Page 1

GOIRLES BELANG - WOENSDAG 25 JANUARI 2012

goirles belang

PAGINA 1

56e JAARGANG - No. 4/ WOENSDAG 25 JANUARI 2012

Weekblad voor Goirle, Riel, Poppel, Tilburg-zuid Oplage: 17.500 ex.

@goirlesbelang

Redactie: de Hovel 46 • 5051 NR Goirle • tel. 013-5341217 • fax: 013-5348571 • Email: redactie@gbg.nl • www.goirlesbelang.nl • Klachten bezorging: 013-544 40 44

-

Kerkpagina 7

-

Culturele pagina 10

-

Gemeentepagina 12 & 13

Leerlingen basisscholen Goirle krijgen lessen over carnaval

-

Memorandum 16

APK keuringsstation vanaf 36,-

• Werkplaats uurtarief 35,- excl. BTW • Totaal onderhoud van alle merken • Gespecialiseerd in Peugeot www.tijvoort.nl (kijk in onze actiefolder) Tijvoortsebaan 11, 5051 HJ Goirle Tel.: 013-5346719

Edger Mabo exclusieve damesmode

Opruiming 50% korting 2 stuks 60% 3 stuks 70% Tilburgseweg 8 De vier ‘ instructeurs’ v.l.n.r.: Ad van Belkom, Chris Arts, Henk Eikholt en Jan Schrijver. Op de Goirlese basisscholen wordt ieder jaar, op de vrijdag voor carnaval, een carnavalsfeest georganiseerd. Eén van de kinderen wordt de Prins van de school en krijgt een steek op en een scepter in de hand. Andere leerlingen vormen de Raad van Elf. Hossend lopen de verklede kinderen in een polonaise en roepen ‘Alaaf’. Maar weten deze kinderen wel waar deze gebruiken vandaan komen en wat ze betekenen? Vaak niet. Daarom wordt op 2, 3 en 6 februari aanstaande op de basisscholen in Goirle voor het 5e jaar les gegeven over carnaval. Deze lessen worden gegeven aan tradities en rituelen, zijn al vele vertrek van de Franse militaire de leerlingen van alle groepen 6. boeken geschreven. Hierbij wor- bezetters in het begin van de 19e Vier medewerkers van Stichting den vaak verschillende meningen eeuw, mocht er in plaatsen zoals Karnaval Ballefruttersgat, die zelf weergegeven. Voor de carna- Keulen weer carnaval worden heel veel ervaring hebben binnen valslessen in Goirle is uitgegaan gevierd. Toen ontstonden veel het Goirlese carnaval, verzorgen van de weergave over carnaval, carnavalsgebruiken, die een padeze lessen. Chris Arts (oud lid zoals die is aangegeven in het rodie waren op diverse militaire van de Raad van Elf) legt uit hoe carnavalsmuseum van Oeteldonk gebruiken. Alleen werden deze deze lessen tot stand zijn geko- (’s-Hertogenbosch). In het boek carnavalsgebruiken in een overmen. “In de Contactraad Cultuur “Van de Prins gin kwaod”, dat bij dreven vorm uitgevoerd. Neem als Goirle, waar ik als vertegenwoor- het 33 jarig jubileum in 2003 door voorbeeld het groeten. Militairen diger van de carnavalsstichting de carnavalsstichting is uitgege- brengen als groet de rechterhand, de vergaderingen bezoek, werd ven, is ook van deze informatie langs een zo kort mogelijke weg, in 2007 de vraag gesteld welke uitgegaan. naar hun hoofddeksel. Bij de daarverenigingen een bijdrage zouden De les begint met de uitleg over aan afgeleide carnavalsgroet gaat kunnen leveren aan de buiten- het tenue van de lesgever, die een de rechterhand met een langer schoolse opvang van de nieuwe kiel draagt met op de achterzijde gebaar, voor het hoofd langs, Brede School in de Hellen. Het het embleem van “de Ballefrut- naar het linker oor. Zo worden bestuur van Stichting Karnaval ter”. De kinderen wordt uitgelegd de gebruiken als: carnavalsgroet, Ballefruttersgat wilde hier wel dat Goirle tijdens de carnavalsda- de polonaise, het dragen van een aan meewerken. Enkele dames gen ‘Ballefruttersgat’ heet en dat steek en de vele onderscheidingen en heren hebben een paar jaar deze naam afkomstig is van het verklaard. Verder wordt uitgelegd de kinderen geleerd hoe ze een maken van ballen voor de kaats- waarom er een Prins is en een masker konden maken en van sport. In Goirle zijn van eind 17e Raad van Elf. Ook wordt dieper inbolderkarren werden kleine car- eeuw tot halverwege de 19e eeuw gegaan op het veelvuldige gebruik navalswagentjes gebouwd voor de vele duizenden kaatsballen in el- van het zottengetal 11. schooloptocht. In gesprekken met kaar gefrut. Interessant voor de kinderen is kinderen en leerkrachten bleek al Als vervolgens gesproken wordt de uitleg over de Jeugdprins en snel dat de kennis over carnaval over het ontstaan van carnaval Jeugdraad van ’t Ballefruttersgat. ontbrak. Zo ontstond bij mij het blijkt dat de carnavalsviering in Het hoogtepunt van de les is dan idee om tijdens de schooluren, les- Zuid Nederland is gebaseerd op ook het ‘aankleden’ van één van sen over carnaval te gaan geven. het Rijnlandse carnaval. Na het de jongens als Jeugdprins. Hierbij Eind januari 2008 ben ik, samen met Jan Schrijver, gestart in de groepen 6, 7 en 8 van basisscholen Den Bongerd en Open Hof.” Deze lessen sloegen in als een bom. Iedereen was zeer enthousiast en dit succes was de aanleiding om bij de andere basisscholen te informeren of de carnavalslessen daar ook gegeven konden worden. Toen hierop door alle scholen positief werd gereageerd, is het besluit genomen om de lessen alleen te geven aan de groepen 6. Dit jaar zijn dat in totaal 10 groepen. Sinds 2009 wordt het carnavalsverhaal in duo’s verteld door: Chris Arts, Ad van Belkom (oud Prins en oudvoorzitter van S.K.B.), Henk Eikholt (oud Prins en oud-bestuurslid) en Jan Schrijver (oud-Prins en oud-voorzitter van S.K.B.). De carnavalsles Over de oorsprong van carnaval, de afkomst van gebruiken en

Chris Arts legt uit hoe een kaatsbal werd gemaakt.

PARFUMERIE APPELS Westermarkt 26 Tel. 013-4672645 Foto’s in opdracht van Goirles Belang gemaakt, zijn van P R I M E U R grafisch buro goirle bv • primeur fotografie

wordt verteld wat de betekenis is van alle attributen, die de Jeugdprins draagt. Dit zijn: een steek met 3 veren, een cape (mantel), een prinsenonderscheiding, witte handschoenen en de scepter. Omdat er een jongen wordt geïnstalleerd als Jeugdprins, komt iedere keer wel de vraag van een meisje uit de groep, waarom er geen Jeugdprinses is. Jan Schrijver legt dat als volgt uit: “Omdat de carnavalsgebruiken zijn ontstaan uit de parodie op het Franse leger, wat een mannenwereld was, zijn de (Jeugd)Prins en de leden van de Raad van Elf vanuit die traditie mannen. De laatste decennia zie je bij vele verenigingen steeds vaker meisjes en dames in de Raad van Elf en ook Prinsessen komen al wel voor. Bij de Stadsen Dorpsprinsen is dit nog niet het geval.” De meisjes in de klas vinden het wel leuk als zij, nadat Vervolg op pagina 3 Bovenstaand artikel is ook te lezen op www.goirlesbelang.nl

Woensdag 1 februari verschijnt onze

S P E C I A L

Huizen

Wilt u hierin adverteren, bel 013-5341217 of mail naar redactie@gbg.nl

columnade

Familiepagina 6

n ne oo ben de l n b n be a ro vra e l m d l wi van rwie ve tel m lle han neg i w jo x k ma

Dromen onder de grond Er was eens een gezin. Ooit had papa gezegd: ‘We gaan een auto kopen. De buren hebben er een en oom Kees en tanta Ria ook, we gaan een auto kopen. Jullie mogen meekijken welke het wordt’. En er kwamen folders en het gezin bracht zelfs een bezoek aan een autoboulevard. ‘Maar eerst gaan we sparen’. Ze deden hun best, maar met name de kinderen werden allengs ongeduldiger, want het duurde en het duurde. En dus besloot papa vrouw en kinderen tegemoet te komen. Op zekere zaterdag sloeg hij het eerste paaltje om naast het huis een oprit te maken, een oprit die straks zou leiden naar de kanteldeur van een garage die er nog niet was… Daar moest ik aan denken toen onlangs bekend werd, dat de gemeente Goirle dit jaar werk gaat maken van het Kloosterplein. Ooit hebben velen zich uitgesproken vóór een aantrekkelijke levendige kernplaats in ons dorp. Als in een droom mochten inwoners zich uitspreken over de toekomst van het Kloosterplein. Er lagen leuke ingekleurde schetsontwerpen op tafel gemaakt door mannen en vrouwen die er verstand van hadden omdat ze ervoor doorgeleerd hadden. ‘Als in een droom’, want de goede burger kreeg er geen kostenplaatje bij. Dat was er -nog- niet. Eerst maar es kiezen voor wat hun hartje begeerde. Cultureel Centrum Jan-van-Besouw stond natuurlijk al ingetekend en ook de Hovel, alleen ‘Villa Sperber’ was op de tekeningen ongewis grijs, want daar woonde mevrouw Sperber en die was duidelijk niet van plan om het pand op te geven. En dat was nog niet alles, midden op dat plein dat nog lang geen plein was, was een dunnetjes gearceerd blok getekend, voor het gemak ‘dé bank’ geheten. Iedereen werd geacht dat blok weg te denken, want anders was het niet mogelijk te dromen. En dus droomden de geïnteresseerden zich een prachtig driehoekig plein van ‘Villa Sperber’ tot aan de ingang van de Muldersweg, een plein omzoomd door horeca-terrassen en prachtige bomen. Men fantaseerde lieflijke gazons, bloemperken en lage haagjes, zitbanken voor de vaders en moeders en speeltuig voor de kinderen, een kiosk natuurlijk en een overdekte galerij met oplichtende voetstapjes tussen Hovel en Cultureel Centrum en nog veel meer. Maar het werd stil, stiller, stilst rond dat droomplein, totdat plotseling dus gemeld werd, dat de schop de grond in gaat. Nee, er was nog lang niet genoeg gespaard, maar wel genoeg om de riolering aan te passen, de kabels en de gas- en waterleidingen in de grond te verstoppen rond wat ooit komen zal. Dat moest beslist gemeld worden, want zo’n gedoe zal hinder opleveren, vooral verkeershinder. En dus krijgen wij in de loop van 2012 ons nieuwe gedroomde Kloosterplein, in ieder geval alvast onder de grond. En wie van plan is om nog heel lang te leven, zal misschien misschien nog meemaken, dat er iets moois zal verrijzen bóven de grond, maar dat is een verhaal voor later.

Bovenstaand artikel is ook te lezen op www.goirlesbelang.nl


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 25 JANUARI 2012

PAGINA 2

Voor heerlijke kazen uit eigen makerij!!!

exclusief banket & chocolade, bijzonder brood

Fam. Vermeer Beeksedijk 16 5051 PS Goirle tel. 013-5341858

gratis smeerkaas!

ma- en do- 13.30 - 18.00 uur Vrij 10.00 - 18.00 uur zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Marleen en Jan

- Warmwatercomfort - Onderhoud / service

gratis

12 jaar garantie

bij aanschaf van een Nefit Topline cv-ketel Guido Gezellelaan 78 - GOIRLE - 013-5345755 - www.drevanloon.nl

Driebandentoernooi zaterdag 28 januari 13.00 uur

CARNAVALSKLEDING VOOR IEDEREEN

Openingstijden:

Melkwit brood

Maandag 19.00-02.00 uur, Dinsdag 13.00-17.00 uur & 19.00-02.00 uur, Woensdag 19.00-02.00 uur, Donderdag 19.00-02.00 uur, Vrijdag 19.00-02.00 uur, Zaterdag 13.00-02.00 uur, Zondag 15.00-24.00 uur, Feestdagen 17.00-24.00 uur

van € 2,16 voor € 1,84

COPAL AANHANGWAGENS GOIRLE Verkoop en Verhuur van aanhangwagens. Dealer van Saris, Anssems, Vlemmix en Nelis aanhangwagens. Tel. 06-30054006. www.copal-aanhangwagens.nl

- Centrale verwarmingsketels

Nu

Skislof

Westermarkt 25 Tilburg - 013-4671546 Tilburgseweg 70 Goirle - 013-5342218

DRE VAN LOON

Bij min. €10,- aankoop

Deze week: van € 9,60 voor € 7,50

Verwarmingsbedrijf

Boerenjong €3,25/pond

Biljartcentrum Goirle | Kloosterstraat 30 | 5051 RD Goirle | Tel: 013 - 534 13 72 | E-mail: info@biljartcentrumgoirle.nl Vlees, zuivel, kaas, groente, fruit, brood, varkensvlees, kip, konijn, hert, eend, jam, honing, crakers, noten, snijvlees, sap pen, streekbier, ambrosiawijn, chocolade, eieren, zult, salades, geitenkaas, boerenkaas, yoghurt, bavrais, stoofperen,

Mooie Ribstuk nu voor € 9.25 /kg

Vers uit onze keuken, erwtensoep nu € 2.95/kg

Groepen vanaf 8 personen

10% korting Goirle Bergstraat 50 T (013) 534 71 36

Of kijk op

Etten-Leur Winkelcentrum 51-52 T (076) 503 41 16

w w w. h a v e p - w i n k e l . n l

Rookvlees

nu 10 % kassakorting! Bij aankoop van

pond geitenkaas aan stuk

10% korting.

Geopend van dinsdag t/m vrijdag van 11 tot 18 uur, zaterdag van 9.30 tot 16 uur Hoge wal 15 Tilburg/Goirle Tel. 013-5424920 www.walhoeve.nl soepgroenten, wokgroenten, smeerkaas, brie, drogeworst, worstenbroodje, soepen, ossebucco, geitenijs, room-

Rene van Baast Woning en Projectstoffering. Voor het leveren en leggen van tapijt laminaat en raambekleding festonneren op maat. Offerte aan huis. Voor meer info 06-51127714

boter, advokaat, spelt, grillworst, zuurkool, kipajampangang, kruiden, mosterd, stroop, scharreleieren, wiltof, enz

Ruime keuze tweedehands fietsen Paul van Korven

tweewielers

Tilburgseweg 68 - 5051 AJ Goirle Telefoon: 013-5341403 www.paulvankorvenfietsen.nl

Huisartsen

POSTERS NODIG? Zéér scherpe prijzen! www.drukkertilburg.nl

P.J.J.A. van den Broek F.B. Migchelbrink

GRANDIOZE SNUFFELMARKT ZONDAG 29 JANUARI

J.W. Slangen & A.W.M.A. Slangen-Putters H.P.E. de Vries

Verhuizing huisartspraktijken en apotheek Op 30 januari gaan wij van start in onze nieuwe praktijk aan: de Frankische Driehoek 6, 5052 BL Goirle Op donderdag 26 januari en vrijdag 27 januari 2012 is onze huisartsenpraktijk gesloten. Op vrijdag 27 januari 2012 is Mediq Apotheek Goirle gesloten.

Dr. de Jong neemt dan waar voor spoedgevallen voor de praktijken van Slangen en Migchelbrink. Adres: de Wieken 10, telefoonnummer 013 534 12 50. Huisartsenpraktijk Kerkstraat neemt voor spoedgevallen waar voor de praktijken van van den Broek en de Vries. Adres: Kerkstraat 10, telefoonnummer 013 534 17 65.

www.frankischedriehoek.nl Mediq Apotheek De Hovel (Kalverstraat 23, 5051 NK Goirle, 013-5341101) neemt waar voor Mediq Apotheek Goirle. Mediq Apotheek De Hovel is van 8u tot 17u30 geopend voor alle recepten van huisarts of ziekenhuis.

http://goirle.mediq-apotheek.nl

UNIEKE KANS! BUNGALOW! SUPERLUX! RUIM EN COMFORTABEL! EERSTE EIGENAAR! 390M² EIGEN GROND! HYPOTHEEK MOGELIJK! BOSRIJK PARK! RANDLOCATIE MET WEIDS UITZICHT! RUIME EN LICHTRIJKE LIVING! TWEE ROYALE SLAAPKAMERS! LUXE KEUKEN METY ALLE DENKBARE APPARATUUR! HAL! GEHELE BUNGALOW LICHTE PLAVUIZEN MET VLOERVERWARMING! EN CV D.M.V. COMBIKETEL! LICHTE STUCWANDEN! ZEER FRAAIE GEHEEL BETEGELDE BADKAMER! INLOOP DOUCHE! BADKAMERMEUBEL! DESIGN RADIATOR! HALOGEENSPOTS! SMAAKVOLLE SLIMME INDELING! FRAAIE TUIN MET SIERBESTRATING EN BORDERS! RONDOM LED VERLICHTING! THERMOPANE! ELECTRISCHE ROLLUIKEN! WINTERHARD! TUINHUIS! OVERDEKT ZITTERRAS! FRAAIE STOFFERING EN MEUBILERING! HET HELE JAAR GENIETEN! TELEFOON EN BRIEVENBUS AANWEZIG! INSTAPKLAAR! PRIJS: €109.950,K.K. INCLUSIEF 390² GROND. BEZICHTIGING? TELEFOON: 013-5182866 OF 06-51551577

Goirle,Sporthal de Wissel, Schietberg 8, 5051 NZ Inl.0416530502 / 09.00-16.30u / www.deevenementenlijn.nl

T&F

Montage Goirle erkend

Particuliere verkoop SHOWROOM

Nieuwe collectie laminaatvloer 2012 Met een breedte van 24, 28 en 33 cm extra breed, XXXL vloeren Nu in onze showroom

• Systeemplafonds • Luxe lamellen en panelen plafonds • Systeemkasten/inloopkasten/schuifkastwand • Systeemwanden • Laminaat vloeren/lamelparketvloeren • Massiefhouten vloeren • Verlichting

Afspraak na sluitingstijd mogelijk 013-5348759 Maandag open van 13.00 - 17.00 uur Dinsdag t/m zaterdag open van 10.00 - 17.00 uur. www.tenf-montage.nl - E-mail: tenf-montage@kpnmail.nl Mobiel: 06 - 510 626 50 Poppelseweg 1-01, 5051 PL Goirle


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 25 JANUARI 2012

PAGINA 3

Vervolg van de voorpagina

Vertrouwd met regionale ondernemers

Leerlingen basisscholen Goirle krijgen lessen over carnaval hun klasgenootje is aangekleed als Jeugdprins, met hem als dansmarieke op de foto te mogen. Tot slot wordt aan de kinderen verteld hoe carnaval in Goirle wordt gevierd en wat er in het bijzonder voor de jeugd tijdens carnaval te doen is. Steeds weer blijkt dat deze les niet alleen interessant is voor de kinderen, maar ook voor de leerkrachten. “Sommige leerkrachten hebben al iets met carnaval en zo is het een keer voorgekomen dat wij door de kinderen en de juffrouw bij de conciërge werden opgehaald en in een polonaise naar hun klaslokaal werden gebracht”, onderstreept Henk Eikholt Kleurplaten Aan de carnavalslessen heeft Stichting Karnaval Ballefruttersgat een kleurplatenwedstrijd verbonden. Enkele weken voordat de lessen worden gegeven, ontvangt de school voor iedere leerling van groep 6 een kleurplaat. Aan het einde van de les kiezen de twee ‘instructeurs’ de mooiste kleurplaat uit. De winnaar of winnares ontvangt een waardebon en doet mee met de verkiezing van de mooiste kleurplaat van Goirle, Op

de middag van carnavalszondag wordt door de Jeugdprins, zijn Adjudant en Jeugdraad de mooiste kleurplaat van alle groepen 6 gekozen. Dit gebeurt tijdens de kindermiddag van de carnavalsstichting in het Cultureel Centrum Jan van Besouw. De totaalwinnaar of winnares ontvangt dan als prijs een waardebon, maar nu met een aanzienlijk hoger bedrag. Door het geven van deze lessen over carnaval begrijpt de schooljeugd waar ze tijdens de carnavalsviering op hun school of elders mee bezig zijn. Op deze wijze wil Stichting Karnaval Ballefruttersgat dit stukje ‘cultureel erfgoed’ doorgeven aan de jeugd. “En ze steken er iets van op”, geeft Ad van Belkom tot slot aan, “want als je tijdens de carnavalsdagen bij het jeugdcarnaval in “Mainframe” door de zaal loopt, wordt je regelmatig begroet met de carnavalsgroet en natuurlijk de toevoeging ‘Alaaf’.” Zo hebben de lessen vruchten afgeworpen en heeft carnaval in ons Ballefruttersgat, ook wat de jeugd betreft, een toekomst. JS

Verjaardagsconcert Mannenkoor Hart van Brabant 31e verjaardagsconcert van het Mannenkoor Hart van Brabant op Zondag 29 januari 2012 in de kerk van Broekhoven I, Broekhovenseweg 2 te Tilburg. Aanvang 13.30 uur m.m.v. Reina Waagenaar-Sopraan, Henk Snijders-Tenor, Peter Claessens-Piano, Algehele leiding Evert van Merode U komt toch ook!! Toegang gratis

Ingezonden meningen van de lezer ­Opname van ingezonden stukken betekent niet dat de redactie het met de strekking van deze stukken eens is. Zij vallen onder volledige verantwoording van de inzender. Ook kunnen deze ingekort weergegeven worden. Naam en adres is altijd bekend bij de redactie.

Woningen in de Vloed zou je niet moeten willen Ik heb kennis genomen van de bouwplannen- in een uitgebreid artikel in het Brabants Dagblad van zaterdag 21 januari 2012 - aan de Bergstraat, althans de ruwe visie zoals dat wordt genoemd. Als je die fraai ingekleurde plattegrond ziet, word je bijna enthousiast. Ik - en met mij vele bewoners aan de Bergstraat - helaas niet. Er wordt gebouwd in onze achtertuin en dat vinden wij niet leuk. Maar........wie komt op het onzalige idee om een fraai natuurgebied als De Vloed te gaan bebouwen. Je bouwt in feite in de uiterwaarden van een kleine rivier. De overheid ontraadt dit landelijk ten zeerste vanwege het overstromingsgevaar. Daarom ook zijn de toekomstige riante huizen gepland op een terp, want Weilandengebied De Vloed is erg drassig en staat regelmatig flink onder water. Ik word er toch niet vrolijk van, want mijn uitzicht moet ik straks kennelijk afstaan aan mijn toekomstige achterburen. Ik lees ook dat het Waterschap erg enthousiast is. Ik lees dat vanwege de geschiedenis er bij Van Puijenbroek veel liefde voor dit gebied is en dat het een prachtige invulling zou zijn. Dit stelt althans adviseur Peter Savelberg. Ik vind het volstrekt normaal dat er gekeken wordt naar woningbouw op het Havep-terrein, maar dacht dat het daarbij zou blijven. Nu wordt ook weilandengebied De Vloed erbij betrokken en daar heb ik moeite mee. Natuurlijk speelt een stukje eigenbelang, want ik ben gehecht aan dit fraai gebied. ‘s Morgenvroeg sta ik volop te genieten van dit uitzicht en straks wordt mijn horizon gewoon verlegd. Zoals ik al aangaf..... de toekomstige achterburen nemen het over. Maar....er wordt wel een mooi gebied aan opgeofferd. Het wordt aan de man gebracht als een bijzonder gebied met een meanderende Leij en riante boerderij-achtige woningen. Ik begrijp ook dat men nadenkt bij Van Puijenbroek over een weiland dat daar slechts ligt mooi en vooral nat te wezen.....het is evenwel pure schoonheid. Weliswaar komt er eerst een gesprek met de gemeente. Wij als omwonenden nemen er toch wel met enige treurnis kennis van. De wethouder praat de komende tijd met de woningbouwontwikkelaars die tussen 2016 en 2021 aan de slag mogen. Laat het gebied in takt en maak er een parkachtig iets van . Een fraaie vijver - het doelmatige bergbezinkbassin - ligt er al. De Familie van Puijenbroek onderzoekt al jaren nieuwe plannen rondom Huize Anna en het groen erachter. Daar is niets mis mee en geleidelijk zwol dat plan aan tot de visie die er nu ligt. Nogmaals.... een fantastisch tekentafelplan, but not in my own backyard...! als direkt betrokken bewoner en bewoners moeten wij ons maar eens beraden op de toekomst van onze achtertuin. Bernard Robben.

De Kennismaker HELPT

Programmaoverzicht van zaterdag 28 januari t/m maandag 30 januari RADIO Te ontvangen via kabel: FM 87,5 Mhz en ether: FM 105,6 Mhz Via internet www.lokaleomroepgoirle.nl en kabelkrant 480 Mhz, kanaal 22

www.dekennismakergoirle.nl

Aangenaam Kennis te maken...

Carnaval-collectie HaVeP-winkel:

‘Het kan zo ‘gek’ niet zijn, of we hebben het!’

Zaterdag 28 januari 11:00 - 13:00 uur: Ruland’s Weekend Call: Het laatste nieuws en de lekkerste muziek 13:00 - 14:00 uur: Vinyl! met Barend van de Louw: de mooiste muziek vanaf de draaitafel 14:00 - 15:00 uur: New Country met Johan Lemmers (h) 15:00 - 18:00 uur: Zaterdag Matinee met Ad Smits 18:00 - 19:00 uur: Flashback Radio met Edwin Meertens en René Toonen Zondag 29 januari 11:00 - 12:00 uur: Radio Herz: Duitstalige muziek met Ad Smits 12:00 - 13:30 uur: Intermezzo: Klassieke muziek door Peter Geerards. presentatie: Joop Natrop 13:00 - 14:00 uur: Flashback met Edwin Meertens en René Toonen 14:00 - 15:00 uur: New Country met Johan Lemmers 20:00 - 21:00 uur: LE INIT met Elke, Nick en Tim Maandag 30 januari 09:00 - 12:00 uur: Goedemorgen Maandag met Joop Natrop en gastvrouw Hilde Natrop Met o.a. nieuws en sport uit de regio en het radiospel. Met beeld vanuit de radiostudio via de kabelkrant 13:00 - 14:00 uur: Radio Herz Duitstalige muziek met Ad Smits (h) 14:00 - 15:00 uur: New Country met Johan Lemmers (h) 15:00 - 16:00 uur: Flashback met Edwin Meertens en René Toonen (h) 19:00 - 20:00 uur: Gôôlse Kringen: actuele Gôôlse en Rielse zaken (uitzending gemist? Kijk op onze website) 20:15 - 21:15 uur: Een uur Literatuur: literair programma (uitzending gemist? Kijk op onze website) 21:30 - 22:30 uur: Intermezzo: Klassieke muziek door Peter Geerards (h) De volledige programmering vindt u op www.lokaleomroepgoirle.nl TELEVISIE Te ontvangen via de kabel: 480 Mhz, kanaal 22 Dinsdag 20:30 LOGMagazine 23:00 LOGMagazine Nieuwtjes en/of persberichten kunt u zenden naar redactie@ lokaleomroepgoirle.nl

VIDO (vrouwen in de overgang) Op 1 en 15 febr. houden wij inloop van 09.30 tot 10.30 uur. Iedereen die behoefte heeft om over de overgang en alles wat daar mee samenhangt te praten of daar informatie over wil is van harte welkom. Voor informatie of vragen tel. 0648316923 of per e-mail vidotilburg@planet.nl U kunt ook de website bekijken www.vidotilburg.nl Ons adres is Het Spoor Schaepmanstraat 36 5041 AR Tilburg

Op de foto v.l.n.r. boven; Diana, Corina, Yvonne, José en Chantal. onder; Lieke en Marieke. (Anique en Ingrid ontbreken op de foto) Bedrijfsleider Diana Mommers, van de HaVeP-winkel is er met haar team van enthousiaste medewerkers, weer helemaal klaar voor. Want zoals gebruikelijk zal ook dit jaar de belangstelling uit de regio en vaak ook ver daar buiten er op gefocust zijn, de weg naar het Walhalla van de carnavalskleding aan de Bergstraat 50 in Goirle te vinden. De HaVeP-winkel is daarom weer helemaal getooid in de kleurrijke sfeer van het Carnavaleske gebeuren. Diana laat weten ;...”dat het zo gek niet kan zijn of we hebben het!“ Tevens adviseert ze met nadruk tijdig langs te komen om er zeker van te zijn, juist de riante keuze te hebben van de meest originele en ludieke carnavalskleding. Veel nieuwe thema’s in de HaVePwinkel. “Ja, er is echt heel veel te koop”. Vaak gerangschikt thema’s zoals; sprookjesfiguren, superhelden of filmsterren. Helemaal nieuw en origineel is de carnavalskleding die geënt is op Lady Gaga, Kate Perry en Kiss. Vervolgens ziet u weer talloze verbeeldingen van tijgers, olifanten, ezels en leeuwen. Ook nieuw zijn de filmfiguren zoals: Darth Vader, The Muppets, Miss Piggy, Clone Trooper, The Joker, Woody en het Tinnen vrouwtje. Daarnaast zijn ook de aloude thema’s nog in trek; Zorro, Cowboys, Indianen, “Ik hou van Holland”, Glamour en Glitter, Flower Power, Marine, Clowns, Horror, Gothic, Piraten, Vikings, en natuurlijk de Tiroler meisjes. Van de super-helden zijn er ook heel wat op voorraad: Batman, Batgirl, Superman, Superwoman, Catwoman, Super Mario, Luigi, Buzz Lightyear en New Kids pakken. Van de Disneyfiguren noemen

we Minnie Mouse, Pop Eye, Olijfje, Tom & Jerry en The Flinstones. De sprookjesfiguren zoals Roodkapje, Sneeuwwitje, Assepoester en Belle. Ook zijn de oude boerenkiel en kieljasjes voor diverse verenigingen en attributen voor de stichtingen Carnaval van Goirle en Tilburg verkrijgbaar. Zelf een combinatie outfit samenstellen kan uiteraard ook. Er zijn volop Dorus t-shirts, jassen, broeken, pruiken, tasjes, boa’s, stofjassen, tuinoveralls ect. in de HaVeP winkel verkrijgbaar. Info openingstijden: Maandag t/m donderdag 09.00 - 18.00 uur; vrijdag koopavond tot 20.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur. Extra koopavonden woensdag 15 en donderdag 16 februari tot 20.00 uur. Extra Koopzondag 12 februari van 11.00 tot 16.00 uur. De Kennismaker

Voetspecialist bij v.d. Pluym Modeschoenen Een voetdeskundige brengt vrijdag 3 februari a.s. een bezoek aan v. d. Pluym Modeschoenen, de Hovel 49 in Goirle. Gedurende de hele dag zal deze specialist mensen met voetklachten te woord staan. Er wordt gratis een voetafdruk gemaakt en tekst en uitleg gegeven over de werking van de Vibrionveer, een nieuwe Zweedse uitvoering. De Vibrionveer is een vervangingsmiddel van de klassieke steunzool. In tegenstelling tot de rationele steunzool, die vaak hard en statisch is, heeft de Vibrionveer een verende werking. Deze activeert de spieren en de bloedsomloop. Het dagelijks elastisch verend op natuurlijke wijze lopen zonder vermoeidheid of pijnlijke voeten wordt hierdoor bevorderd. Met name in Duitsland en Amerika heeft de Vibrionveer grote opgang gemaakt onder mensen met voetklachten en daaruit voortvloeiende rugklachten. De veer verbetert op buigzame wijze de stand en de holling van de voet. De gevoelige voorvoet wordt extra door verende kupolen ondersteund en de voet kan weer natuurlijk afrollen. De pijn neemt door deze behandeling af en spieren en banden worden weer krachtiger. Ook wordt door het verende effect bij iedere stap de totale voetvlakte gemasseerd wat een goede doorbloeding bevorderd. Bijkomend voordeel van de Fussgold Vibrionveer is het handzame formaat: de Zweedse vinding past in bijna alle modeschoenen. Mensen met voetklachten en uiteraard ook belangstellenden kunnen zich uitvoerig laten informeren over deze Zweedse uitvinding. Het advies van de specialist is kosteloos. Wel is het zaak van tevoren een afspraak te maken. V.d. Pluym Modeschoenen is telefonisch bereikbaar onder tel. nr. 013-5300957.


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 25 JANUARI 2012

Nieuw in Goirle!

Kapsalon Kim Op zoek naar een betaalbare kapper? Kom langs op onze opening 28 januari tussen 09.00 en 18.00 uur

En ontvang

Inkomstenbelasting ook voor particulieren Adm. Adviesbureau h.j.m. Vliegenberg - Val. Tereshkovastraat 17 Hilvarenbeek Informeer eens naar onze tarieven

www.vliegenberg.nl

PAGINA 4

20% korting

op je eerste behandeling plus een gratis goody bag Knippen voor €10,Kinderen t/m 12 jaar op woensdag € 8,50

FINANCI ËLE DIENSTVERLENING

heeft u geen ZiCht meer op uw verzekeringen of hypotheek?

Kapsalon Kim Goirle Martin Luther Kinglaan 15 • 5051 KG Goirle • 06-27448214

welkom op de open dagen

BIJZONDERE BOSWONING SPORENRING 265 GOIRLE Za 4 & zo 5 februari 11.00 - 17.00

Beuk e0,50, Hedera e0,50 – 1,5m lang, Buxus, Taxus, Hortensia, Haagconiferen, Dak – Leibomen, Bomen op stam – Fruitbomen. Plantenkwekerij Maes, ’t Sas 1, Alphen, tel. 0135082029. Open: ma-wodo vanaf 13.00u. Vrij-zat. HELE DAG FLYERS NODIG? Zéér scherpe prijzen! www.drukkertilburg.nl

Aan de Sporenring 265 in Goirle is de gastvrije woning van makelaar Floor Appels te koop. Zij houdt open huis en nodigt u van harte uit: ‘Bent u op zoek naar een sfeervolle semi-bungalow met een open uitstraling, met vrij zicht op het bos, komt u dan een kijkje nemen. Welkom op de open dagen!’ De woning verrast door de schoonheid van zijn eenvoud • een woning én woonplek om van te genieten • dicht bij de voorzieningen • goede sfeer • geschikt om zó in te trekken. € 510.000,- k.k. / 123 m² woonopp. / 341 m² perceel

meer informatie www.appels.nl Tilburgseweg 88 Goirle T 013 - 534 91 15 makelaardij@appels.nl

Winterbanden? Gratis opslag. LanslotsAutoTechniek Hengelstraat 52 Gilze. Christ Lanslots 06-53965001

www.tweedehandsfietsen ludo.net Ook voor alle reparaties. Indien gewenst klaar terwijl u wacht. Meubelstoffeerder In A.O.W. zoekt werk om zijn tijd wat op te vullen. Specialiteit klassieke meubelen. 40 jaar ervaring. Tel. 013-8795594 of 06-18163692 BALANS & EVENWICHT GOIRLE Marian geeft SHIATSU; ook aan mij. Wat doet SHIATSU? Dit is veel omvattend. Het maakt je rustig, het is ontspannend, dus wanneer kun je het gebruiken bij bijv. hoofdpijn, schouder-, rug- en nekklachten, overgangsklachten. Het is een ontspannende massage tijdens de zwangerschap, kortom het zelfhelend vermogen wordt in werking gezet, en ik heb er geweldig van genoten en bij deze wil ik je dan ook heel erg bedanken.

Een stoere motor van draad en leuke autootjes, bootjes en fietsjes van gerecycled blik! Italiaans Leren?

Stucadoorswerken Exclusief stucwerk Jac Weterings Voor al uw stucadoors werkzaamheden. Gegarandeerd vakwerk & garantie. Glad pleisterwerk, schuurwerk, spachtelputz etc. Beukengaard 40, 5051 ZE Goirle Gsm. 0613089183 www.weterings-stucadoorswerken.nl

Kom naar de Open Avond op 6 februari van 19.00 tot 21.00h in Goirle, in het Cultureel Centrum Jan van Besouw. Interesse? Bel 06 33857359 of mail info@italiaitalia.nl Yoga in Wijkcentrum de Wildacker Kenmerken van mijn lessen zijn: eenvoudige oefeningen, persoonlijke betrokkenheid en afstemming op de groep, kleine groepen. Dinsdag ochtend en woensdag en donderdagavond. Info: Richard Vennix, tel. 013-5905472 of www.denieuweverbinding. nl Belastingaangifte bij u thuis ingevuld e45. Adm.kantoor Frans de Vet. 0611148085 of 013-4634944. www.fransdevet.nl Ook voor zzp, mkb.

& PARTNERS

DIRCKEN

Bel of mail ons voor een afspraak. dircken & partners vof Financiële dienstverlening De Dieze 73, 5052 TN Goirle, tel: 013-5308190 E-mail: info@dircken.nl bestratingen rioleringen grondwerken aanleg- en onderhoud van tuinen

WWW.GEBRVOS.NL COSTERMAN BOODTSTRAAT 4 • 5051 WC GOIRLE Telefoon: 013-577 42 04 • fax: 013-577 42 05 HERBALIFE! Voor gezonde voeding, voedingssupplementen, huidverzorging, part-/fulltime werk. Bel voor info: Anita van Son, 013-5347988, www.mvanson.nl

Voor de interieurafwerking van uw hele huis en renovatie van uw badkamer, toilet, keuken, kamer op zolder etc. Bel voor gratis offerte. Tel. 013-577 44 81

Advertorial

Cure4Life helpt mensen afvallen met een blijvend resultaat! Razend enthousiast is Karina Tromp (foto links) van Natuurlijk fit! over Cure4Life, een medisch voedingsprogramma dat zich richt op de oorzaken van overgewicht. Cure4Life herstelt op natuurlijke wijze de balans in het hormoonsysteem en is daarmee hèt ultieme middel om gewicht te verliezen. Met een duurzaam resultaat! Op basis van de persoonlijke bloedspiegel krijgt de cliënt een op maat gemaakt medisch verantwoord voedingsprogramma aangereikt. Karina Tromp: ,,Het is niet een dieet met pilletjes en shakes. Cure4life zorgt met behulp van gezonde voeding voor een optimaal resultaat.” De kracht van Cure4life ligt in de persoonlijke begeleiding, ook nà het bereiken van het streefgewicht. Karina Tromp is de coach die de cliënt de benodigde ondersteuning geeft: ,,Ik help de cliënt om weer helemaal in balans te komen en te blijven”. Cliënt Marianne (foto rechts) volgt het programma nu 10 weken en verloor maar liefst 20 kilo en 51 cm: ,,In 10 weken 20 kilo kwijt, dat had ik nooit voor mogelijk gehouden!” Cliënten die Cure4life voor honderd procent nastreven vallen niet alleen snel af, maar ook nog eens heel mooi. Dit komt door het groeihormoon. Zodra de insulinewaarden zijn hersteld gaat het groeihormoon werken en dat zorgt ervoor dat de huid en spieren strakker en steviger worden. Het is van belang dat cliënten vanaf het eerste moment het roer omgooien om voor het perfecte resultaat te gaan. Karina Tromp: ,,Wondermiddeltjes bestaan niet. Op een gegeven moment komt iedereen op een punt waarop ze structureel iets willen veranderen. En dat redden ze niet met crashdiëten die volop aangeprijsd worden. Wij laten de keuze aan de cliënt om hun levensstijl te veranderen, de hormoonhuishouding te stabiliseren en gewicht te verliezen, zodat de resultaten blijvend zijn.” Wij houden Open Huis op zaterdag 28 januari 2012! Wilt u meer weten over het voedingsprogramma van Cure4Life? Wij leggen het u graag uit tijdens ons Open Huis! U bent van harte welkom van 10:00 tot 14:00. Mocht u verhinderd zijn, neem dan contact op voor een gratis en geheel vrijblijvende afspraak. Iedere bezoeker van ons Open Huis maakt kans op een gratis begeleidingstraject van Cure4Life! Cure4Life Tilburg Ringbaan Oost 102, 5013 CD Tilburg, Telefoon: 06 402 46 361 Email: ktromp@cure4life.nl, www.cure4life.eu


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 25 JANUARI 2012

PAGINA 5

Onderschatten van psychische klachten heeft grote gevolgen

Pim Musch van

Psychische klachten worden vaak onderschat of niet herkend. Dat uit zich in lusteloosheid, prikkelbaar en moe zijn, slaapproblemen, demotivatie, angsten, bezorgdheid of zorgwekkende drinkgewoonten. Meestal lukt het zelfstandig, of met hulp van vrienden of familie, uw problemen te overwinnen. Soms ook niet, problemen nemen toe. Wanneer iemand vastloopt, kan een professioneel hulpverlener een uitkomst zijn. Mens & Context in Goirle biedt dan hulp.

Wat is Mens & Context? Mens & Context is een praktijk voor hulpverlening in Goirle. Ze pakken samen met u problemen concreet en praktisch aan. Enkele gesprekken zijn soms voldoende om u weer op weg te helpen. Danielle Sanders, de directeur van Mens & Context: ”Denk niet te lang ‘ik moet er alleen uitkomen’ of ‘het moet eerst erger worden’. Juist als u er vroeg bij bent, kunnen wij u goed helpen!”. Mens & Context behandelt onder andere angsten, depressie, gevolgen van grensoverschrijdend gedrag, seksuele problemen, relatie- en opvoedingsproblemen, gevolgen van scheiding voor kinderen en rouw. In enkele gesprekken krijgt u zicht op uw probleem. U krijgt de kans zaken op een rij te zetten. Dit kan individueel, samen met familie, of andere betrokkenen zoals school of werkgever. Dat gebeurt met persoonlijke betrokkenheid, vakkennis, intuïtie en gezond verstand. Mens & Context werkt samen met huisartsen, maatschappelijk werkers en Bureau MBMB. Danielle Sanders: “U kunt direct bij ons terecht, zonder wachtlijst. We hebben hulpverleners die u op persoonlijke wijze helpen en adviezen geven waarmee u weer regie krijgt over uw leven. Bij ons staat klantgericht werken centraal. Privacy is voor ons vanzelfsprekend. Eventueel kunt u afspraken maken in de avonduren of het weekend, op de praktijk of thuis”. Hoe werkt Mens & Context? Voor een informatiegesprek is verwijzing van een huisarts is niet noodzakelijk; dit gesprek is kosteloos wanneer u na afloop niet verder wilt. In dit gesprek wordt uitgelegd hoe de werkwijze is en wat Mens & Context voor u kan betekenen. Wilt u verder, dan volgen afspraken voor drie gesprekken. U krijgt een vaste hulpverlener, die uw problemen inventariseert. Daarbij komen uw gezin, leefsituatie, relaties en gezondheid in beeld. Vervolgens maakt men een plan van aanpak en bespreekt dit. Dan volgen gesprekken waarin uw problemen aan de orde komen, uw ideeën

over oorzaken daarvan en mogelijke oplossingen. Freerk Westera, therapeut bij Mens & Context: “Er wordt niet alleen gepraat. Als het nodig is, leert u ook door praktische oefeningen met problemen om te gaan. U onderzoekt welke steun u in uw omgeving (context) kunt vinden. U werkt in uw eigen tempo. Het doel is uw problemen de baas te worden. De duur van de hulp hangt af van de aard en de ernst van uw problemen. De tijdsduur van een gesprek wordt in overleg bepaald.” Naast bovenstaande hulp aan volwassen individuen en paren, jongeren en kinderen, biedt Mens & Context groepshulpverlening aan. Informatieve bijeenkomsten Mens & Context organiseert informatieve bijeenkomsten en cursussen: Positief opvoeden: ouders wordt geleerd effectief om te gaan met lastige opvoedingssituaties. Relaties en emoties: voor wie met anderen problemen ervaart en snel conflicten krijgt. Cursus sociale vaardigheden: verbeter uw omgang met anderen door een training sociale vaardigheden. Training Sterk & Stoer Een bijzonder aanbod is de unieke sociale vaardigheids- en weerbaarheidstraining Sterk & Stoer voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Is uw kind onzeker of angstig? Wordt het gepest of pest het anderen? Dan is dit misschien iets voor uw kind. De kinderen praten niet alleen met elkaar en de trainers, maar gaan ook aan de slag met jiu jitsu technieken; daarmee ontwikkelen ze grotere weerbaarheid en zelfvertrouwen. Begin mei start de eerste training. Neem voor meer informatie contact op met Mens & Context. Ondernemers: breng ziekteverzuim omlaag. Marieke Sier, psycholoog: “Het overgrote deel van ziekteverzuim wordt veroorzaakt door psychische klachten. Voor werkgevers is

Het Keltisch Kruis Paranormale avond Het Keltisch Kruis organiseert op DONDERDAG 26 JANUARI a.s. een paranormale avond. Deze avond zal verzorgd worden door

de heer G. Heutink, die aan de hand van foto’s en voorwerpen, helderziende waarnemingen zal doen. De bijeenkomst vindt plaats in de zaal bij BET KOLEN, BROEK-

’t lastig om zicht te krijgen op de psychische gezondheid van werknemers. Werknemers zelf herkennen niet de signalen die wijzen op dreigende uitval door psychische oorzaken. Wanneer werknemers psychische klachten ontwikkelen, is dit lastig te bespreken en moeilijk aan te pakken”. Mens & Context heeft kennis en vaardigheden paraat om slagvaardig te handelen. De gemeente Tilburg, provincie Noord-Brabant, Nedtrain en andere lokale bedrijven zijn tevreden klanten. Door het ontbreken van een wachtlijst krijgt de werknemer snel begeleiding en escaleren problemen niet. Kosten Corné van de Sande, manager bij Mens & Context: “Sinds 1 januari 2012 zijn de vergoedingen voor psychische hulp fors verlaagd. U heeft een hoge eigen bijdrage en hoog eigen risico. Vaak is een vergoeding een sigaar uit eigen doos. Mens & Context heeft tarieven die daarmee rekening houden. Tijdens het eerste gesprek wordt gekeken wat voor u haalbaar is”.

De opening is om 15.00 uur. De expositie loopt t/m zondag 18 maart en is te bezoeken op alle zondagen van 13.00 tot 16.00 uur en op afspraak. www.artroom72.nl Op de eerste zondag van februari en maart is er De Kunstronde van meerdere galeries in Tilburg. Dan is de galerie open tot 17.00 uur. Behalve recent werk is er ook werk van vorige jaren, dat niet eerder werd geëxposeerd, te zien.

De Kennismaker

HELPT

Vertrouwd met regionale ondernemers

‘De Kennismaker HELPT’... bruist van de energie

Meer informatie? Telefonisch via nummer 0653977786 of via 013 - 8800288. Mocht u Mens & Context via de sociale media willen volgen, dan kan dat: Facebook: www.facebook.com/menscontext Twitter: www.twitter.com/menscontext Website: www.menscontext.nl Zo wordt u op de hoogte gehouden van cursusaanbod, informatieve bijeenkomsten en ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg. Natuurlijk kunt u uw vraag ook stellen via het vragenformulier op de site.

HOVENSEWEG 111, TILBURG. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Aanvang van de avond 20.00 uur. Voor informatie kunt u bellen naar Joop en Maria Smit, tel. 0135351436. Zie ook onze website: www.keltischkruis.nl

Expositie Schilderijen Willem van Buijtenen Op zondag 29 januari wordt in Artroom 72, Toonkamer Hedendaagse Kunst, St. Josephstraat 72 te Tilburg een expositie van schilderijen van Willem van Buijtenen geopend.

Bedankt

Nico de Beer (68) van communicatiebureau De Kennismaker is actief in promotionele ondersteuning van regionale ondernemers, stichtingen en verenigingen. Zijn doelgroep zijn de regionale ondernemers. Dat Nico dit met veel passie doet, wordt onmiddellijk duidelijk wanneer hij enthousiast begint te vertellen: “De daadwerkelijke ondersteuning in de ruimste zin van het woord doe ik al jarenlang met liefde en plezier. Voor betrokkenen levert het meestal goede respons op, maar wat belangrijker is, dat ondernemend Goirle en Riel, voor elkaar - met de tussenkomst van de Kennismaker - veel meer kunnen betekenen dan vaak voor mogelijk gehouden.” Naast het ondersteunen van de ondernemers wordt ook het sociale aspect goed gestimuleerd en onderhouden door de Kennismaker. Zo wordt er elke eerste donderdag van de maand een gezellig borreluurtje georganiseerd, waarbij het zakelijke en vermakelijke verenigd wordt. Bij deze gelegenheid worden heel wat meer zaken gedaan, dan vooraf gedacht. Zeer kenmerkend voor deze bijeenkomsten is de laagdrempeligheid. Wie zich aanmeldt bij de Kennismaker voelt zich direct welkom tussen de interessante mix van grote en kleine ondernemers. “Iedereen is hier welkom”, aldus Nico, “of je nou een eenpitter bent met een klein thuiskantoor of internationaal ondenemer met een groot bedrijfspand.” En of je nou net komt kijken of al jaren ervaring hebt als ondernemer, je kunt altijd nog een hoop van elkaar opsteken. Juist die diversiteit zorgt voor

hele leuke en vooral inspirerende gesprekken. ‘Aangenaam Kennis te maken...’ Ook de naamsbekendheid voor het bedrijfsleven krijgt alle aandacht. Zo wordt wekelijks in de rubriek “Aangenaam kennis te maken...” in het Goirles Belang een bedrijf in het zonnetje gezet. Dat dit meestal resulteert in een ongekende bedrijfspromotie is al vele malen gebleken. Ervoor zorgen dat een ondernemer bekendheid krijgt bij zijn doelgroep staat bij de Kennismaker hoog in het vaandel. “Als je dan achteraf hoort hoeveel positieve reacties iemand heeft gehad en zelfs nieuwe klanten heeft mogen verwelkomen, dat is een heerlijk gevoel. Daar doe je het toch allemaal voor.” De talrijke referenties getuigen de promotionele ondersteuning met nadruk; Zo verbond De Kennismaker 12 ondernemers aan elkaar om gezamenlijk het inmiddels bekende relatie-geschenk “Gôols Ambacht” te exploteren. In samenwerking met 14 ondernemers wordt en jaarlijks een luxe barbecue georganiseerd, die door zo’n 150 regionale ondernemers als fantastisch gewaardeerd wordt. Maar ook het regionale event “ZooMoooi”, de succesvolle Goirlese Ladies Night bij “Ome Neeff’, als kunstexposities en promotionele acties wisten de weg naar “de Kennismaker HELPT” te vinden. Meer weten over de Kennismaker? Kijk dan eens op: www.dekennismakergoirle.nl/regionaal ondernemend LR


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 25 JANUARI 2012

28-1-2011

PAGINA 6

28-1-2012

Hein Boers Elke dag noem ik je naam Wij missen je Ria Jan Hein en Ingrid Mike – Evi – Stijn

Albert Verheijen Restaurateur Restauratie/reparatie van antiek en gebruikt meubilair. Ambachtelijke meubelen op maat. ExpertiseBrand- en waterschade. Kortevoorenstraat 9, 5051 VS Goirle Tel 013-5341218 06-23609531

Proficiat...

Onderstaande gelukkige ouders willen wij graag van harte feliciteren met de komst van hun baby. Zij ontvingen bij de geboortekaartjes een cadeautje!

25 januari 2012 zijn 50 jaar getrouwd

Toos en Nico Faes-van den Berg Bij het afhalen van de kaarten ontvingen zij een gratis attentie

Voor het leegruimen en veegschoon opleveren van woningen o.a. bij overlijden: mogelijk vanaf € 0,00 Bel 06-55978404

Tycho

11 januari 2012 zoon van Paul en Claire van de Klundert broertje van Renzo De Mark 22, 5052 TB Goirle

Karlijn

P R I M E U R www.gbg.nl

13 januari 2012 dochter van Marjolein Robbe en Tibor Verhoeven

Bo

grafisch buro goirle bv • primeur fotografie

De Hovel 46 5051 NR Goirle T 013 - 534 12 17 F 013 - 534 85 71 E drukwerk@gbg.nl

PINKELTJE Het adres in Goirle voor goedkoop speelgoed. Mulders­weg 34, Goirle (centrum). Tel. 0135345666. Inkoop/Verkoop gebruikt speelgoed Carnavalskleding. Open: di t/m za

15 januari 2012 dochter van Koen en Suzan Leermakers Groenlostraat 21, 5043 LZ Tilburg

Eloïse

17 januari 2012 dochter van Michael en Esther Boonman zusje van Raffael en Leonard Jan van Dongenpad 17, 5081 MB Hilvarenbeek

NAAIMACHINEHUIS

H. van der VELDEN BERGSTRAAT 101

GOIRLE

TEL. 013-5344325

U i t va a r t b e g e l e i d i n g

Harriet van der Vleuten Altijd persoonlijk, iedere uitvaart

24 uur per dag bereikbaar ook als u verzekerd bent

Bodepad 10, 5081 MK Hilvarenbeek Telefoon (013) 590 51 28 www.schoonheidssalon-adele.nl

bijzonder

Voetreflexmassage therapie (m/v)

www.harrietvandervleuten.nl T 013 592 00 48

Bij Monuta Tilburg krijgt u alle ruimte voor uw wensen Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na de uitvaart.

MINDER KILO’S EN MEER ENERGIE?? Sanislim eiwitdieet ! Echt lekker, groot assortiment, veel smaken. Makkelijk, snel en met geweldige resultaten. Januari aanbieding: cadeaubon van e12,= bij opstart 1e fase. MARIËMMA Hair & Nails, 06-13759328. www.rondjegoirle.nl De internet krant voor Goirle, Riel e.o.

We zijn 24 uur per dag bereikbaar op 013 - 463 22 30. Ook als u niet bij ons verzekerd bent. U kunt ons ook bezoeken op de Karel Boddenweg 7 te Tilburg of op www.monuta.nl

Voor het verzorgen van uw uitvaart… tot in de puntjes... Monique van Houtum Uitvaartbegeleiding is er voor uw persoonlijke uitvaart en beschikt over een sfeervol Afscheidshuis op twee locaties. Waar u ook verzekerd bent, wij verzekeren u van een uitvaart zoals u het wenst. Oude Lind 35, 5046 AL Tilburg | T 013 – 572 18 22 | M 06 – 24 55 61 06 www.moniquevanhoutum.nl | info@moniquevanhoutum.nl

Zungu viert feest

Zungu en zijn broertjes hebben van HomePlan een nieuw huis gekregen en vieren feest. HomePlan bouwt huizen voor aidswezen in Zuid-Afrika. Winnie viert geen feest, zij wacht nog op haar huis. Er wachten nog heel veel kinderen op een huis. Bouwt u mee? Meer weten? www.homeplan.nl

sMs HOMe AAn naar 5757 en steun HomePlan met 3 euro per maand

Anja Spijkers Meijerij 8, Riel Tel: (013) 5181708 Badmintonclub zoekt nog enkele leden voor de vrijdagavond van 6 tot 7 uur in Frankenhal. Info.0135345518

Vive

17 januari 2012 dochter van Jorine Kleiren en Niels Damen Meijerij 38, 5133 CT Riel

Romy

19 januari 2012 dochter van Maikel Verbogt en Johanniek Franken Serooskerkestraat 8, 5035 GH Tilburg

Voor uw natuurlijke verzorging Behandeling op afspraak

Uw gooltje gratis doorgeplaatst op internet. Kijk op: www.goirlesbelang.nl HONDEN- EN KATTENPENSION www.tpoppelshof.eu met grote speelweide. Ook voor dagopvang probleemhonden. 00.32.14.650360 / 04.76940454 GITAARSCHOOL BRABANT.NL Gitaar/Piano en Zanglessen. Gratis proefles 0614305692

Belastingaangifte 2011. Afspraak kan aan huis of op kantoor. Ook berekening van al uw toeslagen. Wij werken ook ‘s avonds. Officieel belasting consulent sinds 1998. Een afspraak maken kan op 013-8200.130 of kijkt u voor meer informatie op www.belastingplanet.nl

P R I M E U R www.gbg.nl

grafisch buro goirle bv • primeur fotografie

De Hovel 46 5051 NR Goirle T 013 - 534 12 17 F 013 - 534 85 71 E drukwerk@gbg.nl

500 m2

winkelplezier

babykleding tot 70% korting Bergstraat 104 Goirle, 06-45114546

www.mamaloesenkids.nl

Gewichtsconsulent in opleiding zkt proefpersoon 0628036812 gratis begeleiding!

Persoonlijke en professionele begeleiding van uw zwangerschap, bevalling en kraambed in Goirle, Riel, Alphen en omstreken.

de grootste carnavalsleverancier van de regio

Avond-, weekend en echospreekuur! Thema’s: Lady Gaga, the Flinstones, Sprookjes, Smurfen, Super Mario en dieren. Accessoires passend bij elk thema

Voor meer informatie:

www.hetklavertje.com

Voor het maken van een afspraak: 013-508 2773 of info@hetklavertje.com

Voor groot en klein moet je bij HaVeP zijn Goirle Bergstraat 50 T (013) 534 71 36

Of kijk op

Etten-Leur Winkelcentrum 51-52 T (076) 503 41 16

w w w. h a v e p - w i n k e l . n l


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 25 JANUARI 2012

M

PAGINA 7

4e zondag door het jaar

mensen onder ons

Deuteronomium 18,15-20; Korintiërs 7,32-35; Marcus 1,21-28

Bij de bron

Zaterdagmiddag 14 januari hebben de tweeling Elise en Michelle Vermeer het sacrament van de doop ontvangen en zijn daardoor opgenomen in onze geloofsgemeenschap. Alle ogen waren op jullie gericht en vreugde was zichtbaar bij jullie ouders en wij stonden eromheen. Jullie leven werd in het licht gezet voordat jullie weet hadden van het donker. Jullie zijn gedoopt in de Naam van de Zoon, want als geen ander heeft Hij ons God laten zien. Zoals Hij zich aan de mensen gaf mogen jullie Hem nadoen. In alles mogen jullie je leven kleuren met Hem. Moge zij uitgroeien tot gelukkige en volwassen christenen. Proficiat! Zondag 22 januari werden Jort Bles en Jorne Geers door het Sacrament van het Doopsel opgenomen in onze geloofsgemeenschap. Mogen zij uitgroeien tot gelukkige volwassen christen mensen. Door het doopsel zijn zij op de weg van Christus gezet en doorheen de liefde en zorg van ouders en anderen mogen zij hopelijk ervaren dat onze God een God van  liefde is die meetrekt in het leven en er altijd voor hen is. Heer herinner U hun namen Woensdagmiddag 18 januari vond in de kerk van St. Jan de uitvaart plaats van Jan van Roessel (82, Dorpsstraat), waarna de begrafenis op het kerkhof van de Maria Boodschap. Onverwacht is Jan thuis overleden. Jan was een heel bijzondere, gezellige mens. Hij was een echte doener, een harde werker, altijd in de weer voor zijn gezin. Van koeien melken, naar kippen slachten en uiteindelijk hamasperges rollen en vooral proeven. Ook hield hij ervan om in de tuin te werken die dan ook altijd vol bloemen moest staan. Jan was ruim 51 jaar getrouwd met zijn buurmeisje Lien. Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen en 9 kleinkinderen geboren, zijn grote trots. Van de viering van het gouden huwelijksfeest heeft hij enorm genoten. De laatste tijd ging zijn gezondheid achteruit. Hij wilde nog van alles, maar het lichaam wilde niet meer. Moge hij nu thuisgekomen zijn bij de Heer van alle leven. Donderdagmorgen 19 januari vond in de kerk van St. Jan de uitvaart plaats van Net Mes (86, Langenboomstraat), waarna de begrafenis op het kerkhof van St. Jan. Net was de laatste uit het gezin Mes-van Besouw. Evenals haar zussen was zij ongetrouwd gebleven.Net had een biologiestudie gevolgd en heeft jaren gewerkt in het Elisabeth ziekenhuis. Haar liefde voor de natuur was bijna spreekwoordelijk. Na een korte en waardige periode van afnemende gezondheid is zij in volle overgave rustig ingeslapen. Haar nichtje Rieke hield een mooie herdenking tijdens de uitvaartdienst waarin zij mede voorging. Psalm 23 verwoordt haar heengaan zo: “Hij brengt mij in een oase van groen, Daar strek ik mij uit aan de rand van het water, Daar is het goed rusten.”

D

Kerk Sint Jan - Goirle

R

rond de parochie

Protestantse gemeente Opstandingskerk, prof. Cobbenhagenlaan 8, Tilburg Zondag 29 januari 10.00 uur ds. D. Penninkhof Guldenakker Zaterdag 28 januari 19.00 uur Eucharistieviering Zorgcentrum Elisabeth Zondag 29 januari 10.30 uur Woord- en communieviering met orgelspel door dhr. Melief. Voorganger pastor Ton Oostrom. Kapel Nieuwkerk Informatie en besprekingen: tel. 003214656012 (tot 18.00 uur) Zondag 29 januari 08.30 uur Eucharistieviering door pastor M. van Zutphen. Meditatie in de Christelijke traditie Mediteren in de Christelijke traditie elke 2e en 4e vrijdag van de maand in de Emmaüskapel van de St. Jan van 19.00 uur tot ongeveer 19.30 uur. Ziek en bezoek Als u ziek bent en bezoek wenst van een van de pastores, geef dat dan zelf door of laat het doorgeven. Parochie de Goede Herder Secretariaat Sint Jan Goirle Kerkstraat 3, 5051 LA Goirle; Telefoon 013-5348438, bereikbaar ma. t/m vr. 0900 -13.00 uur ; pastor Martin van Zutphen tel. 0135348438 of tel. 06-21834275 (alleen in noodgevallen)

deze zondag

Ze waren diep onder de indruk want hij sprak met gezag niet zoals de schriftgeleerden

K

kinderkerk

Kleuterkerk en Gezinsviering Zondag 29 januari 2012 10.00 uur in kerk Sint Jan m.m.v. kinderkoor Eigen Wijs Waarop bouwen wij? Als je wel eens bij een bouwput hebt gestaan (de laatste tijd heb je daar in Goirle volop de gelegenheid voor gehad) zie je dat er heel veel beton in de grond gaat voordat ze daar huizen op gaan bouwen. Een stevige harde ondergrond blijkt een goede bodem te zijn. Als wij in ons leven niet door de eerste storm van het pad geblazen willen worden, dan moeten we ook een stevig fundament hebben. Waaruit bestaat onze ondergrond van waaruit we de dingen in het leven doen? Waarop bouwen wij? Een interessante vraag om bij stil te

staan. Dat gaan we in de gezinsviering doen. In kleuterkerk gaan wij huizen bouwen. Zou dat ook lukken op zand?    Iedereen is van harte welkom bij de vieringen:  kinderen, papa’s, mama’s, opa’s en oma’s. We starten samen in de St. Jan kerk  en  dan gaat de kleuterkerk naar de Emmauskapel  voor een eigen viering. Aan het eind sluiten wij weer samen af in de kerk. Graag tot ziens Werkgroepen kleuterkerk en gezinsvieringen, Marlène, Barbara, Tineke, Marga, Loes, Marie-Jozé en pastoor v. Zutphen

Parochie H.Antonius Abt – Riel Pastoor J. Paes, Raadhuisstraat 4, 5131 AM Alphen, tel. 5081215, email:pastoorjpaes@ gmail.com; parochievicaris S. de Koning, tel. 06.19804922, email: sdkoning@bisdombreda.nl; diaken J. Smies, tel. 5144174, email: diakenjsmies@ home.nl; kandidaat-diaken G. Fennema, Gilzeweg 4, 4861 AT Chaam, tel. 06.30948209, email: fennema@planet.nl; pastoraal-werkster P. Vermeulen-Dekker, tel. 06.51958259, email: p.vermeulendekker@ gmail.com. Parochiebijdrage: Rabo 1023.05.889 tnv Kerkbestuur Antonius Abt te Riel. Website: www.parochiealphenriel.nl Bereikbaarheid: Pastoor J. Paes is altijd bereikbaar onder telefoonnummer 5081215; op dit nummer kunt u hem persoonlijk bereiken ’s middags tussen 13.00 en 14.00 uur. Mocht u onverhoopt geen gehoor vinden, dan kunt u de pastoor voor zeer dringende aangelegenheden laten oproepen via Janshove: 5075300 (toets 1). Spreekuur: Elke donderdagmorgen tussen 10.00 en 11.00 uur is er in steunpunt De Kosterei spreekuur; dan kunt u terecht voor misintenties (10 euro) of andere berichten. Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven: Julianastraat 16, 5133 VB Riel (tel. 5181491).

S

Sint Jan

5348438

Overweging: pastor Martin van Zutphen Zaterdag 28 januari 18.30 uur Eucharistieviering Hein Boers v.w. 10e jgt.; Agnes van Gestel- van Hoek v.w. verj.; Bernard van de Pol Zondag 29 januari 10.00 uur Gezinsviering m.m.v. kinderkoor Eigen Wijs en Kleuterkerk

A

Wim Bekkers; Jan Schellekens v.w. jgt. en Jo Schellekens-Bekkers; Noud de Kort v.w. 11e jgt.; Sjef Versmissen v.w. trouwdag; Fons van Kollenburg v.w. verj.; Thomas Borgers v.w. 2e jgt. Woensdag 1 februari 19.00 uur Eucharistieviering Nel Broers- van den Berg; Sjef en Emelie van Son-Stabel v.w. jgt. moeder

Antonius Abt Riel 5081215

Donderdag 26 januari 9.30 uur Eucharistieviering in De Kosterei.

Zondag 29 januari: Vormselviering 9.30 uur Vormselviering met gastkoor Gotiko o.l.v. Olga Fong-a-kan

Vormsel 2012 Deze week begint weer de aanmelding voor het vormsel. Het eerste nummer van het vormselmagazine Vuur en Vlam (met aanmeldingsformulier) wordt rondgebracht bij de mogelijke kandidaten uit ons ledenbestand. Het vormselproject van onze parochie is gericht op kinderen uit groep 8 van het basisonderwijs en de vergelijkbare leeftijdsgroep uit het bijzonder onderwijs. Denkt u dat uw kind in aanmerking komt voor de vormselvoorbereiding en hebt u géén Vuur en Vlam ontvangen? U kunt dan een exemplaar met aanmeldingsbrief ophalen op het parochiecentrum in Goirle. De termijn van aanmelding loopt tot 27 januari. De feestelijke vormselviering wordt gehouden in de kerk Sint Jan op vrijdag 1 juni om 19.00 uur.

(deken S. Kuyten en pastor S. de Koning). Collectanten: A. van den Abbeelen-van den Broek, J. van Eijck, A. Schellekens en Th. Smulders. Toon de Beer v.w. jgt.; Wout Wouters v.w. jgt.;ouders van den Nieuwelaar-Bruurs v.w. jgt.; ouders Adriaensen-Swinkels.

Actie Kerkbalans ‘Wat is de kerk mij waard’ Komend tijd wordt weer uw aandacht gevraagd voor de actie Kerkbalans. Binnenkort wordt bij u een schrijven bezorgd met documentatie hieromtrent. Van harte bij u aanbevolen en u zult begrijpen waarom!

zomaar Je moet niet steeds dezelfde fouten maken, er is keus genoeg.

Theodorus Jongerenpastoraat Heel wat jaren geleden werd er in Goirle op een creatieve wijze gewerkt aan jongerenpastoraat. Toen kwamen er, onder andere door de enthousiasmerende leiding van Michael Koolen groepen jongens en meisjes bij elkaar rond leuke en fantasievolle projecten. De jeugd stond er voor open en liet zich er graag bij betrekken. Inmiddels is dat geschiedenis. Het verleden hou je niet altijd vast, maar er zijn nog steeds veel mooie herinneringen aan de dingen die in die tijd ontstonden. Het jongerenpastoraat is na die tijd veel moeizamer geweest. Er werden steeds wel initiatieven opgezet vanuit de hoop dat jongeren na het Vormsel betrokken wilden blijven bij het geloof. Maar de tijdsgeest veranderde en jongeren werden steeds moeilijk bereikbaar met de middelen die we hadden. Projecten werden opgezet, met leuke programma’s. Uitnodigingen gingen rond. Maar helaas werden de aanmelding en belangstelling steeds geringer. De laatste jaren konden we daarom helaas geen jongerengroepen meer opzetten. Met de oprichting van Parochie De Goede Herder konden we de uitnodigingen voor jongerenprojecten niet alleen verspreiden onder de Goirlese jeugd, maar ook onder die van andere parochies uit Tilburg-centrum en Tilburg-Zuid. Sinds kort is er daarmee weer een jongerengroep ontstaan die om de twee weken bijeenkomt aan het Korvelplein. Daar zitten ook jongeren uit Goirle tussen. Een hechte groep (ze komen alweer geruime tijd bij elkaar), die soms bezinningsbijeenkomsten hebben, spelletjes doen over geloof, bijbelse films kijken of pizza’s bakken. Het project is klein en bescheiden in vergelijking met wat er vroeger in Goirle gebeurde. Maar het geeft hoop. Het geeft een goed gevoel dat -hoewel in kleine kring- geloofsverhalen verteld en beleefd blijven worden. Waar er twee of drie in Mijn naam bijeen zijn ...


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 25 JANUARI 2012

PAGINA 8

Emma Kirkby zong in Goirle! Eigenlijk is daarmee alles gezegd. Een historisch moment, het culturele hoogtepunt van 2012 (nú al, zo vroeg in het jaar). En de kapel zat vol, stampvol, zoals steeds, want al die kapelconcerten zijn telkens uitverkocht. Immers, Goirle houdt van kunst en cultuur, en wie zelfs maar een béétje cultureel ‘angehaucht’ is, heeft zich geabonneerd op de kapelconcerten. Evenwel, tot dezulken behoor ik niet, ‘tot mijn schade en schande’ voeg ik er meteen aan toe. Miljaar, nu kwam Emma Kirkby, een van de fraaiste sopraanstemmen van deze tijd, in Goirle zingen, en ik kon er niet bij zijn, omdat er geen stoel meer beschikbaar was. Doch ik zou en moest erbij zijn! Welnu, ik zal niet in details treden, maar door te dreigen met wat fysiek geweld lukte het me om bovenaan op de reservelijst te komen. En zo kwam ik uiteindelijk toch binnen. Ik was er dus bij! Bij het Goirlese optreden van Emma. De voorzitter van de Stichting Kapelconcerten gaf een inleiding, waarin hij onder meer memoreerde, dat de roem van Kirkby was begonnen met die cd van The Consort of Musicke uit 1981, uitgebracht ter gelegenheid van het huwelijk van Charles en Diana: ‘Madrigals and weddingsongs for Diana’. En die cd speelt nu, terwijl ik deze regels schrijf. Bij de snor van Vercingetorix!, wat een mooie muziek. Over smaken en kleuren kun je eindeloos twisten, hetgeen zinloos is. Wat vind je mooi, wat vind je prachtig, wat bezorgt je kippevel. Verdraaid, dat is tegenwoordig kippenvel (wat een afknapper!). Enfin, opdat u het wete: ik houd van oud. Old Spice, ouwe koeien uit de sloot, oude kaas, oude boeken, en oude muziek (verzamelterm voor muziek uit de middeleeuwen, de renaissance en de barok). En van de oude muziek geef ik de voorkeur aan de renaissance, maar ook Monteverdi en Purcell kunnen me tot schreiens toe bewegen. Ik zet intussen de volgende cd op: Monteverdi en zijn Selva Morale e Spirituale, en Emma schittert weer voort. Ja, die Emma… wie van oude muziek houdt, houdt van Emma. Kenners roemen haar virtuoze (‘het lijkt wel of ze nooit adem hoeft te halen’ dixit de voorzitter),

vibratoloze stijl van zingen, die vernieuwend heeft gewerkt op de moderne uitvoeringspraktijk van de oude muziek. Terug naar Goirle. De kapel werd even de spiegelzaal van Versailles (het programma heette ‘Une matinee à Versailles’ (moet dat niet zijn: matinée?) Mâtin! (inf. tussenwerpsel met als betekenis: allemachtig!) ik ben er zeker van!! Franse barok derhalve met deuntjes van Couperin, Marais, en Leclair en zangstukken van Lully en De Montéclair. Heel aardig natuurlijk die mopjes van de musici, maar we waren gekomen voor de zangstem van Emma Kirkby. Ze zong ‘air d’Iris’ en ‘plainte de Venus sur la mort d’Adonis’: Ah, quelle cruauté de ne pouvoir mourir et d’avoir un coeur tendre et formé pour souffrir (wat een wreedheid om niet te kunnen sterven, terwijl je een liefdevol hart hebt dat gedoemd is te lijden), beide van Lully. Brave stukken, maar het vocale vuurwerk kwam pas op het einde, bij de uitvoering van ‘De terugkeer van de Vrede’(Dans les maux qu’une affreuse guerre enfante et répand sur la Terre, in het kwaad dat een weerzinwekkende oorlog baart en over de wereld verspreidt). Ha, daar is de Emma die alle registers opentrekt en ons deelgenoot maakt van wat ‘brille’ heet.

Ik zag Emma voor het eerst in levende lijve. Iets na elf uur kwam ze het CC Jan van Besouw binnen op sportschoenen (‘sneakers’) en met een enorme bos haar. Een uurtje later was het haar gekamd en zag ze er aanminnig uit. Als de musici een instrumentaal nummer speelden, zat ze op een stoel ter zijde, als een sereen glimlachende engel. Beetje Mona Lisa-gezicht. Wat me aan haar optreden opviel, was haar dramatische expressie. Met een gekwelde gelaatsuitdrukking kwam ze op om als nymf Iris te treuren over een onbeantwoorde liefde. Ook de beide andere zangstukken werden door haar ‘verlevendigd’ met gebaar en mimiek. Hoeft niet van mij. Het gaat om de zang. Ga staan en zing, dat is mooi genoeg. Het was een feest, ook al was het - laten we eerlijk zijn - een schnabbel, een lucratief tussendoortje voor Emma en London Baroque. Emma is weer op weg naar een beroemd podium in LA of NY, en Goirle is ze al lang en breed vergeten, maar Goirle háár niet. Nog heel lang zullen zij die afgelopen zondag in de kapel waren, met trots zeggen: Emma Kirkby zong in Goirle en ik was er bij!

Govert van Nunen een van de zes finalisten bij ‘De lekkerste Bonbon van Nederland’ De zes chocolatiers, die met hun bonbon doorgaan naar de spannende finalestrijd om de titel ‘De lekkerste Bonbon van Nederland’, zijn bekendgemaakt. Afgelopen week kwamen tijdens de vierde editie van deze competitie twaalf semifinalisten bijeen in het Chocolade Centrum van Belcolade, om binnen twee uur tijd hun lekkerste bonbon te mogen vervaardigen. Een vakjury selecteerde de winnende bonbons die door zijn naar de eindstrijd. Een vakjury, bestaande uit Robèrt van Beckhoven, Dominique Persoone en Geert-Jan Heesterbeek, heeft bij de selectie van de zes lekkerste bonbons gelet op verschillende criteria. Ze letten op de originaliteit, aantal en juistheid van gebruikte technieken, uiterlijk, structuur van het interieur en de smaak, die 5x meewoog in het eindoordeel. Op basis van deze procedure heeft de jury ook Marco Zonnenberg van Govert van Nunen uit Tilburg/Goirle aangewezen als een van de 6 winnaars van de halve finale: De reacties van de vakjury over de gemaakte bonbons zijn enthousiast. Wat zijn de kenmerken van de zes finale bonbons? Van Beckhoven was onder de indruk van het niveau dat iedere competitie weer hoger ligt. Ook de nieuwe technieken die de kandidaten gebruikten waren een welkome verrassing. Heesterbeek licht toe: “Dit jaar werden we prettig verrast door de frisse smaken en vooral mooie balansen van de bonbons.” Persoone kenmerkte de halve finale als ‘erg spannend’. De finale vindt plaats op vrijdag 2 maart bij De Rooi Pannen in Tilburg. De winnaar van de vakjuryprijs ontvangt een ingelijste oorkonde voor de winkel met de titel “De lekkerste Bonbon van Nederland”. Daarnaast krijgen ze een Masterclass in Antwerpen voor vijf personen van Dominique Persoone, eigenaar van The Chocolate Line in Brugge en Antwerpen en Belcolade chocolade ter waarde van € 1.000,-. De competitie ‘De lekkerste bonbon van Nederland’ wordt door organisator Belcolade tweejaarlijks gehouden voor professionele chocolatiers en patissiers in Nederland.

Geluk en voorspoed in de Wereldwinkel

Norbert de Vries

Jazz Podium Goirle presents: het Marit Thus Quartet en Jazzhounds 29 Januari om 14:30 in het Cultureel Centrum Jan van Besouw kunt u weer genieten van twee geweldige optredens tijdens Jazz Podium Goirle. Weer een dag vol jazz, vers van het conservatorium en al meer ervaren muzikanten. Er staan weer twee heel verschillende bands voor u klaar. Voor maar 6 euro entree heeft u een middag gevuld met verschillende jazzstijlen en gedreven muzikanten. Maak kennis met het gevoel van de jazz. Voor meer informatie over Jazz Podium Goirle en het verdere programma voor dit seizoen kunt u terecht op www.jazzpodiumgoirle.nl Marit Thus Quartet Marit Thus (1989) behoort tot de jongste generatie fantastische jazz-pianisten die Nederland rijk is. Haar stijl laat zich omschrijven als spannende, jonge en pure jazz in een mooi jasje. Op dit moment studeert Marit aan het Fontys Conservatorium in Tilburg waar zij vaak samen met andere muzikan-

ten optreedt. Zondag is ze te zien samen met Gijs Berkers (trompet), Joost Verbakel (contrabas) en Eva Korse (drums). Het repertoire voor deze middag omvat onder andere muziek van Esbjorn Svensson en Jeroen van Vliet. Jazzhounds Jazzhounds zijn met zessen, een jonge dame en vijf heren. Zij nemen je mee op reis langs de

Stadsgidserij organiseert Westendwandeling Een heerlijke, interessante en sportieve Stadswandeling, zo laat de Westendwandeling van Stadsgidserij zich het best omschrijven. We starten bij Stapperij De Korenbloem om vervolgens via Zorgvlied (Villapark), Kromhoutpark,Schildersbuurt en watertoren weer terug te keren bij De Korenbloem. V1 en V2, Iconen, Jos Donders, Dudok, ringbaanstelsel, ondeugende films, Coba Pulskens, Bronzen Bever, poepvaan en de kanonskogel Jan Pijnenburg. Onze gidsen hebben er echt zin in om u door dit fraaie stukje Tilburg te leiden. Start zondag 5 februari om 12 uur bij Stapperij De Korenbloem. Kosten € 3 p.p., kinderen tot 12 jaar gratis Reserveren is niet verplicht, maar wel makkelijker voor onze gidsen. Bel 013-4673899 of stuur een mailtje naar: nel.bos@ziggo.nl

jazzgeschiedenis vanaf de jaren 30 tot heden. Laat maar komen: de jump, blues, swing, bebop, ballads en poppy jazz. Het is een combi van jazz en entertainment, licht en luchtig gepresenteerd en gespeeld. Omdat het een reisje door de jazztijd leggen zij ook uit wat ze spelen, wie de componist is en welke aardige details bij personen en het tijdperk horen.

Vragen over epilepsie? Bel de Epilepsie Infolijn

0900 - 821 24 11 (10 cent per minuut)

• voorlichting

en advies

• hulpmiddelen • informatiemateriaal • verwijzing

en adressen

Progrès et bonheur staat er in de kop van de Franstalige krant waarin de tapasschalen deze keer verpakt zaten. Voorspoed en geluk, als dat eens zou kunnen voor de gezinnen van de Tunesische vaklui die deze prachtige schalen maken! In Tunesië is veel werkloosheid en is onderwijs voor grote groepen kinderen nog steeds onbereikbaar, laat staan vervolgonderwijs. Voor die niet- of laaggeschoolden is ambachtswerk een groot vangnet. De schalen worden geïmporteerd door Twinning Company dat altijd op zoek is naar ouderwets vakmanschap en authentieke decoraties, van generatie op generatie doorgegeven. De Artisanat pottenbakkers combineren dat

vakmanschap en die traditie met moderne vormgeving in kleur en model. Het zijn voortreffelijke vaklui die producten maken met een persoonlijk karaker. De veelheid van kleuren en vormen maken dat ook de inkopers van de Wereldwinkel iedere keer weer met nieuwe schalen thuiskomen, rond of vierkant of in de vorm van een vis, met bovenop kleine schaaltjes; vaak weer met een ander klassiek motiefje of een nieuwe verrassende kleurcombinatie. Onze klanten zijn er ook dol op, want regelmatig vindt zo’n mooie set zijn weg als cadeau. Succes verzekerd! Voor de mooie kleur van de schaal op de foto moet u weer op de site van het Goirles Belang zijn.

Werkgroep Heemkundekring “Carel de Roy” Alphen en Riel op zoek naar bidprentjes Bidprentjes inleveren: Nu het voorjaar nadert gaat de werkgroep bidprentjes van de Heemkundekring “Carel de Roy” net als vorig jaar weer op zoek naar bidprentjes. Er zijn zeker personen die tijdens de grote schoonmaak uitkomen bij een schoenendoos waar de bidprentjes in bewaard worden en waar men niet zo goed raad mee weet. Breng deze naar ons Oudheidkundig Streekmuseum in Alphen wij zijn er blij mee. Als wij ze mogen houden worden ze eerst gescand en benoemd en komen ze op de computer te staan en de prentjes zelf gaan in mappen zodat ze iedereen in het museum kan komen inzien, zelfs voor stamboomonderzoek. Heb je de prentjes graag terug ook dat is mogelijk, wij scannen en benoemen ze en U krijgt de prentjes weer netjes retour. Inleveren kan op elke dinsdag tussen 10 en 12.00 uur en op donderdag tussen 13.30 en 16.30 uur in ons museum. Ook kan men bellen 013-5081991 of mailen met Rinus Timmermans rinus.timmermans@ kpnmail.nl dan wordt een afspraak gemaakt hoe wij de bidprentjes in ons bezit kunnen krijgen. Bij voorbaat al onze dank en graag tot ziens.


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 25 JANUARI 2012

PAGINA 9

Europees Carnavalsconcert Op vrijdag 10 februari 2012 organiseert de Goirlese Harmonie “Oefening en Uitspanning” haar jaarlijkse carnavalsconcert in CC Jan van Besouw. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij Grafisch Buro Goirle, zolang de voorraad strekt. Thema De crisis in Europa vormt de rode draad tijdens het concert. Diverse Europese landen zijn uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan een gezamenlijk Europees carnaval. Zij hebben daarvoor een hooggeplaatste delegatie naar Goirle afgevaardigd. De muziek wordt uiteraard verzorgd door het harmonie-orkest en de slagwerkgroep van de harmonie. Zij zullen een aantal beroemde Europese artiesten begeleiden en zich met een populair programma presenteren aan het publiek. Het belooft weer een spectaculaire avond te worden met gezellige bekende meezingers. Prins Jeroen d’n Irste met zijn gevolg De harmonie is blij ook dit jaar de Stichting Karnaval Ballefrutters-

Kapelconcert zondag 22 januari 2012

Enthousiasme in crescendo

gat te mogen ontvangen tijdens het concert. Prins Jeroen d’n Irste en Adjudant Marc zullen met hun gevolg aanwezig zijn tijdens het concert. Het Goirles Karnavalslied 2011 mag natuurlijk niet ontbreken: ‘Goa goed als ge ’t saome doet’, door Unne Venno. Het concert wordt onderbroken door een korte pauze. Na het concert wordt de avond vervolgd met

een hapje en drankje in gezellige Carnavalssfeer in het café van CC Jan van Besouw. Datum: vrijdag 10 februari 2011 Plaats: Cultureel Centrum Jan van Besouw Aanvang: 20.30 uur; (zaal open vanaf 19.30 uur) Toegang: Entree: € 12,50; tot 12 jaar en 65+ € 7,50 Kaartverkoop: Grafisch Buro Goirle

Open ledenraadvergadering Pro Actief Goirle Op maandag 30 Januari 2012 in cc jan van besouw – aanvang 20.00 uur. U bent van harte welkom op deze open ledenraadvergadering waarin met de fractie de raadstukken worden besproken welke door de gemeenteraad behandeld worden op 31 Januari 2012. Zie voor meer informatie ook onze website www.proactiefgoirle.nl U kunt ook altijd contact opnemen met onze secretaris Bert van der Velden – tel: 013-5345733

Lieke Meeder van LiMe Sports & Health:

‘Kom gewoon gezellig een keertje meedoen!’

Een paar weken geleden sprak ik in het LOG-programma ‘Spotlight’ met Enno Voorhorst over de organisatie van de reeks Kapelconcerten. In dat gesprek benadrukte hij, dat hij de optredende musici nooit een repertoirekeuze van zijn kant voorlegt. ‘Het te spelen repertoire laat ik altijd aan de musici over, want wie weet nou beter wat aanslaat dan de muzikanten zelf.’ Deze wijze woorden indachtig genoot ik samen met een overvolle Kapel afgelopen zondag vol verbazing van het verrassende optreden van het ensemble London Baroque met zangeres Emma Kirkby. Verrassend, want het ensemble opende uiterst bescheiden met een bijna verlegen compositie van François Couperin: twee violen, een basviool en de frêle klanken van een klavecimbel onder de titel ‘La paix de Parnasse’. ‘Zo’, moeten de muikanten gedacht hebben, ‘laat ons gehoor maar even op hun gemak aan ons wennen’. Daarna volgde in emotioneel crescendo een gedragen stuk van Jean-Baptiste Lully, gevolgd door een prachtige ode aan de gitaar, gespeeld door de klavecinist Steven Devine en basviolist Charles Meslam. Wat een onvergetelijk eerbetoon aan de organisator van de Concertreeks die zelf uitmunt in gitaarspel als geen ander! De muzikale thermometer steeg met de klanken van deze ode tot boven in de koepel van de Kapel! Tja, als ik bij het heerlijke spel

van het London Baroque het optreden van Emma Kirkby nog optel, dan moet ik zoeken naar termen die uitdrukken hoe warm het werd rond mijn hart, hoe mijn hele gemoed vervuld werd met gevoelens van geluk en jawel: van stralende vreugde en vrede, met name in het slot, toen de klanken van Michel de Montéclair in zijn ‘Le retour du paix’ de toehoorder overtuigend meenam tot aan de poorten van de zevende hemel. Wat een performance, wat een overtuiging in houding, mimiek, geste en stem! Het warme applaus na afloop getuigde dan ook van een spontane dankbetuiging die recht deed aan dit onvolprezen vijftal, dat er voor gezorgd heeft dat voor mij in ieder geval de zondag eenvoudigweg niet meer kapot kon. Willem van de Vrande

Mooie prijzen te winnen bij loterij van Stichting Karnaval Ballefruttersgat Bij de loterij, die door Stichting Karnaval Ballefruttersgat wordt georganiseerd, zijn weer mooie prijzen te winnen. De loten zijn verkrijgbaar bij “’t Bekkertje” op De Hovel en kosten €5, 00 per stuk. Er zijn 10 geldprijzen met een totaal bedrag van € 1.600,00 te winnen. Verder wordt nog 10 keer een geel/blauwe sjaal van de carnavalsstichting als prijs weggegeven. Zo wordt een bedrag van € 444,44 als hoofdprijs uitgekeerd. De tweede, derde, vierde en vijfde prijs zijn respectievelijk: € 333,33, €222,22. €222,22 en €111,11. De overige vijf geldprijzen lopen in bedrag af tot €22,22. Door het kopen van loten steunt u het openbare carnaval in Goirle. De carnavalsstichting kan met de opbrengst van de loterij o.a. de optocht, jeugdcarnaval en de bezoeken aan bejaarden en gehandicapten financieren. De trekking van deze loterij is op carnavalszondag ( 19 februari 2012) tijdens het koffiedrinken met de Prinsen in de residentie, het CC Jan van Besouw. De trekking is omstreeks 13.00 uur. De uitslag zal worden gepubliceerd in het Goirles Belang van 22 februari 2012. (Op de loten staan foutieve data vermeld). In een buitengewoon geschikt zaaltje in de Brede School en in de Deel aan de Frankische Driehoek in Goirle, verzorgt de getalenteerde sportdocente Lieke Meeder groepslessen van Zumba tot de zogeheten “BBB” (buik, billen en benen) oefeningen. Ook sportief wandelen in groepsverband behoort tot de sportieve mogelijkheden. “Natuurlijk wil ik profijt trekken uit de gezelligheid van de kleinschalige opzet van LiMe Sports & Health, maar de gezonde oefeningen zijn uiteraard ook bedoeld om - wat calorieën armer en wat meer uitstraling rijker - te worden. Zelf zit ik al jarenlang in het fitness-wereldje. Net als sporten is dat mijn passie. Ik vind het geweldig om mijn gedrevenheid en enthousiasme over te brengen op de deelnemers van LiMe Sports & Health. In een grijs verleden heb ik de nodige problemen gehad rondom eten en alles wat daarmee te maken heeft. Mede dankzij fitness en het sporten heb ik dit weer helemaal onder controle. Daarom zie ik het zeker als mijn missie zoveel mogelijk mensen te helpen lekker in hun vel te zitten. En dat is zeker geen vaste doelgroep. Met gepaste trots mag ik zeggen dat de leden van LiMe Sports nu al aangenaam verrast zijn met de prettige sfeer. Het is voor mij een goede motivatie om in de nabije toekomst het bestaande concept uit te breiden.

Daarbij denk ik aan het realiseren van een specifiek programma voor kinderen en/of vijftig plussers”. Genieten met heel veel energie Voor Lieke betekent het les geven “alles”. Ze benadrukt dat ze tijdens de lessen enorm geniet van de inzet, saamhorigheid en vooral de intentie van de deelnemers om er daadwerkelijk het beste er van te maken. “Door middel van niet al te moeilijke oefeningen kun je veel meer bereiken dan je in eerste instantie denkt”, filosofeert de ambitieuze sportlerares. Ook de laagdrempelige varianten zijn een prima stimulans om op plezierige wijze tot het beoogde eindresultaat te komen. “Gezond leven en sporten gaan hand in hand. Dat is ook de reden dat ik al een tijdje aan het

studeren ben voor voedingsconsulente. Ik wil me daar nog meer in verdiepen zodat ik mensen kan ondersteunen bij het op een verantwoorde wijze afvallen. Ook op dit moment kunnen mensen bij mij terecht voor advies met betrekking tot het dagelijks voedingspatroon. Het zijn zaken die meestal direct na de lessen actueel worden. Kortom je opgeven bij LiMe Sports & Health is niet alleen een goede, maar vooral een gezonde keuze.” Kijk voor meer informatie op de website www.limesports.nl of neem contact op met LiMe Sports & Health: Email: liekemeeder@limesports.nl, Telefoon: 06-24986488. De Kennismaker

Steun het openbare carnaval in ons dorp en denk daarbij aan het motto van carnaval 2012: “’t gao goed, as ge’t saome doet.”

Vlooienmarkt zondag 29 januari 2012 Locatie: Sporthalde Wissel, Schietberg 8 te Goirle Bij onze volgeboekte vlooienmarkt, te organiseren zondag op 29 januari a.s., in de warme, gezellige en overdekte sporthal “De Wissel” gelegen aan de Schietberg 8 te Goirle, treft u tweedehands spulletjes aan die uw verbeelding te boven gaan. Daarom willen wij u deze markt van harte aanbevelen. De talrijke kramen zullen immers weer bol staan van de interessante spulletjes, u kunt het zo gek niet bedenken of het zal op onze markt te vinden zijn. Misschien komt het doordat de mens alles wil hebben of ook wellicht door puur brandende nieuwsgierigheid, maar het lijkt of de fanatieke vlooienmarkt bezoeker voortdurend alert is op de door een ander weggedane spullen. Onrustig speurende ogen en tastende handen zijn vaak kenmerkend voor de verslaafde vlooier. Kom dus gerust recreatief vlooien op zondag 29 januari want het oog zal weer verwend worden door allerlei zinnige en zo leuke onzinnige voorwerpen. Misschien is dit uw dag en ontdekt u nu juist datgene, waarnaar u al zo lang op zoek was. Wij verwachten u op zondag 29 januari in de sporthal de Wissel! Tot dan.


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 25 JANUARI 2012

PAGINA 10

PROGRAMMA JAN VAN BESOUW

... DOEK! van Maria Goos wint AVRO Toneel Publieksprijs!!!!! Morgenavond is de spanning voelbaar in de theaterzaal. De superthriller Het Gouden EI, een toneelbewerking van de roman van Tim Krabbé, is er dan te zien. In dit magistraal toneelstuk staat elke minuut op scherp. De nachtmerrie dringt genadeloos naar binnen. Vrijdag 27 januari: Marike Jager met Here comes the Night (popmuziek) Marike Jager wil mooie liedjes maken die wringen. En het lukt haar steeds beter om muziek te maken die niet keurig netjes rechtdoor loopt, maar af en toe prettig uit de bocht vliegt. Denk daarbij aan het duistere, rusteloze van Tom Waits en het harmonieuze van the Beatles. Marike voldoet aan haar eigen criteria. De carrière van de talentvolle zangeres/liedjesschrijfster kent één dwingende richting en die is omhoog. Zaterdag 28 januari: Het Swingpaleis en Niet Schieten met ‘Mannen zijn zeikwijven’. Met dampende funk, aanstekende disco, warme soul, ruwe grunge, avontuurlijke popmuziek en af en toe tropische reggea en wereldmuziek, wordt de kapel zaterdagavond weer omgetoverd tot een Swingpaleis. Ondertussen laten de cabaretiers van ‘Niet Schieten’ in de theaterzaal merken dat mannen zeikwijven zijn geworden. Tja….

Vrijdag 3 februari: Paulien Cornelisse met ‘Hallo Aarde’ (cabaret) In haar tweede voorstelling Hallo Aarde zet Paulien alle luiken open. Haar bespiegelingen over mensen, hun taalgebruik en hun onhebbelijkheden worden zelfverzekerd neergezet. Als ze haar observaties op iets of iemand loslaat, berg je dan. Ze doet dat plezierig absurd, briljant, surrealistisch, komisch en zelfverzekerd. En juist dat maakt Hallo Aarde IJzersterk!! Zaterdag 4 februari: Maria Goos met ‘DOEK!’ (toneel) DOEK! is een verhelderend toneelstuk over echt en onecht, op het toneel, in de kunst en in de liefde. Met weinig middelen spelen Loes Luca en Peter Blok een indrukwekkend schouwspel. De timing is perfect en de voorstelling heeft vaart, humor en onderliggende schurende lagen. Terecht dus dat Maria Goos de AVRO Toneel Publieksprijs voor deze voorstelling mee naar huis mocht nemen.

Kaarten aan de kassa: Thomas van Diessenstraat 1 Goirle. Tel. 013-5343400 of email: info@janvanbesouw.nl. Meer info: www.janvanbesouw.nl. Met een abonnement op onze nieuwsbrief blijft u steeds van alles op de hoogte, meld u aan via onze website!!!

Contactraad Cultuur Goirle

Geeft u haar een kans op ruim twee weken zorgeloos spelen?

Kopij: Bibliotheek Goirle, Kloosterstraat 22, Goirle email: evenementenkalender@bibliotheekmb.nl Evenementenkalender CCG Januari Hele maand De Boekenkast van Marjo Janssens, informatiespecialist. Locatie: Bibliotheek Goirle. Tijdens openingsuren tot begin mei Expositie schilderijen van Anneke Haans. Locatie: Zorgcentrum Elisabeth, Bergstraat 6. Te bezichtigen dagelijks van 10.00-16.00 uur tot begin mei Expositie schilderijen van MarieLouise Steijaert. Locatie: Zorgcentrum Guldenakker, Wittendijk 2. Te bezichtigen dagelijks van 10.00-16.00 uur tot 25 Prijsvraag “Win het boek Emmi@Leo”, georganiseerd door CC Jan van Besouw. Formulieren voor prijsvraag liggen bij Blz Boekhandel Buitelaar en Bibliotheek Goirle. Prijsuitreiking 27 januari 19.30 uur bij Blz Boekhandel Buitelaar 25 Lezing ‘De kwaliteit van de journalistiek’ door Prof. Dr. Ton Wentink. Georganiseerd door het Genootschap tot bevordering van het publieke debat. Locatie: Hof van Holland, Tilburgseweg, Goirle. Aanvang: 20.00 uur 26 Toneel “Het gouden ei” naar het boek van Tim Krabbé, gespeeld door Ko theater. Locatie: CC Jan van Besouw. Aanvang: 20.30 uur 27 Muziek “Here comes the night” door Narike Jager. Locatie: CC Jan van Besouw. Aanvang: 20.30 uur 28 “Sing en Swing” avond met het vrouwenpopkoor Ladies First. Locatie: Ome Neeff, Dorpsstraat 52A Goirle. Aanvang: 20.00 uur,

zaal oen om 19.30 uur. Toegang gratis 28 Cabaret “Mannen zijn zeikwijven” door Niet Schieten. Locatie: CC Jan van Besouw. Aanvang: 20.30 uur 28 DJ Dansavond “Het Swingpaleis”. Locatie: kapel CC Jan van Besouw. Aanvang: 20.30 uur. Toegang gratis 28 en 29 Gôols Sauwelweekend voor de verkiezing van Gôolse Sauwelèèr 2012, georganiseerd door CV De Luxe Bene. Locatie: Broeder Liplap. Aanvang: zaterdag 20:00 uur; zondag 14:00 uur. Kaarten: Café D’n Brands en GbG Primeur 29 Vlooienmarkt door de Goirlese Handbal Vereniging. Locatie: Sporthal De Wissel. Tijd: 08.0017.00 uur 29 Jazzpodium met Ninotchka & Jazzhounds en The Vinnie Vibes Group. Locatie: CC Jan van Besouw. Aanvang: 14.30 uur 29 Jubileumconcert door Ensemble De Wildacker o.l.v. Lex Bergink. Locatie: CC Jan van Besouw, Aanvang: 12.00 uur vanaf 29 Nationale Voorleesdagen Mama kwijt!!! Tekeningen, schilderijen e.a. werkjes van de groepen 1 en 2 van Basisschool De Kameleon en Psz De Marmot. Te bezichtigen in Bibliotheek Goirle tijdens openingstijden van de bibliotheek 30 Lezing “Mariakapellen als middelpunt van hedendaagse volksdevotie in Noord-Brabant” door Paul Spapens, georganiseerd door de heemkundige Kring “De vyer Heertganghen”. Locatie: De Wildacker. Aanvang: 20.00 uur

Meldt u aan als vakantiegastouder! Februari 3 Prinsenbal van Stg Karnaval Ballefruttersgat. Locatie: Broeder Liplap. Aanvang 20.00 uur 3 Cabaret “Hallo Aarde” door Pauline Cornelisse. Locatie: CC Jan van Besouw. Aanvang: 20.30 uur 4 Tonpraoten in het Kaaiengat! georganiseerd door RCS De Kaaien. Locatie: Ontmoetingscentrum De Leybron / Café Kerkzicht in Riel. Aanvang: 20.00 uur. 4 Toneelvoorstelling “Doek” van Maria Goos. Locatie: CC Jan van Besouw. Aanvang: 20.30 uur 5 “Muziekfabriek”, voor oud en jong een middag samen muziek maken en/of luisteren naar muziek zonder poespas. Locatie: foyer CC Jan van Besouw. Tijd: 15.00-19.00 uur. Toegang gratis 7 Film “Unforgiven”. Locatie: CC Jan van Besouw. Aanvang: 20.00 uur 10 Carnavalsconcert Koninklijke Harmonie ‘Oefening en Uitspanning’. Locatie: CC Jan van Besouw. Aanvang: 20.30 uur. Kaartverkoop GbG Primeur, De Hovel 46 11 Carnavalsconcert door Harmonie ‘Oefening en Uitspanning’. Locatie: CC Jan van Besouw. Aanvang: 20.30 uur. Kaartverkoop: GbG Primeur 12 Vlooienmarkt door de Goirlese Handbal Vereniging. Locatie: Sporthal De Wissel. Tijd: 08.0017.00 uur 12 Kapelconcert door Emmy Verhey, Paul Uyterlinden en Carlos Moerdijk. Locatie: kapel CC Jan van Besouw. Aanvang: 12.00 uur

Bel 0118 627974 www.europakinderhulp.nl info@europakinderhulp.nl

Winkeliersvereniging De Hovel organiseert wekelijks een foto-rondje van het winkelend publiek op De Hovel. De gelukkige omcirkelde dame of heer kan tot en met zaterdag a.s. tot uiterlijk 16.00 uur bij de onderstaande winkels de volgende prijzen ophalen, op vertoon van bovenstaande foto: · Joris, Sports by Joris Mathijsen · Kaas & Meer · Lekker Gezond · Seizoenenpracht · Zij & Ik Brasserie · Van der Pluijm Modeschoenen · GbG Primeur · Brasserie de 7 Zonden

Waardebon van € 5,00 Pondje Noord-Holland Speciaal Kaas Waardebon van € 5,00 Waardebon van € 5,00 2 koffie of thee met Progres hazelnootgebak Waardebon van €10,Fotomapje 2 koffie of thee + gebak

De winnaar van de vorige keer was mevr. Zandbergen uit Goirle.

Welfare Riel data 2012 We houden onze Welfare middagen in 2012 op de volgende data:

Juni 5 en 19 Juli 3

Januari 31 Februari 14 en 28 Maart 13 en 27 April 10 en 24 Mei 8 en 22

Waar: Ontmoetingscentrum ‘de Leybron’. Hoe laat: van 13.30 uur tot 16.00 uur. Nieuwe leden zijn altijd welkom!


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 25 JANUARI 2012

PAGINA 11

Kinderen leren veilig, vrolijk en verantwoord zwemmen

Maak kennis met het leerlingvolgsysteem van Laco: direct weten hoe je kind het doet Laco Knuffelzwemmen en het Laco Zwem ABC Voor de allerjongsten is er het Laco Knuffelzwemmen; op een speelse manier kennismaken met water en met zwemmen. Dit is de perfecte voorbereiding op het Laco Zwem ABC, een beproefd zwemlesprogramma voor kinderen vanaf 4 jaar. De ervaren en deskundige instructeurs leren de kinderen zwemmen volgens het Laco 10-stappenplan met uniek beloningssysteem. Onze vrolijke

“Britt heeft nu een eigen pagina op internet. We maken een printje dat we aan de opa’s

kindervriend Krokobill zorgt als onderdeel van de lessen voor extra ondersteuning van de kinderen. De vorderingen binnen het stappenplan zijn vanaf nu makkelijk online te volgen.

en oma’s geven. Geweldig om te zien. Britt vindt het hartstikke leuk en wij zijn altijd op de hoogte van haar

Volg de zwemvorderingen van je kind online! Jezelf vrij en veilig voelen in water is erg belangrijk in een waterland als Nederland. Hoe jonger je goed leert zwemmen, hoe beter. Bij Laco sportcentrum Waterspoor en sportcentrum De Hispohal hebben ze al jaren ervaring in het geven van zwemles: elk jaar zwemmen er honderden kinderen succesvol af. Kwaliteit, veiligheid en professionaliteit, daar draait het om bij Laco. En natuurlijk plezier. Want volgens Laco is een vrolijke tijd in het water net zo belangrijk. Een nieuw onderdeel van leren zwemmen bij Laco is het leerlingvolgsysteem; een leuke en makkelijke manier om de lesvoortgang van je kind te volgen.

Het nieuwe leerlingvolgsysteem van Laco sportcentrum Waterspoor en sportcentrum De Hispohal past helemaal bij de visie van Laco met betrekking tot veilig, vrolijk en verantwoord zwemmen. Laco wil ouders graag zoveel mogelijk bij de les betrekken. Met een paar klikken op de knop kun je nu ook thuis zien hoe het met de vorderingen van de zwemles en de leerdoelen van je kind is. De pagina is overzichtelijk en biedt de complete status in een oogopslag. Kleurrijke Krokobillicoontjes maken de pagina ook leuk

vorderingen. En onlangs kreeg ze met haar verjaardag zelfs een leuke e-card van Krokobill. Trots dat ze was.” Anke, moeder van Britt

Zwemles bij Laco biedt de zekerheid van professionele zweminstructeurs met jaren ervaring. We voldoen aan de kwaliteitseisen van het Nationaal Platform Zwembaden/NRZ, het kennisinstituut voor de zwembranche in Nederland.

en begrijpelijk voor je kind. Is je kind toe aan zwemles en wil je meer weten over onze zwemlesprogramma’s en ons leerlingvolgsysteem? Kom naar ons sportcentrum of bel voor een persoonlijke afspraak.

sportcentrum Waterspoor Fabriekstraat 14, Goirle, Tel.: (013) 534 15 05

sportcentrum De Hispohal J.F. Kennedylaan 1, Hilvarenbeek, Tel.: (013) 505 21 20 www.laco.eu

Jubileum Tonpraotersgala van De Hellevègers weer enorm groot succes! Woensdag 18 januari was sporthal De Haspel weer het toneel voor het grandioze Tonpraotersgala van Carnavalsvereniging De Hellevègers in Goirle! Het was voor de 22e keer dat “De Hellevègers” zo’n groot Gala met veel succes organiseerde. De avond had dan ook een feestelijk tintje wat werd gesymboliseerd met het uitreiken van een presentje voor alle bezoekers ter herinnering aan dit jubileum. Wethouder Jan van Groenendaal besteedde vanuit de gemeente aandacht aan het jubileum. Zowat het hele jaar door is het bestuur bezig met de organisatie van dit evenement en het resultaat mocht er weer zijn. Een opwarmgroep van een niveau, fantastische muziek door 013, een kei van een presentator en fantastische buuts van geweldige tonpraoters. De zaal heeft met de regelmaat van de klok zitten gieren van de lach. Franc Fouchier bestuurslid van carnavalsvereniging De Hellevègers opende de avond, verwelkomde Prins Jeroen d’n Irste uit Goirle en gaf daarna de microfoon door aan presentator Jasper van Gerwen. Jasper wist met veel humor en vakmanschap de tonpraoters aan te kondigen en op geheel eigenzinnige wijze de zaal van de nodige informatie te voorzien. De opwarmgroep Striepke Veur uit Helmond kreeg de zaal op een zeer kundige wijze in de juiste stemming. Zij wisten de bezoekers constant in hun optreden te betrekken waardoor de toon was gezet door de Helmonders met een geweldig optreden. Terug in de kleedkamer waren ze vol lof over de professionele opzet van het Gala maar vooral over het publiek dat zo aan hun lippen hing. Wat te denken van Berry Knapen uit Heeze die de spits afbeet met zijn kampioensbuut 2012 “Prins Willem Alexander”. Het was van het begin tot het einde lachen en traantjes drogen. Ad Vermeulen uit Chaam wist de zaal te boeien met zijn geweldige buut “De ware Jacoba”. Hij zette

de zaal volledig op zijn kop. Het was muisstil tijdens zijn buut want niemand wilde ook maar een grap van hem missen. Ad bespeelde de toeschouwers van de eerste tot de laatst minuut en gaf ze de tijd om uit te lachen. Ton Brekelmans uit Berkel-Enschot als “Toontje Snotpin” kroop niet in de ton maar op een door hem zelf meegebrachte hoge stoel, waarin hij het publiek kostelijk wist te vermaken met wat zo’n snotpinneke allemaal beleeft op de lagere school.. Erik Mulder uit Maarheeze met zijn buut “Bertje Bulls Eye” bracht zijn verhaal op zijn speciale manier vol humor en betrok de toeschouwers er regelmatig bij. Zijn interactie met het publiek was dan ook kostelijk. Frank Schrijen uit Boxmeer was met zijn buut “Grad heeft pech” weer geweldig op dreef. De zaal lag zoals altijd bij hem plat van het lachen. Jan Strik uit Someren was de uitsmijter van de avond. Hij wist de zaal van het begin tot het einde te boeien en tussendoor zoals wij van hem gewend zijn weer “effe Stil” te krijgen met zijn buut “Jan Tap”, de kastelein. Het waren stuk voor stuk dolkomische verhalen die op zeer persoonlijke en karakteristieke wijze gebracht werden. Dat maakt zo’n avond heel gevarieerd, weet men

Vier geslachten familie Vermeer

het publiek van het begin tot het einde te boeien en is de sfeer fantastische. De reacties van het publiek na afloop waren dan ook overweldigend. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden, met alleen het bestuur kun je zo’n avond niet rond krijgen. Zij hebben daar echt vele handjes bij nodig. ’s Middags komt er een ploeg vrijwilligers helpen met het klaarzetten van de stoelen & tafels, het decor, het podium en nog veel meer van dat zware werk. Het bestuur van De Hellevègers is al de vrijwilligers oprecht dankbaar. Maar ook financieel worden ze op geweldige wijze door een grote trouwe groep sponsors ondersteund. Een ding staat nu al vast. De derde woensdag in januari, de 16e januari 2013, is het weer…….. Tonpraotersgala bij Carnavalsvereniging De Hellevègers in Goirle.

Bij deze treft U een foto aan van 4 generaties van familie Vermeer. Links op de foto Mevr. Lidy Zon-Lijnbach, met in haar handen achterkleindochter Jermayma Levens (15-01-2012). Daarnaast kleindochter Andrea Vermeer, en daar weer naast Erna Vermeer-Zon. Mvg Familie Levens-Vermeer.

Een compleet pakket aan administratieve diensten, o.a.: • • • • •

Jaarrekeningen Salarisadministratie Boekhouding Advisering Belastingaangifte (ook particulier)

013-7200555

www.arieuijens.nl

info@arieuijens.nl


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 25 JANUARI 2012

PAGINA 12

Redactie: Communicatie 013-5310636

Officiële Publicaties Aanvragen omgevingsvergunning Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn ontvangen. De aanvragen zijn in te zien bij de afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving. Bezwaren kunt u pas indienen nadat de omgevingsvergunning is verleend en is toegezonden aan de aanvrager. Wermenbossestraat 13 - Goirle (17 januari 2012) voor het kappen van drie lijsterbessen, twee prunussen, een notenboom en een meidoorn S. van de Oijestraat 3 - Goirle (17 januari 2012) voor het kappen van twee Servische sparren, vijftien Californische cipressen en een Nordmann spar Frankische Driehoek 4a Goirle (16 december 2011) om de horeca doeleinden uit te breiden naar categorie B (Café Bar Brasserie)

Omgevingsvergunning ter inzage Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat naar aanleiding van onderstaande aanvraag om omgevingsvergunning de ontwerp-vergunning is vastgesteld. In deze omgevingsvergunning zijn een drietal deeltoestemmingen opgenomen. Druisdijk 12 Riel voor het uitbreiden en wijzigen van een varkenshouderij De ontwerp-vergunning ligt vanaf 26 januari 2012 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis, Oranjeplein 1 te Goirle. Binnen genoemde termijn kan hierover schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren gebracht worden. Schriftelijke zienswijzen kunnen kenbaar gemaakt worden bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle, postbus 17, 5050 AA Goirle. Van hetgeen mondeling naar voren is gebracht, wordt een verslag gemaakt. De aanvrager wordt zo nodig in de gelegenheid gesteld te reageren op de voren gebrachte zienswijzen. Tegen een definitief besluit kan in beginsel beroep worden ingesteld. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving, tel. 013-5310 663.

Verleende omgevingsvergunningen Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende omgevingsvergunningen verleend. Brakel 12 Riel (verzonden 16 januari 2012) voor het isoleren en renoveren van een schuur Kennedylaan 48 Goirle (verzonden 16 januari 2012) voor het plaatsen van een carport Nobelstraat 5b Goirle (verzonden 17 januari 2012) voor het wijzigen van een handelsreclame Parallelweg 14 Goirle (verzonden 16 januari 2012) voor het verwijderen van asbesthoudende muurplaten Tilburgseweg 105 Goirle (verzonden 17 januari 2012) voor het uitbreiden van een bedrijfspand Wittendijk 47 Goirle (23 januari 2012) voor het kappen van twee naaldbomen

Bezwaren Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van de vergunningen schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 17, 5081 AA Goirle. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving.

Verlenen omgevingsvergunning rijksmonument Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij omgevingsvergunning verlenen aan een woning dat is aangemerkt als rijksmonument. De vergunning zal worden verleend onder voorschriften in het belang van het behoud van de monumentale waarden van het pand. In verband hiermee is de ontwerp-beschikking vastgesteld. Tilburgseweg 170 Goirle voor het uitbreiden, gedeeltelijk slopen en verbouwen van de woning De ontwerp-beschikking ligt ter inzage in het gemeentehuis, Oranjeplein 1 te Goirle, gedurende zes weken met ingang van de dag volgend op de datum van deze bekendmaking, van maandag tot en met donderdag van 09.00 uur tot 12.30 uur en van 14.00 uur tot 17.00 uur. Op vrijdag van 9.00 uur tot 12. 30 uur. Belanghebbenden kunnen binnen tot uiterlijk 8 maart 2012 over de ontwerp-beschikking naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen. Als u schriftelijk uw zienswijze kenbaar wilt maken tegen verlening van de vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, dient uw brief gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle, postbus 17, 5050 AA Goirle. Van hetgeen mondeling naar voren is gebracht, wordt een verslag gemaakt. De aanvrager wordt zo nodig in de gelegenheid gesteld te reageren op de voren gebrachte zienswijzen. Er kan worden verzocht om persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Tenslotte vestigen wij er de aandacht op, dat tegen een definitieve besluit op de aanvragen geen beroep kan worden ingesteld bij de rechtbank te Breda, door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze heeft ingediend over het ontwerp van de weigering.

Bekendmakingen Wet milieubeheer Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende meldingen zijn ingediend: Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer • Pedico VOF aan de Doelenstraat 16 te Goirle, ten behoeve van het oprichten van de inrichting. • Biljartcentrum Goirle ijssalon Frattelo aan de Kloosterstraat 30 te Goirle, ten behoeve van het veranderen van de inrichting. • Stichting Amarant aan De Frankische Driehoek 5 te Goirle, ten behoeve van het oprichten van de inrichting. • Waterschap de Dommel, rioolgemaal Goirle aan de Beeksedijk 12 te Goirle, ten behoeve van het oprichten van de inrichting.

Wet Milieubeheer Intrekking vergunning Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend onderstaande omgevingsvergunning, die betrekking heeft op het bedrijfsmatig houden van dieren ambtshalve in te trekken, overeenkomstig het daartoe ontvangen verzoek. In verband hiermee heeft het college de ontwerp-beschikkingen vastgesteld. Poppelseweg 9a te Goirle voor het geheel intrekken van de omgevingsvergunning die van kracht is op de fokpaarden- en schapenhouderij. De ontwerp-beschikking ligt ter inzage in het gemeentehuis, Oranjeplein 1 te Goirle, gedurende 6 weken met ingang van dag volgend op de datum van deze bekendmaking, van maandag tot en met donderdag van 09.00 uur tot 12.30 uur en van 14.00 uur tot 17.00 uur. Op vrijdag van 9.00 uur tot 12. 30 uur. Iedereen kan binnen genoemde termijn over de ontwerpbeschikkingen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen. Als u schriftelijk uw zienswijze kenbaar wilt maken tegen intrekking, dient uw brief gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle, postbus 17, 5050 AA Goirle. Van hetgeen mondeling naar voren is gebracht, wordt een verslag gemaakt. De houder van de vergunning wordt zo nodig in de gelegenheid gesteld te reageren op de naar voren gebrachte zienswijzen. Er kan worden verzocht om persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Tenslotte vestigen wij er de aandacht op, dat tegen de definitieve besluiten op de verzoeken geen beroep kan worden ingesteld bij de rechtbank te Breda, door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze heeft ingediend.

Incidentele festiviteiten Horecabedrijven mogen acht maal per jaar een incidentele festiviteit organiseren, waarbij de wettelijke geluidsnormen niet gelden. Horecabedrijven moeten incidentele festiviteiten aanmelden. Als er geen melding ingediend wordt, moet er voldaan worden aan de gestelde geluidsnormen. Van het volgende horecabedrijf is de melding geaccepteerd: Voetbalvereniging VOAB, Spoorbaan 45 Goirle voor: Zaterdag 31 maart 2012 van 20.00 uur tot 02.00 uur.

Kijk voor meer informatie op www.goirle.nl


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 25 JANUARI 2012

PAGINA 13

Redactie: Communicatie 013-5310636

Nieuws & Informatie

Levertijden Nederlandse identiteitskaarten vertraagd Het enorme aantal aanvragen voor een Nederlandse Identiteitskaart (NIK) voor kinderen jonger dan 13 jaar heeft tot gevolg dat de levering daarvan is vertraagd. In dit bericht treft u een schema aan, waarop het NIK kan worden verwacht. Heeft u de Identiteitskaart (NIK), bijvoorbeeld in verband met een geplande vakantie, eerder nodig dan het schema vermeld, neem dan contact op met de balie Burgerzaken, telefoon 013 5310568. Het schema Naar verwachting vindt de levering van de aangevraagde NIK’s van kinderen jonger dan 13 jaar en zes maanden volgens het hieronder aangegeven schema plaats: • • • •

aanvragen van 27 december: geplande levering uiterlijk week 5; aanvragen van 28 december: geplande levering uiterlijk week 6; aanvragen van 29 december: geplande levering uiterlijk week 7; aanvragen van 30 december: geplande levering uiterlijk week 8.

Geen gevolgen voor andere aanvragen De levertijd voor aanvragen van NIK’s die in de week van 27 tot en met 30 december 2011 zijn gedaan voor personen die ouder zijn dan 13 jaar en zes maanden blijft 3 werkdagen. Hetzelfde geldt voor de levertijd van aangevraagde paspoorten. Spoedaanvragen worden ook op tijd geleverd.

Luiercontainer verplaatst De luiercontainer bij de voormalige peuterspeelzaal Olleke Bolleke, Baronielaan 121 wordt verplaatst naar een plek in de omgeving van de ‘Kiss and Ride’ strook bij de nieuwbouw van de school aan de Frankische Driehoek.

Spreekuur burgemeester Het spreekuur van de burgemeester op dinsdag 31 januari komt te vervallen.

Raadsvergadering Controle hondenbelasting Agenda raadsvergadering dinsdag De controle hondenbelasting start eind deze maand. De controleurs (met legitimatie) beginnen op maandag 23 januari 2012. Zij doen een huis-aan-huis controle in de beide kernen, die circa 6 weken duurt. De werkzaamheden voor gemeentelijke belastingen zijn op 1 januari 2012 uitbesteed aan Tog Nederland Zuid b.v.. Dit bedrijf voert in opdracht van de gemeente Goirle deze controle uit. Heeft u uw hond nog niet aangemeld, vraag dan alsnog een aangifteformulier aan: • downloaden via www.goirle.nl > gemeenteloket; • per email aanvragen via belastingen @goirle.nl; • t e l e f o n i s c h a a n v r a g e n v i a 013 – 531 05 86 (op werkdagen tussen 08:30 en 12:30); • ophalen bij de receptie van het gemeentehuis

Wie is de snelste op een roeiapparaat? De Tilburgse Open Roeivereniging (TOR) en de Tilburgse Studenten Roeivereniging Vidar organiseren al weer voor de dertiende keer de Open Tilburgse Kampioenschappen Indoorroeien (OTKI). Op zondag 29 januari 2012 is Sportcentrum Jan de Rooy aan de Tijvoortsebaan in Goirle de plek waar deelnemers uit heel Nederland hun krachten kunnen meten.   Roeiers en niet-roeiers van allerlei niveaus komen naar Tilburg om tijdens deze spannende wedstrijden de strijd met elkaar aan te gaan. Er wordt geroeid over een afstand van 2000m of 1000m op de ergometer, een indoor-roeiapparaat.

Voor de wedstrijdroeiers is deze wedstrijd een belangrijk selectiemoment en meetpunt richting de

1. Vragen ex artikel 41 Reglement van Orde (‘Vragenuurtje’) 2. Vaststelling agenda 3. Vaststelling van de notulen en besluitenlijst van de gemeenteraadsvergadering van 20 december 2011 4. Renovatieplan sportparken 5. Vaststelling Verzamelverordening WWB, IOAW, IOAZ en Bbz 2012 en Verordening voor participatie van schoolgaande kinderen gemeente Goirle 2012 6. Beleidsplan Openbare Verlichting 7. Wijzigingen inkomensgrenzen minimabeleid 8. Raadsvoorstel Investerings- en afschrijvingsbeleid 9. Ingekomen stukken U bent van harte welkom!

Openingstijden gemeentehuis

Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur. s’ Middags (niet op vrijdagmiddag) op afspraak. Bezoekadres: Oranjeplein 1, Goirle Telefoon: 013-5310610 Fax: 013-5343985 E-mail: info@goirle.nl www.goirle.nl Website:

Spreekuur burgemeester

Iedere dinsdag van 17.00 uur tot 18.00 uur; met uitzondering van de maanden juli en augustus

Openstelling Burgerzaken

Maandag t/m vrijdag 09.00 tot 12.30 uur, Dinsdag van 14.00 tot 19.00 uur

Kapotte verlichting of bestrating

Voor meldingen over bestrating, openbare verlichting, verkeersvoorzieningen, evenementen, riolering, groenvoorziening, huisvuilinzameling, milieuklachten belt u het Meldpunt: tel. 013- 5310 676.

Het ingevulde formulier stuurt in een envelop zonder postzegel maar met vermelding ‘Hondenbelasting’, naar: Gemeente Goirle, T.a.v. Afdeling Ondersteuning, Antwoordnummer 98, 5000 VJ Goirle.

Open Tilburgse Kampioenschappen Indoorroeien 2012

Er wordt zowel individueel als in teams van 4 personen geroeid. De wedstrijden duren kort en het wedstrijdverloop is op het grote scherm goed te volgen. Voor toeschouwers én meegereisde supporters is het daardoor leuk en spannend om de wedstrijden bij te wonen. Er zijn wedstrijden voor alle categorieën, van de jeugd t/m de veteranen. Je hoeft geen lid te zijn van een roeivereniging om mee te kunnen doen.

31 januari 2012 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Colofon

Filmavond over de dorpen Alphen en Riel Op woensdag 8 februari 2012 wordt in zaal “Den Brouwer” in Alphen weer een filmavond gegeven over de dorpen Alphen en Riel. De aanvang is 20.00 uur. Deze filmavond wordt georganiseerd door De Heemkundekring “Carel de Roy” Alphen en Riel. De filmavond is gratis toegankelijk voor de leden. Niet-leden betalen 2,00 Euro. Filmavond; Op deze avond worden er films vertoond uit de oude doos, zoals een vijftig minuten durende film over Alphen van 1968 en een film over het Riel die ook 50 minuten gaat duren.

grote wedstrijden op het water in het voorjaar. Sinds enkele jaren staat ook het aangepaste roeien voor gehandicapte sporters en Groeiers op het programma. Voor de roeiers en niet-roeiers die geen wedstrijd willen doen, maar wel lekker willen bewegen is er het Crew Class Rowing, een 45 minuten durende groepsles op muziek. De wedstrijden vinden plaats bij Sportcentrum Jan de Rooij in Goirle en van deze sportschool doen dan ook een aantal teams mee. Zij dagen ook de teams van andere

fitnesscentra uit om de strijd aan te gaan! De Open Tilburgse Kampioenschappen Indoorroeien op zondag 29 januari beloven weer veel spannende races op te leveren. De eerste starts zullen om 11.30 uur zijn en het programma duurt tot 16.30 uur. Meer informatie en het programma zijn te vinden op www.rvtor.nl/ otki. Sportieve lezers kunnen zich nog t/m 25 januari voor-inschrijven. Op de dag zelf is deelname mogelijk zolang er nog plek is.  

Overzicht van film over Alphen 1968: Oud Gemeentehuis, Oosterwijksestraat, De Hoevens,Ploegwedstrijden, Boslust, Loonbedrijf v. Eijck Baarleseweg, Sparwinkel, Jongensschool, Kleuterschool, Café Welkom, Café Schuttershof, Molenstraat, Huishoudschool, Meisjesschool,Café Den Brouwer, Slagerij P.v.d. Broek, Trommelen, Postkantoor, Rabobank, Barbarakapel, Museum, Nieuwstraat, Jonge Boerenstand, Duivenbond, Marjoretten + Harmonie, Scouting en Rijvereniging. Film over Riel in woord en beeld: Vanaf de kerktoren ( overzicht Riel) Café De Vriendschap, Rielslaag, Oude Tilburgsebaan, ’t Hoefke, Akkerweg, Looienhoek, Brakel, Vijhuizenbaan, Goorweg, Zandeind, Station Riel en Belslijntje, Tilburgseweg, Dorpstraat, Goirleseweg, Kerkstraat, Kerk, Kerkhof en Parochiekoor, Voetbalvereniging Riel, Jaarmarkt, Kermis, Sint Hubertusjacht, Sinterklaasintocht, Scouting, Carnaval, Brandweer, Harmonie, en Avondvierdaagse. Een avond waarop u met en nostalgisch gevoel weer huiswaarts zult gaan. Voor meer informatie over de filmavond kunt u terecht bij: Rinus Timmermans telefoon 013- 5081991. Een avond waarop u met en nostalgisch gevoel weer huiswaarts zult gaan.


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 25 JANUARI 2012

PAGINA 14

100%BOUW leidt schoolverlaters ‘al werkend’ op tot bouwmensen. Samen met de regionale bouwbranche (Tilburg e.o.) ontwikkelen we het vakmanschap in brede zin. Dat vind je terug in de prachtigste bouwprojecten. Daarvan kunt u er veel zien tijdens de Open Dag op 29 januari. Kom zelf zien hoe mooi de bouw is! Bekijk de veelzijdigheid, de creativiteit en de toekomstplannen. Onze deuren staan wagenwijd voor u open. H E U V E L S T R A AT BEETHOVENLAAN

Stappegoorweg 190 Tilburg Postbus 559, 5000 AN Tilburg T (013) 583 77 33 E info@100procentbouw.nl I www.100procentbouw.nl

S FONSN PESSER rdeel

s voo

WESTERMARKT

DE BOUW IS ZÓÓÓ MOOI!

KOM NAAR DE OPEN DAG OM HET ZELF TE ZIEN: 29 JANUARI 11.00 u - 16.00 u

teit kwali

ERIJE

SLAG

DE LEKKERSTE EIGENGEMAAKTE

sAlADes

ZONDER KLEUR & SMAAKSTOFFEN

ALTIJD RECLAME GEROOKTE KIPFILETSALADE ........1.19 ZALMSALADE ................................0.99 KRABSALADE ................................1.19 BOUILLIONSALADE ........................1.09 KIP-KERRIESALADE ......................0.79 VLEESSALADE ...............................0.79 HAM-PREISALADE.........................0.79 EI-SALADE .....................................0.79 GARNALENSALADE .......................1.09 PIKANTE HAMSALADE ..................0.79 WORSTENBROOD 5 STUKS ...........2.99 Alles sAlADes per 100 grAm

www.fonspessers.nl

Uw drukwerk

vanaf nu digitaal besteld op

www.gbgdrukwerk.nl

! d l e t s e b l a a t i g i d n e i d

n i n e z j i r Scherpe p

De wereld van (internet)drukkerijen is zich in een rap tempo aan het ontwikkelen. Vanaf nu kunt u bij GbG Primeur ook online terecht voor al uw drukwerk. Wij bieden hoogwaardige kwaliteit drukwerk en dankzij combinatiedruk ook tegen lage prijzen. U bespaart dus tijd en geld en hoeft de deur niet uit! Kijk vrijblijvend even rond op www.gbgdrukwerk.nl kies uw drukwerk en upload uw bestand via onze online shop. Hebt u nog geen ontwerp dan kunt u onder andere gebruik maken van onze geraffineerde online designertool waarmee u in een handomdraai de juiste opmaak van uw document kunt creëren. Wilt u uw drukwerk door een professioneel buro laten ontwerpen? Geen probleem, ook op dit gebied kan GBG Primeur u van dienst zijn. Samen met u zorgen we dat uw bedrijf precies de uitstraling krijgt die het verdient. Neem vrijblijvend contact op via info@gbg. nl. GbG Primeur staat voor een perfecte service en onze producten worden met veel zorg voor het milieu en op een verantwoorde manier geproduceerd.

P R I M E U R grafisch buro goirle bv • primeur fotografie


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 25 JANUARI 2012

PAGINA 15

Goirles trots Ogham weer in Concertzaal Ook dit jaar staat Ogham weer met Keltische muziek in de Concertzaal Tilburg en wel op zaterdag 11 februari. Na de succesvolle terugblik op 25 jaar Ogham in 2010 en een optreden met Schotse gasten in 2011, telkens voor een volle Concertzaal, wordt het deze keer A Celtic Trip. A Celtic Trip wordt een rondreis door het land van de Kelten. Van de borders in het zuiden tot John O’Groats in het noorden. Ja, zelfs nog noordelijker, naar de door wind en stormen geteisterde Orkney eilanden. En verder op reis, van de granieten oostkust tot de onherbergzame westkust met zijn ontelbare eilanden. Onderweg horen we de prachtigste verhalen, komen we wonderbaarlijke figuren tegen en worden we betoverd door het wonderlijke landschap. Op reis gaan we met de zes muzikanten: Ber Vekemans (zang, gitaar, mandoline en fluiten), Albert Bull, (gitaar, banjo, man-

doline en lepels), Noutd Janssen (bas en keyboard), Dagny van der Loo (zang, bodhran), Hilde van Rijsewijk (viool) en Thijs de Groof (drums). Thomas Kerkhof zal Ogham op een gedeelte van de reis vergezellen. Je zult zo iemand maar in je gezelschap hebben: hij kan zich immers meten met de beste doedelzakspelers van Caledonia! Bovendien brengt hij nog

drie maten mee, ook virtuozen op de doedelzak. Een avondje Ogham is voor het publiek een onvergetelijk “avondje uit”, dat heeft Ogham in 2010 en 2011 met uitverkochte Concertzalen afdoende bewezen. Kaarten kunnen worden besteld via de site van theaters Tilburg http://www.theaterstilburg.nl/

Raadsleden SP- Goirle bezoeken Tilburgse Voedselbank Onlangs bracht onze fractie een bezoek aan de Tilburgse Voedselbank, met gemengde gevoelens want eigenlijk zouden er in  Nederland helemaal  geen voedselbanken nodig moeten zijn. Wie werkt of echt niet kan werken moet voldoende inkomen hebben om in zijn onderhoud te kunnen  voorzien, maar erg genoeg neemt armoede in ons land toe. De Tilburgse Voedselbank is  distributiecentrum voor Brabant en Zeeland en krijgt steeds meer depots, zo ook in het  ogenschijnlijk welvarende Loon op Zand waar wekelijks 35  voedselpakketten verstrekt worden. Het is niet ondenkbaar dat ook  in Goirle circa 40 huishoudens aanspraak maken op een voedselpakket, toch zijn er  slechts een paar huishoudens in Goirle  aangemeld bij de voedselbank. Schaamte vormt een hoge drempel vooral in kleinere  gemeenten met relatief meer  welvarende inwoners, maar des te schrijnender is het voor hen  die niet mee kunnen doen met de welvaart om hun heen, eenzaamheid en verwaarlozing liggen op de loer. Als mensen eenmaal ‘uit de kast komen’ is hulp vaak meer dan welkom. De voedselbank legt  mensen niet levenslang aan het infuus, maar  geeft 3-voudige hulp. Ten eerste krijgen mensen acuut hulp in de vorm van een voedselpakket, ten tweede wordt  maatschappelijke hulp geboden om samen met de cliënt te kijken hoe de armoede doorbroken kan worden,   ‘geen pakket zonder traject ‘ is het motto want liever zou de voedselbank zichzelf overbodig maken. Ten derde  fungeert de voedselbank  als  ‘patiënten-

Zaterdag 14 januari vond voor de eerste keer een vakantiebeurs voor jong & oud met een beperking plaats in Zorgcentrum Thebe Elisabeth Goirle. Iedereen werd geheel in stijl verwelkomd met een heuse rode loper! Bij de receptie was een vakantie tafereel te aanschouwen met mooie nostalgische spullen die bij veel mensen mooie herinneringen opriepen. Met dank aan: Stichting “wie wat bewaart, heeft wat”. Er waren een aantal (reis)organisaties aanwezig om iedereen te voorzien van mondelinge informatie en folders. Het zag er sfeervol en gemoedelijk uit! Ik wil heel graag de volgende organisaties bedanken: het Rode Kruis, Amarant reisbureau, praktijk voor traditionele Thaise ontspanningstechnieken, SRG reizen,

Stichting Handicamp, Stichting Stef, VNB Lourdes reizen, Stichting wielewaal, Desitravel en Buitengewoon reizen. Naar schatting hebben ruim 250 tot 300 mensen de vakantiebeurs bezocht. Ik ben ontzettend blij met deze geweldige opkomst! Er waren ook twee kramen waar verse smoothies, huisgemaakte sushi, tapas en fruitprikkers tegen een klein prijsje aangeboden werden. Er klonk Tropische muziek en medewerkers hadden speciaal gehuurde Spaanse kleding aan. Bij deze wil ik de “vakantie crew” van die dag enorm bedanken voor hun inzet en enthousiasme!! Jan-Pieter, Els, Therèse, Ferry, Josje en Rein. Zonder jullie was de vakantiebeurs niet zo succesvol geweest!

Samenwerkende kerken, IKO (Interkerkelijk Overleg) vereniging‘ waar mensen contact vinden met lotgenoten. Armoede brengt mensen in een sociaal isolement, bij de voedselbank vinden ze herkenning en erkenning, mensen bouwen een nieuw sociaal netwerk op en helpen elkaar, dat is een geweldige mentale steun voor mensen die het moeilijk hebben. Directeur Toon Erkelens laat ons met trots de voedselvoorraden zien en de koelcellen met vlees. Brabant heeft  veel food industrie  en veel bedrijven zijn  bereid hun overproductie aan de  voedselbank te schenken, Erkelens verwacht daarom geen problemen nu  er een toenemend beroep op  voedselbanken wordt gedaan en alleen al voor Tilburg 400 pakketten de deur uitgaan.” Wij bieden altijd een gevarieerd voedselpakket waarin ook  gezonde versproducten zitten en  nooit over de datum  “, benadrukt Erkelens. Toon Erkelens heeft de TVB tot een professionele organisatie gemaakt die drijft op vrijwilligers “ We zoeken alleen nog een expert in Excel “.De gemeente Tilburg steunt de

Verloting Lourdesreizen Op zondag 5 februari 2012 houdt de stichting “De Vrienden van Lourdes” haar jaarlijkse verloting van de Lourdesreizen. Deze vergadering, waarbij alle donateurs zijn uitgenodigd, vindt plaats om 14.30 in de Aula van het Cultureel Centrum Baarle, Pastoor de Katerstraat 5 te Baarle-Hertog. Door middel van loting wordt bepaald welke zieken en donateurs gratis mee naar Lourdes gaan. Dit jaar zal “de Vrienden van Lourdes” voor de meibedevaart reizen met de T.G.V. (10 - 15 mei) vanuit Tourcoing (Frankrijk) of met het vliegtuig (11 t/m 14 mei) vanaf Zaventem. De zieken reizen in juli (5 t/m 11 juli) ook met een TGV vanuit Tourcoing. Deze trein is niet aangepast voor zieken, zoals we gewend waren bij de nachttrein. Er is dus geen ambulance wagon meer. Om het voor de

Vakantiebeurs Zorgcentrum Thebe Elisabeth

zieken zo aangenaam mogelijk te maken en om de begeleiding zoveel mogelijk ruimte te geven, zijn alle 1e klasse plaatsen voor de zieken gereserveerd. Er is in de TGV geen ruimte voor rolstoelen. In Lourdes kunnen we beschikken over de benodigde rolstoelen. Voor de zieken die absoluut liggend vervoerd moeten worden zal de reis per ambulancebus plaatsvinden. Deze bus vertrekt op 4 juli ’s middags en komt 5 juli ’s morgens aan in Lourdes. Deze zieken krijgen begeleiding van een dokter, verpleegkundigen en andere vrijwilligers. De reistijd zal ongeveer even lang duren als voorheen met de nachttrein. Voor de terugreis vertrekt deze ambulancebus op 10 juli ’s avonds en is op 11 juli in de voormiddag terug in Nederland. Alle zieken verblijven in het nieuwe onthaalcentrum “Accueil

TVB met  60.000 Euro subsidie, een  investering die zichzelf terug verdient want armoede brengt veel meer problemen met zich mee, zo is bekend dat mensen die in armoede leven meer gezondheidsproblemen hebben en dat langdurige armoede een voedingsbodem is voor  criminaliteit. Mensen moeten niet schromen om hulp te zoeken, de voedselbank is er voor alle huishoudens die na betaling van vaste lasten te weinig overhouden voor voedsel en kleding. Aanmelden bij de TVB kan alleen via maatschappelijke instanties. De SP vindt armoedebestrijding een taak van de overheid, we pleiten voor een goed sociaal vangnet  maar we vinden wel  dat we mensen in nood actief moeten informeren en doorverwijzen naar instanties die goede hulp bieden. Voor meer info over de TVB - www.tilburgsevoedselbank. nl   Lees het  volledige verslag van het bezoek aan de Tilburgse Voedselbank op http://goirle.sp.nl  Vriendelijke groet,  Deborah Eikelenboom, SP- Goirle, 5347492, Email:goirle@sp.nl Notre-Dame”. Het aantal beschikbare bedden in het onthaalcentrum is ook dit jaar beperkt. Om zoveel mogelijk zieken een plaats te kunnen bieden zullen meereizende partners en / of begeleiders in het hotel moeten verblijven. De hotelbedevaarders vertrekken in juli met de dezelfde TGV vanuit Tourcoing. In juli is er ook een mogelijkheid met het vliegtuig (6 t/m 9 juli). Het vervoer per bus vanuit Baarle-Nassau, via Alphen en Gilze naar Tourcoing of Zaventem wordt door de ‘Vrienden van Lourdes” geregeld. Inlichtingen: Voor de ziekenbedevaart: Mevr. Elianne Raeijmaekers-van Tilburg, tel 013 507 8911 (na 18:00 uur) Voor de hotelbedevaart: Mevr. Miek van Gool-Theeuwes, tel 013 507 8835 (na 18:00 uur). e-mail: info@vrienden-van-lourdes.org. Wij wensen iedereen veel succes bij de verloting, en hopen op een grote opkomst. Tot ziens op 5 febr. om 14.30 in Baarle-Hertog.

Christengemeente ‘Hart van Brabant’, Ringbaan Oost 6a, Tilburg Evangelische Baptisten Gemeente, Noordhoekring 99, Tilburg Geref. Kerk Vrijg. ’Ontmoetingskerk’, Diederikdreef 14, Tilburg Grace Communion International v/h WKG, Burg.Brokxlaan 1407, Tilburg Christengemeente ‘New Song’, Zuidoosterstraat 23a, Tilburg Christengemeente ‘Op de Rots’, Doctor Nuijensstraat 2, Tilburg Victorious Christian Church, Von Suppestraat 13, Tilburg Prot. Ver. ‘ELIM’ (Geref.gr.slag), Min.Mutsaersstraat 22, Tilburg Pinkster Gemeente Tilburg, Prof.Cobbenhagenlaan 8, Tilburg Christengemeente ‘Levenskracht’ Tilburg, De Driehoek, Gendringenlaan 179, Tilburg

Pinkster Gemeente ‘Gods Genade’ Ministries, Sinopelstraat 1, Tilburg Tabernacle Christian Centre, St.Hubertusschool, Jagerslaan 55, Tilburg Bethel Pinksterkerk, Superior de Beerstraat 142, Tilburg

Zoekt de vrede “De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede. Weest blijde met de blijden, weent met de wenenden. Weest onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Weest niet eigenwijs. Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here. Maar, indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten; indien hij dorst heeft, geef hem te drinken, want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede” (Romeinen 12). Intolerantie, egoïsme, bemoeizucht, hebzucht, onvriendelijkheid, kwaadspreken over anderen en jaloezie zijn enige oorzaken, waardoor mensen zich ongeliefd maken en ruzies uit ontstaan. We zullen allemaal wel weten dat voornoemde zaken negatief zijn en veelal leiden tot onwenselijke situaties. Wanneer we eerlijk naar ons zelf zijn weten we goed wanneer we ons schuldig maken aan één van die negatieve zaken. Hoe meer mensen de controle op voornoemde zaken kwijt zijn, hoe meer problemen en ruzies zich voordoen. Want al ben je geen kwaadspreker maar je bent wel egoïstisch door geen rekening te houden met je buren en die buren zijn op hun beurt intolerant, dan is het foute boel. Nog een voorbeeld, wanneer de één door hebzucht vele rijkdommen heeft verzameld, zal de ander die jaloers is onvriendelijk worden en kwaad gaan spreken over de ander. Welke negatieve zaken je ook bedenken kan, ze zijn meestal het begin van een ruzie. Vriendelijkheid naar alle mensen toe is daarom ook vaak moeilijk. Hoe gaan we met mensen om die zich vijandig tegen ons opstellen. Gooi nooit olie op het vuur. We kunnen allerlei manieren bedenken om ruzies te voorkomen, dan kunnen we ver komen door tolerant te zijn. Veel incasseren, tolereren en vriendelijk blijven. Een burenruzie begin meestal door onbekendheid met elkaar. Onbekend maakt immers onbemind. De onhebbelijkheden van je buren worden gezien door de intolerante bril. Ook is het zo, dat wanneer de liefde dun is, is de overtreding dik en wanneer de liefde dik is, is de overtreding dun. Dus alles valt of staat met de liefde, dat is de boodschap van de Bijbel. “De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij (1 Kor.12). Maar de vrucht van de (Gods) Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing” (Gal.5). Maak van je vijand een vriend, dat bereik je door kwaad met goed te vergelden. Houdt vrede met alle mensen, voor zover het van u afhangt. Het lukt niet altijd. Maar dat mag niet aan ons liggen. Vrede met alle mensen…. Vrede op aarde. Dat kan alleen bereikt worden wanneer alle mensen de vrede met God hebben gevonden. Namens het IKO, Theo Baan.


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 25 JANUARI 2012

PAGINA 16

MEMORANDUM Avond- Nacht- en Weekenddienst via Huisartsenpost, Lage Witsiebaan 2a in Tilburg. Alleen voor spoedeisende hulpvragen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag. Tel.: 0900-3322222. Apotheken Mediq Apotheek De Hovel Zaterdag 11.00-13.00u Kalverstraat 23 5051 NK Goirle tel.: 013-5341101 De dienstapotheek Lage Witsiebaan 2a, Tilburg Openingstijden: Ma. t/m vr. 17.00-08.00 uur Zaterdag, zondag en feest­dagen de gehele dag Tandartsen De spoedgevallendienst is van vrijdag 18.00 uur tot maandag 08.00 uur en op erkende feestdagen. Tel. 06.50.218.221. Dierenartsen Weekenddienst Goirle: 013-504 24 02. Riel: 013-518 17 88 Poppel: +31(0)14-651668 Dierenambulance voor aangetroffen dieren zonder eigenaar en/of gewonde dieren: 013-5420055. L andelijke Inspectie Dierenbescherming voor meldingen van verwaarlozing en/of mishandeling van dieren: 0900-2021210 (€ 0,10 per min.)

Thebe

24-uurs zorgverlening en service Bureau Zorgbemiddeling telefoon: 088-1178920 Voor hulp bij het aanvragen, regelen en vinden van zorg. Thuiszorg telefoon : 0900-8122 Voor ondersteuning bij huishoudelijke zorg, verzorging, verpleging en ondersteunende begeleiding. Woonzorgcentrum Guldenakker telefoon: 013 – 531 08 00 Appartementen met zorgverlening die is afgestemd op uw zorgvraag. Cliëntenraad telefoon: 013 – 531 08 00 Voor het behartigen van uw belangen. Zorgcentrum Elisabeth telefoon: 013 – 531 52 00 Voor: - Intensieve verpleging van zowel jongeren (vanaf 21 jaar) als ouderen. - Dagbehandeling somatiek Behandeling en begeleiding voor thuiswonende cliënten (vanaf 21 jaar) met een lichamelijke beperking. - Dagbehandeling voor dementerenden Behandeling en begeleiding voor thuiswonende cliënten met dementie. - Dagbesteding Volwaardige en zinvolle activiteiten voor thuiswonende cliënten met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. -De openingsdagen en –tijden van de dagbehandeling zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 17.00 uur. Centrum voor Behandeling en Begeleiding telefoon: 0900-8122 Voor vragen naar specialistische behandeling aan mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en ouderen. Consultatiebureau voor Senioren telefoon 0900-8122 Goirle.cbsenioren@thebe.nl Consult (kosteloos) voor informatie en preventie over het gezond en actief ouder worden. Voor het maken van een afspraak of informatie. Maaltijdservice telefoon: 0900-8122 Door ziekte, leeftijd of bijvoorbeelddrukte op het werk kan het klaarmaken van de warme maaltijd een probleem zijn. De maaltijdservice is dan de oplossing. Ook voor dieet- en vegetarische maaltijden. Jeugdgezondheidszorg JGZ Inloopspreekuur consultatiebureau voor 0-4 jarigen. Thomas van Diessenstraat 4 Dinsdag van 13-00-14-00 uur

Klassieke Homeopathie Marian van Diem, v. Haestrechtstraat 83, Goirle, Tel.: 013-5302025 lid NVKH Praktijk voor Verloskunde Lente Voor alle verloskundige zorg in Goirle, Riel en omgeving. Tevens echopraktijk met eigen apparatuur. Spreekuur op meerdere locaties, incl. avondspreekuren. Oude Kerkstraat 9, Goirle. Tel. 06-22400846. Voor meer informatie; www.lenteverloskundigen.nl Diëtistenpraktijk Ellen Winters www.ellenwinters.nl, 06-15085778 De Avonturiers KDV en BSO De Dieze 24, 5052 TP Goirle. Tel (013) 534 76 23, www.de-avonturiers.nl Kober kindercentra in Riel kdv Droomtuin, Bernhardstraat 6a bso Droomtuin, Vonderstraat 1 De bso heeft een informeel en dorps karakter en is dagelijks geopend van 07.30 – 09.00 uur en van 15.30 – 18.00 uur. Op woensdagmiddag is de bso al vanaf 12.00 uur geopend. Het kdv biedt dagelijks gezellige sfeervolle opvang aan 0 tot 4 jarigen van 07.30 – 18.00 uur. psz de Robbedoes, Vonderstraat 1. In een knusse ruimte bieden wij op dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 8.45 tot 12 uur opvang aan uw peuter (2-4 jaar). Voor meer informatie belt u met serviceteam 4: (076) 504 56 04 of kijk op www.kober.nl   Kober kind aan huis verzorgt gastouderopvang in Goirle en Riel. Voor meer informatie belt u met serviceteam 4: (076) 504 56 04 of kijk op www.kober.nl Kinderopvang Humanitas BSO/ VSO Villa Op Stelten St. Jansstraat 1-03, 5051 RG Goirle Geopend: alle dagen, buiten alle schooltijden, schoolvakanties en school studiedagen en ATV dagen. Telefoonnummer: 0135339646. Voor plaatsing en planning, bel met het regiokantoor: 013-5339933 Kinderopvang Humanitas KDV Dikkie Dik Grobbendonckpark 45, 5051 KR Goirle tel nummer 013- 5343378 voor plaatsing en planning graag contact opnemen met onze regiokantoor op tel. nummer 013 533993 of per mail regiomiddenbrabant@kinderopvanghumanitas.nl

Contour Goirle

Vanaf 15 oktober is Contour Goirle het aanspreekpunt voor de coördinatie van het vrijwilligerswerk en de uitvoering van de Maatschappelijke Stage in de gemeente Goirle (voorheen Antenne|de Twern). Bij Contour Goirle kunt u terecht voor gratis structurele hulp-aan-huis aan mensen die een extra steuntje in de rug goed kunnen gebruiken, Maatschappelijke Stage en Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Maatschappelijke Stage: een prachtige kans om jongeren kennis te laten maken met vrijwilligerswerk om een onbetaalde bijdrage te leveren aan de samenleving. Tanja Pieters e-mail: tpieters@contourtilburg.nl Hans Ebbing e-mail: hebbing@contourtilburg.nl Telefoon: 013–543 45 72 Bezoekadres: St. Annaplein 21, 5038 TV Tilburg

Bibliotheek Goirle Kloosterstraat 22 / Postbus 141, 5050 AC Goirle, T : 013-5342068, E: goirle@bibliotheekmb.nl Openingstijden di. t/m do. 11.00 – 17.30 uur vrijdag 11.00 – 20.00 uur zaterdag 11.00 – 17.00 uur Internetcafé: dinsdag t/m vrijdag 09.00 – 23.00 uur. zaterdag 11.00 – 17.00 uur. Kranten: van 09.00-11.00 uur in foyer van CC Jan van Besouw. Website: www.bibliotheekmb.nl Hobbysoos Bergstraat 98-04, tel.: 013-5344678 E-mail: hobbywerkplaatsgoirle@gmail. com. Open: Ma. t/m do. 9.00-16.00 u, woe. 19.00-22.00 u. Katholieke Bond van Ouderen Goirle Voorzitter: A. Vekemans, Wittendijk 47, 5051 GA Goirle, tel. 013-534 60 43. Secretaris: J. Heeren, Langenboomstraat 8, 5051 BG Goirle, Tel.: 013-5341030, mail: kbogoirle@ gmail.com Ledenadministratie: Dhr. A. Ceton, Hoge Wal 99, 5053 AP Goirle, Tel. 013-5348849. www.kbogoirle.nl Stichting Hulp aan Roemenië Inlichtingen: D. Hartveld, tel. 013-5346663. Katholieke Bond van Ouderen Riel www.kbo-riel.nl Voorzitter: A.M. Schellekens, Kerkstraat 48, 5133 AK Riel, tel. 5181449. Secretaris: B. Ketelaars-Vromans,

Het Klavertje, praktijk voor Verloskunde Voor alle persoonlijke verloskundige zorg in Goirle, Riel, Alphen en omstreken. Thomas van Diessenstraat 4, 5051 RK Goirle. 013-5082773 Avond- en weekendspreekuur! Voor meer informatie: www.hetklavertje.com en info@hetklavertje.com. Uw zwangerschap is onze zorg! Kinderopvang Humanitas BSO/ VSO Villa Kakelbont Waterput 56, 5053 EJ Goirle Geopend: alle dagen, buiten alle schooltijden, schoolvakanties en school studiedagen en ATV dagen. Telefoonnummer: 013-5400227 Voor plaatsing en planning, bel met het regiokantoor: 013-5339933 Kinderopvang Humanitas BSO/ VSO Villa Bombarie Burg. Philipsenstr. 2, 5051RC Goirle Geopend: alle dagen, buiten alle schooltijden, schoolvakanties en school studiedagen en ATV dagen. Telefoonnummer: 013-5339782 Voor plaatsing en planning, bel met het regiokantoor: 013-5339933 Kinderopvang Humanitas PSZ de Hummeltjes Waterput 56, 5053 EJ Goirle Geopend: alle dagen tijdens schooltijden. Telefoonnummer: 013-5334017. Voor plaatsing en planning, bel met het regiokantoor: 013-5339933 Kinderopvang Humanitas PSZ de Marmot St. Jansstraat 1-06, 5051 RG Goirle Geopend: alle dagen tijdens schooltijden. Telefoonnummer: 013-5342474. Voor plaatsing en planning, bel met het regiokantoor: 013-5339933 Kinderopvang Humanitas KDV Breebosch Waterput 56, 5053 EJ Goirle Geopend van: 7.30 tot 18.30u. Telefoonnummer: 013-5332851. Voor plaatsing en planning, bel met het regiokantoor: 013-5339933

WEBSITES Hieronder vindt u de Web-sites en E-mailadressen van onderne­mingen en instellingen uit Goirle, Riel en omstreken. Voor 2,- p/w kunt u hier ook bij staan. Met logo 3,- p/w. Telefoon: 013-5341217, Fax: 013-5348571, E-mail: redactie@gbg.nl

Ondernemingen AAG Administratie- en Advieskantoor Gijbels pieter@administratiekantoorgijbels.nl www.administratiekantoorgijbels.nl

Smits Carcleaning www.smitscarcleaning.nl

Auto Noordhoek Groep Seat / Škoda www.autonoordhoek.nl

Arbeidsbemiddeling t/m MBO www.hetuitzendbureau.nl frank.huijben@hetuitzendbureau.nl

Beddenstad.nl Boxsprings, matrassen en lattenbodems www.beddenstad.nl info@beddenstad.nl BingZund Technische Auto- en Motordocumentatie bingzund@xs4all.nl www.bingzund.nl Peter van den Bemt Administraties en Fiscalen adviezen bemt@petervandenbemt.nl www.petervandenbemt.nl Bensing Parket www.bensingparket.nl

Vrijwillige intensieve thuishulp aan mensen die een extra steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Ingrid Verhoeven e-mail: iverhoeven@contourtilburg.nl Telefoon: 013–5349191, 06–23272836, bgg 013–5434572 Bezoekadres: Th.van Diessenstraat 4, 5051 RK Goirle. Inloopmogelijkheid op maandag en donderdag van 10.00 uur tot 12.30 uur

redactie@gbg.nl www.goirlesbelang.nl

Neerland 1, 5133 TT Riel, tel. 0135182318. Penningmeester: A. van Gestel, Bernhardstraat 26, 5133 TZ Riel. Stichting De Helpende Hand Vonderstraat 2a, Riel. Inleveren goederen voor Roemenie: ma. 18.30-21u. woe.mi. 13-16u woe.av. 18.30-20.30u. za. mo 10-12.30u. Info: 013-5345132 of 06-53317724. www.helpendehand.org Stichting Leergeld Goirle en Riel Financiële en materiële ondersteuning van kinderen tussen vier en achttien jaar die bij hun ontplooiing tekort komen, omdat het gezin, waartoe zij behoren moet rondkomen met een laag inkomen. Info: 5302111. Schriftelijke info: St. Leergeld Goirle en Riel, Postbus 68, 5050 AB Goirle. Voor het doen van giften banknummer: 166803111 Bibliotheek Riel Vrijdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur kunnen alle ouderen uit Riel gratis gebruik maken van de bibliotheek in de ‘Kosterei’ te Riel. Meldpunt Vrijwillige Thuishulp Riel Bereikbaar maandag, woensdag en donderdag van 09.30 tot 11.00 uur, tel. 013-5181943. Steunpunt De Kosterei, Kerkstraat 7, 5133 AJ Riel. Seniorenpraatgroep De Praatjesmakers Dinsdag van 10.00 tot 11.30 uur in de Wildacker. Info: Sjef van der Pol, tel. 013-5347515.

van Zundert Huiswerkinstituut info@vanzunderthuiswerkinstituut.nl www.vanzunderthuiswerkinstituut.nl

Caeciliakoor St. Jan Goirle www.Caeciliakoor-goirle.tk P R I M E U R grafisch buro goirle bv • primeur fotografie

Havep Winkel winkel.goirle@havep.nl www.havep-winkel.nl Huiswerkinstituut Tilburg-Goirle www.huiswerkinstituut.info Van den Hout Installatie en Daktechnieken info@advandenhout.nl www.advandenhout.nl ItaliaItalia Taaltrainingen, Coaching en Advies info@italiaitalia.nl www.@italiaitalia.nl

De Kennismaker Helpt nico@dekennismakergoirle.nl www.dekennismakergoirle.nl

Cantorij St. Jan www.cantorijstjan.nl info@cantorijstjan.nl Sociaal Cultureel Centrum de Deel www.dedeel.nl info@dedeel.nl Parochie de Goede Herder goirlesintjan@parochiedegoedeherder.nl www.parochiedegoedeherder.nl SVMT svmt@wanadoo.nl www.btas.net/svmt

P O L I T IE K CDA Goirle www.goirleriel.cda.nl Lijst Couwenberg www.lijstcouwenberg.nl

Bodystudio Move-it Sporten en afslanken www.bodystudiomove-it.nl www.move-itdieet.nl RondjeGoirle Actueel • Anders • Actief www.rondjegoirle.nl

GE Z O ND H EID S Z O RG - Agonist - - Ludo van Erve Masseur/Reflexzonetherapeut www.agonist.nl

De Parketteur info@deparketteur.nl www.deparketteur.nl Robot Deurtechniek www.robotdeuren.nl info@robotdeuren.nl

Winkelcentrum De Hovel info@dehovelgoirle.nl www.dehovelgoirle.nl

Bibliotheek Goirle goirle@bibliotheekmb.nl www.bibliotheekmb.nl

goirles belang

GbG Primeur info@gbg.nl www.gbg.nl

S. van der Velden Administratieve dienstverlening info@svdv-administratie.nl www.svdv-administratie.nl

verenigingen i n st e ll i n g e n

Ergoform v.o.f. info@ergoform.nl www.ergoform.nl

ISS Computers Hét adres voor particulier en bedrijf. www.isscomputers.nl Steunpunt Vrijwilligerswerk: Wilt u aan de slag als vrijwilliger? Of hebt u als vrijwilliger (-sorganisatie) advies of ondersteuning nodig? Marleen van Esch e-mail: mvanesch@contourtilburg.nl Ingrid Verhoeven e-mail: iverhoeven@contourtilburg.nl Telefoon: 013–5349191, 06–31392867, bgg 013–5434572 Bezoekadres: Th. van Diessenstraat 4, 5051 RK Goirle. Inloopmogelijkheid op maandag en donderdag van 10.00 uur tot 12.30 uur

Smits

C A R C L E A N I N G

robot

deurtechniek

Schellens bakkerij info@Schellens.nl www.Schellens.nl

Dementieconsulent Mária de Vet Zorgcentrum, Th v Diessenstraat 4 5051 RK Goirle Inloopspreekuur op dinsdag van 1314 uur en donderdag van 9-10 uur. Dinsdag en donderdag telefonisch te bereiken op 06 53320973 van 9-17 uur.

Anita Jaspers-Clemens, Gewichtsconsulente gewichtsbegeleiding & advies www.deveranderingtilburg.nl info@deveranderingtilburg.nl Isis verloskundigepraktijk www.verloskundigepraktijkisis.nl Praktijk voor Seksuologie www.praktijkvoorseksuologie.eu Acupunctuur - Tom Centrum voor Traditionele Chinese Geneeskunde www.tcmtom.nl Tangan Alus Wellness Studio Ontspanningsmassage & Voetreflexstudio www.tanganalus.nl tanganalus@hotmail.com

Prikposten van Lijn2.net Prikpost Goirle Thebe, Th. van Diessenstraat 4 Bloedafname op ma t/m vrij. van 08:30 tot 10.00u. Guldenakker, Wittendijk 2 Bloedafname op woensdag van 08:30 tot 10.00u. Prikpost Riel Thebe, Kerkstraat 9, Riel Bloedafname op dinsdag van 09:00 tot 10:00u en donderdag van 08:30 tot 10:00u. Prikpost van het DCT CC Jan van Besouw Goirle Thomas van Diessenstraat 1 iedere werkdag van 8:15 tot 9:00 uur

KORTE KOST In goej boter kunde ôk stikke.

Haaquu. Goir

le


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 25 JANUARI 2012

PAGINA 17

Zeer geslaagde 21e Editie Rabobank Veldtoertocht ‘WTC De Hellen’

Uitslagen RSV St. Antonius Riel Zaterdagavond 14 januari heeft Esmeralda de Groot met haar paard Larramy meegedaan aan een veteranen springwedstrijd in manege het zwarte water in de Mortel. Ze deed er goede zaken want ze was in beide manches en in de barrage foutloos en behaalde hiermee een mooie 2e prijs ! Vrijdagavond 20 januari heeft Tessa de Groot met haar pony Timo meegedaan aan het Hippisch Indoor Oirschot die deze avond ook een ponydressuurwedstrijd voor de klasse Z1 en Z2 organiseerden. De wedstrijd was in handicap, dat wil zeggen dat de twee klassen voor de prijzen waren samengevoegd. Tessa reed een nette proef (in de Z1) en hiermee haalde zij met 229 punten (67,35%) een hele mooie 2e prijs achter een Z2 combinatie.

Biljartvereniging Bojangles Competitie Bandstoten 1ste klasse 17-01-12 Eindpunt 1 – Bojangles 1 Paul v Dien 62 car – Jan v/d Zande 44 car Het was te merken dat Jan een half jaar niet had gebiljart. Paul ging goed van start en bleef scoren. Hierdoor kwam Paul al snel op een flinke voorsprong. Paul maakte 1 serie van 7 car – 2 series van 6 car en 1 van 5 car. Jan maakte 1 serie van 4 car. In de laatste 10 beurten begon Jan weer wat beter te spelen. Paul maakte de partij uit in de 35ste beurt. Jan gaf 23 car toe. Paul v Dien. Gem: 1.771 – Jan v/d Zande. Gem: 0.600

foto: Piet Kuijten De weersvoorspellingen voor het weekend van zaterdag 14 en zondag 15 januari waren uitstekend. Een laatste verkenning van het parcours, 3 dagen voor de 21e editie van de Rabobank Veldtoertocht van ‘WTC De Hellen’ beloofde eveneens veel goeds. Organisator Raymond Jansink in een laatste briefing aan de vrijwilligers die betrokken waren bij de organsatie van de tocht: “We hebben een heerlijke rit kunnen maken in een wonderbaarlijk droge omgeving. Ik durf te voorspellen dat het parcours er aanstaande zondag prachtig bij ligt, waarmee onze gasten op een prima rit worden getrakteerd.” Alle goede voorspellingen kwamen uit: op zondag 15 januari 2102 werd de 21e Editie van de Rabobank Veldtoertocht van ‘WTC De Hellen’ onder nagenoeg perfecte omstandigheden verreden. Zo’n 1100 deelnemers (een absoluut record aantal deelnemers) genoten onder uitstekende weersomstandigheden van een mooi en uitdagend parcours in de bosrijke omgeving tussen Goirle, Hilvarenbeek en Poppel. Meer dan 50 vrijwilligers van WTC De Hellen en hun familieleden hebben meegeholpen om de veldtoertocht succesvol te laten verlopen. Weken voor de tocht werden posters gedrukt en opgehangen, verkeersregelaars benaderd en werd de route talloze keren voorgereden en geperfectioneerd. Op zaterdag, een dag voor de tocht, werd de route uitgepijld en wer-

den de laatste voorbereidingen voor de toertocht getroffen. Op zondag 15 januari waren er veel vrijwilligers al vroeg actief op de start- en finishplaats, controlepunten onderweg, op de parkeerplaatsen voor de auto´s van de deelnemers, de pauzeplaats en op het parcours zelf voor een laatste controle van de route. Op zondag arriveerden al voor 8 uur de eerste fietsers om zich in te schrijven op de startplaats, de sportkantine van voetbalvereniging VOAB in Goirle. Tussen 8 en 10 uur kwamen grote aantallen deelnemers de sportkantine binnen om zich in te schrijven voor een tocht van 35, 45 of 60 kilometer. Het uiteindelijke aantal deelnemers aan deze editie overtrof alle verwachtingen. Daarbij hebben wellicht de goede weersvoorspellingen, positieve ervaringen van deelnemers in voorgaande jaren en de zeer positieve NTFUevaluatie van eerdere edities van de tocht een rol gespeeld. De Rabobank veldtoertocht is het afgelopen jaar door de NTFU beoordeeld met twee sterren. Een citaat uit het evaluatierapport van de NTFU: “Dit is de ‘ultieme’ tocht. Het voorbeeld hoe een twee sterrentocht georganiseerd moet worden”. Een groot compliment voor de organisatoren van de tocht die, ondersteund door alle vrijwilligers, al jaren werken aan een steeds mooiere en beter georganiseerde tocht. Als gevolg van de regenbuien in het begin van januari was de

Nieuws van VV Riel Uitslagen Zaterdag 21 januari Riel A1 – Moerse Boys A2.Afgelast Viola B1 – Riel B1............... 3 – 0 Riel MB1 – Viola MB1......... 1 – 2 Viola C2 – Riel C1............... 1 – 5 Riel D1 – Viola D1.............. 0 – 2 Riel D2 – Ulicoten D1......... 3 – 3 Riel E1 – Viola E1................ 8 – 3 Viola E2 – Riel E2.............. 2 – 13 Riel E3 – Viola E3................ 3 – 4 Viola F1 – Riel F1................ 5 – 0 Riel F2 – Viola F2................ 5 – 1 Viola F3 – Riel F3................ 1 – 6 Riel F4 – SVG F2................. 0 – 9 Zondag 22 januari Riel – Nordea 2–1 Riel DA1 – VOAB DA1

Afgelast

Programma Donderdag 26 januari 20.00 uur Riel – Neerlandia ’31

Zaterdag 28 januari 13.00 uur Riel A1 training 14.45 uur Sarto B3 – Riel B1 14.30 uur Riel MB1 – De Raven MB1 13.00 uur Riel C1 – VCB C1G 10.00 uur Uno Animo D1 – Riel D1 11.30 uur Riel D2G – Zigo D4 09.45 uur TSV Gudok E2 – Riel E1 10.00 uur Baardwijk E2 – Riel E2 10.00 uur Riel E3 – Audacia E5 11.15 uur Riel F1 – Were Di F2 09.00 uur Hilvaria F6 – Riel F2 09.00 uur SV Reeshof F9 – Riel F3 11.15 uur Riel F4 – EDN ’56 F3 Zondag 29 januari 12.00 uur Riel – Nevelo 1/2 12.00 uur Chaam 2 – Riel 2 10.00 uur Riel 5 – SVSOS 4 10.00 uur Baronie DA2 – Riel DA1

ondergrond op sommige plaatsen nat, waardoor het parcours uitdagend te noemen was. De variatie in het parcours, soms modderig, vaak technisch en dan weer zeer snel, en de afwisseling in landschappen, die er in de januari-zon prachtig bijlagen, werd door de deelnemers zeer gewaardeerd. Halverwege de tocht werd gretig gebruik gemaakt van de aangeboden soep, thee en koeken op de pauzeplaats. Bij terugkomst in de kantine van VOAB was er gelegenheid tot het afspuiten van de fiets, om te douchen en om onder het genot van een drankje uit te blazen en na te genieten van een mooie tocht. Verschillende gelukkige winnaars konden hun prijs uit de tombola ophalen. Dankzij de ondersteuning van onze sponsoren, voetbalvereniging VOAB, landeigenaren en particulieren en alle vrijwilligers van WTC de Hellen en veel van hun familieleden kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd evenement. Wie nog wil nagenieten van deze tocht kan terecht op de website van WTC De Hellen (www.wtcdehellen.nl) voor een uitgebreid fotoverslag. De 22e editie van de veldtoertocht is reeds vastgesteld op zondag 13 Januari 2013. Er zullen ook voor deze 22e editie weer aantrekkelijke en uitdagende routes worden uitgezet waarbij we zo goed mogelijk zullen proberen in te spelen op de behoeften van de grote aantallen deelnemers aan de tocht.

Elbert Hazeleger 37 car – Antoon v Beurden 35 car Elbert maakte niet al teveel poedels en scoorde goed. Antoon daar en tegen begon met poedels en eindigde met poedels. Albert maakte 1 serie van 9 en 2 series van 5. Antoon kwam niet verder dan 1 serie van 4 car. In de 30ste beurt maakte Elbert de partij uit. Antoon gaf 15 car toe. Elbert Hazeleger. Gem: 1.233 – Antoon v Beurden. Gem: 0.666 Harrie Schilders 34 car – Jac Swinkels 33 car Beide spelers speelde een redelijke partij. Harrie nam in de 11de beurt een voorsprong. Jac bleef hem redelijk goed volgen maar bleef op een kleine achterstand. Harrie maakte 4 series van 3 car. Jac maakte 1 serie van 5 car. Harrie maakte de partij uit in de 34ste beurt. Jac gaf 2 car toe. Harrie Schilders. Gem: 1.000 – Jac Swinkels. Gem: 0.911 Leo v Kolsteren 30 car – Frans Schellekens 25 car Frans maakte teveel poedels en kon geen serie uit zijn keu krijgen. Leo was niet te stoppen en maakte maar 3 poedels over gehele partij. Leo maakte 1 serie van 11 car. Een zeer korte partij en een duidelijke winst voor Leo. In de 17de beurt maakte Leo de partij uit. Frans gaf 17 car toe. Leo v Kolsteren. Gem: 1.764 – Frans Schellekens. Gem: 0. 470 Eindpunt 1 proficiat met de 10 punten Jantileke&Guusje

Dames GHV boeken belangrijke overwinning De dames van GHV hebben afgelopen weekend een belangrijke overwinning geboekt. In sporthal de Wissel werd er met 23 – 19 (rust 11-8) gewonnen van Groene Ster 2 uit Zevenbergen. De dames hadden nog wat recht te zetten na het onnodig verlies in de uitwedstrijd tegen Groene Ster. Zeer voortvarend en met veel druk werd de wedstrijd begonnen. Onder aanvoering van een uitstekend keepende Maartje van Seeters scoorde GHV er lustig op los. Voordat Groene Ster wist wat ze overkwam stond er al een 7 – 1 stand op het bord. Hierna slopen er slordigheden in het spel van GHV. Vooral verdedigend lieten de dames wat steken vallen. Hierdoor kon Groene Ster terug komen in de wedstrijd. Met de rust stond er een 11 – 8 stand op het bord. Na de rust wist Groene Ster nog verder aan te klampen en zij kwamen terug tot 12 – 11. Enkele knappe reddingen van keepster Linda vd Bruggen, die na een langdurige blessure weer van de partij was, gaven GHV weer zelfvertrouwen. Eline Wellens en Geertje van Gestel scoorden voor GHV. Het gat met Groene Ster werd weer groter, 16 – 13. Bij deze stand werd Laura Schraven tijdens een snelle tegenaanval door de keepster van Groene Ster onderuit gelopen. Deze werd door de scheidsrechter met een rode kaart van het veld gestuurd. De dames liepen daarna uit naar 23 – 16. Groene Ster kreeg nog 3x gelegenheid om te scoren, maar de punten bleven ditmaal in Goirle. Eindstand 23 – 19. Scores: Geertje van Gestel 8x, Laura Schraven 6x, Sanne Paenen 3x, Eline Wellens 3x, Kim de Brou-

wer 1x, Wendy Kolsteren 1x en Cissy Wellens 1x. Uitslagen 21 januari 2012 Gemengde Jeugd D1: GHV D1 – Internos D1.........2-16 Meisjes Jeugd B1: GHV B1 – HVM B3...............11-8 Gemengde Jeugd C2: GHV C2 – De Vlinders C1....21-1 Gemengde Jeugd C1: GHV C1 – Delta Sport C1.....22-2 Uitslagen 22 januari 2012 Dames Senioren: GHV 1 – Groene Ster 2......23-18 Heren Senioren 1: GHV 1 – Apollo 1...............26-22 Programma 26 januari 2012 DOL-dames: GHV - Desk Aanvang: 21.00 uur – Sporthal de Wissel Programma 29 januari 2012 Gemengde Jeugd D1: Desk D1 – GHV D1 Aanvang: 10.00 uur Sporthal de Wetering te Loon op Zand Gemengde Jeugd C1: Delta Sport C1 – GHV C1 Aanvang: 11.15 uur Sporthal Onderdak te Zierikzee Meisjes Jeugd B1: Taxandria B1 – GHV B1 Aanvang: 13.20 uur Sporthal de Leye te Oisterwijk Heren Senioren 1: Desk 1 – GHV 1 Aanvang: 14.30 uur Sporthal de Wetering te Loon op Zand Dames Jeugd A1: Mixed-Up A2 – GHV A1 Aanvang: 14.50 uur Sporthal Driedorp te Wagenberg


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 25 JANUARI 2012

PAGINA 18


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 25 JANUARI 2012

PAGINA 19

Let’s stick together…..bij MHC GOIRLE Commentaar Voorzitter Bas Tooten op Vandalisme; we gaan er strenger draagvlak in politiek Goirle voor renovatieplannen tegen op treden. Vandalen gaan betalen!

Heeft u het al zien hangen? Het heeft even geduurd maar nu is het er: een nieuw en geactualiseerd ‘urgentiebord’. Het oude bord bevatte een aantal achterhaalde zaken en namen en nummers van mensen die inmiddels niet meer actief zijn op de club.

Na een aantal nieuwe gevallen van vandalisme is voor MHC Goirle de maat vol. Wij kunnen niet blijven toekijken hoe steeds weer onze eigendommen, waar we met zijn allen contributie voor hebben betaald, worden vernield. Er dringen zich maatregelen op. Afgelopen weken deden er zich op de sportvelden van MHC opnieuw een aantal incidenten voor en moesten we constateren dat er toch wel veel vernielingen plaatsvinden en dat ons terrein aan het verloederen is door veel rondslingerende rommel. Een korte opsomming:rode buizen (aangeschaft met vorig jaar opgehaald Grote Club actie geld) in stukken gesneden; ramen worden ingegooid; terrastafel compleet gesloopt; hekwerk naast ingang poort vernield om toch maar binnen te komen; kaarsvet over het terras en peuken en ander rommel zoals pakjes/flessen ‘all over the place’.   Voor de goede orde nog even de afspraken die wij als MHC leden onder elkaar hebben gemaakt: Als de poort dicht is, is er geen hockey, en kun je dus niet op het terrein.  Het is niet toegestaan, zowel voor leden als voor niet-leden, het sportcomplex te betreden buiten openingstijden, met uitzondering van sleutelhouders. Weet wel dat als de poort dicht is, het bord ‘verboden voor onbevoegden’ van toepassing is. Iedereen, zowel, verenigingslid als bezoeker etc., draagt zorg voor het in goede en nette staat houden van ons sportcomplex. Deponeer afval in de daarvoor bestemde afvalbakken. Corrigeer je medeleden of andere bezoekers in het geval ‘gedragsregels’ overtreden worden. Auto’s, fietsen en brommers/scooters dienen op ons sportpark op de daarvoor bestemde plaatsen gestald te worden (en dus niet voor het hek bij de ingang). Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor hun kinderen, o.a. spelend op ons terrein. Houd de club schoon, en zorg ervoor dat alles heel blijft! Zie je iets waarvan je denkt dit hoort niet maak er melding van. Als de kosten stijgen voor de club zal de contributie omhoog moeten, en daar zit niemand op te wachten!

Het vernieuwde bord geeft op een duidelijkere manier aanwijzingen wat te doen bij noodgevallen. Uiteraard belangrijke telefoonnummers en namen van verantwoordelijken bij calamiteiten maar ook hoe te handelen bij blessures, instructies bij brand of ernstig ongeval, wat te doen indien hulpdiensten bij de kunstgrasvelden moeten komen en hoe te handelen bij hartfalen etc. Het bord is bovendien op meerdere plaatsen gepositioneerd. Leest u ze ook eens; better safe than sorry!

Bij opzettelijke vernieling en/of beschadiging van eigendommen van de vereniging en/of derden, zullen passende maatregelen worden genomen. De schade zal hoe dan ook worden verhaald op desbetreffende perso(o)n(en). Bij minderjarigen zullen de ouders/verzorgers te allen tijden aansprakelijk worden gesteld. Van de vernieling zullen foto’s worden gemaakt om verhaal mogelijk te maken. Bij vernieling zal aangifte bij de politie worden gedaan, indien dit nodig is.

U hebt het ongetwijfeld allemaal gelezen in het Brabants Dagblad: er is unaniem draagvlak voor de voorgenomen plannen met betrekking tot de renovatie van het sportpark. Op 31 januari aanstaande wordt een en ander door de gemeenteraad ‘afgehamerd’. Goed nieuws dus voor MHC Goirle. Als voorzitter ben ik enorm trots over het resultaat wat is behaald in goed overleg met alle andere betrokken sportclubs. We hadden als MHC noodzakelijkerwijs behoefte aan vernieuwing van veld 1 en veld 2. Dus het was nu of nooit om ons daar sterk voor te maken. Alle moeite is beloond. Het  totaal bedrag voor renovatie was niet hoog, maar creatief zijn en met  geven en nemen zijn we er toch uitgekomen. VOAB en GSBW heb-

ben hun kunstgras gekregen, alsmede opwaardering van hun huidige grasvelden. Wij hebben als club ingezet op semi-watervelden en deze ook gekregen. De aanleg van semi watervelden zal de club ook qua aanzien doen groeien in de regio. En wat natuurlijk ook zeer belangrijk is...er zal een nieuw soort hockey gespeeld gaan worden. Nu het funkey hockey, voor de zeer jonge jeugd gaat beginnen is dit natuurlijk een groot voordeel voor de beginnende leden. Die kennen straks geen zandkunstgras meer... Ook de renovatie van het clubhuis is natuurlijk een aanwinst: kleedkamers worden aangepakt (hoeven we ons eindelijk niet meer te schamen voor onze bezoekende teams)...de technisch installatie (douches legionella vrij!), berging...etc. Na deze renovatie kunnen we er weer voor 10

tot 15 jaar tegenaan. Dit alles zal echter niet gerealiseerd kunnen worden als we er ook als club niet aan bijdragen. We zullen dus als leden ook nog aan de bak moeten. bestuur komt binnenkort met initiatieven om de financiën verder aan te vullen.  

Nieuw calamiteitenbord


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 25 JANUARI 2012

PAGINA 20

JAM Security heeft ruime ervaring op het gebied van beveiligingen van terreinen, panden en goederen. Het servicepakket omvat diensten en installaties van een klein object zoals een particuliere woning tot het beveiligen van een industriegebied.

ca r

na

va

l

20 12

Ze zijn er weer! Kaartjes voor het

Duvelfist

zaterdag 18 februari vanaf 21.00 uur

Postbus 275 5050 AG Goirle

TEL. 013 - 5303675

WWW.JAMSECURITY.NL

Ben er snel bij want op=op

5

JAAR

Rielseweg 861 • 5032 SB Tilburg • T 013-5181238 I www.decommanderie.nl Voor verrassende tuinontwerpen, maar ook voor advies, aanleg, onderhoud en de verzorging van uw tuin. Ad Laurijssen, St. Jansstraat 15, Alphen, tel. 0135082376 of 06-20005282 LET OP LET OP LET OP GOOLSE MERT GOIRLE Elke zaterdag markt van 9 tot 4 uur. Tevens nog kramen te huur. Info: 0650455588 of 013-5341400. Tot ziens aan de Zandschelstraat te Goirle. www.goolsemert.nl Auto’s te koop gevraagd met RDW vrijwaring, ook bussen, kleine vrachtwagens, ook ‘s avonds tel 06-54294952 www.trommelenautos.nl

Exclusieve lampen uit Indonesië, handgemaakt, groot ass. scherpe prijzen. Bekijken na tel. afspraak. 5181744

DRUKWERK Zéér scherpe prijzen? www.drukkertilburg.nl

Vakantie boeken? Desiree Schepens: VakantieXperts mobiel. Tel. 013-5301036 www.desitravel.nl

GOOLTJESBON

HET HELE JAAR RECREEREN!!! PRACHTIGE EN PERFECT ONDERHOUDEN STA-CARAVAN (CHALETMODEL)! ONDERHOUDSARME KUNSTSTOF PANELEN! VAN EERSTE EIGENAAR! IN ORIGINELE STAAT! ROYALE WOONKAMER VAN 30M²! COMPLETE KEUKEN! TWEE SLAAPKAMERS! COMPLETE BADKAMER! HET GEHEEL IS GESTOFFEERD EN GEMEUBILEERD DUS… INSTAPKLAAR! TUINHUISJE MET ALLE TOEBEHOREN! BOSRIJK PARK! VISSEN! WANDELEN! FIETSEN! VASTE TELEFOON EN BRIEVENBUS! PRIJS: € 11.950,- FINANCIERING MOGELIJK! BEZICHTIGING? TELEFOON: 013-5182866 OF 06-51551577

Plaatsen in GB:

voor geadresseerde postbezorging op

Dinsdag en Vrijdag bij u in de wijk (min leeftijd 16 jaar)

Heeft u een paar uur over om wat extra’s bij te verdienen, neem dan telefonisch contact met ons op. tel. 073-5341349 of email: info@maildmb.nl bellen op maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur Te Huur Heteluchtverwarmers propaan – elektrisch. Bouwdrogers alle capaciteiten en prijzen. Van Enschot Alphen, Tel. 013-5081908 VOOR LEDERWARENREPARATIES EN RITSEN IN LEDEREN KLEDING: VERKOOIJEN LEDERWAREN TILBURG, KRAAIVENSTRAAT 23-04, Tel. 06-18941008 Erkend

beveiligingsbedrijf

2 12 22 32 43 3 13 23 33 44 4 14 24 34 45

GRAFISCH BURO GOIRLE, DE HOVEL 46, 5051 NR Goirle of POSTBUS 173, 5050 AD GOIRLE

4 5 6 7 8 9 10

• Elektronische en bouwkundige beveiliging

5 15 25 35 46

6 16 26 36 47

• Inspecties en onderhoud

3

Naam:_ _______________________________ Woonplaats:_ __________________________________ Adres:_ _______________________________ Telefoon:______________________________________

OF VUL DE BON IN OP WWW.GOIRLESBELANG.NL

Postbezorgers

1 11 21 31 42

De opgave moet uiterlijk maandag 18.00 uur in ons bezit zijn. De bon kunt u zenden aan onderstaand adres incl. het verschuldigde bedrag.

 3,00  4,00  5,00  6,00  7,00  8,00  9,00  10,00

zoekt:

Actueel@Anders@Actief www.rondjegoirle.nl

NR:

Uw gooltjes kunt u bij kontante betaling opgeven bij ons kontakt-adres, met onderstaande bon kunt u ze ook schriftelijk doorgeven. Ook kunt u de bon invullen op onze website: www.goirlesbelang.nl Wilt u de bon duidelijk invullen? Achter elk woord één hokje open laten; elke punt of komma is ook een hokje. Voor brieven onder nummer betaalt u  5,00 extra. Voor Gooltjes met afbeelding betaalt u  5,00 extra. Voor Gooltjes op factuur betaalt u  5,00 administratiekosten.

Mail Distributie Midden Brabant

7 17 27 37 48 8 18 28 38 49 9 19 29 39 50

volgens VKRI en PKVW volgens NEN1010 en NEN 3140

• Data installaties

Nu ook voor levering, onderhoud en inspectie van o.a. brandblussers en brandhaspels

10 20 30 40 51 41 52 Betaald €________

Tel: 013 - 530 3227 • E-mail: info@bssg.nl www.bssg.nl


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 25 JANUARI 2012

PAGINA 21

G.S.B.W. Nieuws Extra ledenvergadering i.v.m. renovatie sportpark

Always there for you

Maandag 30 januari Op dinsdag 31 januari zal de gemeenteraad over de voorstellen gaan vergaderen. Wij willen u vooraf volledig op de hoogte brengen m.b.t de B&W voorstellen aan de gemeenteraad. Er zijn in deze

Extra info Renovatie sportpark Op maandag 30 januari hebben we een speciale ledenvergadering om de renovatie en de (financiële) gevolgen van ons sportpark met de leden te bespreken. Deze ledenvergadering is volgens onze statuten alleen toegankelijk voor leden van de vereniging van 18 jaar en ouder. We geven nu alvast wat meer achtergrondinformatie over de renovatie zodat ook de ouders van onze jeugdleden weten wat er speelt. In 2009 bestond nog het idee om een groot nieuw sportpark te gaan maken in het Rielse kwadrant. Het huidige sportpark zou dan plaats gaan maken voor nieuwbouw en met het geld dat daaruit gegeneerd zou worden het nieuwe sportpark met alles erop en eraan. Verschillende werksessies met de gemeente en de betrokken verenigingen werden er gehouden en het plan kreeg steeds meer vorm. Het leek te mooi om waar te zijn en dat was het dus ook. De crisis sloeg toe en de woningmarkt stortte in samen met onze mooie dromen. Oud-voorzitter Sjef Verhoeven in de tussentijd wethouder geworden in Goirle moest in 2010 noodgedwongen samen met zijn collega’s van B&W Goirle de stekker halen uit het nieuwbouwplan. Het deed zeer bij het college van B&W met 2 wethouders die bij beide Goirlese voetbalverenigingen actief waren als voorzitter.

Lauwdag bij de Blauwwituilen

Afgelopen zondag kon men in de bouwhal van Ballefruttersgat al een voorproefje nemen op de carnavalsopstoet, waaraan ook de Blauwwituilen weer mee doen. Dit jaar wordt er door de Blauwwituilen weer volop gesleuteld aan maar liefst 2 wagens, 1 voor de groten en voor de jeugd. De prins van Goirle en zijn raad waren natuurlijk ook aanwezig om te zien hoe de diverse carnavalsverenigingen aan hun 4 gorte wagens aan het bouwen waren. Het werd onder het genot van een drankje een gezellige middag met afwisselend muziek en een blaaskapel alles verzorgd door AllInOneParty.

Programma

Jeugd Zaterdag 28 Januari GSBW A1 is nog vrij................................................................. GSBW B1 - Hilvaria B1.......................................... 12:30/11:30 GSBW B2 - SC Olympus B1................................... 14:30/13:30 GSBW B3 - DOSL B2.............................................. 12:45/12:15 Helvoirt C1 - GSBW C1.......................................... 13:00/11:45 GSBW C2 - NOAD C3............................................. 13:00/12:30 GSBW D1 - SC ‘t Zand D3..................................... 09:30/08:45 TSV Gudok D3 - GSBW D2.................................... 12:15/11:15 GSBW D3 - WSC D7.............................................. 09:30/09:00 SC ‘t Zand E2 - GSBW E1...................................... 08:45/07:45 GSBW E2 - ZIGO E6............................................... 10:45/10:15 Nevelo E2 - GSBW E3............................................ 10:45/09:45 SVSSS E6 - GSBW E4............................................. 09:00/08:00 GSBW E5 - Tuldania E2.......................................... 10:45/10:15 GSBW F1 - Taxandria F1........................................ 11:45/11:15 GSBW F2 - ZIGO F2............................................... 11:45/11:15 GSBW F3 - DESK F9.............................................. 11:45/11:15 GSBW F4 - TSV Gudok F12.................................... 11:45/11:15 Hilvaria F12 - GSBW F5......................................... 10:00/09:00 GSBW JG1 - Rhelico JG2....................................... 14:30/13:30 Bergeijk MB1 - GSBW MB1.................................... 14:45/13:15 Gilze MC1 - GSBW MC1......................................... 13:00/12:00 GSBW MD1 - RKDVC MD1.................................... 09:30/09:00 GSBW MD2 - Uno Animo MD1.............................. 10:45/10:15 Kabouteruurtje in de Vendelier.............................. 11:00/10:45 Senioren Zaterdag 28 Januari GSBW Za2 - SC Olympus 2.................................... 14:30/13:45 Zondag 29 Januari GSBW 1 - Vlijmense Boys 1............................................. 13:00 Vlijmense Boys 2 - GSBW 2............................................. 12:00 Oirschot Vooruit 3 - GSBW 3................................. 12:00/11:00 GSBW 4 - Nevelo 8................................................ 12:00/11:15 Viola 3 - GSBW 5................................................... 11:00/10:00 EDN’56 3 - GSBW 6............................................... 10:00/09:00 GSBW 7 - Uno Animo 6......................................... 12:00/11:15 Blauw Wit 81 5 - GSBW 8...................................... 10:00/09:00 GSBW DA1 - Berkdijk DA1.................................... 10:00/09:00

Uitslagen

Senioren Zondag 22 Januari SCO 2 - GSBW 2 ..................................................................... Nevelo 3 - GSBW 3 ................................................................. GSBW 4 - Taxandria 3........................................................1 - 1 GSBW 5 - SVSSS 6.............................................................3 - 4 NOAD 9 - GSBW 7........................................................ afgelast GSBW 8 - Gloria UC 6........................................................1 - 3 GSBW Da 1 - Baronie Da 2 . .................................................. Zaterdag 21 Januari GSBW Za2 - SSC’55 4........................................................2 - 4 Jeugd Zaterdag 21 Januari Advendo A1 - GSBW A1............................................... afgelast Veerse Boys B1 - GSBW B1................................................3 - 3 GSBW B2 - EDN’56 B1.......................................................4 - 2 Jan van Arckel B2 - GSBW B3...................................... afgelast Audacia C1 - GSBW C1................................................. afgelast DESK C4 - GSBW C2..........................................................3 - 6 GSBW D1 - Veerse Boys D1...............................................5 - 2 GSBW D2 - DESK D3.........................................................1 - 5 GSBW D3 - SV Reeshof D6................................................1 - 6 SVSSS E1 - GSBW E1.........................................................1 - 0 Jong Brabant E3 - GSBW E2......................................... afgelast GSBW E3 - Longa E3.......................................................11 - 4 DESK E6 - GSBW E4..........................................................1 - 3 GSBW E5 - Jong Brabant E8..............................................4 - 5 Beerse Boys F1 - GSBW F1................................................4 - 1 GSBW F2 - TSV Gudok F3 ................................................1 - 6 SV Reeshof F7 - GSBW F3.................................................3 - 3 GSBW F4 - Beerse Boys F4................................................5 - 7 TSV Gudok F12 - GSBW F5..............................................13 - 0 Blauw Wit’81 MB1 - GSBW MB1........................................1 - 1 GSBW MC1 - TSV Gudok MC1...........................................4 - 0 Viola MD1 - GSBW MD1....................................................0 - 3 TSV Gudok ME1 - GSBW MD2...........................................2 - 2

voorstellen ook nog enkele voorwaarden gesteld aan onze vereniging en wij vinden het belangrijk om u ook hier van in kennis te stellen. De vergadering (maandag 30 januari) begint om 20.00 uur. Wij rekenen op uw aanwezigheid.

Een nieuw budget moest nu worden gecreëerd om het huidige sportpark op te knappen. Met veel moeite werd er een budget gevonden van zo’n 2,5 miljoen euro om het sportpark op te knappen. Ruim 1 jaar lang werd er door de gemeente samen met een extern adviesbureau het achterstallige onderhoud en de mogelijkheden van verbetering onderzocht. De verenigingen hadden ondertussen kunnen aangeven wat hun zij voor wensen hadden. Onze vereniging had als wens 2 kunstgrasvelden op gegeven. In oktober 2010 waren er opnieuw werksessies met de betrokken verenigingen en werden alle wensen bij elkaar gevoegd. Al snel werd duidelijk dat al die wensen niet binnen het beschikbare budget paste. De gemeente kwam met het tegenvoorstel om i.p.v 2 kunstgrasvelden 2 mastergrassvelden aan te schaffen. Ook bekend als hybride velden, een vorm waarin tussen het kunstgras gewoon gras wordt gezaaid. Het leek een goed alternatief totdat we bij 2 verenigingen gingen kijken en schrokken van de toestand van de velden en de ervaringen van de sporters op de velden. Geen gras meer op het veld, waardoor er alleen een harde kunstgrasmat over bleef waarop het zeer onaangenaam sporten was. M.n. de slechte toestand van de velden (er konden zelfs geen lijnen meer op gezet worden) in een periode waarin onze gewone grasvelden nog uitermate goed waren schrok ons erg af. De negatieve verhalen van de sporters zelf gaven de doorslag. Dit leek ideaal maar de praktijk wees dus compleet anders uit. Ook werd in deze periode een bezoek gebracht aan VV Gestel om de LED-verlichting die daar op de velden is aangebracht te aanschouwen. Duurzaamheid was nl. één van de wensen die de gemeenteraad aan het renovatieproject had meegegeven en LEDverlichting voldoet aan die duurzaamheidwens. Alle aanwezigen waren van mening dat de LED-verlichting naast energie-besparing ook andere voordelen met zich meebrengt. Het snel aan en uitschakelen van de verlichting op delen van het trainingsveld is er daar een van. De verlichting was bovendien uitstekend al is evolutie van LED-verlichting nog niet ten einde. De gemeente had ondertussen pogingen ondernomen om de BTW (19%) op de renovatie terug te kunnen krijgen. Dit is mogelijk

maar daardoor moet de huur van de sportvelden plaats maken voor een gebruikersvergoeding, waardoor de ‘huur’ van de sportaccommodatie met 6% zou stijgen. Maar die 19% op een bedrag van 2,5 miljoen geft toch bijna 0,5 miljoen extra om te besteden. Nog steeds was het niet mogelijk om voor het budget de verenigingen te voorzien van kunstgrasvelden, omdat een zeer groot deel van de renovatie gereserveerd moest worden voor de kleedkamers, m.n. voor de kleedkamers van GSBW is een substantieel bedrag gereserveerd. De kunstgrasvelden zouden alleen mogelijk worden als de clubs een deel bij zouden dragen aan de kunstgrasvelden. De clubs zagen geen andere uitweg dan hiermee in principe akkoord te gaan.

Plaats waar nieuw sportpark zou moeten komen.

Na 6 weken intensief overleg met de gemeente en de be- Een eerste schets van het betrokken verenigingen waren oogde sportpark de clubs er uit. Het college van B&W van Goirle nam het gezamenlijke voorstel van de clubs bijna geheel over en dat betekent dat er voor GSBW en VOAB ieder 1 kunstgrasveld en voor MHC 2 semi-watervelden op de rol staan. De noodzaak voor de voetbalclubs voor een kunstgrasveld was nl. hoog. Om op Het concept lijkt goed, maar de sportief vlak mee te kunnen praktijk wijst anders uit blijven doen restte de club niets anders. De vele afgelastingen van trainingen en wedstrijden in de voorbije seizoenen maken verder een kunstgrasveld ook onmisbaar. Dit kunstgrasveld zal door alle leden van de club worden gebruikt. Het wekelijkse trainingsschema zal zo worden aangepast dat alle teams de helft van hun trainingen op het kunstgrasveld zullen uitvoeren. Ook zal bij het wedstrijdschema ervoor gezorgd dat er een gelijkwaardige verdeling komt m.b.t. het spelen van wedstrijden op het kunstgrasveld. Ook de overige grasvelden zullen de komende jaren sterk verbeterd gaan worden, zo zal er een automatische beregeningsinstallatie op de velden komen. Om de kosten te drukken zullen wij wel het 0.8 veld (trainingsveld 2) inleveren. De gemeente wil verder nog met de club in onderhandeling over de privatisering van het clubhuis. Wat hiervan de gevolgen zijn is ons op dit moment nog niet bekend. Het is in ieder geval duidelijk dat de renovatie van het sportpark onvermijdelijk tot een contributieverhoging gaat leiden. Het bestuur zal er alles aan doen om de verhoging zo minimaal mogelijk te laten zijn.

5 Gouden tips voor gedrag langs de lijn Langs de lijn gaat het er af en toe fel aan toe. Op zich niets mis mee, maar laat a.u.b. de kinderen genieten. Om met SIRE te spreken: laat maandag tot en met vrijdag op zaterdag thuis. Geef kinderen hun spelvreugde terug. Hieronder enkele gouden tips afkomstig van TISCHA NEVE, kinderpsychologe en opvoedkundige (www.grootenklein.nl). 1. PLEZIER GAAT VOOR PRESTEREN! In plaats van ‘heb je gewonnen’ en ‘heb je gescoord?’ kun je ook vragen: ‘was het leuk’ en ‘hoe ging het?’ Zo haal je de nadruk van het presteren af en leer

je kinderen dat plezier voorop staat. Vanuit plezier voor een sport gaat een kind presteren naar kunnen. 2. MOEDIG AAN, MAAR COACH NIET MEE Aanwijzingen geven is verwarrend en afleidend. Hoe goed bedoeld ook, als ouder je kind vanaf de kant coachen en vertellen wat hij moet doen is geen goed idee. Als er een coach is maakt die afspraken met het team en die kunnen anders zijn dan dat wat jij roept. Daarnaast kan het je kind uit zijn spel halen of er voor zorgen dat hij zijn zelfvertrouwen kwijtraakt. Zeker als dat wat je roept negatief is.....

Vriendenloterij Speelt U al mee voor GSBW in de vriendenloterij. Je kan zelfs je vrienden laten meedelen in je prijzen. Voor slechts 10 euro maakt u en uw vrienden kans op mooie prijzen, bovendien steunt u er uw club mee. Voor meer info zie onze website.

3. MOEDIG ALLE KINDEREN AAN, NIET ALLEEN DIE VAN JEZELF! Niet alle ouders zijn er bij of kunnen erbij zijn. Als iedereen die er staat het hele team aanmoedigt is dat wel zo leuk voor allemaal. 4. GEEF ZELF HET GOEDE VOORBEELD Houd je mond tegen de scheidsrechter. Soms moeilijk maar echt een must: bemoei je niet met de arbitrage! Soms zit het mee en soms tegen, dat hoort bij de sport en wij zijn er om onze kinderen te laten zien en zo te leren dat een scheidsrechter zijn best doet en dat we daar

met respect mee om moeten gaan. 5. LAAT JE KIND ZIJN OF HAAR SPORTZELF BELEVEN Zelf het eerste nooit gehaald en is nu je missie dat je kind het wel haalt? Of wil je dolgraag dat de sporttalenten van je kind tot uiting komen? Allemaal heel logisch en prima zolang je die wensen en ambities voor jezelf houdt. Laat je kind zelf aangeven en de leiding nemen in hoe intensief en hoog het wil sporten. Dan beleeft het echt plezier aan zijn sport! Meer informatie: www.grootenklein.nl.

Kaboutervoetbal in sporthal de Vendelier

A.s. zaterdag staat er weer een kaboutervoetbaluurtje op het programma. In de wintermaanden (januari en februari) wordt het kabouteruurtje in sporthal de Vendelier gehouden. Elke 2 weken komen de 4- en 5-jarigen kinderen aan bod bij GSBW. Op speelse wijze worden de beginselen van het mooie voetbalspelletje aan de kinderen bijgebracht. Voor meer informatie kunt U op onze site terecht onder het kopje Jeugd->Kaboutervoetbal. Voor persoonlijke informatie kunt U terecht bij Ingrid van Loon (tel. 013 -534 02 74).


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 25 JANUARI 2012

PAGINA 22

Nieuwsbrief RZG vervolgt met Serie A en B speelronden in de Serie A en B zijn er nog 5 teams KBO afd. Riel Nadie 2beide wedstrijden wisten te winnen. Jonckers won

Nieuwe clubkampioen bij Handboogsportvereniging St. Sebastiaan

Contributie 2012 Rond half februari zal Uw contributie van € 20,50 -als U de KBO hiervoor hebt gemachtigd via automatische incasso- van Uw bankrekening worden afgeschreven. De leden, die geen machtiging hebben gegeven, krijgen de contributie-nota op 22 februari tegelijk met “Ons”-magazine. Veel leden betalen al via de automatische incasso. Dit bespaart veel werk voor onze penningmeester. Zou U hiervoor óók kiezen, dan kunt U kontakt opnemen met onze penningmeester Dhr Alphons van Gestel tel. 013 – 518 15 98

Zaterdag 21 januari 2012 werd op de binnenbanen van Handboogsportvereniging St. Sebastiaan het jaarlijkse clubkampioenschap geschoten. Het jaar 20101 waarin de Handboogsportvereniging 192 jaar bestond, werd hiermee afgesloten. Op een afstand van 18 meter werden 30 tellende pijlen geschoten, waarbij maximaal 300 punten behaald kunnen worden. Nadat de scores van deze 30 pijlen bekend waren, gingen de 16 hoogst geëindigde schutters door naar de finalerondes, waarbij telkens nog eens 5 pijlen werden geschoten. De einduitslag in de recurveklasse was als volgt. Achter de totaaluitslagen staan de punten vermeld die de handboogsporters schoten in de finalerondes: 1. Joris van Enschot 2. Frank van Berkel 3. Pepijn van Enschot 4. Stijn Koijen 5. Marius van Puijenbroek 6. Ton van Diesen 7. Erwin de Kok 8. Hans de Bruijn 9. Gert Blokland 10. Robert-Jan Merkx 11. Nico Doornbos 12. Wil van de Zanden 13. Cor Vet 14. Eliane Collumbien 15. Hans Fonken 16. Peter de Beer 17. Leo Klaassen

274 255 275 271 264 256 266 261 253 265 242 231 207 252 185 151 54

Joris van Enschot bereikte na een zeer spannende finale de eerste plaats en werd gehuldigd als clubkampioen 2011. Uiteraard mocht Joris een verdiende wisselbeker, een beker voor de eerste plaats van het eerste zestal en een boeket bloemen in ontvangst nemen. Op de tweede plaats eindigde Frank van Berkel en Pepijn van Enschot werd derde. En om iedereen de kans te geven ook met een beker naar huis te gaan mochten de schutters, die geëindigd waren als eerste van een volgend zestal, ook een beker in ontvangst nemen: Erwin de Kok en Cor Vet. In de compoundklasse waren de uitslagen als volgt: 1. Ad van Vught 283 44 2. Marc de Laat 285 37 3. Hans van Hest 277 4. Toon van Boxel 270 Kampioen in de compoundklasse werd dus Ad van Vught, ook hij mocht een wisselbeker, een beker voor de eerste plaats van het eerste zestal en een boeket bloemen in ontvangst nemen. Tweede en derde werden resp. Marc de Laat en Hans van Hest. In de klasse junioren namen maar liefst 15 jeugdschutters deel:Lars Janssen 1. 243 Bram Doornbos 233 Ruben van de Zanden 231 Luc Huijgevoort 217 Jelle Schräder 201 Jeroen Vos 194 Hugo de Laat 184 Dave Hultermans 150 Gabriel Wagenberg 146 Nine van Weert 145 Merle Doornbos 124 Tom van Küringen 108 Xander Leijs 106 Stefano Wessels 97 Yan Moll16

47 43 46 43 43 46 43 46 43 42 37 37 34 30 26

47 44 48 49 42 41 40 36

46 47 46 42

44 37

Lars Janssens werd in de klasse junioren voor de tweede achtereenvolgende keer kampioen en mocht een verdiende beker en een boeket bloemen voor de behaalde 1e plaats in ontvangst nemen. En ook in deze klasse kregen de winnaars van het 2e en 3e zestal een beker uitgereikt: Hugo de Laat en Xander Leijs. Voor alle jeugdige schutters was een aandenken beschikbaar gesteld. St. Sebastiaan heeft gelukkig heel veel jeugdige handboogsporters: de jeugd is de toekomst! Dank aan onze vaste trainers Ad van Vught en Hans Fonken, die er elke vrijdagavond voor zorgen dat de jeugdige sporters terdege getraind worden, ook om aan wedstrijden deel te nemen. ’s Avonds vond in het clubgebouw aan de Schietberg het jaarfeest plaats, waarmee het jaar 2011 definitief en feestelijk werd afgesloten. Het feest werd deze keer georganiseerd door Erwin de Kok en zijn echtgenote. Deze organisatoren verdienen natuurlijk weer een compliment: met een uitstekend verzorgd warm buffet en een heerlijk ijsje na genoten alle aanwezigen van deze feestelijke afsluiting. Bijzonder veel dank ook aan Sjan en Jan de Wilde, die dit jaar iedereen voorzagen van drankjes. Een aantal vrijwilligers van Handboogsportvereniging St. Sebastiaan Goirle werd extra in het zonnetje gezet. Zin om ook eens aan zo’n spannende wedstrijd deel te nemen, interesse voor de handboogsport? Neem dan geheel vrijblijvend eens contact op met het secretariaat (Marleen van Enschot, tel. 013 - 534 12 73, email st. sebastiaangoirle.nl).

Koersbal: Uitslag van het afgelopen jaar. De gemiddelde persoonlijke score liep uiteen van 13,72 tot 25,53 punten. R.de Jong was de winnares en kreeg een bloemetje, maar alle speelsters werden weer verrast met een fles wijn van “Molen het Zandeinde” , geproduceerd en geschonken door G.Steyaert.

met 12-3 van LVG met o.a. weer 4 goals van Anel Selimoviç. Ekmekspor was met 10-3 te sterk voor Café The Wiz. Ome Neeff was met 9-8 net iets beter dan Lusocargo. In de Serie B won VVC The Wiz tegen Meniscus/Valeres ruim met 15-2 met o.a. 6 treffers van Jasper Langenhuijsen terwijl Tilburg United met 5-3 het B Team de baas bleef via o.a. 2 goals van Nicky de Beer. Serie A Uitslagen 2e speelronde Las Vacas Gordas – J.Jonckers Tegelwerken......................... 3-12 Lusocargo – Ome Neeff........................................................... 8-9 Ekmekspor – Café The Wiz.................................................... 10-3 Sporting Gool – Gebr.v.Gils Stucadoors................................. 3-17

(4-4) (4-4) (4-4) (4-3)

Stand Serie A na 2 speelronden 1 J.Jonckers Tegelwerken...................................................... 72 punten 2 Ekmekspor...................................................................................... 72 3 Ome Neeff....................................................................................... 70 4 Lusocargo........................................................................................ 69 5 Café The Wiz................................................................................... 68 6 Las Vacas Gordas............................................................................ 68 7 Gebr.v.Gils Stucadoors.................................................................... 68 8 Sporting Gool.................................................................................. 64 Serie B Uitslagen 2e speelronde VVC The Wiz – Meniscus/Valeres.......................................... 15-2 KDS’07 – Turquoise................................................................ 7-5 Tilburg United – B Team......................................................... 5-3 Eetcafé Het Eiland – v Beers/Schipperen................................ 3-3

(4-4) (4-4) (4-4) (4-4)

Woensdag 18 januari: Leder-en Schoenenmuseum in Waalwijk. Met 18 personen brachten we een bezoek aan dit leuk en leerrijk museum. Een gids vertelde ons de geschiedenis van het leerlooien en de schoenindustrie en wij genoten van “De Halve Zool” bij de koffie / thee.

Stand Serie B na 2 speelronden 1 VVC The Wiz....................................................................... 72 punten 2 Tilburg United................................................................................. 71 3 B Team............................................................................................ 68 4 Eetcafé Het Eiland.......................................................................... 67 5 KDS’07............................................................................................ 66 6 Meniscus/Valeres............................................................................. 63 7 Turquoise........................................................................................ 60 8 v Beers/Schipperen......................................................................... 56

Woensdag 21 maart: Erfgoed Depot / Museum Dorpsstraat 56 Riel. Dit museum wordt 18 maart a.s. geopend . Wij, KBO- leden gaan daar op woensdag 21 maart naar toe. We worden om 14.00 uur in het museum verwacht. Het bezoek met film duurt ongeveer 2 uur. In het Erfgoed Depot ziet U erfgoedobjecten van 1910 – 1980 in diverse thema’s tentoongesteld. De herkenning en de verhalen, onder het genot van een kopje koffie of een glaasje drinken, zullen zeker vermakelijk zijn. De Ondernemersvereniging Riel biedt dit bezoek inclusief consumptie GRATIS aan de KBO aan . U kunt zich opgeven tot 13 maart bij Han Wouters . Tel 013 – 518 16 71

Alle wedstrijden vinden plaats in De Haspel HTTP://WWW.RZG-GOIRLE.NL

Woensdag 18 april: Tramrit 13.30 uur Vanaf “Den Overkant” Dorpstraat Riel maken we een rit door de bossen van Gorp en Rovert. Na een consumptie bij “Den Overkant”stappen we in de tram. Er kunnen 30 personen mee. Onderweg vertelt “De Boer“, Dhr Schellekens over de omgeving en we pauzeren nog voor een drankje. De tocht duurt ongeveer 2 uur. Kosten incl consumpties: € 8,50. Opgeven tot 11 april bij Han Wouters, Oranjeplein 9. Betalen bij opgave. Onze voorzitter verhuist m.i.v. 1 februari a.s naar: Kempenland 2 5133 CR Riel.

Dansavond 50+ in wijkcentrum De Deel in Goirle Vind u het leuk om met leeftijdgenoten te dansen of gezellig bij te kletsen? Dan is onze dansavond voor 50+ iets voor u. In ons gezellige wijkcentrum heten onze vrijwilligers u van harte welkom. Voor een hapje wordt gezorgd. DJ Kees kroket zorgt voor de muziek zodat u kunt dansen op een foxtrot, wals, tango enz. De dansavonden vinden plaats elke week op de donderdagavond van 20.00 tot 23.00 uur. Zaal open om 19.30 uur. Graag tot ziens. De Deel, Tel 5345059 Frankische driehoek 3, Goirle

DTC De Wissel

Dynamictennis; een sport vol beweging, snel en dynamisch De laatste tijd staan regelmatig nieuws in het GB van de Dynamictennis club (DTC) de Wissel. Mede daardoor worden wij regelmatig gevraagd om meer informatie over de sport. Een aantal jaren is deze vrij nieuwe racket sport aan de Nederlandse sportmarkt toegevoegd. Inmiddels mag de sport zich in toenemende populariteit verheugen. Al in honderden plaatsen in Nederland wordt gespeeld met waarschijnlijk duizenden beoefenaren.Dat is niet zo verwonderlijk omdat de sport; • gemakkelijk aan te leren is; • attractief is voor alle leeftijden; • zelfs op gevorderde leeftijd nog goed vol te houden is; • gespeeld wordt met lichte materialen; • nagenoeg blessurevrij is. Dynamictennis is een combinatie van tennis en tafeltennis en wordt gespeeld op een veld met de afmetingen van badminton. Het spel wordt gespeeld met een speciaal racket met een wat kortere handgreep en is daardoor eenvoudig te hanteren. De speciale bal weegt minder dan 12 gram en is gemaakt van foammateriaal. Uitermate lichte materialen dus met weinig fysieke belasting.

Er wordt zowel enkel als dubbel gespeeld, maar dubbelspel heeft meestal wel de voorkeur. Bij het dubbelspel moeten door partners, in tegenstelling tot tennis en badminton, de bal om beurten gespeeld worden. DTC De Wissel heeft haar home in sporthal De Wissel, waar de leden iedere zondagmorgen van 09.15 tot 10.15 uur spelen. Op donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur spelen zij in sporthal De Haspel. Een aantal leden spelen mee in de regio competitie op woensdagmiddag in De Wissel. De club heeft en 30-tal leden, allemaal 50 plussers. Behalve de sport staat bij de club ook de gezelligheid en gemoedelijkheid hoog in het vaandel. Heeft u belangstelling voor onze sport kunt u voor nadere informatie contact op nemen Cor van Weereld telefoon 013 5342286 of met Rian Bedaf 013 5343080.

Geld helpt, helpt u mee? Steun de Hersenstichting Van 6 t/m 11 Februari 2012 vraagt de Hersenstichting uw steun. Veel enthousiaste collectanten gaan in Goirle/Riel op pad om geld in te zamelen voor ruim 4 miljoen mensen met een hersenaandoening. Er zijn veel verschillende hersenaandoeningen, zoals beroerte, hersenletsel, autisme, dementie, hersentumor, en de ziekte van Parkinson. Eén op de vier mensen krijgt ooit in zijn of haar leven met een hersenaandoening te maken. De opbrengst van de collecte wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening. Voor dit werk is veel geld nodig. Geef daarom aan de collectant. U kunt ook uw gift overmaken op gironummer 860 t.n.v. Hersenstichting Nederland, De Haag. Hartelijk dank voor uw steun. Meer informatie kunt u vinden op www.hersenstichting.nl


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 25 JANUARI 2012

PAGINA 23 www.voab.nl - Heeft u tips,vragen of opmerkingen over deze pagina mail naar redactie@voab.nl

HOOFDSPONSOR

HOOFDSPONSOR

e apart

e apart

‘ n klass

‘ n klass

P R I M E U R grafisch buro goirle bv • primeur fotografie

Coaches, leiders en toeschouwers bij E en F wedstrijden

Op dinsdag 31 januari 2012 wordt het renovatievoorstel sportparken van B&W besproken in de gemeenteraad van Goirle. De renovatie van het sportpark is niet alleen een zaak van de gemeente. Ook de verenigingen zullen hun steentje moeten bijdragen om onze velden en kleedaccommodaties tot een acceptabel niveau te brengen. Voor VOAB betekent dit een forse financiële bijdrage, wat voor onze vereniging inhoudt dat er niet ontkomen kan worden aan een contributieverhoging ingaande 1 juli 2012. Een contributieverhoging moet worden goedgekeurd door de leden van onze vereniging. Om deze goedkeuring te verkrijgen wordt op dinsdag

Veel leiders denken dat ze zich binnen de lijnen mogen bevinden om de spelers te coachen en/ of op de middenlijn mogen staan om te coachen, respectievelijk te kijken. De regels van de KNVB zijn hier duidelijk over. Dit mag niet want de regel zegt: ‘Het is verboden dat personen die niet actief deelnemen aan de wedstrijd zich in het speelveld (incl. middenlijn) begeven.’

14 februari 2012 een extra algemene ledenvergadering gehouden. Vanaf 20:00 uur zal er informatie gegeven worden over de renovatieplannen, waaronder het aanleggen van een kunstgrasveld en over de voorgestelde contributieverhoging. Bij dit informatieve gedeelte van de avond, zijn ook de ouders/verzorgers van onze jeugdleden van harte welkom. Om 21:00 uur zal een stemming plaatsvinden onder de stemgerechtigde leden van onze vereniging. Dat zijn de leden vanaf de leeftijd van 18 jaar.

Ton van de Ven gaat de Mera Peak beklimmen voor het goede doel

grond- water- en wegenbouw Tankstation - Shop - Carwash

VOAB schrijft extra algemene ledenvergadering uit

In april 2012 gaat Ton de Mera Peak in Nepal beklimmen om geld in te zamelen voor een project van de Asian Heritage Foundation. Het bedrag dat ingezameld wordt, gaat volledig naar het Community Hospital in Necha in de Solukhumburegio. Het ingezamelde bedrag wordt besteed aan medicijnen, de kosten van medisch personeel en aan de aanschaf van een röntgenapparaat. “In 2009 ben ik tijdens mijn laatste reis naar Nepal in contact gekomen met de Asian Heritage Foundation van Nilam Bastola. Nilam is geboren en opgegroeid in de Solukhumbu-regio in het stadje Necha. In deze regio heeft de foundation verschillende projecten lopen, zoals de bouw van een ziekenhuis, de opleiding van verpleegkundigen en de verbetering van de infrastructuur. Buiten de toeristische gebieden zoals de Kathmanduvallei en de omgeving van Pokharra, leven de meeste inwoners van Nepal in erbarmelijke omstandigheden. Er is geen elektriciteit, er zijn te weinig scholen en vanwege de slechte infrastructuur moeten de mensen vaak een dag lopen voor een bezoek aan een arts. Een bezoek aan een ziekenhuis kan, door een groot tekort aan ziekenhuizen, zelfs da-

gen in beslag nemen. Bij mij is het idee gaan leven om middelen voor de foundation in te zamelen door het beklimmen van de Mera Peak. De Mera Peak is 6476 meter hoog en op de top bedraagt het zuurstofgehalte slechts 42%. Voor mij een enorme uitdaging omdat ik nog nooit tot die hoogte ben geklommen. Ik doe een beroep op u! Steunt u mij in mijn uitdaging en daarmee tevens de Asian Heritage Foundation. Maak het verschil. De hoogte van uw sponsoring wil ik laten afhangen van de hoogte die ik bereik. U kunt 1 of meer euro doneren voor elke 1000 beklommen hoogtemeters. Uw bijdrage zorgt voor een betere medische zorg aan de Nepalese bevolking.” Doneren kan op ABN-AMRO banknummer: 532023846 t.n.v. A.M.M. van de Ven, Mera Peak. Meer info: www.ahfnepal.org. Voor vragen 06-30074752 of via tonyvdven@ hotmail.com.

horeca groothandel

SCHILDERSBEDRIJF

OSKENS

Vrijwilligersavond Op vrijdag 16 maart 2012 staat de vrijwilligersavond weer op het programma. Vorig jaar was deze avond in nieuwe stijl en zeer geslaagd. Graag wil de organisatie hier een goed vervolg aan geven. Dus noteer allen deze datum vast in de agenda en hou de avond vast vrij. De uitnodigingen volgen ter zijner tijd. Het is goed om te weten, dat tijdens deze gezellige avond ook de vrijwilliger van het jaar bekend wordt gemaakt en gehuldigd.

Toernooien pupillen staan online Bij het speelschema van de teams staan vanaf nu de toernooien vermeld waaraan wordt deelgenomen in de maanden mei en/of juni. Voor eventuele aanvulling van het team kan de leider tot uiterlijk een week vooraf contact opnemen met Dennis Rijsemus. Mocht de deelname een probleem zijn om een andere reden en wil men het toernooi alsnog afzeggen, dan kan dit tot uiterlijk 1 maart. Daarna is afzegging niet meer mogelijk om andere verenigingen niet in de problemen te brengen met hun organisatie. Voor vragen kun je contact met Roy Baars opnemen.

helma

Renovatie clubhuis De renovatie van het clubhuis is in volle gang. Er worden regelmatig foto’s gemaakt en op de website gezet, zodat de voortgang is te volgen.

Zondag 29 januari 2012

HMVV 1 - VOAB 1 (vrs) Aanvang 12:00 uur op sportpark De Leeuwerik in Hooge Mierde

Wedstrijdprogramma 28 en 29 januari 2012 Zaterdag 28-1-2012 VOAB A1 JEKA A1 VOAB A2 Nieuw Woensel A1 Spoord. Boys A2 VOAB A3 Sarto A2 VOAB A4 EFC B1 VOAB B1 VOAB B3 Geldrop/ Houta Bouw B5 VOAB C2 TSC C2 VOAB C4 Sarto C7 VOAB C5 SV Reeshof C5 Oirschot V. C4 VOAB C6 VOAB D2 Willem II D1 Tuldania D1 VOAB D3 VOAB D5 NOAD D3 VOAB D6 Hilvaria D4 WSC E1 VOAB E1 TSV Gudok E1 VOAB E2 VOAB E3 WODAN E4 Willem II E2 VOAB E4 VOAB E5 WSC E9 Taxandria E3 VOAB E6 SC Olympus E4 VOAB E7 VOAB E8 RKDSV E4 TSV Gudok E11 VOAB E9 SVSSS E4 VOAB E10 SVSSS F1 VOAB F1 OJC ROSMALEN F4 VOAB F2 VOAB F3 Sarto F2 Were Di F5 VOAB F4 VOAB F5 SC Olympus F3 VOAB F7 SC 't Zand F10 VOAB F8 Hilvaria F8 JongBrabant F6 VOAB F9 Gloria UC F8 VOAB F10 Sarto F14 VOAB F11 VOAB F12 JongBrabant F7 Hilvaria F11 VOAB F13 VOAB MB1 Uno Animo MB1 VOAB MC1 Oisterwijk MC1

14:45 13:15 13:15 13:15 11:30 11:45 11:30 9:00 10:00 10:00 8:45 10:00 10:30 8:45 9:00 8:45 8:45 8:30 9:00 11:00 10:15 10:00 9:00 10:00 11:00 11:00 12:00 11:00 12:15 11:00 11:00 13:15 13:15

Zondag 29-1-2012 VOAB DA1 TSVV Merlijn DA2 HMVV 1 VOAB 1 VOAB 2 NOAD 2 SVSSS 4 VOAB 3 VOAB 8 Hilvaria 3 VOAB 9 Oisterwijk 4 NOAD 8 VOAB 11

12:00 12:00 11:30 11:00 12:30 10:00 10:00

Geslaagde scheidsrechters

15:00 14:45 14:30 14:45 14:30

Afgelopen najaar hebben drie mensen van VOAB een cursus scheidsrechter bij de junioren gevolgd. Na zeven cursusavonden te hebben gevolgd, zijn ze alle drie geslaagd. Mede hierdoor kunnen we binnen VOAB vanaf de D jeugd elk weekend opnieuw van deze mensen gebruik maken. Sommigen gaan zelfs twee keer op een dag fluiten. Bij deze van harte gefeliciteerd, Kees de Peffer, Germain Hoppenbrouwers en Davey van Spaendonk.

VOAB C4 in het nieuw gestoken

De spelers van de C4 van VOAB zijn door verschillende sponsors in het nieuw gestoken. De sponsors zijn: Vromans Bouw uit Riel heeft de trainingspakken en voetbaltassen beschikbaar gesteld. Kadoboetiek De Santekraam uit Goirle heeft de voetballen beschikbaar gesteld. Bureau Respect uit Goirle heeft gezorgd voor warme mutsen en handschoenen voor de spelers. Nogmaals bedankt namens de leiders en spelers van de C4.

Wedstrijdverslag Nuenen B2 – VOAB B2 (2 – 0) De winterstop is weer voorbij dus moeten we er weer allemaal tegenaan. Onze eerste wedstrijd was een inhaalwedstrijd uit bij Nuenen en ze stonden maar een plaatsje boven ons. Als we deze wedstrijd zouden winnen zouden we 7de komen te staan en daar gingen we dan ook voor. Beide teams stonden op het veld klaar voor de aftrap. Het fluitsignaal klonk en er werd meteen al goed druk gezet door onze spitsen. Het eerste kwartier waren we de betere partij. Xavier kreeg in de 5de minuut al en hele grote kans, Bob neemt aan en legt de bal voor Xavier klaar. Helaas raakte Xavier de bal verkeerd en miste hij. Na het eerste kwartier was de druk eraf en begonnen we heel slordig te spelen. Nuenen kreeg hierdoor meer aanvallen en uiteindelijk scoorde ze 5 minuten voor rust de 1-0. De rust is weer voorbij en wij mochten beginnen met de aftrap. De 2de helft waren wij weer de betere partij alleen we kregen weinig aanvallen. Nuenen had snelle buitenspelers dus kwamen ze vaak langs onze backs. Maar gelukkig stonden de laatste man en de voorstopper goed op te letten. 25 minuten na de 2de helft komt er een counter van Nuenen en is de linksbuiten Ruben te snel af. Hij maakte een overtreding op de buitenspeler en daardoor kregen ze een vrije trap op een heel gunstige plek. De vrije trap werd genomen en niet iedereen hield zijn mannetje daardoor werd de 2-0 mooi binnengekopt. Onterecht stonden ze nu met 2-0 voor. Na de 2-0 waren we weer slordig aan het spelen, maar voor Nuenen was dat net zo. Er is daarna dan ook vrij weinig gebeurd. Er was alleen nog een heel grote kans voor Bob maar hij miste de bal. Bart had daar niet op gerekend dus raakte hem ook verkeerd. De stand bleef 2-0. Helaas.

Welkom bij Vitron Service Groep Wie niet bij de tijd blijft, loopt achter. Dat geldt zonder meer voor de gesteldheid van uw bedrijfspand, onderwijs- of zorginstelling, openbaar gebouw of recreatiepark. Want, de omgeving van het bedrijf is het visitekaartje van uw organisatie. Daarom is goed periodiek onderhoud belangrijk. Wij van de Vitron Service Groep, begrijpen dat u zich wilt bezighouden met de kernactiviteiten van uw organisatie en niet met het regelen van de schoonmaak van de werkomgeving. Vitron is uw professionele en betrouwbare partner als het gaat om schoonmaak en aanverwante dienstverlening, 24 uur per dag. De Vitron Service Groep is dynamisch en besteedt voortdurend aandacht aan nieuwe ontwikkelingen waardoor de goede staat van uw objecten wordt gewaarborgd. Zo speelt Vitron effectief en efficiënt in op uw wensen en eisen. Vitron verleent haar diensten op maat. Uw maat. Onze adresgegevens zijn: Vitron, Postbus 4007, 5004 JA Tilburg, telefoon: 013 - 571 23 34 telefax: 013 - 571 34 59 e-mail: bedrijfsburo@vitron.nl www.vitron.nl.


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 25 JANUARI 2012

PAGINA 24

Wij zijn wegens interne verbouwing gesloten t/m 31 januari Telefonisch zijn we gewoon bereikbaar

Beeksedijk 22, Goirle, 013-5346298

Het enig(st)e tuincentrum van Goirle

pa s f o t o ’ s

Officiële documenten Direct klaar Professionele kwaliteit Ook volgens Belgische regels De Hovel 46 5051 NR Goirle T 013 - 534 12 17

www.gbg.nl

P R I M E U R grafisch buro goirle bv • primeur fotografie

Openingstijden: Ma. t.m do. 9-18 uur Vrij. 9-20 uur Za. 9-17 uur

Drogisterij & Drogisterij & & LuxeDrogisterij parfumerie Luxe parfumerie

Angèle LuxeVekemans parfumerie NU OOK TE HUUR Angèle Vekemans Vekemans DeAngèle Hovel 35 Goirle ROLSTEIGERS EN LADDERS Eikenbosch 12 Berkel-Enschot De Hovel 35 Goirle Eikenbosch 12 Berkel-Enschot

De Hovel 35 Goirle Eikenbosch 12 Berkel-Enschot

*De actie is geldig van 26 t/m 28 januari 2012. De actie is niet geldig op alle andere aanbiedingen, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding 0-6 maanden, cadeaubonnen en brillen. DA Klantenkaart en acties aangeduid met Vast Laag zijn uitgesloten van deze actie.

VOOR ALLE MENSEN MET VOETKLACHTEN

DEMONSTRATIE STEUNVEREN Vrijdag 3 februari in onze zaak in Goirle hebben wij de gehele dag gereserveerd voor mensen met rug- en voetklachten. Een voetkundige komt naar onze zaak en maakt dan gratis een voetafdruk en demonstreert u tevens de Vibrion Veer, een Zweedse uitvinding. In tegenstelling tot de bekende harde, statische steunzolen, is de Vibrion Veer verend. Deze activeert de spieren en bloedsomloop en zorgt er voor dat u weer dagelijks, zonder vermoeidheid en pijnlijke rug en voet op natuurlijke wijze kunt lopen. Een deskundig advies en dan ook nog gratis krijgt u niet elke dag.

Maak daarom even een afspraak, tel. 013-5300957 www.fussgold.nl

v.d. Pluijm Modeschoenen, De Hovel 49, Goirle

Bestel tijdig uw winterbanden!!

• • • •

Winterbanden Opslag zomer- en winterbanden Bandenwissel Complete winterbandensets Tijvoortsebaan 11, 5051 HJ Goirle Tel.: 013-5346719 www.autobandendennis.nl

W. Meerdink Verhuur Tel: 013-5347756 Complete verhuur Feesten en partijen www.meerdinkverhuur.nl AFVALLEN! 6 tot 9 kilo gewichtsverlies in 4 weken met Power Slim. * Wetenschappelijke afslankmethode * geen hongergevoel * geen vermoeidheid * behoud van spiermassa * geen jo-jo effect. Informeer 013-518 13 64 TV reparaties en div. andere reparaties: 013-5348243 of 06-55550509 Voor nieuw en verbouw, alle stuc- en texwerk. Klusbedrijf Adriaensen 013-5342250 of 06-55978404

Wielrenners en Mountainbikers en Schaatsers OPGELET; Speciaal voor jou: SPINNING voor maar 6,25 p/week. Info: 013-5181364 www.fitnesscentrumriel.nl www.rondjegoirle.nl De internet krant voor Goirle, Riel e.o.

JDBaanhangwagenverhuurgoirle.nl Nu ook grote kiep-aanhanger. Tevens verhuisaanhangwagens, groot en klein. 06-51709675 Ter overname: cadeaubon Center Parks t.w.v. 130 euro voor 90 euro. Tel. 5347198

Goirles Belang 04 / 25-01-2012  

Goirles Belang 04 / 25-01-2012

Advertisement