FaraConnect

Page 1

Connect. Temperature. Anywhere. Eenvoudige rapportage en beheer van temperaturen

Fara Connect : één platform, drie oplossingen

Dankzij FaraConnect wordt controleren , rapporteren en aansturen van temperaturen eenvoudig en toegankelijk.

Één platform

Het hart van FaraConnect zijn de overzichtelijk ontworpen portaalsites waar zowel de eindgebruiker als de installateur hun temperatuursgegevens eenvoudig kunnen raadplegen!

Drie oplossingen

Iedere gateway staat voor een unieke oplossing:

• De Wired RS485 Gateway zorgt voor een integratie van bestaande koelregelaars binnen één platform, over verschillende merken heen.

• Dankzij de Forwarder Gateway kunt u eenvoudig registratiesystemen online brengen en bent u minder afhankelijk van eventuele netwerk beveiliging.

• Met de Wireless LoRa Gateway kunt u, met draadloze LoRa sondes, de temperatuur en vochtwaarden over grotere afstanden toegankelijk maken.

Het platform

Het FaraConnect platform is een overzichtelijk ontworpen portaalsite waar men de gegevens van gekoppelde FaraConnect gateways kan raadplegen.

Via het FaraConnect platform kan men onder meer:

• Realtime temperaturen en grafieken consulteren

• Statussen van de installatie consulteren

• Basis parameters aanpassen (bij RS485)

• Automatische rapportage van temperaturen

• Melding uitsturen bij hoge/lage temperatuur

• Melding wanneer het toestel offline gaat

www.faraconnect.be

Wired RS485 Gateway

“Beschikt u over koelregelaars of schakelkasten en u wenst deze van op afstand te beheren, basiscommando’s doorvoeren en meldingen te ontvangen?”

Verbind regelaars van verschillende merken via een Modbus RS485 verbinding.

• Overzicht van al uw installaties.

• Versturen van meldingen.

• Real-time temperaturen en rapportage.

• Automatische rapportage.

• Kalibratie van de sondes.

• Versturen van basiscommando’s. (Afhankelijk van het type regelaar)

Forwarder Gateway

“Beschikt u nog niet over een registratiesysteem en u wenst uw koel- en vriescellen van op afstand monitoren en meldingen te ontvangen?”

Verbind op een simpele en veilige manier uw Dixell en/of Danfoss registratiesystemen.

• Eenvoudige en veilige online toegang.

• Volledig beheer van uw installaties via het registratiesysteem.

• Melding wanneer het registratiesysteem offline zou gaan.

• Overzicht van al uw installaties.

www.faraconnect.be UTP UTP Forwarder UTP + + +-RS485

Wireless LoRa Gateway

“Beschikt u nog niet over een registratiesysteem en u wenst uw koel- en vriescellen van op afstand monitoren en meldingen te ontvangen?”

Leg de LoRa sondes in locaties waar u de temperatuur en/of relatieve luchtvochtigheid wenst te meten.

• Overzicht van al uw installaties.

• Versturen van meldingen.

• Real-time temperaturen en rapportage.

• Automatische rapportage.

• Kalibratie van de sondes.

• Indicatie van de batterij status.

| info@faraconnect.be | www.faraconnect.be
Forwarder LoRa °C °C %RH UTP LoRa
RS485

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.