Edukacja 2013/2014

Page 1

KURSY JĘZYKOWE

UCZELNIE WYŻSZE

PRZEDSZKOLA

EDUKACJA 2013/2014 NR 1 2013(3) 27 VIII - 6 IX 2013

Bezpłatny dodatek Gazety Powiatowej

Nakład 15 000 egzeplarzy

Nie potrafi słuchać

Nauka matematyki może być skuteczna i przyjemna

Gdy dziecko słyszy, ale nie słucha - to częsty powód szkolnych niepowodzeń

czytaj s. 2

Co powinien umieć 3-latek? Czego warto nauczyć dziecko zanim pójdzie do przedszkola? czytaj s. 5

Brytyjczyk i Irlandczyk, czyli jak wygląda życie i praca Native Speakera w Legionowie

Nawet osoby ze znakomitym słuchem mogą mieć problemy ze słuchaniem. Często zdarza się, że nasze dzieci lub bliscy mają dobry słuch, a zachowują się jakby nas nie słyszeli. Może to być związane z zaburzeniami uwagi słuchowej. Skutkiem tego są m. in. niepowodzenia w szkole oraz problemy z czytaniem i pisaniem. Jak rozpoznać problem i jak leczyć to zaburzenie?

czytaj s. 10

czytaj s. 6

R

E

K

L

A

M

A


2

B ezp Ĺ‚ atny dodatek G azety Powiatowej

EDUKACJA 2013/2014

Nauka

MathRiders -matematyka nie musi być nudna!

ÇŒĹ?Äžš Ĺ˝ĆšÇ Ä‚ĆŒĆšÇ‡ Í´ Ď­Ď°Í˜ĎŹĎľÍ˜ĎŽĎŹĎ­ĎŻ Ĺ?Ĺ˝ÄšÇŒÍ˜ Ď­ĎŽÍ—ĎŹĎŹ Í´ Ď­Ď´Í—ĎŹĎŹ ÄžÇŒĆ‰ĹłÄ‚ĆšĹśÄž njĂŊħÄ?Ĺ?Ä‚ ĚĞžŽŜĆ?ĆšĆŒÄ‚Ä?LJŊŜĞ Ä?Ĺ˝ Ć?Ĺ˝Ä?Žƚħ Ç Ĺ?Ĺ˝ÄšÇŒÍ˜ Ď­ĎŹÍ—ĎŹĎŹ ĚŽ Ď­ĎŽÍ—ĎŹĎŹ ͞ƉŽ Ç Ä?ÇŒÄžĆ‘ĹśĹ?ĞŊĆ?ÇŒÇ‡Ĺľ ĆľÇŒĹ?ŽĚŜĹ?ĞŜĹ?Ćľ ƚĞůĞĨŽŜĹ?Ä?ÇŒĹśÇ‡žͿ͘

0DWHPDW\ND MHVW ZV]ĘG]LH ZRNyâ QDV ']LĘNL QLHM PRĹŽQD Z\UD]LĂ˝ FLÄ˜ĹŽDU ]QDOH]LRQHJR Z SDUNX NDPLHQLD ]PLHU]\Ă˝ GURJĘ ] SU]HGV]NROD GR GRPX L EXGRZDĂ˝ VWDELOQH GRPNL ] NORFNyZ -HĹ’OL W\ONR SRNDĹŽHP\ G]LHFNX IDVF\QXMĉF\ Ĺ’ZLDW PDWHPDW\NL VDPR ]HFKFH VLĘ MHM XF]\Ă˝ %ĘG]LHP\ PRJOL ]DSRPQLHĂ˝ R SUREOHPDFK ] WU\JRQRPHWULĉ L DOJHEUĉ 1D WDNLFK ]DâRĹŽHQLDFK RSLHUD VLĘ PHWRGD 0DWK5LGHUV MathRiders to zajÄ™cia pozalekcyjne odpowiednie nawet dla czterolatkĂłw. Tak wczesny start moĹźliwy jest dziÄ™ki niezwykle atrakcyjnej formie zajęć. W ich czasie dzieci wcielajÄ… siÄ™ w maĹ‚ych odkrywcĂłw. PorĂłwnujÄ… wagÄ™ róşnych przedmiotĂłw, sprawdzajÄ… ile sĹ‚omek potrzeba, Ĺźeby zmierzyć maskotkÄ™ i starajÄ… siÄ™ odgadnąć ile cukierkĂłw jest w kapeluszu. Nie wiedzÄ…c jeszcze o tym, Ĺźe klocki to prostopadĹ‚oĹ›ciany, ostrosĹ‚upy i walce, ukĹ‚adajÄ… z nich najróşniejsze konstrukcje. Z czasem uczÄ… siÄ™ nazw bryĹ‚ i zachodzÄ…cych pomiÄ™dzy nimi zaleĹźnoĹ›ci. KategoryzujÄ… i dobierajÄ… je pod wzglÄ™dem koloru i ksztaĹ‚tu, przy okazji przyswajajÄ…c podstawy teorii zbiorĂłw. Aby nauka byĹ‚a jeszcze ciekawsza, dzieci pracujÄ… w maĹ‚ych grupach. DzielÄ…c siÄ™

ze sobą odkryciami, analizują nawzajem swoje błędy i sukcesy. Tłumaczą kolegom to, co udało im się prędzej zrozumieć. Choć na co dzień kojarzymy przyswajanie wiedzy z indywidualnym wysiłkiem, a dodatkowe zajęcia z matematyki z korepetycjami „jeden na jeden�, szybko okazuje się, şe maluchy w zespole zdobywają wiedzę duşo bardziej efektywnie. Postępy jednego ucznia napędzają rozwój innych. Wraz ze wzrostem poziomu umiejętności dzieci, zwiększa się poziom trudności zadań. Im uczniowie starsi i mądrzejsi, tym bardziej wymagające stawiane są przed nimi wyzwania. W związku z tym, uczęszczająca na zajęcia MathRiders młodzieş siedzi przy biurku nieco częściej niş maluchy. Podstawowa zasada pozostaje jednak bez zmian. Nauka ma być efektem

doświadczeń i samodzielnego wnioskowania, a nie biernym przyswajaniem wiedzy bez jej zrozumienia. W tej zmianie podejścia tkwi tajemnica niezwykłej skuteczności metody MathRiders. Zamiast na „przerabianie materiału�, nauczyciele kładą nacisk na rozbudzenie motywacji dzieci. Te, dzięki przekonaniu, şe matematyka moşe być ciekawa oraz poczuciu sukcesu związanego z kaşdym odkryciem, same garną się do nauki. Okazją, şeby się o tym przekonać, będą lekcje pokazowe w Centrum MathRiders w Legionowie. Zapraszamy na dzień otwarty 14 września w godzinach 12:00 – 18:00 oraz na bezpłatne zajęcia demonstracyjne w kaşdą sobotę od 10:00 do 12:00 (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym). ad

ÄžĹśĆšĆŒƾž EÄ‚ĆľÄ?ÇŒÄ‚ĹśĹ?Ä‚ DĂƚŚZĹ?ÄšÄžĆŒĆ? ůĞŊĂ ĎŻ DÄ‚ĹŠÄ‚ ĎŽĎŽÄ?Í• >ÄžĹ?Ĺ?Ĺ˝ĹśĹ˝Ç Ĺ˝ ĆšÄžĹŻÍ˜ ϳϯϯ Ď°ĎŻĎ° ϹϲϲÍ• ÄžͲžÄ‚Ĺ?ĹŻÍ— ĹŻÄžĹ?Ĺ?Ĺ˝ĹśĹ˝Ç Ĺ˝Î›ĹľÄ‚ĆšĹšĆŒĹ?ÄšÄžĆŒĆ?͘Ä?Žž

Bezpłatny dodatek tematyczny „EDUKACJA 2013/2014� Termin wydania 27.08.2013. Dystrybucja 27.08.2013 – 06.09.2013 r. na terenie powiatów legionowskiego i pułtuskiego. Nakład: 15 000 egz. Wydawca: GREY LINE Agencja Reklamowo-Wydawnicza 05-120 Legionowo ul. ks. płk Jana Mrugacza 1C tel/fax: 22 774 50 66, e-mail: redakcja@gazetapowiatowa.pl www.gazetapowiatowa.pl Kontakt: marketing@gazetapowiatowa.pl, k.foszner@gazetapowiatowa.pl tel.: 605 949 167, 600 441 955 Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych reklam. Zastrzegamy sobie prawo skracania i redagowania nadsyłanych tekstów. Nie zwracamy materiałów nie zamówionych. Prawo do przedruku reklam i wzorów graficznych stanowiących własność Wydawcy jest ZASTRZEŝONE.

1LHSXEOLF]QD 6]NRÄ D 3RGVWDZRZD R 3URĆž OX -Ă˜]\NRZ\P LP 0LJXHOD GH &HUYDQWHVD

QQLH FRG]LH MÄ–]\N VNL DQJLHO

ZZZ V]NRODFHUYDQWHVD SO ul. Małej ŝabki 15, Warszawa

tel. 516 175 730

MÄ–]\N ÄŞVNL KLV]SD \ ODV RG , N


B ezp Ĺ‚ atny dodatek G azety Powiatowej

EDUKACJA 2013/2014

3

Wychowanie naszą pasją, a uśmiech celem! 1LH]PLHUQLH ZDŎQD integracja

Dlaczego „Akademia Zucha�? Przedszkole to placówka dydaktyczna o większej odpowiedzialności niş moşe nam się wydawać. Nie licząc şłobków, to pierwszy etap edukacji dziecka po troskliwej rodzicielskiej opiece. Dzieci w wieku przedszkolnym mają naturalną potrzebę zabawy i ruchu, dlatego zanim zasiądą w szkolnych ławkach, muszą spoşyć swoją energię podczas pouczających zabaw oraz innych ciekawych zajęć

+DUFHUVNLH SRP\Vâ\ przeniesione do przedszkola OsobiĹ›cie nie miaĹ‚am wczeĹ›niej do czynienia z harcerskim systemem wychowawczym – mĂłwi Dyrektor „Akademii Zuchaâ€? Agnieszka Dudewicz – lecz miaĹ‚am wiele okazji obserwować dziaĹ‚ania harcerzy, i brać udziaĹ‚ w imprezach zorganizowanych przez nich. Za kaĹźdym razem bardzo rzucaĹ‚a siÄ™ w oczy pasja, z jakÄ… mĹ‚odzi ludzie prowadzÄ… zabawy, przykĹ‚adajÄ…c uwagÄ™, by byĹ‚y one pouczajÄ…ce, a prezentowane postawy godne naĹ›ladowania. ZupeĹ‚nie odrÄ™bnÄ… sprawÄ… jest niesamowita

atmosfera, jaka panuje między nimi oraz pozytywny wpływ dorosłych instruktorów na dzieci. W wychowanie maluszków zaangaşowani są instruktorzy, którzy na co dzień organizują dzieciom zabawy w gromadach zuchowych. Instruktorzy ZHP prowadzili niejednokrotnie zajęcia z pierwszej pomocy przygotowane specjalnie dla rodziców z dziećmi oraz dla samych dzieci. Jak się okazuje, dzieci bardzo szybko zapamiętują informacje, gdzie naleşy zadzwonić, kiedy rodzic straci przytomność, lub czego nie wolno dzieciom uşywać z zawartości domowej apteczki.

W Akademii Zucha opiekÄ™ znajdÄ… takĹźe dzieci o ograniczonych moĹźliwoĹ›ciach psychofizycznych. ZajÄ™cia prowadzÄ… m.in. rehabilitanci, terapeuci, nauczyciel jÄ™zyka migowego i nauczyciele z przygotowaniem do pracy z dziećmi dotkniÄ™tych róşnego rodzaju dysfunkcjami. Fragment swojego Ĺźycia spÄ™dziĹ‚am w fundacji zajmujÄ…cej siÄ™ pomocÄ… dzieciom pokrzywdzonym przez Ĺźycie. – mĂłwi Agnieszka Dudewicz - Ta praca nauczyĹ‚a mnie, Ĺźe kaĹźdy, a juĹź na pewno maĹ‚e dziecko zasĹ‚uguje na szansÄ™ od losu i to wĹ‚aĹ›nie placĂłwki dydaktyczne i wychowawcze powinny takie szanse dawać

i pomagać rodzicom w ich trudnej roli. Poza tym integracja daje moşliwość kontaktu dzieciom w pełni zdrowym z dziećmi z problemami zdrowotnymi, a takşe zrozumienia tych problemów, ale przede wszystkim prawidłowego i harmonijnego funkcjonowania razem ze sobą. Specjaliści w „Akademii Zucha� pracują m.in. z dziećmi ze spektrum autyzmu w tym zespołem Aspergera, dziecięcym poraşeniem mózgowym, niepełnosprawnościami ruchowymi oraz intelektualnymi. Przedszkole posiada własne zaplecze kuchenne i dostosowuje jakość posiłków do indywidualnych diet dzieci, które takich wymagają. Posiłki spo-

rzÄ…dzane sÄ… tutaj z wyselekcjonowanych, naturalnych i odĹźywczych produktĂłw.

'ODF]HJR Z\MĉWNRZH" W „Akademii Zucha� najwaşniejszy jest człowiek – przekonuje właścicielka – Przede wszystkim ten mały, którego wychowanie jest naszą misją. Dlatego stawiam na profesjonalną kadrę wychowawczą – taką, która posiada kwalifikacje, doświadczenie, ale i osobowość. Staram się stwarzać warunki do tego, by praca w przedszkolu była połączona z zaangaşowaniem i pasją. Dzięki temu osiągamy nasz cel, jakim jest uśmiech naszych podopiecznych i ich rodziców. ad

SzkoĹ‚a JÄ™zykĂłw Obcych 75(1,1* 8:$*, 6ă8&+2:(-

BENEFIT

KURSY i LEKCJE INDYWIDUALNE ul. Płochocińska 162 ul. Kobiałka 54 ul. Ostródzka 220

tel. 513 22 48 49 ,QG\ZLGXDOQD V\PXODFMD VÄ„XFKX PHWRGÇ . -RKDQVHQD GOD G]LHFL PÄ„RG]LHÄž\ L GRURVÄ„\FK ] WUXGQRÄ?FLDPL Z VÄ„XFKDQLX PÂľZLHQLX L SLVDQLX Ĺł Ĺł Ĺł Ĺł Ĺł

'\VOHNVMD 2S¾ğQLRQ\ UR]ZÂľM PRZ\ 3UREOHP\ ] NRQFHQWUDFMÇ XZDJL ADHD 1DGZUDÄžOLZRÄ?É VÄ„XFKRZD

7HUDSLD RGE\ZD VLÛ Z GRPX FRG]LHQQLH W\ONR SU]H] PLQXW 3RVWÛS\ VÇ NRQWURORZDQH FR W\JRGQL 0LHVLÛF]Q\ NRV]W WR RN ]Ą PJU $JQLHV]ND 0DĄNLHZLF] WHUDSHXWD -,$6 ZZZ MRKDQVHQWHUDSLD SO

0D]RZLHFNL 2Ä?URGHN %DGDQLD 6Ä„XFKX /HJLRQRZR XO :\VSLDĆVNLHJR ORN % 7HO ZZZ VO\V]\P\ RUJ

ok! ały r ia! c z e z uczn sy pr Zapi do domu zd Doja

www.benefit.waw.pl


4

EDUKACJA 2013/2014

B ezp Ĺ‚ atny dodatek G azety Powiatowej

Zapraszamy serdecznie RodzicĂłw do korzystania z naszej oferty edukacyjnej: przedszkolnej, szkolnej i gimnazjalnej.

Przedszkola „Przy Lesie� w Jabłonnie, Warszawie, Chotomowie, Rajszewie i Legionowie

Do naszych przedszkoli zapraszamy Dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. W roku szkolnym 2013/2014 klasa „0â€? G]LDâD ZH ZV]\VWNLFK QDV]\FK SU]HGV]NRODFK 3U]\JRWRZDOLĹ’P\ WHĹŽ RIHUWĘ GOD QDMPâRGV]\FK ² RGG]LDâ\ ŎâRENRZH Z :DUV]DZLH 5DMV]HZLH L /HJLRQRZLH GOD G]LHFL RG URNX ĹŽ\FLD Nasze przedszkola dziaĹ‚ajÄ… przez caĹ‚y rok od godziny 7:00-18:00. Zapewniamy dziecku kompleksowÄ… opiekÄ™. U nas Dzieci majÄ… wiÄ™cej moĹźliwoĹ›ci na rozwĂłj indywidualny, otrzymujÄ… bardzo staranne przygotowanie dydaktyczne, takĹźe z jÄ™zyka angielskiego. Ćwiczenia jÄ™zykowe odbywajÄ… siÄ™ kaĹźdego dnia. Jest to moĹźliwe, gdyĹź kaĹźda placĂłwka zatrudnia na etat 1-2 anglistĂłw, ktĂłrzy obok wychowawcĂłw sprawujÄ… opiekÄ™ nad maluchami. AngliĹ›ci nie tylko prowadzÄ… zajÄ™cia, ale porozumiewajÄ… siÄ™ z dziećmi w jÄ™zyku angielskim w czasie zwykĹ‚ych, codziennych czynnoĹ›ci.

Oferujemy zestaw ciekawych zajęć dodatkowych, m.in. matematyka dzieciÄ™ca, szaleni naukowcy, drugi jÄ™zyk – hiszpaĹ„ski, rytmika, muzykoterapia, balet, taniec towarzyski, tenis, szkółka piĹ‚karska, judo, plastyka. Wiele z nich wchodzi w cenÄ™ czesnego. W przedszkolach dzieci podzielone sÄ… na odpowiednie grupy wiekowe. W zaleĹźnoĹ›ci od zapotrzebowania w poszczegĂłlnych placĂłwkach jest klasa „0â€?. Grupami najmĹ‚odszymi, jeĹ›li to koniecznie, opiekuje siÄ™ 2 wychowawcĂłw. Posiadamy wĹ‚asnÄ… kuchniÄ™ promujÄ…cÄ… zdrowe odĹźywianie. PrzystÄ…piliĹ›my teĹź do projektu Zdrowy Przedszkolak, ktĂłrego celem jest poprawa jakoĹ›ci odĹźywiania dzieci przedszkolnych i poszerzenie Ĺ›wiadomoĹ›ci w zakresie naturalnego Ĺźywienia. WyĹźywienie w naszych przedszkolach obejmuje: Ĺ›niadanie - 9.00, owoce – 11:00, obiad – 13.00, podwieczorek – 15.00 i kolacjÄ™ – 17.00. Istnieje moĹźliwość zapisywania dzieci w ciÄ…gu roku szkolnego. Dotyczy to gĹ‚Ăłwnie maluchĂłw. Proces integracji z grupÄ… jest wtedy szybszy, Ĺ‚atwiejszy, mniej stresujÄ…cy dla rodzicĂłw i dzieci. W tej chwili wszystkie nasze dzieci Ĺ›wietnia zaaklimatyzowaĹ‚y siÄ™ juĹź do nowego miejsca, nie pĹ‚aczÄ… (tylko czasami, jak trzeba iść do domu), wesoĹ‚o siÄ™ bawiÄ…, wiele potrafią‌ Nasze przedszkola sÄ… miejscem spotkaĹ„ nie tylko dzieci, ale i caĹ‚ej rodziny. Wszyscy rodzice to przede wszystkim nasi przyjaciele - bo bez przyjaĹşni nie ma zaufania, a bez zaufania wychowanie nie przynosi efektĂłw. W naszych przedszkolach nie ma tĹ‚oku, jest za to duĹźo radoĹ›ci, ciepĹ‚a i uĹ›miechu. Uczymy miĹ‚oĹ›ci do piÄ™kna i róşnorodnoĹ›ci. Przygotowujemy do Ĺźycia w wielokulturowym i wielojÄ™zycznym Ĺ›wiecie, dbamy o wszechstronne wychowanie estetyczne, jesteĹ›my po to by pomagać, prowadzić, wspierać, inspirować, wskazywać... ad

SzkoĹ‚a Podstawowa i Gimnazjum Sapere Aude w Rajszewie 6WZRU]RQD SU]H] QDV 6]NRâD 3RGVWDZRZD L *LPQD]MXP 6DSHUH $XGH Z 5DMV]HZLH MHVW QDWXUDOQĉ NRQW\QXDFMĉ nauki dla Dzieci z naszych przedszkoli, D WDNĹŽH LGHDOQĉ RIHUWĉ HGXNDF\MQĉ GOD W\FK 5RG]LFyZ L ']LHFL NWyU]\ SRV]XNXMĉ V]NRâ\ NDPHUDOQHM EH]SLHF]QHM WROHUDQF\MQHM UHDOL]XMĉFHM EDUG]R V]HURNL SURJUDP QDXNL MĘ]\NyZ REF\FK ZGUDĹŽDMĉFHM KDVâR QDXND Z V]NROH D QLH Z GRPX GEDMĉFHM R XPLHMĘWQRĹ’FL PDWHPDW\F]QH RUD] V]NRâ\ Z\V]XNXMĉFHM L ZVSLHUDMĉFHM WDOHQW\ 8F]QLyZ

Szkoła i Gimnazjum rozpoczęły działalność 1 września 2012 r. i są wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz posiadają nadane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty uprawnienia szkoły publicznej.

a my dbamy o rozwój ich mocnych stron, dostrzegamy i wspieramy ich talenty, pomagamy rozwijać osobowość i poczucie własnej wartości. Prowadzimy intensywną naukę języka angielskiego (7-9 godzin tygodniowo, w tym

Stworzyliśmy Szkołę alternatywą dla masowych szkół państwowych i innych szkół niepublicznych. Do naszej placówki uczniowie chcą przychodzić i dobrze się tu czują,

z native speakerem oraz w systemie CLIL – zintegrowanym nauczaniu języka i przedmiotu). Przygotowujemy uczniów do egzaminów umoşliwiających zdobywanie międzynaro-

dowych certyfikatów językowych. Drugim językiem do wyboru jest język hiszpański, francuski, niemiecki,. Nie przeciąşamy Uczniów pracami domowymi. Wyznajemy zasadę: „szkoła w szkole�, pozostawiając Uczniom czas wolny od zajęć na zajęcia dodatkowe, rozwijanie pasji, spotkania z przyjaciółmi. Prace domowe (wyłącznie z matematyki i języków) zadajemy w systemie tygodniowym. Kartkówki i „odpytywanie� odbywają się na zakończenie lekcji i są sprawdzeniem wiedzy, którą uczeń przyswoił sobie w czasie jej trwania.

Stawiamy na spontaniczną aktywność uczniów, ich bezpośrednie doświadczenie, przeşycie i emocje. Dbamy o atmosferę naszej szkoły, w której dominuje klimat zaufania, akceptacji i wolności. Naszym celem jest wychowanie człowieka twórczego, przejawiającego inwencję, przewidującego i umiejącego się poruszać wśród ogromu informacji. Dbamy o rozwój fizyczny naszych wychowanków. Proponujemy zajęcia na basenie, lekkoatletykę, gimnastykę i inne zajęcia sportowe. Przygotowaliśmy takşe szeroką ofertę zajęć dodatkowych i świetlicowych. Budynek szkolny wyposaşony został w najnowsze, multimedialne pomoce dydaktyczne oraz pracownie przedmiotowe. Zatrudniamy nauczycieli z pasją, poczuciem misji, kreatkywnych i doskonalących się. Posiadamy własną kuchnię promującą zdrowe odşywainie.

W roku szkolnym 2012/2013 przystąpiliśmy do cyklicznego projektu "Lepsza Szkoła�. Wyniki testu są wskaźnikiem poziomu wiedzy matematycznej naszych uczniów i pozwalają zobaczyć jak wypadamy na tle innych. Test 1 sesji w tym roku szkolnym pisało ponad 125 tys. uczniów, z 2430 szkół z całej Polski. Uczniowie naszej szkoły znaleźli się w czołówce najlepiej ocenianych szkół. Sapere Aude z wynikiem 15.33 pkt. ulokowało się w 9-najwyşszym przedziale skali. Dla porównania, wynik całego województwa mazowieckiego to 11.20, a średnia dla całej Polski to zaledwie 10.79. Test 2 sesji wskazał, şe nadal jesteśmy w czołówce z wynikiem jeszcze lepszym versus wynik uzyskany w sesji 1. Test 2 sesji pisało 98 tys. uczniów, z 2079 szkół z całej Polski. Sapere Aude z wynikiem - 18,67 - po raz kolejny lokuje się w 9 -najwyşszym- przedziale skali. Wynik całego województwa to 11,58, a średnia dla całej Polski to 10,95 pkt. Za nami rok szkolny 2012/2013, a w nim m.in.: uliczny happening Uczniów Szkoły Podst awowej i Gimnazjum , pt. "W marzeniach snów ukoronować kilka głów... z Tuwimem", realizowany w ramach literackiego projektu Biura Edukacji Miasta Warszawy o nazwie: Entropia Słowa - Literacka Mapa Warszawy, Olimpiady Przedmiotowe „Olimpus�, Międzynarodowy Konkurs „Kangur matematyczny�, Konkursy: Liga Mistrzów i Król Sprytu, Zawody Pływackie w Jabłonnie, Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „Fox 2013�, Zielona Szkoła w Berlinie, Pierwsze Święto Szkoły‌ Przed nami rok szkolny 2013/2014 i nowe wyzwania, kolejne olimpiady, konkursy, projekty i duşo pracy nad wspólnym rozwojem Uczniów, Rodziców i Naszej Szkoły. Serdecznie zapraszamy do odkrywania siebie, własnych talentów i współpracy właśnie z nami. AD


B ezp Ĺ‚ atny dodatek G azety Powiatowej

EDUKACJA 2013/2014

5

Co powinieneś wiedzieć o swoim trzylatku

Mam 3 latka, 3 i pół...

- jak zaczyna siÄ™ kariera przedszkolna 3 latka

7U]\ODWHN Z SU]HGV]NROX WR MHJR SLHUZV]H VSRWNDQLH ] VDPRG]LHOQRĹ’FLĉ : W\P ZLHNX QDVWĘSXMH LQWHQV\ZQ\ UR]ZyM IL]\F]Q\ HPRFMRQDOQ\ L VSRâHF]Q\ G]LHFND &R SRZLQLHQ XPLHĂ˝ PDOXFK" -DNLH XPLHMĘWQRĹ’FL SU]\GDG]ĉ PX VLĘ Z SU]HGV]NROX" rza uczuciami kolegĂłw i buduje wiÄ™zi z opiekunami. Zaczyna bawić siÄ™ z dziećmi. Inicjuje zabawy, n a Ĺ› l a d uj e z a c h owa n i a innych. Staje siÄ™ bardzo wraĹźliwe na sytuacje spoĹ‚eczne. Trzylatek zaczyna uĹźywać okreĹ›leĹ„ "ja, mnie" walczÄ…c tym samym o swojÄ… autonomiÄ™.

rĂłwieĹ›nikami mogÄ… wystÄ™pować ogromne róşnice. SÄ… dzieci, ktĂłre potrzebujÄ… wiÄ™cej czasu, aby nauczyć siÄ™ mĂłwić. Warto wtedy rozpocząć stymulacjÄ™ mowy poprzez zabawÄ™ lub jeĹ›li mowa Malucha jest raşąco róşna od mowy jego rĂłwieĹ›nikĂłw udać siÄ™ z dzieckiem do logopedy, by rozpocząć terapiÄ™.

3R WU]HFLH XF]\ VLĘ PyZLĂ˝

Po pierwsze- jest G]LHFNLHP DNW\ZQ\P Coraz lepsza sprawność fizyczna dziecka 3 letniego powoduje, şe wszystkie czynności codzienne nie stanowią dla niego problemu biega, skacze, kopie piłkę, próbuje się ubierać i zakładać buty. Nie musi umieć

zawiązać sznurówek czy zapinać guzików - tutaj przyda mu się pomoc dorosłego. Potrafi samodzielnie zjeść posiłek korzystając z widelca czy łyşki i napić się z kubeczka. Sprawnie trzyma kredkę w dłoni. Interesują go klocki, puzzle, dopasowywanie kształtów i figur.

3R GUXJLH Z\UDŎD VZRMH XF]XFLD Bardzo ekspresyjnie wyraşa swoje emocje - gdy jest szczęśliwy to skacze, smutek wyraşa płaczem. Przejście z radości w smutek zajmuje "sekundę", gdyş emocje w t ym wieku są krótkotrwałe. Powoli obda-

Jego mowa powinna być juş na tyle rozwinięta, by sprawnie komunikował się z najblişszym otoczeniem. Zna coraz więcej słów, buduje zdania złoşone, a większość głosek (z wyjątkiem s,z,c,dz,sz,ş,cz,dş oraz r) powinna być realizowana prawidłowo. Moşe jeszcze „zjadać� głoski, upraszczać tr udniejsze słowa czy zamieniać kolejność głosek lub sylab w wyrazie, jednak potrafi juş opisać słowami wszystko, co dzieje się w jego małym świecie. Mówi o pr zeşyciach i doświadczeniach, coraz rzadziej korzysta z gestu, zadaje wiele pytań. Warto pamiętać, şe nie kaşdy rozwija się tak samo, między

3R F]ZDUWH SRWU]HEXMH ZVSDUFLD URG]LFyZ Wszystkie te umiejętności dziecko nabywa jeszcze w środowisku domowym stąd teş duşa rola rodziców w jego wychowaniu. To oni powinni nauczyć malucha czułości, pewności siebie i dać mu poczucie bezpieczeństwa. Z takimi umiejętnościami łatwiej mu będzie wejść w świat rówieśników. Rodzic, chcąc pomóc mu w p i e r w s z yc h relacjach z rówieśnikami, moşe skorzystać z oferty zajęć grupowych, w któr ych to jest świadkiem pierwszych znajomości swojego dziecka i duşym wsparciem przy ewentualnych problemach.

0DV] ZĉWSOLZRĹ’FL ]JâRĹ’ VLĘ GR VSHFMDOLVWyZ Z &HQWUXP 7HUDSHXW\F]Q\P Ă…$G GLFWXPÂľ Istotna jest obecność rodzica w procesie rozwoju dziecka. WaĹźne teĹź by rodzic w razie potrzeby wiedziaĹ‚, gdzie sie zgĹ‚osić, by uzyskać pomoc. KaĹźde dziecko rozwija siÄ™ w swoim tempie. JeĹ›li rodzic ma wÄ…tpliwoĹ›ci i chciaĹ‚by zasiÄ™gnąć informacji na dany temat to Centrum Terapeutyczne Ad Dictum zapewnia dostÄ™p do róşnego rodzaju fachowcĂłw. Nasza placĂłwka oferuje zajÄ™cia prowadzone przez psychologĂłw i logopedĂłw. Dziecko spÄ™dza czas wĹ›rĂłd rĂłwieĹ›nikĂłw, uczy siÄ™ współdziaĹ‚ać w grupie pod okiem specjalisty, a rodzic moĹźe w kaĹźdej chwili skorzystać z fachowej porady. Zapraszamy na zajÄ™cia: Radosny Maluch, W bajkowym Ĺ›wiecie dziecka, Przez muzykÄ™ do mĂłwienia, Gimnastyka buzi i jÄ™zyka dla MaĹ‚ego Smyka. OfertÄ™ zajęć znaleźć moĹźna na stronie www.ad-dictum.pl Mgr Agnieszka Rydzewska, psycholog Mgr Edyta Piwnicka-Panfil, neurologopeda

=DMĆFLD LQG\ZLGXDOQH =DMĆFLD JUXSRZH ZVSRPDJDMßFH UR]ZyM G]LHFND /HJLRQRZR XO .V $XJXVW\QD .RUGHFNLHJR WHO ZZZ DG GLFWXP SO

SV\FKRORJ ORJRSHGD QHXURORJRSHGD WHUDSHXWD 6, UHHGXNDWRU

5DGRVQ\ 0DOXFK : %DMNRZ\P ėZLHFLH ']LHFND *LPQDVW\ND EX]L L MĆ]\ND GOD 0DãHJR 6P\ND 3U]H] 0X]\NĆ GR PyZLHQLD *ORWWRG\GDNW\ND Sã\QQLH F]\WDP L SLV]Ć *LPQDVW\ND 0y]JX ZJ 3 'HQQLVRQD

Free Art Fusion - Jabłonna ul.Zegrzyńska 8, vis a vis stacji Orlen

Pole Dance, Zumba, Stretching z Flexi Line, Power Combo, Zajęcia dla Dzieci www.freeartfusion.pl tel. 22 6485719, 788 211 421


6

EDUKACJA 2013/2014

B ezp ł atny dodatek G azety Powiatowej

Dokończenie ze s. 1: Gdy dziecko słyszy, ale nie słucha

Nie potrafi słuchać – to częsty powód szkolnych niepowodzeń Zaburzenia uwagi słuchowej objawiać się mogą m.in. nadwrażliwością słuchową, problemami z koncentracją, uwagą i pamięcią słuchową, wolniejszym tempem pracy, problemami z rozpoznawaniem rytmu i melodii języka, nadpobudliwością i zaburzeniami emocjonalnymi. Skutkować to może brakiem motywacji i chęci do porozumiewania się oraz nauki. Dziecko z takimi zaburzeniami może być odbierane jako nieposłuszne, ponieważ z opóźnieniem docierają do niego różne komunikaty, w tym także polecenia. Powyższe zaburzenia mogą być m. in. przyczyną tzw. trudności szkolnych i mogą stanowić przeszkodę w nabywaniu takich umiejętności jak: czytanie, pisanie, rozumienie czytanego tekstu itp. Takich problemów doświadcza około 4 do 6% dzieci. Test Uwagi i Lateralizacji Słuchowej, który jest testem kwalifikacyjnym do terapii Metodą Tomatisa. Badania wykazują, że w Polsce zaburzenia słuchu występują u 5-7% dzieci w wieku 7-14 lat. Szacuje się, że co u czwartego dziecka z dysleksją współistnieją ośrodkowe zburzenia słuchu – słuchania.

Jak wykryć problem?

Słyszenie to nie słuchanie Słyszenie jest procesem biernym i zależy od stanu naszego narządu słuchu. Wśród dzieci rozpoczynających szkołę około 10% może mieć problemy ze słuchem fizycznym – słyszeniem.

Stopień słyszenia sprawdzić możemy podczas badania audiometrycznego. Słuchanie cechuje zarówno rzeczywista wola komunikowania się, jak i jakość percepcji i interpretacji otrzymanej informacji dźwiękowej. Ocenia się je więc

poprzez jakość wykorzystania naszego słuchu, a nie poprzez poziom jego wrażliwości. Słuchanie/uwaga słuchowa jest procesem aktywnym – wymaga zaangażowania, świadomości, woli. Stan naszej uwagi słuchowej sprawdza

Metoda Tomatisa jest znana od 1957 roku. Obecnie z powodzeniem stosowana jest na całym świecie i w Polsce, w większości dużych miast (teraz także w Legionowie) i występuje pod różnymi nazwami m.in.: Stymulacja AudioPsycho-Lingwistyczna (SAPL) Metodą Tomatisa. Metoda jest w 100% bezpieczna i może być stosowana nawet u małych dzieci i osób z padaczką.

Przebieg terapii i jej skuteczność Pacjent 2 godziny dziennie słucha indywidualnie dobranego materiału muzycznego, odtwarzanego przez specjali-

styczne urządzenie. Trening składa się z 2 lub 3 nierozłącznych etapów, które dzieli 4-6 tygodniowa przerwa (np. I etap 20-30h). Najważniejszym elementem terapii jest zastosowanie słuchawek z wbudowanym wibratorem kostnym oraz urządzenia zwanego „uchem elektronicznym”. Dzięki zaawansowanej technologii elektronicznej, obecnie możliwe jest odbycie terapii w domu lub w gabinecie.

Inne zastosowanie Metody Tomatisa Metoda ta z powodzeniem stosowana jest również w problemach w uczeniu się , zaburzeniach językowych, afektywnych i emocjonalnych, problemach w komunikacji, a nawet

w celu poprawy przyswajania języków obcych, polepszenia jakości głosu i muzykalności oraz podczas przygotowań do porodu. Skuteczność metody została potwierdzona w badaniach na całym świecie – u 78% dzieci i dorosłych pozytywny efekt terapii. Należy pamiętać, iż Metoda Tomatisa jest terapią wspomagającą i nie służy leczeniu żadnej znanej choroby. Więcej informacji www.tomatiswdomu.pl; www.tomatis.com

na lub

Terapia dostępna na terenie Legionowa w gabinecie:

„Zaczarowany Pałacyk” GABINET TERAPII DZIECIĘCEJ ul. Pałacowa8, blok 508, Legionowo tel. 022-751 14 06, 601 497 666 www.terapiadladzieci.az.pl


B ezp Ĺ‚ atny dodatek G azety Powiatowej

EDUKACJA 2013/2014

7

Przedszkola z 17 - letnim doświadczeniem

PRZEDSZKOLE POMARAĹƒCZOWA CIUCHCIA W JABĹ ONNIE – sprawdzone przez dzieci

3RPDUDÄ˝F]RZD &LXFKFLD WR ODW GRĹ’ZLDGF]HQLD ZLHOROHWQLD WUDG\FMD RUD] Z\VRNLH VWDQGDUG\ 3U]HGV]NROH Z -DEâRQQLH SU]\ XO 3U]\OHVLH SRZVWDâR NLOND ODW WHPX 7R QLH MHG\QD SODFyZND R WHM QD]ZLH : :DUV]DZLH L RNROLFDFK G]LDâD MXĹŽ WDNLFK SU]HGV]NROL &R GHF\GXMH R W\P ĹŽH RG ODW URG]LFH Z\ELHUDMĉ 3RPDUDÄ˝F]RZĉ &LXFKFLĘ L QDZHW SR ODWDFK SROHFDMĉ Mĉ LQQ\P"

Kadrę nauczycielską uzupełnia zespół specjalistów. W jego skład wchodzą: metodyk, psycholog, logopeda, dietetyk, pielęgniarka i lekarz pediatra.

wieczorek z angielskim, Lego Fun, gra na skrzypcach, pianinie, szachy, pływanie, spotkania ze sztuką: lekcje muzealne, koncerty, przedstawienia teatralne.

Dzieci opuszczające Pomarańczową Ciuchcię są dobrze przygotowane pod względem intelektualnym, psychofizycznym, społecznym i emocjonalnym do podjęcia nauki w szkole.

W Jabłonnie, tak jak w innych placówkach Pomarańczowej Ciuchci, podawane są własne, zdrowe i smaczne posiłki. Jadłospisy układa dietetyk uwzględniając sezonowość potraw, upodobania dzieci i normy dietetyczne. Dba o to, aby posiłki były smaczne, prawidłowo przygotowane i estetycznie podane.

Od 14 września przedszkole zaprasza dzieci w wieku od 1 do 4 lat wraz z rodzicami/ opiekunami na otwarte, bezpłatne zajęcia adaptacyjne Mała Ciuchcia. Zajęcia odbywają się w kaşdą sobotę w godz. 10.00-12.00. Wspólna zabawa pozwala na zawarcie pierwszych przyjaźni oraz łagodne wejście w nowe środowisko ułatwia adaptację. Dzięki zajęciom w Małej Ciuchci dziecko łatwiej rozstanie się z mamą i tatą wtedy, gdy nadejdzie czas pójścia do przedszkola.

Od lat mocną stroną Pomarańczowej Ciuchci jest bogaty program zajęć dodatkowych. Tajemnica ich wysokiego poziomu tkwi w jakości i przygotowaniu osób prowadzących. Na ten aspekt Pomarańczowa Ciuchcia kładzie szczególny nacisk. Dlatego zajęcia prowadzą sprawdzeni instruktorzy, lektorzy i trenerzy, którzy posiadają duşe doświadczenie oraz umiejętność pracy z dziećmi.

„Odpowiedź jest prosta – odpowiadają dyrektorzy placówek - Dajemy to, co obiecujemy�. Kilkanaście lat temu, kiedy mało kto wiedział, jak prowadzić przedszkole niepubliczne, Pomarańczowa Ciuchcia (wtedy jeszcze Zielona Ciuchcia) stworzyła standardy, do których od lat odwołują się inni. Zyskała miano lidera. To w niej pojawiły się zajęcia, których wcześniej nie oferowano dzieciom. To tutaj postawiono wysoką poprzeczkę kadrze nauczy-

cielskiej, od której wymagano pasji, kreatywności i zaangaşowania. Dzięki temu dzisiaj profesjonalna kadra wykorzystuje w swej pracy najnowsze koncepcje i metody, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyşszym poziomie. Nauczyciele dbają o dobry kontakt z dziećmi, dostrzegają i rozumieją ich potrzeby. Kochają swoją pracę. W edukacji bazują na programach zatwierdzonych przez MEN oraz własnych, autorskich, łączących treści z zakresu edukacji społeczno-moralnej, zdrowotnej, przy-

rodniczej i artystycznej. Pracują innowacyjnymi metodami (Glottodydaktyka, Dziecięca matematyka), metodą projektu, ruchu rozwijającego Sherborne oraz wychowania bez poraşek Gordona. W okresie wakacji realizowany jest autorski program „Wakacyjna skrzynia skarbów�. W tym roku wdroşono takşe wakacyjny program cotygodniowych wycieczek „Obieşyświat, czy wakacje pachnące miętą‌�. Na wakacyjne zajęcia przedszkole zaprasza takşe dzieci spoza Pomarańczowej Ciuchci.

Wśród zajęć dodatkowych szczególne miejsce zajmuje język angielski. W Jabłonnie zajęcia prowadzone są kilka razy w tygodniu. Lektorzy polscy i angielscy podczas zajęć posługują się wyłącznie angielskim. O wysokim poziomie tych zajęć świadczą sukcesy podopiecznych. W tym roku sześciolatki Pomarańczowej Ciuchci po raz pierwszy przystąpiły do egzaminu YLE Starter. Egzamin został zorganizowany przez British Council na terenie jednej z placówek PC. Jest to egzamin, do którego zwykle przystępują starsze dzieci, mimo to wzięły w nim udział przedszkolaki. YLE był podsumowaniem 4-letniej nauki angielskiego w Pomarańczowej Ciuchci. Wszystkie dzieci przeszły go pozytywnie uzyskując pierwszy w şyciu certyfikat Cambridge Universit y. Przedszkola Pomarańczowa Ciuchcia otrzymały prawo uşywania tytułu Cambridge E n gl i s h L a n gu age Assessment Preparation Centre przyznawanego na całym świecie placówkom, które aktywnie przygotowują kandydatów do egzaminów Cambridge Universit y. Przedszkola Pomarańczowa Ciuchcia są wyjątkiem, bowiem tytuł taki przyznawany jest zwykle szkołom. Ponadto w pakiecie zajęć dodatkowych i fakultatywnych przedszkole oferuje m.in. rytmikę z orkiestrą dziecięcą, gimnastykę ogólnorozwojową z elementami korektywy, warsztaty plastyczno-ceramiczne, naukowe, teatralne, taniec, zabawy z baletem, klub sportowy, pod-

Placówka została wykończona w wysokim standardzie i jest wyposaşona w najwyşszej jakości zabawki i pomoce dydaktyczne. Przedszkole posiada takşe własny, bezpieczny plac zabaw.

AJ

Przedszkole Pomarańczowa Ciuchcia Jabłonna ul. Przylesie 14 tel. 535 130 035

jablonna@pomaranczowa-ciuchcia.pl

www.pomaranczowa-ciuchcia.pl


8

EDUKACJA 2013/2014

B ezp Ĺ‚ atny dodatek G azety Powiatowej


B ezp Ĺ‚ atny dodatek G azety Powiatowej

EDUKACJA 2013/2014

9

Przedszkole za złotówkę w pierwszym miesiącu!

Zaproszenie do

Malinowego Przedszkola =EOLĹŽD VLĘ NRQLHF ZDNDFML &L ] URG]LFyZ NWyU]\ V]XNDMĉ RGSRZLHGQLHJR PLHMVFD GOD VZRLFK SRFLHFK NWyUH ]DF]\QDMĉ SU]\JRGĘ ] SU]HGV]NROHP ] SHZQRĹ’FLĉ SRZLQQL ]DSR]QDĂ˝ VLĘ ] RIHUWĉ 3U]HGV]NROD 1LHSXEOLF]QHJR 0DOLQRZH 3U]HGV]NROH Z %LDâRâĘFH GĹ‚Ăłwnym atutem przedszkola sÄ… doskonaĹ‚e warunki lokalowe oraz dobre wyniki nauczania. Dla tych, ktĂłrzy jeszcze nie zdecydowali, gdzie ich pociechy rozpocznÄ… naukÄ™, przedszkole przygotowaĹ‚o atrakcyjnÄ… ofertÄ™. NiezaleĹźnie od miesiÄ…ca, w ktĂłrym dziecko rozpocznie zajÄ™cia w placĂłwce, od tego roku, opĹ‚ata za pierwszy miesiÄ…c wynosić bÄ™dzie 1 zĹ‚. Przedszkole zachÄ™ca nie tylko doskonale przygotowanymi salami i wyposaĹźeniem oĹ›rodka, ale takĹźe wynikami swojej pracy. Obszerny budynek przedszkola zostaĹ‚ wybudowany na potrzeby najmĹ‚odszych dzieci. Ma to tÄ™ zaletÄ™, Ĺźe zarĂłwno sale, Ĺ‚azienki, jak i korytarze sÄ… przystosowane do wymagaĹ„ przedszkola. Nauka i zabawa odbywa siÄ™ w przestronnych, widnych pokojach, ktĂłre wymalowano na pastelowe kolory i nazwano salÄ… borĂłwki, jagĂłdki,

i serdeczne podejście nauczycieli do dzieci oraz zapewnienie nie tylko opanowania programu wychowania przedszkolnego, ale równieş dostosowania się do indywidualnych moşliwości kaşdego dziecka.

1DMZDĹŽQLHMV]H ² EH]SLHF]QLH W Malinowym Przedszkolu priorytetem jest bezpieczeĹ„stwo dzieci i stworzenie przyjaznej atmosfery. RozpoczÄ™cie nauki w przedszkolu wiÄ…Ĺźe siÄ™ ze stresem zarĂłwno u maluchĂłw jak i u rodzicĂłw. By uniknąć tego typu problemĂłw, przedszkole stworzyĹ‚o specjalny program adaptacyjny. Do 31 sierpnia w godzinach od 9.00 do 11.30 odbywajÄ… siÄ™ zajÄ™cia, dziÄ™ki ktĂłrym dzieci mogÄ… poznać przedszkole i przygotować siÄ™ do rozstaĹ„ z rodzicami. We wrzeĹ›niu kadra dba, by dziÄ™ki atrakcyjnym zabawom, dzieci Ĺ‚agodnie weszĹ‚y w Ĺ›wiat przedszkola. Nad ich samopoczuciem czuwajÄ… opiekunowie oraz psy-

=DMĘFLD VWDâH Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3 lat. JednakĹźe oferuje rĂłwnieĹź opiekÄ™ w şłobku, ktĂłre zajmuje siÄ™ mĹ‚odszymi dziećmi. Czesne w przedszkolu to 850 zĹ‚. W ramach opĹ‚aty dzieci otrzymujÄ… wyĹźywienie oraz staĹ‚e zajÄ™cia takie jak na przykĹ‚ad rytmika (2 razy w tygodniu), nauka jÄ™zyka angielskiego (2 razy w tygodniu prowadzona przez profesjonalnÄ… s z ko Ĺ‚ Ä™ j Ä™ z y ko w Ä… KidsCompany), zajÄ™cia grupowe z logopedÄ… (1 raz w tygodniu), czy zajÄ™cia z edukacji prozdrowotnej (1 raz w miesiÄ…cu). Dzieci pozostajÄ… pod opiekÄ… stomatologa, psychologa i logopedy, ktĂłrzy współpracujÄ…c z rodzicami pomagajÄ… w zrĂłwnowaĹźonym rozwoju kaĹźdego przedszkolaka. Specjalistyczna kadra wykorzystuje wiele uznanych metod aktywizujÄ…cych i wspomagajÄ…cych rozwĂłj dziecka. O programie oraz zajÄ™ciach dydaktycznych moĹźna przeczytać na stronie internetowej przedszkola.

5R]NâDG GQLD

jeşynki, poziomki, truskawki czy malinki. Przyjemne wnętrza i wesołe dodatki nadają pomieszczeniom atmosferę sprzyjającą poczuciu bezpieczeństwa oraz zabawie. Najwaşniejsze jednak, według oceny dyrektor, jest ciepłe

cholog. Rodzice, którzy chcą poznać przedszkole, mogą wspólnie z dzieckiem odwiedzić je dzięki stronie internetowej. Malinowe Przedszkole zaprasza do wirtualnego spaceru. na www.malinoweprzedszkole.pl

KaĹźdy dzieĹ„ ma swĂłj staĹ‚y rytm od przyjĹ›cia na zajÄ™cia, Ĺ›niadania, obiadu, nauki, zabaw na powietrzu, aĹź do podwieczorku. W ciÄ…gu roku dzieci jeĹźdşą na ciekawe wycieczki, odwiedzajÄ… teatry, wystawy i spotykajÄ… siÄ™ z przedstawicielami róşnych zawodĂłw. WyjÄ…tkowo uroczyĹ›cie sÄ… organizowane rozpoczÄ™cia roku i pasowania na przedszkolaka oraz akademie i bale. WĹ›rĂłd nich duşą popularnoĹ›ciÄ… cieszÄ… siÄ™ andrzejko-

we wróşby, spotkanie z MikoĹ‚ajem, bal karnawaĹ‚owy, DzieĹ„ Babci i Dziadka, DzieĹ„ Dziecka czy Wigilia.

chemii dzięki fascynującym doświadczeniom i zabawie w naukowca. Przyszli architekci i inşynierowie na pewno polu-

będzie miała stały kontakt z językiem angielskim i dwóch opiekunów. Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone zarówno w języku polskim jak i angielskim.

'RFHQLRQH SU]H] NXUDWRULXP Przedszkole Niepubliczne "Malinowe Przedszkole" zostało poddane szczegółowej kontroli przez mazowieckiego kuratora oświaty. Sprawdzano zarządzanie przedszkolem, funkcjonowanie placówki, a przede wszystkim efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Przez ponad dwa tygodnie zespół wizytatorów oceniał kadrę i metody edukacyjne. Rodziców, którzy decydują się na powierzenie swojego dziecka tej placówce ucieszy fakt, şe raport z ewaluacji potwierdził wysoki stopień wypełnienia wymagań kuratorium. ad

%RJDWD RIHUWD ]DMÄ˜Ă˝ Ci z rodzicĂłw, ktĂłrzy bÄ™dÄ… chcieli skorzystać z dodatkowej oferty przedszkola, mogÄ… zapisać dziecko na warsztaty teatralne, plastyczne, ceramiczne, zajÄ™cia baletowe czy taneczne, na gimnastykÄ™ korekcyjnÄ… lub do klubu szachowego. WĹ›rĂłd ciekawych propozycji dla utalentowanych muzycznie dzieci znajduje siÄ™ teĹź nauka gry na pianinie. Ci, ktĂłrych fascynujÄ… nauki Ĺ›cisĹ‚e, bÄ™dÄ… mogli skorzystać z warsztatĂłw naukowych „Mali Odkrywcyâ€?. Podczas zajęć poznajÄ… Ĺ›wiat fizyki, przyrody, biologii,

bią warsztaty „Lego Fun�. Od września rusza równieş grupa anglojęzyczna, która

0DOLQRZH 3U]HGV]NROH L ŀŎREHN XO 3ŎRFKRFLėVND % WHO www.malinoweprzedszkole.pl

3,(5:6=< 0,(6,Ă­& : &(1,( 1 ]ĹŽ!


10

B ezp Ĺ‚ atny dodatek G azety Powiatowej

EDUKACJA 2013/2014

CiarĂĄn Kane z Irlandii i Lee Robert Cross z Wielkiej Brytanii w Legionowie

Co robi Anglik w Legionowie? -DN V]\ENR L VNXWHF]QLH QDXF]\Ă˝ VLĘ MĘ]\ND DQJLHOVNLHJR" &]\ QDXND PRĹŽH E\Ă˝ âDWZD L SU]\MHPQD" %DUG]R F]ĘVWR NOXF]HP GR VXNFHVX MHVW ]QDOH]LHQLH QDXF]\FLHOD GOD NWyUHJR DQJLHOVNL MHVW MĘ]\NLHP RMF]\VW\P F]\OL W]Z 1DWLYH 6SHDNHU &LDUiQ .DQH ] ,UODQGLL L /HH 5REHUW &URVV ] :LHONLHM %U\WDQLL QDXF]\FLHOH Z 6]NROH -Ę]\NyZ 2EF\FK %ULWLVK 6FKRRO Z /HJLRQRZLH SU]HNRQXMĉ ĹŽH NRPXQLNDFMD Z MĘ]\NX DQJLHOVNLP QLH PXVL VSUDZLDĂ˝ WUXGQRĹ’FL :\VWDUF]ĉ SRGVWDZ\ L GREUH FKĘFL DE\ SRUDG]LĂ˝ VRELH QD ]DMĘFLDFK L Z QLHGâXJLP F]DVLH SRG]LZLDĂ˝ HIHNW\ &LDUiQ L 5REHUW ]JRG]LOL VLĘ ]GUDG]LĂ˝ QDP NLOND VHNUHWyZ HIHNW\ZQHM QDXNL RUD] RSRZLHG]LHĂ˝ QDP R VRELH L W\P FR URELĉ Z QDV]\P PLHĹ’FLH Who are you? CIARĂ N KANE: My name is CiarĂĄn Kane. I am from Dublin, Ireland. I teach English at the British School and I am also the garden designer. I am passionate about gardening and the environment and love spending time outdoors. LEE ROBERT CROSS: My name is Lee Robert Cross, I am a native of London, England, and I have been an EFL tutor for the past nine years, working in secondary school, college and private language schools in Poland. Why did Poland?

you

ten years and she really missed being so far away from her very large family. I love travelling, meeting people and getting to know new cultures, so moving abroad presented me with a super opportunity.

LRC: Polish food is better than English food. More true to Poland than the mixed English menu which is often a mish mash of other foods from different parts of the world. My all-time favorite Polish food is bigos!

What has surprised you in this country?

The funniest situation in Poland

CK: The weather in Poland surprised me. I didn't expect the winters to be so long or so cold. In Ireland we don't get such extremes in temperature between winter and summer.

CK: If you want to know the funniest situation I've had in Poland you'll have to take a lesson with me and find you

LRC: Pewex shops, PRL movies, and disco polo!

choose

CK: I came to Poland with my wife, who is from Legionowo. LRC: I chose to come and live in Poland because I have a Polish wife and two kids. My wife had lived in the U.K for

What about polish cuisine? CK: Polish cuisine, and I thought the Irish ate a lot of potatoes . Fresh vegetables in the summer are wonderful but I like spicy food and I find polish food a little bland. Unless it’s a kebab.

LRC: When an old Polish lady heard me talking English to my wife on the street she came up to me, and asked me if I spoke Polish. I told her, in Polish that I did. When she asked some more questions about me and got the answers she hugged me, kissed me on both cheeks, in front of my wife, and praised my bravery and liking of Poland, when she told me that so many Poles are still leaving Poland

to work abroad, and here I am, going in the opposite direction! A nice memory.

I do not like the 'old, classical, passive approach' to teaching languages or any other subjects, where students just 'sit' and are passively 'listening' to something or forced to write out theory and grammar. Very few people are learning English to TEACH it, they want to SPEAK it, so my favoured method is to give the students the chance to do exactly that. To have a discussion, debate, or any activity that allows them to practically USE, and therefore THINK MAINLY in the target language, and then monitor them, in groups or pairs, giving help, and correcting

errors they make WHILE they are talking. Language learning should be FUN, and fun means P R AC T I C A L APPLICATION, not passive observation.

Jeśli więc chcecie nie tylko doskonalić angielski, ale teş zdobyć wiele ciekawych informacji na temat samego języka oraz kultury i sposobu şycia w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii, zapraszamy na zajęcia do British School!

Tell me something about being an english teacher. What, in your opinion, are the essential characteristics of an effective lesson? CK: I didn't want it to be like a teacher student environment. I want them to enjoy the class and feel free to participate. For me it's important that they are interested and also that they enjoy the class. That way I think it feels less like an English lesson and more like have fun with friends. I think this way they learn English without even realising they're being thought. LRC: After 9 years in this profession, I believe in the saying, 'contact is king.' I am a native speaker of English. English native speakers use ENGLISH only in the class.

angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, rosyjski, szwedzki Przy zapisie do 26 września 2013r.

podręcznik GRATIS*

Legionowo ul. Kopernika 9 22 774 45 11, 501 016 055 legionowobs@britishschool.pl

www.britishschool.pl

KOLEJNY DODATEK -

JUĹť TEJ JESIENI

BezpĹ‚atny dodatek Gazety Powiatowej „Zdrowie 2013â€? t 1PSBEZ FLTQFSUĂ˜X t 0GFSUB EMB [ESPXJB t /BKXJÇ—LT[Z OBLÂ’BE UZT FH[FNQMBS[Z t 6OJLBMOB GPSNB EZTUSZCVDKJ J QSPQP[ZDKB TUBÂ’FK XTQĂ˜Â’QSBDZ [BQZUBK P PGFSUÇ— Biuro Reklamy Gazety Powiatowej Kontakt: tel. 22 774 50 66, 600 441 955 e-mail: k.foszner@gazetapowiatowa.pl


B ezp Ĺ‚ atny dodatek G azety Powiatowej

Niepubliczna Szkoła Muzyczna E.P. Gubała

EDUKACJA 2013/2014

11

SPOĹ ECZNA SZKOĹ A PODSTAWOWA NR 35 IM.NOBLISTĂ“W POLSKICH STO W LEGIONOWIE

Co nas róşni od innych? CIEKAWA I AKTYWNA PRZYGODA Z NAUKÄ„ t [XJÇ—LT[POB MJD[CB HPE[JO KÇ—[ZLĂ˜X PCDZDI J QS[FENJPUĂ˜X PCPXJÇŒ[LPXZDI t [JOEZXJEVBMJ[PXBOB QSBDB [ VD[OJFN OB MFLDKJ J [BKÇ—DJBDI QP[BMFLDZKOZDI t BUSBLDZKOF MFLDKF QP[B LMBTÇŒ J T[LPÂ’ÇŒ t BVUPSTLJF JOOPXBDZKOF QSPHSBNZ J NFUPEZ OBVD[BOJB

SKUTECZNOŚĆ

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 fortepian, skrzypce, wiolonczela perkusja, flet poprzeczny, gitara, Ĺšpiew

Wszyscy nauczyciele posiadają wyşsze wykształcenie Legionowo muzyczne oraz przygotowanie pedagogiczne. ul. Mazowiecka 22 Zapisy od 4 roku şycia. Kursy muzyczne przy szkole. Kaşdy poziom zaawansowania.

22 784 30 38 607 067 996

www.szkolamuzyczna.com.pl

.')+10191 (+.+# )ô‘90# ul. 3-go Maja 22F tel. 508 615 005 sekretariat 510 424 880 metodyk legionowo@earlystage.pl %*161/‘9 52 KO < -TCUKáUMKGIQ ul. PartyzantĂłw 23 NQMCN YĂľCUP[ WN 5VTCÄŹCEMC Tel. 508 615 005 sekretariat 510 424 880 metodyk EJQVQOQY"GCTN[UVCIG RN

,‘<'(‘9 M .')+1019# 5CNMC RCTCƇCNPC -QÄ?EKQĂľC 0/2WN 5KGPMKGYKE\C tel. 798 480 490 lider 510 424 880 metodyk MUGPKC MQT[EMC"GCTN[UVCIG RN +<#$'.+0 M 0+'214Ă”67 SP im. Batalionu SaperĂłw -QÄ?EKWU\MQYUMKEJ WN 5\MQNPC tel. 798 480 490 lider 510 424 880 metodyk MUGPKC MQT[EMC"GCTN[UVCIG RN

&;4'-614 (+.++ Agnieszka Lewandowska Tel. 510-424-880

agnieszka.lewandowska@earlystage.pl

t CBSE[P XZTPLJF XZOJLJ OBVD[BOJB J TQSBXE[JBOV T[Ă˜TUPLMBTJTUZ t TVLDFTZ X LPOLVSTBDI t LSFBUZXOB LBESB QFEBHPHJD[OB t DFSUZĂś LBUZ KÇ—[ZLPXF ,&5 1&5

WYCHOWANIE I BEZPIECZEĹƒSTWO t LBNFSBMOPÇ´ÇŽ T[LPÂ’Z OBVLB X NBÂ’ZDI [FTQPÂ’BDI NBY PTĂ˜C t PQJFLB QFEBHPHB J OBVD[ZDJFMB X Ç´XJFUMJDZ PE EP t BLDKF DIBSZUBUZXOF J XPMPOUBSJBDLJF t XTQĂ˜Â’QSBDB [ SPE[JDBNJ PQBSUB OB ČˆZD[MJXPÇ´DJ J [BVGBOJV

PRESTIĹť t QPOBE MBU USBEZDKJ X QSPXBE[FOJV T[LPÂ’Z QPETUBXPXFK t TJMOB NBSLB 4QPÂ’FD[OFHP 5PXBS[ZTUXB 0Ç´XJBUPXFHP 450 X Ç´SPEPXJTLV MPLBMOZN t $FSUZĂś LBUZ v4[LPÂ’B [ LMBTÇŒw v4[LPÂ’B EMB &LPSP[XPKVw v4[LPÂ’B 0ELSZXDĂ˜X 5BMFOUĂ˜Xw v#F[QJFD[OB 4[LPÂ’Bw t 3FBMJ[PXBOJF QSPKFLUĂ˜X FEVLBDZKOZDI Ăś OBOTPXBOZDI [ GVOEVT[Z 6&

ul. Targowa 22, Legionowo tel./fax: +48 22 774 34 16 , www.sto35.edupage.org e-mail: sekretariat@sto35.edu.pl


12

EDUKACJA 2013/2014

B ezp Ĺ‚ atny dodatek G azety Powiatowej


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.