Fundacio Orienta memoria 2015

Page 1

Els nostres centres

MEMÒRIA 2015

Principals dades de la memòria

compromís

St. Just Desern Esplugues St. J. Despí Cornellà L’Hospitalet

L’Hospitalet

SERVEIS ASSISTENCIALS AMBULATORIS

SERVEIS ASSISTENCIALS HOSPITALITZACIÓ PARCIAL

CSMIJ GAVÀ c/ Sant Lluís, 66 - 08850 Gavà Tel. 93 638 39 93 - Fax 93 633 30 66 csmij_gava@fundacioorienta.com

HOSPITAL DE DIA PER A ADOLESCENTS DE GAVÀ c/ Sant Lluís, 64 - 08850 Gavà Tel. 93 638 43 64 - Fax 93 93 633 30 66 hospitaldia@fundacioorienta.com

CSMIJ EL PRAT Plaça de l’Aigua, 3 - 08820 El Prat de Llobregat Tel. 93 479 56 15 - Fax 93 378 80 62 csmij_prat@fundacioorienta.com

HOSPITAL DE DIA PER A ADOLESCENTS DE MIRALTA DE L’HOSPITALET c/ Miralta, 27-29 - 08906 L’Hospitalet de Llob. Tel. 93 260 50 38 - Fax 93 260 15 86 hd_miralta@fundacioorienta.com

CSMIJ CASTELLDEFELS c/ València, 4-8, baixos - 08860 Castelldefels Tel. 93 634 25 22 - Fax 93 665 28 70 csmij_castelldefels@fundacioorienta.com CSMIJ L’HOSPITALET Plaça Francesc Macià, 1 - 08901 L’Hospitalet de Llob. Tel. 93 260 08 10 - Fax 93 260 23 64 csmij_hospitalet@fundacioorienta.com CSMIJ SANT BOI c/ Lluís Castells, 21 - 08830 Sant Boi de Llob. Tel. 93 661 47 33 - Fax 93 630 34 57 csmij_santboi@fundacioorienta.com

SEU CENTRAL DE LA FUNDACIÓ

Vidal i Barraquer, 28 08830 Sant Boi de Llobregat T. +34 936 358 810 | F. +34 936 303 457 orienta@fundacioorienta.com www.fundacioorienta.com

Centre proveïdor del

|

ètica

|

respecte

|

rigor científic

|

innovació

més de 40 anys ajudant a créixer


ACTIVITAT CIENTÍFICA

B RECERCA La Fundació Orienta ha anat incrementant el nombre de recerques en l’àmbit de la salut mental Infantil i Juvenil, potenciant tant petits estudis com recerques d’alta complexitat. Per aquest motiu la Fundació Orienta ha adscrit tots els seus centres al Comitè d’Ètica de Recerca de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, anomenat Vall d’Hebron Institut de Recerca, que és, dins l’Estat Espanyol, un dels organismes pioners en nombre de recerques. El Comitè d’Ètica de Recerca (Comitè d’Ètica d’Investigacions Científiques, CEIC) és el responsable de garantir que les recerques compleixin amb les normatives de protecció a l’ésser humà tal com està definit a “l’Informe Belmont”: respecte per les persones, beneficència i justícia. La voluntat de la Fundació Orienta és promoure la recerca i integrar-la en l’àmbit clínic per obtenir un diagnòstic més acurat i un abordatge terapèutic de major rigor dels problemes de nens i adolescents i les seves famílies. Recerques en actiu: • Trastorn límit de la personalitat de debut en l’adolescent. • Estudi de les alteracions neurobiològiques estructurals i funcionals. Projecte FIS 2015 en col·laboració amb l’Hospital Vall d’Hebron, Hospital Benito Menni i CPB. • Estudi del llenguatge en nens TEA. En col·laboració amb el Grup de Llenguatge i Trastorns Cognitius, Departament de Lingüística General, Facultat de Filologia. Universitat de Barcelona. • Implementació dels tallers Kidstime: intervenció per a nens que creixen en famílies amb pares amb malalties mentals (Centre Anna Freud, Londres, Anglaterra).

GRUP KIDSTIME BARCELONA

PRESENTACIÓ

P

resentem una breu memòria del 2015, fent referència, a més de les dades assistencials, a les principals activitats no assistencials que hem realitzat durant aquest exercici. Si en la memòria de l’any passat fèiem esment al desenvolupament dels últims anys, pel seu significat i la millora en la qualitat assistencial, hem de dir que el 2015 no s’ha quedat enrere. Aquesta línia ascendent en la millora de la nostra pràctica clínica al voltant de la cartera de serveis, ha anat reflectint-se en la incorporació de noves pràctiques, alguna d’elles centrada en la línia cognitivo-conductual, que és una nova manera d’atendre alguns adolescents, amb problemàtiques d’alta complexitat i amb entorns sociofamiliars poc contenidors. El resultat està sent molt satisfactori.

Alfons Icart

Director General

En aquest moment tenim professionals preparats per donar una resposta més adequada a les consultes que ens fan. Aquesta manera de pensar, tant en la teoria com en la pràctica, en cap cas ens ha impedit seguir buscant en cada pacient la causa desencadenant del conflicte. i no quedar-nos solament amb el símptoma. La nostra projecció internacional, segueix endavant. Voldria ressaltar el programa Kidstime. Les tres institucions, Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Benito Menni Serveis de Salut Mental i Fundació Orienta, amb el suport del Clúster de Salut Mental de Catalunya, estem impulsant aquest projecte. El nostre objectiu en un futur immediat és arribar a estar acreditat com a formadors i el nostre grup de Kidstime Barcelona forma part de l’organització europea Kidstime Fundation. I, per acabar, dir-vos que la Revista de Psicopatología en Salud Mental del niño y del adolescente arriba a 16 països i ara, a més, es pot obtenir en línia. Pel que fa als resultats assistencials, cal dir que naturalment hem complert satisfactòriament el nostre compromís amb el Servei Català de la Salut.

Projecte innovador a Espanya. Aquest projecte es duu a terme de forma integrada i coordinada entre professionals de salut mental d’adults del Parc Sanitari Sant Joan de Déu i de Benito Menni CASM, i de professionals de la Fundació Orienta, supervisat per l’equip creatiu dels tallers Kidstime d’Anglaterra. Fomentar actituds protectores. Els fills de persones amb un problema de salut mental presenten estrès associat al fet d’haver d’assumir en algun cas el rol de cuidador del seu pare o mare amb malaltia mental. També presenten habitualment falta de confiança en si mateixos, por i confusió, per la falta de coneixement de la malaltia mental i els seus tractaments, així com dificultat per comprendre el comportament dels seus pares. Els tallers Kidstime ajuden pares i fills a millorar la convivència.

OBRA SÒCIAL

Fundació Solidària La Fundació Orienta vol seguir sent una institució solidària amb els més necessitats i seguim col·laborant amb els projectes d’ajuda: • Col·laborem amb la Fundació Vicente Ferrer a l’Índia i aquest any 2015 ho fem a través del projecte “Una xarxa sanitària a l’abast de tots”. • Continuem la nostra col·laboració amb la Parròquia Cristo Rei de Serengueinas Rondònia al Brasil, amb la ONG Infancia con futuro “Atenció mèdica pediàtrica de qualitat a nens i nenes”. © albert uriach/FVF

• Col·laborem amb el Programa Berenar Solidari de la Plataforma d’Educació Social dels Salesians de Sant Boi de Llobregat.

10

Personal de la Fundació Orienta

memòria 2015

3


c

SERVEIS ASSISTENCIALS

DOCÈNCIA

La Fundació Orienta té concertats amb el CatSalut cinc centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ) d’atenció ambulatòria i dos hospitals de dia per a adolescents. Els serveis estan situats a la comarca del Baix Llobregat i el Barcelonès, pertanyen a la Regió Sanitària de Barcelona (RSB) i ofereixen assistència pública en salut mental –ambulatòria i d’hospitalització parcial– a la població menor de 17 anys, del sector sanitari Delta-Litoral, Baix Llobregat- Fontsanta; i Barcelonès Sud l’Hospitalet de Llobregat.

L’objectiu és ampliar la formació de futurs professionals especialitzats en el camp infantil, juvenil i familiar. Tenim diverses modalitats docents i per aconseguir promoure el coneixement tècnic especialitzat per adquirir destresa en diagnòstic i tractament.

Població assignada per CSMIJ (0-17 anys)* CSMIJ 50.000 40.000 2014

30.000

2015

20.000

13.508

25.767

13.079

25.136

25.494

24.547

11.977

0 CASTELLDEFELS

GAVÀ

SANT BOI

45.586 11.683

EL PRAT

La docència es realitza a través de diverses activitats com són: observació de procés diagnòstic i de tractament individual i/o grupal. Segons el curs acadèmic, el professional en formació pot realitzar diferents activitats assistencials directament amb el pacient (amb la supervisió del tutor). També, en funció del conveni i temps de pràctiques, el professional en formació pot assistir a sessions clíniques, supervisions, cursos específics, jornades de treball internes, seminaris, etc.

44.041

L'HOSPITALET

Som un centre de pràctiques. Actualment formen part d’aquesta modalitat:

Font: * CatSalut. Regió Sanitària de Barcelona. 2015

• “Màster de Psicoteràpia Psicoanalítica per al treball en la Xarxa Pública”, organitzat per la Universitat de Barcelona.

Activitat assistencial global 2014 - 2015. Nombres absoluts 60.000 Variació en percentatge

50.000

La finalitat del Departament és promoure i difondre el coneixement especialitzat en la salut mental comunitària dels infants, adolescents i famílies. Realitzem docència per a la formació en pràctiques d’especialitats en: psicologia clínica infantil i juvenil, treball social i educació social. També es realitza formació especialitzada en tècniques psicoterapèutiques específiques.

SERVEIS ASSISTENCIALS AMBULATORIS

10.000

DEPARTAMENT DE DOCÈNCIA

3,2 %

Variació en percentatge

3,5%

• “Postgrau de Parella i Família”, organitzat per l’Institut Universitari de Salut Mental Vidal i Barraquer. Universitat Ramon Llull. Amb la col·laboració també de l’Alta Scuola Agostino Gemelli. Università Cattolica del Sacro Cuore. Milano. • Centre de pràctica clínica mitjançant conveni amb diferents centres universitaris catalans, estatals i internacionals. Les universitats amb les quals hi ha convenis són

40.000 2014

30.000 20.000

2015 Variació en percentatge

0,1%

10.000 0

Primeres Visites

Visites successives

Total activitat global

1. Inclou les visites de grups

Orienta Aula Activitat assistencial per CSMIJ 2015. Nombres absoluts

És un espai formatiu d’intercanvi, creixement i trobada, obert a estudiants i professionals de la salut, la salut mental, l’ensenyament i la intervenció social.

20.000

18.638

18.000 16.000

14.213

14.000 12.000

10.393

10.000

9.938

8.478

8.436 6.862

8.000 5.159

6.000

6.071

4.991

4.000 2.000

450

1253

1212

745

736

724

542

538

1.580

2845

0 Castelldefels

Gavà Primeres Visites

Sant Boi Visites successives

El Prat Visites grupals

Total per CSMIJ

Hospitalet

El nostre objectiu és promoure la reflexió i actualització contínues en l’àmbit de l’atenció a nens, joves i famílies, àmbit en el qual ens hem especialitzat al llarg dels darrers quaranta anys. És per això que volem compartir i eixamplar aquest coneixement amb propostes formatives innovadores que afavoreixin l’especialització i l’expertesa en la pràctica clínica, tant des de la vessant preventiva com diagnòstica i terapèutica. El nostre equip docent està format principalment per destacats professionals vinculats a la nostre institució, així com reputats col·laboradors tant nacionals com internacionals.

Sector sanitari Baix Llobregat Centre-Litoral i l’Hospitalet de Llobregat.

4

memòria 2015

9


c

CARTERA DE SERVEIS CSMIJ

Primeres visites realitzades per centre 2015. Nombres absoluts

Diagnòstic clínic i avaluació global especialitzats de les dificultats del nen o adolescent a través d’entrevistes individuals i familiars i amb l’observació i l’aplicació de proves i qüestionaris.

1.580

1.600

Desenvolupament d’un programa terapèutic individualitzat, segons les necessitats globals del pacient tant a nivell de treball psicoterapèutic com de tractament farmacològic.

1.400

Intervenció terapèutica integral (psicoteràpia individual, teràpia familiar o de grup de nens/ adolescents i de les famílies).

800

Realitzar un treball coordinat multidisciplinari i interdisciplinari tant a nivell intern com amb la resta d’equipaments de la xarxa assistencial.

400

Intervencions de treball social amb les famílies per accedir als diferents recursos de la xarxa o amb els adolescents per afavorir el contacte amb els recursos sociolaborals.

0

1.200 1.000 745

600

450

276

218

249

207

Castelldefels

Gavà

Sant Boi

232

200

Primeres ABS

542

529

496

793

787

736

Primeres CSMIJ

266

Total primeres

El Prat

Hospitalet

Assessorament en salut mental infantil i juvenil a equips de pediatria i de capçalera. Elaboració de programes de prevenció i detecció en situacions de risc en el desenvolupament infantil i de l’adolescent.

Evolució indicadors de gestió

Activitats de recerca, docència i formació. Relació de visites / primera per CSMIJ. 2014 - 2015

Mitja dies d'espera per primeres successives

Nombre d'altes

960

HOSPITAL DE DIA

880

400 320

2014

2015

22,0

16,1

10,8

17,9

17,4

11,5

28,0

13,5

10,2

181

37,0

10,0

10,8

20,0

14,6

12,5

30,0

18,3

10,7

19,0

15,0

13,0

20,8

2014

Castelldefels

2015

2014

Gavà

2015

2014

Sant Boi

2015

2014

El Prat

2015 Hospitalet

PROGRAMES ESPECÍFICS DELS CSMIJ Usuaris atesos per Programa i Centre 2014 - 2015

Castelldefels

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2015

TMG

-

2

Gavà

15

Sant Boi

2

13

7

El Prat

1

l’Hospitalet

3

44

17

Total

31

47 34 34 40 36 40 34 34 58 58 201 -

-

18

25

32

32

3

1

34

54

112

240

279

511

499

667

623

283

296

778

847

2.544

Prog. TGD (escoles especials)

-

-

19

17

2

2

23

21

41

38

78

Menors en risc social elevat

1

1

49

66

95

94

-

-

-

1

162

Prog. d’atenció a la toxicomania

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

0

Un. d’atenció a la petita infància

-

-

-

-

51

50

-

-

1

8

58

Programa suport DGAIA 3

11,0

226

0

Salut i Escola

2 1

12,2

16,0

15,0

14,2

18,0

15,0

15,7

80

204

160

282

240

Intervencions de treball social per accedir als diferents recursos socio-laborals i per afavorir el contacte i la inserció en el món laboral.

Total

565

480

Atenció pedagògica per part d’un docent del Departament d’Ensenyament per continuar amb el procés educatiu iniciat abans de l’ingrés, mitjançant l’assistència a l’aula hospitalària.

Homes Dones

715 579

560

Realitzar un treball coordinat multidisciplinari i interdisciplinari tant a nivell intern com amb la resta d’equipaments de la xarxa assistencial.

RR HH

698

640

Intervenció terapèutica integral (individualitzada o en grup d’adolescents i de les famílies).

Tallers especialitzats en salut desenvolupats per un infermer especialitzat en salut mental.

698

720

Oferir diferents recursos en el marc d’un programa terapèutic individualitzat, elaborat per cada pacient en el moment de l’ingrés. El disseny del programa recull les necessitats globals del pacient tant a nivell de psicoteràpies, com de tractament farmacològic i teràpies ocupacionals i institucionals.

Intervenció socioeducativa per un educador referent que realitza un acompanyament actiu a cada adolescent durant tot l’ingrés. Aquesta intervenció es concreta amb l’assistència als diferents tallers terapèutics.

773

800

Diagnòstic clínic i diferencial especialitzat a través de l’observació i l’aplicació de proves i qüestionaris i amb la convivència terapèutica.

Directius

Mitja dies d'espera per primeres visites

Salut mental i APS

Personal assistencial (grau superior)

11

35

46

Personal assistencial (grau mitjà)

5

13

18

Personal administratiu

-

14

14

Suport embaràs adolescents - - - - 4 - - - - - 0

Altres professionals

-

4

4

Programa TLP

3

3

-

6

18

19

5

6

7

9

Trastorns de conducta

-

-

-

-

-

-

16

16

33

21 37

TOTAL

18 67

85

Dades a 31 de desembre de 2015 8

memòria 2015

5

43


c

c Derivacions dels pacients donats d’alta

SERVEIS ASSISTENCIALS D’HOSPITALITZACIÓ PARCIAL

HD GAVÀ 2015

HD MIRALTA 2015 HD GAVÀ 2015

Població assignada per hospitals de dia (12-18 anys)* 6%

HD

6% 2%

5%

9%

CSMA

18%

5%

2%

HD MIRALTA 2015 6%

19%

CSMA

CSMIJ

CSMIJ

UCA

35000

UCA

URPI

59%

30000

URPI

51%

- Altres llocs de derivació

- Altres llocs de derivació

12%

25000

- Alta voluntària

- Alta voluntària

20000

- Domicili

- Domicili

15000 10000 5000 0 GAVÀ

Nombre d’altes 2015 segons motiu

MIRALTA (L'Hospitalet) 2014

2015 Altes clíniques

Font: * CatSalut. Regió Sanitària de Barcelona. 2015

Altes voluntàries

Altes per incompareixença del pacient

Altes per altres motius

60

Activitat assistencial global 2014-2015. Nombres absoluts HD GAVÀ

2014

50

HD MIRALTA

2015

51

40

36

2014 2015 30

Places

36 36

25 25

Sol·licituds

98

103

89

88

Primeres visites

96

99

83

79

Nombre ingressos

85

96

82

65

Nombre reingressos

0

0

0

0

Total ingressos

85

85

82

82

Total altes

82

83

51

64

Estada mitjana

113

135

137

134

24 20

10

7

9.235

11.245

7.008

HD GAVÀ

HD 0%

GAVÀ 2015

8.558

HD GAVÀ 2015

HD 2015 MIRALTA 2015 0% MIRALTAHD

HD GAVÀ 2015 0%

20%

20% 20%

58%

58%

CSMIJ UCA URPI

22%

22% Altres

CSMIJ UCA CSMIJ

58%

CSMIJ UCA

93%

34%

Altres

Altres 7%

6

URPI UCA Altres

URPI

URPI

HD MIRALTA

Atencions específiques dels hospitals de dia

Procedència dels usuaris ingressats als hospitals de dia

HD GAVÀ 2015

3

2

1 0

Total estades

23

HD GAVÀ

HD MIRALTA

2014 2015 2014 2015

Prog. d’atenció als trastorns de la conducta alimentària

b

b – –

Prog. d’atenció als trastorns de conducta

b

b – –

Prog. d’atenció específica als primers episodis de consum de tòxics

b – b

b

Prog. d’atenció específica a les famílies

b

b

Prog. d’atenció específica a la psicosi incipient

b

b

b

b

Prog. teràpia familiar per a pacients amb trastorn de la vinculació

b –

Prog. multidisciplinari d’orientació formativa personalitzada

b

Prog. Teràpia Dialèctica Conductual per a TLP

b – –

Prog. Teràpia Dialèctica Conductual per a Patologia Dual

b – –

Prog. d’atenció als trastorns de l’Espectre Autista

b – –

Prog. d’at. conjunta HD-CSMIJ’s pels TMG indicació d’HD (grup Pre-ing.)

b – b

Total Programes

4

7

memòria 2015

5

7

b

5


K

ÍNDEX

3 4 6 8 9 10 11

Presentació

Serveis Assistencials Ambulatoris

PUBLICACIONS

PUBLICACIONS Revista de Psicopatología y salud Mental del niño y del adolescente L’abril de 2003, va sortir per primera vegada aquesta publicació. Amb una periodicitat semestral i en castellà. Pel que fa al contingut, abasta diferents àmbits: clínic –temes de psicopatologia infantil i juvenil–; institucional –d’experiències sobre atenció ambulatòria, hospitalització total i parcial, treball grupal, etc.–; interdisciplinari –pediatria, neurologia, ciències socials, jurídiques, pedagogia– i d’investigació –informes o d’estudis epidemiològics, psicoterapèutics, psicofarmacològics, entre d’altres–. A més a més, té seccions dedicades a ressenyes bibliogràfiques, agenda d’activitats i cartes dels lectors.

Serveis Assistencials d’Hospitalització parcial

Cartera de serveis RR HH

Departament de docència

Activitat científica

Publicacions

PAPERS Des de el mes de febrer de 2000, es va començar a editar el Full Informatiu “PAPERS” amb la finalitat de donar a conèixer, entre els professionals dels nostres sectors sanitaris i del conjunt de la xarxa de salut mental de Catalunya, aspectes relacionats amb la pràctica assistencial dels diferents serveis de la Fundació Orienta, així com les nostres activitats.

L DIA MUN DIA

UT MEN TAL DE LA SAL

I PINTURA S DE DIBUIX TS I CONCUR OLESCEN ANTS I AD PER A INF “ aju dem

sar a exp res

cion s les emo

I CONCURS DE DIBUIX ”

er dia 10 al del prop la Salut Ment Mundial de concurs. u del Dia en aquest Amb moti a participar u e fill. Pode , us convidem d’octubre amb el vostr i agradable perquè pugu clima un res... pintu estona i creeu bolígrafs, gelosia, Busqueu una r-li colors, sa, alegria, por, triste que st full i dona ment com: artística sinó utilitzar aque algun senti la qualitat és llint no esco rtant impo dibuixar , etc. El més r el que sent. angoixa, enuig ressa d’exp ns senti lliure explicacio l’infant se atents a les la x i estigueu ent, teniu ar el dibui aquest mom cosa no condicion dibuixa. En qualsevol Mireu de sobre el que o explicar n a vostre fill r, preguntar s’expresse que fa el at de parla que els nens sa oportunit rpretar-ho x. I recordeu meravello no heu d’inte r del dibui que parti a ixi ies, així que sorge i simbolog metàfores partir de literal. de forma S,

PARE Benvolguts

Coordinació: Teresa Ribalta Disseny i maquetació: Belinda Anento Sistemes d’informació: Maiol Pi Impressió: Gràfiques Hercu Edició: Fundació Orienta Sant Boi de Llobregat, juny 2016

J

valents “els pintors sentiments” que pinten

memòria 2015

“Els pintors valents que pinten sentiments” Amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental que es va celebrar al 10 d’octubre de 2015, la Fundació Orienta va organitzar el “I Concurs de Dibuix”, perquè participessin els usuaris de la Fundació Orienta. Aquest consisteix en poder expressar lliurement els sentiments dels infants i adolescents a través del dibuix... felicitat, por, tristesa, gelosia, etc.

11


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.