Cooperació Catalana, 446

Page 13

SARA BLÁZQUEZ

L’ENTREVISTA

Albert Cañigueral

«Amb les plataformes digitals hi ha hagut un cert bonisme» Un personatge històric que voldries conèixer: Michel de Montaigne. Una lectura imprescindible: Lo pequeño es hermoso: Economía como si la gente importara, d’Ernst Friedrich Schumacher. Un perfil de Twitter que no pots deixar de seguir: Una mica d’humor àcid: @gerardotc. No podries viure sense… Viatjar a cultures diferents. Encara tens pendent… Conèixer a fons Àfrica. El cooperativisme és… Imprescindible per dissenyar futurs desitjables.

Albert Cañigueral (Mataró, 1977) és un dels referents en l’anàlisi de l’anomenada economia de plataforma a l’Estat espanyol. Soci de Ouishare, un col·lectiu d’autònoms que intenta entendre millor aquest tipus d’economia i que en els últims anys s’ha centrat en l’anàlisi del món del treball i l’impacte sobre aquest de les plataformes digitals. Autor de diversos llibres sobre el tema, ara està a punt d’arribar a les llibreries l’últim, El trabajo ya no es lo que era (Conecta, 2020).

Josep Comajoan @jcomajoan 446 - OCTUBRE 2020

13


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.