Page 1

GOIRLES BELANG - WOENSDAG 18 JANUARI 2012

goirles belang

PAGINA 1

56e JAARGANG - No. 3/ WOENSDAG 18 JANUARI 2012

Weekblad voor Goirle, Riel, Poppel, Tilburg-zuid Oplage: 17.500 ex.

@goirlesbelang

Redactie: de Hovel 46 • 5051 NR Goirle • tel. 013-5341217 • fax: 013-5348571 • Email: redactie@gbg.nl • www.goirlesbelang.nl • Klachten bezorging: 013-544 40 44

-

Familiepagina 8

-

Kerkpagina 9

-

Culturele pagina 19

-

Memorandum 17

Steun geven aan goede initiatieven en bouwen aan een hechte samenleving De stichting Gezondheid en Welzijn Goirle heeft mooie plannen

Verkoop auto’s Totaal onderhoud Schadeherstel Vollerstraat 16 • 5051 JV Goirle 013-5346531 www.autobedrijf-vanbesouw.nl

APK keuringsstation vanaf 36,-

• Werkplaats uurtarief 35,- excl. BTW • Totaal onderhoud van alle merken • Gespecialiseerd in Peugeot www.tijvoort.nl (kijk in onze actiefolder) Tijvoortsebaan 11, 5051 HJ Goirle Tel.: 013-5346719

Edger Mabo exclusieve damesmode

Bij het beeld ‘Harmony’ van John Boxtel staat het eendrachtige bestuur, van links naar rechts: Johan de Koster, Bas van Elsacker, Ilse Knippels-Prinsen, Max Knegtel, Pieter van Harberden, Karlijn HoevenaarsSlangen en Frans Hoekstra door Norbert de Vries Eind 1994 besloot de algemene ledenvergadering unaniem om de Kruisvereniging Goirle met ingang van 1 januari 1995 op te heffen. De activiteiten van het kruiswerk werden ondergebracht bij de regionale vereniging Thuiszorg Midden-Brabant. Anders dan in veel andere gemeenten waar het plaatselijke kruiswerk werd opgeheven, ging het vermogen van de Goirlese vereniging niet over naar de regionale instelling. Dat bleef in Goirle! En er werd een stichting opgericht om dat geld te beheren en aan te wenden voor doelen die in het verlengde liggen van het vroegere, lokale kruiswerk: gezondheid en welzijn, in Goirle. Oprichting Pieter van Harberden is, al heel veel jaren, voorzitter van de Stichting Gezondheid en Welzijn Goirle. Hij vertelt over de oprichting: “Het was Jan Mes die destijds het voortouw nam. Hij vond, dat het vermogen van de Goirlese kruisvereniging in Goirle moest blijven. Immers, dat vermogen was, sinds 13 december 1922 (de datum van de eerste ledenvergadering van het Wit-Gele Kruis, afdeling Goirle), onder meer opgebouwd uit de contributies van de leden en subsidies van de gemeente. Jan Mes vond in Jan Eijsermans een medestander, en gezamenlijk besloten ze, dat er een stichting zou komen die met dat vermogen de Goirlese gemeenschap zou kunnen dienen. Op 5 september 1994 werd onze stichting toen opgericht.” In de eerste jaren verleende de stichting vooral financiële steun, bijvoorbeeld aan de WAO-groep, de Letskring De Leye, de Stichting Leergeld, en Sport-fit 55-plus. Ook werden nu en dan specifieke projecten en initiatieven gesubsidieerd. Van Harberden: “Mijn ‘favoriete’ voorbeelden zijn: de bekostiging van de aanleg van een automatische deur bij de kapel van de St. Jan (een grote wens destijds van bewoners van het verpleeghuis), de ondersteuning van een regionale korendag, georganiseerd door het Goirlese ouderenkoor De Avondzon, en de subsidiëring van de jubileumactiviteit van de sjoelclub Nie Affeséére. Het gaat daarbij soms maar een heel klein bedrag, zoals in het geval van die sjoelclub. De gemeente had het subsidieverzoek op formele gronden afgewezen, dit tot grote ontstemming van de (gehandicapte) sjoelers. Onze stichting kon dit euvel soepel oplossen: wij verlangen niet dat een club officieel als

vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Overigens merk ik meteen op, dat onze stichting niet beschouwd mag worden als een ‘tweede kans’ voor initiatieven die bij de gemeente bot hebben gevangen. Wij zijn geen vangnet voor elders afgewezen subsidievragers. Voor ons geldt: het verzoek moet aansluiten bij onze doelstelling (gezondheid en welzijn). Verder geldt, dat wij geen individuele personen subsidiëren, en dat onze steun nooit structureel, dus voor een reeks van jaren, is.” Een recent verleende subsidie is die voor Motorcycle Support Nederland voor een autowerkplaats in Goirle, waarin jongeren met een lichte verstandelijke beperking leren sleutelen, en zo zelfvertrouwen opbouwen en zich ontwikkelen, met als doel: doorstromen naar bedrijven en betaald werk gaan verrichten. Van re-actief naar pro-actief De stichting behandelt niet alleen binnenkomende subsidieaanvragen, maar neemt ook zelf initiatieven. Zo organiseerde de stichting in 2003 een minisymposium over ‘lokaal gezondheidsbeleid in Goirle’, en zo werd er in opdracht van de stichting in 2007 door de Wetenschapswinkel van de Universiteit van Tilburg een onderzoek gedaan naar de sociale participatie van de inwoners van Goirle, mede met het oog op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Nóg een voorbeeld van de pro-actieve benadering van de stichting: in 2009 werd, zowel in de Guldenakker als in De Leybron, een informatiedag gehouden over het thema ‘ouder worden in eigen huis’: de ruim 250 belangstellenden waren er erg enthousiast over.

Workshop over een nieuwe koers: partnerschap Binnenkort is er weer belangrijk initiatief te noteren. Schrijf het vast in uw agenda: op zaterdagochtend 31 maart zal er in de kapel van het CC Jan van Besouw een (gratis toegankelijk) workshop worden gehouden over het vinden van wegen die leiden tot nieuwe partnerschappen. Van Harberden: “Die ochtend wordt een coproductie van de RABObank (Fonds Coöperatief Dividend RABObank Tilburg e.o.), de Stichting ContourVervolg op pagina 3 Bovenstaand artikel is ook te lezen op www.goirlesbelang.nl Foto’s in opdracht van Goirles Belang gemaakt, zijn van P R I M E U R grafisch buro goirle bv • primeur fotografie

Opruiming 40% korting 2 stuks 50% 3 stuks 60% 4 stuks 70% Tilburgseweg 8 Woensdag 1 februari verschijnt onze

S P E C I A L

Huizen

Wilt u hierin adverteren, bel 013-5341217 of mail naar redactie@gbg.nl

Deze week S P E C I A L

Onderwijs

Zie pagina 11, 12, 13, 14 & 16

columnade

Gemeentepagina 6 & 7

n ne oo ben de l n b n be a ro vra e l m d l wi van rwie ve tel m lle han neg i w jo x k ma

Roezemoezig Gaat het er dan eindelijk toch van komen? Een nieuw Kloosterplein? Gaat de droom van een lang verwacht vitaal kloppend hart voor ons dierbaar dörpke aon de Laaj eindelijk in vervulling? In ‘samenspraak’ mochten we er een paar jaar geleden allemaal ons zegje over doen in knusse huiskamergesprekken en plenaire bijeenkomsten in het Jan van Besouw. Maar toen we uitgepraat waren, bleek het geld op. Schraalhans werd keukenmeester: algehele malaise, economische recessie, bezuinigingen. Voorlopig… Grote projecten kosten tijd. Die realiseer je niet van de ene dag op de andere. De beroemde basiliek Sagrada Familia in Barcelona is per slot van rekening ook nog niet af. In 1882 werd de eerste steen gelegd, dus we hebben nog wel even. Wel goed van onze plannenmakers dat ze van de eerste acht ton beschikbare euro’s er twee uittrekken voor de renovatie van de riolering. Daar kunnen ze in Spanje nog iets van leren, want de bouw van de Sagrada dreigt in gevaar te komen door een nog aan te leggen ondergrondse tunnel voor de AVE: de Spaanse hogesnelheidslijn. Ik bedoel maar. Gelukkig hebben wij hier in Goirle visionaire, planologische beleidsambtenaren die van achteren De Landmeter heten. Hoezo what’s in a name? Zou ze - Elsebeth de Landmeter natuurlijk - ook getekend hebben voor het raadsvoorstel: ‘Renovatieplan - Sportparken De Krim en Van den Wildenberg’? U bent er toch nog, want dit gaat over een heel ander hot issue waarvan de lokale en regionale media afgelopen week kond deden. In het oorspronkelijke plan - dat van de verplaatsing van de sportvelden naar het Rielse kwadrant - was voorzien in nieuwbouw van basisschool De Kameleon. Die school huist in een gebouw dat echt op is. Al jaren. Wat nu, nu het slechts gaat om renovatie van het huidige sportpark en ter plekke helemaal geen enkele nieuwe woning wordt gebouwd? Geen nieuwe woningen, geen nieuwe kindertjes. Het gaat om een zespitter. Is dat trouwens niet een beetje weinig, zes klassen voor een zelfstandige basisschool die tegenwoordig niet breed genoeg kan zijn, of is er sprake van nieuwe inzichten? Hoe dan ook, ik probeerde wijs te worden uit een ambtelijke nota. Citaat: ‘De eerste twee locaties (de huidige in de Tamboerstraat en de Wildertlocatie in de St. Jansstraat WR) hebben als nadeel dat dit in beginsel locaties zijn die in een ruimtelijke herontwikkelingstraject kunnen worden betrokken. De huidige schoollocatie voor een mogelijke uitbreiding van De Guldenakker en de Wildertlocatie is meegenomen in de prioriteitsnotitie over de woningbouw. Beide locaties hebben daarmee een opbrengstpotentie.’ Prachtig prozaïsch ambtelijk taalgebruik met als conclusie: er zijn geen steekhoudende argumenten, anders dan positieve grondopbrengsten voor de gemeente Goirle om De Kameleon toch op het sportpark te realiseren. Kun je maar beter landmeten, dat is helder en praktisch. Daar heb je geen aanvullende afwegingen verkondigd in de zoveelste notitie voor nodig.

Bovenstaand artikel is ook te lezen op www.goirlesbelang.nl


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 18 JANUARI 2012

PAGINA 2

T&F

Montage Goirle

Verwarmingsbedrijf

DRE VAN LOON - Centrale verwarmingsketels

erkend

- Warmwatercomfort - Onderhoud / service

Particuliere verkoop SHOWROOM

Nieuwe collectie laminaatvloer 2012 Met een breedte van 24, 28 en 33 cm extra breed, XXXL vloeren Nu in onze showroom

Nu

gratis

bij aanschaf van een Nefit Topline cv-ketel Guido Gezellelaan 78 - GOIRLE - 013-5345755 - www.drevanloon.nl

Driebandentoernooi zaterdag 21 januari 13.00 uur

• Systeemplafonds • Luxe lamellen en panelen plafonds • Systeemkasten/inloopkasten/schuifkastwand • Systeemwanden • Laminaat vloeren/lamelparketvloeren • Massiefhouten vloeren • Verlichting

Afspraak na sluitingstijd mogelijk 013-5348759 Maandag open van 13.00 - 17.00 uur Dinsdag t/m zaterdag open van 10.00 - 17.00 uur. www.tenf-montage.nl - E-mail: tenf-montage@kpnmail.nl Mobiel: 06 - 510 626 50 Poppelseweg 1-01, 5051 PL Goirle

12 jaar garantie

Openingstijden: Maandag 19.00-02.00 uur, Dinsdag 13.00-17.00 uur & 19.00-02.00 uur, Woensdag 19.00-02.00 uur, Donderdag 19.00-02.00 uur, Vrijdag 19.00-02.00 uur, Zaterdag 13.00-02.00 uur, Zondag 15.00-24.00 uur, Feestdagen 17.00-24.00 uur Biljartcentrum Goirle | Kloosterstraat 30 | 5051 RD Goirle | Tel: 013 - 534 13 72 | E-mail: info@biljartcentrumgoirle.nl Vlees, zuivel, kaas, groente, fruit, brood, varkensvlees, kip, konijn, hert, eend, jam, honing, crakers, noten, snijvlees, sap pen, streekbier, ambrosiawijn, chocolade, eieren, zult, salades, geitenkaas, boerenkaas, yoghurt, bavrais, stoofperen,

Magere Runderlappen nu pond voor € 4.75 of 1 kg voor € 8.95

Uit onze keuken, Hoeve Goulasch € 0.95/ons

Gebraden Hoeve-gehakt nu 10% kassakorting! Bij aankoop van 1 kg kaas aan stuk COPAL AANHANGWAGENS GOIRLE Verkoop en Verhuur van aanhangwagens. Dealer van Saris, Anssems, Vlemmix en Nelis aanhangwagens. Tel. 06-30054006. www.copal-aanhangwagens.nl Nieuwenhuizen Gewichtsconsulentes GEWICHTSBEHEERSING www.gewichtsconsulentes.nl 06-50696648/06-14460124

Voor de interieurafwerking van uw hele huis en renovatie van uw badkamer, toilet, keuken, kamer op zolder etc. Bel voor gratis offerte. Tel. 013-577 44 81

10% korting.

Geopend van dinsdag t/m vrijdag van 11 tot 18 uur, zaterdag van 9.30 tot 16 uur

Hoge wal 15 Tilburg/Goirle Tel. 013-5424920 www.walhoeve.nl soepgroenten, wokgroenten, smeerkaas, brie, drogeworst, worstenbroodje, soepen, ossebucco, geitenijs, roomboter, advokaat, spelt, grillworst, zuurkool, kipajampangang, kruiden, mosterd, stroop, scharreleieren, wiltof, enz

Nieuw in Goirle!

Kapsalon Kim Op zoek naar een betaalbare kapper? Huisartsen P.J.J.A. van den Broek F.B. Migchelbrink J.W. Slangen & A.W.M.A. Slangen-Putters H.P.E. de Vries

Verhuizing huisartspraktijken en apotheek

Kom langs op onze opening 28 januari tussen 09.00 en 18.00 uur

En ontvang

op je eerste behandeling plus een gratis goody bag Knippen voor €10,Kinderen t/m 12 jaar op woensdag € 8,50 Kapsalon Kim Goirle Martin Luther Kinglaan 15 • 5051 KG Goirle • 06-27448214

Op 30 januari gaan wij van start in onze nieuwe praktijk aan: de Frankische Driehoek 6, 5052 BL Goirle Op donderdag 26 januari en vrijdag 27 januari 2012 is onze huisartsenpraktijk gesloten. Op vrijdag 27 januari 2012 is Mediq Apotheek Goirle gesloten.

Dr. de Jong neemt dan waar voor spoedgevallen voor de praktijken van Slangen en Migchelbrink. Adres: de Wieken 10, telefoonnummer 013 534 12 50. Huisartsenpraktijk Kerkstraat neemt voor spoedgevallen waar voor de praktijken van van den Broek en de Vries. Adres: Kerkstraat 2, telefoonnummer 013 534 17 65.

www.frankischedriehoek.nl Mediq Apotheek De Hovel (Kalverstraat 23, 5051 NK Goirle, 013-5341101) neemt waar voor Mediq Apotheek Goirle. Mediq Apotheek De Hovel is van 8u tot 17u30 geopend voor alle recepten van huisarts of ziekenhuis.

http://goirle.mediq-apotheek.nl

20% korting

NAAIMACHINEHUIS

H. van der VELDEN BERGSTRAAT 101

GOIRLE

TEL. 013-5344325

Timmer aan Taal Spijker je handschrift bij 06-23329034 DRUKWERK tegen scherpe prijzen? www.drukkertilburg.nl


Vervolg van de voorpagina

De stichting Gezondheid en Welzijn Goirle heeft mooie plannen

Keuzed epo 1 jaar v sito ast

rente!*

rente!*

Karin van Wezel Informatiedag ‘Ouder worden in eigen huis’, 2009

Tilburgseweg 116 C 5051 AKWezel Goirle Karin van 116 C TTilburgseweg 013 534 70 77 5051 AK Goirle T 013 534 70 77 E regiobankgoirle@kvanwezel.nl kmc@kvanwezel.nl

Goirle en Riel (steunpunt vrijwil- van dit jaar hebben het Gemeenligers) en onze stichting.” Over schapsfonds Goirle-Riel en onze buurt. Met de persoonlijk endoel producten zonderhun poespas. aanleidingadvies voor en van stichting krachten gebundeld. E kmc@kvanwezel.nl dit initiatief zegt hij het volgende: Dat fonds is in 2004 opgericht op “Bijna iedere vereniging, klein of initiatief van burgemeester Wil de groot, krijgt ermee te maken: te Vreij-Vringer. Dat idee van zo’n taris) en Ilse Knippels-Prinsen, een van Wezel prima mix. Al bij al een prettig en weinig geld. Dit probleem dreigt gemeenschapsfondsKarin is afkomstig gezelschap, waarmee De socio-116deskundig steeds groter te worden. Gemeen- uit de Verenigde Staten. Tilburgseweg C telijke subsidies krimpen en de loog Theo Schuyt heeft ons we ook in de toekomst kunnen 5051het AKin Goirle vaste kosten stijgen. Contributies land bekend gemaakt, en inder- blijven werken aan het ondersteuT 013 - 534 70 77nen van goede initiatieven en het of deelnemersbijdragen kunnen daad, in zo’n vijftien gemeenten E kmc@kvanwezel.nl niet onbeperkt verhoogd worden. is zo’n fonds opgericht, waaronder mee helpen opbouwen van een Kortom: de rek lijkt er helemaal dus ook Goirle. Maar Amerika is hechte lokale gemeenschap. Vol uit. Maar er is vaker dan men Nederland niet, en vice versa. We vertrouwen gaan we nu op weg denkt een oplossing voor dit pro- hebben niet dezelfde cultuur. Ne- naar 2014, naar ons twintigjarig bleem, maar voor het uitvoeren derland is het land van de grote bestaan. We staan, durf ik zeggen, van mooie plannen moeten ver- verscheidenheid, van ‘laat dui- open voor vernieuwing, maar we enigingen wel een andere koers zend bloemen bloeien’. Enfin, het verliezen onze ‘roots’ nimmer uit gaan varen. Op 31 maart wordt Gemeenschapsfonds Goirle-Riel het oog: gezondheid en welzijn.” die andere koers gepresenteerd. heeft de afgelopen jaren een paar De focus: ideële organisaties leren projecten gesubsidieerd. Ik noem, Plannen samen te werken met commerciële uit het hoofd, het carillon, een De workshop van 31 maart is al ondernemingen en dit lonend te zwerfvuilproject met Mainframe, genoemd, maar welke plannen maken. Kenmerkend is, dat niet en de Stichting Leergeld. Je ziet: heeft de stichting nog meer voor geld voorop staat, maar de inzet er zijn wel verschillen met onze de nabije toekomst? “Dit jaar van mensen en middelen. En stichting (wij zouden bijvoorbeeld gaan we ons inzetten voor de het gaat om het creëren van een geen bijdrage hebben gegeven aan EHBO, afdeling Goirle. De EHBO ‘win – win – situatie’. Het moet het carillon, want dat past niet gaf te kennen, dat ze onder meer lonend zijn voor zowel ideële or- binnen het plaatje gezondheid en behoefte hebben aan jonge leden. ganisaties als voor commerciële welzijn, hoe mooi het elk half uur Hoe bereik je de jeugd, en hoe ondernemingen. Van subsidie en trouwens ook klinkt in ons dorp), zorg je, dat de jeugd zich wil gaan sponsoring naar partnerschap, zo maar ook veel overeenkomsten, inzetten op het vlak van de eerste zou de workshop kunnen heten. qua doelstelling en werkwijze. hulp bij omgelukken? Hoe bereik We gebruiken de term work- Kort en goed, per 1 januari heb- je als vereniging je doelgroepen? shop trouwens met opzet: op 31 ben we onze krachten gebundeld. Dit geldt ook voor deelnemers maart gaat het niet zozeer om het Twee bestuursleden van het fonds aan de cursus ‘reanimeren en het aanhoren van fraaie ideeën. De zijn toegetreden tot het bestuur omgaan met een AED’.We gaan verenigingen worden ook actief van onze stichting, te weten de ervoor zorgen, dat er een comaan het werk gezet. Ze gaan het heren Johan de Koster en Frans municatieplan wordt opgesteld Hoekstra. We blijven varen onder voor de EHBO.” Nog meer ideeën daadwerkelijk uitproberen.” Het belang van dit initiatief is dui- de vlag ‘Stichting Gezondheid en voor de komende tijd? “Ja, we zijn delijk: de gemeentelijke geldkraan Welzijn Goirle’ en we gaan, met aan het denken over iets wat sterk wordt meer en meer dichtgedraaid een toegenomen vermogen, op samenhangt met onze afkomst: de wijkzuster terug van weggeweest? en de verenigingen en instellingen dezelfde voet door. In West-Brabant is de wijkzuster zijn naarstig op zoek naar nieuwe, eigenlijk nooit echt weggeweest, andere wegen om hun doelstellin- Bestuur gen te verwezenlijken. Sponsoring Pieter van Harberden is blij met en je ziet hoe het idee van wijkis zo’n weg, of ruimer gezegd: het toetreden tot het bestuur van gericht werken steeds meer veld partnerschap. Maar hoe pak je dat de heren De Koster en Hoekstra. wint. Uit onderzoek blijkt, dat de aan? Met wat improviseren en ‘uit Ze brengen elk een grote deskun- herinvoering van de wijkzuster de losse pols’ aanvragen, kom je digheid mee, en een breed net- kan leiden tot kostenbesparingen er niet. Van Harberden: “Het zijn werk. Netwerken zijn belangrijk (meer eerste lijn, minder tweede lastige tijden voor voorzitters en voor de stichting die wijdvertakte lijn), en ook leidt tot verhoging penningmeesters, maar blijf niet bindingen wil hebben met de van de kwaliteit. In West-Brabant mokken, doe iets! Ik denk, dat het lokale gemeenschap, om zo zicht lopen er nu een aantal ‘pilots’, die een heel boeiende en leerzame te krijgen op de daarin levende we nauwlettend volgen. Intussen bijeenkomst zal worden die be- behoeftes, en om er vervolgens zit Thebe natuurlijk ook niet stil. langrijk kan zijn voor het Goirlese op in te kunnen spelen. “Gelukkig Er ontwikkelen zich interessante, hebben we altijd goede bestuurs- nieuwe concepten, die zouden verenigingsleven.” leden kunnen vinden. Ik noem kunnen leiden tot ‘de wijkzuster Bundeling van krachten Jan Mes, onze eerste penning- nieuwe stijl’. Enfin, dat heeft onze Heeft de stichting veel geld in meester, Hein Nijhuis, onze eerste aandacht, en ik denk zeker, dat we kas? “Nou, in kas hebben we niet voorzitter, en San Smolders, die daarmee iets zullen gaan doen. veel, want we hebben bij de start heel lang, en voortreffelijk, onze Wat dat zal zijn, ligt nog verborin 1994 besloten om bijna het hele tweede penningmeester was. Ik gen in de schoot van de toekomst. vermogen vast te zetten en de ben er ook trots op, dat we er in Eerst gaan we ons inzetten voor rente, die we jaarlijks ontvangen, zijn geslaagd ook jonge mensen het idee van de partnerschap tusin allerlei projecten te steken. We aan ons bestuur toe te voegen, sen verenigingen en onderneminteren dus niet of nauwelijks in. zoals, onlangs, Bas van Elsacker gen, en voor het verder uitwerken Ook weer een goed idee van Jan en Karlijn Hoevenaars-Slangen. van de bundeling van de krachten Mes, onze eerste penningmeester. En dat geeft, samen met ervaren van onze stichting met die van het Maar er is meer: sinds 1 januari krachten als Max Knegtel (secre- Gemeenschapsfonds.”

Rondleiding in het voormalig Koninklijk Paleis te Tilburg Op zondag 22 januari en 26 februari organiseert Gerard Otten weer een rondleiding in het voormalig Koninklijk Paleis te Tilburg. In een ruim twee uur durende wandeling neemt stadsgids Gerard Otten u mee terug naar Tilburg in de tijd van Koning Willem II. Ook nemen we ruimschoots de tijd om het voormalig Koninklijk Paleis van binnen te zien met haar prachtige (artdeco) zalen, schilderijen met hun verhalen en de schitterende gebrandschilderde ramen van Piet Clijsen, Joep Nicolas en Toon Berg. We brengen ook een kort kennismakingsbezoek aan het lokaal waarin Vincent van Gogh zijn tekenles kreeg. Reserveren is noodzakelijk i.v.m. max. aantal deelnemers. Bent u geïnteresseerd, dan kunt u reserveren door een email te sturen naar bijonsintilburg@ziggo.nl of te bellen naar 013-4686670 (graag ’s avonds) Kosten 5 euro p.p.. We starten om 13 uur. Bezoek ook eens onze website: www.bijonsintilburg.nl

PAGINA 3

De actie loopt van 12 december 2011 tot en met 17 februari 2012. Vraag naar de voorwaarden of kijk op www.regiobank.nl. * Rente Keuzedeposito 1 jaar vast per 24 oktober 2011. Rentewijzigingen voorbehouden.

* Rente Keuzedeposito 1 jaar vast per 24 oktob

trekkelijke arrente

Spaar € 500 Steun geven aan goede en krijg een Spaar € 500 initiatieven en bouwen aan en krijg een een hechte samenleving thermos fl es thermosfles cadeau. cadeau. 33,2,255%% 3,25%*

GOIRLES BELANG - WOENSDAG 18 JANUARI 2012

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

Doe mee met de prijsvraag en win het boek ‘Emmi@Leo’

Het boek Emmi@Leo van Daniel Glattauer Wij is genomineerd zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zon voor de Toneel Publieksprijs. De toneelvoorstelling, gebaseerd op dit boek, is op zaterdag 11 februari te zien in het Cultureel Centrum Jan van Besouw in Goirle. Prijsvraag In samenwerking met Blz Boekhandel Buitelaar en de bibliotheek organiseert CC Jan van Besouw een prijsvraag. In de bibliotheek en bij de boekhandel liggen prijsvraagformulieren en een zichtexemplaar van het boek. Door het beantwoorden van vijf vragen dingt u mee naar de prijs om het boek te winnen. De actie sluit op 25 januari 2012. De prijsuitreiking is op vrijdag 27 januari om 19.30 uur in Blz Boekhandel Buitelaar. Over het boek Emmi en Leo komen bij toeval met elkaar in contact via email. Ze worden onstuitbaar digitaal verliefd. Maar dan? Willen ze de ander ontmoeten? Is fantasie niet veel aantrekkelijker (en veiliger) dan de werkelijkheid…


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 18 JANUARI 2012

PAGINA 4

de warmste bakker van tilburg zuid

van 1,15

voor

(zonder pudding)

0,95

van 1,35

voor

(met pudding)

1,00

worstenbroodjes van

1,25 voor 0,95

van

www.bakkerijsmolders.nl

» Afvalverwerking

» Zand- en grindhandel

leveren en afhalen van diverse soorten zand

» Afvoer klein gevaarlijk afval

» Afvalverwerking

alle soorten schadelijke stoffen

zelf aanleveren van uw afvalstromen

» Zand- en grindhandel

leveren en afhalen van diverse soorten zand

brood van de week

het beste brood voor

» Transportbedrijf

transport voor zowel groot als klein materiaal

» Materiaal verhuur

verhuur van zowel klein als groot materiaal

1,95

Timmer aan Taal Versterk je Taalvaardigheden 06-23329034

Bestel tijdig uw winterbanden!!

vers

• • • •

eigen bakkerij

FONSN

Etten-Leur Winkelcentrum 51-52 T (076) 503 41 16

w w w. h a v e p - w i n k e l . n l

H E U V E L S T R A AT WESTERMARKT BEETHOVENLAAN

Voor groot en klein moet je bij HaVeP zijn

el

oorde

ERIJE

SLAG

E-mail: planning@verhoevenbv.info Website: www.verhoevenbv.info

GRANDIOZE SNUFFELMARKT ZONDAG 29 JANUARI

Goirle,Sporthal de Wissel, Schietberg 8, 5051 NZ Inl.0416530502 / 09.00-16.30u / www.deevenementenlijn.nl TV reparaties en div. andere reparaties: 013-5348243 of 06-55550509

www.rondjegoirle.nl De internet krant voor Goirle, Riel e.o.

Winterbanden Opslag zomer- en winterbanden Bandenwissel Complete winterbandensets

Zorgcentrum St. Franciscus

Zorgcentrum St. Franciscus Gilze Open dag 11.00 - 16.00 uur Zondag 17 april 2011

Te Huur Heteluchtverwarmers propaan – elektrisch. Bouwdrogers alle capaciteiten en prijzen. Van Enschot Alphen, Tel. 013-5081908

teits v

Thema’s: Lady Gaga, the Flinstones, Sprookjes, Smurfen, Super Mario en dieren. Accessoires passend bij elk thema

AFVALLEN! 6 tot 9 kilo gewichtsverlies in 4 weken met Power Slim. * Wetenschappelijke afslankmethode * geen hongergevoel * geen vermoeidheid * behoud van spiermassa * geen jo-jo effect. Informeer 013-518 13 64

Tijvoortsebaan 11, 5051 HJ Goirle Tel.: 013-5346719 www.autobandendennis.nl

kwali

VERHOEVEN BV

Ambrosiusweg 15, HILVARENBEEK Tel. 013-5422269 / Fax 013-5357494 Eikdonk 13A, BREDA Tel. 076-5872900 / Fax 076-5873082

EEN SNELLE EN BETROUWBARE TOTAAL DIENSTVERLENER!!!

alles

de grootste carnavalsleverancier van de regio

Of kijk op

» Afvalinzameling

d.m.v. afzetcontainers van 2,5m³ t/m 40m³

zelf aanleveren van uw afvalstromen

Nieuwenhuizen Gewichtsconsulentes GEWICHTSBEHEERSING www.gewichtsconsulentes.nl 06-50696648/06-14460124

Goirle Bergstraat 50 T (013) 534 71 36

voor kleine werkzaamheden in en rond het huis

d.m.v. rol en afzetcontainers van ½m³ t/m 40m³

1,25 voor 0,95

van 2,40

AFVAL AFVOEREN VOOR PARTICULIEREN: » Grondwerken

» Afvalinzameling

uit Aanbiedingen geldig van donderdag 19 januari t/m woensdag 1 februari

OOK STERK IN HET KLEINE WERK!

» Grondwerken

voor grote en kleine werkzaamheden

appelbeignets

Donuts

AFVAL AFVOEREN VOOR BEDRIJVEN:

Stichting Verzorging St. Franciscus is een zelfstandige zorginstelling en biedt vanuit één locatie intramurale verzorging- en verpleeghuiszorg in de vorm van kleinschalig wonen aan 72 cliënten. We hebben vier plaatsen voor tijdelijke opname. Tevens wordt er uitgebreid extramurale zorg aangeboden in de vorm van volledig pakket thuis, thuiszorg, alarmering en tafeltje dekje en een restaurant en dagverzorging P.G. aan cliënten woonachtig in de zorg- en aanleunwoningen en woonachtig verder in Gilze. We hebben de beschikking over een eigen productiekeuken waar dagelijks verse maaltijden bereidt worden ten behoeve van de intramurale en thuiswonende ouderen. Binnen ons zorgcentrum zijn ongeveer 120 medewerkers werkzaam en deze worden bij een groot aantal activiteiten ondersteund door ongeveer 120 vrijwilligers. Zorgcentrum St. Franciscus is in verband met aankomende vacatures en door uitbreiding en verbetering van de kwaliteit van zorg op zoek naar nieuwe, enthousiaste en vakbekwame collegae voor de volgende functies:

Kerkstraat 20 Verzorgenden I.G. m/v S (meerdere personen in meerdere dienstverbanden, onregelmatige diensten) R E GC Gilze PESS 5126 De werkzaamheden Tel. 0161 45 80 10 bestaan in hoofdlijnen uit: • het coördineren en uitvoeren van zorgtaken conform het zorgleefplan;

DE LEKKERSTE EIGENGEMAAKTE

sAlADes

• het onderhouden en beheren van zorgdossiers; • het overdragen van informatie aan cliënten, familie, collega’s en overige externe contacten. • Minimaal vereiste vooropleiding: diploma verzorgende I.G.

ZONDER KLEUR & SMAAKSTOFFEN

ALTIJD RECLAME GEROOKTE KIPFILETSALADE ........1.19 ZALMSALADE ................................0.99 KRABSALADE ................................1.19 BOUILLIONSALADE ........................1.09 KIP-KERRIESALADE ......................0.79 VLEESSALADE ...............................0.79 HAM-PREISALADE.........................0.79 EI-SALADE .....................................0.79 GARNALENSALADE .......................1.09 PIKANTE HAMSALADE ..................0.79 WORSTENBROOD 5 STUKS ...........2.99

Helpende m/v

(gemiddeld 12 uur per week, onregelmatige diensten) De werkzaamheden bestaan in hoofdlijnen uit: • het bieden van basiszorgtaken aan cliënten conform het zorgleefplan; • Minimaal vereiste vooropleiding: diploma Helpende zorg en Welzijn. Voor beide bovenstaande functies gelden de volgende aanvullende functie-eisen: • zelfstandig kunnen werken; • vertrouwd zijn met het werken met de computer; • op een proactieve wijze kunnen meewerken in het team; • integer, flexibel en klantgericht zijn.

Gastvrouw/Gastheer

(meerdere personen in meerdere dienstverbanden).

Alles sAlADes per 100 grAm

www.fonspessers.nl

OPEN HUIS A.S. ZATERDAG VAN 11.00 TOT 13.00 UUR! JOSEPHUS ALBERDINGK THIJMLAAN 16, GOIRLE. NIEUW IN VERKOOP!!! Verrassend royale uitgebouwde “half vrijstaande” woning. Deze ’’instapklare’’ woning is gelegen in een kindvriendelijke omgeving nabij winkelcentra, scholen en uitvalswegen.

VRAAGPRIJS € 359.000,- K.K.

De werkzaamheden bestaan in hoofdlijnen uit: • het zijn van een aanspreekpunt voor cliënten en gasten in de avonduren bij de receptie en De Vertoeverij tussen ongeveer 18.00 en 22.00 uur; • het schenken van een kopje koffie,thee of een drankje in De Vertoeverij; • het aannemen en doorverbinden van binnenkomende telefoongesprekken; • het verzorgen van taken in het kader van veiligheid. Arbeidsvoorwaarden voor alle functies. Wij bieden: • een functie waarin eigen inbreng en meedenken op prijs worden gesteld; • een plezierige werksfeer met enthousiaste collega’s; • een salaris en overige arbeidsvoorwaarden conform de CAO Verpleeg- , Verzorgingshuizen & Thuiszorg. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Dhr. A. Schots, directeur of Dhr. P. van Beijsterveldt, zorgmanager,tel. 0161-458010 (tijdens kantooruren). Geïnteresseerd? Stuur per post of email uw schriftelijke sollicitatie met C.V. vóór 28 januari 2012 naar: Stichting Verzorging St. Franciscus, t.a.v. afdeling Personeel&Organisatie, Kerkstraat 20, 5126 GC Gilze. Emailadres: pvbeijsterveldt@stfranciscus.nl


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 18 JANUARI 2012

PAGINA 5

Filiaal Tilburgseweg in Goirle schakelt over naar het nieuwe winkelen

Fotovakman Frans van Aarle kiest voor de toekomst! Fotovakman Frans van Aarle maakt ruimte voor het nieuwe winkelen want ook het winkellandschap in Brabant is volop in beweging. Consumenten zijn steeds kritischer, beter geïnformeerd en minder trouw dan in het verleden. Door de rol van internet is een nieuw winkel- en koopgedrag ontstaan dat niet meer te stoppen is. Retail verandert en toekijken is geen optie meer, je moet als winkelier gebruik maken van de nieuwe mogelijkheden en er mee aan de slag gaan. “De cirkel rond maken” is het streven van Frans van Aarle; de consument moet met alles op het gebied van “foto” bij ons terecht kunnen, van pasfoto tot bruidsreportage, van wegwerp- tot digitale reflex, van webshop tot speciaalzaak! “Fuji Print Shops Frans van Aarle” heeft 3 filialen; Goirle, Hilvarenbeek en het “moederbedrijf ”in Tilburg aan de Korvelseweg. De onderneming bestaat dit jaar al 66 jaar (anno 1946) en is vooral bekend om de kwaliteit, vakmanschap en ouderwetse service en klantvriendelijkheid. Frans van Aarle is aangesloten bij CombiFoto, officieel Fujiprint Digital

dealer en beschikt over een eigen studio voor portret- en productfotografie. Samen met fotoclub “FAK Lumen” uit Goirle worden ook digitale fotocursussen georganiseerd. Frans van Aarle heeft op dit moment 8 medewerkers in dienst. In verband met de veranderingen in Goirle start a.s. donderdag een totale leegverkoop van de winkel

aan de Tilburgseweg 62. Het gehele assortiment gaat weg tegen bodemprijzen met kortingen tot wel 60 % van de normale prijs. “Wij moeten letterlijk ruimte maken voor het nieuwe winkelen waar digitaal de basis wordt van het nieuwe assortiment.” De nieuwe (showroom-)winkel / webshop opent begin april a.s.

Het Goirlese Vrouwenpopkoor Ladies First, dat vorig jaar in de finale de publieksprijs van AkkoorT in de wacht sleepte, gaat 28 januari een spetterend optreden geven bij Ome Neeff, Dorpsstraat 52A in Goirle. Een avond met Ladies First staat garant voor genieten van gevarieerde popmuziek. Daarna is er ook volop gelegenheid om te dansen op muziek van een DJ. Het belooft dus een heerlijke uitgaansavond te worden! Ladies First steunt wereldwijd veel vrouwen in ontwikkelingslanden. Daarmee is begonnen na de theatershow in 2010. Van elk verkocht kaartje werd 1 euro besteed aan KIVA. Uiteindelijk begon het koor met 1.000 euro aan leningen. Omdat de leningen via KIVA door de vrouwen weer worden afgelost, kunnen telkens weer nieuwe kleine ondernemers in de Derde Wereld worden gesteund. Momenteel zijn er al 45 vrouwen geholpen met een totaalbedrag van meer dan 3.500 euro. Telkens als een lening is terug betaald, zoeken ze weer een nieuwe onderneemster en begint alles weer van voren af aan. Een geweldig project waar het hele koor voor 100% achter staat! Zie www.kiva.org

Mama kwijt!!!! Nationale Voorleesdagen in de bieb VAN WOENSDAG 18 JANUARI T/M ZATERDAG 28 JANUARI Prentenboek van het Jaar Mama kwijt van Chris Haughton is uitgeroepen tot Prentenboek van het Jaar en staat centraal tijdens de Nationale Voorleesdagen. Vingerpoppetje van Kleine Uil Alle kinderen tot 6 jaar krijgen (zolang de voorraad strekt) een leuk vingerpoppetje cadeau wanneer ze lid worden van de bibliotheek. Dat is gratis en er zijn een heleboel leuke boeken te leen. Om zelf te bekijken of om voor te lezen. Om te bewonderen Na de Nationale voorleesdagen zijn, in de bibliotheek, tekeningen, schilderingen e.a. werkjes te zien. Gemaakt door de kinderen van groep 1 en 2 van Basisschool de Kameleon en psz de Marmot, n.a.v. de activiteiten bij Mama kwijt. Uiteraard gratis te bewonderen tijdens openingstijden van de bibliotheek. De Nationale Voorleesdagen 2012 zijn een initiatief van Stichting Lezen, georganiseerd door de Stichting CPNB in samenwerking met de bibliotheken en vindt in 2012 voor de achtste keer plaats. Kom ook een kleurplaat van Mama Kwijt halen bij de bieb. Bibliotheek Goirle, Kloosterstraat 22 Telefoon 013-5342068 Email: goirle@bibliotheekmb.nl Website: www.bibliotheekmb.nl

Momenteel is Ladies First druk doende met het instuderen van de nummers voor de theatervoorstelling met Ernest Beuving: De Klap van de Korenmolen. Deze voorstelling zal zaterdag 7 april 2012 te zien zijn in C.C. Jan van Besouw in Goirle en betekent weer een nieuwe uitdaging voor dit veelzijdige koor. U bent van harte uitgenodigd voor de Sing en Swing avond met Ladies First op 28 januari. Breng gerust uw familie, vrienden en kennissen mee, want het wordt weer heel gezellig!

GENOOTSCHAP TOT BEVORDERING VAN HET PUBLIEKE DEBAT (voorheen Goirle ’62)

Uitnodiging voor 25 januari, 20.00 uur Hof van Holland Prof. Dr. Ton Wentink: De kwaliteit van de journalistiek Iedere burger stelt een goede nieuwsvoorziening in de media zeer op prijs. Over de kwaliteit van de journalistiek heeft professor Ton Wentink tien stellingen geformuleerd. Hij zal hen toelichten en daarover met de aanwezigen in debat gaan. De stellingen worden op papier uitgedeeld. Een viertal van de tien stellingen luidt: 1.De angst voor de manipulatieve macht van de media berust op een overwaardering van die macht. De media maken de werkelijkheid en de geschiedenis ervan niet; zij worden er evengoed door verrast. 5. Kwaliteitsjournalistiek is van groot belang voor een open, vrije samenleving. De democratie kan niet functioneren zonder publiek debat en zonder goed geïnformeerde burgers. 7. De journalistiek dient kwaliteit te hebben en journalisten dienen zich in hun rollen van waarnemer, analist en commentator verantwoordelijk te gedragen. Daarover gaan we het nu verder hebben. Journalisten hebben tot taak om leugens te weerleggen, misleiding bloot te leggen en propaganda te ontmaskeren. 10. De vraag rijst of het enorme aanbod informatie niet leidt tot een info-inflatie als er grote hoeveelheden ongestructureerde en onsamenhangende informatie over ons worden uitgestort. Worden wij of zijn wij al verworden tot zappers: van zender tot zender, van krantenpagina naar krantenpagina, van internetsite naar internetsite?Worden we wel wijzer van dit alles, of blijft het bij het oppervlakkig kunnen meepraten over van alles en nog wat. Prof.dr.Ton Wentink (1941) is bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. Hij was verbonden aan de Faculteit Sociale Wetenschappen en is werkzaam aan de TiasNimbas Business School van deze universiteit. Daar is hij o.m. Academic Director van het Masterprogramma ‘Management & Organisatie’ en docent aan het masterprogramma’s Health Care en bij company-specific programma’s. Hij is betrokken als adviseur bij activiteiten van begeleiding en op het gebied van kwaliteitsmanagement en business performance management. Er zijn meerdere publicaties van zijn hand verschenen op het gebied van kwaliteits- en productiviteits-management, bedrijfsvoering en organisatie-ontwikkeling.Hij was vele jaren lid van jury voor de kwaliteitsprijs van de Stichting Kwaliteit Brabant. Hij was bestuurslid van het Katholiek Instituut voor Massamedia, een onderzoeksinstituut op het terrein van massacommunicatie dat o.m. onderzoek verricht naar kwaliteit van de journalistiek. De troika van het Genootschap, Casper Vroom, Thijs Kemmeren, Paul Overmeer, hoopt u allen op woensdag 25 januari 2012 te mogen ontvangen in Hof van Holland aan de Tilburgseweg te Goirle.

Nieuwjaarsconcert Theresialyceum Op zondag 22 januari a.s. van 11.00 tot 12.30 uur vindt in de hal van het Theresialyceum het gratis toegankelijke nieuwjaarsconcert plaats. Ook dit jaar soleren leerlingen van de school in een zeer gevarieerd programma. Zij worden daarbij begeleid door kamerorkest Alveare onder leiding van Sander Teepen. Alle geïnteresseerden zijn welkom, er wordt op koffie maar vooral op muziek getrakteerd. Om 2012 harmonisch te beginnen biedt de cultuurprofielschool aan jonge getalenteerde leerlingen de mogelijkheid om zich te presenteren aan een groot publiek. Het nieuwjaarsconcert is gratis voor alle belangstellenden en wordt elk jaar steeds drukker bezocht vanwege de geweldige sfeer, de brede programmering en de hoge kwaliteit. De muziek spreekt ook aan als u niet van ‘klassiek’ houdt. Er is namelijk weer een zeer gevarieerd programma: leerlingsolisten spelen op fluit en harp een concert van Mozart, een andere leerlinge zingt de musicalstukken “Je t’aime” en “Astonishing”. Het Kamerorkest Alveare zal stukken van een concert van Schubert uitvoeren, een nieuw koor zal iets recenter werk zingen en het Theresia strijkensemble, onder bezielende leiding van muziekdocent Peter Hamers, speelt delen uit de West Side Story. De grande finale wordt een spectaculaire uitvoering van de Pirates of the Carribean. Iedereen is van harte uitgenodigd op dit unieke concert!!

Deelnemende Goirlese ondernemers: Paul Hoogendoorn - GbG Primeur - Mille Fleurs


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 18 JANUARI 2012

PAGINA 6

Redactie: Communicatie 013-5310636

Nieuws & Informatie

Officiële Publicaties

Aanvragen omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunningen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle maakt bekend dat de volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn ontvangen. De aanvragen zijn in te zien bij de afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving. Bezwaren kunt u pas indienen nadat de omgevingsvergunning is verleend en is toegezonden aan de aanvrager.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle heeft de volgende omgevingsvergunningen verleend. Beatrixstraat 1a te Riel (verzonden 11 januari 2012) voor het uitbreiden van de woning en het slopen van twee bergingen op voornoemd perceel.

Korte Voren 1 - Riel voor het uitbreiden van de woning op de 1e verdieping (5 januari 2012). Parallelweg 14 - Goirle voor het verwijderen van asbesthoudende muurplaten (11 januari 2012). Spoorbaan 16 - Goirle voor het verbouwen van de woning (11 januari 2012). De Dieze 49 - Goirle voor het kappen van een berk en een beuk (11 januari 2012) Dorpstraat 48 - Riel voor het kappen van een eikenboom (12 januari 2012)

Bekendmaking Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle maakt bekend dat zij van plan is om voor de locatie Wildpleintje 39, kadastraal bekend gemeente Goirle sectie B, nummer 5724, te Goirle de planologische mogelijkheden conform het voorheen geldende bestemmingsplan “Wildackers” (bestemming woondoeleinden) toe te staan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar (telefoon 013-5310657).

Goorweg 5 te Goirle (verzonden 11 januari 2012) voor het bouwen van een poolhouse op voornoemd perceel. Bezwaren Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van de vergunningen schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 17, 5081 AA Goirle. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving.

Inspraak ontwerp Kloosterplein Het college van B&W heeft het concept definitief ontwerp voor het Kloosterplein vastgesteld. Het ontwerp ligt vanaf donderdag 19 januari tot donderdag 16 februari ter inzage voor inspraak in het gemeentehuis. Tijdens de openingstijden van het gemeentehuis kunt u het ontwerp komen bekijken. Op het formulier dat bij het ontwerp ligt kunt u een (inspraak) reactie noteren. Verder kunt u ook schriftelijk aan het college van B&W uw reactie sturen. Heeft u nog inhoudelijke vragen over het ontwerp, dan kunt u via de receptie een afspraak maken met  Elsebeth de Landmeter, projectleider Kloosterplein, of via e-mail: elsebeth.de.landmeter@goirle.nl.

Verwijdering uit het Landelijk Register Kinderopvang

Inloopavond over ontwerp Kloosterplein De gemeente organiseert een inloopavond over het definitief ontwerp op woensdag 8 februari 2012. U kunt zich op deze datum laten informeren over het ontwerp en eventueel een reactie geven. In de serre van de foyer van het CC Jan van Besouw hangt tussen 19.30 en 21.00 uur op een aantal plekken het ontwerp en zijn de medewerkers aanwezig om tekst en uitleg te geven. Reactieformulieren zijn aanwezig. U bent van harte welkom.

Luiercontainer verplaatst

Op grond van art. 10 Besluit registratie kinderopvang maken wij bekend dat de kinderopvangvoorziening uit het landelijk register kinderopvang is verwijderd van: Mevrouw J. Ceton, Hoge Wal 99, 5053 AP Goirle, registratienummer LRK 105790436. Per 01-01-2012, op eigen verzoek

De luiercontainer bij de voormalige peuterspeelzaal Olleke Bolleke, Baronielaan 121 wordt verplaatst naar een plek in de omgeving van de ‘Kiss and Ride’ strook bij de nieuwbouw van de school aan de Frankische Driehoek.

Mevrouw H. Aerts-van de Ven, Pastoor Sprangersstraat 23, 5051 TH Goirle, registratienummer LRK 722609061. Per 01-01-2012

Vacature Voor de afdeling Realisatie en Beheer zijn we op zoek naar een  

Opzichter accommodaties, 36 uur per week

Belangstelling voor deze functie? Ga dan naar www.werkenbijgoirle.nl. Je vindt daar de volledige vacaturetekst en je kunt online solliciteren. Je reactie zien we graag vóór 24 januari 2012.

Kijk voor meer informatie op www.goirle.nl Uitvoering iDOP Riel: een goede voorbereiding... Ook bij het iDOP geldt: een goede voorbereiding is het halve werk. In Riel zijn werkgroepen en gemeente hard aan het werk met ideeën en plannen voor uitvoering van de verschillende projecten. Wat levert die voorbereiding allemaal op? Een greep uit alle activiteiten: Verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid woonbuurten De werkzaamheden in de Oranjebuurt verlopen uitstekend. Er zijn veel positieve reacties van omwonenden. Door het relatieve goede weer de afgelopen periode is alles op schema gebleven. De geplande einddatum van het project is begin juli 2012. Sportpark De Krim Sportpark De Krim wordt opgeknapt. Het college heeft onlangs besloten wat er gebeuren moet. Voor De Krim stelt het college voor om de bestaande kleedaccommodatie te renoveren en de veldverlichting aan te passen. Ook krijgt de parkeerplaats een nieuwe inrichting. Nu is de raad aan zet: op 31 januari staat de renovatie op de raadsagenda. Entrees Riel Om de twee entrees van Riel - aan de Tilburgseweg en aan de Alphenseweg - een dorpser karakter te geven, is eerst bekeken wat er allemaal speelt in de omgeving. Bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw, de aanleg van een fietspad, de ligging van kabels en leidingen. De werkgroep heeft nu een goede basis om de entrees groener te maken en een meer ‘dorpse uitstraling’ te geven. ‘Ommetje Riel’ Samen met de Brabantse Milieufederatie legt de werkgroep de laatste hand aan een uitbreiding van het wandelwegennet. Een aantrekkelijke, deels nieuwe wandelroute voor en door Rielenaren. Het ommetje wordt binnenkort feestelijk geopend. Meer informatie volgt. Vragen of interesse? Bij de meeste projecten zijn werkgroepen van actieve Rielenaren betrokken. Een aantal afgevaardigden van de werkgroepen maakt deel uit van de bewonersklankbordgroep die namens heel Riel contact houdt met de gemeente over de iDOP-plannen. De klankbordgroep zorgt ook voor contact met Rielenaren, bijvoorbeeld via de nieuwsbrief en de website www.idopriel.nl. Wilt u meedenken, meewerken of meer weten over het iDOP? Neem dan contact op met Jozef van den Corput, voorzitter van de bewonersklankbordgroep via e-mail: boerenschuur@planet.nl Heeft u vragen voor de gemeente? Neem contact op met Inge Spijkers. U kunt haar bereiken via telefoonnummer (013) 5310 656 of e-mail: inge.spijkers@goirle.nl


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 18 JANUARI 2012

PAGINA 7

Redactie: Communicatie 013-5310636

Nieuws & Informatie

Colofon

Beste Monique,

puistjes Pukkels en

v a nchter was o rd e n e ti e Mijn ten vanweg ta s e ll a in aar ochtend wilde niet n n e e tj is u beste een p kan ik het t a W l. o o h sc doen? Monique, anne (15) S n a v r e d e mo

Bel met vragen over opvoeden naar:

0800 - 3 65 65 65 (gratis) ma t/m vr van 13-17 uur

www.jeugdengezingoirle.nl

In de puberteit en rond de menstruatie maakt het lichaam te veel talg aan. De talgklieren raken verstopt en er ontstaan mee-eters. Als deze gaan ontsteken worden het puistjes. Bijna iedereen tussen de 15 en 18 jaar heeft er last van. Tips voor ouders: • Zwak het probleem niet af. Het is een groot probleem voor je kind. • Leg uit hoe puistjes ontstaan en dat goed eten, veel water drinken, goede nachtrust en buitenlucht goed zijn voor de huid. • Laat haar twee keer per dag het gezicht wassen met een schoon washandje en een mild reinigingsproduct. • Sporten helpt: door het zweten komt de talg los. • Liefst geen make-up of camouflage gebruiken. Wil zij dat toch, adviseer haar make-up op waterbasis en zorg zij het gezicht goed schoon maakt voor het naar bed gaan. • Om littekens of juist meer puistjes te voorkomen moet je er van afblijven. Kan je kind het toch niet laten: maak de huid vochtig met stoom of warm water, knijp puistjes uit met schone handen en ontsmet de huid. • Schakel de huisarts in bij extreme klachten.

Openingstijden gemeentehuis

Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur. s’ Middags (niet op vrijdagmiddag) op afspraak. Bezoekadres: Oranjeplein 1, Goirle Telefoon: 013-5310610 Fax: 013-5343985 E-mail: info@goirle.nl Website: www.goirle.nl

Spreekuur burgemeester

groenvoorziening, huisvuilinzameling, milieuklachten belt u het Meldpunt: tel. 013- 5310 676.

Klachtencoördinator en Ombudsman Klachtencoördinator: Mevrouw mr. L. in ‘t Veld (013-5310623) Ombudsman: drs. J. van Casteren (06 51715205)

Politie Goirle

Meer tips of informatie over opgroeien en opvoeden? Neem contact op met het centrum van jeugd en gezin Goirle.

Openstelling Burgerzaken

Vriendelijke groet Hilde Verheijden Schoolverpleegkundige Centrum Jeugd en Gezin

Maandag t/m vrijdag 09.00 tot 12.30 uur, Dinsdag van 14.00 tot 19.00 uur

Voor vragen of afspraak aangifte? Bel 0900-8844. Meld misdaad anoniem: 0800-7000. Spoedeisende hulp: 112 Wijkagenten (bel voor een afspraak of aangifte: 0900-8844) Edwin Huijbregts, Mark Jongbloets en Astrid Verschuren Spreekuur Riel: donderdag van 19:30 tot 20:30 uur: De Leybron

Kapotte verlichting of bestrating

Gemeentelijke belastingen

Iedere dinsdag van 17.00 uur tot 18.00 uur; met uitzondering van de maanden juli en augustus

Voor meldingen over bestrating, openbare verlichting, verkeersvoorzieningen, evenementen, riolering,

Voor vragen over gemeentelijke belastingen bel: 013-5310586 of belastingen@goirle.nl

Preventiebericht Woninginbraken De wijkagenten van Goirle en Riel contstateren vanaf begin december 2011 een verdubbeling van het aantal woninginbraken in Goirle. Daarom zijn er een aantal maatregelen getroffen en zal er een verhoogde surveillance plaatsvinden. Daarnaast zult u in Goirle geconfronteerd gaan worden met zogenaamde roadblocks. Het doel daarvan is om inzichtelijk te krijgen wie er zoal op die momenten in Goirle zijn. Daarmee hoopt de politie potentiële inbrekers tegen te komen en in te rekenen. Voetjes-project In de preventieve sfeer, dus om inbraken te voorkomen, starten we ook acties. Te denken valt onder andere aan het alom bekende voetjes-project. Daarbij worden kartonnen voetafdrukken door de politie weggelegd op plaatsen waar ook inbrekers mogelijk kunnen komen en hun slag kunnen slaan. Zo willen we u bewust maken van het feit dat u kans hebt

om ook slachtoffer te worden van een diefstal of inbraak. Hieronder treft u nog een aantal tips om te voorkomen dat u slachtoffer wordt; Woninginbraak: de gelegenheid maakt de dief! Een inbreker heeft maar 30 seconden nodig om binnen te komen. Doet hij er langer over, dan loopt hij het risico om gesnapt te worden en zoekt hij vaak een andere locatie. Veilig wonen is dan ook vooral een kwestie van bewust wonen. Een goed, stevig slot op een deur helpt niet, als u tegelijkertijd een raam open laat staan. 

• Zorg voor goede verlichting bij toegangsdeuren. • Breng rookmelders aan op elke verdieping met slaapruimten. • Houd de groenvoorziening rondom de woning laag. • Hang in de meterkast een kaartje met gegevens van personen die in geval van nood gewaarschuwd kunnen worden. Hulpverleningsdiensten zoeken daar standaard als eerste om contactpersonen te zoeken. • Merk waardevolle voorwerpen met postcode / huisnummer. • Maak foto’s van waardevolle voorwerpen. • Berg waardevolle spullen op in een kluisje thuis of bij bank. • Maak van uw huis geen etalage. • Berg ladders of ander klimmateriaal op achter slot en grendel. • Bel bij onraad of verdachte situaties direct de politie. Denk, als het gaat om de veiligheid in uw buurt, niet te snel: “Dat zijn mijn zaken niet.”

Quick scan Voor een snelle test kunt u de inbraaktest doen op www.politiemwb.nl > Preventief > veilig wonen> inbraaktest. Deze test van de politie geeft u een globale indruk van de beveiliging van uw woning. Uiteraard biedt de test geen garanties. Gaat u op vakantie? Zorg dat u uw woning veilig achterlaat! Doe de Vakantietest en vul de vakantiekaart in! Kijk op www.politiemwb. Informatie delen nl > Preventie > Vakantietips. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw wijkagent. Het Tips werk van de wijkagent is onder Op www.politiemwb.nl > Preven- meer informatie verzamelen en tie > Veilig Wonen vindt u tal van analyseren. Informatie die ú kunt tips voor het beveiligen van uw geven. Maar ook uw eigen ideeën woning. Zowel tips over hang- en en initiatieven kunnen zeer waarsluitwerk als over wat belangrijk devol zijn. Spreek daarom gerust is in uw dagelijks doen en laten.  de wijkagent aan als u hem tegenkomt. U kunt natuurlijk ook Algemene tips: bellen via 0900-8844 of een email • Zorg voor inbraakwerend sturen. Op www.politiemwb. hang- en sluitwerk, voorzien nl vindt u meer informatie via van het keurmerk SKG 2 ster- de knop Mijn Wijk. Van daaruit ren met R. Zie voor meer infor- komt u bij de gegevens van uw matie www.politiekeurmerk.nl. politieteam en uw wijkagent. • Laat nooit sleutels  zitten aan de binnenzijde van het slot; Politienieuws berg huissleutels op een vaste Wilt u op de hoogte blijven van plaats op. het politienieuws in uw wijk of

gemeente? Abonneer u dan op de digitale nieuwsbrief via onze website www.politiemwb.nl via de knop Mijn Politie. Contact met de politie Als elke seconde telt, kunt u 112 bellen, maar als het ook zonder zwaailicht kan, belt u 0900-8844 (24 uur per dag). Als u aangifte wilt doen, bel s.v.p. eerst met 0900-8844. U krijgt dan advies op maat: voor de veelvoorkomende, minder ingrijpende, misdrijven kunt u via internet of soms ook telefonisch, aangifte doen. U hoeft daarvoor niet meer naar het politiebureau. Voor de zwaardere aangiftes maken we telefonisch een afspraak met u op het politiebureau. U hoeft dan niet lang te wachten en de politie kan u tijdens de aangifte de aandacht geven die u verdient. Anoniem een misdrijf melden Wilt u anoniem een misdrijf melden? Dat kan via het gratis telefoonnummer 0800-7000 van Meld Misdaad Anoniem (kortweg M.).

M. is géén politie, maar een onafhankelijke stichting. De bedoeling is dat mensen die kennis hebben van een misdrijf en dit niet durven melden, dit toch melden door middel van de anonieme meldlijn. Waarom anoniem? Misschien bent u bang voor represailles en confrontatie met de dader. Misschien behoort die wel tot uw vriendenkring of zijn het uw buren. Misschien ziet u ook erg op tegen het moeten getuigen in de rechtszaal.  Kent M mijn identiteit? Bij M. staat de nummerweergave altijd uit. Men vraagt niet naar uw naam en wil die ook niet weten. De gesprekken worden niet opgenomen en de verwerking van de melding is beveiligd. M. is een doorgeefluik, de medewerkers zorgen ervoor dat uw melding terecht komt bij de politie.  Uw wijkagenten, Astrid Verschuren Marc Jongbloets Edwin Huijbregts


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 18 JANUARI 2012

PAGINA 8

* 4 juni 1929

† 3 januari 2012

veel sympathieke reacties gekregen. Deze blijken van medeleven in welke vorm dan ook, zijn voor ons een grote steun. Voor uw deelneming betuigen wij onze oprechte dank. Harrie en Nelleke Robert en Ria Lucas Paul en Ann Patrique en Josee Jannes en Brigitte Ludo en Michèle Herman en Margot Fran en Charlotte Goirle, 3 januari 2012

Hij brengt mij in een oase van groen, daar strek ik mij uit aan de rand van het water, daar is het goed rusten. Psalm 23 Na een korte en waardige periode van afnemende gezondheid, is in volle overgave rustig ingeslapen

Praktijk voor Verloskunde

Cor Verkerk

Lente

Wij hebben na het overlijden van onze moeder, grootmoeder en overgrootmoeder

ZWANGER?! www.lenteverloskundigen.nl 06-22400846

Owen

BEDANKT!

Albert Verheijen Restaurateur

Voor alle kaarten, cadeaus, bloemen en Oranjeplein-versiering. Nogmaals willen wij iedereen bedanken voor deze onvergetelijke dag! Dankzij jullie allemaal was ons 50 jarig huwelijksfeest, GEWELDIG!

Restauratie/reparatie van antiek en gebruikt meubilair. Ambachtelijke meubelen op maat. ExpertiseBrand- en waterschade. Kortevoorenstraat 9, 5051 VS Goirle Tel 013-5341218 06-23609531

Bedankt,

Happy Hair José Ambulante dameskapster aan huis. Afspraak maken van maandag t/m vrijdag tussen 18.00 en 18.30 uur. Tel. 013-5303673 Pedicure Angelique Simons. Burg. Rensstraat 13, Goirle. Behandeling na tel. afspraak 013-5346919

Thijs en An van Berkel

de schoonheidsspecialiste al 29 jaar! Muldersweg 10, Goirle. Tel. 013-5345439. Alleen behandeling op afspraak.

INKOOP GEBRUIKTE KLEDING, schoenen en tassen tegen kiloprijsvergoeding ma. t/m vrij. van 09.00-15.00u. La Marchande, Einsteinstraat 6, Goirle. Tel. 5348493

Rud Mes † Lies Mes † May Mes † Jan Mes † en Joke Mes-Scheffers Gom Mes † en Louky Mes-Kieft Joseph Mes † en Anne-Marie van Hove Floor Mes † en Margriet Mes-Smeets

11 januari 2012 zoon van Vincent Weller en Ester Scheepens broertje van Ryan Benthuizenstraat 52, 5045 AS Tilburg

Tess

13 januari 2012 dochter van Martijn en Ilona van den Hout Serooskerkestraat 34, 5035 GH Tilburg

Jermayma

15 januari 2012 dochter van Patrick en Andrea zusje van Yordi van de Coulsterstraat 18, 5021 BM Tilburg

Roosje

Specialiste in huidverzorging Mieke Bechtold-Kops.

15 januari 2012 dochter van Marleen van de Pas en José Postiga Coelho zusje van Melissa H. Tollensdreef 102, 5051 MX Goirle

Trudie Bechtold L. Couperusdreef 7 5051 GZ Goirle Telefoon 013 - 534 55 95

Manicuren volgens Alessandro-methode (m/v)

Antonetta Bernardetta Maria † Goirle, 12 januari 2012

Matthijs

8 januari 2012 zoon van Mark van Mook en Cindy van Aert Grevenbichtstraat 17, 5043 MA Tilburg

Net Mes ✴ Goirle, 24 januari 1925

Onderstaande gelukkige ouders willen wij graag van harte feliciteren met de komst van hun baby. Zij ontvingen bij de geboortekaartjes een cadeautje!

Oude Lind 35, 5046 AL Tilburg | T 013 – 572 18 22 | M 06 – 24 55 61 06 www.moniquevanhoutum.nl | info@moniquevanhoutum.nl

www.gbg.nl

De Hovel 46 5051 NR Goirle T 013 - 534 12 17 F 013 - 534 85 71 E drukwerk@gbg.nl

500 m2

winkelplezier

babykleding tot 70% korting

Voor het verzorgen van uw uitvaart… tot in de puntjes... Monique van Houtum Uitvaartbegeleiding is er voor uw persoonlijke uitvaart en beschikt over een sfeervol Afscheidshuis op twee locaties. Waar u ook verzekerd bent, wij verzekeren u van een uitvaart zoals u het wenst.

P R I M E U R grafisch buro goirle bv • primeur fotografie

Anja Spijkers Meijerij 8, Riel Tel: (013) 5181708 www.rondjegoirle.nl De internet krant voor Goirle, Riel e.o.

Bergstraat 104 Goirle, 06-45114546

www.mamaloesenkids.nl PINKELTJE Het adres in Goirle voor goedkoop speelgoed. Mulders­weg 34, Goirle (centrum). Tel. 0135345666. Inkoop/Verkoop gebruikt speelgoed Carnavalskleding. Open: di t/m za

Neven en nichten Sam c Langenboomstraat 2 5051 BG Goirle

Persoonlijke en professionele begeleiding van uw zwangerschap, bevalling en kraambed in Goirle, Riel, Alphen en omstreken.

Wij nodigen u uit voor de plechtige uitvaartdienst op donderdag 19 januari om 11.00 uur in de kerk St. Jans’ Onthoofding, Kerkstraat 1 te Goirle Aansluitend begeleiden wij haar naar de begraafplaats van St. Jan.

Avond-, weekend en echospreekuur! Voor meer informatie:

www.hetklavertje.com

Voor het maken van een afspraak: 013-508 2773 of info@hetklavertje.com

Nieuwjaarsconcert van Jeugdharmonie Orpheus en H20 Orkest Op zondag 22 januari a.s. verzorgen Jeugdharmonie Orpheus en H2O Orkest (Harmonie Heikant) samen een spetterend nieuwjaarsconcert onder de titel ‘Oud & Nieuw’. Deze titel verwijst (met een knipoog) naar de gemiddelde leeftijdsopbouw van beide orkesten. H2O Orkest (o.l.v. Germ Tap) zal de spits afbijten en een vijftal bekende melodieën vertolken (o.a. Stranger on the Shore, The Great Pretender) met solistische inbreng door Claudia Doorakkers, Tom

Becx en Dolf Becx. Hierna zal Jeugdharmonie Orpheus (o.l.v. Ron Antens) een aantal filmmuziekstukken (Schindler’s List en Moulin Rouge) ten gehore brengen. Ten slotte spelen beide orkesten nog een drietal werken samen, waarbij een groot beroep op de muzikale vaardigheden van o.a. de klarinettisten en de saxofonisten wordt gedaan. Het concert vindt plaats in de Theaterzaal van Kunstbalie (Ringbaan Oost 8-17, Tilburg) en begint om 15:00 u. Entree € 2,-.


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 18 JANUARI 2012

M

PAGINA 9

3e zondag door het jaar

mensen onder ons

Jona 3,1-5.10; Korientiërs 7,29-31; Marcus 1,14-20

Heer herinner U hun namen

Onder grote belangstelling vond dinsdagmorgen in de kerk van St. Jan de uitvaart plaats van Cees de Vet (83, Abcovenseweg), waarna in besloten kring de crematieplechtigheid in Tilburg. Cees is opgegroeid in de crisisjaren, de oorlog en de wederopbouw. Daardoor heeft hij leren aanpakken, doorzetten en wist hij met weinig heel veel te maken. Hij was een rechtvaardige man en iedereen was voor hem gelijk. Hij was trots op zijn vrouw met wie hij 55 jaar getrouwd was en op zijn kinderen en kleinkinderen. Zijn gezin en zijn “Abcoven “was zijn alles. Verder had hij niet veel nodig om tevreden te zijn. Met weinig woorden zei hij heel veel. Vrij plotseling moesten zijn dierbaren hem uit handen geven. Moge hij thuisgekomen zijn bij de Heer van alle leven. Dinsdagmiddag vond in de kerk van St. Jan de uitvaart plaats van Gérard Otten (89, Molenstraat), waarna de crematieplechtigheid in Tilburg. Velen uit de onderwijswereld waren aanwezig om afscheid van hem te nemen. Zijn hele leven heeft in het teken gestaan van studie en onderwijs. Want na meerdere functies in het onderwijs, werkte hij in de tweede helft van zijn loopbaan bij de inspectie van het onderwijs. Vanaf het midden van de veertiger jaren deelde hij zijn leven met Liesbeth. Enkele maanden na hun vijftigste huwelijksjubileum overleed zij in 2006.Gérard was een lieve, betrokken en trotse vader en opa. Hij genoot van het samenzijn in familiekring. Hij heeft velen ontmoet in zijn leven en heeft ook voor hen een grote betekenis gehad. Dit bleek eens temeer tijdens de afscheidsdienst. Donderdagmorgen vond in de kerk van St. Jan de uitvaart plaats van Marianne van Belkom – van Leuwen (66, G. Gezellelaan) waarna de crematieplechtigheid in Tilburg. Marianne heeft het leven leren kennen vanuit ervaringen met ziekte en lijden van haar moeder en dat heeft mede haar karakter en verdere leven bepaald. Daarbij was zij enig kind. Ze was een liefdevolle , zorgzame, gezellige en warme echtgenote, moeder, schoonmoeder en oma. In maart 2011 was ze veertig jaar getrouwd met haar Harry. Als trotse oma had ze alle aandacht en geduld voor haar kleinkinderen. Maar ook buiten haar gezin had zij alle interesse voor verdere familie en vrienden. In oktober 2010 werd de slopende ziekte van Kahler geconstateerd en december jl. ging het helemaal mis. Met al haar wilskracht en levenslust heeft zij de strijd niet kunnen winnen. Marianne had een bijzondere verering voor de heilige Antonius. Moge hij haar met open armen ontvangen en thuisbrengen bij de Heer van alle leven. Donderdagmiddag vond in de kerk van St. Jan de uitvaart plaats van Willy Hendrikus van der Heijden(75, Grobbendonckpark) waarna de begrafenis op het kerkhof van St. Jan. De Avondwake vond in dezelfde kerk plaats. Na een leven van eenvoud, hartelijkheid, bezorgdheid en veel liefde is Will onverwacht overleden. Will was wars van uiterlijk vertoon en opsmuk, maar het was wel Will met dubbel l. Na een arbeidzaam leven , uiteindelijk als elektrotechnisch tekenaar, kon hij met 55 met de VUT. Altijd heeft Will een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor zijn gezin gehad. In middels was hij 49 jaar getrouwd met zijn Annemiek die nu bijna 4 jaar opgenomen is in zorgcentrum Elisabeth. Hij kon genieten van fietsen, wandelen en vond rust in de natuur. Zijn drie dochters hebben ieder op eigen manier in de dienst hun vader in herinnering geroepen. Will was op zijn manier heel gelovig en we vertrouwen er op dat hij nu thuisgekomen is bij zijn Heer van alle leven. Vrijdagmorgen vond in de kerk van St. Jan de uitvaart plaats van Trees Meeuwesen – Spijkers (69, Groot Kraaivenstraat), waarna de crematieplechtigheid in Tilburg. Trees was een lieve, zorgzame echtgenote die altijd en vooral de laatste maanden waakte over de gezondheid van haar man Ton die strijdt tegen een moeilijke ziekte. Zelf verbleef Trees nu 14 dagen in het ziekenhuis en in die tijd onderging zij drie operaties. Uiteindelijk bleek er geen beter op te zitten. Trees was een echte huismus en haar man en kinderen en kleinkinderen betekenden alles voor haar. Zij blijven achter met heel veel mooie herinneringen maar zullen haar ontzettend missen.

D

deze zondag

Het koninkrijk van God is nabij hecht geloof aan dit goede nieuws Kom, volg mij

Kerk Sint Jan - Goirle

R

rond de parochie

Protestantse gemeente Opstandingskerk, prof. Cobbenhagenlaan 8, Tilburg Zondag 22 januari 10.00 uur ds. K. Vermeiden Guldenakker Zaterdag 21 januari 19.00 uur Eucharistieviering Zorgcentrum Elisabeth Zondag 22 januari 10.30 uur Eucharistieviering met orgelspel door dhr. Alessie. Voorganger pastor Piet van Mensfoort. Kapel Nieuwkerk Informatie en besprekingen: tel. 003214656012 (tot 18.00 uur) Zondag 22 januari 08.30 uur Eucharistieviering door pastor M. van Zutphen. Meditatie in de Christelijke traditie Mediteren in de Christelijke traditie elke 2e en 4e vrijdag van de maand in de Emmaüskapel van de St. Jan van 19.00 uur tot ongeveer 19.30 uur. Ziek en bezoek Als u ziek bent en bezoek wenst van een van de pastores, geef dat dan zelf door of laat het doorgeven. Parochie de Goede Herder Secretariaat Sint Jan Goirle Kerkstraat 3, 5051 LA Goirle; Telefoon 013-5348438, bereikbaar ma. t/m vr. 0900 -13.00 uur ; pastor Martin van Zutphen tel. 0135348438 of tel. 06-21834275 (alleen in noodgevallen) Parochie H.Antonius Abt – Riel Pastoor J. Paes, Raadhuisstraat 4, 5131 AM Alphen, tel. 5081215, email:pastoorjpaes@ gmail.com; parochievicaris S. de Koning, tel. 06.19804922, email: sdkoning@bisdombreda.nl; diaken J. Smies, tel. 5144174, email: diakenjsmies@ home.nl; kandidaat-diaken G. Fennema, Gilzeweg 4, 4861 AT Chaam, tel. 06.30948209, email: fennema@planet.nl; pastoraal-werkster P. Vermeulen-Dekker, tel. 06.51958259, email: p.vermeulendekker@ gmail.com. Parochiebijdrage: Rabo 1023.05.889 tnv Kerkbestuur Antonius Abt te Riel. Website: www.parochiealphenriel.nl Bereikbaarheid: Pastoor J. Paes is altijd bereikbaar onder telefoonnummer 5081215; op dit nummer kunt u hem persoonlijk bereiken ’s middags tussen 13.00 en 14.00 uur. Mocht u onverhoopt geen gehoor vinden, dan kunt u de pastoor voor zeer dringende aangelegenheden laten oproepen via Janshove: 5075300 (toets 1). Spreekuur: Elke donderdagmorgen tussen 10.00 en 11.00 uur is er in steunpunt De Kosterei spreekuur; dan kunt u terecht voor misintenties (10 euro) of andere berichten. Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven: Julianastraat 16, 5133 VB Riel (tel. 5181491).

S

Sint Jan

5348438

Overweging: pastor Martin van Zutphen Zaterdag 21 januari 18.30 uur Eucharistieviering m.m.v. gemengd koor H. Geest overleden ouders Janus en To van de Sande; Pierre Smolders v.w. trouwdag;Jo Kilsdonk-Koyen v.w. jgt. en Nico Kilsdonk v.w. verj.; Ad Hultermans; Piet Hermans; Antoinette Kortekaas-Vos en Rikie Vos-de Kleijn Zondag 22 januari 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. gemengd koor St. Caecilia Ad Hultermans;mevr. Zagers v.w. verj.; Bart van de Wouw; overleden fam. Santegoets; Toon Glaser v.w. jgt.; Jos de Brouwer v.w. jgt. en Sjef de Brouwer Woensdag 25 januari 19.00 uur Eucharistieviering

A

Antonius Abt Riel 5081215

Donderdag 19 januari 9.30 uur Eucharistieviering in De Kosterei. Harm Kools v.w. jgt. Zondag 22 januari 9.30 uur Eucharistieviering met tussenkoor (pastor S. de Koning). Collectanten: J. Wouters en F. Versmissen. Ria Smulders-Bukkens v.w. jgt.; Piet Oomen v.w. jgt.; Rika van Eijck.

zomaar Je wordt mooier als je glimlacht.

Actie Kerkbalans ‘Wat is de kerk mij waard’ Komend tijd wordt weer uw aandacht gevraagd voor de actie Kerkbalans. Binnenkort wordt bij u een schrijven bezorgd met documentatie hieromtrent. Van harte bij u aanbevolen en u zult begrijpen waarom!

Vormsel 2012 Deze week begint weer de aanmelding voor het vormsel. Het eerste nummer van het vormselmagazine Vuur en Vlam (met aanmeldingsformulier) wordt rondgebracht bij de mogelijke kandidaten uit ons ledenbestand. Het vormselproject van onze parochie is gericht op kinderen uit groep 8 van het basisonderwijs en de vergelijkbare leeftijdsgroep uit het bijzonder onderwijs. Denkt u dat uw kind in aanmerking komt voor de vormselvoorbereiding en hebt u géén Vuur en Vlam ontvangen? U kunt dan een exemplaar met aanmeldingsbrief ophalen op het parochiecentrum in Goirle. De termijn van aanmelding loopt tot 27 januari. De feestelijke vormselviering wordt gehouden in de kerk Sint Jan op vrijdag 1 juni om 19.00 uur.

Anonymus Een in geloof en liefde Voor alle christenen zijn 15 – 22 januari dagen van gebed voor de eenheid. We zijn wel allen verbonden in de ene Jezus Christus, maar gaandeweg vervreemd geraakt van elkaar in, globaal genomen, orthodoxe, reformatorische en katholieke geloofsgemeenschappen. Soms door verschil van visie op punten van geloof, soms door verwikkeld te raken in politiek zoals een pauselijke staat met de paus als staatshoofd. De monumentale St. Pieter in Rome verliest veel van haar glans door de wijze waarop deze toen tot stand is gekomen. Nog afgezien van de vraag of zo’n groots monument in de geest van Jezus is. Het zijn pijnlijke dieptepunten die tot scheiding hebben geleid en daarna ook nog tot wederzijds dodelijk geweld. “Bekeert u en gelooft in de blijde boodschap.” Het zijn Jezus’ woorden tot ieder van ons persoonlijk en tot ons als geloofsgemeenschappen. Bekering, inkeer en waar nodig ommekeer. Herbronning, zuivering is een blijvende opdracht. Ook ons keren naar elkaar toe in liefde en respect. Het goede in de ander zien, de blinde vlekken bij onszelf. En dit alles gedragen door gebed mét en voor elkaar. Het is een van de genadegaven van onze tijd. “Heer, dat wij zien mogen … de wegen van zuiverheid en eenvoud, van verzoening en vrede waarop Gij ons bent voorgegaan.” Hoe dichter wij zelf Jezus Christus benaderen, hoe meer wij één zullen worden met elkaar. AN


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 18 JANUARI 2012

PAGINA 10

Gérard Otten 1922 – 2012

Op 10 januari j.l. hebben wij in de kerk van Sint Jan voor goed afscheid genomen van Gérard Otten, een bijzondere medeburger. Hij kwam na zijn pensioen in Goirle wonen, maar zijn lange leven heeft het hem mogelijk gemaakt nog veel voor Goirlese medeburgers te betekenen. Ik kende hem al veel langer. Bij het laatste bezoek aan zijn ziekbed hebben wij uitgemaakt, dat het 54 jaar moet zijn geweest. Hij behoorde tot de gelukkigen die al voor de oorlog de gelegenheid kregen voortgezet onderwijs te volgen. Voor hem was dat de kweekschool, vrijwel de enige opleiding, naast het seminarie, voor jongens van eenvoudige komaf om verder te leren. Onderwijs zou in zijn leven een hoofdrol blijven spelen. Hij begon als onderwijzer - toevallig in mijn geboortedorp, maar daar hebben onze wegen elkaar niet gekruist. Toen ik hem in 1958 leerde kennen, was hij hoofd van een lagere school in Geertruidenberg. Maar hij was meer. Toen al had hij bemoeienis met onderwijs in allerlei toonaarden. Hij maakte een carrière die veel getalenteerde mensen uit die generatie hebben gemaakt. Hij ontwikkelde zich als een pedagoog/onderwijskundige die spoedig in onderwijsland naam had. En hij stak zijn licht dan ook niet onder de korenmaat. Hij had zitting in zo wat alles wat gericht was op de bevordering van de kwaliteit van het onderwijs in Brabant.

Start kaartverkoop Carnavalsconcert Koninklijke Harmonie “Oefening en Uitspanning”. De kaartverkoop van het Carnavalsconcert van de Goirlese Harmonie “Oefening en Uitspanning” start aanstaande zaterdag 21 januari. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij GbG Primeur. Het jaarlijks drukbezochte concert wordt gehouden op vrijdagavond 10 februari 2012 in de theaterzaal CC Jan van Besouw. De crisis in Europa wordt tijdens het concert op de hak genomen. Diverse Europese leiders zullen hun opwachting maken om een bijdrage te leveren aan een gezamenlijk Europees Carnaval. De muziek wordt uiteraard verzorgd door het harmonie-orkest en de slagwerkgroep van de harmonie. Zij zullen een aantal beroemde Europese artiesten begeleiden en zich met een populair programma presenteren aan het publiek. Het belooft weer een spectaculaire avond te worden in een gezellige Carnavalssfeer. Wilt u dit geweldige Carnavalsevenement niet missen, dan kunt u toegangskaarten verkrijgen bij GbG Primeur, De Hovel 46 in Goirle.

Het waren de jaren van de wederopbouw en waarin Brabant tevens een ware cultuuromslag doormaakte. Ook de jaren van onstuimige groei. Het provinciebestuur onder leiding van de zeer geziene Jan de Quay doorzag heel wel, dat onderwijs voorwaarde was voor ontwikkeling. Het financierde een grootscheeps onderzoek onder zesduizend leerlingen in de provincie, waarvan het rapport “Stand van het gewoon lager onderwijs in Noord-Brabant” medio jaren ’50 het licht zag en grote aandacht trok in Nederland. Het legde de sterke en ook veel zwakke punten van het Brabantse onderwijs bloot. En in het streven naar verbetering heeft Gérard Otten van meet af aan een ferme partij meegeblazen. Het is thans niet goed meer voorstelbaar maar in die jaren ging in Brabant slechts circa vier procent van de lagere-schoolverlaters naar een middelbare school. Dat is nu vrijwel het tienvoudige. Om daarin verbetering te brengen, waren school- en beroepskeuzevoorlichting onmisbaar. Want verandering van cultuur komt niet eenvoudig op gang. Hij was mede rapporteur van een gezaghebbende publicatie die leidde tot de oprichting van de Stichting Noord-Brabant voor School- en Beroepskeuzewerk en van de in Tilburg gevestigde academie voor de opleiding van beroepskeuzeadviseurs, later de Academie Mens Arbeid geheten. Van die verdienstelijke stichting was hij jarenlang bestuurder. Het onderwijs in de provincie heeft ook toen al veel aan zijn inzet en toewijding te danken gehad. Maar zijn pedagogische en onderwijskundige kwaliteiten werden ook elders onderkend en gewaardeerd. Hij werd aangezocht als medewerker van het gezaghebbende Pedagogisch Centrum KPC in Den Haag. In die kwaliteit coachte hij scholen met zijn kennis van zaken, vooral in de dagelijkse praktijk. De geboortegolf van direct na de oorlog had spoedig ook een onstuimige groei van het onderwijs tot gevolg. En bij de nadering van de jaren zestig bleef niet alles bij het oude. Er was werk aan de winkel en dat heeft hij nooit geschuwd. Hij keek ook verder dan de wereld van het basisonderwijs, was bestuurder van het Instituut voor Maatschappelijk Werk in Midden-Brabant en bestuurder van middelbare scholen in de Langstraat. Het was dan ook niet verwonderlijk, dat zijn carrière een bekroning vond als inspecteur van het basisonderwijs. In die kwaliteit kende hij het onderwijs in Midden-Brabant als geen ander. En velen in en buiten de scholen kenden hem en wisten zijn betekenis naar waarde te schatten. Bij zo’n levensloop is het eigenlijk verwonderlijk dat hij niet iemand was die zich op de voorgrond drong. Hij was voor alles een beminnelijk, empathisch man die het vermogen bezat om goed te luisteren. Zijn leven was dan ook niet enkel activiteit. Hij was ook studieus en heeft als veel onderwijsmensen uit die generatie een leven lang het boek niet geschuwd. Hij was thuis in de pedagogische literatuur, maar al in zijn jonge jaren volgde hij ook filosofiecursussen bij professor Kwant in Eindhoven. En met Goirlese vrienden reisde hij nog tot voor kort naar bijeenkomsten van de Wijsgerige Kring in Eindhoven. Hij verraste nog steeds door zijn kennis van werk en auteurs op wijsgerig terrein. De jaren gingen tellen, maar met zijn memorie was niks mis. En hij toonde nog altijd maatschappelijke betrokkenheid: hij was in Goirle lid van het plaatselijke CDA, van bijzondere donateursclubs van harmonie en literaire kring, hij bezocht de maandelijkse bijeenkomsten van het Publieke Debat en tot voor kort de wekelijkse Tertulia in het CC Jan van Besouw. Tien jaar geleden maakte hij fysiek een moeilijke tijd door, maar in de volgende jaren kwam hij dat ongemak zichtbaar te boven. En een recente operatie leek hij ook goed doorstaan te hebben. Maar een complicatie die ogenschijnlijk niets met zijn kwaal te maken had, werd hem tenslotte fataal. Hij stierf in het hospice in Tilburg op 4 januari van het jaar dat hij negentig zou worden. Leonard Joosten

Expositie schilderijen van Anneke Haans Van 16 januari tot en met begin mei 2012 exposeert Anneke Haans haar schilderijen in Zorgcentrum Elisabeth te Goirle. De schilderijen die Anneke schildert komen voort uit het verlangen innerlijke ervaringen en verkregen inzichten tot uitdrukking te brengen. Gebeurtenissen, gevoelens en gedachten vangen zich in symbolen en beelden. Samen met vormen uit de natuur vormen zij een inspiratiebron om te gaan schilderen. Anneke hanteert een intuïtieve manier van werken, waarbij de kleuren, lijnen en vormen vanuit het onderbewuste naar boven komen en hun plaats op het doek innemen. Naast acrylverf gebruikt zij ook andere materialen zoals textiel, zand, papier. De schilderijen typeren zich door helder en intens kleurgebruik met een voorliefde voor heldere kleuren in vloeiende, organische lijnen en vormen. Haar werk heeft een helende uitwerking op mensen. Annekes schilderijen raken mensen in hun hart en geven positieve energie. Anneke is in 1992 afgestudeerd aan de Academie voor Beeldende

Europees Carnavalsconcert

Datum: Plaats: Aanvang: Toegang: Kaartverkoop:

vrijdag 10 februari 2012 Cultureel Centrum Jan van Besouw 20.30 uur; (zaal open vanaf 19.30 uur) Entree: € 12,50; tot 12 jaar en 65+ € 7,50 GbG Primeur

Zangeres Emma Kirkby en de London Baroque

Het Kapelconcert op zondag 22 januari in CC Jan van Besouw staat in het teken van de oude muziek met zangeres Emma Kirkby en de London Baroque. Zangeres Emma Kirkby heeft wereldnaam gemaakt met haar vernieuwende stijl van zingen die past bij de moderne inzichten om oude muziek te vertolken. Begin jaren zeventig begon ze haar carrière o.a. met de Academy of Ancient Music en maakte honderden opnames. Nog steeds is Emma Kirkby erg actief en zingt ze met bijv. het Orchestra of the Age of Enlightenment, met pianist James Lisney of met luitist Anthony Rooley. Opgericht in 1978 is de London Baroque is één van de eerste kamermuziekgezelschappen die zich gespecialiseerd heeft in oude muziek. In Goirle is de harde kern van dit ensemble te gast met Ingrid Seifert en Richard Gwilt viool, Charles Medlam cello en Steven Devine clavecimbel. Met jarenlange opnames voor o.a. Harmonia Mundi en concerten en TV optredens over de hele wereld is de London Baroque niet meer weg te denken uit de wereld van de oude muziek. Het programma in Goirle heeft de naam gekregen ‘Une matinée à Versailles’ en bevat werk van o.a. Couperin, Rameau en Leclair. Het concert begint om 12 uur en de kapel gaat een half uur voor aanvang open.

Optreden Classic Breeze

Vorming te Tilburg. Ze heeft in het onderwijs gedoceerd. Ze gaf cursussen en workshops in schilderen en persoonlijke ontwikkeling aan zowel kinderen als volwassenen. Momenteel werkt zij als activiteitenbegeleider in de forensische psychiatrie. Van haar schilderijen zijn 18 prachtige full color an-

sichtkaarten via haar website te koop. De expositie is dagelijks te bezoeken van 10.00 – 16.00 uur; Bergstraat 6, Goirle. Bij de receptie is een routewijzer en een prijslijst verkrijgbaar. Voor informatie en contact: W: www.annekehaans.nl E: info@annekehaans.nl

Op vrijdag 20 – januari. 2012 verzorgt de band CLASSIC BREEZE een optreden in: Disco Bar: THE SALOON. Adres: Wilhelminalaan 64 in Reusel. Aanvang: 21.00 uur. De band gaat weer zoals vanouds er tegen aan met Classic Rock van de jaren 60 / 70 van o.a.: Led Zeppelin / Deep Purple / Ten Years After / .A.C.D.C. / Jimi Hendrix/ Van Halen / Janis Joplin en ook eigen nummers. Dus wil je een avond genieten van echte ‘classic rock’ muziek dan is een bezoek aan ‘Classic Breeze’ zeker de moeite waard. Voor meer info kun je kijken op www.classicbreeze.nl. De band Classic Breeze bestaat uit: Linda van Broekhoven – lead zang. Peter Bruers – lead gitaar en zang. Ben van Gerven – drums en zang enJos van Gorkum – basgitaar.


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 18 JANUARI 2012

S P E C I A L

PAGINA 11

Onderwijs

‘Alles zelf doen is optellen, samenwerken is vermenigvuldigen’ Het openbaar onderwijs in Goirle (verenigd in het Bestuur Openbaar Onderwijs Goirle) is de afgelopen jaren sterk gegroeid. U heeft Den Bongerd en ’t Schrijverke niet alleen leren kennen als kindgericht en vooruitstrevend, maar ook als scholen die anticiperen op de onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen en daar op de juiste wijze op inspelen. Onze scholen voldoen in alle opzichten aan de eisen van deze tijd en om de zorg en communicatie rond onze leerlingen in de toekomst nog te blijven waarborgen, is het noodzakelijk de huidige organisatiestructuur aan te passen. Tevens is er de wettelijke verplichting vanaf augustus 2011, dat binnen het bestuur een scheiding moet komen tussen besturen en toezicht houden.

Het toezicht wordt uitgevoerd door een Raad van Toezicht (RvT) en het bestuur door het College van Bestuur (CvB). Het CvB wordt hierdoor het bevoegd gezag van BOOG. De eerste RvT bestaat uit de huidige bestuursleden. Het CvB wordt gevormd door de beide directeuren. Paul van Aanholt is benoemd tot voorzitter van het CvB en Harry van de Ven tot lid. De huidige directeuren hebben met ingang van 1-1-2012 de functie van directeur/bestuurder. Naast bestuurder blijven zij ook directeur van hun school. Een aantal van hun huidige taken op de scholen wordt overgenomen door het Hoofd Onderwijs en Zorg en de Teamleiders. De scholen blijven als school gewoon bestaan, alleen de bovenschoolse en interne structuur verandert. Iedere school krijgt 3 teams met voor elke bouw een eigen Teamleider en een Intern Begeleider (ib-er) voor de Zorg . Wat betekent deze verandering nu voor de ouders/verzorgers en de kinderen concreet? 1. De kwaliteit van het onderwijs en de zorg blijven op deze manier gegarandeerd. 2. Op beide scholen ontstaan er managementteams. Deze teams bestaan uit de teamleiders, het hoofd Onderwijs en Zorg en de directeur. 3. Het Hoofd Onderwijs en Zorg is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het zorgbeleid en het onderwijskundig beleid van de eigen school. 4. De directeur blijft als voorzitter van het managementteam eindverantwoordelijk. 5. Na de groepsleerkracht is de teamleider het eerste aanspreekpunt. De teamleider neemt daarin de rol over van de directeur. 6. Indien er extra zorg nodig is voor een kind zal de interne begeleider de ouders en de leerkracht daarbij ondersteunen College van Bestuur Harry van de Ven Paul van Aanholt

Wat is De Nieuwste School (DNS) DNS is een kleinschalige school voor vmbo-t, havo en vwo met een uniek onderwijsconcept. Dat leidt vanzelfsprekend op voor een diploma, maar onderscheidt zich doordat het de verwondering van de leerling als uitgangspunt neemt. In door de vakdocenten bepaalde thema’s staat de leervraag, de verwondering, van de leerling centraal. De leerling gaat, daarbij intensief begeleid door mentor en vakdocenten, volgens een beproefde onderzoeksmethode op zoek naar de antwoorden. De opgedane kennis, inzichten en vaardigheden delen de leerlingen met elkaar en hun docent. Deze werkwijze leidt tot een rijk en gevarieerd onderwijsklimaat dat leerlingen gedurende hun hele schoolloopbaan uitdaagt en gemotiveerd houdt. De leerling leert zo bovendien de verantwoordelijkheid voor de eigen leerweg te nemen. Het onderwijsconcept van DNS draagt sterk bij aan alle facetten van de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen en gaat dus veel verder dan enkel de cognitieve ontwikkeling. Het bereidt hen bovendien uitstekend voor op het vervolgonderwijs. Met ingang van 1 januari 2012 is De Nieuwste School gevestigd in de Sint Josephstraat 106 te Tilburg.

Yoga in ‘de Wildacker’ is: In beweging Zijn Eenvoudige oefeningen Werken met de adem De kracht ontdekken van klank en beweging Aandacht voor bewustwording Oefeningen leren toepassen in het dagelijks leven Kleine groepen (max. 8 personen) Heb je behoefte om de kracht en eenvoud van deze oefeningen te leren kennen, kom dan voor een proefles naar ‘de Wildacker’. Er zijn groepen op dinsdag ochtend en woensdag en donderdag avond. Praktijk ‘de Nieuwe Verbinding’ verzorgt ook activiteiten met Stem en Klank in Tilburg en omgeving. Aanmelding en informatie voor de Yoga bij Richard Vennix, overige activiteiten Susan van de Grint: tel. 013-590 54 72 of kijk op www.denieuweverbinding.nl.


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 18 JANUARI 2012

PAGINA 12

S P E C I A L

Onderwijs Momentum

Praktijk voor Integratieve Kindertherapie & Coaching biedt individuele begeleiding op het gebied van sociaal emotionele hulpvragen van kinderen en hun ouders. Faalangst, emotionele problemen veroorzaakt door een echtscheiding van ouders, hoogsensitiviteit, gespannenheid, moeite hebben met concentreren, angsten, druk gedrag en boosheid zijn voorbeelden van thema’s waaraan gewerkt kan worden. De begeleiding is oplossingsgericht en afgestemd op de mogelijkheden van het kind.

Bogaers Talen biedt Innovatief Talenonderwijs Bogaers Talen levert 100% maatwerk in taaltrainingen. Flexibiliteit is daarvoor een absolute vereiste. U kunt zelf de training samenstellen die het beste bij u past. Onze relatiebeheerder informeert u graag over alle keuzemogelijkheden zoals talen, niveaus, branches, thema’s, intensiteit, vormen, locaties. U kunt uw persoonlijke individuele lessen of uw Skypelessen afwisselen of aanvullen met: -E-learning / virtuele leeromgeving: Bogaers Talen online! Maatwerk in online leren -Online leren heeft de toekomst. Bij Bogaers Talen profiteert u vandaag al van de vele mogelijkheden die het internet biedt. -Op internet vindt u onze virtuele leeromgeving. Hier kunt u 24/7 allerlei oefeningen maken. De keuze is groot: meerkeuze vragen, paarvorming, invuloefeningen, open vragen, uitspraak- en luisteroefeningen. Online leren: via Bogaers Talen kunt u inloggen op onze virtuele leeromgeving voor diverse soorten oefeningen en digitale woordenlijsten. ‘BLENDED LEARNING’ 10 lessen individueel en op maat (persoonlijk of via Skype) met uw eigen docent(e) voor € 49,50 p.u. EN min 20 klokuren E-learning: nu v.a. € 24,75 per klokuur! (normaal tarief voor individuele persoonlijke face to face lessen = € 87,50,- per klokuur!) Learn as you please… Ontdek de voordelen van Blended Learning: leren op de manier die u het plezierigst vindt. Samen met u kiezen we de trainingsvormen die het best bij uw werksituatie en leerstijl passen. Een solide basis: Persoonlijke individuele en interactieve Faceto-face-lessen (of lessen via Skype of telefoon): aangevuld met en ondersteund door E-learning! Voordeel van persoonlijke individuele lessen: intermenselijk, persoonlijk contact is prettig en noodzakelijk voor de praktijk. Ook door de onmiddellijke feedback! De traditionele vorm van taaltrainingen. De klassieke lessituatie waarbij uw docent zelf live aanwezig is. De trainer en u werken in de doeltaal aan spreek- en luistervaardigheid. De grammatica is geen doel op zich. U leert vormen, structuren en vocabulaire toepassen in de context van uw dagelijkse werk en aan de hand van branchegerelateerde onderwerpen.

Modeatelier Jeanne Hornikx *Naailessen voor beginners & gevorderden * Ook voor reparatie & vermaken van kleding Jeanne Hornikx Dev Dommel 86 5052 VD Goirle 013 5344510 06 52028528 K.v.K. 17222292

Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen: Marlyn de Kort (kindertherapeut) 06-23452507 of een kijkje nemen op mijn website www.mijnmomentum.nu

Terug in je eigen kracht met hulp van de integratieve kindertherapeut Zit je niet lekker in je vel, ben je snel moe door alle prikkels die je dagelijks ervaart of verdrietig omdat je ouders gaan scheiden? Vind je het houden van een spreekbeurt eng of ben je bang om foutjes te maken en wil je dit nú graag veranderen, dan kan een kindertherapeut je helpen om je eigen kracht terug te vinden. Door praten, creatief werken, bewegen, muziek, concentratieoefeningen en het doen van spelletjes kom je erachter waar jij goed in bent en leer je dit te gebruiken voor de momenten die jij lastig vindt. Kindertherapie duurt zo’n 8 á 10 weken en is bedoeld voor kinderen van 4 tot 18 jaar.


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 18 JANUARI 2012

PAGINA 13

Onderwijs

S P E C I A L

ZondaG 22 januari

open daG de rooi pannen van 11.00 tot 16.00 uur

TilburG MaVo/VMbo Mbo Handel Mbo Horeca Mbo Toerisme/recreatie Mbo Vormgeving

eindHoVen VMbo Consumptief Mbo Horeca Mbo Toerisme/recreatie

breda Mbo Horeca

kAAkstrAAt 1

Dr. jAn ingen houszplein 2

tuinzigtlAAn 12

Mbo Toerisme/recreatie

Dr. AhAusstrAAt 1

MAVO/VMBO De Rooi Pannen:

praktisch leren in een vertrouwde omgeving De afdeling VMBO Tilburg van De Rooi Pannen biedt MAVO, de Kaderberoepsgerichte en de Basisberoepsgerichte leerweg aan. In al deze leerwegen is leerwegondersteunend onderwijs mogelijk. Praktisch leren in een vertrouwde omgeving staat centraal. Kleinschaligheid is een belangrijke pijler onder het onderwijs van de afdeling VMBO. Individuele leerlingbegeleiding en contact met het thuisfront spelen daarbij een belangrijke rol. De overstap van de vertrouwde basisschool naar de ‘grote’ middelbare school is immers al spannend genoeg. De afdeling VMBO beschikt

www.derooipannen.nl over twee overzichtelijke lesgebouwen met elk een eigen docententeam. Eén gebouw is gericht op het examenprogramma Horeca, het andere gebouw op het programma Handel - Vormgeving.

Theresialyceum: Degelijk én Dynamisch Weet jij op je twaalfde al precies waar je talenten liggen? Op het Theresialyceum willen we graag helpen met jouw ontdekkingsreis. Met onze 3-jarige brugperiode stellen we keuzes zolang mogelijk uit, met volop extra uitdagingen (en waar nodig ondersteuning), samen gaan we op zoek naar jouw talenten. Misschien heb je aanleg voor Cambridge English, het gymnasium, beeldende kunsten of ben je meer technisch, muzikaal of ben je een organisatietalent? Afgelopen voorjaar had een eersteklasser een droom: hij wilde met een groepje naar de deeltjesversneller in Genève. Hij heeft zijn plan helemaal uitgewerkt, zijn initiatief is omarmd door docenten en een half jaar later zijn ze met 15 man inderdaad naar Zwitserland gegaan. Voor hoogbegaafden hebben we een eigen programma maar we leggen we natuurlijk voor iedereen een goede basis voor het eindexamen. Volgens een onderzoek van dagblad Trouw zitten we zelfs bij de top van Nederland. Goede resultaten kunnen alleen als de sfeer goed is. In een tevredenheidenquête geven zowel ouders als leerlingen onze school een 8,3 voor sfeer, ruim boven het landelijke gemiddelde (zie schoolvo.nl). Nieuwsgierig geworden? Kijk op de website voor de meeloopmiddagen en loop binnen op de Open Avond op donderdag 1 maart.

Praktijkgericht onderwijs is een speerpunt van De Rooi Pannen. Leerlingen van het programma Horeca runnen onderwijsrestaurant Le Petit. Ze koken voor echte gasten en serveren zelf de gerechten uit. Afdelingsdirecteur Eddie Snoeren: “Op deze manier komen alle aspecten aan bod van het werken in een restaurant en leren de leerlingen de kneepjes van het vak. Een ideale doorstroom naar onze MBO Horecaopleidingen is zo gegarandeerd.” Naast het examenprogramma Horeca kunnen leerlingen ook kiezen voor Handel - Vormgeving. Eddie Snoeren: “Leerlingen van het programma Handel - Vormgeving verkopen in onderwijswinkel Happetit de verse producten die de horecaleerlingen bereid hebben. Daarnaast verzorgen ze het beheer en de inrichting van de winkel. De leerlingen kunnen zo hun kennis over onderdelen als kassa, verkoopgesprekken, decoreren en etaleren in de praktijk toetsen. Dat gebeurt overigens ook dagelijks in onze praktijklokalen. Bovendien werken de leerlingen daar, in samenwerking met bedrijven, projectmatig aan ‘echte’ opdrachten.” Door de beroepspraktijk zo dicht mogelijk te benaderen worden de leerlingen optimaal voorbereid op een MBO-opleiding. Ze leren vaardigheden aan door te ‘doen’. Bovendien worden ze op deze manier uitgedaagd om hun eigen talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. De open dag van De Rooi Pannen vindt plaats op zondag 22 januari 2012. U bent van harte welkom.

Wil je gezelligheid en kwaliteit, zorg dan dat je bij Sylvia rijdt Al 32 jaar ervaring Een begrip in Goirle e.o. autorijschool

Sylvia Bechtold 

013 - 5347510 06 - 51415902


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 18 JANUARI 2012

PAGINA 14

S P E C I A L

inspirerend

Onderwijs

Zit je in groep 7 of groep 8? Kom dan met je ouders naar de open avond op het Mill-Hillcollege. Je kunt persoonlijk kennismaken met de docenten en leerlingen van het Mill-Hillcollege tijdens de open avond op 13 februari 2012 van 19.00-21.30 uur.

betrokken

Kom kijken!

ondernemend

13 februari 2012

open avond

Afgelopen jaar is het Mill-Hillcollege gestart met het vak Bèta-oriëntatie (oriëntatie op de Bètavakken). Vanaf volgend schooljaar slaat het Mill-Hillcollege met “oriëntatie op talen” weer een nieuwe weg in. Concreet betekent het dat leerlingen al in de brugklas kennismaken met de diverse talen. De vwo-leerlingen krijgen naast de verplichte vakken Engels en Nederlands een oriëntatie op Spaans, Latijn, Frans en Duits. De havoleerling krijgt lessen Spaans, Duits en Frans. En de mavo-brugklasleerlingen maken in de brugklas kennis met Duits en Frans. Na het eerste jaar maken de leerlingen een keuze uit het uitgebreide aanbod aan talen. Uniek op het Mill-Hillcollege is dat hierdoor zowel havo- als vwo-leerlingen eindexamen kunnen doen in Spaans.

Meeloopmiddagen Leerlingen van groep 8 kunnen zich inschrijven voor een meeloopmiddag tot 1 januari 2012 via de website www.mill-hillcollege.nl De data van de meeloopmiddagen zijn: 1 en 29 februari 2012 7 maart 2012

Deze oriëntatie op talen betekent overigens geen verzwaring van het pakket. Het biedt de leerlingen juist meer keuzevrijheid. Ook voor de dyslectische leerlingen biedt dit mogelijkheden, omdat ze eerder keuzes kunnen maken om bepaalde talen wel of niet te volgen.

Aanmelden voor de brugklas: 13 maart 2012 (A t/m K) 15 maart 2012 (L t/m Z)

Het Mill-Hillcollege heeft, vooruitlopend op de verzwaarde exameneisen vanuit de overheid, al eerder het curriculum uitgebreid. De leerlingen krijgen extra ondersteuning bij de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Voor de mavo-brugklassers komt er bovendien een huiswerkklas op school. Hier kunnen leerlingen enkele keren per week onder begeleiding huiswerk maken. De voorgeschreven urennorm van 1040 uren wordt op het Mill-Hillcollege ruim behaald.

Op Mill-Hill leer je meer!

Behalve op het onderwijskundig gebied, timmert het Mill-Hillcollege ook letterlijk aan de weg. Op korte termijn kunnen leerlingen nog veiliger naar school fietsen. Er wordt in samenwerking met de gemeente Goirle een nieuw fietspad rond de school aangelegd.

Ve n n e w e g 4 2 , 5 0 5 1 B P G o i r l e , T 0 1 3 - 5 4 2 0 5 3 8 E info@mill-hillcollege.nl, I www.mill-hillcollege.nl

Koning Willem ll College: ook trots op zijn klassieken

Het Mill-Hillcollege timmert aan de weg!

Een solide school met vele mogelijkheden

Talentontwikkeling is sinds jaar en dag een speerpunt van het Koning Willem ll College. Dat is niet alleen zichtbaar in de opzet van de vwo-brugklassen, de muzische en de sportafdeling maar wordt ook breed gestimuleerd bij de individuele leerling in de afdelingen gymnasium, atheneum, havo en vmbo-tl.

Open avond

De extra aandacht voor de B-vakken de afgelopen jaren via het landelijke Universumproject heeft zijn vruchten afgeworpen. Nieuwe ontwikkelingen en projecten zijn een vast onderdeel geworden van het programma. Het aantal leerlingen dat examen doet in deze vakken is onder meer daardoor boven het landelijk gemiddelde. Leerlingen uit de muzische afdeling en sport zijn ook (inter) nationaal doorgebroken.

Uitdagend

Ook de gymnasiumafdeling mag er zijn. Ongeveer tweederde van de leerlingen die in de tweede klas instroomt in deze afdeling doet ook daadwerkelijk examen in de klassieke talen in de zesde klas, een mooi resultaat. De cijfers voor het examen Latijn en Grieks liggen constant (ver) boven het landelijk gemiddelde. Enkele jaren geleden had de gymnasiumafdeling van het Koning Willem ll College zelfs het hoogste landelijk gemiddelde voor het centraal examen klassieke talen. Latijn kan al gevolgd worden in de brugklas. In de vwo-brugklassen is het vanaf het begin een vaste waarde op het rooster, een mooie combinatie met het verwante vak filosofie en wetenschap. Het gymnasiale karakter vinden we gedurende de hele opleiding terug in projecten als het huis en de stad en de Olympische Spelen, maar ook in de vakken cultuurgeschiedenis en klassiek culturele vorming. Excursies naar Leiden, Nijmegen en Amsterdam maar zeker de 18-daagse reis naar Griekenland maken de klassieke wereld ook voelbaar.

maandag 30 januari 2012 van 19.00 tot 21.30 uur

Persoonlijk Vertrouwd

� gymnasium � atheneum � havo � vmbo -tl � muzische afdeling � topsportopleiding (+ LOOT-status)

Voor meer informatie Mw. E.M.S. Lambooij-Erckens (brugklas)

Tatraweg 80

Drs. C.A.W. Brans MEM

5022 DS Tilburg

(muzische afdeling en topsport)

t. 013-543 66 31 f. 013-535 24 65

Mr. H.M. te Boekhorst

info@willem2.nl

(rector)

www.willem2.nl


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 18 JANUARI 2012

PAGINA 15

Kleurwedstrijd musical Droomvlucht Op de redactie zijn weer de meest mooie kleurplaten binnengekomen voor de kleurwedstrijd van de musical Droomvlucht.

DE ALLERBESTE CONDITIE(S). VANZELFSPREKEND.

Het was dan ook weer moeilijk om 2 prijswinnaars te vinden. Maar de jury is er toch weer in geslaagd. Het zijn geworden: Robin Nijssen van 6 jaar en Meike van Raak van bijna 7 jaar.

Reduc tie *

Zij winnen ieder 2 vrijkaartjes voor de musical Droomvlucht in de Efteling. Gefeliciteerd!

€ 50,-

Vogelbeurs in Riel

t/m 31

*vraag

naar d e

janua

ri

voorwa

arden

Op zondagmorgen 22 Januari is er weer de maandelijkse vogelbeurs in Riel. Deze wordt gehouden in het Ontmoetingscentrum de Leybron Dorpsplein 20 te Riel De zaal is open van 8.30 tot 11.30 uur en de entree is € 1.00  kinderen gratis. Er zal weer een groot aantal vogels aanwezig zijn, waaronder vele kleur en postuurkanaries, ook vele soorten tropische vogels, kleine en grootte parkieten, grondvogels en zeker ook de europesche cultuurvogels zijn er. Ook is er alles voor de verzorging en voor de hobby aanwezig, zoals zaden. Zachtvoeders. Insecten en alles om de buiten vogels te voeren. Ook broedblokken , nestkastjes, ongedierte bestrijdingmiddelen, warme drinkflessen voor buiten vogels. Kom naar deze vogelbeurs missschien is er wel de vogel waarnaar je allang op zoeken ben. Ook is er kennis en informatie te krijgen over het houden en verzorgen van vogels. Wij als bestuur van vogelvereniging hoop U te mogen begroeten. Het bestuur Secr: Jan van Tuijl

CLUB PELLIKAAN.NL

Kunstschilder Frans van Loon stelt ten toon in Poppel Nu zondag 22 januari 2012 kan u in het heemkundig museum “Het Kaske” (oud gemeentehuis, Poppel) de schilderijen bewonderen van kunstschilder Frans Van Loon. Zijn voorliefde gaat uit naar natuur- en jachttaferelen in onze streek. Daarnaast is uiteraard onze normale collectie te bezichtigen en dit van 13.30u. tot 17u. Stan en Monique De Kinderen zijn aanwezig om de bezoekers te verwelkomen en indien gevraagd een woordje uitleg te geven. De toegang tot “Het Kaske” is gratis voor leden van de heemkundekring Nicolaus Poppelius en hun gezin, evenals voor kinderen tot 12 jaar. Niet leden betalen € 2,-. De schilderijen van Frans Van Loon zijn nadien nog te bezichtigen op de zondagen 12 en 26 februari. Tot ziens in ons museum Het Kaske, Dorp 64 te Poppel.

FOR THE HEALTHY FEW

De Tolstaak 1, Goirle T 013 - 534 90 50 | Rueckertbaan 219, Tilburg T 013 - 463 47 46

Het Keltisch Kruis Dansavond 55+ Paranormale avond Het Keltisch Kruis organiseert op DONDERDAG 19 JANUARI a.s. een paranormale avond. Deze avond zal verzorgd worden door de heer B. Steenbakkers, die aan de hand van door uzelf meegebrachte bloemen, helderziende waarnemingen zal doen. De bijeenkomst vindt plaats in de zaal bij BET KOLEN, BROEKHOVENSEWEG 111, TILBURG. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Aanvang van de avond 20.00 uur. Voor info kunt u bellen naar Joop en Maria Smit, tel. 0135351436. Zie ook onze website: www.keltischkruis.nl

LAATSTE RONDE

Voor alle dansliefhebbers, a.s. Vrijdagavond 20 januari is weer onze dansavond. Met een drankje en een gezellig praatje zijn deze avonden een aanrader. We nodigen iedereen die van gezelligheid en dansen houdt uit om zeker hier naar toe te gaan. Door onze DJ wordt heel afwisselende muziek gedraaid waarop iedereen kan dansen. Ook line-dancers worden niet vergeten. Deze dansavonden zijn bij heel veel mensen uit de hele regio inmiddels zeer bekend. De Leybron beschikt over een zeer goede dansvloer en een gezellige barruimte. Er is een groot parkeerterrein voor de deur. Iedereen is welkom. De dansavonden zijn op vrijdagavond van 20.00 tot 24.00 uur. Zaal open: 19.30 uur. Aanvang: 20.00 uur.

Mantelzorgers van Nederland

ALLE LANGE LAARZEN opgelet

NU €85,-

in de Leybron in Riel

U zorgt voor thuisverpleegden, zoals ernstig verstandelijk beperkte mensen en/of lichamelijk gehandicapten of chronisch zieken. Uw taak is vaak bijzonder zwaar en alleen vol te houden als u er af en toe eens tussenuit kunt. U heeft ook behoefte aan ontspanning. Maar wie kan u vervangen? Handen-in-Huis stelt u in staat om er eens helemaal uit te zijn. Onze vrijwilligers zijn bereid om een paar dagen of langer uw zorgtaak over te nemen. U kunt daardoor met een gerust hart op vakantie. Bel of e-mail ons voor informatie. We vertellen u graag alles wat u wilt weten.

SUPER SALE Lingerie tot 70%

Nachtkleding tot 50%

korting

Tijdelijk 25% korting op de overige aanwezige collectie nachtkleding voor zowel dames als heren

OVERIGE OPRUIMING EN GEHELE WINTERCOLLECTIE MBT NU

50% KORTING

korting

Kom kijken naar onze uitgebreide opruimingscollectie van merken zoals: T (030) 659 09 70 E info@handeninhuis.nl I www.handeninhuis.nl

JA, ik wil graag weten wie

Marie Jo, Chantelle, Prima Donna, Passionata, Felina, Marlies Dekkers, Lovable, Sloggi, Mey, Ringella, Pill, Rosch, Louis Feraud, Hom e.a.

mij kan vervangen.

❏ Neem contact met mij op ❏ Stuur mij uw informatie ❏ Ik heb nu geen behoefte aan mantelzorgvervanging, maar ik steun wel uw werk. Ik heb een bijdrage overgemaakt naar giro 3507683. ❏ DHR.: ❏ MW.:

PASVORM

VAN RIJSWIJK

STRAAT EN HUISNUMMER:

POSTCODE EN PLAATS:

MODE SCHOENEN St. Annaplein 14, Tilburg

T 013 - 535 00 17

info@vanrijswijk.nl

E-MAIL:

TELEFOON:

www.vanrijswijk.nl

Vul a.u.b. uw gegevens in en kruis aan wat van toepassing is en stuur de bon naar: Handen-in-Huis, Postbus 110 3980 CC Bunnik.

VAN

LINGERIE

Adressen Besterdplein 3-4, 5014 HN Tilburg Willem II straat 51-53, 5038 BD Tilburg De Hovel 26, 5051 NR Goirle


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 18 JANUARI 2012

S P E C I A L

PAGINA 16

Onderwijs Verdien je investering terug met de opleiding Vitaalcoach

Het zal u niet ontgaan zijn dat het crisis is in Nederland. Er wordt momenteel veel bezuinigd en gesneden. Daarnaast wordt de vraag naar goed opgeleid personeel steeds groter. Investeren in jezelf als trainer is dus nog steeds belangrijk! Gelukkig staat gezondheid nog wel hoog op de politieke agenda en is het dit jaar zelfs mogelijk om je diensten te declareren bij de meeste grote zorgverzekeraars! Dit geldt helaas nog niet voor al onze opleidingen, maar wel voor de opleiding Vitaalcoach. De Vitaalcoach is een specialist die iemand ondersteunt op gebied van bewegen, voeding en leefstijl. Daarnaast zorgt de Vitaalcoach voor het behalen van doelstellingen op korte termijn. Eigenlijk is deze trainer de overtreffende trap van de meeste Personal Trainers, die vaak alleen ondersteunen op basis van bewegen. Bij Opleidingen 2000 bieden we het snelste en krachtigste traject om Vitaalcoach te worden. Deze modulair opgebouwde opleiding is dusdanig compleet dat je consulten te declareren zijn bij de meeste grote zorgverzekeraars, zoals CZ, VGZ en AGIS. Ben je nog niet zover? Geen proleem! Opleidingen 2000 biedt naast deze opleiding nog veel meer. Zo zijn er diverse leerwegen tot Fitnesstrainer, Personal Trainer, Indoor Cycling Instructor, Groepslesdocent en Manager sport, fitness en Leisure. Kijk snel op www. opleidingen2000.nl voor alle data, prijzen en brochures. Voor meer informatie kunt u ook bellen naar: 0162-498860.


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 18 JANUARI 2012

PAGINA 17

MEMORANDUM Avond- Nacht- en Weekenddienst via Huisartsenpost, Lage Witsiebaan 2a in Tilburg. Alleen voor spoedeisende hulpvragen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag. Tel.: 0900-3322222. Apotheken Mediq Apotheek De Hovel Zaterdag 11.00-13.00u Kalverstraat 23 5051 NK Goirle tel.: 013-5341101 De dienstapotheek Lage Witsiebaan 2a, Tilburg Openingstijden: Ma. t/m vr. 17.00-08.00 uur Zaterdag, zondag en feest­dagen de gehele dag Tandartsen De spoedgevallendienst is van vrijdag 18.00 uur tot maandag 08.00 uur en op erkende feestdagen. Tel. 06.50.218.221. Dierenartsen Weekenddienst Goirle: 013-504 24 02. Riel: 013-518 17 88 Poppel: +31(0)14-651668 Dierenambulance voor aangetroffen dieren zonder eigenaar en/of gewonde dieren: 013-5420055. L andelijke Inspectie Dierenbescherming voor meldingen van verwaarlozing en/of mishandeling van dieren: 0900-2021210 (€ 0,10 per min.)

Thebe

24-uurs zorgverlening en service Bureau Zorgbemiddeling telefoon: 0900-8122 Voor hulp bij het aanvragen, regelen en vinden van zorg. Thuiszorg telefoon : 0900-8122 Voor ondersteuning bij huishoudelijke zorg, verzorging, verpleging en ondersteunende begeleiding. Woonzorgcentrum Guldenakker telefoon: 013 – 531 08 00 Appartementen met zorgverlening die is afgestemd op uw zorgvraag. Cliëntenraad telefoon: 013 – 531 08 00 Voor het behartigen van uw belangen. Zorgcentrum Elisabeth telefoon: 013 – 531 52 00 Voor: - Intensieve verpleging van zowel jongeren (vanaf 21 jaar) als ouderen. - Dagbehandeling somatiek Behandeling en begeleiding voor thuiswonende cliënten (vanaf 21 jaar) met een lichamelijke beperking. - Dagbehandeling voor dementerenden Behandeling en begeleiding voor thuiswonende cliënten met dementie. - Dagbesteding Volwaardige en zinvolle activiteiten voor thuiswonende cliënten met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. -De openingsdagen en –tijden van de dagbehandeling zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 17.00 uur. Centrum voor Behandeling en Begeleiding telefoon: 0900-8122 Voor vragen naar specialistische behandeling aan mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en ouderen. Consultatiebureau voor Senioren telefoon 0900-8122 Goirle.cbsenioren@thebe.nl Consult (kosteloos) voor informatie en preventie over het gezond en actief ouder worden. Voor het maken van een afspraak of informatie. Maaltijdservice telefoon: 0900-8122 Door ziekte, leeftijd of bijvoorbeelddrukte op het werk kan het klaarmaken van de warme maaltijd een probleem zijn. De maaltijdservice is dan de oplossing. Ook voor dieet- en vegetarische maaltijden. Jeugdgezondheidszorg JGZ Inloopspreekuur consultatiebureau voor 0-4 jarigen. Thomas van Diessenstraat 4 Dinsdag van 13-00-14-00 uur

Klassieke Homeopathie Marian van Diem, v. Haestrechtstraat 83, Goirle, Tel.: 013-5302025 lid NVKH Praktijk voor Verloskunde Lente Voor alle verloskundige zorg in Goirle, Riel en omgeving. Tevens echopraktijk met eigen apparatuur. Spreekuur op meerdere locaties, incl. avondspreekuren. Oude Kerkstraat 9, Goirle. Tel. 06-22400846. Voor meer informatie; www.lenteverloskundigen.nl Diëtistenpraktijk Ellen Winters www.ellenwinters.nl, 06-15085778 De Avonturiers KDV en BSO De Dieze 24, 5052 TP Goirle. Tel (013) 534 76 23, www.de-avonturiers.nl Kober kindercentra in Riel kdv Droomtuin, Bernhardstraat 6a bso Droomtuin, Vonderstraat 1 De bso heeft een informeel en dorps karakter en is dagelijks geopend van 07.30 – 09.00 uur en van 15.30 – 18.00 uur. Op woensdagmiddag is de bso al vanaf 12.00 uur geopend. Het kdv biedt dagelijks gezellige sfeervolle opvang aan 0 tot 4 jarigen van 07.30 – 18.00 uur. psz de Robbedoes, Vonderstraat 1. In een knusse ruimte bieden wij op dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 8.45 tot 12 uur opvang aan uw peuter (2-4 jaar). Voor meer informatie belt u met serviceteam 4: (076) 504 56 04 of kijk op www.kober.nl   Kober kind aan huis verzorgt gastouderopvang in Goirle en Riel. Voor meer informatie belt u met serviceteam 4: (076) 504 56 04 of kijk op www.kober.nl Kinderopvang Humanitas BSO/ VSO Villa Op Stelten St. Jansstraat 1-03, 5051 RG Goirle Geopend: alle dagen, buiten alle schooltijden, schoolvakanties en school studiedagen en ATV dagen. Telefoonnummer: 0135339646. Voor plaatsing en planning, bel met het regiokantoor: 013-5339933 Kinderopvang Humanitas KDV Dikkie Dik Grobbendonckpark 45, 5051 KR Goirle tel nummer 013- 5343378 voor plaatsing en planning graag contact opnemen met onze regiokantoor op tel. nummer 013 533993 of per mail regiomiddenbrabant@kinderopvanghumanitas.nl

Contour Goirle

Vanaf 15 oktober is Contour Goirle het aanspreekpunt voor de coördinatie van het vrijwilligerswerk en de uitvoering van de Maatschappelijke Stage in de gemeente Goirle (voorheen Antenne|de Twern). Bij Contour Goirle kunt u terecht voor gratis structurele hulp-aan-huis aan mensen die een extra steuntje in de rug goed kunnen gebruiken, Maatschappelijke Stage en Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Maatschappelijke Stage: een prachtige kans om jongeren kennis te laten maken met vrijwilligerswerk om een onbetaalde bijdrage te leveren aan de samenleving. Tanja Pieters e-mail: tpieters@contourtilburg.nl Hans Ebbing e-mail: hebbing@contourtilburg.nl Telefoon: 013–543 45 72 Bezoekadres: St. Annaplein 21, 5038 TV Tilburg

Bibliotheek Goirle Kloosterstraat 22 / Postbus 141, 5050 AC Goirle, T : 013-5342068, E: goirle@bibliotheekmb.nl Openingstijden di. t/m do. 11.00 – 17.30 uur vrijdag 11.00 – 20.00 uur zaterdag 11.00 – 17.00 uur Internetcafé: dinsdag t/m vrijdag 09.00 – 23.00 uur. zaterdag 11.00 – 17.00 uur. Kranten: van 09.00-11.00 uur in foyer van CC Jan van Besouw. Website: www.bibliotheekmb.nl Hobbysoos Bergstraat 98-04, tel.: 013-5344678 E-mail: hobbywerkplaatsgoirle@gmail. com. Open: Ma. t/m do. 9.00-16.00 u, woe. 19.00-22.00 u. Katholieke Bond van Ouderen Goirle Voorzitter: A. Vekemans, Wittendijk 47, 5051 GA Goirle, tel. 013-534 60 43. Secretaris: J. Heeren, Langenboomstraat 8, 5051 BG Goirle, Tel.: 013-5341030, mail: kbogoirle@ gmail.com Ledenadministratie: Dhr. A. Ceton, Hoge Wal 99, 5053 AP Goirle, Tel. 013-5348849. www.kbogoirle.nl Stichting Hulp aan Roemenië Inlichtingen: D. Hartveld, tel. 013-5346663. Katholieke Bond van Ouderen Riel www.kbo-riel.nl Voorzitter: A.M. Schellekens, Kerkstraat 48, 5133 AK Riel, tel. 5181449. Secretaris: B. Ketelaars-Vromans,

Het Klavertje, praktijk voor Verloskunde Voor alle persoonlijke verloskundige zorg in Goirle, Riel, Alphen en omstreken. Thomas van Diessenstraat 4, 5051 RK Goirle. 013-5082773 Avond- en weekendspreekuur! Voor meer informatie: www.hetklavertje.com en info@hetklavertje.com. Uw zwangerschap is onze zorg! Kinderopvang Humanitas BSO/ VSO Villa Kakelbont Waterput 56, 5053 EJ Goirle Geopend: alle dagen, buiten alle schooltijden, schoolvakanties en school studiedagen en ATV dagen. Telefoonnummer: 013-5400227 Voor plaatsing en planning, bel met het regiokantoor: 013-5339933 Kinderopvang Humanitas BSO/ VSO Villa Bombarie Burg. Philipsenstr. 2, 5051RC Goirle Geopend: alle dagen, buiten alle schooltijden, schoolvakanties en school studiedagen en ATV dagen. Telefoonnummer: 013-5339782 Voor plaatsing en planning, bel met het regiokantoor: 013-5339933 Kinderopvang Humanitas PSZ de Hummeltjes Waterput 56, 5053 EJ Goirle Geopend: alle dagen tijdens schooltijden. Telefoonnummer: 013-5334017. Voor plaatsing en planning, bel met het regiokantoor: 013-5339933 Kinderopvang Humanitas PSZ de Marmot St. Jansstraat 1-06, 5051 RG Goirle Geopend: alle dagen tijdens schooltijden. Telefoonnummer: 013-5342474. Voor plaatsing en planning, bel met het regiokantoor: 013-5339933 Kinderopvang Humanitas KDV Breebosch Waterput 56, 5053 EJ Goirle Geopend van: 7.30 tot 18.30u. Telefoonnummer: 013-5332851. Voor plaatsing en planning, bel met het regiokantoor: 013-5339933

WEBSITES Hieronder vindt u de Web-sites en E-mailadressen van onderne­mingen en instellingen uit Goirle, Riel en omstreken. Voor 2,- p/w kunt u hier ook bij staan. Met logo 3,- p/w. Telefoon: 013-5341217, Fax: 013-5348571, E-mail: redactie@gbg.nl

Ondernemingen AAG Administratie- en Advieskantoor Gijbels pieter@administratiekantoorgijbels.nl www.administratiekantoorgijbels.nl

Smits Carcleaning www.smitscarcleaning.nl

Auto Noordhoek Groep Seat / Škoda www.autonoordhoek.nl

Arbeidsbemiddeling t/m MBO www.hetuitzendbureau.nl frank.huijben@hetuitzendbureau.nl

Beddenstad.nl Boxsprings, matrassen en lattenbodems www.beddenstad.nl info@beddenstad.nl BingZund Technische Auto- en Motordocumentatie bingzund@xs4all.nl www.bingzund.nl Peter van den Bemt Administraties en Fiscalen adviezen bemt@petervandenbemt.nl www.petervandenbemt.nl Bensing Parket www.bensingparket.nl

Vrijwillige intensieve thuishulp aan mensen die een extra steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Ingrid Verhoeven e-mail: iverhoeven@contourtilburg.nl Telefoon: 013–5349191, 06–23272836, bgg 013–5434572 Bezoekadres: Th.van Diessenstraat 4, 5051 RK Goirle. Inloopmogelijkheid op maandag en donderdag van 10.00 uur tot 12.30 uur

redactie@gbg.nl www.goirlesbelang.nl

Neerland 1, 5133 TT Riel, tel. 0135182318. Penningmeester: A. van Gestel, Bernhardstraat 26, 5133 TZ Riel. Stichting De Helpende Hand Vonderstraat 2a, Riel. Inleveren goederen voor Roemenie: ma. 18.30-21u. woe.mi. 13-16u woe.av. 18.30-20.30u. za. mo 10-12.30u. Info: 013-5345132 of 06-53317724. www.helpendehand.org Stichting Leergeld Goirle en Riel Financiële en materiële ondersteuning van kinderen tussen vier en achttien jaar die bij hun ontplooiing tekort komen, omdat het gezin, waartoe zij behoren moet rondkomen met een laag inkomen. Info: 5302111. Schriftelijke info: St. Leergeld Goirle en Riel, Postbus 68, 5050 AB Goirle. Voor het doen van giften banknummer: 166803111 Bibliotheek Riel Vrijdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur kunnen alle ouderen uit Riel gratis gebruik maken van de bibliotheek in de ‘Kosterei’ te Riel. Meldpunt Vrijwillige Thuishulp Riel Bereikbaar maandag, woensdag en donderdag van 09.30 tot 11.00 uur, tel. 013-5181943. Steunpunt De Kosterei, Kerkstraat 7, 5133 AJ Riel. Seniorenpraatgroep De Praatjesmakers Dinsdag van 10.00 tot 11.30 uur in de Wildacker. Info: Sjef van der Pol, tel. 013-5347515.

van Zundert Huiswerkinstituut info@vanzunderthuiswerkinstituut.nl www.vanzunderthuiswerkinstituut.nl

Caeciliakoor St. Jan Goirle www.Caeciliakoor-goirle.tk P R I M E U R grafisch buro goirle bv • primeur fotografie

Havep Winkel winkel.goirle@havep.nl www.havep-winkel.nl Huiswerkinstituut Tilburg-Goirle www.huiswerkinstituut.info Van den Hout Installatie en Daktechnieken info@advandenhout.nl www.advandenhout.nl ItaliaItalia Taaltrainingen, Coaching en Advies info@italiaitalia.nl www.@italiaitalia.nl

De Kennismaker Helpt nico@dekennismakergoirle.nl www.dekennismakergoirle.nl

Cantorij St. Jan www.cantorijstjan.nl info@cantorijstjan.nl Sociaal Cultureel Centrum de Deel www.dedeel.nl info@dedeel.nl Parochie de Goede Herder goirlesintjan@parochiedegoedeherder.nl www.parochiegoirle.nl SVMT svmt@wanadoo.nl www.btas.net/svmt

P O L I T IE K CDA Goirle www.goirleriel.cda.nl Lijst Couwenberg www.lijstcouwenberg.nl

Bodystudio Move-it Sporten en afslanken www.bodystudiomove-it.nl www.move-itdieet.nl RondjeGoirle Actueel • Anders • Actief www.rondjegoirle.nl

GE Z O ND H EID S Z O RG - Agonist - - Ludo van Erve Masseur/Reflexzonetherapeut www.agonist.nl

De Parketteur info@deparketteur.nl www.deparketteur.nl Robot Deurtechniek www.robotdeuren.nl info@robotdeuren.nl

Winkelcentrum De Hovel info@dehovelgoirle.nl www.dehovelgoirle.nl

Bibliotheek Goirle goirle@bibliotheekmb.nl www.bibliotheekmb.nl

goirles belang

GbG Primeur info@gbg.nl www.gbg.nl

S. van der Velden Administratieve dienstverlening info@svdv-administratie.nl www.svdv-administratie.nl

verenigingen i n st e ll i n g e n

Ergoform v.o.f. info@ergoform.nl www.ergoform.nl

ISS Computers Hét adres voor particulier en bedrijf. www.isscomputers.nl Steunpunt Vrijwilligerswerk: Wilt u aan de slag als vrijwilliger? Of hebt u als vrijwilliger (-sorganisatie) advies of ondersteuning nodig? Marleen van Esch e-mail: mvanesch@contourtilburg.nl Ingrid Verhoeven e-mail: iverhoeven@contourtilburg.nl Telefoon: 013–5349191, 06–31392867, bgg 013–5434572 Bezoekadres: Th. van Diessenstraat 4, 5051 RK Goirle. Inloopmogelijkheid op maandag en donderdag van 10.00 uur tot 12.30 uur

Smits

C A R C L E A N I N G

robot

deurtechniek

Schellens bakkerij info@Schellens.nl www.Schellens.nl

Dementieconsulent Mária de Vet Zorgcentrum, Th v Diessenstraat 4 5051 RK Goirle Inloopspreekuur op dinsdag van 1314 uur en donderdag van 9-10 uur. Dinsdag en donderdag telefonisch te bereiken op 06 53320973 van 9-17 uur.

Anita Jaspers-Clemens, Gewichtsconsulente gewichtsbegeleiding & advies www.deveranderingtilburg.nl info@deveranderingtilburg.nl Isis verloskundigepraktijk www.verloskundigepraktijkisis.nl Praktijk voor Seksuologie www.praktijkvoorseksuologie.eu Acupunctuur - Tom Centrum voor Traditionele Chinese Geneeskunde www.tcmtom.nl Tangan Alus Wellness Studio Ontspanningsmassage & Voetreflexstudio www.tanganalus.nl tanganalus@hotmail.com

Prikposten van Lijn2.net Prikpost Goirle Thebe, Th. van Diessenstraat 4 Bloedafname op ma t/m vrij. van 08:30 tot 10.00u. Guldenakker, Wittendijk 2 Bloedafname op woensdag van 08:30 tot 10.00u. Prikpost Riel Thebe, Kerkstraat 9, Riel Bloedafname op dinsdag van 09:00 tot 10:00u en donderdag van 08:30 tot 10:00u. Prikpost van het DCT CC Jan van Besouw Goirle Thomas van Diessenstraat 1 iedere werkdag van 8:15 tot 9:00 uur

KORTE KOST Zwijgen is een veelzeggend communicatiemiddel

Haaquu. Goir

le


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 18 JANUARI 2012

PAGINA 18

Ingezonden meningen van de lezer ­Opname van ingezonden stukken betekent niet dat de redactie het met de strekking van deze stukken eens is. Zij vallen onder volledige verantwoording van de inzender. Ook kunnen deze ingekort weergegeven worden. Naam en adres is altijd bekend bij de redactie.

Bij de SNS Bank Goirle... ...zit je altijd goed... Tilburgseweg 46 - 5051 AH Goirle

Aangenaam Kennis te maken...

René Hazenberg “Bij de SNS Bank zit je altijd goed!” Ondanks de veelbesproken crisis blijft financieel expert René Hazenberg (53) redelijk optimistisch. Sterker nog, hij benadrukt dat je bij de SNS Bank vooral nu goed zit!. Hoe dat precies zit legt hij graag uit. Even voorstellen. “Mijn naam is René Hazenberg en ik ben als erkend financieel planner al ruim 28 jaar werkzaam in de financiële advisering. Na 27 jaar in dienst te zijn geweest bij de NMB, Rabobank en het Intermediair ben ik in 2010 beginnen als zelfstandig ondernemer, franchisenemer bij de SNS Bank. Dat je dan als directeur van een­ vijfkoppig bedrijf meer aan je hoofd hebt dan alleen met je klanten bezig zijn is een vanzelfsprekendheid. Gelukkig hoef ik de kar niet alleen te trekken: samen met drie verkoopadviseurs die in de winkel aan de Tilburgseweg werkzaam zijn kan ik nog beschikken over twee hypotheekadviseurs die mij in mijn dagelijkse adviesactiviteiten bijstaan. Toch ben ik elk moment dat ik zelf de kans heb om met mijn (potentiële) klanten in gesprek te zijn het meest in mijn element. Daar doe je het toch allemaal voor: er is immers niks mooier dan mensen in raad en daad bij te staan in deze financieel moeilijke tijden. Dat de SNS Bank het mij en de

Op de foto: René Hazenberg (links) met zijn team medewerkers. klanten daarbij een stuk gemakkelijker maakt blijkt wel uit de vele voordelen die de SNS bank haar klanten te bieden heeft.” Voordelen van de SNS Bank: SNS Bank streeft er naar om altijd een van de hogere spaarrentes te bieden, zonder opnamebeperkingen of het verplicht aanhouden van een tegenrekening. SNS Bank heeft weer als eerste grootbank de rentevergoeding op de salarisrekening geïntroduceerd. SNS Bank heeft een erg ruim assortiment en biedt verzekeringen en hypotheken aan van een achttal aanbieders waaronder grote partijen zoals Aegon, Delta Lloyd, Nationale Nederlanden, Westland Utrecht en natuurlijk de

SNS Bank zelf. De website van de SNS Bank is zeer gebruiksvriendelijk. Ook voor mensen met een visuele of motorische beperking is het mogelijk zelfstandig online hun bankzaken te regelen. Bijvoorbeeld met een brailleleesregel of door gebruik te maken van de voorleesfunctie. Als eerste bank in Nederland heeft SNS Bank voor haar internetbankieromgeving nu zelfs het Waarmerk Drempelvrij voor ‘Mijn SNS’ ontvangen. SNS Bank en haar adviseurs zijn zowel in de winkel als bij de klant thuis alsook (desgewenst) op het werk van de klant beschikbaar!

Een nadreuntje voor een gemankeerde republikein In het Goirles Belang van 11 januari jl. bekritiseert Uw geleerde redacteur Verwiel  mevrouw  Amsberg. Ter  informatie van de monarchale  lezers: deze aanduiding is in zwang bij  republikeinen als ze het staatshoofd bedoelen. Ze hebben een  gloeiende pest aan al die  majesteiten  en koninklijke hoogheden en zeggen gewoon mevrouw en mijnheer.  Wanneer je je echter niet aan die door haar ingevoerde  regel houdt,  knipt  mevrouw met haar vingers, waarop er ineens een of andere  grijze muis  uit de coulissen te voorschijn glipt.Deze   ceremonie  moet  duidelijk  maken  hoe madame eist  te  worden aangesproken. Toen dat mij  eens overkwam heb ik op zeer gediscisplineerde wijze tegen de twee dames  ‘anmehoela’ gezegd en ben opgestapt. Het is met dit  soort  flauwe kul dat vorsten van alle tijden en in alle landen , alsook hun al dan niet aangetrouwde familie  en hun spruiiten, proberen te imponeren, intimideren en aan te vullen wat ze niet hebben noch ooit zullen krijgen: een natuurlijk respect.    Dit terzijde. De  heer Verwiel bekritiseert Amsberg manmoedig om de’ honderden lichtjes’ in de paleistuin die tijdens haar kersttoespraak op klaarlichte dag te lang ontstoken zijn geweest. De man heeft het grootste gelijk  van de vismarkt.  Furieuzer wordt hij echter  wanneer hij  wijst op de spanning tussen wat mevrouwtje doet en wat ze voortdurend haar onderdanen  te  geloven  voorhoudt. In gewoon Nederlands zou dat luiden:  mens,  sta niet zo te huichelen.  Zij  noemtde zelfs de grote Ghandi, die  iedereen opriep om de menselijke hebzucht aan banden te leggen en daarbij ook zelf het goede voorbeeld gaf.    Triest is het dan ook de verontschuldiging van Verwiel  voor zijn  mededeling ter zake  te lezen dat niemand nu moet denken dat hij een republikein is.Integendeel, hij draagt  alle leden van de oranje-kliek zelfs een   warm hart toe.  Alsof republikeinen minderwaardige mensen zijn, voor wie je op  moet passen:  revolutionairen, dom volk,  raddraaiers,

mensen zonder hersens, opvoeding en opleiding, mensen in elk geval met wie de keurige  Verwiel  niets te  maken wil  hebben. Stel  je voor !   Verwiel heeft  kenneljik meer op met  het oranjegespuis dat eeuwenlang de straat beheerste. Dat de man de geschiedenis niet kent, zij hem vergeven maar niet dat  hij geen  krant leest, zodat hij  net zogoed als iedereen   had kunnen weten dat  hij niet zo maar de eerste de beste kapitalist over de hekel aan het halen was,  maar een almachtige,steenrijke kliek die momenteel als  zodanig op nr.14  op de wereldlijst staat, boven de smeerlap Mswathi III van  Swaziland. Hij had ook kunnen  weten  dat dat oranjegeld op de meest smerige wijze verkregen  is en  dat de kliek  nog nooit iets van dat geld heeft afgestaan aan de armen der aarde maar het altijd  alleen aan haar eigen dure konten heeft gehangen.    Ik begijp  die uitval naar de republikeinen dan ook niet.  Deze mensen willen niet alleen dat er een einde komt aan die huichelarij  en dat er een beetje meer eerlijkheid  zal zijn bij de verdeling van de rijkdom en de macht en dat de hele wereldt transparanter wordt. Bovendien wensen zij hun doel niet te bereiken met revolutie of straatgeweld.Zij zijn pacifisten, geweldlozen, erasmianen in  de beste zin van het woord. Dat zij  door afschaffing van de erfelijkheid  der  vorstenhuizen  ook willen verhinderen dat de volgende generaties  met  dezelfde problemen worden opgezadeld als deze en alle  vorige, strekt hun  tot  eer. Verwiel is niet alleen geen  republikein,  in het ergste  geval is hij  een nonvaleur  en in het beste   een simpele kletskous.   Wanneer hij serieuze  informatie over het republikeinse denken en doen behoeft, zo kan hij  zich doen  informeren  op www.prorepublica. org  (giro penningmeester Pro Republica nr. 4.265.441 te Boxtel)   Deze service is  bedoeld als ‘nadreunen’, waarover de auteur het had..     C.V.Lafeber    

Workshop Beeldhouwen bij Kunst & Co

De Kennismaker

DTC De Wissel ontmoet DT Moerdijk

Dynamic tennis in een gezellige sfeer Op 11 januari kwamen spelers en speelsters van DT Moerdijk naar Goirle voor een sportieve krachtmeeting met DTC De Wissel, maar waar ook de gezelligheid van belang was.

De ontmoeting werd gespeeld volgens en al eerder beproefde methode: per ronde werd steeds geloot, wie met wie tegen wie en wie speelt. Want onze 50-plussers spelen alleen dubbel partijen. Bij de loting werden de deelnemers allemaal door elkaar gedaan, zodat men soms ook met iemand van de andere vereniging speelde tegen club genoten.

De leden van beide verenigingen kennen elkaar uit de competitie en eerdere ontmoetingen. Deze middag, waar ook niet competitie spelers aan meededen, verliep in een sfeer die ondertussen kenmerkend is voor DTC De Wissel: gemoedelijk, ontspannend en gezellig.

De individuele resultaten werden bij gehouden om zo de beste speler en speelster van de ontmoeting te bepalen.

Tijdens de wedstrijden werd er fel gestreden om elk punt en daar waren zeer spannende wedstrijden, maar na afloop was het samen en glaasje drinken en wat kletsen.

De beste speler kwam van DTC De Wissel: Bernard Robben en de beste speelster kwam van DT Moerdijk: Nel Groenewegen,. De poedelprijs ook wel eens aanmoedigingsprijs genoemd ging

naar Jeanne Robben van DTC De Wissel. Al met al weer een geslaagde sportieve gezellige middag Op 25 januari start weer de competitie met deze keer deelname uit Moerdijk, Oosterhout, Eindhoven, Vught, Rosmalen en Goirle.

Kom jij (weer) meedoen? Misschien heb je het al eerder gedaan en denk je… “Ja, dat was hartstikke Alle competitie wedstrijden gaaf”. Of ben je wel een beetje nieuwsgierig hoe dat dan gaat. Wij, Jeanne vinden plaats op woensdag- van Midde en Germa Zeijen, werken met speksteen. Er zijn verschillende middag in sporthal De Wissel soorten met allemaal een andere kleur. Met de rasp maken we er eerst een in Goirle. Natuurlijk houden mooie vorm van. Daarna schuren we alles mooi glad en zie je de kleur van we u in het GB op de hoogte. je steen tevoorschijn komen. Hartstikke spannend allemaal. Zin gekregen? Kom dan op zaterdag 21 januari naar de theaterwerkplaats in Heeft u belangstelling voor het Cultureel Centrum Jan van Besouw. De workshop begint om 10.00 uur onze sport kunt u voor na- en eindigt om 13.00 uur. Vraag aan je vriendjes of vriendinnetjes of ze ook dere informatie contact op meedoen. Overleg snel met je ouders en geef je op bij Jeanne van Midde, nemen Cor van Weereld telefoon 013-5342915 of per email: jeannevanmidde@hetnet.nl telefoon 013 5342286 of met De workshop ‘Schilderen’ met Dorothé van de Wiel is van 28 januari verzet naar zaterdag 4 februari. Rian Bedaf 012 53430-80.


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 18 JANUARI 2012

PAGINA 19

PROGRAMMA JAN VAN BESOUW

...De voetjes mogen weer van de vloer!!!!! De intieme rootsmuziek van Alex Roeka gaat over het leven. Voeg daar zijn lichtvoetige zelfspot en relativerende humor aan toe, en u kunt vrijdagavond 20 januari een aangrijpende voorstelling verwachten. Een dag later mag de winnaar van het Nederlands Koor Festival 2010 De Windh in de kapel laten horen waartoe het in staat is. Donderdag 26 januari Ko Theater met ‘Het Gouden Ei’ (toneel) Het Gouden Ei is een toneelbewerking van de bloedstollende spannende roman van Tim Krabbé. Deze superthriller wordt door Ko Theater magistraal op het toneel gezet. Elke minuut staat op scherp. De nachtmerrie van het Gouden Ei dringt genadeloos naar binnen. Vrijdag 27 januari: Marike Jager met Here comes the night (popmuziek) In De Wereld Draait Door zong Marike Jager vorig jaar een prachtig Come Together van The Beatles. Maar haar eigen songs staan ook als een huis. Haar rusteloze ziel vol temparement, blijft van het begin tot het eind boeien. Dat alleen al maakt Marike tot de grootste verrassing van de Nederlandse popmuziek.

Zaterdag 28 januari: Niet Schieten met ‘Mannen zijn zeikwijven’ (cabaret) De concentratie testosteron in de man-van-nu is tot een bedenkelijk niveau gedaald. Hij staat met een schort om kant-en-klare vleesvervangers te braden. Hij is klassenmoeder op de school van zijn kind. Hij gebruikt dagcrème. En plassen doet hij zittend. Kortom: mannen zijn zeikwijven geworden. Zaterdag 28 januari: Het Swingpaleis 22 oktober stond de dansvloer van de Kapel helemaal op zijn kop. De belangstelling was groot en de voetjes gingen massaal van de vloer. Na een paar maanden wachten gaan deejays Willem & Ruud de confrontatie weer een keer aan. Met dampende soul, pompende funk, dansbare disco en ruwe gitaarrock kan er dan weer gedanst worden. Alsof het leven ervan afhangt.

Kaarten aan de kassa: Thomas van Diessenstraat 1 Goirle. Tel. 013-5343400 of email: info@janvanbesouw.nl. Meer info: www.janvanbesouw.nl. Met een abonnement op onze nieuwsbrief blijft u steeds van alles op de hoogte, meld u aan via onze website!!!

Contactraad Cultuur Goirle Kopij: Bibliotheek Goirle, Kloosterstraat 22, Goirle email: evenementenkalender@bibliotheekmb.nl Evenementenkalender CCG Januari Hele maand De Boekenkast van Marjo Janssens, informatiespecialist. Locatie: Bibliotheek Goirle. Tijdens openingsuren tot 25 Prijsvraag “Win het boek Emmi@Leo”, georganiseerd door CC Jan van Besouw. Formulieren voor prijsvraag liggen bij Blz Boekhandel Buitelaar en Bibliotheek Goirle. Prijsuitreiking 27 januari 19.30 uur bij Blz Boekhandel Buitelaar 20 Lezing “Het Nederlandstalig lied uit vervlogen tijden” met klank en beeld, georganiseerd door KVG Goirle. Locatie: CC Jan van Besouw. Aanvang: 14.00 uur. Voor leden en introducés. 20 Muziek “Zachtaardig vergooid” door Alex Roeka & Band. Locatie: CC Jan van Besouw. Aanvang: 20.30 uur 21 Theater “Wegens omstandigheden” door Femmage. Locatie: CC Jan van Besouw. Aanvang: 20.30 uur 21 Muziektheater “Vocaal theatraal” voor het koor ‘De Windh’ uit Tilburg. Locatie: kapel CC Jan van Besouw. Aanvang: 20.30 uur 22 Oude Muziek van ensemble Emma Kirkby & the London Baroque. Locatie: CC Jan van Besouw. Aanvang: 12.00 uur 22 Kèère kèèke in de bouwhal van Stg Karnaval Ballefruttersgat in de Kerkstraat. Tijd: 14.00 tot 17.00 uur 22 Theatershow “Stay Tuned”

door Vocalgroup Just Us. Locatie: CC Jan van Besouw. Aanvang: 20.30 uur 25 Lezing ‘De kwaliteit van de journalistiek’ door Prof. Dr. Ton Wentink. Georganiseerd door het Genootschap tot bevordering van het publieke debat. Locatie: Hof van Holland, Tilburgseweg, Goirle. Aanvang: 20.00 uur 26 Toneel “Het gouden ei” naar het boek van Tim Krabbé, gespeeld door Ko theater. Locatie: CC Jan van Besouw. Aanvang: 20.30 uur 27 Muziek “Here comes the night” door Narike Jager. Locatie: CC Jan van Besouw. Aanvang: 20.30 uur 28 “Sing en Swing” avond met het vrouwenpopkoor Ladies First. Locatie: Ome Neeff, Dorpsstraat 52A Goirle. Aanvang: 20.00 uur, zaal oen om 19.30 uur. Toegang gratis 28 Cabaret “Mannen zijn zeikwijven” door Niet Schieten. Locatie: CC Jan van Besouw. Aanvang: 20.30 uur 28 DJ Dansavond “Het Swingpaleis”. Locatie: kapel CC Jan van Besouw. Aanvang: 20.30 uur. Toegang gratis 28 en 29 Gôols Sauwelweekend voor de verkiezing van Gôolse Sauwelèèr 2012, georganiseerd door CV De Luxe Bene. Locatie: Broeder Liplap. Aanvang: zaterdag 20:00 uur; zondag 14:00 uur. Kaarten: Café D’n Brands en GbG Primeur 29 Vlooienmarkt door de Goirlese Handbal Vereniging. Locatie: Sporthal De Wissel. Tijd: 08.00-

17.00 uur 29 Jazzpodium met Ninotchka & Jazzhounds en The Vinnie Vibes Group. Locatie: CC Jan van Besouw. Aanvang: 14.30 uur 29 Jubileumconcert door Ensemble De Wildacker o.l.v. Lex Bergink. Locatie: CC Jan van Besouw, Aanvang: 12.00 uur Februari 3 Prinsenbal van Stg Karnaval Ballefruttersgat. Locatie: Broeder Liplap. Aanvang 20.00 uur 3 Cabaret “Hallo Aarde” door Pauline Cornelisse. Locatie: CC Jan van Besouw. Aanvang: 20.30 uur 4 Toneelvoorstelling “Doek” van Maria Goos. Locatie: CC Jan van Besouw. Aanvang: 20.30 uur 5 “Muziekfabriek”, voor oud en jong een middag samen muziek maken en/of luisteren naar muziek zonder poespas. Locatie: foyer CC Jan van Besouw. Tijd: 15.00-19.00 uur. Toegang gratis 7 Film “Unforgiven”. Locatie: CC Jan van Besouw. Aanvang: 20.00 uur 11 Carnavalsconcert door Harmonie ‘Oefening en Uitspanning’. Locatie: CC Jan van Besouw. Aanvang: 20.30 uur. Kaartverkoop: GbG Primeur 12 Vlooienmarkt door de Goirlese Handbal Vereniging. Locatie: Sporthal De Wissel. Tijd: 08.0017.00 uur 12 Kapelconcert door Emmy Verhey, Paul Uyterlinden en Carlos Moerdijk. Locatie: kapel CC Jan van Besouw. Aanvang: 12.00 uur

Jongerencentrum Mainframe presents: Jeugddisco Zeflex Snowparty Jongens en meisjes uit groep 7 en 8 opgelet!! Het is winter en veel te koud om buiten te zijn. Maar in jongerencentrum Mainframe is weer een gezellige, supercoole snowparty. Op Vrijdag 20 januari wordt jongerencentrum Mainframe omgetoverd tot een heus ijspaleis met fantastisch licht en de allerbeste winterhits. Onze Zeflex DJ’s gaan er weer voor zorgen dat jij hele-

maal uit je dak kunt gaan. Zorg dus dat je er bij bent en neem al je vrienden en vriendinnen mee ! Let op!! Na 20.00u mag je alleen nog naar buiten met toestemming van je ouders Wanneer: Vrijdag 20 Januari Tijd: 19:30 Tot 22.30 uur Dresscode: oorwarmers, beenwarmers of gewoon je coolste outfit Entree: € 2,00 inclusief 1 consumptie

JOKO Voor: jongens en meisjes uit groep 7 en 8 Waar: jongerencentrum Mainframe, Thomas van Diessenstraat Goirle (groene poort) Voor meer info check onze site; www.mainframe101.nl

Winkeliersvereniging De Hovel organiseert wekelijks een foto-rondje van het winkelend publiek op De Hovel. De gelukkige omcirkelde dame of heer kan tot en met zaterdag a.s. tot uiterlijk 16.00 uur bij de onderstaande winkels de volgende prijzen ophalen, op vertoon van bovenstaande foto: · Joris, Sports by Joris Mathijsen · Kaas & Meer · Lekker Gezond · Seizoenenpracht · Zij & Ik Brasserie · Van der Pluijm Modeschoenen · GbG Primeur · Brasserie de 7 Zonden

Waardebon van € 5,00 Pondje Noord-Holland Speciaal Kaas Waardebon van € 5,00 Waardebon van € 5,00 2 koffie of thee met Progres hazelnootgebak Waardebon van €10,Fotomapje 2 koffie of thee + gebak

De winnaar van de vorige keer was mvr. van Dommelen uit Goirle.

Herhalingsles reanimeren/gebruik Aed De ‘Vereniging voor EHBO Goirle’ gaat weer van start met de herhalingslessen Reanimeren. Deze herhalingsles is bedoeld voor een ieder met een reanimatiediploma, ongeacht bij welke organisatie of vereniging men de cursus heeft gevolgd. De les wordt gegeven bij ‘Sporthal de Wissel’, aan de Schietberg, te Goirle. Wanneer wordt deze 2 uur durende les gegeven: Maandag 16 januari van 20.00 uur tot 22.15 uur of Donderdag 19 januari van 20.00 uur tot 22.15 uur of Maandag 30 januari van 20.00 uur tot 22.15 uur of Dinsdag 29 mei van 20.00 uur tot 22.15 uur. Indien u belangstelling heeft kunt u reageren,via secretariaat@ehbogoirle.nl of bellen naar de secretaris Monique van Amelsfoort, 0620571742.


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 18 JANUARI 2012

PAGINA 20 Champignonmest te koop, m3 25 euro thuisbezorgd in de regio. JdB 06-51709675 Gezocht! 25 mensen die willen afslanken. Gratis advies en begeleiding met resultaat! GRATIS PROEFPAKKET! sms “proefpakket” o.v.v. uw naam, adres, telnr en emailadres naar Sandra van Aart onafhankelijk Herbalife distributeur 06-22190853 All in one Party. Voor een feestje thuis. Verhuur van tent, tap, drank, tafels, stoelen muziek etc. Met één telefoontje alles geregeld. Tel:06-30507596 www.allinoneparty.nl Actueel@Anders@Actief www.rondjegoirle.nl Timmer aan Taal Bouw aan je toekomst 06-23329034

O N S

G O E D E

E N V O O R N E M

ff e n to t N u a lle m o d e s to

50 %

KO RT I N G urg - telefoon (013) 463

Beukenstraat 62 - Tilb

59 93 - www.lapke.nl

Nieuwenhuizen Gewichtsconsulentes GEWICHTSBEHEERSING www.gewichtsconsulentes.nl 06-50696648/06-14460124 www.tweedehandsfietsen ludo.net Ook voor alle reparaties. Indien gewenst klaar terwijl u wacht. VOOR LEDERWARENREPARATIES EN RITSEN IN LEDEREN KLEDING: VERKOOIJEN LEDERWAREN TILBURG KRAAIVENSTRAAT 23-04 Tel. 06-18941008 LET OP LET OP LET OP GOOLSE MERT GOIRLE Elke zaterdag markt van 9 tot 4 uur. Tevens nog kramen te huur. Info: 0650455588 of 013-5341400. Tot ziens aan de Zandschelstraat te Goirle. www.goolsemert.nl Auto’s te koop gevraagd met RDW vrijwaring, ook bussen, kleine vrachtwagens, ook ‘s avonds tel 06-54294952 www.trommelenautos.nl Vakantie boeken? Desiree Schepens: VakantieXperts mobiel. Tel. 013-5301036 www.desitravel.nl W. Meerdink Verhuur Tel: 013-5347756 Complete verhuur Feesten en partijen www.meerdinkverhuur.nl

365 dagen recreëren! RUIME HOUTEN STA CARAVAN! CHALET MODEL! GROTE WOONKAMER MET ZIT- EN EETHOEK! COMPLETE HOEKKEUKEN MET ALLE APPARATUUR! ROYALE SLAAPKAMER MET VEEL KASTRUIMTE! BETEGELDE BADKAMER MET DOUCHECABINE TOILET EN BADKAMERMEUBEL! INPANDIGE BERGING MET WASMACHINE! GEISOLEERD O.A. THERMOPANE GLAS! TUINHUISJE! DUBBELE PARKING! PERCEEL 300M²! GEZELLIG EN BOSRIJK PARK! OMGEVING: TILBURG! TELEFOON! SCHOTEL! BRIEVENBUS! INTERNET! GESTOFFEERD! GEDEELTELIJK GEMEUBILEERD! INSTAPKLAAR IN 5 DAGEN! PRIJS €8950,- FINANCIERING MOGELIJK! BEZICHTIGING? TELEFOON: 013-5182866 OF 06-51551577

BRIDGEN voor Beginners: ma/wo avond – Gevorderden: vrij avond. Locatie: Denksportcentrum Berkel-Enschot Info: tel. 013-5336400 www.denksportcentrum.nu

Uw gooltje gratis doorgeplaatst op internet. Kijk op: www.goirlesbelang.nl HERBALIFE! Voor gezonde voeding, voedingssupplementen, huidverzorging, part-/fulltime werk. Bel voor info: Anita van Son 013-5347988 www.mvanson.nl FLYERS NODIG? voor scherpe prijzen! www.drukkertilburg.nl Exclusieve lampen uit Indonesië, handgemaakt, groot ass. scherpe prijzen. Bekijken na tel. afspraak. 5181744 NIEUW in Tilburg: cursus ITALIAANS voor beginners. Kijk op www.italservices.nl of mail naar info@italservices.nl. A presto! Voor nieuw en verbouw, alle stuc- en texwerk. Klusbedrijf Adriaensen 013-5342250 of 0655978404

20% 50% 10% 30% Unieke stuntprijzen voor digitale camera’s, lenzen, flitsers en andere fotoapparatuur! TOTALE OPRUIMING BIJ COMBI FRANS VAN AARLE IVM REORGANISATIE

ROLLEI KIDS 100 OANGE 3 in 1 (Foto’s, effecten, Games) Digitale compact voor kinderen, leuk design;

nu: €39,95

van € 59,95

FUJIFILM FinePix AX300 Compact 14,1 M., 5x opt.zoom, 2,7” LCD HD video, makkelijke bediening

nu: €49,95

van € 79,00

SAMSUNG

ES 80 Compact

12,2 M, 5x opt.zoom, 2,4” LCD Smar t-Auto, incl. accu/lader etc.

nu: €59,00

van € 99,00

ROLLEI POWERFLEX 440

14 M., 4x opt.zoom vanaf 26 mm 2,7” LCD, HD video, incl. accu/lader etc.

nu: €65,00

van € 99,00

FUJIFILM FinePix Z90 Design-compact

14 M, 5x zoom vanaf 26 mm, Full HD 3,0” Touch-LCD, incl. accu/lader etc.

nu: €99,00

van € 149,00

OLYMPUS SP 600 UZ Ultrazoom 12 M, 15x opt.zoom vanaf 28 mm etc.

nu: €169,95

van € 249,00

Canon EOS 1100D digitale spiegelreflex Multi-program, 2,7” LCD met Live View incl. Canon EF-S 18-55 mm zoom etc.

nu: €389,95

van € 499,00

TAMRON AF 70-300mm/4-5,6 Di Telezoom

voor digitale Canon EOS reflex incl. zonnekap, 5 jaar garantie

nu: €129,95

van € 185,00

NIKON SPEEDLIGHT SB 400 systeemflitser

dedicated voor digitale Nikon reflex, incl. etui, 2 jaar garantie

nu: €89,95

van € 159,00

DIGIFLASH Di 33 Nikon dedicated flitser

voor Nikon reflexen, draaibare zoomkop

nu: €49,00

van € 99,00

MACROFLITSER daf-14 Ringflitser voor Nikon reflex, volautomatisch, richtgetal 14, incl. adapterringen etc.

nu: €99,00

van € 179,00

POWERGRIP voor CANON EOS 550D Hahnel HC-550D Pro voor 1 of 2 accu’s of AA batt. met ver ticale ontspanknop incl. accu/lader, etui etc. (occ.)

nu: €69,95

van € 169,00

ACCESSOIRES DIGITALE SLEUTELHANGER 1,5” Rollei, voor 75 foto’s, in leuke kleuren

nu: €9,95

van € 14,95

LP-E5 ACCU voor CANON EOS REFLEX

voor EOS 500D / 1000D camera

nu: €9,98

van € 29,95

SANDISK SDHC CARD 4 GB Ultra / CLASS 6 voor Full HD video ( * max. 2 per klant)

nu: €9,98*

van € 17,95

GIOTTOS PROF EENBEEN-STATIEF: MML 3290B , Aluminium-statief, hoogte max 1,88 M max. belasting 15 kg /Prof. kwaliteit

nu: €49,95

van € 99,00

HAEHNEL/CANON PowerStation Twin V Prof. Snellader voor Canon EOS 5D/7D/60D met koeling voor 2 accu’s, laadcontrole etc

van € 89,95

nu: €39,95

ROLLEI DIGITALE FOTOLIJST 4100: 9,7”/24,6 cm digitale fotolijst voor foto’s video met geluid, 1024x768 pixels etc.

van € 149,00

nu: €99,95

uitzoeken CAMERATASSEN van compact tot rugtas van Lowe Pro, Case Logic, Think Tank etc.

Voor de Verzamelaars “sloop”-camera’s, flitsers objectieven, analoog en digitaal

STATIEVEN voor foto en/of videocamera’s, van klein tot groot, van licht tot zwaar etc.

50% korting €2,50 p.st. 50% korting

TEVENS OOK FOTOALBUMS, LIJSTEN VOOR STUNTPRIJZEN (opruiming alleen in Goirle, Tilburgseweg 62)

FRANS VAN AARLE

TILBURGSEWEG 62, Tel. 013-5342171

www.fransvanaarle.nl Want Goirle is toe aan iets nieuws op fotogebied…. !!!


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 18 JANUARI 2012

Heren GHV nog ongeslagen in nieuwe outfits

PAGINA 21

JOKO Kerstboomverbranding Riel

Staand van links naar rechts: Martin de Jong (Ace Media), Mark Verschuren (Bouwgemak), Jan Wellens, Pieter Nijskens, Jeroen van Dun, Bram de Wilde, Jan Sier, Johan Brands (cafe d’n Brands) Mike van der Weide, Rob van Groenewoud, Rodger van Ertrijk, Ben Verdonk (begeleider), Ron van Raaij (trainer/coach) Tom van Groenewoud (verzorger) Zittend van links naar rechts: Lars Krooshoop, Hans van Roessel, Lars Heijstek, Rob Verstraeten, Joost Oerlemans (aanvoerder) Ontbrekend op de foto: Bart en Gijs van de Sande, Loodgieter van Berkel De Heren van GHV hebben ook de tweede wedstrijd van 2012 gewonnen. Nadat er vorige week thuis gewonnen werd van VHC uit Valkenswaard met 26-20 werd er afgelopen zondag In Wanrooij gewonnen met 17-21 van HVW. Jan Wellens werd in beide wedstrijden topscoorder met 5 doelpunten. De heren van GHV spelen vanaf het begin van het nieuwe jaar in nieuwe outfits die beschikbaar zijn gesteld door de sponsors: Ace Media, Loodgieter van Berkel, Bouwgemak en cafe d’n Brands. Via deze weg wil het bestuur en de spelers van GHV de sponsors nogmaals bedanken voor hun steun aan de club. Uitslagen 14 januari 2012 Meisjes Jeugd B1: GHV 1 – RHV B3 ................17-5 Gemengde Jeugd C2: Tremeg C2 – GHV C2 ...........5-5 Gemengde Jeugd C1 GHV C1 - De Beuk C2 ..........8-6 Heren Senioren 2: Artemis 2 – GHV 2 ...........15-17 Uitslagen 15 januari 2012 Gemengde Jeugd D1: HVM D1 – GHV D1 . ...........22-3 Dames Jeugd A1:

GHV A1 – Bergeijk A2 ......17-19 Heren Senioren 1: Bouwcenten HVW 1 – GHV 1................................17-21 Programma 21 januari 2012 Gemengde Jeugd D1: GHV D1 – Internos D1 Aanvang: 10.00 uur Sporthal de Wissel Meisjes Jeugd B1: GHV B1 – HVM B3 Aanvang: 10.50 uur Sporthal de Wissel Gemengde Jeugd C2: GHV C2 – De Vlinders C1 Aanvang: 11.50 uur Sporthal de Wissel Gemengde Jeugd C1: GHV C1 – Delta Sport C1 Aanvang: 12.40 uur Sporthal de Wissel Programma 22 januari 2012 Dames Jeugd A1: GHV A1 – ESZV Oktopus A1 Aanvang: 11.00 uur Sporthal de Wissel Dames Senioren: GHV 1 – Groene Ster 2 Aanvang: 12.10 uur Sporthal de Wissel Heren Senioren 1: GHV 1 – Apollo 1 Aanvang: 13.20 uur Sporthal de Wissel

Wedstrijdverslag Badmintonclub Goirle 15 januari 2012 Drieschaar 1 – Goirle 2 Zondagochtend 15 januari vertrok Goirle 2, op de 60ste verjaardag van teamlid Jan, vol goede moed via Antwerpen naar Ossendrecht. Om dat Saskia door een zware blessure dit seizoen niet meer mee zal spelen, werd Tineke gevraagd om mee te gaan. In Ossendrecht, dat dit seizoen in de tweede klasse op de laatste plaats op de ranglijst staat, moesten goede zaken worden gedaan voor de stand. Beide dubbels gingen zonder al te veel moeite naar Goirle. De 2 herenenkels werden in 2 sets gepakt door Hein en Bram. De damesenkel van Brigit werd in 3 sets gewonnen. Tineke verloor helaas nipt in 3 sets van de dame van Drieschaar. Met een stand van 1-5 de mixen in, die Brigit en Hein in 2 sets en Jan en Tineke in 3 sets wonnen. 1-7 een prima resultaat. Hoeven 2 – Goirle 3 De wedstrijd begon goed, beide dubbel partijen werden gewonnen. Daarna, in de singles werd het spannend. Tom haalde er een driesetter uit maar moest de punten helaas naar de tegenstander laten gaan. Tineke maakte het in het begin van de eerste set spannend maar toen ze eenmaal warm was won ze overtreffend in twee sets. Ook de tweede single van de heren telde drie sets. Helaas wist Teun met 19-21 in de derde set net niet de overwinning binnen te halen. Jeltje daarentegen won behoorlijk overtuigend, 7-21 en 5-21 in de tweede set, een persoonlijk record. Tineke en Teun hadden in de mix 3 sets nodig maar vonden de rust in de derde set en wonnnen de wedstrijd. Helaas ging het bij Jeltje en Tom in de derde set helemaal de verkeerde kant op en moesten zij het punt in Hoeven laten liggen. Een 3-5 winst is een mooi eindresultaat.

Doe de test op watdoejijbijbrand.nl

Nieuwe trainer VV Riel Afgelopen zaterdag 7 januari kon de vv Riel de opvolger van Jan van der Sande presenteren tijdens de druk bezochte nieuwjaarsreceptie en de aansluitende apres-ski party. Jan gaat naar Ons Vios, en vanaf volgend seizoen zal het trainerschap in handen komen van Twan van Helvert, thans trainer van NOAD 2 en ass trainer bij NOAD 1.

Maandag 9 januari 2012 is er door Jongerensoos JOKO, in samenwerking met de Brandweer Riel en de Gemeente Goirle, weer het traditionele kerstboomverbranden georganiseerd. Ook dit jaar weer een succes, ruim 250 bomen gingen op de brandstapel en er was weer een gezellige kraam met warme chocolademelk en schrobbelér. Hieronder staat de uitslag van de loterij. De prijzen kunnen afgehaald worden op Donderdag 19 januari tussen 19.00 uur 19.30 in Ontmoetingcentrum de Leybron. 002 – 006 – 012 – 015 – 021 – 028 – 034 – 043 – 046 – 051 – 052 – 054 – 058 – 060 – 063 – 066 – 068 – 070 – 103 – 115 – 122 – 132 – 136 – 147 – 151 – 162 – 164 – 166 – 168 - 171 – 179 – 180 – 185 – 288 – 289 – 290 – 292 – 293 – 294 – 295 – 296 – 297 – 298 – 299 – 300 – 562 – 563 – 565 – 567 – 570 – 573 – 575 – 576 – 577 – 579 – 581 – 585 – 586 – 588 – 589 – 590 – 591. Rest het ons nog alle kinderen te bedanken voor de inzet om al die bomen op te halen en verder willen wij bedanken; de Gemeente Goirle, de brandweer Riel, John Vromans, Stephan van Buijtenen, Meerdink verhuur,Dhr.de Bont van de Firma Schrobbelér en verder iedereen die meegewerkt heeft tot het slagen van dit geweldige evenement Jongerensoos JOKO Anja Moonen 06-55734110

Expositie Marielouise Steijaert Zij is geboren in Graauw nabij Hulst te Zeeuws Vlaanderen en nu woonachtig te Tilburg. Op dit moment volgt zij twee keer in de week bij zeer deskundige mensen een opleiding, ook is zij verbonden aan de Tilburgse Kunstkring. Haar eerste expositie was in Hulst in april 2009, daarna volgden nog vele andere voornamelijk in het zuiden van ons land. Haar werk is coloristisch, figuratief. Zij werkt veel met felle kleuren. Kleuren trekken enorm de aandacht van mensen en die reageren er met blijdschap op. Ze worden er blij van net als zij. Het schilderen met acryl verf heeft haar voorkeur vanwege de heldere kleuren en de vrij snelle droogtijd. “Heldere en felle kleuren overheersen en doen je dromen als een kind. Als toeschouwer wordt je meegedreven in deze blije hoopvolle wereld van intense kleuren”. Voor Marielouise zelf is dit positieve gevoel in haar werk enorm belangrijk. De landschappen schildert zij met veel plezier op haar mozaïekachtige manier. Af en toe maakt zij een uitstap naar bloemen, naar het abstracte of naar andere technieken. Meer informatie over Marielouise kunt u vinden op: www.marielouises-kunst.nl Adres: Zorgcentrum Guldenakker, Wittendijk 2 te Goirle Bezichtigingstijden: Dagelijks van 10.00 tot 16.00 uur tot begin mei.

Op de foto links voorzitter Herman Stroucken, in het midden de nieuwe trainer Twan van Helvert, met aan de rechterzijde Bas Wouters, sterhouder technische zaken. Uitslagen Zaterdag 14 januari Nemelaer A2 – Riel A1....... 1 – 9 Riel B1 – SC ‘t Zand B3....... 3 – 1 Uno Animo MB1 – Riel MB1.1 – 0 Riel C1 – Uno Animo C1..... 2 – 5 Riel D1 – Uno Animo D2... 11 – 0 Haarsteeg MD1 – Riel D2... 2 – 6 Sarto E3 – Riel E1............... 4 – 5 Riel E2 – Uno Animo E3...... 2 – 2 Uno Animo E4 – Riel E3.... 14 – 1 Riel F1 – Uno Animo F2...... 1 – 5 Uno Animo F4 – Riel F2...... 4 – 7 Riel F3 – Uno Animo F6...... 5 – 5 Uno Animo F8 – Riel F4..1 – 11 ! Programma Zaterdag 21 januari 14.30 uur Riel A1 – Moerse Boys A2

14.30 14.30 11.00 13.00 12.00 10.00 10.00 10.00 10.00 11.15 11.00 11.15

uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur

Viola B1 – Riel B1 Riel MB1 – Viola MB1 Viola C2 – Riel C1 Riel D1 – Viola D1 Riel D2 – Ulicoten D1 Riel E1 – Viola E1 Viola E2 – Riel E1 Riel E3 – Viola E3 Viola F1 – Riel F1 Riel F2 – Viola F2 Viola F3 – Riel F3 Riel F4 – SVG F2

Zondag 22 januari 12.00 uur Nordea – Riel 10.00 uur Riel DA1 – VOAB DA1 Donderdag 26 januari 20.00 uur Riel – Neerlandia ’31

Samenwerkende kerken, IKO (Interkerkelijk Overleg) Christengemeente ‘Hart van Brabant’, Ringbaan Oost 6a, Tilburg Evangelische Baptisten Gemeente, Noordhoekring 99, Tilburg Geref. Kerk Vrijg. ’Ontmoetingskerk’, Diederikdreef 14, Tilburg Grace Communion International v/h WKG, Burg.Brokxlaan 1407, Tilburg Christengemeente ‘New Song’, Zuidoosterstraat 23a, Tilburg Christengemeente ‘Op de Rots’, Doctor Nuijensstraat 2, Tilburg Victorious Christian Church, Von Suppestraat 13, Tilburg Prot. Ver. ‘ELIM’ (Geref.gr.slag), Min.Mutsaersstraat 22, Tilburg Pinkster Gemeente Tilburg, Prof.Cobbenhagenlaan 8, Tilburg Christengemeente ‘Levenskracht’ Tilburg, De Driehoek, Gendringenlaan 179, Tilburg

Pinkster Gemeente ‘Gods Genade’ Ministries, Sinopelstraat 1, Tilburg Tabernacle Christian Centre, St.Hubertusschool, Jagerslaan 55, Tilburg Bethel Pinksterkerk, Superior de Beerstraat 142, Tilburg

Uit liefde het goede werken “Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam. Dit gebied Ik u, dat gij elkander liefhebt.” (Johannes 15:16,17) Jezus zegt: (ik geef het maar even weer in mijn eigen woorden) ‘Ik ben de ware wijnstok en jullie christenen zijn de ranken. Jullie zijn er niet voor jezelf, want een rank draagt geen vrucht voor zichzelf. Een rank draagt vrucht voor de landman. Een rank draagt vrucht voor anderen. Zo moeten jullie ook vrucht dragen. Zo moeten ook jullie leren om te geven.’ Eén van de redenen waarom God ons gemaakt heeft en waarom Hij ons tot Zichzelf getrokken heeft is, dat wij vrucht dragen voor Hem in deze wereld. Sterker nog, ik geloof dat Hij een ieder van ons een unieke plaats en unieke gave heeft gegeven om daar mee vrucht te dragen op de plaats waar Hij ons gesteld heeft. We leven immers hier op aarde om God te dienen? We moeten wel beseffen dat we alleen maar in relatie tot Jezus kunnen komen tot zogenaamde ‘goede werken’. Hij wil met een ieder van ons tot Zijn doel komen. Maar daarin moeten we God dan wel serieus nemen. Dan moeten we dat overdenken en niet naast ons neerleggen. Wat zijn dan die vruchten die wij kunnen voortbrengen? Er zijn vele vruchten, die we terug zien in goede dingen die we doen. De meest bekende zijn, die ook expliciet genoemd worden in de bijbel: “De vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing” (Gal.5). Mooi is, dat Paulus hier spreekt over ‘vrucht’ en niet over ‘prestatie’. Presteren doe je zelf, maar een vrucht is een gevolg van groei. Opmerkelijk is, dat het enige wat een rank (christen) moet doen is verbonden blijven aan de wijnstok. De groei en de vrucht zijn daar een vanzelfsprekend gevolg van. Zo moeten ook wij christenen niet krampachtig proberen om de genoemde vrucht van de Geest te produceren. Daar zorgt namelijk de Heilige Geest voor, wanneer wij in Christus liefde blijven. Wij moeten dus verbonden blijven aan Jezus, als ranken aan de wijnstok. Dan zal vanzelf de vrucht aan ons zichtbaar worden. Wanneer wij hierdoor op Jezus gaan lijken, zullen wij ook mensen winnen voor Jezus. Het mes snijdt aan twee kanten. Je mag anderen helpen om de fantastische betekenis van een persoonlijke relatie met God te leren kennen, te laten zien en in woorden te vertellen, dat God het is die dit in je doet. Maar je helpt ook jezelf. Je wordt bemoedigd, gestimuleerd en het geeft grote blijdschap. Fijn is het, om vrucht te mogen dragen voor de ‘Landman’. “ Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden? (1 Joh.3). Voor broeder of zuster moeten we ook lezen, je naaste. Wij worden niet verlost van oordeel door onze werken maar door geloof (Joh.3). “Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf, het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme” (Efe.2). Maar goede werken zijn altijd een gevolg van onze relatie met Christus. Namens het IKO, Theo Baan.


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 18 JANUARI 2012

Kèère kèèke in de bouwhal van Ballefruttersgat Op zondag 22 januari staat de deur van de bouwhal aan de Kerkstraat vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur wagenwijd open. Iedereen wordt dan in de gelegenheid gesteld om de carnavalswagens, die door de diverse groepen in deze bouwhal worden gemaakt, te komen bekijken. In het dialect zijn de wagens, ‘waogens’ of ‘kèère’, vandaar dat iedereen naar de kèère kan komen kèèke. De bouwgroepen zijn al vele maanden bezig om een met een mooie kèèr zich te presenteren in de optocht van ’t Ballefruttersgat, die op zaterdag 18 februari weer door ons dorp trekt. In de optocht zie je alleen het eindproduct. Maar als je op zondagmiddag eens in de bouwhal binnenloopt dan zie je met eigen ogen hoe een carnavalswagen wordt gebouwd. Ook voor kinderen is dat interessant en misschien worden zij wel gestimuleerd om met vriendjes of vriendinnetjes eens iets te bouwen voor de jeugdoptocht. De bouwers, die onder het motto “’t gao goed as ge’t saome doet” al vele uren in hun creaties hebben zitten, tonen hun kèèr met veel plezier.

PAGINA 22

Tonpraoten in het Kaaiengat! Jaarlijks wordt door de Rielse Carnavalsstichting “de kaaien “ uit Riel het tonpraoten georganiseerd. Dit jaar zal dit evenement plaatsvinden op Zaterdag 4 februari 2012. Wegens het daverende succes van de vorige jaren zullen de sauwels ten gehore worden gebracht bij “de Leybron“ en bij “café Kerkzicht” te Riel. U kunt bij de kaartverkoop zelf kiezen voor welk van de 2 u uw kaartje koopt. Natuurlijk geldt hierbij OP=OP. Het is de organisatie wederom gelukt een aantal rasechte sauwelaars in de ton te krijgen. Jarenlang was het in Riel traditie dat er jaarlijks een debutant(e) in de ton stond. Het zou leuk zijn om deze oude traditie van het kaaiengat nieuw leven in te kunnen blazen. Bent of kent u die rasechte sauwelaar die iedereen op elk feestje aan het lachen maakt; grijp nu je kans en meld je aan bij de organisatie van rcs “de kaaien “. De tonpraoters staan vast en zeker weer garant voor een avond vol leut en plezier. Zij gaan ervoor zorgen dat onze lachspieren overuren moeten maken, kortom dit wordt weer een avond die je niet mag missen !!!! KAARTVERKOOP: De kaartverkoop vindt plaats op

RCS de

K

AAIEN

zondag 22 januari bij Café Kerkzicht. De deur gaat open om 12.00 uur en de verkoop start stipt om 13.00 uur. De prijs van een toegangskaartje is € 8,= . Er worden maximaal 4 kaarten per persoon verkocht !! Zorg dat je er op tijd bij bent, want op=op en vol=vol. Wij hopen u allen te mogen ontmoeten op zaterdag 4 februari vanaf 20.00 uur in “de Leybron” of bij “café Kerkzicht te Riel”. Het is inmiddels ook mogelijk om je aan te melden voor de Kaaienopstoet, het formulier en het

optochtreglement staan op onze website! Trek gewoon eens de stoute schoenen aan en geef u op voor de opstoet, u zult zien dat gewaardeerd word door de toeschouwers! R.C.S. de Kaaien gaat met de tijd mee een is ook te volgen via de diverse sociale media: Facebook.com/rcsdekaaien Twitter.com/rcsdekaaien kaaiengat.hyves.nl en natuurlijk via onze website: www.rcsdekaaien.nl

Bienvenido in de Wereldwinkel! Hecho en Mexico staat onder op de drie beelden van keramiek: gemaakt in Mexico. Ze zijn wel 20 tot 50 centimeter hoog en met hun zware last heelhuids aangekomen in de Wereldwinkel. Of ze na de lange reis graag bij elkaar willen blijven, wordt niet gevraagd. Onder de 100 euro zijn ze als groep te koop, maar ook als eenling zullen ze het goed doen ergens in een Goirlese huiskamer! Hun maker was een Mexicaanse ambachtsman die de klei vorm gaf en in grijs- en bruintinten glazuurde. Hoe dat precies uitviel is op de site van het Goirles Belang te zien en natuurlijk in de Wereldwinkel, waar de groep staat te wachten op één of meerdere kopers. Hecho en Mexico, bienvenido en Goirle!

De Carnavalsoptocht 2012 Het carnavalsseizoen is al weer even onderweg maar het toetje staat ons nog te wachten. Het carnavalsfeest 2012 barst weer bijna los, daarom organiseert Stichting Karnaval Ballefruttersgat ook dit jaar weer De Optocht, onder ons motto: “‘t gao goed as ge ‘t saome doet”! Van groot tot klein, iedereen kan mee doen aan De Optocht! De categorie indeling is als volgt: Categorie A: Wagens uit Goirle, Categorie B: Grote Groepen vanaf 7 personen, Categorie C: Kleine groepen, 3 tot en met 6 personen, Categorie D: Duo’s en eenlingen, Categorie E: Wagens van buiten Goirle en natuurlijk de Categorie J voor de jeugd tot 16 jaar. De optochtcommissie heeft in alle categorieën al diverse inschrijvingen, wat niet wegneemt dat er nog voldoende ruimte is voor veel meer inschrijvingen. Heb je een idee, hoe klein ook, werk het uit en laat het de Goirlese bevolking zien. Stichting Karnaval Ballefruttersgat nodigt eenieder uit om zich te manifesteren in het topstuk van carnaval 2012: De Optocht in Ballefruttersgat, dus schrijft u in! Inschrijfformulier De carnavalsoptocht is op zaterdagmiddag 18 februari 2012. Dit formulier inleveren vóór 4 februari 2012 bij: P. Vermeer Truitje Toussaintdreef 21, 5051 WV Goirle e-mail: optocht@ballefruttersgat.nl Door inschrijving conformeert de deelnemer zich aan het optochtreglement, dit is te downlaoden op www.ballefruttersgat.nl Naam: (vereniging, groep, bedrijf)................................................... Contactpersoon:............................................................................... Adres:.............................................................................................. Postcode / telefoonnummer:............................................................. E-mail:.............................................................................................

40 jaar Lokale Omroep Goirle LOG Programmaoverzicht van zaterdag 21 januari t/m maandag 23 januari RADIO Te ontvangen via kabel: FM 87,5 Mhz en ether: FM 105,6 Mhz Via internet www.lokaleomroepgoirle.nl en kabelkrant 480 Mhz, kanaal 22 Zaterdag 21 januari 11:00 - 13:00 uur: Ruland’s Weekend Call: Het laatste nieuws en de lekkerste muziek 13:00 - 14:00 uur: Vinyl! met Barend van de Louw: de mooiste muziek vanaf de draaitafel 14:00 - 15:00 uur: New Country met Johan Lemmers (h) 15:00 - 18:00 uur: Zaterdag Matinee met Ad Smits 18:00 - 19:00 uur: Flashback Radio met Edwin Meertens en René Toonen Zondag 22 januari 11:00 - 12:00 uur: Radio Herz:

Duitstalige muziek met Ad Smits 12:00 - 13:30 uur: Intermezzo: Klassieke muziek door Peter Geerards. presentatie: Joop Natrop 13:00 - 14:00 uur: Flashback met Edwin Meertens en René Toonen 14:00 - 15:00 uur: New Country met Johan Lemmers 20:00 - 21:00 uur: LE INIT met Elke, Nick en Tim

19:00 - 20:00 uur: Gôôlse Kringen: actuele Gôôlse en Rielse zaken (uitzending gemist? Kijk op onze website) 20:15 - 21:15 uur: Een uur Literatuur: literair programma (uitzending gemist? Kijk op onze website) 21:30 - 22:30 uur: Intermezzo: Klassieke muziek door Peter Geerards (h)

Maandag 23 januari 09:00 - 12:00 uur: Goedemorgen Maandag met Joop Natrop en gastvrouw Hilde Natrop Met o.a. nieuws en sport uit de regio en het radiospel. Met beeld vanuit de radiostudio via de kabelkrant 13:00 - 14:00 uur: Radio Herz Duitstalige muziek met Ad Smits (h) 14:00 - 15:00 uur: New Country met Johan Lemmers (h) 15:00 - 16:00 uur: Flashback met Edwin Meertens en René Toonen (h)

De volledige programmering vindt u op www.lokaleomroepgoirle.nl TELEVISIE Te ontvangen via de kabel: 480 Mhz, kanaal 22 Dinsdag 20:30 LOGMagazine 23:00 LOGMagazine Nieuwtjes en/of persberichten kunt u zenden naar redactie@lokaleomroepgoirle.nl

Categorie:........................................................................................ Onderwerp / Titel:........................................................................... Lengte van het geheel / aantal personen:........................................

GASTOUDERS GEZOCHT

Muziek aanwezig? Ja / Nee* Levende muziek / geluidsinstallatie*

Geeft u hem een kans op ruim 2 weken zorgeloos spelen in de zomervakantie? Meld u dan nu aan!

Wilt u volgend jaar een digitaal inschrijfpakket via e-mail? Ja/Nee* *Doorhalen wat niet van toepassing is.

Bel 0118 627974

www.europakinderhulp.nl

info@europakinderhulp.nl


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 18 JANUARI 2012

PAGINA 23

Let’s stick together…..bij MHC GOIRLE Tip: kijk eens op de ‘kledingbeurs’ op onze website Verloren & gevonden voorwerpen Kinderen in de groei en al na een paar maanden uit het gloednieuwe hockey tenue of de schoenen gegroeid? Door blessures gedwongen te stoppen met de actieve beoefening van ons favoriete spelletje en dan nog in het bezit van bruikbare hockeyspullen? Doodzonde natuurlijk. Daarom faciliteert MHC Goirle haar leden met een online kledingbeurs. Er zijn diverse spullen te koop. Voor mini’s tot en met veteranen. Denk eens aan clubkleding, hockeysticks, hockeyschoenen, scheenbeschermers, trainingsbroeken,

truien, jassen etc. Hier zijn wel een paar spelregels aan verbonden natuurlijk. Check op de clubpagina de linker kolom en klik op ‘kledingbeurs’ U kunt hier uw hockeykleding, sticks en schoenen aanbieden en de verkoop zelf regelen met de koper. Enige voorwaarde om een bericht op de site te zetten is dat u de club vooraf 10% van de vraagprijs betaalt. Stop contant geld in een envelop en voorzie deze van je naam en contactgegevens. Stop de envelop vervolgens in de brievenbus van Caddenbosch 27 in Goirle. Na ontvangst zal het bericht op deze site geplaatst worden. De

tekst van uw advertentie stuurt u naar kledingbeurs@mhcgoirle.nl. Je neemt zelf contact op met diegene die iets vraagt of aanbiedt als iets verkocht is, of als er geen vraag meer is, dan meld je dat bij kledingbeurs@mhcgoirle.nl Je kunt geen commerciële zaken aanbieden De advertentie vervalt automatisch na drie maanden Het is niet mogelijk om iets “te koop” te vragen. Heb je zelf nog goed bruikbare hockeyspullen die je wilt verkopen? Schroom niet en zet ze op de site! Uiteraard moeten ze wel in goede staat zijn.

Wintercompetitie van start Afgelopen zaterdag was het zover: de informele wintercompetitie ging van start. In de regio is tussen een aantal clubs onderling geregeld dat er op zaterdag 14, 21 en 28 januari en op 4 februari en 11 februari gespeeld kan worden om te voor komen dat we te lang stilliggen en de spieren stram worden. We oefenen tegen een aantal leuke tegenstanders bij ons in de buurt: HOCO, Berkel Enschot, Drunen, DES en Waalwijk.

Meisjes D1 worden in de rust opgepept door trainer /coach Jip Creemers. Het hielp. In de wedstrijd tegen MD2 van Berkel Enschot werd een 0-1 achterstand verdiend omgebogen naar een 2-2 eindstand.

Biljartvereniging Bojangles

Antoon v Beurden 35 car – Peter v.d. Minne 42 car Tot aan de 8ste beurt ging deze partij gelijk op. Hierna maakte Peter 6 poedels na elkaar. Hierdoor kwam Antoon op voorsprong. Maar dat was niet voldoende. Peter kwam sterk terug met 1 serie van 7 car en 2 series van 5 car. Antoon maakte 2 series van 4 car. In de 28ste beurt maakte Peter de partij uit. Antoon gaf 8 car toe. Antoon v Beurden. Gem: 0.964 Peter v.d. Minne. Gem: 1.500

J. de Bont 25car – Peter Weyters 42car Peter kwam in deze partij al snel op voorsprong. Jan maakte teveel poedels om te kunnen volgen. Hierdoor bleef hij achter de feiten aanlopen. Peter maakte 1 serie van 12car en 1 van 5car. Jan maakte 1 serie van 5car. In de 21ste beurt was de stand Jan 16car en Peter 33car. Peter maakte de partij uit in de 29ste beurt. Jan gaf 5car toe. J. de Bont. Gem: 0.690 – Peter Weyten. Gem: 1.448 Frans Schellekens 25car – Ton Mol 40car. Ton ging geweldig van start in de 6de beurt had hij al 19car. Frans maakte teveel poedels om Ton te kunnen volgen. Ton maakt weinig poedels en scoorde regelmatig. In de 13de beurt was de stand Frans 6car en Ton 23car. Ton maakte 2 series van 6car en 3 series van 4car. Frans kon geen serie maken. In de 31ste beurt maakte Ton de partij uit. Frans gaf 15car toe. Frans Schellekens. Gem:0.323 – Ton Mol. Gem: 1.290 Jantileke en Guusje

Jur Spijkers judo brons op Espior Dutch Open Tijdens het Espior Dutch Open kwam Jur Spijkers in de klasse +90 kg. in de leeftijdsgroep -17 jaar tot een goede prestatie door er de derde plaats te behalen. In de gemeentelijke sporthal aan de Theo Koomenlaan te Eindhoven werd door het district Zuid-Nederlands het jaarlijks terug kerend Espior judotoernooi gehouden. Dit toernooi wordt internationaal hoog aangeslagen en is een meet moment voor de judoka’s in de leeftijd -17 jaar en -20 jaar. Twaalf De ROOY judoka’s deden mee waarvan Jur het beste resultaat behaalde. Bij de -15 jaar was het Maud Spijkers -57 kg. die net om de derde plaats haar meerdere moest erkennen. Namens Judo Team JAN DE ROOY en Brabant Open Judo gefeliciteerd.

Kinderopvang De Avonturiers verhuisd naar De Frankische Driehoek Kinderopvangorganisatie De Avonturiers is maandag 9 januari verhuisd naar de nieuwe Bredeschoollocatie aan De Frankische Driehoek te Goirle. In het nieuwe (kind)gebouw -ontwikkeld door Woonstichting Leystromen- staat De Avonturiers garant voor ‘Spelenderwijs ontdekken’ van kinderen van 0 tot 13 jaar (kinderdagopvang, buitenschoolse- opvang en activiteit) in samenwerking met de basisscholen Open Hof en Den

Gevonden voorwerpen worden in principe een maand bewaard. Maandelijks worden de gevonden voorwerpen opgeruimd. In de bestuurskamer staan inmiddels al een aantal dozen vol met gevonden kleding die al ruimschoots ‘over de datum’ zijn! Wat ons nog het meest verbaasd is dat er niet of nauwelijks naar al die kleding en verloren voorwerpen geïnformeerd wordt en dat ze niet eens meer worden opgehaald.

Aangezien de club c.q. het bestuur niet aansprakelijk kan worden gesteld worden voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen van leden of bezoekers en omdat de opslag van steeds groter wordende hoeveelheden kleding etc. niet tot de mogelijkheden behoort (nog afgezien van hygiënische factoren) is onlangs besloten de voorwerpen te gaan verkopen.

Zaterdag 21 januari scheidsrechterscursus Zaterdag 28 januari wintercompetitie JJC Zaterdag 4 februari wintercompetitie JJC Woensdag 29 februari Coachavond JJC

C. Verhagen 43 car – Johan Huijben 52 car Johan kon niet goed in zijn spel komen en kwam al snel op achterstand. Cees begon met 1 serie van 12 car en maakte daarna nog 3 series van 5 car. Johan maakte 1 seievan4 car. In de 10de was de stand. Cees 23 car en Johan 7car. Cees gaf zijn voorsprong niet meer af. Hij maakte de partij uit in de 23ste beurt. Johan gaf 31 car toe. C. Verhagen. Gem: 1.870 – Johan Huijben. Gem: 0.913

Ben je iets kwijt ga dan eerst zelf even op de club kijken. Alle gevonden voorwerpen liggen bij binnenkomst meteen links in het garderobe gedeelte. Er is een bak waarin losse sticks, beenschermers etc liggen.

Als er na zo lange tijd geen navraag meer wordt gedaan mag de club op grond hiervan veronderstellen dat er dus geen belangstelling meer voor is.

Agenda

Competitie bandstoten 1ste klassen 12-01-12 Bojangles 1 – Benelux 1

Telkens weer verbazen wij ons erover hoeveel voorwerpen er op het veld of in het paviljoen achterblijven na de trainingen of na afloop van wedstrijden. Deze spullen worden zoveel mogelijk verzameld en op de club bewaard.

Bongerd. Peter Reijnen van De Avonturiers is zeer tevreden : “Van oud naar nieuw. Het is een fris, helder, open, transparant gebouw waar veel onderling contact is. Kinderen zijn vrij en kunnen ontdekken, zien en van elkaar leren.. Het is echt een locatie van deze tijd waarin we ons pedagogische concept volledig tot uiting kunnen brengen”. Het is nog even wennen waar

alles staat en hoe alles werkt. In het slagvaardige verhuis- en inrichtingsproces dat zich binnen 5 dagen voltrok, zijn ruim 400 verhuisdozen verwerkt. Nagenoeg alles heeft zijn plekje nu al gekregen. Ook de ouders van de kinderen zijn enthousiast. Een razend enthousiaste ouder: “De nieuwe locatie is prachtig! Het is er netjes, schoon en opgeruimd maar vooral ontzettend gezellig omdat alles zo open is!”

Bruikbare hockeyspullen of (kleding, schoenen etc. ) zullen via de kledingbeurs te koop worden aangeboden. De opbrengsten komen ten goede van de club. Overblijvende spullen zullen aan een goed doel worden geschonken of zullen naar de kringloopwinkel worden gebracht. Gevonden sleutels, telefoons, sieraden ed. worden gedurende een wat langere tijd bewaard achter de bar. Maar het moge duidelijk zijn dat ook hier een limiet aan zit. Informeer dus actief als je iets kwijt bent!

RZG vervolgt met Serie A en B Nadat iedereen 1 maal tegen elkaar gespeeld heeft gaat de RZG verder met de Serie A en Serie B die ieder uit 8 teams bestaan. De teams beginnen met het aantal sportiviteitpunten dat ze in de voorronde hebben behaald. Serie A Uitslagen 1e speelronde Sporting Gool – Ome Neeff..................................................... 4-6 J.Jonckers Tegelwerken – Gebr.v.Gils Stucadoors................... 7-2 Lusocargo – Café The Wiz....................................................... 5-2 Ekmekspor – Las Vacas Gordas............................................... 6-3 Stand Serie A na 1 speelronde 1 J.Jonckers Tegelwerken 66 punten 2 Ekmekspor 66 3 Lusocargo 65 4 Ome Neeff 64 5 Café The Wiz 64 6 Las Vacas Gordas 64 7 Gebr.v.Gils Stucadoors 63 8 Sporting Gool 60 Serie B Uitslagen 1e speelronde KDS’07 – Eetcafé Het Eiland................................................... 1-5 v Beers/Schipperen – VVC The Wiz....................................... 2-14 Meniscus/Valeres – Tilburg United........................................ 4-11 Turquoise – B Team................................................................ 8-6 Stand Serie B na 1 speelronde 1 VVC The Wiz 66 punten 2 Tilburg United 65 3 B Team 64 4 Eetcafé Het Eiland 62 5 KDS’07 60 6 Meniscus/Valeres 59 7 Turquoise 56 8 v Beers/Schipperen 51 Alle wedstrijden vinden plaats in De Haspel HTTP://WWW.RZG-GOIRLE.NL

(4-4) (4-4) (4-4) (4-4)

(4-4) (4-4) (4-4) (4-4)

Heike’s Koor viert 240 jaar bestaan ! Zondag 22 januari a.s. viert het Heike’s Koor, Sint Caecilia, zijn 240-jarig bestaan en we willen dat graag op een bijzondere wijze vieren. Om 10.30 uur beginnen we de dag met een gezongen mis, waarin wij de mis van Oremus zingen alsmede enkele motetten en ons clublied. Na de mis is er in de kerk een gezellig samenzijn met koffie. Later op de middag om 14.30 uur is er een jubileumconcert, waarin het mannenkoor en het gemengd koor van het Heike alsmede een kwartet van bevriende zangers/zangeressen van Ad Parnassum een aantal liederen vertolken. Hoogtepunt van het concert wordt gevormd door het orgelduet van de twee orgels in de Heikese kerk, bespeeld door onze eigen Iskander Zalialdinov en speciale gast Ad van Sleuwen. Na afloop om circa 16.30 uur zijn het koor en alle aanwezigen uitgenodigd in de pastorie om een drankje en een hapje te nuttigen.


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 18 JANUARI 2012

PAGINA 24

JAM Security heeft ruime ervaring op het gebied van beveiligingen van terreinen, panden en goederen. Het servicepakket omvat diensten en installaties van een klein object zoals een particuliere woning tot het beveiligen van een industriegebied.

Postbus 275 5050 AG Goirle

TEL. 013 - 5303675

WWW.JAMSECURITY.NL

Uitnodiging voor het eerste Goirles Ondernemersspreekuur van 2012 DIRECT INSTAPKLARE WOONRUIMTE! DUURZAME STENEN BUNGALOW MET NIEUW PANNENDAK! 60M2! PERCEEL 400M2! BOSRIJK PARK! REGIO: TILBURG! RUIME WOONKAMER! FRAAIE KEUKEN! ROYALE LUXE BADKAMER! TWEE SLAAPKAMERS! HAL! GROTENDEELS BETEGELD MET VLOERVERWARMING! OOK CV EN GASHAARD! BRIEVENBUS! TELEFOON! INTERNET! PRIJS: €36950,GEHEEL GESTOFFEERD/ GEMEUBILEERD! INSTAPKLAAR IN 5 DAGEN! FINANCIERING MOGELIJK. BEZICHTIGING? TELEFOON: 013-5182866 OF 06-51551577

Wanneer? Hoe laat? Waar? Kosten?

Woensdag 25 januari 2012 Van 17.00 uur tot 19.00 uur Foyer CC Jan van Besouw, Thomas van Diessenstraat 1 Gratis!

Woensdag 25 januari kunnen ondernemers in Goirle wederom gebruik maken van het Ondernemersspreekuur. Initiatiefnemers zijn de Gemeente Goirle, OJW Advocaten, LDE Accountants, Smeets & Weijmer notarissen, Rabobank en KMB Corporate Finance. Allemaal zullen ze iedere laatste woensdag van de maand in CC Jan van Besouw aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden. Ondernemers kunnen daar vrij inlopen om hun vragen te stellen aan de deskundigen. Indien u toch een afspraak wilt maken voor het spreekuur, dan kunt u hiervoor gebruik maken van het contactformulier op onze site www.spreekuurgoirle.nl!

DAPUR INDONESIA - DE INDISCHE KEUKEN Kooklessen & -workshops, Catering. Nieuwe kooklessen starten 6 febr. Info 06-10352980 WWW.MAKANCATERING.NL

Aanbouw - Verbouw - Machinale Houtbewerking

van Beers & Schipperen Timmerwerken b.v. Timmerwerken, Onderhoud & Machinale Houtbewerking

Voor verrassende tuinontwerpen, maar ook voor advies, aanleg, onderhoud en de verzorging van uw tuin. Ad Laurijssen, St. Jansstraat 15, Alphen, tel. 013GITAARSCHOOLBRABANT.NL 5082376 of 06-20005282 Gitaar/Piano en Zanglessen. POSTERS NODIG? Gratis proefles 0614305692 voor scherpe prijzen! www.drukkertilburg.nl Ervaren hondenliefhebster biedt Betaalbare Huish. hulp heeft nog enhondenwandeling op maat. kele dagdelen beschikbaar Info:06-16088716 06-29079000

Telefonisch zijn we gewoon bereikbaar

Weverstraat 10 5051 HZ Goirle Mobiel: 06-53 57 71 36 / 06 - 21 98 57 09

www.vanbeers-schipperen.nl Meubelstoffeerder In A.O.W. zoekt werk om zijn tijd wat op te vullen. Specialiteit klassieke meubelen. 40 jaar ervaring. Tel. 013-8795594 of 06-18163692

Ter exploitatie aangeboden goed gelegen perceel grond 2500m². Kerstbomen, tuin? Wie heeft een goed idee? Info 0620045149 Wielrenners en Mountainbikers en Schaatsers OPGELET; Speciaal voor jou: SPINNING voor maar 6,25 p/week. Info: 013-5181364 www.fitnesscentrumriel.nl Voor het leegruimen en veegschoon opleveren van woningen o.a. bij overlijden: mogelijk vanaf € 0,00 Bel 06-55978404

Uw gooltje gratis doorgeplaatst op internet. Kijk op: www.goirlesbelang.nl

pa s f o t o ’ s

Paul van Korven

tweewielers

Tilburgseweg 68 - 5051 AJ Goirle Telefoon: 013-5341403 www.paulvankorvenfietsen.nl

Officiële documenten Direct klaar Professionele kwaliteit Ook volgens Belgische regels De Hovel 46 5051 NR Goirle T 013 - 534 12 17

www.gbg.nl

P R I M E U R grafisch buro goirle bv • primeur fotografie

Openingstijden: Ma. t.m do. 9-18 uur Vrij. 9-20 uur Za. 9-17 uur

Bennie Hoek Ezelvenstraat 29 • 5051 EL Goirle • Mobiel: 06-24890640

Rolluiken

Inbraakpreventie Zonneschermen Kunststof ramen/deuren Horren voor ramen en deuren Terrasoverkappingen Onderhoud en reinigen van rolluiken

Rene van Baast Woning en Projectstoffering. Voor het leveren en leggen van tapijt laminaat en raambekleding festonneren op maat. Offerte aan huis. Voor meer info 06-51127714 Nagelstyliste kan nog enkele klanten aannemen. Gespecialiseerd in gelnagels. Mooi, sterk, niet duur en nauwelijks van echt te onderscheiden. Ook voor nagelbijtsters. Bel mij voor een afspraak of info: 06-16476990 Vrolijke, actieve vrouw zoekt oppas-adres. Interesse/info? Bel: 06-15465600

Er zijn weer prachtige dikke dames van deels ruw en deels gepolijst serpetijnsteen! In de Wereldwinkel

Belastingaangifte 2011. Afspraak kan aan huis of op kantoor. Ook berekening van al uw toeslagen. Wij werken ook ‘s avonds. Officieel belasting consulent sinds 1998. Een afspraak maken kan op 013-8200.130 of kijkt u voor meer informatie op www.belastingplanet.nl

Telefoniste / receptioniste gezocht voor ons kantoor in het centrum van Goirle van 1 april tot 1 juni 2012. Dit ivm zwangerschapsverlof collega. Werktijden tijdens kantooruren dinsdag t/m donderdag. Voor meer informatie mail naar: iris.vanstrien@arec.nl

Beeksedijk 22, Goirle, 013-5346298

Het enig(st)e tuincentrum van Goirle

Markiezen

HONDEN- EN KATTENPENSION www.tpoppelshof.eu met grote speelweide. Ook voor dagopvang probleemhonden. 00.32.14.650360 / 04.76940454 Ruime keuze tweedehands fietsen

Wij zijn wegens interne verbouwing gesloten t/m 31 januari

Duits, Frans, Engels -van korte workshops tot pakket op maat voor U! Lessen in kleine groepen of ind. op maat; desgewenst op locatie. Uurtarief v.a. € 24,75. Gratis proefles, intake of advies. Inl. 0135362101 of kijk op www. bogaerstalen.nl Te huur aangeboden: luxe 3 kamer appartement wijk Boschkens Goirle. Huurprijs e850,- incl servicekosten excl. gas, water, licht. Per direct beschikbaar. Opp. 77m2 Tel 0627887142 Oppas gezocht voor onze twee kinderen op donderdagmiddagen van 15.00 17.30 uur. 06-47948925

DAPUR INDONESIA - DE INDISCHE KEUKEN voor de catering van rijsttafels voor 20 - 400 personen bij al uw feesten. WWW.MAKANCATERING. NL Voor advies en ondersteuning in uw contact met de gemeente: 06-57326199 of 0135133790

advertorial

Uw gewicht in evenwicht met Cure4Life! Cure4Life herstelt op natuurlijke wijze de balans in het complete hormoonsysteem en is daarmee hèt ultieme middel om gewicht te verliezen. Met een blijvend resultaat! De kracht van Cure4life ligt in de persoonlijke begeleiding, ook nà het bereiken van uw streefgewicht. Gezonde voeding wordt uw medicijn! Consulente Karina Tromp (foto): ,,Het is niet een dieet met pilletjes en shakes. Cure4life zorgt met behulp van gezonde voeding voor een optimaal resultaat.” Wij houden Open Huis op zaterdag 28 januari 2012! Wilt u meer weten over het voedingsprogramma van Cure4Life? Wij leggen het u graag uit tijdens ons Open Huis! U bent van harte welkom van 10:00 tot 14:00. Mocht u verhinderd zijn, neem dan contact op voor een gratis en geheel vrijblijvende afspraak. Iedere bezoeker van ons Open Huis maakt kans op een gratis begeleidingstraject van Cure4Life! Cure4Life Tilburg Ringbaan Oost 102, 5013 CD Tilburg, Telefoon: 06 402 46 36 ktromp@cure4life.nl www.cure4life.eu


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 18 JANUARI 2012

PAGINA 25

G.S.B.W. Nieuws Extra ledenvergadering i.v.m. renovatie sportpark

Always there for you

Maandag 30 januari De laatste tijd is de renovatie van het sportpark bij velen op de club het gesprek van de dag. Afgelopen maanden is er veel overleg geweest met de gemeente en andere verenigingen over de renovatie van het sportpark. Het beschikbare budget was helaas beperkt, maar dat was vooraf al bekend en gezien de economische situatie was het niet realistisch dat deze zou worden opgeschroefd. De besturen van MHC Goirle, VOAB en GSBW kwamen gezamenlijk met een voorstel, m.b.t de renovatie van de velden, richting de gemeente en bleven daarbij binnen het beschikbaar gestelde budget. In dit voorstel is er voor GSBW 1 kunstgrasveld opgenomen, waardoor m.n. de trainingsfaciliteiten sterk verbeterd kunnen worden. Ook een grote renovatie van de kleedkamers is in dit

voorstel opgenomen. Dit voorstel is bijna geheel overgenomen door B&W en zal nu eind januari worden voorgelegd aan de gemeenteraad van Goirle. Tot op heden zijn we dus positief gestemd en we hopen uiteraard dat de gemeenteraad dit voorstel ook overneemt, zodat de renovatie daadwerkelijk kan beginnen. Op dinsdag 31 januari zal de gemeenteraad over de voorstellen gaan vergaderen. Wij willen u vooraf volledig op de hoogte brengen m.b.t de B&W voorstellen aan de gemeenteraad. Er zijn in deze voorstellen ook nog enkele voorwaarden gesteld aan onze vereniging en wij vinden het belangrijk om u ook hier van in kennis te stellen. De vergadering (maandag 30 januari) begint om 20.00 uur. Wij rekenen op uw aanwezigheid.

Poule-indelingen Voorjaarscompetitie De nieuwe poule-indelingen van de voorjaarscompetitie zijn bekend. De site zal deze week worden bijgewerkt, maar voor wie niet zolang kan wachten volgen hieronder de poule-indelingen.

GSBW jeugdkamp 8- 10 juni Ook aan het eind van dit seizoen gaat de jeugd van GSBW weer op kamp. Al vele jarenzijn de Blauwwitten thuis op de prachtige kampeerboerderij W’tje Wel in één van de Brabantse zaligheden: Eersel. Het 2e weekend van juni moet weer een heel gezellig weekend worden voor de GSBW pupillen. Alle D-, E- en F-pupillen (jongens en meisjes) mogen dan weer mee. Zeer binnenkort zullen we via de site late weten hoe jij je voor dit oergezellige evenement kunt opgeven.

Programma Jeugd Zaterdag 21 Januari Advendo A1 - GSBW A1..................................15:00/13:30 Veerse Boys B1 - GSBW B1..............................13:30/12:00 GSBW B2 - EDN’56 B1.....................................14:30/13:45 Jan van Arckel B2 - GSBW B3.........................14:30/13:15 Audacia C1 - GSBW C1....................................12:30/11:15 DESK C4 - GSBW C2........................................13:00/12:00 GSBW D1 nog vrij GSBW D2 - DESK D3.......................................09:30/09:00 GSBW D3 - SV Reeshof D6..............................09:30/09:00 SVSSS E1 - GSBW E1.......................................10:00/08:30 Jong Brabant E3 - GSBW E2............................09:30/08:30 GSBW E3 - Longa E3.......................................10:45/10:15 DESK E6 - GSBW E4........................................09:00/08:00 GSBW E5 - Jong Brabant E8............................10:45/10:15 Beerse Boys F1 - GSBW F1..............................09:30/08:30 GSBW F2 - TSV Gudok F3................................11:45/11:15 SV Reeshof F7 - GSBW F3...............................09:00/08:00 GSBW F4 - Beerse Boys F4..............................11:45/11:15 TSV Gudok F12 - GSBW F5..............................09:45/08:45 Blauw Wit’81 MB1 - GSBW MB1......................14:30/13:30 GSBW MC1 - TSV Gudok MC1.........................13:00/12:15 Viola MD1 - GSBW MD1..................................10:00/09:00 TSV Gudok ME1 - GSBW MD2.........................11:00/10:00 Senioren Zaterdag 21 Januari GSBW Za2 - SSC’55 4 14:30/13:45 Zondag 22 Januari GSBW 1 op ‘trainingskamp’ SCO 2 - GSBW 2........................................................11:00 Nevelo 3 - GSBW 3..........................................12:00/11:00 GSBW 4 - Taxandria 3......................................12:00/11:15 GSBW 5 - SVSSS 6...........................................12:00/11:15 NOAD 9 - GSBW 7...........................................10:30/09:30

Uitslagen Senioren Zondag 15 Januari Wilhelmina Boys 1 - GSBW 1...................................... 2 - 5 GSBW 5 - VOAB 10..................................................... 2 - 1 GSBW Da 1 - VOAB Da 1............................................ 8 - 1 Dinsdag 10 Januari Zigo 1 - GSBW 1......................................................... 1 - 6 Jeugd Zaterdag 14 Januari Wilhelmina Boys A1 - GSBW A1................................. 8 - 3 GSBW B1 - DESK B1................................................... 3 - 5 GSBW B2 - DESK B3................................................... 0 - 4 GSBW B3 - DESK B4................................................... 2 - 2 Nieuwkuijk C1 - GSBW C1.......................................... 1 - 2 GSBW C2 - Nemelaer C3............................................ 6 - 3 GSBW D1 - Gloria UC D1............................................ 3 - 1 Blauw Wit’81 D2 - GSBW D2...................................... 1 - 1 Nemelaer D3 - GSBW D3............................................ 5 - 2 GSBW E1 - Beek Vooruit E1........................................ 4 - 6 Longa E2 - GSBW E2.................................................. 9 - 6 Beek Vooruit E5 - GSBW E3........................................ 0 - 7 GSBW E4 - Beek Vooruit E8...................................... 3 - 11 Beek Vooruit E9 - GSBW E5...................................... 15 - 3 GSBW F1 - Sarto F2.................................................... 2 - 1 GSBW F2 - Unitas’30 F4............................................. 2 - 2 Jong Brabant F9 - GSBW F3....................................... 1 - 2 Beek Vooruit F5 - GSBW F4........................................ 7 - 1 GSBW F5 - Jong Brabant F11................................... 1 - 12 GSBW MB1 - Helvoirt MB1......................................... 0 - 6 GSBW MC1 - Jan van Arckel MC1.............................. 3 - 4 Sc ‘t Zand D7 - GSBW MD1........................................ 9 - 0 RKDVC MD2 - GSBW MD2......................................... 6 - 3

Poule B466 C2 Poule C459 MB1 Poulse B3 1 Steensel 14:30 1 RKDSV C2 12:45 1 GSBW MB1 13:00 2 DOSL B2 14:30 2 Olympia’60 C2 12:30 2 VOAB MB1 13:15 3 Sarto 14:45 3 Were 12:15 3 Uno 14:30 4 RKDSV B2 14:30 4 Nevelo 13:00 4 Nemelaer 13:00 5 Hilvaria 15:00 5 NOAD C3 12:30 5 Nuenen 14:30 6 Riethoven B2G 15:15 6 Dongen C6 9:30 6 NEO’25 MB1 12:30 7 DOSKO’32 B1 13:30 7 Sarto 13:15 7 SC ‘t Zand MB1 15:45 8 DVS B3 15:00 8 GSBW C2 13:00 8 SV 14:30 9 Marvilde 14:30 9 SC ‘t Zand C5 12:30 9 Riel 14:30 10 UNA/ 12:45 10 SV 11:15 10 ZIGO MB1 14:45 11 GSBW B3 14:30 11 ZIGO C3 13:00 11 Taxandria 13:00 12 DEES B1 13:15 12 RWB C2 11:00 12 Helvoirt 13:00 MC1 Poule MC109 D2 poule D425 D3 Poule D585 1 Gilze 13:00 1 Nemelaer 10:15 1 Sarto 10:00 2 UVV’40 MC1 12:00 2 SV 11:15 2 GSBW D3 9:30 3 RKDSV MC1 10:30 3 TSV 12:15 3 TSV 12:15 4 Dongen MC1 12:00 4 GSBW D2 9:30 4 Taxandria 11:30 5 WDS’19 MC1 11:00 5 Sarto 10:00 5 WSC D7 11:15 6 GSBW MC1 13:00 6 Nevelo 9:30 6 JongBrabant 13:00 MD1 Poulse MD2 Poule MD108 E1 Poule E114 1 OJC Rosmal. 10:30 1 GSBW MD2 9:30 1 OJC Rosmal. 10:30 2 GSBW MD1 9:30 2 TSV 10:30 2 GSBW MD1 9:30 3 Bergeijk MD1 12:00 3 Madese 11:00 3 Bergeijk MD1 12:00 4 Hilvaria 10:15 4 SCO 12:30 4 Hilvaria 10:15 5 RKDVC MD1 11:30 5 Molenschot MD1 11:30 5 RKDVC MD1 11:30 6 Nuenen 11:30 6 Uno 11:30 6 Nuenen 11:30 E2 Poule E516 E3 Poule E513 E4 Poule E519 1 GSBW E2 10:45 1 Nevelo 10:45 1 RKDSV E3 11:15 2 Sarto 8:45 2 RKDSV E2 11:15 2 TSV 8:30 3 Nevelo 10:45 3 Taxandria 9:00 3 SVSSS E6 9:00 4 JongBrabant 10:45 4 VOAB E6 8:45 4 GSBW E4 10:45 5 SC ‘t Zand E8 8:45 5 NOAD E2 10:15 5 VOAB E9 8:45 6 ZIGO E6 9:00 6 GSBW E3 10:45 6 Sarto 8:45 E5 Poule E521 F1 Poule F113 F2 Poule F228 1 GSBW E5 10:45 1 SV 8:45 1 Broekhoven F1G 10:00 2 Sarto 8:45 2 Gilze 11:45 2 GSBW F2 11:45 3 LONGA E3 10:30 3 Rijen F1 8:30 3 JongBrabant 10:45 4 Hilvaria 10:00 4 GSBW F1 11:45 4 SV 9:00 5 Uno 9:00 5 Taxandria 10:15 5 ZIGO F2 11:45 6 Tuldania 11:30 6 EDN’56 F1 10:00 6 Taxandria 10:15 8 WDS’19 F1 9:00 F3 Poule F527 F4 Poule F535 F5 Poule F517 1 SSC’55 F3 10:00 1 GSBW F4 11:45 1 Hilvaria 10:00 2 Uno 11:00 2 Taxandria 10:15 2 Riel 11:15 3 GSBW F3 11:45 3 VOAB F12 11:00 3 Gilze 9:30 4 DESK F9 9:00 4 JongBrabant 10:45 4 Taxandria 10:30 5 SVSSS F6 11:00 5 Were 9:00 5 EDN’56 F3 10:30 6 Baardwijk F4 9:00 6 TSV 9:45 6 GSBW F5 11:45

GSBW 1 op ‘trainingskamp’ Nieuwe items op GSBW site Het eerste elftal en de begeleiding gaan komend weekend op ‘trainingskamp’ in Groningen. Een gezellig weekendje weg met zijn allen is goed voor de teambuilding. Op vrijdagmorgen vertrekt de groep naar de stad Groningen en zullen zij op vrijdagmiddag en zaterdagmorgen een training afwerken. Zaterdagmiddag staat er een oefenwedstrijd op het programma voor de Blauwwitten. Zondagmiddag gaat de groep gezamenlijk naar de eredivisiewedstrijd Groningen – Heracles. Daarna gaat de groep weer terug richting Goirle waar zij op zondagavond worden terug verwacht.

Alle GSBW jeugdteams oefenen elke zaterdag tijdens winterstop De winterstop bij het voetbal duurt officieel tot eind januari en voor sommige teams zelfs tot de eerste week van februari. Bij GSBW vindt men dat er gevoetbald moet worden als dat kan. Je bent per slot van rekening lid van een voetbalclub. Dus als er gevoetbald kan worden, dan zullen we dat doen. Met dank aan onze jeugdvoorzitter Ad Bekkers, die elk weekend ervoor zorgt dat elk jeugdlid aan de bak kan. Dat probeert hij ook te doen als een team in een poule staat met minder teams. Dan heb je soms dat je team stil ligt terwijl de rest wel moet voetballen. Ad Bekkers probeert altijd of hij een geschikte tegenstander kan vinden, zodat er ook dan gewoon gevoetbald kan worden.

Op de teampagina’s vindt U de wedstrijdfoto’s van het team. Een volledig overzicht van alle wedstrijd foto’s vindt u bij “Foto’s en Filmpjes”. Deze foto en meer foto’s over het kaboutervoetbal vindt U terug op onze site De GSBW site is de laatste maanden lichtjes gewijzigd. Sommige onderdelen zijn verplaatst en andere onderdelen zijn verder uitgebreid. Dit allemaal om de leesbaarheid van de site te blijven verbeteren. Zo is er aan het hoofdmenu een rubriek “Foto’s en Filmpjes” toegevoegd. Hierin vindt u o.a. de foto’s van onze kampioenen, de schooltoernooien, de wedstrijden en nog veel meer. De foto’s van de wedstrijden vindt u ook terug op de teampagina’s naast de wedstrijdverslagen. De foto’s van het kaboutervoetbal vindt u ook terug als submenu onder Jeugdà Kaboutervoetbal Ook is er een rubriekje met filmpjes over de club. Deze rubriek zal nog verder worden uitgebreid. Bij de rubriek “Nieuws” zijn er ook enkele kleine wijzigingen doorgevoerd. Hier vindt u o.a. ook de GSBW pagina’s van het Goirles belang in terug.


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 18 JANUARI 2012

Bijzonder lustrumconcert “Zelfportret” van Ensemble ‘De Wildacker’

Het ensemble ‘De Wildacker’ dat dit jaar 25 jaar bestaat, is geworteld in Goirle. De eveneens in Goirle woonachtige harpiste, Valérie Rijckmans en de in België woonachtige fluitiste, Ilse Vromans, zijn de solisten tijdens het lustrumconcert van dit ensemble op zondag 29 januari om 12.00 uur in de grote zaal van het Cultureel Centrum Jan van Besouw

in Goirle. Om het 25 jarig bestaan luisterrijk te vieren, is gekozen voor een bijzonder programma dat kortere stukken van werken van vele bekende en minder bekende componisten bevat, zoals bijv.: W. Boyce, W.A. Mozart, F. Mendelssohn, A. Hovhaness, Piazzolla, maar ook Ierse traditionals. De prijs per kaart is voor volwassenen € 7,50 en voor kinderen tot

12 jaar € 2,50 per kaart. Kaartverkoop aan de zaal is mogelijk vanaf 11.00 uur. Kaarten zijn ook te bestellen door overmaking van het bedrag van het aantal gewenste kaarten op rekening p 43 43 795. Vermeld dan ook daarbij om hoeveel kaarten, volwassenen/ kinderen, het gaat. Deze kaarten kunt u op 29 januari van tevoren aan de zaal afhalen.

2e editie koemelken bij cafe Kerkzicht te Riel groot succes! Titel wederom voor team “de geele hoan” Afgelopen zondag opende Cafe Kerkzicht voor de 2e keer de deuren voor het koemelken. 17 teams hadden de reis naar Riel gemaakt en zorgden samen met het talrijk toegestroomde publiek voor een unieke en gezellige middag. Na bijna 6 uur melken en een reeks van 70 spannende wedstrijden gingen de Rielenaren van team “de geele hoan” met de hoofdprijs naar huis. Koemelken en Riel zijn twee zaken die al decennia lang onafscheidelijk van elkaar zijn. Cafe Kerkzicht vormde zondag 15 januari voor de 2e keer in haar bestaan het toneel voor dit spektakel. De wieg van het koemelken Riel stond in de jaren ’80 aan de Tilburgseweg bij cafe de Kroon. Midden jaren ’90 werd - onder het dak van cafe zaal d’n Ouwe Stee - een vervolg gegeven aan deze traditie en anno 2012 dus nog iets westelijker in Riel bij cafe Kerkzicht. Het aantal deelnemende teams deed het al vermoeden, het koemelken leeft nog steeds. Teams uit Riel, Goirle,

Dit onderwerp heeft ons architectfotograaf Wim Mols ons aan het begin van het seizoen opgegeven. Wat is te verstaan onder zelfportret, is het dan zo dat een foto een idee moet geven wat de fotograaf voor ideeën heeft over zijn hobby of moet de fotograaf zelf op de foto staan, maar ook zelf de foto maken ? Dat laatste is het geval zo legde de jury ons uit. En dat hadden de meeste leden van fotoclub Optiek ook gedaan. Er waren 28 foto’s ingeleverd en dat bezorgde de jury heel wat werk om er een juiste volgorde aan te geven. De jury was zeer te spreken over de verschillende manieren waarop iedereen geprobeerd heeft om zichzelf zo goed mogelijk op de gevoelige plaat vast te leggen. Na een deskundige bespreking van alle foto’s zoals techniek en compositie werd de spanning gaande weg de avond toch wel groter op welke plaats zijn of haar foto dan wel geëindigd zou zijn. Op de derde plaats eindigde Harrie Coehorst met een prachtige foto van zichzelf uitgebeeld tegen een mooie achtergrond van horizontale en verticalen lijnen. Op de tweede plaats eindigde Jan van Amelsfort met een zelfportret gemaakt nog op de oude manier, namelijk analoog. De jury waardeerde vooral deze foto zo hoog omdat hij zo mooi zwart-wit is afgedrukt. En als eerste eindigde Wilma Baijens met een zelfportret waarop zij zich zelf tot zes keer toe terug liet zien in allemaal verschillende poses. Al met al weer een leerzame avond.

“Wie weet het nog”

Baarle-Nassau, Diessen en BerkelEnschot stonden te springen om weer onder de koe te mogen. Maar zoals altijd werd het koemelken geopend op de koe. Alexander Versmissen van team “de vier musketiers” sprak – zittend op de koe - de menigte toe met de nu al legendarische woorden “let’s milk the cows”.Zo ging het ook toen speaker Niels Damen omstreeks 13:45 uur het 1e team naar voren riep. De gehele middag stond bol

van gezelligheid, een drankje, op z’n tijd wat te eten, goede muziek en natuurlijk veel melk! Het was nog lang druk bij Kerkzicht en zo ging een spectaculaire dag ten einde die volgend jaar een vervolg zal gaan krijgen. Het koemelken leeft immers nog steeds. Tot volgend jaar! Uitslag koemelken Riel 2012 – cafe Kerkzicht Riel De geele hoan (Riel) Cafe de Tourmalet (Baarle-Nassau) VC Geflitst (Diessen)

Marinus van den Berg, Claire van den Abbeele en Wibe Veenbaas spreken Tilburg -Zorgnetwerk Midden Brabant en Crematorium Tilburg organiseren voor het vierde jaar lezingen in de aula van het crematorium in Tilburg. We vinden het belangrijk dat iedereen die dat wil, laagdrempelige informatie kan krijgen over verlies en rouw. De dood is onderdeel van ieders leven en we krijgen er allemaal mee te maken. Misschien helpt het om tijdens ons leven al te leren over verlies en rouw. Op 23 januari komt Marinus van den Berg. Hij vertelt over rouwen in de tijd: over misverstanden en tijdsdruk die vereenzaamt. Op 27 februari vertelt Claire van den Abbeele over rouwen naar vertrouwen. De laatste lezing op 26 maart wordt voorgedragen door Wibe Veenbaas over het licht doorgeven en de

PAGINA 26

betekenis van verlies in families. Marinus van den Berg Wie over zijn gemis vertelt, krijgt al snel de vraag hoe lang is het geleden? Wat voor de een al 20 jaar geleden is, kan voor de ander nog als de dag van gisteren zijn. Men zegt: als je het eerst jaar maar hebt gehad. Men zegt ook dat je naar de toekomst moet kijken. Men vraagt of je het al verwerkt hebt. Veel vragen zijn gesloten en vullen in. Wie zijn levenshuis voelt instorten komt in een ander bewustzijn, in een andere tijdsbeleving. In de vier grote zingebieden van intimiteit, arbeid, recreatie en levensovertuiging komt alles in een andere verhouding. Rouwen is allereerst overleven. Misverstanden en cliché denken kunnen rouwenden het gevoel geven niet normaal

te reageren. Dit zijn de hoofdgedachten van de inleiding door Marinus van den Berg, geestelijk verzorger en publicist over afscheid nemen en rouw. Marinus van den Berg werkt momenteel in hospice Cadenza te Rotterdam. Hij publiceerde onder meer ‘Rouwen in de tijd’ en ‘Woorden in de stilte’.   De gratis lezingen worden gehouden in aula 2 van Crematorium Tilburg en omstreken, Karel Boddenweg 5, 5044 EL Tilburg steeds om 20.00 uur. U kunt aanmelden via info@zmbr. nl, het email adres van het zorgnetwerk Midden Brabant, afdeling palliatieve zorg. Voor informatie kunt u ook met hen bellen 0134657355.

Eerst en vooral wensen ik alle lezers van GB, namens de Heemkundige kring, een gelukkig en gezond 2012. En veel kijk en puzzel plezier in het nieuwe jaar. Helaas ook foto 121-001 heeft geen enkele reactie opgeleverd. Wij denken dat er maar enkele Goirlese dames op staan en dat de foto is gemaakt t.g.v. een retraite. Dit omdat er geen geestelijken op staan die in Goirle thuis horen. De nieuwe foto 172-048 zal niet zo oud zijn, vooraan in de jaren 60. Achteraan staat kapelaan Frik, die later pastoor is geworden in Nijmegen-Hatert. Voor hem staan waarschijnlijk leden van de vrouwenbond, of mogelijk het St.Anna-genootschap. Wie kan ons zeggen wie deze dames zijn en in welke vereniging zij thuis hoorden? Mogelijk kan er ook een jaartal opgeplakt worden. Graag uw reacties naar: schutsboom@heemkundekring-goirle.nl of naar j.wijdemans@hetnet.nl of op zaterdagmorgen op het Heemerf of bij GBG-Primeur. Succes met de zoektocht, namens de Heemkundige kring: Joseph Wijdemans.


GOIRLES BELANG - WOENSDAG 18 JANUARI 2012

PAGINA 27 www.voab.nl - Heeft u tips,vragen of opmerkingen over deze pagina mail naar redactie@voab.nl

HOOFDSPONSOR

HOOFDSPONSOR

e apart

e apart

‘ n klass

P R I M E U R

‘ n klass

Gerard van Gils nieuwe hoofdtrainer SV V.O.A.B.

21 veldtoertocht WTC de Hellen groot succes

Kunstgrasveld voor VOAB

grafisch buro goirle bv • primeur fotografie

Als de gemeenteraad daarop dinsdag 31 januari 2012 mee instemt, komen er twee kunstgrasvelden met nieuwe verlichting op sportpark Van den Wildenberg.

Het bestuur en de technische commissie zijn blij te kunnen mededelen dat zij in Gerard van Gils een nieuwe hoofdtrainer voor het seizoen 2012-2013 hebben gevonden. Gerard van Gils, 53 jaar en woonachtig in Tilburg, is zelf gedurende 23 jaar als 1e elftalspeler actief geweest variërend van de 1e klasse t/m de 5e klasse KNVB. Na zijn voetballoopbaan heeft Gerard zich gestort op zijn trainerscarrière. Na het behalen van het diploma Trainer/Coach 1 UEFA-A is Gerard voor verschillende verenigingen werkzaam geweest. Naast het assistent-trainerschap bij Top Oss-BVO is hij de laatste 8 jaren met succes hoofdtrainer geweest bij N.O.A.D., Oisterwijk en (de laatste 4 jaar) Uno Animo uit Loon op Zand. Zijn opvolger bij Uno Animo wordt Freddy Kruijs, nu nog trainer van Madese Boys. In het arbeidsleven heeft Gerard bij de Nederlandse Spoorwegen de functies van manager, projectleider, stafmedewerker en adviseur ingevuld. Momenteel is hij daar werkzaam als portfolio- en projectmanager. Het bestuur en de technische commissie willen Gerard nu al succes wensen voor komend seizoen.

Zowel voor GSBW als voor VOAB wordt een kunstgrasveld aangelegd. Hockeyclub MHC krijgt twee semi-watervelden als vervanging van twee bestaande kunstgrasvelden. De clubs moeten elk ongeveer € 100.000 hieraan bijdragen, deze bijdrage wordt uitgesmeerd over een termijn van 15 jaar.

grond- water- en wegenbouw Tankstation - Shop - Carwash

Foto Piet Kuijten WTC de Hellen organiseerde afgelopen zondag voor de 21ste keer een veldtoertocht door het bosrijke gebied tussen Goirle en Hilvarenbeek. Het aantal deelnemers was dit jaar ongeveer 1.100. Een record, wat ook te dank was aan het wel zeer schitterende weer. Afgelopen zondag heeft VOAB voor de tweede maal haar accommodatie ter beschikking gesteld aan de WTC de Hellen voor de organisatie van hun jaarlijkse toertocht door de bossen van Goirle e.o.

Ook worden alle natuurgrasvelden voorzien van een automatische ondergrondse beregeningsinstallatie en de bovenlaag wordt grondig verbeterd. Alle kleedaccommodaties worden gerenoveerd tot voldoende, sobere, doelmatige en veilige accommodaties. Ook het sportpark de Krim in Riel wordt gerenoveerd. Daar komt geen kunstgras. Voor de renovatie van sportpark Van den Wildenberg wordt € 3.173.000,00 uitgetrokken. Voor de Krim gaat het om een bedrag van € 273.750,00.

Vorig jaar was het al een groot succes maar nu werden alle verwachtingen overtroffen. Met een deelnemers aantal wat bijna het dubbele was van de eerste editie is gebleken dat het VOAB complex een goed start- en eindpunt is. De ruime parkeergelegenheid, schone kleedkamers en vooral een grote kantine maken, dat dit voor WTC de Hellen de ideale partner is in de organisatie van hun tocht. Het bestuur van WTC de Hellen was zeer te spreken over de bereidwilligheid van de kant van VOAB om de tocht tot een succes te maken. Hieruit blijkt toch maar weer dat twee compleet verschillende verenigingen elkaar toch van dienst kunnen zijn bij het uitoefenen van hun geliefde sport.

Op maandag 16 januari wisselden de verenigingen over het voorstel nog van gedachten met beide wethouders en op dinsdag 17 januari is het voorstel besproken in de commissie Welzijn. Het bestuur van VOAB zal de leden z.s.m. na de instemming gaan informeren over de verdere gang van zaken omtrent deze renovatie b.v. door het houden van een informatie- inspraakavond en een extra ledenvergadering.

horeca groothandel

SCHILDERSBEDRIJF

OSKENS

helma

Oefenduel sc ’t Zand 1 – VOAB 1 eindigt in 5 – 1 VOAB oefende afgelopen zondag tegen tweedeklasser sc ’t Zand en verloor met 5 – 1. In de eerste helft waren de partijen aan elkaar gewaagd. De ruststand was 2 – 1. Na de thee kwam VOAB er nauwelijks meer aan te pas en door fouten en slordigheden kon de thuisploeg vrij gemakkelijk naar 5 – 1 uitlopen. Het was wel een leerzaam potje voetballen. Nu weten de jongens weer waar ze staan. Er zal in de competitie hard gewerkt moeten worden gewerkt.

Zondag 22 januari 2012

VOAB 1 – GUDOK 1

Aanvang 12:00 uur op sportpark Van den Wildenberg Goirle Bij onbespeelbaar veld gaat de wedstrijd naar Gudok op kunstgras

Wedstrijdprogramma 21 en 22 januari 2012 Zaterdag 21-1-2012 VOAB D2 VOAB D3 VOAB D4 Haarsteeg D5 VOAB E1 DESK E1 VOAB E3 Unitas'30 E5 Uno Animo E3 Unitas'30 E6 VOAB E7 Unitas´30 E8 VOAB E9 Unitas'30 E10 DESK F1 Dongen F2 Were Di F2 VOAB F5 VOAB F6 Dongen F5 DBS F8 VOAB F13 VOAB A1 VOAB A3 VOAB A3 NOAD B1 Nuenen B2 VOAB B3 VOAB C1 SV Reeshof C2 Best Vooruit C3 VOAB C4 VOAB C5 VOAB C5 SV Reeshof MB1

DESK D2 Boeimeer D2 DESK D5 VOAB D6 Unitas'30 E1 VOAB E2 Unitas'30 E3 VOAB E4 VOAB E5 VOAB E6 Unitas'30 E7 VOAB E8 Unitas'30 E9 VOAB E10 VOAB F1 VOAB F3 VOAB F4 DESK F4 Rijen F6 VOAB F7 VOAB F8 Jong Brabant F11 Zwaluw VFC A1 VOAB A4 VOAB A4 VOAB B1 VOAB B2 Jong Brabant B3 SC 't Zand C2 VOAB C2 VOAB C3 Haarsteeg C4 VOAB C6 VOAB C6 VOAB MB1

10.00 10:00 11.45 11.30 11.00 11.00 10.00 10.00 11.00 10.00 11.00 09.00 10.00 09.00 11:00 09.30 09.45 10.00 10.00 09.30 11.00 11.00 15:00 14:45 14:45 14:45 14:30 14:45 13:15 11:15 12:45 13:15 13:15 13:15 14:30

Zondag 22-1-2012 VOAB 1 Beerse Boys 2 VOAB 3 VOAB 6 VOAB 9

GUDOK 1 VOAB 2 SVSSS 4 Haarsteeg 3 EDN'56 3

12:00 12:00 12:00 10:00 10:00

Looptraining als specifiek trainingsonderdeel van de SV VOAB voetbalopleiding In de lijn van het verenigingsbeleid van SV VOAB, zijn wij altijd op zoek naar nieuwe ideeën om de ontwikkeling van met name onze jeugdige selectie-voetballers een positieve impuls te geven. Een streven waarover wij van mening zijn dat deze talentvolle sporters en hun ouders dat ook van ons mogen verwachten. Vanuit dat oogpunt hebben wij gemeend om naast de voetbaltechnische trainingen extra training aan te willen bieden, onder de noemer ‘looptraining’. Belangrijk hierbij is om te vermelden, dat ondanks het feit dat wij als VOAB van mening zijn dat deze training een waardevolle aanvulling van ons trainingsaanbod vormt, wij deze extra training vooralsnog als niet-verplicht willen opnemen in onze voetbalopleiding. De algemene term looptraining doet in dit opzicht niet in voldoende mate recht aan de werkelijke trainingsinhoud welke wij hiermee voor ogen hebben. Met deze looptraining willen wij namelijk meer aandacht gaan geven aan de fysieke ontwikkeling van onze jeugdige voetballers, als versterking van de basis voor verdere uitbouw van de voetbalprestaties. Daarbij mag u o.a. denken aan trainingen op het gebied van looptechniek, bewegingscoördinatie, startsnelheid,

maximale sprintsnelheid, explosieve kracht maar ook aan blessurepreventieve oefenstof, stuk voor stuk specifieke trainingselementen met als uiteindelijk doel; het versterken van de (fysieke) basis als voorwaarde voor een optimale (maximale) prestatieontwikkeling. Voor deze loopt ra i n i n g h e e f t VOAB een ervaren, gediplomeerde atletiektrainer aangetrokken, zijn naam is Cees Beekmans. Cees is een Goirlenaar die zowel als actief atleet, maar ook als atletiek(sprint) trainer ruime ervaring (20 jaar) heeft op dit gebied en zeer geïnteresseerd én gemotiveerd is om zijn opgedane atletiekkennis in te zetten binnen onze VOAB-jeugdopleiding.

Luttikholt.com BV sponsor Jeugdplan VOAB Interim Management en adviesbureau Luttikholt.com BV uit Goirle is sponsor geworden van het Jeugdplan van VOAB. Het bureau ondersteunt organisaties bij commerciële groei en veranderingsprocessen. Men geeft o.a. trainingen en advies om het verkoopresultaat van bedrijven te vergroten. “De jeugd heeft de toekomst en voetbal staat als teamsport voor plezier, persoonlijke groei en samenwerken in een team. In die zin passen deze kernwaarden goed bij onze filosofie en aanpak,” zegt Karel Luttikholt. “Daarnaast is het gewoon super om te zien hoe die mannen van de F8 elke training en wedstrijd weer vol overgave lol hebben in dat wat ze doen. Want succes bereik je samen.” Meer info: www.luttikholt.com .

De web-pagina ‘looptraining’ zal door Cees onderhouden worden voor verdere communicatie. Jeugdcommissie SV VOAB Voor het programma en de tijdstippen van de looptraining verwijzen wij naar de website: klik op vereniging en daarna op looptraining.

KNVB pakt voetbalblessures aan De KNVB en Consument en Veiligheid bieden gezamenlijk het trainingsprogramma Voetbal Blessure Vrij aan om blessures bij voetbal te voorkomen. Het programma is gratis beschikbaar via trainers.voetbal.nl en wordt onder anderen ondersteund door Giovanni van Bronckhorst. Voor meer informatie kunt u terecht op de site www.voetbal.nl/voetbalblessurevrij.

Spelers F8: Yourick Eppenberger, Tieme Gommer, Yann Mol, Yurre van Boxtel, Merijn Luttikholt, Maurits Verbunt, Sten van den Broek, Sill van Oosterwijck, Kai Adriaansen, Sep Luttikholt.

Welkom bij Zidi-zign Wie zijn wij? Zidi-zign is een jong, flexibel bedrijf waar u terecht kunt voor alles wat u nodig heeft voor uw naamsbekendheid, uitstraling en reclame. Om tot een passende oplossing voor uw opdracht te komen, denken wij graag met u mee. Wij zijn in staat om snel en accuraat met uw opdracht aan de slag te gaan, altijd met het streven u de hoogste kwaliteit tegen de beste prijs te leveren. Door middel van persoonlijke aandacht, creativiteit en originaliteit zijn wij voor u een vakkundig partner voor al uw visuele uitingen. Wat uw wensen ook zijn, voor ons is niets te gek. Of het nu gaat om belettering, zeefdruk, drukwerk, full color, textielbedrukking of webdesign, onze veelzijdigheid is onze kracht. Onze dynamiek wenden wij graag voor u aan. Veertels 4, 5133 NL Riel - [ T ] 013 518 27 88 - [ F ] 013 - 577 22 32 - [ @ ] info@zidi-zign.nl, www.zidi-zign.nl.


MI

DÖNER

GOIRLES BELANG - WOENSDAG 18 JANUARI 2012

Uw drukwerk

vanaf nu digitaal besteld op

www.gbgdrukwerk.nl

! d l e t s e b l a a t i g i d n e

i d n i n e z j i Scherpe pr

De wereld van (internet)drukkerijen is zich in een rap tempo aan het ontwikkelen. Vanaf nu kunt u bij GbG Primeur ook online terecht voor al uw drukwerk. Wij bieden hoogwaardige kwaliteit drukwerk en dankzij combinatiedruk ook tegen lage prijzen. U bespaart dus tijd en geld en hoeft de deur niet uit! Kijk vrijblijvend even rond op www.gbgdrukwerk.nl kies uw drukwerk en upload uw bestand via onze online shop. Hebt u nog geen ontwerp dan kunt u onder andere gebruik maken van onze geraffineerde online designertool waarmee u in een handomdraai de juiste opmaak van uw document kunt creëren. Wilt u uw drukwerk door een professioneel buro laten ontwerpen? Geen probleem, ook op dit gebied kan GBG Primeur u van dienst zijn. Samen met u zorgen we dat uw bedrijf precies de uitstraling krijgt die het verdient. Neem vrijblijvend contact op via info@gbg. nl. GbG Primeur staat voor een perfecte service en onze producten worden met veel zorg voor het milieu en op een verantwoorde manier geproduceerd.

P R I M E U R grafisch buro goirle bv • primeur fotografie

ALP DÖNER KEBAB PITA BROODJES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

4.50 5.50

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

STOKBROODJES

SHOARMA SUPER SHOARMA EXTRA PIT SHOARMA KAAS BROOD A JE SHOARMA SPECIAAL 0.50 SHOARMA HOT SHOARMA HOT SPECIAAL ADANA KEBAB SIS KEBAB KÖFTE TURKS BROOD DÖNER KEBAB TURKS BROOD DÜRÜM DÖNER TANTUNI KEBAB DÜRÜM MET LAMSVLEES KIPFILET KIPFILET SPECIAAL KIPSCHNITZEL HAMBURGER KIPSATÉ (3 STOKJES) GEZOND KAAS HAWAÏ KIP DÖNER TURKS BROOD

SCHOTELS 3.00 3.00 3.50 4.00 4.00 3.50

kelijk ot ziens!

SHOARMA SHOARMA-KAAS SHOARMA SPECIAAL KAPSALON KAPSOLON-MIX (DÖNER-SHOARMA) KIPFILET KIPFILET SPECIAAL ADANA KEBAB SIS KEBAB KÖFTE KIPSCHNITZEL DÖNER KEBAB HAMBURGER KIPSATE (3 / 6 STOKJES) ISKENDER KEBAB LAMSKOTELET LAMSSPARERIBS ALP HOTWINGS (6 / 10 STUKS)

5.00 6.50 5.50 6.50 5.50 7.00 6.00 5.50 5.50 4.50 4.50 4.50 6.00 6.50 4.50 4.00 5.50 3.50 2.50 3.00 4.50

KLEIN

GROOT

8.00 8.50 8.50 6.00 7.00 8.50 9.00 9.00 8.00 8.00 7.50 7.50 7.00 9.00 8.00 8.50 7.00

9.50 10.00 10.00 8,00 9.00 10.00 11.00 12.00 10.00 10.00 9.00 9.00 8.50 11.00 9.50 12.50 12.50 9.50

GÖZLEME 6.50 8.00 8.00

RGERECHTEN 4.00 4.00 3.50 4.00

69

GÖZLEME

70

GÖZLEME MIX

TURKS DUN YUFKA BROOD

4.00

MET TWEE INGREDIËNTEN NAAR KEUZE: GEHAKT OF FETA KAAS OF AARDAPPELEN OF EI OF SPINAZIE

TURKSE PIDE EEN TURKSE PIDE IS EEN DUN, SMAL BROOD VAN WEL 70 CM. LANG, MET BELEG NAAR KEUZE:

8.00 8.00 8.50

3.50

74

MET TURKSE WORST, KAAS EN GROENTE KUSBASILI PIDE MET STUKJES VLEES

9.00

4.50 5.00 5.00

SOEPEN 75 76

MERCIMEK ÇORBASI LINZENSOEP ISKEMBE ÇORBASI PENSSOEP

SCHOTELS

KAAS KALKOENHAM KALKOENHAM-KAAS KALKOENHAM-KAAS-SALAMI GEZOND HAWAÏ

3.00 3.00 3.50 4.00 4.00 3.50

KUMPIR 28 29

KUMPIR KUMPIR MET SHOARMA OF DÖNER

4.50 5.50

elijk Eet smak tot ziens! g a ra g en

ALP MIX SCHOTELS 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

SHOARMA + DÖNER KEBAB SHOARMA + KIPFILET DÖNER + KÖFTE SHOARMA + KÖFTE DÖNER + SIS KEBAB SHOARMA + SIS KEBAB ALP SPECIAAL (VOOR 2 PERSONEN) 3 SOORTEN VLEES NAAR KEUZE 4 SOORTEN VLEES NAAR KEUZE 5 SOORTEN VLEES NAAR KEUZE

11.50 11.50 11.50 11.50 12.50 12.50 23.50 15.50 20.00 28.00

(2 à 3 PERSONEN) NAAR KEUZE: DÖNER KEBAB, SHOARMA, KIPFILET, KIP DÖNER, KÖFTE, LAMSKOTELET, ADANA KEBAB, SIS KEBAB, KIPSCHNITZEL

MARGHERITA TOMAAT, KAAS, OREGANO SALAMI TOMAAT, KAAS SALAMI FUNGHI TOMAAT, KAAS, CHAMPIGNONS BORROMEA TOMAAT, KAAS, HAM HAWAÏ TOMAAT, KAAS, HAM, ANANAS TONNO TOMAAT, KAAS, TONIJN, UIEN PEPPERONI

KLEIN 30CMØ

6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

84

BOLOGNESE

85

SICILIANA

GROOT 33CMØ

8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

8.00

TOMAAT, KAAS, GEHAKT, PAPRIKA, CHAMPIGNONS, UIEN

8.00

TOMAAT, KAAS, ANSJOVIS, KAPPERTJES, OLIJVEN

86

SHOARMA

87

QUATTRO FORMAGGI

88

MARINARA

TOMAAT, KAAS, SHOARMAVLEES, UI, PAPRIKA TOMAAT, KAAS, MOZZARELLA, GORGONZOLA PARMEZAAN, FETA

4.00 4.00

6.00 6.00

SHOARMA SHOARMA-KAAS SHOARMA SPECIAAL KAPSALON KAPSOLON-MIX (DÖNER-SHOARMA) KIPFILET KIPFILET SPECIAAL ADANA KEBAB SIS KEBAB KÖFTE KIPSCHNITZEL DÖNER KEBAB HAMBURGER KIPSATE (3 / 6 STOKJES) ISKENDER KEBAB LAMSKOTELET LAMSSPARERIBS ALP HOTWINGS (6 / 10 STUKS)

KLEIN

GROOT

8.00 8.50 8.50 6.00 7.00 8.50 9.00 9.00 8.00 8.00 7.50 7.50 7.00 9.00 8.00 8.50 7.00

9.50 10.00 10.00 8,00 9.00 10.00 11.00 12.00 10.00 10.00 9.00 9.00 8.50 11.00 9.50 12.50 12.50 9.50

58 59 60

6.00

8.00

6.00

8.00

6.00

8.00

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

SHOARMA + DÖNER KEBAB SHOARMA + KIPFILET DÖNER + KÖFTE SHOARMA + KÖFTE DÖNER + SIS KEBAB SHOARMA + SIS KEBAB ALP SPECIAAL (VOOR 2 PERSONEN) 3 SOORTEN VLEES NAAR KEUZE 4 SOORTEN VLEES NAAR KEUZE 5 SOORTEN VLEES NAAR KEUZE

11.50 11.50 11.50 11.50 12.50 12.50 23.50 15.50 20.00 28.00

(2 à 3 PERSONEN) NAAR KEUZE: DÖNER KEBAB, SHOARMA, KIPFILET, KIP DÖNER, KÖFTE, LAMSKOTELET, ADANA KEBAB, SIS KEBAB, KIPSCHNITZEL

SPAGHETTI BOLOGNESE SPAGHETTI POLLO SPAGHETTI TONNO

6.50 8.00 8.00

FETA SALADE TONIJNSALADE GEMENGDE SALADE DRUIVENBLADEREN

4.00 4.00 3.50 4.00

(TURKSE PIZZA)

65

LAHMACUN

3.50

66 67 68

LAHMACUN MET KAAS, SALADE EN SAUS LAHMACUN MET SHOARMA, SALADE EN SAUS LAHMACUN MET DÖNER, SALADE EN SAUS

MET GEKRUID GEHAKT, SALADE EN SAUS

4.50 5.00 5.00

58 59 60

69

SPAGHETTI BOLOGNESE SPAGHETTI POLLO SPAGHETTI TONNO

61 62 63 64

FETA SALADE TONIJNSALADE GEMENGDE SALADE DRUIVENBLADEREN

LAHMACUN

3.00

GÖZLEME MIX

6.50 8.00 8.00

SALADES & VOORGERECHTEN 4.00 4.00 3.50 4.00

(TURKSE PIZZA)

4.00

MET TWEE INGREDIËNTEN NAAR KEUZE: GEHAKT OF FETA KAAS OF AARDAPPELEN OF EI OF SPINAZIE

TURKSE PIDE EEN TURKSE PIDE IS EEN DUN, SMAL BROOD VAN WEL 70 CM. LANG, MET BELEG NAAR KEUZE:

8.00 8.00 8.50

74

MET TURKSE WORST, KAAS EN GROENTE KUSBASILI PIDE MET STUKJES VLEES

9.00

71 72 73

KIYMALI PIDE PEYNIRLI PIDE SUCUKLU PID

MET TURKSE WO

KUSBASILI PID

66 67 68

4.50 5.00 5.00

SOEPEN

77 78 79 80 81 82 83

MARGHERITA TOMAAT, KAAS, OREGANO SALAMI TOMAAT, KAAS SALAMI FUNGHI TOMAAT, KAAS, CHAMPIGNONS BORROMEA TOMAAT, KAAS, HAM HAWAÏ TOMAAT, KAAS, HAM, ANANAS TONNO TOMAAT, KAAS, TONIJN, UIEN PEPPERONI

KLEIN 30CMØ

6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

GROOT 33CMØ

BOLOGNESE

6.00

8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

TOMAAT, KAAS, GEHAKT, PAPRIKA, CHAMPIGNONS, UIEN

013-542 11 53 4.00 4.00

EEN TURKSE PIDE IS E VAN WEL 70 CM. LANG

74

85

SICILIANA

6.00

8.00

TOMAAT, KAAS, ANSJOVIS, KAPPERTJES, OLIJVEN

86

SHOARMA

TOMAAT, KAAS, SHOARMAVLEES, UI, PAPRIKA

87

QUATTRO FORMAGGI

TOMAAT, KAAS, MOZZARELLA, GORGONZOLA PARMEZAAN, FETA

MERCIMEK ÇORBASI LINZENSOEP ISKEMBE ÇORBASI PENSSOEP

TURKSE PI

3.50

SOEPEN 75 76

MET TWEE INGRE FETA KAAS OF AA

MET GEKRUID GEHAKT, SALADE EN SAUS LAHMACUN MET KAAS, SALADE EN SAUS LAHMACUN MET SHOARMA, SALADE EN SAUS LAHMACUN MET DÖNER, SALADE EN SAUS

TOMAAT, KAAS, PAPRIKA, SALAMI, SPAANSE PEPER

KIYMALI PIDE MET GEHAKT PEYNIRLI PIDE MET KAAS + GROENTE SUCUKLU PIDE

GÖZLEME MIX

LAHMACUN

84

71 72 73

GÖZLEME

TURKS DUN YUF

70

65

PIZZA’S

GÖZLEME TURKS DUN YUFKA BROOD

70

GÖZLEME

PASTA’S

(GEVULD MET RIJST, 20 STUKS)

ALLE SCHOTELS ZIJN MET SAUS EN NAAR KEUZE FRIET OF AARDAPPELEN OF RIJST (KLEINE SCHOTELS EEN PITA BROODJE, GROTE SCHOTEL TWEE BROODJES) EN SALADE. EXTRA PITA BROODJE 0.50 / EXTRA SAUS 0.50

69

SALADES & VOORGERECHTEN 61 62 63 64

ALP MIX SCHOTELS

GÖZLEME

PASTA’S

LAHMACUN

ALLE SCHOTELS ZIJN MET SAUS EN NAAR KEUZE FRIET OF AARDAPPELEN OF RIJST (KLEINE SCHOTELS EEN PITA BROODJE, GROTE SCHOTEL TWEE BROODJES) EN SALADE. EXTRA PITA BROODJE 0.50 / EXTRA SAUS 0.50

77 78 79 80 81 82 83

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

(GEVULD MET RIJST, 20 STUKS)

TOMAAT, KAAS, PAPRIKA, SALAMI, SPAANSE PEPER

KIYMALI PIDE MET GEHAKT PEYNIRLI PIDE MET KAAS + GROENTE SUCUKLU PIDE

E PIZZA)

22 23 24 25 26 27

PIZZA’S 3.00

71 72 73

S)

E EN SAUS ADE EN SAUS SALADE EN SAUS LADE EN SAUS

PAGINA 28

88

MARINARA

6.00

8.00

6.00

8.00

6.00

8.00

75 76

MERCIMEK ÇO ISKEMBE ÇOR

89

POLLO SPECIA

TOMAAT, KAAS, K

90

VEGETARIA SP

TOMAAT, KAAS, C MAÏS, UIEN, ART

91

STAGIONI

TOMAAT, KAAS, H

92

FANTASTICA

TOMAAT, KAAS, H

93

DÖNER

TOMAAT, KAAS,

94 95 96

CARBONARA T FAVORITA TOM CAPRICCIO

TOMAAT, KAAS, H

97

TURKUAZE

TOMAAT, KAAS,TU PAPRIKA, UIEN, C

98

ALP

TOMAAT, KAAS, S CHAMPIGNONS,

TOMAAT, KAAS, DIVERSE SOORTEN ZEEVRUCHTEN

99

PIZZA ALLA C

VERRASSING VAN

89

POLLO SPECIAAL

KLEIN

6.00

GROOT

8.00

TOMAAT, KAAS, KIPFILET, CHAMPIGNONS, UIEN, PAPRIKA

90

VEGETARIA SPECIAAL

TOMAAT, KAAS, CHAMPIGNONS, PAPRIKA, MAÏS, UIEN, ARTSJOK, OLIJVEN

91

STAGIONI

92

FANTASTICA

TOMAAT, KAAS, HAM, SALAMI, UIEN TOMAAT, KAAS, HAM, CHAMPIGNONS

93 94 95 96

DÖNER

CAPRICCIO TURKUAZE

TOMAAT, KAAS,TURKSE WORST, FETAKAAS, PAPRIKA, UIEN, CHAMPIGNONS

98

ALP

TOMAAT, KAAS, SHOARMA, DÖNER, UIEN, CHAMPIGNONS, PAPRIKA, OREGANO

TOMAAT, KAAS, DIVERSE SOORTEN ZEEVRUCHTEN

99

PIZZA ALLA CHEF

VERRASSING VAN DE CHEF

8.00

TOMATEN, KAAS, SHOARMA, GROENTE

101 CALZONE ALP

KLEIN

GROOT

10.00

--

8.50

--

TOMAAT, KAAS, SHOARMA, KIP, GROENTE

6.00

8.00

6.00

8.00

6.00

8.00

KINDER MENU

6.00

8.00 8.00 8.00

8.00

10.00

104 105 106 107. 108.

8.00

10.00

NAGERECHT

10.00

12.00

TOMAAT, KAAS, DÖNER, PAPRIKA, UIEN CARBONARA TOMAAT, KAAS, HAM, SALAMI 6.00 FAVORITA TOMAAT, KAAS, KIP, ANANAS 6.00 TOMAAT, KAAS, HAM, CHAMPIGNONS

97

6.00

100 CALZONE SHOARMA

U KUNT UW PIZZA OOK ZELF SAMENSTELLEN: 102 EXTRA GROENTE 103 EXTRA VLEES

SHOARMA MET FRIET HAMBURGER MET FRIET KIPSCHNITZEL MET FRIET DÖNER MET FRIET KIPFILET MET FRIET

109 BAKLAVA TURKS ZOET NAGERECHT, 5 STUKS

1.00 1.50

DRANKEN AYRAN COLA OF FANTA FERNANDES OF APPELSAP RED BULL

1.00 1.50 1.75 2.50

SAUZEN DIVERSE SAUZEN

0.50

CACIK, COCKTAILSAUS, KNOFLOOKSAUS, MAYONAISE, SAMBAL, TOMATENSAUS, UIENSAUS, CHILISAUS, KETCHUP

5.00 5.00 5.00 5,00 5,00

3.00

EXTRA’S 134 135 136 137

TURKS BROOD OLIJVEN MET FETA RIJST FRIET

1.00 3.00 3.00 2.50

KIPGRILL 138 KIP VAN DE GRILL (HELE KIP) 141 KIPPENBOUT VAN DE GRILL

5.50 2.50

Goirles Belang 03 / 18-01-2012  
Goirles Belang 03 / 18-01-2012  

Goirles Belang 03 / 18-01-2012

Advertisement