Page 1

FSC

Belgium

Annual report 2010


Our vision

The world’s forests meet the social, ecological and economic rights and needs of the present generation without compromising those of future generations.

Our mission

The Forest Stewardship Council (FSC) shall promote environmentally appropriate, socially beneficial, and economically viable management of the world’s forests.

Team FSC Belgium (Fair Timber vzw) Bart Holvoet - Directeur

Bart is verantwoordelijk voor de algemene coördinatie en het dagelijks bestuur. Daarnaast onderhoudt hij onder meer de contacten met FSC International.

Maarten Debecker - Marketing Manager

Verantwoordelijk voor alles wat naar marketing, communicatie of promotie ruikt. Daarnaast coördineert Maarten het FSC convenant project voor grote bedrijven.

Geertrui Goyens - CoC adviseur

Bij Geertrui moet je zijn voor alle vragen in verband met FSC certificering en logogebruik. Zij staat ook in voor het vlotte verloop van het Silvanus project waarbij bedrijven worden begeleid tot FSC certificering.

Stéphan Justin - Projets Wallonie Stéphan entretient et établit de nouveaux contacts avec des partenaires actuels et futurs dans la partie francophone du pays.

FSC Belgium annual report 2010

2


voorwoord van de FSC stakeholder Tran en de tuinmeubelen Tran is 26 en woont met zijn familie in Vietnam. Net als zovele andere Vietnamese mannen, is hij de enige kostwinner in het gezin en is hij volledig afhankelijk van het hebben van een vaste baan. Wie net als Tran in Vietnam werkt, moet vaak leren leven met slechte arbeidsomstandigheden, een laag loon en een onzekere baan. Maar Tran is een van Vietnamezen die geluk heeft gehad. Hij werkt namelijk de laatste drie jaar met verantwoord FSC hout in een fabriek in Vietnam. Hier worden FSC meubels gemaakt voor klanten in het Westen. En Tran produceert de vele tuinmeubels met een goed gevoel, want hij weet dat het FSC keurmerk op het hout betekent dat dit hout uit goed beheerde bossen komt waar alleen bomen worden geveld die het bos zelf weer kan vervangen. De fabriek waar Tran werkt is een groot succes. Vele handelaren van tuinmeubels eisen namelijk tegenwoordig dat hun producten een FSC keurmerk hebben en dat de arbeiders goed behandeld worden. Daarom weet Tran dat hij ook in de toekomst verzekerd zal zijn van een goede baan waar hij en zijn familie goed van kunnen leven. Let op het FSC label wanneer u papier of hout koopt en help mee om bos en mens overal ter wereld te beschermen. Tran - Vietnam Stakeholder van FSC

FSC Belgium annual report 2010

3


FSC International FsC bos wereldwijd

Les forêts FSC dans le monde

De FSC gecertificeerde bosoppervlakte wereldwijd steeg in 2010 tot ruim 130 miljoen hectare, verspreid over een 80-tal landen. Deze stijging van ongeveer 9% is een voortzetting van de gestage groei die de laatste jaren opgetekend wordt.

La superficie de l’ensemble des forêts certifiées FSC dans le monde a dépassé en 2010 les 130 millions d’hectares, répartis dans 80 pays. Cette augmentation (+9%) confirme la croissance soutenue et continue de la certification forestière FSC enregistrée depuis ces dernières années.

Achter deze toename in absolute cijfers, zit uiteraard een meer complex verhaal van zowel nieuw uitgereikte boscertificaten, als van het schorsen of terugtrekken van reeds bestaande FSC certificaten. De nettoaangroei van de FSC gecertificeerde bosoppervlakte situeert zich zowel bij tropische bossen als bossen in de gematigde en boreale klimaatzones. Tijdens 2010 werden verschillende nationale FSC bosstandaarden goedgekeurd, waaronder ook een aantal specifiek gericht op kleinere bosbeheerders via de zogenaamde ‘SLIMF’ vereisten (SLIMF = Small and Low Intensity Forest Management).

Soulignons que la croissance nette des superficies forestières certifiées FSC se situe aussi bien au niveau des forêts tropicales qu’au niveau des forêts tempérées et boréales. Derrière cette augmentation et ces chiffres absolus, il y a évidemment une histoire plus complexe qui tient compte des nouveaux certificats FSC et des certificats FSC qui ont été suspendus ou retirés. En 2010, plusieurs normes FSC nationales ont été approuvées, parmi lesquelles certaines accordent une place particulière aux plus petits exploitants forestiers à travers des exigences adaptées nommées ‘SLIMF’ (SLIMF = Small and Low Intensity Forest Management).

FSC Belgium annual report 2010

4


FSC Belgium FSC Bos in België - Europa Eind 2010 bedroeg de totale oppervlakte FSC gecertificeerd bos in België 16.842 hectare, waarvan het grootste deel (15.188 ha) gelegen is in Vlaanderen. Hiernaast telt ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – via de certificering van het Brusselse Zoniënwoud een FSC bosoppervlakte van 1.654 ha. Blijvende groei in Vlaanderen via succesvolle groepscertificering Het groepscertificaat van het Agentschap voor Natuur en Bos is – met een groei van 2.585ha bijkomend FSC gecertificeerd bos verantwoordelijk voor de toename van 18% in de absolute cijfers. Ondertussen is meer dan 10% van het Vlaamse bosareaal FSC gecertificeerd. In absolute oppervlakte blijft Limburg de onbetwiste koploper met een FSC bosoppervlakte van 7.203ha, gevolgd door VlaamsBrabant (5.308ha). Relatief gezien is de ‘FSC index’ dan weer het hoogst in Vlaams-Brabant (21% bosareaal), gevolgd door Limburg (14% bosareaal), WestVlaanderen (12% bosareaal), Oost-Vlaanderen (5%) en ten slotte Antwerpen (2% bosareaal) als opmerkelijke hekkensluiter.

Inlands FSC hout blijft stijgen maar kan de vraag niet volgen In kalenderjaar 2010 werd in Vlaanderen 62.325m³ FSC gecertificeerd hout op de markt gebracht. Verhoudingsgewijs neemt het aandeel naaldhout hiervan 62% voor zijn rekening, terwijl het aandeel gecertificeerd loofhout (38%) daalt ten opzichte van vorige jaren. Dit is een gevolg van het groter wordende areaal waardoor de FSC oppervlakte steeds meer een representatieve weergave wordt van de verhoudingen binnen het globale Vlaamse bosareaal. De belangrijkste verkochte houtsoorten in 2010 zijn Corsicaanse den, grove den en beuk, waarbij deze laatste duidelijk de koppositie heeft overgenomen. FSC Bos in Europa Ook in Europa blijft de FSC gecertificeerde oppervlakte bos groeien, vooral in Oost-Europa en Rusland. In totaal is meer dan 56 miljoen hectare bos FSC gecertificeerd in Europa en Rusland.

FSC Belgium annual report 2010

5


FSC International FSC CoC certificaten

Les certificats FSC CoC

De explosieve groei van het aantal FSC Chain of Custody (CoC) gecertificeerde bedrijven die reeds in 2009 aanwezig was, blijft zich ook in 2010 doorzetten. Eind 2010 bedroeg het aantal FSC CoC certificaten wereldwijd bijna 20.000, verspreid over 106 landen. Dit betekent een toename van bijna 25% in 12 maanden, wat duidelijk aangeeft dat de internationale markt voor FSC gelabelde producten zeer sterk en snel blijft groeien.

La croissance explosive du nombre d’entreprises certifiées FSC ‘Chaîne de Contrôle’ (CoC) en 2009, s’est poursuivie en 2010. Fin 2010, le nombre de certificats FSC ‘Chaîne de Contrôle’ a presque atteint la barre des 20.000 certificats au niveau mondial, répartis dans 106 pays. Cela représente une augmentation de près de 25% en 12 mois, ce qui indique clairement que le marché mondial des produits labellisés FSC continue de croître rapidement et fortement.

“FSC has been growing quite rapidly all over the world, and we have now almost 20.000 FSC Chain of Custody holders in more than 100 countries. Also in Belgium the growth has been spectacular, with a doubling of the number of certified companies in the last two years. Andre de Freitas - FSC Executive Director

FSC Belgium annual report 2010

6


FSC Belgium FSC CoC certificaten in belgië 2010 Ook in België blijft het aantal FSC CoC certificaten verder toenemen, ondanks de economische crisis. In 2010 steeg het aantal FSC CoC gecertificeerde bedrijven van 457 naar 583, wat een groei omvat van net geen 28%. In Wallonië (zie volgende pagina) bedroeg de groei zelfs 50%.

 Houtsector / Secteur bois  Papiersector / Secteur papier 600 500 400 300 200 100

4%

5%

 Papiergroothandel - Grossistes en papier  Drukkerijen - Imprimeries  Papierverwerking - Transformateurs papier  Communicatiebureau’s - Bureaux de communication papiergroothandel

17%

drukkerijen papierverwerking

dec 10

dec 09

dec 08

dec 07

dec 06

dec 05

dec 04

dec 03

dec 02

dec 01

dec 00

dec 99

dec 98

0

Zeker binnen de papier- en grafische sector blijft FSC sterk groeien, waarbij bijvoorbeeld het aantal drukkerijen systematisch blijft toenemen, en waarbij in 2010 ook duidelijk beweging kwam in de verpakkingssector (papier- en kartonverpakkingen).

comm.bureau's

74%

5%

 Houtinvoer - Importateurs  Houthandel – Négociants en bois  Schrijnwerkers - Menuisiers houtinvoer  Houtverwerking – Transformateurs bois houthandel  Aannemerij – Entrepreneurs

18%

29%

schrijnwerkers

houtverwerking aannemerij

13%

Ook in de hout – en bouwsector kan een gestage groei waargenomen worden bij alle bedrijfstypes, waarbij vooral de stijging bij – kleine tot grote – houtverwerkende bedrijven opvalt. Ook binnen de aannemerij lijkt er in 2010 een duidelijk toegenomen interesse te bestaan.

35%

“In 2010 behaalden 126 bedrijven hun FSC CoC certificaat, een stijging van bijna 30%. We verwachten dat deze trend zich ook in 2011 voort zet”. Geertrui Goyens - CoC Adviseur FSC Belgium FSC Belgium annual report 2010

7


FSC EN WALLONIE Entreprises CoC en Wallonie Malgré les effets de la crise, l’année 2010 a été une nouvelle fois marquée par la volonté de plusieurs entreprises des secteurs papier et bois à vouloir se tourner vers l’avenir en optant pour la certification FSC. Ainsi quelque 126 entreprises supplémentaires ont obtenu la certification FSC en 2010 portant à 583 le nombre total d’entreprises certifiées FSC en Belgique! Même si le nombre est encore nettement en deçà de ce que l’on peut rencontrer dans le nord du pays, on a toutefois pu enregistrer une nette augmentation (+50% !) du nombre d’entreprises certifiées FSC en Wallonie aussi bien dans le secteur papier que dans le secteur du bois.

Négociants en bois, menuiseries, imprimeries, bureau de communication, fournisseurs de produits finis sont là quelques exemples de nouvelles entreprises qui contribuent à valoriser la gestion responsable des forêts à travers leurs produits certifiés. Pour la Wallonie, les provinces de Liège et de Namur regroupent le plus grand nombre d’entreprises certifiées dans le secteur du bois alors que la province du Hainaut est rattrapée par la province de Liège pour le secteur du papier.

FSC Belgium annual report 2010

8


FSC EN WALLONIE Présence accrue en Wallonie La participation en 2010 à quelques grands rendezvous (salon Bois&Habitat, inauguration Jehoulet Bois à Naninne,…) et la décision d’implanter un bureau FSC à Namur traduisent la volonté de FSC Belgique à vouloir rééquilibrer davantage sa présence sur l’ensemble du pays. De nombreux contacts ont ainsi été pris en 2010 avec des entreprises wallonnes et fédérations des secteurs bois et papier mais aussi avec plusieurs administrations. Ces contacts ont permis de mieux répondre aux besoins et attentes de ces acteurs notamment en terme d’information et de communication. L’année 2010 s’est achevée avec plusieurs sessions d’informations à destination de professionnels wallons du secteur papier et du secteur bois. A l’instar des formations proposées en Flandres à travers le projet Silvanus, plusieurs modules d’information et de formation destinées aux entreprises wallonnes sont en préparation pour l’année 2011 qui s’annonce déjà riche en communication !

Pour plus de bois local FSC Face à la demande croissante en bois FSC (notamment de la part des secteurs papier et panneaux bois), FSC Belgique a introduit une demande en septembre 2010 pour le financement d’un projet visant à améliorer la disponibilité en bois local FSC dans la zone transfrontalière avec la France. Différentes rencontres ont également eu lieu avec quelques acteurs forestiers de Wallonie afin de dégager plusieurs pistes de collaboration qui pourraient se concrétiser dès 2011. Titulaires du certificat FSC encore mieux informés Dans le domaine de la communication, FSC Belgique a édité en février 2010 un nouveau bulletin d’information trimestriel : le ‘FSC CoC info’. Cette newsletter a été conçue spécialement pour les entreprises certifiées afin de les informer régulièrement sur l’actualité plus ‘technique & pratique’ concernant le FSC en Belgique ainsi qu’à l’étranger.

“Fin 2010, nous avons fait appel à FSC Belgique pour informer nos clients sur les nouvelles règles d’utilisation des labels FSC. Nous avons été ravis de cette intervention puisqu’une quarantaine de clients ont pu ainsi bénéficier directement d’une information claire et précise sur le sujet “ Imprimerie AZ Print – Christophe Jablonski (membre groupe d’entreprise) FSC Belgium annual report 2010

9


FSC Belgium het silvanus project Het doel van het Silvanus project is om bedrijven uit de hout- en papiersector te begeleiden tot een succesvol FSC CoC (Chain of Custody) certificaat. In 2010 werd het project reeds voor de derde keer georganiseerd, opnieuw met de steun van het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse Overheid. Een diverse groep van een 60-tal bedrijven schreef zich in en kon het hele jaar door genieten van infosessies over diverse FSC aspecten. Enkele activiteiten – zoals het bosbezoek- groeien stilaan uit tot een jaarlijkse traditie Het Silvanus project staat zowel open voor gecertificeerde bedrijven als voor nieuwe geïnteresseerden. Van deze laatste groep behaalde 39% zijn FSC certificaat nog tijdens het projectjaar.

4; 7%

2; 3%

coc bij aanvang coc behaald tijdens project (hout)

11; 19% 29; 51%

coc behaald tijdens project (papier) coc van plan op korte termijn te behalen geen idee

6; 11%

geen coc nodig 5; 9%

“De voorbije jaren namen ruim 150 bedrijven deel aan het Silvanus project. Zo hebben we voldoende ervaring opgebouwd om de deelnemers bij te staan met technische kennis en praktische tips” Geertrui Goyens -Coördinator Silvanus Project

10


FSC Belgium NIEUwigheden in 2010 - Nouveautés en 2010 Voor een volledig nieuwsoverzicht verwijzen we u graag door naar onze website www.fsc.be Pour consulter l’ensemble de l’actualité FSC, visitez notre site www.fsc.be Drankkartons met FSC label Tetra Pak heeft zich wereldwijd al langer geëngageerd om gebruik te maken van FSC gecertificeerde vezel in zijn drankkartons. In 2010 verschenen de eerst FSC labels dan ook op de drankkartons bij Colruyt en het sinaasappelsap van Appelsientje. Plus de 200 imprimeurs certifiés FSC en Belgique On remarque depuis ces dernières années, une nette augmentation du nombre d’imprimeurs qui se tournent vers la certification FSC en Belgique. En 2010, le cap des 200 imprimeurs certifiés FSC a été atteint (février 2010), une tendance qui s’est poursuivie au cours de la seconde moitié de l’année. Ceci montre à quel point la demande du marché pour le papier labellisé FSC est importante et continue d’augmenter. Proefproject: controle houtkap via satelliet FSC International is een project gestart om de toepasbaarheid van satellietsystemen bij FSC certificering te onderzoeken. De fondsen voor dit project komen van European Space Agency (ESA). Het project heeft als doel gestandaardiseerde en betrouwbare “remote sensing services” op te nemen in de FSC management en -monitoring activiteiten van bosbeheerders en certificeerders. De eerste resultaten worden in 2011 verwacht. Belgische houtinvoerder behaalt FSC boscertificaat voor eigen concessie in Kameroen Na enkele jaren van intensieve voorbereiding behaalde Decolvenaere als eerste Belgisch familiaal bedrijf een FSC boscertificaat voor een deel van zijn bosconcessies in Kameroen. Onder de naam van dochteronderneming SFIL, werden 70.000 hectare bos FSC gecertificeerd, wat overeenkomt met ongeveer 5 maal de oppervlakte van de stad Gent. Les exploitants forestiers et les écologistes ont signé un accord historique au Canada Les représentants des sociétés d’exploitation forestière (FPAC) ainsi que 9 ONG environnementales ont conclu au Canada une accord historique portant sur la gestion durable de 720.000 kilomètres carrés de forêt, ce qui correspond à peu près à 25 fois la taille de la Belgique. Et c’est la norme FSC qui a été choisie comme point de référence pour la gestion durable de ces forêts, étant donné ses exigences sociales et environnementales les plus élevées sur le plan de la gestion forestière. 500e FSC certificaat voor Interlabel Het aantal FSC certificaten in de hout- en papiersector blijft onverminderd toenemen. De voorbije twee jaar verdubbelde het aantal FSC gecertificeerde bedrijven, en 14 juni werd het 500e FSC certificaat uitgereikt aan etikettenfabrikant Interlabel uit Aarschot. Daarmee wordt meteen ook duidelijk dat in de verpakkingssector de vraag naar FSC gelabelde producten in de lift zit. Eerste architectenbureau engageert zich voor FSC hout Het architectenbureau ‘Architecten Demeestere+Garmyn & partners bvba’ uit Ronse is het eerste Belgische architectenbureau dat zich formeel engageert voor het stimuleren van gebruik van hout met het FSC label. FSC Belgium annual report 2010

11


FSC Belgium NIEUwigheden in 2010 - Nouveautés en 2010 Le genièvre labellisé FSC : deux nouvelles variétés Comme les années précédentes, il vous est possible, via FSC Belgique, de commander du genièvre labellisé FSC. Ce genièvre est le premier produit local de Flandre réalisé à partir d’ingrédients provenant de forêts gérées durablement : les forêts certifiées FSC du Bosland ! A côté de la version classique (le genièvre de pomme de pin), il existe à présent du genièvre et de la liqueur de myrte des marais (plante aromatique), tous deux labellisés FSC, bien entendu. 10% van Vlaamse bosoppervlakte met FSC label Ongeveer een tiende van de totale Vlaamse bosoppervlakte bezit intussen een FSC certificaat. Het afgelopen jaar groeide de FSC gecertificeerde bosoppervlakte in Vlaanderen met ongeveer 2.500 ha tot een totaal van 15.188 ha FSC gecertificeerd bos, verspreid over alle Vlaamse provincies. Nieuw FSC houtstalenkistje beschikbaar Na twee snel uitgeputte edities, is het FSC houtstalenkistje weer volop beschikbaar met 25 FSC gelabelde houtsoorten en plaatmaterialen. Nieuw bij deze editie, die zich vooral richt op architecten, onderwijzers en voorschrijvers, is de begeleidende brochure die de technische eigenschappen van de houtsoorten bespreekt. De nouveaux labels FSC obligatoires à partir de 2011 FSC a introduit une nouvelle norme concernant l’utilisation des labels FSC par les entreprises certifiées. Les plus gros changements apportés par cette norme concernent les aspects graphiques du label FSC avec l’introduction d’un nombre limité de 3 labels, plus simples à utiliser et plus explicites. A partir du 1er janvier 2011, les entreprises certifiées FSC ne pourront plus utiliser que ces trois nouveaux labels. Luiers met FSC label voor het eerst in België Onder de merknaam ‘Moltex Öko’ zijn sinds kort de allereerste luiers met FSC label te vinden op de Belgische markt. Bij de productie van deze luiers wordt gebruik gemaakt papierpulp die afkomstig zijn uit duurzaam beheerde, FSC gecertificeerde bossen. WWF en Delhaize kiezen voor FSC kaarten U heeft het ongetwijfeld opgemerkt, in 2010 hebben Delhaize en WWF de handen in elkaar geslagen voor de actie ‘De helden van onze planeet’. Doel was zoveel mogelijk kaarten te verzamelen en zo bij te leren over onze natuur en zijn helden. Alle kaartjes (albums en verpakkingen) werden gedrukt op FSC gelabeld papier. Daarnaast was het FSC logo ook een van de te verzamelen kaartjes. FSC et packaging Le packaging certifié FSC connaît de plus en plus de succès et sous de nombreuses formes, en atteste la pochette en carton labellisé FSC du dernier album de Yannick Noah, sorti en 2010.

FSC Belgium annual report 2010

12


FSC Belgium Infosessies logogebruik Vanuit de internationale FSC werking werd beslist om de regels rond het FSC logogebruik in 2010 aan te passen aan de veranderende tendensen in de houten papierindustrie. Samen met vakvereniging voor de grafische sector ‘Febelgra’ organiseerde FSC Belgium drie infoavonden voor leden van de federatie en andere FSC gecertificeerde bedrijven. Deze infosessies vonden plaats op 16 juni in Westerlo, op 23 juni in Gent en in oktober in Charleroi. Centraal stond de uitleg over de nieuwe FSC logo’s, maar de deelnemers kregen ook de kans om vanuit hun achtergrond suggesties tot verbetering door te geven. Alle opmerkingen werden doorgegeven aan FSC International. De bijdragen van deze en andere infosessies wereldwijd

leidden tot een herziening van de regels van het FSC logogebruik en het invoeren van de tweede versie van de standaard FSC-STD-50-001.

Project ‘Timmer de FSC keten dicht’ Het doel van dit project, gesteund door de Provincie Vlaams-Brabant- is tweeledig. Enerzijds wenst men ondersteuning te voorzien aan VlaamsBrabantse steden en gemeenten op vlak van hun FSC communicatie naar (lokale) leveranciers en aannemers. In het najaar van 2010 werden hiertoe enkele individuele ondersteunende infosessies georganiseerd bij Vlaams-Brabantse lokale overheden. Ten tweede wil het provinciebestuur via dit project FSC Chain of Custody (CoC) certificering promoten bij houthandels, schrijnwerkers en aannemers in Vlaams-Brabant. De cijfers tonen immers aan dat de aantallen voor Vlaams- Brabant nog aan de lage

kant zijn, zowel absoluut, procentueel ten opzichte van het totale aantal bedrijven als in vergelijking met naburige provincies. Deze doelstelling wordt verder uitgewerkt in 2011 wanneer er infoavonden georganiseerd worden en bedrijven een adviesgesprek met een FSC deskundige kunnen aanvragen in hun bedrijf.

“Er bestaan duidelijk nog noden bij lokale besturen op vlak van FSC communicatie naar hun leveranciers toe. Dankzij de steun van de provincie Vlaams-Brabant kunnen we de steden en gemeenten nu bijstaan in hun algemene FSC aankopen en specifieke (bouw)projecten.” Projectcoördinator ‘Timmer de FSC keten dicht’ FSC Belgium annual report 2010

13


FSC Belgium fsc COMMUNICATIE 2010 Perscommunicatie Ook in 2010 slaagde FSC België erin de vak-, regionale en algemene pers te bereiken via het uitsturen van persberichten. Hieronder kan u een selectie vinden van opgepikte persberichten: • 25/02/10, 200 drukkers drukken duurzaam • 26/04/10, Kastickets Colruyt op FSC papier • 06/05/10, Primeur: het meest ecologische toiletpapier ter wereld! • 20/05/10, Belgische houtinvoerder behaalt FSC boscertificaat voor eigen concessie in Kameroen • 15/06/10, 500ste FSC certificaat uitgereikt in België • 14/10/10, 10% van Vlaamse bosoppervlakte met FSC label • 14/12/10, Luiers met FSC label voor het eerst in België

FSC Websites FSC België beheert momenteel drie websites elke met hun eigen functie. Op de website www.fsc.be kan u algemene informatie lezen over het waarom en hoe van het FSC label. Ook overheden, architecten en bedrijven uit de houten papiersector kunnen er de nodige informatie vinden om aan de slag te gaan met het FSC label. In 2010 konden we een stijging van 27% optekenen van het aantal bezoekers in vergelijking met 2009. Daarnaast beheert FSC België ook de FSC online leveranciersgids www.ikzoekfsc.be / www.jecherchedufsc.be. Via de website kan de bezoeker een FSC gecertificeerd bedrijf vinden in zijn/haar buurt. Steeds meer bedrijven en eindgebruikers vinden hun weg naar deze website, cijfers zijn er nog niet aangezien deze website pas eind 2009 werd gelanceerd. Over de campagnewebsite www.red-een-woud.be kan u lezen op de volgende pagina.

Nieuwsbrieven & sociale media Door de stijgende popularitiet van sociale media zette FSC in 2010 ook een Facebook en Twitter account op. Via Facebook (NL-FR) blijf je op de hoogte van FSC nieuwtjes uit eigen land, Twitter (EN) houdt je op de hoogte van internationaal nieuws over FSC en bosbeheer. Op Facebook zijn een kleine 500 mensen ‘fan’ van FSC België, op Twitter zijn er 140 mensen die ons volgen. Ook de ‘gewone’ nieuwsbrieven van FSC België winnen aan populariteit. FSC Info is de digitale nieuwsbrief van FSC België, die in het Nederlands en Frans elke drie maand vertrekt naar zo’n 15.000 bestemmelingen. Daarnaast is FSC CoC Info dé nieuwsbrief voor bedrijven uit de hout- en papiersector met een FSC Chain of Custody certificaat.

FSC Belgium annual report 2010

14


FSC Belgium FSC CAMPAGNE 2010 - 2011 Nieuwe campagne van FSC roept Belgen op een woud te redden Om de bekendheid van het FSC label te vergroten en het publiek hierover beter te informeren, lanceerde FSC BelgiĂŤ een nationale campagne. Het hart hiervan is een speelse website (www.red-een-woud.be) waar bezoekers hun engagement voor duurzaam bosbeheer kunnen tonen door hun eigen boom te ontwerpen en die in het virtuele FSC woud te planten. Voor deze actie wordt samengewerkt met heel wat retailers, doe-het-zelf zaken en bedrijven uit de FSC handelsketen. Ook externe partners als WWF, leden van FSC BelgiĂŤ of de steden en gemeenten maken gebruik van het campagnemateriaal. Een overzicht van de meest gebruikte campagnematerialen kan u vinden op www.fsc.be/campagne of op www.fsc.be/ campagnefr. De campagne blijft ook tijdens 2011 actief. Door je eigen FSC boom te ontwerpen kan je natuurlijk ook heel wat mooie prijzen winnen. De hoofdprijs is een avontuurlijk reis voor twee naar Lapland, met dank aan Joker reizen. www.red-een-woud.be www.sauve-une-foret.be Met de steun van:

FSC Belgium annual report 2010

15


FSC Belgium 5 jaar FSC België Donderdag 23 september mocht FSC België vijf kaarsen uitblazen in het Ubicenter te Leuven. Op het verjaardagsfeest werden de talrijke gasten door vier centrale sprekers meegenomen naar het hoe en waarom van het FSC label, om af te sluiten met de nieuwe campagneplannen van FSC België. De ambitie van FSC België is duidelijk: naast het bewaken van de kwaliteit en reputatie van het FSC label, wil de organisatie de komende jaren ook de particuliere consument meer gaan bereiken.

De eerste presentatie van de avond werd gehouden door Scott Poynton, directeur van The Forest Trust, die al meer dan 10 jaar tropische bosbeheerders bijstaat om een FSC certificaat te behalen voor hun bossen. Een moeilijke weg volgens Scott. Via diverse voorbeelden toonde hij dat het FSC certificaat niet enkel een ecologisch zeer waardevol instrument is, maar dat het ook (en vooral) om mensen draait.

FSC is geen milieubeweging, maar WWF is zowel nationaal als internationaal (stichtend) lid van de Forest Stewardship Council. Damien Vincent, CEO van WWF België, schetste hoe WWF mee aan de wieg stond van

FSC in België. Vandaag blijft WWF uiteraard lid en belangrijke stakeholder van FSC. Nadien werd ingezoomd op de economische mogelijkheden van het FSC label. Lena Dahl legde uit waarom Tetra Pak het engagement nam om voor hun (drank)kartons voortaan gebruik te maken van FSC gelabelde vezels. Dit gaat om een wereldwijde strategie, die zowel gestoeld is op het eigen engagement van de onderneming als op de vraag van multinationale bedrijven. Na een aantal intermezzo’s was het tijd voor FSC België zelf, meer bepaald Maarten Debecker die de nieuwe FSC campagne kwam voorstellen. Bij de opstart van FSC in België (anno 2005) waren er nog geen 100 FSC CoC certificaten in België, en een campagne naar het grote publiek was toen geen prioriteit. Het creëren van extra aanbod was dat des te meer, wat toen meteen de kerntaak van FSC België was. Vandaag zijn er meer dan 550 FSC CoC certificaten. Maarten legde uit waarom een hogere naamsbekendheid nu belangrijk wordt, en hoe FSC België dit wenst te bereiken. (zie FSC campagne) Tot slot moesten de kaarsen op de FSC verjaardagstaart nog worden uitgeblazen. Daarvoor riep presentator Nic Balthazar de jongste telg uit het publiek naar voren. Na het bedankwoordje van directeur Bart Holvoet, was het tijd voor de receptie waar de voorzitter nog eens alle aanwezigen dankte. Zonder de steun van de FSC gecertificeerde bedrijven en de vele andere FSC partners was de snelle groei van FSC in België uiteraard niet mogelijk geweest.


FSC Belgium FSC bedrijvengroep Bedrijven die samen met FSC België actief het FSC label willen ondersteunen en promoten, kunnen deelnemer worden van de ‘FSC Bedrijvengroep’. Op 1 januari 2011 bestond dit samenwerkingsverband uit 39 bedrijven. De leden van de FSC Bedrijvengroep kunnen in het kader van hun lidmaatschap optimaal deelnemen aan alle activiteiten van FSC België, en kunnen bij FSC België terecht voor allerhande ondersteuning op technisch vlak (certificering, logogebruik, marktinformatie, leveranciersinformatie, …) alsook op vlak van marketing en promotie. Zo kunnen onze leden onder meer optimaal gebruik maken van ons FSC campag-

ANTALIS nv/sa ARJO WIGGINS sa ARTOOS Communicatiegroep AVEVE Retail AZ PRINT BEKOL International BOIS CERTIFIE BPOST BRICO BRICO PLAN-IT BUHRMANN UBBENS BURGO BENELUX CARREFOUR CASA nv CLOUD NINE COLRUYT DE NOORDBOOM cvba DE&D Consult DESSAUVAGE Geert nv DLH BELGIUM

nemateriaal, of zijn heel concrete en specifieke samenwerkingen mogelijk op maat van het bedrijf. Sinds 2010 werkt FSC België terug structureel samen met het Global Forest & Trade Network (GFTN) van WWF International. Dit internationale netwerk van bedrijven biedt een schat van informatie op vlak van de internationale markt en handel in gecertificeerde hout- en papierproducten. Het versterken van de link met het GFTN, biedt de mogelijkheid aan de leden van de FSC Bedrijvengroep om zich bij dit netwerk aan te sluiten en hier actief aan deel te nemen.

DREAMLAND ECOBOS P&E EURABO FELIXlWOOD GAMMA Belgium GOEKINT Graphics nv HUBO INTERHOLCO KOMPAN nv LAGAE Hout nv NORBORD nv Papier Present bvba QUINTELIER Gebr.nv SCA GRAPHIC PAPER BELGIUM nv-sa SERVAEGE nv TETRA PAK BENELUX VAN HOUTUM Papier bv VANDECASTEELE Houtimport VOGEL Import & Export

Ook in 2010 konden we enkele nieuwe leden verwelkomen, waardoor onze FSC Bedrijvengroep een 40-tal leden telt. De samenwerking tussen onze leden en FSC België situeert zich op diverse domeinen, gaande van zuiver technische ondersteuning tot concrete gezamenlijke acties op vlak van sensibilisatie voor het FSC label. Via de link met het internationale GFTN netwerk, kunnen we nu nog beter inspelen op vragen rond nieuwe en toekomstige leveranciers van FSC gelabelde producten. Zeker voor onze leden met een meer internationale werking is dit een duidelijke meerwaarde. Bart Holvoet - FSC Belgium FSC Belgium annual report 2010

17


FSC Belgium Financieel

Financier

Net als in de vorige jaren blijft het werkingsbudget van FSC Belgium in stijgende lijn. Het jaar 2010 was het eerste jaar waarbij er het hele jaar door 4 voltijdse werknemers tewerkgesteld waren, wat meteen het aandeel en stijging van de personeelskosten verklaart. Naast de personeelkost is ook de investering in promotiematerialen en communicatiemiddelen een belangrijke inzet van de werkingsmiddelen, waarbij voor 2010 vooral de opstart van campagne www.redeen-woud.be een belangrijke investering was.

Comme les années précédentes, le budget lié au fonctionnement de la structure ‘FSC Belgique’ est en croissance. L’année 2010 a été la première année où quatre travailleurs à temps plein ont pu prester pour FSC Belgique durant toute l’année, ce qui explique naturellement l’augmentation des frais de personnel de la structure. Outre ces frais de personnel, la structure a investit également dans du matériel promotionnel et de communication permettant un déploiement plus important de moyens opérationnels, particulièrement dans le cadre du lancement de la campagne 2010 www.sauve-une-foret.be qui a représenté un investissement important en 2010.

Op vlak van inkomsten is 40% gebonden aan gesubsidieerde projecten, terwijl de andere 60% vooral gegenereerd wordt via lidmaatschapsbijdragen, consultancyopdrachten en de verkoop van promotiematerialen.

Uitgaven - Dépenses 2010 320.078,34 Euro

Inkomsten - Recettes 2010 283.626,23 Euro

1% 5%

Sur le plan des rentrées financières, 40% des ‘recettes’ découlent des projets subventionnés, alors que 60% proviennent essentiellement des cotisations des membres, des prestations de services fournis et de la vente de matériels promotionnels.

2%

1% Uitgaven2% 2010 320.078,34 Euro 4%

5%

22%

7%

personeelskost

subsidies

promotie en communicatie

consulta

werkingskosten kantoor 29% vervoers- en reisonkosten 20%

adverten

eveneme

consultancy 62%

deelnem

verkoop

vertalingen

diverse 40%

 Personeelskost - Frais de personnel  Vervoers- en reisonkosten - Frais de transport et de voyage  Werkingskosten kantoor - Frais de fonctionnement bureau  Promotie en communicatie - Promotion et communication  Consultancy - Consultance  Vertalingen - Traduction

 Verkoop promotiemateriaal - Vente de matériels de promotion  Consultancy - Consultance  Advertenties - Publicités  Evenementen - Evénements  Subsidies - Subsides  Deelnemersbijdragen - Cotisations  Diverse - Divers FSC Belgium annual report 2010

18


slotwoord van de voorzitter Mots de clôture du président

Chères lectrices, chers lecteurs,

Beste Lezer,

Début 2005, une vingtaine d’organisations, d’entreprises et individus ont assisté à la naissance de l’association Fair Timber - FSC Belgique. Nous avons ainsi célébré en 2010 le cinquième anniversaire de notre organisation. Un regard en arrière sur les cinq dernières années montre clairement que cette jeune organisation a connu une forte croissance – que ce soit en termes de ressources humaines, de moyens opérationnels, d’activités et de réalisations. En même temps, il reste encore beaucoup de travail et de défis à relever, non seulement au niveau belge via FSC Belgique mais également au niveau international.

Begin 2005 stonden een 20-tal organisaties, bedrijven en individuen mee aan de wieg van Fair Timber vzw – FSC België. In 2010 konden we dan ook het 5-jarig bestaan van onze organisatie vieren. Een terugblik op de voorbije 5 jaren maakt duidelijk dat de jonge organisatie sterk gegroeid is – zowel op vlak van personeel, werkingsmiddelen als activiteiten en verwezenlijkingen. Tezelfdertijd leert een vooruitblik ons dat er nog heel wat werk en uitdagingen resten, niet enkel binnen de werking van FSC België in eigen land, maar zeker ook binnen de internationale context.

Que ce soit en Belgique ou à l’étranger, le système FSC continue à croître fortement, et notamment au niveau du nombre d’entreprises qui proposent des produits en bois ou en papier FSC grâce à leur certification FSC Chain of Custody. Cette croissance, associée à une meilleure connaissance du label FSC par le grand public et à une augmentation de la demande du marché pour des produits labellisés FSC, sous-entend également une progression dans le domaine de la gestion responsable des forêts. En d’autres termes, cette croissance entraîne également une augmentation des superficies forestières certifiées FSC.

Zowel binnen België als op internationaal vlak blijft het FSC systeem sterk groeien, vooral dan in het aantal bedrijven dat via FSC Chain of Custody certificering actief is met FSC gelabelde hout- of papierproducten. Deze groei – vaak gepaard met een groeiende bekendheid van het FSC label bij het breder publiek en een toenemende marktvraag naar FSC gelabelde producten – hoopt zich ook te verder vertalen in een voortdurende vooruitgang op vlak van verantwoord bosbeheer, of met andere woorden een groei in de FSC gecertificeerde bosoppervlakte.

Naturellement, cette croissance apporte son lot de défis, y compris au niveau du système FSC qui recherche systématiquement à s’améliorer, à augmenter son efficacité et son accessibilité tout en gardant le niveau de fiabilité du label FSC. En 2011 et comme tous les trois ans, FSC organisera une Assemblée générale ; une année donc importante pour FSC au niveau international. C’est effectivement grâce à cette Assemblée générale que les membres internationaux du FSC donnent forme à la politique de l’organisation. L’année 2010 était donc une année importante et festive pour FSC Belgique. 2011 déclarée par les Nations Unies ‘Année Internationale de la Forêt’ sera clairement une année spéciale pour toutes les organisations parmi lesquelles FSC Belgique jouera évidemment un rôle très actif en faveur des forêts, ici et ailleurs. Meilleures salutations Geert Ramaekers

Vanzelfsprekend brengt deze groei een heel pak uitdagingen met zich mee, onder meer ook om het FSC systeem systematisch verder te verbeteren, de efficiëntie en toegankelijkheid te vergroten en de geloofwaardigheid van het FSC label te behouden. Met de 3-jaarlijkse FSC General Assembly in 2011 breekt er een belangrijk jaar aan voor FSC op internationaal niveau. Het is immers via deze Algemene Vergadering dat de internationale leden van FSC het beleid van de organisatie vorm geven. Waar 2010 een belangrijk – en feestelijk - jaar voor FSC België was, wordt 2011 – het “internationaal jaar van het bos” – voor de hele organisatie dus duidelijk een bijzonder jaar, waarin we met FSC België uiteraard opnieuw zeer actief onze rol zullen vervullen. Hoogachtend Geert Ramaekers Voorzitter van de vzw Fair-Timber

Président de l’asbl Fair-Timber

FSC Belgium annual report 2010

19


FSC Belgium Leden fair timber vzw

Membres de l’asbl Fair Timber

De vzw Fair Timber is de juridische entiteit achter FSC België, en verenigt een 30-tal leden, die net als bij FSC op internationaal niveau ingedeeld worden in een sociale, ecologische en economische kamer.

L’association Fair Timber est l’entité juridique de FSC Belgique et comprend actuellement une trentaine de membres répartis dans trois chambres (sociale, environnementale et économique), comme au niveau du FSC international.

Alle actoren – op Belgisch of internationaal niveau – kunnen actief deelnemen in FSC, op Belgisch niveau in FSC België en/of op internationaal niveau. Binnen FSC België heeft er jaarlijks een Algemene Vergadering plaats, waar de leden met hun stem mee richting kunnen geven aan de werking van onze organisatie. Op internationaal niveau binnen FSC International is er een 3-jaarlijkse Algemene Vergadering (General Assembly) die in 2011 zal doorgaan in Maleisië. Bestuursleden staan weergegeven in cursief.

Tous les acteurs - au niveau belge ou international – peuvent ainsi prendre une part active au sein du FSC, que ce soit au niveau de la Belgique dans FSC Belgique et/ou au niveau international. FSC Belgique organise chaque année une assemblée générale où les membres peuvent s’impliquer dans les orientations de l’association grâce à leur vote. Au sein du FSC International, une assemblée générale est organisée tous les trois ans. La prochaine assemblée générale du FSC International aura lieu en 2011, en Malaisie.

Leden in de sociale kamer Membres de la chambre sociale

Les membres du conseil d’administration sont indiqués en italique.

ABVV Katrien Vanderhelst ACV-Bouw en Industrie Patrick Franceus C.D.I. Bwamanda Yolente Delaunoy Max Havelaar Belgium Lily Deforce Oxfam-Wereldwinkels Belgium Isabel Vertriest Safier Els Coolen

Leden in de economische kamer Membres de la chambre économique

Leden in de ecologische kamer Membres de la chambre environnementale Bond Beter Leefmilieu Danny Jacobs Groenhart Kinnie De Beule Individueel lid, FSC België Bart Holvoet Natuurpunt Wim Sauwens VBV Lotte Meuleman VELT Bart Coenen VIBE Peter Thoelen WWF België Sabien Leemans

Individueel lid, OCANB Tim Audenaert Bouwunie schrijnwerkers Geert Ramaekers Individueel lid, Artoos Philippe Cardyn Cobelpa Firmin Francois Confederatie Bouw Filip Coveliers De Noordboom Peter Suys Dé&D Consult Lut Draye DLH Belgium Laurens Van Thillo Ecobos P&E Geert De Smet Eurabo Peter Suys Febelgra Dennis Geelen Fetra Christine Etienne Lagae hout Bruno Geldof NUHOS – UNEBO Francois De Meersman Individueel lid, Adam&Co Kurt Ostyn Qualibouw Dirk Smeets Vegrab Johan Van Bosch

FSC Belgium (Fair Timber vzw/asbl) Dutselhoek 47 | 3220 Holsbeek T +32 (0)16 22 61 37 | F +32 (0)16 30 83 66 info@fsc.be | www.fsc.be FSC A.C. All rights reserved FSC-SECR-0045

www.ikzoekfsc.be | www.jecherchedufsc.be

2010 FSC annual report  

FSC annual report 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you