘onze’ Frank van Gils (57): historicus, fotograaf. Over 250 jaar zullen zijn nakomelingen ongetwijfeld een veelheid aan informatie over hem terugvinden: boeken als - om er slechts twee uit een lange reeks te noemen - ‘Drie eeuwen landbouwgeschiedenis van Goirle’ en ‘Een monument voor de fotograaf’(beide boeken maakte hij samen met zijn neef Jef van Gils) en heel veel foto’s uit het rijke archief van Foto Amateur Klub Lumen. Karel en Frank gingen vervolgens samen aan de slag om alle mogelijke gegevens te verzamelen over het leven van hun beruchte voorvader. Ze vonden zó veel, dat de gedachte opkwam om er een boek over te schrijven. Dat boek, waaraan zij meer dan een decennium hebben gewerkt, is nu klaar en zal op 12 maart aanstaande worden gepresenteerd. Frank zegt hierover: “Het boek biedt niet alleen het dramatische levensverhaal van Adriaan, het geeft ook een uitgebreid beeld van de samenleving waarbinnen dat leven zich afspeelde. Om zijn leven en dood te kunnen begrijpen, te kunnen ‘plaatsen’, is het namelijk wenselijk om het nodige te weten over de tweede helft van de achttiende eeuw in onze contreien:

over de maatschappelijke onrust van die jaren, over hoe bestuur en rechtspraak toen functioneerden, over onderwerpen als erfrecht, criminaliteit, enz., en over de situatie ten plattelande. Tegen die achtergrond kun je begrijpen hoe Adriaan op het criminele pad kwam. Overigens wil ik - ter geruststelling van al mijn bekenden en de lezers van het Goirles Belang - meteen maar even zeggen, dat we ook de levensloop van al zijn kinderen, kleinkinderen enz. zijn nagegaan, en dat gebleken is, dat in de generaties ná Adriaan geen criminaliteit meer voorkomt. Allemaal oppassende, brave mensen, werkzaam in de landbouw of bij de spoorwegen!” Adriaan van Campen Hij werd in 1746 geboren als de bastaardzoon van de Baarlese schepen Peter van Camp(en) en

diens meid Jacomijna Willemse. Waar? “Dat lees je in ons boek. Nee, hij is niet in Baarle geboren, zoals altijd gedacht is. Wij hebben zijn echte geboorteplaats ontdekt.” De familie van zijn vader nam hem niet liefdevol in haar midden op, maar toch werd er wel voor hem gezorgd. Men regelde, dat hij een goede schoolopleiding kreeg: uit zijn brandbrieven blijkt, dat hij over een geoefend handschrift beschikte en een behoorlijk grote woordenschat bezat. Echter, toen hij een jaar of twaalf was, moest hij zelf zijn kost gaan verdienen. Hij werd schaapherder en werkte als knecht op diverse boerderijen. Rond diezelfde tijd dreigde zijn moeder uit het door haar ge-

S P E C I A L

Senioren Zie pagina 11, 12, 13, 15, 16 & 17

huurde huisje gezet te worden, en stierf zij. Deze gebeurtenissen vervulden Adriaan met een heftige rancune tegen rijke weduwen (zoals de huisbazin van zijn moeder er een was) en welgestelde boeren (voor wie hij werken moest). Vanaf 1770 koos hij voor het pad der misdaad. Hij begon waarschijnlijk met ‘gelegenheidsdiefstallen’ (wasgoed, gereedschap, enz.) en ging vervolgens over tot de zware criminaliteit, met name door het leggen van zogeheten ‘brandbrieven’. Vervolg op pagina 3 Bovenstaand artikel is ook te lezen op www.goirlesbelang.nl

Woensdag 14 maart verschijnt onze

Auto S P

E

C

I

A

Wilt u hierin adverteren, bel 013-5341217 of mail naar redactie@gbg.nl

L

columnade

Familiepagina 6

n ne oo ben de l n b n be a ro vra e l m d l wi van rwie ve tel m lle han neg i w jo x k ma

Afstand en gepast respect aub! Lang geleden werd ik benaderd door een meneer die net terug was uit het hospitaal. Hij had een openhartoperatie ondergaan en daarover had hij een aantal gedichten geschreven. Of ik daar es naar wilde kijken, aangezien hij wist dat ik dichter was én ervaringsdeskundige. Wel, hoe moeilijk ik het ook vond, ik kon niet anders doen dan hem publicatie in welke vorm dan ook ontraden. In elk van de verzen verraadde hij de emotie van het moment, zijn angst, zijn onzekerheid, zijn slapeloosheid, zijn angst voor de dood op zo’n manier, dat alleen zijn hoogst persoonlijke adem zijn verzen inhoud gaven. Zulke gedichten zijn wellicht helend voor de schrijver, troostrijk voor op het nachtkastje, maar beslist ongeschikt voor derden. Om een gedicht van gewicht te schrijven is enige afstand nodig. Is het nodig om je primaire emoties te beteugelen alvorens die vorm geven in taal, in beelden, in ritme en bij sommigen in rijm. Afstand dus, objectivering. Daar moest ik deze week aan denken, toen ik eerst via de radio, daarna via de tv en even later via de krant vernam dat Job Cohen besloten had terug te treden als voorman en spreekbuis van de PvdA. Hij deed dat op een indrukwekkend waardige wijze. In zijn laatste toespraak wees hij uitsluitend op zichzelf: hij achtte zichzelf niet de juiste man op de juiste plaats, hij vertelde dat hij er niet in geslaagd was de kern van de filosofie van zijn partij overtuigend en volledig over het voetlicht te krijgen. Zijn vinger wees alleen op zíjn borst, nergens op die van anderen. Ik was onder de indruk en begreep hoe tragisch de man was die ons allen vertelde dat hij niet geschikt was voor zijn taak. Geen enkele twijfel over zijn boodschap, enkel een diskwalificatie van de boodschapper. Voor zo’n man neem ik mijn hoed diep af. En wat gebeurde er de ochtend erna in het ochtendprogramma van de Telegraaf? Jawel, alsof het de gewoonste zaak van de wereld was, werd er losjes gekeuveld over de mogelijkheid om van Cohen het hoofdpersonage te maken van –u raadt het nooit en mijn mond viel open van ademloze verbazing- het hoofdpersonage van een musical. Van een musical, want er zat toch zeker voldoende drama in… Wie zoiets bedenken kan, mist toch zeker alle gevoel voor het persoonlijke drama dat schuilgaat achter de dappere woorden van iemand die in al zijn eenvoud den volke kond doet van zijn eigen falen. Van zo’n vorm van lijkenpikkerij word ik woedend, misselijk en beroerd. Tja, hier geldt niet de gulden regel van de poëzie waar ik het in de aanhef over had, hier gaat het niet om artistieke afstand, maar om een volstrekt gebrek aan mededogen, aan een schromelijk tekort aan respect. Ik hoop van harte dat u begrijpt dat dat smoezelige gekout mij de hele dag in zijn greep hield, zozeer zelfs, dat ik hier van mijn hart geen moordkuil kon of wilde maken. Vandaar deze column.

Bovenstaand artikel is ook te lezen op www.goirlesbelang.nl


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 29 FEBRUARI 2012

PAGINA 2

Bezoek onze open dagen en maak kennis met onze nieuwe showroom.

Verwarmingsbedrijf

DRE VAN LOON - Centrale verwarmingsketels - Warmwatercomfort - Onderhoud / service Guido Gezellelaan 78 - GOIRLE - 013-5345755 - www.drevanloon.nl

Wij zijn op zoek naar een ervaren

r r naa e t s i Lu 8 FM radio

WIN

bar-medeWerker(-ster) uren/dagen in overleg

n kozijne S I T A R G t hele voor he huis

Voor info en/of sollicitatie info@biljartcentrumgoirle.nl t.a.v. Frans van Oort

• D e mooiste kozijnen in kunststof, aluminium en hout.

• V romans Bouw, het adres met één aanspreekpunt van kozijn tot verbouwing.

• Vakkundig advies van onze specialisten.

• O nze nieuwe showroom: een bron van inspiratie voor uw huis.

Biljartcentrum Goirle | Kloosterstraat 30 | 5051 RD Goirle | Tel: 013 - 534 13 72 | E-mail: info@biljartcentrumgoirle.nl

Voor ons nieuwe ijsseizoen zijn wij op zoek naar personeel vanaf 16 jaar

nieuwbouw | verbouw | renovatie | dakkapellen | kunststof | aluminium | houten kozijnen

Sollicitaties naar info@biljartcentrumgoirle.nl t.a.v. Femke Baijens

Vromans Bouw Alphenseweg 1a, Riel Tel: (013) 518 19 55 E-mail: info@vromans.nu

WWW.VROMANS.NU Champignonmest te koop, m3 25 euro thuisbezorgd in de regio. JdB 06-51709675

TV reparaties en div. andere reparaties: 013-5348243 of 06-55550509

FLYERS NODIG? Zéér scherpe prijzen! www.drukkertilburg.nl

dé kinderschoenen specialist Altijd volop keuze!

Racket bespannen?? Bel Bart 06-30627882 HET HELE JAAR RECREEREN!!! PRACHTIGE EN PERFECT ONDERHOUDEN STA-CARAVAN (CHALETMODEL)! ONDERHOUDSARME KUNSTSTOF PANELEN! VAN EERSTE EIGENAAR! IN ORIGINELE STAAT! ROYALE WOONKAMER VAN 30M²! COMPLETE KEUKEN! TWEE SLAAPKAMERS! COMPLETE BADKAMER! HET GEHEEL IS GESTOFFEERD EN GEMEUBILEERD DUS… INSTAPKLAAR! TUINHUISJE MET ALLE TOEBEHOREN! BOSRIJK PARK! VISSEN! WANDELEN! FIETSEN! VASTE TELEFOON EN BRIEVENBUS! PRIJS: 11.950,- FINANCIERING MOGELIJK! BEZICHTIGING? TELEFOON: 013-5182866 OF 06-51551577

Kloosterstraat 30, Goirle, tel.: 013 - 530 20 22

Wat de Walhoeve maakt, dat smaakt!!

Heerlijke Ossobucco kant en klaar nu pond voor € 4,45

Mooi Hachee-vlees nu 1 kg voor € 5,95 op=op

Gebraden hoeve gehakt nu 10% kassakorting

AFVAL AFVOEREN VOOR BEDRIJVEN:

Spruitjes nu € 0,85/pond Arina jonge geitenkaas nu pond voor € 4,50 Hoge wal 15 Tilburg/Goirle Tel. 013-5424920 www.walhoeve.nl

OOK STERK IN HET KLEINE WERK!

» Grondwerken

voor grote en kleine werkzaamheden

voor kleine werkzaamheden in en rond het huis

» Afvalinzameling

» Afvalinzameling

d.m.v. rol en afzetcontainers van ½m³ t/m 40m³

d.m.v. afzetcontainers van 2,5m³ t/m 40m³

» Afvalverwerking

» Zand- en grindhandel

zelf aanleveren van uw afvalstromen

leveren en afhalen van diverse soorten zand

» Afvoer klein gevaarlijk afval

» Afvalverwerking

alle soorten schadelijke stoffen

zelf aanleveren van uw afvalstromen

» Zand- en grindhandel

leveren en afhalen van diverse soorten zand

» Transportbedrijf

transport voor zowel groot als klein materiaal

» Materiaal verhuur

Vanaf maat 19 t/m 4 0 Professio n voetmeti ele ng

www.modeschoenen.nl De Hovel 49 GOIRLE

Ook vee l stapschoen tjes

verhuur van zowel klein als groot materiaal

AFVAL AFVOEREN VOOR PARTICULIEREN: » Grondwerken

VERHOEVEN BV

Ambrosiusweg 15, HILVARENBEEK Tel. 013-5422269 / Fax 013-5357494 Eikdonk 13A, BREDA Tel. 076-5872900 / Fax 076-5873082 E-mail: planning@verhoevenbv.info Website: www.verhoevenbv.info

EEN SNELLE EN BETROUWBARE TOTAAL DIENSTVERLENER!!!

Een compleet pakket aan administratieve diensten, o.a.: • • • • •

Jaarrekeningen Salarisadministratie Boekhouding Advisering Belastingaangifte (ook particulier)

013-7200555

www.arieuijens.nl

info@arieuijens.nl


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 29 FEBRUARI 2012

VerVolg Van de Voorpagina

Hij legde 90 brandbrieven en was de schrik der Baronie…

Een zeer bijzonder boek over Adriaan van Campen, geschreven door twee van zijn nazaten

een van de gruwelijkste torturen: het kruishout Brandbrieven in de tweede helft van de achttiende eeuw werd het leggen van brandbrieven een populaire manier om rijke boeren geld af te persen. dit was gewoonlijk het werk van bendes zoals bijvoorbeeld die van de Bokkenrijders in Zuid-limburg. Zo’n brandbrief werd ’s nachts bij een boerderij gelegd, op een goed zichtbare plek, en bevatte het dreigement van brandstichting als niet een bepaalde som geld op zekere plaats zou worden gedeponeerd. ook als de boer het zou wagen om de schout te waarschuwen, zou ‘de rode haan kraaien’. in de brief werd de indruk gegeven, dat de boerderij door bendeleden permanent in de gaten gehouden werd, en dat men precies wist wie er woonden en wat er te halen viel. de meeste boeren zwichtten voor deze dreigementen en betaalden het losgeld. Beter een beperkt verlies, dan de kans alles kwijt te raken. adriaan van Campen was geen lid van een bende; hij werkte - en dat was zeer bijzonder -geheel alleen. in zijn brandbrieven (hij legde er 90 in 16 jaar) had hij het altijd over ‘wij’. in de Baronie (o.a. in dorst) was het heel lang een bekende, veelgebruikte zei-spreuk: “Hier zijn we”, zei Van Campen, en hij was alleen.

Het was een zeer lucratieve vorm van criminaliteit: van de 90 bedreigingen heeft adriaan er slechts 5 tot uitvoering hoeven brengen. Vijf boerderijen brandde hij plat (zonder slachtoffers te maken), en 85 keer kon hij een flinke som gelds incasseren. in 1787 wordt hij gepakt, veroordeeld en ter dood gebracht. Zijn straf was zeer gruwelijk en zwaar: op de markt te Breda werd hem eerst de rechterhand afgehakt, vervolgens werd hij op een kruishout vastgebonden en werden hem de botten van benen en armen gebroken met ijzeren staven, en tot slot werd hij onthoofd. Zijn rechterhand en hoofd werden op het galgenveld ten toon gesteld; zijn lichaam werd verbrand. Proces van de eeuw Het zijn zeer roerige jaren, dat laatste kwart van de achttiende eeuw: in 1776 klinkt de klaroenstoot van de amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring, van 1780 tot 1784 is nederland verwikkeld in de vierde (zee)oorlog met de engelsen, in 1781 verschijnt in ons land het anonieme pamflet ‘aan de Volk van nederland’ waarmee het startschot wordt gegeven voor het snel oplopende conflict tussen de patriotten en de orangisten, en in Frankrijk implodeert het ancien regime en bestormt

Brandstichters hadden geen lucifers of aanstekers, maar een tondeldoos

PAGINA 3

het volk in 1787 de Bastille. allerwegen revoluties dus. in onze contreien (maar ook elders, zoals bijvoorbeeld in de ‘landen van overmaas’: de Bokkenrijders!) is er veel banditisme als gevolg van de grote armoede en het zwakke overheidsbestuur. gedroste huursoldaten, vaganten en bedelaars vormden soms bendes die het platteland onveilig maakten. de overheid kreeg er maar weinig vat op. pas in de Franse tijd en daarna (de oprichting van de marechaussee in 1814!) lukt het om de roversbendes uit te schakelen. Tot die tijd probeert men het banditisme te onderdrukken met zeer zware straffen voor de bendeleden die worden gepakt. Het in 1787 gevoerde proces tegen adriaan van Campen trok zeer de aandacht. Het heette ‘het proces van de eeuw’. Bizarre werkelijkheid de levensloop van adriaan is bijzonder. Frank zegt hierover: “de historische werkelijkheid is vaak bizar. Zo vreemd en onverwacht… dat kun je niet verzinnen gewoon. Maar door het leven van iemand als adriaan in kaart te brengen, krijg je tevens een scherp(er) beeld van dat verleden. Hoe het was om in die tijd te leven. in ons boek gaat het primair om adriaan van Campen, maar de ondertitel luidt niet voor niets: misdaad en justitie in de Baronie van Breda in de 18e eeuw. als je dit boek gelezen hebt, is je kennis van de historie van onze streken aanzienlijk vergroot.” er zit tien jaar werk in het boek. Karel en Frank hebben de archieven van Tilburg, Hoogstraten, Breda, Turnhout en antwerpen ‘doorgevlooid’, op zoek naar sporen van adriaan. Monnikenwerk. en het mooie is, dat ze de honderden pagina’s bronnenmateriaal in getranscribeerde vorm op internet zetten: kijk op www.grafischbureauvangils.com. nee, niet grafisch Buro goirle, maar grafisch Bureau Van gils! Goirles boek Het boek speelt zich af in de Baronie, in plaatsen als Bavel, Baarle, Ulvenhout, dongen, Breda en oosterhout. geen goirles boek, zult u zeggen. Maar daartegenover staat, dat de productie zwaar gools is: in de eerste plaats via Frank van gils en zijn voortreffelijke zonen Wouter en geurt (het boek is dus werkelijk ‘een plaatje’), en voorts via het grafisch Buro goirle en Ben Hovens. een opeenstapeling van kwaliteiten. Frank: “Het boek is - al zeg ik het zelf - schitterend mooi geworden. Bijna 300 pagina’s met ruim 125 illustraties. Veel kaarten en prenten. en dat voor nog geen 20 euro! dat kan alleen omdat deze uitgave flink gesponsord is: de Mastboom-Brosensstichting, de provincie noord-Brabant en de heemkundekring van Ulvenhout (paulus van daesdonck) hebben een mooie financiële basis gelegd. normaal zou zo’n boek rond de 40 euro kosten. Maar, allee, als de lezers van het goirles Belang er snel bij zijn, en alert reageren, dan kunnen ze het boek al voor 17,50 euro kopen. de voorinschrijving sluit op 4 maart.

Drs. Machteld Huber spreekt voor KVG Goirle over ‘Vitaliteit en Zelfmanagement’ Iedereen wil zich graag fit en vitaal voelen en voldoende energie hebben om te kunnen doen wat je allemaal wilt doen. Maar hoe kun je je energie optimaal verzorgen in een wereld waarin iedereen het steeds drukker lijkt te krijgen en hoe kun je voorkómen dat je mee holt en opbrandt? Machteld Huber, huisarts, verslavingarts, antroposofisch arts en gestalt-therapeut, maar ook ervaringskundige met ziekte, en nu wetenschappelijk onderzoeker, ontwikkelde een stappenprogramma ter versterking van de gezondheid en vitaliteit. in haar lezing behandelt Machteld Huber de verschillende ‘lagen’ in ons innerlijk, die ieder met eigen wetmatigheden een aandeel hebben in onze vitaliteit, en bespreekt ze oefeningen om deze ‘lagen’ in jezelf goed te leren verzorgen. alle leden met hun introducés zijn deze avond van harte welkom in de kapel van het cultureel Centrum. de lezing begint om 19.45 uur. datum: donderdag 1 maart. introducés betalen € 5,- aan de ingang van de zaal.

Open Ledenraadvergadering Pro Actief Goirle op maandag 5 Maart 2012 in wijkcentrum de Wildacker -aanvang 20.00 uur. U bent van harte welkom op deze open ledenraadvergadering waarin met de fractie de raadstukken worden besproken welke door de gemeenteraad behandeld worden op 6 Maart 2012. Zie voor meer informatie ook onze website www.proactiefgoirle.nl U kunt ook altijd contact opnemen met onze secretaris Bert van der Velden – tel: 013-5345733.

Berlijn dichterbij

Het monument ‘der verlassene raum (1991) op de Koppenplatz. de stad Berlijn heeft een intrigerende geschiedenis en de hedendaagse dynamiek van de hoofdstad van duitsland is indrukwekkend. Twee Berlijnkenners uit goirle, Fred greve en paul overmeer, maken in de week van 28 mei tot en met 2 juni samen met belangstellenden (in kleine groepjes) een aantal stadswandelingen en hebben een bezoek met extra informatie afgesproken in de reichstag en het neues Museum. Het is een activiteit zonder enig winstoogmerk. Hotel en treinticket zijn geregeld. Voor de deelnemers is er veel eigen tijd, ook voor theaterbezoek. informatie: p.overmeer@home.nl, telefoon 013 – 5342610.

Vooraankondiging van de publicatie Criminaliteit en justitie in de 18de eeuw. In de achttiende eeuw hield Adriaan van Campen zeventien jaar lang de Baronie in zijn greep met afpersing en brandstichting. In 1746 werd Adriaan geboren – op een voorkort geheime plaats – als bastaardzoon van de Baarlese schepen Peter van Camp(en) en diens meid Jacomijna Willemse. Vanaf 1770 trok hij een spoor van ellende langs Breda, Bavel, Ginneken, Ulvenhout, Oosterhout en Dongen. Geraffineerd ging hij te werk, maar Adriaan liep uiteindelijk toch tegen de lamp. Ruim tien jaar hebben twee nazaten van Adriaan van Campen – Karel van Campen en Frank van Gils – het leven van hun voorvader tot op de bodem uitgezocht. Maar het onderzoek leverde veel meer op. Het resultaat wordt op 12 maart 2012 gepubliceerd in een non-profit, wetenschappelijk werk: ‘Adriaan van Campen, de grootste crimineel van de Baronie van Breda.’ Het boek bevat vele kaarten en prenten die een goed beeld geven van de baronie en de vestingstad Breda. Naast het rijk geïllustreerde boek worden honderden pagina’s bronmateriaal in getranscribeerde vorm beschikbaar gesteld via internet. Dankzij een inspanning van de Mastboom-Brosensstichting en de Provincie NoordBrabant kan het boek tegen een uiterst voordelige prijs worden aangeboden. Boekblok 170x240 mm, full colour, 288 pagina’s, genaaid gebonden, harde omslag. Het boek is bij voorintekening te koop bij Grafisch buro Goirle bv: Voorintekenprijs € 17,50 t/m 5 maart a.s. door volledige invulling van de voorintekenkaart. Daarna is de prijs € 19,50. Grafisch buro Goirle bv, de Hovel 46, 5051 NR Goirle. Tel.: 013-5341217 www.gbg.nl

Voorintekenkaart voor het boek: Inleveren bij GbG Primeur. Adriaan van Campen de grootste crimineel van de Baronie van Breda. Ondergetekende wenst bij voorintekening..........exempla(a)r(en) van het boek Adriaan van Campen tegen de gereduceerde prijs van € 17,50. Naam:................................................................................................................... Adres:................................................................................................................... Postcode/Plaats:............................................................................................ E-mailadres:................................................................................Bankrekeningnr.:.......................................................... O Het boek afhalen bij Grafisch buro Goirle, de Hovel 46 Goirle na 12 maart a.s. Betalen bij afhalen € 17,50

O Het boek opsturen aan bovenstaand adres (verzendkosten € 5,00) Het bedrag ad. € 22,50 wordt van bovengenoemd rekeningnr. afgeschreven

Handtekening:........................................................


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 29 FEBRUARI 2012

T&F

PAGINA 4

Montage Goirle erkend

Particuliere verkooP SHoWrooM

• • • • • • •

Nieuwe collectie laminaatvloer 2012 Met een breedte van 24, 28 en 33 cm extra breed, XXXL vloeren Nu in onze showroom Systeemplafonds luxe lamellen en panelen plafonds Systeemkasten/inloopkasten/schuifkastwand Systeemwanden laminaat vloeren/lamelparketvloeren Massiefhouten vloeren verlichting

Gasterij de Commanderie zoekt per direct een Chef-Kok! Door de groei van de laatste jaren zijn wij op zoek naar versterking in ons keuken team.

afspraak na sluitingstijd mogelijk 013-5348759

Wij verwachten van onze Chef-Kok het volgende: - Minimaal 10 jaar ervaring als (Chef ) Kok - Een echte manager die zijn handen uit de mouwen steekt - Iemand die structuur brengt in de keuken, organisatorisch inzicht heeft, communicatief sterk is, en leidinggevend vermogen heeft - En bovenal heerlijke gerechten klaar maakt uiteenlopend van varkenshaas tot ganzenlever Kortom: een als Chef-Kok meewerkende keukenmanager. Je stuurt het team aan, maakt de menu’s, plant de partijen, koopt in, berekent de kostprijs, maakt de roosters, begeleidt leerlingen, kookt voor de gasten en is niet bang om op de voorgrond te treden. Gasterij De Commanderie biedt voor zowel de particuliere als zakelijke gast een gastvrij onderkomen voor zeer uiteenlopende bijeenkomsten. Deze diverse mogelijkheden zorgen voor een diversiteit aan uitgiftes in de keuken, namelijk menu’s, buffetten, banqueting, luxe banqueting, catering, koken op locatie, walking dinner, barbecue en front cooking.

Maandag open van 13.00 - 17.00 uur Dinsdag t/m zaterdag open van 10.00 - 17.00 uur. www.tenf-montage.nl - e-mail: tenf-montage@kpnmail.nl Mobiel: 06 - 510 626 50 Poppelseweg 1-01, 5051 Pl Goirle

Driessen kunststofvloeren Driessen Vloeren maakt het verschil voor wie alleen het beste wil

• • • •

NAAIMACHINEHUIS Grindvloeren H. van der VELDEN Gietvloeren BERGSTRAAT 101 Troffelvloeren TEL. 013-5344325 DRIESSEN KUNSTSTOFVLOEREN G O I R L E Coatings

era,

Wij bieden jou: - Fulltime contract - Salaris ruim boven CAO - De volledige eindverantwoordelijk en dus de vrijheid om er “jouw keuken” van te maken - En bovenal een prettige werksfeer Spreekt deze uitdaging je aan, neem dan contact op met Sjef van Roessel, 013-5181238 of per email: sjef@decommanderie.nl

sterk door service tilburGSeWeG 3 / 1-6 te PoPPel

Bezoek onze showroom Maak vrijblijvend een afspraak

DeelNeMer belGiScHe era oPeN HuiZeN DaG

Tel. 06-54345758 /06-54345758 013-5340721 E-mail p.driessenvloeren@hotmail.com

GITAARSCHOOLBRABANT. NL Gitaar/Piano en Zanglessen. Gratis proefles 0614305692 All in one Party. Voor een feestje thuis. Verhuur van tent, tap, drank, tafels, stoelen muziek etc. Met één telefoontje alles geregeld. Tel:06-30507596 www.allinoneparty.nl

Gezocht! 25 mensen die willen afslanken. Gratis advies en begeleiding met resultaat! GRATIS PROEFPAKKET! sms “proefpakket” o.v.v. uw naam, adres, telnr en emailadres naar Sandra van Aart onafhankelijk Herbalife distributeur 06-22190853

MAKAN CATERING - DE INDISCHE KEUKEN HOEFS Belastingadviesburo Kooklessen - Catering – Kookworkshop verzorgt uw aangifte WWW.MAKANCATERING. inkomstenbelasting over NL 2011. Bel: 013-5346604.

oP ZaterDaG 3 Maart a.S. vaN 11.00 - 14.00 uur. vrijblijveND eN ZoNDer vooraFGaaNDe aFSPraak beZicHtiGeN!

luxe en hoogwaardig afgewerkt 2-kmrapp. (type maisonnette) op de 1e etage van het stijlvolle complex “residentie Wisselstede” met dubb. dakkapel, ruime bergzolder, éigen berging, éigen parkeerplaats en berging in de ondergrondse parkeergarage. tevens de mogelijkheid voor terugbrengen naar 2 slpkmrs. bj.: omstreeks 2003. Woonopp. ca. 65 m². inh.: ca. 220 m³. alg.: met energielabel / zeer lage stookkosten/ zeer energiezuinig.

vraaGPrijS € 159.000,- k.k. kin era Makelaars tilburg

Bredaseweg 219-01 tel. (013) 5 339 339, fax (013) 5 03 03 03 tilburg@kinmakelaars.nl

kijkt u voor meer informatie op www.kinmakelaars.nl

TE KOOP SPORENRING 10 GOIRLE VRAAGPRIJS: € 223.000,- k.k.* • Rente voordeel tot

2,6%

Maakt uw woongenot bereikbaar en betaalbaar! * Deze woning wordt u aangeboden i.c.m. het BijZonderPlan – Kopen zonder grond. Voor u als koper biedt dat een scherpe koopsom, financiële voordelen, verbeterde financiële haalbaarheid en gegarandeerde vermogensopbouw. En dat zonder concessies te doen aan uw woongenot! Voor meer informatie neem contact op met de makelaar. Bij koop zonder het BijZonderPlan is de vraagprijs van deze woning € 349.000,= k.k. Aan u de keuze.

www.bzpmakelaars.nl

Rielseweg 861 • 5032 SB Tilburg Tel.: 013-5181238 • www.decommanderie.nl HET HELE JAAR GENIETEN EN TOT RUST KOMEN! ROYALE HOUTEN BUNGALOW VAN 60M²! BOSRIJK PARK! VEEL NATUUR! OMGEVING TILBURG! WOONKAMER 20²! APARTE EETKAMER MET BAR! HAL! ALLES LAMINAAT EN SPOTJES! BETEGELDE BADKAMER! RUIME LICHTE SLAAPKAMER! APARTE BETEGELDE TOILET MET WASGEDEELTE! LUXE COMPLETE HOEKKEUKEN! BADGEISER! TWEE GASKACHELS! PERCEEL 300M²! BETEGELD TERRAS! EIGEN PARKING! TELEFOON! BRIEVENBUS! GRATIS INTERNET! SCHOTEL ETC.! ZWEMMEN! WANDELEN VISSEN FIETSEN! VEEL NATUUR EN VOLDOENDE WINKELAANBOD IN DE DIRECTE OMGEVING! PRIJS: € 16.950,- FINANCIERING KAN INDIEN MOGELIJK WORDEN VERZORGD. BEZICHTIGING? TELEFOON: 013-5182866 OF 06-51551577

PERCEELOPP: 142 m² INHOUD HUIS: 425 m³ BOUWJAAR: 2005

Tel. (013) 82 00 162

Belastingaangifte 2011. Afspraak kan aan huis of op kantoor. Ook berekening van al uw toeslagen. Wij werken ook ‘s avonds. Officieel belasting consulent sinds 1998. Een afspraak maken kan op 013-8200.130 of kijkt u voor meer informatie op www.belastingplanet.nl

Beuk 0,50, Hedera 0,50 1,5m lang, Buxus, Taxus, Hortensia, Haagconiferen, Dak-Lei, Bomen, Bomen op stam, Fruitbomen. Plantenkwekerij Maes, ’t Sas 1 Alphen, tel. 013-5082029. Open: ma-wo-do vanaf 13.00u. Vrij en za. hele dag

GRANDIOZE VLOOIENMARKT ZONDAG 11 MAART HILVARENBEEK; Sporthal DE HISPOHAL, J.F. Kennedylaan inl. 0416 530 502 / 09.00-16.30 www.deevenementenlijn.nl

Violen... * Groenten- en bloemzaden * Pootaardappelen (gaarne vooraf bestellen)

* Zaai- en stekgrond * Primula’s * Vogelzaden * Vobra hondenvoer Tuincentrum Lanslots Duiftotaal Diervoeders Schaapsdijk 2 - Gilze - 0161-456256 www.tuincentrumlanslots.nl


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 29 FEBRUARI 2012

Ingezonden meningen van de lezer Opname van ingezonden stukken betekent niet dat de redactie het met de strekking van deze stukken eens is. Zij vallen onder volledige verantwoording van de inzender. Ook kunnen deze ingekort weergegeven worden. Naam en adres is altijd bekend bij de redactie.

Bestuurlijk bargoens

Per 1 maart (morgen) gaat Wim Aussems aan de slag. Hij is de man, die “met nieuw elan Goirle op de kaart moet zetten als bruisend centrum”. Hij gaat “de kar trekken”. Hij gaat “bruggen bouwen”. Gedurende twee dagen in de week slechts, want Goirle is niet heel groot en waarschijnlijk ook niet bestand tegen veel elan. De Hovel, de Kalverstraat en de Tilburgseweg zullen in een ommezien (‘sneltreinvaart’) de locaties zijn van ‘het nieuwe winkelen’. Want, let op!, Wim gaat “inzetten op” het nieuwe winkelen. Oei, hij is al bijna halverwege (‘vliegende start’). Prachtig, die bruischende gedrevenheid! Heerlijk, dat bestuurlijk bargoens! Verrukkelijk, die onstuitbare dadendrang. Je bent geneigd te denken: zou Wim er in de resterende drie dagen van de werkweek niet even voor kunnen zorgen dat De Leystromen weer binnen hun oevers terugtreden? Welaan, wij wensen Wim alle succes en een behouden vaart. Maar toch…. hoe zei Shakesapeare het ook al weer? If you have tears, prepare to shed them now. Antonius Klant

PAGINA 5

Hersenstichting bedankt gevers en vrijwilligers Van 6 t/m 10 februari 2012 vond in Goirle de Hersenstichtingcollecte plaats. Er zijn veel collectanten op pad gegaan om voor 4 miljoen mensen met een hersenaandoening geld in te zamelen. Deze enthousiaste inzet heeft € 2.105,28 opgeleverd. Deze mooie opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening. Namens de Hersenstichting hartelijk bedankt voor uw bijdrage. Heeft u de collectant gemist? Uw gift is altijd welkom op gironummer 860 in Den Haag. Meer informatie kunt u vinden op www.hersenstichting.nl

Prijswinnaars Valentijnsloterij Centrum Goirle 2012 bekend!

“Notaris Emiel Smeets verricht de trekking voor de Valentijnsloterij” Begin februari heeft wederom een Valentijnsloterij plaatsgevonden in het centrum van Goirle. In het kader van het nieuwe centrummanagement deden alle ondernemingen aan de Tilburgseweg en De Hovel mee. Méér deelnemende bedrijven, méér uitgegeven kaartjes en daardoor ook een toename van beschikbare prijzen. Maar liefst 95 prijzen werden verdeeld over de ruim 20.000(!) inzendingen. Door deze aantallen kunnen we wel spreken van wederom een daverend succes dat zeker voor herhaling vatbaar is! Tot het prijzenpakket behoren een stedentrip naar eigen keuze, diverse waardebonnen bij de supermarkten op de Hovel en dineetjes voor 2 bij lokale horecagelegenheden. Bovendien is er een groot aantal cadeaubonnen verdeeld t.w.v. €10,= welke beschikbaar worden gesteld door de deelnemende bedrijven. Winnaars: Stedentrip voor 2 personen; Beschikbaar gesteld door Reisburo Disma; A.G. Stoopen Goirle 1 Minuut gratis winkelen bij EmTé Goirle; Beschikbaar gesteld door Em-Té Goirle; C. Robben Goirle Cadeaubon van Albert Heijn; Beschikbaar gesteld door Albert Heijn De Hovel; K. van Eijndhoven Tilburg Diner voor 2 personen; Beschikbaar gesteld door Eetkaffee Mozes; Schuurmans, Goirle Diner voor 2 personen; Beschikbaar gesteld door De Eetkamer; J. Maas, Goirle Diner voor 2 personen. Beschikbaar gesteld door Brasserie Zij & Ik; A. van Pelt, Goirle Luxe gourmetschotel Beschikbaar gesteld door Keurslagerij Kees Van Hest Chantal van Gestel, Goirle; Nathalie van Heeswijk, Goirle; A. van Brecht, Tilburg; Erica de Brouwer, Goirle; J. Maas, Goirle

Cadeaubon t.w.v. 10,= Beschikbaar gesteld door: Juwelier de Gouden Ballon Annemarie Pennings Goirle Eetkaffee Mozes H. van Dijk – Simons Goirle Seizoenenpracht K. Weeterings Tilburg Durlinger schoenen M. Weijtmans Goirle Jeans Centre A. Schraven Goirle Lekker & gezond Janssen Goirle Slagerij Strijbos BV Fam. Groenhout Goirle Em-Té supermarkt K. Horrevorts Hilvarenbeek Schellens bakkerij C. Strory – Schellekens Goirle Albert Heijn Wijdemans Goirle Gall & Gall Henk vd Berg A. Snels Goirle Music Store A. Snels Goirle Blz Boekhandel Buitelaar E.P.M. van der Heijden Goirle Van der Meij Sportsfashion C. Verhoeven Goirle Blue West Goirle H. van Weereld Goirle Joris Sports Jansen Goirle Van Iersel lingerie Meijboom Goirle Jean Frère Vos – vd Pol Goirle Set Mode N. Vissers Goirle Brasserie Zij & Ik Jolanda Vekemans Riel Pearle opticiens A. Schrijver Goirle BONITA R. Witters Goirle La Dyro J. Maas Goirle De Hovel – Lunchroom C. vd Borne – Souwen Hilvarenbeek DA Angèle Vekemans Nadine Smulders Goirle Ter Horst Mode Judith Korsmit Goirle Bekker Goirle A.M. de Jong – Mulders Goirle Drogisterij Kruidvat D.C.E.A. Adriaansen – Binck Goirle ING Bank Maartje Keijzers – vd Pol Goirle GBG Primeur Maartje Keijzers – vd Pol Goirle HEMA BV Rian van Bommel Hilvarenbeek Trekpleister Nico de Beer Goirle Van der Pluijm schoenen A. Aarts Goirle Senna’s Fashion F. vd Kilsdonk Goirle Discus van Gils Tim van den Hout Goirle Blokker Leny van den Boogaart Goirle Supervlaai M. Schuurkes Goirle Peacock Kidsfashion Jansen Goirle Maison Claire vd Dries Poppel (Be) Zeeman Textielsupers Beck Goirle Intertoys N. Raps Weelde (Be) Team Kapsalon Tineke Coppes Goirle Movie Max Goirle I. de Bont Goirle Kaas & Meer Familie Verhoeven Biest-Houtakker Mediq Apotheek Mevr. Brants Goirle ABN AMRO Bank N.V. Heesters Goirle De Eetkamer Adriaenssen Goirle Opticien Ton Lips A. Naaijkens – Adriaansen Goirle Brasserie De 7 zonden José van Dun Goirle Mevrouw Vermeer M. van Meer Goirle De Jong Modeschoenen M. van Gorkom Goirle ISS computers Toon Snels Goirle SNS Bank Trix den Heijer Goirle Thomas Cook Joyce Otten Goirle De Harense Smid B.V. Mevr. Hoppenbrouwers Goirle Shoeby Fashion Roel van Besouw Goirle Kadoboetiek de Santekraam Wendy Obbens Goirle M-Sizes Ria Arts Goirle Tiara Modeaccessoires A. Bruers Goirle Foto Frans van Aarle R. Spijkers Goirle Paul Hoogendoorn Juwelier Rukiye Goirle Jola Mode M. van den Boogaard Goirle Paul v. Korven – Tweewielers Appels Goirle Bakkerij Govert van Nunen Yvonne Frenicks Goirle Reisburo Disma Mieke Hermans Goirle Adam en Eve Rietje Verhoeven Goirle Stomerij de Lorelei Wil Oomen Alphen Egbers Optiek J. Kloeg Goirle Top Sports Fam. Van Driel Goirle Bakkerij A. Spapens Trix den Heijer Goirle Keurslagerij K. van Hest VOF Petra van Antwerpen Goirle Aldi A. van Diem Goirle Vianderie Swolfs B.V. I. de Bont Goirle Appels Makelaardij & assur. H. van Dun Goirle Mimi kook- & tafelcultuur J.T.M. Heemskerk Goirle Pullens Menswear M. Baijens Goirle Mille Fleurs Manuela Spapens Goirle Rabobank B. Zwegers Goirle Bakker vd Broek Ans Vromans Goirle Tra cafetaria E. vd Heyden Goirle Bureau MBMB van Elderen Goirle Bojangles Anka Hermans Tilburg Brainwash M. Broers Goirle Outlet Goirle meubels A. Stokkermans Goirle

Grandioze optocht door Ballefruttersgat

Vele duizenden toerschouwers zagen afgelopen zaterdagmiddag een prachtige carnavalsoptocht door ’t Ballefruttersgat trekken. Er viel dan ook veel te genieten. Van de jeugdgroepen, waar al echte carnavalswagens bij waren, de mooie vondsten van de eenlingen, duo’s en groepen en zeker van de carnavalswagens. Aan de wagens van de Goirlese bouwers was zeker te zien dat zij in de bouwhal van Ballefruttersgat meer tijd en mogelijkheden hebben dan in het verleden. Het was dan ook geen gemakkelijke klus voor de jury’s om tot een uitslag te komen. Maar zij kwamen er uit en maakten na de optocht de uitslag bekend van de volwassenen en op zondagmiddag die van de jeugdoptocht. De uitslag van de volwassenen: Wagens: 1. CV De Koningskènder, 2. CV De Padvinders, 3. CV De Blauwwituilen. Grote groepen: 1. Veul Kaans, 2. CV De Witte, dè Witter, 3. Berend en Barend Goofakkers. Kleine groepen: 1. Linedanceclub ‘Gift um un hengst’, CV De Steuptrekkers, 3. ’t Vurrooi Trio. Duo’s/eenlingen: 1. I.G.O.K.P. (Irste Gôolse Olympische Kano Ploeg), 2. De Dove en de Lamme, 3. De Sirtaki’s Jeugd. Jeugd: 1. Lars, Tim en Jos; 2. CV De Baluwwituilen; 3. Vikings. Buitencategorie: 1. CV De Waoghalzen (Hilvarenbeek). De wisseltrofee werd dit jaar gewonnen door ‘Veul Kaans’. Stichting Karnaval bedankt de organisatie, de deelnemers de sponsors en de vele toeschouwers voor de mooie en gezellige optocht 2012.

Uitslag carnavalsloterij

Op carnavalszondag, tijdens het koffiedrinken met de Prinsen van ’t Ballefruttersgat, heeft notaris Smeets van Notariskantoor Smeets & Weijmer uit Goirle, de trekking verricht van de loterij van Stichting Karnaval Ballefruttersgat. In totaal kende deze loterij 20 prijzen. Deze zijn gevallen op de volgende loten: Hoofdprijs EUR 444,44: lotnummer 675 2e prijs EUR 333,33: lotnummer 779 3e prijs EUR 222,22: lotnummer 574 4e prijs EUR 222,22: lotnummer 13 5e prijs EUR 111,11: lotnummer 251 6e prijs EUR 111,11: lotnummer 609 7e prijs EUR 55,55: lotnummer 254 8e prijs EUR 44,44: lotnummer 170 9e prijs EUR 33,33: lotnummer 214 10e prijs EUR 22,22: lotnummer 671 11e t/m 20e prijs, een blauw/gele sjaal SKB, lotnummers In volgorde van trekking): 867, 790, 26, 194, 813, 607, 634, 351, 35 en 77. Druken zetfouten voorbehouden. De prijzen kunnen na carnaval worden opgehaald bij de penningmeester van S.K.B. (penningmeester@ballefruttersgat.nl of 013-5344910. Hiervoor dient een afspraak gemaakt te worden. Details hiervoor zijn op te vragen via loterij@ballefruttersgat.nl


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 29 fEBRuARI 2012

Dankbetuiging Wij willen iedereen bedanken die met ons meeleefden tijdens het ziekbed en het overlijden van mijn vrouw, ons moeder en oma

Cor Schenning-van Gils Het heeft ons goed gedaan dat zoveel mensen zich verbonden voelen met haar en ons.

PAGINA 6 Onderstaande gelukkige ouders willen wij graag van harte feliciteren met de komst van hun baby. Zij ontvingen bij de geboortekaartjes een cadeautje!

Albert Verheijen Restaurateur Restauratie/reparatie van antiek en gebruikt meubilair. Ambachtelijke meubelen op maat. ExpertiseBrand- en waterschade. Kortevoorenstraat 9, 5051 VS Goirle Tel 013-5341218 06-23609531

Persoonlijke en professionele begeleiding van uw zwangerschap, bevalling en kraambed in Goirle, Riel, Alphen en omstreken.

Avond-, weekend en echospreekuur!

Manicuren volgens Alessandro-methode (m/v)

Voor meer informatie: Voor het maken van een afspraak: 013-508 2773 of info@hetklavertje.com

Anja Spijkers Meijerij 8, Riel Tel: (013) 5181708

Bodepad 10, 5081 MK Hilvarenbeek Telefoon (013) 590 51 28 www.schoonheidssalon-adele.nl

INKOOP GEBRUIKTE KLEDING, schoenen en tassen tegen kiloprijsvergoeding ma. t/m vrij. van 09.00-15.00u. La Marchande, Einsteinstraat 6, Goirle. Tel. 5348493 Happy Hair José Ambulante dameskapster aan huis. Afspraak maken van maandag t/m vrijdag tussen 18.00 en 18.30 uur. Tel. 013-5303673

Oude Lind 35, 5046 AL Tilburg | T 013 – 572 18 22 | M 06 – 24 55 61 06 www.moniquevanhoutum.nl | info@moniquevanhoutum.nl

Rene van Baast Woning en Projectstoffering. Voor het leveren en leggen van tapijt laminaat en raambekleding festonneren op maat. Offerte aan huis. Voor meer info 06-51127714 Actueel@Anders@Actief www.rondjegoirle.nl LET OP LET OP LET OP GOOLSE MERT GOIRLE Elke zaterdag markt van 9 tot 4 uur. Tevens nog kramen te huur. Info: 0650455588 of 013-5341400. Tot ziens aan de Zandschelstraat te Goirle. www.goolsemert.nl HERBALIFE! Voor gezonde voeding, voedingssupplementen, huidverzorging, part-/fulltime werk. Bel voor info: Anita van Son 013-5347988 www.mvanson.nl DRUKWERK Zéér scherpe prijzen? www.drukkertilburg.nl W. Meerdink Verhuur Tel: 013-5347756 Complete verhuur Feesten en partijen www.meerdinkverhuur.nl Vakantie boeken? Desiree Schepens: VakantieXperts mobiel. Tel. 013-5301036 www.desitravel.nl

COPAL AANHANGWAGENS GOIRLE Verkoop en Verhuur van aanhangwagens. Dealer van Saris, Anssems, Vlemmix en Nelis aanhangwagens. Tel. 06-30054006. www. copal-aanhangwagens.nl VOOR LEDERWARENREPARATIES EN RITSEN IN LEDEREN KLEDING: VERKOOIJEN LEDERWAREN TILBURG KRAAIVENSTRAAT 23-04 Tel. 06-18941008 www.tweedehandsfietsen ludo.net Ook voor alle reparaties. Indien gewenst klaar terwijl u wacht. Wielrenners en Mountainbikers en Schaatsers OPGELET; Speciaal voor jou: SPINNING voor maar 6,25 p/week. Info: 013-5181364 www.fitnesscentrumriel.nl Auto’s te koop gevraagd met RDW vrijwaring, ook bussen, kleine vrachtwagens, ook ‘s avonds tel 06-54294952 www.trommelenautos.nl BABYMASSAGE Start nieuwe cursus dinsdag 6 maart Blaakend Gezond, Amer 5a Tilburg Tel. 06-17768472. www.blaakendgezond.nl

Voor verrassende tuinontwerpen, maar ook voor advies, aanleg, onderhoud en de verzorging van uw tuin. Ad Laurijssen, St. Jansstraat 15, Alphen, tel. 013-5082376 of 06-20005282

Pedicure Angelique Simons. Burg. Rensstraat 13, Goirle. Behandeling na tel. afspraak 013-5346919

Mateo

20 februari 2012 zoon van Dragon en Ivana Kokotovic broertje van Lara IJskelderstraat 108, 5046 MR Tilburg

Vive

25 februari 2012 dochter van Yves en Jorga zusje van Lisse Lobithstraat18, 5045 XR Tilburg

Milo

26 februari 2012 zoon van Bryan van Osch en Tessa Kennis broertje van Mike Schalkhaarstraat 71, 5035 GR Tilburg We hebben rooibos, earl grey, groene thee en special blend van Té de Origen. Heerlijk!

Loïs van Rijen

26 februari 2012 dochter van René en Donna Doesburgstraat 47, 5043 GA Tilburg

Bo

27 februari 2012 zoon van Nancy en Patrick van Grevenbroek Groot Kraaivenstraat 17, 5051 EN Goirle

06-22400846

Praktijk voor Verloskunde

Monique van Houtum Uitvaartbegeleiding is er voor uw persoonlijke uitvaart en beschikt over een sfeervol Afscheidshuis op twee locaties. Waar u ook verzekerd bent, wij verzekeren u van een uitvaart zoals u het wenst.

Voor uw natuurlijke verzorging Behandeling op afspraak

ZWANGER?! www.lenteverloskundigen.nl

Lente

Voor het verzorgen van uw uitvaart… tot in de puntjes...

Damjan

19 februari 2012 zoon van Martin de Jong en Priscilla Houtepen Den Brem 32, 5052 RD Goirle

www.hetklavertje.com

Een bijzonder woord van dank voor de lieve zorg van de Thebe Thuiszorg. Fam. Schenning

Vince

16 februari 2012 zoon van Richard Voets en Jessica Kleinekorte Tilburgseweg 128, 2382 Poppel (B)

P R I M E U R www.gbg.nl

grafisch buro goirle bv • primeur fotografie

De Hovel 46 5051 NR Goirle T 013 - 534 12 17 F 013 - 534 85 71 E drukwerk@gbg.nl Te Huur Heteluchtverwarmers propaan – elektrisch. Bouwdrogers alle capaciteiten en prijzen. Van Enschot Alphen, Tel. 013-5081908

MEGA VLOOIENMARKT ZONDAG 4 MAART

Loon op Zand;De Wetering Weteringplein 1 inl. 0416 530 502 / 09.00 t/m 16.30 uur www.deevenementenlijn.nl YOGALES Vanaf donderdag 8 maart start ik weer met yogalessen in Goirle. U bent van harte welkom voor een gratis proefles! Locatie: Brede School, Frankische Driehoek. Tijd:19.00-20.00 uur Info: Corrie Roos Yogapraktijk “In het NU” tel.: 013-5348926 APK KeuringsstAtion vAnAf 36,-

• Werkplaats uurtarief 35,- excl. BTW • Totaal onderhoud van alle merken • Gespecialiseerd in Peugeot www.tijvoort.nl (kijk in onze actiefolder) Tijvoortsebaan 11, 5051 HJ Goirle Tel.: 013-5346719

POSTERS NODIG? Zéér scherpe prijzen! www.drukkertilburg.nl Voor nieuw en verbouw, alle stuc- en texwerk. Klusbedrijf Adriaensen 0135342250 of 06-55978404 Ruime keuze tweedehands fietsen Paul van Korven

tweewielers

Tilburgseweg 68 - 5051 AJ Goirle Telefoon: 013-5341403 www.paulvankorvenfietsen.nl

www.rondjegoirle.nl De internet krant voor Goirle, Riel e.o. AFVALLEN! 6 tot 9 kilo gewichtsverlies in 4 weken met Power Slim. * Wetenschappelijke afslankmethode * geen hongergevoel * geen vermoeidheid * behoud van spiermassa * geen jo-jo effect. Informeer 013-518 13 64 Welzijnspraktijk de Weijer: hulp bij afvallen, aankomen of sportvoeding. Bel voor een gratis welzijnscheck 06-1172 8074 of kijk op www.welzijnspraktijk deweijer.nl.

REIKI CENTRUM GOIRLE

500 m2

winkelplezier

Alles voor uw baby Bergstraat 104 Goirle, 06-45114546

www.mamaloesenkids.nl PINKELTJE Het adres in Goirle voor goedkoop speelgoed. Muldersweg 34, Goirle (centrum) Tel. 0135345666. Inkoop/Verkoop gebruikt speelgoed: Lego - Playmobiel – spellen – auto’s – poppen – boeken etc etc. Open di. t/m za.

Reiki avonden op maandag 5 en 19 maart. Een mooie gelegenheid om kennis te maken met Reiki. Daarom ook bijzonder leuk voor niet Reiki mensen. Wij beginnen om half acht en het duurt tot ongeveer tien uur ‘s avonds. De kosten zijn 10 euro per persoon. U kunt ook zelf een Reiki avond bij ons organiseren met minimaal 3 personen. Laat u even wat weten als u wilt komen? Bergstraat 98-1, telefoon: 0655888112. Wilt u eerst een kijkje nemen dan kan dat op onze website: http://www.reikigoirle.nl

REIKI TIPS: Lusteloos, depressief ? Dat kan best wel beter. Door gebruik te maken van de mogelijkheden bij het Reiki Centrum Goirle kunnen deze nare gevoelens worden besproken en behandeld. Een complete Reiki behandeling die voor een heerlijke rust zorgt en U weer helemaal fit en ontspannen maakt voor de komende feestdagen. Of een korte behandeling van een half uur. Misschien een van de vele andere mogelijkheden waar U uit kunt kiezen vanaf €15,00 tot €30,00. Meer info? 0655888112 of mail info@reikigoirle.nl.

Trudie Bechtold L. Couperusdreef 7 5051 GZ Goirle Telefoon 013 - 534 55 95

Specialiste in huidverzorging Mieke Bechtold-Kops. DE SCHOONHEIDSSPECIALISTE AL 29 JAAR! Muldersweg 10, Goirle. Tel. 013-5345439. Alleen behandeling op afspraak. WORKSHOP ZEEP MAKEN Start workshop 11 maart Blaakend Gezond, Amer 5a Tilburg Tel. 06-17768472. www.blaakendgezond.nl

Voor het leegruimen en veegschoon opleveren van woningen o.a. bij overlijden: mogelijk vanaf € 0,00 Bel 06-55978404


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 29 fEBRuARI 2012

M

PAGINA 7

2e zondag van de Veertigdagentijd

mensen onder ons

Genesis 22,1-2a.10-13.15-18; Romeinen 8,31b-34; Marcus 9,2-10

Bij de bron

Zondag 26 februari was een drukke doopzondag. Maar liefst vier kinderen ontvingen het Sacrament van het Doopsel. We noemen hun namen: Lewis Mes, Meike van Gorp, Naomi Bruers en Sem Schraven. Deze kinderen stuk voor stuk voor een groot gedeelte nog onbeschreven bladen en nog geen grote verhalen, maar wel blakend van leven. Er is niet veel anders dan liefde in hun bloed. Mogen zij zo uitgroeien tot gelukkige volwassen christenmensen met behulp van de goede Geest. Proficiat ! Heer herinner U hun namen Vrijdag 17 februari vond in de kerk van St. Jan de uitvaart plaats van Sjra Cox (82, Eikenlaan), waarna de bijzetting bij zijn vrouw op het kerkhof van de Maria Boodschap. Sjra is thuis temidden van zijn dierbaren rustig ingeslapen, voorzien van het Sacrament van de Zieken. Geboren in een boerengezin aan de grens bij Roermond werd hij liefdevol opgevoed, deels door zijn twee tantes in Maasniel. Zo werd de basis gelegd voor de persoon die hij was. Eigenzinnig, soms zelfs een beetje excentriek, enorm principieel en atechnisch. Trouw aan zichzelf, trouw in liefde en geloof, trouw aan familie en vriendschappen. Loyaal aan genootschappen zoals Goirle ’82, het carnaval in Ballefruttersgat Goirle en de “AadPrinse van Maasniel. Daar heeft hij ook zijn vrouw leren kennen met wie hij samen een groot gezin grootbracht. Ook de Stichting begraafplaatsen en de parochie van de H. Geest mochten zich verheugen in zijn bijdragen. Hij was afgestudeerd als socioloog en heeft gewerkt bij het economisch technisch instituut Noord Brabant. Met 60 jaar ging hij in de Vut. Zijn vrouw Jo heeft hij 5 jaar verzorgd tijdens haar ziekte tot het einde toe. Na haar overlijden in 1997 maakte hij vele reizen naar China. Een markante man is van ons heengegaan, nu voorgoed thuisgekomen bij de Heer van alle leven. Zaterdag 25 januari vond in de kerk van St. Jan de uitvaart plaats van Berry van Ostaden (71, Ralph Bunchestraat), waarna de begrafenis op het kerkhof van de Maria Boodschap. Vanaf augustus 2011 raakte Berry aan het sukkelen. Onlangs opgenomen geweest in het VU m.c. te Amsterdam, zou hij weer opgenomen worden. Het heeft echter niet zo mogen zijn. Bij aankomst aldaar overleed Berry onverwacht. Wat zal hij gemist worden door zijn vrouw Annelies en door zijn kinderen. Berry en Annelies deden alles samen, waarbij de taken goed verdeeld waren: hij als huisman en Annelies voor brood op de plank. Daarbij zette Berry zich gratis in voor de gemeenschap: de heemkundige kring, de MR van de basisschool en de muziekschool, Goirle- Krasnogorsk met reizen naar Moskou. Van zijn hand zijn wijnboeken verschenen en ook hij heeft cursussen daarin gegeven. Hij was jarenlang lid van de commissie kunst en cultuur en tot op heden was hij actief in de monumentencommissie. Tot mei vorig jaar was hij ook scheidsrechter bij het hockeyen. Hij was een grote fan van André Rieu en samen kijken en luisteren naar hem maakten hem en Annelies gelukkig. Door zijn huidige transformatie is hij thuisgekomen om van daaruit met liefde en zorg, maar vooral ook humor en gezelligheid te coachen en klaar te staan als een dierbare de thuisreis wil maken.

D

deze zondag

goed dat we hier zijn laten we drie tenten opslaan toen viel een schaduw op hen

zomaar Rij niet harder dan je engelbewaarder kan vliegen.

Kerk Sint Jan - Goirle

R

rond de parochie

Protestantse gemeente Opstandingskerk, prof. Cobbenhagenlaan 8, Tilburg Zondag 4 maart 10.00 uur ds. D. Penninkhof Guldenakker Zaterdag 3 maart 19.00 uur Eucharistieviering Zorgcentrum Elisabeth Zondag 4 maart 10.30 uur Woord- en communieviering m.m.v. het koor uit de Trouwlaan. Voorganger pastor Yvonne Kiwitz. Kapel Nieuwkerk Informatie en besprekingen: tel. 003214656012 (tot 18.00 uur) Zondag 4 maart 08.30 uur Eucharistieviering door pastor M. van Zutphen. Meditatie in de Christelijke traditie Mediteren in de Christelijke traditie elke 2e en 4e vrijdag van de maand in de Emmaüskapel van de St. Jan van 19.00 uur tot ongeveer 19.30 uur. Ziek en bezoek Als u ziek bent en bezoek wenst van een van de pastores, geef dat dan zelf door of laat het doorgeven. Parochie de Goede Herder Secretariaat Sint Jan Goirle Kerkstraat 3, 5051 LA Goirle; Telefoon 013-5348438, bereikbaar ma. t/m vr. 0900 -13.00 uur ; pastor Martin van Zutphen tel. 0135348438 of tel. 06-21834275 (alleen in noodgevallen) Parochie H.Antonius Abt – Riel Pastoor J. Paes, Raadhuisstraat 4, 5131 AM Alphen, tel. 5081215, email:pastoorjpaes@ gmail.com; parochievicaris S. de Koning, tel. 06.19804922, email: sdkoning@bisdombreda.nl; diaken J. Smies, tel. 5144174, email: diakenjsmies@home.nl; kandidaatdiaken G. Fennema, Gilzeweg 4, 4861 AT Chaam, tel. 06.30948209, email: fennema@planet.nl; pastoraalwerkster P. Vermeulen-Dekker, tel. 06.51958259, email: p.vermeulendekker@gmail. com. Parochiebijdrage: Rabo 1023.05.889 tnv Kerkbestuur Antonius Abt te Riel. Website: www.parochiealphenriel.nl Bereikbaarheid: Pastoor J. Paes is bereikbaar onder telefoonnummer 5081215; op dit nummer kunt u hem persoonlijk bereiken tussen 13.00 en 14.00 uur. Bij geen gehoor kunt u de pastoor voor zeer dringende aangelegenheden laten oproepen via Janshove: 5075300 (toets 1). Spreekuur: Elke donderdagmorgen tussen 10.00 en 11.00 uur kunt u terecht voor misintenties (10 euro) of andere berichten in steunpunt De Kosterei. Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven: Julianastraat 16, 5133 VB Riel (tel. 5181491).

S

Sint Jan

5348438

Overweging: pastor Martin van Zutphen Vrijdag 2 maart 19.00 uur Eucharistieviering Dhr. van de Velden v.w. trouwdag en jgt. Zaterdag 3 maart 18.30 uur Eucharistieviering m.m.v. gemengd koor H. Geest Ine de Rooij-van Gorp; voor mijn vrouw en moeder Trees Nouwens; Arno Verhoeven; Roos Marchall v.w. jgt.; Cor de Nies-van Vuuren; Pater Jan Brock v.w. verj.; Pierre Smolders; Diny Szwed-van Bijnen; Riet van de Zande-de Rooij Zondag 4 maart 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Cantorij Frans Trommelen; Ad van Rooij; Sjef Wouters; Annemie van Delft-de Kruijf en Gerrit de Kruijf; Cor Mallens- van Iersel v.w. 3e jgt.; George Huffenreuter; Anneke Brock- van den Brand v.w. jgt. en Anneke Brock v.w. jgt.; Jan van Roessel; overleden ouders Spijkers-Schuurmans v.w. jgt.; overleden ouders Maas- van Lieshout en Gonnie; overleden ouders Schellekens-Vingerhoets v.w. jgt. en Joke Schellekens; Piet van den Hout v.w. 4e jgt. Woensdag 7 maart 19.00 uur Eucharistieviering Nel Broers- van den Berg; Jan en Gon Verhoeven-van Gool v.w. jgt. Jan en zoon Albert v.w. verj.; Jan en Dina de Volder-van den Ouweland; Liesbeth Laurijsen-Adams; Louis Hermans v.w. jgt.

A

Antonius Abt Riel 5081215

Donderdag 1 maart 9.30 uur Eucharistieviering in De Kosterei.

Zondag 4 maart: Veertigdagentijd 9.30 uur Eucharistieviering met gemengd koor (pastoor J. Paes en kandidaat-diaken G. Fennema). Collectanten: A. van den Abbeelen-van den Broek en J. van Eijck. Ad van de Louw v.w. jgt.; Gemma CoremansJacobs v.w. jgt.; ouders de Bekker-Jonckers v.w. jgt.; Mariëtte KlaassenLemans v.w. jgt.; Jac. van Riel.

Johannes Ga in uw binnenkamer Het is verrassend, dat Christus van het gebed in de binnenkamer spreekt en niet van het gebed in de tempel of synagoog. Als reactie op het individualisme van het liberale tijdperk wordt tegenwoordig ook op godsdienstig gebied het tegenovergestelde merkbaar. Men vindt alleen liturgie nog belangrijk en wil van een private, stille viering niet weten. Het persoonlijke beschouwende gebed vindt men tweederangs. Hier tegenover staat klaar en duidelijk het woord van de Heer: “Ga in uw binnenkamer”! Dit woord van Christus is niet slechts een rechtvaardiging maar een rechtstreekse eis van persoonlijk, privaat en individueel gebed. Het is kortzichtig en eenzijdig slechts één vorm van gebed te laten gelden. De mens is een persoon en dus een in zich gesloten geheel. Daarom behoort het persoonlijke, subjectieve gebed tot zijn wezen. Maar buiten dat is hij ook wezenlijk lid van de gemeenschap en daarom moet hij zijn bidden en offeren ook in gemeenschap beleven. Alleen de mens, die beide beoefent, zowel het individuele als het gemeenschappelijk gebed, bezit de hele rijkdom en de volheid van het gebed. De liturgische dienst, die niet door een persoonlijke vroomheid is bezield, zakt af tot een louter mechanisch gebeuren. Beschouwend gebed, dat niet uitmondt in het gemeenschappelijk vieren van het offer, voert tot religieus isolement en afsluiting. Zowel het bidden in de binnenkamer als de gang naar de tempel zijn noodzakelijk. JvA


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 29 fEBRuARI 2012

PAGINA 8

Rielhaariteit haarwerken kiest voor persoonlijke benadering Een pruik kies je niet zomaar zonder reden. Kaalheid is een speling der natuur of, zoals in veel gevallen, een gevolg van een haarziekte of een noodzakelijke medische ingreep. En waar moet je dan heen? Veel mensen worstelen met de gevolgen van hun (tijdelijke) kaalheid. In Brabant en omstreken kunnen ze terecht in Riel bij Christien de Jong, die naast haar salon van Rielhaariteit kappers een separate ruimte heeft waar een eerlijk en deugdelijk advies wordt gegeven over haarwerken en pruiken. Niet iedereen kan zomaar een adviesstudio over haarwerk en pruiken beginnen. Christien is SEMH gecertificeerd, wat staat voor Stichting Erkenningsregeling leveranciers Medische Hulpmiddelen. Rielhaariteit Christien startte haar werkzaamheden als kapster in een Tilburgs ziekenhuis, waar ze in 1989 begon onder de naam Healthy Hair. In eerste instantie als service voor patiënten en personeel, maar ook klanten uit de regio konden in de kapsalon terecht. Al ras werd de ruimte daar te klein, en verhuisde ze na vijf jaar met haar bedrijf naar Riel om daar Rielhaariteit kappers te beginnen. Een luxe kapsalon met groeimogelijkheden in het centrum van het dorp, met nu al zeven kappers voor dames, heren en kids. Persoonlijke reden De uitbreiding naar een haarwerk- en pruikenstudio had een zeer persoonlijke reden. Toen bij de schoonzus van Christien borstkanker werd geconstateerd, kreeg zij na de chemobehandeling te maken met kaalheid. Samen gingen ze op zoek naar een geschikte pruik. Dat bleek echter niet eenvoudig, mede omdat de benadering van patiënten na een chemokuur maar al te vaak tekort schoot. “Dat kan anders,” oordeelde Christien.

JOKO DISCO Vrijdag 9 maart 2012 Op vrijdagavond 9 maart a.s. organiseert Jongerensoos JOKO weer een discoavond voor alle jongeren van groep 6, 7, 8 en scholieren tot 14 jaar uit Riel en omstreken! Ook deze avond wordt het weer gezellig swingen op de nieuwste hits gedraaid door DJ Nick in onze sfeervolle zaal. De disco begint om 19.30 uur en is om 22.00 uur afgelopen. Vanaf 20.00 uur gaat de zaal op “slot” en dien je ook tot 22.00 uur te blijven, tenzij je bij aanvang van de disco aan de aanwezige leiding doorgeeft dat je eerder wordt opgehaald. De muziek die door DJ Nick gedraaid wordt, is voor iedereen erg leuk en uiteraard kun je verzoek nummertjes aanvragen bij DJ Nick. Bij onze frisdrank en snoepbar kun je tevens lekkere

“Dat moet ook anders.” Ze verdiepte zich in de materie, volgde diverse cursussen en slaagde uiteindelijk met glans voor de veeleisende SEMH keuring. Gewapend met deze kennis startte ze in hetzelfde pand naast Rielhaariteit kappers een nieuw bedrijf: Rielhaariteit haarwerken. Een haarwerk of pruik van deze tijd. Ze koos voor een sfeervolle, huiselijke ruimte. Daar wordt alle tijd genomen voor de persoonlijke situatie van klanten. Christien: “Ik geef adviezen over de diverse haarsoorten waarvan een pruik of haarwerk op maat is te maken, en de verzorging daarvan. Maar ook over het meest geschikte soort haar, en wat voor type haarwerk of pruik iemand het beste zal staan.” Bijkomend voordeel van de SEMH certificering is dat Christien de Jong het contact met de zorgverzekeraar uit handen neemt. “De afwikkeling van de financiële vergoeding is wel het laatste waar het hoofd van klanten naar staat. Dat doet Rielhaariteit deskundig en discreet,” aldus Christien. “Uw haar is immers ook mijn hoofdzaak.” Rielhaariteit haarwerken www.rielhaariteit.nl Christien de Jong, Dorpstraat 8, Riel, Tel: 013-518 19 18

JOKO

versnaperingen kopen. We zien jullie weer graag op 9 maart a.s. in de Leybron. Tot dan! Joko disco wordt gehouden in Ontmoetingscentrum De Leybron aan het Dorpsplein 1 in Riel. De zaal is van het cafégedeelte afgesloten. Er is aan de zijkant een aparte ingang voor de disco. Een groep volwassen vrijwilligers houden toezicht, en zorgen ervoor dat u uw zoon of dochter veilig achter kunt laten. De entree bedraagt € 1,50 en er worden geen alcoholische drank geschonken. Elke consumptie kost € 0,50. Ook kun je enkele versnaperingen kopen vanaf € 0,10. Kijk ook eens op: www.jokoriel.nl of www.jokoriel.hyves.nl Voor verdere informatie mag u bellen naar Anja Moonen 0655734110.

Beste Carnavalsvierders, Het was weer ouderwets gezellig bij Ome Neeff tijdens Carnaval 2012. Volgens traditie waren er weer vele hoogtepunten zoals de kapellenmiddag, 40+ middag en niet te vergeten de super leuke kindermiddag. Het was een vliegende start op vrijdag voor de jeugd en de avonden gingen vanaf zaterdag met D’n Opstoet voor de deur, helemaal los. Wij willen iedereen bedanken voor de grandioze en bovenal gezellige carnavalsdagen. Natuurlijk mede namens ons complete enthousiaste team van medewerkers. Daarom nogmaals dank en wat ons betreft graag tot 2013. Berry & Alexia en team Ome Neeff

Uitslagen RSV St.Antonius Riel

KORTE KOST Zo de ouden zongen, piepten de jongen. Nu zingen de jongen, wat geen oude durft te piepen.

Haaquu. Goir

le

Zondag 26 februari was er een dressuurwedstrijd voor pony’s bij manege Thielen in Hulten. Chiara van der Velden reed met haar pony Robin twee proeven in de klasse D-L1. Hier haalde zij met 176 en 201 punten resp. de 7e plaats en de 2e prijs van de 12 deelnemers. Tessa de Groot reed met haar pony Timo één proef in de klasse D-Z1 en haalde met 60,59 % (206 punten) de 2e prijs van de 6 deelnemers. Proficiat allebei !

Ingezonden meningen van de lezer Opname van ingezonden stukken betekent niet dat de redactie het met de strekking van deze stukken eens is. Zij vallen onder volledige verantwoording van de inzender. Ook kunnen deze ingekort weergegeven worden. Naam en adres is altijd bekend bij de redactie.

Gratis sokken bestaan niet U kent het gezegde: voor niks gaat de zon op, maar gratis sokken bestaan niet. Helaas, het is de harde werkelijkheid, waarbij nog komt, dat het barre tijden zijn waarin we de tering naar de nering moeten zetten. Broekriem; kaasschaaf; schraalhans keukenmeester; elk dubbeltje omkeren; het hooi niet over de balk gooien; dat kan bruin niet trekken; zuinigheid met vlijt bouwt huizen als kastelen; met naarstige hand en sparende tand; die een gouden poort wil maken, brenge er elke dag een nagel toe; elk gape naar zijn mond groot is; en zo verder. Kortom, de gemeente zoekt naar een kosteloos eerbetoon, want, verdulleme, Ireen Wüst is weer eens wereldkampioen geworden. Iets anders daarom, deze keer, dan snoeiharde discodecibellen, en een zanger, en zopie, en een triomftocht in een koets, alles bijeen voor een bedrag van zo’n 25.000 euro. Gewoon iets rustigs dat niets kost. Een sprankelende toespraak van de burgemeester (schudt ze zó uit haar mouw), een warme handdruk van de wethouders, een hartelijk applaus van de verzamelde belangstellenden, en ieder gaat weder, geheel tevreden, zijns weegs. Kost evenveel als een zonsopkomst. En ik zal Ireen gedenken in mijn gebeden. Pro Deo. Ter eere Gods. Soeur Marie Zenobia

Ideeën zijn mooi, maar zonder uitvoering, blijven het ideeën Gelukkig is er binnenkort weer NL Doet! Op 16 en 17 maart kun je ervaren wat het is om vrijwilliger te zijn. Jawel, voor één dag. En neen, je zit nergens aan vast| Gewoon, omdat het Oranjefonds het vrijwilligerswerk een hart onder de riem wil steken. Maatschappelijke organisaties kunnen een klus op de site van NL Doet zetten. Inmiddels is er al van alles te doen. Leuk, gewoon is iets anders dan anders.

Hedendaags vrijwilligerswerk gaat over ‘wat brengt het mij?’ en terecht. Het principe van wederzijds belang maakt dat het werkt. Het kan werkervaring brengen in een branche, waarin je nooit terecht bent gekomen, maar waarvoor je wel belangstelling hebt. Of je komt in aanraking met mensen, die je de ogen doen openen, een hele andere wereld!

Overigens is één op de vier Nederlanders al vrijwilliger en daarvan heeft 24% twee of meer vrijwilligersbanen. Het is blijkbaar verslavend. De waardering die je krijgt, het gevoel van ‘met z’n allen’. Net carnaval, maar dan zonder hoofdpijn naderhand. Want hedendaags vrijwilligerswerk is niet meer voor jarenlang ergens inzetbaar zijn. Hedendaags vrijwilligerswerk gaat over flexibiliteit, want we willen natuurlijk wel gewoon op vakantie. Tegenwoordig denken we in korte projecten. Voor een paar maanden actief zijn om een website te bouwen voor een organisatie, het uitvoeren doet dan weer een ander team. Of een weduwnaar in een isolement weer naar een clubverband helpen. En als het doel is bereikt, kun je weer loslaten.

Probeer je leidinggevende capaciteiten uit door een organisatie door een veranderingsproces heen te helpen. Of gebruik je commerciële capaciteiten om fondsen te werven voor een doel waar je hart ligt. Het verkopen van die missie om het geld te scoren uit dat ene fonds is een ware sport! Vind weer een werkkring met collega’s door het vrijwilligerswerk, wie wil zoekt mogelijkheden, wie niet wil zoekt een reden. Je bent van harte welkom bij Contour in de Thomas van Diessenstraat 4 te Goirle om hierover van gedachten te wisselen en te zoeken naar wederzijds belang of probeer een klus op www.nldoet.nl. Veel plezier!


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 29 FEBRUARI 2012

PAGINA 9

Beter uit... A A G

• Administraties • Jaarrekeningen • Belastingadvies • Bedrijfseconomisch advies • Administratieve projecten Administratie- en Advieskantoor Gijbels

CAFETARIA ‘t Luikske

Dorpstraat 45 • 5133 AE Riel T 013-5186136 • F 013-5186137 E luikske@home.nl • www.luikske.nl

d maan gen

iedin aanb aart in m

€ 8,95 € 2,50 Supertje TEX-MEX € 3,25 Souflesse Tomaat-Mozzarella €1,00 Shoarma Schotel Stokbroodje Eiersalade

Graag tot ziens in Riel bij: Cafetaria ‘t Luikske

Uw partner in het midden- en kleinbedrijf Lid College Belastingadviseurs

Dorpstraat 42, Riel | T 013 534 03 91 | www.deparketteur.nl

Riel • T 013-534 77 56 • www.meerdinkverhuur.nl

Tilburgseweg 28 • 5133 BB Riel • 06-20036138, 013-5301484 pieter@administratiekantoorgijbels.nl • www.administratiekantoorgijbels.nl

Riel • T 013-518 18 51 • www.installatiebedrijfdenissen.nl

“Wie wat bewaart heeft wat”

Erfgoed Depot opent haar deuren vanuit “Melkfabriek” Depot tastbaar geëxposeerd. Het Erfgoed Depot dat naast Cleijsen Autoschade vlak langs het Belslijntje ligt, zal laagdrempelig zijn. In goed overleg wordt er voor groepen een passend arrangement samengesteld, wat uitaard ook zeer geschikt is voor het uitje van de K.B.O., fietsclub, familie of vrienden. Individuele bezoekers zijn van harte welkom tijdens het Paasweekend 8 en 9 april, het Museumweekend 14 en 15 april en tijdens de Week van het Ambacht 21 en 22 april. Op de zaterdag en zondag is Erfgoed Depot geopend tussen 12.00 en 16.00 uur. Naast de tentoonstelling, verzorgt het Erfgoed Depot ook reminiscentiebijeenkomsten. Middels themakisten uit vroegere tijden, kunnen verschijnsels uit het Een aanrader om daar toch zeker aanwezig te zijn. Zondag 18 maart tussen 12.00 en

verleden, met de huidige gedachte, vooral voor ouderen, op een hogelijk vermaak

16.00 uur kunnen belangstellenden een kijkje komen nemen in de “oude melkfab-

uitkomen. Ook hebben de themakisten bij uitstek een pedagogische waarde en zijn

riek” in Riel (voorheen tuinmeubelen van de Boerenschuur), waar “Erfgoed Depot”

het een eye-opener voor “schoolprojecten”.

in- en verkoop auto’s APK onderhoud reparatie schadeherstel

is gevestigd. Onder het motto “Wie wat bewaart heeft wat”, zal het voor heel wat belangstellen-

Voor meer info en actuele openingstijden, kunt u contact opnemen met Rien 06 107

den echt een feest van herkenning worden. Gebruiks-voorwerpen uit lang vervlogen

42 836 of Eveline 06 107 99 009. Per mail : info@bewarenenvastleggen.nl

tijd, van het huishouden, school, werk, ambacht en vakantie, zijn binnen Erfgoed

www.bewarenenvastleggen.nl

www.autobedrijfvanriel.nl

de boerenschuur feliciteert de klant van de maand Mevr. Nicole van Rooij uit Goirle

met een feestelijke taart. (winnaar krijgt persoonlijk bericht)

Dorpstraat 25 • Riel • tel: 013-5186750 • www.boerenschuur.nl

Voor alle topmerken nieuwe en gebruikte fietsen!

Onze merken: Batavus, Gazelle, Giant, Koga, Sparta, Flyer, Merida, Vanmoof, Brompton, Idworx en Stevens vakantiefietsen

Kerkstraat 15 • 5133 AJ Riel • 013 - 518 12 07 • info@frankvanoirschotfietsen.nl • www.frankvanoirschotfietsen.nl


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 29 fEBRuARI 2012

PAGINA 10

MEMORANDUM Avond- Nacht- en Weekenddienst via Huisartsenpost, Lage Witsiebaan 2a in Tilburg. Alleen voor spoedeisende hulpvragen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag. Tel.: 0900-3322222. Apotheken Mediq Apotheek De Hovel Zaterdag 11.00-13.00u Kalverstraat 23 5051 NK Goirle tel.: 013-5341101 De dienstapotheek Lage Witsiebaan 2a, Tilburg Openingstijden: Ma. t/m vr. 17.00-08.00 uur Zaterdag, zondag en feestdagen de gehele dag Tandartsen De spoedgevallendienst is van vrijdag 18.00 uur tot maandag 08.00 uur en op erkende feestdagen. Tel. 06.50.218.221. Dierenartsen Weekenddienst Goirle: 013-504 24 02. Riel: 013-518 17 88 Poppel: +31(0)14-651668 Dierenambulance voor aangetroffen dieren zonder eigenaar en/of gewonde dieren: 013-5420055. Voor meldingen van verwaarlozing en/of mishandeling van dieren en/ of dieren in nood, bel met landelijk centrale nummer 144

Thebe

Klassieke Homeopathie Marian van Diem, v. Haestrechtstraat 83, Goirle, Tel.: 013-5302025 lid NVKH Praktijk voor Verloskunde Lente Voor alle verloskundige zorg in Goirle, Riel en omgeving. Tevens echopraktijk met eigen apparatuur. Spreekuur op meerdere locaties, incl. avondspreekuren. Oude Kerkstraat 9, Goirle. Tel. 0622400846. Voor meer informatie; www.lenteverloskundigen.nl Diëtistenpraktijk Ellen Winters www.ellenwinters.nl, 06-15085778 Dementieconsulent Mária de Vet Zorgcentrum, Th v Diessenstraat 4 5051 RK Goirle Inloopspreekuur op dinsdag van 1314 uur en donderdag van 9-10 uur. Dinsdag en donderdag telefonisch te bereiken op 06 53320973 van 9-17 uur. De Avonturiers KDV en BSO De Dieze 24, 5052 TP Goirle. Tel (013) 534 76 23, www.de-avonturiers.nl Kober kindercentra in Riel KDV Droomtuin, Bernhardstraat 6a BSO Droomtuin, Vonderstraat 1 De bso heeft een informeel en dorps karakter en is dagelijks geopend van 07.30 – 09.00 uur en van 15.30 – 18.00 uur. Op woensdagmiddag is de bso al vanaf 12.00 uur geopend. Het kdv biedt dagelijks gezellige sfeervolle opvang aan 0 tot 4 jarigen van 07.30 – 18.00 uur.

Kinderopvang Humanitas KDV Dikkie Dik Grobbendonckpark 45, 5051 KR Goirle tel nummer 013- 5343378 voor plaatsing en planning graag contact opnemen met onze regiokantoor op tel. nummer 013 533993 of per mail regiomiddenbrabant@kinderopvanghumanitas.nl Het Klavertje, praktijk voor Verloskunde Voor alle persoonlijke verloskundige zorg in Goirle, Riel, Alphen en omstreken. Thomas van Diessenstraat 4, 5051 RK Goirle. 013-5082773 Avond- en weekendspreekuur! Voor meer informatie: www.hetklavertje.com en info@hetklavertje.com. Uw zwangerschap is onze zorg! Kinderopvang Humanitas BSO/ VSO Villa Kakelbont Waterput 56, 5053 EJ Goirle Geopend: alle dagen, buiten alle schooltijden, schoolvakanties en school studiedagen en ATV dagen. Telefoonnummer: 013-5400227 Voor plaatsing en planning, bel met het regiokantoor: 013-5339933 Kinderopvang Humanitas BSO/ VSO Villa Bombarie Burg. Philipsenstr. 2, 5051RC Goirle Geopend: alle dagen, buiten alle schooltijden, schoolvakanties en school studiedagen en ATV dagen. Telefoonnummer: 013-5339782 Voor plaatsing en planning, bel met het regiokantoor: 013-5339933 Kinderopvang Humanitas PSZ de Hummeltjes Waterput 56, 5053 EJ Goirle Geopend: alle dagen tijdens schooltijden. Telefoonnummer: 013-5334017. Voor plaatsing en planning, bel met het regiokantoor: 013-5339933

Bureau Zorgbemiddeling telefoon: 088-1178920 Voor hulp bij het aanvragen, regelen en vinden van zorg.

PSZ de Robbedoes, Vonderstraat 1. In een knusse ruimte bieden wij op dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 8.45 tot 12 uur opvang aan uw peuter (2-4 jaar). Voor meer informatie belt u met serviceteam 4: (076) 504 56 04 of kijk op www.kober.nl

Thuiszorg telefoon : 0900-8122 Voor ondersteuning bij huishoudelijke zorg, verzorging, verpleging en ondersteunende begeleiding.

Kober kind aan huis verzorgt gastouderopvang in Goirle en Riel. Voor meer informatie belt u met serviceteam 4: (076) 504 56 04 of kijk op www.kober.nl

Woonzorgcentrum Guldenakker telefoon: 013 – 531 08 00 Appartementen met zorgverlening die is afgestemd op uw zorgvraag.

Kinderopvang Humanitas BSO/ VSO Villa Op Stelten St. Jansstraat 1-03, 5051 RG Goirle Geopend: alle dagen, buiten alle schooltijden, schoolvakanties en school studiedagen en ATV dagen. Telefoonnummer: 013-5339646. Voor plaatsing en planning, bel met het regiokantoor: 013-5339933

Kinderopvang Humanitas KDV Breebosch Waterput 56, 5053 EJ Goirle Geopend van: 7.30 tot 18.30u. Telefoonnummer: 013-5332851. Voor plaatsing en planning, bel met het regiokantoor: 013-5339933

ZORGCENTRUM GOIRLE Thomas van Diessenstraat 4, 5051 RK Goirle. Tel 013-5349191

aan mensen die een extra steuntje in de rug goed kunnen gebruiken, Maatschappelijke Stage en Steunpunt Vrijwilligerswerk. Inloopmogelijkheid op maandag en donderdag van 10.00 uur tot 12.30 uur

24-uurs zorgverlening en service

Cliëntenraad telefoon: 013 – 531 08 00 Voor het behartigen van uw belangen. Zorgcentrum Elisabeth telefoon: 013 – 531 52 00 Voor: - Intensieve verpleging van zowel jongeren (vanaf 21 jaar) als ouderen. - Dagbehandeling somatiek Behandeling en begeleiding voor thuiswonende cliënten (vanaf 21 jaar) met een lichamelijke beperking. - Dagbehandeling voor dementerenden Behandeling en begeleiding voor thuiswonende cliënten met dementie. - Dagbesteding Volwaardige en zinvolle activiteiten voor thuiswonende cliënten met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. -De openingsdagen en –tijden van de dagbehandeling zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 17.00 uur. Centrum voor Behandeling en Begeleiding telefoon: 0900-8122 Voor vragen naar specialistische behandeling aan mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en ouderen. Consultatiebureau voor Senioren telefoon 0900-8122 Goirle.cbsenioren@thebe.nl Consult (kosteloos) voor informatie en preventie over het gezond en actief ouder worden. Voor het maken van een afspraak of informatie. Maaltijdservice telefoon: 0900-8122 Door ziekte, leeftijd of bijvoorbeelddrukte op het werk kan het klaarmaken van de warme maaltijd een probleem zijn. De maaltijdservice is dan de oplossing. Ook voor dieet- en vegetarische maaltijden. Jeugdgezondheidszorg JGZ Inloopspreekuur consultatiebureau voor 0-4 jarigen. Thomas van Diessenstraat 4 Dinsdag van 13-00-14-00 uur

’t Loket Goirle. Informatie, advies en toegang tot diensten op het gebied van wonen, welzijn, zorg, veiligheid en inkomen. Open: dinsdag en donderdag van 9-12.30 uur en op donderdag van 13.00-16.00 uur of op afspraak. Huisbezoek is mogelijk. Antenne/de Twern Organisatie voor maatschappelijke diensten. Ondersteuning en advisering van platform Minima, platform Gehandicapten, klankbordgroep WMO. Huisbezoeken 75+, opvang statushouders (spreekuur dinsdag en donderdag van 15.00 tot 16.30 uur) en organisatie Meer Bewegen voor Ouderen. Formulierenbrigade Tel: 06-38369551 Email: formbrig.goirle@gmail.com www.formbriggoirle.nl Maatschappelijk werk Aanmelding via ’t Loket. Inloopspreekuur op maandag van 13.3015.30 uur CONTOUR GOIRLE EN RIEL Hèt aanspreekpunt voor de coördinatie van het vrijwilligerswerk en de uitvoering van de Maatschappelijke Stage in de gemeente Goirle. Bij Contour Goirle en Riel kunt u terecht voor gratis structurele hulp-aan-huis Prikposten van Lijn2.net Prikpost Goirle Thebe, Th. van Diessenstraat 4 Bloedafname op ma t/m vrij. van 08:30 tot 10.00u. Guldenakker, Wittendijk 2 Bloedafname op woensdag van 08:30 tot 10.00u.

Kinderopvang Humanitas PSZ de Marmot St. Jansstraat 1-06, 5051 RG Goirle Geopend: alle dagen tijdens schooltijden. Telefoonnummer: 013-5342474. Voor plaatsing en planning, bel met het regiokantoor: 013-5339933

Steunpunt Vrijwilligerswerk: Wilt u aan de slag als vrijwilliger? Of hebt u als vrijwilliger (-sorganisatie) advies of ondersteuning nodig? Marleen van Esch e-mail: mvanesch@contourtilburg.nl Telefoon: 013 – 534 91 91, 06 – 31 392 867, bgg 013 – 543 45 72 Gratis structurele hulp aan huis, vrijwillige intensieve thuishulp aan mensen die een extra steuntje in de rug goed kunnen gebruiken en kleine klussendienst Ingrid Verhoeven e-mail: iverhoeven@contourtilburg.nl Telefoon: 013 – 5349191, 06 – 23 272 836, bgg 013 – 543 45 72 Maatschappelijke Stage: een prachtige kans om jongeren kennis te laten maken met vrijwilligerswerk om een onbetaalde bijdrage te leveren aan de samenleving. Tanja Pieters e-mail: tpieters@contourtilburg.nl Hans Ebbing e-mail: hebbing@contourtilburg.nl Telefoon: 013 - 543 45 72 Attentie, ander bezoekadres: St. Annaplein 21, 5038 TV Tilburg Prikpost Riel Thebe, Kerkstraat 9, Riel Bloedafname op dinsdag van 09:00 tot 10:00u en donderdag van 08:30 tot 10:00u. Prikpost van het DCT CC Jan van Besouw Goirle Thomas van Diessenstraat 1 iedere werkdag van 8:15 tot 9:00 uur

WEB S IT ES Hieronder vindt u de Web-sites en E-mailadressen van ondernemingen en instellingen uit Goirle, Riel en omstreken. Voor 2,- p/w kunt u hier ook bij staan. Met logo 3,- p/w. Telefoon: 013-5341217, Fax: 013-5348571, E-mail: redactie@gbg.nl

Ondernemingen AAg Administratie- en Advieskantoor gijbels pieter@administratiekantoorgijbels.nl www.administratiekantoorgijbels.nl Auto noordhoek groep SeAt / Škoda www.autonoordhoek.nl BingZund technische Auto- en Motordocumentatie bingzund@xs4all.nl www.bingzund.nl Peter van den Bemt Administraties en Fiscalen adviezen bemt@petervandenbemt.nl www.petervandenbemt.nl

Arbeidsbemiddeling t/m MBO www.hetuitzendbureau.nl frank.huijben@hetuitzendbureau.nl S. van der Velden Administratieve dienstverlening info@svdv-administratie.nl www.svdv-administratie.nl Winkelcentrum de Hovel info@dehovelgoirle.nl www.dehovelgoirle.nl van Zundert Huiswerkinstituut info@vanzunderthuiswerkinstituut.nl www.vanzunderthuiswerkinstituut.nl

Bensing Parket www.bensingparket.nl ergoform v.o.f. info@ergoform.nl www.ergoform.nl

Verenigingen i n S T e L L i n g e n

goirles belang

Bibliotheek goirle goirle@bibliotheekmb.nl www.bibliotheekmb.nl

redactie@gbg.nl www.goirlesbelang.nl gbg Primeur info@gbg.nl www.gbg.nl

P R I M E U R grafisch buro goirle bv • primeur fotografie

Havep Winkel winkel.goirle@havep.nl www.havep-winkel.nl Huiswerkinstituut Tilburg-goirle www.huiswerkinstituut.info

Cantorij St. Jan www.cantorijstjan.nl info@cantorijstjan.nl Sociaal Cultureel Centrum de deel www.dedeel.nl info@dedeel.nl Parochie de goede Herder goirlesintjan@parochiedegoedeherder.nl www.parochiedegoedeherder.nl

Van den Hout Installatie en Daktechnieken info@advandenhout.nl www.advandenhout.nl italiaitalia taaltrainingen, Coaching en Advies info@italiaitalia.nl www.@italiaitalia.nl iSS Computers Hét adres voor particulier en bedrijf. www.isscomputers.nl de Kennismaker Helpt nico@dekennismakergoirle.nl www.dekennismakergoirle.nl

SVmT svmt@wanadoo.nl www.btas.net/svmt

P O L i T i e K CdA goirle www.goirleriel.cda.nl Lijst Couwenberg www.lijstcouwenberg.nl

geZOndHeidSZOrg

Bodystudio move-it Sporten en afslanken www.bodystudiomove-it.nl www.move-itdieet.nl

- Agonist - - Ludo van erve Masseur/Reflexzonetherapeut www.agonist.nl Anita Jaspers-Clemens, gewichtsconsulente gewichtsbegeleiding & advies www.deveranderingtilburg.nl info@deveranderingtilburg.nl

rondjegoirle Actueel • Anders • Actief www.rondjegoirle.nl de Parketteur info@deparketteur.nl www.deparketteur.nl robot deurtechniek www.robotdeuren.nl info@robotdeuren.nl

Caeciliakoor St. Jan goirle www.Caeciliakoor-goirle.tk

isis verloskundigepraktijk www.verloskundigepraktijkisis.nl

robot

deurtechniek

Schellens bakkerij info@Schellens.nl www.Schellens.nl

Smits

C A R C L E A N I N G

Smits Carcleaning www.smitscarcleaning.nl

Bibliotheek Goirle Kloosterstraat 22 / Postbus 141, 5050 AC Goirle, T : 013-5342068, E: goirle@bibliotheekmb.nl Openingstijden di. t/m do. 11.00 – 17.30 uur vrijdag 11.00 – 20.00 uur zaterdag 11.00 – 17.00 uur Internetcafé: dinsdag t/m vrijdag 0 9 . 0 0 – 23.00 uur. zaterdag 11.00 – 17.00 uur. Kranten: van 09.00-11.00 uur in foyer van CC Jan van Besouw. Website: www.bibliotheekmb.nl Hobbysoos Bergstraat 98-04, tel.: 013-5344678 www.hobbysoosgoirle.nl Open: Ma. t/m do. 9.00-16.00 u, woe. 19.00-22.00 u. Katholieke Bond van Ouderen Goirle Voorzitter: A. Vekemans, Wittendijk 47, 5051 GA Goirle, tel. 013-534 60 43. Secretaris: J. Heeren, Langenboomstraat 8, 5051 BG Goirle, Tel.: 013-5341030, mail: kbogoirle@gmail.com Ledenadministratie: Dhr. A. Ceton, Hoge Wal 99, 5053 AP Goirle, Tel. 013-5348849. www.kbogoirle.nl Stichting Hulp aan Roemenië Inlichtingen: D. Hartveld, tel. 013-5346663. Katholieke Bond van Ouderen Riel www.kbo-riel.nl Voorzitter: A.M. Schellekens, Kerkstraat 48,

Praktijk voor Seksuologie www.praktijkvoorseksuologie.eu Acupunctuur - Tom Centrum voor traditionele Chinese Geneeskunde www.tcmtom.nl Tangan Alus Wellness Studio Ontspanningsmassage & Voetreflexstudio www.tanganalus.nl tanganalus@hotmail.com

5133 AK Riel, tel. 5181449. Secretaris: B. Ketelaars-Vromans, Neerland 1, 5133 TT Riel, tel. 013-5182318. Penningmeester: A. van Gestel, Bernhardstraat 26, 5133 TZ Riel. Stichting De Helpende Hand Vonderstraat 2a, Riel. Inleveren goederen voor Roemenie: ma. 18.30-21u. woe.mi. 1316u woe.av. 18.30-20.30u. za. mo 10-12.30u. Info: 013-5345132 of 06-53317724. www. helpendehand.org Stichting Leergeld Goirle en Riel Financiële en materiële ondersteuning van kinderen tussen vier en achttien jaar die bij hun ontplooiing tekort komen. Info: 5302111. Schriftelijke info: St. Leergeld Goirle en Riel, Postbus 68, 5050 AB Goirle. Voor het doen van giften banknummer: 166803111 Bibliotheek Riel Vrijdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur kunnen alle ouderen uit Riel gratis gebruik maken van de bibliotheek in de ‘Kosterei’ te Riel. Meldpunt Vrijwillige Thuishulp Riel Bereikbaar maandag, woensdag en donderdag van 09.30 tot 11.00 uur, tel. 013-5181943. Steunpunt De Kosterei, Kerkstraat 7, 5133 AJ Riel. Seniorenpraatgroep De Praatjesmakers Dinsdag van 10.00 tot 11.30 uur in de Wildacker. Info: Sjef van der Pol, tel. 013-5347515.


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 29 FEBRUARI 2012

Senioren

PAGINA 11

S P E C I A L

Speciaal voor de actieve Senior

iS er nu laco vitaal Zwemmen is goed voor jong en oud, dus tevens voor senioren. Maak daarom nu gratis kennis met Laco Vitaal bij zwembad Waterspoor in Goirle. Op de volgende dagen en tijden, kunt u gebruik maken van ons zwembad met ondermeer de ‘watergymles’. Dinsdag

inloopmiddag:

13.30 - 14.00 uur en van 14.15 - 14.45 uur Woensdag inloopochtend: 9.15 - 09.45, 10.15 - 10.45 uur en 11.15 - 11.45 uur Vrijdag vaste groepen: 9.00 - 12.00 uur

.....en vergeet niet: u mag 12 keer zwemmen voor de prijs van 10! Bovendien is het na alle inspanning mogelijk lekker tot rust te komen in de sauna of het turkstoombad. Eveneens kunt u bij Waterspoor genieten van een kopje koffie. Onze deskundige en enthousiaste instructeurs bieden u in een veilige omgeving een afwisselend programma, waar u zich prettig bij voelt. Zo kunt u hier uw uithoudingsvermogen trainen, maar ook uw beweeglijkheid en motoriek. Kortom: voldoende afwisseling!

Zwembad Waterspoor

Fabrieksstraat 14, 5051 HP Goirle Telefoon (013) 534 15 05

Tandprothetische praktijk Baak op de Broekhovenseweg 45 in Tilburg Tandprotheticus Jules Baak is gespecialiseerd in het aanmeten van gebitsprotheses (eventueel op implantaten). Met ruim 25 jaar vakervaring en kennis van de nieuwste technieken kan hij u goed van dienst zijn in het aanmeten van een nieuwe gebitsprothese. AANDACHT EN ZORG ‘Een kunstgebit maken doe ik samen met mijn patiënten, want wat mensen voelen staat in geen enkel boek. Bij mij hebben ze inspraak en ik vind het belangrijk dat ze kenbaar maken wat ze willen. We beginnen met het maken van afdrukken en het bepalen van de beet. Er wordt gemeten en daarna zetten we de tanden in de was om te kunnen controleren of het past. Vervolgens maken we een mal en persen we de prothese, waarbij de was vervangen wordt door kunststof. Met behandelingen en techniekwerk samen kost het maken van een prothese ongeveer tien uur.’ SERVICE Wie geïnteresseerd is in implantaten kan bij Tandprothetische praktijk Baak terecht voor informatie. ‘Het is heel actueel. Ik heb tien jaar lang hiervoor het techniekwerk gedaan voor ziekenhuizen in Tilburg en Breda. Vrijwel altijd is het een verbetering omdat het vast zit,’ aldus Jules Baak die voor de implantaten samenwerkt met een tandarts-implantoloog. ‘Dat verhoogt de mogelijkheden en de service. Daar hecht ik veel waarde aan. Een prothese zorgt nogal eens voor problemen en het is fijn als je mensen kunt helpen. Ze kunnen bij mij altijd een afspraak maken voor een gratis advies. En dat is een eerlijk advies. Ze weten vooraf waar ze aan toe zijn, of het kan en wat het kost. Als ik besluit de prothese te maken dan kunnen ze ervan uit gaan dat het beter wordt en anders weten ze dat van te voren.’ Voor een gratis advies belt u telefoonnummer 013-5821600 van maandag t/m donderdag van 8.00 tot 16.30 uur en vrijdag tot 14.30 uur. Voor meer informatie: www.tppbaak.nl


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 29 FEBRUARI 2012

Senioren

S P E C I A L

PAGINA 12

Erfgoed Depot, nieuw initiatief in Riel Op 18 maart 2012 is eindelijk het moment dat u het Erfgoed Depot in Riel kunt bezoeken. Het Erfgoed Depot is een ‘museum’ waar bezoekers terug in de tijd gaan. In de voormalige zuivelfabriek, ziet u tal van erfgoedobjecten uit begin vorige eeuw op het gebied van wonen – huishouden, gezondheid – hygiëne, werk – ambacht, school en muziek. De oude radio en fotocamera’s laten technieken zien die niet meer gebruikt worden. Reminiscentiebijeenkomsten in woon-zorgcentra “Vooral senioren hebben behoefte aan nostalgische voorwerpen om over te praten. Bewoners van woon-zorgcentra die dementerend zijn, bezoeken we met themakisten. Zij herkennen deze erfgoedspullen en dan komen de verhalen naar boven. Vooral als we objecten van vroeger op tafel zetten, vertellen senioren honderd uit!” aldus Rien van der Heijden. “Wilt u een reminiscentiebijeenkomst? Neem dan contact met ons op.” Schoolprojecten De Stichting Wie wat bewaart, heeft wat verzorgt ook schoolprojecten. Leerlingen leren met behulp van Themakisten over vroeger en in gesprek met senioren vindt enorm veel uitwisseling plaats. Aan de hand van de voorwerpen vertellen ouderen over het leef- en werkklimaat van vroeger. Voor de kinderen en jongeren is dat vaak een openbaring en met deze ervaringen uit het woon-zorgcentrum komen ze weer terug op school. Het Erfgoed Depot bestaat uit een ruime opslag, een bibliotheek en een cursusruimte voor workshops en een expositieruimte van 500 vierkante meter waar erfgoedobjecten thematisch tentoongesteld staan. In de erfgoedshop kan men terecht voor boeken op erfgoedgebied.

Wij serveren in de maanden maart, april en mei op woensdag en donderdag tussen 17.00 en 21.00 uur.

Het De BoscHkens

senioren*

3-gangen menu

€15,00 *Leeftijd vanaf 60 jaar, reserveren gewenst

Tilburgseweg 155, 5051 AD Goirle 013 - 577 16 01 www.deboschkens.com

Open dag op 18 maart Wij willen u graag op 18 maart uitnodigen tussen 12.00 en 16.00 uur. De toegangsprijs bedraagt € 5,- per persoon inclusief een consumptie. Het tweede toegangsbewijs is gratis tegen inlevering van de advertentie*. Komt u op de fiets via het “Bels Lijntje”, ga bij knooppunt 34 links, na dertig meter vindt u het Erfgoed Depot in de Dorpstraat 56. Voor groepen stellen we arrangementen samen en zijn wij op afspraak geopend. Meer info via de website www.bewarenenvastleggen.nl, telefonisch op 06-10799009 Eveline Passier of 06-10742836 Rien van der Heijden. E-mail info@bewarenenvastleggen.nl. *Deze aanbieding is geldig tot 1 september 2012

Jan de Rooy specialiseert richting gezondheid Het sportcentrum met sfeer sinds 1978, Jan de Rooy Sportcentrum specialiseert zich op het gebied van gezondheid en leefstijl. Ook in de fitnessbranche komt de nadruk steeds meer te liggen op preventief te lijf gaan van welvaartsziektes en het verbeteren van de leefstijl. Jan de Rooy biedt daarom speciaal op maat gemaakt leefstijl- en beweegprogramma’s aan en introduceert binnenkort de garantieweken. Eigenaar Jan de Rooy jr. legt uit: “Vroeger had fitness nog wel het imago als iets voor jonge, slanke en gespierde mensen. Dat is echter al lang niet meer zo. We zien ook steeds meer mensen van middelbare leeftijd binnen komen lopen en inmiddels is dat een groote klantengroep geworden. Ze horen van vrienden en kennissen goede verhalen en dat motiveert hen dan om toch maar eens de stap te zetten. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor ze open.” Jan de Rooy biedt dan ook een keur aan oplossingen als het gaat om het verbeteren van gezondheid. In het pand aan de Tijvoortsebaan biedt Jan de Rooy een intensief begeleidingsprogramma, Vitaalsysteem of LAPT, waarbij sporters regelmatig getest worden en contact houden met een persoonlijke begeleider. Verder zijn er groepslessen waarbij naast gezondheid, ook plezier en gezelligheid hoog in het vaandel staan. Binnenkort introduceert Jan de Rooy een nieuwe methode om vitaliteit en gezondheid te checken: de garantieweken. Tijdens de garantieweken wordt tijdens de begintest binnen een half uur de algehele gezondheid en de persoonlijke fitheidsleeftijd getest en krijgt de klant een persoonlijk advies met aanbevelingen voor een gezonde leefstijl. “Hier zetten we de volgende stap als het gaat om preventieve zorg. De meetresultaten laten een goed beeld van de persoonlijke fitheid zien en we geven specifieke aanbevelingen. Na 2 keer per week bewegen in ons centrum, gedurende 5 weken, worden de deelnemers nogmaals getest op dezelfde punten. Een totale scan die gegarandeerd helpt op een efficiënte manier de leefstijl te verbeteren,” aldus eigenaar Jan de Rooy jr. Deelnamebijdrage is € 49, aanmelden kan tot 1 april 2012. Wilt u meer informatie over de garantieweken van Jan de Rooy? Bel dan met 013-534 25 60 of kijk op de website www.janderooy.nl


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 29 FEBRUARI 2012

PAGINA 13

S P E C I A L

Senioren

Seniorenvoordeel bij De 2 Bourgondiërs Het voorjaar is in aantocht. Binnenkort weer lekker op de fiets en dan even aanmeren bij Brasserie De 2 Bourgondiërs, gelegen aan het fietspad tussen Tilburg en Hilvarenbeek voor een glaasje drinken of om lekker te eten. Op de nieuwe kaart die a.s. vrijdag 2 maart in gaat, staan speciaal voor ouderen vele gerechten in een kleinere portie met wel 20% korting. Zo kunt u dus lekker voordelig eten en er wordt niets weggegooid! De 2 Bourgondiërs opende vorig jaar maart haar deuren na een grondige opknapbeurt van het karakteristieke, landelijk gelegen pand aan de Tilburgseweg te Hilvarenbeek, langs de Trappistenroute. Ondernemersechtpaar Arnoud en Nicolle Derks, heten u daar van harte welkom. In maart is de horecazaak, waar u trouwens ook terecht kunt om even een bakje koffie of thee te drinken, behalve op maandag, elke dag geopend vanaf 10 uur. Vanaf april is het café restaurant én het terras weer 7 dagen per week om 10 uur open. U zult ervaren dat ouderwetse gastvrijheid nog steeds bestaat. Maar buiten zomaar een hapje en een drankje kunt u ook een prima feest vieren bij De 2 Bourgondiërs. Uw trouwdag of verjaardag te vieren maar geen ruimte voor de hele familie? Ook dan bent u hier aan het juiste adres. Neem geheel vrijblijvend even contact op om de mogelijkheden te bespreken. De 2 Bourgondiërs, Tilburgseweg 51 Hilvarenbeek. Telefoon 013 5 35 35 37, email brasserie@de2bourgondiers.nl, website www.de2bourgondiers.nl

Nieuw!!! 65+korting!

Op de nieuwe kaart (vanaf 2 maart) staan vele gerechten in kleinere porties met wel

20% voordeel

Brasserie De 2 Bourgondiërs Tilburgseweg 51 - 5081 NG Hilvarenbeek Tel: 013 5 35 35 37 - Fax 013 5 35 46 63 brasserie@de2bourgondiers.nl

www.de2bourgondiers.nl


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 29 fEBRuARI 2012

PAGINA 14

Redactie: Communicatie 013-5310636

Officiële Publicaties Aanvragen omgevingsvergunningen

bus 17, 5081 AA Goirle. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle maakt bekend dat de volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn ontvangen. De aanvragen zijn in te zien bij de afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving. Bezwaren kunt u pas indienen nadat de omgevingsvergunning is verleend en is toegezonden aan de aanvrager.

Aan de onderstaande vergunningen zijn de voorwaarden verbonden dat de bomen pas mogen worden verwijderd als het bestemmingsplan onherroepelijk is en de omgevingsvergunningen voor het betreffende deelgebied zijn verleend. Deze voorwaarden zijn geschrapt.

Alphenseweg 4 g-4h Riel voor het brandveilig gebruik van een kinderdagverblijf (15 februari 2012). De Hovel 45 Goirle voor het aanbrengen van een afvoerkanaal (16 februari 2012). Schootjesbaan ong. Riel voor het plaatsen van een percolaatsilo en een combitainer (17 februari 2012). Tilburgseweg 154 A Goirle voor het kappen van een plataan en een Amerikaanse eik (15 februari 2012) Tilburgseweg 144 B Goirle voor het kappen van een berk (22 februari 2012)

Verleende omgevingsvergunningen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle heeft de volgende omgevingsvergunning verleend. Dorpstraat 48 Riel (14 februari 2012) voor het kappen van een eik Bernhardstraat (achter de gymzaal op perceelgrens) Riel (15 februari 2012) voor het kappen van twee loofbomen M.L. Kinglaan 108 Goirle (17 februari 2012) voor het kappen van een prunus De Dieze 49 Goirle (17 februari 2012) voor het kappen van een berk en een beuk Wermenbossestraat 13 Goirle (17 februari 2012) voor het kappen van drie lijsterbessen, twee prunussen, een notenboom en een meidoorn Baronielaan 93 Goirle (17 februari 2012) voor het kappen van een Japanse sierkers Molenpark Goirle (23 februari 2012) voor het afzetten van acht bosplantsoenen Bezwaren Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van de vergunningen schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, post-

Vier kwartieren III Riel (23 februari 2012) voor het kappen van een zoete kers, zeven essen, achttien beuken, vier rode berken, een zomereik, acht zachte berken en een Noorse esdoorn. Vier kwartieren III Riel (23 februari 2012) voor het kappen van achtentwintig populieren, zes rode berken en twee zomereiken. Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Hierdoor is het in de beroepsfase niet mogelijk om een pro forma beroep in te dienen. Dit betekent, dat de belanghebbende in het beroepschrift direct moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Ook is het niet mogelijk om na de beroepstermijn nog nieuwe beroepsgronden aan te voeren. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving.

Vergunningverlening Drank- en Horecawet Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend onderstaande aanvraag vergunning te verlenen op grond van de Drank- en Horecawet. P.V. de Gevleugelde Luchtstormers, Burgemeester Philipsenstraat 2a Goirle, wegens wijziging van de leidinggevenden Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van de beschikking hun zienswijze over de ontwerpbeschikking naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Als u schriftelijk uw zienswijze kenbaar wilt maken, dient uw brief gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle, postbus 17, 5050 AA Goirle. Van hetgeen mondeling naar voren is gebracht, wordt een verslag gemaakt. De aanvrager wordt zo nodig in de gelegenheid gesteld te reageren op de voren gebrachte zienswijzen. Tenslotte vestigen wij er de aandacht op dat slechts degenen die zienswijzen hebben ingediend tegen de ontwerpbeschikking en belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, beroep kunnen instellen bij de rechtbank.

College feliciteert wereldkampioene Ireen Wüst

Met ingang van maandag 2 april

Fietsen op De Hovel verboden Met ingang van maandag 2 april wordt fietsen op en rondom De Hovel strafbaar. Het betreft het verhoogde winkelgebied, het Trouwlaantje en het voetpad tussen het gemeentehuis en de Woonstichting. Rijdt u op een fiets dan riskeert u een boete van € 45,00. Rijden op een scooter of brommer kost € 80,00. Uw fiets aan de hand meenemen is overigens toegestaan. Eerst een maand waarschuwen Vanaf donderdag 1 maart worden fietsers en brommer- of scooterrijders die in het hierboven genoemde gebied rijden, gewaarschuwd. Na een maand worden er bekeuringen uitgedeeld aan overtreders van het verbod.

Alarmsignaal sirene Iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur worden landelijk de sirenes getest. De eerstvolgende datum is maandag 5 maart a.s. De test duurt éénmaal 1 minuut en 26 seconden.

Agenda gemeenteraad De vergadering van de gemeenteraad is op dinsdag 6 maart 2012 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Voorlopige Agenda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Vragen ex artikel 41 Reglement van Orde (‘Vragenuurtje’) Vaststelling agenda Vaststelling van de notulen en besluitenlijst van de gemeenteraadsvergadering van 31 januari 2012. Inzet voorziening afvalstoffenheffing Raadsvoorstel over de strategische raadsagenda 2012 Raadsvoorstel tot het uitbrengen van één tussentijdse bestuursrapportage in 2012 Raadsvoorstel benoeming commissieleden Ingekomen stukken

Kavels Heisteeg Riel U kunt zich aanmelden

In nieuwbouwplan Heisteeg in de kern Riel start de gemeente Goirle volgens de huidige planning rond de zomer van dit jaar met de uitgifte cq. verkoop van 16 bouwkavels van ca. 500 m2. Uitgifte kavels U kunt uw belangstelling voor een van de gemeentelijke kavels nu al bekend maken op de website van de gemeente. In de ‘snel naar’ rubriek op de startpagina vindt u een pagina ‘Kavels Heisteeg Riel’. Op deze pagina staat een link naar een aanmeldformulier. U kunt uw belangstelling ook schriftelijk bekend maken. Het adres is Gemeente Goirle, t.a.v. mevrouw B. Biemans, Postbus 17, 5050 AA Goirle. Heeft u zich aangemeld dan wordt u met enige regelmaat op de hoogte gehouden over nieuwe ontwikkelingen van dit project. Daarnaast ontvangt u als eerste alle informatie over de uitgifte van de kavels rondom de zomer.

Afgelopen zaterdag bezocht de burgemeester samen met de wethouder sport Jan van Groenendaal wereldkampioene Ireen Wüst om haar persoonlijk te feliciteren. Aangezien het schaatsseizoen pas eind maart ten einde is, is er in overleg met Ireen besloten om dit jaar geen huldiging voor haar te houden. Uiteraard zijn wij heel trots op onze drievoudig wereldkampioene, die een geweldige sportieve prestatie heeft geleverd.

Het project In het hele plan is ruimte voor 64 woningen. Naast de gemeentelijke kavels verkoopt het initiatief Ruimte voor Ruimte van de provincie 28 kavels en bouwt de firma Van Wanrooij op termijn 20 twee-kappers. Voor alle informatie over Heisteeg zie: www.goirle.nl


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 29 FEBRUARI 2012

PAGINA 15

Senioren

S P E C I A L

Uw lach weer terUg kunstgebit op implantaten: ook iets voor u?

“mijn oude kunstgebit met kleefpasta ging constant los zitten. Dat vond ik erg vervelend, vooral tijdens het eten en praten. ik durfde niet meer te eten in het openbaar. nu heb ik een kunstgebit dat vast klikt op implantaten. Het voelt weer aan als mijn echte tanden. Dit had ik veel eerder moeten doen!” Mevrouw T. Veenstra

U heeft al een geheel nieuwe prothese met twee implantaten voor een minimale eigen bijdrage. Laat u hierover voorlichten door Hans Cools. De ingreep gebeurt onder plaatselijke verdoving door zeer ervaren tandartsen. Hans Cools zorgt voor een vakkundig gemaakte prothese.

Kunstgebit op implantaten; een passende oplossing Nooit meer een loszittend kunstgebit. Dat is wat door een kunstgebit op implantaten mogelijk is. Mensen die al jaren last hebben van een slecht passend kunstgebit ondergaan vaak veel pijn. Velen kunnen niet zonder pijn eten en voelen zich erg onzeker. Ze durven niet meer breeduit te lachen en te spreken. Een klikgebit, zoals een kunstgebit op implantaten ook wel genoemd wordt, is een duurzame oplossing.

Maak vrijblijvend een afspraak met onze praktijk en laat u informeren over de mogelijkheden.

raties: or repa o v k o o wacht! rwijl U e t r a a kl

h. cools tandprothetiek Frankische Driehoek 11 5052 BL GOIRLE Tel 013 - 534 11 68 of 06 - 12 95 98 62

geniet van het leven met een mooi gebit op implantaten!

Implantaten: dé oplossing? “Implantaten zijn een heel goede oplossing” stelt tandprotheticus Hans Cools van H. Cools Tandprothetiek in Goirle. Bij een drager van een kunstgebit slinkt de kaakwal. Dat geeft speling aan het gebit. Het kunstgebit kan door een klikgebit vervangen worden. “Mensen denken vaak dat het om een grote operatie gaat, dat het te duur is en dat het niet wordt vergoed. Een misverstand dat we uit de weg ruimen,” aldus Hans Cools. Maar wat zijn implantaten? Implantaten zijn kunstwortels. Ze zijn gemaakt van titanium, een metaal dat goed door het lichaam verdragen wordt. De implantaten worden onder plaatselijke verdoving in het kaakbot geplaatst. Na ongeveer tien weken zijn de implantaten vastgegroeid in het kaakbot en gaan levenslang mee. Door gebrek aan natuurlijke wortels in de kaak, slinkt het kaakbot en het tandvlees, omdat ze geen functie meer hebben. Dit heeft tot gevolg dat, indien u al een prothese heeft, de prothese los komt te zitten, gaat irriteren of zelfs pijn veroorzaakt. Praten en eten wordt hierdoor bemoeilijkt. Tevens verandert door het slinken de vorm van uw gezicht. Met implantaten wordt dit voorkomen.

‘t Loket Goirle is er voor al uw vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en inkomensondersteuning: hoe regel ik ondersteuning voor• mijn ouders?Huisbezoek Hoe zit het met de eigen Preventief bijdrage voor de zorg? Kom ik in aanmerking Vrijwillige Hulpdienst voor•regiotaxi? Dat •is Platform vertrouwd.Gehandicapten

Nieuw zijn deMinima openingstijden. • Platform

Door een wat andere werkwijze vanwege De • Werkgroep Kanteling gaan de opvang loketmedewerkers meer op afspraak werken, meer ook op huisbezoek. Dat Vluchtelingen alles met de bedoeling dat er beter aandacht Mantelzorgondersteuning kan •worden gegeven aan de vraag van de burger, die een beroep doet op ‘t Loket. U heeft hier • Meer Bewegen voor onlangs over kunnen lezen in Goirles Belang.

Indien u kiest voor een prothese op implantaten, heeft u doorgaans aan twee implantaten al voldoende om de gehele prothese te ondersteunen. U kunt uw prothese er gemakkelijk op- en afklikken, daarom wordt het ook wel een klikgebit genoemd. Deze behandeling wordt in de meeste gevallen grotendeels vergoed door uw zorgverzekeraar. Voor velen dé oplossing.

Ouderen De nieuwe openingstijden zijn: Inloopspreekuur: • Steunpunt Vrijwilligerswerk dinsdagmorgen van 9.00-12.30 uur • Makelaar Maatschappelijke Donderdagmorgen van 9.00-12.30 uur Donderdagmiddag van 13.00-16.00 uur Stages Op afspraak: maandag, woensdag en vrijdagmorgen. • Taalcoachproject

Wilt u meer weten over een kunstgebit op implantaten? Of wilt u een afspraak maken? Bel naar 013 - 534 11 68 of 06 – 12 95 98 62.

U bent van harte welkom aan de Thomas van Diessenstraat 4 in Goirle! Telefoon 013 5349191. Kijk ook eens op www.goirle.nl/ leven en wonen/t-loket

T: 013 - 534 91 91 E: info@goirle.twern.nl


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 29 FEBRUARI 2012

PAGINA 16

Senioren

S P E C I A L

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK BAAK

HKZ

erd gecertice

Problemen met uw huidige gebitsprothese of toe aan een nieuwe?

TE KOOP: DE HOVEL 30-16, GOIRLE

Baak tandprotheticus

Wij dragen zorg voor: • Nieuwe gebitsprothese (eventueel op implantaten) • Reparaties en andere prothetische voorzieningen Wilt u advies hierover, dan kunt u een gratis advies afspraak maken bij onze praktijk Vergoeding via ziektekostenverzekering mogelijk

Dit luxe driekamerappartement is ca 155m² groot en is voorzien van eigen parkeerplaats en berging in de parkeerkelder, vrij uitzicht en alle voorzieningen binnen handbereik. Vraagprijs € 387.000,- k.k.

Voor uitgebreide informatie of het verkrijgen van een brochure bel 013-533 33 37 of kijk op www.makelaardijbertens.nl

Broekhovenseweg 45, Tilburg T. (013) 582 16 00 Lid ONT - www.tppbaak.nl

Van de dag Waar u naar uitKijKt,

voo het r e moo en pas iste f sen ees db t ud g

et

maKen Wij een dag Waar u fijn op terug KijKt! Wij hebben een ruime keuze in schitterende zalen. Kom gezellig langs en vraag vrijblijvend een offerte.

VAN

LINGERIE

Adressen Besterdplein 3-4, 5014 HN Tilburg Willem II straat 51-53, 5038 BD Tilburg De Hovel 26, 5051 NR Goirle

5

JAAR

Rielseweg 861, 5032 SB Tilburg, Tel.: 013-5181238, www.decommanderie.nl


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 29 fEBRuARI 2012

PAGINA 17

Redactie: Communicatie 013-5310636

Nieuws & Informatie

Colofon

Openingstijden gemeentehuis

ling, milieuklachten belt u het

maandag tot en met vrijdag van

Meldpunt: tel. 013- 5310 676.

op afspraak.

Klachtencoördinator en Ombudsman

Bezoekadres: Oranjeplein 1, Goirle

Klachtencoördinator:

Telefoon:

013-5310610

Mevrouw H. de Kort (013-5310 683)

Fax:

013-5343985

Ombudsman:

E-mail:

info@goirle.nl

drs J. van Casteren (06 5171 5205)

Website:

www.goirle.nl

s’ Middags (niet op vrijdagmiddag)

Spreekuur burgemeester

Op de website van de gemeente Goirle vindt u het belastingportaal. Via de ‘snel naar’ rubriek en ‘Taxatieverslag inzien’ komt u bij dit portaal.

U kunt hier: • uw taxatieverslag van uw pand

Om uw taxatieverslag te kunnen inzien, logt u in met DigiD. U kunt het

In de folder die met het aanslagbiljet is meegestuurd vindt u alle informatie

DTC De Wissel

Dynamic tennis regio competitie krijgt vervolg Op woensdag 29 februari gaat de regio competitie Dynamictennis , na een week rust, weer verder. Het is spannend en 4 van de 6 teams van DTC De Wissel treden in het strijdperk. Het team van Ria Swinkels en Jeanne Robben spelen tegen Rapid, waartegen zij zeker niet kansloos zijn.Ook tegen Old Dutch 3 hebben zij kansen en mogelijk kunnen zij tegen Old Dutch 2 voor een verassing zorgen. Het team Piet Jacobs en Frans Boeren mogen aantreden tegen Vught, Moerdijk 2 en 3. Moerdijk 2 staat er goed voor, maar ons team gaat tegen deze tegenstanders toch als favoriet van start. Het team van Hans van Bladel en Ben Thijsselink spelen tegen Moerdijk 1, 2 en 3. Ook hier moeten 3 overwinningen mogelijk zijn, hoewel Moerdijk 1 niet onderschat mag worden. Het team van Cor van Weereld treed aan tegen Old Dutch 2 en 3 en tegen Oosterhout 1. Cor moet met een invaller aantreden, maar het team is zeker niet kansloos, hoewel ook hier Old Dutch 2 niet onderschat mag worden. De andere twee DTC DE Wissel teams zijn vrij. Heeft u belangstelling voor onze sport kunt u voor nadere informatie contact op nemen Cor van Weereld telefoon 013 5342286 of met Rian Bedaf 013 5343080.

Heeft u geen DigiD of geen internetverbinding dan kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 12.30 uur bellen met de belastingtelefoon van de gemeente Goirle: 013 - 5310 586.

Dansavond 55+ in de Leybron in Riel Voor alle dansliefhebbers, Elke eerste en derde vrijdag van de maand hebben wij onze dansavond. Deze week dus weer a.s. vrijdagavond 2 maart. Met een drankje en een gezellig praatje zijn deze avonden een aanrader. We nodigen iedereen die van gezelligheid en dansen houdt uit om zeker hier naar toe te gaan. Door onze DJ wordt heel afwisselende muziek gedraaid waarop iedereen kan dansen. Ook line-dancers worden niet vergeten. Deze dansavonden zijn bij heel veel mensen uit de hele regio inmiddels zeer bekend. De Leybron beschikt over een zeer goede dansvloer en een gezellige barruimte. Er is een groot parkeerterrein voor de deur. Iedereen is welkom. De dansavonden zijn op vrijdagavond van 20.00 tot 24.00 uur. Zaal open: 19.30 uur. Aanvang: 20.00 uur.

Bel 0900-8844.

18.00 uur;

Spoedeisende hulp: 112

met uitzondering van de maanden

Wijkagenten (bel voor een afspraak

juli en augustus

of aangifte: 0900-8844) Edwin Huijbregts, Mark Jongbloets en Astrid Verschuren Spreekuur Riel:

Maandag t/m vrijdag 09.00 tot

donderdag van 19:30 tot 20:30 uur:

12.30 uur, Dinsdag van 14.00 tot

De Leybron

Kapotte verlichting of bestrating

taxatieverslag inzien als de aanslag ook op uw naam staat.

Voor vragen of afspraak aangifte? Meld misdaad anoniem: 0800-7000.

19.00 uur

raadplegen en uitprinten; digitaal een bezwaarschrift indienen tegen uw woz-waarde of uw aanslag; uw woz-waarde met voorgaand jaar vergelijken; de hoogte van uw aanslag OZB berekenen en vergelijken.

Politie Goirle

Iedere dinsdag van 17.00 uur tot

Openstelling Burgerzaken

Afgelopen week zijn de aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen in Goirle en Riel bezorgd.

groenvoorziening, huisvuilinzame-

Het gemeentehuis is geopend van 09.00 uur tot 12.30 uur.

Aanslagbiljet gemeentelijke belastingen in de bus

zieningen, evenementen, riolering,

Gemeentelijke belastingen Voor vragen over gemeentelijke

Voor meldingen over bestrating,

belastingen bel: 013-5310586 of

openbare verlichting, verkeersvoor-

belastingen@goirle.nl

Spreekuur burgemeester Het spreekuur van de burgemeester op dinsdag 6 maart komt te vervallen.

Asfaltwerkzaamheden Donderdagochtend 1 maart vanaf 9.00 uur vinden er spoedreparaties plaats op de Turnhoutsebaan. Het betreft asfaltwerkzaamheden ter hoogte van de aansluiting met de Poppelseweg. Het verkeer wordt door verkeersregelaars omgeleid. In de loop van de middag zullen de werkzaamheden klaar zijn.

Partijvergadering Op donderdag 1 maart 2012 is er weer een openbare partijvergadering van de politieke partij Lijst Riel Goirle. Ook U bent daar van harte welkom. Aanvang 19.30 uur in ontmoetingscentrum de Leybron in Riel. Er wordt, onder andere, de agenda van de raadsvergadering van dinsdag 6 maart besproken. Maar er is ook ruimte voor uw inbreng. De agenda van die raadsvergadering kunt u vinden op : www.goirle.nl/ vergaderingen. Hopelijk dat we u mogen begroeten. Lijst Riel Goirle Cees Pelkmans. Secretaris Kijk ook eens op www.lijstrielgoirle.nl

Wij hebben brandwonden en gaan door. kzij u! Dan_ Steun de Brandwonden Stichting! De Nederlandse Brandwonden Stichting doet er alles aan om brandwonden te voorkomen en slachtoffers te helpen.

www.brandwondenstichting.nl (0251) 27 55 55 | Geef op 20.21.22


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 29 FEBRUARI 2012

PAGINA 18

Scouting Riel is 2012 alweer goed begonnen

Schrijf je digitaal in voor het Jeugdvakantiewerk 2012 Of op de inschrijfdagen op 23 en 24 maart Het Jeugdvakantiewerk deelt komende augustus het terrein bij De Haspel met een zigeunergroep. Wat ze precies komen doen weten wij ook niet, maar ze zijn natuurlijk van harte welkom. En jij ook! Duik de wereld van zigeuners in: woonwagens, muziek en mysterie. Zwerf mee met het JVW in 2012. Wat is het Jeugdvakantiewerk? Het Jeugdvakantiewerk Goirle en Riel is een week vol spel, sport, theater, tochten en overnachtingen aan het einde van de basisschoolvakantie. Alle kinderen die in Goirle of Riel wonen en/of op de basisschool zitten, mogen meedoen. Dit jaar is het JVW van 6 tot en met 11 augustus, dat is de laatste week van de vakantie. Digitaal inschrijven Op veler verzoek maken we het inschrijven dit jaar nóg makkelijker. Je kunt je vanaf nu inschrijven via www.jvwgoirle.nl. Via een beveiligd formulier kunnen één of meerdere kinderen tegelijkertijd worden ingeschreven. Betalen gaat via iDeal, bij je eigen bank en dus betrouwbaar. Inschrijfdagen Wil je liever nog op de oude manier inschrijven? Dat kan op de twee inschrijfdagen in maart in het gebouw van Mainframe (ingang Thomas van Diessenstraat). Inschrijven kan op: vrijdag 23 maart van 19.00 uur tot 20.30 uur zaterdag 24 maart van 16.00 uur tot 18.00 uur Op de basisscholen is een informatieboekje uitgedeeld met alle informatie over hoe je je kunt opgeven. Heb je dat boekje niet gekregen dan is het nog te vinden op onze website www. jvwgoirle.nl. De inschrijving móet

gebeuren door een volwassene. Dat kan een ouder / verzorger zijn, maar mag bijvoorbeeld ook de buurvrouw of opa zijn. De kosten zijn 22,50 euro per deelnemend kind. Die kosten moeten bij de inschrijving contant betaald worden. Schrijf je je in na de inschrijfdagen dan kost dat 35,00 euro. Betaling liefst met gepast geld. Vrijwilligers kunnen zich nu al inschrijven Het Jeugdvakantiewerk is niet mogelijk zonder de inzet van honderden vrijwilligers. De eerste aanmeldingen voor leiding en andere taken zijn al binnen. Maar we kunnen nog veel meer mensen gebruiken! Tijdens de JVW-week worden er voor de vrijwilligers speciale activiteiten georganiseerd (zoals een leidingspel) en de week wordt met een groots Feest en BBQ afgesloten. Dus heb je zin in een week lang fantastisch feest met héél véél andere vrijwilligers, geef je op via onze site www.jvwgoirle.nl. Uitslag enquête – vanaf 2013 JVW in voorlaatste week vakantie Na afloop van het JVW 2011 heeft het JVW ouders om hun mening gevraagd. Uit die enquête blijkt dat het JVW een hoog rapportcijfer krijgt: gemiddeld een 8,5! Wow! Daar is het JVW erg blij mee.

Maar natuurlijk waren er ook kritische opmerkingen. Zo wilden ouders bijvoorbeeld gemakkelijker hun kinderen kunnen inschrijven. Daarom begint het JVW dit jaar met inschrijven en betalen via de website. Daarnaast is de laatste zaterdag van het JVW voor veel kinderen net iets te vermoeiend. Vooral als ze meteen de week erna naar school moeten. Daarom is het JVW, vanaf 2013, altijd in de voorlaatste week van de basisschoolvakantie. Voor 2012 stond de datum al vast. Daarom wordt er nadrukkelijk in het programma rekening gehouden met deze opmerking. De zaterdag krijgt een minder inspannend programma. Maatschappelijke stage Voor leerlingen van het Mill Hill college en het 2College Jozef Mavo is het mogelijk om je maatschappelijke stage bij het Jeugdvakantiewerk te lopen. Op onze website www.jvwgoirle.nl lees je er alles over. Of vraag er naar bij de maatschappelijke-stagecoördinator op je school. Meer informatie? Op www.jvwgoirle.nl vind je meer informatie over het Jeugdvakantiewerk, verslagen van voorgaande jaren (inclusief foto’s) en kunnen vrijwilligers zich aanmelden.

Ondernemend Riel slaat handen ineen “Ondernemend Riel groeit en moet nog meer bloeien. Juist daarom is het van belang om de handen ineen te slaan en te komen tot een goed gestructureerde ondernemersvereniging.” Pieter Gijbels en Jozef van den Corput zijn de initiatiefnemers van de Ondernemers Vereniging Riel (OVR). Inmiddels heeft zich al een aantal ondernemers aangemeld. “Zij zijn er evenals wij van overtuigd dat ‘samen sterk’ zeker in deze tijd extra van kracht is”, zegt Gijbels. Beide heren hebben al een flink traject bewandeld en verwachten in de nabije toekomst een platform te hebben waarop het gros van de Rielse ondernemers is vertegenwoordigd.

De eerste stappen zijn reeds gezet door het vervaardigen van een brochure. Gijbels: “Het geeft een beeld van waar we voor staan. Maar er valt veel meer te melden. Uiteraard willen we Rielse ondernemers persoonlijk enthousiast

Op zaterdag 11 februari jl. is er voor bijna 100 jaar ervaring gehuldigd tijdens een speciale feestavond voor alle leiding, vrijwilligers en explorers van scouting Bolstergroep Riel. Allereerst werden Peter en Mariette Brock gehuldigd die beiden al 25 jaar leiding zijn. Peter is niet meer weg te denken bij de scouts en Marriette is leiding geweest bij de scouts en sinds jaren leiding bij de explorers. Daarnaast zijn ook Sietske vd Pas, Marieke Krijnen en Bram Huijbregts gehuldigd. Zij zijn alweer 15 jaar leiding/vrijwilliger bij de scouting. Nadat de jubilarissen in het zonnetje waren gezet, is de feestavond nog tot in de late uurtjes doorgegaan. Respectievelijk is scouting Bolstergroep ook in het zonnetje gezet door Vromans Bouw uit Riel. Zij hebben een beamer geschonken die we kunnen gaan gebruiken voor film- en foto avonden en voor het geven van presentaties. Wij zijn hier Vromans Bouw natuurlijk erg dankbaar voor! Verder is er op zaterdag 17 maart as. een buitenklusdag bij scouting Bolstergroep Riel in het kader van NLdoet. We willen op deze dag de gehele buitenruimte en omheining opknappen om de speelomgeving van de kinderen te verbeteren. We zoeken nog enkele aanmeldingen, dit kan via www.nldoet.nl. Voor meer informatie kunt u altijd terecht op onze website www.scoutingriel.nl.

Samenwerkende kerken, IKO (Interkerkelijk Overleg)

OVR nieuwe overkoepelde organisatie

Van den Corput: “We hadden een Middenstandsvereniging maar willen met de Ondernemers Vereniging Riel (OVR) een breder draagvlak creëren. Zie het als een nieuwe start. Vanuit het OVRsamenwerkingsverband kunnen we acties initiëren en zijn we een volwaardige gesprekpartner voor gemeente en collega ondernemersverenigingen.”

Scouting Bolstergroep Riel is 2012 weer goed begonnen. Na de geslaagde oliebollenactie op 31 december jl. zijn er al weer vele gezellige activiteiten en clubs geweest.

Christengemeente ‘Hart van Brabant’, Ringbaan Oost 6a, Tilburg Evangelische Baptisten Gemeente, Noordhoekring 99, Tilburg Geref. Kerk Vrijg. ’Ontmoetingskerk’, Diederikdreef 14, Tilburg Grace Communion International v/h WKG, Burg.Brokxlaan 1407, Tilburg Christengemeente ‘New Song’, Zuidoosterstraat 23a, Tilburg Christengemeente ‘Op de Rots’, Doctor Nuijensstraat 2, Tilburg Victorious Christian Church, Von Suppestraat 13, Tilburg Prot. Ver. ‘ELIM’ (Geref.gr.slag), Min.Mutsaersstraat 22, Tilburg Pinkster Gemeente Tilburg, Prof.Cobbenhagenlaan 8, Tilburg Christengemeente ‘Levenskracht’ Tilburg, De Driehoek, Gendringenlaan 179, Tilburg Pinkster Gemeente ‘Gods Genade’ Ministries, Sinopelstraat 1, Tilburg Tabernacle Christian Centre, St.Hubertusschool, Jagerslaan 55, Tilburg Bethel Pinksterkerk, Superior de Beerstraat 142, Tilburg

Eind der tijden

Pieter Gijbels en Jozef van den Corput (l) zijn de initiatiefnemers van de Ondernemers Vereniging Riel. (Foto: Nico de Beer) maken voor de OVR maar gezien het aantal bedrijven in Riel, meer dan veertig, is dat ondoenlijk. Vandaar dat we ondernemers schriftelijk hebben benaderd. Het heeft de nieuwsgierigheid opgewekt en de weg naar de ‘ondernemersverenigingriel’ en de gelijknamige website gewezen.” Beide initiatiefnemers spreken over ‘kruisbestuiving’ want binnen de OVR kunnen Rielse ondernemers elkaar treffen (enkele

keren per jaar) en waar mogelijk (zakelijk) ondersteunen en samenwerken. Uiteraard kan de ondernemersvereniging niet zonder financiële middelen. De heren spreken over een drietraps contributiestructuur, een tarief voor bedrijven zonder personeel, een voor bedrijven met minder dan vijf werknemers en een voor bedrijven met meer dan vijf werknemers. Meer informatie www.ondernemersverenigingriel.nl of bel naar 013-5186781.

Herhalingsles reanimeren / gebruik Aed

E

H

O

B

De ‘Vereniging voor EHBO Goirle’ gaat in 2012 weer van start met de herhalingslessen Reanimeren + gebruik AED (Basic Life Support / Automatic External Defibrillator) Deze herhalingsles is bedoeld voor een ieder met een reanimatiediploma, ongeacht bij welke organisatie of vereniging men de reanimatiecursus eerder heeft gevolgd. Waar wordt deze herhalingsles gegeven: De les wordt gegeven bij ‘Sporthal de Wissel’, aan de Schietberg, te Goirle. Wanneer wordt deze cursus gegeven: U kunt zich aanmelden voor de lesavond op: Dinsdag 29 mei van 20.00 uur tot 22.15 uur. Wat zijn de kosten: De kosten voor deze avond bedragen € 10,00 per persoon. Mogelijk dat deze kosten, na het indienen van de nota, vergoed worden door uw zorgverzekeraar. Indien u belangstelling heeft voor het volgen van een van deze herhalingslessen, kunt u reageren,via mail, naar secretariaat@ehbogoirle.nl of even bellen naar de secretaris Monique van Amelsfoort-Bertens, 06-20571742.

“En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn. …….Leert dan van de vijgenboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur (Matt.24:12-32). In welke tijd leven wij? De laatste tijd horen we veel over het einde van de wereld. Het is een interessant onderwerp ook voor de filmwereld o.a. de film “Armageddon”. 21 december 2012 zal een bijzondere datum zijn volgens de geschriften van de Maya’s. Hun kalender loopt dan ten einde. Vele valse profeten hebben eerder al eens een datum aangewezen waarop de wereld zou vergaan. De bijbel kent veel profetieën die spreken over de eindtijd in termen als, de jongste dag, de dag des Heren en over de laatste dagen. Nu wordt de wereldwijde economische crisis en de opstanden in de Arabische landen als aanwijzing gezien, vanuit bijbelse profetieën, dat er iets staat te gebeuren. Een even belangrijk gegeven is de haat tegen de staat Israël vanuit de Arabische wereld. De voortdurende oorlogsdreiging naar Israël toe vanuit omliggende landen in het bijzonder vanuit Iran, dat zich manifesteert als de aanjager van de Jodenhaat. Het christelijke geloof leert dat aan deze wereld een einde komt en dat dit wordt ingeluid door de komst van Jezus Christus, die zijn gemeente, de gelovigen, van alle tijden op komt halen. Onlangs las ik het volgende in relatie tot het Maya-verhaal: “Het einde der tijden is een nieuw begin. Het einde der tijden betekent niet dat de aarde ontploft en in een zwart gat verdwijnt, maar dat een lange periode wordt afgesloten en dat op een hoger niveau aan een volgende periode wordt begonnen. De pest is alleen dat deze transformatie, zoals zo vaak bij een grote vooruitgang, wordt voorafgegaan door een berg ellende. Het is als de noodzakelijke worsteling van de rups die tot vlinder wordt. De bijbel noemt deze turbulente periode bloemrijk ‘de barensweeën’. En al even beeldend wordt ons door de bijbel verteld dat hierop volgend een beperkte periode aanbreekt van duizend jaar waarin ‘de satan’ is geketend; dus ‘heel veel’ jaren van vrede. Deze hele situatie doet ook denken aan het Jezus-verhaal, waarin Jezus op ellendige wijze sterft, wederopstaat en op een hoger plan komt door ten hemel op te varen.” Ook m.b.t. de uitleg van de bijbelse profetieën in relatie tot de eindtijd zijn in christelijke kring verschillende uitleggingen. In ieder geval staat voor velen van hen wel vast dat de dag des Heren ofwel de jongste dag, met de wederkomst van Jezus Christus, spoedig zal komen en dat daar het beginpunt ligt van een nieuwe Hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. “Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, (gelovige) levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen” (1 Thes.4). Een geweldig vooruitzicht voor allen die Hem verwachten en met verlangen naar dat moment uitkijken. Namens het IKO, Theo Baan.


PROGRAMMA JAN VAN BESOUW

GOIRLES BELANG - WOENSDAG 29 fEBRuARI 2012

PAGINA 19

De vaste wintergastformule wordt vanavond in de kapel losgelaten. Vanaf 20.00 uur staat de meest creatieve filosoof Charles Vergeer tussen zijn toehoorders te spreken. De entree is gratis. Vrijdag 2 maart: Beatrice van der Poel & Marcel de Maandag 5 maart: The Constant Gardener (speelfilm) Groot met ‘Voor we verder gaan’ Beatrice van der Poel is een mooie vrouwelijke tegenhanger van Huub van der Lubbe. Haar sensuele rockstem is omringd met een randje zielepijn. Ze zingt begeerte en extase net zo beklemmend als woede en wanhoop of dood en drankzucht.

Activiste Tessa Quayle wordt in Kenia op brute wijze vermoord. Haar echtgenoot Justin Quayle begint een verbeten zoektocht naar de moordenaar van zijn vrouw.

Zaterdag 3 maart: Circle Percussion met ‘Down to Earth’

Vrijdag 9 maart: Arjan Ederveen met Ederveenzaamheid (toneel/theater)

Hij reist de wereld rond en ontdekt dat de dood van En Marcel is een fenomenaal gitarist en zingt prachtig zijn vrouw deel uitmaakt van een smerig complot. Ook zijn eigen leven komt daarmee in gevaar. zijn eigen geschreven nummers.

Als je de mannen van Circle Percussion aan de slag Door middel van verschillende typetjes laat Arjan ziet weet je wat je te wachten staat; slagwerk van de Ederveen een overbevolkte wereld zien van eigen -ikjes. Hij zingt over onbeantwoorde liefdes en danst met beste soort: heftig, ritmisch en avontuurlijk. een kapstok. De groep bezit een enorm arsenaal zeer bijzondere slagwerkinstrumenten, met in het bijzonder de uitge- Hij wordt bijgestaan door zijn trouwe vuilnisbakkenhond Stuk, die staat te popelen om te laten zien hoe breide collectie authentieke trommels uit Japan. geweldig hij als theaterdier Lassie kan vertolken. De trommelaars zijn heer en meester op dit gebied. Kaarten aan de kassa: Thomas van Diessenstraat 1 Goirle. Tel. 013-5343400 of email: info@janvanbesouw.nl. Meer info: www.janvanbesouw.nl. Met een abonnement op onze nieuwsbrief blijft u steeds van alles op de hoogte, meld u aan via onze website!!!

Contactraad Cultuur Goirle Kopij: Bibliotheek Goirle, Kloosterstraat 22, Goirle email: evenementenkalender@bibliotheekmb.nl Evenementenkalender CCG Februari 29 Wintergasten: Paul Overmeer in gesprek met Dr. Charles Vergeer. Locatie: kapel CC Jan van Besouw. Aanvang: 20.00 uur Maart t/m 18 mrt Expositie van schilderijen van de Goirlenaar Willem van Buijtenen. Locatie: Artroom 72, St. Josephstraat 72, Tilburg. Te bezichtigen:ELKE ZONDAG VAN 13.00-16.00 uur; 1e zondag van feb en mrt tot 17.00 uur t/m 31 mrt Expositie van schilderijen van de Goirlese Twan van Schijndel. Locatie: Edelsmederij Josemieke Segers, Piusstraat 12, Tilburg. Te bezichtigen: ma-vr van 13.00-18.00 uur; za van 13.0017.00 uur t/m 31 mrt Tentoonstelling van Foto- en Videovereniging FAK Lumen uit Goirle met het thema “Kinderen” met 12 geselecteerde foto’s van de maand. Locatie: Bibliotheek Tilburg Centrum, Koningsplein. Bezichtiging: tijdens openingsuren 1 Lezing “Vitaliteit en Zelfmanagement” door Mw. M. Huber, georganiseerd door KVG Goirle. Locatie: CC Jan van Besouw. Aanvang: 19.45 uur. Voor leden en introducés. 2 Popmuziek “Voor we verder gaan” met Beatrice van der Poel en Marcel de Groot. Locatie: CC Jan van Besouw. Aanvang: 20.30 uur

3 “Kleine muis zoekt een Huis” kamervoorstelling voor peuters en kleuters door poppentheater Jeanne van Midde. Locatie: souterrain CC Jan van Besouw. Aanvang 11.00 uur. Reserveren 013-5342915 3 Folkmuziek “Brabocana” met Roland Verstappen & cor Mutsers. Locatie: CC Jan van Besouw. Aanvang: 20.15 uur 3 Slagwerkmuziek “Down to Earth” door Circle Percussion. Locatie: CC Jan van Besouw. Aanvang: 20.30 uur 4 “Kleine muis zoekt een Huis” kamervoorstelling voor peuters en kleuters door poppentheater Jeanne van Midde. Locatie: souterrain CC Jan van Besouw. Aanvang 11.00 uur. Reserveren 013-5342915 4 t/m 25 Expositie schilderijen van landschappen van Corry Robben. Locatie: Galerie de Roos, Veldhovenring 25-27, tilburg. Te bezichtigen op zaterdag en zondag van 14.00-17.00 uur 4 “Muziekfabriek”, voor oud en jong een middag samen muziek maken en/of luisteren naar muziek zonder poespas. Locatie: foyer CC Jan van Besouw. Tijd: 15.00-19.00 uur. Toegang gratis 6 Speelfilm “The Constant Gardener”. Locatie: CC Jan van Besouw. Aanvang: 20.00 uur 9 Opening expositie “Digitale Emoties” van Teun van der Zalm door burgemeester M. Rijsdorp met muziek van een kwintet olv

Jan Hermans. Locatie: hal van het gemeentehuis. Aanvang: 19.30 uur 9 Toneel “Ederveenzaamheid” door Arjan Ederveen. Locatie: CC Jan van Besouw. Aanvang: 20.30 uur 9, 10 en 11 Toneel “Ze7en” door Souvenir Theatercompagnie. Locatie: CC Jan van Besouw. Aanvang: 21.00 uur 10 Kunst&Co kinderworkshop “Acteren” olv. Jeanne van Midde. Locatie: souterrain CC Jan van Besouw. Tijd: 10.00 tot 13.00 uur. Aanmelden 013-5342915 of jeannevanmidde@hetnet.nl 10 Slagwerktheater “Binnen zonder kloppen” door De Beenhouwerij. Locatie: CC Jan van Besouw. Aanvang: 20.30 uur 10 Toneel “Spot niet met de liefde” door Maet Hout Staet t.g.v. het 75-jarig jubileum van Jan Naaijkens. Locatie: CC Elckerlijc, Koestraat 52, Hilvarenbeek. Aanvang: 19.30 uur. Reserveren: 0135052659 of lieveken@naaijkens.nl 10 en 11 Overzichtstentoonstelling “Papier” door Mariëtte Pateer. Locatie; Potstal Heemerf De Schutsboom, Nieuwe Rielseweg 41-43. Te bezichtigen van 11.0017.00 uur. Mariëtte is aanwezig. 12 mrt tot 13 apr expositie “Digitale Emoties” van Teun van der Zalm. Locatie: hal van het gemeentehuis. Te bezichtigen: maandag, woensdag en donderdag van 09.00-17.00 uur (’s middags even aanbellen), dinsdag tot 19.00 uur en vrijdag tot 12.30 uur

Vrije inloop Bridgen op vrijdag 2 maart A.s. vrijdag 2 maart gaan we weer bridgen met vrije inloop in het CC Jan van Besouw. In januari mochten we een record aantal deelnemers noteren en de eerste vrijdag van februari was er ondanks het barre weer toch nog een redelijk aantal paren aanwezig. Beide keren waren er ook weer “nieuwe” paren die ondervonden dat deze vrije inloop op de eerste plaats een gezellig samenzijn is waar ook

een stevig potje gebridged wordt. Deze vrije inloop is een uitstekende gelegenheid om te wennen aan een nieuwe partner, de biedsystemen door te nemen of zomaar gezellig te kaarten. En natuurlijk ook om uw bridgevrienden uit Goirle en omgeving te ontmoeten. Ook als u nog nooit hebt gebridged loop dan eens binnen om kennis te maken met dit uitdagende kaartspel. Er is altijd wel iemand

aanwezig die deskundige uitleg kan geven. We starten vrijdag om 20.00 uur. Voor slechts een geringe bijdrage kunt u meespelen en er is altijd een prijsje voor een van de paren. De volgende keer is op vrijdag 6 april, noteer deze datum alvast in uw agenda. Meer informatie kunt u vragen aan Leo van Lieshout, tel. 013 – 5344535 of per mail leo.van.lieshout@home.nl

Winkeliersvereniging De Hovel organiseert wekelijks een foto-rondje van het winkelend publiek op De Hovel. De gelukkige omcirkelde dame of heer kan tot en met zaterdag a.s. tot uiterlijk 16.00 uur bij de onderstaande winkels de volgende prijzen ophalen, op vertoon van bovenstaande foto: · · · · ·

Joris, Sports by Joris Mathijsen Waardebon van € 5,00 Kaas & Meer Pondje Noord-Holland Speciaal Kaas Lekker Gezond Waardebon van € 5,00 Seizoenenpracht Waardebon van € 5,00 Zij & Ik Brasserie 2 koffie of thee met Progres hazelnootgebak · Van der Pluijm Modeschoenen Waardebon van €10,· GbG Primeur Fotomapje · Brasserie de 7 Zonden 2 koffie of thee + gebak De winnaar van de vorige keer was Mevr. van Laarhoven uit Goirle.

CV De Stalplekkers bedankt haar sponsoren Na een geweldig carnavalsjaar willen wij zeker niet vergeten al onze leden, bouwers en medewerkers te bedanken omdat we er met zijn allen weer een geweldig feest van hebben gemaakt. Dit geweldig feest, de bouw van onze grote wagen en alle andere activiteiten hadden niet kunnen plaatsvinden zonder onze sponsoren. Wij willen hen dan ook met name bedanken: Bojangles; Summertan; BWS Muziekentertainment; Dielis Betimmeringen; Stomerij de Lorelei; JRTD Montage; Decokay van de Wouw; Scholtze Horecagroothandel; Tra IJs- en Eetsalon; Rombouts Goirle; Gall & Gal; G & G Unit Services; Van Gils Verhuur; Bakkerij Schellens; Paul van Korven; Smit Zeefdrukkerij; Vakgarage van Oosterwijk; Cabello Hair en Nails; Salon Marly Pedicure; Body Art Reeshof; Harry van Nuenen; ’t Trendje; W.J. Gerritsen Transport Karwei Goirle; Autohuis Riaut BV; Vekemans Aannemersbedrijf B.V.; Albert Heijn. Natuurlijk bedanken wij ook Ton de Brouwer die zijn tractor beschikbaar heeft gesteld en ons tijdens de optocht veilig door de straten van Goirle heeft geleid. Rik Adriaansen bedanken wij ook voor het lenen van zijn aanhangwagen. Hopelijk kunnen wij volgend jaar weer op jullie steun rekenen tijdens het carnaval 2013. BEDANKT! Bestuur C.V. de Stalplekkers


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 29 FEBRUARI 2012

PAGINA 20

JAM Security heeft ruime ervaring op het gebied van beveiligingen van terreinen, panden en goederen. Het servicepakket omvat diensten en installaties van een klein object zoals een particuliere woning tot het beveiligen van een industriegebied.

Postbus 275 5050 AG Goirle

TEL. 013 - 5303675

WWW.JAMSECURITY.NL

Uw te f i g n a a g n i t s a bel ! g r o z e onz

Molthoff Administraties Ganzeven 2 5052 CD Goirle 013 5342763 www.administratiemolthoff.nl

NIEUW! Exclusief voor verenigingen! Een actie op een FrIssE manier!

Kijk voor de voordelen op:

www.steunuwsportvereniging.eu

Nagelstyliste kan nog enkele klanten aannemen, gelnagels. Tel. 06-16476990 Leo Hexspoor Administratie en Advies Belastingaangiften zakelijk en particulier www.leohexspoor.nl tel.06-51197933 Uw gooltje gratis doorgeplaatst op internet. Kijk op: www.goirlesbelang.nl

Bennie Hoek Ezelvenstraat 29 • 5051 EL Goirle • Mobiel: 06-24890640

Rolluiken

Zonwerend Inbraakwerend Isolerend

Zonneschermen Markiezen

Kunststof ramen/deuren Horren voor ramen en deuren Terrasoverkappingen

Verwarming Verlichting

Onderhoud en reinigen van rolluiken

VOORjaaRsaKTIE

Zonneschermen type Gotta/Linea 10% korting t/m april ook 10% korting op verlichting en verwarming

013 - 518 60 99

Gevraagd: Hulp in de huishouding voor echtpaar met PGB 2 x 2,5 uur per week Telefoon:06-18 654 297 Belastingaangifte bij u thuis ingevuld e45. Adm.kantoor Frans de Vet. 0611148085 of 013-4634944. www.fransdevet.nl Ook voor zzp, mkb.

www.kenckozijnen.nl


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 29 fEBRuARI 2012

“Wie weet het nog”

PAGINA 21

Goirles Open Kampioenschap Schaken Voor de negende keer organiseert de Goirlese schaakclub EGS het Goirlese Open Kampioenschap (GOK) schaken. Schakers van alle verschillende speelsterkten, van beginnende huisschaker tot fanatieke clubschaker, kunnen deelnemen aan dit traditioneel gezellige toernooi.

Foto 173-085 zijn werknemers en –neemsters van de firma van Besouw uit de Kerkstraat. De foto is in 1925 gemaakt. Dhr. Spijkers mailde ons alle namen. Liggend Toon en Wim de Jong. Op de eerste rij v.l.n.r. Piet van den Berg, Janus Spapens, Koos van de Sande, Koosje Santegoets, Anna en Jana van den Berg, Jana Koolen, Jana Mutsaers, Tonia Mallens, Kees van Gils, Jan van Dommelen. Op de volgende rij Marie Tra, Pietje Adams, Miet van Gils, Jana Baijens, Jet van Gils, Jana Botermans, Miet Huijsmans, Anna Baijens, Truus Buskens, Cor van Loon, Miet van de Sande, Jana van Loon, Dien van Loon, Marie van Loon, Ida Spapens, Mina Tra. Op de laatste rij v.l.n.r. Willem de Jong, Gijs Tra, Janus Witters, Toon Maas, Kees van de Lisdonk, Kees van Hest, Tiest van Boxtel, Toon van Raak, Louis Witters, Nol van Loon, Janus van Laarhoven, Jan Adams, Jos Witters, Piet Vromans. Deze foto staat in het boek: “Van Besouw- de Ontknoping”. Ook wil ik Dhr. Van den Berg niet onvermeld laten, omdat hij ons ook attent maakte op het boek waarin de foto staat. De nieuwe foto: Op de nieuwe foto 172-025 zitten jubilaressen van de vakbond. Wie kent ze? Volgens het vaandel waren ze lid van St.Lidwina. In welk jaar vond deze gebeurtenis plaats? Graag uw reacties naar: schutsboom@heemkundekring-goirle.nl of naar j.wijdemans@hetnet.nl of op zaterdagmorgen op het Heemerf of bij GbG-Primeur. Succes met de zoektocht, namens de Heemkundige kring: Joseph Wijdemans.

Inschrijven voor de GOK is nog steeds mogelijk. Aanmelden kan bij Pascal Graafmans: pascalgraafmans@hotmail.com of telefonisch via 06-43715240. De overige speeldata en meer informatie zijn te vinden op www.schaakclubegs.nl.

Biljartcentrum

Zorg dat je er bij bent!

www.dekennismakergoirle.nl

Aangenaam Kennis te maken... Toonaangevend familiebedrijf Vromans Bouw Riel:

‘Onze mensen... daar zijn we trots op!’

De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdagavond 15 juni, wanneer ook het toetje van het Goirlese Open wordt gespeeld: de Goirlese Open Snelschaakkampioenschappen. Hiervoor kunnen deelnemers zich ook afzonderlijk aanmelden.

Muziekfabriek editie Maart Goirle dit project nadat de initiatiefnemers hen had zien spelen tijdens een bluesbattle. Dat ze gevraagd werden om een track te leveren voor deze CD is een grote eer als je ziet diverse grote inter- en nationale namen meewerken. Een kleine greep uit de meewerkende artiesten; Poppa Chubby, Rob Tognoni, Juke Joints, Peter Span Speedrock, Bradley’s Circus en The Seatsniffers. Zowaar een mooi rijtje om tussen te mogen staan, maar het zegt ook iets over de kwaliteit van onze muzikale leiders. Wij zijn dus erg verguld met de muzikale leiding. Dat we terug gaan naar de blues wil dus niet zeggen dat er enkel en alleen blues gespeeld wordt. Zoals gebruikelijk komen ook andere muziekstijlen uitgebreid aan bod en wordt de invulling voor het grootste deel door de muzikale deelnemers zelf bepaald. Dus aarzel niet, pak je instrument en doe mee! Een back-line is aanwezig! Natuurlijk willen we onze partners, CC Jan van Besouw en Factorium afdeling Goirle, weer bedanken waardoor we de Muziekfabriek mogelijk kunnen maken. Mede door hun medewerking is de Muziekfabriek gratis toegankelijk!! Dus zondagmiddag 4 maart van 15.00 tot 19.00 uur, CC Jan van Besouw.

De Kennismaker HELPT

Op zeven vrijdagavonden spelen schakers uit de regio tegen elkaar in dit toernooi. De indeling geschiedt volgens het Zwitsers systeem, zodat spelers van dezelfde sterkte zo veel mogelijk tegen elkaar spelen. Op deze manier is het GOK voor huisschakers een uitgelezen gelegenheid om kennis te maken met het clubschaak. De eerste ronde van het GOK wordt gespeeld op vrijdagavond 2 maart. Wie een keer niet kan, kan een vrije ronde opnemen of zijn partij vooruit spelen.

Tweede op NK Bij het zevende open NK schaken van de Nederlandse Schaakvereniging van Visueel Gehandicapten (NSVG) waren vorige week traditioneel weer enkele EGS-spelers onder de deelnemers. Goirlenaar Pieter Couwenberg werd tweede NSVG’er bij dit toernooi in Nunspeet. Pieter scoorde in de sterke A-poule een score van vijftig procent. Hij verloor wel van medeEGS’er Alex van Lanen, die gedeeld vierde finishte.

Back to the blues Komende zondag vanaf 15.00 uur opent de Muziekfabriek weer haar deuren in de foyer van het CC Jan van Besouw. Deze editie gaan we terug naar de blues onder leiding van de 2 mans bluesformatie 2BLZ. 2BLZ is, zoals ze het zelf zeggen, een energieke, gezellige maar vooral natuurlijke bluesband, die de blues nog speelt zoals het hoort; MET HET HART!!! Wilfried Konings, een van de twee leden van deze formatie is een aantal malen langs geweest bij eerdere edities van de Muziekfabriek en is benaderd om deze editie muzikaal leider te zijn. We zijn blij dat deze uitnodiging zonder veel woorden maar met veel enthousiasme werd aanvaard. Muzikaal gezien zit het helemaal snor met 2BLZ, zoals gezegd wordt de blues gespeeld vanuit het hart en met dat hart zit het bij deze 2 heren helemaal OK. Op 24 maart vind de relaese plaats van de CD “29 years, 29 songs” plaats. Een CD waaraan 2 BLZ, geheel belangeloos, meewerkt. Initiatief voor het samenstellen en uitbrengen van deze CD is van de Stichting SAZ. Met de opbrengst van deze CD ondersteund deze stichting diverse organisaties die als doel hebben het leven van kankerpatiënten en hun dierbaren draaglijker te maken. 2BLZ is gevraagd mee te doen aan

Vertrouwd met regionale ondernemers

Wedstrijden Driebanden grote tafel Donderdag 1 Mrt. 19.30 u. Derde divisie P.T.T.K.K. 06 – ADC Repro Vrijdag 2 Mrt. 19.30 u. Derde divisie Bc Goirle 1 – Bc Goirle 2 Zaterdag 3 Mrt. 13.00 u. Eerste divisie De Vrachtkar 2 – BCA/A1 biljarts Zaterdag 3 Mrt. 19.30 u. Tweede divsie B.C.G. Verhoeven – A mate Communications Zondag 4 Mrt. 13.00 u. Eerste Divisie W. van der Sanden – Burgmans biljarts

Vromans Bouw in Riel gedijt goed. Ondanks de recessie zie je steeds vaker de reclame uiting met de geelgekleurde “V” van het populaire bouwbedrijf langs de weg of straat staan. Het geheim van de smid is duidelijk: Het familiebedrijf in hart en nieren, levert een hoogwaardige kwaliteit en verdient vooral - door de betrokkenheid en een eerlijke advisering - het vertrouwen van hun klanten. Daarbij is Vromans Bouw Riel verzekerd van een hecht team van medewerkers, dat met veel plezier de “uitdagingen” op het gebied van bouwen, verbouwen en renoveren, aangaat. “Ja, wij zijn echt trots op onze mensen”, laat Sandra namens de directie weten. “Het zijn één voor één vaklui, die begrijpen wat woonplezier en comfort voor onze klanten betekent.” Alleen de beste kwaliteit Kozijnen. Vromans Bouw Riel en WERU (deuren en kozijnen) zijn al sinds jaar en dag met elkaar verweven. “Als je voor de beste kwaliteit gaat, is de keuze niet zo moeilijk”, benadrukt het Rielse bouwbedrijf dat al decennialang een vaste afnemer is van de “Weru-kwaliteit”. Kiezen voor onze kunststof kozijnen is kiezen voor duurzaamheid, comfort en veiligheid. Bovendien bieden onze kunststof kozijnen, deuren en overkappingen een maximale isolatie en veel licht en ruimte. Vromans is nummer 1 als leverancier in kunststof kozijnen. Daarnaast maken ze aluminium en houten kozijnen en is het bedrijf uw bedrijf voor totale (ver)bouw plannen. Kom naar de Open Dagen bij Vromans Bouw Riel Aanstaande zaterdag en zondag, alsook 10 en 11 maart, organiseert Vromans Bouw Riel aan de Alphenseweg 1a hun traditionele “open dagen”. Het is absoluut een aanrader een kijkje te nemen tijdens deze dagen. Aanstaande

zaterdag wordt de geheel vernieuwde showroom geopend . Bovengenoemde artikelen worden tastbaar geëxposeerd zodat belangstellenden de producten tot in detail kunnen bekijken. Win gratis kozijnen voor het hele huis. Als je de website www.vromans. nu bekijkt krijg je naast alle bouwinformatie een goed advies. Ook wordt er een superactie gehouden ten gunste van de nieuwe showroom. Luister daarom naar Radio 8 FM. Indien je de slagzin: “Ik ga naar Vromans open dagen omdat.....” succesvol af maakt, maak je kans op een Weru Kozijnen Waardecheque t.w.v. €10.000. Je moet dan ook wel het geheime woord weten, dat dagelijks “bekend” wordt gemaakt tijdens “Rijk & Van Brabant” of “Met Huizinga Naar Huis”. De leukste Slagzin van de Dag kan overigens beloond worden met €250,= . Natuurlijk genoeg reden om “Aangenaam Kennis te maken” met ...Vromans Bouw Riel” De Kennismaker

Jubileum-expositie ‘Landschappen’, aquarellen van Corry Robben Van 4 t/m 25 maart exposeert Galerie De Roos ‘Landschappen’ van Corry Robben. Corry Robben (Goirle 1947) heeft in de 25 jaar dat zij aquarelleert, een rijke techniek ontwikkeld. In haar veelal Brabantse landschappen brengt ze de beschouwer in herinnering terug naar een lome zomerdag of een stille winterdag in besneeuwd bos. Wie haar werk bekijkt, ziet dat ze het amateurisme ver achter zich geeft gelaten. Voor artistiek advies gaat ze soms weer te rade bij Peter Verbraak, die haar al die jaren heeft begeleid. In deze jubileum-expositie is het topwerk te zien dat Corry de laatste jaren heeft gemaakt. De feestelijke opening van de expositie is op zondag 4 maart om 14.00 uur, waar Peter Verbraak een inleiding zal houden op het geëxposeerde werk. De tentoonstelling is verder te bezichtigen t/m 25 maart op zaterdag en zondag van 14.00 -17.00 uur. Galerie De Roos, Veldhovenring 25, 5041 BA Tilburg, 013-5436541 galeriederoos@gmail.com www.galeriederoos-tilburg.nl


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 29 fEBRuARI 2012

PAGINA 22

Vertrouwd met regionale ondernemers

De Kennismaker HELPT www.dekennismakergoirle.nl

Aangenaam Kennis te maken... Molthoff Administraties:

‘Omdat het voor u moet kloppen!’

Heren 2 neemt revanche Afgelopen weekeinde stonden er voor S.V. Red Star ’58 mar twee wedstrijden op het programma. Het 2e seniorenteam speelde al voor de tweede keer tegen Die Meede. Deze keer deden ze dit met een goed resultaat. Het vijfde seniorenteam speelde een inhaalwedstrijd tegen Breda. De afloop was helaas niet positief. Senioren: Die Meede 2 - Th. Mallens/Red Star ’58 2 3-7 Twee weken geleden speelde ons team ook al tegen Die Meede. Toen werd er verloren.

Jos Molthoff “De slogan van de Belastingdienst luidt: Leuker kunnen wij het niet maken, wel makkelijker. Maar laten we eerlijk zijn, het blijft een ingewikkelde materie. En dan veranderen jaarlijks vaak ook nog eens de spelregels. Noem dat maar makkelijker. De administratieve lastendruk wordt groter merken bedrijven. Maar wellicht kunnen wij het onze cliënten, met onze kennis en ervaring, echt makkelijker maken. Ons uitgangspunt is: belasting betalen moet, maar liever niet teveel. We gaan verder dan het voeren van de administratie,. denken mee met onze klanten en adviseren ze op uiterst persoonlijke wijze. Bij ons moet alles kloppen,” zegt Jos Molthoff, eigenaar van het gelijknamige administratiekantoor in Goirle. “Wij verzorgen onder meer de boekhouding, de salarisadministratie, de jaarrekening, alle belastingaangiften.” Na gewerkt te hebben voor een groot accountantskantoor besloot Jos Molthoff, 30 jaar geleden, voor zichzelf te beginnen. “Naast diverse particulieren ben ik vooral in de zakelijke markt actief. Ik richt me op de wat kleinere bedrijven, eenmanszaken, zzp’ers en v.o.f.’s. Maar ik verzorg ook de volledige administratie, inclusief salarisadministratie voor een bedrijf met twee vestigingen en zestien personeelsleden. De meeste klanten maken al vele jaren gebruik van onze diensten. Het geeft aan dat ze vertrouwen in mij hebben. Dat geeft me een goed gevoel. Ik ben er namelijk voor hen. Ik ken ze allemaal persoonlijk en als ze met bellen hoor ik aan de stem al wie ik aan de lijn heb. Het vertrouwen in elkaar is essentieel in mijn werk. Een klant moet van mij op aan kunnen. En dat gaat veel verder dan het verzorgen van de jaarstukken of het doen van de belastingaangiften. Mijn kracht zit hem in het meedenken met de klant. Ik doe dat vaak op eigen initiatief. Als ik de inkomensbelasting moet verzorgen dan denkt men vaak niet aan alle aftrekposten. Heeft men nog ziektekosten, zijn er giften gedaan? Ik vestig daar de aandacht op en ga dus wat dieper op de aangifte in. Maar de veranderende regelgeving is voor de klant ook moeilijk bij te

houden. Omdat ik mijn klanten goed ken kan ik relevante informatie op maat aanbieden. Dus geen algemene nieuwsbrief met een reeks van veranderingen, maar een persoonlijk mailtje aan soms maar één klant met voor hem specifieke informatie. Bij het doen van aangiften heb ik overigens wel mijn eigen verantwoordelijkheid. Niemand vindt het leuk om belasting te betalen en men is geneigd de grens op te zoeken om zaken af te trekken. Ik trek wel een grens. Het moet allemaal zuiver blijven.” “Kwaliteit is het allerbelangrijkste. Wijzijn een NOAB-kantoor. Dat betekent dat we aangesloten zijn bij de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen. Ruim 1.000 kwaliteitskantoren zijn bij deze organisatie, die meer dan 100.000 particulieren en ondernemers bedient en de grootste in Nederland is, aangesloten. Wilt u meer weten, of een afspraak maken? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met Jos Molthoff van “Molthoff Administraties” Telefoon 013 - 534 2763 of kijk op www.molthoffadministraties.nl De Kennismaker

Thema-avond Dierenartsen Midden Brabant Jeuk: likken, krabben,bijten! Dinsdag 20 maart organiseert DAMB (Dierenartsen midden Brabant) weer een thema-avond. Het onderwerp is dit keer JEUK. Een onderwerp wat iedereen die een huisdier heeft zal aanspreken, want elke hond of kat heeft wel eens een kriebeltje. Bij sommige huisdieren is het echt een groot probleem, wat hen het leven behoorlijk zuur kan maken. Ernstige jeuk kan verschrikkelijk zijn! De lijst van oorzaken van jeuk is lang. Dat maakt de behandeling niet eenvoudig en soms ook frustrerend. Graag willen we eigenaren meer uitleg ge over de achtergronden van jeuk en de verschillende behandelingen die mogelijk zijn. Ook de preventie, en wat de eigenaar zelf kan doen,komt aan bod. Het belooft een interessante,interactieve avond te worden. Deze avond is geheel gratis, wel is het prettig als u zich even opgeeft. Tel: 013-5042402. Locatie: Dierenkliniek Diessen, Beekseweg 11a. Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis.

Onze jongens gingen vol met revanchegevoelens naar made, om de nederlaag recht te zetten. Het begin was nog niet hoopvol. Na drie wedstrijden keek ons team tegen een 2-1 achterstand. Daarna werd de dubbelwedstrijd gewonnen en dat betekende de ommekeer. Slecht een van de overige wedstrijden werd verloren en kwam er uiteindelijk een mooie 3-7 overwinning op het wedstrijdformulier. Maarten Uijens, Coen van den Hout en Peter Scholtes wonnen alle drie twee enkelwedstrijden. Coen en peter waren verantwoordelijk voor het gewonnen dubbelspel.

Jantje Beton komt dit jaar in de maand maart! Scouting St Willibrord uit Goirle doet al vele jaren de collecte van Jantje Beton. Dus dit jaar ook weer. Zoals U weet is dit een nationale jeugdcollecte waar op de tv ook aandacht aan wordt besteed. Wij willen u middels dit berichtje kenbaar maken dat wij bij u aanbellen in de week van 5 tot en met 10 maart P.S. OP ZATERDAG 10 MAART KOMEN ONZE GROTE SPELTAKKEN COLLECTEREN De opbrengst komt ten goede voor de Nederlandse jeugd, om deze meer speel en leefruimte te geven. Daarom doet Scouting St Willibrord aan deze collecte mee, want Scouting is jeugd. Deze collecte wordt gedaan door onze vrijwilligers ,ouders en een aantal jeugd-

leden. Wij hopen U hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Bij voorbaat onze hartelijke dank. Scouting St Willibrord.

Brabocana in Kapeltheater Jan van Besouw

Breda 4 - Isol-Protect/Red Star ´58 6 7-3 In de belangrijke wedstrijd tegen Breda heeft ons zesde team geen goede zaken gedaan. Breda is de concurrent in de strijd tegen degradatie en moet dus onder ons team eindigen. Afgelopen vrijdag had ons team een goede kans om deze missie een begin te geven. Helaas verliep het anders. Ons team was niet opgewassen tegen twee spelers van Breda. Van de derde speler konden Arjan Hendriks, Hans de Jong en Marijn van Loon wel winnen. Hierdoor moesten ze een 7-3 nederlaag verwerken. Door deze nederlaag is de opdracht nu: De achtervolging in zetten. Programma komende week: Senioren: Vice Versa ’51 1 - Th. Mallens/Red Star ’58 2 JCV 12 – Vitron/Red Star ´58 7 Jeugd: ODT 2 – G.B.G./Red Star ’58 1 Yerseke 5 – K. v. Hest/Red Star ’58 2 Wiatc ’89 2 – Bart’s Schoenmakerij/Red Star ’58 3

Presentaties Tilburg Stadsgids Gerard Otten organiseert op zaterdag 3 en 17 maart een boeiende presentatie over Tilburg. Het heden en verleden wordt door hem in woord en beeld aan u gepresenteerd, terwijl u gemakkelijk op een stoel zit in het audiovisuele deel van de VVV in de Nieuwlandstraat 34. Op 3 maart vindt de presentatie “200 jaar stad Tilburg” plaats en op 17 maart. Een virtuele wandeling door het centrum. Tijd: 10.30 uur tot 12.30 uur. Kosten 5 euro p.p.p.p. incl.koffie / thee. Reserveren is een must en kan door te bellen naar 013 4686670 (avond) of stuur een email naar : bijonsintilburg@ziggo.nl Kijk ook een op onze website www.bijonsintilburg.nl

3 Maart, Goirle, Kapeltheater Jan van Besouw vanaf 20.15uur. door Roland Verstappen en Cor Mutsers. [...] “Soms dacht ik dat ik Neil Young in het Brabants hoorde zingen, of dat ik naar James Taylor luisterde. Maar het was Roland Verstappen... Ed Schilders in het Brabants Dagblad over BRABOCANA, de CD. Een heerlijke debuutschijf in het Brabants die naar meer smaakt. Joop van den Bremen in New Folk Sounds. De beste Brabantse CD in 10 jaar… Cor Swanenberg in het blad BRABANTS In 1993 had ROLAND VERSTAPPEN twee hitjes, HELEMAAL NIETS en ZIJ IS EEN WONDER. De doorbraak in de muziekwereld was een feit. Voordat zijn 1e CD op de markt kwam had ROLAND al verschillende nationale en internationale festivals gewonnen, waaronder in Curacao, Bregenz en Boekarest. Daarvoor deed hij vele theaters in Nederland en België aan als gitarist van GERARD VAN MAASAKKERS. In 1997 kwam zijn tweede album “AUGUSTUS”. Dit had niet het verwachtte succes, en Roland verdween letterlijk wat meer naar de achtergrond. In 2003 richtte hij met zijn vrouw Karin Poell de groep EADEN op. Ze maakten hun eerste CD in 2006 en deze band toerde in wisselende samenstelling door binnen en buitenland, met Keltisch getinte, nieuw geschreven Folksongs en traditionals. In 2010 verraste hij vriend en vijand met een nieuw album, volledig gezongen in het BRABANTS. Een Brabants accent, met hier en daar typische woorden. In zijn zoektocht naar zijn “wortels” is hij deze liedjes tegengekomen. Roland woont nu in Poppel met zijn vrouw Karin en twee kinderen en hij geeft les op een middelbare school in Goirle. Hij geeft daar Engels natuurlijk. Op zaterdag 3 maart in Kapeltheater Jan van Besouw vanaf 20.15uur. Entree €12.50 door Roland Verstappen en Cor Mutsers.

Het Keltisch Kruis Paranormale avond

Het Keltisch Kruis organiseert op DONDERDAG 1 maart a.s. een paranormale avond. Deze avond zal verzorgd worden door de heer A. Faes, die aan de hand van foto’s en voorwerpen, helderziende waarnemingen zal doen. De bijeenkomst vindt plaats in de zaal bij BET KOLEN, BROEKHOVENSEWEG 111, TILBURG. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Aanvang van de avond 20.00 uur. Voor informatie kunt u bellen naar Joop en Maria Smit, tel. 013-5351436. Zie ook onze website: www.keltischkruis.nl


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 29 fEBRuARI 2012

PAGINA 23

Let’s stick together…..bij MHC GOIRLE Maand van Sportiviteit & Respect; horen wij van MHC Goirle bij de sportiefste teams van Nederland? Zoals we al eerder schreven in het Goirles Belang is maart DÉ maand van Sportiviteit & Respect. Er vinden diverse acties plaats voor verschillende doelgroepen. Zo heeft de KNHB voor de A/B/C jeugd een te gekke prijsvraag actie bedacht! Het doel van deze actie is positief gedrag stimuleren, in en om het veld. Iedereen, spelers en begeleiders, moet zich bewust worden van sportief gedrag; voor, tijdens en na de wedstrijd. Want er worden wekelijks nog (veel te) veel gele en rode kaarten worden uitgedeeld aan de A/B/C jeugd en hun begeleiding. Het is een actie waarbij een hele mooie prijs te winnen is; voor 1 jongens en 1 meisjes team in Nederland. Dus voor alle A/B/C teams van MHC Goirle: Zijn jullie het sportiefste team van het land? Laat dit zien op zaterdag 10 & 17 maart! Zorg voor een sportieve wedstrijd en maak kans op een vette prijs: Win je eigen spelersbus naar de EHL in Rotterdam, samen met je tegenstander! Hoe kun je winnen: Op 10 & 17 maart een kaartloos

weekend voor de gehele A/B/C jeugd teams! Daarnaast moeten de teams hun tegenstander voor, tijdens en na de wedstrijd goed behandelen, gastvrijheid & sportiviteit! Dit alles mag natuurlijk niet ten koste gaan van de voorbereiding op de wedstrijd. Op de actiepagina die vanaf 24 februari actief is staat precies wat een team moet doen om kans te maken op de prijs. Winnen doe je door tijdens je wedstrijden op zaterdag 10 & 17 maart: - géén gele of rode kaarten te krijgen - je tegenstander voor en na de wedstrijd goed te ontvangen, verwennen en verzorgen - foto’s/ filmpjes maken van jullie originele gastvrijheid en sportiviteit naar je tegenstander - post deze foto’s/filmpjes na de wedstrijd op www.facebook.com/ sportiefsteteam. - zorg dat je zo veel mogelijk worden geliked en dat de jury jullie team als best beoordeeld

en 1 jongensteam, ongeacht A/B/C categorie. Tips voor ontvangen/ verwennen/ verzorgen: - rode loper bij ontvangst - tiptop kleedkamer voor de teambespreking - chille dug-outs - ontvangst met drankje - begeleiding en scheidsrechters goed ontvangen met koffie - iets lekkers voor in de rust - na de wedstrijd: broodje/ snoep/ drankje - en belangrijk is natuurlijk ook dat de coaches elkaar goed ontvangen en respecteren Laten we hockey leuk houden en met elkaar in de strijd voor sportiviteit.....! Doe allemaal mee met je team en zorg voor spannende en sportieve weekenden!!!

Het winnende team gaat met de tegenstander in een luxe spelersbus naar de EHL in Rotterdam. Op deze dag wordt je team in de watten gelegd door de KNHB. De prijs wordt weggegeven aan 1 meisjes

Even noteren in je agenda: Veranderingen in trainingsschema

Nog even en de trainingen starten. Kijk wel even goed naar het trainingsschema op de website want er zijn een aantal aanpassingen geweest ten aanzien van tijden / velden en trainers. Let dus goed op! Woensdag 7 maart 20:00 – 21:00 uur informatieavond Funkey Hockey Zaterdag 24 maart 19:00 – 22:00 uur Jongste Jeugd Bonte Avond Donderdag 17 mei (Hemelvaart) top hockey toernooi voor recreantenteams bij MHC Goirle. Nadere info volgt maar voor vragen e.d. rokt@mhcgoirle.nl.

Riel op vechtlust en karakter voorbij hekkensluiter Molenschot 26 februari Riel – Molenschot 4 – 2 ( 2 – 1 ) Riel wist dat het vandaag na lange tijd weer mocht aantreden voor de competitie. Willem II was op 11 december in Tilburg de laatste tegenstander. Luuk Brekelmans moest geschorst toekijken en hierdoor bemachtigde jeugdspeler Bram Rutten een plaats in de basis. Riel kwam slordig uit de startblokken maar na een aantal minuten kwam Riel beter in het spel. Halverwege de 1e helft kreeg Riel een vrije trap op 25 meter van het doel. Dave Bastiaansen schoot deze perfect in en wees Riel de goede kant op. Echter 2 minuten later kwam Molenschot na een mooie lob van Dennis Kerremans. Hij zag dat keeper Dave van Berkel te ver voor zijn goal stond en lepelde de bal in het doel. Riel wist echter nog voor rust de voorsprong terug te pakken. Patrick Bastiaansen maakte de 2 – 1. Hierdoor waren de gebroeders Bastiaansen allebei trefzeker. Na de rust was Riel heer een meester en wist de ene mooie na de ander af te leveren echter het gewenste resultaat bleef uit. En dan komt de ongeschreven voetbalwet weer om de hoek kijken en dan valt de bal in het andere doel. Destly Roeland was de doelpuntenmaker en vierde dit zeer uitgebreid. Echt lang kon hij er niet van genieten want uitgerekend jeugdspeler

Bram Rutten wist zijn 1e basisplaats ook nog met een doelpunt te bekronen. Hij kwam hoger dan zijn tegenstander en kopte de bal in het doel. Hierna was het spel gestreden dacht men maar er kwamen nog 10 zenuwachtige minuten. In deze slotfase bracht Jan van der Sande de jeugdspelers Per Timmermans en Rick van Berkel in het veld voor respectievelijk Ron van Bergen en Gijs Bastiaansen. In de 95e minuut maakte wederom Dave Bastiaansen de 4 – 2 met een schitterende vrije trap en maakte aan alle twijfels een einde. Hierdoor stijgt Riel naar de gedeelde 5e plaats en heeft het nog altijd uitzicht op een plaats in de nacompetitie. Nog 8 spannende wedstrijden rest Riel nog. Hopelijk komt u volgende week weer massaal naar ons sportpark want dan komt UVV’40 op bezoek. Uitslagen Zaterdag 25 februari Riel A1 – SSC ’55 A1 ......... 4 – 1 Riel B1 – RKDVC B1 .......... 1 – 0 Beerse Boys MB1 – Riel MB10 – 2 Riel C1 – EDN ’56 C1 ......... 0 – 0 Riel D1 – Blauw Wit ’81 D1G3 – 6 VOAB D5 – Riel D2G ......... 9 – 1 Riel E1 – Willem II E1 ........ 3 – 4 Riel E2 – WSC E5 ............... 0 – 5 Sarto E13 – Riel E3 ............ 4 – 6 TSV Gudok F4 – Riel F1 ..... 2 – 6 Riel F2 – EDN ’56 F1 ......... 6 – 3 Riel F3 – RKDSV F4 ......... 15 – 0 Taxandria F10 – Riel F4 ..... 1 – 9

Zondag 26 februari Riel – Molenschot ............... 4 TSV Gudok 2 – Riel 2 ......... 7 Uno Animo 5 – Riel 3 ......... 2 Riel 4 – Beerse Boys 13 ..... 6 RKDSV 6 – Riel 5 ............... 6 Riel DA1 – Neerlandia ’31.. 4

Is zo’n vervanging ook iets voor u? En bent u bereid zich in te zetten voor minimaal 3 dagen, inclusief de 2 nachten? Dan zijn wij op zoek naar u! Uw inzet wordt beloond met een dagvergoeding. Bel of e-mail voor meer informatie. We vertellen u graag alles wat u wilt weten. Tel. 030 659 09 70 „ info@handeninhuis.nl „ www.handeninhuis.nl

– – – – – –

2 1 1 0 1 0

Zaterdag 03 Maart 14.45 uur Gilze A1 – Riel A1 14.30 uur Riel B1 – Blauw Wit ’81 B1 13.00 uur Geldrop MB1 – Riel MB1 12.00 uur Riel C1 – Dongen C3 13.00 uur Riel D1 – TSV Gudok D2 09.30 uur Nevelo D4 – Riel D2G 10.45 uur GSBW E1 – Riel E1 10.00 uur Riel E2 – TSV Gudok E6 10.00 uur Riel E3 – Hilvaria E6 11.15 uur Riel F1 – Longa F1 10.45 uur Spoord. Boys F2 – Riel F2 11.00 uur Gloria UC F8 – Riel F3 11.15 uur Riel F4 – GSBW F5

Yvon is chronisch ziek en kan dankzij Loes thuis blijven wonen. Laatst is Loes een paar dagen weggeweest om de accu op te laden. Yvon: “Door een vervanger van Handen-in-Huis werd ik uitstekend verzorgd. Hierdoor hoefde ik niet weg!”

Dinsdagmiddag 21 februari is Berry van Ostaden, vele jaren trouwe scheidsrechter voor Dames Veteranen en Recreanten A, op 71 jarige leeftijd overleden. Eigenlijk was Berry Forwardman, maar de laatste tien jaren floot hij met plezier de thuiswedstrijden van deze Goirle-teams. Resoluut in het veld, gezellig in de derde helft. En niet te beroerd om ook mee naar een toernooi in Limburg of Gelderland te gaan en de hele dag te fluiten. Of om samen met zijn zwager Kaan een buffet te maken voor het hele damesteam. Totdat hij ziek werd… Langzamerhand had hij zelfs niet meer de kracht om zelf de voordeur open te maken. Dinsdag is hij met spoed naar Amsterdam overgebracht, maar ook daar konden ze hem niet meer helpen zijn laatste droom waar te maken: nog bij de bruiloft van zijn zoon te zijn. Berry was een boeiende man met kennis van zaken op een flink aantal terreinen. Naast het hockey ook zeer actief in de muziekschool, de commissie Kunst en cultuur, de heemkundige kring, de monumentencommissie en Goirle-Krasnogorsk. Berry, bedankt voor het fluiten en de gezelligheid namens bestuur MHC, Dames Veteranen en Recreanten A.

Nog steeds: Gastouders gezocht Bij de aanvang van de nieuwe lentecompetitie willen we graag van start gaan met een wedstrijdtafel voor de juniorenteams. We zijn daarom dringend op zoek naar een aantal ouders die de rol van gastouder op zich willen nemen. Een gastouder heeft de volgende taken: - Vanaf 12.00 uur tot het begin van de laatste wedstrijd aanwezig zijn. - Het ontvangen van bezoekende teams en scheidsrechters. - Het uitdelen van consumptiebonnen en wedstrijdformulieren. - Het in ontvangst nemen van de wedstrijdformulieren en deze bij het wedstrijdsecretariaat afgeven. Aanmelden kan door een mail te sturen naar vissers_tanno@hotmail.com

Op 7 en 21 maart houden wij inloop van 09.30 tot 21.00 uur. Iedereen die behoefte heeft om over de overgang en alles wat daar mee samenhangt te praten of daar informatie over wil is van harte welkom.

Dinsdag 28 februari 20.00 uur Riel O23 – Gloria UC O23

Neemt u de zorg over? De mantelzorger wil er ook weleens tussenuit.

Want afscheid nemen is Met zachte vingers Wat voorbij is dichtdoen En verpakken in de goede gedachten ter herinnering…..

VIDO (vrouwen in de overgang)

Programma

Zondag 04 Maart 14.30 uur Riel – UVV ‘40 12.30 uur VOAB 5 – Riel 2 10.00 uur GSBW 6 – Riel 3 10.00 uur EDN ’56 4 – Riel 4 11.15 uur Uno Animo DA1 – Riel DA1

Overlijden Berry van Ostade

Voor vragen tel. 06-48316923 of per e-mail vidotilburg@planet.nl U kunt ook de website bekijken www.vidotilburg.nl Ons adres is Het Spoor Schaepmanstraat 36 5041 AR Tilburg.

Gemengde C1 van GHV op titelkoers De jongens en meisjes van het gemengde C1 team van GHV liggen op titelkoers. Met nog een paar wedstrijden te gaan staan ze boven aan. Komend weekend wacht voor het team de cruciale wedstrijd om het kampioenschap. Dan spelen de jongens en meisjes uit in Vlissingen tegen de nummer 2 Olympus. Wanneer de C1 deze wedstrijd weet te winnen kan de titel hen bijna niet meer ontgaan. GHV wenst daarom de jongens en meisjes heel veel succes met de wedstrijd en neem de punten mee naar huis. Zaterdag 25 februari 2012 Gemengde Jeugd D1: .......... 2-16 GHV D1 – White Demons D1 Gemengde Jeugd C1: .......... 20-3 GHV C1 – H.M.C. Raamsdonkveer Meisjes Jeugd B1: ................ 18-5 GHV B1 – United Breda B2 Gemengde Jeugd C2: .......... 13-8 GHV C2 – THW Tijgers C1 Zondag 26 februari 2012 Dames Senioren: ............... 16-31 GHV 1 – PSV Handbal 2 Heren Senioren 2: ............. 20-27 GHV 2 – Taxandria 2 Heren Senioren 1: ............. 26-28 GHV 1- Artemis 1

Zaterdag 3 maart 2012 Heren Senioren 1: Groene Ster 1 – GHV 1 Aanvang: 20.00 uur Sporthal De Borgh te Zevenbergen Heren Senioren 2: Orion R2 – GHV 2 Aanvang: 20.15 uur Sporthal De Vijfsprong te Ruchpen Zondag 4 maart 2012 Gemengde Jeugd C1: V.S.V. Olympus C2 – GHV C1 Aanvang: 10.00 uur Sporthal Baskenburg te Vlissingen Gemengde Jeugd D1: Witte Ster D1 – GHV D1 Aanvang: 11.00 uur Sportcentrum Waspik te Waspik Dames Jeugd A1: Lido A1 – GHV A1 Aanvang: 11.10 uur Sporthal De Pompenmaker te Heeze Meisjes Jeugd B1: Red-Rag Tachos B1 – GHV B1 Aanvang: 14.00 uur Sporthal De Slagen te Waalwijk Gemengde Jeugd C2 H.C.G. C2 – GHV C2 Aanvang: 15.15 uur Sporthal De Coevering te Geldrop


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 29 FEBRUARI 2012

PAGINA 24

Een nieuwe makelaar...? Juist nu...! Makelaardij (WOZ)Taxaties Bouwadvies

VERKOPEN of VERBOUWEN Marcel Schoenmakers - Oude Tilburgsebaan 20a Riel

013 - 544 1243 / 06 - 51124515 of kijk op www.mm-makelaar.nl Opening 3+4 maart: Mucho más. Winkel in kado’s + MMM_adv_112x100.indd huish. art. 4 Molenstr 14, Baarle Hertog. KADO twv 14,95 voor de eerste 100 klanten die €10 besteden.

OPRUIMING BOMEN Moerbei, Linde, Leilinde, Catalpa, Thuja, Plataan, Prunus, Carpinus, Taxus, enz. nu 25% korting. Wij verkopen ook Buxus voor haag, Buxus bollen en kegels tegen scherpe 19-01-12 prijzen. Zaterdags geopend van 09.00-16.00 uur St. Janstraat 15, 5131 BR Alphen, Tel. 06-51745254

10:52

Bent U op zoek naar een betaalbare pedicure? Kom dan eens naar de pedicurestudio. www.pedicure-goirle.eu Tel.013-5774477.

Aanbouw - Verbouw - Machinale Houtbewerking

van Beers & Schipperen

Hondenuitlaatservice De Regte Heide. Info: Judith 06-16088716 www.husderegteheide.nl

Grote HOBBYdag bij LuMar Hobby, Korvelplein 199, Tilburg op za. 3 maart van 10-16 u. Vele leuke presentaties zoals de nieuwe Cricut mini snijplotter. www.lumarhobby.nl

Uw gooltje gratis doorgeplaatst op internet. Kijk op: www.goirlesbelang.nl

Timmerwerken b.v. Timmerwerken, Onderhoud & Machinale Houtbewerking

Weverstraat 10 5051 HZ Goirle Mobiel: 06-53 57 71 36 / 06 - 21 98 57 09

www.vanbeers-schipperen.nl

GOOLTJESBON

NR: Plaatsen in GB:

Uw_gooltjes_kunt_u_bij_kontante_betaling_opgeven_bij_ons_kontakt-adres,_met_onderstaande_bon_kunt_u_ze_ook_ schriftelijk_doorgeven._Ook kunt u de bon invullen op onze website: www.goirlesbelang.nl_ Wilt_u_de_bon_duidelijk_invullen?_Achter_elk_woord_één_hokje_open_laten;_elke_punt_of_komma_is_ook_een_hokje._ Voor_brieven_onder_nummer_betaalt_u__5,00_extra. Voor_Gooltjes_met_afbeelding_betaalt_u__5,00_extra. Voor_Gooltjes_op_factuur_betaalt_u__5,00_administratiekosten.

1 11 21 31 42

Voor al uw nieuwbouwof renovatieprojecten. Gespecialiseerd in hard glas voor puien, douchewanden, keukens e.d. Ook leveren en monteren wij hardhouten kozijnen.

2 12 22 32 43 3 13 23 33 44

De_opgave_moet_uiterlijk_maandag_18.00_uur_in_ons_bezit_zijn. De_bon_kunt_u_zenden_aan_onderstaand_adres_incl._het_verschuldigde_bedrag.

4 14 24 34 45

GRAFISCH BURO GOIRLE, DE HOVEL 46, 5051 NR Goirle of POSTBUS 173, 5050 AD GOIRLE

5 15 25 35 46  3,00  4,00  5,00  6,00  7,00  8,00  9,00  10,00

6 16 26 36 47 3 4 5 6 7 8 9 10

Naam:_ _______________________________ Woonplaats:_ __________________________________ Adres:_ _______________________________ Telefoon:______________________________________

OF VUL DE BON IN OP WWW.GOIRLESBELANG.NL

7 17 27 37 48

9 19 29 39 50

Informeer geheel vrijblijvend naar de vele mogelijkheden voor uw praktijk, bedrijf, winkel of eigen woning

10 20 30 40 51

Glashandel H. Schraven B.V.

8 18 28 38 49

DE HEMELTJES 4, 5051 JR GOIRLE

41 52 Betaald € _______

www.glashandelschraven.nl T: (013) 534 29 20 F: (013) 534 86 94 info@glashandelschraven.nl


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 29 fEBRuARI 2012

PAGINA 25

G.S.B.W. Nieuws Valse start GSBW 2e seizoenhelft GSBW – RPC 0 – 3 (0 – 2)

Always there for you

Uitslag

Senioren Zondag 26 Februari GSBW 1 - RPC 1................................................................0 - 3 Audacia 2 - GSBW 2..........................................................0 - 7 GSBW 3 was vrij GSBW 4 - Nemelaer 6 ....................................................... BNO Sarto 11 - GSBW 5 ............................................................5 - 2 GSBW 6 - Oisterwijk 4 ......................................................3 - 3 SC Olympus 5 - GSBW 7 ...................................................1 - 1 VCB 4 - GSBW 8 VCB DA1 - GSBW DA1 .....................................................5 - 3 Zaterdag 25 Februari GSBW Za2 - Oisterwijk 2 ..................................................4 - 3 ZIGO 2 - GSBW Za3 ..........................................................3 - 4 Jeugd Zaterdag 25 Februari Gilze A1 - GSBW A1 .........................................................3 - 1 Gilze B1 - GSBW B1 ..........................................................1 - 4 GSBW B2 - NOAD B2 ................................................... uitgest. DEES B1 - GSBW B3 .........................................................2 - 3 Willem II C1 - GSBW C1 ...................................................0 - 6 GSBW C2 - Were Di C2 .....................................................3 - 4 GSBW D1 - RKTVV D1 ......................................................2 - 0 GSBW D2 - SV Reeshof D3 .............................................1 - 10 Taxandria D4 - GSBW D3............................................. uitgest. GSBW E1 - TSV Gudok E2 ................................................5 - 0 SC ‘t Zand E8 - GSBW E2 .................................................2 - 4 GSBW E3 - Taxandria E3...................................................7 - 6 GSBW E4 - TSV Gudok E11 ..............................................2 - 5 Zigo E6 - GSBW E5 .........................................................10 - 0 WDS’19 F1 - GSBW F1 .....................................................1 - 0 SV Reeshof F6 - GSBW F2.................................................2 - 1 Baardwijk F4 - GSBW F3.............................................. uitgest. Were Di F7 - GSBW F4......................................................1 - 4 GSBW F5 was vrij GSBW MB1 - Hilvaria MB1 .......................................... uitgest. GSBW MC1 - RKDSV MC1 ................................................5 - 1 Hilvaria MD1 - GSBW MD1.......................................... uitgest. Molenschot MD1 - GSBW MD2 .........................................1 - 7

Programma

Jeugd Woensdag 29 Februari GSBW MB1 - Hilvaria MB1 ................................... 19:30/18:45 Zaterdag 3 Maart Viola A1 - GSBW A1 ............................................. 14:30/13:00 Nevelo B1 - GSBW B1 ........................................... 14:30/13:00 GSBW B2 - SVSSS B2 ........................................... 14:30/13:45 Marvilde B2 - GSBW B3 ........................................ 14:30/13:15 SC ‘t Zand C3 - GSBW C1 ..................................... 12:30/11:00 GSBW C2 - RKDSV C2 .......................................... 13:00/12:15 GSBW D1 - VOAB D2............................................ 09:30/08:45 GSBW D2 - Sarto D4 ............................................. 09:30/08:45 GSBW D3 - JongBrabant D4 ................................. 11:00/10:15 GSBW E1 - Riel E1 ................................................ 10:45/09:45 Nevelo E3 - GSBW E2 ........................................... 10:45/09:45 RKDSV E2 - GSBW E3........................................... 11:15/10:15 GSBW E4 - VOAB E9............................................. 10:45/10:00 GSBW E5 - Hilvaria E7.......................................... 10:45/10:15 GSBW F1 - Gilze F1 .............................................. 11:45/11:15 GSBW F2 - Taxandria F2 ....................................... 11:45/11:15 GSBW F3 - SSC’55 F3 ........................................... 11:45/11:15 VOAB F12 - GSBW F4 ........................................... 11:00/10:15 Riel F4 - GSBW F5 ................................................ 11:15/10:15 Sarto JG2 - GSBW JG1.......................................... 10:00/09:00 GSBW MB1 - RKVVO MB1 .................................... 13:00/12:15 UVV’40 MC1 - GSBW MC1.................................... 12:00/11:00 GSBW MD1 - Nuenen MD1 ................................... 09:30/09:00 Madese Boys MD1 - GSBW MD2 ........................... 11:00/09:45 Senioren Zaterdag 3 Maart GSBW Za2 - WSC 4 ............................................... 14:30/13:45 Sv BLC 3 - GSBW Za3 ........................................... 14:30/13:15 Zondag 4 Maart GSBW 1 - SBC 1.............................................................. 14:30 Pupil vd week: Rowin Castelijns Balsponsor d’n Brands JongBrabant 2 - GSBW 2 ................................................ 12:00 GSBW 3 - Ulicoten 1 ............................................. 12:00/11:15 GSBW 4 - Oirschot V. 5 ......................................... 12:00/11:15 Broekhoven 3 - GSBW 5 ....................................... 11:30/10:30 GSBW 6 - Riel 3 .................................................... 10:00/09:15 GSBW 7 is vrij .......................................................................... Viola 6 - GSBW 8 .................................................. 11:30/10:30 GSBW DA1 - SC ‘t Zand DA3 ................................ 10:00/09:00

Na een zeer lange voor een deel gedwongen winterstop stond de wedstrijd tegen het Eindhovense RPC op de rol. Deze had al eerder op de rol gestaan, maar door de barre wintersomstandigheden destijds werd het gehele programma afgelast. De uitwedstrijd was een doelpuntrijk gelijkspel geworden: 3 -3 en GSBW gaf toen een 3 -1 voorsprong in de laatste 10 minuten uit handen. Vandaag moest GSBW het doen zonder de zwaar geblesseerde Bart Brenders, die a.s. woensdag geopereerd moet worden aan zijn knie. Casper de Blouwe stond mede daardoor in de basis. Op de bank zat naast de pupil van de week Tim Oerlemans de doelman van de A1 Bryan Hendriks. De begin periode was voor GSBW een eerste kansje voor Bob Vroom in de 4e minuut onderstreepte dat. In de 8e minuut had GSBW opnieuw een prima aanval in petto. Jeroen Claessens wist Bob Vroom te bereiken die zijn directe tegenstander in het strafschopgebied prima uitkapte. Zijn schot kwam via de binnenkant van de paal terug en de bal sprong te hoog op voor de inkomende Marlon van Loosbroek, waardoor zijn inzet over het lege doel ging. Na een kwartier liet RPC zich serieus zien voor het GSBW doel. De inzet van de rechtsbuiten ging gelukkig voor GSBW voor het doel langs. RPC nam steeds meer het initatief en na ruim een half uur spelen kwam GSBW goed weg bij opnieuw een goede aanval van RPC. De bal ging in het doel maar de grens- en scheidsrechter hadden beide gezien dat het doelpunt vanuit een buitenspelsituatie was gemaakt. Nog geen minuut later kreeg doelman Jeffrey van Gestel geel wegens commentaar op de leiding. Een kaart die GSBW later nog duur te staan zou komen. Jeroen Claessens was kort daarna met een goede pegel dichtbij de openingstreffer. Het schot ging maar net over het doel. In de 42e minuut moest Casper de Blouwe de wedstrijd met een blessure verlaten. Een blessure die hij eerder bij een overtreding op hem had opgelopen. Zijn vervanger was Youness Douadi. Iedereen die dacht dat de dubbelblanke stand tot aan de rust zou blijven staan, kwam bedrogen uit. In de voorlaatste minuut solode Bonnema vanaf het middenveld door de GSBW defensie. Zijn inzet kon nog door de goed uitkomende Jeffrey van Gestel gepareerd worden, maar bij de rebound van Guy van Merrienboer was hij kansloos: 0 – 1. In blessuretijd was het diezelfde Guy van Merrienboer die door de GSBW defensie sloop en alleen voor doelman Jeffrey

van Gestel opdook. Jeffrey probeerde hem naar buiten te dringen de RPC aanvaller kwam daarbij ten val en de scheidsrechter wees gedecideerd naar de stip. Jeffrey van Gestel kreeg van de scheidsrechter hiervoor geel wegens zoals hij het na afloop noemde ‘onbesuisd aanvallen’. Het was zijn 2e gele kaart en hij moest dus het veld verlaten. Koen Kuijten werd daarom nood- Doelman Bryan Hendriks werd gedwongen gewisseld voor voor de leeuwen geworpen na Bryan Hendriks doelman de rode kaart van Jeffrey. van GSBW A1. Bart Fredix ging achter de bal staan en schoot de strafschop onberispelijk binnen: 0 – 2. In de 2e helft moest GSBW met 10 man proberen de opgelopen achterstand ongedaan te maken. De wil was er wel maar de echte kracht ontbrak om de stand om te buigen. Vooral in het begin van de 2e helft zette GSBW RPC onder druk, maar tot echte kansen leidde dat niet. Halverwege de 2e helft werd GeertJan Evers gewisseld voor Ferry Borgmeijer. Even daarna kreeg Youness Douadi een goede kans op aangeven van bob Vroom. Zijn schuiver ging echter naast. RPC kwam er steeds gevaarlijker uit en bij één van die aanvallen kwam GSBW goed weg toen Bart Fredrix van dichtbij op de paal kopte. Kort daarna had Bryan Hendriks een prima redding in huis toen Bonnema alleen voor hem opdook. Hij hield het hoofd koel en trapte de bal van de schoen van de RPC speler. In de slotminuut werd het uiteindelijk toch nog 0 – 3 door invaller vd Brekel uit de A1 van RPC. Het veel fellere RPC had in de slotminuten van de eerste helft keihard toegeslagen en GSBW kwam die klap niet meer te boven. Volgende week komt de koploper SBC op bezoek en ook zij hadden zondag een valse start door te verliezen bij de nr. 2. Hopelijk kunnen we volgende week de zeperd die we deze middag en uit bij SBC (5 – 0 verlies) hebben opgelopen in één keer rechtzetten.

Pupil van de week: Rowin Castelijns

Eindelijk kon er weer gevoetbald worden

A.s. zondag bij de thuiswedstrijd van GSBW tegen koploper SBC is Rowin Castelijns de pupil van de wedstrijd. Timo is een van onze talenten van de F4, waar hij wekelijks samen met zijn broertje Tygo zijn voetbalkunsten vertoont. Komende zondag zal Rowin dat vanaf de aftrap ook aan u gaan tonen.

Na een lange gedwongen winterstop kon er weer eens gevoetbald worden om de punten. Onze fotograaf was weer op de velden en schoot weer enkele plaatjes bij elkaar. Deze foto en nog veel meer foto’s zijn te zien op onze site bij de wedstrijdfoto’s.

Wij hopen dat Rowin een heerlijke middag en een schitterende wedstrijd tegemoet gaat.

16 Maart As. GSBW got's Talent

De voetbalschool gaat weer beginnen Alle kinderen van de E- en Fpupillen kunnen zich hier voor inschrijven. Ook de kinderen dit in het najaar meededen moeten zich weer opnieuw aanmelden. Je kunt je heel eenvoudig aanmelden voor de voetbalschool door een mailtje te sturen naar leendert@gsbw.nl. Geef daarin dan aan wie je bent en in welk team je speelt. De organisatie van de voetbalschool is weer in handen van Leendert Poldervaart en Marc de Bruijn. Samen met enkele selectiespelers verzorgen zij de weer de speciale trainingen tijdens de voetbalschool. We gaan dan nieuwe indelingen maken, zodat we op dinsdag 13 maart weer lekker fris kunnen beginnen. Jij doet toch ook mee!!

Inbraak kleedkamers treft GSBW selectie

Onder talenten verstaan we: • Zingen • playbacken • goochelen • dansen • instrument bespelen • moppen tappen • toneelspelen etc.... Natuurlijk mogen de jeugdleiders/ trainers ook deelnemen. Schroom niet en laat zien wat je in je mars hebt. We zouden het leuk vinden wanneer er vanuit ieder team minimaal 1 persoon en/of groepje deelneemt aan de spetterende talentenshow. De avond begint om 19.00 uur, kantine is open vanaf 18.30 uur. Opgeven kan via Ingrid van Loon: ingridvloon@home.nl

GSBW jeugdkamp van 8-10 juni

I.v.m. het carnaval trainde de GSBW selectie afgelopen week niet op de gebruikelijke dinsdag en donderdagavond. Voor één keer werd er uitgeweken naar woensdag en vrijdagavond. Achteraf een ongelukkige beslissing want de dievengilde had schijnbaar ook de GSBW website bekeken en op vrijdagavond tussen 21:00 en 21:30 uur sloegen zij toe. De kleedkamerdeuren werden opengebroken en geld, mobiele telefoons en identiteitspapieren verwisselden naar onbekende eigenaar(s).

Op vrijdag 16 Maart as staat voor de 2e keer de GSBW got's Talent show op het programma. Na een groot succes van vorig jaar komt nu de tweede editie: daarom talenten gezocht. Wie wil zijn talenten tonen aan een echte jury !

Het dievengilde had schijnbaar geld gebrek

Mochten er mensen zijn die op deze vrijdagavond verdachte personen hebben gezien op de Tolstaak (de weg tussen het GSBW hoofdterrein en de Pellikaan Health & Racket club), laat het ons dan even weten.

Ook dit jaar gaan weer op kamp met de GSBW jeugd. Alle pupillen (D t/m F –pup., jongens en meisjes) mogen weer mee op kamp. Voor diegene die meegaan wacht weer een zeer leuk spannend weekend, boordevol met voetbal en andere spelen. In deze periode wordt ook het EK voetbal gehouden en natuurlijk zullen we weer samen de verrichtingen van het Nederlands elftal gaan volgen. Het kamp van de laatste jaren was een enorm succes en dit succesverhaal gaan we natuurlijk vervolgen. En jij mag daar bij zijn. Kijk deze week op de site van GSBW en zie hoe jij je op kan geven voor dit oergezellige kampweekend.


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 29 FEBRUARI 2012

PAGINA 26

Ruud Hermans en Jolanda Zoomer treden gratis op!

Foto van de maand 15

Op de vorige foto is helaas geen enkele reactie gekomen. Toch kan deze foto nog niet zo oud zijn. Toneelvereniging De Kempenaers ontstond in 1949 door een samensmelting van het Nieuw Toneel, opgericht in 1932, en De Leeckespelers, opgericht in oktober 1947 door W. van Boxtel (Vabo), Jo Eekels en Jan van Heijst. Deze toneelvereniging heeft dus maar ruim een jaar bestaan. Toneelvereniging De Kempenaers telde rond 1950 12 leden. Regisseur was Harrie van Erven. Door deze vereniging werd o.a. het stuk “Waar de Sterre blijf stille staan” van Felix Timmermans opgevoerd. De driekoningen in dit stuk werden gespeeld door Jan van Heijst, Jo Eekels en Toon van den Bosch. Reacties op deze foto blijven welkom. Op de nieuwe foto staat de viering van een kampioenschap van voetbalclub Voab zo’n 50 jaar geleden. In het midden kennen we burgemeester G.L. Elsen. Bovenaan rechts Kees Smits, links met witte boord kapelaan Frik.

Benefiet DINER Brasserie-Restaurant L’ Orangerie voor stichting Tess Op vrijdagavond 16 maart organiseren de eigenaren van de L’Orangerie, Heuvel 39 te Tilburg een benefiet diner voor stichting Tess. Jan van Overdijk en Marc Bemelmans namen het initiatief omdat ze o.a. uit eigen ervaring weten wat dolfijnondersteunde therapie voor kinderen met een beperking kan betekenen. Ruud Hermans en Jolanda Zoomer treden belangeloos op. Jolanda Zoomer zal zeker haar laatste single – een remake van Conny van de Bosch “Ik ben gelukkig zonder jou” ten gehore brengen en Rud Hermans zal zeker “Somewhere Between” (Tubleweeds) zingen. Het bedrijf Meli Sound verzorgt gratis het geluid en daarnaast hebben Jan en Marc nog een aantal sponsoren gevonden die het mogelijk moeten gaan maken een mooie opbrengst voor stichting Tess op te halen. Stichting Tess zet zich in om dolfijnondersteunde therapie mogelijk te maken voor kinderen met het syndroom van down, autisme of een andere al dan niet aangeboren verstandelijke en/of motorishe beperking. Deze therapie heeft bewezen een belangrijke aanvulling in de dagelijkse ontwikkeling van kinderen met beperkingen te zijn en voor een hogere kwaliteit van leven voor kind, ouders en hun omgeving te kunnen zorgen. Stichting Tess werkt met een bestuur en vrijwilligers die geen enkele beloning ontvangen voor hun werkzaamheden en de wachtlijstouders werken in het kader van ouderparticipatie mee om geld op te halen voor alle kinderen op de wachtlijst. Meer weten: www.stichtingtess.nl. De kosten voor het 4 gangen diner bedragen € 49,50 pp. U bent welkom vanaf 18.30 uur en wordt ontvangen met een tropische cocktail. Het diner begint om 19.30 uur.

Weet u meer over deze foto? Stuur uw reacties naar info@golsegenen.nl of geef ze af bij het GbG Primeur. Tot volgende maand. Redactie: Jef van Gils Eindredactie: Jan Jacobs

Reservering is mogelijk via lorangerie@live.nl of telefonisch op 0135431132. U wordt verzocht vooraf te betalen en bij annulering zal ivm de organisatie en het goede doel geen terubetaling plaats vinden.

Vermaard koor uit Kiev te horen in Tilburg Het vermaarde Kamerkoor Blahovist, een ensemble dat bestaat uit 16 solisten van de Opera van Kiev, komt op 8 maart om 20.00 uur een concert verzorgen in de Petrus en Pauluskerk. Blahovist heeft een grote reputatie in Kiev. Dit prestigieuze ensemble zal op deze donderdagavond een gevarieerd programma zingen uit hun brede repertoire. Het koor doet Nederland aan op uitnodiging van de Tilburgse dirigent Paul van Gulick, dirigent van o.a. het Zuid-Nederlands Kamerkoor en Brabant Sinfonia uit Tilburg. Paul van Gulick heeft in de afgelopen jaren meerdere malen op uitnodiging met het koor mogen optreden in Kiev en Chernigov.Blahovist koppelt dit korte bezoek aan Nederland aan een concerttournee in Duitsland. Met medewerking van het Zuid-Nederlands Kamerkoor en het kerkbestuur is het mogelijk geworden om het concert op donderdagavond 8 maart laagdrempelig te houden; de toegang is gratis en na afloop kunt u met een vrije gift bij de uitgang uw waardering laten blijken. Het belooft een geweldig concert te worden door een koor dat niet vaak in West-Europa te horen is. Een concert met internationale allure door een vermaard koor op een door de weekse avond in de sfeervolle Petrus en Pauluskerk aan de Vierwindenlaan te Tilbug. U bent allen van harte welkom bij dit bijzondere concert.

examentraining havo economie of M&O 10 weken lang op vrijdag van 16.30 – 18.30 uur of tweedaagse training in mei Jan van Besouwhuis Goirle door bevoegde en ervaren docenten Voor info, kijk op onze site:

examentraininghavovwo.nl of neem contact op via: examentrainingtilburg@gmail.com

Wereldwinkel helpt sparen! Is al het spaargeld voor je rijlessen, nieuwe auto of scooter met Carnaval opgegaan? Dan meteen naar de Wereldwinkel voor een spaarpot die zó duidelijk aangeeft waarvoor je dat zuurverdiende geld opzij legt, dat het niet meer per ongeluk voor een ander doel gebruikt kan worden! Deze spaarpotten uit Thailand in auto- of scootervorm laten aan duidelijkheid niets te wensen over. De Thaise makers hebben met plezier de vrolijke kleurtjes uitgezocht en ook met plezier hun producten verkocht aan de importeurs waar de Wereldwinkel zaken mee doet. Van hen krijgen ze immers een faire prijs voor hun waar. Dat is een mooi idee als je gaat sparen. Jij straks een scooter, in Thailand iemand net dat extra geld om medicijnen te kopen of zijn kind naar school te sturen. Of is dat een beetje te snel door de bocht? Maar helpen doet het wel!

Acht maal zwarte band judoka’s Sportcentrum JAN DE ROOY

Onderste rij van links naar rechts; Levi van Houtert, Jan de Vet, Jamie van Rooij, Merel Groenen. Middelste rij; Sonay WeeWee en Rick de Keijzer. Bovenste rij; Trainer Jan de Rooij, Paul Verlaan, Henk Bogerd en trainer Ben Trommelen. In sporthal “Achter de Tuintjes” te Gilze werden op zaterdag 25 februari examens gehouden voor zwarte band, eerste dan judo. Het district ZuidNederland neemt 3 maal per jaar judo examens af voor 1e t/m 3e dan judo te Gilze o.l.v. de district ‘s graden commissie. Van sportcentrum JAN DE ROOY waren 8 judoka’s voor het examen aangemeld, wat op zich al een unicum is gezien het grote aantal. Maar dat ze met zijn allen nog zo goed voor de dag zouden komen was helemaal formidabel. De leeftijd varieert van 16 jaar t/m 57 jaar en van (de meeste) recreatie judoka’s tot wedstrijd judoka’s. De tribunes waren door heel veel De ROOY supporters bezet die met zijn allen getuigen wilden zijn van het kunnen van hun clubgenoten. Clubgenoten die een maanden lange training, buiten hun normale lessen om, (22 cursus lessen van 1 ½ uur extra) nu konden afsluiten met het behalen van de door elke judoka zo fel begeerde meestergraad, 1e dan, zwarte band. Zonder uitzondering wisten zij de diverse jury’s van hun technisch vermogen te overtuigen en werd hen uiteindelijk onder groot gejuich van de meegekomen supporters de zwarte band omgeknoopt. Met plezier kunnen de deelnemers en aanwezigen terug kijken op deze voor de judoka’s geslaagde “missie”. De geslaagden waren; Paul Verlaan (56), Henk Bogerd (50),Levi van Houtert (16), Sonay WeeWee (18), Jamie van Rooij (16), Merel Groenen (18) Jan de Vet (50) en Rick de Keijzer (16). Het Judo Team JAN DE ROOY feliciteert alle judoka’s met dit fantastische resultaat.

Reumafonds zoekt collectanten Wilt u zich inzetten voor de reumabestrijding in Goirle en hebt u daarvoor een paar uur per jaar beschikbaar? Word collectant voor de collecteweek van het Reumafonds van 12 t/m 17 maart 2012. Neem contact op met Willemien Meijer, 013-5343212. Het Reumafonds is al 85 jaar de belangrijkste financier van onafhankelijk wetenschappelijk reuma onderzoek. Wij geven voorlichting, ondersteunen patiëntenactiviteiten en zijn belangenbehartiger voor mensen met reuma. Het fonds krijgt hiervoor geen subsidie van de overheid en is dus volledig afhankelijk van giften van particulieren en bedrijven. Als collectant bent u dan ook van wezenlijk belang. Geef Willemien Meijer van het Reumafonds zo snel mogelijk door dat u wilt meehelpen aan het doel: reuma de wereld uit! Bel voor meer informatie: 013-543212.

‘Kleine muis zoekt een huis’

Een kamervoorstelling van poppentheater Jeanne van Midde Poppentheater Jeanne van Midde speelt voor peuters en kleuters de voorstelling “Kleine muis zoekt een huis” naar het boek van Petr Horáček. Vanuit haar holletje ziet Kleine Muis een knots van een appel liggen. Jammer genoeg is de appel veel te groot voor haar huisje, dus gaat Kleine Muis op zoek naar een groter onderkomen. Ze klopt bij al haar dierenvriendjes aan, maar niemand heeft plaats voor haar. Onderweg neemt ze zo nu en dan een lekker hapje appel, want van huizen zoeken word je hongerig. Net als Kleine Muis aan het einde van de dag de moed op wil geven, vindt ze toch nog een ideaal holletje waar zijzelf én haar appel (of wat er nog van over is) precies in passen. Na de voorstelling is er de mogelijkheid voor de kinderen om te tekenen en te kleuren. Datum en tijd: zaterdag 3 maart en op zondag 4 maart, aanvang: 11.00 uur. Plaats: Cultureel Centrum Jan van besouw Goirle. Het aantal plaatsen is beperkt, dus is reserveren noodzakelijk: 013-5342915


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 29 fEBRuARI 2012

PAGINA 27 www.voab.nl - Heeft u tips,vragen of opmerkingen over deze pagina mail naar redactie@voab.nl

HOOFDSPONSOR

HOOFDSPONSOR

e apart

e apart

‘ n klass

‘ n klass

Beerse Boys 1 en VOAB 1 houden elkaar in evenwicht (1 – 1)

P R I M E U R grafisch buro goirle bv • primeur fotografie

Na 11 weken (winter)pauze rolde de bal weer op, in dit geval, een hobbelig veld in Middelbeers voor de ontmoeting van Beerse Boys 1 en VOAB 1. De wedstrijd stond onder leiding van Cees Markus, die de scheidsrechtersfluit al 36 jaar hanteert en dat in deze wedstrijd, veel pratend, weer bekwaam deed. VOAB verloor nog nimmer van de Boys. De thuiswedstrijd thuis werd vorig jaar met 1 – 0 gewonnen. De wedstrijd stond dus voor BB in het teken van revanche. De ploeg uit Middelbeers produceerde de meeste corners (8 – 1) maar slaagde er niet in om dit overwicht te verzilveren.. In het begin van de wedstrijd was VOAB de betere ploeg en waren er kansen en kansjes. Niels van Antwerpen zag, na een pass van Sen Aerts, zijn schot in de verdediging smoren. Sen schoot in de 7e minuut net naast. Daarna hielden beide ploegen elkaar in evenwicht. In de 34e minuut lanceerde Jan Perdijk, met een dieptepass, Geert van de Laak, die een voorzet vanaf rechts produceerde, die na een scrimmage voor het doel van de BB tot hoekschop werd verwerkt. In de 40e minuut belandde een voorzet van de BB op de lat buiten bereik van good old keeper Sander van Oisterwijk, die de geschorste vaste keeper Dirk Peeters verving. Kort daarop was Sen bijna kansrijk maar de keeper van de BB pakte de bal. Er volgde een hectische slotfase van de eerste helft waarin de BB drie corners produceerden, waarbij Sander bij de ene corner een keer knap redde en Walter Neeft bij een andere de bal van de lijn knalde. Een spannende eerste helft voetbal op een dramatisch slecht veld eindigde in de bekende brilstand.

grond- water- en wegenbouw tankstation - shop - Carwash

Rommelig Na de thee werd het vooral een rommelige wedstrijd, waarin uiteindelijk twee doelpunten vielen, voor ieder een. In de 49e minuut nam Niels van Antwerpen een vrije trap, die door keeper Koen van Kollenburg werd gepakt. Het spel golfde over en weer zonder dat er sprake was van een echt bovenliggende partij. Toch was het VOAB, dat het eerste scoorde. Na een uur spelen was Sen Aerts op rechts ontsnapt en gaf hij een gave voorzet, ongeveer vanaf de plek bij de hoekvlag, die vervolgens door Walter Neeft, hoog opspringend, knap werd binnengekopt (0 – 1). De BB begonnen aan een inhaalrace maar slaagden er aanvankelijk niet in langszij te komen omdat VOAB sterk verdedigde. In de 82e minuut was Sen Aerts weer eens op snelheid ontsnapt en schoot op doel. Zijn schot werd gekeerd en in de rebound schoot hij net naast doel. Een minuut later werd toch 1 – 1. In een bijna identieke situatie kwam er dit keer een voorzet vanaf rechts van de voet van een BB-speler richting het VOAB-doel en daar stond Pepijn van Spreuwel, die de 1 – 1 binnenkopte. Daar bleef het bij. VOAB nam een schamel puntje meer naar huis en zakte een plaats op de ranglijst omdat Unitas ’59 won. VOAB staat nu op de gevaarlijke elfde plaats op de ranglijst.

Saturday Night Fever Party Vrijwilligersavond 2012- Saturday Night Fever Party, op vrijdag 16 maart 2012 om 20:30 uur. Omdat VOAB haar vrijwilligers een warm hart toedraagt wordt het clubhuis weer omgetoverd. Tot de klok van 23:00 uur zal er gepaste muziek voor iedereen gedraaid worden. Na het bekend maken van de vrijwilliger van het jaar zal onze disco het feest verder opvoeren. Aangepaste kleding is zeker geen verplichting maar het mag natuurlijk wel. Er is een attentie voor de leukst verklede.

horeca groothandel

SCHILDERSBEDRIJF

OSKENS

Toernooien pupillen staan online Bij het speelschema van je team staan de toernooien vermeld waaraan je zult deelnemen in de maand mei en/ of juni. Voor evt. aanvulling van je team kun je tot uiterlijk één week vooraf contact opnemen met Dennis Rijsemus. Aangenomen mag worden dat er nu geen afzeggingen meer komen want dat kan uiterlijk 1 maart. Afzegging is daarna niet meer mogelijk om andere verenigingen niet in de problemen te brengen met hun organisatie.

Activiteitenkalender 14-mrt-12 16-mrt-12 1-apr-12 6-apr-12 13-apr-12 14-apr-12 20-apr-12 21-apr-12 6-mei-12 11-12-13 mei 2012 19-mei-12 25-26-27 mei 2012 2-jun-12 11-12 augustus 2012

Sponsoravond Vrijwilligersavond Penaltybokaal A-B bbq + ouder/kind voetbal C bbq + ouder/kind voetbal E bbq + ouder/kind voetbal D bbq + ouder/kind voetbal F bbq + ouder/kind voetbal PSV Masters E/F kamp terrein VOAB Juniorentoernooi D-kamp Sparrenhof VOAB 7 toernooi Jeugdtoernooi

helma

Info trainingen Mini Pups De mini’s van VOAB (4 en 5 jarige) trainen op woensdag 29 februari voor de laatste keer in de Wissel. Vanaf woensdag 7 maart wordt er weer buiten bij VOAB getraind vanaf 15.30 tot 16.30 uur.

Zondag 4 maart 2012

ODC 1 -VOAB 1

Aanvang 14:30 uur op sportpark Molenwijk te Boxtel

Wedstrijdprogramma 3 en 4 maart 2012 Zaterdag 3-3-2012 VOAB A1 Best Vooruit A1 15:00 VOAB A2 Oirschot V. A2 14:45 EMK A2 VOAB A3 14:30 VOAB A4 Taxandria A3 14:45 Oirschot V. B1 VOAB B1 14:30 VOAB B2 RPC B2 14:45 EFC B4 VOAB B3 14:30 VOAB C1 Gilze C1 13:15 VOAB C2 Hilvaria C1 13:15 Jong Brabant C2 VOAB C3 14:30 Jong Brabant C3 VOAB C4 14:30 VOAB C5 Sarto C9 13:15 ZIGO C4 VOAB C6 11:30 SV Reeshof D1 VOAB D1 11:15 GSBW D1 VOAB D2 9:30 Jong Brabant D2 VOAB D3 9:30 VOAB D4 LONGA D2 10:00 SV Reeshof D6 VOAB D5 9:45 VOAB D6 WSC D6 10:00 VOAB E1 SVSSS E1 8:45 Wilhelmina Boys E1 VOAB E2 10:30 VOAB E3 PSV E4 10:00 Willem II E2 VOAB E4 10:30 Nordea E2 VOAB E5 18:30 Audacia E4 VOAB E5 10:15 VOAB E6 NOAD E2 8:45 VOAB E7 SC ‘t Zand E9 8:45 GSBW E4 VOAB E9 10:45 Were Di E3 VOAB E10 11:15 ZIGO F1 VOAB F1 11:45 DESK F4 VOAB F2 11:00 VOAB F3 SSC’55 F1 10:00 VOAB F4 Taxandria F4 19:00 VOAB F4 SC ‘t Zand F6 10:00 SV Reeshof F5 VOAB F5 8:45 VOAB F6 Reusel Sp/Faes Gr F4 10:00 VOAB F7 TSV Gudok F10 11:00 VOAB F8 Oirschot V. F7 11:00 DESK F5 VOAB F9 10:00 Jong Brabant F11 VOAB F10 12:00 VOAB F12 GSBW F4 11:00 Nemelaer F6 VOAB F13 11:30 VOAB MB1 Nemelaer MB2 13:15 VOAB MC1 Sv BLC MC1 13:15 Zondag 4-3-2012 VOAB DA1 LONGA DA1 ODC 1 VOAB 1 RKVVO 2 VOAB 2 VOAB 3 Were Di 2 Ons Vios 3 VOAB 4 VOAB 5 Riel 2 WSC 4 VOAB 6 Nemelaer 6 VOAB 7 VOAB 8 Helvoirt 3 VOAB 9 Sarto 16 Nemelaer 7 VOAB 10

12:00 14:30 11:30 12:00 12:00 12:30 11:00 12:00 12:30 10:00 12:00

Gerard van Gils tekent contract en maakt kennis De nieuwe hoofdtrainer van VOAB, Gerard van Gils (53) uit Tilburg, tekende afgelopen maandag zijn contract voor een jaar, met een optie van nog een jaar. Hij maakte vervolgens kennis met het bestuur van de sv VOAB, de staf en de spelersgroep. VOAB is de achtste club die hij gaat trainen. Momenteel is hij voor het vierde seizoen trainer van tweede klasser Uno Animo uit Loon op Zand. Hij gaf aan, dat hij blij is, dat hij bij een roemruchte club aan de slag kan. Hij heeft ruime voetbalervaring als speler en trainer. Hij speelde bij en trainde Gudok en trainde daarna Oisterwijk, NOAD, Top Oss (als assistent-trainer), Willem II (amateurs) en Were Di. Voor wat zijn plannen met VOAB zei hij: “ik wil met maximale inzet zo veel mogelijk uit de groep halen. Ik moet ook een uitdaging voor de groep zijn. VOAB staat er momenteel slecht voor maar gezien de status van de club moet

De Jong Wonen en Slapen

Voozitter Ad Mallens en Gerard van Gils beklinken de ondertekening met een handdruk die minimaal in de 3e klasse spelen. Afhankelijk van het spelersmateriaal moeten we streven naar promotie naar de 2e klasse. We moeten van uit een sterke organisatie spelen en als team opereren met een verzorgde opbouwende speelwijze.” Hij gaf verder aan, dat hij

Clubhuis ’t Amateurke krijgt nieuw dak

altijd al een goed gevoel had bij VOAB, die een grote jeugdafdeling heeft. “We moeten stappen naar de toekomst zetten, VOAB heeft nu de ondergrens bereikt. Hij wenste de huidige selectie sterkte voor het behoud van de club in de 3e klasse.”

VOAB B1 stunt uit in Geldrop De junioren B1 van trainer Kevin Smetsers hebben de junioren B1 van Geldrop het eerste verliespunt bezorgd. Geldrop had tot nog toe nog alles gewonnen maar morste door het gelijke spel van 1 – 1 een punt. VOAB B1 kwam zelfs op voorsprong en had de betere kansen. VOAB B1 staat op de tweede plaats en heeft nog alle kans om in de nacompetitie te spelen.

De vrijwilligers van de klussenclub zijn al maanden actief met de verbouwing van het clubhuis. Kortgeleden is de pui volledig vervangen. Nu is het eindelijk goed weer om de dakbedekking te vervangen. Dat karwei moet in samenwerking met het bedrijf van Toon van Beurden deze week geklaard zijn. Daarna kan het werk in het clubhuis worden afgemaakt. Op de foto zijn Roel, Puck en Henk bezig met het strippen van de oude dakbedekking. Links boven is de houten bedekking blootgelegd en liggen de isolatieplaten klaar om te worden gelegd. De isolatie zorgt er voor, dat er minder energie weglekt.

In 1999 nam Lucien Beukenex De Jong Woninginrichting aan de Molenstraat 39-a over en doopte de zaak om tot De Jong Wonen en Slapen. Het heeft hem geen windeieren gelegd. Met een winkeloppervlak van 350 m2 is het een winkel van formaat. En zoals de naam eigenlijk al zegt, kun je er voor alles terecht op het gebied van wonen en slapen. Je treft er een uitgebreid assortiment aan van bedden en matrassen, van alle bekende merken. Spiraalbodes, lattenbodems, boxspringbodems en schotelbodems. En voor elk bed beschikt men hier over een uitgebreide keuze aan kussens, dekbedden, overtrekken en dekens. Voor iedereen heeft de Jong Wonen en Slapen het juiste bed. Daarnaast beschikt het bedrijf over een ruime keuze aan binnenzonwering. Zoals: jaloezieën, rolgordijnen, lamellen, luxaflex en veluxsystemen. Tot slot kunt u er ook nog terecht voor uw vloerbedekking. Tapijten van de beste merken, vinyl, novilon en marmoleum zijn de meest gangbare manieren om uw vloer tot een vloer met een warme uitstraling te maken. Kortom: als u binnenkort uw woninginrichting wilt wijzigen, loop dan eens binnen bij de Jong Wonen en Slapen aan de Molenstraat 39-A te Goirle. U zult versteld staan van de mogelijkheden.


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 29 FEBRUARI 2012

PAGINA 28

Albert Heijn?

Wij zijn op zoek naar diverse medewerkers voor ons team in de splinternieuwe Albert Heijn in Goirle. Je kunt parttime of fulltime aan de slag. Wij hebben nog ruimte in de teams, verkoopklaar, verkoop en verkoopafhandeling. Is jouw interesse gewekt en wil jij werken in een totaal nieuwe mega lekkere winkel? Solliciteer dan via www.bun.nl of stuur een mail naar: vacatures@bun.nl.

verantwoordelijkheid en dat betekent hard werken. Onze managers hebben bij voorkeur werkervaring in de supermarktbranche. Ben jij gedreven en draai jij je hand niet om voor hard werken en verantwoordelijkheid, maar heb je wellicht iets minder ervaring? Geen probleem, solliciteer en je kunt wellicht aan de slag als teamleider. Wil jij werken en leren combineren? neem dan contact op over onze BBL trajecten.

Albert Heijn Van Hogendorpplein zoekt medewerkers

H E U V E L S T R A AT

Als (assistent)-supermarktmanager draag je veel

met AMBITIE!

AH Van Hogendorpplein Van Hogendorpplein 75 - 76 5051 SV Goirle

S FONSN PESSER el

oorde

teits v

WESTERMARKT

LEKKERSTE & NIEUWSTE

durven te nemen voor hun eigen winkel.

BEETHOVENLAAN

Werken bij de

Wij zijn op zoek naar managers die de verantwoordelijkheid

kwali

ERIJE

SLAG

DE LEKKERSTE EIGENGEMAAKTE

sAlADes

ZONDER KLEUR & SMAAKSTOFFEN

ALTIJD RECLAME GEROOKTE KIPFILETSALADE ........1.19 ZALMSALADE ................................0.99 KRABSALADE ................................1.19 BOUILLIONSALADE ........................1.09 KIP-KERRIESALADE ......................0.79 VLEESSALADE ...............................0.79 HAM-PREISALADE.........................0.79 EI-SALADE .....................................0.79 GARNALENSALADE .......................1.09 PIKANTE HAMSALADE ..................0.79 WORSTENBROOD 5 STUKS ...........2.99 Alles sAlADes per 100 grAm

www.fonspessers.nl Wij zoeken parttime medew. voor buitenafdeling en kassa. Meer info: www.intratuin.nl telnr. 013-5356991 a.vandongen@tilburg.intratuin.nl

Voor de interieurafwerking van uw hele huis en renovatie van uw badkamer, toilet, keuken, kamer op zolder etc. Bel voor gratis offerte. Tel. 013-577 44 81

Uw drukwerk

vanaf nu digitaal besteld op

www.gbgdrukwerk.nl

! d l e t s e b l a a t i g i d n e i d

n i n e z j i r Scherpe p

De wereld van (internet)drukkerijen is zich in een rap tempo aan het ontwikkelen. Vanaf nu kunt u bij GbG Primeur ook online terecht voor al uw drukwerk. Wij bieden hoogwaardige kwaliteit drukwerk en dankzij combinatiedruk ook tegen lage prijzen. U bespaart dus tijd en geld en hoeft de deur niet uit! Kijk vrijblijvend even rond op www.gbgdrukwerk.nl kies uw drukwerk en upload uw bestand via onze online shop. Hebt u nog geen ontwerp dan kunt u onder andere gebruik maken van onze geraffineerde online designertool waarmee u in een handomdraai de juiste opmaak van uw document kunt creëren. Wilt u uw drukwerk door een professioneel buro laten ontwerpen? Geen probleem, ook op dit gebied kan GBG Primeur u van dienst zijn. Samen met u zorgen we dat uw bedrijf precies de uitstraling krijgt die het verdient. Neem vrijblijvend contact op via info@gbg. nl. GbG Primeur staat voor een perfecte service en onze producten worden met veel zorg voor het milieu en op een verantwoorde manier geproduceerd.

P R I M E U R grafisch buro goirle bv • primeur fotografie

Goirles Belang 09 / 29-02-2012  

Goirles Belang 09 / 29-02-2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you