Page 1

FRET

STICHfING BOSPOP ÉN MojO CONCERtS PUESENfEREN

^^^1'

«^^'i'?^;fr':^.:'t:'^^

pap ma ga Zin

-J?^

;ï^c-i>^::;0;?y:'

^ ^ ^ . ^

Weert' V R I J D A G 1 1 j u l i Aanvang 19.00 uur*Deuren open 18.00 uur

N E I L Y O U N G 2 SUPPORTS Z A f E R D A G 1 2 j u l i Aanvang 12.00 uur • Deuren open 11.00 uur

SANTANA • CROWDED HOUSE

__

H U C K N A I L : A ÏRIBUTETOBOBBY ''BlUE" BLAND THE BANGLES • RACOON • BUDDY GUY MICK fAYLOR 6 BARRY MCCABE • STEVIE ANN DANNY BRYANT- THE JIMMY BOWSKILL BAND TANTRUM Z O N D A G 1 3 j u l i Aanvang 12.00 uur • Deuren open 11.00 uur

BRAN FESTIVAL

Z Z T O P • EUROPE • TED NUGENI • LITTLE FEAT APOCALYPTICA- DICKEY BETTS 6 GREAT SOUTHERN DANKO JONES • STEVE LUKATHER • THIN LIZZY OPETH • RIVERSIDE • SUBWAY TO SALLY ANATHEMA- LEAF- THE DANA FUCHS BAND Programma onder voorbehoud. Voor meer informatie over kgjj^^yejjtoop, aanvangstijden en reservereji jestivalcamping, zie ww/v\/.bospop.nl

www.bospop.nl ^ ^ S l

L I V E X S i i i B É S ! ] F 3 ^m www.livenation.nl

ZUCO 103 KANE SPACEKEES DE JEUGD VAN TEGENWOORDI TEXTURES wtm

,;5lïi|t*


NEEM NU EEN

j a a r g a n g 15, nummer 5: juni

JAARABONNEMENT OP FRET

inhoud

SDOB

FRET MAGAZINE is een uitgave van Muziek Centrum Nederland. Voor de laatste nieuv*/tjes, recensies en agenda-updates: www.frelmagazine.nl

12 zuco 103 De Amsterdamse brazilectro-band deed inspiratie op in Rio de Janeiro.

EN DAT UOOR MAAR €

19^95 PER

JAAR*)

we heDDen weer v i e r ppacntige c d ' s voor j e u i t g e z o c h t waarvan j e er twee mag u i t k i e z e n . Haar j e Kunt n a t u u r l i j K ook andere cd-'s u i t de l i j s t s e l e c t e r e n .

I5SUIMASEN FRET zocht de Eindhovense rockers op in de studio.

16 B R A N D N E W F E S T I V A L FRET, MTV en 013 organiseerden een feestje in Tilburg. Een verslag.

TEXTURES Ml.llOiil ïW-.

18 P O P N L A W A R D S Een vooruitblik op de finale.

22 K A N E Binnenkort in De Kuip.'Ik vind Ahoy' inmiddels een redelijk intieme zaal'

27 S P A C E K E E S De Amersfoortse rapper zweeft nog steeds met z'n hoofd in de ruimte.

*, ™ " —

''"•

\

28 5 0 J A A R N E D E R P O P Tranen bij het afscheid van Doe Maar

TEXTURES SILHOUETTES

30 D E J E U G D V A N T E G E N W O O R D I G Het is duidelijk:'We zijn alleen maar beter geworden'.

32 T E X T U R E S 138-41 C D - R E C E N S I E S

DeTilburgse metalband tourde door Groot-Brittannië. Een verslag.

i D e nieuwe albums van Kane, Beef,The ISpades.Textures, Zuco 103, Brainpower, §!..

34 M A L A J U S T E D

iThe Jazzinvaders, LPG, New Cool

Een band zonder al te veel pretenties

ICollective en vele anderen. FRET is gratis af te halen op zon 6DG locaties in het land. Althans, zolang de uoorraad strekt. ÜUII jij het risico uermij-j den dat je misgrijpt, neem dan een abonnement. Je ontuangt dan ieder nummer op je deurmat uoor maar 6 19,95 per jaar j (9 nummers]! UuI nu onderstaande bon in en profiteer uan een jaar lang FRET en E gratis cd's. Ulil je een nog ruimerel keuze, neem dan een abonnement uia mujuj.fretmaqazine.nl. Stuur de bon In een ongefrankeerde enuelop naar: Fa. Nlc|

I42-43 D V D / B O E K E N

VASTE

iDvd's: C-Mon & KypskI, Rapalje, Mennen

4 11 B A N D S E V E N T S

I Clash Of The Cover Bands. Boeken: De

Met The Rhythm Chiefs, Blaudzun, Lavalu, Hit Me TV, NK Luchtgitaar en het

Beste Muziekverhalen Sinds 1945,

Dud, flntujoordnummer 849, 1?00 ÜJB Heerhugoujaard.

I Dragonfly en 395 Minuten.

Faxen kan ook: 072-5622993

O Lange Frans en Baas B - Verder

44 DEMONTAGE

O Textures - Silhouettes

De demo van de maand is van Little

O G E M - New

March.

31

Backstage Hotel.

20 G O D F A T H E R S Henk Hofstede, godfather van de new wave.

O Kraak & S m a a k - Plastic People O Zuco 103 • After The Carnaval O Racoon - Before You Leave

26 BACKSTAGE

146 A G E N D A lEen selectie van de concerten en festiBvals van de komende maand.

Concertorganisator Jeps Salfischberger.

O At The Close Of Everyday -Troostprijs

35 DE 7 H O O F D Z O N D E N

0 Giovanca - Subway Silence

I48-5I LIVE IN HOLLAND

0 Steye • I'm Just Here To M a k e You Feel

iMet Dauwpop. Skaters Paradise Fest,

Warm 0 Nits - Doing The Dishes 0 Silkstone - Here in Your World 0 Jodymoon - Never Gonna Find It In

Henk Westbroek:'Eigenlijk doe ik het liefst helemaal niets.

lEllen ten Damme, GEM, LPG, de Grote

54DE IJSKAST VAN...

[Utrechtse Live Prijs, Hospital Bombers

Lefties Soul Connection over eten on the road. Plus: hun favoriete recepten.

len Room Eleven.

Colofon

II

Another Story

H O O F D R E D A C r i b l i e m e n Koopr

0 Extince - Toch?

De foto o p de cover is gemaakt dooi

0 Volcst - A Tale Of Two Devils

Ruud Verhalle. De credits van de fol

0 Keynote Speakers - Record

op de vorige FRET-cover hebben we per

0 Hospital Bombers - Footnotes

abuis niet vermeld, de fotografen zijn

0 lOS • Open

Roy Maas, Isabel Nabuurs, Lilian van

0 Peter Pan Speedrock - Pursuit Until

Dijk en Ilse Lambert.

EINDREDACTIE: Tiemen Koopman. Qjs Grob

Capture 0 Kingfisher Sky - Hallway Of Dreams zolang de voorraad strekt

RUBRIEKEN

REDACTIE: Ellen Bokkinga, Ruud Lekx. Di-Lan Sun. Gert Verbeek FOTOGRAFIE: Daniel J. Ashes, Manon Bnjininga. FUIf Collans, Fred van Diem, Hermance van Dj|k. Alex de G r o o t Dimttn Hakke. Nick Helderman. John IOi|nen.Anna van Kooij, Isabel Natxjurs, Joni Spaan. Ruud Vertialle. Angelque van W o e r k o m .

Ingmar Griffioen, Niels Guns, Mirco Haarmans, Ene Hoogeweg. Willem Jongeneelen. Roel Janssen, Gabriëlla van Karsbergen, Ferenc Kooien, Martien Kooien, Ro Krom, Casper van der Knjrt. Edgar Kruize, Alex K j n s t Renate Sun-Louw, Daan de Mooy. Stan Novak. Br^m van der Putte. Jasper Schoon. Arjan van Sorge. Peter van Sparrentak. Weija Steffens, Bas Verbeek, Leon Voogt, Sasta de Vos, Roland Wetzels, Peter van derWijst.

ADVERTENTIEVERKOOP Keijser 18 Mediaproducties (Ollie Schmrtz of Ronald Willemsen). tel: 020-6755308, e-mail: ollie@k i 8.nl o f ronald@k 18.nl advertenties sturen naar: fret@npi.nl UITGEVER: Muziek Centrum Nederiand DRUKWERK; www.pnnterface.nl /

A B O N N E M E N T E N : Abonr>emenlspri|s binnenland: €19.95 per jaar txirtenland € 2 5 per jaar (9 nummers). Abonnementen kunnen o p ieder tJjdstip ingaan en lopen automatisch d o o r tenzij 30 dagen voor de vervaldatum schnftelijk wordt opgezegd. ADMINISTRATIE & ADRESWIJZIGINGEN: Finna Nic, O u d , La.v, Kathleen van der Kolk, tel: 072-5671018, fax; 072-5622393, schnftehjk: Postbus 4600, 1700 A X Heerhugo-vaard

Senefelder Misset VORMGEVING: Dettline ILLUSTRATIES: Wanz

MEDEWERKERS: Frank Antonle van Alphen, Yoast van Baardewtjk, Rieks Bakker John Buts, Gertjan VandenWink. Rosanna de Boer Wally Cartigny. Lilian van Dijk. Brian Elstak.

CD-RECENSIES: A m o l d van Huet

CONCERTAGENDA: Rteks Bakker 3i.nl)

REDACTIE: Rokjn i 11 1012 KN Amstendam tel. 020-3446000 e-mail: fret@npi.nl

Voor de meest recente meuv/tjes, concertagencJa. extra demo- en cd-besprekingen en tal van andere pop-informalie leei FRET ook digrtaal- wwv/.fretmagazinenl wwwjnyspace.com/fretma^r>e


bandsevents

SntiaruieiU

ELLEN TEN DAMME EN JULES DEELDER WINNEN DUIVELTJE Uitreiking prijzen voor beste muzikanten van Nederland in 2007

T

ijdens de Muzikantendag in 013 in Tilburg zijn half mei voor het zesde achtereenvolgende jaar de Duiveltjes uitgereikt, de muziekprijs van Muziek Centrum

Nederland voor de beste Nederlandse popmuzikanten en het beste poppodium van het afgelopen jaar. Een prestigieuze prijs, want niet een jury of het publiek bepaalt de winnaars, maar de popmuzikanten zelf. Zo'n duizend muzikanten brachten via de website wv/w.popinstituut.nl hun stem uit op hun favoriete gitarist, bassist, drummer, zanger, toetsenist, dj/producer en het beste podium van Nederland. Dat leverde de volgende uitslag op:

Beste zanger(es): Ellen ten D a m m e Beste gitarist: Ruben H o e k e (Ruben H o e k e Band) Beste bassist: Dick Brouwers (Ellen t e n D a m m e ) Beste drummer: Bart Nederhand (Peter Pan Speedrock) Beste toetsenist: Eddy S t e e n e k e n ( M o k e ) Beste DJ/Producer: Jules Deelder Beste podium: Paradiso, A m s t e r d a m Tot anderhalf jaar terug ginq Hit die TU nog door het leuen als Skip The Rush. ITlet een nieuuje naam breekt de band met het i/erleden. Zanger/toetsenist Jaap UJarmenhouen licht het hoe en uiaarom

Een bijzonder moment voor Bart Nederhand, want hij won in 2003 ook al een

uan de ueranderingen toe.

Duiveltje en is nu de eerste muzikant die de prijs twee keer heeft gekregen. Ook Paradiso-directeur Pierre Ballings mocht voor de tweede maal een Duiveltje in ont-

•M

vangst nemen, net als vorig jaar. De speciaal door Peter te Bos (zanger Claw Boys Claw) ontworpen trofee is een verwijzing naar de legende rondom bluesgitarist

heeft zoiets van: laten we delen, je w o r d t er niet minder van en het

waren, ontstond gaandeweg het gevoel dat het muzikaal iets anders

heeft ook geen zin om je er tegen te verzetten. Het Is één manier om met die buitenwereld om te gaan.'

gitarist ter wereld werd. Eerder winnaars waren onder andere Marco Borsato, Paskal

zou worden. We wilden daarom een breuk maken met het verleden.

Jakobsen (Blof),Anouk, Martijn Bosman (Kane), Michel van Schie (Anouk), Dennis van

Hit Me TV staat voor de overvloed aan beelden en indrukken waar je

Leeuwen (Kane), Daan Schinkel (zZz) en Kraak & Smaak.

vandaag de dag mee te maken hebt. Of je laat het allemaal toe - en dan

'Ik w i l er wel aan toevoegen dat ik in sommige teksten de grenzen

leid je een spannend maar verward leven - of je maakt je eigen selectie

opzoek. Z o bevat Nice Cuys de nodige ironie, net als AlaybeThe Dance-

naar welke zaken je wel luistert en d o o r welke zaken jij je wel laat

floor. Dat is een nummer dat vrolijk klinkt en ook over iets leuks gaat.

A

ls artiest is het nog steeds moeilijk om jezelf in de kijker te spelen. Dutch Delight probeert aankomende talentvolle bands op

et nieuwe album van New Cool Collective luistert naar de naam

verschillende manieren te helpen om naam te maken in Nederland.

Ouf O f Office. De groep is 10 mei begonnen aan een tournee

Natuurlijk via de website wv/w.dutchdelight.nu, maar ook via het

langs het Nederlandse clubcircuit. In juni doet de groep nog vijf optre-

Dutch Delight radioprogramma op Kink FM (gepresenteerd door

dens. W i j geven voor elk concert

Stacey Rookhuizen), regionale mediapartners en natuurlijk op de

I x 2 kaarten weg. Stuur snel een e-

mail naar fret@npi.nl o.v.v. New Cool Collective. Vermeld duidelijk je

Delight-avond, dit maal in dB's in Utrecht.

krijgen z.s.m. bericht. Data:

Zes bands treden die avond op. Vijf namen

6 juni, Burgerweeshuis Deventer

zijn al bekend (Common People, Only Seven

7 juni, de Kade Zaandam

Left, Percival, Mr. Love & The Stallions, Stairs

14 juni. De Tamboer Hoogeveen

To Nowhere), maar Dutch Delight is nog op

19 juni. Doornroosje Nijmegen

zoek naar een zesde. W i l je hier ook spelen, drop dan tussen I en 20 juni je demo in een

27 juni. Groene Engel Oss

van de speciale oranje melkbussen die staan in twaalf filialen van de Rabobank in Utrecht.Van alle demo's die binnenkomen zoekt Dutch

t' •

'' *Ï;IS#' "i fr \

^S

^ ^v '.,

£»

'^iS wp i

,

Delight de beste band uit die op 27 juni mag optreden in dB's. Op de avond zelf wordt er ook een beste band gekozen, die een optreden wint op Kink FM en een interview krijgt met FRET en Toazted.

fr

ift

^'

/

t '/i(fÉÊ^ ^

^ '^S/ ^ /r ^^B

beïnvloeden. De betekenis van H i t Me TV komt terug in de teksten;

Maar daaronder blijkt dat de hoofdpersoon een dolend iemand is die

het hele proces van alles wat kan, wat er op je afkomt en hoe je daar

over de dansvloer hobbelt. Het nummer gaat er deels ook over hoe

mee omgaat.Als luisteraars iets uit m'n teksten halen, dan vind ik dat

een dansvloer gebruikt w o r d t o m te vergeten. H e t gaat over de

fijn, maar het is niet mijn eerste doel. Ons doel is gewoon mooie lied-

oppervlakkigheid die uitgaan kan hebben, de manier waarop jij je van

jes maken. Ik heb niet de behoefte om te preken.'

dingen kunt afschermen. Een soort van uitvlucht.'

Een nummer dat naar de bandnaam verwijst, is A Pub/ic Thing.Warmenhoven:'Dat nummer gaat over het beschermen van iets moois en

tekst John Buis

intiems als een relatie.Vandaag de dag is de norm in de maatschappij

Dutch Delight (live) events. Op vrijdag 27 juni is er weer een Dutch

voor- en achternaam en het concert waar je naar toe wilt. De winnaars

'• fe if i^^^^K

doen om iets intiems te beschermen. De ik-persoon in A PublicThing

Robert Johnson, die op de 'crossroads' zijn ziel aan de duivel verkocht en zo de beste

WIN KAARTEN VOOR NEW COOL COLLECTIVE

%

echter'delen' en 'alles is van iedereen'. Je moet tegenwoordig je best

had daar z'n ideeën en gevoelens bij. W e begonnen ons daar

een beetje in beperkt te voelen.Toen w e H i t Me TV aan het maken

DUTCH DELIGHT ZOEKT BAND

H

et Skip The Rush hadden we een lange geschiedenis. Iedereen

www.dutchdelight.nu.

THE RIPLETS STOPPEN ER MEE The

Riplets

stoppen

er

mee. De

Rotterdam punkpopband vindt het na tien jaar welletjes en wil een andere weg inslaan. Wat de bandleden precies gaan doen, is nog niet duidelijk. De groep heeft tien jaar bestaan en in totaal drie albums gemaakt. De meidenband debuteerde in 2002 met Roci< 'n Roll Beat en kwam al een jaar later met de opvolger Love Special

STAfï DE f AM

DooR iA)AM2

o M DE M O O I S T E DAG

VAM 2MH LEVE*) TEUCE*IS ^ v^»EERTEM.EV£>^, ^ HEEfT HIJ 2W» HELE PROGRAMMA oMGEGoolT

2AL2MH MAHAGER WJJ MEE2IJU

Delivery Boy. In 2007 kwam de cd Rock uit. Je kunt The Ripltes nog een keer aan het werk zien: op 21 juni in Elektra in , Sliedrecht.

BOEK 'MNUI


bandsevents

tntervieui JAPAN LOOPT WARM VOOR NEDERLANDSE BANDS

Krom

S

Technici

teeds vaker brengen Nederlandse bands hun albums uit in Japan. Wouter Hamel (foto) en Voicst zijn enkele voorbeelden die het

Beats Me!

THE RHYTHM CHIEFS De jongste bluesband van Nederland

in het verre oosten goed doen. Ook andere bands richten hun pijlen

V

roeg of laat zal er bij iedere band die de

op Japan. Zo komt op 12 juni bij het label Vroom Sound

bühne opgaat de kwestie 'eigen technici

Records The Thing That Wears My Ring van Scram C Baby

mee of niet' aangeroerd worden. Ervaren techni-

uit. Het artwork en de mastering zijn voor deze gelegen-

ci zijn niet goedkoop, maar kunnen wel zorgen

heid opnieuw gedaan en ook de volgorde van de nummers

voor het in stand houden van de eigen sound en

is voor een groot deel veranderd. Bovendien zijn twee

maken je onafhankelijk van het leger vrijwilligers.

bonustracks toegevoegd: King 60/0 en The Con^pany. In juli

Vaak zijn er prima technici aanwezig in de zaal,

wil Scram C Baby richting Japan gaan voor een optreden

maar hoe leg je in korte tijd uit wie wat op de

op het Fuji Festival. Het nieuwe album van Moon Baker ligt

monitor wil en wat het level moet zijn van de

ook sinds kort in de Japanse muziekwinkels en zal naar ver-

individuele Instrumenten in de zaal? De identiteit

wachting dit jaar eveneens in de Verenigde Staten en

van je sound staat op het spel. Mijn insteek is

Frankrijk worden gereleased. Giovanca's debuut Subway

altijd geweest: zorg goed voor je crew, dan zor-

Silence komt in augustus uit bij het Japanse label JVC. De

gen ze goed voor jou. En: betaal eerst je crew uit;

Japanners zetten hoog in en hebben van het album een 'pri-

zij lopen niet mee op inkomsten uit rechten, mer-

ority release' gemaakt.Tot slot Phil Martin's Jazzinvaders: hun

chandise en royalties, dus zullen zij per direct

nieuwe cd Blow! is in Japan zo goed aangeslagen dat er spe-

genoegdoening moeten krijgen. De gemiddelde

ciaal voor de Japanse markt een videoclip van het nummer

technicus rijdt dan ook in een mooiere auto dan

Day by Day ft. Frank Montis wordt gemaakt. Made in

meneer de muzikant, kijk maar eens in de back-

Holland, bekend in Japan!

D E S L A G R O O M O P D E TAART (2)

W

e weten nu hoe het 'in de muziek' zit met de rechtenlaag (taartvulling) en

een deel van de auteursrechtelijke inkomstenbronnen (slagroom). W i e dacht er al te zijn, komt (gelukkig) bedrogen uit. Er is namelijk méér geld te verdienen. Niet alleen tekstschrijvers, componisten en muziekuitgevers kunnen profiteren van muziekgebruik. Ook de artiesten die de nummers spelen en de producenten van muziekopnamen kunnen hun deel van de slagroom opeisen.

Het gaat hier om de collectieve vergoedingsaanspraken van de nabuurrechthebbenden. Eenmaal aangemeld bij de SENA kunnen artiesten en platenproducenten aanspraak maken op een vergoeding voor het openbare gebruik van hun

gespeelde

en

opgenomen

muziek.

Voorwaarde is wel dat het commercieel uitge-

stage parking van welk festival dan ook.

brachte muziekopnamen zijn. SENA hanteert een op muziekgebruikers toegespitste tarief-

Ik heb de laatste jaren heel wat 'crew' voorbij zien komen. De een nog leuker dan de andere, ik kan het vaak goed met ze vinden. Het zijn kleine

Chiefs uit Dordrecht. De drie leden uan de band zijn nog geen tmlntlg.

stelling, hoofdzakelijk gericht op de media en

Toch klinken ze zeer uoliuassen.

het bedrijfsleven. Daarbij maakt SENA onder meer gebruik van de playlists van radio- en tv-

artiestjes, maar dan met de focus op de andere

stations om te achterhalen welke

kant van het verhaal. Een Rick van Gemst, Ruudje

NOG GEEN AFGEBROKEN KAMERS IN HET BACKSTAGE HOTEL

'monitor' Sweering, Debbie en Natasja die onder andere Gotcha! deden, tot een Erik'Brazil'Vonk, een Paul'Appeltje banaantje' Duwel, Joost'Kraak & Smaak' Kok, Hans 'Homegrown' Bijleveld, Jan van Antwerpen en Benno 'dat is de tas van mijn dochter' Linneman. Stuk voort stuk gasten die uit elke schoenendoos nog een topsound halen. En zo ken ik er nog wel paar, vol prachtige verhalen en anekdotes over het tourleven met andere bands. Onlangs kreeg ik deze mee:Veelspelende Nederlandse band zit met lichttechnicus in de kleedkamer en heeft het over hun dienstkeuring. Iedereen vertelt zijn verhaal, gezelligheid. De lichttechnicus, waarschijnlijk overvallen door de luchtigheid van het gesprek, geeft onbedoeld zijn zorgvuldig gekoesterde geheim prijs:'ik ben afgekeurd vanwege kleurenblindheid'. De stilte moet oorverdovend zijn geweest. Een manke hordeloper, een schele scherpschutter, do / need to go onl

O

p de hoek van de Amsterdamse Marnixstraat en de Leidsegracht, op kruipafstand van de Melkweg en Para-

diso, zit sinds kort het Backstage Hotel. Geen gewoon hotel, maar een die zich specifiek richt op bands en artiesten. Dar begint al met de inrichting: zwarte kamers, klerenkasten gemaakt van flight-case materiaal, de plafondlampen in de vorm van een snare drums, kleedkamerspiegels, podiumlampen boven het bed en een drumkruk om op te zitten. Eigenaar Hans Spuijbroek laat trots zijn zojuist verbouwde hotel zien:'Er sliepen hier wel vaker bands, omdat we vlakbij Paradiso en de Melkweg zitten, maar nu richten we ons specifiek op deze doelgroep. Ik maak zelf ook muziek en vind het hartstikke leuk om muzikanten hier te hebben.' Spuijbroek kreeg de laatste tijd onder andere Liz W r i g h t , Sons of Albion (waarin de zoon van Robert Plant) en Pete and the Pirates over de vloer Gezien de positieve opmerkingen in het gastenboek zijn de artiesten allemaal enthousiast over hun Amsterdamse slaapplaats: 'cool place. I love the

Ro Krom

snaredrums on the ceiling'. Als extra service voor de logerende muzikanten staat er op elke kamer een ipod-station en kunnen bands in de bar hun muziek of video's uploaden die ze dan ter plekke meteen weer aan hun collega's kunnen laten horen en zien.'We hebben nog genoeg ideeën, zoals een reparatieruimte, waar de gasten aan hun instrument kunnen sleutelen.' Nog geen last van afgebroken kamers? ' N e e , de muzikanten die we hier sliepen, waren hartstikke leuk. Ik ben blij dat ik

at we zo jong zijn, dat weten we nu wel.

jarige leeftijd voorbestemd om een beroemd

Zanger Dusty Ciggaar (17) zegt het niet

contrabasspeler te w o r d e n . Het werd echter

met zoveel woorden, maar beaamt wel dat er

de elektrische basgitaar. D r u m m e r Raphael

behoorlijk wat aandacht is voor de leeftijd van

k o m t uit een muzikale familie en heeft het

de bandleden. Liever praat hij over zijn muziek,

naast de band druk met zijn studie aan het

en dat is meer dan terecht. De debuutplaat

c o n s e r v a t o r i u m . Overigens zitten Dusty en

D

muziek

gedraaid is en hoe vaak liedjes te beluisteren zijn geweest. Incasso en verdeling van het collectieve geld onder de aangesloten artiesten en platenproducenten vindt plaats aan de hand van het eigen systeem. Er wordt afgerekend op basis van het totale aantal minuten werkelijk gebruik van de muziek.

Ships OfWonder valt op d o o r een aantal zeer

Raphael ook nog op school. Beiden doen een

goede nummers en een verrassend authentiek

muziekopleiding.

en rauw geluid.The Paladins is een band die als

Dusty volgt een mbo-opleiding v o o r muzi-

Hopelijk nog niet misselijk geworden van de

voorbeeld dient. N e t als Jimmie Vaughan, de

kant/producer Of hij ooit zijn eigen platen wil

slagroom, kunnen artiesten en producenten

broer van de te vroeg overleden gitaarkoning

produceren? 'Dat zou wel mooi zijn, maar aan

nog méér inkomstenbronnen aanboren. Kopers

Stevie Ray Vaughan. De laatste tijd luistert

de andere kant ben ik blij met het werk van

van onbespeelde audio- en videodragers - denk

Dusty ook meer naar country en rockabilly.

Mischa de Haring.Want het eigenlijk best wel

aan cd en dvd re-writables - betalen automa-

Dusty heeft de blues van zijn vader die ook in

relaxed als iemand andere producer is.'

tisch een heffing die door Stichting Thuiskopie

een band zit.'Bij ons werd veel blues gedraaid,

De band was al te zien op bekende bluesfesti-

collectief wordt geïncasseerd en via een omweg

dus het was niet zo vreemd dat ik ook een

vals in Antwerpen en Polen. Daar zagen 17.000

in de portemonnee van de artiesten en produ-

band zou oprichten. Een paar jaar geleden

mensen The Rhythm Chiefs spelen. In Neder-

centen terecht komt. Andere inkomsten die via

vond ik Danny (I 7) en Raphael (18). Die neig-

land stond de band onder ander op de Haagse

een omweg bij de artiesten en producenten

den meer naar de rockkant', vertelt Dusty. Hij

Koninginnenach.'Dat we de jongste bluesband

terecht kunnen komen, zijn de vergoedingen

schrijft zelf veel materiaal v o o r de band en

van Nederland zijn, is wel leuk. Maar ik hoop

voor de uideen en verhuur van muziek. Al met

krijgt daarbij wat hulp van z'n pa. Zijn oom, Jer-

dat we daar binnenkort vanaf zijn', besluit Dus-

al een aardige spaarpot.

ry Brown, springt ook nogal eens bij. En dan is

ty. Gelijk heeft hij.The Rhythm Chiefs klinken

er ook nog eens broertje Darryl.

namelijk volwassen genoeg.

naam gemaakt. Zo werd Dusty zelf al op 14-

Volgende keer de laatste toef slagroom: de overige, niet-collectieve centjes.

The Rhythm Chiefs hebben intussen al aardig tekst Di-Lan Sun

jarige leeftijd gekroond t o t de beste jonge gita-

Marie José Spit (spit@bousie.nl)

rist van Nederland. Bassist Danny was al op 8-

Björn Schipper (schipper@bousie.nl)

nu af ben van die groepen Engelse toeristen, die zijn pas erg!' O o k eens een nachtje in een echt rockhotel slapen? Check: www.backstagehotel.com

7


bandsevents

InteruiBW SELECTIE VOOR DE POPRONDE BEKEND Reizend popfestival in 19 steden

D

e bands en artiesten die in het najaar met de Popronde gaan toeren, zijn bel<end. Uit maar liefst zevenhonderd inzendingen heeft een speciale commissie honderd acts geselecteerd, waaronder A Silent

Express, Bagga Bownz, Blaudzun, Good Dog Happy Man, Jodymoon, John Dear Mowing Club, Ntjamrosie, Pelt(foto), Skiggy Rapz,Venus Flytrap, Wreckyard en Yoshi Breen. Het rondreizende popfestival gaat op 12

gsa RONDE

september van start in Nijmegen en doet daarna nog achttien andere steden aan. De afsluitende avond is op 14 november in Eindhoven. In elke stad presenteren zich op één avond zo'n 25 bands en artiesten in cafés, theatertjes en poppodia.Alle optredens zijn gratis toegankelijk. Doel is om Nederlandse bands zo de kans te geven buiten de eigen regio op te treden en zich te presenteren aan een nieuw publiek, pers en programmeurs.

LAVALU 'De grenzen van de popmuziek vervat

Kijk voor het complete programma op www.popronde.nl.

IK STOND ERBIJ EN KEEK ERNAAR

DE muzielc uan de band Laualu last zich het best omschrijwen als

Expositie van 3voor1 2-fotografen

pop-jazz met een flinke dosis klassiek. Df zoals zangeres en c niste niarielle lUoltring het lieuer omschrijft: nu pop. Een ges

n het kader van het tienjarige bestaan van het popmagazine VPRO's 3VOORI2 hebben het

ouer muzikale grenzen die ueruagen, mainstream popmuzi

Nederlands Fotomuseum en 3 V O O R I 2 de handen ineen geslagen. In de fototentoonstel

inspirators.

ling 'Ik stond erbij en keek ernaar' zijn t o t en met 8 juni ruim dertig foto's van popevenementen, geluidsopnames en teksten verspreid door het museum te vinden. De expositie laat aan de hand van foto's van popevenementen zien hoe levendig het Nederlandse popcircuit anno 2008 is en hoe een groep fotograferende vrijwilligers goed in staat is B ^

L

unieke momenten in een bepaalde scene te vangen. Het Nederlands Fotomuseum is te vinden aan de Wilhelminakade 332 in Rotterdam.

avalu - de naam staat voor vrijheid, kont tegen de krib, je hart volgen, mooie dingen maken en dat delen met

mensen die daar ook naar op zoek zijn - is eind 2004 ontstaan. De band bestaat naast W o l t r i n g uit Yonga Sun (drums), Miguel Boelens (saxofoon) en jörg Brinkmann (cello). Het album Now, dat onlangs uitkwam, leverde de band

GROTE PRIJS CHECKT NEDERLANDS MUZIEKTALEN! IN SHOWCASES

veel goede kritieken op. Lavalu w o r d t gezien als vernieuwend en anders.'Wij noemen onze muziek nu pop omdat grenzen vervagen, ook de grenzen van muziek, door inter-

De aanmelding voor de Grote Prijs is gesloten.Tijd om de hoogst scorende acts ook live aan het werk te

net, globalisering en cultuurvermenging. Popmuziek in een

zien, want alleen een cd zegt ook niet alles. Om een goed oordeel te krijgen over de bands en artiesten wil

nieuw jasje', aldus W o l t r i n g . 'Maar eigenlijk noem ik het

de jury ze op een podium zien. Speciaal hiervoor organiseert de Grote Prijs een aantal showcases. Pas daar-

alleen zo omdat we in deze wereld helaas moeilijk kunnen

na beslist de jury welke acts naar de Halve Finales gaan. Het programma:

Showcases P o p / R o c k 5 juni Meander Amsterdam 21 juni Exit Rotterdam 27 juni Wilheimina Pakhuis Amsterdam 1 O juli Wilheimina Pakhuis Amsterdam 11 juli Wilheimina Pakhuis Amsterdam

Showcases Singer/Songwriter 3 0 mei Meander Amsterdam

zeggen: muziek, punt.'

1r

1 1 \

1 ü

-V

12 juni Meander Amsterdam 20 juni Exit Rotterdam 4 juli Wilheimina Pakhuis Amsterdam 6 juli Plein 79 Den Bosch

m

Showcases H i p h o p / R n b 27 juni Bitterzoet Amsterdam 2 juli Bitterzoet Amsterdam 8 juli Bitterzoet Amsterdam 11 juli Plein 79 Den Bosch

\

,; Kleine J l j r * -

^

%.

^^

DE GROTE PRI|S VAN NEDERUVND

^^^1

Duidelijk is dat Lavalu dus niet zo maar een popbandje is. Over de muziek is goed nagedacht en een standaard couplet-refrein-couplet liedje zul je van de band dan ook niet zo snel te horen krijgen. W o l t r i n g : 'Mainstream popmuziek heeft me nooit echt geboeid. Halverwege mijn puberteit ontdekte ik inspirators als Björk,Tori Amos en later Radiohead en Lamb en toen dacht ik: oh.' Kan dit ook!' Er ging een wereld voor me open. Yonga, Miguel en Jörg zijn naast popmuziek ook opgegroeid met jazzmuziek: Miles Davis, John Coltrane,Joe Zawinul.'

kocht. Daarnaast zit de touragenda van de band goed vol. Lavalu is de

De meeste bandleden van Lavalu hebben in Arnhem een studie

komende maanden veelvuldig te zien op de Nederlandse podia en

gevolgd. Marielle, die al sinds haar vierde piano speelt, zat op de

zomerfestivals. En het buitenland? Want de muziek van Lavalu is ver-

toneelschool. Halverwege deze opleiding begon ze met het schrijven

nieuwend genoeg om het ook daar goed te doen.'We kregen toevallig

van liedjes en ontmoette vervolgens de rest van de band met wie er

gisteren mail van Belgische fans: Wanneer komen jullie nou weer eens

meteen een klik was.

hierheen'. Maar ja, eerst maar eens Nederland, en dan natuurlijk heel

Nu het balletje is gaan rollen voor Lavalu, heeft de band veel inter-

graag België, Duitsland...,' aldus Marielle.

views en ook moeten er razendsnel nieuwe exemplaren van Now worden geperst, want de eerst oplage van het album is al weer uitver-

tekst Gabriëlla van Karsbergen,


bandsevents NK LUCHTGITAAR IN PARADISO 'Je moet jezelf voor schut durven zetten' [PIAS]

H

%-^"

et begon ooit als een geintje, maar is inmiddels

uitgegroeid tot een heus cultevenement. We hebben het over

het

Luchtgitaar

Nederlands Kampioenschap.

Op donderdag 4 juni wordt

M^KE

voor de zesde achtereenvolgende maal de finale gehouden in Paradiso te Amsterdam. Eén van de finalisten Is The T, vorig jaar winnaar van het NK. Hij

SHORLAND

Zeppelin, Story of the Year en

LIMITED FESTIVAL EDITION

Bullet From My Valentine.'Dat

bracht toen een spectaculaire medley met nummers van Led

ik won, was een totale verrassing', zegt The T, in het dagelijks leven Tom Vorstius Kruijff, bassist in de band Destine.'Ik werkte destijds in de Graanbeurs in Breda. Daar was een van de voorrondes en mijn baas zei voor de grap dat ik mee moest LIVE AUDIO EN VIDEO OPNAMES VAN ' O.A PARADISO EN NOORDERSLAG ÉN DE DON DIABLO REMIX VAN WE'LL DANCE!

liteit daar In Nederland gaat het om de gezelligheid en de lol, maar daar is het een serieus evenement met persconferenties en al. Ik ben uiteinHans Sigmond is ouerqestapt uan een leuen in allerlei bandjes naar een meer persoonlijk project: Blaudzun.

.4

geheimzinnig. 'Wat ik precies ga doen, weet ik nog niet. De komende

De singer-songiDriter heeft zichzelf opnieuiu ontdekt. 'Ik heb de tijd genomen om na te denken: uuat is je

weken ben ik met Destine op tour in Duitsland, daarna begin ik met de

alfabet, uiat mil Je doen, uiie ben je als je liedjes maakt.'

voorbereidingen.' Waar moet een goede luchtgitarist volgens Tom aan ^ I k heb altijd wel in bandjes gezeten', vertelt Sigmond.'Ik weet niet of

voldoen? 'Je moet in ieder geval jezelf voor schut durven zetten en een

www.luchtgitaarnl

gewoon iets kleinere liedjes wilde maken, waarbij ik meer kon zingen

Net als met de arrangementen ontdekte hij ook in de teksten gaande-

wat ik wilde zingen, in plaats van binnen het format van een rockband-

weg een thematiek, waar hij niet bewust voor koos, maar die 'ont-

je te blijven.'

stond'.'Het gaat heel erg over de constante strijd tussen jezelf verlie-

Sigmond maakte onder de naam Blaudzun een ep, waarop hij streefde

zen in iets goeds of juist niet. Ga je er helemaal voor of laat je het er

naar een oorspronkelijk geluid. De ep trok al snel de aandacht van pla-

bij hangen! Maar het is ook weer niet zo dat alle liedjes daarover gaan,

tenmaatschappij V2.'Ze vonden het zo leuk dat ze vroegen of ik er niet

het is geen conceptalbum.'

een heel album van kon maken.' Sigmond nam het aanbod aan en

Hoewel Sigmond meestal optreedt met een aantal vaste muzikanten, is

I

VOOR TICKETS & COMPLETE PROGRAMMA CHECK:

WWW.P3PURMEREND.NL Pop- & Cuituurpodium P3 Purmersteenweg 17-19 Purmerend

altijd een boekje bij me waar ik af en toe rijmpjes in opschrijf.'

maakte, met de ep als basis, een 'echt album met een kop en een

Blaudzun toch een soloproject te noemen.'Ik ben wel echt een singer-

staart'.V2 gaf hem daarbij alle vrijheid.

songwriter. Een band is, zeker in Nederland, toch vaak een democra-

Speak van The Eagles of Death Metal voor

Tijdens het maken van de cd merkte Sigmond dat hij liedjes schreef

tie. Dat w e r k t niet, daar geloof ik helemaal niet in. Bandjes moeten

een nieuwe reclamespot van Nike. De com-

die hij zelf het liefst h o o r t als hij 's nachts in de auto r i j d t . ' O p een

dictaturen zijn. Dat klinkt misschien naar, maar er moeten gewoon één

mercial, getiteld Take It To The Next Level, zal

gegeven moment heb ik ook gezegd dat elk liedje daaraan moet vol-

of twee mensen zijn die zeggen: zo goan we het doen. Als je een liedje

volop te zien zijn tijdens het EK voetbal

doen. Dus als arrangementen een andere kant opgingen, probeerde ik

met mensen gaat uitarrangeren kan er iets heel moois ontstaan, maar

komende maand. De spot werd geregis-

dat gevoel weer te pakken. Ik wilde liedjes maken waar je even In kunt

vaak ontstaat er toch iets totaal anders, wat veel minder bij de oor-

seerd door Guy Ritchie, de echtgenoot van

verdwijnen. Je geeft de ruimte om even weg te dromen.'

sprong ligt.Wat ik steeds zoek is het authentieke liedje. Dat Is denk ik

Madonna.

Zijn eigen favoriete nachtplaat is Wrecking Ball van Emmylou Harris.

waarom ik het kleiner heb willen maken. Ik ben altijd wel bezig

'Het is vrij gedragen en rustig. Aan de ene kant Is het heel klein, maar

geweest met de vraag: w/e ben je nu precies. Ook met muziek maken. En

Voor Nike's Secret Tournament maakte Jun-

door haar stem en door de productie Is het ook wel weer groots. Dat

in die zin ben ik nu wel een stap verder. Dat ik op het podium sta en

kie XL eerder de wereldberoemde remix van Elvis' A Little Less Con-

gevecht tussen simpel en sober en daar toch op een of andere manier

een liedje speel, en dat ik dan denk: oh lekker, dit ben ik. Dat vind ik

versation. Ditmaal viel de keuze op Don't Speak van de Eagles of

iets episch van maken, dat vind ik wel heel mooi aan die plaat. Dat red

mooi.'

Death Metal, het project van Josh Homme van Queens of the Stone

ik bij lange na niet hoor!', haast hij zich te zeggen. Hij lacht:'Maar het is

Age.'Ik ben al jaren fan van Eagles Of Death Metal en het was daar-

wel iets om naar te streven.'

om een grote eer om met hun muziek aan de gang te gaan. Ik hoop

Hij schrijft zijn liedjes op een intuïtieve manier, nu eens met de melo-

emix gemaakt van het nummer Don't

THE NAME mm

grote dosis zelfspot hebben.'

unkie XL (Tom Holkenborg) heeft een

SUPPORT

die als basis, dan weer met een flard tekst als uitgangspunt.'Ik heb

I het ermee te maken heeft dat ik ouder word, maar ik merkte dat ik

JUNKIE XL MAAKT REMIX VOOR NIKE-SPOT

EPICA 10

liep uit op een teleurstelling.'Ik was overdonderd door de professiona-

delijk dertiende geworden.' Over zijn optreden op 4 juni is Tom nog

.mokemusic.com wwww.pias.nl

1uN1

doen, omdat ie me anders zou ontslaan. Dat heb ik toen maar gedaan.' Als Nederlands kampioen mocht The T ook naar het W K in Finland. Dat

van harte dat ze via deze reclamespot een groter publiek weten te bereiken, want het is een fantastische band', aldus Holkenborg.

il

tekst Renate Sun-Louw


D Het is al meer drie jaar geleden dat de uorige plaat uan het

e band is k o r t o m een nieuwe richting ingeslagen en dan is het natuurlijk interessant om te kijken

waar dat gebeurde en waarom. Zangeres Lilian Vieira worstelt ergens op de Noord-Hollandse

een bij het keyboard.'

wegen met haarTomTom, maar Stefan Schmid

Kruger:'ledereen kwam kijken.'

Neclerlands-Guits-

(keyboards/programming) en Stefan Kruger

Schmid:'Maar als je twee laptops hebt, is de kans

(drums/programming) zitten 's middags klaar

dat er iets misgaat dubbel zo groot, ledere keer

BraziliaansG zuco IG3 het

om te vertellen, zo voorafgaand aan de try-out

echt terror.'

in Manifesto in H o o r n . Een try-out? We zijn

Kruger:'Als drummer moest ik dan met één hand

licht zag. 'Je kunt nog tiuee

hier toch met popmuziek bezig? Stefan Schmid

spelen en met mijn andere hand re-starts maken.

neemt nog een slok bier en verteltr'We hebben

Een grote paniek was het vaak, een grote hinder-

jaar doorspelen, maar me

nieuwe

nisloop. Nu is het zoveel relaxter geworden. Het

nummers, we hebben een

nieuwe

gitarist. Je moet eerst even goed gespeeld

moesten nu toch eens nieume nummers maken.' Op Rfter The

voordat je op een groot festival gaat staan, waar

Eigen a p p a r a a t

het toch moeilijker is om nummers goed te

'We hebben drie studioalbums plus een paar ande-

brengen.'

re spin-off albums bij Crammed Disks gezeten',

Carnaual is het tempo mat omlaag gegaan, maardoor de

muziek minder house en meer funk is gemorden.

103 »et carnaval

was wel experimenteel, dat was leuk.'

hebben, verkennen wat je er mee kunt doen,

blikt Schmid terug.'Leuk label, leuke richting, we O u d e nest

voelen ons er zeker thuis, maar in de tussentijd

De nieuwe gitaristValentijn Bannier studeerde

hebben we een eigen apparaat opgebouwd dat

aan de popafdeling van het conservatorium in

STROOM heet. Daar is Dox Records een onder-

Amsterdam.'Net een soort Fame daar', volgens

deel van geworden. We hebben een kantoor met

Schmid.Toch is het niet alles nieuw wat de klok

management en boekingen, een platenmaatschappij

slaat: Zuco 103 is weer terug bij het oude label

en een publishing-bedrijf. Dat is allemaal een

Dox Records. Stefan Kruger: 'Terug op ons

medewerker, het is niet zo heel groot. Maar we

eigen oude nest, wat we zelf hebben helpen

hebben alle facetten van een plaat maken en een

opbouwen. Dox is eind jaren negentig ontstaan,

band promoten in één kantoor. N e t zoals Cram-

Zuco 103 heette toen nog Ree A. Het vinyl

med Discs, maar die hebben dat kantoortje in

werd wereldwijd bekend, vandaar dat we toen

Brussel en wij hebben het hier in Amsterdam.'

ook een buitenlands label hebben gekregen.

Volgens Schmid is het de moeite waard om zelf te

Dox was alleen voor Nederland. Nog maar tien

beslissen waar je in investeert of waar je het ver-

jaar geleden... Als je kijkt hoe snel dat gegaan

diende geld weer in terugstopt.'Platencontracten

is... W a t je nu allemaal kunt doen, bijvoorbeeld

worden zo erg soms, dat iedereen zegt: dan doe ik

met je laptop op het podium.Wij begonnen met

het maar beter zelf.'

samplers op het podium die dan keihard mee-

Kruger:'Je hebt alles zien veranderen: van analoog

draaiden over het PA-systeem, over de moni-

naar digitaal. Met de komst van computers en

tors!'

downloaden werd het makkelijker. Dat is nu zo ver

Schmid:'Anders hoorde je niet waar je mee

doorgevoerd: een plaat maken is eigenlijk een vier-

speelde.'

kleurenfolder maken. We speelden jazz, crossover,

Krugerr'Toen kwam de laptop. Met de program-

we verkochten zesduizend platen - voor obscure

ma's die het konden doen, was het even zoe-

muziek. Als je dat nu verkoopt als hiphopact in

ken... Met allerlei harde schijven die crashten

Nederland dan mag je al blij zijn. Die verkoop is zo

op het podium... En nu is het heel normaal

uit balans gegaan, de verdiensten zijn zo ontzet-

geworden om je laptop op het podium te zet-

tend omlaag gegaan. Niet erg hoor, ik klaag niet, ik

ten, hij crasht niet meer, programmaatje er in

schets alleen een nieuwe situatie. W i j leven van de

en gaan.'

muziek, al jaren. Er is ook geen andere mogelijk-

Volgens Schmid was Zuco 103 een van de eer-

heid dan leven van de muziek. En redelijk goed.'

ste bands die live met een laptop speelden.

Schmid:'We kunnen er net van leven.Jij hebt nog

'Sterker, met twee laptops, een bij de drums en

een lesbaan erbij voor slechte tijden, en ik ook.'


(lis w<

nirTTTni:TT7n

.>•

'-Km

-j»>

iilMSiii..,

; i • t"!^.i>'' -sSfrt-Jï'"

M u z i e k voor f i l m

Muziek maken is in Brazilië een keuze, vertelt Kruger'Je komt een

Schmid:'Whaa/ is uit 2005.We hebben heel veel gespeeld in die tus-

favela binnen en de eerste lijn van bewaking is een jochie van

sentijd. Dan kun je nog twee jaar doorspelen, maar we moesten

twaalf met een Uzi. De een heeft een Kalashnikov of M-16, de

toch eens nieuwe nummers gaan maken. We hadden al een paar

ander een handgranaat, of een Stinger voor de helikopters van de

dingen gedaan voor Rocket Cinema en in Paradiso hadden we de

politie. Je loopt er rond en je weet niet wat je ziet. Ze verdedigen

muziek gemaakt voor de Braziliaanse film Orfeu Negro. Compleet

hun wijk ten opzichte van de militia - vijftig procent van de politie

nieuwe muziek, live gespeeld. Die tunes luidden een nieuwe sound

in Rio is corrupt - en de drugslords en de maffia. Het zijn landen

voor ons in, waardoor het idee ontstond om aan een nieuwe Zuco-

in landen. Ibis is een organisatie die probeert die kindsoldaten via

sound te werken. Dat deden we bij vorige albums ook wel, maar

muziek, theater en voetbal er uit te halen of een opleiding te

deze keer hadden we al een vibe uit de film te pakken.'

geven, zodat die jochies hun wapens neerleggen. De gemiddelde

Kruger:'We hebben het tempo omlaag gebracht. Bij de laatste plaat

levensverwachting is 23.Als je ziet waar die jochies uit komen...'

zaten we rond de 140 beats per minute, dat werd een beetje snel.

Schmid:'Het is een heftige keuze voor die jochies om te zeggen ik

We zeiden; laten we het voor de volgende plaat of> z'n winst halveren.

doe dat niet n)eer, ik ga de muziek in. Dan moeten ze uit die groep

H e t tempo naar beneden brengen en toch een goede sfeer

gaan waarin iedereen z'n geld verdient met drugshandel.'

iitsMeii

••.-•'

<^

•v-j|i^''

;|g

-••f^

t Lichtstedelijke gitaarrocktrio Suimasen is momenteel druk pnde met het opnemen van een nieuwe plaat. Suimasen, 1 ^ toch die band die in 2001 de hemel in werd geprezen? K s t i j d s nieuwe helden van het nationale clubcircuit?

I «'.'1

creëren.'

J

Vrolijkheid

Schmid lacht:'We worden wat ouder!'

•'^^m.:'

azeker, en ze zijn terug. Eigenlijk nooit echt weggeweest. Er was in ieder geval

daarop won de band een Essent Award, wat hen flink wat airplay op radio en

geen sprake van een breuk of ruzie die de drie mannen gescheiden hield.

tv opleverde. Daarna werd het stillen In 2004 werden nog wel enkele nummers

Kruger:'Het werd op het podium bijna een soort kermisact.Te gek

'Het heeft invloed op je gemoedstoestand', aldus Kruger

hoor, maar je speelt bepaalde stukken zo vaak dat je steeds sneller

Schmid:'Dus uiteindelijk weer op de muziek. De trip die we daar

Bassist Nick Sanders werd in 2003 opgeslokt door zijn werk en de taak die het

wilt. in plaats van dat je echt de funk zoekt die in de groove zit. Dat

gemaakt hebben, vergeet je gewoon niet meer, daar leer je iets

vaderschap met zich.Aldus gingen Rob van den Brand en drummer Jacco van Rooy

In februari zijn de opnames voor het nieuwe album begonnen.Tweeëntwintig

je naar beneden gaat in plaats van snellerWe zijn begin jaren negen-

van als mens. Dat verandert je en dat neem je automatisch mee

door met het maken van muziek. 'Het was niet zoals vroeger', vertelt van den

nummers zal het gaan tellen, daar zijn ze al over uit. Over het studiogevoel

tig begonnen met drum 'n bass, dat was een ontzettend snelle tijd

als je muziek maakt. Maar we schrijven niet een liedje over hoe

Brand.'Jaques de Haard (o.m. Celestial Season, red.) speelde bas maar kon van-

met z'n drieën is Van den Brand kort.'Het is te gek! We voelen ons weer als

eigenlijk, zo'n 170-180 BPM waar je op uitkomt. We gingen ook

erg het is in de favelas, dat zouden we niet doen. Niet al onze tek-

wege werk en reistijd vanuit Rotterdam niet de schakel zijn die Suimasen nodig

kleine kinderen. Veel lachen maar ook serieus op momenten dat we serieus

house-achtige liedjes of vier-op-de-vloer snel spelen, tempo 140,

sten zijn zonnig, het zijn heel persoonlijke en soms heftige tek-

had. Het liefst heb je toch een bassist die er voor gaat. Alle neuzen moeten één

moeten zijn. Het is echt wel iets wat we gemist hebben.We zijn heel kritisch

dan w o r d t de funk toch anders. Funk is rond de 100,90. Een inte-

sten, hoewel er dan wel misschien een sambaatje onder zit. Maar

kant op staan. Dan krijg je toch het meest krachtige geheel.'

naar onszelf We hebben respect voor de ideeën van elkaar, we weten elkaar

ressante zoektocht. Dan kom je hier op uit.'

dat is dan ook weer typisch Braziliaans, om altijd een s o o r t vro-

Van den Brand en Sanders hadden al die tijd niet of weinig contact met elkaar

te verbazen.'

lijkheid uit te stralen, terwijl je eigenlijk iets heel heftigs hebt

Totdat Sanders hem per mail vroeg mee te gaan naar een concert afgelopen okto-

Van den Brand denkt dat de stijl iets minder zwaarmoedig is.'Aan de andere

Favelas

meegemaakt of een moeilijk leven hebt. Dan hebben ze het carna-

ber Van Rooy was daar ook en al snel was het beklonken: ze gingen weer met z'n

kant feller als het moet. We zijn iets meer naar nummers maken gegaan. Het

Hun verblijf in Brazilië had ook de nodige invloed op de muziek van

val en dan is alles weer goed voor een paar dagen - daar leeft

drieën spelen. Voor Van den Brand een hereniging.'lk heb het gevoel dat Nick ook

is meer afgerond. Maar het kan zijn dat we straks ook weer nummers gaan

Zuco 103. Kruger:'We deden een project met straatkinderen, kind-

iedereen naar toe. Dit album heet After The Carnaval, daarom is

écht een broer van me is.Wij vinden elkaar in dezelfde smaak voor muziek en we

openhalen en veranderen.We zitten nog volop in het proces.Wij moeten echt

opgenomen voor een derde album, waarvan nu de doorstart plaatsvindt.

soldaten uit de favelas. Heftig, shocking. En we hebben daar in

het ook down-tempo. Die vibe hoor je, net zoals in de film Orfeu

voelen ook waar we naar toe moeten gaan in de muziek als we samen spelen.We

uit ons dak kunnen gaan van de muziek. Dan zal het sowieso wel weer een

februari v o o r de nieuwe plaat opgenomen. We vroegen jongens

Negro, daar is dat beeld eigentijk ontstaan. Je h o o r t in de verte

weten heel snel of we met een bepaalde toon die we horen moeten spelen of

Suimasen-plaat worden. Bij vorige opnames gingen we nog wel uit van de ver-

daar om met ons mee te spelen en daardoor kregen we een andere

nog de dronken mensen van de fanfare, maar het is eigenlijk afge-

dreigen.'

wachtingen van het publiek. Het ging toen allemaal zo snel. Dat hebben we nu

sound.'

lopen.'

Suimasen (spreek uit: soewiemasèn, Japans voor 'het spijt me') is opgericht in 1998

helemaal niet meer.' De nieuwe cd moet deze zomer klaar zijn.

door drie muzikanten met hun meer dan verdiende sporen in onder meer

Schmidi'Die muzikanten geven heel veel aan jouw muziek en dat hebben we mee terug genomen. Zoals we dat altijd al gedaan hebben.'

tekst Arjan van Sorge foto's Nict< Helderman

I

7Zuma7.The New Creatures en 35007. Een titelloos album verscheen in 2000, daarna volgde het door de pers alom bejubelde album Fiow in 2001. In het jaar

v^ww.suimasen.com tekst Bram W. van der Putte foto Jean Pierre Reijnen 15


Het door FRET, (TITU en poppodium G13 georganiseerde Brand Neiu Festival op 1? mei in 013 [Tilburg] had een primeur: het publiek mocht de line-up samenstellen. Het resultaat: een sterk programma met populaire acts als Racoon, Uoicst, flloke en Extince, én nieuuie acts als LeLe, Luckv Fonz III, Jeremy's en Good Things End. In totaal i/eertien Nederlandse bands en artiesten in atle drie de zaten uan 013. Een uerslag. ^B^^MS^M,

BRAND NElli FESTIUflL -UERSLflG $terk programma in 013

• '\ ^^S^""""^

^^^^'^WWW^IP

BRAHO* \ . ^

m'sm ,*

'~5I» -

verdag stond O+STgeheel in het I

teken van de M u z i k a n t e n d a g . ^ Na afloop w o r d t het poppodi-

um "*»zends,nel omgebouwd, want ^ om*:35||». - opent de Gponingse band •tjalf zevel} mag V o i c s t de aftrap v e r r o r gen. En dat doet de Amsterdarfree gcoep

Jk'*

- die vana\?hn^^gereserveêhi.voor jong talertt M^eBelieve,

, één van de zes bands cfie dit jaar zijn geselecteerd voor de Unsigned-cd TheYoung Ones. Zan-

Nian Nick Cave. Hoge ogen gooit ook Anneke van

afwachtende publiek laat zich na tien minuten meeslepen door

C^rsbergen (bekend van The Gathering) met haar

et horen we vanav,ond niet dat de band -ït vele Sspelen P

de zeer dansbare" LeLe-beats. Een.daverend^pplaus volgt. Bijval

ger Joiey Dussel is klein, mpar bezit éeftstevige

muziek komt goed tot z'n recht in de intieme Klei-

list vol energieke, up-tempö nummers. Aan-

rockstem, >^l hoor*je flSWJiij weinig zang- en

ne Zaal.Terug naar de Bat Cave. G o o d T h i n g s

heren een knallende, opgevoerde versie van Mixed ^ o r d s . Tot verbazing van de bezoekers do'en de muzikanten tijdens het

podiumervaring heeft. De Amsterdamse singersongwriter Luck]fr.Fonz I I I ontpopt zich in de Kleine Zaal als stand-up comedian en maakt mger grappen over zijn muziek dan dat hij

zijn debuut-cd uit bij CNR. Niet mis dus! De ver-

grunge neigende muziek klinkt een bee'ïje geda-

speelt. Hij raakt j ^ ^ ^ s meer op dreef en kruipt

teerd. De covers van Muse en Skunk Anansie ver-

zelfs i n f i e huid van een leraar:'Als je i ^

raden meteen waar Good Things End de mosterd

album vaste podi'iwf

van het ''

*

nieuwe "—

avond ontbreken zS Kuilen dit gemis dUs z e l f ^

BatCave

vragen, ^ e k je je vinger op'. Fonz' liedjes klinken vengeleken met zijn optreden op FRET Ali-

echt podiumdier, maar wat de band nog mist, is een eigen geluid. In dezelfde zaal staat even later A b s e n t M i n d e d . Deze groep is al wat langer

gegroeid is. De Leiderdorpers presenteren vooral ,»<»

krijgt ook M o k e . De Amsterdamse groep die bekend staat om

stagtiaard rech\oe/rechtaan rock zonder verras-

z'n strakke o u t f i t presenteert vanavond o o k een opvallend

singen. Presentatrice Stacey RooKhuizgff"koncfigt

s t r a U t e ^ o w . O a t deze jongens van perfectie houden, is d u i d e ^

even later in de Dommelsch S a T E x t i n c e aan al?* .--

lijK^^Meeslepéltd-gitaarweirk v o r m t de afsluiter van een Moke-

de ongekroonde koning vtfn ae nederhop. Hij,

concert om u tegen te zeggen. De afsluiter van Brand New is

n o ^ t zichzelf iets b e s c h e i d e n e l S ^ n s ' . Al(«.hits

surprise-act R a c o o n , die twee weken eerder ook al in een

" staan op de setlist, maar het gevoel bekruipt ons

uitverkochte grote zaal van 013 stond. De Zeeuwen brengen

dat de rapper nie't helemaal zijn dag heeft vandaag.

een gedegen set waarin alle hits in akoestische uitvoering voor-

In ieder geval klinkt hij niet zo geïnspireerd. Het geluid (Extince is niet goed te verstaan) werkt ook

vandaan haalt. Zangeres^iftolette Schiphorst is een

ve! 2OQ0 intiemer, kwetsbaarder maar ook donkerder. De emotionele uithalen doen denken

'»»Jft.-'

wachtingen zijn hoog gespannen, "maar de naar

de gedachten naar de etalagepoppen die tijdens de p r o m o t o u r

>

E n d , bekend van TMF Kweekvijver, heeft zojuist

concert een living statue-act. Meteen gaan

wilt

^

^ o p r o j e c t A g u a d e A n n i q u e . t - f e r intense

zoals we v a t ^ e gewertd l i j n met een play-

gevuurd door een blaastrio presenteren de

promoten. Om fans te winrten, deelt hij zelfs mampagne uit. Het itg en t< toerde samen met Intwine, ma«*OMa»iii<.b

..,

bljjtbmen. Een rustiek einde van een voor de rest spannend, reuze gezellig en succesvol festival.

niet,mee. Pepijn Fabergé, bekend van De Jeugd van

c

Tegenwoordig, ziet het Brand New Festival als een

teks*^osann#<le Boe>

mooie gelegenheid om zijn nieuwe project L e L e te

f o t o ' ^ R u u d Verhalle

^^


MVVMtt L De Kraan / Groningen

Wie wint de meeste concertboekingen?

De Kraan stond in het voorprogramma van Relax, Jawat! en de Opposites, waarbij de Groningse MC telkens het publiek wist in te pakken met zijn scherpe teksten, humor en toegankelijke beats. Geheel terecht dat hij de Groningse hiphopcompetitie Before The

FINALE PopNL, het p l a t f o r m i/oor lokale en r e g i o n a l e p o p m u z i e k o r g a n i s a t i e s en muzikanten, o r g a n i s e e r t ook dit jaar lueer

de

SENfl

Performers

PDPnl

Riuard. Op zaterdagauond ? juni s t r i j den in de Amsterdamse fllelkiijeg dert i e n a c t s om de h o o f d p r i j s . De f i n a listen

zijn

afgei/aardigd

door

de

lokale popkoepels, de meeste na het

Fame Awards 2008 won.

T.IF.T / Amsterdam

wv/w.myspace.com/dekraan

T.IF.T, oftewel The InFinite Theory, verwerkt in zijn muziek de sound van

Viberider / Limburg

Radiohead en het stevigere werk van

Viverider bestaat uit een aantal ervaren rotten: de band is geformeerd uit leden van o.a.

Incubus, in combinatie met nieuwe

Dreadlock Pussy, Face Tomorrow en SwanVesta. Hun catchy geluid betitelen ze zelf als sto-

Engelse indierock. In 2007 wonnen ze

nerpop. Een debuut-cd Evolve The Long Lead is uit en als winnaar van de Limburgse

overtuigend de Amsterdamse Popprijs

bandwedstrijd Nu Of Nooit mochten ze vorig jaar Pinkpop openen. Niet slecht!,

door 'een uitgekauwd genre nieuw leven in te bla-

www.viberidennet

zen'. www.tiftmusic.nl

The Eaves / Noord-Brabant

June In December / Drenthe

Voornamelijk geïnspireerd door muzikale stijlen van bands en artiesten als Jeff Buckley,

De naam van deze jonge emocoreband weerspie-

Radiohead, Incubus en The Frames, spelen The Eaves catchy poprocknummers, onvoorspel-

gelt de essentie van hun muziek: een stapeling van

baar en altijd in de meest overtuigende vorm die mogelijk is. De Brabanders wonnen

contrasten binnen een - uiteindelijk - harmo-

Stoepslag 2006 en waren uitverkoren als één van de vier B-Stage acts van 2007,

nieuze eenheid. De tomeloze energie van het

www.eaves.nl

viertal spat bij elk optreden van het podium af June In December won in 2007 de Drentse

Blue Velvet / Noord-Holland

Popprijs. Hun eerste EP Corntendon is uit.

Blue Velvet is een zeskoppigeVolendamse formatie (gemiddelde leeftijd negentien jaar) die de

www.eaves.nl

afgelopen drie jaar in Waterland al een grote live-reputatie heeft opgebouwd. Op het repertoire: pop en rock met blues-, soul- en funkinvloeden, In 2006 wonnen ze de landelijke Battle

ujinnen i/an een regionale of proi/inciale bandiuedstrijd. Zo is elke p r o i / i n cie

en h o o f d s t a d

tegenujoordigd.

Amsterdam Het

belooft

i/ereen

a f w i s s e l e n d e auond te luorden met bands in alle s t i j l e n : uan pop, rock,

Untitled / Flevoland

of Schoolbands en een jaar later werden ze verkozen tot Beste Band van Waterland,

Untided maakt naar eigen zeggen 'keiharde kle-

www.blue-velvet.nl

reherrie'. Met hun opwindende punkrock wisten deze vijf jonge muzikanten afgelopen jaar zowel

Kudra Mata / Overijssel

de jury- als de publieksprijs van de Battle of the

Kudra Mata won niet alleen de Grote Prijs van Twente, maar en passant ook de Oogst van

sCoolbands op hun naam te schrijven. Een

Overijssel. Deze viermansformatie staat garant voor een muzikale rollercoaster ride: pom-

demo is inmiddels in de maak.

pende drums, brute vocalen, dodelijke gitaarriffs en een boostende bas, dat is het geluid van

www.myspace.com/untitledhq

Overijssels trots. Zoals ze het zelf graag zeggen:'Speed, mosh 'n me/ody right in your face!' www.kudramata.nl

metal, punk, hiphop t o t e l e c t r o . De u i t e i n d e l i j k e luinnaar luordt op een originele manier gekozen; in de finale spelen de bands namelijk i/oor een j u r i / uan programmeurs uan poppodia en f e s t i u a l s . De band die deze auond het meest geboekt uuordt, gaat met de SENA P e r f o r m e r s PDPnl

fliuard

naar

huis. In 2DD? luon Karmakonga met i/ijf boekingen, geuolgd door Findel en

New Killer Stars / Friesland

StropStrikkers presenteerden afgelopen jaar hun album Donkere Dogen in een uit-

grunge, rock-'n-roll, psychedelica

verkocht Ekko. De hiphopformatie won bovendien de Utracks Award. Hun sound is

en oude punkrock met een gezon-

een variant op de muziek van Mobb Deep en de Wu-Tang Clan, met rauwe beats en

de dosis Friese nuchterheid. Koud

opvallende raps over straatverhalen die een andere kant van Utrecht laten zien.

winnaar van de Friese Bandcontest

v/ww.stropstrikkers.nl

2007 rockten ze het publiek plat op Eurosonic. Bij het Fries Pop

De Hobbyisten / Zeeland

Gala werd de band genomineerd

De Hobbyisten uit Walcheren wonnen overtuigend de Zeeuwse Belofte 2007. De

als Beste Nieuwkomer, samen met

vijf Zeeuwen maken een mix van rock, soul, funk en rap en zijn podiumbeesten pur

Adept, Dead Horse Running en

sang. Ze stonden al in het voorprogramma van De La Soul, op het Bevrijdingsfestival

Jean Parlette.

in Vlissingen en zo'n beetje op alle poppodia van Zeeland. Het eerste album Eerst Kruipen,

v^v^w.myspace.com/newkillerstars

Dan Lopen is uit. v/ww.dehobbyisten.com

lUoordlooiers met ieder uier b o e k i n -

Skip Intro / Gelderland

gen. lUij s t e l l e n de f i n a l i s t e n aan je

Skip Intro is er in zijn korte

uoor:

StropStrikkers / Utrecht

Denk bij New Killer Stars aan

Pomologie / Zuid-Holland

bestaan al goed in geslaagd de aan-

Pomologie won de Grote Prijs van Zuid Holland in de categorie Dance omdat hij volgens de

dacht op zich te vestigen. Het trio

jury'zijn beats credible weet neer te zetten en dit erg geslaagd weet te combineren met een

uit Gelderland won onder meer

feestsfeer.Van dit mannetje, die vrolijk met dildo's rondzwaait en ballonnen en luchtbedden

Kabaal Regionaal 2007, de Gesel van Gelderland 2007 en

het publiek ingooit, gaan we ongetwijfeld nog veel horen!' Springend, dansend, rollend en

Krakende Ei 2007, en hun rauwe, krachtige alternative rock-

gehuld in niets aan de verbeelding overlatende kledij, krijgt Pomologie keer op keer het

sound was al te horen op Bevrijdingsfestival Wageningen,

publiek aan het dansen

Dwergpop, Festival De Affaire, Huntenpop en Appelpop.

v/ww.myspace.com/pornologic

www.myspace.com/skipintromusic

I

19


godfathers

Ze hebben in Nederland aan de wieg gestaan van een muziekstijl, liepen voorop en hebben onmiskenbaar hun stempel gedrukt op de Nederpop. In de serie Godfathers deze maand Henk Hofstede, al meer dan 25 jaar het gezicht van Nits, de band die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de nev/ wave in ons land.

Henk Hofstede NEW WAVI

n 1974, ver voor er sprake is van new wave, wordt The

Sindsdien is de groep één van de weinige Nederlandse

Nits opgericht. 'We luisterden naar Stevie Wonder en

bands van internationale allure. In Nederland lijkt niet

veel progrock, zoals Yes en Genesis', vertelt Hofstede.

iedereen dat altijd te beseffen; zo ontbreekt de groep bij-

'Maar die muziek was moeilijk te spelen.' Het eerste Nits-

voorbeeld in het overzicht van de beste Nederpop-lp's

materiaal is dan ook meer geënt op de muziek uit de

aller tijden. Dit tot grote verbazing van buitenlandse pop-

jaren zestig. De single Ves Or No is een lekkere popsong,

journalisten. Hofstede stoort zich er niet zo aan.'Wij zijn

waarin het gebruik van de synthesizer niet wordt

in de loop der jaren blijkbaar geen instituut geworden. En

'Er kan heel weinig tegen op een goed

geschuwd. 'Het waren korte popliedjes', beschrijft hij de

dat is alleen maar goed. We spelen gewoon door, we

spelend bandje in een popzaal. Dan

nummers op de eerste lp. In die zin doet de band niet

maken nieuwe dingen.'

moet je wel een soort lijk zijn om dat

onder voor new wave-groepen als XTC en Squeeze die

Hofstede heeft ook het idee dat wanneer een band veel

niet leuk te vinden. Ze roepen al jaren

In 1978 ook doorbreken.

in het buitenland is, de aandacht in eigen land afneemt.

dat het is afgelopen met dat bandjes-

Eind jaren zeventig is het maken van een plaat niet

'Daar heb ik geen moeite mee. Als ik in Parijs optreed,

gedoe.'

zomaar iets, ondanks de do-it-yourse/f-cultuur in die dagen.

dan doe ik dat voor de mensen daar en niet voor

'Het was een hele officiële bedoening, met een contract

Amsterdammers die naar Parijs komen.'

en een producer.' De eerste lp wordt met een Engelse

y^ièéèfeèy T tachtig worden de poppodia bevolkt door een aantal zeer goede Friese wavebands.

Solbakken,

It j

Dockumer Gaat

Naar

producer in Wales opgenomen. 'Je was afhankelijk van de

Cultband

kwaliteit van de producer En dat ging niet helemaal goed',

Nits heeft op bijna alle plekken in de wereld gespeeld.

kijkt Hofstede terug. Met de opvolger Tent gaat het beter

Zelfs in Amerika, maar dat hoeft eigenlijk niet zo. En

Robert-Jan Stips moet de plaat produceren, maar hij heeft

toch... 'We zouden er best succes kunnen hebben.Vooral

het te druk met zijn eigen album. Daardoor kan de band

omdat er veel interesse is voor arty Europeanen, zoals

z'n eigen gang gaan. Tent is het resultaat van al die demo's

Europese regisseurs als Alex van Warmerdam. De artis-

die we de jaren ervoor volgespeeld hadden.'

tieke films uit Frankrijk en Zweden zijn er ook populair.' Een aparte ervaring doet de band op in Tallinn in Estland.

Amsterdamse Schooi Europees

Blue Murder, Minny Pops en Mecano. Later werd de term Amsterdamse school meer gebruikt voor gitaarbands als Fata! Flowers en Tröckener

'We speelden daar eind jaren negentig. De angst voor de

Met Jent breekt de band op kleine schaal door in Europa.

Russen zat er nog flink in. Ook toen wij er waren, hing er

Door de jaren heen is Nits een band geworden die model

iets in de lucht. Ze rolden grote stenen in de straten,

staat voor de betere Europese popmuziek.'We waren op

omdat ze dachten dat de Russen met tanks de stad zou-

zoek naar het niet-Amerikaanse. Ik kon me bijvoorbeeld

den innemen.'

goed vinden in Kraftwerk. Ik begreep wat ze bedoelden,

De laatste jaren is de band, zeker in Frankrijk, uitgegroeid

zowel met hun muziek als met hun vormgeving.' Volgens

tot een cultband. Dat heeft te maken met het feit dat de

Henk is het ook heel moeilijk om, als Europeaan,

band veranderd is. Na het succes met In The Dutch

Amerikaanse muziek te maken. 'We waren en zijn nog

Mountains maakt Hofstede enkele minder toegankelijke

BELANGRIJKE A L B U M S

steeds geen rockband. Dat geldt voor veel Nederlandse

platen, die overigens wel zeer gewaardeerd worden.'We

The Tape.

groepen.Toch proberen ze Amerikaans te klinken. Alleen

hebben ons toen bewust in een iets minder commercieel

(1978)

de Golden Earring is dat gelukt.'

gebied begeven en dat heeft ons goed gedaan.We zijn niet

De single Nesdo, van de succesvolle plaat Om%k, betekent

wereldberoemd geworden, maar we spelen nog steeds.'

N i t s - T e n t (1979) Minny Pops -

Drastic

Drastic Movements (1979)

Measures.

m

in 1983 de definitieve doorbraak van Nits en met \nJhe Dutch Mountains scoren ze in 1987 zelfs een Europese hit.

tekst Di-Lan Sun foto Alex de Groot

'We zijn niet wereldberoemd3ew< 20

n, maar we


% ^ '

RNE

Altijd op zoGk naar het GRË liedje

I

n het Lloyd Hotel in Amsterdam praten zanger Dinand Woesthoff en gitarist Dennis van Leeuwen over de afgelopen jaren en hun nieuwe plaat, die de band een nieuw smoelwerk heeft gegeven. Als Dinand praat, buigt Dennis voorover en begint huisjes en poppetjes te tekenen. En als Dennis praat, pakt Dinand een potlood om hetzelfde te doen. Nee, interviews geven zal nooit een hobby worden voor deze heren. Toch praten ze ronduit over de zware tijd die achter hun ligt en de nieuwe plaat die met hoorbaar veel plezier is gemaakt.

i'

Eerst komen de uitreikingen van de 3FM Awards nog ten sprake. Kane sloot dat feestje af met een optreden. Dinand: 'Ik was benieuwd hoe het ging, omdat we dus een tijd zijn weggeweest. Niet iedereen kwam voor ons, maar er werd wel op ons gewacht. Dat was cool.' Dennis: 'Nee, we zijn niet één keer in de prijzen gevallen. Maar dat zou ook heel gek zijn, aangezien er ruim twee jaar geen plaat van ons in verschenen.' Dinand: 'En het zou ook beteken dat er in Nederland de afgelopen twee jaar niets gebeurd is. Een 3FM Award winnen is een mooie stimulans, maar het verschil moet dan worden gemaakt.

Deze maand treden ze op in stadion De Kuip. Er zijn maar uieinig Nederlandse rockbands die dat oolc kunnen zeggen. Kane is na een lange periode uan opnemen helemaal terug. Na het i/eruierklngsalbum Fearless zijn Dinand llJoesthoff en Dennis i/an Leeuuen uit het dal gekropen en hebben ze de lol ujeer teruggeuonden. Euerythinq Vou Want laat een herboren Kane horen. Het fundament uan de gitaarsongs is gebleuen, maar met een flinke portie electro en dance uerbaast de groep uriend en Mjand.

Het is goed om op te vallen en dat het publiek je erkent. De laatste single van Voicst vond ik heel leuk. Maar het verschil maken, deed ie niet. Er zit een verschil tussen een leuk liedje maken en met een liedje

komen dat zó goed is, datje 'NU l/mc) I k R f l O l / '

een plaat zeggen. De stations richten zich steeds meer op een doelgroep en steeds minder op het supporten van opkomende bands.' Dennis: 'Moke heeft een 3FM Award gekregen voor üesf alternative. Verbaast me niets. Ik heb de band al in vrij vroeg stadium gezien. Ik heb toen ook een stukje op onze site gezet dat die band mij aansprak. Ik voelde het wel. Maar Moke komt natuurlijk niet helemaal uit het niets. De meeste bandleden hebben al genoeg kilometers bij andere bands gemaakt.' Droom Kane speelt 28 juni in de Kuip. Een droom die verwezenlijkt wordt. Dinand: 'Ik roep al in een van mijn eerste interviews dat we een miljoen platen gaan verkopen en dat er een dag komt dat we in de Kuip spelen. Die miljoen platen zijn we al lang voorbij. En in de kuip spelen, tja dat moest 'nog even gebeuren'.' Dennis: 'Voorheen speelden we veel in het clubcircuit. En als we uit het zuiden kwamen en over de Van Brienenoordbrug reden, zagen we de Kuip liggen. En

m m iddels

er boven uit steekt. Eén single is niets. Ik weet nog wel dat wij met Where Do I Go Now uitkwamen en gedraaid werden door Rob Stenders. Voor een week of twaalf waanden we ons koning. Maar toen de single weg was, was opeens ook alles weg. Een single is een goede opstap. Maar wil je het verschil maken, zul je met drie goede singles moeten komen en een album dat staat. Het is daarbij jammer dat opkomende bands het steeds moeilijker hebben. Dat komt mede omdat muziek heel vluchtig is geworden. Radiostations zijn heel erg format driver) en werken met panels die nummers testen. Dat betekent dat je afhankelijk bent van een klein clubje mensen die op dat moment iets over

een redelijk intieme zaal'

toen dacht ik wel eens stiekem: daar ligt-ie. Daar gaan we een l<eer spelen. Of ik er nu zenuwachtig voor ben? Nu nog niet, maar die zenuwen komen nog wel. Maar we gaan ons goed voorbereiden.' Dinand: 'We waren nog bezig met het album, toen de Kuip al werd geboekt. We zijn ruim twee jaar weggeweest, dus toen de kaarverkoop begon, was dat wel even spannend. Op de eerste dag verkochten we twintigduizend kaarten. Dan weet je wel dat het goed komt. Maar we hebben nooit de houding gehad dat we zo'n joekel wel even zouden uitverkopen. Als die 23

:


28 juni nadert, is een 'tandartsgevoel' wel op zijn plaats. Ach, liet houdt je ook wel een beetje scherp. Maar de Kuip, natuurlijk man, dat is een droom. Het is belangrijk voor ons. Maar we zijn natuurlijk niet onervaren. We hebben gespeeld in Ahoy', de ArenA en voor tienduizenden mensen op het Malieveld in Den Haag. Dus we stappen niet helemaal maagdelijk de Kuip in. je referentiekader verschuift continu. Ik weet nog wel toen we voor het eerst in Nighttown speelden. Het was midden in de nacht. Onze vriendinnen stonden in de zaal plus twee hiphopfans die al klaar stonden voor de volgende act. We stapten het podium op, keken de zaal in en dachten: Fuck, wat is dit groot. Maar nu vind ik Ahoy' inmiddels een redelijk intieme zaal.'

mij en ik van jou? Wat willen we met Kane? We wilden alle twee graag verder, maar we wilden het weer leuk hebben. Maar ja, waar zit dat dan in? Spierballen Dennis: 'We moesten weg van hier. Alle kabels doorsnijden. Waar we zouden belanden en hoe we de lol weer konden pakken, wisten we zelf ook nog niet.' Dinand: 'We hebben ook naar ons zelf gekeken. Kane is een band geweest met veel spierballen. Dat sprak ons niet meer zo aan. Het grote gebaar vonden we niet aantrekkelijk meer. We zeiden tegen elkaar: laten we op zoek gaan naar een plek waar we ge茂nspireerd worden. Nou, dat was niet in Nederland. Dus laat je alles achter.' Dinand: 'Wat ons overkwam was dat we naar aanleiding van Fearless een belletje kregen uit de States. Een dame, Julie geloof ik, had voor Sony in Amerika gewerkt. Ze wilden ons helpen om een nog betere plaat te maken.'

Zware botsing Voor en na de release van Fearless (2005) zat Kane in een donkere fase. Belangrijke oorzaak was het overlijden van Guusje Nederhorst, de vrouw van Dinand. Het succes van de band was op dat moment groot, maar persoonlijk zaten ze in een dal. De lol was er niet meer. En de vraag was: hoe nu verder met Kane? Dennis: 'Toen we begonnen vonden we alles te gek: opnemen in Wisseloord Studio's, plaat maken, veel spelen en vooral veel lol hebben. We rolden van de ene verbazing in de andere. Maar toen was het opeens niet zo leuk meer. Als je kijkt naar de gebeurtenissen die geleid hebben tot de plaat Fearless. De lolfactor was gereduceerd tot praktisch nul. Ja, het was nog steeds leuk om in een band te zitten, maar de omstandigheden om in een band te zitten, waren

Dennis: 'Ze zei: jullie hebben alles, behalve dat ene liedje. Als we dat trouwens nou eens het thema maken van dit interview: 'het verschil van het ene liedje', ha ha. Maar goed, wat ze ermee bedoelde was dat je op elk niveau nog het verschil kan maken. En dan heb ik het niet over het feit dat Kane in Nederland het verschil nog moet maken, daar hoeven we het niet meer over te hebben. Waar het over gaat, is of dat ene liedje Kane op een andere plek kan brengen. Die zoektocht blijft de hele tijd doorgaan.' Hij vervolgt: 'Zij is toen hier heen gekomen. Dat gesprek voelde goed en daarom hebben we zaken gedaan. Via haar hebben we een A&R manager gevonden in New York die ons zou helpen met de plaat. Hij heeft ons gezien in Broek in Waterland.' Dinand: 'Ik vind het nog steeds jammer dat ik daar geen foto van heb. Daar stonden ze dan: een paar Newyorkers met hun kaplaarsjes in fokking Broek in Waterland. Ze zagen in ieder geval iets waar ze in geloofden. En belangrijker, ze zagen iets om ons beter te maken. Ze hebben ons goed geholpen om dit album te maken. Maar de samenwerking gaat nog wel even door, want dit verhaal is nog niet afgelopen.'

'flls het om de grote dingen gaat in het lei/en, is muziek ook Lueer niet zo belangrijk' even niet zo leuk. Het voelde als een rugzak van veertig kilo die op onze schouders lag. We hebben elkaar toen aangekeken en afgevraagd of we die fase konden overwinnen. Zouden we weer daar heen kunnen gaan waar het leuk is?'

tekst Arnold van Huet

Dinand: 'Fearless is gemaakt onder zware omstandigheden. Dat was een zware botsing met geluk. Het is geen album waar de lol van af spat. Fearless is een diepe, verwerkingsplaat geworden. Het dubbele is dat Kane in die periode heel erg succesvol was. De kaartverkoop schoot door het dak. Met de band bereikten we een hoogtepunt, maar persoonlijk waren we niet gelukkig. Het succes van Fearless waardeer je op dat moment wat het voor jou waard is. Muziek is een reflectie van hoe je op dat moment in je vel zit. En als het publiek dat toch oppikt, is dat heel fijn. Daar kon ik van genieten, maar het hele circus er omheen kon mij gestolen worden. Ik had me op dat moment afgezonderd van de buitenwereld. Muziek is belangrijk voor mij, maar als het om de grote dingen gaat in het leven, is muziek ook weer niet z贸 belangrijk. Daar ben ik wel achter gekomen. |e moet ook niet vergeten dat het een moeilijk tijd voor Dennis is geweest. We hebben elkaar toen eens goed in de ogen gekeken. Wat wil jij en wat wil ik? Wat vind je van

live 5 juni, Tivoli Utrecht 6 juni, De Oosterpoort Groningen 10 juni, Paradiso Amsterdam 1 2 juni, Effenaar Eindhoven 14 juni, Luxor Arnhem 1 5 juni, Patronaat Haarlem 1 9 juni, Lucky & Co Rijssen 20 juni, Mezz Breda 28 juni, De Kuip Rotterdam www.kane.nl

II


backstage In de rubriek BACKSTAGE nu eens geen aandacht

SpaceKees draait al een tijd mee in de hiphopunderground en heeft een aantal onderscheidende producties op zijn naam staan. Zo scoorde hij een aantal jaren terug nog een bescheiden hitje met de absurdistische rap Ik Wil Een flleisje. Anno EDDB brengt platenmaatschappij PIAS zijn officiële debuut fileer Ruimte uit, een concept-cd met sci-fi-iniyloeden.

l/oor de band of artiest, maar uoor de mensen die in de muziekujereld achter de schermen uuerken.

Jeps SalfischbGrger Beroep: Concertorganisator bij iïlojo Concerts

SPRCEKEES

Naam: Jeps Salfischberger Woonplaats: Tilburg Geboorteplaats: Tilburg Leeftijd: ja

,,x?;;

'Ik zat helemaal op mijn eigen plane

Huwelijkse staat: ongehuwd Eerste album; Powerslave, Iron maidipn Laatste atfaugj^Q^ostSi.NIN FavoriSïaprDiJTO The Fragile, NI N . De rol die Nederlandse bands binnen Mojo spelen, is niet zo

Eerste cA|ggffciHandy-kept in (oude) Batcave, Tilburg

(

Laatste concert: Pagan Pest, 013

viteit is het boeken van tournees van

buitenlandse

bands

in

A /

groot als vroeger. Onze kernacti-

lies is wat serieuzer in v e r g e l i j k i n g met ii|n vorige werk', vertelt \ mijn vertelt de Amersfoortse

Beste optreden ooit gezien: Portishead op ATP (ESjrtJÈSHsNIN in

rapper. 'Ik heb meer de d i e p g a n g gezocht in

013 {Fragility tour), Rammstein in de H M H

plaats van alleen maar lacherige teksten. Het is

Nederland. In mijn geval met

Favoriete NL band van dit moment: Lolly Jane Blue. Ê>*iÈi^cst stie-

niet brag S boast wat de klok slaat.' Kees van

name

heavy

kem.

den Assem, aka SpaceKees, is tevreden met de

bands

heb

bands.

Sommige jaar

Favoriete concertorganisator: Gideon Karting van Mojo. Net als ik

nieuwe richting die hij met Meer Ruimte is inge-

geboekt, zoals Green Lizard, maar

jong van geest, vol energie en altijd op zoek naar toffe niegwe

slagen. 'Ik vond het mooi om naast de humor

op een gegeven moment ben ik

bands.

ook een wat bitterdere sfeer neer te zetten. De

met hen gestopt. Ik kon ze niet

Meest opmerkelijke klus ooit: mijn www.darker.nl website. Wat

plaat is daardoor v o l w a s s e n e r en een beetje

Gelukkig is op Meer Ruimte,

meer verder helpen dan ze al

een boel werk en tijd zitjdaarjjQ. En het gaat maar door (zie ook zijn

melancholisch geworden.'

SpaceKees gewend z i j n , ook een

waren.

broertje .op myspace.com/d«J-ke|)!^r»\ ^ y

Het is leuk als je een band in het voorpro-

Rapte hij een paar jaar geleden nog over het op

absurdisme terug te vinden en creëert hij

men bij In de Kribbe Studio in Amersfoort, de

Welke (grote) muzik^ant had je altijd al willen zijn: Martin L. Gore.

gramma van zijn of haar helden kunt laten

zoek zijn naar een meisje, op zijn

nieuwe

zijn eigen science-fiction-wereld. 'Het ver-

vaste plek van SpaceKees en rapper Jiggy

Grote inspiratiebronnen: NIN, The Mountain Goats, Depêche Mode,

spelen. Minder leuke situaties heb ik natuur-

album lijkt hij die g e v o n d e n te h e b b e n . Al is

haal van Kees als een allen speelde al lan-

Djé. 'Het is heel tof om daar helemaal je

D a v i d 3 o w i e , Fugazi, RATM.

lijk ook mee te maken. Onlangs hebben we

het niet goed afgelopen. 'Bij veel tracks heb ik

ger d o o r mijn h o o f d . Dat concept heb ik

eigen d i n g te kunnen d o e n . Ik zat v o o r de

Fields of Rock moeten afblazen, omdat de

mijn frustratie en agressie de vrije l o o p gela-

voor de cd uitgewerkt. Ik ben gewoon aan

opnames helemaal op mijn eigen planeet. Ik

headliner niet werd bevestigd. Dan wordt

t e n . Het hebben van relaties is niet een van

de slag gegaan met een bedachte planeet

voel me niet echt een Amersfoorter, maar

ik

wel

tien

Er zijn geen commerciële redenen dat we

tegenwoordig

minder

Nederlandse bands doen, er zijn gewoon andere boekingskantoren die daar beter in zijn. Omdat ik met buitenlandse bands werk, zit

,^'

..•V'\\y\\

V ^

Wat mogen we in de komende twaalf maanden van je verwachten? Veel concertboekingen, nieuwe cd van Darker, veel shows met Van

een Nederlandse

Katoen, cabaret. Toekomst: oud en gezond, rijk en beroemd.

'Communities ujorden uoor ons steeijs belangrijker'

band kun je

ieder jeugdhonk in Nederland opbellen om ze te boeken. Met een buitenlandse

hoop

Al het materiaal van Meer Ruimte is opgeno-

voel me er wel thuis en ben met de authen-

het heel lastig om aan het aantal ticketverko-

ik sneller in een ander zalencircuit dan met Nederlandse bands. Met

zoals we van

'Het uerhaal uan Kees als een alien speelde al langer door mijn hoofd'

pen te komen.We hebben toen besloten om het voor dit jaar niet door te laten gaan. We

tieke Amersfoortse hiphopgroep DAC in goed gezelschap. Voor mij was de a a n w e z i g h e i d van muziek in de stad een reden om er te

hebben toen als een gek al die bands die bevestigd waren in clubs en andere vormen

mijn sterkste p u n t e n . Veel meisjes kennen me

en w i l d e een soort film schrijven. Zo ont-

weggezet.

alleen van mijn muziek en dan is het makkelijk

stond de planeet Edo. Een verwijzing naar

gaan wonen.'

scoren. Die relaties gaan niet dieper en blijven

mijn vader overigens, zoals er meer fami-

tekst Jasper Schoon

in een kleine club te zetten. Het is een hele andere manier van werken dan met

Als graadmeter worden communities voor ons steeds belangrijker Op MySpace

steken aan de oppervlakte. Dan wordt het dus

lienamen terugkomen op de cd.'

foto Daniel J Ashes

Nederlandse bands.

bijvoorbeeld is goed na te gaan hoeveel hits, bezoekers en vrienden een artiest

nooit iets serieus.'

Op de één of andere manier zal de rapper

heeft en hoe vaak zijn muziek beluisterd is. Daarnaast kijken we naar de beken-

In de track Nooit Meer Terugzijn

zelfs lugubere

n o o i t het zweverige los kunnen laten bij

Ik probeer zoveel mogelijk Nederlandse bands een kans te geven om in het

de top charts, digitale downloads, de historie van een band en wat ze bij een

fragmenten te horen waarin Peter R de Vries

de nummers die hij schrijft. 'Dat space-

voorprogramma van bijvoorbeeld een grote Amerikaanse band te spelen. Om

vorig optreden hebben gedaan. En gelukkig hebben we hele goeie contacten met

het heeft over de moordenaar Kees, die zijn ex-

gebeuren raak ik n o o i t k w i j t . De meeste

de Nederlandse scene op te bouwen heb ik liever een Nederlandse band erbij

labels. Soms wordt iets een hit of een hype omdat de platenmaatschappij er heel

vriendin vermoord heeft. 'De cd gaat voor een

van de nieuwe nummers hebben het licht

live

dan een buitenlandse support act. Vaak vraag ik aan het management van de

erg in gaat investeren. Dan kun je bijna voorspellen dat iets groot gaat worden.

deel over een gebroken liefde. Ik heb daar een

gezien nadat ik v e t t e shit had g e r o o k t .

31 mei, Tlvoli Utrecht

hoofdact of we een lokale support act kunnen boeken. Als dat het geval is, gaan

extra twist aan gegeven. Wilde er een filmisch

Vroeger waren mijn tracks daardoor verha-

5 juni, W a t e r f r o n t Rotterdam

we zelf op zoek. Dan bel ik naar de club waar we de hoofdact geboekt hebben

Ach. iedere dag is anders. Het kan best zijn dat je op maandag een band boekt,

karakter b i j . Op zich was de b e ë i n d i g i n g van

lend. Maar nu ik ouder ben, vind ik dat ik

7 juni, S t a d s p a r k Groningen

dat die band op dinsdag bevestigd wordt en dat 'ie op woensdag gecancelled

die relatie niet zo d r a m a t i s c h , maar op het

meer een bepaalde stijl op moet. Dat mijn

22 juni, M a n u s van Alles Festival Maastricht

wordt. Muziek is onvoorspelbaar en dat is misschien maar goed ook.' A

moment voelde het zo. Toen ik met die track

tracks ook los van elkaar en live te horen

18 j u l i , G i g a n t Apeldoorn

aan de slag g i n g , heb ik alles op één h o o p

moeten zijn. Die nieuwe tracks komen live

gegooid.'

daarom beter uit de verf.'

band gaat dat niet. Zo'n band doet maar weinig shows en is te duur om zomaar

en vraag ik hen of ze nog een leuk lokaal bandje hebben dat erbij past. Regelmatig draag ik zelf ideeën of tips aan. Zo is Agua de Annique bij Smashing Pumpkins in het voorprogramma gekomen.

26

www.spacekees.nl


een beetje in de gaten houden. Honderddrie

/s

hebben we eruit gepikt. Bij de honderd hielden we een feestje.' Vlak voordat Doe Maar het

50 JAAR NEDER POP

podium betreedt worden de muzikanten door Dieuwertje Blok live op televisie geïnterviewd. Achter hen scanderen duizenden tienermeisjes de naam van hun favoriete Doe Maar-lid.'Jullie moeten heel dicht bij de microfoon praten,

''l!»

Dk

want anders is het niet te verstaan.'Terwijl Blok

'&

vragen stelt over toekomstplannen, steekt een zichtbaar gespannen Henny Vrienten een siga-

iq april 1984: Hst afscheiclsconcert uan

VAÜ DE NEBS^Lt

Op maandag 13 februari 1981 barst de bom en houdt Doe fllaar op te bestaan. Nederlands populairste popgroep neemt het moeilijke besluit in meert, de plek maar de uier bandleden in de studio een nieuuu album pro-

ret op. Gitarist Jan Hendriks probeert de rook van zich af te wuiven. De interviewster vraagt om 'een persoonlijk woordje voor iedereen

DOEiïlddr

thuis'.'Beterschap' (Jansz),'Jongens.veel plezier' (Pijnenburg), 'Ja, plezier ermee, zou ik zeggen' (Hendriks) en 'het is lekker weer buiten, dus ik zou in de zon gaan zitten' (Vrienten).

beren op te nemen. Opgelucht uerlaat Ernst Jansz aan het eind uan de dag de studio. 'Oe zon scheen en ik uoelde me heerlijk',uertelt hij Urij

Gasten

Nederland in maart 19BH. 'Uoor het eerst sinds tijden had ik het besef dat

Op het podium w o r d t het kwartet terzijde

aterdag, KRO Ned. 1: afscheidsconcert van Doe Maar, vanuit 's-Hertogenbosch. Foto: Henny Vrienten.

de mereld uueer helemaal uoor me open stond.' Hij rijdt terug naar zijn met prikkeldraad omgeuen huis in Neerkant.

R

edenen om te stoppen zijn er

eenmaal een stel hele rare mensen bij

genoeg. Optredens die worden

elkaar.'

overstemd door gekrijs in volge-

Drummer Jan Pijnenburg is de enige in de

propte zalen met en masse flauwvallende

bezetting voor wie het einde van Doe

'UJoeclend uuas ik, toen ik hoorde dat ze ermee ophielden'

door

vaste waarden Joost

Belinfante en Tom Barlage op blaasinstrumenten

en percussie

en Jakob

Klaasse als extra toetsenist. Bij het tweede couplet van Als Je Wint stapt Herman Brood in glitterpak het toneel op. Na een paar regels laat hij het zin-

meisjes, stapels zeer persoonlijke fanmail,

Maar wel een teleurstelling is.'We zijn met

zegt de eerder genoemde fan uit Waalwijk.

gen over aan de zaal waar al de hele tijd, bij elk

illegale merchandising en een nietsontzien-

deze beslissing in feite een uitdaging uit de

'Het was helemaal niet de laatste keer,

liedje, uit volle puberborstjes massaal w o r d t

de roddelpers die pagina's vullen

met

weg gegaan. Ik vond dat we op onze critici

maar de een-na-laatste.'

meegezongen. De goedlachse, maar weinig hel-

onwaarschijnlijke verhalen over het privé-

revanche moesten nemen en met iets

Ondanks het af-scheid zit de stemming er

dere Brood heeft daarna wat moeite met de

leven van de bandleden. Optreden is geen

moesten komen waar niemand omheen kon

onder de voornamelijk jonge meisjes in de

tweede stem en beperkt zich verder

zaal goed in. Mensen vallen niet flauw van

onrustig gewandel over de bühne en aanvullen-

uitdaging meer en voor de muzikanten

28

gestaan

tot

steeds minder iets om naar uit te kijken en

Tranen

hysterie, maar van de warmte, vertelt fan

de kreten in het laatste refrein. De Vlaamse

lol aan te beleven.'Als ik even begon te

De Telegraaf een krant waar de bandleden op

jes in diepe rouw.'

Belle Groot in het

accordeonist Jean Blaute zorgt voor extra fran-

swingen, vielen de meisjes al flauw met alle

zijn zachtst gezegd geen goede relatie mee had-

' H e t was een afschuwe-

boek Doe

tAaat:

je. Joost Belinfante kondigt in het negen minu-

consternatie van dien', zegt Henny Vrien-

den, brengt het uiteengaan van Doe Maar op 22

lijke dag', volgens een

Het Virus-Het Roek

ten durende Nederwiet speciale gastmuzikanten

ten in Vrij Nederland.'Op het laatst stond

februari als primeur op de voorpagina. Later op

telefoniste van Telstar in

van Tom Engels-

aan: voormalige Doe Maar-leden Piet Dekker

ik als een zoutpilaar achter de microfoon,

de dag volgen onder meer het Jeugdjournaal

de Nieuwe

hoven

zelfs de outfit van de popster had ik wijse-

met Leoni Jansen en zelfs het NOS-journaal

(Kosmos,

(in de kleding waarmee hij ook op het debuut-

hebben hier acht lijnen

2000).'Je stond zo

album staat geportretteerd), Carel Copier en René van Collum, aangevuld door Henk en

Revu. ' W e

lijk vervangen door een pak met een

met Joop van Zijl. Niet eerder was het einde

en die waren constant

dicht tegen elkaar,

stropdas. (...) Ik werd iemand anders, deed

van een Nederlandse band zulk belangrijk natio-

bezet. Jankende kinde-

dat je bij wijze van

Henk van Het Goede Doel. En dan is het ware

mezelf geweld aan.'

naal nieuws. Doe Maar-fan Saskia beschrijft in

ren, moeders die

niet

spreken je voeten

afscheidsmoment

Bovenop de dagelijkse druk wordt de band

De Humanist van 1998 hoe het nieuws thuis

meer wisten wat ze met

niet meer op de

nummer.'lk wil alleen zeggen dat het voor ons

geconfronteerd met onaangename inciden-

aankomt. Terwijl het jeugdjournaal aanstaat

hun

grond hoefde te

een te gekke tijd en een te gek bandje was. We

ten, zoals het fruit dat Doe Maar een jaar

'hielden mijn ouders en broertjes hun adem in

moesten. Het was echt paniek.' Fanclubvoorzitter

zetten. Er

hebben niet voor niets gekozen om te stoppen,

eerder tijdens Pinkpop naar het hoofd

en zaten ze mij verstijfd en dodelijk bezorgd op

Yvanka Kleijn uit Alphen aan de Rijn verzorgt drie

water uitgedeeld

maar we hopen dat jullie samen met ons blij

krijgt gegooid en het concert in Paradiso

te nemen.Was ik de eerste paar minuten nog als

dagen lang veertien uur per dag correlatie. De fan-

met bekertjes en

zijn dat dit de laatste keer is.' Het laatste, toe-

dochters

aan-

werd

aangebroken: het

laatste

dat door skinheads bruut dreigt te worden

verdoofd, daarna kwamen de tranen. Ik geloof

mail blijft binnenstromen.'Er zit pijn in die brie-

emmers over de

passelijk getitelde liedje kan niets anders zijn

verstoord. Daar bovenop flopt de single

dat ze zo'n drie weken onafgebroken stroom-

ven', zegt Ernst Jansz.'Sommige zit ik met tranen in

menigte gegooid,

dan De Laatste Keer:'Dit was de laatste keer,

Macho. Ernst Jansz:'De druk die op onze

den'.

mijn ogen te lezen.' O o k de reacties in de muziek-

om iedereen af te

ook al doet het zeer, het komt niet weer.'

schouders werd gelegd, bleek een steeds

'Woedend was ik, toen ik hoorde dat ze ermee

wereld zijn heftig.'Toen ik het nieuws hoorde was

koelen. Na afloop

terugkerend verschijnsel. Daar zijn we nu

ophielden', vertelt een veertienjarige fan uit

het alsof een aap uit mijn reet schoot', drukt Lex

speelt Doe Maar twee concerten in de Maa-

van zo'n concert was je t o t op je ondergoed

Niet helemaal waar, want in 2000 komt Doe

van bevrijd. Het zou niet goed geweest zijn

Waalwijk aan journalist Sybrand Wieringa.'Ik

Harding van Veronica het plastisch uit.

spoort te Den Bosch, een 's middags en een

doorweekt.'

Maar terug met een album en een serie optre-

als we onder die spanning zouden hebben

heb meteen hun poster van de muur gescheurd.

moeten blijven leven. Ik denk dat slechts

Mijn moeder kon nog net voorkomen dat ik hun

weinig mensen goed zullen begrijpen wat

platen in de vuilnisbak gooide.'

De band schrikt nogal van de massale reacties en

ons bezield heeft. Misschien is het ook wel

Platenmaatschappij Telstar w o r d t platgebeld

maakt via Veronica's C o u n t d o w n bekend een offi-

een vlaag van gekte geweest. W i j zijn nu

door'kwade meisjes, bezorgde ouders en meis-

cieel afscheidsoptreden te geven. Op 14 april

keer.'Dat vond ik nou echt 'n zeikstreek'.

houdt de score bij.'We moeten die meiskes

Afscheidsoptreden

il

's avonds. De KRO zendt het middagconcert

Een ordedienst van 66 man staat klaar voor

dens in Ahoy. En komende zomer, op IO en 12

rechtstreeks

het nathouden van voornamelijk de voorste

juli, staat de band twee maal in De Kuip in Rot-

maken beide optredens mee en horen het

rijen, soms met emmers tegelijk. Grote Jopie

terdam.

afscheidsliedje De Laatste Keer dus ook twee

van een Bossche sport- en fitness-school

uit op televisie. Veel fans

tekst Gert Verbeek

29


Na de kneiterhit///ats/ceöurt bestormt de Immer kekke Jeugd uan TegeniDDordig momenteel de hitlijsten met de single

HollereEruan

het nieume

album De machine. Het hippe h nederhoptrio heeft met z'n tiueede album een uitstekende opi/olger afgelei/erd.'Het maken i/an een nieuuue cümas eigenlijk

\

/ f

oor de promo van De Machine toog De Jeugd naar nnediastad Hilversum en kampeerde een

week met een retro-caravan bij Radio 3FM. Geheel in stijl zaten Fabergé,Vieze

DE JEUGD VAN TEGENWOORDIG

Pur en W i l l i e Wartaal v o o r de persdag op drie kampeerstoeltjes in de bosjes van het mediapark, alwaar Fabergé uitlegt dat het niet moeilijk is geweest om

met alles. Op die manier leur» je

gebruiken v o o r een nieuwe track.Vaak

De Mac/line als vormgever van het artwork. War-

met een goede opvolger te komen.'Ons

meer tegen je album aan. Dat geldt

verwerken we het meteen in een nieuw

taah'De hoes van de cd is geschoten door Daniel,

eerste album was goed. En we zijn alleen

voor het maken van de muziek van

liedje. Daardoor is al het materiaal hele-

de broer van SpaceKees. De shoot met het bootje

maar beter geworden. Het maken van

de cd, maar ook voor de dinger» er

maal nieuw. We hebben geen dingen

voor de cover is in Noord Frankrijk gedaan en de

een nieuwe cd was eigenlijk een f u t i -

omheen.We zijn een stuk actiever

gebruikt die nog op de plank lagen.'

rest van de foto's in het Gooi op de hei. We t ^ f

liteit.'

en

Een nieuw speeltje dat de Jeugd duidelijk

den een bespreking bij de La Place en zijn bl

ontdekt heeft en voor een karakteristie-

avondschemering de bosjes in gegaan.'

De drie hiphoppers

hadden bij

hebben

een

aanvalsplan

het

:

ke sound zorgt, is de Sid Station syntf

maken van een nieuw album een veel duidelijker plan dan bij de cd Parels Voor

Schaven

De Zwijnen. Willie Wartaal: 'De vorige

In alles is volgens hen De Machine

elektronische beats; willen niet stee

keer overkwam het succes ons veel

een stap vooruit.Wartaal:'Eigenlijk

hetzelfde doen.We hebben de Sid Statt-~"

N o t c h dat via de major platenmaatschappij

meer. Nu zijn we er vanaf het begin bij

is deze plaat veel beter dan het

on veel gebruikt. Er zitten daardoor vet-

«rsai in plaats van door PIAS uitgebracht

betrokken.We bemoeien ons veel meer

vorige album. Het zijn meer echte

te synths bij. We hebben ook met een^

rdt. Maar volgens Fabergé merkt het trio i

liedjes. De melodieën zijn veel dui-

stemvervormer gewerkt. Dat wilden w l ^

niks van.'Het toffe voor ons is dat toen we er

delijker. Ook hebben we veel meer

vanaf het begin in de nummers h e b b a l i ^

kortgeleden op bezoek gingen, we een stuk of

ons best gedaan op de teksten. We

Daarbij hebben we in de mix er i^

twintig cd's meekregen! Toch kan je maar één keer

zijn er nu echt aan gaan schaven,

afgehaald om die specifieke

zinnen omgooien om het beter teri''

sound te krijgen.'

laten klinken. Dat

sizer. Wartaal: 'We

is ook

kwestie van leren schrijven.'

hebben

goe

blikt

Het meeste nieuwe m a t e r i a a l -

de cd van Jawat! of Extince meenemen. W i j maken gewoon onze muziek en hopen dat het zo goed

een / ,j

Scoren '*^- leugd is de eerste hiphopgroep van het I

mogelijk uitgebracht wordt.' Grote man achter de schermen is net!

De eerste single van De Machine luistert naar de

bij het debuutalbum producer Bas Bron

illustere naam Hollereer. Fabergé:'Wat spreek je

de Jeugd op cd heeft gezJ

ook bekend als Bastian. Fabergé:'Hij is

dat voorzichtig uit. Het is de perfecte single om de

spontaan ontstaan in het afgelopen

verantwoordelijk

juiste toon te zetten.We herintroduceren ons aan

jaar. zegt

gedeelte van het goede geluid. Hij is de /

Fabergé. 'De

liedjes

voor

een

groot

komen voort uit het samenzijn bij

lische man achter De Jeugd. M e t /

shows. Dan komt er na afloop zo

n ^ r v a r i n g zorgt hij voor precies da/

maar een zinnetje of een woord te ,^ voorschijn en dat kunnen we dan

jgeluidjes en dankzij hem fiebben

het publiek. De beat is vernieuwend en het is een toegankelijke track. Het is volgens ons goede reclame voor het abum. Dit keer hebben we geen single gemaakt om makkelijk te scoren. Die num-

We Veel technieken kunnen gebruike

mer één hit hadden we al. Nu moeten we laten

g^MTiee we per se wilden werken.'

zien dat we een heel sterk album hebben.'

—i-'

^ T - f o t o g r a a f Daniel J Ashes heeft ee i elangrijke

bijdrage

geleverd

aU i

ttïksl Jasper Schoon

,,

foto Daniel J Ashos

24 mei, Effenaar Eindhoven 1 9 juni Haarlem 20 juni, Luxor Live Arnhem ' ' '

27juniUlft 27 juni. Gigant Apeldoorn

lllterf z|Ëri dat ge- een h e è i ^ ^

(lebbenV

S*'.||»yc*i. i

iyWv/^Sejeuadvantegénwoordig.com

^Mtké


'DE kids zijn hier zuuaar i/eruuend'

Luton - Student Union Voor de vijfde maal vertrekl<en we naar de UK. Na tours met Cult of Luna en All That Remains en twee headline-tours gaan we nu wederom op pad als hoofdact. Eens even kijken wat de stand van zaken is in dat vreemde 'inteelteiland' (waarom lijken al die dames zo op

De Nederiandse metalband Textures is vaker in het buitenland te

vinden dan in eigen land. Ter promotie van het nieuwe album

Silhouettes toerde de groep in april voor de vijfde maal door Groot-

Brittonnië. Een verslag van drummer Stef Broks.

live 30 mei, La Locomotive Listenable festival Paris 6 juni, Mezz Breda 12 juni, Club 3voor12 Amsterdam 14 juni, Beeckesteijnpop Velsen Zuid www.texturesband.com

32

elkaar?). De pers is in ieder geval gretig geïnteresseerd, want interviews met Kerrang Radio, Kerrang magazine, Metal Hammer en andere media staan op het programma. De Student Union is een van de weinige Azalen in Engeland waar alles goed geregeld is: eten, backstage, podium etc. De Engelsen kennen misschien wel de langste pophistorie van de planeet. Dat is echter ook de reden dat veel clubs erg oud zijn, naar pis en verschraald bier ruiken, en waar de zweetlucht van johnny Rotten nog door de zalen dampt. Door de immer immens grote toestroom van bands zijn de kids hier zwaar verwend. Zo stonden we vorig jaar in Manchester op dezelfde avond en in dezelfde straat geboekt met Mnemic, een andere grote band uit onze scene. En zagen we op de flyers van de zalen dat in één week All That Remains, Mnemic, Unearth, Sepultura en Napalm Death langs sommige steden trekken. Genoeg, nee, misschien wel teveel aanbod voor de metalkids. En dat valt jammer genoeg wel eens af te zien aan de reactie van het publiek. Maar laten wij niet klagen met de kleine moshpitjes vooraan het podium.

Milton Keynes - The Pitz The Pitz is het thuisfront van onze homles van Tesseract en Fell Silent. Vandaag spelen we met eerstgenoemde band. The Pitz is een enorme zaal waar we vandaag voor het eerst onze grote podiumbanner kunnen ophangen. )e weet wel, zo'n grote vlag achter op het podium. Onze banner is maar liefst tien bij vijf meter! In de legendarische film Spinal Tap zijn de podiumattributen van de band veel te klein ingeschat (Stonehenge!), bij ons lijkt nu het omgekeerde het geval. De crew plus aanwezige bands (inclusief wijzelf) liggen al snel in een deuk van het lachen als het gevaarte uitgerold wordt. Maar het blijkt allemaal net te passen. En in het donker met mooie spotlights maakt het toch wel een heel vette indruk. Het is wederom goed druk in deze veredelde gymzaal. Een goede ontvangst van de nieuwe songs doet ons nog een extra stapje zetten. 'Volgende keer boek ik jullie op vrijdag in plaats van zondag', zegt promotor Paul. 'Dan verkopen jullie ook nog eens tot de nok toe uit.' Sheffield - Corporation Er is geen zaal waar we vaker hebben gespeeld dan in de Corporation: vier keer maar liefst. Zelfs in onze hometowns Tilburg en Breda hebben we minder vaak op het podium gestaan. Sheffield is de thuisbasis van de bevriende band Mirrimar Disaster waar we vandaag mee gaan hangen. Er is ook vandaag weer een dikke afterparty in deze toko die na het optreden verandert in een grote metal-uitgaansclub. Laat zal het niet worden, want morgen volgt een grote persronde in Londen. Daarvoor zullen we de hele middag moeten uittrekken. Na de show is het meteen bingo. De eerste weirde pakjes zijn al gesignaleerd. Voor de metaldisco lijkt Sheffield een groot blik cybergoths, punks en ander vleermuisgespuis opengetrokken te hebben, die in hun bizarre latex frutsels veelal buiten op de binnenplaats in de vrieskou gaan staan keuvelen met een sigaret. Roken is immers verboden bij de eilanders. Brr, snel wegwezen hier. Londen - Underworld Zoals gezegd, een dikke persdag voor ons vandaag. In totaal zo'n vijftien inter-

views met magazines, radio en webzines plus een fotoshoot voor Terrorizer. De rest van de band loopt 's middags een beetje te lallen bij de bus terwijl Jochem en Eric de interviews afwerken. Tegen de avond vormt zich al een rij voor de kassa, een verschijnsel dat toch echt typisch Engels blijft. Het zijn vooral de oudere metalheads die op deze show afkomen. Het hoofdprogramma Is dan ook het herboren Death Angel. Wij zijn vandaag support, tenminste dat dachten we. Door een grove miscommunicatie staan we echter geboekt als een soort afterparty. Ook de promotie voor onze show is daardoor in het honderd gelopen. De avond kan voor ons positief of negatief uitvallen. Of we hebben een shitload aan mensen voor ons neus staan óf iedereen gaat na Death Angel naar huis. Na de anderhalf uur durende show van D.A. blijkt al snel dat het laatste het geval is. De meesten moeten hun metro of trein nog halen en zelfs Textures-fans moeten de show noodgedwongen verlaten. Slechts een handvol die-hards blijft over die er alsnog een vette party van maken. Thanx guys! Brighton - Engine Room Mooi weer, strandje erbij, dat ziet er goed uit. Zanger Eric en tourmanager Richard hebben vannacht in de bus moeten slapen. Elke nacht zijn daarvoor twee mensen 'uitverkoren' om op de instrumenten te passen. Eric blijkt niet best te hebben geslapen en zijn stembanden blijven de hele dag op half zeven hangen. Voor Tom Waits zou het misschien goed uitkomen, maar Eric moeten tijdens de cleane zangstukken en de overschakelingen naar grunts zwaar met zijn stembanden aan de bak. 's Avonds in de bus hebben we overleg wat we het beste kunnen doen. Cancellen of toch doorzetten? Als we de show toch doen, lopen we de kans dat Eric zijn stem verneukt en komend weekend tijdens de grote shows met Arch Enemy zijn stem nog niet op orde heeft. Eric stapt toch moedig het podium op. Het publiek gaat inmiddels al uit zijn dak vanwege onze aanwezigheid voordat we überhaupt een noot gespeeld hebben. We zetten ons eerste nummer in, One Eye for a Thousand, een song van de nieuwe cd. De reactie in deze kleine toko is overweldigend. Door het enthousiasme lijkt Eric zich compleet over zijn stemproblemen te kunnen heenzetten. De set loopt voorspoedig en we kunnen weer eens trots op onszelf zijn. Nu maar hopen dat Eric z'n komende zaterdag weer dik in orde is als we voor een volle Melkweg staan met Arch Enemy. 33


dezeveri hoofdzonden

MALAJUSTED

I

Niet tE ueel p r e t e n t i e s

HENK UIESTBROEK Luiheid 'Ik ben ontzettend lui. Ik lig het liefs tot vier uur 's nachts op mijn bed een boek te lezen en doe er dan een uur over om in slaap te komen. Om twaalf uur doe ik dan mijn ogen open en dan duurt het minstens twee uur voordat ik wakker ben. Dan ga ik het liefst in de tuin zitten. Eigenlijk doe ik het liefst helemaal niets. Als ik teksten moet schrijven, stel ik dat tot het laatste moment uit. Ik vind niets doen namelijk in alle gevallen leuker dan wél wat doen. Zelfs op erotisch gebied lig ik liever op mijn rug dan dat ik zelf moet bewegen. Het is een vorm van intense luiheid waar ik erg van geniet.'

'>t

Lust 'Daar heb ik altijd last van. Lust om naar mooie muziek te luisteren, een bokswedstrijd te zien of naar de film te gaan. En lust in lust zelf Laat ik het geilheid noemen. Heb ik regelmatig last van. Het gaat anders werken naarmate je ouder wordt. Op een gegeven moment mag je nog wel kijken naar de jonge blaadjes, maar aankomen niet meer. Maar je hebt je ogen niet gekregen om ze in je zak te stoppen. Ik ben nu 56 jaar Als ik een beweging zou maken naar een meisje van achttien, zou ze me als een ouwe lul in de hoek zetten. En gelijk heeft ze. Laat ik je wat vertellen. In interviews in de jaren tachtig zeiden we dat we een hekel aan kleine meisjes hadden. Zie het als een tegenreactie op Doe Maar, omdat die jon-

Uijf jaar moesten uje Luachten op een nieum album uan de Noord-Hollandse punkpopband iïlaladjusted: Self-Titled. Het schijfje Is geproduceerd en afgemixt door niemand minder dan topproducer Eriuin fllusper. Een gesprek met gitarist/zanger Joeri Postma.

gens gek werden van kleine meisjes.Wij neukten het liefst oudere vrouwen en hadden geen

3

last van kleine meisjes.We hadden sinds die tijd wel last van oudere vrouwen.'

Gierigheid 'Heb ik geen last van. Wil je nog een drankje? We hadden het thuis niet breed, maar ik ben opgevoed met het idee dat we altijd voor twee personen meer aardappelen en groente koken. Onder het motto: het vlees delen we dan wel uit, maar er moet altijd iemand langs kunnen komen. Ik heb het zelf ook. Als ik kook, en koken is mijn hobby, zorg ik dat er mimimaal twee extra mensen kunnen aanschuiven. Er is in Nederland niets zo erg als bij iemand op bezoek te komen en dan te horen: maar wij gaan nu eten, hoor. Met andere woorden: rot op! Zo ben ik niet.'

Na bijna twintig jaar heeft Het Goede

'Dit album laat horen hoe lue echt zijn en klinken'

J

ullie vorige album is van 2003, we leven nu in 2008, wat hebben jullie in die tussentijd gedaan?

supertrots op dit album en ik hoop dan

laat trouwens ook horen hoe we echt

'We hebben echt niet stilgezeten, we hebben redelijk veel live-

ook dat de fans en de pers daar ook zo

zijn en klinken. Het is een lekker luister-

optredens gedaan.Vooral ons optreden in Letland was fantas-

over denken. De releaseparty was in ieder

album, zonder al te veel pretenties.'

tisch.We werden daar namelijk als echte rockcelebrities behan-

geval te gek. Daar hebben we een zeer

deld en dat was echt te gek. In 2002 kreeg Erwin Musper via De

positief gevoel aan over gehouden. Het

Wat zijn jullie muzikale invloeden?

Grote Prijs van Nederland onze demo in handen en hij was daar

showgedeelte was ook prima voor elkaar

'Als je onze muziek zou willen omschrij-

nogal enthousiast over. Hij belde mij op een zondagmorgen

met een aantal beamers en grote projec-

ven dan is dat een perfecte mix van pop,

Doel een nieuw studioalbum uitge-

4

bracht: Gekkenwerk. In het najaar volgt

Jaloezie 'Heb ik geen last van. Ik gun iedereen het beste. Als mijn vriendin morgen zou besluiten om met jou naar bed te gaan, vind ik dat prima. Maar op één voorwaarde: ze moet het me niet vertellen. Dan zou ik denken, goh zou er nog wot sperma op haar dijen zitten? A\s ik een mooi

er een theatertournee. Een openhartige Henk Westbroek aan de hand van de zeven hoofdzonden.

liedje hoor, denk ik wel eens: dat had ik wel geschreven willen hebben. Dat dan wel.'

ï?

Gulzigheid 'Ik zal je een paar voorbeelden geven. Op mijn vijftiende begon ik met blowen en ik doe het nog steeds. Ik heb ook altijd gedronken. Ik ben wat mollig en dat komt omdat ik veel blow en daar krijg je honger van.Vroeger, toen ik jong was, was ik alcoholist. Dat ben ik godzijdank al lang niet meen Maar ik zeg je eerlijk: als ik eenmaal drie borrels op heb, kan ik moeilijk maat houden. Ik neem er zo nog één, dat is mijn vierde borrel, en dan moet ik ophouden.Anders vinden ze mij vannacht om drie uur nog ergens zo lam als een deur in een kroeg. Dat wil ik niet.'

maar ik vergat zijn telefoonnummer te vragen en eigenlijk wist

tieschermen. Verder hadden we twee

rock en punk.We zijn vooral geïnspireerd

ik niet zo goed wie Erwin Musper was... Maar daar kwam ik

gastmuzikanten op het podium, een trom-

door punk en in het bijzonder

later wel achter, ha ha... Nou, in 2005 kregen we opnieuw con-

pettist en een toetsenman, en de zaal was

bands als Fall O u t Boy en Green Day.

tact via het label van Krezip en toen hebben we Erwin een

volledig uitverkocht. Het hele verslag van

Maar we houden ook van de Beatles en

demo gestuurd met een aantal van onze nieuwe nummers. Hij

onze presentatie kun je trouwens terug-

de Beach Boys en daar hoor je weer ele-

lüoede

vond ze meteen zo goed dat hij besloot om de hele boel te pro-

zien en lezen op onze website. Bovendien

menten van terug in de samenzang op de

duceren en af te mixen. Maar dat proces duurde nogal lang aan-

hebben we ook nog eens vijftig cd's ver-

nieuwe cd. Onze songteksten zijn eigen-

'Men hoeft weinig te doen om mij kwaad te krijgen. Mijn vijanden weten dat ook. Ik neig tot drift. Ik kan me soms fysiek kwaad maken. Dat is niet verstandig. Je gooit je eigen glazen er mee in.'

gezien Erwin in Amerika w o o n t en het dus een heen en weer

kocht die avond!'

door

tekst; Arnold van Huet

lijk niet zo belangrijk, het is gewoon feel good muziek. Onze teksten gaan eigenlijk

IJdelheid

Wat voor betekenis heeft de titel van het nieuwe album?

gewoon over relaties en onze omgeving.

voeten in de aarde. Het duurde eigenlijk allemaal veel te lang en

' N o u het is een ' t r e n d ' om je nieuwe cd

teksten zeker niet!'

dus besloten we om de knoop maar door te hakken en het

dezelfde titel te geven als de naam van de

'Ik ben een ijdel figuur. En niet zo zeer vanwege de manier waarop ik er uit zie. Ook niet vanwege mijn zangkwaliteiten, want ik weet dat ik een beperkte zanger ben. Ik weet wel dat Ik een mooie klankkleur heb. Je kunt zeggen dat ik ijdel ben op die dingen die ik goed kan. Wat ik niet kan, dat weet ik wel. En ik ben ijdel op het feit dat ik heel helder formuleer Ik kan trouwens ook goed koken.Weet je, ijdelheids heeft ook wel iets goeds. Ik vind het goed als mensen hun naam onder een verhaal durven te zetten. Daarmee toon je aan dat je jezelf kwetsbaar durft op te stellen. Zodat mensen met kritiek weten bij wie ze moeten aankloppen.'

sturen van dvd's en ideeën werd. Maar uiteindelijk waren wij en ook Erwin tevreden en was de master rond het einde van 2006 eindelijk klaar. Het uitbrengen van de cd had echter nogal wat

album zelf uit te brengen... Maar toen kwam Erwin weer in

band. W i j wilden dat ook, maar dan

beeld en zei: stop, laat mij dot maar doen. Z o gebeurde het dan

anders en vooral met een knipoog.Van-

ook. Het eindresultaat is echt geweldig geworden, we zijn

daar de albumtitel Self-Titled. Dit album

34

Politieke achtergronden hebben onze

www.maladjusted.nl

tekst Martien Kooien 35


ep

cd recensies

maar daarop wordt verder gebouwd

i Kissed Charles

met de ingrediënten blues en rock.

(eigen beheer)

Het krachtige, zuivere stemgeluid van

H a r t / H a r d (PIAS)

BRAM&MEINDERT

vooral Bram Wenderich valt onmiddellijk op. Vooral op het sterkte

A L D E R L I E F S T E CHANSONS

A Y R E O N PROGRESSIEVE ROCK

B L I M E Y ! LOF/

B R A I N P O W E R HIPHOP

B E U K O R K E S T EXPERIMENTEEL

De Franse Slag (CNR Emenamment)

0 1 0 1 1 0 0 1 (InsideOut Music/SPV)

Are You With M e ?

Kleine Hausmeister (Mum Ree)

Nederlandse muzikanten die zich op de

Na een muzikale uitstap met Stream of

(PP-records/Konkurrent)

Hart/Hard is de nieuwe dubbellaar

Monsters S m i l e

Alleen de hoes al van de cd van het samengeraapte zootje dat zich

Franse taal storten, doen dat altijd met

Passion keert Arjan Lucassen na vier jaar

Eerst het slechte nieuws: Blimey! als

van Brainpower. Op Hart komen the-

(eigen beheer)

nummer Monsters Smile etaleert hij

Beukorkest noemt is een behoorlijk eh... samengeraapt zootje. Maar

hartstochtelijke overtuiging. Dat geldt

terug met Ayreon. 01011001 is wederom

band bestaat niet meer. Multi-instru-

ma's voorbij als woede, angst en

ALL P O I N T S N O R T H

zijn talent. Conclusie van deze ep?

tussen alle hanenpoten gloort toch wat informatie! Zo is de lijst

ook voor het trio Alderliefste. Dit tweede

een ambitieus conceptalbum. Het

mentalist Martien van Bergen maakt

hoop met gastoptredens van onder

In The Coldest S h a d e

Goede songs, gespeeld door twee

medewerkenden aan dit kunst/muziekproject heel indrukwekkend,

album borduurt lustig voort op het

onheilspellende toekomstbeeld dat in

voortaan alleen muziek die gebruikt

andere Freek de Jonge en Candy

(eigen beheer)

talentvolle muzikanten. All Points

met klinkende namen als Stuurbaard Bakkebaard, Def P., Johnny

Franstalige debuut uit 2004. In de tus-

het verhaal wordt geschetst, komt tot

wordt voor bijzondere projecten. Zo

Dulfer. Op Hard staat de hardere kant

RIVE

North tapt uit een ander vaatje. De

Dowd, Dead Elvis, André Manuel, Patrick Votrian en DJ Grasshoppa -

sentijd is Alderliefste professioneler

uitdrukking in een sfeer die somberder is

maakt Are You With Me? onderdeel

van hiphop centraal. Brainpower laat

N e w Day

groep speelt een mix van rock en

om er een paar te noemen. Onder de paraplu van Muzieklab Brabant,

geworden. Ze hebben niet alteen de

dan op voorganger The Human Equation.

uit van de interdisciplinaire voorstel-

horen dat hij de kunst van het rappen

(eigen beheer)

dat al eerder een keur aan uiteenlopende artiesten in spannende

samenwerking gezocht met een Franse

De toon is harder en rauwer en ligt in

ling Telescope Dancer waarin muziek,

nog niet is verleerd en dat hij sterk is

combinaties liet musiceren, brachten dichter/beeldend kunstenaar

tekstschrijfster (heel verstandig), maar

het verlengde van The Final Experiment

dans en film samenkomen. Het goede

met de pen. De basis is hiphop, maar

De bandleden van I Kissend

Donzel daarentegen is meer uitge-

Rik van lersel en Stuurbaard Bakkebaard zo'n twintig artiesten bij

ook met chansonliefhebbers Ramses

(1995). De veelheid aan vocalisten

nieuws is dat de Helmonder gelukkig

op dat fundament is er ruimte voor

Charles droegen luiers toen Nirvana

sponnen. Denk aan Kayak. De mix van

elkaar in een 'experimenteel proces waarin improvisatie en dynamiek

Shaffy, üesbeth List en Paul de Leeuw.

(waaronder de Nederlandse rapper

nog steeds doet waar hij goed in is:

funk, soul en pop. Brainpower is op

debuteerde. Om maar even aan te

rock en metal komt niet altijd goed

centraal staan'. Daar is niets van gelogen, maar vergeet de lol niet!

Dit levert onder meer een

Wudstik) en gastmuzikanten en de ver-

het maken van spaarzaam gearran-

zijn best op nummers als Weg en

geven dat deze talenten nog een toe-

uit de verf. Bij de gitaarmuur die

Die spat namelijk helder en sprankelend van zowat alle kleine twin-

Frans/Nederlandse bewerking van

schillende muziekstijlen die voorbij

geerde popminiatuurtjes die warm en

Eigen Werk. De beats en teksten zijn

komst voor de boeg hebben. Deze ep

wordt opgetrokken is meer staccato

tig nummers af. Traditiegetrouw werd er pas een paar dagen van te

Pastorale op. Ook de Canadese folkzusjes

komen, geven 01011001 een afwisselend

smaakvol klinken zonder de onder-

dan indrukwekkend. Hij slaat echter

is het debuut met daarop vijf aanste-

zang meer op zijn plaats. Tel daarbij

voren eens een keer geoefend en oppervlakkig gezien lijkt het wel

McCarrigle werken verrassend genoeg

en toch heel herkenbaar geluid mee.

huidse spanning te verliezen.

de plank echter ook een paar keer

kelijke popliedjes. Het up-tempo

op dat de songs qua compositie en

metal. Het gitaargeluid is metal georiënteerd, maar de stem van Van

materiaal krijgt een rauw randje door

melodie niet altijd even spannend

mij is het Kings of

zoals in het slappe

het gitaarspel. De synthesizer werkt

zijn en je houdt een ep over voor een

Convenience-

Drama In De Tent.

soms op de zenuwen, maar is met

heel kleine kring. Rive is singer-

achtige I've Tried

Hart/Hard krijgt

originele melodielijnen vaker van toe-

songwriter Rivelino Rigters. Hij

kelijker beluisteren

waarin zangeres

een voldoende,

gevoegde waarde. Daarnaast draagt

bracht bijna tien jaar geleden zijn

dan het wat langdra-

Chantal Acda

maar door de te

zangeres Chariot Henzen deze ep op

eerste single uit. Het is vooral Rivelino's warme, verweerde stemge-

Hoogtepunt voor

behoorlijk mis,

moeilijk op te noe-

bewerking van hun

men. Wel laat CD

de tijd dat de tour van dit jaar al weer afge-

Complainte Pour St.

l/Planet zich gemak-

lopen is. Ach wat kan het bommen. Alle

Catherine. Jack Poels

complimenten voor de doorrookte, op sterk

(Rowwen Heze)

een zootje, maar dat is allemaal slechts

mee aan De Franse

Hoogtepunten zijn

schijn. Typerend is wel dat deze cd (met

Slag, met een

opnamen van vorig jaar) pas uitkomt tegen

vocht florerende, tussen Hollandse nuchter-

warmt zich ook aan de Franse gloed en

dige CD 2/Earth. Waar nummers op

voor een prachtig tegenwicht zorgt.

veel matige tracks die er op staan is

haar schouders als een geroutineerde

heid, vaderlandse zwaarmoedigheid en

zingt een Nederlands/Frans duet mee.

Earth een minder vlotte opbouw en de

Hoe het hele project er uit ziet, weet

geen toonaangevend album gewor-

artiest. Nee, I Kissed Charles probeert

luid dat zich vast haakt in je geheu-

Nederlandse jool heen en weer schommelen-

Een leuke cd voor de in Nederland nog

nodige ingetogen passages kent, knalt

ik niet, maar als de voorstelling net

den.

geen muren te slechten of het wiel

gen. Soms is het net of je Lenny

de zieleroerselen op muziek. De stemming is

altijd talrijke Francofielen, en andere

Planet bijkans uit de speakers.

zo mooi en bijzonder is als dit album,

(Arnold van Huet)

opnieuw uit te vinden. Wat de band

Kravitz hoort zingen. Opvallend

top, de zoektocht opwindend en de emoties intens en echt. Het topje

liefhebbers van opgewekte deuntjes op

van trouw aan zichzelf en aan hun muziek gebleven muzikanten in

niveau.

een fascinerend tijdsdocument gevat.

doet is frisse, lekkere liedjes spelen.

detail: Rivelino heeft een zeer lage

C H R I S T E L SINGER/SONGWRITER

En dat doet de band uitstekend. Ook

spreekstem, maar laat in het breekbare Why horen ook ver de hoogte in te kunnen klimmen. Zijn zangkwa-

moet het wel de moeite waard zijn.

(John Buis)

(Peter van der Wijst)

Tomorrow Awaits

een prettig schijfje is Monsters Smile

New Deal (Soombax MUSIC)

B O O N D O C K FOLKPOP

(Eigen beheer)

van het semi-akoestische duo Bram

Al meer dan twintig jaar gloreren de

Boondock (Eigen beheer)

Twee en een halfjaar heeft Christel

& Meindert. Ze spelen naar harte-

liteiten zijn gegroeid in de afgelopen

Jewels In A Box (Vulcano Records)

Beatbusters op elk podia. Da's op zich al

Heerlijke laidback folk voor de lange

Kroezen aan haar droom gewerkt:

lust klassiekers op feesten en partij-

jaren.

B E A T B U S T E R S REGGAE/SKA

(Renale Sun-Louw)

(Arjan van Sorge) lAN A N N E S S O N

AMERICANA/BLUES

Na geruime tijd als gitarist bij diverse

een reden om je hoed voor af te nemen.

zomeravonden, dat is zo ongeveer het

een cd met eigen composities.

en, maar schrijven ook eigen materi-

(teksten: Arnold van Huet en Rosanne de

B E E F REGGAE

bands en artiesten (Danny Vera)

Moet wel gezegd worden dat het de

gevoel wat deze eigenzinnige

Tomorow Awaits is het resultaat. De

aal. De basis van hun muziek is pop.

Boer)

The Original (BERTUS)

gespeeld te hebben, besloot de van oor-

laatste jaren stil is geweest rondom deze

Utrechtse formatie je voorschotelt.

plaat bevat tien stemmige, met veel

Voordat de reggaegroep het nieuwe album The Original officieel pre-

sprong Duitse lan Annesson zelf een

groep. Nee, het was geen pretje voor de

Alsof de tijden van Cat Stevens en

gevoel gebrachte songs. Christel is in

senteerde, konden festivalgangers al geruime tijd daarvoor kennis-

plaat op te nemen. Samen met produ-

groep dat frontman Steevens klaar was

Simon Et Garfunkel weer herleven.

bijna alles een traditionele

maken met nieuw werk van de band. En liefhebbers die de

cer/songschrijver Ton Engels dook hij de

de Beatbusters en besloot iets anders te

Boondock weet echter de valkuil van

singer/songwriter. Haar songs zitten

LYDIA VAN D A M , G E R A R D

een bewerking van een nummer van

Nederlandse muziekwereld een beetje volgen, weten natuurlijk wel

studio in met als resultaat Jewels In A

doen. Enfin, terug van weggeweest

nostalgie te vermijden door verras-

degelijk in elkaar en muzikaal haalt

VAN M A A S A K K E R S , J E R O E N

Billy Joel, gaat over een echtelijke

wie Beef is. Lullige van het verhaal is misschien dat de band de brug

Box, een album waarop laidback ameri-

komen de Beatbusters met een solide

sende elementen toe te voegen en

ze geen halsbrekende toeren uit. Veel

ZIJLSTRA

ruzie. Kan De Deur Nie Dicht is een

naar het grote publiek geslagen heeft met I

cana wordt afge-

Would Stay, een cover van Krezip. Zangeres

wisseld met stevige

g album. Ze weten de snaar perfect te

fraaie, heden-

akoestisch gitaar-

NEDERLANDSTALIG

fraaie song over

daagse teksten te

werk en hier en

Troost

verlies. Van

daar een ver-

(Eigen beheer)

Maasakkers is in

opgewarmde

dwaald toetsenin-

Samen met Egon

het stemmige

mers die je onher-

nmericana-prak

strument of een

Kracht en The

Marie op zijn

roepelijk in een fee-

dus, maar haute

accordeon.

Troupe speelden

van de groep

blues. Op nummers

raken met goed

Jaqueline is als overigens als gast opgetrom-

als Long Gone laat

opgebouwde num-

meld op dit nummer opnieuw op te nemen.

Annesson horen niet

Met de titel van het nieuwe album kun je

alleen overweg te

^ . r - a ^ d schrijven. Geen ••J0^

er op Troost bewerkingen van compo-

ooit samen met Tom Holkenborg in

Maasakkers en Jeroen Zijlstra de

sities van Leonard Cohen en Joni

Nerve zat. Mills heeft ervaring met

afgelopen maanden de muzikale the-

Mitchell.

aangename timbre elk liedje naar

singer/songwriters. Hij werkte eerder

atervoorstelling Troost. De liedjes uit

(Di-Lan Sun)

dat het bandgeluid met gemak kan dra-

grote hoogte. Gaan we absoluut meer

al met Ygdrassil, Girl Wonder, Kirsten

deze voorstelling zijn op cd gezet.

gen. De blazerssectie is vrolijk en hangt

van horen...

en Twarres. Op Tomorrow Awaits is

Dat gebeurde na vele smeekbedes

geestvan Ryan Adams laat rondwaaien

prettig over de uptempo nummers heen

(Ferenc Kooien)

hij te horen op diverse instrumenten.

van de bezoekers van de show. De achttien songs op Troost gaan over

Christel kreeg hulp van Phil Mills, die

daarbij volwassen, maar misschien toch

Hildebrand is niet alleen het gezicht

ook wat ingetogener dan verwacht. De

van de band, maar draagt met zijn

Instrumenten waarmee hij een lekker

nieuwe zanger Ton Meijdam laat horen

traditie, in stand houden. Enfin, de band is strak. De muziek is zon-

Nashvilliaans briesje de huiskamer weet

nig. Althans, sommige teksten gaan dieper dan je in eerste instantie

binnen te blazen. Een bries die ook de

zou verwachten. Ska en Reggae hebben van nature de neiging iets

stelijke trance brengen. Het album klinkt

nieuwend is het nieuwe werkje van Beef

en akoestische gitaar, maar ook met die

niet. Daar kun je een potje over gaan zeiken,

van de slide, lapsteel en de mandoline.

je kunt ook zeggen dat ze hun eigen identiteit, dan wel een bepaalde

luchtigs uit te stralen, maar Beef prikt qua tekst soms aangenaam

in een cover van Let It Ride als afsluiter

die soms uitwaaieren naar de rock.

Christel, naast musicus ook actrice,

door die luchtigheid heen. Justified, I Et I en On My Own zijn zomaar

van deze heerlijke plaat. Let it ride, let it

Geslaagd album.

heeft een prettige stem en haar lied-

het leven in de breedste zin van het

wat voorbeelden van sterke songs die Beef niet alleen in Nederland

roll!

(Arnold van Huet)

jes gaan ergens over. Het openings-

woord. Ouderdom, verloren liefdes,

fans zal opleveren, maar wellicht ook in het buitenland.

(Sasja de Vos)

(Arnold van Huet)

best. Verder staan

Lydia van Dam, Gerard van

cuisine hollandaise. Zanger Rein

kunnen met de snaren van de elektrische

wellicht verschillende kanten op, maar ver-

36

I KISSED CHARLES

nummer Julia mag er best zijn, net

vriendschap, de dood; het is zo maar

als What If...

een greep van de onderwerpen die

(Di-Lan Sun)

worden bezongen. Zo Gaat Het Dan, 37


cd recensies

DISTURBING FORESIGHTS

FLYING F O R T R E S S

HET GOEDE DOEL

boord gegooid. De algemene conclu-

L A B E R I N T O FT. O S D O R P

L P G ELECTROROCK

PUNK/METAL

STONERROCK

NEDERLANDSTALIG/POP

sie is dat niemands kant de juiste is.

P O S S E DOWN-TEMPO

With The Earth Above M e

D e - G r u n g e d (Deity Down Records)

M a n - M a d e Noise (Space jam Records)

Gekkenwerk (Eigen Beheer)

(Daan de Mooy)

The World Might Suck

(Excelsior Recordings)

Het verschijnen van De-Grunged mag

Behalve een vliegtuig is Flying Fortress

Dat was nog eens een verrassing.

K A N E ROCK/POP

gerust een klein wonder genoemd wor-

ook een Nederlandse stonerrockband. Zo

Henk en Henk die weer besloten

THE JAZZINVADERS

Everything You W a n t (Universal)

den. Vijftien jaar na de opnamen brengt

allesvernietigend als de bommenwerper

samen te werken om een nieuw

B l o w ! (Social Beats)

Danny-W uit Tilburg haalt zijn inspi-

is. Valt wel mee. LPG houdt het voor

Na het zwaar op hand liggende album Fearless komt een van de grootse

Deity Down Records de plaat postuum

uit de Tweede Wereldoorlog klinkt de

album te maken. Maar de tijden zijn

Met recht zijn de Jazzinvaders na hun

ratie uit (moderne) klassieke muziek

zichzelf (en fans] op muzikaal terrein

bands van Nederland met een nieuwe plaat. Op Everything You Want,

uit. Volgens de bandleden klinkt het

band uit Den Bosch niet; flitsend is de

veranderd en ook Henk en Henk heb-

fameuze debuutplaat Up Et Out mon-

en bands die een orkestraal geluid

interessant door lastige akkoorden-

het vierde studioalbum van de groep, kiest Kane voor een nieuwe koers.

geluid zeker niet gedateerd. Nu klinkt de

band ook niet bepaald. Onder het geluid

ben de digitale snelweg ontdekt. Niet

diaal gelauwerd. De uiterst dansbare

breed laten hangen. Met zo'n vijftien

schema's en verschillende maatsoor-

Fans van het eerste uur hoeven niet te vrezen, want Kane is in grote lij-

geremasterde plaat zeker niet slecht en

van ronkende gitaren en vette riffs gaan

in de winkel dus, maar gratis te

fusie van afrobeats en hardbop jazz

muzikanten (waaronder veel zangers,

ten in één nummer te spelen. Maar

nen nog steeds Kane: een gitaargeoriënteerde rockband. Maar de band,

het is een feit dat Disturbing Foresights

veel vlakke liedjes schuil die even vlak

downloaden (via de website www.it-

was een succesverhaal en dus schept

blazers, een gitarist, bassist, twee

de band weet het zo te verpakken dat

die feitelijk bestaat uit zanger Dinand Woesthoff en gitarist Dennis van

tot de godfathers van de melodieuze

gezongen worden. Er gaat weinig drei-

staffing.nl). Gekkenwerk was aanvan-

Blow! grootse verwachtingen. Maar

accordeonisten en een violist) pakt

de liedjes toch toegankelijk klinken.

Leeuwen, heeft wel een nieuw jasje aangetrokken. Op dit album is Kane

hardcore behoort. Toch zal het voor veel

ging uit van Radiohead meets Muse

kelijk een project van Westbroek

met wat voor schijnbaar gemak pro-

hij uit om zijn muziekcollage vorm te

Het album staat vol sterke songs als

minder de band van het grote gebaar. Minder spierballen. Minder main-

jongere luisteraars lastig zijn om te ont-

meets stonerrock in Solitude. Aerobatics

waarvan Temming 'slechts' de pro-

ducer/percussionist Phil Martin dit

geven. Het twee jaar geleden begon-

Therefore, Opera en I Don't Belong

stream ook. Met electro-, soul- en dance-invloeden is er wat meer lucht

dekken wat er nu precies hardcore is aan

gaat op eenzelfde voet verder. Met Stick

ductie zou doen. Maar al snel werd

kunstje weet te flikken is werkelijk

nen project levert een in een gemoe-

Here. Rock met veel synthesizers.

de groep ingeslopen. De sterke opener Catwalk Criminal zet de toon

deze plaat. Genres als hardcore en

doet de band een geslaagde poging om

duidelijk dat de liedjes beter tot hun

weergaloos. The Jazzinvaders opere-

delijk, down-tempo ritme voortkab-

Soms vergaloppeert de groep zich en

goed neer: electrorocK mei een opzwepende melodie. Er is nog steeds

metalcore zijn immers nogal geëvolueerd

een nummer met kop en staart te schrij-

recht kwamen als Temming op de rij-

ren op Blow! als een hecht collectief

belende, wonderlijke mix op van tri-

zijn de uitgesponnen stukken wat

ruimte voor traditionele songs als It's London Calling en Shot Of A Gun,

de afgelopen vijftien jaar. Maar ach, wat

ven. Het behoort tot de betere momen-

dende trein zou stappen. En zo

en dat spat van begin tot eind van

phop, rock, jazz, lounge, funk en soul.

saai. With The Earth Above Me is in

maar luisterend naar de rest van het album heeft Kane voor een ander

doet dat ertoe? Muzikaal staat het nog

ten van de cd. Explosief klinkt de band in

geschiedde. De liedjes klinker ver-

deze plaat af. Bigbandswing, afro

Vooral met de bruine stem van Jack

ieder geval een afwisselende plaat.

In de biografie van de band staat dat

Componist en geluidstechnicus

dit album geen makkelijke popplaat

pad gekozen. Kane is herboren met een vet en

altijd behoorlijk over-

No Kidding, al heeft

trouwd. Hebben

latin, maar voor-

Penock is het af

De stemming is

soms hitsig geluid, waar de Amerikaanse producer

eind, met als uit-

dat nummer veel

ze niets geleerd

al zwoele zomer-

toe rechtstreeks

soms broeierig als

Scott Jacoby verantwoordelijk voor is. Kortom, de

schieter het midden-

weg van een onge-

of zijn ze het

y^jjft nieuwe sound is verfrissend en zal veel twijfelaars i over de streep trekken. En niet onbelangrijk, ook

stuk van de cd met

leid projectiel, om in

kunstje nog niet

oorlogstermen te

verleerd? Ik neig

qua songmateriaal levert Kane met Everything You

Genepharm en het

blijven. Nee, met

naar het laatste:

het swingende

^

^

Want haar beste album af.

pakkende Going To The Pub. Leuk plaatje,

deze Flying Fortress win je geen oorlog.

(Arnold van Huet)

maar of het echt iets toevoegt?

(John Buis)

(Coert van Mourik)

terug naar de

in Lethargy, dan

seventies. Soms

weer opzwepend

met een heerlijke

wordt er lekker

als in We Don't

warmte. Vol met

geïmproviseerd,

EjAzziNVADE^ avondjazz vullen de huiskamer

de prettige samenzang van Henk en

detaillistische pracht en zinderende

maar evengoed houden de muzikan-

Understand. LPG komt na het sterke debuut I Fear No

Henk, de tekstuele kwinkslagen van

creativiteit. Blow! heeft, en dat is

ten elkaar meermalen in een onbe-

Fo met een heel goed vervolg.

Westbroek en de sterke melodieën;

best opmerkelijk, een puur en

stemde, muzikale houdgreep. Wat

(Arnold van Huet)

GRIND MINDED

het klinkt nog steeds goed.

authentiek karakter Kom er nog maar

opvalt is dat de productie nogal aan

E D I E SINGER-SONGWRITER

DEATH METAL/GRINDCORE

Gekkenwerk kan niet tippen aan het

eens om: vernieuwende jazz met een

de magere kant klinkt.

T H E S P A D E S ROCK/GARAGE

S o n g s (AG MUSIC)

Domestic Violence (Open Grave Records)

eerdere werk, maar anno 2008 is het

traditionele insteek zonder al te veel

(Arjan van Sorge)

Above The Law & Below The Belt (Drug Money Records)

Edies stem is als een wolk die snel veran-

Grind Minded liet voor het laatst van

album zeker van toegevoegde

technologische bombast. Werd Up Et

waarde.

Out vooral gepresenteerd als een hip-

S A S K I A L A R O O JAZZDANCE

pe hype, met Blow! zetten The

Really Jazzy (Laroo records)

'Dit is mijn idee van globalisering',

Jazzinvaders een ware trend.

De Amsterdamse multi-instrumenta-

zegt de Mozambikaanse Neco over

Eindhoven (Rockcity!) heeft een aardige reputatie opgebouwd als

dert van verschijningsvorm. Soms komt

zich horen met de debuut-cd 9mm Facial

'hofleverancier' van vuige, smerige garage- en speedrockbands, met

ze nonchalant te voorschijn, soms regent

uit 2004. Ondertussen vonden enkele

Peter Pan Speedrock en The Spades als voortrekkers. Bands die zich

ze eenzaamheid, soms laat ze zich speels

bezettingswijzigingen plaatsen tekende

(Arnold van Huet)

niet laten verleiden tot clichématige, melodramatische popmelodiet-

door de wind meevoeren de hoogte in.

de Beilense band bij het Amerikaanse

jes en dito imago. Breek de zaal af, smijt met microfoons, struikel

Op haar debuutalbum staat een gedurfde

Open Grave Records, waarop een paar

over de monitoren en ga op je bek, is het devies. Het heeft even

cover van When Doves Cry van Prince.

maanden geleden deze Domestic

(Rusty Cage Records)

geduurd, maar gelukkig zijn Denvis en zijn Spades weer terug. En wel

De Rotterdamse die tegenwoordig in

Violence-cd verscheen. De voorliefde

Het uit Zutphen afkomstige Izegrim

met een ouderwets vuige en rockende plaat. Even leek het erop dat

Amerika woont, accentueert de theatrale

voor de eerste platen van Repulsion,

Denvis niet meer echt rock-'n-roll was - hij werd vader, verscheen in

elementen in dit nummer. Daarvan moet

Napalm Death en met name Entombed is

NECO NOVELLAS WERELDMUZIEK

N e w Dawn - Ku Khata (World Connection)

liste Saskia Laroo mag met recht een

New Dawn opgenomen in de legen-

van de 'grand dames' van de

darische Amsterdamse studio 150. Op

K I S S M E K I L L M E POP

Nederlandse jazz genoemd worden.

de cd hoor je mixen van de typisch

M a k i n g Life (Eigen beheer)

Tien jaar zaten er tussen het verschij-

Mozambikaanse marrabenta, van blu-

draait al zo'n twaalf jaar mee en

Het heeft even geduurd, het cd-

nen van haar laatste album en Really

es, jazz, funk, reggae, afrobeat en

bracht diverse demo's en cd's uit.

debuut van Kissmekillme, maar de

Jazzy, dat sinds kort in de schappen

gospel. Neco leerde zingen in de

(Ferenc Kooien) I Z E G R I M THRASH METAL

Tribute To Totalitarianism

de Nationale Wetenschapsquiz en fungeerde

je houden: het resul-

duidelijk. Zonder dat

Tribute To

inmiddels tot een

ligt. Dat Laroo al

als rootszangcr. Maar Above The Law £t

taat is niet altijd een

het total te opzich-

Totalitarianism is

acht mans sterk

die tijd niet

kerk waar hij

Below The Belt biedt alles wat The Spades zo

oormassage. De rie-

tig kopieergedrag

de tweede langs-

uitgegroeide for-

heeft stil geze-

opgroeide. Zijn

lekker maakt en nog meer. De ranzig scheu-

deltjes die ze aan de

leidt, maakt Grind

pelervan het

matie weet op

ten, is te horen.

muzikale interes-

rende en rockende gitaren, staccato drums

melodie toevoegt,

Minded een afgewo-

vijftal. De band

Making Life te

Met medewer-

se zette hem aan

gen combinatie van

zijn - zacht uitge-

en meezingbare refreinen zijn natuurlijk

drukt - bijzonder. Bijzonder is ook haar

old school death metal en grindcore,

in weer een oldskool punkhit als het titel-

keuze voor de Franse taal in diverse

nummer. En dan zijn er natuurlijk nog de

tracks. Bijna alle nummers op haar

ouderwets uitgesproken songtitels als

bekende ingrediënten die steevast resulteren

38

JAZZ

(Djax Records)

king van vele

overtuigen, want

valt onmiddellijk

Mozambi-kaanse

tot reizen en in

op door de rauwe grunt van zangeres

het valt niet mee een stevig opge-

getalenteerde gastmuzikanten uit o.a

Nederland studeerde hij o.a. jazz.

zoals is te horen in onder meer Killing

Kristien. Zij laat de tegelijkertijd

bouwde live reputatie te vertalen

de VS, Suriname en Guyana verrast ze

Voor de opname van New Dawn kwa-

Spree, Morbid Fascination, Impaled With

groovy, melodieuze en ouderwetse

naar een klinkend album. Soulvolle

ons met een mix van funky jazzgroo-

men diverse familieleden over, maar

debuutalbum zijn van eigen hand. In

A Grin en Stalker. Botte biji-riffs en

thrash iets bruter klinken dan die

pop noemen ze hun eigen muziek

ves en drum 'n bass, aangevuld door

ook de Braziliaans-Nederlandse zangeres Lilian Vieira (Zuco 103) leverde

Everybody Is On Drugs en Mean Motherfucker Maar dan duiken er

haar teksten springen de ironie en een-

melodieuze loopjes maken de nummers

eigenlijk is. Nummers als In The

(luister naar Goodtime people), maar

zang, rap en beatbox. Aan het talent

opeens blazers en achtergrondzangeressen op in Get Outta Line,

voud in het oog. Kortom: een artieste die

interessant, doch niet nodeloos ingewik-

Name Of Freedom en The Father, The

ook swing en funknummers als Not

van Laroo en haar medemuzikanten

een bijdrage, aan het nummer

Memphis Star en I said No... Dat wekt zondermeer enige verbazing.

zich durft te onderscheiden.

keld. Zanger Wim Eggens' grunt ligt op

Son ft The Holy President zitten goed

bad en Lot of fuzz passeren de revue.

hoeven we niet te twijfelen en dat

Vermelha, waarin de samba een

Refereren aan Herman Brood is misschien wat flauw, maar sommige

(Rosanne de Boer)

het randje van verstaanbaarheid, maar is

in elkaar en moeten een paar keer

Het is te danken aan de pakkende

maakt het extra jammer dat het

hoofdrol speelt. Deze vruchtbare

songs hadden zeker niet misstaan op een van de betere Broodplaten.

dankzij de bijgevoegde teksten goed te

worden beluisterd om ze te vatten.

composities van de broertjes Popman

album nergens echt weet te overtui-

samenwerking maakt dit nummer tot

En het gaat nog verder: hier en daar swingen The Spades zelfs, zoals

volgen.

Tekstueel wordt voortgeborduurd op

(sinds 1977 samen) en aan de prima

gen. De composities en de productie

een hoogtepunt van het album. Neco's

in Mean Motherfucker met zijn geweldige orgeldeuntje en refrein.

(Daan de Mooy)

de op moderne oorlogen en politiek

productie van Gaspard de la Nuit (o.a

zijn mager en ik kan me, om een cli-

kracht ligt in zijn vermogen om bij-

Ja, de branie en het gerag zijn er nog steeds, maar dan bedekt onder

geïnspireerde thematiek van de mini-

Brainpower) dat Making Life een fijne

ché te gebruiken, niet aan het gevoel

zondere muzikale fusies heel natuur-

een heerlijk gepeperd soulsausje!

cd uit 2005. Soms wordt de huidige

zomerplaat is geworden die naar

onttrekken het allemaal al eens eerder

lijk te laten klinken. Ook zijn gelaagde

(Coert van Mounk)

tijd de tekstschrijver (drummer Joep)

meer smaakt.

gehoord te hebben. Een gemiste kans.

arrangementen verdienen lof.

te veel en wordt alle nuance over-

(Stephan Troost)

(stephan Troost)

(Rosanne de Boer)

39


cdrecensies

cd kort N E W C O O L COLLECTIVE

P A R K S I D E ELECTROPOP

JAZZ/SKA/LATIN/DANCE O u t O f O f f i c e (Dox Records)

T H E T U M B L I N ' G O GO'S

R O O M 11 JAZZ/FUNK/POP

S P A C E K E E S NEDERHOP

Cables (MOMI/Bertus)

M m m . . . G u m b o ? (Univeral MUSIC)

M e e r Ruimte (Noah's Ark)

ROCKABILLY

Nooit gedacht dat ik een band nog eens

Ze lijkt door haar kleding, houding en

Mafkees, smeerkees, spacekees -

Do The Desert Hop (Tubiin Records) Voice M a i l (eigen beheer)

Als kantoordeuren sluiten hetzelfde

zou vergelijken met a-ha. Toch had

bijna smekende, verlegen blik wegge-

Kees van den Assem oftewel

Ook zo'n heimwee naar de jaren vijf-

Als een van de weinige

gevoel oproept als New Cool Collectives

Cheap Microphone zo op een later aloum

lopen uit een jaren vijftig reclame-

SpaceKees is op alle fronten thuis. In

itg? Do The Desert Hop van het

Nederlands/Marokkaanse vrouwelijke

nieuwe haring open je ze nooit meer.

van deze Noren kunnen staan. Het num-

poster die de slimme huisvrouw pro-

de almaar uitdijende reeks groot-

Groningse trio The Tumblin' Go Go's

mc's valt Maryam Merabet

Wat een meeslepende blaaspartijen, uit-

mer heeft een zomers melancholiek

moot. Als Janne Schra zingt, verdwijnt

schalig opgezette Nederlandstalige

neemt je vijftig jaar terug in de tijd

sowieso al op. Haar niet al te makkelijke

B A D BRYA HIPHOP

gebalanceerd drumwerk, vette beats en

sfeertje waar a-ha patent of heeft en de

alle verlegenheid en schroom. Haar

hiphopalbums met een thema is hij

met gemoedelijke zondagmiddag-

leven was al eerder onderwerp van een

verrassende mixen! 'Dit is de climax',

stem van zanger Bram van den Oever

stem? Een waterval, maar ook een

waarschijnlijk de eerste die de aarde

rockabilly Het titelnummer. My Girl Is

documentaire. Maar ze heeft altijd door-

denk je maar dan volgt een grotere. De

lijkt ook nog eens op die van Morten

concurrent van de zomerbries:

verlaat en de ruimte opzoekt. Hiphop

Gone en Bandidos De La Frontera

geknokt voor wat haar lust en leven was

energievoorraad van de bandleden lijkt

Harket. Het is jammer dat er op Cables

krachtig en soepel. Niet vreemd dat

with the stars! In maar liefst 26

nodigen uit tot het maken van een

en haar overeind heeft gehouden: de

onuitputtelijk. 'Energiek, vet, dansbaar:

niet meer van dergelijke pareltjes staan.

Roomll'scarrière razendsnel gaat.

nummers doet SpaceKees uit de doe-

beleefd dansje; vetkuiven zullen hier

hiphop. Op haar debuut vijftien nummers

T E X T U R E S PROGMETAL

de sleutelwoorden voor hun muziek',

Wat overigens niet wil zeggen dat de rest

Ook haar bandleden bieden kwaliteit

ken hoe hij van zijn vurige wens pla-

niet van uit model raken. Ook bij

die variëren van downtempo r£tb-achtige

Silhouettes (Ustenable Records 0103)

schreef iemand eens. Voeg hier gerust

van het album niet boeit. Integendeel.

op deze tweede langspeler. De Ameri-

neten te ontdekken werkelijkheid

covers van Hank Williams (Six More

tracks tot vet kickende funk. Met een

Het beluisteren van een cd van Textures is altijd weer een veeleisende

'vrolijk' aan toe, want tracks als Scuzzy

Parkside maakt avontuurlijke popmuziek

kaanse singer-songwriter Dayna Kurtz

maakt. Hoorspel en lekkere, down-

Miles To The Graveyard) en Carl Perkins

belangrijke rol voor Controverse, die Bad

opgave. De metal is complex, episcli, dissonant, polyritmisch, liard,

Skank zijn prima pepmiddelen. Live is

die soms doet denken aan Radiohead (de

nodigde Roomll uit voor een cd-op-

tempo hiphop wisselen elkaar af in

(I'm So Alone) is het gemoedelijkheid

Brya's stem in de watten legt met lekker

ontoegankelijk, toegankelijk en hier en daar niet eens metal te noe-

New Cool Collective helemaal een feest

lichte electronical en soms aan dEUS (het

name. Gumbo is het gevarieerde

een fascinerend en onderhoudend

troef In Bleedin' Eyes laat het trio

groovende beats. In de gaten houden die

men. Volgens de band zelf heeft hun derde werkstuk vergeleken met

en dat is volgens arrangeur Willem Friede

eigenzinnige en het experimentele). De

gerecht dat Dayna de band voorscho-

verhaal. Het space-onderwerp wordt

horen wel degelijk lekker smerig te

dame.

de voorgaande platen het hoogste 'rock-'n-roll gehalte', hoewel dat

dan ook waar veel nummers ontstonden.

nummers zijn niet altijd even makkelijk,

telde. Het stond symbool voor het

verder uitgebouwd middels geluidsef-

kunnen spelen. Ook Stay Away From

niet betekent dat de nummers eenvoudiger in

Knap is vooral dat

maar de eerste rele-

muzikale proces

fecten zoals

Me, Teethless

elkaar zitten (Laments Of An Icarus, State Of

hun eigenzinnige

ase van het kersver-

waarin ze stap-

galm en echo en

Allnighter en

ten. Je hoort o.a.

maffe samples.

Love Ya Too

4 Y - D POP/ROCK

(Arjan van Sorge)

Disobedience, Storm Warning). Textures heeft

mix van o.a. jazz,

se label MOMI is

het ondertussen echter wel tot in perfectie in de

ska en dance heel

absoluut de moeite

invloeden uit de

Maar ook los van

Much klinken

Perfect Contradictions (eigen beheer)

vingers om een veelheid aan rock- en metalsfe-

herkenbaar is geble-

waard.

jazz en de

het album blij-

best venijnig.

4y-d is een band die nu twee jaar bestaat

ren te combineren tot een onnavolgbaar geheel

ven, maar tegelij-

ragtime van New

ven de meeste

Voor de rest

en popmuziek speelt met uitstapjes naar

(Peter van der Wijst)

waarin allerlei genres voorbij komen. Het afslui-

kertijd steeds opnieuw verrast. Leuk

tende To Erase A Lifetime is daarvan een goed

detail: diverse tracks dragen de namen

voorbeeld, zodat na negen nummers blijkt dat

van collega-muzikanten als de Chinese

P O L D E R TECHNO

Textures zijn muzikale grenzen nog steeds niet heeft bereikt.

pianist LangLang.

Poldermodel (intacto)

deel. Roomll biedt licht verteerbare

(Daan de Mooy)

(Rosar)ne de Boer)

Goed idee om in deze tijden van polari-

jazz die toch avontuurlijk klinkt.

satie nog eens even het polderconcept

(Rosanne de Boer)

T H E [ N E W ] S H I N I N G ROCK

onder de aandacht te brengen. En het is

Z U C O 1 0 3 BRAZ[LECTRO/JAZZ/SAMBA

Supernatural S h o w d o w n

gewoon een goede naam voor een

After The Carnaval fOox Records)

(Flow Records)

Nederlands product natuurlijk. Het duo

Orleans. Hetjazz-aandeel in Roomll's

tracks overeind en inhoudelijk begrij-

klinkt de cd als de jaren vijftig zelf: erg

rock. Romy Uitdehaag heeft een prettige

werk is gegroeid, maar dat maakt de

pelijk.

veilig.

stem om naar te luisteren en laat de

muziek niet ontoegankelijker, integen-

(Arjan van Sorge)

(John Buis)

songs niet zo zwaar klinken. Als je

STAIRS TO N O W H E R E

THEUNDECLINABLES

samen is, dan klinkt deze cd volwassen

nagaat hoe kort de band nog maar

ROCK/EXPERIMENTAL

PUNKPOP

en is hij redelijk goed geproduceerd. De

Adieu Delicate Atheist

The Undeclinables

tien nummers zijn ingetogen van aard

S O N A R 11

(Eigen beheer)

(eigen beheer/Sonic Rendezvous)

met soms een rauwe gitaar op de achter-

POP/ROCK

Fuck! Dit klinkt goed! Bij sommige

De laatste tijd verschijnen er opval-

grond. Maar net zo makkelijk wordt een

Let's Take It From Here...

bands kom je voortdurend superlatie-

lend veel albums van punkpopvetera-

vrolijk riedeltje uit de keyboard getoverd.

(eigen belieei)

ven tekort. Ook bij Stairs To Nowhere,

nen. Denk maar aan Millencolin en

Een band met potentie, maar het is met name de zangeres die de show steelt.

Wie denkt aan uitbundige carnavalsfeesten denkt aan Brazilië. Na

Als je als band de aandacht weet te trek-

Laurens Lanting aka Lauhaus en David

carnaval volgt een rustperiode en rust nemen de bandleden van Zuco

ken van het prestigieuze Chrysalis pla-

Labeij zijn afzonderlijk al weer heel wat

103 - van wie de wortels deels in Brazilië liggen - op hun zesde

tenlabel, dan moet je wat in je mars heb-

jaartjes met elektronica en dance bezig,

Vorig jaar brachten ze al de single

een drie-eenheid, bestaande uit een

Pennywise. The Undeclinables (voor-

album After The Carnaval. Het laidback ritme van veel tracks valt op.

ben. The [New] Shining heeft dat.

maar in 2004 besloten ze de krachten te

Waste Land uit met Simple Minds-

goede, experimenterende

heen Undeclinable Ambuscade en

Zangeres/tekstschrijfster Lilian Vieira deed in 2007 tijdens Zuco's

Supernatural Showdown staat vol feel

bundelen. Polder bracht reeds een paar

drummer Mell Gaynor en nu is er dan

zanger/gitarist, een belachelijk strak-

Undeclinable) is ook weer terug aan

DE BOND TEGEN HARRIES

Braziliaanse reis voor hulporganisatie IBISS veel inspiratie op: 'In Rio

good rock met veel galmende gitaren.

tracks uit op het Intacto label van tech-

eindelijk ook een cd genaamd Let's

ke drummer en een beestachtig goe-

het front. Deze rebellenclub uit Den

HIPHOP/DRUim 'N BASS

is muziek overal; in elk gaatje, elk druppeltje, elke glimlach. Liedjes

Waar breed uitwaaierende gitaren door-

no-dj en labelbaas Shinedoe, maar dit is

Take It From Here. Al telt het album

de bassist. Debuutalbum Adieu

Bosch bestaat al sinds 1992, maar

Regen (eigen beheer)

welden op. Een spontane, puur muzikale transformatie.' Volgens haar

gaans snel vervelen, weet zanger/gitarist

toch echt het debuut. Zes tracks die eer-

slechts acht nummers, het zijn acht

Delicate Atheist begint al direct sterk

moest na het plotselinge vertrek van

Olaf Vos en Tom Ritsema richtte in 2004

voel je de warmte van het land bij het luisteren. Als tracks als

Xander Stok zijn spel aantrekkelijk en

der op vinyl uitkwamen, aangevuld met

fijne nummers. Songs die weinig met

met het enigszins bevreemdende

zanger Jasper Vergeer in 2005 nood-

De Bond Tegen Harries op. De muziek is

Roadkill a Cigars

gedwongen een

gevarieerd: dance, hiphop, drum 'n bass en rock. Het loopt allemaal prettig door

' • ^ j , ^ ' ^

(Arnold van Huet)

Madrugada uit je speakers vloeien, moet je

afwisselend te hou-

twee eerdere releases op Intacto. En het

toegeven dat ze gelijk heeft. Soms hoor je

den. Net als bij col-

mag er zijn! De war-

huidige

en het bij mij

pasop de plaats

samples die vermoedelijk opgenomen zijn in

legabands als Enorm

me, hitsige en pom-

muziekstijds-

favoriete

maken. Nu in

elkaar heen.

Rio's straten. Ik ben benieuwd hoe sterk die

en Spanner klinken

pende minimal tech-

geest van doen

Charlotte - met

Erik van Haaren

Alles wordt gedaan in het Gronings. Het

Braziliaanse warmte live tot uitdrukking komt.

de nummers uitbun-

no van het duo

hebben, maar

schitterende

(One in a

duo houdt van verschillende stijlen en

After The Carnaval klinkt relaxed, maar waar-

dig, opzwepend en

wordt hier prima en

klinken als een

basloop en heer-

Million) een uit-

van verschillende tempowisselingen.

schijnlijk wordt het tempo tijdens concerten

vooral oprecht. Geen moment ontaard de

opgevoerd. Mogelijk krijgt de band live verster-

muziek in over the top bombast. In Reason To Believe dient de band er juist

king van Paul Willemsen (Lefties Soul Connection en Shane Shu), die nu een gastbijdrage aan het album

voor waken niet net zo rechttoe rechtaan

levert. Solo staan de Zuco-leden overigens ook prima hun mannetje.

te klinken als Nickleback. De Nine Inch

polderend in een

verfrissir

weemoed opwekkende echo uit eind

lijk up-tempo refrein. Opvallend is

stekende nieuwe zanger gevonden is,

Nummers als Regen en Ik Bin Dien Pa zijn

live-mix gegoten die alles in dienst stelt

jaren tachtig. Beetje Icehouse, beetje

het constant hoge niveau. Harde,

kan de band weer volle kracht voor-

ballads die je vroeger terug zou kunnen

van bijzonder lekkere spierbewegingen.

The Church en inderdaad... beetje

beukende ritmes afgewisseld met

uit. Vernieuwend is het nieuwe album

vinden op een album van De Kast.

Simple Minds. Geen plaat dus die je

sfeervolle bezwerende passages, pak-

niet, maar wel van een hoog niveau.

Ondanks de uptempo stukken is de toon

uit stoel doet opveren, maar dat

kend gitaarspel en intelligente bas-

Betere nummers als Leads To More,

vaak sober. Al met al een aardig album. (Arnold van Huet)

(Arjan van Sorge)

De frontvrouw betreedt vanaf maart de Nederlandse theaters met

Nails-cover Hurt ontbeert de subtiliteit

hoeft ook niet, want je kan hem

partijen. Zelfs het vreemde sluitstuk

Centre of the Middle en Ease My

haar eigen show. Hopelijk bevalt het solowerk haar niet zo goed dat

en zwartgalligheid van het origineel. In

gerust een paar uur in de speler laten

Sailors Life weet ondanks het gepiep

Mind heeft de band zelfs nooit

ze een punt zet achter Zuco 103, want een band die al tien jaar

de alternatieve versie (aan het eind van

zitten. Draaiend welteverstaan.

en gekraak na enkele luisterbeurten

gemaakt. Skatepunk is het niet meer.

prachtalbums als deze aflevert, verdient een zilveren jubileum.

de cd) wordt deze misstap gelukkig

(Sasja de Vos)

toch te overtuigen. Minpuntjes? Ik kan

The Undeclinables is een volwassen

(Rosanne de Boer)

goedgemaakt.

er geen bedenken. "My name is truth

rockband geworden. Welkom terug!

(John Buis)

and I'm a lie." Well, my name is truth

(Peter van der Wijst)

and this ain't a lie. (Coert van tvlourik) 40

41


dvd recensies

boekrecensies teerde boek de korte carrière van Dragonfly

DE B E S T E M U Z I E K V E R H A L E N RAPALJE

lezen. Met andere woorden, de clips op

VAN 1945 TOT N U

in de context van de onrustige jaren zestig

FOLK

deze schijf slaan nergens op. Als extra

Leon Verdonschot

en geeft een verklaring voor de vroegtijdige

Celtic Fire

word je een kijkje achter de schermen

(Carrera)

ontbinding van de band. De enige twee

(Celtic Folk MUSIC)

gegund waar de muzikanten worden voor-

In het jaar dat we stilstaan bij 50 Jaar

singles van Dragonfly zijn ondertussen

CIRCUS C-MON & KYPSKI

De dvd Celtic Fire biedt trouwe fans weinig

gesteld. Daarnaast zie je hoe de band naar

Nederpop is onlangs ook het boek De Beste

internationaal zeer gezochte collector's

HIPHOP/TURNTABUSM

nieuws, maar wel prachtige beelden van

de Verenigde Staten gaat om te werken

Muziekverhalen Van 1945 Tot Nu versche-

items. De vier tracks, plus een optreden

een concert in de Groene Engel in Oss. De

met producer Erwin Musper. Dit kleine

nen. Een meer dan duizend (!) pagina's tel-

voor de NCRV, zijn op cd bij het boek gele-

t.Vt«M>S&£^3^^f£<En£C«>

';,. •ri.

Live At The M e l k w e g

'

(Penoze)

cameraploeg heeft vakwerk afgeleverd en

inkijkje is beter dan het hoofdprogramma.

lend overzicht met Nederlandse popverha-

C-Mon ö Kypski hebben vorig jaar flink

de lichttechnicus heeft zijn best gedaan de

(Arnold van Huet)

len, samengesteld door popjournalist en

DRAGONFLY EN D E JAREN

kunnen maken met deze bijzondere oester-

van zich laten horen. Het album Where

zaal de juiste sfeer te geven. De Groningse

Pop Pers Prijs-winnaar Leon Verdonschot.

Z E S T I G : DE B E L E V E N I S S E N VAN

sound.

The Wild Things Are was heel indrukwek-

folkband wil een totaalplaatje presenteren:

Hij moet er een enorme klus aan hebben

E E N P O P G R O E P IN EEN

(Gert Vertjeek)

kend. C-Mon ft Kypski waren te zien op

hij biedt niet alleen traditionals uit de

DIVERSEN

gehad om uit meer dan zestig jaar een keu-

R O E R I G E TIJD

Noorderslag, Pinkpop en Lowlands. Er zijn

Ierse en Schotse volksmuziek, maar ook

POP/ROCK

ze te maken. Verdonschot is tot 167 verha-

Peter Sijnke

niet zo gek veel Nederlandse acts die dat

een show in kilts met Ierse dans, en met

Dommelsch Clash Of The Cover

len gekomen: achtergrondverhalen, inter-

(Aprllis)

395 M I N U T E N - AMATEUR

voor elkaar krijgen. Op deze dvd komen

gebruik van instrumenten uit de Keltische

Bands

views, recensies, reportages, essays, brieven

Een van de meest opvallende Nederlandse

P O P M U Z I E K IN N E D E R L A N D

verschillende gasten voorbij die ook vorig

traditie. De Groningers bouwden zelf onder

(Elmlc Produkties)

en proza. Het oudste schrijfsel is van de

psychedelische bands kwam uit Zeeland. De

Remko van Bork

jaar live te zien waren bij verschillende

andere een gitouki (soort gitaar). Ze hou-

Coverbands zijn over het algemeen heel

hand van Jan van Houts, getiteld Calipso

jongere generaties zal de naam Dragonfly

(Kunstfactor/Popunie)

optredens: zanger Pete Philly, saxofonist

den van een ruige levensstijl. Soms vormt

vervelend? Waarom? Een coverband heeft

Songs, uit de Tuney Tunes uit 1945, een

niets meer zeggen, maar tussen 1967 en

Met enige regelmaat verschijnen er interes-

Benjamin Herman en de indieband Voicst.

een middeleeuwse barbecue de aftrap van

duizenden liedjes om te spelen en toch

nogal onsamenhangend verhaal over

1969 leken vier beschilderde muzikanten

sante boeken over popmuziek. Of het nu

Maar goed, waar gaat het om? Dit schijfje

een concert. Ook in Oss valt dit ruwe ele-

klinkt praktisch elke coverband hetzelfde.

Calipso-muziek. Nee, zo wordt er tegen-

het helemaal te gaan maken. Zanger/gita-

een autobiografie of een bundel met inter-

is een registratie van het concert dat ze

ment op evenals de levenslustigheid die

Geef het volk wat ze willen vreten, daar

woordig gelukkig niet meer over muziek

rist/tekstschrijver John Caljouw, gitarist

views is, één ding hebben deze boeken

gaven in de Melkweg. En laat ik maar

Rapalje siert. Vurig, opwindend, onstuimig.

zal het ongeveer wel op neer komen. Op

geschreven. Verdonschot zegt het zelf ook

Rudy de Queljoe, bassist Tonny de Queljoe

gemeen en dat is dat ze praktisch altijd

meteen even met de deur in huis vallen:

Oss wordt getrakteerd op een intens con-

deze dvd zijn verschillende bands te zien

in zijn voorwoord: de verhalen van voor

en drummer Huib Pouwer hadden zichzelf

over beroemde personen gaan. Daarom is

die registratie is zeer geslaagd. Na een

cert. Helaas ontbreekt de ambitie zichzelf

uit heel Nederland die in Paradiso strijden

1970 zijn niet zo goed volgens de huidige

aan het begin van de jaren zestig in al de

het wel eens aardig dat nu de focus ligt op

lange reeks van concerten werd die tour-

te vernieuwen. Diverse nummers van de

om de titel 'Beste coverband van

norm. 'Ze worden leuker als u ze hardop

schijnwerpers gespeeld met bands als

de amateurmuzikanten. Er zijn pak 'm beet

nee begin dit jaar afgesloten in Utrecht,

theatertour die dit jaar z'n vijfde seizoen

Nederland'. De songs zijn over het alge-

leest', adviseert hij. Pas vanaf de jaren

Johnny and the Blue Jeans (rock-'n-roll) en

een half miljoen mensen in Nederland die

Eindhoven en Amsterdam. Dat C-Mon ft

beleeft, spelen de Groningers al tien jaar

meen meezingers. Grote hits als Always On

zeventig wordt er serieuze popjournalistiek

Group 69 (Nederbiet). De ontmoeting met

gemiddeld 6,5 uur per week popmuziek

Kypski live de moeite meer dan waard zijn,

op vrijwel dezelfde wijze. Dat deert het

The Run, Child In Time, Jailhouse Rock,

bedreven in ons land, wellicht dat de komst

dichter, journalist en programmamaker

spelen. Genoeg aanleiding dus om die

moge bekend zijn. Die reputatie wordt op

massaal toegestroomde Osse publiek niet.

Kiss, Papa Was A Rolling Stone en Proud

van OOR in 1971 daar iets mee van doen

Hans Verhagen (Vlissingen, 1939) bracht de

wereld eens in te duiken. Aan het onder-

deze schijf maar weer eens bevestigd.

Een van de mooiste concertmomenten? De

Mary passeren de revue. Het lullige is dat

heeft. Al zul je een 'interview' zoals Jip

Zeeuwen in een stroomversnelling.

zoek hebben ruim 20.000 mensen meege-

Tijdens de show wordt vooral materiaal

uitvoering van het welbekende lied

je snel gaat vergelijken met het origineel,

Golsteijn in 1970 had met Keith Richards

Verhagen was de Zeeuwse Malcolm

daan. Soms wordt de lezer in zijn vooroor-

van het laatste album gespeeld, aangevuld

Drunken Sailor met grunt-intro (!). De slot-

maar de songs worden soms zo goed

tegenwoordig ook niet meer tegenkomen,

McLaren. Hij liet de gezichten van de band-

deel bevestigd en soms wordt hij verrast.

met de singles Shitty Bum en The Evil

akkoorden zijn nog specialer: de muzikan-

gespeeld dat je die gedachte wel eens

alleen al omdat artiesten van dat kaliber

leden beschilderen (Kiss avant la lettre),

Gitaar is nog steeds het populairste instru-

Needle, en de track The Lumberjack van

ten laten graag hun acteertalent zien. Aan

kwijt raakt. Wat ook opvalt, is dat de

anno 2008 hoogstens een half uurtje te

verzon de bandnaam en gebruikte zijn con-

ment, het genre wat het meest gespeeld

het tweede album Static Traveller. De band

het einde van de avond verschijnt doedel-

meeste muzikanten technisch goed onder-

spreken zijn. Golsteijn trekt een nacht op

necties in Amsterdam en Hilversum om

wordt is pop en rock en teksten gaan over

speelt met hart en ziel, het geluid is goed

zakspeler David Miles in harnas op de büh-

legd zijn. Ingewikkelde gitaarsolo's en

met de Stones-gitarist, die hem uiteindelijk

belangrijke optredens op podia en bij de

klassieke thema's als liefde en dood.

en er wordt met zichtbaar veel plezier

ne en speelt met een brandende toorts op

moeilijk vocale uithalen lijken wel met

per auto aflevert bij zijn hotel. Niet dat

media te ritselen. En hij vertelde de muzi-

Verreweg de meeste spelen voor de lol en

gespeeld. Het is een feestje en iedereen is

zijn hoofd. Wat de dvd verder biedt? Foto's

groot gemak de zaal in te worden geslin-

deze ontmoeting een zinnig gesprek ople-

kanten hoe ze zich het best konden gedra-

zijn lang niet zo naïef dat ze allemaal

uitgenodigd, lijkt het parool. Voor degene

en een blik achter de schermen. Dit laatste

gerd. Imposant zijn de groep Noises R Back

vert, maar leuk om te lezen is het wel. En

gen tijdens interviews. 'Ik had [Johnny]

wereldberoemd denken te worden. Jezelf

die nog niet genoeg gezien hebben, zijn er

onderdeel is vooral leuk voor insiders.

die Kiss vertolkt. Boulevard die meer dan

dat geldt voor heel veel verhalen in deze

gezegd dat hij het wat vaag moest houden

uitleven en gelukkig zijn op het podium,

nog veel extra's. De show duurt zo'n

(Rosanne de Boer)

een prima versie van Somebody To Love

bundel, die dan ook een must is voor iedere

en over het landschap moest uitweiden.

scoren hoog. In het boek wordt gepleit om

tachtig minuten en voor extra's heeft de

neerlegt en Bad Medicine die Jump met

popliefhebber. Kunnen we nog enkele con-

Dat deed het goed in die tijd. Maar hij

amateur-muzikanten financieel te onder-

groep bijna dezelfde tijd ingeruimd. Je

hart en ziel speelt alsof de band het zelf

clusies trekken aan het eind? Wel,

kweet zich zo goed van zijn taak dat het

steunen, net als andere amateurkunst.

krijgt een korte documentaire, alle video-

Verdonschot doet dat zelf al. 'Wat hebben

volkomen wartaal werd'. Uit het boek van

Politiek Den Haag heeft nog wel eens de

verd, zodat ook nieuwe generaties kennis

MENNEN

geschreven heeft. Deze dvd is niet voor

clips van het album Where The Wild Things

HARDROCK

azijnzeikers, maar voor al die gezellige

al deze verhalen en het veelvoud ervan dat

Peter Sijnke valt op te maken dat zonder

opvatting dat popmuziek zichzelf bedruipen

Are, beelden van een trip naar Marokko en

Planet Black

mensen die voor hun plezier nog eens naar

deze bloemlezing niet haalde ons geleerd

Verhagen Dragonfly nooit zo ver was geko-

kan, maar dat blijkt een misvatting. Het

de show die de band gaf tijdens de

(Wacken Records)

de Arbeidsvitaminen luisteren.

over de stand van zaken in de popjourna-

men. Aan muzikaal talent ontbrak het niet.

boek is vlot geschreven. Statistieken wor-

Amsterdam International Fashion Week.

De hardrockgroep Mennen heeft een rijke

(Arnold van Huet)

listiek, behalve de constatering dat er in dit

Virtuoos Rudy de Oueljoe werd de

den afgewisseld met leuke interviews. Alle belangrijke zaken worden aangestipt en zo

Daarnaast ook nog een Itijkje achter de

geschiedenis. Het gelijknamige debuut

genre gelukkig vaak gelachen mag wor-

Nederlandse Jimi Hendrix genoemd en

schermen. Je krijgt veel waar voor je geld,

werd in 1994 uitgebracht en inmiddels is

den?' schrijft hij. 'Ach. Het mag veelzeg-

optredens van Dragonfly moeten sensatio-

is dit een veelzijdig boek voor iedereen die

al is niet elk onderdeel van toegevoegde

Planet Records alweer het zevende album.

gend heten dat alle decennia vanaf de

neel geweest zijn. Het kwartet speelde

zich serieus wil verdiepen in de wereld van

waarde (de reis naar Marokko komt niet

Het nieuwe album van Mennen is niet

jaren zeventig ruim vertegenwoordigd zijn.

meerdere keren samen met Pink Floyd, was

de amateurmuzikanten.

verder dan een paar vakantiekiekjes). Dat

alleen op cd uitgebracht, maar ook op dvd.

Ook dat het gros van de verhalen is

op de nationale televisie te zien, deed

(Arnold van Huet)

is jammer, maar verder verdient deze cd

Het is helaas niet zo dat de clips de num-

gemaakt door mensen die ook over andere

enkele Londense clubs aan (met Paul

mers ondersteunen. Veelal zijn het stil-

zaken dan popmuziek schrijven. Het meest

McCartney in het publiek), figureerde in

staande beelden: van een metrotrap in

veelzeggend mag het heten dat deze

een documentarie van Johan van der Keuken en trad in afgeslankte vorm op voor

een ruime wldoend^, v j ' i t / i W ^ (Arnold v^bef)

42

mm

• '','.'',? " « • • ^ '

Londen tot een vliegtuig met op de achter-

bloemlezing bijna anderhalf keer zo dik is

grond de ondergaande zon. Over die beel-

geworden dan gepland.' Gelukkig maar!

den heen kun je dan (flarden) liedteksten

(Tiemen Koopman)

prinses Beatrix. Archivaris en historicus Sijnke plaatst in zijn secuur gedocumen43


demontage

demontage kort

Demo van de maand A N E W H O P E METAL/HARDCORE

D U R K ATTATURK ELECTROPOP

K N A L P O T EXPERIMENTEEL

M I S S . I P P I SiNGER-SONGWRITER

N U E S T R O S D E R E C H O S METAL

A B S E N C E BLUESROCK

rock, stoner en pop komt dit kwartet

LITTLE M A R C H

Thieves Amongst Liars

P o n y (www.durkatiaturk.com)

D e m o 2 0 0 8 (www.myspace.com/knaipot)

Fishtails

Struggling With The Dark

Plug The Day

uit Rotterdam aangenaam voor de

SINGER-SONG WRI TER

(www.anewhope.nl)

De vorige in de Fret besproken cd van

Have the pot do your knal en zo is

(www.myspace.com/ihisismlssippi)

(www.nuesirosderechos.nl)

(www.hardhatarea.com/absence)

dag. Het vet ligt echter nog wat magertjes op de botten.

A New Hope gaat in deze rubriek

OH Paint Outside

het maar net! 'Nu generator tractor

Berber Visser groeide op in

Hoorntjes omhoog voor het 'onze rechten' metaltrio uit Utrecht! Jerry,

speelt al dik tien jaar samen en kent

www.myspjice.com/hltlemarchmusic

uiteraard NIET over Barack Obama -

wat betreft muziek gevarieerder, leu-

music' noemen ze het zelf, de muziek

Leeuwarden en Deinum, studeerde

Little March is singer-songwriter Inge

om enige verwarring te voorkomen,,.

ker en uitbundiger dan wat op deze

van drummer Gerri Jager en gitarist

aan de Jeugdtheaterschool en

Janet en Johnny maken het verder

de hoeken en gaten van de blues en

LUK NEDERHOP

niet al te moeilijk: gitaar, bas en

de rock-'n-roll. Instrumentaal gaat

N e e (www.j-production.nl)

het lekker.

Bakker uit Groningen, die sinds haar

Het gaat hier om Chris, Dennis, Peter,

drie tracks te horen valt. De gekte,

Raphael Vanoli. Zet die twee uit de

momenteel aan de Academie voor

zestiende persoonlijke verhaaltjes

Robin en Bas die samen de metalco-

vervreemding en onderzoeksdrift

jazz/rock/impro afkomstige alleskun-

Popcultuur in Leeuwarden. Tijdens die

drums, en een hoop geschreeuw

schrijft, speelt en zingt. Zo'n tien jaar

re/hardcoreband A New Hope vor-

hebben plaatsgemaakt voor een wat

ners naast elkaar en je krijgt van de

laatste opleiding besluit ze haar aan-

natuurlijk. Met de wortels lijnrecht in

De blanke, blowende onderkant van de samenleving heeft een stem

is ze daar nu al mee bezig en dat is te

men. En dan hebben we het al gauw

gestroomlijnder geluid - dat overi-

pot gerukte geluidscollages waarbij

dacht te richten op haar eigen num-

de trash-, metal-, punk- en hardcore

T H E C O R N FOLK/POP

gekregen in de teksten en muziek van

horen. Ze is absoluut niet bevreesd

over melodieuze metal op een

gens zeker niet tegenvalt. Volgens

de luisteraar aan één stuk door van

mers, die bestaan uit zang met bege-

traditie snoepen ze van heel wat wal-

Hantu (www.thecorn.nl)

het Liik-duo. Tv-recensies, aftrekken

om haar stem te gebruiken of haar

gespreid bedje van venijnige hardco-

eigen zeggen hebben ze zich de afge-

de ene verrassing in de andere groove

leiding op piano en gitaar. Laurens

letjes mee, en dat maakt het totaal-

Tien jaar al dat dit gezellige sextet uit

en tip-aan-je-lip - het komt allemaal

emoties te tonen - zonder dat het er

re, met vette gitaarriffs, vreemde

lopen tijd meer toegelegd op het

valt. De Duits/Franse Vanoli en de

van der Meulen van Jean Parlette

geluid dan ook zeer afwisselend.

Deurne country, reggae, pop en wat

voorbij.

dan verder al te dik bovenop komt te

maatsoorten en maniakale schreeuw-

electro/new rave genre. Dat wil zeg-

Oostenrijkse Jager opereren vanuit

helpt haar met de productie, en de

Maar snel en strak is het toverwoord,

al niet meer mixt tot een ehm...

al lukt dat (net) niet altijd helemaal.

gezellig geheel. Voor al uw bruiloften

NOIR

Toch missen de dissonante, direct de

en partijen.

A Glimpse Of Perfection

liggen. Haar stem en frasering doen

zang. A New Hope is opkomend

gen duidelijkere composities, een

Amsterdam als respectievelijk brood-

vier songs op deze EP zijn daarvan

in de verte denken aan Joni Mitchell,

talent met nu al een geschiedenis bij

doorlopend, gelijkluidend ritme, ver-

muzikant en drummer in bands zoals

het resultaat. Freakfolk is waar op

i^tt/e/L«:^!

IK ^tmrM.

ROCK/METAL

Radio 3FM, een

antwoorde zang-

Brown vs Brown,

uitgekomen is,

ballen indalende

soundtrack bij de

lijnen en ver-

Roomtone en The

met lijntjes naar

akkoorden op de

E C H O ROCK

Het Noir-viertal cirkelt rondom een

film 'Lege Maag'

hoogde dansbaar-

Black Napkins.

jazz, folktronica,

staccato spervu-

On The W a g o n E P

woonboerderij in Groningen en maakt

en inderdaad een

heid. Hier en daar

Verwacht bij

luisterliedjes en

ren van de gitaar

(www.e-c-h-o.nl)

een emotionele, spannende mix van

groeiende lijst

steekt de oude

Knalpot geen al te

blues. De begelei-

en bas en de mee-

De drie oudgedienden van Echo pre-

rock, metal, new wave en gothic. Je

optredens. Wij

waanzin nog even

moeilijk gedoe,

ding is nogal

dogenloos hak-

senteren met deze EP hun visie op

zou verwachten dat een collectief wat hechter samenspeelt.

(www.noirband.nl)

horen een heel aangenaam zoevende

de kop op, maar dan in gecompri-

maar gewoon rechttoe rechtaan beu-

onoverzichtelijk maar die rommelig-

kende drums hun uitwerking niet. In

rock. In de opleving van Rotterdam

bas, een messcherpe gitaar, vaak bij-

meerde vorm. Alles bij elkaar staat

kend, groovend en zinderend hand-

heid komt de sfeer uiteindelijk ten

minder dan geen tijd wordt de luiste-

als rockcity draaien ze lekker mee;

zonder uit de bocht komende drumrof-

het nieuwe jasje Durk Attaturk niet

matig freakwerk. Een weirde combi-

goede; de stem van Miss. Ippi is

raar de poel des verderfs ingetrokken,

iets ruiger mag wel.

fels en maar liefst twee zangers die

slecht; hun melodieuze, funky en

natie: het stevig funkende knallen en

namelijk superduidelijk en scherp

en is er geen ontkomen meer aan,

maar van kopieerdrift is absoluut

stuk voor stuk hun persoonlijke gekte

weirde mix van allerlei varianten van

de overstuurde elektronica en effec-

omlijnd. De zang voelt is thuis in

aan de maalstroom van razende gek-

E N G O ROCK

Caffeine (www.sistersofpleasure.nl)

geen sprake. Het stemgeluid is

uitbundig een stem geven. Vooral de

elektronica (electro, new wave, disco,

ten - maar het resultaat is absoluut

zowel de hoge als lage registers, en

te en energie. Overdonderend, mania-

Episode (www.engo.nl)

Het kan niet op met Rotterdam deze

krachtig, meeslepend en vol en vKeet

(veelal) pakkende refreintjes doen het

breakbeats) staat als de Domtoren.

dynamisch en erg lekker.

laat prettig veel aan de verbeelding

kaal, bruut, zinsbegoochelend - deze

De muzikanten van Engo kunnen

keer! Nu dan met het kwartet heren

op pakkende v^iijze de zieleroerselen

goed en blijven zeker nog een tijdje bij.

over.

derde demo heeft het allemaal.

zeker spelen en blondgelokte front-

van Sisters Of Pleasure, die stevig

naar buiten te brengen en verstaan-

S I S T E R S O F P L E A S U R E ROCK

vrouw Anja Kicken kan zeker zingen.

rockend en op geijkte wijze hun weg

Maar hun bruutpop, zoals het Noord-

voorwaarts timmeren.

E R M I T T O POP/ROCK

MAZE

baar te maken. De cd is in de studio

D O W N U N D E R ROCK

Permanent Déjè Vu

As Beauty Disappears

N E D E R T O O N HIPHOP

W I T N E S S T H E FALL METAL

van Reyn Ouwehand (Kane, HIM,

It Should Be Love Not Charity

T a q u i c a r d i a (www.myspace.com/ermitto)

(www.bandmaze.com)

Dikmakers

Take A Closer Look Inside

Brabantse kwintet het zelf noemt, is

De vijfkoppige band rond oprichter en

(www.nedeiioon.nl)

(www.witnessthefatl.com)

echt zo gewelddadig niet.

gitarist Ingo Dassen en zangeres

Vet lachen met die gasten van

Vanuit de as van de in 2001 opgerichte metalband Tresore ontstond

POP/ROCK

In een dubbelduo aantal bluesgetinte

Coparck) opgenomen door Joris Wolff, die ook de productie en het mixen

(www.downunderband.nl)

Het vijftal van Down Under begon in

Colombia, Portugal, Duitsland en Nederland verenigd in de

ROCK/METAL

S T A R K ROCK

Fever Trip (www.starkmusic.nl)

voor zijn rekening nam. Wolff heeft al

2005 in een kelder in Breda.

Amsterdamse band Ermitto - wat dat

Maartje Meessen grossiert in zorgvul-

Nedertoon! In Amersfoort weten ze

enige bekendheid als een van de

Verschillende bandwisselingen verder

betreft is er al een hoop verscheiden-

dig opgebouwde nummers met een

hoe ze een bepaald gegeven dik in de

Witness The Fall, een metalcore-act

THE EXPLODING SHETLAND

nummers zet de vijfmansformatie

remixers van het duo Sonic Me; hij

zoeken ze nu een nieuwe gitarist -

heid bij elkaar. Ook de muzikale

heel breed uitwaaierend geluid. De

verf moeten zetten. De Keistad kent

van vijf stuks muzikanten uit

PONIES

Stark uit Alkmaar stevige rock op de

vervult hier op een heel integere

toch weer altijd even een breekbaar en

invloeden variëren nogal, van rock,

groep uit Maastricht zit ergens tussen

sowieso al een aardige hiphopscene,

Waalwijk. Epische metal met veel

EP (www.tesp.n)l

kaart zonder al te veel te overdrijven,

gevoelig punt in het bestaan van een

pop en grunge tot elektronica en sin-

de rock en de gothische metal in,

maar de Nedertoon-klik is daar een

ruimte voor afwisseling is uiteindelijk

Melancholische pop en rock van een

vanaf 1995 in wisselende bezettingen.

imanier zijn taak, waardoor de drie liedjes op deze EP aan schoonheid en kracht winnen. Little March pakt de luisteraar al heel snel in, en reist af

ger-songwriter-

band.

muziek - en vol-

Waarschijnlijk kan

gens de biografie

Down Under zo'n

neemt van beiden

aardige aanvul-

het gevolg. Strak als

viertal kunstacademiestudenten uit

het beste en gaat

ling op. Kop, Nick

de hel zijn de muzikale

Breda. Van sfeervol en ingetogen tot

V O U T L O O S NEDERPOP

daarmee vervol-

en Rob de Mie

spelverrichtingen zeker

luidruchtig explosief; met verve

D e m o (www.myspace.com/mutiooz5)

nog niet, maar het

wordt het Noord-Brabantse leed uit-

Hè, met zo'n originele naam al de vijf-

komt in de buurt. Al is

gedragen in krachtige liedjes.

de op MySpace?! Toch heeft het Den

hobbel wel aan;

kunnen daar latin

gens aan de haal.

doen de raps,

enigszins donkfere, gelaagde en

daar staat het

en klassiek ook

De ronkende fretlo-

Jouke Koning

indrukwekkende stem van Inge

geluid van de

nog wel bij. Het

ze bas, de volle en

naar sprookjesland met als gids de

Bakker. Met even groot gemak voelt

band en de richting die de vijf mannen

lukt Ermitto aardig van dit alles een

krachtige stem van de zangeres, de

neemt de beats

het in dit genre uiteraard een gouden

Helderse viertal wel wat. Dramatische

voorz'n rekening. De bieten zijn dik

verplichting om helemaal 100 °/o strak

KATBITE POP/ROCK

teksten in de moerstaal en up-tempo melodieuze polderpassie.

die zich thuis in de meer elf-

gaan al te stevig voor in de schoenen.

solide combinatie te maken, maar

sfeervolle gitaarmuren en het overtui-

in orde, met steeds een aardig extra-

te spelen... Afijn, in deze vier nummers

Sweet Rebellion

jesachtige, hogere regionen, zonder

Want de vette rock is herkenbaar uit

helemaal overtuigend is het toch ook

gende totaalgeluid zijn een paar van

atje dat het net allemaal wat anders

gaat het van een enkel jazzy uitstapje

(www.katbitemusic.com)

dat er tussen de beide uitersten een

duizenden - wat betreft de stijl dan,

weer niet. Pop en rock is wat er uit-

die zaken die direct opvallen bij be-

maalct dan de meeste ritmes in het

naar voornamelijk door het rood heen

De Nieuw-Zeelandse Kat Leese raakte

knallende climaxen, en daar komt de

in Den Haag verzeild en heeft sinds

band dan verder ook niet echt uit. Het

zes jaar een band met singer-song-

te grote overgang is. Het klinkt alle-

die door evenzovele bands dagelijks in

eindelijk overblijft en ook al steekt

luistering van deze vier nummers.

rijk der hiphop, ook al gaat het ver-

maal heel naturel en vanzelfsprekend.

de praktijk wordt gebracht. Gevoelige

Ermitto met kop en schouders boven

Bijster origineel is het allemaal niet,

volgens af en toe nogal eentonig

Voeg daar nog wat surrealistische en

passages afgewisseld met intense en

heel veel andere bands in dat genre

maar hoopgevend en kansrijk is de

door. Het trio rappers weet hun

geluid is nogal dichtgesmeerd en de

writerachtige, up-tempo rock, een

circusachtige elementen aan toe, en

up-tempo gitaarorgasmes, vergezeld

uit, de andere invloeden zijn spaar-

band zeer zeker. Ze willen spelen,

woorden aardig op het menu te zet-

opbouw vrij chaotisch, waardoor het

zwakke stem en een flinke dosis zelf-

Little March wordt nog bijzonderder.

van dito gevoelige of orgasmerende

zaam of doodgewoon niet aanwezig.

opvallen, getekend worden en er op

ten, al heeft niet iedereen een even

moeilijk is de aandacht er constant bij

overschatting.

De EP is een voorproefje van de volle-

rockstrot. Lichtelijk saai eigenlijk omdat

In twee jaar hebben de vier mannen

uit gaan - dat moet toch in het ver-

lekkere en smaakmakende flow. Met

te houden. De nogal monotone grunt

dige cd die op de planning staat.

Ai

het Utrechtse duo Durk Attaturk was

Het Nijmeegse drietal van Absence

het door zoveel anderen al wordt ge-

echter een mooi geluid weten op te

schiet kunnen liggen. Met zo'n magi-

de verhalen zit het wel goed, die

helpt daar ook niet echt bij. Mooie

LIGER POP/ROCK

daan, maar OK, Down Under weet het

bouwen, dat al aardig een eigen vorm

strale sound en zulke gelikte composities

gaan er in als koek.

gastrol van vrouwelijke zanger Lianne

(www.ligersounds.com)

trucje goed en adequaat uit te voeren.

aan gaat nemen.

gaan geheid meer mensen voor de bijl.

Wardenaar.

Met een redelijk originele mix van

II

Alle demo's die bij de redactie binnenkomen worden beluisterd, maar door het grote aanbod kunnen ze niet allemaal in FRET besproken worden. Bands die hun demo opsturen, geven hiermee toestemming dat FRET één nummer in Real Audio op www.popinstituut.nl zet. coördinatie Gert Verbeek tekst Arjan van Sorge 45


concert jgenda CLAW BOYS CLAW

Dit is slechts een kleine selectie uit de concertagenda. Kijk uoor een compleet oi/erzicht

agenda@npi.nl.

JAYATHECAT

D E J E U G D VAN

3 0 mei, Battumse Bekefeesten

31 mei, Anywave Festival Zierikzee

TEGENWOORDIG

Boerderij

Bathmen

6 juni, The Stage Arnhem

Zoetermeer

21 juni, Gothic Metal Palace

7 juni, Tivoli De Helling Utrecht

1 3 juni, Luxor

Zuidlaren

8 juni. Opgefokt Festival Boxtel

Live Arnhem

28 juni. Graspop Dessel (B)

13 juni. De Mac Hardenwijk

28 juni,

1 2 juli, Croq Rock De Haan (B)

14 juni. De Pul Uden

31 mei, JC

Toren pop

2 juli, Trailerpop Rotterdam

1 5 juni, O p De Toffel Vierlingsbeek

Scum

Amersfoort

op uiuiuj.popinstttuut.nl. Rgendagegeuens mailen naar

DELAIN 7 juni,

ACDA&

DEMUNNIK

ZA DILATH-LEEN (F) 14 CHIRAW JUN WHY SHE KILLS

DE JEUGD VR VAN 12 TEGENWOORDIG SEP

VR BESCHUIT MET: P E T E R P A N ^^ i ) ONLY SEVEN LEFT _ 1 ^ ™ „ ! 1 V » J ^^ JUN DIVIDED BY HEARTS S P E E D R O C K SEP

NEW COOL

SILKSTONE ^»

JUN COLLECTIVE

DESTINE NOV

k a a r t e n en info; www.groene-engel.nl GROENE ENGEL | KRUISSTRAAT 1 5 | OSS

Deadlines concertagenda FRET/2008 sluitingsdatum juli/augustus (15.6) oktober (15.7) november (15.8) december (15.9) januari (1 6.1)

5 juni j 5 september 5 oktober 5 november 5 december

CONCERTAGENDA-GEGEVENS VIA E-MAIL: AGENDA@NPI.NL ALLE CONCERTGEGEVENS ZIJN ONDER VOORBEHOUD

THE OPPOSITES

Katwijk 7 juni,

28 juni. Checkpoint Festival

6 juni, Luxor Live Arnhem

7 juni. De Kade Zaandam

Jennifeu en

R O O M ELEVEN

4 juni, Chassé Theater Breda

Terneuzen

13 juni. Lucky & Co Rijssen

7 juni, De Effenaar Eindhoven

14 juni. De Tamboer Hoogeveen

Malibu

5 juni, Mezz Breda

5 juni, Schouwburg Almere

20 juni, Luxor Live Arnhem

8 juni, Het Bolwerk Sneek

1 9 juni. Doornroosje Nijmegen

Drachten

6 juni, Gigant Apeldoorn

6 juni, Schouwburg Almere

BLAUDZUN

27 juni. Gigant Apeldoorn

7 juni, De Lantaarn Hellendoorn

10 juni, Goudse Schouwburg

31 mei. De Effenaar Eindhoven

4 juli, Bozzini Kerkrade

EXTINCE

1 2 juni, De Oosterpoort Groningen

Gouda

6 juni, Fnac Antwerpen

5 juli. Parkhof Alkmaar

24 mei. Parkhof Alkmaar

14 juni. Festival Mundial Tilburg

11 juni, Goudse Schouwburg

7 juni, Artis Amsterdam

5 juli. Bolpop Breezand

1 juni, A B Brussel

7 juni. De

27 juni. Groene Engel Oss

Markt Hoogeveen

TEXTURES

' ^ 14 juni,

14 juni. Theater De Tamboer

Gouda

1 2 juni, Ekko

5 juli, Dijkpop Andijk

6 juni. De Pul Uden

Hoogeveen

12 juni. Stadstheater Zoetermeer

(met Girls in

1 2 juli. Dance Valley Amsterdam

8 juni, Visbakfestival Wijk aan Zee

20 juni, IJ Jazz festival Amsterdam

13 juni. Stadstheater Zoetermeer

Hawaii) Utrecht

uni. Wantijpop Dordrecht

21 juni, Indian Summer Festival

18 juni, Figi Theater Zeist

14 juni. Music

uni. Discotheek 2Night Delftzijl

Broek op Langedijk

19 juni. Theater de Tamboer

In My Head The

22 juni. Picnic in the Park Den Haag

Hoogeveen

Hague 14 juni. Music

H I T M E TV

In My Backyard

31 mei, Fries Straat Festival

The Hague

Leeuwarden

19 juni, 0 1 3 (met Girls in Hawaii)

5 juni, Paradiso Amsterdam

Tilburg

7 juni, Puntpop Ommen

22 juni, Mezz Breda

14 juni, The Music In My Head Den

29 juni, Patronaat Haarlem LAVALU

1 6 juni. Oosterpoort Groningen (-1-

1 juni, EKKO

Infadels)

Utrecht

18 juni. Paard van Troje Den Haag

7 juni, Jazz by

(+ Infadels)

Duurstede

7 juni, Torentijdfestival Amsterdam

19 juni. Effenaar Eindhoven (-1-

Wijk bij

8 juni, Visbakfestival Wijk aan Zee

Infadels)

Duurstede

11 juni. Poetry International

20 juni, Tivoli Utrecht {+ Infadels)

15 juni.

Rotterdam

21 juni, Moisefestival Zaandam

Vondelpark

13 juni, lO Festival Delft

22 juni, 3FM Xnoizz - 1 uurs service

Amsterdam

1 5 juni, Toffel Festival Vierlingsbeek

radio 3FM

22 juni, De Klaproos W/olfheze

1 6 juni, Oerol Festival Terschelling

23 juni. Doornroosje Nijmegen {-I-

10 juli. North Sea Around Town

17 juni, Oerol Festival Terschelling

Infadels)

Festival Rotterdam

18 juni, Oerol Festival Terschelling

2 8 juni. Groene Engel Oss

17 juli, Theaterfestival Karavaan

19 juni. De Parade Rotterdam

29 juni. Vondelpark -I- Voicst

Heiloo

26 juni. Primitive! Festival Rotterdam

Amsterdam

27 juni, Zoks Festival Venio MINK

^

^

A •m HM / ' ^BS^^-;,. -^ ^STV •' •Hlw ^^HIK ^ • l i i i i i1i

1

- 1 mei, Iduna Drachten £ juni, Friesche Havendagen

THE RHYTHM CHIEFS D E DIJK

12 juni, DeSmet Amsterdam 15 juni, Take A Way Festival Sittard

19 juni, Oerol Terschelling 5 juni, De Effenaar Eindhoven

28 juni, Zoks Festival VenIo

6 juni, De Stoelemat Bergen op

1 2 juli. Rhythm n Blues Festival Peer

Zoom

14 juli. Vierdaagse Festival

7 juni. Time's up thumb's Festival

Waalkade Nijmegen

Utrecht

26 juli. Totaal Festival Bladell

14 juni, Feesttent Hazerswoude G R U P P O SPORTIVO

Bloemendaal

6 juni, P3 Purmerend

0 juni. De Blink Uithuizen

20 juni, Feesttent Langenboom

7 juni, Texfree Festival VenIo

7 juni, Festival Harlingen

21 juni, V.O.N. Hal Bemmel

20 juni, W Y B Midsland

8 juni. Night of the Koemarkt

27 juni, Java Eiland Amsterdam

28 juni. Het Bolwerk Sneek

28 juni, Java Eiland Amsterdam

5 juli. Zeeheldenfestival Den Haag

^ar!ingen

Stap-otheek Fox Stadskanaal

festivals

uni, M E C C Maastricht uni. Grote Markt Haarlem

PINKPOP

FESTIVAL M U N D I A L

30, 31 mei, 1 juni

13, 14, 15 juni

Landgraaf

Tilburg

Alter Bridge, Flogging Molly, Incubus,

Stevie Ann, Anouk, Chris Chameleon,

Metallica, Metellica, Porcupine Tree,

Alain Clark, Candy Dulfer, Flaco

Moke, Racoon, Editors, Foo Fighters,

Jimenez, Kleine Jay, La Melodia, Leaf,

Groove Armada, Justica, Kaiser

M P S Pilot, New Cool Collective,

Chiefs SAT2D, Cavalera Conspiracy,

Pete Philly & Perquisite, Room

Fiction Plane, Gavin DeGraw, Kate

Eleven, Souldada, Tibet Monks, Yiliia

Nash, Patrick Wilson, Pete Murray,

e.a.

uni, Luxor Live Arnhem 6 juni, Mezz Breda

uni. Lantaarn Hellendoorn

14 juni, Beeckesteijnpop Velsen Zuid

uni. Prinsenparade Leidschendam

23 augustus, Geuzenpop Enschede

luni. Podium de Flater Hilversum uni. Festival Out on The Floor

RICK TREFFERS

Wijchen WOUTER HAMEL

Oueens of the Stone Age, Rage Against The Machine, Roisin Murphy, Saybia, The Wombats e.a.

BEECKESTIJN 14 juni Velsen-Zuid

TORENTIJO FESTIVAL

All Missing Pieces, Textures, G E M ,

6, 7, 8 juni

Claw Boys Claw, Grumble, The

Amsterdam Zuid-Oost

Tunes, De Shit, Fire Walks With Us,

Burundi Drummers, Jampara & The

Tec909 e.a.

29 mei, Paradiso Amsterdam 15 juni. Theater Branoul Den Haag 2 8 juni. De Piek Vlissingen

Batalion, The Madd, Sonar 1 1 , Souled Out, Trouble Horns, Two Way

A R R O W R O C K FESTIVAL

Radio e.a.

15 juni

KADEROCK

3 Doors Down, Def Leppard,

Nijmegen 7 juni

Gotthard, Journey, Kansas, Kiss,

Den Haag

Motörhead, Reo Speedwagon,

Arthur Adam, Cesar Zuiderwijk (&

Whitesnake e.a.

19 juli. Theater Bouwkunde Deventer 31 mei. Jazz Festival Woerden RACOON

14 juni. Full Color Festival Kampen 20 juni, Bloomingdale Bloemendaal 21 juni. Jazz At The Castle Amerongen 28 juni. Manifesto Hoorn

The Clarks), Furistic, Wouter Hamel, Hasselhoff, Jean Paul Rena &

O P DE TOFFEL

Terrawheel, e.a

15 juni

V I S B A K FESTIVAL

Aux Raus, Balkan Beats, Hit Me TV,

8 juni

Jaya The Cat, The Kevin Costners,

Strand Wijk aan Zee

KingFisher Sky, Lucky Fonz III, The

Bivouac, The Bloody Honkies,

Madd, Mala Vita, Matik, Newax,

Extince, Funkabilities, The Madd, Mr.

Voicst, The Watchman e.a.

29 juni, Hilversum Alive Hilversum W I P N E U S EN P I M

1 juni. Pinkpop Landgraaf 28 juni, Betuws Spektakel Beusichem 12 juli. Bospop Weert

Love and the Stallions, Shane Shu, The Dublicators e.a.

7 juni, Kaderock Den Haag 13 juni. De Kade Zaandam

Vierlingsbeek

19 juni. Theater Caprera

^Heerenveen 46

13 juni, 't Schienvat Erica

3 juni, Chassé Theater Breda

15 juni. O p de Toffel Vierlingsbeek

O.A. HIT ME TV (LIVE) JIJN

11 juni. Stadstheater Zoetermeer

6 juni. Burgerweeshuis Deventer

Haag

JUN A K K E R M A N

6 juni. Schouwburg Arnhem

5 juni. Paard Den Haag

THE MADD

BLENDER ^^^

mf^

5 juni. Schouwburg Arnhem

Luedenscheid

29 juni, Midzomer Zaan Zaandam

^JAN

N E W COOL COLLECTIVE

27 juni, Alte Druckerei

28 juni, Torenpop Amersfoort

groene engel

PETER PAN S P E E D R O C K

I N D I A N S U M M E R FESTIVAL

12 juli, Rottepop Bleiswijk

21 juni M U S I C IN M Y H E A D

Broek op Langedijk

13 juni

Anouk, Alain Clark, Michel De Hey,

Den Haag

DJ Chuckle, DJ Erick E, Het Goede

Blaodzun, The Charlatans, The

Doel, Golden Earring, Leaf, Ben

Futureheads, Hit Me TV, Joan as

Liebrand, Pete Philly & Perquisite,

Policewoman, The Notwist,

Benny Rodrigues, Ron Carroll, Roog,

Sinead O' Connor, Supergrass, Temolo Diez, Tokyo Police Club e.a.

Room Eleven e.a.

K U B U S & BANGBANG 3 0 mei, Simplon Groningen 31 mei, Pinkpop Landgraaf 20 juni. Effenaar Eindhoven

14 juni, Palladio, Helden

21 juni, Iduna Drachten

27 juni, 013, Tilburg 2 8 juni, Stekpop, Hazerswoude

DANIEL LOHUES 29 mei. Theater de Schalm Veldhoven 31 mei, De Hoogte Winsum 47


Wat Grote Utrechtse Live Prijs Waar Tivoli De Helling, Utrecht

Wat Dauwpop Waar Hellendoorn

Wie LPG Waar Paradiso, Amsterdam

William Wixley wint GULP

Wat kunnen ze fijn spelen!

H

allo Hans, ik ben rond enen uit

Hans. Hoi Hans, ja, ik hoorde hier op het

| \ / 1 aar liefst zes releaseparty's

station van Zwolle dat de sfeer geweldig

'

was. En dat Dauwpop niet bezocht werd

Earth Above Me, drie in de kelder

ger geworden, de band is dat

door onweer, maar wel door ruim tien-

van Vera Groningen en drie in de

ook. Hun koortjes klinken niet

duizend mensen. Met als hoogtepunten

kelder van Paradiso Amsterdam.

stuurs meer, maar worden

festival ook later eindigde. Het

van het festival; Madrugada,Volbeat,

Zes volledige optredens - ze

zelfbewust de zaal ingeknald.

' geeft LPG voor With The

gegroeid, sinds hun debuut. Niet alleen de muziek is stevi-

weer was prima, leuke afwisse-

Saybia,Triggerfinger, Patrick Kicken en -

spelen bijna een uur - in twee

De meerstemmige zang is uit-

dankzij blikseminslag en de NS - nog

halen. Wat een shit Frank, dat

ling in de bands en de sfeer

inderdaad - V i v e la Fête. En het festival

dagen, dat is nog eens werklust.

gegroeid tot het sterkste han-

steeds niet. En een inzet van bussen is

je niet naar Hellendoorn kan

was relaxed. Ondanks het vele

gaat tweehonderd procent op herhaling,

De band, die in 2005 bejubeld

nog niet in zicht. Hopelijk tot zo. Hi

komen! Lang leve de NS. Ik ben

bier dat de meeste bezoekers

zo verzekerde de organisatie. Nou: vol-

werd om z'n eigenzinnige album

Nijmegen vertrokken en ben er -

Frank. Ben je al hier? Zullen we om half

al het gehele festival aanwezig

achter de kiezen hadden. Al

gend jaar dan maar beter de trein van

acht bij de DJ-set afspreken? Nou Hans. Ik

en heb van alle bands foto's.

met al was het goed vertoeven

negen uur 's ochtens nemen.

zit dus hartstikke vast. Ben al uren en

Net als de trein had Saybia ook

in het bos. Mijn hoogtepunt

uren zoet met die trein. Ik kom niet ver-

veel vertraging. De groep

vond ik Vive la Fête, die de hele

tekst Franl< Antonie van Alphen

der dan Helno. Dat ga ik dus mooi niet

begon erg laat waardoor het

tent op z'n kop zette. Groet,

foto's Hans Kreutzer

het podium. De band rond zan-

Wie Shane Shu, Ellen ten Damme Waar Waerdse Tempel, Heerhugowaard

ger Ivo heeft drie extra blazers ingelijfd. Entertainen kan dit gezelschap als de beste, met een opzwepende mix van rock,

Veel geconcentreerde geiichten

reggae en ska. De muziekpers optreden komt met Old Jeans en Hey

I ^

oor omstandigheden buiten

Now rustig op gang. De gedrevenheid

Shane Shu en Ellen ten

waarmee The Shirts cover (Laugh And)

Damme om, hebben de optredens

Walk Away wordt vertolkt, blijft tot aan

van beide bands te kampen met

het eind aanwezig. Het prachtige inge-

geluidstechnische problemen. Niet

togen Stoy vormt de perfecte opmaat

het ideale uitgangspunt om een

voor It Ain't Easy. De opwindende

optreden te beginnen, maar in dit

gitaarsolo van Robin Berlijn in dit

geval levert het scherpe, gedreven

nummer krijgt een spannend vervolg.

optredens op. Bij Shane Shu is de

Opgejaagd door het tromgeroffel van

verbetenheid wel van de gezichten

Baz Mattie gaat Berlijn in After Us een

van de bandleden af te lezen. Het

opzwepend duel aan met de viool van

kleurrijke gezelschap heeft aan een

Ten Damme. Ook In Plattgefickt toont

half uur genoeg om de stemming er in

Berlijn, aangemoedigd door een sensu-

te brengen. De band maakt er zowel

eel dansende Van Damme, veel strijd-

muzikaal als visueel een aantrekkelijk

lust. In de toegift Sweet 'n Humble komt

en amusant geheel van. Hard werken

het publiek zo los dat het shirts naar

wordt beloond als bij The Way She

het podium gooit; intussen loopt Ellen

Talks in het publiek de handen de

dan al op klompen! Inderdaad, ook uit

lucht in gaan.

het publiek...

Ten Damme en haar band pakken het allemaal ambachtelijker aan. Ook hier veel geconcentreerde gezichten. Het 48

schrijft al lovend over W i l l i a m I

j e finale van de Grote

'—^Utrechtse Live Prijs (GULP) speelt zich af in Tivoli De Helling. Als eerste staat Two W a y Radio op het podium. Deze enthousiaste band brengt een mix van rock, dance en techno. De line-up met drie zangeressen oogt leuk, maar stoppen als iets fout gaat, getuigt niet van veel professionaliteit. T h e Zoo heeft daar meer kaas van gegeten. De pechduiveltjes zitten het hele optreden lang op de schouders van de vier muzikanten, maar als de versterker van de ene muzikant uitvalt, improviseert de rest vrolijk verder. Het scheelt natuurlijk dat ze op progrock geënte muziek spelen. Jammer

W i x l e y en Giel Beelen schijnt er weg van te zijn. Deze qua uiterlijk nogal nerdy band brengt een wel érg goed ingestudeerde show. Superorigineel klinkt het niet en potentiële hits zitten er nog niet bij. Stairs to N o w h e r e is meer / Fear No Foe, laat overtuigend

publiek. De drie mannen zijn

blijken er nog steeds te zijn. Op

gek op freaken. Vrij veel men-

het podium blijven het introver-

sen verlaten de zaal. Na een

te jongens. Hoewel de eerste set

sterk optreden van Furistic,

in Paradiso een thuiswedstrijd is

winnaar van 2007, wordt de

met veel vrienden in het publiek,

uitslag bekend gemaakt. De

is er weinig interactie. Pas als er

publieksprijs gaat verdiend naar

iemand uit de zaal roept dat het

Santanero. Maar de jury kiest

'goede nummers' zijn, komen de

voor commercieel kansrijk en

bandleden los en praten wat tus-

laat William Wixley winnen.

sen de liedjes door LPG heeft

tekst en foto's Lilian van Dijk

Voicst en GEM. Maar wat kun-

genoeg komt The Zoo door alle

niet de bravoure van bands als

technische problemen niet goed tel<st en foto's John Buis

genoeg uit de verf. Santanero staat met een megabezetting op

delsmerk van LPG, dat verder

met zichzelf bezig dan met het

nen ze fijn spelen. Ze zijn

overtuigt met geraffineerde hooks en tempowisselingen. Als uitsmijter gaan de jongens midden in de ruimte staan om een akoestisch 'dingetje' te doen. Dat is lef De bandleden zijn dan misschien geen gelikte podiumpersoonlijkheden, ze weten verdomd goed waar ze mee bezig zijn en hoe ze een spannend optreden moeten neerzetten.

tekst en foto's Renate Sun-Louw 49


live oholland Wie GEM Waar Tivoli De Helling, Utrecht

Wat Skaters Paradise Fest Waar De Box, Boxmeer Hardcore veteranen staan nog steeds als eenl

GEM herovert thuisstad weer rennen, is er niet meer bij. Je ziet hem pas helemaal losgaan als hij die gitaar even terzijde mag leggen. Gitarist Vincent Lemmen kijkt aanvankelijk nog wat benauwd, maar hoe vlotter zijn solopartijen over het podium rollen, hoe meer zijn speelplezier toeneemt. De band speelt zowel oude als nieuwe nummers en de nieuwe doen zeker niet voor de oude onder

met nummers als Moordenaor,

Dat neemt niet weg dat de kwaliteit niet con-

n jongerencentrum De Box vindt

Carrière Maken, Geen Clubhit, Ceen Spijt

jaar maar liefst twintig

en De Goeie In 't Vloeien. Hilarisch is het

sistent is. Het ene nummer is catchy, dansbaar

de tiende editie van het Skaters

en staat als een huis. Positief springen bijvoor-

Paradise Fest plaats. De avond wordt

Brabantse Mill en heeft wél de

jaar maar draait nog steeds

moment waarop een stagediver zijn

beeld She Said Oh Oh Oh I So/d Yeoh/eofi Veoh,

afgetrapt door het Noord-Brabantse

nodige podiumervaring. Na wat

als een oude stoomlocomo-

eerste sprong waagt en hard op zijn

blisters en Look eruit. Maar soms kabbelt een

en Limburgse Make T h e m Suffer

technische mankementen vuurt

tief: niet kapot te krijgen. Dat

muil valt doordat hij niet opgevangen

dat een mix maakt van metal en

het viertal hun Engelstalige

ze de afgelopen jaren links en

wordt.'Jahaaaaa! Dat krijg je er nou van,

nummer wat voort en lijkt te veel op wat er verder nog voorbij komt. Het publiek reageert

hardcore. Dat de band nog maar

hiphop vakkundig de zaal in. De

rechts allang ingehaald zijn

hè!!!', zegt Def P, die desondanks toch

navenant.Veel applaus voor de sterke nummers,

anderhalf jaar bestaat, wordt al snel

drie rappers vullen elkaar goed

door kwalitatief betere hip-

een applausje voor de pechvogel vraagt.

begonnen. Nieuw wapenfeit is de cd met de toe-

maar als het niveau wat inzakt, zijn de reacties

duidelijk. Het gezelschap laat een

aan maar kunnen niet verbloe-

hopacts doet niets af aan het

Hoewel P en zijn mannen het niveau

MauritsWesterik speelt na het ver-

passelijke naam N£W.Voor een vol Tivoli De

ook matter. Een ander minpuntje is dat Maurits'

chaotische en onovertuigende

men dat de nummers van Last

feit dat het vijftal nog steeds

van Afslag Osdorp ('95) en GeendagsW/eg

trek van Bas van de Graaf slaggitaar

Helling moet GEM bewijzen dat van het oude

zang soms niet zuiver is op momenten dat het

indruk achter De zanger komt ener-

Crewsaders aardig zijn, maar

weet hoe het een zaal moet

('97) nooit meer hebben overtroffen,

en drummer Wouter Rentema volgde

het goede bewaard is gebleven en het nieuwe

echt stoort.Toch sluit thuisstad Utrecht de band

giek over maar de muziek vliegt het

ook niet meer dan dat. Een

rocken. Hard, strak en ener-

staan deze hardcore veteranen live nog

llco Slikker op. Na een jaar pauze is

repertoire anders en nog beter is.Voor Maurits

weer liefdevol in de armen. GEM mag blijven.

ene oor in en het andere oor net zo

welkome afwisseling zijn de

giek banen Def R Seda,

steeds als een huis.

de band weer aan een clubtour

hangt er extra veel vanaf. Hij moet gitaar en

hard weer uit. Last Crewsaders

freestyles, het beatboxen en de

Ijsblok, King en DJ Daan zich

komt oorspronkelijk uit het

electric boogie. Osdorp

een weg door hun repertoire

J

EM is veranderd van samen-

^ ~ ^ stelling en afgeslankt. Zanger

tekst en toto's Lilian van Dijl<

zang combineren. Over het podium heen en

Wie Hospital Bombers Waar Merleyn, Nijmegen De nummers rammelen en knetteren

tekst Roel Janssen foto's Koen Rutten

Wie Room Eleven Waar Effenaar, Eindhoven Alles ademt een studentikoze sfeer

) e band moet net zolang terugkomen tot—

Posse bestaat volgend

dat deze geen liedjes meer over heeft.

'Beginnen we toch gewoon opnieuw', lacht zanger/gitarist Jan Schenk. De krom voorovergebogen, in zijn snore hakkende drummer Mare

Dat is nu bij de promotietour van het twee-

van der Holst, schiet in een deuk om een

de album niet anders. Het toepasselijke,

onverstaanbare opmerking van violiste/toetse-

melancholische Shyness vormt de aftrap van

niste Susanne Linssen (met oud Philicorda-

vanavond. De band is hoorbaar al aardig ver-

orgel). Er vindt even onderling overleg plaats

trouwd met het nieuwe werk. What Will It

op het podium, terwijl het publiek doorjoelt.

Be? bruist; de live-versie overtreft de album-

Een enthousiaste hoeveelheid toeschouwers is

variant. Pas bij HeyHeyHey laat het publiek

op het concert afgekomen. Aan enthousiasme

I

schort het ook niet bij Hospital Bombers zelf.

^•^^ men door studentenpu-

nen jullie van de radio'. Jammer genoeg

Wel aan strakheid soms. Maar dat is een

bliek. Alles ademt een studentiko-

speelt Room Eleven - anders dan we van

beetje inherent aan dit soort muziek; geen vol-

ze sfeer. Zelfs Room Eleven's

deze muzikanten gewend zijn - tijdens de eerste helft van de avond vooral op veilig.

bloed lo-fi, maar het schurkt er wel tegenaan.

stream geworden. Maar van zozolala-klanken

frontvrouw Janne Schra doet

De nummers rammelen en knetteren soms als

kan déze groep niet beschuldigd worden.'Er is

mee door in galaoutfit de bühne

Dan steekt het bekende / Wanna 6e Your

een versterker met kortsluitend snoer.

Hospital Bombers' improviseert een sticker

te beklimmen. Op de cd-hoes zie

Guitar de lont aan. Room Eleven geeft maar

Elementair is het basspel van Remco

op Van der Holst' basdrum op het credo van

je huisvrouwenkleding uit de

ze de liedjes aankondigt,

liefst drie toegiften waaronder het populaire

Mooijekind, minimalistisch zijn de kale gitaar-

de EO-jongere. Het bij elkaar geraapte drum-

jaren vijftig, nu heeft ze haar haar

hoor je een verlegen

One OfThese Days en een bluesnummer dat

solo's. Het is sixties georiënteerde muziek, met

stel oogt ouder dan Mozes. Maar een baard

opgestoken en toont ze een

meisje met een piep-

smaakt naar meen

het enthousiasme van Motown en een randje

van verveling zal je van deze band niet krijgen.

jaren tachtig zwarte glitterrok

stemmetje. Die verlegen-

met petticoat. Janne heeft een

heid kenmerkte de eer-

tekst en foto's Franl< Antonie van Alphen

stem als een dijk, maar wanneer

ste Room Eleven-shows.

indie.AI heeft de term indie weinig meer om het lijf tegenwoordig. Indie is hartstikke main50

van zich horen. Janne, glimlachend:'Die ken-

) e Effenaar lijkt overgeno-

II

tekst en foto's Rosanne de Boer


Boekingskantoren • CD-Duplicatie • Studios • Licht • Bands • Nightliner • Man > A U X RAUS « DAS ALDI C O M B O * DO-THE-UNDO • G E M • GREEN HORNET o GHOST TRUCKER • INTERNATIONALS

S^ (ELKEUSER18 020675 ollie@kl8.nl | ronal(l@kl8.nl

FESTiVALAGENT PARKPOP - NIJMEEGSE VIERDAAGSEFEESTEN

ROCK

mmÊk

IN

WATERLAND

• THE HOSPITAL BOMBERS

men

HRR m E R C H n n o i s c !

o MALLE PIETJE Er THE BIMBO'S

T-SHIRTS • GIRUES • HOODIES

' PAULUSMA

JRCKETS • CRPS • TRUCHCRCRPS

* THE PEDRO DELGAOOS • SOLEX * SOLO * Z Z Z

FIEXFIT • BERRIES • ZUIECTBRHDJES B U n o n S • BORDUUREniBLEniEn PinS« SLEUTELHRRGERS • RRRSTEKERS PERIIER • POSTBRGS • TflSSEH STICKERS •CUSTOHimRDE LRininRTES • ZEEFDRUK • TRRRSFER

Muziek Centrum Nederland

BORDUUR • OnnUERP, ETC

merchandise maker

BOOM!

Bezoekadres Rokin 111 a

g

e

n

t

I

0513 416307 0513 418179 • WWW.BOOMAGENCY.NL

info@muziekcentrümnederland.nl www.muziekcentrumnederland.nl

mMK

i{mmm

035-6835493 ininitiock.nl nuivk;a;htvbbf-';-. 1 .

DeCDPerserij.nl "De voordeligste

www.merchandisemaker.nl

EELCO G E L L I N G B A N D LEFTHAND FREDDY THE HAPPY TUNES T A N E Y T O W N NEIL YOUNG MIRROR BAND JP D E N T E X &

1^

EMOTIONAL

STILL

NOMADS

GOING

WEST

BERT BIJLSMA T 05984 - 46357 -

^

agents

WWW.BERTBIJLSMA.COM

after

CD perserij van Nederland''

._

Absent Minded Alamo Race Track

CoraZpng &TERRAWHEEI

C^CANT BE SATISFIED

roDEmjaMB

ZHTBRDRGIJUHI

P«Uius457 3440 RL Ulocrdni Tel: 0348-691180 InraSinKrciMndIsenMherjil

JAN AKKERMAN

1

Geluidsstudio Het Pand Oranjestraat 2 3134EVVIaardingen tel: 0 1 0 - 4 3 4 O 432 web: www.studiohetpand.nl e-mail: info@studiotietpand.nl

m

^jgsm

De LEUCRnnCIER UOOR JETOTHRLPilKKET

* JANEZ DETD • J O H A N « LEFTIES SOUL C O N N E C T I O N

* LOCO LOCO DISCO S H O W * W I P N E U S EN P I M

020-3446000

TEL: 0 2 3 - 5 3 3 9 0 6 4 E-MAIL: i n f o @ r o c k i n w a t e r l a n d . c o m www.rockinwaterlancl.com

www.merchandisemaker.nl

Ilse DeLange intwine

Balkan Beatz DJ's

I.O.S.

Beef

Jeremy's

BL0F

Opgezwoile

Brainpower

Postman

Claw Boys Claw

Racoon

Daniël Lohues

The Scene

De Jeugd Van Tegenwoordig

The Sheer

Face Tomorrow

Siikstone

The Girls

Stevie Ann

Good Tilings End

Veldhuis & Kemper

Heideroosjes

Wicked Jazz Sounds

19.30 - 01.001 EtimEE: £10,00 mCl. HON. IWK GESTHRT

BR» T.IRT mnsTEiiDniii J u n e i n D E c e m B E R DREIITHE OnilTLED FLEVOmi n E W KIILER STRRS PIIIE81II0D SHIP IRTRO eElDERLIIIID BE RRRRR GROIIinGED UIBERIBERIIOIBURO THE BRUES nOORD-BRRBRDT RIBEUEIUETDOORO-HOLLRRB RÜBBR RIRTR OUER JSBEl STRRPSTRIRRERS UTREOHT RE HBBBVISTER EEELRDD P8RR81B6IC ZUIB-HOLLBRD MEER INFO:

na R M ERS

MINK I

Uland :.^t%'C f (V.-.fTig-iicat-U-l

^

v»ww.lJlBod«u<flo.nl

Hind

-iimm''^^

WWW.JPRtNA.CDM

WWW.DECDPERSERIJ.NL

BOOKINGS: GENUINE MBSIC AGENCY + 3 1 (0|1B5 - 553ttS • www.genuineinuslc.nl

i

H

+ 31(0)20-5210010

B

+ 31(0)20-5210019

[naam act](^agentsafterall.nl www.agentsafterall.nl check ook www.topbiltin.nl

'iCl fËiÉÉl ^^W bram NHIPOP

<W

pop. ^ : zeeland

Q

«IMJnai

ZIMIHC W

hultmoramatcmhuttK

KUNST a CULTUUn ownjssa

M


de ijskast

LEFTIES SOUL CDNNECTIDN Smaak beperkt zich niet alleen tot muziek. Artiesten zijn vaak Bourgondiërs. Of ze on the road aan hun trekken komen, is maar de vraag. Deze keer de eetgewoonten van funk & groovespecialisten Lefties Soul Connection. Naast hun eigen foodblog op Hyves, MySpace en hun eigen website brachten zij ook het album Hutspot uit: food en funk lovers è la lettre. W a t hebben de Lefties m e t eten en drinken? 'We hebben allemaal een voorliefde voor lekker eten en drinken. Bandvergaderingen gaan hand in hand met een tafel vol lekkers bij bijvoorbeeld restaurant New King op de Zeedijk in Amsterdam.We zijn op tournee altijd op zoek naar de lekkerste restaurants en verlaten geen land zonder het inslaan van lokale producten. We koken allemaal en zeer gevarieerd. Alle bandleden staan in de keuken als er niet gespeeld moet voorden en zo niet, dan koken onze vriendinnen.'

Favoriete on the rood snac1<? 'De gehaktstaaf blijft ongekend populairVoorverpakte broodjes met zo veel mogelijk Enummers doen het goed en we laten ons graag leiden door lokale gewoontes als de Duitse Bratwurst op een Kaiserbolletje en bier, Belgische friet met stoofvlees of gefrituurde Cervelas (traditionele Franse worst).'

Lefties 'Half Rauw Vlees' Connection Ingrediënten Rib eye, olijfolie, zout en peper

Bereiding Vraag je slager om het beste stuk rib eye van het huis. Wrijf het vlees in met een beetje olijfolie en peper Zet ondertussen de grillpan op het vuur en laat hem zo heet

Tips voor kol<s op festivals en in clubs? 'De avond kan niet slechter starten dan de Lefties een vegetarische maaltijd voor te schotelen. Een goed stuk vlees of vis met groenten gaan er na een dag rijden en een soundcheck beter in. Graag ook geen bestellingen doen bij de lokale Chinees. De hoeveelheden Ve-tsin in de gerechten maken je erg moe en je gaat er bijzonder onaangename windjes van laten...'

worden dat je rookalarm afgaat. Leg de steak in de pan. Let wel; geen olie in de pan doen, want dat zit al op je vlees. Gril je steak niet te lang want we willen hem rood van binnen. Bestrooi het vlees nadat je het omgedraaid hebt met voldoende zout. Laat de steak buiten de pan even rusten zodat alle sappen zich weer door het vlees kunnen verspreiden en val aan.

Beste en slechtste club/festivaleten uit jullie carrière? 'Beste eten: op het Sunslice festival in Zuid-Frankrijk. Zelfgemaakte paté en veel simpele Franse gerechten en lekkere wijntjes.Verder vinden we het eten in de Melkweg ook altijd goed. Het eten op Beeckesteynpop was één van de ergste maaltijden ooit. Rijst als stopverf, groenten als babyvoer afgemaakt met Tsjernobyl kip. Zwarte lijst!

Gegrilde Asperges Ingrediënten

<! m

Asperges, rauwe ham, Parmezaanse kaas en balsamico, W a t is het meest onderschatte gerecht? Onno:'Kokkels uit de Waddenzee. Je kan ze hier haast niet krijgen, want alles wordt geëxporteerd naar Spanje.' Bram:'Koetjesrepen.Volkomen chemisch, niet te vergelijken met chocola, maar op z'n tijd erg lekker.'Alviz;'Hutspot! Mits goed klaargemaakt een werkelijke traktatie.' Cody:'Gewoon gebakken aardappels. Zelf maken!'

n

olijfolie, peper, zeezoutdressing

Bereiding Blancheer de asperges kort in kokend water en spoel ze af onder de koude kraan zodat ze niet doorkoken en slap worden.Verhit de grillpan en gril de asperges knapperig,

En het meest overschatte gerecht? Bram:'Olijven. Een zout, misselijkmakend stukje wanna-be druif'. Onno:'Crème brOlée, een hoop gelul om niets... vla met een verbrand suikerkorstje'. Cody:'Gerechten die je moet delen of gezellig samen moet maken. Weg met kaasfondue, steengrillen en BBQ.' Alviz:'Shoarma.Vaak te taai vlees dat een week lang heeft liggen nadenken en dat alleen te eten is met heel veel saus.'

De favoriete ( T V ) kok van Lefties Soul Connection? 'Keith Floyd. Niet de beste kok maar meer rock&roll dan menig muzikant. Op korte

bestrooi ze met wat zeezout. Dressing: mix wat goede balsamico met olijfolie en peper Leg 6 asperges p.p. op een bord. Drapeer er een paar stukjes rauwe ham overheen (je mag zelf kiezen welke) en wat schaafsel parmezaan. Druppel een beetje van de dressing over het geheel. Serveer met wat brood, bijvoorbeeld als voorgerecht.

Meer recepten? Lees het Lefties Soul Conneaion Foodblog op http:lllefiie$l.hyves.netlblog

• ; > ' .

^^•^^

afstand gevolgd door de Eurokok van RTV-Noord Holland.'

tekst Ro Krom foto Ellen Bokkinga

'Onderweg blijft de

ongekend populair'


Srnce the ISÖO'^^lU^he present 4a^, Bp'iphor)e has «v»a<^e k'i^kass 7nJtr'(ii(v>enty. P(av E^r^hone aocf ^iav a par\ of Mstory." ,

j

^

^

^

ma

1^

•••f^

W:Pè

. 13

Dejeukste gratis

' 0 m e rf estiUals [/>fie' New Cool Collective Thé Kevin Costiiers

p'

IM^t

l+i-%

D-A-A^ w

i//,;rt!itllin\tti} Check out Black Label Society and Zakk on their latest Roadrunner records release. Shot To Hell. Also visit www.zakkwylde.com

Zakk Wyle Signature Les Paul Customs • Hard Maple Satin Neck BMG HZ Pickups • Signature Graphics • Lifetime Warranty

j^ *;

-Gpiphtuje

^m-\

performance is our passion a part of the Gibson family of brands

(2)00-8aG-4GIBSGN1 0 0 - 8 0 0 - 4 4 4 2 7 6 6 1 (gratis nummer)

* - ^ www.epiphone.com

|;V.Ax^vV-

.-^-m »

•'"Vtl- *.

-."

Èei» uitgave ydri Muzièi4 Centrum Nederléhfh j r : «Tf^^K>A«i'

FRET Magazine nummer 5 2008  

FRET Magazine nummer 5 2008

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you