Memòria 2010

Page 1

ELS NOSTRES CENTRES

MEMÒRIA 2010 St. Just Desern Esplugues St. J. Despí Cornellà L’Hospitalet

L’Hospitalet

SERVEIS ASSISTENCIALS AMBULATORIS

SERVEIS ASSISTENCIALS HOSPITALITZACIÓ PARCIAL

CSMIJ GAVÀ C/ Sant Lluís, 66 - 08850 Gavà Tel. 93 638 39 93 - Fax 93 633 30 66 csmij_gava@fundacioorienta.com

HOSPITAL DE DIA PER A ADOLESCENTS DE GAVÀ C/ Sant Lluís, 64 - 08850 Gavà Tel. 93 638 43 64 - Fax 93 93 633 30 66 hospitaldedia@fundacioorienta.com

CSMIJ EL PRAT Plaça Pirineus, 7 - 08820 El Prat de Llobregat Tel. 93 479 56 15 - Fax 93 378 80 62 csmij_prat@fundacioorienta.com

HOSPITAL DE DIA PER A ADOLESCENTS DE MIRALTA DE L’HOSPITALET C/ Miralta, 27-29 - 08906 L’Hospitalet de Llobregat Tel. 93 260 50 38 - Fax 93 260 15 86 hd_miralta@fundacioorienta.com

CSMIJ CASTELLDEFELS C/ València, 4-8, baixos - 08860 Castelldefels Tel. 93 634 25 22 - Fax 93 665 28 70 csmij_castelldefels@fundacioorienta.com CSMIJ L’HOSPITALET Plaça Francesc Macià, 1 - 08901 L’Hospitalet de Llobregat Tel. 93 260 08 10- Fax 93 260 23 64 csmij_hospitalet@fundacioorienta.com CSMIJ SANT BOI C/ Lluís Castells, 21 - 08830 Sant Boi de Llobregat Tel. 93 661 47 33 - Fax 93 630 34 57 csmij_santboi@fundacioorienta.com

SEU CENTRAL DE LA FUNDACIÓ

Vidal i Barraquer, 28 08830 Sant Boi de Llobregat Tel. 936 358 810 - Fax: 936 303 457 orienta@fundacioorienta.com www.fundacioorienta.com

compromís ètica respecte rigor científic innovació


ESDEVENIMENTS CLAUS INAUGURACIÓ DEL NOU LOCAL DEL CSMIJ L’HOSPITALET El 7 de gener va tenir lloc la inauguració del nou CSMIJ de L’Hospitalet, presidit per l’ex-consellera de Salut, la Sra. Marina Geli, l’alcaldessa de l’Hospitalet, la Sra. Núria Marín i la presidenta del Patronat de la Fundació Orienta, Montse Gibert.

PREMI AVEDIS DONABEDIAN A L’EXCEL·LÈNCIA EN QUALITAT EN PSIQUIATRIA I SALUT MENTAL La Fundació Orienta ha estat guanyadora del Premi Lundbeck Espanya a l’Excel·lència en Qualitat en Psiquiatria i Salut Mental, dins la convocatòria 2010 a la Qualitat en Sanitat. L’acte d’entrega es va fer el dia 12 de gener de 2011 al Palau de la Música. Va rebre el premi el Sr. Alfons Icart de la mà del Sr. Xavier Martín, president de Lundbeck Espanya.

PROJECTE DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ ORIENTA I LA PARRÒQUIA DE SÂO FRANCISCO DO GUAPORÉ (BRASIL) Mossèn Francesc Trilla, responsable del projecte diu: Hem d’agrair profundament a la Fundació Orienta que ens ha ajudat per realitzar aquesta part del projecte Pastoral da Criança. Amb tan pocs mitjans les nostres líders han anat implantant aquesta mena de treball que millora les condicions de vida digna dels infants i de les famílies, la higiene, el control de la salut, l’aprofitament dels aliments, l’organització dels barris, la conscienciació sobre la salut, la moral, etc.

LLIURAMENT DEL IV PREMI DE LA REVISTA DE PSICOPATOLOGIA Y SALUD MENTAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE Palau Robert, 23 de setembre de 2010. Alfons Icart, Erthard Mergenthaker, Jaume Bosch, Ma. Amparo Ferreros i Alberto Lasa.

LA NOSTRA REVISTA A LA BIBLIOTECA DEL TAVISTOCK CENTRE DE LONDRES La nostra revista passa a formar part de l’hemeroteca d’aquesta institució que té un nombrós col·lectiu de formadors, estudiants i clínics de llengua castellana. A més, han fet arribar informació de la revista als clínics i investigadors per si estan interessats a enviar els seus articles a la nostra publicació.

Coordinació: Teresa Ribalta Maquetació i disseny: Maria José Muñoz Sistemes d’informació: Maiol Pi Impressió: Gràfiques Gavà Edició: Fundació Orienta Sant Boi de Llobregat, maig 2011

V I I I E D I C I Ó D E L A P R E S E N TAC I Ó D E L R E S U LTAT S D E B E N C H M A R K I N G La VIII Edició de la presentació de resultats de benchmarking de la Regió Sanitària de Barcelona, celebrada el 24 de novembre, en la qual es van entregar els resultats dels indicadors 2009, el CSMIJ del Prat va quedar el primer i el CSMIJ de Sant Boi el segon de la Regió Sanitària de Barcelona. El CSMIJ de Castelldefels, CSMIJ Hospitalet i CSMIJ Gavà, per aquest ordre, van obtenir puntuacions aproximadament en la mitjana dels centres.

11


ACTIVITAT CIENTÍFICA • Col·laboració amb l’estudi de la Universitat de Barcelona i el grup de recerca en victimització infantil i adolescent: “Efectes de la victimització i mecanismes de resiliència en adolescents provinents de consulta clínica”. • Projecte d’investigació i evidència científica en adolescents segons el model de Dr. Kernberg sobre l’adaptació de la teràpia focalitzada en la transferència per adolescents i adults joves amb Trastorn Límit de la Personalitat (TLP). Amb col·laboració amb el Centre de Psicoteràpia Barcelona (CPB) i l’Hospital de la Vall d’Hebron. • Projecte d’e-salut respecte als adolescents amb ansietat amb la Universitat Politècnica de Catalunya. • Col·laboració amb l’Estudi de neuroimatge en primers episodis psicòtics. Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús. BENITO MENNI.

Presentació Com cada any presentem una breu memòria de l’exercici anterior, el 2010. Hem escollit les dades més significatives tant de població com assistencials. I també aquest any hi hem afegit l’apartat del personal actiu de la Fundació Orienta. Una vegada implantada la història clínica informatitzada, una millora ben acollida per tots els professionals, vam centrar l’esforç en l’elaboració del Pla Estratègic 2010-2014. Crec que el resultat ha valgut la pena i des d’aquí vull agrair a totes les persones que hi han col·laborat i que hi segueixen col·laborant l’interès per seguir buscant la manera de millorar el futur de la Fundació Orienta. Pel que fa als objectius del CatSalut, hem aconseguit quasi bé el 100%, cosa que ens honra com a entitat complidora amb els compromisos establerts. També vam aconseguir uns molts bons resultats en el Benchmarking, tant de la Regió Sanitària de Barcelona com amb els de la Unió Catalana d’Hospitals. En ambdós vam assolir els primers llocs. Aquests bons resultats ens han d’esperonar a seguir treballant amb il·lusió i empenta durant aquest nou any que preveiem que serà més difícil. Alfons Icart Director General

QUALITAT • Millora de les tecnologies al servei dels professionals: - Finalització de la implantació de la història clínica informatitzada en tots els dispositius de la Fundació Orienta amb la implantació als hospitals de dia per a adolescents. - Fi de la utilització del paper: informatització de tota la documentació clínica i de gestió de permisos en format electrònic. - Increment de la utilització de la Intranet com a eina de comunicació interna. • Millora de l’organització de persones: - Comissió Psiquiatres: Gestió de sistemes d’informació de farmàcia, alertes farmacològiques, etc. - Comissió Qualitat: Inici planificació Projecte d’acreditació. - Comissió Formació i Docència: Disseny de nous procediments i nou pla de treball. - Comissió de Carrera Professional: valoració dels nivells. • Formació especialitzada en Qualitat: un professional format en cada servei. • Millora de la imatge: Llibre d’estil de la FO. • Gestió de la Direcció per Objectius: detecció d’oportunitats de millora. • Millora de la continuïtat de l’atenció: Enquestes de satisfacció amb altres institucions col.laboradores: Detecció d’oportunitats de millora i accions de millora. • Documentació de processos clínics i de gestió.

10

Personal de la Fundació Orienta

3


SERVEIS ASSISTENCIALS

PUBLICACIONS

La Fundació Orienta té concertats amb el CatSalut cinc centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ) d’atenció ambulatòria i dos hospitals de dia per a adolescents. Els serveis estan situats a la comarca del Baix Llobregat i el Barcelonès, pertanyen a la Regió Sanitària de Barcelona (RSB) i ofereixen assistència pública en salut mental –ambulatòria i d’hospitalització parcial– a la població menor de 18 anys, dels sectors sanitaris del Baix Llobregat Litoral i Baix Llobregat Centre/Fontsanta/l’Hospitalet/el Prat de Llobregat.

• Durant el 2010 es van publicar els números 15 i 16 de la Revista de Psicopatología y Salud Mental del niño y del adolescente i els números 18 i 19 del full informatiu PAPERS. Revista de

SERVEIS ASSISTENCIALS AMBULATORIS

del niño y del adolescente Noviembre 2010

16

La confusión diagnóstica en la clínica infantil actual. Una postura crítica desde la óptica de los problemas del desarrollo (y II) Esperanza Pérez de Plá

Població assignada per CSMIJ (0-17 anys)*

Logros y fracasos de la latencia como parámetros del diagnóstico clínico Alberto Lasa Zulueta Trastornos de la personalidad en la adolescencia: características clínicas y vías asistenciales desde la infancia a la adultez G. Rigon, S. Costa, L. Gamberini, A. Mancaruso, G. Poggioli, A. Cassetti, S. Chiodo Una experiencia para promover un vínculo saludable entre madres adolescentes y sus bebés P. Traverso, M. Nóblega, P. Escribens, V. Vigil, R. Gabilondo, A. Fernández

CSMIJ

El cuidado emocional en la prevención del dolor posquirúrgico en niños y adolescentes Núria Serrallonga T y Víctor Cabré S El Lausanne Trilogue Play en la práctica clínica Graziella Fava Vizziello y Nivia Pilar Nosadini

50.000

El espectro del abuso sexual en la infancia: definición y tipología Noemí Pereda Migración, emigración, familias e identidad: ¿cómo intervenir en salud mental? Aicha Rabeh Sijelmassi

40.000

Los costes encubiertos del cuidado de los niños Mariano Torras Lungwitz Estructuración de un espacio de coordinación entre atención precoz y centros residenciales Sergio Martín Tarrasón

30.000 20.000 10.000

• Al mes d’octubre es van publicar en format de llibre les principals línies del Pla Estratègic de la Fundació Orienta.

0 CASTELLDEFELS

GAVÀ

SANT BOI 2009

Font:

EL PRAT

L'HOSPITALET pla estratègic 2010-2014

2010

* CatSalut. Regió Sanitària de Barcelona. 2010 Serveis de salut mental de nens i adolescents

Activitat assistencial global. 2009 - 2010. Nombres absoluts 60.000

8,6%

50.000

Variació en Variació en percentatge

7 7% 7,7%

LES PERSONES

Variació en percentatge

40.000

30.000

Homes

Dones

Total

2009

Directius

2

1

3

2010

Personal assistencial (grau superior)

18

30

48

Personal assistencial (grau mitjà)

6

12

18

Personal administratiu

-

16

16

Altres professionals

-

5

5

TOTAL

26

64

90

20.000 Variació en percentatge

10.000 *Inclou les visites de grupsͲ3,8%

Activitat assistencial per CSMIJ. 2010. Nombres absoluts 0 Primeres Visites

Visites successives* Visites successives 1

Primeres Visites

Total activitat global

Dades a 31 de desembre de 2010.

Total per CSMIJ

18.000 16.000 14.000

Instal·lacions HD Gavà

12.000

Instal·lacions CSMIJ Castelldefels

10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2010

2010

2010

2010

2010

Castelldefels *

Gavà *

Sant Boi *

El Prat **

Hospitalet **

*Sector sanitari Baix Llobregat Litoral. **Sector sanitari Baix Llobregat centre, Fontsanta, l’Hospitalet i el Prat de Llobregat. 1 Inclou les visites de grup.

4

9


Primeres visites realitzades per centre. 2010. Nombres absoluts

SERVEIS NO ASSISTENCIALS

1.400

Primeres ABS

Primeres CSMIJ

Total Primeres

1.206

1.200

DOCÈNCIA I FORMACIÓ

1.000

600

703

658 504

443

393

400

503 373

278

247

219

154

146

200

En el document es parteix de la definició de l’aprenentatge com un procés constructivista, autodirigit, col·laboratiu i contextual. En aquesta línia s’han creat tres grups de treball, confegits com a petits grups de professionals per: • Processar la informació ja existent. • Construir noves xarxes de coneixement. • Generar una interacció i comprensió compartida amb la resta de professionals.

721

800

En aquest 2010 s’ha consolidat el Departament de Docència i Formació. S’ha elaborat un pla de treball del departament que marca les línies generals pensades per a un termini de 4 anys.

154

0 2010

2010

2010

2010

2010

Castelldefels

Gavà

Sant Boi

El Prat

Hospitalet

Motius d’alta totals per centre 2010

290

279

350

Hospitalització d'Aguts Tancament del procés i derivació als EAP per al seguiment clínic Alta per derivació a CSMA

300

227

250

214

Grups de treball iniciats: • Revisió del Programa d’atenció als pacients afectats de trastorns generalitzats del desenvolupament en les escoles d’educació especial. • Reflexió sobre les intervencions en el Programa de suport a la primària. • Psicoteràpia vincular mare o pare-fill/a.

Alta clínica. Destí Domicili Alta voluntària Alta per trasllat a un altre CSMIJ Evasió o alta administrativa

94

150

129

138

200

100

5 12

4

0

1 2

12 7

25 18 1

36 37

52

59 9

2

13 8

46

25 36 0 0

0 Castelldefels

Gavà

Sant Boi Sant Boi

El Prat El Prat

Hospitalet

Evolució indicadors de gestió Ràtio de successives/ primera per CSMIJ. 2009 Ͳ 2010

Mitja dies d'espera per primeres successives

35,0

• Pere Tarrés - Universitat Ramon Llull

12,1

10,7

18,8

14,0

13,0

15,5

22,7

24,7 11,9

10,7

21,0 12,3

11,6

12,7

17,3

9,0

• Formació en psicoteràpia psicoanalítica orientada al treball en la

9,1

• Blanquerna - Universitat Ramon Llull

15,2

• Psicologia dinàmica: psicodiagnòstic, intervenció i investigació. UB

10,0

10,7

• Universitat de Barcelona

15,0

10,2

Màsters - Postgraus

9,0

20,0

Universitats amb conveni:

17,0

15,5

25,0

13,0

22,0

30,0

Relació d’activitats docents. Curs 2010/2011

21,7

31,3

40,0

Mitja dies d'espera per primeres visites

38,0

40,0

45,0

41,7

Els cursos realitzats aquest any són: atenció a l’usuari per a administratives, seminari per a treballadors socials, power point, presentacions eficaces, programa de formació en Trastorns de l’especte autista (TEA), Acreditació centres salut mental i addicions a Catalunya, WISC-IV, atenció al pacient, eines de desenvolupament personal, tècniques d’alliberament. Les accions formatives han acumulat amb cursos una dedicació de 2.170 hores amb una mitjana d’assistència de 12 professionals per curs. I globalment s’han fet 13.898 hores de supervisions amb una mitjana d’assistència de 10 professionals assistencials.

2

50

63

64 64

67

La formació interna ha continuat mitjançant l’assistència a cursos, jornades i supervisions.

5,0 0,0 2009

2010

2009

Castelldefels

2010

2009

Gavà

2010

2009

Sant Boi

2010

2009

El Prat

2010 Hospitalet

xarxa pública. UB - F. Orienta - F. Sant Pere Claver

• Universitat Autònoma de Barcelona

• Avenços en la clínica psicoanalítica de la infància i adolescència. UB

• Universitat de Girona

• Psicopatologia clínica. F. Vidal i Barraquer-Blanquerna. UR Llull

• Universitat Oberta de Catalunya

• Psicoteràpia psicoanalítica. Fundació Vidal i Barraquer. UR Llull

Usuaris atesos per Programa i Centre. 2009 - 2010

• Universitat Nacional d’Educació a Distancia

• Formació en psicoteràpia. ACPP. Universitat de Girona.

Castelldefels

• Universitat Abat Oliba Ceu

• Avaluació dinàmica de la personalitat, intervenció i valoració de les

2009

intervencions. UB • Dansa moviment teràpia. UAB • Postgrau parella i família. FO-FV i Barraquer-U. Sacro Cuoro Milano

Nombre total d’alumnes que ha tingut la Fundació Orienta durant el curs 2010/11:

37

PROGRAMES ESPECÍFICS DELS CSMIJ

Salut i Escola 3 TMG 79 Psicosi i Autisme – Salut mental i APS 161 Suport residències DGAIA – Trastorns de conducta –

Gavà

Sant Boi

Prat, El

l’Hospitalet

Total

2010 2009

2010

2009

2010

2009 2010

2009

2010

2010

3 64 – 270 – –

7 43 25 476 16 –

11 59 – 753* 12 –

12 42 – 583 16 –

2 47 27 223 – 24

23 80 35 645 – 28

27 42 35 811 – 22

50 235 74 2.430 32 25

5 63 17 – 24 –

4 44 23 290 – 28

*L’increment de visites va ser a causa d’un projecte d’investigació.

8

5


SERVEIS ASSISTENCIALS D’HOSPITALITZACIÓ PARCIAL

Derivacions del pacients donats d’alta HD GAVÀ 2010

Població assignada per hospitals de dia (12-17 anys)* 0

HOSPITALS DE DIA

1

9

HD MIRALTA 2010 0

0

3

CSMA

5

15

CSMIJ

12

CSMIJ

UCA

35000

UCA

URPI

30000

URPI

12

Altres llocs de derivació

46

Altres llocs de derivació

Altes sense derivació

25000

CSMA

Altes sense derivació

0

20000 15000 10000 5000 0 GAVÀ

MIRALTA (L'Hospitalet) 2009

Font:

Motius d’alta totals per centre

2010

* Idescat: Padró Municipal d’habitants. Xifres oficials 2010. Elaboració pròpia.

Nombre d'altes clíniques

Nombre d'altes voluntàries

Nombre d'altes per incompareixença del pacient

Nombre d'altes per altres motius

Alta per ingrés UCA/URPi 60

Activitat assistencial global. 2009-2010. Nombres absoluts

50

HD GAVÀ

2009

40

HD MIRALTA

2010

30

2010

2009

20

Places

36

36

25

25

10

Sol·licituds

83

83

68

52

0

Primeres visites

75

74

42

52

2010

2010

Nombre ingressos

61

70

41

36

HD GAVÀ

HD MIRALTA

Nombre reingressos

7

9

1

2

Total ingressos

68

70

42

38

Total altes

75

71

54

52

Estada mitjana

161

130

129

152

Total estades

12079

9195

6155

7937

Programes específics dels hospitals de dia HD GAVÀ HD MIRALTA

Procedència dels usuaris ingressats als hospitals de dia HD MIRALTA 2010

HD GAVÀ 2010 1 12

CSMIJ

CSMIJ

UCA

UCA

URPI

URPI 54

6

Altres

Altres

2

8 0

2010

2009

2010

Atenció específica dels trastorns alimentaris

Atenció específica als trastorns de conducta

Atenció específica als primers episodis de consum de tòxics

Atenció específica als primers episodis psicòtics

trastorn de les emocions o del comportament

Atenció específica a la reinserció formativo-laboral

6

6

Programa de dansa-teràpia-moviment amb adolescents de

42

4

2009

Total Programes

4

5

7


SERVEIS ASSISTENCIALS D’HOSPITALITZACIÓ PARCIAL

Derivacions del pacients donats d’alta HD GAVÀ 2010

Població assignada per hospitals de dia (12-17 anys)* 0

HOSPITALS DE DIA

1

9

HD MIRALTA 2010 0

0

3

CSMA

5

15

CSMIJ

12

CSMIJ

UCA

35000

UCA

URPI

30000

URPI

12

Altres llocs de derivació

46

Altres llocs de derivació

Altes sense derivació

25000

CSMA

Altes sense derivació

0

20000 15000 10000 5000 0 GAVÀ

MIRALTA (L'Hospitalet) 2009

Font:

Motius d’alta totals per centre

2010

* Idescat: Padró Municipal d’habitants. Xifres oficials 2010. Elaboració pròpia.

Nombre d'altes clíniques

Nombre d'altes voluntàries

Nombre d'altes per incompareixença del pacient

Nombre d'altes per altres motius

Alta per ingrés UCA/URPi 60

Activitat assistencial global. 2009-2010. Nombres absoluts

50

HD GAVÀ

2009

40

HD MIRALTA

2010

30

2010

2009

20

Places

36

36

25

25

10

Sol·licituds

83

83

68

52

0

Primeres visites

75

74

42

52

2010

2010

Nombre ingressos

61

70

41

36

HD GAVÀ

HD MIRALTA

Nombre reingressos

7

9

1

2

Total ingressos

68

70

42

38

Total altes

75

71

54

52

Estada mitjana

161

130

129

152

Total estades

12079

9195

6155

7937

Programes específics dels hospitals de dia HD GAVÀ HD MIRALTA

Procedència dels usuaris ingressats als hospitals de dia HD MIRALTA 2010

HD GAVÀ 2010 1 12

CSMIJ

CSMIJ

UCA

UCA

URPI

URPI 54

6

Altres

Altres

2

8 0

2010

2009

2010

Atenció específica dels trastorns alimentaris

Atenció específica als trastorns de conducta

Atenció específica als primers episodis de consum de tòxics

Atenció específica als primers episodis psicòtics

trastorn de les emocions o del comportament

Atenció específica a la reinserció formativo-laboral

6

6

Programa de dansa-teràpia-moviment amb adolescents de

42

4

2009

Total Programes

4

5

7


Primeres visites realitzades per centre. 2010. Nombres absoluts

SERVEIS NO ASSISTENCIALS

1.400

Primeres ABS

Primeres CSMIJ

Total Primeres

1.206

1.200

DOCÈNCIA I FORMACIÓ

1.000

600

703

658 504

443

393

400

503 373

278

247

219

154

146

200

En el document es parteix de la definició de l’aprenentatge com un procés constructivista, autodirigit, col·laboratiu i contextual. En aquesta línia s’han creat tres grups de treball, confegits com a petits grups de professionals per: • Processar la informació ja existent. • Construir noves xarxes de coneixement. • Generar una interacció i comprensió compartida amb la resta de professionals.

721

800

En aquest 2010 s’ha consolidat el Departament de Docència i Formació. S’ha elaborat un pla de treball del departament que marca les línies generals pensades per a un termini de 4 anys.

154

0 2010

2010

2010

2010

2010

Castelldefels

Gavà

Sant Boi

El Prat

Hospitalet

Motius d’alta totals per centre 2010

290

279

350

Hospitalització d'Aguts Tancament del procés i derivació als EAP per al seguiment clínic Alta per derivació a CSMA

300

227

250

214

Grups de treball iniciats: • Revisió del Programa d’atenció als pacients afectats de trastorns generalitzats del desenvolupament en les escoles d’educació especial. • Reflexió sobre les intervencions en el Programa de suport a la primària. • Psicoteràpia vincular mare o pare-fill/a.

Alta clínica. Destí Domicili Alta voluntària Alta per trasllat a un altre CSMIJ Evasió o alta administrativa

94

150

129

138

200

100

5 12

4

0

1 2

12 7

25 18 1

36 37

52

59 9

2

13 8

46

25 36 0 0

0 Castelldefels

Gavà

Sant Boi Sant Boi

El Prat El Prat

Hospitalet

Evolució indicadors de gestió Ràtio de successives/ primera per CSMIJ. 2009 Ͳ 2010

Mitja dies d'espera per primeres successives

35,0

• Pere Tarrés - Universitat Ramon Llull

12,1

10,7

18,8

14,0

13,0

15,5

22,7

24,7 11,9

10,7

21,0 12,3

11,6

12,7

17,3

9,0

• Formació en psicoteràpia psicoanalítica orientada al treball en la

9,1

• Blanquerna - Universitat Ramon Llull

15,2

• Psicologia dinàmica: psicodiagnòstic, intervenció i investigació. UB

10,0

10,7

• Universitat de Barcelona

15,0

10,2

Màsters - Postgraus

9,0

20,0

Universitats amb conveni:

17,0

15,5

25,0

13,0

22,0

30,0

Relació d’activitats docents. Curs 2010/2011

21,7

31,3

40,0

Mitja dies d'espera per primeres visites

38,0

40,0

45,0

41,7

Els cursos realitzats aquest any són: atenció a l’usuari per a administratives, seminari per a treballadors socials, power point, presentacions eficaces, programa de formació en Trastorns de l’especte autista (TEA), Acreditació centres salut mental i addicions a Catalunya, WISC-IV, atenció al pacient, eines de desenvolupament personal, tècniques d’alliberament. Les accions formatives han acumulat amb cursos una dedicació de 2.170 hores amb una mitjana d’assistència de 12 professionals per curs. I globalment s’han fet 13.898 hores de supervisions amb una mitjana d’assistència de 10 professionals assistencials.

2

50

63

64 64

67

La formació interna ha continuat mitjançant l’assistència a cursos, jornades i supervisions.

5,0 0,0 2009

2010

2009

Castelldefels

2010

2009

Gavà

2010

2009

Sant Boi

2010

2009

El Prat

2010 Hospitalet

xarxa pública. UB - F. Orienta - F. Sant Pere Claver

• Universitat Autònoma de Barcelona

• Avenços en la clínica psicoanalítica de la infància i adolescència. UB

• Universitat de Girona

• Psicopatologia clínica. F. Vidal i Barraquer-Blanquerna. UR Llull

• Universitat Oberta de Catalunya

• Psicoteràpia psicoanalítica. Fundació Vidal i Barraquer. UR Llull

Usuaris atesos per Programa i Centre. 2009 - 2010

• Universitat Nacional d’Educació a Distancia

• Formació en psicoteràpia. ACPP. Universitat de Girona.

Castelldefels

• Universitat Abat Oliba Ceu

• Avaluació dinàmica de la personalitat, intervenció i valoració de les

2009

intervencions. UB • Dansa moviment teràpia. UAB • Postgrau parella i família. FO-FV i Barraquer-U. Sacro Cuoro Milano

Nombre total d’alumnes que ha tingut la Fundació Orienta durant el curs 2010/11:

37

PROGRAMES ESPECÍFICS DELS CSMIJ

Salut i Escola 3 TMG 79 Psicosi i Autisme – Salut mental i APS 161 Suport residències DGAIA – Trastorns de conducta –

Gavà

Sant Boi

Prat, El

l’Hospitalet

Total

2010 2009

2010

2009

2010

2009 2010

2009

2010

2010

3 64 – 270 – –

7 43 25 476 16 –

11 59 – 753* 12 –

12 42 – 583 16 –

2 47 27 223 – 24

23 80 35 645 – 28

27 42 35 811 – 22

50 235 74 2.430 32 25

5 63 17 – 24 –

4 44 23 290 – 28

*L’increment de visites va ser a causa d’un projecte d’investigació.

8

5


SERVEIS ASSISTENCIALS

PUBLICACIONS

La Fundació Orienta té concertats amb el CatSalut cinc centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ) d’atenció ambulatòria i dos hospitals de dia per a adolescents. Els serveis estan situats a la comarca del Baix Llobregat i el Barcelonès, pertanyen a la Regió Sanitària de Barcelona (RSB) i ofereixen assistència pública en salut mental –ambulatòria i d’hospitalització parcial– a la població menor de 18 anys, dels sectors sanitaris del Baix Llobregat Litoral i Baix Llobregat Centre/Fontsanta/l’Hospitalet/el Prat de Llobregat.

• Durant el 2010 es van publicar els números 15 i 16 de la Revista de Psicopatología y Salud Mental del niño y del adolescente i els números 18 i 19 del full informatiu PAPERS. Revista de

SERVEIS ASSISTENCIALS AMBULATORIS

del niño y del adolescente Noviembre 2010

16

La confusión diagnóstica en la clínica infantil actual. Una postura crítica desde la óptica de los problemas del desarrollo (y II) Esperanza Pérez de Plá

Població assignada per CSMIJ (0-17 anys)*

Logros y fracasos de la latencia como parámetros del diagnóstico clínico Alberto Lasa Zulueta Trastornos de la personalidad en la adolescencia: características clínicas y vías asistenciales desde la infancia a la adultez G. Rigon, S. Costa, L. Gamberini, A. Mancaruso, G. Poggioli, A. Cassetti, S. Chiodo Una experiencia para promover un vínculo saludable entre madres adolescentes y sus bebés P. Traverso, M. Nóblega, P. Escribens, V. Vigil, R. Gabilondo, A. Fernández

CSMIJ

El cuidado emocional en la prevención del dolor posquirúrgico en niños y adolescentes Núria Serrallonga T y Víctor Cabré S El Lausanne Trilogue Play en la práctica clínica Graziella Fava Vizziello y Nivia Pilar Nosadini

50.000

El espectro del abuso sexual en la infancia: definición y tipología Noemí Pereda Migración, emigración, familias e identidad: ¿cómo intervenir en salud mental? Aicha Rabeh Sijelmassi

40.000

Los costes encubiertos del cuidado de los niños Mariano Torras Lungwitz Estructuración de un espacio de coordinación entre atención precoz y centros residenciales Sergio Martín Tarrasón

30.000 20.000 10.000

• Al mes d’octubre es van publicar en format de llibre les principals línies del Pla Estratègic de la Fundació Orienta.

0 CASTELLDEFELS

GAVÀ

SANT BOI 2009

Font:

EL PRAT

L'HOSPITALET pla estratègic 2010-2014

2010

* CatSalut. Regió Sanitària de Barcelona. 2010 Serveis de salut mental de nens i adolescents

Activitat assistencial global. 2009 - 2010. Nombres absoluts 60.000

8,6%

50.000

Variació en Variació en percentatge

7 7% 7,7%

LES PERSONES

Variació en percentatge

40.000

30.000

Homes

Dones

Total

2009

Directius

2

1

3

2010

Personal assistencial (grau superior)

18

30

48

Personal assistencial (grau mitjà)

6

12

18

Personal administratiu

-

16

16

Altres professionals

-

5

5

TOTAL

26

64

90

20.000 Variació en percentatge

10.000 *Inclou les visites de grupsͲ3,8%

Activitat assistencial per CSMIJ. 2010. Nombres absoluts 0 Primeres Visites

Visites successives* Visites successives 1

Primeres Visites

Total activitat global

Dades a 31 de desembre de 2010.

Total per CSMIJ

18.000 16.000 14.000

Instal·lacions HD Gavà

12.000

Instal·lacions CSMIJ Castelldefels

10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2010

2010

2010

2010

2010

Castelldefels *

Gavà *

Sant Boi *

El Prat **

Hospitalet **

*Sector sanitari Baix Llobregat Litoral. **Sector sanitari Baix Llobregat centre, Fontsanta, l’Hospitalet i el Prat de Llobregat. 1 Inclou les visites de grup.

4

9


ACTIVITAT CIENTÍFICA • Col·laboració amb l’estudi de la Universitat de Barcelona i el grup de recerca en victimització infantil i adolescent: “Efectes de la victimització i mecanismes de resiliència en adolescents provinents de consulta clínica”. • Projecte d’investigació i evidència científica en adolescents segons el model de Dr. Kernberg sobre l’adaptació de la teràpia focalitzada en la transferència per adolescents i adults joves amb Trastorn Límit de la Personalitat (TLP). Amb col·laboració amb el Centre de Psicoteràpia Barcelona (CPB) i l’Hospital de la Vall d’Hebron. • Projecte d’e-salut respecte als adolescents amb ansietat amb la Universitat Politècnica de Catalunya. • Col·laboració amb l’Estudi de neuroimatge en primers episodis psicòtics. Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús. BENITO MENNI.

Presentació Com cada any presentem una breu memòria de l’exercici anterior, el 2010. Hem escollit les dades més significatives tant de població com assistencials. I també aquest any hi hem afegit l’apartat del personal actiu de la Fundació Orienta. Una vegada implantada la història clínica informatitzada, una millora ben acollida per tots els professionals, vam centrar l’esforç en l’elaboració del Pla Estratègic 2010-2014. Crec que el resultat ha valgut la pena i des d’aquí vull agrair a totes les persones que hi han col·laborat i que hi segueixen col·laborant l’interès per seguir buscant la manera de millorar el futur de la Fundació Orienta. Pel que fa als objectius del CatSalut, hem aconseguit quasi bé el 100%, cosa que ens honra com a entitat complidora amb els compromisos establerts. També vam aconseguir uns molts bons resultats en el Benchmarking, tant de la Regió Sanitària de Barcelona com amb els de la Unió Catalana d’Hospitals. En ambdós vam assolir els primers llocs. Aquests bons resultats ens han d’esperonar a seguir treballant amb il·lusió i empenta durant aquest nou any que preveiem que serà més difícil. Alfons Icart Director General

QUALITAT • Millora de les tecnologies al servei dels professionals: - Finalització de la implantació de la història clínica informatitzada en tots els dispositius de la Fundació Orienta amb la implantació als hospitals de dia per a adolescents. - Fi de la utilització del paper: informatització de tota la documentació clínica i de gestió de permisos en format electrònic. - Increment de la utilització de la Intranet com a eina de comunicació interna. • Millora de l’organització de persones: - Comissió Psiquiatres: Gestió de sistemes d’informació de farmàcia, alertes farmacològiques, etc. - Comissió Qualitat: Inici planificació Projecte d’acreditació. - Comissió Formació i Docència: Disseny de nous procediments i nou pla de treball. - Comissió de Carrera Professional: valoració dels nivells. • Formació especialitzada en Qualitat: un professional format en cada servei. • Millora de la imatge: Llibre d’estil de la FO. • Gestió de la Direcció per Objectius: detecció d’oportunitats de millora. • Millora de la continuïtat de l’atenció: Enquestes de satisfacció amb altres institucions col.laboradores: Detecció d’oportunitats de millora i accions de millora. • Documentació de processos clínics i de gestió.

10

Personal de la Fundació Orienta

3


ESDEVENIMENTS CLAUS INAUGURACIÓ DEL NOU LOCAL DEL CSMIJ L’HOSPITALET El 7 de gener va tenir lloc la inauguració del nou CSMIJ de L’Hospitalet, presidit per l’ex-consellera de Salut, la Sra. Marina Geli, l’alcaldessa de l’Hospitalet, la Sra. Núria Marín i la presidenta del Patronat de la Fundació Orienta, Montse Gibert.

PREMI AVEDIS DONABEDIAN A L’EXCEL·LÈNCIA EN QUALITAT EN PSIQUIATRIA I SALUT MENTAL La Fundació Orienta ha estat guanyadora del Premi Lundbeck Espanya a l’Excel·lència en Qualitat en Psiquiatria i Salut Mental, dins la convocatòria 2010 a la Qualitat en Sanitat. L’acte d’entrega es va fer el dia 12 de gener de 2011 al Palau de la Música. Va rebre el premi el Sr. Alfons Icart de la mà del Sr. Xavier Martín, president de Lundbeck Espanya.

PROJECTE DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ ORIENTA I LA PARRÒQUIA DE SÂO FRANCISCO DO GUAPORÉ (BRASIL) Mossèn Francesc Trilla, responsable del projecte diu: Hem d’agrair profundament a la Fundació Orienta que ens ha ajudat per realitzar aquesta part del projecte Pastoral da Criança. Amb tan pocs mitjans les nostres líders han anat implantant aquesta mena de treball que millora les condicions de vida digna dels infants i de les famílies, la higiene, el control de la salut, l’aprofitament dels aliments, l’organització dels barris, la conscienciació sobre la salut, la moral, etc.

LLIURAMENT DEL IV PREMI DE LA REVISTA DE PSICOPATOLOGIA Y SALUD MENTAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE Palau Robert, 23 de setembre de 2010. Alfons Icart, Erthard Mergenthaker, Jaume Bosch, Ma. Amparo Ferreros i Alberto Lasa.

LA NOSTRA REVISTA A LA BIBLIOTECA DEL TAVISTOCK CENTRE DE LONDRES La nostra revista passa a formar part de l’hemeroteca d’aquesta institució que té un nombrós col·lectiu de formadors, estudiants i clínics de llengua castellana. A més, han fet arribar informació de la revista als clínics i investigadors per si estan interessats a enviar els seus articles a la nostra publicació.

Coordinació: Teresa Ribalta Maquetació i disseny: Maria José Muñoz Sistemes d’informació: Maiol Pi Impressió: Gràfiques Gavà Edició: Fundació Orienta Sant Boi de Llobregat, maig 2011

V I I I E D I C I Ó D E L A P R E S E N TAC I Ó D E L R E S U LTAT S D E B E N C H M A R K I N G La VIII Edició de la presentació de resultats de benchmarking de la Regió Sanitària de Barcelona, celebrada el 24 de novembre, en la qual es van entregar els resultats dels indicadors 2009, el CSMIJ del Prat va quedar el primer i el CSMIJ de Sant Boi el segon de la Regió Sanitària de Barcelona. El CSMIJ de Castelldefels, CSMIJ Hospitalet i CSMIJ Gavà, per aquest ordre, van obtenir puntuacions aproximadament en la mitjana dels centres.

11


ELS NOSTRES CENTRES

MEMÒRIA 2010 St. Just Desern Esplugues St. J. Despí Cornellà L’Hospitalet

L’Hospitalet

SERVEIS ASSISTENCIALS AMBULATORIS

SERVEIS ASSISTENCIALS HOSPITALITZACIÓ PARCIAL

CSMIJ GAVÀ C/ Sant Lluís, 66 - 08850 Gavà Tel. 93 638 39 93 - Fax 93 633 30 66 csmij_gava@fundacioorienta.com

HOSPITAL DE DIA PER A ADOLESCENTS DE GAVÀ C/ Sant Lluís, 64 - 08850 Gavà Tel. 93 638 43 64 - Fax 93 93 633 30 66 hospitaldedia@fundacioorienta.com

CSMIJ EL PRAT Plaça Pirineus, 7 - 08820 El Prat de Llobregat Tel. 93 479 56 15 - Fax 93 378 80 62 csmij_prat@fundacioorienta.com

HOSPITAL DE DIA PER A ADOLESCENTS DE MIRALTA DE L’HOSPITALET C/ Miralta, 27-29 - 08906 L’Hospitalet de Llobregat Tel. 93 260 50 38 - Fax 93 260 15 86 hd_miralta@fundacioorienta.com

CSMIJ CASTELLDEFELS C/ València, 4-8, baixos - 08860 Castelldefels Tel. 93 634 25 22 - Fax 93 665 28 70 csmij_castelldefels@fundacioorienta.com CSMIJ L’HOSPITALET Plaça Francesc Macià, 1 - 08901 L’Hospitalet de Llobregat Tel. 93 260 08 10- Fax 93 260 23 64 csmij_hospitalet@fundacioorienta.com CSMIJ SANT BOI C/ Lluís Castells, 21 - 08830 Sant Boi de Llobregat Tel. 93 661 47 33 - Fax 93 630 34 57 csmij_santboi@fundacioorienta.com

SEU CENTRAL DE LA FUNDACIÓ

Vidal i Barraquer, 28 08830 Sant Boi de Llobregat Tel. 936 358 810 - Fax: 936 303 457 orienta@fundacioorienta.com www.fundacioorienta.com

compromís ètica respecte rigor científic innovació


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.