Lärarhandledning - Gilla hata horan

Page 1

L채rarhandledning


Ett samarbete mot utanförskap och mobbning Gilla: Hata Horan har kommit till genom ett samarbete mellan Johanna Nilsson, Pocketförlaget och Friends. Vi vill att du som läser ska bli berörd, upprörd och inspirerad till att stå upp mot kränkningar och skitsnack. Om det sker på Facebook, skoltoaletten, i omklädningsrummet eller via mobilen gör ingen skillnad för den utsatte. Genom att stå upp mot mobbning kan du förändra en annan människas liv. Boken väcker många känslor och tankar. Därför har Friends tagit fram den här lärarhandledningen som stöd för klassdiskussioner i årskurs 8-9 och gymnasiet. Syftet är att underlätta samtal om kränkningar på nätet och i skolan med boken som underlag.

Vi hoppas att du och dina elever kommer att ha många spännande diskussioner tillsammans!

©Stiftelsen Friends 2012 Ansvarig utgivare: Lars Arrhenius Text: Carolina Engström Formgivare: Isak Arvidsson Materialet är kostnadsfritt och får kopieras och spridas på skolan

@#%!!!

:(

;)

?


Så använder du lärarhandledningen Använd den som ett stöd i din undervisning för att fördjupa diskussionerna om bokens ämnen: nätmobbning, vänskap, tystnad och åskådarrollen. Boken och lärarhandledningen kan även användas som fortbildning i ett arbetslag/ämnesgrupp för att utveckla kunskapen om kränkningar på nätet. Vi på Friends möter ofta lärare, föräldrar och ledare som arbetar med tonåringar och som står handfallna inför nätmobbningen. Vi får många frågor om vems ansvar det är att före-

bygga, hur man pratar med unga om vad som sker på nätet, hur man gör när ens barn är utsatt, om det går att stoppa bilder som sprids mm. Använd boken och lärarhandledningen som ett stöd för att komma vidare i detta viktiga ämne. Friends erbjuder även ett utbildningspaket, ”Schysst på nätet” där vi tar upp kränkningar på nätet riktat till både elever, personal och föräldrar.

Kontakta oss om du vill veta mer, www.friends.se, info@friends.se


Gilla Hata Horan – lärarhandledning Boken handlar om Jonna och Gloria som är 15 år och bästisar. De är inte särskilt populära, men inte heller mobbade. En dag hänger de med på en Luciafest och får dansa med Robin, skolans coolaste kille som *verkar tycka att de är helt okej, till och med söta. Det är nästan för bra för att vara sant, vilket det också visar sig vara. Det börjar skrivas elaka kommentarer på Glorias blogg och på Facebook bildas en Hata horan-grupp. Gloria mår så dåligt att hon börjar skära sig igen. Jonna måste göra något och bestämmer sig för att ge igen med samma mynt, för på nätet kan vad som helst hända.

Frågor:

Diskussionsfrågorna är tematiskt indelade utifrån olika perspektiv: Jonna, Robin och Gloria. Dessutom tas frågor om åskådarnas roll, nätet som arena och vuxenvärldens ansvar upp. Välj fritt de frågor som passar din klass bäst och anpassa utifrån situation och behov. Frågeställningarna kan användas för diskussioner i smågrupper eller i helklass men kan även besvaras skriftligt som en inlämningsuppgift i svenska.

Bokens handling är lätt att känna igen sig i för högstadie- och gymnasieelever. Diskussioner om handlingen kan lätt komma att handla om deras egen verklighet här och nu. För att diskussionerna inte ska bli för privata eller kännas obekväma för eleverna är det viktigt att fundera på vilka frågor som passar för diskussion och vilka som passar bättre som skriftliga reflektionsövningar. Du känner din grupp bäst och vet hur tryggheten ser ut i just den här klassen.

Jonna Den första personen som vi får följa i boken är Jonna. Det är hon som startar gruppen Hata horan 2 och sprider ryktena om Robin.

Varför startar Jonna ”Hata horan 2”?

Varför tror ni att hon senare i boken blir kompis med Robin?

Varför valde Jonna att förlåta Robin?

• Vad menar Jonna med att makten äter upp Gloria? •

Om ni var Jonna, hur skulle ni agera?

Finns det andra sätt att stoppa nätmobbning och rykten än den väg Jonna väljer?

Robin Den populära killen i klassen får tjejer att klä av sig och skicka bilder till honom på Facebook. Robin är den som driver på och genomför våldtäkten av Gloria på luciafesten. Frågor: •

Vad händer på festen?

Verkar Robin vara stolt över det han gjort mot Gloria?

Hur påverkas Robin av ryktena som sprids

om honom? •

Om det hade hänt någon du kände eller dig själv, vad hade du gjort då?

Är Robin offer eller förövare?

Vad händer med Robin i slutet?


Gloria

Var går din gräns på nätet?

Gloria är tjejen som har skådespelardrömmar, en egen blogg och som, enligt Jonna, är ”så vacker att det svider i ögonen”. Gloria blir våldtagen på Luciafesten och utsätts därefter för en intensiv ryktesspridning via ”Hata horan”-gruppen som startas efteråt.

Låt eleverna i grupp eller skriftligt diskutera följande frågeställningar:

Frågor: •

Hur förändras Gloria av våldtäkten samt den efterföljande nätmobbningen? Varför tror ni att hon gör det?

Gloria skär sig själv, varför gör hon det?

Är Gloria offer eller förövare?

Varför tror ni att hon ger sig på Robin, t.ex.

på toaletten?

Skicka bilder – till vem och på vilket sätt? Vad brukar du tänka på när du skickar bilder på dig själv till andra? Vilka risker finns det med att skicka och ladda upp bilder på nätet? Vilka fördelar finns? Konsekvenser – vad händer med det vi skriver på nätet? Och hur påverkar vi de som läser det vi skrivit? Har vi ett ansvar för vad vi skriver anonymt? Om ja, vad för slags ansvar är det? När du själv skriver kommentarer på nätet, t.ex. i bloggar eller diskussionstrådar, vad brukar du tänka på? Har du erfarenhet av otrevliga kommentarer? Hur hanterar du dem? Dela gärna med er av era erfarenheter och tips på hur man kan motverka elaka kommentarer på nätet.

Alla runt omkring Boken handlar om Jonna, Robin och Gloria, men runt omkring dem finns en mängd personer som har betydelse för handlingen och vad som kommer att ske. Uppgiften nedan är en enkel analysövning för att prata om åskådarrollen och vad man kan göra när man ser kräkningar på nätet. Gör så här: Dela in klassen i tre grupper. Låt varje grupp arbeta med en av bokens tre delar, Jonna, Robin och Gloria. Räkna hur många övriga personer som nämns i boken, i skolan, utanför skolan och i nätforumet. Låt gruppen fundera på vilka dessa personer är och vilken roll de spelar för bokens handling. Sammanställ antalet personer i helklass. Diskutera sedan: Hur kan de som finns runtomkring påverka det som händer i boken? Hur stor roll spelar dessa personers agerande för handlingen? Hur kan de som står bredvid (åskådarna) stoppa elaka rykten och nätmobbning, t.ex. på Facebook? Vad kunde de i klassen ha gjort? Vad kunde de vuxna på skolan ha gjort? Vad kunde Jonnas, Robins och Glorias föräldrar ha gjort för att upptäcka vad som pågick?

Jag skickade över en vänförfrågan till honom och trodde förstås att han inte ens skulle svara, men det gjorde han. Han ville att jag skulle skicka över ett par bilder på mig själv och det gjorde jag och då fick jag bli hans vän.


Uppgift: Tipslistan Vad ska man göra om man blir utsatt för kränkningar på nätet? Vem på skolan är det som har koll på nätsäkerhet? Vilka trivselregler bör vi ha i klassen när det gäller nätet? Den här övningen ger klassen möjlighet att prata om vad man bör göra om man själv blir utsatt för kränkningar på nätet, vart man ska vända sig m.m. Material: Papper och pennor till grupperna, samt ett större papper eller en dator till den slutgiltiga listan.

anteckna vad de anser att man bör göra om man ser eller blir utsatt för en kränkning på nätet. Be dem skriva ner allt de kommer på. Ge grupperna ca 10 minuter att diskutera. När de är klara får varje grupp presentera vad de har diskuterat. Gör en sammanställning av vad klassen kommit fram till. En lista kan t.ex. se ut som den nedan:

Gör så här: Dela in klassen i ca 5-8 grupper. Ge varje grupp papper och pennor och be dem diskutera och

1.

Anmäl kränkningen till sidans/portalens säkerhetsavdelning.

2. Prata med någon skolpersonal om det som har hänt. 3. Spara SMS, mail eller gör en ”print screen” av kränkningen - det är viktigt som bevis! 4. Gilla inte taskiga kommentarer - det är som om du själv har sagt det! 5. Om du vågar - säg emot en taskig kommentar! 6. Skriv snälla saker till varandra


Till arbetslaget/ämneslärargruppen Diskutera vuxenvärlden som den beskrivs i boken, frånvänd och oansvarig. Jonna, Gloria och Robin möter vuxna som inte ser eller hör, som är så fullt upptagna av sina egna liv att de inte mäktar med att möta sina ungdomars. Känner ni igen er, finns det elever på er skola som delar Jonnas, Robins och Glorias erfarenheter? Hur kan skolan upptäcka dessa utsatta elever? Vad kan vi lära oss av det som sker i boken. Vad hade ni själva gjort om det hänt på er skola?

Vill du boka Friends utbildningar om nätkränkningar? Kontakta oss på: info@friends.se

För tips om vad man kan göra för att skapa trygg stämning på nätet, se www.friends.se/ krankningar-pa-natet

Hon var ny i klassen, hade flyttat hit från Knivsta, och eftersom alla gäng hade fullt medlemstal så blev hon över. Precis som jag blivit över. Precis som alla andra skuggor som stryker längs väggarna och hoppas att ingen ska lägga märke till dem och utse dem till terminens hackkyckling. Då kan det gå illa. Då kan man få en hockeytackling när som helst, eller så trycks huvudet ner i någon toalettstol, varpå det spolas, eller så måste man betala för att inte få spö, och man kan aldrig vara säker på att inte cykeln har punka, och man får aldrig sitta på bussen, även om det finns hur många lediga sittplatser som helst, och man får garanterat sitta ensam i matsalen (om man inte vill sitta med gänget från särskolan förstås), och man får aldrig dansa på discona. Inga konstigheter alltså. (s.13 Gilla Hata Horan)Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.