Gay&Night November 2012

Page 1
NR.176 / NOVEMBER 2012 COLOFON

UITGEVER: BLADMANAGER: EINDREDACTIE: VORMGEVING:

Stichting OUT Media Martijn Tulp Martijn Kamphorst Jeroen de Rooij

MEDEWERKERS:

Robbert Blokland, Ype Driessen e.a.

MET DANK AAN:

Colette Hermans, Stefan Ammerlaan, Stefan Bril, Jan-Willem de Bruin/COC, Jeroen van Lievenoogen, Geert Buytaert, Willem van Meer, Elliott Matos, Patrick Sebrechts e.a.

DRUK:

PRinterface, Rinus Kroon, www.printerface.nl

COVERFOTO

REDACTIE: ADRES:

Universal Music

redactie@outmedia.nl Postbus 10482, 1001 EL, Amsterdam tel: 020 - 788 13 55, fax: 0847 - 25 00 22 info@outmedia.nl @gaynightmag facebook.com/gaynightmagazine

Gay&Night is a registered trademark. Entire contents copyright 2006-2012. All rights reserved. No part of this paper, including editorial content, photos, artwork or maps may be reproduced without written permission. All rights to letters, art, articles and photographs sent to Gay&Night will be treated as unconditionally assigned for publication, and are subject to editing. The opinions expressed by the columnists, letter writers and commentators are their own and do not necessarily reflect the opinion of the publisher, editors or staff of Gay&Night. While we support the many fine advertisers who make this publication possible, Gay&Night cannot accept any responsibility for advertising claims.
That’s Entertainment

RICHARD GROENENDIJK WINT POELIFINARIO

Hij ontving de prijs voor zijn voorstelling Alle Dagen in de Kleine Komedie te Amsterdam tijdens de uitreiking van de Cabaretprijzen 2012. ‘Groenendijk straalt op het podium

gedrevenheid en doelgerichtheid uit. En dat terwijl het thema van zijn programma juist onzekerheid is. Hilariteit en kwetsbaarheid staan volkomen autonoom naast elkaar. Het ene moment wordt er een aangrijpende situatie gedeeld en het volgende moment zweept hij de stapelende grap tot een hilarisch hoogtepunt. Groenendijk is een cabaretier die zijn vak volledig verstaat’, aldus de jury.

Het thema van Alle Dagen is dat ik op een keerpunt in mijn leven zit. Ik ben door een vriendin gevraagd om zaaddonor te zijn’, aldus Groenendijk oktober 2011 in een interview met Gay&Night. Momenteel speelt Groenendijk nog een van de hoofdrollen in een musical over seksclub Yab Yum. Vanaf maart 2013 zal hij weer gaan toeren met Alle Dagen.

‘De opzet is anders dan mijn vorige shows. Het is meer een oneman tragikomedie. (…)

SAHARA DAVENPORT DIES AT 27 RuPaul’s Drag Race season two contestant Sahara Davenport died of heart failure on October 1st. RuPaul has responded to Davenport’s death via Twitter: “I am shocked and heartbroken over Sahara Davenport. It never occurred to me that we’d ever lose one of my girls. I see them as immortal”. Boyfriend of six years and fellow drag entertainer Karl Westerberg (aka Manila Luzon) had this to say: “Antoine lived to entertain the world as Sahara Davenport, and the world was in awe over his extreme talent. But his heart is what made us all fall in love with him. To me he will always be my best friend, my hero, my Diva,

and I have always considered myself more than lucky to have him be forever a part of my life. Thank you, hon, for bringing so much beauty to all of us. Your legacy lives on in me and all of us you’ve touched.” Antoine learned the art of drag on the Dallas nightclub circuit while earning a B.F.A. in dance performance from Southern Methodist University. Upon graduation, he moved to New York City where he began modeling, commercial acting, and professional dancing. He soon launched his successful drag career in the NYC nightlife scene. In 2008 Antoine received a Glammy Award for Best Dance Performer (already a 2007 nominee and Miss National FFI) and competed in the top twelve of the

2009 National Miss USofA pageant as Miss Gay New Jersey USofA. Known for his high energy dancing, arguably the most spectacular “Lip Sync For Your Life” performed on ballet pointe shoes, this popular contestant on RuPaul’s Drag Race has credits in cabaret, television, and music. Recent milestones include Sahara’s debut single, “Pump With Me” as well as “Go Off!”, a dance song that reached Number 35 on the Billboard Hot Dance Club Songs chart, and an appearance in Manila Luzon’s “Best XXXcessory” music video released on September 18. Though best remembered for his work on Logo TV, Antoine did stints with MTV, CW, Bravo, Oxygen, Sony, A&E, and Voom HD. In memory, Sahara asks that you, “Live, love, and believe”.

TEKST: Martijn Tulp / FOTO (Richard Groenendijk): DIk Nicolai

Richard Groenendijk ging er eind september vandoor met de Poelifinario, de cabaretprijs voor de theatermaker met het meest indrukwekkende programma van het seizoen.

07


Nationale Coming Out Dag stond dit jaar in het teken van de acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) in de sport. COC Nederland verspreidde een half miljoen actieposters en vroeg iedereen – hetero’s en LHBT’s – om die op donderdag 11 oktober op te hangen bij zijn of haar sportclub. Zo kan elke Nederlander bijdragen aan acceptatie van LHBT’s in de sport en helpen de coming-out van LHBT-sporters makkelijker maken.

Scoren op Nationale Coming Out Dag

Momenteel zijn weinig (top)sporters openlijk LHBT. Hoewel ongeveer 6 procent van de bevolking lesbisch of homoseksueel is, was slechts 0,22 procent van alle deelnemers aan de Olympische Spelen in Londen ‘uit de kast’. Van de Nederlandse profvoetbalmannen is er niet één openlijk homo- of biseksueel. Dat relatief veel LHBT’s hun seksuele voorkeur

Tanja Ineke nieuwe voorzitter COC Nederland Tanja Ineke (1961) is op 29 september gekozen tot nieuwe voorzitter van COC Nederland. De vertegenwoordigers van de regionale lidverenigingen van het COC wezen Ineke aan als opvolger van scheidend voorzitter Vera Bergkamp.

jaren zal inzetten voor het COC. We hebben veel vertrouwen in de betrokkenheid en bevlogenheid waarmee zij de agenda van de LHBT-beweging zal uitdragen.’ Tanja Ineke volgt Vera Bergkamp op, die onlangs werd gekozen tot Tweede Kamerlid voor D66. Tijdens de algemene vergadering was er veel lof van de COC-lidverenigingen voor Bergkamp. In haar bestuurstermijn besloot de regering om voorlichting over homo- en transseksualiteit verplicht te stellen, kwam er een Kamermeerderheid voor afschaffing van het fenomeen weigerambtenaar en sloten negen politieke partijen een Roze Stembusakkoord. Bergkamp was voorzitter van COC Nederland sinds juni 2010, daarvoor was zij 2 jaar vicevoorzitter. In het decembernummer interviewt Gay&Night Tanja Ineke.

Ineke is in het dagelijks leven directeur bestuurszaken bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Daarnaast was zij de afgelopen zes jaar voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen. Ze is getrouwd en heeft twee pleegdochters en een parttime pleegzoon. Ineke wil als voorzitter van COC ‘een wereld van verschil maken’. ‘We moeten meer respect en waardering krijgen voor verschillen tussen mensen, in Nederland en de wereld. Daar wil ik me de komende jaren met het COC voluit voor inzetten’, aldus de nieuwe voorzitter. 8

In een eerste reactie op haar verkiezing bedankte Ineke de lidverenigingen van het COC voor het in haar gestelde vertrouwen. Koen van Dijk, directeur van COC

Nederland, reageerde enthousiast op de benoeming van Tanja Ineke. ‘We zijn verheugd dat Tanja haar brede maatschappelijke en bestuurlijke ervaring de komende


What’s Happening

of genderidentiteit geheim houden, is niet verwonderlijk, nu maar liefst 75 procent van de homo’s en biseksuelen van mening is dat mannelijke homoseksualiteit nog een groot

taboe is in de wedstrijdsport. Bijna de helft van alle mannelijke voetballers in Nederland was getuige van homonegatief gedrag.

Uit de kast scoort! Op de voorzijde van de Coming Out Dag-poster is het beeld te zien van een voetballer die op zijn borst de regenboogvlag toont, het internationale symbool voor LHBT-emancipatie. ‘Uit de kast scoort, omdat sporters die op hun club open kunnen zijn over hun seksuele voorkeur of genderidentiteit vaak beter in hun vel zitten en beter functioneren’, aldus COC-voorzitter Tanja Ineke. ‘Acceptatie is dus niet alleen goed voor LHBT-sporters, maar ook voor de club.’ Het gezicht van de voetballer op de poster is niet zichtbaar. Want, aldus Ineke: ‘Elke sporter op elke club kan LHBT zijn. Statistisch gezien zit in elk voetbalteam tenminste één LHBT. Acceptatie in de sport is dus altijd van belang.’ Als mensen hun seksuele identiteit voor zichzelf willen houden, hebben ze daar het volste recht toe, vindt Ineke, ‘maar áls mensen uit de kast willen komen, moet het klimaat op de club daar alle ruimte voor bieden.’

Michael van Praag In een interview op de achterzijde van de Coming Out Dag poster lichtte KNVB-voorzitter Michael van Praag alvast een tipje van de sluier op over het plan tegen homofobie dat de voetbalbond op Coming Out Dag in Utrecht presenteerde. De KNVB wil met preventieve en repressieve maatregelen voetballers die niet uit de kast durven komen het juiste klimaat bieden om dat wel te doen. ‘Waar het fout gaat zullen we ook stevig moeten sanctioneren’, zegt Van Praag, die aangeeft diep geraakt te zijn door ‘schrijnende verhalen’ van homoseksuele spelers. De bond gaat de komende maanden onder meer samen met de John Blankenstein Foundation middels workshops voorlichting geven aan amateurverenigingen en betaald voetbalclubs. Op de achterzijde van de actieposter komen ook openlijke LHBT-sporters aan het woord over hun soms negatieve, maar vaak ook positieve ervaringen. Heteroseksuele topsporters als Floris Evers (olympisch medaillewinnaar hockey) en Esther Vergeer (zevenvoudig paralympisch kampioen rolstoeltennis) spreken zich uit voor acceptatie van LHBT’s in de sport. opgroeien, studeren, werken en sporten, breed gedeeld wordt.’

COC spreekt VN-Mensenrechtenraad toe COC-medewerker Joyce Hamilton prees de Nederlandse regering voor het gevoerde LHBT-beleid – en wees daarbij op recent genomen beslissingen om LHBT-voorlichting verplicht te stellen in het onderwijs en het onlangs ingediende wetsvoorstel dat een einde moet maken aan de sterilisatie-eis als voorwaarde voor het wijzigen van de wettelijke geslachtsaanduiding voor transgenders.

De inbreng van het COC maakt onderdeel uit van de zogenaamde Universal Periodic Review, waarbij de VN-Mensenrechtenraad elke VN-lidstaat periodiek doorlicht over de nationale mensenrechtensituatie. Niet-gouvernementele organisaties met een consultatieve status bij de Verenigde Naties – zoals COC Nederland – kunnen daarbij hun inbreng leveren. Tijdens deze bijeenkomst van de VN-Mensenrechtenraad was Nederland aan de beurt om de mensenrechtensituatie toe te lichten.

Hamilton wees er echter ook op dat er nog altijd gaten in de Nederlandse wetgeving zitten die een volledige gelijkberechtiging voor LHBT’s in de weg staan. Zo pleitte Hamilton voor het expliciet opnemen van seksuele gerichtheid en genderidentiteit in artikel 1 van de Grondwet en het opnemen van genderidentiteit en -expressie als non-discriminatiegrond in de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb). Bovendien biedt de Awgb middels de zogenaamde ‘enkele feit’-constructie scholen op godsdienstige grondslag de mogelijkheid om docenten die

openlijk homoseksueel zijn te weren en te ontslaan. Hamilton wees erop dat de Raad van Europa heeft opgeroepen hieraan een einde te maken en riep de Nederlandse regering op daaraan gehoor te geven.

te zijn voor LHBT-asielzoekers en de veiligheid van LHBT-asielzoekers tijdens hun asielprocedure te waarborgen.

Verder benoemde Hamilton dat transgenders in de gezondheidszorg nog altijd te maken krijgen met discriminatie en miskenningen. Daarbij zijn er altijd lange wachtlijsten voor medische zorg en voorzieningen die voor transgenders van belang zijn, hetgeen een negatieve invloed heeft op het hun welzijn. Om hier verbetering in aan te brengen moet meer onderzoek worden verricht en zijn meer middelen nodig. Ten slotte sprak Hamilton over de benarde positie van LHBTasielzoekers – zowel tijdens hun asielprocedure als gedurende hun verblijf in een asielzoekerscentrum. Vandaar dat Hamilton de Nederlandse regering heeft opgeroepen om een veilige haven

TEKST: COC Nederland

Joyce Hamilton – internationaal medewerker van COC Nederland – heeft vrijdag 21 september 2012 de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties in Genève toegesproken over de LHBTmensenrechtensituatie in ons land. Hamilton sprak mede namens Transgender Netwerk Nederland (TNN) en ILGAEurope.

9Verplichte voorlichting binnen handbereik

‘We juichen het toe dat de minister haar belofte nakomt’, reageert COC-directeur Koen van Dijk. Tijdens een spoeddebat kort vóór het zomerreces beloofde Van Bijsterveldt verplichte voorlichting voor het eind van 2012 in te voeren. ‘LHBT-jongeren hebben het vaak zwaar op school. Voor hen is deze regeling een overwinning’, aldus Van Dijk.

Het COC voerde jarenlang actie voor verplichte LHBT-voorlichting. Dat gebeurde onder meer met een grote publieksactie tijdens Amsterdam Gay Pride 2011 en een nationale internetpetitie die door duizenden Nederlanders werd getekend.

FOTO: De dag voordat Vera Bergkamp afscheid nam als voorzitter van COC Nederland werd de regeling ingediend waarmee voorlichting op school verplicht wordt.

Demissionair minister Van Bijsterveldt (Onderwijs, Emancipatie) stuurde op 28 september de langverwachte regeling over verplichte voorlichting over homo- en transseksualiteit naar de Tweede Kamer. Voorlichting op elke Nederlandse school komt daarmee binnen handbereik.

De verplichte voorlichtingsregeling is neergelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur. Anders dan bij hogere wetgeving, treedt een dergelijke regeling in principe in werking als een meerderheid in de Staten-Generaal daartegen binnen een periode van enkele weken geen bezwaar aantekent. Recent bleek bij de ondertekening van het Roze Stembusakkoord dat alleen CDA, ChristenUnie en SGP nog tegenstander van verplichte voorlichting zijn.

Ongeveer twee derde van middelbare scholieren krijgt op school nooit voorlichting over homoseksualiteit. Volgens 81 procent van de homojongeren zou juist voorlichting bijdragen aan een betere positie voor homoseksuelen (gegevens van NJR, Sociaal en Cultureel Planbureau).

De zoektocht bracht een speciaal opgerichte denktank op het spoor van het pand aan

de St. Anthoniusplaats. Dit pand voldeed aan vrijwel alle eisen en wensen van de LHBTbeweging. Het pand bevat een grote zaal voor activiteiten en ontmoetingsbijeenkomsten, een vergaderzaal en kantoorruimte voor het COC en Dito!, de vaste gebruikers. Joris Blaauw, voorzitter van COC Nijmegen, is blij met het pand. ‘We misten een eigen gebouw waar vrijwilligers en bezoekers in en uit kunnen

lopen en waar we de opvang en ontmoeting van kwetsbare groepen kunnen regelen.’ Thomas Pruijsen, voorzitter van LHBTjongerenorganisatie Dito!, beaamt dit: ‘Dito! organiseerde intakes met jongeren in cafés of bij mensen thuis. Nu kunnen we dat gelukkig verplaatsen naar het Roze Huis’. Het pand zal de eerste drie jaar gehuurd worden van de gemeente. Daarna kan het pand

gekocht worden van de gelden die zijn vrijgekomen uit de verkoop van Villa Lila. Stichting Beheer Homohuis Nijmegen, de voormalig eigenaar van de Villa, heeft toegezegd deze middelen de komende drie jaar te reserveren. De komende maanden zal er stevig verbouwd, geverfd en ingericht moeten worden om het pand operationeel te maken. Tjeu Borremans verwacht dat de kantoren in december klaar zijn. Het pand zal waarschijnlijk geopend worden tijdens de nieuwjaarsreceptie in januari. Op 24 november a.s. wordt een benefietavond georganiseerd om geld voor de verbouwing en inrichting te verzamelen. Het huis heeft nog geen naam. Creatieve geesten worden uitgenodigd een naam te sturen naar rozehuis@cocnijmegen.nl. De bedenker van de winnende naam (bepaald door een jury) krijgt een mooie prijs. Zie ook www.cocnijmegen.nl

TEKST: COC Nederland

Op maandag 1 oktober heeft het bestuur van de Stichting Roze Huis Nijmegen het huurcontract ondertekend waarmee er weer een Roze Huis in Nijmegen is. Het pand aan de St. Anthoniusplaats 1 (voormalig onderkomen van Vrouwendocumentatiecentrum De Feeks) wordt het nieuwe onderkomen van de Nijmeegse organisaties voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s). Die waren dakloos geworden nadat het voormalig onderkomen, Villa Lila, werd verkocht. De nieuwe eigenaar had andere plannen met het pand. De verschillende organisaties besloten dat er een nieuw Roze Huis moest komen. De positieve energie en synergie van de Villa mocht niet verloren gaan.

FOTO: Tjeu Borremans

Nieuw Roze Huis voor Nijmegen

11


12


Interview / Mika

n our 2009 interview, when you were promoting your album The Boy Who Knew Too Much, you made the infamous ‘call me bisexual’ comment, which of course made headlines worldwide. Yet recently, you’ve stated you found that interview to be ‘disappointing’. How so?

I

like the imagery of me being locked in a closet.

In the song ‘Origin of love’ you repeatedly sing ‘thank God that you found me’ to your new boyfriend. Where do you think you would have been right now, in your life, if this person hadn’t come into your life?

You know what I mean.

I don’t know. Nowhere good at all, probably.

that phrase. I always tell people, even friends of mine who are joking about other people, wondering ‘who’s in the closet’, it’s negative. It’s a negative association. I’ve never pretended to be anything that I’m not. I certainly don’t

What has the response been?

It’s funny, because that song spends four minutes attacking religion. It’s a complete

I think it’s been really good. I’ve done it on

contradiction between tolerance versus the

Well, when I’m pointing a finger I’m pointing

my own terms. I think when people read

politics of religion. The two are so at odds with

it more towards me than anything, because

what I have to say about it, they understand

each other. But then at the end, the Roman-

it wasn’t enough. If you’re gonna talk about

it a bit more. The response kind of falls into

Catholic Lebanese boy in me, goes ‘despite all

sexuality, you have to do it in a responsible

three categories. The first is: don’t care, it’s no

of this, I still thank God that you found me’.

way. This is something that has affected

surprise, okay, whatever, next, what else have

It’s about living with contradiction and also

me for most of my life. It’s something that

you got to say to us? And that’s fine. I think

fighting against something, but also having it

I’ve struggled with, and also relished in. It’s

that’s quite positive. The second response is

be part of your life, and being grateful for a

something that has defined me, and it’s an

really positive and embracive. Those people

certain part of religion and faith. Which goes

extremely positive aspect of my life, but it has

realize how important it is to make a statement

beyond politics.

been a journey. And you have to do it within

like that in the right way, so that it can help

the context of all of that. That’s something

people. For instance a 14-year-old that feels

that I’ve always felt. I guess what’s changed

like they have this weight on their shoulders,

The track features a lot of vocoder. What inspired that?

over the past few years, is that I’ve kind of

and they can’t possible imagine how to get

I wanted it to have an otherworldly, ‘alien

gotten to a place where I’m happier and I

that weight off them, which is how I felt when

choir’ sound to it. The vocals are made up

have bloomed. Subsequently, I can talk about

I was 13 or 14 years old. I felt like I had this

of a choir from Abbey Road studios, loads

sexuality on my own terms, without it just

shadow around me and I would think ‘how do

of my own vocals and also the vocoder that

being about a label. It can be about life, it can

I even start to decipher how I’m going to deal

blends into it. So it sounds like a choir, but it

be about personality, it can be about my work.

with this? How am I going to shift this weight

sounds like the choir is from outer space. It’s

It can be about some of the challenges that

off me?’ It took time. So from that side of it,

quite Laurie Anderson inspired, actually, like

I’ve had with my sexuality, some of the things

it’s really important to make a statement like

her song ‘Oh, Superman’. I was listening to a

that I see happening around me. And that’s

that, because it is supportive. Some people

lot of stuff from the 60s, and I think it’s very

what I meant by ‘disappointing’. So after that

need to hear it. The third kind of response is

interesting that electronic music in the 60s had

interview came out, I thought that what I fight

from the people who react negatively, with

a lot of heart. It was all about making you feel

against all the time, to not reduce sexuality

prejudice and discrimination. On the one hand,

something, it was imperfect. It was quite an

down to a label, I’ve just done it myself. And

I say I don’t give a shit about them, but on the

analog process. When you think of electronic

that’s why I didn’t like it. That’s not the way to

other hand I’m really happy that I’ve provoked

music now, you just think of photocopied

talk about something so important.

that in them, because at least I can react to it.

Eurobeat dance stuff.

Or better still, I can figure out my own way to

And subsequently you’ve come out of the closet…

not just ignore them, but to confront them.

But, we have to stop saying that! What’s ‘the

consistent, and keep performing in places

closet’? I’m just saying, in general, I don’t like

where they think I’m not welcome.

I’m just going to keep going and keep being

13


Interview / Mika peaking of electronic music, can you tell me a little bit more about the song ‘Gang Bang’ you wrote for Madonna?

my nervousness of what people might think.

I wrote a song with a friend of mine, Priscilla

ego that was stopping me from just putting

Renea, who is also featured on the song

myself unreservedly into my music. I got

‘Popular’ on my own album. She and I had

there in the end, it just took ages.

S

a big argument the first time we met. The

I had a breakup, and then my sister had an accident, which I was witness to. All those things were crucial in the dismantling of this

and never talk to each other again. We

Last time we spoke, you mentioned you were really into reality TVshow The Real Housewives of Atlanta. Is there any new trashy reality TV you can recommend?

wrote this song in ten minutes, called ‘Bang

Absolutely! [laughs] There’s always

Bang’, which was actually really beautiful

something! Actually, I think comedy is

and quite heartfelt. Then I got this e-mail

becoming quite fun again. I really like

that Madonna had recorded it, because her

New Girl, I think that’s really sweet. I think

producer William Orbit had sent it to her,

Zooey Deschanel, the girl who plays Jess, is

and she liked it. Then she re-wrote it, and

very funny. I also like 2 Broke Girls, I would

adapted it in order to fit into the sound of

recommend that, but that’s kind of trash.

her MDNA album. And it’s cool! I mean, I’m

And I think I’m probably the only person

honored to be part of a Madonna story.

in the United Kingdom who still watches

As somebody who has grown up with her

episodes of Cougar Town. It’s not very good,

as an icon, it’s nice to know I was involved

but that’s why I think it’s great. You know

in something Madonna did. Admittedly,

what’s really funny? They hide messages in

it sounds quite different to what I had

the opening credits. One of the messages

originally written, but you know, it’s

they had a couple of weeks ago was ‘Are we

Madonna, she can do whatever she wants.

still on?’ and then there was another one

resolution to this argument in the studio was to try and write something together. If it was good, we’d keep working together. If it was bad, then we could both fuck off

that was something like ‘You are the last

In recent interviews you’ve said you suffered writer’s block after you released your second album. However, this was also the case when you had just released your rst album. What do you think caused it?

person watching this’ or some shit like that.

Well, the first time I had writer’s block,

these shows get?’ They’re showing them

when I was working on The Boy Who Knew

having sex and peeing on themselves and

Too Much, it lasted a few months. It was like

vomiting. I wonder how far can these shows

a two- or three-month thing, it was quite

actually go before they run out of crap to

short. This time around it was a year-and-

show you.

a-half. I can’t write when I’m on the road.

I thought it was very funny. I think they’re aware that they’re on the decline. And have you heard of Geordie Shore, which is proper trash? It’s a reality show based in Newcastle and it’s very, very funny. You sit there, and you think to yourself ‘how extreme can

that’s quite destructive to a writer. And

Well, maybe thirty years down the road you’ll nd yourself participating in Celebrity Big Brother or something.

also, as soon as I would sit in front of a

I highly doubt that. It’s never gonna happen

piano, I kept wondering what it was going

in a million years, forget thirty.

I’ve become an interpreter of my own music. When I’m on tour, I don’t even remember the feeling you get when you write. And

to sound like live. What are people going to think about this song? All this shit that something. I started to care too much about what people would say or think. And that always happens when you’re on a promo run and then you switch back to being a writer. The thing about being a performer and being a writer at the same time is that it’s a serious contradiction. So you just have to adapt between the two worlds. Sometimes it takes a while. But with this third album, I think my writer’s block was quite serious. I had this desire in me, to truly make music that made me feel like a superhero, like a million dollars. To make music that felt fresh and naive and sophisticated all at the same time. But I didn’t know how to resolve my complete inability to let go of my ego and 14

Mika’S NEW ALBUM THE ORIGIN OF LOVE IS OUT NOW. TO GET A CHANCE TO WIN ONE OF 5 ALBUMS WE’RE RAFFLING OFF, SEND US AN E-MAIL AT WIN@OUTMEDIA.NL AND PUT ‘MIKA’ IN THE SUBJECT LINE. DON’T FORGET TO INCLUDE YOUR FULL POSTAL ADDRESS (NL AND BE RESIDENTS ONLY).

TEXT: Martijn Tulp

poisons the water when you try to write16


Mister Gay Netherlands 2012

MISTER GAY NETHERLANDS 2012: DE FINALISTEN DEZE NEGEN SPORTIEVE MANNEN STRIJDEN VRIJDAG 26 OKTOBER IN DE AMSTERDAMSE CLUB AIR OM DE TITEL MISTER GAY NETHERLANDS 2012. De finale belooft de meest spectaculaire te worden tot nu toe met diverse live-acts, waaronder Sharon

Doorson (bekend van The Voice) én een jury bestaande uit Carlo Boszhard, Kim Holland, Diva Mayday en Mr Gay Thom! De gemiddelde leeftijd ligt dit jaar dik in de twintig en dat stemt organisator Frederik van de Bosch tot tevredenheid: ‘De finalisten hebben de nodige ervaring en hebben stuk voor stuk een goed verhaal. Ik denk dat je

dat tijdens de finale op het podium gaat terugzien.’ Het thema is dit jaar sport en daarom hebben de heren zich voor de fotoshoot uitgedost in een negental heerlijke sportoutfits. Mister Gay Netherlands wordt georganiseerd door website Gay.nl.

FOTO’S: Stefan Ammerlaan

17


18


Mister Gay Netherlands 2012: de finalisten

19


Baqer: de tIende mIster gay-fInalIst

‘Het is Het risico niet waard’ In 1999 emIgreerde de kleIne Baqer met zIjn ouders, vIer Broers en drIe zussen naar nederland, op de vlucht voor het regIme van saddam hoesseIn. dertIen jaar later meldde hIj zIch aan voor de mr gayverkIezIngen. er werd massaal op hem gestemd en hIj Belandde In no tIme BIj de laatste tIen. net voordat de fInalIsten Bekend werden gemaakt, Besloot Baqer echter uIt de competItIe te stappen voor zIjn eIgen veIlIgheId. ‘de eerste week na mIjn aanmeldIng was Ik verBlInd door mIjn eIgen enthousIasme, maar daarna dacht Ik o jee, wat heB Ik gedaan.’

20


Interview / Baqer: de tiende Mr Gay-finalist

Ik zag de Mr Gay-verkiezingen langskomen op internet en zei voor de grap tegen mijn beste vriend dat ik mee ging doen. Hij zei toen: ‘Ja, dat moet je doen’, terwijl ik slechts een geintje maakte. Hij bleef maar pushen, ik werd enthousiast en uit spontaniteit heb ik me op een gegeven moment ingeschreven. Dat was een grote stap voor mij. Ik durfde heus niet zomaar mijn verhaal op internet te zetten. Die tekst kwam echt van binnen, en dan stonden ook nog eens mijn naam en foto erbij. Ik vond het heel wat.

Hoeveel mensen weten af van je seksuele voorkeur? Ik ben er niet tegen iedereen open over. Een beetje half om half. Een aantal vrienden van me heb ik het verteld, maar mijn collega’s en medestudenten van de universiteit weten van niks. Ik ben niet uit de kast tegenover m’n moeder, vader en broers, maar wel tegenover m’n zussen. Rond mijn twintigste had ik thuis wat problemen en heb ik een tijdje bij pleegouders gewoond, die weten ook dat ik op jongens val. Ik spreek hen nog vaak, ze zijn inmiddels gewoon vrienden van me.

En je broers, ben je bang dat zij het niet zullen accepteren? Dat wordt inderdaad nog heel moeilijk. Dat is ook een van de redenen dat ik ben gestopt met de competitie. Dat zou voor mij te gevaarlijk worden. Ik kom uit een gezin dat qua cultuur heel traditioneel is, qua religie valt het wel mee. Homoseksualiteit past echter nu eenmaal niet in de Arabische cultuur. Nog niet, althans. In sommige gevallen ontaardt een comingout zelfs in eerwraak, waarbij de persoon in kwestie wordt omgebracht. Ik ben vooral bang voor bedreigingen, ik weet niet of het echt tot zo’n extreem zou komen. Die bedreigingen doen echter al een hoop met je.

Denk je dat je een reëel risico had gelopen op fysiek geweld als je mee had gedaan? Ja, en niet alleen vanuit mijn familie. Ik bevind me negentig procent van de tijd in een Arabische omgeving, ook op mijn studie. Mijn familie kan ervoor kiezen me te verstoten, maar het geweld kan ook uit een totaal onverwachtse hoek komen. Moslims die streng in de leer zijn kunnen mijn ‘interpretatie’ zien als een bevlekking van de islam. Ze zullen mij waarschijnlijk zien als een belediging. Dat hoor je genoeg tegenwoordig. Je hebt maar een persoon nodig die jou geweld kan aandoen en ik heb niet constant bodyguards om me heen. Als je veiligheid in het geding komt dan is het het risico niet waard. Het is leuk, en ik was er

super enthousiast over, maar het moet wel leuk blijven. Ik vind het wel heel erg jammer, maar het is momenteel gewoon nog te moeilijk.

Hoe dachten je pleegouders over je deelname? Zij wisten er vanaf het begin van af en waren erg aanmoedigend, maar vonden het uiteindelijk ook een beter idee dat ik niet meedeed. We hebben het er dagenlang samen over gehad, en uiteindelijk besloten het niet te doen. Veiligheid en stabiliteit gaan voor alles. Straks komt er geweld op me af uit een totaal onverwachte hoek. Dat willen zij ook niet op hun geweten hebben.

Waren er daadwerkelijke incidenten die je uit de competitie hebben doen stappen? Er waren niet direct incidenten, maar ik voelde die wel aankomen. Ik heb wel een tijdje online gestaan met naam en foto, maar de mensen die op die website kwamen om te stemmen, zijn zelf toch oké met homoseksualiteit, dus daar schuilde nog niet zo veel gevaar in. Ik was echter door naar de finale, en dan komt er ineens veel meer media bij kijken. Via via gaat de familie er dan toch achter komen en dan zou voor mij letterlijk de hel losbarsten. Tijdens de eerste week na m’n aanmelding was ik verblind door mijn eigen enthousiasme en spontaniteit, het was echt een kick. Maar daarna dacht ik o jee, wat heb ik gedaan. Dit is niet mijn manier om dit te vertellen. Het is in mijn geval toch een soort provocatie en misschien zelfs oorlogsverklaring. Op deze manier had het voor mijn familie geleken alsof ik ze zei: ‘Kijk, dit ben ik, jullie moeten me accepteren en ik geef er niks om wat jullie ervan vinden’.

Toch heb je met je tijdelijke deelname een grote stap gezet. Denk je dat je het nu binnen aanzienlijke termijn aandurft om het aan je ouders en broers te vertellen? Voorlopig houd ik het nog even voor mezelf. Er zijn meerdere wegen naar Rome, en ik denk dat ik een andere weg moet bewandelen, die hopelijk leidt tot acceptatie. Dat is een lange weg, geen impulsieve. Er zijn natuurlijk vaak huwelijksverzoeken, daar vragen m’n ouders genoeg naar. ‘Wanneer ga je nou trouwen, zoon?’, vragen ze dan. Door steeds te weigeren hoop ik dat ze langzamerhand gaan begrijpen dat ik anders in elkaar zit. Ik denk dat ze het wel vermoeden, maar een vermoeden is nog niks.

Is het niet ontzettend zwaar voor je om zo’n dubbelleven te leiden? Ik ben hiermee opgegroeid, dus het is als het ware een onderdeel geworden van mijn leven.

Ik leef, en dit leeft naast mij. Ik kan uitgaan, ik heb vrienden, ik kan gaan en staan waar ik wil.

En ben je tijdens het uitgaan dan niet bang om bekenden tegen te komen? Als ik bekenden tegenkom, weet ik natuurlijk ook genoeg. Ik ga eigenlijk alleen maar naar specifieke homofeesten toe, maar als ik daar bekenden tegenkom, dan weten van elkaar dat we uit hetzelfde hout gesneden zijn.

Heb je weleens een vriendje gehad die je aan je familie hebt voorgesteld? Er zijn wel relaties geweest, maar het is nooit zo ver gekomen dat ik iemand heb voorgesteld aan mijn ouders. Ik heb wel een keer een jongen voor willen stellen aan mijn zussen, maar voor het zover kwam en het echt serieus werd mislukte het alsnog tussen ons.

Vind je het jammer dat je uiteindelijk niet meedoet? Natuurlijk vind ik het jammer, maar achteraf ben ik blij dat ik het niet heb gedaan. Als ik wel had meegedaan had ik vooral op praktische manier willen werken aan het verbeteren van de homo-emancipatie. Ik ken genoeg mensen die op intellectueel niveau het debat willen aangaan met moslimgeleerden, maar ik ben zelf pragmatischer ingesteld. Ik ben nog maar een student en heb niet zo veel macht of autoriteit als zij. Mijn wapen is voornamelijk mijn studie. Kennis is voor mij macht. Als ik straks op een hoge plek terecht kan komen, kan ik hopelijk met die autoriteit daadwerkelijk invloed uitoefenen. In de Arabische cultuur is het zo dat als je respect wilt, je aanzien moet hebben. Die negatieve houding tegenover homoseksualiteit is overgedragen van generatie naar generatie en er wordt zelden bij stilgestaan waarom er eigenlijk zo over gedacht wordt, de traditie heerst zeer sterk.

Onder de nalisten bevindt zich nog een andere islamitische kandidaat, Kevin Abdoelkarim, hij is van Surinaams-Hindoestaanse achtergrond. Zou je nog iets aan hem kwijt willen? Ik wens Kevin ontzettend veel succes. Zijn situatie zal ongetwijfeld anders zijn dan die van mij. Ik hoop echt dat iemand vanuit zijn eigen cultuur de weg meer vrij kan maken of mensen kan aanzetten tot denken over het onderwerp. Momenteel is de houding binnen de islam en de Arabische cultuur nog: homoseksualiteit is onacceptabel. Punt. Mijn hoop is dat die punt langzamerhand gaat veranderen in een vraagteken.

TEKST: Martijn Kamphorst / FOTO: Stefan Ammerlaan

W

aarom besloot je je in eerste instantie in te schrijven voor de competitie?

21HERE IS NO BETTER TIME THAN RIGHT NOW TO BOOK YOUR TRIP TO ICELAND: THE SECOND ANNUAL INTERNATIONAL LGBT FESTIVAL WILL TAKE PLACE FROM 31 JANUARY – 03 FEBRUARY, 2013. INTERNATIONAL GUESTS ARE ANTICIPATED FROM COUNTRIES ALL OVER THE WORLD, INCLUDING THE USA, CANADA, GERMANY, FRANCE, THE NETHERLANDS, DENMARK, SWEDEN, NORWAY AND THE UK.

T

Icelandair and Pink Iceland are offering outstanding and very affordable flights, hotels and event ticket packages for the event!

Iceland has already fully established itself as one of the most LGBT-friendly countries in the world. Pride is indeed in Iceland’s nature, as the LGBT is fully integrated into the very fabric of society, enjoying all the same legal rights and acceptance as mainstream consumers. Reykjavik is also a perfect venue for the event: with its modern wellness hotels, trendy bars, cozy restaurants and cafes and a wide variety of boutiques and stores, it offers an exciting mix of both historical charm and modern comfort for its many international guests. In addition to Iceland’s world famous annual Reykjavik Gay Pride, this second annual international LGBT Rainbow Reykjavik Festival will allow international guests to experience the incredible beauty and LGBT-friendliness of Iceland, and to meet other LGBT people from both Iceland... and all over the world. Thanks to the Gulf Stream, Iceland isn´t at all as cold as the name implies! Temperatures are

moderate year-round. Snow is not the norm

Reykjavik Excursions is the day tours’

and only settles intermittently in Reykjavík.

specialist and will take you to the world famous

Average January temperatures in Reykjavík,

turquoise geothermal springs of the Blue

at around zero Celsius, are actually higher

Lagoon,“Gaysir“, Continental Divide and in

than those in New York. The weather can

search of the Northern Lights.

be extremely changeable. Icelanders often say, “If you don´t like the weather, just wait

Pink Iceland, the first and foremost gay

5 minutes”. And always bring a bathing suit,

owned and operated travel expert in Iceland,

whatever time of the year you visit. A favourite

has put together this fabulous program with

pastime is year-round outdoor swimming

the best Reykjavik and its surroundings have to

in countless geothermally heated pools and

offer. Most of Pink Iceland’s partners are LGBT

lagoons, with a typical temperature of 25-28°C.

owned and/or operated; and all are of course

THE RAINBOW REYKJAVIK LGBT FESTIVAL PROGRAM:

very LGBT-friendly.

The program provides a colourful mixture of

VIDEO AND FURTHER EVENT DETAILS:

various events involving remarkable nature,

You can see further details regarding the

entertainment, partying and relaxation.

event, including a video of last year’s event, the

Daily activities offer non-stop entertainment

2013 event program, and extended program

and will take place during the festival in

and all booking details at:

and around beautiful Reykjavik, including

www.rainbowreykjavik.com

sightseeing, great local cuisine, parties and concerts, as well as simply relaxing in the amazing geothermal spa of the Blue Lagoon.

PHOTO: Eva Maria Thorarinsdottir Lange

THE LOCATION:


Tori Amos ‘IT’S QUITE DANGEROUS TO RECORD LIVE’

Tori’s new album Gold Dust is out now. To get a chance to win one of 5 albums we’re raffling off, send us an e-mail at : win@outmedia.nl and put ‘Tori’ in the subject line. Don’t forget to include your full postal address (NL and BE residents only).

24


Interview / Tori Amos

t’s been 20 years since Tori Amos started her career as a singer and composer, not counting her false start Y Kant Tori Read, a completely overlooked yet underrated pop/rock album released in ‘89. To commemorate this anniversary, Tori has re-recorded several songs from her back catalog with the Dutch Metropole Orchestra. Gold Dust, her second classically influenced album with record label Deutsche Grammophon, was released last month, and we got a chance to ask Tori about this special release and other projects she’s working on. The album was recorded with a Dutch orchestra, and the Dutch tend to get a lot of attention during your concert tours as well. Where does that special bond with Holland come from? I don’t really know what it is! Maybe I was very attached to the country in a past life, or something. And I also work with Dutch designers. There seems to be an understanding, a ‘brothers in arms’ kind of thing.

Gold Dust is a retrospective album. Which song on the album would you say has evolved the most? I think ‘Precious Things’ was most radically rearranged. It felt as if she knows herself well

enough to have an orchestra on her, and still be able to retain who she is as an essence and a being.

What was it like to record with an orchestra? I’ve never played live with an orchestra for a recording before – ever. I always record my performance separately, it gets fixed, edited, whatever you want to call it, so that when you have a date with an orchestra, you know that they’re playing to the performance that works. It’s quite dangerous to record ‘live’ with an orchestra. Because if you don’t get it right, you might not be able to afford to do it again, and then you have to resort to synthesizers. That’s why most pop musicians don’t take that risk. But after playing live with them at a show in 2010, I felt that there was a conversation happening in rehearsals. I started to see different pictures. I usually saw pictures in my mind of what the songs had been written about. But now the pictures started changing, and I think that was because I was responding to how the orchestra was interpreting the songs. They were seeing their pictures in their mind – not that I know what those were – but as I got to hear them play, it was a very active conversation that I was having with them. I haven’t been able to have that during the recording process before.

Were there any songs that you would have liked to include on Gold Dust, or attempted to include, but didn’t get a chance to? There’s this version of ‘Cruel’ that John Phillip Shenale arranged, that we played on tour last year with a string quartet. This new version was very percussive, and played in a different way. I wanted to explore it, but it’s such a different kind of arrangement, a different approach to how you play instruments. They’re hitting their instruments, hitting the strings. I thought it would just really only work for the string section, and possibly not for the other players in the orchestra. So they’d just be sitting there, do you see what I mean? Like a little coffee break.

When you look back on your entire catalog, if you had to choose one album that you would be

remembered by, which would it be? Scarlet’s Walk. It came at a time in American history, soon after 9/11, and the majority of the album was written on the road, in the horror of what was going on in the country. Censorship was happening in the United States, it really felt like a police state there for a while, under George W. Bush. We decided to tour, and we had a year old baby with us. A Native American woman came up to me at the stage doors, saying she had to talk to me. She gave me this message, and I never saw her again. But in her message she made it very clear that the ancestors felt that a different story needed to be told, for Americans to remember their true soul and some of their sacred places and deep beliefs that the Native Americans had carried. That album really represents me acknowledging my ancestors as well, because my mother is from the Eastern Cherokee nation.

The album photography is very much centered in New York, but you’ve never really recorded an album there. What do you feel is the connection between New York and Gold Dust? A lot of stories have come from there. Ever since I was a little kid I’ve been going up to New York City, because my dad was a preacher in the Washington area, so it’s not that far. I think a lot of kids in the 60s, living on the east coast, had an experience of going into New York. Over the years so many memories and conversations have happened with people that have been there, have lived there. I felt that it really represents America, in a way, to the rest of the world.

There have been rumors that you’re already working on your next album. Will it be classically inuenced as well? I don’t know. I think I need to really keep an open mind. My life has changed hugely in the last two years since I began on this path with Deutsche Grammophon. It’s changed me forever. But that doesn’t mean that stylistically it will be repetitive. There won’t be a variations on classical themes album coming next - I’ve done that.

TEXT: Martijn Tulp / PHOTOS: Danielle Levitt

I

25


26


Foto’s: Jan-Willem van der Wal, Robert Kalff

Voetbalschoenen uit de kast

27


LANG LEVE HET LEER! HET EERSTE WEEKEND VAN NOVEMBER HULT AMSTERDAM, DE THUISBASIS VAN EEN VAN DE STERKSTE FETISJGEMEENSCHAPPEN, ZICH IN HET GELOOIDE NATUURPRODUCT. ALLE LEER EN SM-ORGANISATIES, -BARS EN -CLUBS VERENIGEN HUN KRACHTEN OM LEERLIEFHEBBERS HET WEEKEND VAN HUN LEVEN TE BIEDEN. 28

Hoogtepunt van het weekend is het feest RUFF! The Party, dat 3 november zal worden gehouden in het COC-gebouw in de Rozenstraat. Op steenworp afstand vind je de Warmoesstraat, het kloppende hart van de Amsterdamse fetisj scene. De Argos, Dirty Dicks, de Eagle en Club Fuxxx vullen het weekend met een reeks extravagante feesten, waaronder het Londense Hard On en S.U.C.K. in de Cuckoo’s Nest. Leatherpride is er zowel voor de ervaren leerlovers als de groentjes. Daarom worden er naast feesten ook workshops gegeven in onder andere de kunst van

de het zwepen en het uitbreiden van je bondage skills. Leerwinkels RoB , Mister B, Blackbody en Underground Fetish voorzien je van een gepaste outfit. Geïnteresseerd? Hijs je dan snel in een lederen tenue en kom van 2-4 november naar Amsterdam.


Leatherpride 2012

Highlight of the weekend will be RUFF! The Party, which will take place on Saturday the 3d of November in the COC-building in the Rozenstraat. A stone’s throw away you’ll find the Warmoesstraat, the beating heart of the Amsterdam fetish scene. The Argos, Dirty Dicks, the Eagle and Club Fuxxx will fill your weekend with a range of extravagant parties, amongst which an edition of London based Hard On and S.U.C.K. in the Cuckoo’s Nest. Leatherpride is there for the leather experts and novices. Therefore, next to all the partying, several workshops will

be organized, amongst which one in the art of whipping and one to expand your bondage skills. Leather stores RoB, Mister B, Blackbody and Underground Fetish will help you find a suitable outfit for the weekend. Interested? Put on a strapping leather outfit and come to Amsterdam from the 2nd to the 4th of November.

VOOR MEER INFORMATIE EN TICKETS FOR MORE INFO AND TICKETS: WWW.GET-RUFF.COM.

TEXT: MartijnTulp

LONG LIVE LEATHER! DURING THE FIRST WEEKEND OF NOVEMBER AMSTERDAM, HOME TO ONE OF THE STRONGEST FETISH COMMUNITIES, WILL DRESS ITSELF IN THE TANNED NATURAL PRODUCT. ALL LEATHER AND SM ORGANIZATIONS, -BARS AND -CLUBS JOIN FORCES TO GIVE LEATHER ENTHUSIASTS THE WEEKEND OF A LIFETIME.

29


26


PinkClinic

P ink Clinic THEY TRIED TO MAKE ME GO TO REHAB, I SAID YES, YES, YES!

E

R ZIJN MENSEN DIE REALISTISCHE DROMEN NAJAGEN EN MENSEN DIE MINDER REALISTISCHE DROMEN NAJAGEN’, ALDUS MICHEL VOITURON, GEBOREN SURREALIST. HIJ HEEFT MET PINKCLINIC EEN EXCENTRIEK, ONGEËVENAARD FEEST OPGEZET, WAAR DE PSYCHOTISCHE ZUSTERS, VERDWAALDE KAMELEN EN BLITSE RACEAUTO’S JE OM DE OREN VLIEGEN. ‘JE GAAT NAAR EEN GOLFCLINIC OM TE LEREN GOLFEN EN JE KOMT NAAR PINKCLINIC OM TE LEREN FEESTEN.’

HOGE DOSIS HYSTERIE

PINKCLINIC GOES VIRAL

Vele thema’s passeerden de afgelopen maan-

Binnenkort gaat PinkClinic de grens over.

den de revue. Onder andere Halloween,

‘Ik kan nog geen namen noemen, maar we

Eurogames, Birth, Cadeau, Freaky Valentine,

gaan in een heel grote club op een A-locatie

Punk en Ik Hou Van Holland. ‘Ik denk heel

op Ibiza een wekelijks concept wegzetten.

vrij, soms zelfs te vrij. Voor de Birth-editie

Dat wordt een grote zus van PinkClinic in

wilde ik bijvoorbeeld met dode baby’s het

Nederland. In Antwerpen gaan we vanaf

podium op. Medeorganisator en partner in

eind oktober het maandelijkse Betty Ford

crime Linda reduceert het dan allemaal een

Antwerpen concept en elke zaterdag D-Club

beetje, zodat we niemand op een onaange-

night neerzetten in de D-Club die momen-

name manier choqueren. Vervolgens creëert

teel wordt verbouwd. Daar gaan we met

Damien Genefaas de perfecte choreografie

Patrick Aertsen werken, de organisator van

voor de producties en besteden we de

Studio 54.

PR van PinkClinic uit aan Luxury4life, het boutique PR bureau van Amsterdam, geleid

PinkClinic vindt momenteel maandelijks

door Graziella Ferraro. Mijn voorbeeld ligt

plaats in Rotterdam. ‘PinkClinic is eigenlijk

bij hoe Madonna shows neerzet, alles tot in

een theatershow waar je gewoon instapt en

de puntjes verzorgd. Daarbij probeer ik altijd

aan meedoet. Het publiek maakt het feest

goed in te spelen op de actualiteit. Ik heb op

en is hét belangrijkst bij PinkClinic. Het feest

Ibiza ook met Kylie gewerkt, ervaring die ik

verhuist ook eens per twee maanden naar

hier in mijn shows goed kan inzetten.’

de Amsterdamse Soho en zal vanaf februari 2013 een grote Amsterdamse kick-off doen en dan maandelijks plaatsvinden op een nog

TAKE-IN GESPREK

geheime locatie. In de Soho is het een en

Twee jaar geleden trapte PinkClinic af met

Parade, lekker gek. Pleister op je hoofd,

een kick-off en in juni 2011 vond de eerste officiële editie plaats. Sindsdien is het feest rap uitgegroeid tot een van Nederlands populairste feesten, dat bekend staat om zijn tot in de puntjes uitgedachte concepten. Kamelen, BMW’s, je kunt het zo gek niet verzinnen of het stormt halverwege de avond binnen. ‘Je kunt niet gewoon een paar veren in je hol flikkeren, wat dansertjes ernaast

al hospital hysterical, Walt Disney Electrical verbandje om je nek en met iedereen op de foto. Ook daar is een openingsmoment, maar daar vindt de show zowel binnen als buiten op straat plaats.’ PinkClinic verspreid zich als een aangenaam virus over de globe. ‘De sky is only the beginning’, aldus Voituron. Meer informatie: www.pinkclinic.nl

zetten en het podium opgaan, je moet het publiek een echte show geven. Ik denk dat wij op dit moment de enige zijn die zulke grote concepten brengen.’

was creative director van Betty Ford Clinic, een van Nederlands meest gerenommeerde feesten, en vanuit daar kwam hij op het idee voor PinkClinic. ‘Ik ben nog nooit een leuke dokter tegengekomen, maar met PinkClinic heb ik eigenlijk een vervolg geschreven op mijn concept bij Betty Ford. Betty Ford was geïnspireerd op de Amerikaanse Betty Ford Rehab Clinic. PinkClinic is een roze ziekenhuis dat je het leven door een roze bril leert zien.

TEKST: Martijn Kamphorst / FOTO: Amber Bijster

Michel is geen leek in de feestwereld. Hij

31


32


FOTO’S: Alex van Hulst

Party Report / KeerWeer Parade Rotterdam

33


34


PHOTOS: Julian Zidan

Atlantis Sailors @ WesterUnie

35Underground / Nieuwe fetishwinkel

UNDERGROUND: DE NIEUWE FETISHWINKEL VAN AMSTERDAM ‘DE FETISH SCENE IS ENORM IN BEWEGING’

‘De fetish scene is enorm in beweging. Nieuwe materialen doen hun intrede, zoals neopreen en vinyl. De bestaande fetishondernemers lijken behoudend en blijven bij het vertrouwde leer en rubber. Underground gaat verder’, aldus Hans Verhoeven, eigenaar van Gays&Gadgets en nu ook van Underground. ‘Naast de nieuwe collectie hoogwaardig en bijzonder ontworpen rubber van Blackstyle voeren we een fantastische collectie neopreen van het merk Rough Trade. De samen met Tykaboom ontworpen collectie vinyl party gear is een groot succes, klanten reageren er enthousiast op. Voor de liefhebbers van uniformkleding hebben we Inseam Men, hoogwaardig katoen en zoals veel van onze kleding handgemaakt. Maar ook voor

sportkleding, toys en andere fetishes ben je bij Underground aan het goede adres. We volgen de ontwikkelingen op de voet en zorgen dat we daar servicegericht op inspelen.

en slechts mondjesmaat weer open. Het is een behoorlijk risico om in het huidig economisch klimaat een nieuwe zaak te beginnen!

Onze klanten ontvangen we in een stijlvolle ambiance en een ontspannen sfeer, en we

‘Dat klopt, maar stilstaan is achteruitgang.

nemen de tijd om ze goed te adviseren en

Met Gays&Gadgets zien we sinds 2011 een

assisteren bij hun keuze.’

duidelijk herstel optreden nadat ook wij de

In Amsterdam zijn meerdere fetish winkels gevestigd, het aanbod is niet echt schraal te noemen. Is er ruimte voor nog een fetishzaak?

economische recessie hebben gevoeld. We geloven erin dat met Underground dat herstel een verdere boost krijgt, terwijl Underground weer profiteert van de bestaande aanloop in Gays&Gadgets. En het is goed voor de stad, zou het niet geweldig zijn als Amsterdam bekend

Verhoeven: ‘Amsterdam heeft absoluut

gaat staan als het gay shopping walhalla van

behoefte aan Underground. Naast een

Europa!’

volledig aanbod in leer en rubber, bedienen wij de niches die anderen links laten liggen. Een goede fetisjwinkel bouw je niet vanuit het niets in een nachtje op. Dat vergt veel tijd, geduld en luisteren naar waar ‘de markt’ behoefte aan heeft. Underground onderscheidt zich ook hierin door op ontwikkelingen in te spelen. Daarom is het bij Underground elke zondagmiddag Fetish Coffee Corner, waar we met een hapje en een drankje met onze klanten van gedachten wisselen over hoe we de fetish community nog beter van dienst kunnen zijn.’

De Amsterdamse gay community heeft de afgelopen jaren nogal wat klappen gehad. Zaken gingen dicht

UNDERGROUND FETISH, SPUISTRAAT 44, 1012 TV AMSTERDAM, 020 – 330 33 37, WWW.UNDERGROUND-FETISH.COM DE OFFICIËLE OPENING VINDT PLAATS OP WOENSDAG 31 OKTOBER VAN 19 - 21 UUR. KIJK VOOR HET VOLLEDIGE PROGRAMMA TIJDENS LEATHERPRIDE OP: WWW.UNDERGROUND-FETISH. COM/LEATHERPRIDE

FOTO: René Zuiderveld

l

EATHERPRIDE AMSTERDAM OPENT MET EEN OPENING: DE OPENING VAN UNDERGROUND FETISH, ONDERGRONDS AAN DE SPUISTRAAT 44. DIT ADRES STAAT SINDS JAAR EN DAG BEKEND ALS HET VESTIGINGSADRES VAN GAYS&GADGETS EN HET GAY TOURIST INFORMATION CENTRE. DAAR KOMT NU EEN FETISHWINKEL BIJ!

37Out & About

STOP AIDS NOW! LANCEERT CROWDBAG Op 24 november start STOP AIDS NOW! met de landelijke verkoop van de nieuwe ArtBag. Extra bijzonder dit jaar is dat het ontwerp tot stand is gekomen door de meer dan 50.000 fans van STOP AIDS NOW! De ArtBag is een CrowdBag. Geen bekende ontwerper, maar het publiek mocht dit jaar de nieuwste ArtBag ontwerpen en kiezen. De winnaar is kunstenares Marina Kulik met haar prachtige ontwerp ‘Big Rose’. De handige en stevige shopperbag kost vijf euro. Met deze vijf euro kan STOP AIDS NOW!: - zorgen dat een kind zonder hiv wordt geboren; - aidswezen helpen met medicijnen, voedsel en onderdak; - een aidswees 1 maand naar school laten gaan; - of een schoolklas voorlichten over hiv en aids.

CrowdBag winnares en kunstenares Marina Kulik: ‘Aids is een verschrikkelijke, slopende ziekte waaraan prachtige mensen zijn overleden. Nog altijd gaan er mensen dood aan de gevolgen van hiv. Ik zou willen dat de ziekte niet bestond en daarom heb ik de aidsbestrijding altijd een warm hart toegedragen en gesteund. Ik koop elk jaar de ArtBag en heb dan ook geen moment geaarzeld om er zelf een te ontwerpen! Een hiv-infectie kan worden voorkomen, daarvoor is voorlichting geven heel belangrijk. Ik vind het dan ook heel gaaf om aan iets mee te mogen werken dat zoveel mensen bereikt. Mijn ontwerp ‘Big Rose’ met de diversiteit aan kleuren staat voor liefde, leven en mensen – dat vind ik in alle opzichten gerelateerd aan de aidsproblematiek. De grote roos met zijn ontelbare vormen en kleuren: van mensen en hun relaties en liefdes’.

verkrijgbaar bij alle vestigingen van V&D, La Place, Bruna, Wereldwinkels en op www.stopaidsnow.nl. De productie van de tassen wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

De ArtBag is vanaf 24 november – zolang de voorraad strekt – voor 5 euro in het hele land

ENTER CLUB ENTRANCE Sinds ondernemer Jeroen Fremouw en fotograaf Maarten Sprangh in december 2006 elkaar het jawoord gaven ten aanzien van het openen van een nieuwe club, hebben ze al 6 jaar lang Apeldoorn als gay-minded stad groots op de kaart gezet. Voorheenhad Apeldoorn weinig te bieden op dit gebied. In een stad met 160.000 inwoners werd het hoog tijd dat er iets voor het gay-minded publiek kwam. ‘Club Entrance is een van de weinige gay gelegenheden in de wijde omgeving van Apeldoorn waar een heel divers publiek altijd een leuke avond heeft’, aldus Maarten. ‘Een wet in Club Entrance is dat de mensen respect voor elkaar hebben, ongeacht seksuele voorkeur, geslacht of afkomst. “Open minded” is hier dan ook het toverwoord!

‘Ook lesbiennes zijn altijd in groten getale aanwezig. Eigenlijk is iedereen met een open mind hier altijd welkom. Club Entrance is een van de weinige gelegenheden waar je de juiste mix van bezoekers vindt. Je kunt er een lokale wethouder of bijvoorbeeld Ronnie Tober tegenkomen, maar ook hetero’s zijn van harte welkom.’ Club Entrance is al vier jaar op een rij verkozen tot leukste Gay Discotheek van Nederland door de bezoekers van website Gaysite.nl. ‘In Club Entrance is het altijd gezellig. De grote kracht is de diversiteit van het publiek en dat er om de week weer een leuk themafeest plaatsvindt. De donderdag heerst er altijd een gezellige huiskamersfeer, vrijdagavonden zijn gericht op het wat oudere publiek met de lekkerste soul- en discoclassics, terwijl op de zaterdagen het vaak vol zit met een mix van jong tot oud waarbij dj’s je richting de dansvloer dwingen.

Op zondagavond is er altijd een supergezellige karaokeavond waar o.a. de lokale uitbaters elkaar ontmoeten.’

Voor meer informatie en de volledige agenda: www.clubentrance.nl www.facebook.com/clubentrance.

39


TUNNEL OF LOVE: OMDAT JE KONT HET WAARD IS! Poz&Proud presenteert op 24 november de Tunnel of Love, een serieus-vrolijke avond voor homomannen over de lusten (en lasten) van de kont.

(AIN). AIN en anuskanker worden veroorzaakt door het HPV virus, dat ook wratjes aan de penis of anus kan veroorzaken. Het virus wordt seksueel overgedragen. Condooms beschermen, maar niet volledig.

Voor veel homomannen is de kont een bron van veel seksueel plezier. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer twee derde plezier beleeft aan anale seks. Variërend van vingeren, neuken, fisten tot het spelen met dildo’s.

Homomannen met hiv hebben een verhoogde kans op AIN en anuskanker, maar ook hivnegatieve homomannen kunnen hier mee te maken krijgen. Binnenkort start daarom het screenen van homomannen met hiv op AIN. Tijdens de avond geeft Henri de Vries van het Academisch Medisch Centrum (AMC) meer uitleg over wat homomannen met hiv kunnen verwachten van deze screening. Ook komen mannen (met en zonder hiv) aan het woord, die AIN hebben.

Poz&Proud, de sectie homomannen met hiv van de Hiv Vereniging Nederland zet met de avond in het Betty Asfalt Complex de kont weer eens in het zonnetje. Tijdens de avond leren homomannen meer over de anatomie van de anus en delen homomannen tips en tricks over kontspoelen. Ook staan we stil bij de vraag hoe je je kont zo goed mogelijk in conditie kunt brengen en vooral houden.

Anale screening Een stijgende groep homomannen beleeft echter niet alleen maar plezier van hun kont. Zo heeft bijna zestig procent van de homomannen met hiv een of meerdere voorstadia van anale kanker

Tunnel of Love, over de lusten (en lasten) van de kont: 24 november 2012 20-22 uur Betty Asfalt Complex Nieuwezijds Voorburgwal 282 Amsterdam Toegang is gratis voor iedere homoman die zijn kont waardeert.

Dolly Bellefleur brengt een ode aan de kont en schrijver Eric Kollen, wiens boek Jongenssprookjes binnenkort uitkomt, vertelt over zijn fascinatie met kontneuken. Aanmelden voor de avond is niet noodzakelijk, maar wel wenselijk. We weten dan ongeveer hoeveel mannen er komen. Opgeven voor de Tunnel of Love kan door een mailtje te sturen naar servicepunt@hivnet.org onder vermelding van TOL.

24 NOVEMBER: MOTEL FETISH OP WASTELAND In 1994 vond de eerste editie van ‘The Wildest Party on Earth’ plaats. Wasteland is inmiddels uitgegroeid tot een begrip in de Europese fetisj scene met feesten in Amsterdam en Berlijn. Met de komst van Wasteland ontstond er een nieuw genre binnen de dance scene, het fetishdance evenement. Wasteland is een plek waar mensen hun seksualiteit kunnen ontdekken en uiten. Op 24 november maakt het grootste fetisjfeest van Europa wederom haar opwachting in de North Sea Venue. Bezoekers kunnen rekenen op het extravaganza waar Wasteland om bekend staat; spectaculaire fetisjshows, theater en geweldige muziek. De strenge dresscode vormt vanaf de begindagen een belangrijke basis voor de unieke sfeer op Wasteland. Wastelands meedogenloze doorbitches, de bewakers van de dresscode zullen wederom present zijn voordat bezoekers het extravaganza kunnen betreden. Creativiteit en ‘een beetje extra’ worden zéér gewaardeerd. Jeroen van der Klis (Bizarre Design) viert tijdens Wasteland zijn 25-jarig bestaan als korsetdesigner met een mainstage fashionshow. Jeroen is internationaal bekend 40

om zijn vakkundig vervaardigde en bijzondere korsetten die gedragen worden door o.a. Dita von Teese en de clientèle van Mart Visser. Tijdens de fashionshows zullen zijn meest bekende stukken door de crème de la crème van de fetisj scene worden geshowd. Hiernaast zijn er fetisj optredens die het thema Motel Fetish vorm zullen geven. De Hemkade wordt getransformeerd tot de ultieme speeltuin voor volwassenen, met een heleboel kleine ruimtes waar fantasieën tot leven zullen komen. Kaarten voor 24 november zijn verkrijgbaar via Paylogic en in de bekende fetisjshops. Vault Productions zet op 24 november opnieuw pendelbussen in, deze zullen rijden tussen Amsterdam centraal en de North Sea Venue. Informatie over de pendelbussen en de kaartverkoop is te vinden op: www.wasteland.nl.END OF WATCH REGISSEUR: DAVID AYER CAST: JAKE GYLLENHAAL, MICHAEL PENA, ANNA KENDRICK VERWACHT: NU TE ZIEN IN DE BIOSCOPEN Op het eerste gezicht kon End of Watch nauwelijks goed uitpakken. De actiefilm combineert namelijk twee genres die hun beste tijd hebben gehad: de videofootagefilm, die grotendeels bestaat uit ‘echte’ opnames die zijn gemaakt met een handycam, en de ‘cop buddy movie’, een subgenre dat dankzij hits als Lethal Weapon zijn hoogtijdagen eind jaren tachtig kende.

De helden van End of Watch zijn de twee agenten Taylor (Jake Gyllenhaal) en Zavala (Michael Pena) die besluiten hun patrouilles op straat vast te leggen met een videocamera. Het grootste deel van de film bestaat uit het materiaal dat het tweetal heeft geschoten (wat zeker in de tweede helft een paar keer de vraag doet rijzen wie dan bepaalde scènes van andere personages heeft gedraaid, maar soit). De jonge honden – ook al jarenlang beste vrienden – zijn enthousiast over hun vak en bij vlagen wat roekeloos, al staan al hun acties wel in dienst van het handhaven van de rechtsorde in de achterbuurt van Los Angeles.

Aan de ene kant respecteert regisseur David Ayer de regels van het cop buddygenre: het tweetal is aan het einde van het verhaal ervaring rijker en illusies armer. Maar tegelijkertijd weet hij toch de grootste clichévalkuilen te vermijden. De regisseur heeft een perfecte balans gevonden tussen de rauwe, spectaculaire en soms ronduit gruwelijke fragmenten van hun politiewerk en de rustige, vaak hilarische momenten waarop de twee twintigers slap ouwehoeren over hun sekservaringen en andere huiselijke besognes alsof End of Watch niet meer is dan de zoveelste ‘bromance’-film.

grimmige psychologische drama Jagten zijn klassieker eindelijk te hebben geëvenaard. Weer is pedofilie (of de angst daarvoor) de motor die het verhaal in gang zet. De film introduceert de sympathieke veertiger Lucas (Mads Mikkelsen), die na zijn scheiding een baantje heeft gevonden op een lokaal kleuterschooltje. Maar wanneer een van zijn pupillen hem onterecht beticht van seksueel misbruik, valt de bodem onder zijn bestaan weg. Het hele dorp keert zich tegen hem en er is eigenlijk niets wat Lucas kan doen om zijn onschuld te bewijzen.

voelen als van Festen. Met lede ogen moet de kijker toezien hoe Lucas binnen zeer korte tijd verandert in de dorpsparia. Zijn woede en frustratie die vechten om voorrang zijn volstrekt invoelbaar terwijl hij wegzakt in een neerwaartse spiraal. De manier waarop het knap opgebouwde verhaal ontspoort, raakt de kijker als een mokerslag. Een groot deel van de kracht van de film schuilt in het feit dat de daden van alle andere personages volstrekt begrijpelijk zijn. Wie zou er niet op zijn minst aan zijn beste vriend gaan twijfelen als je kind hem beticht van onbetamelijke spelletjes? gekibbel tussen het tweetal.

JAGTEN REGISSEUR: TOMAS VINTERBERG CAST: MADS MIKKELSEN, THOMAS BO LARSON, ANNIKA WEDDERKOPP VERWACHT: VANAF EIND OKTOBER IN DE BIOSCOPEN Het blijft lastig voor regisseurs die debuteerden met een wereldhit om over hun eerste succes heen te komen. De Deense filmmaker Thomas Vinterberg kan erover meepraten: zijn doodgeknuffelde Festen staat nog steeds te boek als een van de beste films van de jaren negentig. En al het werk dat hij sindsdien maakte, stond in de schaduw van dat enorme eerste succes. Toch lijkt de nu 43-jarige Vinterberg met het 42

Jagten is een scherp drama waarvan het publiek zich net zo ongemakkelijk gaat

TEKST: Robbert Blokland


Muziek

KYLIE MINOGUE /

BAT FOR LASHES / THE HAUNTED MAN

Kylie zit in 2012 25 jaar in het vak, en dat wordt iedere maand uitgebreid gevierd! Deze maand wordt het album uitgebracht dat Kylie eerder dit jaar met een orkest opnam in die beroemde studio’s waar de Beatles in de jaren 60 veel hebben opgenomen. Op het album worden nummers uit Kylies hele carrière in een nieuwe vorm gegoten. De normaal gesproken elektronisch klinkende nummers ‘All The Lovers’ en ‘Love At First Sight’ hebben een meer akoestische make-over gekregen en 80s hits ‘Better The Devil You Know’ en ‘Never Too Late’ zijn in een nieuw minimalistisch jasje gestoken. De bijna vergeten single ‘Finer Feelings’ krijgt de kans om opnieuw te stralen en het dramatische ‘Confide In Me’ heeft in tijden niet zo goed geklonken. Op de nieuwe versie van ‘Where The Wild Roses Grow’ zijn de zombie-achtige vocalen van zangpartner Nick Cave een stuk beter te behappen. Kylies vocalen klinkt beter dan ooit. Helaas schittert werk van Kylies meest persoonlijke album Impossible Princess door afwezigheid, maar dat mag de pret niet drukken.

De hoes van het derde album van Natasha Khan, beter bekend als Bat For Lashes, verraadt een boel. Een zwart-witfoto waarop ze naakt is afgebeeld met een eveneens naakte, onherkenbare man om haar nek. Een eenvoudige maar krachtige afbeelding, die sterk in contrast staat met de hoes van haar vorige album, waarop Khan gebodypaint en met glittertranen op haar gezicht als een soort weegschaal twee bollen in haar handen houdt, omringd door tientallen kaarsen terwijl op de achtergrond nog een vergeten asbestplaat lonkt. De hoezen maken meteen visueel inzichtelijk wat de muzikale verschillen tussen de twee albums zijn. Op Two Suns staan bombastische, rijk gelaagde nummers met hoge pieken en diepe dalen. Op The Haunted Man is de muziek, net als Khan zelf, wat meer uitgekleed en recht voor z’n raap. De nummers op The Haunted Man vormen daarmee een meer samenhangend geheel, maar gaan hier en daar ook wat op elkaar lijken. Echte grote verrassingen en uitbarstingen laat Khan dit keer achterwege, maar nummers als ‘All Your Gold’, ‘Horses Of The Sun’ en het prachtige ‘Laura’ zijn desondanks de moeite van het beluisteren waard.

THE ABBEY ROAD SESSIONS

Gay&Night mag 5 Kylie albums verloten. Wil je kans maken? Mail dan naar win@outmedia.nl ovv ‘Kylie’ en vergeet niet je postadres mee te sturen.

LOREEN / HEAL Ze was vanaf het begin al de gedoodverfde winnares van het Eurovisie Songfestival, waar ze Zweden vertegenwoordigde met het nummer ‘Euphoria’. In het coverinterview dat we onlangs publiceerden zei Loreen al dat haar album erg dramatisch zou zijn, en dat is gelukt. Veel uithalen en grootse refreinen, die Loreen zonder moeite wegzingt. Het album begint goed, met ‘In My Head’, een nummer over liefde die bijna verandert in een obsessie. Loreens andere songfestivalnummer, ‘My Heart Is Refusing Me’, waarmee ze vorig jaar net niet door de nationale voorrondes heen kwam, is vernieuwd en doet je eigenlijk afvragen waarom ze vorig jaar niet al gewonnen heeft. ‘Euphoria’ mag op dit album natuurlijk niet ontbreken, en is dankzij het prachtige intro en de toegevoegde strijkers nóg krachtiger geworden. De afsluiter, het titelnummer ‘Heal’, laat zien dat Loreen ook een prachtige, ingetogen ballad kan zingen. Met dit debuutalbum bewijst Loreen anders te zijn dan de gemiddelde Songfestivalwinnaar; waar veel andere winnaars een tijdje bekend blijven vanwege hun overwinning en we daarna niets noemenswaardigs meer van ze horen, zou Loreen dankzij de immense populariteit van ‘Euphoria’ en de kwaliteit van Heal weleens een blijvertje kunnen zijn.

VINNIE WHO / HOW CAN I BE SURE Deze Deense falsettozingende meneer bracht twee jaar geleden een alleraardigst debuutalbum uit. ‘How Can I Be Sure’ is weer een lekkere dansplaat.

SOLANGE / LOSING YOU Na een plezierig uitstapje met Chromeo heeft het Afro-Amerikaanse equivalent van Jelka van Houten een nieuwe single, en die is heul gezellig! Kom maar op met dat album!

KE$HA / DIE YOUNG Deze niet altijd helemaal fris ogende meid komt binnenkort met een nieuw album, met meer rock en minder auto-tune. Maar wat was er mis met auto-tune, Ke-dollar sign-ha?

TEKST: Martijn Tulp

43

GOING AMSTERDAM

17 19 20

10

06 12

13

17 01

22 03

26

27 15 08

16 18 11

24

04

18 14

08 01 09 07

29 02

25

02

22

05

28 27 25

19 11

04 10 23

13

12 16 20

06 03

23

21

BARS 01 Café De Barderij Zeedijk 14, tel.: 020 420 51 32 www.barderij.com 02 The Queen’s Head Zeedijk 20, tel.: 020 420 24 75 www.queenhead.com 03 Prik Spuistraat 109, tel.: 020 320 00 02 www.prikamsterdam.nl 04 De Engel Van Amsterdam Zeedijk 21, tel.: 020 427 63 81 www.engelvanamsterdam.nl 05 Café ‘t Mandje Zeedijk 63, tel.: 020 622 53 75 www.cafetmandje.nl 06 Cozy Bar St. Jacobsstraat 8 tel.: 020 420 83 21 www.cozybar.nl 25 De Engel Next Door Zeedijk 23 / 25 www.deengelnextdoor.nl 27 Dirty Dicks Warmoesstraat 86 www.dirtydicksamsterdam.com

RESTAURANT 08 Getto Warmoesstraat 51 tel.: 020 42 15 151 www.getto.nl

BOYSCLUB 10 Boysclub 21 Spuistraat 21, tel.: 020 622 88 28

LEATHER 11 Argos Warmoesstraat 95, tel.: 020 622 65 95 12 Cuckoo’s Nest Nieuwezijds Kolk 6, tel.: 020 627 17 52 www.cuckoosnest.nl 13 The Web St. Jacobsstraat 6, tel.: 020 623 67 58 www.thewebamsterdam.com 15 Eagle Amsterdam Warmoesstraat 90, www.theeagleamsterdam.com

CLUBS 26 Club Fuxxx Warmoesstraat 96 www.clubfuxxx.com

SEX CINEMA’S/ SHOPS 16 Adonis Warmoesstraat 92, tel.: 020 627 29 59

SHOPS 20 Gays&Gadgets Spuistraat 44, tel.: 020 330 14 61 www.gaysandgadgets.com 21 Boekhandel Vrolijk Paleisstraat 135, tel.: 020 623 51 42 www.vrolijk.nu

SAUNA 22 Sauna Damrak Damrak 54 tel.: 020 622 60 12 www.saunadamrak.com

LEATHER & RUBBER SHOPS 23 Mister B Leather & Rubber bv Warmoesstraat 89, tel.: 020 788 30 60 www.mrb.nl 24 RoB Amsterdam b.v. Warmoesstraat 71, tel.: 020 625 46 86 www.rob.eu (daily 11am - 7pm)

17 Alfa Blue Nieuwendijk 26, tel.: 020 627 16 64 www.alfablue.com 18 Drake’s of L.A. Damrak 61, tel.: 020 627 95 44 www.drakes.nl 19 Amsterdam Gay Zone Spuistraat 21, tel.: 020 625 87 97

20 Underground Spuistraat 44 tel.: 020 330 3337 www.underground-fetish.nl

TOURIST SERVICE 20 GayTIC Spuistraat 44 tel.: 020 330 14 61 www.gaytic.nl

BARS 01 Amstel Fifty Four Amstel 54, tel.: 020 623 42 54 02 Taboo Reguliersdwarsstaat 45, www.taboobar.nl 03 Lellebel Utrechtsestraat 4, tel.: 020 427 51 39 www.lellebel.nl 04 Entre Nous Halvemaansteeg 14, tel.: 020 623 17 00 06 Café Reality Reguliersdwarstraat 129, tel./fax: 020 639 30 12 07 Hot Spot Amstel 102, tel.: 06 51 98 91 96 www.hotspot-cafe.nl 08 Chez René Amstel 50, tel./fax: 020 420 33 88 www.chez-rene.nl 09 Café Rouge Amstel 60, tel.: 020 420 98 81 10 Montmartre Halvemaansteeg 17, tel.: 020 620 76 22 11 Music Box Paardenstraat 9, tel./fax: 020 620 41 10 12 Cafe Mon Ami Amstelstraat 34 www.cafemonami.nl cafemonami@live.nl

13 Café het Dwarsliggertje Reguliersdwarsstraat 105 www.hetdwarsliggertje.nl 14 Café Soho Reguliersdwarsstraat 36, 084 - 83 94 883 www.cafe-soho.nl 28 Sultana Bar Reguliersdwarsstraat 21 www.sultanabar.nl 29 Exit Café / Skihut Reguliersdwarsstraat 21

LESBIAN BAR 16 Vivelavie Amstelstraat 7, tel.: 020 624 01 14 www.vivelavie.net

COFFEESHOP 17 The Otherside Reguliersdwarsstraat 6, tel.: 020 625 55 41 18 Betty TOO! Reguliersdwarsstraat 29 www.bettytoo.com

CLUBS

RESTAURANT 21 La Margarita Reguliersdwarsstraat 47-49, tel.: 020 623 07 07 22 Garlic Queen Reguliersdwarsstraat 27, tel.: 020 422 64 26 www.garlicqueen.nl Restaurant Ibiza Reguliersdwarsstraat 13-15 reserveren: info@ibiza-amsterdam.nl Ibiza-amsterdam.nl Restaurant Saturnino Reguliersdwarsstraat 5h. tel.: 020 63 90 102

CLOTHING 23 The Shirtshop Reguliersdwarsstraat 64, tel.: 020 423 20 88

LUNCHROOM 25 Downtown Reguliersdwarsstraat 31 www.coffeeshopdowntown.nl

BEAUTY

19 Club Roque Amstel 178, www.clubroque.nl

El Encanto Hairsalon Reguliersdwarsstraat 33 www.elencantohairsalon.com

20 Club Air Amstelstraat 16, tel.: 020 820 0670 www.air.nl

Zie ook www.reguliers.net

29 Club NYX Amstel 178, www.clubnyx.nl
GOING ANTWERP / WELCOME

01

13

20

05

37

55

58

35

34

03

43

44

33

45

25

16

38 51 52

02

51 18

24

27

46

32

04

09

03

28 10

41

57

12 17

15 11

31

BARS 02 Café Strange Dambruggestraat 161, tel.: +32 3 226 00 72 (daily from 9pm, Sun. and public holidays from 12pm)

04 Café ‘t Keizerke Prinsesstraat 38, (Mon. - Sat. from 4pm till late. Sun. closed)

05 Oink Oink Bar Van Schoonbekeplein 3, tel. : +32 479 83 55 31 www.oinkoinkbar.be (daily from 11am Sat. - Sun. from 2pm)

CAFÉ’S 03 Ortelius Café Orteliuskaai 1 www.orteliuscafe.be (Mon. - Sat. from 8pm, Sun. from 6pm)

09 Bonaparte Grote Markt 21, tel.: +32 3 231 92 26 www.bonaparte.be (daily from noon till 3pm and from 9pm till late)

10 Café DeLux Melkmarkt 18, tel.: +32 33 232 17 66 (daily from 11am)

13 De Nieuwe Kastaar Londenstraat 26, tel.: +32 3 226 20 13 www.denieuwekastaar.be (Tues. - Thurs. from 10:30am Sat. from 5pm, Sun. from 11:30am)

14 Den Draak Draakplaats 1, tel.: +32 3 290 53 04 www.dendraak.be

54

40

49

50

15 Garde Ville Nationalestraat 41, tel.: +32 477 88 17 45

(Mon. - Fri. 11am Sat. - Sun. from 1pm)

17 Popi Café Plantinkaai 12 tel.: +32 3 231 61 31 www.popi.be (daily from 11am)

18 Que Pasa Lange Koepoortstraat 1, www.cafe-que-pasa.be (Tues. - Fri. from 8pm Sat. - Sun. from 6pm)

20 Red Star Café Van Schoonbekeplein 9 www.redstarcafe.be (Mon. - Sun. from 11am)

RESTAURANTS 03 Reload Korte Winkelstraat 11, tel.: +32 475 96 42 84, (Mon. - Fri. noon till 2pm - 5pm till 9pm, Sat. 5pm till 10pm, Sun. Closed).

22 Addis Graaf van Egmontstraat 11, tel.: +32 216 94 41 www.addis-restaurant.com (Tues. - Sun. from 6pm)

23 Bourla Graanmarkt 7, tel.: +32 3 201 83 39 www.bourla.be (daily from 11pm)

24 Café Confituur Minderbroedersrui 38, tel.: +32 3 294 39 50

26

47

39

www.cafecontuur.be (Wed. - Sun. from 11am, kitchen open till 9pm)

(daily from noon till 11pm)

16 Hessenhuis Falconrui 53, tel.: +32 3 231 13 56 www.hessenhuis.com

23

25 Monkey King Lange Dijkstraat 12, tel.: +32 3 226 38 11 www.monkeyking.be (Tues. and Sat. from 5pm to 11pm. Other days from 11.30am to 2pm and 5pm to 11pm.)

26 Othello Oude Vaartplaats 28, tel.: +32 3 226 60 15 (Wed. - Fri. from 11am, weekends from 7am)

27 Sjalot en Schanul Oude Beurs 12, tel.: +32 3 233 88 75 www.sjalotenschanul.be (Thu. - Mon. from 5pm to 10pm)

28 ’t Braboke Grote Markt 18, tel.: +32 3 226 36 16 (Mon. - Tues. from noon Fri. - Sun. from 11am)

29 Padi Asianfood Gallery Koolkaai 9A, tel.: + 32 3 225 14 46 www.padi-asianfood.be (daily from 6pm)

31 Publique Graaf van Egmontstraat 2, tel.: +32 3237 25 95 www.publique-restaurant.com (Tues. - Fri. from 9:30am to 2:30pm and from 6pm to 11pm. Weekend from 9:30am)

LEER EN KINKIBARS 32 Kinky’s Lange Beeldekensstraat 10, tel.: +32 3 295 06 40 www.kinkys.be (Tues. and Thu. from 2pm Mon. Fri. and Sat. from 8pm)

33 Rox Geulincxstraat - Van de Wervestraat, tel.: +32 3 295 69 01 www.rubzz.com (Thu. - Sun. from 10pm)

34 The Boots Van Aerdtstraat 22, tel.: +32 476 49 79 31 www.the-boots.com (Fri. and Sat. from 10:30pm to 5am)

35 Oink Club Van Schoonbekeplein 3, tel. : +32479 83 55 31 www.oinkclub.be (daily from 9pm, specials on Sun.)

38 Oxygen Falconplein 18, www.oxygen-club.com

SAUNA’S 37 Kouros Sauna Botermelkbaan 50, tel.: +32 3 658 09 37 www.kouros.be (daily from 1pm to 1am)

’t Herenhuis 39 De Lescluzestraat 63, tel.: +32 3 239 51 95 www.gaysaunaherenhuis.be (daily from noon to 1am, Fri. - Sat. until 2am)

SEXSHOPS 40 Erotische verbeelding IJzerenwaag 10-12, tel.: +32 3 226 89 50 www.erotischeverbeelding.com (Mon. - Sat. from 11am to 6pm)

53

41 Gay Ron Van Wesenbekestraat 54, +32 3 234 04 43 www.gayron.be (daily from noon to 11pm, Sat. from 2pm to 10pm)

DANCING 43 Red & Blue Lange Schipperskapelstraat 11, tel.: +32 3 213 05 55 www.redandblue.be (Sat. from 11pm to 7am)

44 Café de Love L. Schipperskapelstraat 11-13, www.cafedelove.com Every second Sunday in the month exclusively for Lesbian Ladies (from 5pm to 1am)

45 Café de Luxe L. Schipperskapelstraat 11-13, www.cafedelove.com Third (or last) Sunday in the month hottest gay woman dance party (from 11pm)

01 D-Club Damplein 27, www.d-club.be (Sat. from 11pm to 6am)

VARIOUS 46 Boekhandel ‘t Verschil Minderbroedersrui 33, tel.: +32 3 226 08 04 www.verschil.be CorpoSano 47 Massage & Relaxationtherapies Hemelstraat 10, tel.: +32 3 663 30 29 www.corposano.be

tel.: +32 3 231 15 55 www.gayplanetholidays.com (Mon. - Fri. from 9:30am to 1pm and from 2pm to 6pm, Sat. and Sun. by appointment)

50 Roxy Piercings and jewellery Kammenstraat 68, tel.: +32 3 232 82 89 www.roxy-shop.be (Mon. - Fri.from 10am to 7pm, Sat. from noon to 7pm)

51 Toys 4 boys Nosestraat 6, tel.: +32 3 232 08 27 www.toys4boysleather.com (Thu. - Sat. from 11am to 8pm, Sun. from 2pm to 5pm and by appointment)

52 PLAN B Klapdorp 54-56 tel. - fax: +32 3 233 73 93 www.planb-fetish.be (Thu. noon-8pm, Fri. noon-9pm, Sat. noon-8pm, Sun. noon-5pm)

SERVICE 53 Çavaria Antwerpen Draakplaats 1, tel.: +32 3 288 00 84 www.hetrozehuis.be (weekdays from 11am to 5pm)

AA-holebigroep ‘De Eerste’ Holebi’s met verslavingsproblemen. gauke.poppema@kreatos.be Bonus Social club voor holebi’s die jong van hart en open van geest zijn. bonusplusminus@hotmail.com

(Mon. - Sat. only by appointment)

49 Gay Planet Holidays Arme Duivelstraat 11,

14

De Flamingo’s Antwerpse holebistudentenclub.


GOING ANTWERP / WELCOME deamingos@hotmail.com

info@shouf-shouf.be

Dubbelzinnig Praatgroep voor bi’s info@dubbel-zinnig.be

Swatt Groep voor en door holebi’s en hetero’s tot 30 jaar. info@swatt.be

Enig Verschil Holebi jongerenvereniging tot 26 jaar. www.enigverschil.be Mangho Opvang en begeleiding (ex-) getrouwde homo’s. Mangho-a@hotmail.com Pinkwave Holebi-radio voor Antwerpen, 106.7 FM red.pinkwave@radiocentraal.be Shouf Shouf Multiculturele holebiorganisatie.

(WJNH) Holebi-jongeren in Vlaanderen en Brussel. www.weljongniethetero.be

’t Kwadraat Vereniging voor holebi-ouders. info@tkwadraat.be

Atthis Geuzenstraat 27, tel.: +32 3 216 37 37 www.atthis.be

Vlaamse Gender Kring Gendervereniging. info@vlaamsegenderkring.be

Boysproject - CAW De Terp Organisatie voor sekswerkers www.boysproject.be

Holebifoon / Gay Phone +32 800 99 5 33

Pimpernel Lesbische 40-plussers. pimpernel40plus@telenet.be

Çavaria Holebi- en trangenderverenigingen in Vlaanderen. www.cavaria.be

AIDS AND STD

Wel Jong Niet Hetero

56 Helpcenter-ITG Sint-Andriesstraat 7, tel.: +32 3 216 02 88

www.helpcenteritg.be (Mon. - Fri. from 5pm to 7pm, other days on appointment only)

Sensoa www.sensoa.be

OTHERS www.antwerppride.com www.holebifederatie.be www.linqt.be www.mannenseks.be

AGENDA

26 OKTOBER TOT 3 NOVEMBER 17 NOVEMBER: COC SONGFESTIVAL Het Nationaal COC Songfestival is ooit begonnen als een knipoog naar het grote Eurovisie Songfestival. In 1994 kreeg Willeke Alberti maar 4 punten en daarom moest ons land in 1995 het festival een jaartje overslaan. COC Limburg bedacht als alternatief het Nationaal COC Songfestival en inmiddels is het uitgegroeid tot een serieuze liedjeswedstrijd waar jaarlijks diverse regio’s aan meedoen. Dit jaar, 17 november 2012, zal dit evenement te Delft georganiseerd worden. De presentatie is in handen van Margreet Dolman. Vanuit de ‘Pink Room’ wordt verslag uitgebracht over de artiesten backstage. Een fantastische professionele vakjury: De koningin van het COC Songfestival, Tessa International. Zij wordt ondersteund door songfestivalzangeres Trea Dobbs and last, but certainly not least, de heerlijkste jongen van heel Nederland en bijna de hele wereld, Mr. Gay Thom Goderie. De openingsact wordt verzorgd door little monster Koonian met zijn overweldigende Lady Gaga Rock Opera. Voor meer informatie en kaarten: www.cocsongfestival.nl

Deventer, Coc Cafe - Face It, Zondag-

VRIJDAG 2 NOVEMBER

avondcafé Met Happy Hour.

Amsterdam, Bump, Drink - Refill -

VRIJDAG 26 OKTOBER

VRIJDAG 26 OKTOBER

Leiden, De Twee Spieghels, Live Music.

Repeat.

Amsterdam, Club Church, (z)onder-

Amsterdam, Bump, Drink - Refill -

Tilburg, De Popcorn, Cozy Sunday.

Amsterdam, Prik, Twisted Dj Tunes.

broek.

Repeat.

MAANDAG 29 OKTOBER

Den Haag, Bastacafé, Informatie Cen-

Amsterdam, Club AIR, Mister Gay

Amsterdam, Prik, Twisted Dj Tunes.

Amsterdam, Prik, Cheap Monday.

trum Basta, Voor Info, Lunch (12-16 U.),

Netherlands 2012 + SuperToys.

Den Haag, Bastacafé, Informatie Cen-

Leiden, De Twee Spieghels, Jamsessie.

Borrel Of Een Maaltijd (18.30u.).

ZATERDAG 29 OKTOBER

trum Basta, Voor Info, Lunch (12-16 U.),

DINSDAG 30 OKTOBER

Deventer, Coc Cafe - Face It, Café Face

Amsterdam, Club Church, Hoerenbal.

Borrel Of Een Maaltijd (18.30u.).

Amsterdam, The Queen’s Head, Drag

It On Friday.

Rotterdam, Gay Palace, Saturgay.

Deventer, Coc Cafe - Face It, Café Face

Bingo Night.

Leiden, De Twee Spieghels, Live Music.

ZONDAG 28 OKTOBER

It On Friday.

WOENSDAG 31 OKTOBER

Rotterdam, Apollo, Café Avond.

Amsterdam, De Trut, Trut.

Leiden, De Twee Spieghels, Live Music.

Almere, Den Enghel, Studs Happy2

Tilburg, De Popcorn, Party Time.

Amsterdam, Paradiso, Rapido Hal-

Rotterdam, Apollo, Café Avond.

Hour.

ZATERDAG 3 NOVEMBER

loween Edition.

Tilburg, De Popcorn, Party Time.

Amsterdam, Bump, Sip Or Shoot!

Amsterdam, Bump, Bumperkleven!

MAANDAG 29 OKTOBER

Venlo, Boogaloo, 90’s Request Avond.

Amsterdam, Taboo, Cocktailnight.

Amsterdam, Prik, Twisted Dj Tunes.

Eindhoven, Gayclub Innjoy, Gay-bi-

ZATERDAG 27 OKTOBER

Den Haag, Bastacafé, Yogay, Yoga Voor

Deventer, Coc Cafe - Face It, Satur-

party.

Amsterdam, Bump, Bumperkleven!

Holebi’s, Elke Woensdagavond Op De 2e

dance (met Happy Hour Voor Coc-leden).

WOENSDAG 31 OKTOBER

Amsterdam, Prik, Twisted Dj Tunes.

Etage, Info Via Yogay@casema.nl.

Deventer, Coc Cafe - Face It, Zaterdag-

Amsterdam, Club Church, Naked Bar.

Den Haag, Bastacafé, Vrouwencafe

Den Haag, Bastacafé, Cafe-avond Met

middag Aftershop-café.

Brussel, Fuse, La Demence.

Haaglanden: Women Only.

Om 18.30 U. Eetcafe (€7,-, Aanmelden

Heerlen, Splash Ny, Splash Ny / Gay

DONDERDAG 1 NOVEMBER

Deventer, Coc Cafe - Face It, Satur-

Vooraf).

Dance @ Saturday.

Amsterdam, Club Church, Blue.

dance (met Happy Hour Voor Coc-leden).

Den Haag, Bastacafé, Informatie Cen-

Leiden, De Twee Spieghels, Live Music.

Eindhoven, Gayclub Innjoy, Gay-bi-

Deventer, Coc Cafe - Face It, Zaterdag-

trum Basta, Voor Info, Lunch (12-16 U.),

Rotterdam, Apollo, Straight 2 Club

party.

middag Aftershop-café.

Borrel Of Een Maaltijd (18.30u.).

Apollo.

VRIJDAG 2 NOVEMBER

Heerlen, Splash Ny, Splash Ny / Gay

DONDERDAG 1 NOVEMBER

Tilburg, De Popcorn, Saturday’s Party.

Amsterdam, Odeon, Bear Necessity

Dance @ Saturday.

Amsterdam, Prik, After Shopping

Leather Pride Edition Friday.

Leiden, De Twee Spieghels, Live Music.

Cocktail Sale.

MEER/MORE

Amsterdam, Club Church, (z)onder-

Rotterdam, Apollo, Straight 2 Club

Amsterdam, Bump, Popcorn!

ZONDAG 28 OKTOBER

broek.

Apollo.

Den Haag, Bastacafé, Meltingpot,

Amsterdam, Thermos Day & Night,

Brussel, Fuse, La Demence.

Tilburg, De Popcorn, Saturday’s Party.

Diversity Bar & Disco Night.

Exotic Party : Halloween Party.

ZATERDAG 3 NOVEMBER

Venlo, Boogaloo, Halloween Party.

Den Haag, Bastacafé, Informatie Cen-

Amsterdam, Thermos Day & Night,

Amsterdam, Club AIR, Martinee.

ZONDAG 28 OKTOBER

trum Basta, Voor Info, Lunch (12-16 U.),

Laat Je Vaccineren Tegen Hepatitis B.

Antwerpen, Red&Blue, Saturgays.

Almere, Den Enghel, Happy 2 Hour.

Borrel Of Een Maaltijd (18.30u.).

VRIJDAG 2 NOVEMBER

Brussel, Fuse, La Demence.

Amsterdam, Bump, Happy Landings!.

Deventer, Coc Cafe - Face It, Donder-

Amsterdam, Thermos Day & Night,

Rotterdam, Gay Palace, Saturgay.

Amsterdam, Prik, Prik’s Prosecco

dag Praat- En Pindacafé.

Leather Pride Weekend Thermos.

Sunday.

Tilburg, De Popcorn, Cheapy Th!rstdag.

Amsterdam, Taboo, Sunday Double Happy Hour. Den Haag, Bastacafé, Ooxo. Soosmiddag Voor Holebi´s Met Een Verstandelijke Handicap. 59


GAY AGENDA

AGENDA

4 NOVEMBER TOT 30 NOVEMBER 24 NOVEMBER: PINK PARTY Hiep hiep hoera, COC Zeeland bestaat 25 jaar! Om dit te vieren vindt er 24 november een Pink Party plaats in samenwerking met Poppodium De Spot (die toevallig haar 5-jarig bestaan viert). De muziek valt in handen van DJ Funky Foreigner Danny van Insomnia Artist. Daarnaast zullen er optredens worden verzorgd door sambaband Obras, coverband Fool Moon en niemand minder dan Imca Marina. Alsof dit alles nog niet genoeg was, zal ook een vreemde mystery guest zijn opwachting maken. De Pink Party begint om 21.00 uur en duurt tot 02.00 uur. Toegang tot 00.30 uur. Wees op tijd, want de swingende openingsact begint om 21.45 uur! Toegangskaarten zijn verkrijgbaar aan de deur en kosten kosten € 5 voor leden van COC Zeeland en € 7,50 voor niet-leden. Locatie: Poppodium De Spot, Beddewijkerstraat 15 te Middelburg. Voor meer info, kijk op: www.coczeeland.nl/pinkparty

MAANDAG 19 NOVEMBER

DONDERDAG 8 NOVEMBER

Eindhoven, Gayclub Innjoy, Gay-biparty.

Amsterdam, Prik, After Shopping

Amsterdam, De Trut, Laat Je Vaccineren

ZONDAG 4 NOVEMBER

WOENSDAG 21 NOVEMBER

Cocktail Sale.

Tegen Hepatitis B.

Almere, Den Enghel, Happy 2 Hour.

Amsterdam, Club Church, Naked Bar.

Den Haag, Bastacafé, Meltingpot,

Brussel, Fuse, La Demence.

Amsterdam, Bump, Happy Landings!

DONDERDAG 22 NOVEMBER

Diversity Bar & Disco Night.

MAANDAG 5 NOVEMBER

Amsterdam, Prik, Prik’s Prosecco

Amsterdam, Club Church, Blue.

Sunday.

Deventer, Coc Cafe - Face It, Donder-

Eindhoven, Gayclub Innjoy, Gay-bi-

Eindhoven, Gayclub Innjoy, Gay-bi-

Amsterdam, Taboo, Sunday Double

dag Praat- En Pindacafé.

party.

party.

Tilburg, De Popcorn, Cheapy Th!rstdag.

WOENSDAG 7 NOVEMBER

Happy Hour.

VRIJDAG 23 NOVEMBER

Den Haag, Bastacafé, Zilvercafe:

VRIJDAG 9 NOVEMBER

Amsterdam, Club Church, Naked Bar.

Amsterdam, Club Church, (z)onder-

Vanmiddag Om 16 Uur Optreden Van ?? ;

Amsterdam, Bump, Drink - Refill -

DONDERDAG 8 NOVEMBER

broek.

Repeat.

Amsterdam, Club Church, Blue.

Om 18:30 Uur Mogelijkheid Tot Mee-eten

ZATERDAG 24 NOVEMBER

Amsterdam, Prik, Twisted Dj Tunes.

Eindhoven, Gayclub Innjoy, Gay-bi-

Voor €7,-.

Antwerpen, Red&Blue, Saturgays.

Den Haag, Bastacafé, Informatie Cen-

party.

Deventer, Coc Cafe - Face It, Zondag-

Rotterdam, Herr Zimmerman, Herr

avondcafé Met Happy Hour.

trum Basta, Voor Info, Lunch (12-16 U.),

VRIJDAG 9 NOVEMBER

Zimmerman On Tour! - The Hague!.

Borrel Of Een Maaltijd (18.30u.).

Amsterdam, Club Church, (z)onder-

Leiden, De Twee Spieghels, Live Music.

ZONDAG 25 NOVEMBER

Deventer, Coc Cafe - Face It, Café Face

broek.

Tilburg, De Popcorn, Cozy Sunday.

Amsterdam, De Trut, Trut.

MAANDAG 5 NOVEMBER

It On Friday.

ZATERDAG 10 NOVEMBER

MAANDAG 26 NOVEMBER

Amsterdam, 100% Zuidoost, Laat Je

Leiden, De Twee Spieghels, Live Music.

Amsterdam, Jimmy Woo, F*ng Pop

Eindhoven, Gayclub Innjoy, Gay-bi-

Rotterdam, Apollo, Café Avond.

Queers.

Vaccineren Tegen Hepatitis B.

party.

Tilburg, De Popcorn, Party Time.

Antwerpen, Red&Blue, Saturgays.

Amsterdam, Prik, Cheap Monday.

WOENSDAG 28 NOVEMBER

Leiden, De Twee Spieghels, Jamsessie.

ZATERDAG 10 NOVEMBER

ZONDAG 11 NOVEMBER

Amsterdam, Club Church, Naked Bar.

DINSDAG 6 NOVEMBER

Amsterdam, The Queen’s Head,

Amsterdam, De Trut, Trut.

DONDERDAG 29 NOVEMBER

überfag.

MAANDAG 12 NOVEMBER

Amsterdam, The Queen’s Head, Drag

Amsterdam, Club Church, Blue.

Amsterdam, Bump, Bumperkleven!

Eindhoven, Gayclub Innjoy, Gay-bi-

Bingo Night.

Eindhoven, Gayclub Innjoy, Gay-bi-

Amsterdam, Prik, Twisted Dj Tunes.

party.

WOENSDAG 7 NOVEMBER

party.

Deventer, Coc Cafe - Face It, Satur-

WOENSDAG 14 NOVEMBER

Almere, Den Enghel, Studs Happy2

VRIJDAG 30 NOVEMBER

dance (met Happy Hour Voor Coc-leden).

Amsterdam, Club Church, Naked Bar.

Hour.

Amsterdam, Club Church, (z)onder-

Deventer, Coc Cafe - Face It, Zaterdag-

DONDERDAG 15 NOVEMBER

Amsterdam, Bump, Sip Or Shoot!

broek.

Amsterdam, Taboo, Cocktailnight.

middag Aftershop-café.

Den Haag, Bastacafé, Yogay, Yoga Voor

Heerlen, Splash Ny, Splash Ny / Gay

Holebi’s, Elke Woensdagavond Op De 2e

Dance @ Saturday.

Etage, Info Via Yogay@casema.nl.

Leiden, De Twee Spieghels, Live Music.

Den Haag, Bastacafé, Cafe-avond Met

Rotterdam, Apollo, Straight 2 Club

Om 18.30 U. Eetcafe (€7,-, Aanmelden

Apollo.

Vooraf).

Tilburg, De Popcorn, Saturday’s Party.

Amsterdam, Club Church, Blue. Eindhoven, Gayclub Innjoy, Gay-biparty. VRIJDAG 16 NOVEMBER

Amsterdam, Club Church, (z)onderbroek. Rotterdam, Thalia, YMCgay. ZATERDAG 17 NOVEMBER

Antwerpen, Red&Blue, Saturgays. ZONDAG 18 NOVEMBER

Amsterdam, De Trut, Trut. 60

Amsterdam, Bump, Popcorn!

ZONDAG 4 NOVEMBER

Den Haag, Bastacafé, Informatie Centrum Basta, Voor Info, Lunch (12-16 U.), Borrel Of Een Maaltijd (18.30u.).


GAY AGENDA

ZONDAG 11 NOVEMBER

ZATERDAG 17 NOVEMBER

DONDERDAG 22 NOVEMBER

DINSDAG 27 NOVEMBER

Almere, Den Enghel, Happy 2 Hour.

Amsterdam, Bump, Bumperkleven!

Amsterdam, Bump, Popcorn!

Amsterdam, The Queen’s Head, Drag Bingo Night.

Amsterdam, Bump, Happy Landings!

Amsterdam, Prik, Twisted Dj Tunes.

Amsterdam, Prik, After Shopping

Amsterdam, Prik, Prik’s Prosecco

Deventer, Coc Cafe - Face It, Satur-

Cocktail Sale.

WOENSDAG 28 NOVEMBER

Sunday.

dance (met Happy Hour Voor Coc-leden).

Den Haag, Bastacafé, Meltingpot,

Almere, Den Enghel, Studs Happy2

Amsterdam, Taboo, Sunday Double

Deventer, Coc Cafe - Face It, Zaterdag-

Diversity Bar & Disco Night.

Hour.

Happy Hour.

middag Aftershop-café.

Den Haag, Bastacafé, Informatie Cen-

Amsterdam, Bump, Sip Or Shoot!

Deventer, Coc Cafe - Face It, Zondag-

Heerlen, Splash Ny, Splash Ny / Gay

trum Basta, Voor Info, Lunch (12-16 U.),

Amsterdam, Taboo, Cocktailnight.

avondcafé Met Happy Hour.

Dance @ Saturday.

Borrel Of Een Maaltijd (18.30u.).

Den Haag, Bastacafé, Yogay, Yoga Voor

Leiden, De Twee Spieghels, Live Music.

Leiden, De Twee Spieghels, Live Music.

Deventer, Coc Cafe - Face It, Donder-

Holebi’s, Elke Woensdagavond Op De 2e

Tilburg, De Popcorn, Cozy Sunday.

Rotterdam, Apollo, Straight 2 Club

dag Praat- En Pindacafé.

Etage, Info Via Yogay@casema.nl.

MAANDAG 12 NOVEMBER

Apollo.

Tilburg, De Popcorn, Cheapy Th!rstdag.

Den Haag, Bastacafé, Cafe-avond Met

Amsterdam, Prik, Cheap Monday.

Tilburg, De Popcorn, Saturday’s Party.

VRIJDAG 23 NOVEMBER

Om 18.30 U. Eetcafe (€7,-, Aanmelden

Leiden, De Twee Spieghels, Jamsessie.

ZONDAG 18 NOVEMBER

Amsterdam, Bump, Drink - Refill -

Vooraf).

DINSDAG 13 NOVEMBER

Almere, Den Enghel, Happy 2 Hour.

Repeat.

DONDERDAG 29 NOVEMBER

Amsterdam, The Queen’s Head, Drag

Amsterdam, Prik, Prik’s Prosecco

Amsterdam, Prik, Twisted Dj Tunes.

Amsterdam, Bump, Popcorn!

Bingo Night.

Sunday.

Den Haag, Bastacafé, Informatie Cen-

Amsterdam, Prik, After Shopping

WOENSDAG 14 NOVEMBER

Amsterdam, Bump, Happy Landings!

trum Basta, Voor Info, Lunch (12-16 U.),

Cocktail Sale.

Almere, Den Enghel, Studs Happy2

Amsterdam, Taboo, Sunday Double

Borrel Of Een Maaltijd (18.30u.).

Den Haag, Bastacafé, Meltingpot,

Hour.

Happy Hour.

Deventer, Coc Cafe - Face It, Café Face

Diversity Bar & Disco Night.

Amsterdam, Bump, Sip Or Shoot!

Antwerpen, Cafe Het Hessenhuis, De

It On Friday.

Deventer, Coc Cafe - Face It, Donder-

Amsterdam, Taboo, Cocktailnight.

Gemiste Miss - Deel 3.

Leiden, De Twee Spieghels, Live Music.

dag Praat- En Pindacafé.

Den Haag, Bastacafé, Yogay, Yoga Voor

Den Haag, Bastacafé, Zilverui-

Rotterdam, Apollo, Café Avond.

Tilburg, De Popcorn, Cheapy Th!rstdag.

Holebi’s, Elke Woensdagavond Op De 2e

tje (een Groep Homo/lesbische

Tilburg, De Popcorn, Party Time.

VRIJDAG 30 NOVEMBER

Etage, Info Via Yogay@casema.nl.

50plussers):vanmiddag ??; Na Afloop Is

ZATERDAG 24 NOVEMBER

Amsterdam, Bump, Drink - Refill -

Den Haag, Bastacafé, Cafe-avond Met

Er Mogelijkheid Voor Deelname Aan Een

Amsterdam, Bump, Bumperkleven!

Repeat.

Om 18.30 U. Eetcafe (€7,-, Aanmelden

Maaltijd.

Amsterdam, Prik, Twisted Dj Tunes.

Amsterdam, Prik, Twisted Dj Tunes.

Vooraf).

Deventer, Coc Cafe - Face It, Zondag-

Amsterdam, Cafe Soho, Laat Je Vac-

Den Haag, Bastacafé, Informatie Cen-

DONDERDAG 15 NOVEMBER

avondcafé Met Happy Hour.

cineren Tegen Hepatitis B.

trum Basta, Voor Info, Lunch (12-16 U.),

Amsterdam, Bump, Popcorn!

Leiden, De Twee Spieghels, Live Music.

Den Haag, Bastacafé, Vrouwencafe

Borrel Of Een Maaltijd (18.30u.).

Amsterdam, Prik, After Shopping

Tilburg, De Popcorn, Cozy Sunday.

Haaglanden: Women Only.

Deventer, Coc Cafe - Face It, Café Face

Cocktail Sale.

MAANDAG 19 NOVEMBER

Deventer, Coc Cafe - Face It, Satur-

It On Friday.

Arnhem, Café Xtra, Beaujolais Primeur

Amsterdam, Prik, Cheap Monday.

dance (met Happy Hour Voor Coc-leden).

Leiden, De Twee Spieghels, Live Music.

Night.

Leiden, De Twee Spieghels, Jamsessie.

Deventer, Coc Cafe - Face It, Zaterdag-

Rotterdam, Apollo, Café Avond.

Den Haag, Bastacafé, Meltingpot,

DINSDAG 20 NOVEMBER

middag Aftershop-café.

Tilburg, De Popcorn, Party Time.

Diversity Bar & Disco Night.

Amsterdam, The Queen’s Head, Drag

Heerlen, Splash Ny, Splash Ny / Gay

Deventer, Coc Cafe - Face It, Donder-

Bingo Night.

Dance @ Saturday.

dag Praat- En Pindacafé.

Den Haag, Bastacafé, Hiv-cafe Haaglan-

Leiden, De Twee Spieghels, Live Music.

ZONDAG 11 NOVEMBER

Tilburg, De Popcorn, Cheapy Th!rstdag.

den. Er Start Dit Najaar Weer Een Hiv-café

Rotterdam, Apollo, Straight 2 Club

Amsterdam, Thermos Day & Night, Bingo @ Thermos.

MEER/MORE

VRIJDAG 16 NOVEMBER

In Den Haag! Elke Derde Dinsdag Van

Apollo.

Amsterdam, Bump, Drink - Refill -

De Maand In Basta. Je Bent Van Harte

Tilburg, De Popcorn, Saturday’s Party.

Repeat.

Welkom!

ZONDAG 25 NOVEMBER

Amsterdam, Thermos Day & Night,

Amsterdam, Prik, Twisted Dj Tunes.

WOENSDAG 21 NOVEMBER

Almere, Den Enghel, Happy 2 Hour.

Exotic Party: Jungle Nights.

Den Haag, Bastacafé, Informatie Cen-

Almere, Den Enghel, Studs Happy2

Amsterdam, Bump, Happy Landings!

Amsterdam, Thermos Day & Night,

trum Basta, Voor Info, Lunch (12-16 U.),

Hour.

Amsterdam, Prik, Prik’s Prosecco

Laat Je Vaccineren Tegen Hepatitis B .

Borrel Of Een Maaltijd (18.30u.).

Amsterdam, Bump, Sip Or Shoot!

Sunday.

Deventer, Coc Cafe - Face It, Café Face

Amsterdam, Taboo, Cocktailnight.

Amsterdam, Taboo, Sunday Double

Den Haag, Stichting Rainbow Den

It On Friday.

Den Haag, Bastacafé, Yogay, Yoga Voor

Happy Hour.

Haag, Interculturele Gezelligheidsbijeen-

Leiden, De Twee Spieghels, Live Music.

Holebi’s, Elke Woensdagavond Op De 2e

Den Haag, Bastacafé, Café Ooxo.

komst Met Maaltijd, Diverse Optredens,

Rotterdam, Apollo, Café Avond.

Etage, Info Via Yogay@casema.nl.

Soosmiddag Voor Holebi´s Met Een

Dj Jack. Thema: Onafhankelijkheid

Tilburg, De Popcorn, Party Time.

Den Haag, Bastacafé, Orpheus

Verstandelijke Handicap.

Suriname.

(homoseksualiteit Binnen Een Huwelijk):

Deventer, Coc Cafe - Face It, Zondag-

2e Etage.

avondcafé Met Happy Hour.

Den Haag, Bastacafé, Cafe-avond Met

Leiden, De Twee Spieghels, Live Music.

Om 18.30 U. Eetcafe (€7,-, Aanmelden

Tilburg, De Popcorn, Cozy Sunday.

Vooraf).

MAANDAG 26 NOVEMBER

ZONDAG 25 NOVEMBER

VRIJDAG 30 NOVEMBER

Amsterdam, Prik, Cheap Monday. Leiden, De Twee Spieghels, Jamsessie.

61


MAYDAY

01. Richard Groenendijk en ik net nadat hij de Poelifinario had gewonnen, dĂŠ prijs voor cabaretiers. / 02. Desray, zangeres van 2 Brothers on the 4th Floor zong de sterren van de hemel in de Hotspot tijdens het jaarlijkse Sterrengala. / 03. Paul Turner op stap, hier met mijn favoriete danser Boris en Jairo. / 04. Valy van de Amstel 54 was jarig en hij pakte uit, letterlijk. ;) / 05. Theo Heuft, eigenaar van de Yab Yum die ik vroeger appeltaart serveerde, moest even drie keer kijken. / 06. Lange Frans die als-ie zit net zo lang is als ik, tijdens de verjaardag van Glennis Grace. / 07. Hans Klok deed een klassieke act tijdens mijn verjaardag in Air. / 08. Tijdens mijn Ibiza-tripje een avond uit met house legendes Barbara Tucker en Duane Harden. YouTube ze even.

62
Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.