__MAIN_TEXT__

Page 1


Profile for Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu

Próba 3. Międzynarodowy Konkurs na Eksperyment w Sztukach Wizualnych  

Attempt 3. International Contest for Experiment in Visual Arts

Próba 3. Międzynarodowy Konkurs na Eksperyment w Sztukach Wizualnych  

Attempt 3. International Contest for Experiment in Visual Arts

Advertisement