Van wie is de economie? | Festivalkrant oktober 2023

Page 1

SAMEN DE ECONOMIE WAKKER SCHUDDEN

Olga Mink en Godelieve Spaas hebben het festival “Van wie is de economie?” bedacht. Godelieve is Lector Economie als gemeengoed bij Centre of Expertise Brede Welvaart & Nieuw Ondernemerschap (Avans Hogeschool). Olga is naast artistiek directeur van Future of Work, Hoofd van de opleiding Maastricht Institute of Interdisciplinary Arts (iArts). Samen onderzoeken ze de rol van kunst in de transitie naar een nieuwe economie.

WAAROM EEN FESTIVAL OVER ECONOMIE?

De stichting Future of Work maakte zo’n vijf jaar terug een vierjarenplan. Dat mondde uit in een aantal festivals, en dit jaar dus het festival ‘Van wie is de economie?’. Al snel werd duidelijk dat er voor dit thema meer nodig is dan een jaarlijkse impuls. Het thema is te groot en te belangrijk is om in één festival te passen. Vooral omdat veel mensen helemaal niet het idee hebben dat ons economisch systeem anders zou kunnen. We zien de economie toch vaak als een natuurwet, iets waarop we geen invloed kunnen uitoefenen.

MAAR IS DAT ECHT ZO?

VAN WIE IS DE ECONOMIE?

“Daarom besloten we bij het begin te beginnen en de vraag te stellen ‘Van wie is de Economie?’. Op die vraag zeggen veel mensen, dat de economie van ons allemaal zou moeten zijn. Als dat zo is, dan heb je een opening om de vervolgvraag te stellen: ‘Welke ideeen, voorbeelden, verlangens heb jij dan ten opzichte van die economie?’ Dat is het begin van het gesprek dat we willen voeren door sociale, economische en culturele contexten met elkaar te verbinden.

VAN FESTIVAL NAAR PLATFORM

“Het idee van een hybride platform is gaandeweg ontwikkeld. We willen nieuwe ideeën blijven ontwikkelen en samenwerken met organisaties zoals Avans Hogeschool, The Club of Rome, Academie voor Beeldvorming, RUW, Our New Economy en anderen om de economie te beïnvloeden. Ons doel is om mensen met interesse in economie, onderwijs, kunst en ondernemerschap samen te brengen, ongeacht hun kennis of ervaring, zodat we een breed scala aan ideeën en perspectieven kunnen verzamelen om de werking van de economie beter te begrijpen en bij te dragen aan haar evolutie. Laten we de economie wakker blijven schudden!”

VERBINDEN EN GROEIEN

“Er zijn weinig plekken waar de verschillende werelden en manieren van denken bij elkaar komen. Meestal is de kunst gewoon de kunst, de wetenschap gewoon de wetenschap, de ondernemer de ondernemer, en de mens niet meer dan een consument. Daar ontstaat niet snel iets buiten de gebaande paden. Je hebt juist de ruimte daartussen nodig om te ontdekken wat voor andere ideeën en mogelijkheden we zien. Die ruimte voor ontmoeting maakt ons, denken wij, ook minder machteloos en eenzaam in de grote vraagstukken waar we voor staan.”

WAAROM ZOU JE DIE ECONOMIE DAN WILLEN VERANDEREN?

“De huidige Westerse neoliberale economie schiet tekort door haar overmatige nadruk op groei en winst, ongeacht de middelen. Dit leidt tot aanzienlijke schade aan mens en milieu. Dan kun je naar ons idee twee dingen doen: Je kunt kijken aan welke knoppen binnen het huidige systeem je kunt draaien of overwegen de spelregels van de economie te herzien. Wij kiezen voor het laatste.”

TIP VAN DE CURATOREN

“Ga dwalen door de exposities, laat je inspireren door de ideeën en reflecties van kunstenaars op de economie. Doe mee met de vele workshops, sluit aan bij de voorstellingen en presentaties. Overal kun je het weer anders ervaren, en daarmee kun je bedenken wat jouw rol kan zijn. Hoe geef jij vorm aan de nieuwe economie?”

OVER FUTURE OF WORK FOUNDATION

Stichting Future of Work is een hybride platform voor artistiek onderzoek en co-creatie onder het artistieke leiderschap van Olga Mink en Godelieve Spaas. Het brengt nieuwe samenwerkingsvormen en duurzame strategieën rondom werk en economie tot stand en stelt visies en verhalen voor om dialoog te stimuleren over hoe de economie eruitziet wanneer onze behoeften ondergeschikt worden aan de eisen voor een gezond ecosysteem en een rechtvaardige samenleving.

WWW.FUTUREOFWORK.NL

..

Expositie: Van wie is de economie?

LOCATIE: WILLEM TWEE ART SPACE

BOSCHDIJKSTRAAT 100, DEN BOSCH

WOENSDAG T/M ZONDAG

10.00-17.00 UUR.

GRATIS

Iedereen maakt deel uit van de economie, maar is de economie ook echt van ons? En wie bepaalt de regels? De werken in de expositie in Willem Twee onderzoeken dit vanuit verschillende perspectieven: Klaas Burger verkent of een eerlijk uitzendbureau bestaansrecht heeft, Carlijn Kingma onthult de werking van ons geldsysteem, Oddkin maakt ons bewust van de invloed van onze stem op de economie, Otobong Nkanga bevraagt onze relatie met de omgeving, Paolo Cirio klaagt bedrijven aan voor misdaden tegen de natuur, Teresa Feldmann verkent hoe een wereld geleid door diversiteit tot herstel van de aarde kan leiden. Arne Hendriks onderzoekt hoe we de overvloed tegemoet kunnen krimpen, en het Exchange-project experimenteert met nieuwe uitwisselingsvormen voor een nieuwe economie.

Highlights Partner Events

HUIS73 / RUW

HINTHAMERSTRAAT 72-74, DEN BOSCH

EXPOSITIE DIEZEKLEIPROJECT

1 T/M 22 OKTOBER

Met vers gewonnen rivierklei uit de Diezemonding werd een productielijn opgezet geïnspireerd op het werk van Robbrecht de Potter, een pottenbakker die ruim 600 jaar geleden langs de Binnendieze zijn potten draaide met waarschijnlijk dezelfde klei.

WANDELING LANGS DE AA / DIEZE TOT DE MAAS, VRIJDAG 6 OKTOBER

Een wandeling langs de Aa en de Dieze naar de Maas, waar we onderweg diverse betrokkenen ontmoeten die ieder een eigen relatie met de rivier hebben. Verzamelen om 10:00 uur bij Van der Valk hotel Vught.

RUW DEBAT: “RECHTEN VAN DE RIVIER”

DONDERDAG 12-OKT.

20.00 uur

De Dommel, de Dieze en de Aa, zijn de water-aderen van ’s-Hertogenbosch. Ze verdienen het recht om te stromen en niet vervuild te worden. Hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen? RUW gaat in gesprek met belanghebbenden en deskundigen.

Expositie: Wat voor economie wil jij?

LOCATIE:

WERKWARENHUIS

TRAMKADE 20-24, DEN BOSCH

WOENSDAG T/M ZONDAG

10.00-17.00 UUR.

GRATIS

De werken in het Werkwarenhuis nodigen uit tot actie. Hier kijken we naar welke economie we samen zouden willen vormgeven. Zo steekt Cynthia Hathaway samen met het publiek de handen in de wol om te luisteren wat wol ons te zeggen heeft, waar het vandaan komt, en wat voor toekomst wol met ons zal gaan hebben. Constructlab creeërt een ruimte voor co-creatie en experiment waar nieuwe samenwerkingsvormen uitgetest worden. Terasa Borasino laat je in een video-installatie de complexe verstrengeling tussen ‘menselijke, anders-dan-menselijke en meer-dan-menselijke’ wezens ervaren. Jatiwangi Art Factory voert ons mee in een mogelijke economie op basis van vriendschap, verwantschap en vertrouwen. Het werk Economy is not Money zet de kijker aan tot nadenken over de oorspronkelijke betekenis van het woord ‘economie’. Ook is er een werkplaats ingericht waarin iedereen wordt uitgenodigd om ideeën, verhalen en gedachten uit te wisselen en achter te laten over de economie van morgen.

LEES HET INTERVIEW VAN WIE IS DE RIVIER? SCAN DE QR-CODE

HIGHLIGHTS

Sluit aan bij presentaties van Fair Jobs – Het eerlijkste uitzendbureau?

LOCATIE:

WILLEM TWEE ART SPACE

BOSCHDIJKSTRAAT 100, DEN BOSCH & WERKWARENHUIS

TRAMKADE 20-24, DEN BOSCH

MEER INFORMATIE VIA WEBSITE

13-OKT: PRESENTATIE STUDENTEN AVANS HOGESCHOOL MET FAIR JOBS.

18-OKT: TERUG- EN VOORUITBLIK VAN HET ACTIEONDERZOEK ONDERLIGGEND AAN FAIR JOBS.

19-OKT: THEMADAG.

Neem deel aan Constructlab’s Wood Food Ink Markt!

LOCATIE:

WERKWARENHUIS, TRAMKADE 20-24, DEN BOSCH

DONDERDAG T/M ZONDAG 11.00-17.00 UUR. GRATIS

LOOP BINNEN VOOR EEN SNEL BEZOEK OF GEEF JE OP VOOR EEN HELE DAG VIA PETER@CONSTRUCTLAB.NET.

De WOOD FOOD INK markt omvat drie assemblagelijnen: een houtwerkplaats, een printwerkplaats en een locatie voor voedselbereiding. Constructlab streeft ernaar om via dit ‘markt’-concept inzichten te verkrijgen met betrekking tot deeleconomieën en coöperatieve intelligentie. Het project gaat verder dan alleen productie en richt zich op de onderliggende modellen die de dagelijkse activiteiten sturen. Tijdens de workshops bij Constructlab onderzoeken we de processen, de producten, de middelen, ideeën, ingredienten en de materialen die worden ingezet. De workshops zijn een manier om te bepalen of deze manier van werken kan leiden tot nieuwe inzichten met betrekking tot de werkelijke waarde van een product en arbeid.

Fair Jobs gaat in 2024 experimenteren met nieuwe vormen van werving en selectie van Bulgaarse werkers voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Tijdens het festival presenteren zij de plannen voor een pilot en laten ze een film zien waarin 50 professionals uit het werkveld uitbeelden hoe het er meestal aan toe gaat als je in Nederland uitzendwerk komt doen.

Centraal in FairJobs staat Isa Ivanov uit Plovdiv. Door zijn werk voor FairJobs is het gelukt om de armoedeval die de verkoop van zijn paard tot gevolg had ongedaan te maken. Isa bezit weer een paard.

Ga In Gesprek Met Kunstenaars In The Artist Assembly!

LOCATIE:

WILLEM TWEE

BOSCHDIJKSTRAAT 100, DEN BOSCH & WERKWARENHUIS

TRAMKADE 20-24, DEN BOSCH

14-OKT: 15.00-17.00 UUR.

GRATIS - AANMELDEN NIET NODIG.

Word onderdeel van de Theatrale Performance over uitwisseling!

LOCATIE: VERKADEFABRIEK

BOSCHDIJKSTRAAT 45, DEN BOSCH

8-OKT THEATRALE VOORSTELLING

16.00-17.00 UUR.

8-OKT FYSIEKE VOORSTELLING

19.30-2O.30 UUR.

TICKETS 15€ (STUDENTEN 10€)

Binnen het festival presenteren diverse kunstenaars en ontwerpers hun perspectieven of experimenteren met nieuwe regels en principes voor de nieuwe economie. De kunstwerken vullen elkaar aan, dagen elkaar uit, zijn het met elkaar erover eens of oneens en laten pluralistische visies en ideeën zien. De Artists Assembly nodigt iedereen van harte uit om hierop te reflecteren en samen te kijken welke verhalen zijn ontstaan tijdens het festival.

EXCHANGE PROJECT IS OOK ONDERDEEL VAN DE EXPOSITIE - ALCHEMY OF CHANGE

WILLEM TWEE, DEN BOSCH

BOSCHDIJKSTRAAT 100, DEN BOSCH

Binnen het Exchange Project staat niet het uitwisselen van geld maar van ‘dingen’ centraal. Ze doen dit vanuit de overtuiging dat de (veer)kracht van een gemeenschap voortkomt uit de verbindingen die ontstaan. Daarmee worden uitwisselingen belangrijke bouwstenen voor een eerlijke economie en samenleving. Met een performance en een interactieve voorstelling bevragen zij de werking en de waarden van uitwisseling, en wordt onderzocht welke andere vormen van uitwisseling denkbaar zijn.

Oddkin: I have always been with you

Neem deel aan het Warm Data Lab & Public Assembly

LOCATIE:

VERKADEFABRIEK, DEN BOSCH

BOSCHDIJKSTRAAT 45, DEN BOSCH

11-OKT: 09.45-18.00 UUR.

TICKETS:

38€ (INCLUSIEF LUNCH EN BORREL) (STUDENTEN 15€).

VOERTAAL ENGELS.

Dit evenement, mede georganiseerd door Future of Work en het programma The Fifth Element van The Club of Rome, brengt mensen met verschillende achtergronden en disciplines samen om een levendige uitwisseling van gedachten en ideeën te stimuleren over de vraag Van wie is de Economie? Door open dialoog aan te moedigen, wordt een ruimte voor wederzijds leren gecreëerd, te midden van de verschillende perspectieven en artistieke uitingen tijdens het festival. Dit event wordt in het Engels gehouden.

Bezoek het symposium ‘van wie is het Economie-onderwijs?’

LOCATIE:

VERKADEFABRIEK

BOSCHDIJKSTRAAT 45, DEN BOSCH

12-OKT 10.00-17.00 UUR.

GRATIS - AANMELDEN VERPLICHT

Het onderwijs is dé bakermat van de vernieuwende impuls aan de samenleving. Daarom is onderwijs een belangrijk vertrekpunt voor de economische transitie. Maar wat heb jij als docent en student nodig om verschillende invalshoeken te hanteren en vernieuwende geluiden te laten horen zodat die impuls kan worden aangejaagd. En ben je dan idealist, realist, of juist allebei? Want, van wie is het economie-onderwijs eigenlijk? Om deze vraagstukken te verkennen, organiseren Our New Economy, Avans en Future of Work, speciaal voor docenten en studenten economie (HBO en WO) dit symposium.

Van donderdag 5 t/m zondag 22 oktober vindt in Den Bosch het nieuwe festival ‘Van wie is de economie?’ plaats. Met symposia, workshops, debatten, performances, presentaties én een gratis toegankelijke expositie. Tijdens dit festival nodigen we iedereen uit om langs te komen en mee op zoek te gaan naar antwoorden op de vragen: ‘Van wie is de economie?’ en ‘Wat voor economie wil jij?’. We creëren een plek voor collectief experiment om die nieuwe economie daadwerkelijk met elkaar uit te proberen en vorm te geven. Voor actie en reactie, voor ontmoeting, regelen en ontregelen, een werk- en maakplaats, onderneming, common, een collectief experiment. Voor nieuwsgierige burgers, kunstenaars, ontwerpers, wetenschappers, overheden, organisaties, bedrijven en scholen, en iedereen die mee wil denken over de toekomst van de economie.

Kunstenaars

Teresa Borasino, Klaas Burger, Paolo Cirio, Constructlab, Exchange Project, Teresa Feldmann Cynthia Hathaway, Arne Hendriks, Jatiwangi art Factory (JaF), Carlijn Kingma, Olga Mink, Munne Otobong Nkanga, Oddkin, Social Label, Sarah van Sonsbeeck, Godelieve Spaas, Peter Zuiderwijk

Festival locatie Willem Twee, Boschdijkstraat 100, Den Bosch

Festival locatie Werkwarenhuis, Tramkade 20-24, Den Bosch

Festival locatie Huis73, Hinthamerstraat 72-74, Den Bosch

Festival locatie Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45, Den Bosch

De exposities zijn gratis toegankelijk en geopend van woensdag t/m zondag op normale openingstijden van de desbetreffende locatie.

Voor meer informatie over Future of Work, het festival en/of tickets verwijzen we je graag naar de website futureofwork.nl. Je vindt ons ook op Insta en LinkedIn: @future_of_work_foundation

LINDA KÖKE, CURATOR WILLEM TWEE ZEGT:

“IK PLEIT VOOR EEN TRANSPARANTE ECONOMIE WAARBINNEN DE MIDDELEN EERLIJKER VERDEELD ZIJN. WAARIN NIET 99% VAN HET GROTE GELD VERDEELD IS OVER 1% VAN DE WERELDBEVOLKING.

SIMONE KRAMER & PETRA JANSSEN

(WERKWARENHUIS/SOCIAL LABEL) ZEGGEN:

“DOOR INCLUSIVITEIT VOORAF GOED TE ONTWERPEN, KOPPELEN WE WERK LOS VAN EFFICIENCY EN GELD. WE ZETTEN DE MENS CENTRAAL MET ARBEID OP MAAT, OP BASIS VAN SKILLS, RITME EN UITDAGING. ALS JE WIL OPSCHALEN KAN DAT ALLEEN OP BASIS VAN VEEL KLEINSCHALIGHEID. DE IMPACT DIE DEZE WERKWIJZE OPLEVERT, IS NIET IN GELD TE METEN MAAR WEL VIA WELBEVINDEN EN ZELFVOLDOENING VAN MENSEN.”

MARIJN MOERBEEK, AMBTENAAR GEMEENTE DEN BOSCH ZEGT “DE ECONOMIE WORDT GEMAAKT DOOR MENSEN DIE GELD UITGEVEN EN IS IN HANDEN VAN MENSEN DIE GELD OPPOTTEN.”

COLOFON FESTIVALTEAM: OLGA MINK GODELIEVE SPAAS HELEEN MOORS MONIQUE VAN DEN BERG PETER ZUIDERWIJK LINDA VAN LOON LINDA KÖKE MET DANK AAN BETROKKEN KUNSTENAARS EN DEELNEMERS
COLLECTIVE WORKS OPLAGE: 5.000 EXEMPLAREN © FUTURE OF WORK, OKT. 2023 WIJZIGINGEN EN/OF DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN
MENSEN
VORMGEVING:
WAT ZEGGEN ANDEREN? WIJ VROEGEN EEN AANTAL
ALVAST OP ONZE VRAAG TE REAGEREN. “VAN WIE IS DE ECONOMIE?”
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.