Page 1

IEVF ZIŅU LAPA O K T O B R I S ,

2 0 1 1

Kad RTU svin savu 150 dzimšanas dienu, vecāko kursu studenti ir ieguvuši mācību brīvdienu šajā datumā, pirmkursnieki piedzīvo savu īpašāko dienu, jo īsts students ir iesvētīts students un tieši šim faktam par godu 14.oktobra diena ir pirmkursnieku iesvētību diena, kas sāksies ar iesvētībām un noslēgsies ar grandiozu FUKŠU BALLI. Šogad RTU IEVF pirmkursnieku iesvētību tēma ir ―SUPERVAROŅI‖, tādēļ aši meklē sev kostīmu, ja vien neesi atradis un ierodies Meža ielā 1/7, plkst. 10.30 kopā ar visiem pirmkursniekiem, lai kļūtu par īstiem studentiem – īstiem supervaroņiem. Tevi sagaida dažādi šķēršļi, ko īstam studentam jāmāk pārvarēt, kā arī neaizmirstams ceļojums supervaroņu pasaulē kopā ar citiem RTU IEVF pirmkursniekiem! Lai Tu būtu pavisam gatavs šim pārbaudījumam, saēdies spinātus un uzkrāj enerģiju savos supervaroņa muskuļos. Gatavojot savu supervaroņa tērpu— atgādinām, ka tas šādu tādu iemeslu dēļ var tikt sasmērēts vai sabojāts, tādēļ varbūt labāk neaizņemties no draugiem vai omes labākās firmas drēbes. :) Lai vai kā, bet labākā tērpa autors tiks apbalvots! Fakultātē arī būs atvēlēts kabinets, kur pārģērbties, taču precīzi noskaidrosi – atnākot! Par studentu nepiedzimst – par studentu kļūst, tādēļ ESI SUPERVARONIS* *Izdzīvo iesvētības!

Pēc iesvētībām gan Tu, pirmkursniek, gan visi pārējie trakie ballētāji - esiet ielūgti uz šī mācību gada vērienīgāko pasākumu - RTU FUKŠU balli, kurā uzstāsies Dj Toms Grēviņš, TRANSLEITERI, Dzelzs Vilks, The WOW, kā arī citi. Baumo, ka šī būs pati grandiozākā FUKŠU BALLE RTU pastāvēšanas vēsturē, tāpēc piedzīvojam šo notikumu kopā! Tiekamies! Ja vēl neesi iegādājies biļeti - tās cena šonedēļ: Ls 3 - RTU studentiem, Ls 3,50—draugiem. Fukšu balles dienā - 4 Ls.


OKTOBRA PASĀKUMU KALENDĀRS*

22

P

O

T

10

11

12 3

Vieslekcija ―Eiropas finansējuma apguve

17

18

C P RTU SVĒTKU NEDĒĻA

13

19

20

14 RTU dzimšanas diena RTU pirmkursnieku iesvētības un FUKŠU BALLE

S

Sv

15

16 Pēdējā diena, lai pieteiktos BEST kursiem

Rudens Talka (zaļā mēneša ietvaros)

22

RTU IEVF SP lielā sēde

23

Seminārs “Solis”

Robotu būves kursu sākums

21

24 25 STUDENTAM PA PĒDĀM

26

27 Diskusija “Zinātne un Uzľēmējdarbība” PLZK ietvaros Vairāk info: www.plzk.lv

28 RTU SPICE

29

30

LSA rīkots seminārs jaunajiem pašpārvalžu aktīvistiem ”Kam Rūp Students?”

31

 # No 3.—21.10 RTU Studentu parlaments ir sagatavojis ļoti zaļu un Tev interesantu pasākumu programmu, jo OKTOBRIS IR ZAĻAIS MĒNESIS! Vēl vari paspēt uz šādām zaļā mēneša aktivitātēm: 11.10 18:00 Lekcija ―Eko produkti‖ 13.10 18:00 Lekcija "Atkritumu šķirošana" 15.10 13:00 Rudens talka 17.10 18:00 Lekcija ―Jaunās tehnoloģijas‖ 18.10 18:00 Lekcija ―Vides problēmas Latvijā‖ 20.10 12:00 Palīdzi citiem – Ziedo asinis! 20.10 18:00 Zaļā mēneša noslēgums un Diskusija ―Vai esam zaļāki?‖ 21.10 14:00 Pilsētas orientēšanās sacensības ―Mīklu labirints‖ Protams, tevi sagaida arī lieliski konkursi, vari parādīt savu labo sirdi labdarības akcijās, kā arī visa mēneša garumā laimēt balvas no brīnišķīgajiem atbalstītājiem – Zaļajās jostas, Hipotēku bankas, Sauleskolektors.lv, žurnāliem: „Ilustrētā zinātne”, „Veselība” un „GEO‖, kā arī Madara Cosmetics. Projekts tiek īstenots, izmantojot no Zaļā punkta saņemto naudas balvu. # Lai veicinātu mazo un vidējo uzņēmumu attīstību, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Biznesa interešu klubs «Portfelis» 19. oktobrī rīko mini forumu uzľēmējiem un jaunajiem līderiem «Biznesa sula». Mini forums «Biznesa sula» 19. oktobrī norisināsies RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10, plkst. 19, ierašanās no plkst. 18.30. Forumā aicināts piedalīties ikviens interesents. Dalība mini forumā ir bez maksas, taču vietu skaits ir ierobežots. Visi interesenti aicināti pieteikties līdz 17. oktobrim, sūtot pieteikumu uz karjera@rtu.lv, norādot vārdu, uzvārdu un telefona numuru. # Piesakoties līdz 16. oktobrim, RTU studentiem ir iespēja piedalīties BESTkursos. Tulkojumā tas nozīmē – unikālu iespēju pavadīt BEST nedēļu kādā no Eiropas valstīm. Piesakies! Sīkāku informāciju par kursiem, to tēmām un datumiem meklē BEST-Rigamājaslapā (www.best.rtu.lv) vai arī raksti info@best.rtu.lv. BEST kursi sniedz unikālu iespēju izdzīvot jaunus piedzīvojumus, mācīties, uzzināt un izzināt un redzēt, kā norisinās studijas citviet Eiropā. BEST jeb Board of European Students of Technology ik gadu organizē akadēmiskos kursus, kuros ikvienam RTU studentam ir iespēja papildināt savas teorētiskās un praktiskās zināšanas visdažādākajās viņu interesējošās tēmās. BEST darbojas 30 valstīs, 92 universitātēs un vieno vairāk kā 3000 biedrus – tādus pašus studentus, kā Tu. * Pasākumu datumi var mainīties + var parādīties arī jauni pasākumi, tāpēc vairāk informācijas meklē ievfsp.lv un rtusp.lv


ZIĽAS Pirmā LIELĀ STUDENTU KOPSAPULCE - ir notikusi 29.septembrī RTU IEVF norisinājās vēl nebijis pasākums - pirmā Lielā Studentu kopsapulce. Kopsapulci atklāja IEVF SP Studiju nodaļas vadītājs Klāvs Jurciks, taču kopsapulcē piedalījās IEVF SP aktīvisti, interesenti, kā arī šī pasākuma idejas autore, bijusī RTU SP Studiju nodaļas vadītāja Gunita Kuļikovska (aktīvi iesaistījās diskusijās un aicināja risināt objektīvi neskaidros jautājumus), dekāna vietnieks mācību darbā Konstantīns Didenko, RTU IEVF studente, aktīviste un LSA starptautiskāvirziena vadītāja Ieva Baltiņa (iepazīstināja ar augstskolu likumu) un IEVF SP vadītāja Evita Vītoliņa( mudināja nebūt kautrīgiem un - RUNĀT). Tika uzsvērta studenta loma studiju vides uzlabošanā, kā arī tas, ka mums katram ir iespēja kaut ko mainīt. Jautājumus par pasniedzēju lekciju kavēšanu, par konsultāciju laikiem, kā arī par to, kā tiek pārbaudītas mācību programmas risināja Konstantīns Didenko. Šāda kopsapulce būs arī decembrī, lai vēl vairāk pulcētu studentus un uzklausītu viedokļus. Tiks veidotas arī ar biznesa tēmu saistītas sapulces, kurā studenti varēs uzzināt un praktiski mēģināt uzsākt savu biznesu. Seko līdzi informācijai, esi aktīvs un mēs kopā varēsim uzlabot mācību procesu un savu lomu tajā. Tava IEVF SP

Noslēdzies RTU SP projekts “Inženiertehniskajās zinātnēs studējošo biedrību kompetences celšana” Šī gada 28.septembrī– RTU Studentu parlaments noslēdza projektu «Inženiertehniskajās zinātnēs studējošo biedrību kompetences celšana» ar apjomīga Latvijas augstskolu inženierzinātņu studentu apmierinātības pētījuma rezultātu prezentāciju, kuru atklāja izglītības un zinātnes ministrs Rolands Broks un tā notika Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Lielajā zālē. Marta vidū RTU Studentu parlaments uzsāka pētījumu, aptaujājot ne vien RTU, bet arī vairāku citu Latvijas augstskolu tehnisko jomu studentus un noskaidrojot studentu viedokli par studiju kvalitāti un tehnoloģiju iesaisti studiju procesā. Kopējais aptaujāto respondentu skaits sasniedza gandrīz divus tūkstošus. Balstoties uz šā pētījuma rezultātiem, tika sagatavoti argumentēti priekšlikumi par aktuālo tehnisko jomu studiju un zinātņu problēmu risināšanas iespējām, izstrādāta stratēģija inženierzinātņu attīstībai un sadarbības modelis ar IZM. Ar pētījuma rezultātiem, izstrādātajiem priekšlikumiem un inženierzinātņu attīstības stratēģiju studenti iepazīstināja projekta pētījuma rezultātu prezentācijā. Ar projektu Tu vari iepazīties, gan internetā, gan IEVF SP (110.kabinetā) ir iespējams to izlasīt, kā arī šis projekts ir pieejams arī CD formātā ikvienam interesentam.

Projekta BALTECH Student Exchange (BSE) ietvaros, pie IEVF SP viesojas Kauņas Tehniskās universitātes (KTU) studenti No 7. - 9.oktobrim Baltijas Tehnisko augstskolu studentu apmaiņas programmas Baltech ietvaros IEVF Studentu pašpārvalde uzņēma Kauņas Tehniskās universitātes

(KTU) 8 studentus. Studenti tika iepazīstināti ar mūsu pašpārvaldi, tās darbību, galvenajiem virzieniem un projektiem, kā arī studenti iepazinās ar Latvijas sociālo portālu— www.draugiem.lv, viesojoties tā birojā, iepazina Latvijas pilsētas - Jūrmalu, Siguldu, kā arī aplūkoja un iepazinās ar citām vērtīgām Latvijas vietām. Šīs dienas pagāja ļoti ātri, jo KTU studenti ir ļoti smaidīgi, atvērti un ļoti dziedoši. IEVF SP paspēja smelties arī labas idejas no KTU Studentu pašpārvaldes, taču vēl vairāk to izdosies realizēt, viesojoties pie viņiem no 4.11 - 6.11. Bet līdz tam - iesakām noskatīties KTU Studentu pašpārvaldes atraktīvo video klipiņu: http://www.youtube.com/watch?v=3E5g3zWo2JA IEVF SP

3


4

Sākot ar šo mācību gadu uzsākam tradīciju veidot sadaļu - EKONOMISTS kojās. Gada laikā atradīsim ekonomistus, kas dzīvo dažādās RTU kojās un padalīsies ar savu pieredzi, viedokli un domām par to, kā tad ir dzīvot KOJĀS un kā to dara topošais EKONOMISTS.

S

ST I OM S N O EK KOJĀ

Ar cik cilvēkiem vienā istabiľā dzīvo?

Kopā esam trīs puiši. Mūsu kojās tā pa trim dzīvo gandrīz visās istabiņās Pirms mēneša esam tikai iepazinušies, bet tas netraucē sadzīvot. Katram ir savas īpatnības, kuras pārējiem jāsaprot un ar tām jāsadzīvo. Kādas ir priekšrocības dzīvošanai kojās?

Pirmkārt Lilijas iela nav tālu no Meža ielas un Ķīpsalas, jo ar tramvaju var aptuveni 15 minūtēs tikt līdz Meža ielai, bet līdz Ķīpsalai klāt nāk neliela pastaiga. Tomēr galvenais ir paši noteikumi dzīvojot RTU kojās. RTU par vietu lūdz noteiktu maksu un nerēķina savādāku maksu, kā ir dzirdēts no citu augstskolu dienesta viesnīcu iemītniekiem. Vai esi apmierināts ar dzīvi Meža kojās?

Jānis ns, Mačukā VF E RTU I a s 1.kur progstudents rammā - tisko Starptau ko is Ekonom ru a k a S ēšana Organiz a un Vadīb

Man liekas te nav par ko būt neapmierinātam. Kojām ir sava īpatnējā aura un atmosfēra, kas jāizprot un jāuzņem sevī. Kad tas ir saprasts, visi koju negatīvie sīkumi liekas pašsaprotami un pat bieži vien interesanti. Vai ir notikuši kādi amizanti gadījumi koju dzīvē?

Dīvaini gadījumi sanāk ar istabiņām, kas atrodas koridora vidū. Vakaros nevar atšķirt numurus un durvis īpaši neatšķiras un šad tad jūk. Tāpēc sanāk tā, ka kādu vakaru vari pats attapties brīnoties, kurš skapi pārbīdījis, vai kāds ienāks tavā istabiņā un prasīs, ko te dari. Kā izpaudies pavārmākslā, dzīvojot kojās?

Pirmo mēnesi man tāpat kā visiem gatavot ir slinkums un tāpēc vairumā numur viens tiek cepti kartupeļi. Tos cepa gandrīz visu laiku un bez apstājas skanēja eļļas sprakšķi virtuvē. Tagad, kad tie sāk sēdēt aknās, tad jāsāk arī eksperimentēt un jāgatavo ēdieni, kas ir tikai garšoti un par kuru pagatavošanas veidu nav ne mazāko zināšanu. Vai esi personalizējis/pārveidojis savu istabu vai arī dzīvo tajā tādā, kāda tā bija iepriekš?

Iepriekš istabiņā dzīvoja kāds pārītis. Četriem džekiem diemžēl neder divguļamā gulta. Nācās pārbīdīt visu mēbeļu izkārtojumu, lai tas kļūtu par mums derīgu mitekli. Arī nedaudz uzlabojām skatu ar papildus gaismām un paklāju. Kāpēc Tu ieteiktu studentam padzīvot kaut vienu gadu kojās?

Kojām būtu jāiziet cauri visiem, jo tā ir daļa no studenta identitātes. Tā ir dzīve, kas ir pirmais posms paša veidotā dzīvēs ceļā, kad tu nosaki savu iedzīvi un iegūsti dažādas prasmes kā gatavošana. Vai īsts students ir tas, kas ir dzīvojis kojās?

Manuprāt studentu vairāk raksturo attieksme, kas izpaužas pret dzīvi, nevis vienkārši dzīvesvieta. Kaut gan kojas arī šo attieksmi ieaudzina.

Rakstu saga tavoja Anna Allika :

Lilijas ielas kopmītnes, Lilijas iela 4, LV - 1055 Dienesta viesnīcas administratore: Iveta Meikšāne, 67461397, iveta.meiksane@rtu.lv Koju vecākā: Liene Jurevica, liene.jurevica@gmail.com 25928782


5

Iesvētības jau tūlīt – tāpēc vēlējāmies noskaidrot, vai pirmkursnieki ir gana nobrieduši šim tradicionālajam pasākumam, kādas ir sajūtas un ko viņi sagaida. Dažādu programmu studenti, līdzīgi viedokļi un pats galvenais – viņi visi kā viens – ieradīsies iesvētībās un fukšu ballē, kā arī iesaka to darīt arī pārējiem! Ksenija Semjonova - Muitas un nodokļu administrēšana, Es došos uz iesvētībām, jo tās notiek tikai vienreiz dzīvē un tāpēc tur ir jābūt! Augstskolas iesvētības varu kaut kādā mērā salīdzināt ar vidusskolas iesvētībām! Vidusskolas iesvētībās bija diezgan jautri, slapji, smirdīgi, auksti! Cerams, ka augstskolas iesvētībās būs jautri, bet bez liekām traumām. Sagaidu daudz patīkamu un neaizmirstamu emociju!

Irbe Vita, Ekonomika Protams došos! Tā ir lieliska iespēja iepazīties tuvāk ar saviem kursa biedriem, kā arī ar citiem studentiem. Atbalstu šādu pasākumu un pati no sirds viņā piedalīšos. Baiļu sajūtas vēl īsti nav, zinu jau to, ka mocīt mūs traki nevar, tā ka izdzīvošu! Šogad iesvētībām lieliska tēma, lai varētu tēlot supermeiteni, kura spēj gan mācīties, izglābt pasauli un nodoties jaukajai studenta dzīvei! Iesvētībās jāpiedalās, lai saprastu, ka sākas pavisam savādāka dzīve. Iesvētības saistās ar to, kā mēs iesvētījām 10mitos skolā, visi izklaidējās, bet mēs 12mitie tīrījām savus posteņus līdz ballītes beigām, jo bijām pārcentušies ar netīrumiem. Sagaidu no iesvētībām - jautrību, draudzību un foršu pasākumu!

Artūrs Gulbis, Uzņēmējdarbības loģistika Es noteikti došos, jo tādi pasākumi mani piesaista ar savām idejām un cilvēku izdomu. Šobrīd nav nekādu īpašo emociju par to, kādas būs iesvētības, jo vēl ir laiks līdz iesvētībām. Par tēlu, kas būšu - lai tas paliek vēl noslēpumā. Studentam jāierodas uz iesvētībām, lai viņu kārtīgi iesvētītu jaunajā amatā – students. Man iesvētības asociējas ar labām atmiņām un pacilājošām emocijām, jo tā ir jautra padarīšana. Sagaidu kārtīgu jautrību un pozitīvas atmiņas, emocijas pēc pasākuma.

Artūrs Žogots, Muitas un nodokļu administrēšana. Noteikti došos, jo uzskatu, ka tas ir neatņemams pirmkursnieku pasākums! Atbalstu šāda veida pasākumu, jo pēc tam pašam gribēsies un patiks iesvētīt! Patlaban ir neitrālas sajūtas - pilnīgi normālas, ne uztraukums, ne kas! Vēl nezinu, kas par tēlu būšu iesvētībās, bet tēma man patīk. Īstam studentam jābūt iesvētītam tāpēc, ka jauns posms dzīvē, kurā jābūt iesvētītam. Vārds ‘iesvētības’ man saistās ar kaut ko mokošu, nepatīkamu. Novēlu visiem jautrību un nelielu pamocīšanu!

PAR IESVĒTĪBU PIEREDZI:

ja: a ta v o g a s u t Raks na Allika An

oiedzīv em p i j a m k e abā naji s no l ar jau n e d i tu a v k k n pu bija jūta, tības troles as sa s n b o ī is k p V Iesvē o k ks. katru m! Tā . jautrā ej uz m n a u k m jumie i e s i akāk m” la biedr r a t j a a a s a j k r r ē s ku esp lieli iz ot ā ir i pīti “ ens a t kaļ: t par s un v i a p s ealizē t r e i a dev ams as un u t t e i ik l e bija iz v pagriež t Ie ākās na ājam s! :D ila s m j i o Laiks r z d a ā e i nt es p visne ju fa eūpēti darīt rīkotā princ n par a u m s t u e k arī k b il u ā ē v s T r a d r p as v, va tībām t vec iesvē z du na e ā t c B ē uzvilk a s p ! J vējai tikai ājām aun sa prāt, d s u v tām k t n ā n t a sas tude u! M Dace Dārziņa, šu kleit es kā RTU s eatľemama i n t r s i u as Uzņēmējdarbība un vadīšana, vari j vētīb ! m ies dentu u t s 2.kurss šaubā r a p t sto ļa kļū


6

Tā kā šīs IEVF Ziņu lapas tēma ir SUPERVARONISKA - piedāvājam smelties iedvesmu SUPERVAROĽU kostīmam, gan iesvētībām, gan halovīniem, kas arī jau tuvojas!

ATRODI un IEKRĀSO pareizi apslēpto teikuma EKONOMIKA IR... otru pusi (četrus vārdus) - KATRS CIPARS TAVĀ KLADĒ!

EKONOMIKA IR...

BE THE BEST BE SUPERHERO!

ieks: kslin a un ā m rbīb eksta ffiti t ņēmējda rss. a r g Ā Uz ku ĀĶĪG Kalniņš, KUO), 2. I s b R Jēka dīšana ( va

RTU IEVF 1.kursa studente Programmā EKONOMIKA

1. @_Sportacentrs_ - informācija par dažādiem ar sportu saistītiem notikumiem, linki uz jaunākajiem rakstiem. 2. @JurgisLiepnieks - interesanti prātojumi un viedokļi par dažādām aktuālām tēmām un cilvēkiem. Viņš nebaidās paust savu viedokli. 3. @ForbesLV - info par gaidāmajiem rakstiem žurnālā, kā arī cita noderīga informācija saistībā ar uzņēmējdarbību un ekonomiku. 4. @Bezbiletnieks - retweeti par to, kuros maršrutos un kurās vietās atrodas sabiedriskā transporta kontrole. 5. @jrt_lv - info par jaunākajam izrādēm, ērti var uzzināt, kad un uz kādu no tuvākajām izrādēm parādās kāda brīva vieta, sākas biļešu pārdošana uz kādu no izrādēm un ir arī retweetoti citu cilvēku viedokļi. IEVF SP Ziņu lapa Izdod IEVF Studentu pašpārvalde, Žurnālisti: Anna Allika, Līva Bambīte, Matīss Šulmanis, Līga Lasmane Kontakti: www.ievfsp.lv

E-pasts: ievfsp@rtusp.lv Twitter: @IEVFSP Facebook: RTU IEVF SP

Vara, prāts un bagātība tā ir mūsu priekšrocība!

IEVF SP  

oktobra avīze

Advertisement