Page 1

Scheepsbouwkundig Gezelschap “William Froude”

editie 1 jaargang 2019-2020

Buitenland

GROTE REIS China, Zuid-Korea en Japan NIEUWE BOEGBEELDERS Venieuwing in de commissie

EJW Bootkamp AFSCHEID 115 Lustrumbestuur zwaait af MARITIEM ACHTER DE SCHERMEN

Carey Walters about his background and work in the Netherlands


De Boegbeeldcommissie

Redactioneel Beste lezer, Nu het eerste kwartaal van het nieuwe collegejaar alweer is afgerond, verschijnt traditiegetrouw de eerste editie van het Boegbeeld. Ditmaal staat ons maritieme blad volledig in het teken van ‘het buitenland’. De maritieme sector speelt zich immers in grote mate op internationaal niveau af. Een aantal in Nederland gevestigde, internationaal opererende bedrijven zullen in de schijnwerper staan. Zo zal Liza van Kempen, oud Boegbeelder en tegenwoordig werkzaam bij offshoreen baggermaatschappij Van Oord, vertellen over haar internationale ervaringen binnen het bedrijf. Verder vertelt rederij Anthony Veder over hun recentelijk omgebouwde ‘LNG Bunker

Colofon: Boegbeeld is het vereningingsblad van de studievereniging S.G “William Froude” van de opleiding Maritieme Techniek aan de Technische Universiteit Delft. Het Boegbeeld vormt een verbinding tussen de studenten en de maritieme sector. Editie 1 Jaargang 2019-2020 Eindredactie: Julia van den Heuvel Jesper van der Meij Redactie: Tycho Melles Julia van den Heuvel Jesper van der Meij Tjeerd Schoppink Mara Bakker Anna de Bever Huub Steeghs (QQ’er) Vormgeving en opmaak: Jesper van der Meij

iii

Vessel’ Coral Methane en vindt u in deze editie een infographic over het Havenbedrijf Rotterdam. Uiteraard komen daarnaast ook de activiteiten binnen onze vereniging en faculteit uitgebreid aan bod. Zo kunt u lezen over de studiereis van Vulcanus, de Tweedaagse Binnenlandse Excursie, het Eerstejaarsweekend en onze excursie naar de Monaco Yacht Show. Verder komen, volledig in lijn met het thema van deze editie, maarliefst drie in het buitenland studerende Maritiemers en het International Office van 3mE aan het woord. Ook zal bestuur 115 afscheid nemen en verschijnen twee oud Boegbeelders, de voorzitter en common van bestuur 116, voor het eerst op hun nieuwe vaste plek. Ten slotte zullen de Grote Reis en een aantal nieuwe commissies

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de redactie van het Boegbeeld. De redactie behoudt zich het recht ingezonden stukken in te korten, niet dan wel in een latere editie te plaatsen of te censureren. Verschijnt vier maal per jaar Oplage: 1050 stuks Drukker: BladNL www.bladnl.nl Deadline kopij volgende editie: November 2019 Abonnement: Een abonnement op Boegbeeld kost jaarlijks €15,-. Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met de Redactie op het redactieadres of het adres van de studievereniging.

binnen Froude aan bod komen. Naast deze commissies is ook in de samenstelling van de Boegbeeldcommissie het een en ander veranderd. We hebben helaas afscheid moeten nemen van Elise, Laurens en Annemijn. Wel worden we nu versterkt door welgeteld drie nieuwe leden: Mara Bakker, Tjeerd Schoppink en Anna de Bever. Zij zullen zich in deze editie voorstellen. Met behulp van deze versterking verwachten we dit jaar weer een aantal mooie edities af te kunnen leveren. Namens de gehele commissie: veel leesplezier! Met immer luide plonsch, Tycho Melles Voorzitter Boegbeeld

Redactieadres: S.G. “William Froude” t.a.v. Redactie Boegbeeld Mekelweg 2, 2628 CD Delft boegbeeld@froude.nl Eerdere edities zijn te vinden op: www.froude.nl/media/boegbeeld Adres studievereniging: S.G. “William Froude” Mekelweg 2, 2628 CD Delft Tel: 015 2786562 Fax: 015 2785602 info@froude.nl www.froude.nl Cover: Front & back: Alexz Schasfoort Cleveland, Ohio, USA Logo: Bart de Jong - bartdejong.org


deze keer in ...

Van Oord Afgestudeerd maritiemer en oud-Boegbeelder Liza van Kempen vertelt over haar werk bij Van Oord: het automatiseren van baggerwerkzaamheden over de hele wereld. Lees het verhaal op pagina 34!

Vereniging Van de Voorzitter Commissaris Onderwijs Vulcanus 115 neemt afscheid Monaco Yacht Show Lunchlezing DTC International Office Groeten uit het buitenland Sjaarschblog Ontwerpdag Nieuwe Boegbeelders OC-MT Grote Reis EJW: Bootkamp TBE I: Fantastyk Friesland MMD S-CafĂŠ TaBakCie Activiteitenagenda

2 3 4 6 8 9 10 10 12 13 16 17 18 26 28 29 30 30 39

Monaco Blader naar pagina 8 voor al het moois op de Monaco Yacht Show!

EJW: Bootkamp Hoe gehavend verlieten de nieuwe eerstejaars de strijd? Lees het op pagina 24.

Faculteit Maritiem achter de schermen Afstuderen

22 24

Bestuurswissel

Bedrijven en organisaties Wasub Solarboat

36 37

Buitenland Anthony Veder Infographic: Port of Rotterdam Van Oord

31 32 34

Het lustrumbestuur zwaait af: lees over de ervaringen van 115 en het lustrum op pagina 6!


Van de Voorzitter

S.G. “William Froude”

na te praten over de vakantie en natuurlijk de Grote Reis. Ook deze heeft plaatsgevonden afgelopen zomer. Hier heeft een groep van 34 maritiemers een prachtige reis gemaakt naar Zuid-Korea, China en Japan.

Waarde lezer, Het eerste Boegbeeld van het nieuwe collegejaar, dus een ‘van de voorzitter’ door de nieuwe voorzitter. Met de eerste weken van de nieuwe periode achter de boeg, is dit een mooi moment om te reflecteren op wat er tot nu toe allemaal al gebeurd is. Het jaar begon traditiegetrouw met het eerstejaars weekend, hier mochten wij 43 nieuwe eerstejaars ontvangen. Nadat zij de eerste voetstappen in de maritieme sector hadden gezet op de werf van Damen, konden ze met de nodige spelletjes en sociale activiteiten hun studiegenoten leren kennen. Ook de ouderejaars studenten lieten merken zin te hebben om de nieuwe lichting eerstejaars te ontmoeten. Zij kwamen in grote getalen af op de oude lullen BBQ en hebben hier tot in de late uurtjes kennis kunnen maken met de nieuwe maritiemers. Na het EJW kon Delft worden verkend in de Owee. Precies op de helft hiervan, op de zonnige dinsdagmiddag, vond de jaarlijkse maritieme borrel plaats. Waar de eerstejaars de indrukken van hun eerste dagen in Delft aan elkaar vertelden, was dit een mooi moment voor de oudere jaars om

2

De zomervakantie kwam tot zijn einde en het werd dan eindelijk tijd plaats te nemen in de collegebanken om met frisse moed te beginnen aan het nieuwe studiejaar. Toen de eerste weken voorbij waren, de eerstejaars hun plekje op de maritieme gang gevonden hadden en menig Froudiaan weer meermaals per dag genoot van een lekker kopje koffie op het hok, stond de eerste excursie op de planning. Een flinke groep Froudianen reisde af naar het zonnige Monaco, waar de Monaco Yacht Show bezocht werd. In het land dat in oppervlakte kleiner is dan Central Park in New York en dat nog geen 40.000 inwoners telt, komt jaarlijks de jachtindustrie bij elkaar. Gedurende deze dagen konden de studenten meer te weten komen over bedrijven die ze al kenden, kennis maken met nieuwe bedrijven en aan boord gaan van enkele jachten die zich in de haven bevonden. Twee weken na terugkomst van deze excursie zochten we het wat dichter bij huis op. Ondanks dat we ditmaal wel in Nederland bleven, gingen we toch naar een plek met haar eigen taal; de provincie Friesland. Deze plek heeft een hoge variëteit aan maritieme bedrijven en dat was ook wel te merken aan het programma. Zo mocht de productielijn van tenderboten van dichtbij bekeken worden en werd de gelijknamige werf van ons erelid Thecla Bodewes bezocht. Daarnaast werd er een kijkje genomen in de aluminium zeiljachtenbouw en is er bezoek gebracht aan het Windpowercentre,

waar van dichtbij de rotorbladen en mastonderdelen, die op het terrein lagen opgeslagen, bekeken konden worden. Dit was nog maar het begin van een jaar waarin nog veel zal gebeuren, niet alleen met excursies, maar ook op studiegebied. De tijd van de tentamens breekt namelijk ook weer aan, een belangrijke periode die ook spanning met zich mee kan brengen. Via deze weg wil ik iedereen succes wensen in het komende studiejaar en jullie veel leesplezier wensen bij het lezen van het Boegbeeld.

Met immer Luide Plonsch, Bart van der Kroft Voorzitter


Commissaris Onderwijs

Eerstejaars Inmiddels zijn er 62 nieuwe sjaarschen te vinden in de maritieme gang, wat het gezellig druk maakt. Na 3 weken hard werken aan hun lijnenplan zijn ze inmiddels begonnen met deel 2 van het eerste project; numerieke integratie. Geometrie en Stabiliteit is dit jaar op de schop gegaan zodat het vak duidelijker is en de studielast lager, zodat de nieuwe studenten genoeg tijd hebben om te wennen aan het studentenleven en goed van start kunnen gaan. Ook de nieuwe docent voor Statica zal hier een bijdrage aan leveren. Vooralsnog zijn de reacties erg positief, dus hopelijk is dit ook te zien in de resultaten van het eerste kwartaal straks! BSA Afgelopen jaar heeft 49% van de studenten hun BSA gehaald! Dit is een grote verbetering ten opzichte van de afgelopen jaren, waar iedereen natuurlijk erg blij mee is. Wel is dit nog steeds een van de laagste percentages van de gehele TU Delft, dus de stijgende lijn zal doorgezet moeten worden. De toon is al gezet,

Boekverkoop Inmiddels is het contract met Waltman eindelijk ondertekend en dat betekent dat je vanaf kwartaal 2 niet meer je boeken bestelt bij Studystore, maar koopt bij Waltman in IO. Er zal een hoekje worden ingericht voor alle maritieme studieboeken zodat alles makkelijk te vinden is. Daarnaast heb ik aan alle maritieme docenten gevraagd of ze nog ideeën voor informatieve maritieme boeken hebben, zodat je ook leuke boeken kunt kopen, mocht je daar geïnteresseerd in zijn! Het is wel handig om rekening te houden met het feit dat alle bachelor studenten nu hun boeken op zullen halen in IO, waardoor er een rij kan staan. Beleid Als bestuur hebben we met z’n allen een weekend doorgebracht bij Barts ouders in het pitoreske Made om na te denken over ons beleid als bestuur. In het beleid zit natuurlijk ook een deel onderwijs opgenomen. Wat betreft onderwijs willen we graag het BSA percentage van afgelopen jaar weer overtreffen. Onder andere door de eerstejaars te motiveren door middel van een minimaal aantal punten om mee te mogen op MBE, iets wat je natuurlijk niet wil missen. Verder is Kyscha afgelopen jaar al begonnen met de feedbacklunches voor de eerstejaars. Wij willen deze graag uitbreiden door ook feedbacklunches te gaan houden voor de tweede- en derdejaars in samenwerking met Kwaliteitszorg.

Studieplekken Met de komst van alle nieuwe eerstejaars is het natuurlijk weer gezellig druk op 3ME. Soms is het zo druk dat er geen enkel plekje meer te bemachtigen is in de maritieme gang. Pulse is natuurlijk afgelopen jaar geopend, dus dat is een optie om te gaan zitten, maar mocht je graag op 3ME willen biljven, dan zijn collegezalen G tot en met M inmiddels ook geopend als er geen college is. Ook hangt bij de ingang van 3ME een mooi scherm waarop de beschikbaarheid van de zalen te zien is zodat je direct bij binnenkomst weet waar je kunt gaan zitten. Ideaal!

Met immer luide Plonsch, Elise Hoffmann Commmissaris Onderwijs

3

S.G. “William Froude”

Dit jaar zal ik de rol van Commissaris Onderwijs vervullen, onder menig student beter bekend als common. Common vertaald uit het Engels betekent volgens Google Translate “gemeenschappelijk”, naar mijn mening is dit wel een aardige omschrijving van mijn taak binnen het bestuur. Samen met de studenten en docenten probeer ik het onderwijs te verbeteren door feedback te verzamelen van de studenten om deze vervolgens door te spelen naar de medewerkers van de TU Delft, ik hoop dus dat iedereen dit jaar veel feedback heeft! Daarbij zijn uiteraard zowel positieve als negatieve punten welkom.

aangezien er 71% van de sjaarschen is geslaagd voor de tussentoets van Statica. Dit is zelfs beter dan de werktuigbouwers, waar zowel ik als de TU natuurlijk ontzettend blij mee zijn! S.G. “William Froude”

Waerde lezer,


The Vulcanus Study Trip 2019 From Brest, Saint-Nazaire, Nantes to Versailles Every year, Dispute Vulcanus of Marine Engineering organizes the Vulcanus Study Tour. Since 2019, SMT/ Froude organizes the trip for all Maritime Technology master students together with students from the Dutch Naval College (KIM) to maintain its international relationships and its bond with the Dutch Navy. This year, we went to France from Sunday the 14th of July till Friday the 19th with a total of 40 participants. By Esther Douma Dimanche: The weather was terrible on the Sunday morning when we departed. After dropping our suitcases full of smart-casual outfits in the bus, we drove for 12 hours to Brest, Bretagne. On the way, we stopped at an abandoned bowling centre, where the completely unprepared owner made 40 amazing burgers. Based on the food, already a high standard was set for the rest of the week. Lundi: We slept in a nice hotel close to the port of Brest. In the morning, we went to Pole Mer Bretagne Atlantique and Campus Mondial de la Mer, which were two cluster groups, comparable with NMT in the Netherlands. They talked about the impact of the cluster and it providing significant help for acquiring funds for European projects. Hereafter, we had a tour on the facilities of the Naval Group. With more than 20 drydocks scattered over the village, this was quite impressive! After this, we had an amazing lunch break consisting of a fish salad starter, a

4

filet main course and a cheesecake dessert. That afternoon, we went to ENSTA Bretagne, which was a French Engineering school. Also System manufacturer Thales gave a presentation here. With this full day of visits, we went out for tapas in the evening and some of us closed the night in a nice Irish pub close to the hotel. Mardi: The next day, we planned a boat trip across the bay of Brest to the French Naval College, L’École Naval. This

was in particular very nice for the KIM-students as they could compare each other’s education and facilities. On this very sunny day, we planned to do a sport activity and got a nice tour afterwards. We lunched in the bus and then drove to Saint Nazaire for our next visit at MAN. Here we divided into three groups and listened to presentations about the current challenges that are faced by MAN and we got a tour around the facilities. After this, we checked-in in our hotel and had a free night. Some people preferred some sleep and


Vereniging others wanted to take a look at the coast of Saint-Nazaire. Mercredi: On Wednesday, we travelled from Saint-Nazaire to Nantes in the morning to visit CSTB. CSTB is a company that does wind tunnel tests to investigate the effects of wind, snow, rain and even sandstorms on structures. Hereafter, we had a really nice and elaborate French lunch in Nantes, so we could have a fresh start at Centrale Nantes. Centrale Nantes is a French University with many facilities. It had a towing tank at least as large as the one we have in Delft, and it additionally had a very large wave-making/manoeuvring basin. Furthermore, Bureau Veritas presented a start-up company originated from Centrale Nantes, called Nextflow. In the evening, we reserved in a nice restaurant in Nantes to have an informal dinner. Nantes was a very nice city to visit and it had much to offer with respect to evening activities. We chose to have a bottle of wine on top of a boat in the river. Jeudi: On Thursday, we planned to visit the Naval Group for a second time, but now at their Submarine Research Centre in Nantes. After a small presentation and a tour, they talked about internship possibilities. It was obvious that we were wanted, as again we had a very nice lunch. Overall, the Naval Group took very good care of us. After we handed

them the usual bottle of Oorlam, I<3Scheepsbouw & Froude stickers and the Navy presents as we did with all companies, we departed from Nantes to have a 4 hour drive to Versailles. We arrived in an amazing hotel, the best one yet, and we took a public transport bus (with 40 people) to Boulogne, Paris. After onther nice meal, we split our ways. Some sporty navy students chose to do a run to the Eiffel Tower, others took an Uber to an Irish pub and others chose to go back to enjoy the very nice hotel and take a relaxing bath. Tomorrow would be our final company visit. Vendredi: After a nice breakfast, we had a short drive to 3D Dassault Systems. We had a couple of nice presentations by Dassault Systems, Bureau Veritas and the NAVAIS Project. After this, we went for a nice lunch in the canteen and went for a tour around their facilities. We also got to try some very

cool virtual- and augmented reality devices. After this, we went back to Delft and Den Helder. Fortunately, we already drove back a little bit during the week, so only about 7 hours were left. It has been a very busy but informative week. The tight schedule emphasized how eager the French Maritime Sector was to receive both us and our Naval colleagues. Finally, I would like to thank Niek van den Nieuwenhuizen, Clemens Boertz, Mr. Stoelinga and the Froude board for their help in organizing the trip and of course our sponsors Nevesbu, Imarest, Sip Marine, TU Delft & Koninklijke Marine for making all of this possible. Denmark next year?

5


115 zwaait af! Zo. Het Lustrumjaar zit er alweer op. Net als ieder jaar natuurlijk een Maritime Match Day, Froudelicious en Dies, maar dit jaar waren er ook nog wat extra activiteiten waar een aantal leden zich extra voor heeft uitgesloofd. Zo was er een keer per periode een extra Lustrumactiviteit, werd er een Gala georganiseerd en het paradepaardje; het Symposium vond plaats. En ohja! In de zomer hebben een aantal afgevaardigden van Froude een bezoekje mogen brengen aan het Verre Oosten tijdens de Grote Reis. Het was een drukker jaar dan ooit met een grotere begroting dan ooit, waar onze penning hard aan heeft zitten puzzelen. Door Vino Peeten Na de Lustrumopening in de eerste periode, waar het enige echte ‘Voortstuwend’ Lustrumnummer voor het eerst live te horen was, was het jaar officieel van start gegaan. Al snel vond het IFF plaats, waarna we op eerste Tweedaagse Binnenlandse Excursie naar het Noorden van het land gingen. Groningen en NoordDuitsland stonden op de planning. Verder heeft in deze periode de eerste Lustrumactiviteit plaatsgevonden. Zo zijn we een potje levend zeeslag gaan spelen in een van de sleeptanks van het MARIN in Wageningen en brachten we met onze kale koppies een bezoekje aan de Monaco Yacht Show. Toen de tentamens van het eerste kwartaal voorbij waren, begon direct de Lustrumweek. Tijdens deze week werd de vereniging écht 115 jaar oud en om dat te vieren zijn we de hoogte ingegaan. Zo hebben we trampoline gesprongen in Europa’s grootste indoor trampolinepark tijdens de Diesactiviteit, hebben we chique gedineerd op 100 meter hoogte in de Euromast in Rotterdam en is er tijdens het Lustrumfeest gedanst in de Kurk.

6

De eerstejaars hebben tijdens het Eerstejaars Diner de handen uit de mouwen gestoken om er ook dit jaar weer een onvergetelijke avond van te maken en in februari bonden we weer de lange latten onder onze voeten tijdens de Flits in het idyllische Valmenier. Met het jaar half doormidden vond alweer het Symposium plaats. In het LantaarnVenster in Rotterdam waanden we ons die dag in 2050 en keken we terug hoe we daar gekomen waren. Een dag met veel inspirerende sprekers en interessante bedrijven die speculeerden over de

toekomst van de maritieme sector. Ook vond de tweede TBE plaats, dit keer een uitstapje de andere kant op, richting het zuiden. Antwerpen stond deze twee dagen op de planning. Voor de derde Lustrumactiviteit was er op een schip van Damen een heuse escaperoom ingericht. Omdat niet iedereen deel kon nemen vanwege de beperkte plekken, is er die avond gekozen om te gaan bowlen als afsluiting. Verder was dit ook de periode waarin het jaarlijkse, maritieme feestje Froudelicious weer plaatsvond. In de vierde periode kwam alles samen, hier werd natuurlijk al het hele jaar naartoe gewerkt. Het prachtige Lustrumgala op het Westelijk Handelsterrein vond plaats. Verder werd het Lustrumcadeau aan de faculteit onthult en staat er nu een anker te schitteren voor het Lagerhuysch. Bijgestaan door ons kersverse Erelid Prof. Dr. Hopman, vertrokken we met 36 man een week lang naar Scandinavië, waar we een bezoek brachten aan allerlei


Vereniging

maritieme bedrijven, van Maersk tot DNV GL en MAN. Net teruggekomen van het hogere Noorden verbreedden we onze horizon op de jaarlijkse bedrijvendag, de Maritime Match Day. Een aantal enthousiastelingen ging tijdens deze periode naar Duitsland om de Delftse groep van de waterfiets aan te moedigen op de International Waterbike Regatta en met een heuse ‘Te land, ter zee en in de lucht’ glijbaan waarvan iedereen

zo snel mogelijk bij de bel moest komen, een barbecue en fuifje erna werd het Lustrum afgesloten. Terugblikkend op dit jaar denk ik dat we heel erg trots mogen zijn op alles wat we voor elkaar hebben gekregen. Het was een jaar propvol leuke, spectaculaire en bijzondere activiteiten en ik denk dat ik voor iedereen spreek als ik zeg dat we een fantastisch jaar hebben gehad.

Met immer luide Plonsch, Vino Peeten Secretaris van Froude”

het

S.G.

“William

7


Monaco Yacht Show 25 - 28 september 2019 Het laatste weekend van september zijn 20 studenten samen met het bestuur afgereisd naar het zonnige Zuid-Frankrijk voor de 29e editie van de Monaco Yacht Show, waar in Port Hercules 125 superjachten tentoongesteld werden met een gemiddelde lengte van zo’n 50 meter. Het grootste jacht in de haven was ‘Tis’ door Lürssen, met een lengte van 111 meter. Ook lagen een groot aantal jachten buiten de haven voor anker, zoals ‘Octopus’, welke te koop staat voor een schamele 295 miljoen euro. Door Jesper van der Meij

Vrijdagochtend was het tijd voor de rondleiding over een Damen Support Vessel: ‘Joy Rider’. Zo’n support vessel wordt gebruikt als volgschip voor het jacht waar alle speeltjes zoals tenders, helikopters en onderzeeërs op vervoerd worden. Joy Rider is 46 meter lang en 8 meter breed. Het achterdek beslaat ongeveer de helft van de lengte, waardoor een enorm oppervlak beschikbaar is voor het opslaan van allerlei leuke speeltjes. Op de show werd deze ruimte overdag gebruikt voor het tentoonstellen van een aantal schaalmodellen van schepen uit de yacht support range en ’s avonds voor allerlei feestjes, een veelzijdige ruimte dus! Na een introductie werden we door het schip geleid, van leefruimtes tot brug, van dek tot motorkamer. Het was erg interessant om te zien hoe

Lürssen’s 111 meter lange ‘Tis’

8

het interieur verschilde met andere type schepen en met het interieur van de jachten op de show. Vervolgens eindigden we met een groepsfoto op het achterdek en werden we losgelaten om vrij over de show te wandelen en al het moois te bekijken. Zo is een

Ook is een deel van de kade ingericht als ‘car deck’, waar een verzameling aan bijzondere auto’s tentoongesteld werd. Denk aan iconische Mercedes modellen, gemoderniseerde Porsches en een aantal motoren.

deel van de haven ingericht voor het tentoonstellen van tenders en ander speelgoed, waaronder persoonlijke onderzeeërs, helikopters en raceboten van een meter of 10.

In de grote tenten langs de rand van de haven zijn allerlei stands van bedrijven die het interieur van jachten verzorgen te vinden, denk daarbij aan materiaalbewerking zoals hout voor het dek, maar ook een bedrijf dat bijvoorbeeld bedden actief kan stabiliseren om zeeziekte tegen te gaan. In deze tent zijn ook de bedrijven aanwezig die het management doen, bijvoorbeeld het leveren van crew of het reserveren van een ligplaats in een van de drukbezochte havens die de exotische oorden van de wereld kennen.

Froude

Er werden door Amels per persoon twee dagkaarten beschikbaar gesteld, waarbij we zelf mochten kiezen welke twee dagen we de show bezochten.


Vereniging Naast de show zijn er in Monaco genoeg andere dingen te beleven. Voor de autoliefhebber zijn er een groot aantal autodealers aanwezig in de stad waar je even in de vitrines kunt staren. Ook wordt in Monaco elk jaar de formule-1 verreden, en omdat Monaco een stratencircuit is, is het mogelijk om een rondje circuit te lopen. Dit brengt je langs de haven, de befaamde haarspeldbocht, de tunnel naast het water en het casino, waar vaak allerlei mooie auto’s te spotten zijn, vooral ‘s avonds als de rijkaards even komen gokken.

Vanaf de vele uitzichtpuntjes op de heuvel is de haven, stad en de open zee goed te zien. Op dit stuk zee is altijd iets te zien, ook als de Yacht Show niet bezig is. Hier komen van kleine sport-zeilbootjes tot cruiseschepen geregeld langs,

genoeg te zien dus! Ook telt Monaco een aantal publieke stranden waar je een heerlijk verfrissende duik in zee kan nemen om een lange dag genieten af te sluiten.

Frans Marijnissen

Ook is het leuk om de zogenaamde ‘kasteelheuvel’ te bezoeken, om ook nog een beetje cultuur te kunnen snuiven. Hier bevinden zich het paleis van de prins van Monaco, de kathedraal en een aantal musea, alsmede veel souvenirshops en eettentjes. Oceanco’s 90 meter lange ‘DreAMBoat’, met op de achtergrond de haven en een deel van de stad

Lunchlezing: DTC Woensdag 16 oktober werd een lunchlezing verzorgd door medewerkers van Damen Technical Coorporation. DTC werd in 1977 opgericht om het voor lokale scheepswerven mogelijk te maken om Damen ontwerpen te produceren. Klanten kunnen bij DTC precies kiezen wat ze nodig hebben, van alleen een ontwerp tot volledige bouwpakketten en assistentie bij het bouwen. Dit maakt het mogelijk voor een projectontwikkelaar om de kwaliteit van Damen te garanderen, waar hij zich ook in de wereld bevindt.

MediaCo

Sommige projecten moeten vanuit de politiek lokaal uitgevoerd worden, bijvoorbeeld in de VS. Hierbij is het geen optie om een Damen schip in Vlissingen te laten bouwen en het schip naar de VS te vervoeren, dus levert DTC het ontwerp, materialen en soms zelfs mensen om het schip op een werf in de VS te bouwen.

Een ander voorbeeld van de werkwijze van DTC is het bouwen van een passagierscruise voor een meer in Schotland, welke niet verbonden is met open water. De wegen van en naar het meer zijn zo slecht dat het onmogelijk is een voltooide romp te vervoeren van een werf naar het meer. Hiervoor heeft DTC een oplossing: het schip wordt gebouwd op een geïmproviseerde werf op de parkeerplaats naast het meer en wordt daar te water gelaten. Dit is natuurlijk al een enorme uitdaging op zich, maar er zit ook nog tijdsdruk aan verbonden: het schip moet in één winterseizoen afgebouwd worden, zodat de parkeerplaats weer beschikbaar is voor bezoekers van het meer.

9


Buitenland mogelijkheden tijdens studie MT Door International Office 3mE Tijdens de minor of in de vrije keuze ruimte in de master kunnen Maritieme techniek studenten net als alle andere 3mE’rs gebruik maken van de exchange contracten. Sommige universiteiten bieden meer specifieke mogelijkheden voor maritieme vakken dan andere. Alle mogelijkheden die we bieden zijn gericht op brede engineering vakken. De vier populairste bestemmingen voor Maritieme techniek studenten zijn Trondheim (NTNU), Genua, Hamburg en Lissabon. Hieronder kort wat meer over de uitwisselingsmogelijkheden bij deze universiteiten.

Voor meer informatie over exchange kun je naar de volgende website: https://www.tudelft.nl/studenten/ faculteiten/3me-studentenportal/ onderwijs/gerelateerd/studyabroad/ of naar onze Brightspace pagina International office 3me: https://brightspace.tudelft.nl/d2l/ home/67884

Voor vragen is er de optie om tijdens het spreekuur op dinsdag en donderdag 12.30 – 13.30 langs te komen bij International office 3mE.

Naast het volgen van vakken is er vaak ook de mogelijkheid om tijdens je master een stage in het buitenland te gaan lopen of een deel van je Thesis in het buitenland te doen. Voor meer informatie hierover verwijzen we jullie graag naar de mastercoördinator.

Groeten uit... Zweden Lieve Nederlander, Voor een klein half jaar zit ik voor mijn minor in Stockholm. Nu ga ik jullie wat leuke dingetjes vertellen over mijn tijd hier. Door het kiezen van mijn eigen vakken en een beetje geluk, heb ik het op de studie gelukkig niet zo druk. Dat gaf in de wat warmere periode de mogelijkheid om te zwemmen (foto) en bbq’en, en nu het wat kouder en donker wordt thee en bier drinken in het washok. Dat is bij nader inzien toch iets wat alleen wij Nederlanders echt goed kunnen: het gezellig maken. Naast de handvol internazzios, breng ik dan ook stiekem de meeste tijd door met ras-Nederlanders. Op de studie leer ik veel over duurzaamheid en circulaire economie. Brede begrippen, die het soms lastig maken een onderzoek in te perken. In het projectje over

10

circulaire economie kreeg ik mijn groepsgenoten gemotiveerd om na te denken over de productie van de romp van een Optimist. Echt leerzaam. Naast de materiaalkunde vakken over papier en carbon, is het enorm gaaf om te zien hoe anders studenten met een andere achtergrond denken. Het lijkt mij nou tof als we die verschillende studierichtingen in Delft ook eens combineren. Zweden is een prachtig land, zeker nu de gekleurde blaadjes van de

bomen vallen, en Stockholm weids en vermakelijk. Ik kijk uit naar mijn maten thuis, maar geniet vooral nog even hier. Ik wil iedereen aanmoedigen zoveel mogelijk van Nederland, maar vooral van andere landen te leren. In het FD van 15 augustus vertellen ze je zelfs dat internationale ervaring creativiteit bevorderd, kan alleen maar gezond zijn dus ;) Groetjes uit Zweden! Timo


Vereniging

Groeten uit... Noorwegen Hey! Ik, Tom Verbist, zit voor mijn minor een half jaar in de studentenstad Trondheim in Noorwegen. Hier beleef ik de gekste dingen, maar aangezien het onmogelijk is om al mijn ervaringen te delen in dit korte stukje, neem ik jullie mee in een gemiddelde week hier in Noorwegen! Mijn minor is een vrij samengestelde minor, opgebouwd uit vakken die ik volg aan de Norges TekniskNaturvitenskapelige Universitet, oftewel NTNU. Zo heb ik gekozen om tijdens mijn minor meer te focussen op civiel-maritieme gebied, om mijn kennisgebied te verbreden. Met deze keuze in het achterhoofd, heb ik het volgende vakkenpakket samengesteld; Port and Coastal Facilities, Arctic and Marine Civil engineering, Ice Actions on Arctic Structures en Design of a Wind

Turbine. Het niveau en de manier van onderwijs is vrij gelijkaardig aan het niveau van de TU Delft. Echter zijn er iets minder contacturen en ben je iets meer zelfstandig bezig met het maken van wekelijkse, verplichte assignments en grotere projecten voor elk vak. Wat mij de eerste weken opviel is hoeveel belang de Noren hechten aan vrije tijd. Om 4 uur stopt iedereen met studeren en is het tijd voor sport. De vele vrije tijd, samen met prachtige natuur rondom de stad, maakt voor prachtige avondhikes, zwemsessies in het veel te koude water, kampvuren, BBQ’s en mountainbike trips! Na een week studeren, is het tijd voor het echte werk, het ontdekken van de prachtige, onaangeraakte Noorse natuur. In de herfst worden de knalgroene bossen omgetoverd

tot prachtige rood, oranje en gele kleuren en het lijkt alsof de hele natuur zich voorbereidt op een winterslaap! Elk weekend wordt er wel door mij of enkele vrienden een trip georganiseerd. Deze trips gaan van een weekendje Zweden tot een week hiken van hut tot hut in de Lofoten! Ook de universiteit bezit enkele ‘cabins’ , die je zeer goedkoop voor het weekend kunt huren. De vrijheid in de wilde natuur is uiteindelijk de doorslaggevende reden geweest dat ik voor Noorwegen gekozen heb als plek voor m’n minor. Deze adembenemende weekendtrips, naar de meest afgelegen plekken in de natuur, zijn de momenten die ik het meest zal onthouden uit mijn Erasmus! De nieuwe gezichten die je leert kennen op de gekste weekendtr ips, maken dit half jaar voor mij een onvergetelijke ervaring!

Groeten uit... Portugal Waarde lezer, Als eerst zal ik mezelf even kort voorstellen: ik ben Andreas Speksnijder, 21 jaar oud en een derdejaars student Maritieme Techniek. Iets minder dan een jaar geleden kreeg ik de kans om me aan te melden voor een minor in het buitenland, iets waar ik niet lang over na hoefde te denken. Na al de voorlichtingen, het papierwerk en de selectie liegt het resultaat er niet om; een halfjaar overwinteren in Lissabon!

onderdeel van de vrije minor zelf samengesteld worden, waarbij de totale studiedruk tot 30 ECTS op moest tellen. Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om hierin de management en logistieke kant van de maritieme wereld wat meer naar voren te laten komen, omdat we daar in de bachelor in Delft weinig aandacht aan besteden. Daarnaast volg ik ook nog een aantal technische vakken die dieper ingaan op gebieden die we in de bachelor nog niet behandeld hebben, zoals offshore structures.

In Lissabon studeer ik aan de Universidade de Lisboa, welke met 50.000 studenten een stuk groter is dan de TU Delft. Binnen

Wanneer ik de vorm van studeren vergelijk met die in Delft, valt op dat er hier nog meer gefocust wordt op groeps- en projectwerk.

deze universiteit volg ik eersteen tweedejaars vakken van de masteropleiding ‘Naval Architecture and Ocean Engineering’. Het vakkenpakket mocht als

Zo hebben alle vakken die ik volg een aantal projecten, waarvan bij vier in groepsverband. Van deze projecten ligt het niveau vaak lager dan in Delft, maar op het gebied van

werkdruk kan het soms nog pittig zijn. Een groot verschil met studeren hier is dat de sfeer over het algemeen een stuk informeler is dan in Delft. Deels komt dat doordat de klassen hier een stuk kleiner zijn. Zo het komt regelmatig voor dat we maar met vijf studenten in een college zitten. Hierdoor heb je veel meer persoonlijk contact met de professoren; het komt zelfs voor dat ze je bij naam kennen. Al met al heeft deze uitwisseling mijn verwachtingen ver overtroffen en hoop ik dat het resterende deel een net zo onvergetelijke tijd zal worden! Andreas Speksnijder

11


Sjaarschblog “Dik eens even in!”, “Hoe vaak moeten we dit nummertje nog zingen?”, “Ik hoor niks!”, “Is de tap al open?”, zinnen die na het EJW van jaar 116 niet meer weg te denken zijn uit de hersenen van iedere sjaarsch . Op 16 Augustus vertrokken ongeveer 40 nullen, waaronder ik, richting Zoetermeer, waar we een weekendje zouden verblijven. Direct daarna zouden we doorgaan naar onze eerste OWee, iets wat denk ik niemand van de nullen ooit zal vergeten. Door Iza Pinxt

EJW Niet wetende wat we op eerstejaarsweekend konden verwachten, startten na aankomst meteen de spellen als maritieme nul. We begonnen met een hindernisbaan, waar we na wat meel, chips, water, confetti en chocomel in het water onze pul mochten ophalen. Iets zeer belangrijks natuurlijk, mocht je dat weekend iets willen drinken. De dag erop begonnen we met ochtendgymnastiek, waar iedereen, na een goede avond te hebben gehad de dag ervoor, natuurlijk zeer blij mee was. Hierop volgend speelden we verschillende spellen en maakten we geweldige vlotten, waarvan die van ons natuurlijk het beste was ;). Met die avond nog de oude lullen BBQ, de minicantus, het zingen van de maritieme liederen (waaronder het befaamde Luthlied) en de silent disco werd deze dag benoemd tot zeer geslaagd en gezellig. De laatste dag startten we weer met die fantastische ochtendgymnastiek, wederom georganiseerd door bestuur 116 (‘Vo). Hierna hebben we snel alles opgeruimd, ontbeten en een laatste toetje zonder handen gegeten om daarna door te gaan naar de OWee. OWee Op het EJW hadden we groepen gemaakt van nullen voor de OWee, met iedere groep zijn eigen papa’s en mama’s. In mijn groepje hadden we twee mama’s, die meteen ook de enige mama’s waren van alle groepen. Met deze groep deed je de meeste activiteiten overdag en eigenlijk ook ‘s avonds, al hadden

12

we met de gehele groep een beetje afgesproken om steeds wel richting dezelfde plekken te gaan. Dit maakte alles super leuk, want hierdoor waren we steeds met alle nullen bij elkaar. Over alle activiteiten kan ik wel uren vertellen, maar daar heb ik niet de tijd en de plek voor, dus hierbij een paar hoogtepuntjes: cantus, sportfeest, openluchtbioscoop, maritieme borrel bij Virgiel, stock exchange (20 bier voor 60 cent!) en, niet te vergeten, donderdagochtend de doop van alle nullen tot sjaarsch.

Die donderdagochtend kwam na een zwaar college, waar volgens mij echt niemand iets van begreep (dat was natuurlijk de bedoeling, maar maakte die ochtend niet minder zwaar), goed van start. Na dit college moesten we met z’n allen Neptunus naar het water dragen om daar ons eerste oorlammetje te nuttigen na een heerlijk stukje haring te hebben gegeten. Hierna werd natuurlijk het Luthlied gezongen en kreeg ieder van ons een echte maritieme doopnaam, iets wat iedereen vol trots nu boven zijn bed zal hebben hangen.

De eerste weken Na alle gezelligheid en het leren kennen van al mijn mede sjaarschen, begon op 2 September toch echt het echte werk. Statica, Calculus en Geometrie & Stabiliteit; we moeten er echt aan gaan geloven dat we zijn begonnen met studeren. En met het wel bekende lijnenplan al ingeleverd en het eerste S-cafe en de eerste ALV meegemaakt, zijn alle weken tot nu toe voorbij gevlogen.

Al met al denk ik dat ik voor iedereen spreek als ik zeg dat dit tot nu toe fantastische weken zijn geweest, waarin veel gelachen is, veel is gefeest, iedereen nieuwe vrienden heeft gemaakt en ook al een paar mental breakdowns hebben plaatsgevonden. Om alles in het kort samen te vatten: bootjes, gezelligheid, vrienden, water, brug??? (oja, die waar de kapitein op staat natuurlijk), Luthlied, blauw, bestuur 116 en sjaarschen: ‘VO!!!!


Vereniging

Ontwerpdag 115 Traditiegetrouw wordt aan het einde van de 4e periode de ontwerpdag georganiseerd. Op deze dag kunnen de eerstejaars de kennis die ze op hebben gedaan gedurende hun eerste jaar laten zien aan hun ouders. Dit wordt gedaan door hun ontwerpen op de ontwerpwedstrijd te testen en om te kijken of hun ontwerp daadwerkelijk presteert zoals ze hebben berekend.

Ondanks dat de ontwerpen van de verschillende groepen veel op elkaar leken, was er in de test te zien welke groepen het meest over hun ontwerp hadden nagedacht. De ontwerpen die gebruik maakten van drie drijvers die zo ver mogelijk uit elkaar stonden en met het bekertje waar alle last in zou komen te liggen in het midden, konden uiteindelijk de grootste last dragen. Uit de test bleek echter ook dat een goede kwaliteit van de constructie en een plan voor het ballasten ook

belangrijk was om zo veel mogelijk te kunnen dragen. Om de ouders nog wat meer te laten zien wat hun kinderen in het afgelopen jaar hebben gedaan hebben ze ook een korte rondleiding gekregen door de faculteit, met nadruk op de sleeptank. Deze rondleiding werd met veel enthousiasme gegeven door de studenten van DWT die na de rondleiding een mooie presentatie gaven over hun ontwerp. Om het programma af te sluiten werd in het Lagerhuysch een geslaagde ontwerpdag gevierd met een drankje en een versnapering. Met immer luide Plonsch, Danique Horstmeier Jelle Woudstra Jorran Blaauw Vino Peeten (QQ)

Mediaco

Net als vorig jaar hebben de eerstejaars een schip gebouwd uit aluminium en schuim en deze zo veel mogelijk belast als hun ontwerp aankon. Deze tests zijn altijd het hoogtepunt van de dag en trekken veel belangstelling van zowel de ouders als de studenten, en dankzij het commentaar van de kandis kon er om de vergane schepen nog gelachen worden. Wat dit jaar nieuw was op de ontwerpdag was een case voor de ouders, waarin ze het in een mini ontwerpwedstrijd tegen elkaar opnamen. De opdracht van de case luidde ‘bouw in groepjes een drijvende constructie met vier koffiebekers en roerstokjes die zo veel mogelijk last kan dragen’. Echter, zat er een twist in de opdracht, aangezien de studenten zelf niet mochten bouwen, alleen maar insteek qua ideeën geven. Dit zorgde voor een mooie samenwerking tussen de studenten en ouders en een fanatieke wedstrijd tussen de groepjes. Uiteindelijk werden alle ontwerpen getest in een waterbak.

Mediaco

Door Jelle Woudstra

13


Nieuwe Boegbeelder Tjeerd Schoppink Vanaf dit studiejaar zal ik samen met Anna en Mara een de Boegbeeld-commissie versterken. Daarom zal ik me in dit stukje even kort voorstellen. Geschreven door Tjeerd Schoppink Mijn naam is Tjeerd Schoppink en ik ben in augustus 19 geworden. Ik ben dit jaar gestart aan mijn tweede jaar bij Maritiem. Afgelopen jaar ben ik redelijk actief geweest binnen Froude door veel mee te gaan met excursies en de vele andere activiteiten. Ik zat helaas nog niet bij een commissie, maar daar gaat vanaf nu verandering in komen! Oorspronkelijk kom ik uit Zeewolde in Flevoland en Ik ging naar de middelbare school in Harderwijk. Daarom moest ik elke dag met een pontje over het Wolderwijd, waar het op een mooie dag overvol is met bootjes. In tegenstelling tot veel anderen ben ik niet bij deze studie terecht

gekomen omdat ik veel zeil of surf. Eigenlijk ben ik meer per toeval bij deze studie terecht gekomen. Ik ben vanaf kleins af aan wel al een beetje in het nautische wereldje te vinden. Goede vrienden van mijn ouders hebben een oude Deense visserskotter, de Vesterhavet. De boot behoort bij het Varend Erfgoed en was onderdeel van Sail Amsterdam in 2010 en 2015. In 2020 zal zij er ook weer liggen. Daarnaast lag de Versterhavet vroeger ieder jaar op het welbekende Sailwolde, de plaatselijke versie van Sail in Zeewolde. Toen ik een studie moest kiezen ben ik toevallig bij de open dag van maritieme techniek terechtgekomen en dat beviel

eigenlijk wel! Afgelopen jaar ben ik gaan wonen in het mooie Delfgauw en ben ik een jaar lid geweest van de voetbalvereniging Ariston â&#x20AC;&#x2122;80. Sinds dit jaar ben ik lid van de roeivereniging Laga. Ik kijk er heel erg naar uit om de komende tijd mij in te zetten voor Boegbeeld!

Nieuwe Boegbeelder: Anna de Bever Ik ben Anna en kom dit jaar bij Boegbeeld. Samen met Mara en Tjeerd hoop ik de redactie mooi aan te vullen om er een super mooi jaar van te maken. Door Anna de Bever Ik ben nu eerstejaars en ben pas twee maanden aan het genieten van het studentenleven. Ik ben bij maritiem geĂŤindigd door mijn liefde voor water en alles wat drijft. Sinds mijn zesde zat ik al zelf in een Opti, en ben nooit meer gestopt! Wel heb ik

een iets grotere boot uitgezocht. Nu een fanatieke Hobie 16 zeiler en instructeur, sta ik bijna elk weekend wel op het strand. Maar zolang het drijft, ben ik gelukkig. Ik heb ook over de hele wereld de wateren getest, van de meren in Kentucky tot de rivieren in het regenwoud in Brunei. Geen wonder dat ik maritiemer ben geworden. Sinds 2015 woon ik in Oegstgeest, dus ik ben dus relatief kort in Nederland. Ik ben geboren in Oman en heb toen in Brunei en Schotland gewoond. Wat ik het leukst vind aan Nederland is dat alles zo lekker dichtbij is en je bijna overal heen kunt fietsen. Het weer hier is wel het ergst van overal;

16

driekwart van het jaar koude regen, en nooit echte sneeuw. Om te zorgen dat ik altijd lekker bezig kan zijn, ben ik naast mijn studie en Froude ook lid bij D.S.J.V. Groover en D.S.W.Z. Broach. Bij Broach ben ik een nieuwe discipline gestart; de kielboot, een nieuwe uitdaging om eraan te wennen om op een stabiele boot te varen. Ook al moeten we helemaal naar het Braassemermeer om te trainen, vind ik het zeker de moeite waard om lekker op het water te zijn.


Vereniging

Nieuwe Boegbeelder: Mara Bakker Mijn naam is Mara en ik ben een van de nieuwe leden van de Boegbeeldcommissie. Inmiddels ben ik tweedejaars maritiemer. Vorig jaar heb ik mijn bakkunsten getoond door bij Froude de TaBakCie te verzorgen. Dit jaar verlaat ik de keuken en doe ik mijn intrede bij Boegbeeld. Door Mara Bakker Naast mijn studie ben ik dit jaar gaan roeien bij Laga. Ik heb hiervoor nog nooit geroeid, maar het is wel heerlijk om samen met wat anderen de Schie op te gaan. Bij Laga leer je veel mensen buiten je studie kennen en zijn er gezellige borrels om heen te gaan. Ook speel ik sinds vorig jaar korfbal bij DSKV Paal Centraal en houd ik van muziek, zowel het luisteren als spelen ervan. In mijn vrije tijd speel ik piano en een beetje gitaar. Daarnaast houd ik ontzettend veel van boeken lezen, maar daar kom ik tegenwoordig steeds minder aan

toe. Ook is het heerlijk om af en toe even lekker naar het buitenland te gaan. Ik houd van allerlei soorten vakanties. Zo vind ik het ontzettend leuk om te interrailen, maar ga ik ook graag naar de bergen of naar zee. Andere culturen ontdekken en alle rust in de natuur, dat is wat vakanties zo mooi maakt. Verder heb ik gezellige vrienden met wie ik graag wat leuks ga doen of ‘s avonds wat afspreek.

een gezellig huis. Het is erg leuk om hier in de stad te wonen, al mis ik wel alle fruitkraampjes langs de weg, want ik houd heel veel van kersen.

Ik kom oorspronkelijk uit Geldermalsen, een dorpje in de Betuwe waar niet zoveel te beleven is. Nu woon ik al een tijdje in Delft in

OC-MT Met een nieuw collegejaar is ook de opleidingscommissie nieuw opgevuld. Na 2 jaar trouwe dienst van onze onderwijsfanatisten Hugo Verhelst, Marijn Postma en Anna-Louise Nijdam was de eerste vergadering van het jaar voor hun de laatste. Deze mensen hebben een grote bijdrage geleverd aan het in goede banen leiden van onze visitatie en hebben geholpen het onderwijssymposium mogelijk te maken. Dit waren ook de twee meest opmerkelijke punten van afgelopen jaar. Uit de visitatie is onze opleiding goed gekomen. Op bijna 3 van de 4 standaarden zijn we met een G beoordeeld. Onze verbeterpunt ligt in het aantal langstudeerders. En ook het onderwijssymposium werd

niet op één lijn lagen. Dit natuurlijk naast al hun goede input, feedback en advies omtrent het onderwijs. Daarom willen wij als nieuwe OCMT hun hartelijk bedanken voor hun inzet en hopelijk kunnen we met de nieuwe groep net zo enthousiast te werk gaan.

goed ontvangen, voornamelijk door de TU medewerkers. Het bleek dat de meningen van de docenten en studenten bij enkele (voor ons) vanzelfsprekende zaken inderdaad

veel zaken adviesrecht en soms zelfs instemmingsrecht. Hiermee oefenen wij een redelijk grote invloed uit op de opleiding. Vind jij af en toe nog iets van het onderwijs? Kom dan met

jou mening naar één van ons toe. We staan open voor discussies omtrent het onderwijs en horen graag wat andere maritiemers van de stand van zaken vinden. Met immer luide Plonsch, OC-MT 2019/2020

Dit jaar zal de OC-MT bestaan uit Marije Deul, Thomas IJzerman, Elise Hoffmann en Kyscha Huygen. Met twee master en twee bachelor studenten is deze groep goed in evenwicht. Onder leiding van Jeroen Pruyn zullen wij één keer per maand samen met de docentmentoren de lopende zaken in het onderwijs bespreken en ons hiermee bemoeien. Als OC-MT hebben wij op

17


Triple Asia De kers op de taart voor de Delfste Scheepsbouwer Froudiaan zijn, is een lange reis. Je begint als naïeve eerstejaars en klimt op tot een volwaardig scheepsbouwer. In de tussentijd dragen veel leden een steentje bij aan de vereniging door zich in te zetten voor commissies en deel te nemen aan talloze lezingen en excursies. Eens in de twee jaar reist een groep van onze mooie studievereniging af naar het verre buitenland om daar de maritieme industrie onder de loep te nemen. Dit jaar zijn we met een selecte groep van 34 deelnemers op het vliegtuig gestapt naar China, Zuid-Korea en Japan. Voor de meeste deelnemers waren deze landen totaal onbekend, maar ze stonden garant voor de grootste werven en schepen ter wereld. Het woord “impressive” werd bijna net zo vaak gebruikt als de uitdrukking “Hoe lang is een Chinees?”, geleend uit het welbekende lied van B.C. ’t Zooike. Door Sven Klinkhamer CHINA Shanghai was de eerste stop van de reis. Samen met Peter de Vos zijn we op het vliegtuig gestapt naar deze wereldstad. Shanghai is mede dankzij de immens grote haven de meest welvarende stad van China. Dit is overal goed te zien. Om de reis in stijl af te trappen hebben we een borrel georganiseerd op de 92e verdieping van één van de hoogste gebouwen ter wereld, impressive! De volgende dag hebben we het eerste bedrijf bezocht: CSSC-MES, welke op dat moment de grootste dieselmotor ter wereld had afgebouwd. We denken vaak dat ze in China achterlopen qua technologie, maar aan de reactie van Peter de Vos te zien mogen we onszelf achter onze oren krabben. De ontwikkeling in China gaat ontzettend snel en de Chinezen zijn niet bang om op volle snelheid door te blijven gaan. Dit was ook goed te zien op Yangshan Island, waar de grootste haven ter wereld is gevestigd. Hier is zojuist ook de grootste geautomatiseerde terminal geopend, en er zijn plannen om een eiland in de buurt ook tot terminal om te bouwen. Europese bedrijven werken echter ook samen met Chinese bedrijven om verder te komen. Een prachtig voorbeeld was het AlfaLift project van Ulstein, OHT en CMHI. Dit schip speelt in op de groeiende offshore windmarkt.

18

ZUID-KOREA De tweede stop was Zuid-Korea, waar Tom van Terwisga ons opwachtte. Eerst zijn we een kijkje gaan nemen in de DMZ tussen Noord- en Zuid-Korea. Onze enthousiaste gids heeft de volledige 2 uur in de bus volgepraat met informatie over Noord- en ZuidKorea, maar bijvoorbeeld ook over de recente situatie en spanningen tussen Zuid-Korea en Japan. In de tunnels naar Noord-Korea bekroop ons een gek gevoel. Het is een ontzettend vreemd idee om aan de grens te staan van een van de landen in de wereld dat bijna hermetisch is afgesloten van de buitenwereld.

JAPAN Het laatste land dat we hebben bezocht is Japan. Het land waar we misschien wel de meest uiteenlopende verwachtingen hadden op het gebied van cultuur. Mirek Kaminski en Jochem Nonhebel hebben zich bij ons gevoegd om ons te ondersteunen en de reis nog meer diepgang te geven. Één van de hoogtepunten was het bezoek aan de Japanse Marine (Japanese SelfDefense Force). Na een presentatie op een marineschip in de tropische warmte (inclusief kletsnatte jasjes) mochten we zelf rondlopen om het schip van dichtbij te bekijken.

Na het bezoek aan de DMZ zijn we verder gereisd naar Busan (en Ulsan), en zijn we gaan kijken bij de grootste scheepswerf ter wereld, Hyundai Heavy Industries. De werf is zodanig groot dat je er zelfs met een bus lang over doet om alles te zien. We hebben onze ogen uitgekeken, het is bijna niet voor te stellen op wat voor een schaal hier gebouwd wordt.

Hoewel Japan wel een stukje duurder was dan China en Zuid-Korea waren alle deelnemers erg content over de Japanse keuken. Niet dat ze in China en Zuid-Korea niet lekker koken, integendeel, maar na weken van koeienmaag, varkenshersenen en dagelijkse kimchi was de verfijnde Japanse keuken meer dan welkom. .


Vereniging Cultuur Naast het bezoeken van bedrijven is er natuurlijk ook veel cultuur gesnoven. Zo hebben de meeste deelnemers zich in alle drie de landen van hun beste kant laten zien in de KTV (karaoke), zijn de lokale brouwsels Baijiu, Soju en Sake uitgebreid geproefd (en de volgende ochtend gevoeld), en hebben sommige deelnemers een kijkje kunnen nemen bij locals thuis. Gefeliciteerd Jelle! Ook cultuur op het gebied van omgangsvormen en gebruiken, geschiedenis, eten, kunst en gebouwen, en de combinatie van deze aspecten heeft diepgang gegeven aan de reis. Er waren grote verschillen te zien tussen de verschillende landen. Stereotypes zijn ontkracht en bevestigd. Zo eten ze in China werkelijk alles, is K-Pop overal te vinden in Zuid-Korea en zijn mensen in Japan heel beleefd en vaak netjes gekleed. Groot, groter, grootst De naam Grote Reis kwam in Azië ontzettend goed tot zijn recht. In de drie landen is alles groot, groter of het allergrootst, een uitzondering in de Zuid-Koreaanse spa daargelaten. Onze dank is óók groot, de reis was absoluut niet mogelijk geweest zonder hulp van onze sponsoren en mensen die ons advies hebben gegeven. Peter, Tom, Mirek, Jochem, en onze QQ’ers Tom en Thomas. Nu vergeten we bijna de belangrijkste

groep, de deelnemers! We hebben als commissie ontzettend genoten van jullie aanwezigheid, hulp, nieuwsgierigheid, humor en vooral enthousiasme. Samen hebben we een prachtige reis neergezet die we niet snel meer zullen vergeten. We hopen dat deze maritieme reis nog jaren hierna plaats kan vinden om de volgende generaties scheepsbouwers te inspireren. In deze tijd van globalisering is het belangrijk om verder te kijken dan de Delftse grachtengordel en meer van de wereld te ontdekken. Als je op dit moment met je bachelor bezig bent, raden we jullie aan om de zomer van 2021 alvast te blokken in je agenda. We zijn ervan overtuigd dat de Grote Reis de grootste kers op de taart is voor menig maritiemer.

与三个大飞溅, 세 개의 큰 스플래시, 三つの大きな飛沫で, Robert Zwart, Sven Klinkhamer, Martijn Boekhout, Koen van Essen, Annemieke de Smeth, Casper van Lynden

19


Maritiem achter de schermen Carey Walters The course ‘Strength of Ships’ in the second year of the bachelor is instructed by Dr. Carey Walters, who is an American associate professor at the Maritime and Transport Technology department of 3mE. But apart from this, he is also a researcher at TNO and has a background in aircraft and a PhD from MIT. How did he end up at TU Delft and how does he enjoy living and working in the Netherlands? By Carey Walters My family likes to tease me that I have a PhD in breaking things. They’re not too far from the truth. I started my career in analyzing the structural crash safety of helicopters, and now I spend my time researching material failure for ships and offshore structures, including analysis of ship collisions. My business card says “Carey Walters, PhD, Associate Professor of Ships and Offshore Structures” but it might be better to think of me as ‘that guy who breaks steel.’

phone rang at 8:00 a.m. I fell out of bed and found the phone just before it stopped ringing. The person calling me was a manager from Sikorsky Aircraft, which makes the Blackhawk Helicopter (pictured), among other aircraft. Someone who had received my resume at a career fair had passed it on to him. He wanted to know if I would be interested in working in his group at Sikorsky. He asked a few other questions, which I only vaguely remember answering. After he was done asking questions, I found myself ashamed of the weak answers that my sleep-deprived brain was able to generate. I asked if I could book an interview with the hope of giving better answers at some other time, when I was awake. The manager answered “You just had your interview. When do you want to start?” I started my 9-month internship a couple of months later, and after completing my bachelor’s degree, I went on to work for Sikorsky for another four years. While at Sikorsky, the most prominent theme of my work was structural crash safety, which is all about protecting people in the helicopter if a crash happens. Sadly, I never got to ride in a Blackhawk, much less fly or crash one, but I did have the privilege of witnessing two fullscale helicopter crash tests of other aircraft. (If you stop by my office, I’ll tell you how they did. I promise not a single crash test dummy was killed.) TU Delft

Starting off: Dutch vs American My engineering career started rather suddenly. As with many engineering students at the University of Massachusetts at Amherst, I had studied through most of the night before finally going to bed. Because I had studied so late into the night (next morning, really), I was completely unprepared when my

Carey Walters, researcher at TNO and associate professor at the university

22

About ten years after that sleepdeprived phone interview with Sikorsky, I applied to a job at TNO. I was interested in TNO because I had been reading international literature, and I knew that they had a strong position in structural crash safety – a specialty of mine in both research and practice. The interview process with TNO included telephone interviews with various levels of management and HR over the course of about six months, followed by a flight to the Netherlands and two full days of interviews. (By “two full days,” I mean a twelve hour day followed by another eight hour day, all while jet lagged). By the time that TNO had offered me a position, I was thoroughly vetted. I believe that this experience with TNO was an extreme one because of the fact that they would be hiring me from abroad, but it brings me to a big difference that I have noticed about American and Dutch hiring culture. Specifically, Americans are far more likely to hire on qualifications, while my experience with Dutch employers is that they either want to have a relationship with their candidates or develop one through the hiring process. In some ways, this is quite reasonable; Americans can be hired and fired at will and without cause, while it is much more difficult to fire Dutch employees. It might be expected that Dutch employers want to be sure that the new employee will fit in to their company before making a commitment. Another way of showing the difference in relationship building between the Dutch and American hiring processes is to think about the differences in resumes. In


Faculteit distance between them. I think that this has to do with the international character of research universities; both have highly international teams with no single nationality dominating. In both jobs, the people who were hiring were looking for something very specific, and I was in the right place at the right time. It was a great advantage for my application to ICL that I had a background in structural crash safety and was already familiar with the work of my future PhD supervisor. In fact, I had already used many of his ideas in predicting the crash safety of helicopters. Likewise, when recruiting PhD researchers at TU Delft, I look for similar things: some level of specialist knowledge that will also benefit their PhD project.

Dutch vs American universities My academic jobs have been as a PhD researcher at the Impact and Crashworthiness Laboratory (ICL) at MIT and as an associate professor at TU Delft. I worked at the ICL between my job at Sikorsky and when I started working for TNO. In terms of work culture, these two jobs are far more similar to each other than one would expect given the geographical

Summing up My own work and research interest started in analyzing structures that crash and has broadly expanded to analysis of failure of metals in general. While I started off in the aircraft industry, I have been firmly in the maritime and offshore industry for many years. Through my own career, I have seen some strong differences in the

working environment between the US and the Netherlands, though the differences appear to be weaker within the university than outside of it. The strongest single difference that I can see is the level of relationship building throughout the career, which I highlighted in the hiring process specifically. American companies tend to be less focused on relationships with their job candidates and employees than Dutch ones seem to be, which can be easily explained by the ease with which an American company can hire or fire their employees. Overall, I enjoy working at TU Delft and hope to see readers of Boegbeeld at one of my lectures or coming by my office to talk about thesis topics, or just to chat about structures, material failure, or analysis of crash.

Gertrud Zach, U.S. Department of Defence, 2013

some ways, European resumes are far more personable than American ones generally are. For example, I have seen many European resumes that feature pictures, dates of birth, nationalities, and other personal details. I take this as the applicant attempting to build some sort of relationship with the person reviewing the resume. In the US, all of these things (especially pictures) are almost completely forbidden because they reveal things that could be used to discriminate against applicants. For example, one can guess race and gender from a picture, so most American employers automatically reject all resumes with pictures in order to maintain a race- and gender-blind hiring process.

The Blackhawk helicopter, developed and tested by Sikorsky Aircraft

23


Flettner rotor vessel design optimisation Graduation research One of the most promising methods to reduce harmful emissions in shipping is to apply wind-assisted propulsion on ships. Uncertainty about the potential fuel savings makes ship owners reluctant to apply wind-assisted propulsion on a large scale. Therefore, the goal of my graduation research at C-Job Naval Architects was to develop a method that identifies the aspects of a vessel design, that can be optimised to minimise the payback period of Flettner rotors. By Robin Berendschot

Affected cost categories In the first part of this research all cost aspects were identified that are affected by Flettner rotors. Changes in operating costs and voyage costs of a vessel determine the payback period of a Flettner rotor investment. Mainly fuel, maintenance and manning costs are affected by Flettner rotors. In an early design stage, a Flettner rotor supplier can provide accurate estimates of investment costs and of changes in maintenance and manning costs. Of the affected cost aspects the fuel costs have the largest influence on the payback. However, these costs are also the hardest to predict in an early design stage. Therefore, this research focusses on determining the fuel savings from Flettner rotors. Performance Prediction Program To determine the fuel consumption of a ship with Flettner rotors, the Performance Prediction Program (PPP) has been developed. The PPP solves the force and moment balance equations in surge, sway, roll and yaw directions, including the physical effects from Flettner rotors. A verification study has shown that the PPP provides accurate results,

in close agreement with on-board measurements. The average savings that are predicted by the PPP differ only a few percent from the measured savings. The physical phenomena that are a result of Flettner rotors lead to a number of operational characteristics whose occurrence could affect the benefits of Flettner rotors: - When heel angles exceed certain comfort or safety limits, Flettner rotors are throttled back to reduce the rotor side forces. This reduces the forward thrust from the rotors, and thus leads to lower fuel savings. When the rotor thrust has to be reduced in a significant part of a vessel’s operational profile to keep heel angles acceptable, the vessel designer might consider to change the vessel design. This can be done by changing the Flettner rotor position on the vessel, or by increasing the vessel’s stability When large rudder angles are required to counteract Flettner rotor yaw moments, they could compromise the vessel’s manoeuvrability. In those operational

YH

Ri,R

ψ YR

RCW, WA

Ri,H

XFR

VS

YFR Force balance diagram solved by the PPP

18

24

conditions, the Flettner rotors are throttled back to reduce their yaw moments. This also reduces their fuel savings. When this occurs often, the vessel designer could consider to increase the vessel’s manoeuvrability. This can be done by moving the Flettner rotor towards the centre of lateral pressure of the hull, by increasing the rudder size, or by optimising the hull shape. - The generation of side force by the hull and rudder induces additional resistance. This resistance reduces the net Flettner rotor propulsive force. When this reduction of net propulsive force leads to a significant decrease in fuel savings, the hull shape and appendages could be optimised to decrease induced resistance. When operational analysis shows that the required propeller thrust is significantly affected by Flettner rotors, the propeller could be optimised for delivering a lower average thrust or a larger thrust variation. For example, installing controllable pitch propellers instead of fixed pitch propellers could increase the overall propulsion efficiency. - Similar to the propeller, the average engine load is expected to reduce and to be more variable as a result of Flettner rotors. This could affect the engine’s specific fuel consumption. Possibly the propulsion efficiency could be increased by a lower installed main engine power or by alternative engine configurations, for example a diesel-electric configuration.


Faculteit

TOP DECK 15600 AB WHEELHOUSE / OFFICE 65 M² F 5.7 GF

BRIDGE DECK 13000 AB

C

OFFICERS CABINS 96 M²

UPPER DECK 10000 AB CREW CABINS 116 M²

ENGINE ROOM

MAIN DECK 7000 AB STEERING GEAR ROOM

2x600KW GENSET

MESS ROOM / GALLEY 90 M² HOLD CAPACITY GRAIN 5200 M³

FORE PEAK

TWEEN DECK 4000 AB

LAUNDRY / STORES 32 M²

E-MOTOR

TANK TOP 1000 AB -5 -5

-5 -5

-5 -5

-5

-5 -5

-4 -4

-4

-3 -3

-3

-2 -2

-2

-1 -1

-1

00

0 0

00

0

0 0

0

1 1

1

2 2

2

3 3

3

4 4

4

55

5 5

55

5

5 5

6 6

6

7 7

7

8 8

8

9 9

9

10 10

10 10

10 10

10

10 10

10

1 1 11

11

12 12

12

13 13

13

14 14

14

15 15

15 15

15 15

15

15 15

1 6 16

16

17 17

17

18 18

18

19 19

19

20 20

20 20

20 20

20

20 20

20

21 21

21

22 22

22

23 23

23

24 24

24

25 25

25 25

25 25

25

25 25

26 26

26

27 27

27

28 28

28

29 29

29

30 30

30 30

30 30

30

30 30

30

31 31

31

32 32

32

33 33

33

34 34

34

35 35

35 35

35 35

35

35 35

36 36

36

37 37

37

38 38

38

39 39

39

40 40

40 40

40 40

40

40 40

40

41 41

41

42 42

42

43 43

43

44 44

44

45 45

45 45

45 45

45

45 45

46 46

46

47 47

47

48 48

48

49 49

49

50 50

50 50

50 50

50

50 50

50

51 51

51

52 52

52

53 53

53

54 54

54

55 55

55 55

55 55

55

55 55

56 56

56

57 57

57

58 58

58

59 59

59

60 60

60 60

60 60

60

60 60

60

61 61

61

62 62

62

63 63

63

64 64

64

65 65

65 65

65 65

65

65 65

66 66

66

67 67

67

68 68

68

69 69

69

70 70

70 70

70 70

70

70 70

70

71 71

71

72 72

72

73 73

73

74 74

74

75 75

75 75

75 75

75

75 75

76 76

76

77 77

77

78 78

78

79 79

79

80 80

80 80

80 80

80

80 80

80

81 81

81

82 82

82

83 83

83

84 84

84

85 85

85 85

85 85

85

85 85

86 86

86

87 87

87

88 88

88

89 89

89

90 90

90 90

90 90

90

90 90

90

91 91

91

92 92

92

93 93

93

94 94

94

95 95

95 95

95 95

95

95 95

96 96

96

97 97

97

98 98

98

99 99

99

100 1 00

100 100

100 100

100

100 100

100

101 101

101

10 102 2

102

103 10 3

103

104 1 04

104

105 1 05

105 105

105 105

105

105 105

106 106

106

10 107 7

107

108 10 8

108

109 1 09

109

110 1 10

110 110

110 110

111 111

111

11 112 2

112

113 11 3

113

114 1 14

114

110

110 110

110

115 1 15

115 115

115 115

115

115 115

116 116

116

11 117 7

117

118 11 8

118

119 1 19

119

120 1 20

121 121

120 120

120 120

120

120 120

121

120

12 122 2

122

123 12 3

123

124 1 24

124

125 1 25

125 125

125 125

125

125 125

126 126

126

12 127 7

127

128 12 8

128

129 1 29

129

130 1 30

130 130

130 130

130 130

130 130

131 131

131

13 132 2

132

133 13 3

133

134 1 34

134

135 1 35

135 135

135 135

135

135 135

136 136

136

13 137 7

137

138 13 8

138

139 1 39

139

140 1 40

140 140

140 140

140 140

140 140

141 141

141

14 142 2

142

143 14 3

143

144 1 44

144

145 1 45

145 145

145 145

145

145 145

146 146

146

14 147 7

147

148 14 8

148

149 1 49

149

150 1 50

150 150

150 150

150 150

150 150

151 151

151

15 152 2

152

153 15 3

153

154 1 54

154

155 1 55

155 155

155 155

155

155 155

156 156

156

15 157 7

157

158 15 8

158

159 1 59

159

160 1 60

160 160

160 160

160 160

160 160

161 161

161

16 162 2

162

1633 16 163

164 1 64

164

165 1 65

165 165

165 165

165

165 165

166 166

166

116 67 7

167

168 16 8

168

169 1 69

169

170 1 70

170 170

170 170

170 170

170 170

171 171

171

117 72 2

172

173 17 3

173

174 1 74

174

175 1 75

175 175

175 175

175

175 175

Vessel used for the case study

Weather Routing Program The Weather Routing Program (WRP) has been developed to obtain an operational profile of a ship with Flettner rotors. This operational profile is used to determine annual fuel savings, and it determines the occurrence of the operational characteristics. The WRP simulates a ship’s operational conditions using historical weather data. It combines the Flettner rotor performance from the Performance Prediction Program and actual sailing schedules as input for voyage simulations. In the voyage simulations, performed by NAPA Voyage Optimization, the optimal route is calculated with the lowest fuel consumption. If analysis of the WRP results shows that an operational characteristic is significantly affected by Flettner rotors, it could be considered to optimise related design aspects.

Case Study A case study was performed on a case ship with a Flettner rotor. The study demonstrates how the developed methods are used to identify aspects of a vessel design that are interesting to optimise, when Flettner rotors are applied. It was shown that the position of the Flettner rotor on the case ship has significant influence on the operational occurrence of large rudder angles and the corresponding rudder resistance. Choosing the optimal Flettner rotor location ensures adequate manoeuvring capabilities for the ship. With the Flettner rotor on its optimal position, no other measures are required to increase manoeuvring capabilities; no larger or more effective rudders are required, additional appendages do not have to be considered. The operational analysis in the case study also showed that the average engine load is significantly reduced as a result of Flettner rotors. This

possibly allows to install a smaller main engine. This could reduce the Flettner rotor investment cost and decrease the Flettner rotor payback time.

C-Job Naval Architects is an independent ship design and engineering company with headquarters in the Netherlands.

Optimal route example between for a vessel with Flettner rotors (coloured) and without Flettner rotors (grey)

25


Bootkamp: Hoe gehavend verlaat jij de strijd? EJW 115 Aan het eind van de zomervakantie is het natuurlijk tijd voor het jaarlijkse eerstejaarsweekend! Voor de nieuwe maritiemers is er geen betere manier om hun studietijd te beginnen. Tijdens dit weekend leren ze hun jaargenoten, hun bestuur en Froude kennen en maken ze al wat vrienden. Bovendien, en nu spreek ik voor elke froudiaan die dit weekend ooit heeft meegemaakt: hier moet je bijzijn en het is absoluut onvergetelijk. Door Lara Notenboom De voorbereidingen Voor de commissie en de mentoren begonnen de voorbereidingen al op donderdag. De legertenten worden opgezet, de biertafels en banken uitgestald en de bar geïnstalleerd. Welke trouwens door de mentoren om 15:00 stipt zorgvuldig werd getest. Ook werd er gezocht naar een plaats om het kampvuur te houden, zonder dat we het net ingezaaide stuk gras kapot zouden trappen. Helaas is dit niet gelukt. Ik denk dat iedereen die erbij was, wel kan meepraten over het modderige ‘souvenir’ wat via de schoenen en sokken werd meegenomen terug naar Delft. Nullen naar Damen Na aankomst op het kampterrein werd er wat gevoetbald, maar al snel was het tijd voor de allereerste excursie van het jaar: Damen Gorinchem. Na een leuke busrit waar de nullen vermaakt werden door moppen voorgedragen door het nieuwe bestuur, kwamen ze aan in het prachtige Gorinchem. Na een leuke introductiepresentatie over wat Damen allemaal doet was het tijd om de werf te gaan verkennen. De groep werd verdeeld in 4 groepen en rondgeleid door de productiehallen. Er werd zelfs een bezoek gebracht aan een fast crew supplier! Na deze indrukwekkende tour was het tijd voor een quiz over Damen. Iedereen werd aan de tand gevoeld of ze wel goed hadden opgelet tijdens de presentatie eerder op de dag en voor de winnaars was er een mooie prijs. Hierna werd er weer een biertje gedronken (of cola voor de minderjarigen) en was het

26

weer tijd om te vertrekken naar het pittoreske Zoetermeer. Terwijl de nullen zich vermaken bij Damen, houdt het groepje mentoren zich op het scoutingterrein bezig met het opbouwen van de klassieker: de stormbaan, een moment voor de nullen om te laten zien dat ze uit het juiste hout gesneden zijn en om een goede samenwerking tussen de nullen alvast aan te wakkeren. De nullen komen aan Tijdens de busrit kan alle opgedane kennis van Damen goed verwerkt worden. Iedereen weet dat mentale inspanning afgewisseld moet worden met fysieke inspanning, dus wanneer de nullen aankomen is het tijd voor de stormbaan! Er wordt geklommen over een hindernisbaan, de mooiste buikschuivers worden gemaakt, de pullen worden ontvangen en de nullen worden versierd met confetti. Allereerste ALV Nadat alle schoongespoeld

nullen weer en omgekleed

zijn, is het tijd voor het avondeten: onbeperkt friet! Na een lange dag had iedereen hier wel zin in dus bleef de rij voor de frietkar goed gevuld. Toen niemand meer een patatje kon zien, was het tijd voor de allereerste ALV. Zowel voor de nullen als voor het nieuwe bestuur was dit


Vereniging natuurlijk erg spannend. Er werd verteld wat Froude precies doet en wat de verschillende taken van de bestuursleden zijn. Kampvuur Na een lange, leuke en af en toe serieuze dag is het nu tijd voor gezelligheid. Als de groep terugkomt van de ALV denken ze dat heel Pocahontas in de fik staat, maar nee dit was slechts het kampvuur. Terwijl iedereen zich opwarmt bij het kampvuur, worden de eerste vriendschappen gesloten, rondjes gegeven, sterke verhalen verteld en wordt er zo af en toe een tijgersprong gedemonstreerd. Ochtendgymnastiek en spellen Wakker worden!!! En trek je meest sportieve outfit aan, want het is tijd voor de echte bootkamp: de ochtendgymnastiek. Met vol enthousiasme trekt het nieuwe bestuur haar nullen uit bed om de nieuwe dag te beginnen. De een is fris, de ander iets minder fris, maar uiteindelijk wordt er door iedereen rondjes gerend, gesprongen, gezweet en gelachen. Na het ontbijt is het tijd voor een hoop sport en spel. Zo waren er bumperballen om mee te voetballen en/of te beuken en een honkbalspel

met heuse buikschuifbanen om bij je honk te komen, in de vorm van een opblaaszwembadje. Er was een skippyballenestafette en een spel waarbij ballonnen van de enkels van je tegenstander moesten worden afgetrapt. Het was een gezellige en actieve ochtend en regen mocht niet baten, want regen=water en water=â&#x20AC;&#x2122;vo. Eindelijk boten bouwen In de middag begon de zon flink te schijnen en was het tijd voor de volgende activiteit: vlotten bouwen! Nou, een bootje bouwen, dat kunnen de nullen wel. De meest creatieve constructies werden bedacht om het gekozen bestuurslid het parcours droog te laten afleggen. De voortstuwing van de boot werd door de nullen zelf verzorgd en het bestuurslid moest de boel een beetje aanmoedigen en vooral droog blijven. Sommigen begrepen dit niet helemaal en wilden zorgen voor een efficiĂŤntere voortstuwing door zelf mee te zwemmen, maar dit was helaas niet helemaal volgens de regels. Wel leuk bedacht hoor Huub. Biercantus Hierna is het tijd voor de biercantus. De klassiekertjes worden luidkeels meegezongen en het bier stroomt rijkelijk uit de tap. Zo wordt er ook alvast geoefend voor de grote biercantus in de Owee.

Ouwe lullen BBQ Aan het eind van de middag is het dan eindelijk zover: de ouwe lullen BBQ gaat van start! Voor de aankomende eerstejaars een kans om alvast wat ouderejaars froudianen te leren kennen, voor de ouwe lullen een leuk moment om elkaar na de vakantie weer te zien en de nieuwe maritiemers alvast te ontmoeten. De barbecue ligt vol, de pullen zijn tot het randje gevuld en een warm avondzonnetje zorgt voor een gezellig sfeertje. Later op de avond wordt het kampvuur weer aangestoken en gaat ook de silent disco van start! Binnen een mum van tijd loopt iedereen met een koptelefoon rond met een blauw, groen of rood lampje. Terwijl de ene groep goed gaat op de techno, loopt de rest een polonaise door de tent op Snollebollekes. De avond vordert en het wordt laat, later, en dan weer vroeg. Opnieuw wordt er, geheel in thema, een bootkamp georganiseerd door het bestuur om iedereen goed wakker te maken. Dan wordt er door iedereen goed meegeholpen om het hele kamp weer af te breken. De legertenten worden opgerold en ingepakt en het grandioze lijnenspel (we keken er al het hele weekend naar uit) wordt gespeeld.

27


TBE 1 Fantastysk Friesland Op 10 en 11 oktober vond de eerste tweedaagse excursie van het 116e bestuur plaats. Er is een groep Froudianen naar Friesland gereisd om daar twee dagen lang verschillende bedrijven te bekijken. Dit TBE was het een combinatie van jachten, windturbines, een sleephopperzuiger en niet te vergeten de klipper waar we op sliepen. Door Julia van den Heuvel Donderdagochtend waren alle Froudianen die mee gingen op het eerste TBE van 116 al vroeg op. Om 7:30 werden zij verwacht achter het Lagerhuysch. Toen de 26 leden zich hadden verzamend konden we vertrekken. Fantastysk Friesland was de zin die bovenop het deelnemersboekje stond en dat was het ook. Hoewel Friesland gewoon een deel van Nederland is moest er toch 2,5 uur gereden worden naar het eerste bedrijf. Wajer Yachts De eerste excursie was naar Wajer Yacht in Heeg, een Fries familiebedrijf. Wajer is een bedrijf dat bekend staat om zijn tenders. Het begon bij de ‘Kapiteinssloep’ een unieke sloep. Daarna kwam de Wajer reeks. Het begon bij de Wajer 37, 38, 38S en nu worden vooral de 55 en de 55S gebouwd. Het bedrijf heeft 3 hallen waarin de tenders worden gebouwd en onderhouden. De excursie begon met een presentatie over Wajer Yachts, bij deze presentatie werd ons verteld dat er een ‘all year round’ service word aangeboden. In de winter liggen de tenders in Heeg, hier krijgen ze onderhoud en

worden ze weer klaargemaakt voor het zomerseizoen. In de zomer gaan de tenders op transport naar een van de hubs in bijvoorbeeld de Côte d’Azur of de Baltische Eilanden. Ook hier krijgen de boten veel aandacht van het Wajer team zodat de boot altijd in top staat is. Na de presentatie kregen we een rondleiding door de drie hallen. In de eerste hal werden 3 tenders gebouwd. Terwijl we tussen de interieurbouwers stonden zagen we hoe anderen de elektriciteitskabels aan boord legden. In de volgende hal zagen we hoe de schepen verder afgewerkt werden en de laatst hal was voor het onderhoud. Met technische snufjes weten ze wel raad bij Wajer, zo hebben de tenders zelf opblaasbare fenders, een anker dat volledig wordt weggewerkt in de romp en een speciaal entertainmentplatform. Windpower Centre Het volgende bedrijf in gevestigd in Harlingen. Namelijk het Windpower Centre, het is niet zomaar dat dit bedrijf in Harlingen is gevestigd. Het is namelijk een opslagplaats voor windturbines die later op de Noordzee geplaatst zullen worden. Toen we het terrein op reden zagen we de eerste windturbine ook al

28

draaien. We werden ontvangen door een windturbine deskundige. Hij gaf eerst een masterclass over windmolens. Zo werd verteld hoe groot windmolens zijn, hoeveel stroom ze opleveren en dat ze steeds groter worden. Na afloop mochten we ook in de windmolen kijken, daar zagen we de bedieningspanelen en een hele lange trap naar boven. Zo’n twee keer per jaar moet er een monteur naar boven klimmen om de windmolen te onderhouden. Daarna hebben we natuurlijk een groepsfoto gemaakt voor de windturbine. Klipper Anna Tijd om de slaapplek op te zoeken, dit was klipper Anna. Een grote zeilboot met genoeg slaapplekken voor ons allemaal. Het dek was een goede locatie om onder het genot van een biertje te bespreken wat we vandaag allemaal hadden gedaan. Daarna was het tijd om te gaan eten, er stond een 3 gangen diner voor ons klaar. Natuurlijk werd er bij elke gang gespeecht, eerst door de oudste dan de voorzitter en daarna was het de eer aan de jongste van de groep om zijn ervaringen te delen. Vervolgens hebben we een kroeg opgezocht.


Vereniging Voetbal stond aan en Oranje won! Natuurlijk was niet iedereen geïnteresseerd in voetbal en daarom werden er ook kaartspelletjes gespeeld. Daarna was het tijd om terug te gaan naar de klipper voor de nodige nachtrust. Royal Bodewes Na het ontbijt vertrokken we naar Royal Bodewes. Dit bedrijf zit bijna naast het Windpower Centre en het was maar 5 minuten rijden. De koffie stond al op ons te wachten en we kregen gelijk een presentatie over Royal Bodewes. De werven zitten over heel Nederland verspreid en er worden veel verschillende soorten schepen gebouwd. Tijdens ons werfbezoek was er een sleephopperzuiger in aanbouw en hier mochten we even een kijkje op nemen. Overal aan boord werd gewerkt, maar met de veiligheid schoenen aan en helm op konden we toch tussendoor lopen.

Na het rondje over de werf mochten we lunchen in de kantine en konden we nog een potje poolen op de pooltafel. Hutting yachts Het laatste bedrijf dat we deze TBE bezochten was een zeiljachtbouwer. De hele werf zag er netjes en opgeruimd uit, maar er werd al snel gezegd dat dit niet altijd zo is. Een dag later hadden ze namelijk open dag. De eigenaar van het bedrijf vertelde ons dat hij al van jongs af aan zeilboten bouwt en dat dat langzaam maar zeker steeds groter werd. Nu bouwt hij zeiljachten van rond de 50 voet. Een van die zeiljachten is de Polaris, een zeiljacht dat een expeditie heeft gedaan in Arctische gebieden. Vervolgens mochten we over de werf lopen en in verschillende jachten kijken. Een van de eigenaren was aan boord van zijn jacht en die heeft ons van alles over zijn jacht verteld. Daarna kwamen we

terug om een presentatie te krijgen over verschillende type zeilboten en welke boot je het beste kan kiezen om de oceaan over te varen. Ook het Froude getal kwam even aan bod, daar wisten wij natuurlijk al van alles van. Onder het genot van een biertje vertelde meneer Hutting nog een aantal mooie verhalen, daarna was het tijd om weer terug te rijden naar Delft. In Delft sloten we traditiegetrouw af met het zingen van het Luthlied en een slokje Oorlam. Het was een zeer geslaagd TBE!

MMD 116 Save the date! Vrijdag 8 mei 2020 zal opnieuw de Maritime Match Day plaatsvinden. Het belooft dit jaar wederom een evenement te worden dat je niet mag missen. Door Lars van Geffen Voor de eerstejaars die nog niet weten wat MMD precies is volgt hier een korte uitleg: MMD is een bedrijvendag waarop zo’n 25 toonaangevende bedrijven uit de maritieme sector (waaronder Damen, Feadship, IHC en Marin) zich presenteren in de foyer van de aula. Tijdens deze dag kun je hen het hemd van het lijf vragen. Daarnaast zullen ook veel andere interessante activiteiten te doen zijn, zoals cases, lezingen en/of speeddates. Voor ouderejaars is dit dé mogelijkheid om op zoek te gaan naar een stageplek of (bij)baan of gewoon om een leuke dag te hebben.

Dit jaar bestaat de MMD-commissie uit Wouter de Bles (Voorzitter), Bart Ettema (Penningmeester), Rick van Wilsem (Secretaris), Niek Aberson (commisaris locatie), Lars van Geffen (commisaris promo) en Huub Steeghs (QQ’er). Wij gaan er alles aan doen om er ook dit jaar weer een interessante dag van te maken voor zowel eerstejaars als ouderejaars!

Ben je benieuwd naar hoe MMD er de afgelopen jaren uitzag? Check dan mmd.froude.nl. Indien je nog vragen over MMD hebt, mail deze dan via mmd@froude.nl of spreek ons gewoon aan!

Wil je op de hoogte blijven van alles rondom MMD? Zorg dan dat je de Froude-instagram en de Froudefacebook volgt. Hierop zullen berichten worden gepost omtrent de organisatie van MMD.

29


S-Café 116 Waerde hier

de

medefroudianen, medefroudianen,

Van de makers van S-Café 1, S-Café 2, S-Café 3, S-Café 4, …. , S-Café 112, S-Café 113, S-Café 114 en S-Café 115 brengen wij u de nieuwe verassende kaskraker: S-Café 116. Deze is al afgetrapt op 17 september met Hoofdstuk 1, het SjaarS-Café, dat enthousiast werd ontvangen, nadat de felle strijd bij de tapovername gewonnen was. Deze lang geanticipeerde kaskraker heeft voor de hoofdrollen de volgende grote namen weten te bemachtigen:

Tijn van der Gullik als voorzitter Mo Smeeds als secretaris Laura Strick als penningmeesterinneres Stijn van Voordeldonk als

commissaris locatie Loek Vlieks als commissaris Promo Melvin Janszoon als commissaris Deuntjes Loet van der Elzen als commissaris Thema Servaas s’Anders als QQ’er Dit epische gezelschap belooft de ongeëvenaarde legende voort te zetten als ware plonschbazen, vechtend tegen droge monden en keelschachten. Deze meesters hebben zich de kunst van het hanteren van de tap eigen gemaakt, en trekken ten strijde gewapend met goudgele pretcilinders om u en al uw maritieme kornuiten vele memorabele avonden te verschaffen, opdat het beest dat het volk Capabiliteit noemt niet langer zal heersen. Niet langer zal men onder

de tirannie van Gezond Verstand en Hersencellen gebukt gaan. Wij, S-Café 116, willen u oproepen tot actie om deze heerschappij te eindigen en maximaal te nuttigen. Één missie, één team, één taak! Met immer luide plombs, S-Café 116

TaBakCie 116 Wat gaat er allemaal in een appeltaart? De vraag die aan ons vieren werd gesteld; Iza, Miekje, Femke en Bo (Op de foto van links naar rechts). Ons antwoord; bloem, suiker, eieren, appels, kaneel, misschien iets van nootjes en een beetje liefde. En na een oorlammetje en een nachtje slapen zeiden wij vieren ja op het bemannen van de TaBakCie van dit jaar. Door TaBakCie 116 We zijn vier meiden die allemaal houden van zowel bakken als koken, die soms een beetje te ambitieus zijn over de baksels die we zouden willen maken en daarnaast uit verschillende plekken van het land komen, waardoor er dus verrassende en nieuwe dingen op het programma staan voor de TaBakCie van dit jaar. Onze plannen zijn om elke ALV iets super lekkers te maken (zowel koken als bakken), zodat de ALV op die manier net iets zoeter of zouter kan worden. Elke ALV zal een van

30

de lekkernijen in het thema van een bootje zijn, want dit thema kan natuurlijk niet ontbreken bij de TaBakCie van studievereniging S.G. “William Froude”. Daarnaast willen we elke ALV een combinatie maken van zowel een hartig als een zoet baksel waar de mensen aanwezig op de ALV van kunnen genieten. Zo proberen we veel variatie te krijgen in de baksels en is er voor ieder iets lekkers te eten. In de vorige ALV zijn wij als TaBakCie team geïnstalleerd en wij zullen dus de

taak van de TaartenBakCommissie op ons nemen in de bestuursperiode van bestuur 116. Dus: elke ALV komt de TaBakCie in actie!


Modification of Coral Methane into LNG bunker vessel Anthony Veder is dedicated to the transport of liquefied gas such as LNG, LPG and Ethylene. Worldwide we operate in all aspects of gas transportation. We own the majority of our fleet, but also operate gas tankers on behalf of owners. Within our fleet of 36 gas tankers, we have 10 vessels that distribute LNG. One of them, Coral Methane was recently modified from an ethylene/LNG carrier to an LNG bunker vessel for Shell, who are supplying the LNG. By Anthony Veder At the beginning of this year, Coral Methane successfully performed her first LNG bunker operation with AIDAnova in the port of Santa Cruz de Tenerife in the Canary Islands. More than a year of engineering, meetings, modifications and trainings preceded this operation. The project started with the idea of using the ship to supply LNG to the new generation cruise ships. That idea was the start of a year of engineering, steel works and training. The modification included installation of a subcooler, a new CTS and a Hose Transfer system to bunker LNG. Considering this is a ship in operation, it required close cooperation between the team in the office and the crew to do engineering, while the vessel was active in the ethylene pool.

Methane, Shell’s Cardissa, Carnival’s AIDAnova and the Anthony Veder project team. Anthony Veder hosted a workshop in the office to run through the future operation of bunkering a cruise liner, and take the experiences of STS operations of Anthony Veder, Shell, and Carnival. This workshop was concluded with a list of recommendations, some modifications to the bunker procedure and changes to the intended design. As the whole project was done while the ship was under time charter, commissioning and training of the crew was done on board during and in between of regular operations. The 2-day training with the Hose Transfer

System was done in Rotterdam, on a lay by, in picture perfect sunny weather. The first time commissioning was done in Klaipeda, Lithuania, in the middle of the night, just above freezing on a rainy December day. The commissioning of the LNG subcooler was even more challenging as the ship sailed from Zeebrugge to Nynäshamn in wintery conditions. While alongside at the GATE terminal in Rotterdam, the final acceptance test was successfully concluded and Coral Methane was ready for her first LNG bunkering operation. This took place on Wednesday 16 January. Since then, this cruise ship is bunkered by Coral Methane every fortnight.

The modification works were realized during two separate dockings. First to prepare all mechanical and electrical interfaces and a second time, in November, to install the LNG subcooler. Modification of the vessel was only half the work. Providing LNG to a cruise liner with overhanging lifeboats at the height of Coral Methane’s bridge could not be done without thorough preparations. An eight meter wide pontoon was used as fender, stretching the distance normally experienced with terminal based loading arms. Also, an operational bunkering manual was developed, which was a combined effort of captains and chiefs of Coral

AV Coral Methane LNG bunkering AIDAnova

31


3

323,2

31,8%

TOTAAL 78,5

Afvoer Totaal 2018 2018

17,2%

11,0%

18,5%

14,7%

7,6%

149,1

142,6

24,1 6,4 30,4

Antwerpen

9 6,7

5,3 13,8 32,8

Noordzee 22,2%

4,4%

7,6%

BREAKBULK

23,8 6,5 30,3

Zeebrugge 469,0

Eenheid: bruto gewicht x 1 miljoen metrische tonnen 30,1 7,0 2,3

26,4 9,9 5 11,3 77,6

101,9 88,8 1,7 31,2 6,7% 223,5 305,8 26,7%

127,1

13,6% 30,9%

1,0 1,0 8,7 13,1 4,4%

22,4 5,9 28,3 Le Havre 4 461,2

Duinkerken 467,4

Bron: Havenbedrijf Rotterdam

0,0 0,0 0,2 1,0 1,2

14,8 6,6 1,4 3,1 25,9 4,3%

0,1 0,3 0,0 0,9 1,4

23,6% Hoek van Holland

22,8%

M

13,4%

p aha

v

8,0

AANVOER PER GOEDERENSOORT Europese containerhavens 149,1

1,7

Ha r te ve n

5,3 10,2

lha

Massagoed, droog 3,5 24,1 Massagoed, nat 6,4 11,8 Containers 30,4 15,3 Breakbulk 469,0overslag 70,4 Totale 36,8% 5,5%

A

130,9

zo ma

av ne h

en

6e ha Pet ve r. n

15,2 en av 2018 p ih si p r 71,9 15,9nse Mee or 160,4 t vo s1,0 Oo 76,6 16,9 14,4 40,1 323,2 3,1%

s s si Mi

31,4

ven

88,9

xhaven

Euro

Dintelha

n

53,4

Prinses Margriethaven

Benelu

have

289,5

tr. Pe n 8 e a ve h

smond Amsterdam 19,8% 23,7% 01 100,3 Rotterdam Nederland22,2% 5,6 aa06 Nederland 0,0 0,0 0,0 25,2 Aanvoer België Aanvoer Aanvoer 02 Antwerpen 07 Ust-Luga Rusland 77,7 15,6 54,7 2,7 5,1 Nie 12,8 2018 2017 2016 u we 03 Hamburg Duitsland Frankrijk Wa 5,2 0,0 0,0 08 Marseille 3,7 0,0 0,0 t e rw 04 28,6 Novorossiysk 5,0 Rusland Yangtz15,5 Spanje ekanaa 09 Valencia eg 0,4 0,4 1,9 l 05 211,8 Algeciras Spanje 10 Bremerhaven Duitsland ven 20,6 75,9 6,7 5,5 39,8 Petr. ha 4e 49,6% 52,2% 50,5% en ane s Ari

Mineriale olieproducten 9,0 1,4 0,6 LNG 0,0 0,0 0,0 Overig massagoed, nat27,1% CONTAINERS 3,111,8% 0,014,9% BREAKBULK 0,4 NAT MASSAGOED Onbeperkt toegang 24 uur per dag, Totaal massagoed, nat 13,4 1,4 16,7 Doel van het Havenbedrijf Rotterdam is de versterking 4,7% 7 dagen per week 13,6% haven vanmassagoed de concurrentiepositie van de Rotterdamse Totaal 8,7 20,4 93,1 30,9% 44,2 48,1% 13,4% alshaven logistiek knooppunt én industriecomplex van wereldTotale oppervlakte 12.713 ha OppervlakteContainers landniveau. Niet alleen in omvang, 89,4 maar ook 56,8in kwaliteit. 6,9 7.903 ha1,1 Waarvan uitgeefbaar terrein, inclusief Maasvlakte 2 - fase 2 Het Havenbedrijf is dan ook voortrekker in de transitie 6.275 ha Roll-on/Roll-off Oppervlakte water msterdam Rotterdam Zeeland Antwerpen 0,4 Zeebrugge 0,0 Duinkerken 0,0 Le4.810 Havreha0,6 naar duurzame om Seaports energie en zet Overig stukgoed 1,1in op digitalisering 8,6 0,0 Totale lengte Rotterdams havengebied 42 km7,1 17,2%

10

Prinse

0,0 6,7% 45,1 0,0 3,3 26,7% 48,5 2018

3

5 6 11

3,1%

5,9%

Zeeland Seaports

45 5 5 17

Rotterdam aardolie 1,4 0,0 15,6 HavenHavenbedrijf van Rotterdam 3,1% 9,0% Ruwe 3,8%

Rotterdam Totaal

3 3 1 86

Bron: Havenbedrijf Rotterdam 4,3 0,0 15,3 0,8 3,3 17,3 0,5 0,0 8,3 1,6 0,5 3,7 7,2 3,8 44,6

4 6 1

11,9 8,1 6,3 4,4 30,7

6 3 24

5 21

15

14,5 14,8 2,4 1,4

IJzererts en schroot Kolen Agribulk HAVRE Overig massagoed, droog Totaal massagoed, droog

48,1%

Roll-on/Roll-off Overig stukgoed Totaal breakbulk

en

Eenheid: bruto gewicht x 1 miljoen metrische tonnen

2016 6,4 55,7 63,4 14,5 Amsterdam 140,0

ha v

terdam

Bron: Havenbedrijf Rotterdam

2018 2017 32,6% Massagoed, droog 5,7 6,2 Massagoed, nat 51,4 50,6 Containers 72,5 70,7 Breakbulk 16,1Bremer15,9 Hamburg Wilhelmsportofrotterdam.com Totale overslag 145,7 haven 143,4 haven

Containers

es A lexia

4,7%

104,2 79,2 2,0 714,7% 28,9 214,3 294,5 14,9%

11,8%

CONTAINERS

NAT MASSAGOED

18,7%

Prin s

AFVOER PER GOEDERENSOORT

DROOG MASSAGOED

Prin s

13,8%

18,5%

100,3 77,7 5,2 28,6 211,8 289,5

al

3,0%

n

12,9% 10,9% 45,3% 5,5%

a ve

39,8%

Haveninfrastructuur

49,3%

1,0 17,8%

TOTAAL 7,9

TERREINEN EN TERMINALS

35,3%

havens

Ruwe aardolie Minerale olieproducten LNG 3,1% 5,9% 9,0% 3,8% 3,1% Overig massagoed, nat 11,0% Subtotaal massagoed, nat Totaal massagoed 27,1%

Olie en olieproducten

35,3%

4,6%

Afvoer 2016

TOTAAL 102,4

Olieraffinaderijen Raffinaderijterminals Onafhankelijke tankterminals voor olieproducten

Afvoer 2017

10,4%

4,6% 6,1% 10,4%

30,5%

Chemicaliën, biobrandstoffen en eetbare oliën

Afvoer 2018

11,1%

38,4 17,2%

AMERIKA

35,3%

Chemielocaties Biobrandstoffabrieken Plantaardige olieraffinaderijen Onafhankelijke tankterminals voor chemie, biobrandstoffen en plantaardige olie

Gas en energie, kolen en biomassa

Bron: Havenbedrijf Rotterdam

Gascentrales Kolen- en biomassacentrales LNG terminal Windturbines (totaal 194 Mw)

Utilities

Industriële gassen- en waterfabrieken Warmte Kracht Koppeling Afvalverwerker

Container terminals

Deepsea Shortsea Empty depots

Stukgoedterminals

Roll-on/Roll-off Overig stukgoed

Droogmassagoedterminals

Agribulk, erts, kolen, biomassa en overige droge bulk

13,7 24,1 2,3 6,4 2017 2016 16,1 30,4 73,9 75,9 163,7 167,8 145,7 469,0 71,9 63,7 Bron: Havenbedrijf Rotterdam 14,4 13,8 323,9 321,2

4,3%

6,9

AZIË OCEANIË Afvoer Afvoer 27,6% Totaal Totaal 35,3% 39,8% 2017 2016 2017 2016 Aanvoer Afvoer Totaal 49,8% 49,3% 45,3% 45,8% 45,2% 2017 2016 2017 2016 201748,5%2016 Europa 152,8 148,0 63,8 56,9 216,7 204,9 Afrika 39,1 37,7 9,6 9,0 48,7 46,7 Amerika 61,0 68,8 17,5 17,1 78,5 85,9 AFVOER PER GOEDERENSOORT Azië 64,0 56,4 38,4 41,5 102,4 97,9 2018 2016 TOTAAL GOEDERENOVERSLAG NAAR Oceanië 6,9 7,5 1,0 GOEDERENSOORT 1,1 2017 7,9 8,6 Massagoed, droog 5,7 6,4 Onbekend 0,0 2,8 13,1 14,4 6,2 13,1 17,2 Massagoed, nat 51,4 140,0 2017 50,6 467,4 461,2 55,7 Totaal 323,9 321,2 143,4 2018 2016 Containers 72,5 70,7 63,4 IJzerertsbruto en schroot 31,2 31,2 Eenheid: gewicht x 1 miljoen metrische tonnen 30,1 Bron: Havenbedrijf Rotterdam Breakbulk 16,1 15,9 14,5 Kolen 26,4 25,8 28,4 Totale overslag 145,7 143,4 140,0 Agribulk 9,9 11,1 10,4 Overig 12,1 12,2 Eenheid:massagoed, bruto gewichtdroog x 1 miljoen metrische tonnen 11,3 Bron: Havenbedrijf Rotterdam Subtotaal massagoed, droog 77,6 80,2 82,3 AFRIKA

Europese OVERSLAG BELANGRIJKE HAVENS VAN HAMBURG TOT LE HAVRE 11,0% 3,9%

4,3%

6,5% 11,1%

liah

149,1

64,0

17,5

es A ma

72,552,2%

61,0

TOTAAL 48,7

469,0

7

289,5

145,7

24,1 6,4 30,4

Bron: Havenbedrijf Rotterdam

Goederenoverslag 11,0% 3,9% 6,5% 16,5%

149,1

13,7 2,3 16,1

10

57,2

10,3 4,0 14,4

CONTAIN

4

76,6

Eenheid: bruto gewicht x 1 miljoen metrische tonnen

OT LE

EUROPA

Totaal

9,6

100,3 77,7 5,2 28,6 211,8 289,5

Europese havens

9

50,5%

Roll-on/Roll-off 10,3 AANVOER PER GOEDERENSOORT Overig stukgoed 4,0 2018 Totaal breakbulk 14,4 Massagoed, droog 71,9 Massagoed, nat 160,4 Totaal 323,2 Containers 76,6 Eenheid: bruto gewicht x 1 miljoen metrische tonnen Breakbulk 14,4 Totale overslag 323,2

49,8%

TOTAAL 216,7

Eenheid: bruto gewicht x 1 miljoen metrische tonnen

Nederland Rusland Frankrijk Spanje Duitsland

49,6%

1,5 100,3 37,24,3% 77,7 23,6% 5,2 1,7 19,8% 11,0 28,6 Aanvoer 2016 51,4 211,8

1,5 37,2 1,7 11,0 51,4 57,2

NAT 63,8 MASSAGOED 76,6 AFVOER 72,5

152,8

Roll-on/Roll-off Overig stukgoed Totaal breakbulk

Amsterdam Ust-Luga Marseille Valencia Bremerhaven

6

98,8 40,5 4,4% 22,8% 3,6 Aanvoer17,6 2017 160,4 232,3

2016 75,9 167,8 63,7 13,8 321,2

m

DROOG

ContainersMASSAGOED AANVOER

06 07 08 09 10

3

23,8 22,4 6,5 5,9 Afvoer Totaal 30,3 28,3 1,8 30,1 0,7 26,4 467,4 461,2 1,0 9,9 Bron: Havenbedrijf Rotterdam 2,3 11,3 5,7 77,6

5

127,1

98,8 40,5 3,6 17,6 160,4 232,3

Nederland België Duitsland Rusland Spanje

4

10

terdam

Containers

Tankopslag (capaciteit 1 mln. m3)

461,2

22,2%

Totaal massagoed

Ruwe olie Minerale olieproducten Chemische producten Plantaardige oliën en vetten

22,4 5,9 28,3

142,6

Ruwe aardolie Minerale olieproducten LNG Overig massagoed, nat Subtotaal massagoed, nat Totaal massagoed

39,1

Ruwe aardolie Minerale olieproducten 4,4% 22,2% LNG 23,7% Overig massagoed, Aanvoernat 2018 Subtotaal massagoed, nat

Griekenland Spanje Verenigd Koninkrijk Spanje Malta

127,1

Piraeus Algeciras Felixstowe Barcelona Marsaxlokk

Bron: Havenautoriteiten

101,9 88,8 1,7 31,2 223,5 305,8

Roll-on/Roll-off 24,1 Overig stukgoed 6,4 Aanvoer Totaal breakbulk 30,4 IJzererts en schroot 28,3 Kolen 25,6 469,0 Totaal Agribulk 8,9 Eenheid: bruto gewicht x 1 miljoen metrische tonnen 9,1 Overig massagoed, droog Subtotaal massagoed, droog 71,9

06 07 08 09 10

31,2 28,4 10,4 12,2 82,3

149,1

9

2016

Nederland België Duitsland Duitsland Spanje

Containers

ORT

101,9 88,8 1,7 31,2 223,5 305,8

& CIJFERS. De haven van Rotterdam is de grootste van Europa. Maar EEN SCHAT AAN AAN- EN AFVOER NAAR GOEDERENSOORT 2018 wat komt hier allemaal binnen, waar komen deze goederen vandaan en waar gaat alles heen? INFORMATIE. Bewerkt door JesperIT van HAPPEN. der Meij MAKE 5

FactsFEITEN and figures

49,8%

104,2 Totaal 79,2 2018 2,0 28,9 45,2% 214,3 294,5

Rotterdam Antwerpen Hamburg Novorossiysk Algeciras

7

Rotterdam Antwerpen Hamburg Bremerhaven Valencia

Port of Rotterdam

31,8%

01 02 03 04 05

100,3 77,7 35,3% 5,2 28,6 211,8 289,5

Europese containerhavens

01 02 03 04 05

Afvoer 2018

Be erkana

23,7%

23,7% Ruwe aardolie MineraleAanvoer olieproducten 2018 LNG Overig massagoed, nat Subtotaal massagoed, nat 49,6% Totaal massagoed

3,5 2017 Brielse Meer 73,9 15,6 163,7 1,1 71,9 Oostvoorne 16,7 14,4 51,6 323,9 4,0%

41,2 5e Pe

tr. h

Harte 28,3 lkana al 2016 75,9 1,4 167,8 0,0 63,7 1,4 Br 13,8 70,9 321,2 5,6%

de (max.) haven en handelsstromen nog efficiënter te maken. Slufter Waterdiepte N.A.P. 24 m 30,1 breakbulk 7,0 Totaal 0,0 15,5 15,3 2,3 1,5 0,0 8,6 0,1 7,6 Diepte Eurogeul De in detwee Noordzee N.A.P. (max.) 26 m kerntaken van het Havenbedrijf zijn de14,8 duurTotaal 235,3 17,3 26,4 6,7 1,0135,1 0,0 74,0 6,6 27,3 0,3101,8 Lengte Eurogeulzame in de Noordzee 57 km ontwikkeling, beheer en exploitatie haven Marktaandeel 10,6% 2,1% 18,4% 3 8,3 9,9 5,3 1,0 0,25,8%van de1,4 0,08,0% Pijpleidingen 1.500 km Eenheid: bruto gewicht x 1 miljoen metrische Bron: Havenbedrijf Rotterdam 4 tonnen 3,7 11,3 13,8 8,7vlotte en veilige 1,0 3,1 0,9 en het handhaven van de afhandeling Eenheid: bruto gewicht x 1 miljoen metrische tonnen Kademuren 77,3 km 44,6 77,6 32,8overig stukgoed 13,1incl. Roll-on/Roll-off; 1,2 Le Havre: 25,9 1,4 Stukgoed/containers e.com Bremerhaven Le Havre: overig droog massagoed incl. ijzererts en schroot; Zeebrugge: incl. bunkermateriaal Bron: Havenbedrijf Rotterdam van deenscheepvaart. Oevers (glooiingen) 202,0 km OVERSLAG BELANGRIJKE HAVENS VAN HAMBURG TOT LE H Droge bulk Zeesteigers 0,0 100,3 0,0 5,6 0,0 0,0 25,220 Chemie/raffinaderijen/energie Binnenvaartsteigers 105 45,1 77,7 15,6 54,7 2,7 5,1 12,8 Feiten & cijfers van het Havenbedrijf Natte bulk 0,0 5,2 0,0 0,0 3,7 0,0 0,015 Openbare palensets 12,9% 10,9% Rotterdam 5,0 en de Rotterdamse haven: 3,3 28,6 15,5 0,4 0,4 1,912 Distributie Boeienspannen 3,0% 5,5% 48,5 211,8 20,6 Rotterdam: 75,9 1.200 werknemers, 6,7 5,5 39,8 • Havenbedrijf Pontons 106 Offshore 9 17,2% Overige activiteiten omzet ca. € 710 miljoen. 13,8% 93,1 289,5 53,4 88,9 8,0 31,4 41,2 DROOG 5 18,7%

Bron: Havenbedrijf Rotterdamhaven: 385.000 arbeidsplaatsen. Bron: • Werkgelegenheid 1,1 149,1 1,7 130,9 15,2 3,5 28,3 https://www.portofrotterdam.com/sites/default/files/feitenen-cijfers-haven-rotterdam.pdf

MASSAGOED

7

10

6

32,6%

Helle 4,7%


29.476

107.000

63,8 AFVOER 16,5%

Totaal 2018

31,8%

107.000

Aan-/afvoer goederen per werelddeel

6,9

49,6%

1,0

OCEANIË

49,8%

35,3%

29.476

EUROPA 6,5%

3,9%

Afvoer 2018

TOTAAL 7,9

Totaal 2017 2016 216,7 204,9 48,7 46,7 78,5 85,9 102,4 97,9 7,9 8,6 13,1 17,2 467,4 461,2

Aanvoer 2018

TOTAAL 216,7

64,0

38,4

11,0% 23,7%

23,7%

152,8

AANVOER

61,0

AZIË

TOTAAL 102,4

469

17,5

AMERIKA

Afvoer 2017 2016 63,8 56,9 9,6 9,0 17,5 17,1 38,4 41,5 1,0 1,1 13,1 14,4 143,4 140,0

Bron: Havenbedrijf Rotterdam

TOTAAL 78,5

Aanvoer 2017 2016 152,8 148,0 39,1 37,7 61,0 68,8 64,0 56,4 6,9 7,5 0,0 2,8 323,9 321,2 4,4%

Aan-/afvoer goederen per werelddeel

39,1

9,6

AFRIKA

TOTAAL 48,7

Europa Afrika Amerika Azië Oceanië Onbekend Totaal

Eenheid: bruto gewicht x 1 miljoen metrische tonnen

BREAKBULK

NERS

45,2%

2018 Aanvo Totaal c Totaal T

Afvoer Totaal c Totaal T Totaal

10,3 4,0 14,4

13,7 2,3 16,1

24,1 6,4 30,4

145,7

469,0

2.757.172

Leeg 955.536 1.608.796 1.629.234

AFRIKA

Beladen 3.825.893 6.423.058

Totaal 4.136.191 6.941.227 8.635.782

Totaal 4.499.591 7.571.433

14.512.661

Totaal 4.253.499 7.131.519

49,3%

Rotterdam

Chemiehav.

Har te

3,1% 9,0% 3,8%

3,1%

27,1%

30,9%

v. Merw

e ha

Ridderkerk

Barendrecht

9

14,9%

6,7%

BREAKBULK

13,4%

Chemi

Chemie Biobran Plantaa Onafha

5

7,6%

13,6% 48,1%

Olieraffi Raffina Onafha

Zwijndrecht

Oude Maas

14,7%

18,5%

11,8%

10

3

4

Hoogvliet

Spijkenisse

CONTAINERS

ash

Olie en

v.

Bron: Havenbedrijf Rotterdam

l

5,9%

11,0%

NAT MASSAGOED evoetsluis

lkanaa

TERR

n

HAVRE

Ma

ha

n a ve

ve

ve n

v

2016 6,4 Pernis 55,7 63,4 14,5 140,0

Nieuwe Maas

n Rij

Eenheid

Krimpen aan den IJssel

en

3 Sein Eenheid: bruto gewicht x 1 miljoen metrische tonnen e ha

World Port Center

Aantal Autosc Roll-on Stukgo Ropax Totaal

Hav

av

ha

Bron: Havenbedrijf Rotterdam

Stuk

mh

etr. eP

Totaal 2017 2016 216,7 204,9 48,7 46,7 78,5 85,9 102,4 97,9 7,9 8,6 13,1 17,2 467,4 461,2

Eenheid TEU (Tw

Ee

sh. re n

tle k

2017 6,2 50,6 2e Petr. hav. 70,7 15,9 143,4 ve n

Lau

Bo

Vlaardingen

a tr. h

St.

en

OCEANIË

lh a

e ur

Rozenburg Brit tanniëhav

TOTAAL 7,9

AZIË

aa W

Sch

TOTAAL 102,4

AMERIKA

7

e 1e P

2018 5,7 51,4 72,5 16,1 145,7 en

ven

Het

TOTAAL 78,5

Totaal

1,0

Capelle aan den IJssel

Schiedam

ha 7e Petr.

38,4

45,3%

an aa AFVOER PER GOEDERENSOORT l

Massagoed, droog Massagoed, nat Containers Breakbulk Totale overslag

17,5

Afvoer 2017 2016 63,8 56,9 9,6 9,0 17,5 17,1 38,4 41,5 1,0 1,1 13,1 14,4 143,4 140,0

6,9

Europese havens

39,8%

Maassluis

dk

64,0

Eenheid: bruto gewicht x 1 miljoen metrische tonnen

Rotterdam-The Hague Airport

4,6%

Afvoer 2016

35,3%

Beladen 3.180.655 5.332.431 7.006.548

11.755.488

Beladen 3.568.507 5.963.762

10,4%

Afvoer Totaal c Totaal T Totaal

61,0

Aanvoer 2017 2016 152,8 148,0 39,1 37,7 61,0 68,8 64,0 56,4 6,9 7,5 0,0 2,8 323,9 321,2

Europa Afrika Amerika Azië Oceanië Onbekend Totaal

Bron: Havenbedrijf Rotterdam

4,3%

Leeg 673.698 1.148.376

Leeg 684.992 1.167.757

Totaal 3.940.733 6.602.815 8.194.232

13.734.334

323,2

TOTAAL 48,7

EUROPA

8.635.782

149,1

9,6

2017 Aanvo Totaal c Totaal T

TOTAAL 216,7

14.512.661

72,5

39,1

AFVOER

Aan-/afvoer containers over zee

76,6

2018 Aanvoer Totaal containers Totaal TEU

Afvoer Totaal containers Totaal TEU Totaal containers

100,3 77,7 5,2 28,6 211,8 289,5

Beladen 3.098.459 5.197.557 6.666.966

lan

Totaal TEU

1,5 37,2 1,7 11,0 51,4 57,2

Afvoer 2017

35,3%

2017 Aanvoer Totaal containers Totaal TEU

98,8 40,5 3,6 17,6 160,4 232,3

Leeg 842.274 1.405.258 1.527.266

2016 136 4.346 5.902 368 10.752

11,1%

49,8%

rielle

Afvoer Totaal containers Totaal TEU Totaal containers

Totaal

Afvoer 2018

Ca

30,1 26,4 9,9 11,3 77,6

Eenheid: bruto gewicht x 1 miljoen metrische tonnen

11,0% 3,9%

haven

Totaal

1,8 0,7 1,0 2,3 5,7

Bron: Havenbedrijf Rotterdam

2017 188 4.633 5.046 366 10.233

Bron: Havenbedrijf Rotterdam

Roll-on/Roll-off Overig stukgoed Totaal breakbulk

Afvoer

28,3 25,6 8,9 9,1 71,9

11.161.319

Containers

Aanvoer

2.573.015

2018 185 4.547 4.750 362 9.844

Ruwe aardolie Minerale olieproducten LNG Overig massagoed, nat Subtotaal massagoed, nat Totaal massagoed

Totaal TEU

Eenheid: aantal containers en TEU (Twenty-Feet Equivalent Units)

Stukgoed en roll-on/roll-off schepen

Aantal bezoeken Autoschepen Roll-on/Roll-off schepen Stukgoed schepen Ropax schepen Totaal

Eenheid: aantal calls

IJzererts en schroot Kolen Agribulk Overig massagoed, droog Subtotaal massagoed, droog

Totaal

63,8

152,8 AANVOER

AAN- EN AFVOER NAAR GOEDERENSOORT 2018

Aan

26,7%

01 02 03 04 05

Rotterdam Antwerpen Hamburg Novorossiysk Algeciras

Nederland België Duitsland Rusland Spanje

06 07 08 09 10

Amsterdam Ust-Luga Marseille Valencia Bremerhaven

Nederland Rusland Frankrijk Spanje Duitsland

Gas en

Gascen Dordrecht

KolenLNG te Windtu

Utilitie


Automatiseren bij Van Oord In de bagger en in de offshore Als oud Boegbeelder maak ik nu mijn handen niet vuil aan het opmaken van artikelen maar aan bits, ethernetkabels en zand op de schepen in de vloot van Van Oord, welke in heel Europa en ver daarbuiten projecten uitvoeren. Automatiseren doen we op onze afdeling voor de gehele vloot, waar en wanneer dan ook ter wereld. Door Liza van Kempen Ruim een jaar geleden ben ik afgestudeerd in de specialisatie construction of ship and offshore structures bij de master Maritieme Techniek. Ondertussen werk ik ruim een jaar bij Van Oord als production automation engineer. Eerst via Brunel en sinds 1 oktober ben ik in vaste dienst bij Van Oord. Als PA engineer houden we ons bezig met VODAS/VOCAM: het in-house automatiseringssysteem van Van Oord. Het systeem stuurt processen aan boord aan, maar geeft ook processen grafisch weer zodat de crew gemakkelijker en effectiever hun werk kunnen doen. Mijn werkzaamheden zijn bijvoorbeeld het schrijven van de code om programma’s en regelingen te maken en ik maak eerder genoemde grafische weergaves om productie en processen te visualiseren. Verder houd ik me bezig met de hardware, netwerken en elektrische installaties om de systemen draaiend te houden. We bereiden het werk voor op kantoor en vervolgens voeren we dit op locatie uit. Offshore in Scandinavië Tijdens mijn eerste maanden bij Van Oord ben ik aan de slag gegaan bij de offshore schepen. Met name op de drie valpijpschepen: Bravenes (de nieuwste in de vloot met een herkenbare bijlboeg), Nordnes en

Uitzicht op de Palm met in de haven de Ural River

34

Stornes. De taken die ik op deze schepen uitvoerde waren onder andere het upgraden van de huidige VODAS en VOCAM. Het werkgebied van de valpijpschepen zijn met name de regio Noordzee en Scandinavië. Mijn eerste reis was naar Finland. In een haven werd de Nordnes beladen om vervolgens naar een project te varen. Vooraf wist ik al dat ik de volgende dag weer naar huis vloog. Omdat ik nog geen BOSIETtraining had gehad (offshore training en medische keuring) mocht ik nog niet mee varen naar een project. Nadat ik deze de maand erna wel gedaan had, was het wel mogelijk om een trip mee aan boord te varen. Aan boord van de Bravenes was mijn eerste langdurige reis op zee, waar ik heb geleerd dat je soms niet al te goed kunt concentreren op je werk als je furieus heen en weer wiegt op het water van het Kanaal. Ik bezocht met de valpijpschepen ook vaak Skipavika, Noorwegen. Dichtbij Skipavika ligt een diep fjord wat voor de valpijpschepen een goede plek is om de valpijp te testen. Op deze plek kan het in de winter flink sneeuwen. De kou die daarbij hoort was goed te merken toen tijdens een black-out test ook de verwarming tijdelijk uitviel.

Baggeren onder de zon Nadat ik de kneepjes van het automatiseren onder de knie heb gekregen op de offshore vloot, ben ik inmiddels aan het werk op de kleinere baggerschepen van Van Oord. Mijn voornaamste bezigheden voor dit deel van de vloot waren op sleephopperzuiger Volvox Olympia, waarvoor ik onder andere een nieuwe automaat heb geschreven en getest. Het schip voer in die periode rond de wadden om te voorkomen dat Ameland in de toekomst wordt opgeslokt door de Waddenzee. Afgelopen tijd heb ik ook op andere baggerschepen gewerkt in Spanje en Dubai. Communication is the key Ik heb bij Van Oord geleerd om met veel verschillende mensen om te gaan binnen het bedrijf. Een goed voorbeeld is de relatie tussen het kantoorpersoneel en het personeel op de vloot. Om de functie binnen ons team goed te kunnen vervullen is een goede relatie nodig met beide partijen. De eerste paar bezoeken aan boord van ieder schip is altijd even aftasten. Je stapt niet alleen aan boord van de werkplek van de crew, maar ook van hun thuis. Ik ben blij met de grote diversiteit in de taken die ik uitvoer en dat ik theorie die ik toepas ook in praktijk mag brengen. Aan boord maken we soms lange dagen en het is een grote verantwoordelijkheid, maar het werken met deze leuke collega’s en de onwijs mooie plekken die ik mag bezoeken zijn de ultieme beloning.


Buitenland

Een transformator van een windmolenpark onder Engeland gezien vanaf de Bravenes

De Ham311 weer aan het werk bij de Palm na een reparatieperiode Net in dienst, het eerste scheepsbezoek is bij de Bravenes

Besneeuwde bergen en een parkeerplaats voor olieplatforms vlakbij Skipavika op de Stornes

Een zonovergoten Nordnes op een fjord

Volvox Olympia aan het werk op de Noordzee

35


Wasub WASUB is een dreamteam dat elk jaar een volledig nieuwe mens-aangedreven onderzeeër bouwt. Zoals in het vorige nummer van Boegbeeld werd genoemd, vond de International Submarine Race waaraan we deelnamen plaats van 23 tot en met 28 juni in Washington D.C. Na tien maanden lang enorm hard te hebben gewerkt, mochten we dan eindelijk het resultaat aan de rest van de wereld laten zien. naar een 6,5. Omèr had echter een snelheid van 6,8 knopen gehaald. Uiteraard was dit enorm balen voor het hele team op het moment zelf, maar achteraf zijn we enorm trots op wat we hebben bereikt. We hebben een geweldige tijd gehad met het hele team en we zullen deze ervaring nooit vergeten! Volgend jaar willen we natuurlijk Omèr verslaan, ons doel is dan ook om het wereldrecord van 7,42 knopen te verbreken. Wasub X Het WASUB X team is in september 2019 van start gegaan en bestaat nu uit een team van 25 nieuwe studenten. Dit jaar racen wij in Engeland, waar van 7 – 17 juli 2020 de European International Submarine Races (eISR) worden gehouden en waar wij minimaal een topsnelheid van 7.94 knopen willen halen. Het parcours van de race kan worden opgedeeld in twee delen die elk een andere uitdaging zijn voor het team. In de eerste meters wordt rechtuit gevaren en op dit stuk moet de topsnelheid worden behaald en het wereldrecord

worden gebroken. Vervolgens moet de WASUB X onderzeeër een draai maken met een straal van 25 meter waarna de onderzeeër al slalommend naar de finish vaart. Dit jaar hebben wij er als team voor gekozen om vroeg in het proces de kennis en ervaring van externe partijen en alumni in te schakelen. Door experts mee te laten kijken tijdens design reviews, proberen we eventuele fouten er zo vroeg mogelijk in het proces uit te halen en op te lossen. Twee uitdagingen waar het team momenteel aan werkt zijn het optimaliseren van de propellers om te kijken of de topsnelheid kan worden vergroot en het ontwerpen van de vinnen zodat de onderzeeër wendbaar genoeg is om de slalommen te maken tijdens de race. Daarnaast viert WASUB dit jaar haar tiende verjaardag. Een mooi moment om stil te staan bij wat er binnen WASUB allemaal is bereikt en te kijken wat de mogelijkheden zijn om de teams van de toekomst een stap verder te brengen.

Wasub

De race bestond uit een 100 meter sprint in een bassin van een kilometer lang, twintig meter breed en tien meter diep. Elke dag kunnen teams zich aanmelden in de wachtrij zodra ze klaar zijn om te gaan racen. Eén voor één mogen de onderzeeërs vervolgens het parcours afleggen. Onze eerste run resulteerde gelijk in een snelheid van 5,5 knopen. Gedurende de week wisten we dit langzaam te verhogen tot een snelheid van 6,4. Onze grootste concurrent Omèr uit Montreal haalde echter precies dezelfde snelheid. Toen de gedeelde eerste plaats onveranderd bleef gedurende de donderdag, werd ons door de organisatie een head-to-head race aangeboden op vrijdagochtend. Dit zou onze laatste en bepalende run worden. Uiteraard wilden wij dit graag doen, twee onderzeeërs die tegelijkertijd tegen elkaar racen was nog nooit eerder vertoond op de International Submarine Races! Helaas bleek op vrijdagochtend dat Omèr hier niet mee instemde. Als vervanging zouden we na elkaar elk één run mogen doen. Erna volgde de uitslag; we hadden onze snelheid verbeterd

36


Bedrijven

De boot tijdens de race in Monaco

Dit jaar vindt de Solar Sport One competitie plaats in vijf verschillende steden, met als hoogtepunt de Monaco Energy & Solar Boat Challenge. In totaal zijn er tien verschillende races, waaronder een sprint, een endurance race en een slalomwedstrijd. Elke boot is gelimiteerd in zonnepaneel oppervlakte van 6m2 of minder. Dit is te vergelijken met het opladen van je laptop in 10 minuten. Dit betekent dat we onze grenzen van kennis en technische vaardigheden moeten opzoeken en verleggen. Hierbij de ervaring van Eva Smits (Maritieme Techniek), de huidige Chief Engineer van ons team: “Dit jaar is het aan mij de eer om Froude te vertegenwoordigen. Het verbaasde mijzelf ook dat er meer vliegtuigbouwers aan de boot werken dan scheepsbouwkundigen. Het werken in een multidisciplinair team is fantastisch en uitdagend.

Als ik het heb over het Froude getal, de L/B-ratio of het stroken van een lijnenplan, is dat voor ons maritiemers gesneden koek. Dit bleek echter geen algemene kennis te zijn, toen mijn teamgenoten me schaapachtig aankeken. Gelukkig helderde een presentatie ‘haal je bachelor maritiem in één uur’ veel op. Een jaar je studie opzij zetten om je toe te wijden aan zo’n project kan ik iedereen aanraden! Het is een unieke kans om de theorie in de praktijk te brengen en een groot project zoals de Solar Boat tot leven zien komen.” Wil je meer weten over onze ontwikkelingen binnen de maritieme sector? Volg ons op social media en zie hoe wij de beste zonneboot ter wereld bouwen!

Solarboat

Afgelopen jaar hebben we voor het eerst meegedaan aan een competitie in Monaco op de open zee. Het bijzondere aan deze race is dat de enige vereiste is dat de boot geen CO2 mag uitstoten. Hierdoor was de race niet exclusief voor zonneboten, maar bood deze ook plek voor elektrisch en waterstof aangedreven boten. Dit leidde tot een zeer interessante en moeilijke competitie, waarbij ons team er in is geslaagd om de overwinning te behalen, waardoor onze Solar Boat nu wereldkampioen op de open zee is. Wij hopen, samen met onze partners, hiermee aan de maritieme sector te laten zien hoe bruikbaar groene energie is en hoe we deze energie zo efficiënt mogelijk kunnen inzetten. Dit jaar bestaat ons team uit een groep van 19 studenten van de TU Delft uit 7 verschillende faculteiten. Ook dit jaar zetten wij ons een jaar lang in om de beste zonneboot te ontwerpen, te bouwen, te testen én te racen. Dit jaar doen wij mee met de vernieuwde Solar Sport One competitie, de oudste en meest prestigieuze competitie voor zonneboten ter wereld. Om deze competitie te winnen ontwikkelen wij de efficiëntste, snelste en wendbaarste boot. Naast dat dit een technisch tegenstrijdige uitdaging is, vraagt dit ook om een goede samenwerking.

Solarboat

Solarboat

37


Shot Huh is dat de Eiffeltoren in Parijs? Zeker niet! Dit plaatje is namelijk in ons eigen kikkerlandje gemaakt. Het is een gewone kadekraan die op de Damen-Verolme werf staat. Vorig jaar, toen de temperaturen tot 30 graden opliepen, ging Froude daar naartoe voor de familie-excursie. Velen zullen deze kadekraan een stuk minder indrukwekkend vinden dan de Eiffeltoren. Deze kraan kan echter wel een stuk meer dan een beetje op zijn plaats staan. Foto:MediaCo Tekst: Michiel Meeuwisse


A D N E G A N AC T I V I T E I T E 13

Dies ac tiviteit

14-15

s s co Damen busine

19

u d e re o h c n lu k c a b d Fee

20

Dies feest

22VEMBER

Dies diner

3

ALV

12EMBER

KIVI lezing

16EMBER

Eerstejaarsdin

16EMBER

S - C a fé

9 UARI

KIVI lezing

12-13

TBE II

NOVEMBER

NOVEMBER

NOVEMBER

NOVEMBER

urse jaars

NO

DECEMBER

DEC

DEC

DEC

JAN

MAART

er

Kopenhagen, Denemarken MBE 115; MediaCo


Hoofdsponsoren


Puzzle & Felicitaties

SUDOKU PUZZLE 7 3 5 3 5 6 4 9 1 1 3 7 8 7 4 3 7 1 8 8 9 4 6 4 5 7

4 6 9 1 7 3 8 6 2 7 8 4 6 5 7 1 3

2

7 9

5

5 6

4

4 6 8 3 2

3 2 5

7

7

9 4

6

3

8

6

Felicitaties De Boegbeeldcommissie feliciteert de volgende personen met het behalen van hun masterdiploma: Pieter de Wet op 11 april 2019 Casper van Nie op 26 april 2019 Julius Jansen op 26 april 2019 Linda Kemp op 13 mei 2019 Jeroen Werkhoven op 24 mei 2019 Frido Tims op 28 mei 2019 Akash M Menon op 12 juni 2019 Maarten van der Leij op 12 juni 2019 Hugo Verhelst op 22 juli 2019 Pieternel Janzen 22 augustus 2019 Stijn Jorna op 23 augustus 2019 Menno Venema op 27 augustus 2019 Kevin Drenthe 29 augustus 2019 Robin Berendschot 10 september 2019

Belle van Zuijlen op 17 september 2019 Joost van der Heiden op 20 september 2019 Boyao Wang 26 september 2019 Advait Bapat op 26 september 2019 Maurits van den Boogaard op 27 september 2019 Lodewijk Middelburg op 2 oktober 2019 Bart Diesveld op 2 oktober 2019 Agung Christy Rado Togaraja Simarmata op 14 oktober 2019 Jorge Osejo Rodriquez op 14 oktober 2019 Martin Grossmann op 23 oktober 2019

41

9


Profile for William  Froude

Editie 1 2019/2020 Verschillen met het buitenland  

Editie 1 2019/2020 Verschillen met het buitenland  

Profile for froude108
Advertisement