Page 1

Més de 25 anys treballant per a la integració sociolaboral de persones amb discapacitat intel·lectual

MEMÒRIA 93 652 62 20 www.gportola.com


SALUTACIONS

Parlar de la Fundació Portolà és parlar de la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat intel·lectual i el suport a les seves famílies. Crec que és important destacar que som un equip de professionals que lluitem, amb il·lusió, per una mateixa causa i assolim resultats amb eficàcia i rigor des de fa més de 25 anys.

En nom meu i del Patronat, agraïm la vostra col·laboració i us convidem a continuar acompanyant-nos en aquest apassionant projecte. Gràcies,

Teresa Giralt Yglesias Fundadora i Presidenta de la Portolà


SALUTACIONS A continuació us presento la Memòria del 2015. Durant els 26 anys de la Fundació Portolà, hem treballat amb l’objectiu clar d’atendre i reivindicar les necessitats de persones amb discapacitat intel·lectual. Hem crescut de manera conjunta amb les famílies, les empreses, els aliats, les administracions públiques, etc. L'esforç de tots ens ha permès millorar i adaptar-nos al nostre entorn, així com potenciar i donar a conèixer les capacitats de les persones amb discapacitat intel·lectual. Les xifres d’aquest any les volem interpretar com una important dosi de motivació. Un missatge d'ànim per seguir endavant en la nostra tasca de trencar prejudicis, de crear oportunitats i de superar barreres. Sabem que, mentre hi hagi persones amb discapacitats preparades per treballar i empreses que no compleixin la LGD, tenim molta feina per fer. Gràcies per formar part d’aquest meravellós repte: la creació d'una societat més justa per a tots.

María José Alepuz Pou Directora de la Fundació Portolà


SUMARI 0. La Fundació Portolà

5

1. Estratègia corporativa • Missió • Visió • Valors • Objectius específics

9

2. Història

12

3. Activitats d’enguany 3.1 Àmbit social 3.2 Àmbit de gestió

14

4. Resultats obtinguts 4.1 Socials 4.2 Econòmics

31

5. Plans de futur

36

6. Agraïments

38


QUI SOM? La Fundació Portolà és un Centre Especial de Treball. Facilitem la integració social i laboral de persones amb discapacitat intel·lectual.


ÒRGANS DE GOVERN PATRONAT La Fundació Portolà es regeix per un Patronat, que té com a funció vetllar pel compliment de la missió i objectius establers a l’entitat. El nostre patronat consta de 12 membres: Presidenta - Sra. María Teresa Giralt Yglesias Vicepresident - Sr. Pepe Rubiralta Giralt Tresorer - Sr. Jordi Rubiralta Giralt Secretari - Sr. Guillermo Mur i Torné Vicesecretària - Sra. María José Alepuz Pou

Vocal - Sr. German Catejón Fernández Vocal - Sr. Enric Crous Millet Vocal - Sra. Mercedes Giralt Lopez de Sagrado Vocal - Sr. Miquel Roca Junyent Vocal - Sr. Marc Rubiralta Giralt Vocal - Sr. Xavier Rubiralta Giralt President d'honor - Sr. Valentín Fuster

6


EL NOSTRE EQUIP EQUIP PROFESSIONAL Per tal de complir la nostra missió de manera eficaç i amb qualitat, la Fundació ha consolidat un equip de més de 100 professionals en l’atenció social i la gestió productiva, amb molta responsabilitat i gran compromís social. La seva motivació i implicació amb la missió de l’entitat fa possible que, dia a dia, s’aconsegueixin nous reptes i es treballi amb entusiasme pel creixement personal i laboral de totes les persones treballadores amb discapacitat intel·lectual.

Teresa Giralt Fundadora i Presidenta

María José Alepuz Direcció

Eva Reixach Responsable Dept. Comercial

María Fernández Responsable Dept. Administració

Joan Lloria Responsable Àrea Serveis Externs

Fabián Tarriño Responsable Àrea Serveis Interns

Marta Bustos Responsable Dept. Psicologia

7


“TREBALLEM PER A LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS”


ESTRATÈGIA CORPORATIVA MISSIÓ El repte de la Fundació Portolà, des de 1989, és aconseguir la

integració social i laboral de persones

amb

discapacitat

intel·lectual.

VISIÓ La Fundació Portolà vol ser una entitat de referencial al sector en la integració sociolaboral de persones

amb

discapacitat

intel·lectual, així com donar resposta

a

les

necessitats

d’aquest col·lectiu no cobertes per

la

resta

de

recursos

existents.

9


ESTRATÈGIA CORPORATIVA VALORS

OBJECTIUS ESPECÍFICS •

Oferir llocs de treball dignes i remunerats a persones amb discapacitat intel·lectual mitjançant el funcionament del nostre Centre Especial de Treball (on com a mínim el 70% de l’equip són persones amb discapacitat) i la inserció a l’empresa ordinària.

Millorar la seva formació laboral en els sectors de jardineria, neteja, confecció tèxtil i manipulats, entre d’altres. Millorar també els seus hàbits laborals.

Donar suport social a persones amb discapacitat i a les seves famílies en temes diversos, amb la finalitat d’aconseguir una major integració social i creixement personal.


“AMB PASSIÓ ÉS POSSIBLE TRANSFORMAR EL MÓN”


HISTÒRIA

Més de 25 anys de solidaritat i compromís

1992-1994 Creixement de la Fundació. La Fundació va créixer de manera important, augmentant la seva plantilla fins a 21 treballadors.

1999 Neix la Nau de Portolà. Un àrea dedicada al disseny i la producció d’articles artesanals fets per persones amb Actualment, Portolà engloba les àrees de discapacitat intel·lectual Serveis Externs (neteja i jardineria) i amb unaInterns major habilitat Serveis (confecció i treballs de artística. manipulació industrial i artesanal) Fins ara han treballat més de 150 persones amb discapacitat intel·lectual.

1989 Inici d’activitat amb la creació del Centre de Jardineria Portolà. Situat a Sant Just Desvern, oferia serveis de manteniment de jardins i venda de plantes, amb una plantilla inicial de 5 persones amb discapacitat intel·lectual.

1995

2015

Creació del Taller Portolà. Es van ampliar les àrees productives del CET amb la creació del Taller de Portolà, per a la realització de treballs de manipulació industrial i confecció tèxtil (a Sant Feliu de Llobregat).

Actualment. Portolà engloba les àrees de Serveis Externs (neteja i jardineria) i Serveis Interns (confecció i treballs de manipulació industrial i artesanal). Fins ara han treballat 141 persones.

12


“ELS ÚNICS LÍMITS QUE EXISTEIXEN SÓN ELS QUE NOSALTRES MATEIXOS ENS IMPOSEM” Nick Vujicic


ACTIVITATS D’ENGUANY ÀMBIT SOCIAL – FORMACIÓ • A persones amb discapacitat intel·lectual. Enguany s’han realitzat els següents cursos:

Internet segura

Prevenció de Riscos Laborals Leventon: instruccions de treball

Hàbits laborals saludables Decoració avets de Nadal Educació i companyerisme 555,5 hores

83 participants

8,1 de valoració

14


ACTIVITATS D’ENGUANY ÀMBIT SOCIAL – FORMACIÓ • Del personal de suport (caps d'àrea, USAP i monitors). Enguany s’han realitzat els següents cursos:

Obligacions dels monitors

Suport conductual positiu Transtorn de conducta i personalitat

104 hores

21 participants

8,7 de valoració

15


ACTIVITATS D’ENGUANY ÀMBIT SOCIAL – SUPORT SOCIAL • A persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies.

S’ha fet suport a 83 PDI

Gestió i tràmits

DNI, abonaments FFCC, targetes discapacitat, calendaris, etc.

Coordinació amb entitats externes

Informació sobre recursos

suport a la llar, pisos tutelats, pre-tuteles, assistents judicials, etc.

serveis socials, SESM-DI, entitats de lleure, professionals de l’àmbit de la salut, etc.

Informes socials i psicològics

incapacitacions judicials, revisions de grau de discapacitat, peticions familiar, etc.

Suport psicològic a PDI i famílies

Temes personals, socials i familiars.

16


ACTIVITATS D’ENGUANY ÀMBIT DE GESTIÓ – ACTIVITAT PRODUCTIVA • Serveis Externs: Oferim serveis a empreses, hotels, comunitats de veïns i particulars.

NETEJA:

JARDINERIA:

MANTENIMENT

MANTENIMENT

POST-OBRA

CREACIÓ D’ESPAIS

VEHICLES

Nous clients

ENJARDINATS •

MUNTATGES FLORALS

COBERTES VEGETALS

Nous clients


ACTIVITATS D’ENGUANY ÀMBIT DE GESTIÓ – ACTIVITAT PRODUCTIVA • Serveis Interns: Oferim serveis a empreses, hotels, comunitats de veïns i particulars.

MANIPULATS: •

INDUSTRIALS

PROMOCIONALS Encaix de peces, condicionament i muntatge, embalatges retràctils, re-condicionat, retiquetatge, codi-ficat, control de qualitat unitari de mercaderies i em-magatzematge.

LOTS DE NADAL

Nous clients


ACTIVITATS D’ENGUANY ÀMBIT DE GESTIÓ – ACTIVITAT PRODUCTIVA • Serveis Interns: Oferim serveis a empreses, hotels, comunitats de veïns i particulars.

DETALLS: •

CORPORATIUS

ARTESANS Dissenyem i produïm articles artesans: Canastretes de nadó, targetes corporatives, per Nadal, Sant Jordi, Dia de la dona, etc.

Nous clients

CONFECCIÓ: •

COL·LECCIONS PRÒPIES

SOTA COMANDA Confeccionem i personalitzem articles de nadó, cuina, llar, bany, etc.

Nous clients


ACTIVITATS D’ENGUANY ÀMBIT DE GESTIÓ – RRHH • Formació del personal de suport en general. Enguany s’han realitzat els següents cursos:

Novetats jurisprudència laboral

Excel

Comptabilitat

Noves Lleis 21/2014 per a Fundacions

Lotus Notes

Prevenció riscos laborals Jardineria vertical i terrasses

Administració personal

Formació àmbit 2.0 i noves tecnologies

LOPD

Manipulador d’aliments

Primers auxilis i situacions d’emergència 268,8hores

21 participants

7,2 de valoració

20


ACTIVITATS D’ENGUANY ÀMBIT DE GESTIÓ – RRMM

OBRES DE MANTENIMENT I MILLORES en els dos edificis de la Fundació, valorades en 4.458,36€

MAQUINÀRIA I EQUIPAMENTS NOUS •

Inversió en serveis interns i externs valorades en 15.790,35€

Inversió en gestió informàtica i comercial en 13.010,16€

21


ACTIVITATS D’ENGUANY ÀMBIT DE MILLORES DE GESTIÓ

ACOMPLIMENT DE LA NOVA LLEI DE TRANSPARÈNCIA VIA WEB www.gportola.com/cat/ comptes_clars.html

INICI IMPLANTACIÓ PROGRAMA INTERN ERP Especialitzat en CET. Mòduls implantats: • •

Persones/Usuaris RRHH

22


ACTIVITATS D’ENGUANY ÀMBIT DE MILLORES DE GESTIÓ

MILLORA DEL DEPARTAMENT COMERCIAL •

Assessorament: en implantació de metodologia comercial per DOTconsulting.

Assessorament per un grup d’alumnes del Màster d’Elisava: sobre nous enfocs comercials i de màrqueting.

Definició d’una nova estructura comercial: definició de funcions segons lloc de treball i selecció d’un nou Director comercial i de màrqueting i un assistent comercial.

OBTENCIÓ DE LA CERTIFICACIÓ 9001 •

L’abast del Sistema de Qualitat implantat del Centre Especial de Treball: •

Servei d’assessorament social a persones amb discapacitat.

Servei de jardineria, treballs forestals i venda de plantes i centres florals.

Servei de neteja (post-obra i manteniment).

Entitat certificadora: SGS

Data: 7/5/2015

Validesa: 3 anys amb revisions anuals

23


ACTIVITATS D’ENGUANY ÀMBIT DE GESTIÓ - COMUNICACIÓ • General Creació dels claims genèrics de la Fundació Portolà per a reforçar la imatge corporativa.

Enviament de Newsletters vinculats al CRM: genèric i per campanyes.


ACTIVITATS D’ENGUANY ÀMBIT DE GESTIÓ - COMUNICACIÓ • Presència en els mitjans de comunicació ONLINE  Xarxes Socials de la Fundació Portolà

Facebook La web de la Fundació Portolà

Youtube Hem obert un canal

Hem creat una pagina oficial de la Fundació

2015 tenim 69 likes

Actualització de la Llei de transparència i Memòria Anual Corporativa a l’apartat de “comptes clars”.

Twitter Bloc

2014 hi havia 84 seguidors

Linked In

Hem creat un bloc per penjar notícies i l’actualitat de l’entitat

2015 n’hi ha 134

2014 hi havia 38 seguidors

2015 n’hi ha 66


ACTIVITATS D’ENGUANY ÀMBIT DE GESTIÓ - COMUNICACIÓ • Presència en els mitjans de comunicació ONLINE  Portals web del Tercer Sector 

Xarxanet

 Portals web

També vam tenir ressò a: Web Ajuntament de Barcelona ElDia.es ABC.es Real Club Tenis Barcelona

26


ACTIVITATS D’ENGUANY ÀMBIT DE GESTIÓ - COMUNICACIÓ • Presència en els mitjans de comunicació OFFLINE  Premsa

Al Diari Ara, per 2n any consecutiu, regala amb la seva subscripció, una rosa solidaria de Portolà

Com cada any, publiquem a la revista ESADE Alumni.

27


ACTIVITATS D’ENGUANY ÀMBIT DE GESTIÓ - COMUNICACIÓ • Presència en els mitjans de comunicació OFFLINE  Televisió  BTV noticies.cat  TV2

TV2, Programa Aquí hay Trabajo, Empreses Tèxtils “made in Spain”. Gravació d’un reportatge del nostre client MyFaldas al nostre Taller de Confecció. https://www.youtube.com/watch?v=xdmgAmKDlEc

28


ACTIVITATS D’ENGUANY ÀMBIT DE GESTIÓ - COMUNICACIÓ • Esdeveniments

La nostra entitat es va presentar a aquest esdeveniment, l’objectiu principal del qual era generar possibilitats reals de contractació competitiva de negoci amb valor social. Estava focalitzat a entitats no lucratives que donen feina a persones amb discapacitat.

Enguany i per segon any consecutiu, juntament amb l’Obra Social Sant Joan de Déu, es va fer una mostra que va reunir a nombrosos artistes i empresaris. L’exposició inicial es va fer al passatge dels Camps Elisis i a continuació a l’Hospital (3a Planta) fins el 8 de gener.

29


“CONEIX-ME PER LES MEVES HABILITATS, NO PER LES MEVES DISCAPACITATS” Robert M. Hensel


RESULTATS OBTINGUTS SOCIALS

6

nous treballadors/es amb discapacitat intel·lectual

7,6 4 37%

és la nota de satisfacció dels nostres beneficiaris/es

noves incorporacions com a suport a l’entitat

de reducció en els accidents/baixes respecte l’any passat 31


RESULTATS OBTINGUTS DES DE L’INICI

141

SOCIALS

persones amb discapacitat intel·lectual integrades social i laboralment des de l’inici de la Fundació Portolà

182

persones amb discapacitat intel·lectual formades des de l’inici de la Fundació Portolà

L’ANY 2015

86 88

Treballadors/es que hi ha a 31/12/2015 a Portolà : • 82 persones amb discapacitat intel·lectual i • 4 persones amb discapacitat física.

Treballadors/es amb discapacitat formats enguany.

32


RESULTATS OBTINGUTS ECONÒMICS BALANÇ DE SITUACIÓ 2015 ACTIU

PASSIU 1% 11%

33%

Patrimoni net

67%

Actiu no corrent

Passiu no corrent

Actiu corrent

Passiu corrent 88%

PASSIU

ACTIU Actiu no corrent

2.808.983,27 €

Patrimoni net

*Immobilitzat intangible

1.187.189,78 €

*Fons dotacional

*Immobilitzat material

1.621.793,49 €

*Excedents exercicis anteriors

Actiu corrent

1.371.335,18 €

*Resultat de l’exercici

*Existències *Deutors *Periodificació a curt termini

89.290,31 € 600.853,63 € 10.974,98 €

*Subvencions i donacions

3.666.823,64 € 6.010,12 € 773.599,17 € 5.691,22 € 2.881.523,13 €

Passiu no corrent

64.180,01 €

*Deutes a llarg termini

64.180,01 €

*Inversions financeres a curt termini

300.025,16 €

Passiu corrent

*Tresoreria

370.191,10 €

*Deutes a curt termini

Total actiu

4.180.318,45 €

*Proveïdors i creditors diversos *Remuneracions pendent de pagament *Deutes amb les administracions públiques Total patrimoni net i passiu

449.314,80 € 30.433,78 € 248.688,55 € 58.864,98 € 111.327,49 € 4.180.318,45 €


RESULTATS OBTINGUTS ECONÒMICS COMPTE DE RESULTATS 2015 INGRESSOS

DESPESES

Vendes i prestació de serveis

Subvencions públiques

Aprovisionaments

Donacions privades per explotació

Despeses de personal

Variació d'existències Altres despeses d'explotació Subv. i donacions tras. resultats Amortització de l'inmobilitzat

Quota per càtering i altres

Despeses financeres

Ingressos financers

Vendes i prestació de serveis

1.227.936,36 €

Aprovisionaments

- 319.077,83 €

Subvencions públiques

587.743,16 €

Despeses de personal

Donacions privades per explotació

149.384,82 €

Altres despeses d’explotació

- 172.490,00 €

Amortització de l'immobilitzat

- 171.264,12 €

Variació d’existències

6.961,56 €

Subvencions i donacions traspassats a resultats 170.985,52€

Despeses financeres

Quota per càtering i altres

Total despeses

Ingressos financers Total ingressos

20.910,92 € 8.891,11 € 2.172.813,45 €

RESULTAT DE L’EXERCICI: 5.691,22 €

- 1.502.879,28 €

- 1.411,00 € - 2.167.122,23 €


“SOM ECONOMIA SOCIAL”


PLANS DE FUTUR S’està estudiant ampliar els serveis oferts a persones amb discapacitat intel·lectual, sempre amb l'objectiu de millorar-ne la seva integració social i laboral. Actualment s’està elaborant un projecte de:

Centre post laboral / Centre Ocupacional

D’altra banda, continuarem lluitant per aconseguir pal·liar mancances com ara: •

Manca d’urbanització del Recinte Industrial de la Colònia Güell.

Edifici 2 sense aigua potable des de desembre de 2012.

Problemes de manca de feina contínua: desocupació de persones amb discapacitat intel·lectual a l’àrea de manipulats industrials.

Envelliment precoç dels beneficiaris/es.


“NO TINC UNA DISCAPACITAT, TINC UNA HABILITAT DIFERENT” Robert M. Hensel


AGRAÏMENTS


La nostra història no seria possible sense vosaltres. Gràcies!

Si vols col·laborar amb la nostra causa: BBVA 0182-1007-20-0201557576

FUNDACIÓ PORTOLÀ Recinte Industrial Colònia Güell Local I – C/ Telers de Roda s/n Tel. 93 652 62 20 Fax. 93 630 19 97

Local II – C/ dels Raspalls s/n Tel. 93 630 91 63 08690 Santa Coloma de Cervelló, Barcelona www.gportola.com G08909608

Memòria 2015 de la Fundació Portolà  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you