__MAIN_TEXT__

Page 1

MAGASIN I N T E RV J U E R

MO T E

T I P S

V I N TAGE • I N T E R IØR • G AV E R

N R. 1 2015

w w w.fretex.no

STYLISTENS BESTE RÅD

Puss opp med supre bruktkjøp MOTEN GJENNOM

110 år LINE JORDDAL LAGER KJENDISENES FAVORITTSMYKKER

Glitrende nostalgi

CHARLOTTE THORSTVEDT OM

Vintage, redesign og gode vaner TILBAKE I JOBB

KÅRE MAGNUS BERGH OG INGRID GJESSING LINHAVE

Kongen og ­dronningen av gjenbruk

Ekspertenes beste tips INNRED MED GJENBRUK

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!

Tøft, trendy og smart


Vi lager genialt enkle programvareløsninger for kjeder.

Annonser og plakater

Digital Signage

HTML E-mail

Web Banner

Nettsider

Kontakt oss post@papirfly.no Telefon 930 44 444 papirfly.no


110 år for mennesker og miljø

Fretex er Norges største bruktkjede og attføringsbedrift og en viktig del av Frelsesarmeen Norge. VÅR HISTORIE STARTET med industrihjemmet Elevator i Oslo i 1905. Helt siden den tid har det å gi mennesker grunn til å tro på framtiden stått i sentrum, sammen med et målrettet arbeid for å bidra til et bedre miljø gjennom ombruk og gjenvinning, både nasjonalt og internasjonalt. Fra Elevators spede start har omsorg og miljø gått hånd i hånd. Elevator tilbød ikke bare et sted å bo for de som trengte det, de kunne også tilby arbeidstrening og jobb. Den viktigste virksomheten den gangen var

innsamling og salg av avfallspapir, og gamle bilder viser oss alvorlige menn som balanserer sammenpressete papirballer på toppen av Elvators ­hestekjerre. Mye har skjedd siden den gang, men over hundre år senere, er gårdsplassen til Fretex­avdelingen i Oslo fortsatt full av papirballer som står stablet til oppunder taket. Fra tiden med hest og kjerre i ­bygatene, har Fretex i dag vokst til en virksomhet som gir sysselsetting, trygghet og glede til folk over hele verden, og som daglig jobber for et bedre miljø og framtid for oss alle. v

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!

FRETEX MAGASIN

3


INNHOLD 68

3 Fretex 110 år 4 Innhold 6 Leder 8 Om oss 12 INGRID GJESSING LINHAVE OG

KÅRE MAGNUS BERGH

Kongen og dronningen av gjenbruk 16 FRA LEKER TIL SMYKKER

Glitrende nostalgi

20

INTERIØR

36

CHARLOTTE THORSTVEDT

Frodig stilmiks JOBB & OPPFØLGING 28 Arbeidssøkeren 32 Arbeidskonsulenten 34 Arbeidsgiveren Smart stil

MOTE 42 Vintage is beautiful 50 Mote i 110 år 54 GJENBRUKET I MOSS

Kongene på skrothaugen

60

INTERIØR

68

HANS OLAV BRENNER

75

FRETEX DIALOG

Slik gjør du bruktkupp Om litteratur og brukte skatter 72 Sikker minnemakulering Økt jobbnærvær gir økt lønnsomhet 76 Gjenbruk i den vide verden 79 Sammen for et bedre miljø 80 Fretex og Frelsesarmeen 82 Om Fretex 4

FRETEX MAGASIN

FOTO: E S PEN S O LLI

16

FOTO: M O RT EN B EN D I K S EN

FOTO: M O RT EN B EN D I K S EN

MAGASIN

«Vi ser også at det blir mer og mer trendy med ­økologiske klær, resirkulerte materialer, Fairtrade, vintage og redesign. Hurra for det!» C H A R LOT TE TH O R S T V E DT

36 Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!


20

54

28

Vi gir folk grunn til 책 tro p책 framtiden!

FOTO: CH A R LOT T E WI I G

FOTO: J O N TO R E M O D ELL

FOTO: M O RT EN B EN D I K S EN

FOTO: M O RT EN B EN D I K S EN

50

60

12

FRETEX MAGASIN

5 FOTO: G E T T Y I M AG E S

FOTO: M O RT EN B EN D I K S EN


LEDER

MAGASIN I N T E RV J U E R

«I Fretex arbeider vi for å gi mennesker nye

MO T E

T I P S

V I N TAGE • I N T E R IØR • G AV E R

N R. 1 2015

w w w.fretex.no

STYLISTENS BESTE RÅD

Puss opp med supre bruktkjøp MOTEN GJENNOM

110 år LINE JORDDAL LAGER KJENDISENES FAVORITTSMYKKER

Glitrende nostalgi

muligheter i a­ rbeidslivet – og for et bedre miljø.»

CHARLOTTE THORSTVEDT OM

Vintage, redesign og gode vaner TILBAKE I JOBB

TRO N D I VA R V E S TR E

KÅRE MAGNUS BERGH OG INGRID GJESSING LINHAVE

Kongen og dronningen av gjenbruk

Ekspertenes beste tips

INNRED MED GJENBRUK

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!

Tøft, trendy og smart

Vi gir folk grunn til å tro på ­framtiden! VI FÅR OFTE besøk av grupper som vil bli bedre kjent med Fretex. Vi tar ­gjestene med til mottaket vårt for klær og andre gaver, vi viser hvordan vi sorterer klær til butikkene og hva som eksporteres og vi forteller hva eksporten betyr for mennesker i andre land. Gjestene får hilse på jobbsøkere som forteller om veien tilbake til arbeidslivet – eller inn i arbeidslivet for første gang. Så tar vi dem med til en butikk og kanskje viser vi fram en redesign-avdeling med flotte produkter som «trylles» fram av gamle pledd og ødelagte skinnjakker. Etter besøket i en av våre kantiner, hvor jobbsøkere tilbyr nydelig mat, pleier de besøkende å være veldig fornøyde! Vi som har vist dem rundt får høre ­uttalelser som: Vi visste ikke at arbeidet deres var så omfattende. Tenk for en viktig samfunnsoppgave som skjer her. Dette må flere få vite om! I FRETEXMAGASINET HAR vi derfor forsøkt å gi deg en liten «omvisning». Du treffer jobbsøker, jobbkonsulent og arbeidsgiver. Vi viser fram hvilke muligheter som finnes innenfor second hand og redesign. Fretex er en skattekiste med mange flotte og sjeldne varer. Vi viser også fram litt av Frelsesarmeens sosiale arbeid. Så håper vi at du også synes det er fint å bli litt bedre kjent med oss! I FRETEX ARBEIDER vi for å gi mennesker nye muligheter i ­arbeidslivet – og for et bedre miljø, blant annet gjennom ­gjenbruk og gjenvinning. Alt dette favnes av vår visjon: Vi gir folk grunn til å tro på ­framtiden! DET ER VÅRE samarbeidspartnere, givere og kunder som muliggjør Fretex. Kanskje du er en av dem som bidrar? I tilfelle vil jeg bruke anledningen til å takke deg. Du er viktig for Fretex! v

TROND IVAR VESTRE Daglig leder Fretex Norge AS

FOTO: ER I K T H A LL AU G

FORSIDEFOTO:

Espen Solli UTGIVER:

Fretex Norge AS Torneroseveien 7 4315 Sandnes Tlf: 51 95 68 80 www.fretex.no ANSVARLIG REDAKTØR:

Trine Gjermundbo

trine.gjermundbo@fretex.no PROSJEKTLEDELSE/­ PRODUKSJON:

Elisabet Skårberg

elisabet@spanishinq.no

Maria Stangeland

maria@spanishinq.no

Jon Tore Modell

jon.tore@spanishinq.no BIDRAGSYTERE:

Charlotte Wiig Espen Solli Ida Elise Andersen Jens Wiker/Pudder Katrine Liholt Krista Elvheim Maria Aarli-Grøndalen Morten Bendiksen OPPLAG: 135 000 DISTRIBUSJON: Bring TRYKK: Artko AS

Fretex er Norges største bruktkjede og en viktig del av Frelsesarmeen Norge. Den første avdelingen åpnet i Kristiania i 1905 under navnet Elevator. Helt siden den tid har det å hjelpe mennesker stått i sentrum. Utdeling av tøy og rimelig møblement har vært en del av dette. Det viktigste har likevel vært å gi folk arbeid og selvrespekt. Dette har blitt endret i takt med samfunnets behov. I dag framstår Fretex som en viktig samarbeidspartner til NAV i det å kurse, kvalifisere og trene opp arbeidstakere som er på attføring eller har behov for annen tilrettelegging. I dag er vi ca. 2000 personer som til daglig har vårt arbeid i Fretex, hvorav ca. 1600 er på ulike attføringstiltak. Vi finnes i de fleste fylker, hvor vi samarbeider godt med offentlige etater, næringsliv, givere og kunder.

Fretex er Miljøfyrtårn-sertifisert

Følg oss på fretex.no

6

FRETEX MAGASIN

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!


VI PRODUSERER ALT I EGET HUS FRA IDÉ, DESIGN, PRODUKSJON TIL DISTRIBUSJON VI ER NORGES MEST ALLSIDIGE GRAFISKE BEDRIFT

DIGITALTRYKK | OFFSETTRYKK | STORFORMAT | LAGER DESIGN | CROSS MEDIA | PAKKING | ADRESSERING DISTRIBUSJON | REKLAME- OG PROFILARTIKLER

VI HAR DET I ETT HUS

ØMERKE ILJ T M

4

07

09

201 Tr y k k s a k

X-idé as Marcus Thranes vei 100 | 1472 Fjellhamar Tlf: 22 90 39 00 | www.xide.no


OM OSS

MER ENN KLÆR

454

JOBBSØKERE FIKK JOBB

Galleri Vox feirer 10 år!

Galleri VOX i Bergen jubilerer i år! Galleriet er en arbeidsplass for kunstnere og kreative personer med psykiske lidelser. Atelieret disponerer keramikkverksted og flere arbeidsrom for maling, tegning, tekstil, data og skulptur. Medlemmene får kunstnerisk veiledning av arbeidsledere dersom de ønsker det, men arbeider alle med sitt eget kunstneriske uttrykk. Kurs og galleribesøk er noe av det som benyttes for å videreutvikle kunnskap og kreativitet for hver og én. Galleri VOX har i tillegg til atelieret også eget galleri som ligger på gateplan i samme bygning. 10 års-jubileet blir feiret på flere måter, blant annet med to jubileumsutstillinger og seminar. Les mer på gallerivox.no

Fretex er den attføringsbedriften i Norge som får flest jobbsøkere ut i jobb – i 2014 gikk 454 personer fra arbeidsledighet til jobb! Fretex hadde også 3392 jobbsøkere på ulike kurs og program. På Facebook «jobb & sånn» deler ­jobbsøkere, jobbkonsulenter og arbeidsgivere sine historier om både det å være i jobb, det ikke å ha en jobb og p ­ rosessen mot å få en jobb. Fretex kan hjelpe deg med karriereveiledning dersom du trenger hjelp til å bestemme hvilken studie- eller jobb­retning som passer best for deg. Fretex finnes i de fleste fylker hvor vi samarbeider godt med offentlige etater, næringsliv, givere og kunder. Les mer på fretex.no

Gi bort en dag

Fretex er med på gibortdagen.no. Dette er et slags Operasjon Dagsverk for bedrifter. Fretex er en samarbeidspartner for Gi bort dagen. Mange bedrifter har valgt å gi ansatte fri noen timer for å rydde i skuffer og skap. Det som er til overs henter Fretex på arbeidsplassen dagen etter, eller når det passer. 8

FRETEX MAGASIN

Ny butikk i Stavanger

Fretex har i dag 46 butikker som bugner av klær og andre god­biter. Tettheten av butikker er viktig for at det skal være så enkelt som mulig for folk flest å hjelpe miljøet gjennom ombruk. I september åpner vi ny Fretexbutikk med møbler, interiør og stor klesavdeling nær Madla Amfi i Stavanger. Finn din nærmeste ­butikk på fretex.no.

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!

Nettbutikken

Antall Fretex-butikker øker stadig, men man trenger ikke å besøke en butikk for å gå på skattejakt, man kan selvfølgelig også handle brukt på nettet. På fretexbutikken.no finner du et stort og spennende utvalg produkter!


Innsamlingsbokser

Sorteringsanlegg i Norge

Fretex har fire store mottak som ligger i Oslo, Bergen, Trondheim og S­ tavanger. Disse sorterer for 34 butikker, resten av butikkene sorterer selv. De mange sorteringsanleggene gjør at bilene aldri trenger å kjøre lange strekninger, Fretex-­produktene er kortreiste! På sorteringsanleggene jobber dyktige ­medarbeidere som med trenet øye skiller ut det som skal selges i Fretexbutikkene, hva som skal eksporteres til utlandet eller hva som skal til r­ edesign eller bli pussefiller.

KITCHEN Foto: Morten Borgestad

Nestekjærlighet. Nå med hank.

K ITCH EN R EK L A M EBY R Å

Det er viktig for oss å gjøre det så enkelt som mulig for alle som ønsker å gi brukte tekstiler til Fretex. Dette gjør vi blant annet ved stadig å øke antallet innleveringsbokser som er plassert rundt om i landet. I dag har vi hele 2000 bokser tilgjengelig.

Med Fretex-posen kan du gi til Fretex selv om du ikke bor i nærheten av en innsamlingsboks. Du får den på Posten og i Fretex-butikker.

Fretex og Posten Nytt liv til gamle skatter

Fretex Redesign har tre avdelinger, en i Oslo, en i Drammen og en i ­Fredikstad. Avdelingen i Fredrikstad åpnet i år, og viser at ønsket og behovet for redesign øker! I Redesignavdelingene lages det flotte gaveartikler og bruksgjenstander av plagg, bøker og tekstiler. I dag går to prosent av de innsamlede produktene til redesign. De ferdige produktene selges hos Fretex over hele landet og selvfølgelig på nettet.

I 2014 startet Fretex et ­samarbeid med Posten. Med «Fretexposen», som hentes på den lokale Posten-avdelingen, kan folk sende brukte klær og sko til Fretex fra alle Postens 1400 avdelinger. Dette er et tilbud spesielt for de som ikke har en innsamlingsboks i umiddelbar nærhet og tidligere har måtte kjøre lengre distanser for å finne en boks eller gjenvinningsanlegg. Gjennom dette samarbeidet er Fretex nå blitt ­landsdekkende.

Sikkerhetsmakulering

Bilparken

Fretex har 73 biler, 45 lastebiler og 28 varebiler, som kjører over hele landet for å hente og levere varer – fra boks til sorteringsanlegg til butikk. Bilparken blir fortløpende oppdatert med miljøeffektive motorer. For å gjøre transporten så miljøbesparende som mulig blir det holdt kurs i defensiv- og drivstoffbesparende kjøring.

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!

I tillegg til å ta imot papir, så makulerer Fretex også alt som har et lagringsminne. Det kan for eksempel være minnepenner, harddisker, disketter og mobiltelefoner. Med moderne informasjonsteknologi samles det store mengder data i digitale lagringsmedier. Når datautstyr skal byttes ut er det viktig at sensitive data håndteres og slettes på en trygg og sikker måte. Verktøyene og metodene som Fretex benytter til makulering av data er godkjent av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Når Fretex har makulert innholdet er det helt umulig å hente det fram igjen. Tilbudet utvides stadig, senest er det inngått avtale med SIMAS om innhenting av makulering i Sogndal. FRETEX MAGASIN

9


TREND PÅ NETT

#engangtil Fretex bruker hashtaggen (#) engangtil for å oppmuntre til gjenbruk ved å be folk om å dele sine favorittplagg og bruktfunn i sosiale medier. Fretex har også instagramprofilen en_gang_til og bloggen engangtil.com. Alt for å vise mulighetene innen vintage og second-hand. Profilerte ­personer har vært gjestebloggere og hjulpet til med å fremme gjenbruk. Her er noen eksempler:

Vintage på Oscar-fest

De fleste fikk nok med seg at under årets Oscar-utdeling i vinter var den norske regissøren Morten Tyldums film «The Imitation Game» nominert til flere priser. I forbindelse med utdelingen ble det arrangert en rekke fester, og som alltid knytter det seg stor spenning til hva som vil dukke opp på den røde løperen – spesielt på de glamorøse kvinnene. I forbindelse med dette besøkte side.2.no Fretex for å få noen forslag til mulige Oscar-kjoler til Tyldums flotte kone Janne. Senere kommenterte Janne artikkelen på sin facebook-side og avslørte at hun faktisk valgte vintage for den store kvelden. Vi synes det er moro at second-hand og vintage kommer fram som gode alternativer også i Hollywood – og at Fretex er på ballen! 10

FRETEX MAGASIN

Trendy gjenbruk på skoleball

Mange foreldre fortviler over dyre skoleball. Fretex har i samarbeid med Jenny Skavlan introdusert et rimeligere og mer miljøvennlig alternativ. SE HISTORIEN PÅ: jennyskavlan.com/filmer/hoppern

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!


KITCHEN

Med Fretex-posen kan du gi til Fretex selv om du ikke bor i nærheten av en innsamlingsboks. Du får den på Posten og i Fretex-butikker.

Foto: Morten Borgestad

Nestekjærlighet. Nå med hank.


AVE OG K Å

R

GNUS BERG MA H

I D G J E S SI N G R G IN

E

H L IN

Gammelt gull og Yngvar Nummes sko OM

Brukt er best, synes programlederduoen. Til og med TV-jobben gikk i sin tid i arv, fra den ene til den andre. T EK S T: M A R I A A A R LI - G RØ N DA LE N FOTO : C H A R LOT TE WI I G

INGRID (38) OG KÅRE MAGNUS (36) er akkurat ferdige med det de beskriver som «en drøy uke med døgning», da vi møter dem for å snakke om entusiasmen for bruktkjøp og ting med sjel. De lange dagene fant sted på sommerbåten til NRK, der de var første par ut i TV-programmet «Sommer­ åpent». De showet med båten fra Vadsø til Harstad. – Vi er ikke vant til midnattssolen. Vi klarte faktisk ikke å sove i det hele tatt, sier Kåre Magnus, for anledningen ulastelig antrukket i hvit skjorte og lyseblå olabukse. Han klapper litt beskjemmet på klærne sine. – Men jeg har jo ikke på meg noe jeg har kjøpt brukt i dag, hvorfor har jeg ikke det, spør han og ser skrått bort på Ingrid. – Det er faktisk litt rart at du ikke har det. Kåre Magnus er kongen av gjenbruk. For noen uker siden kom han med en ny jeans, det tror jeg var første gang på fire år at jeg så ham i noe han hadde kjøpt nytt, sier hun. Kjærlighetsforholdet til alt som er brukt, begynte for Kåre Magnus allerede på barneskolen. – Jeg husker akkurat da det startet. Jeg romsterte rundt i et kleskott og fant en gammel, lys olabukse med striper av skinn sydd inn i siden. Den hadde tilhørt tanten min og var altfor stor for meg, men jeg snurpet den inn i livet og stilte opp i den på skolen neste dag, forteller han fornøyd. – Det var selvfølgelig på åttitallet. 12

FRETEX MAGASIN

– Kåre Magnus kunne tatt på seg en skikkelig kjerringtunika og sett bra ut. Du blir fin i alt du tar på deg, uansett! Sånn er det bare, kommenterer Ingrid, og Kåre Magnus, ja han rødmer faktisk litt, men henter seg raskt inn. – Jeg elsket å gå på posesalg på loppis, da jeg var liten. Sånn fyll-posen-for-en-tjuekroning-salg. Det var britpop-mote som gjaldt, og jeg hamstret beige parkaser med pelskrage. Jeg hadde flere titalls. Rommet mitt så ut som om jeg hadde robbet et aldershjem. Det var et problem, erkjenner han. – Han var garantert kjempefin. Jeg derimot, hadde blitt bura inne om jeg bare hadde tatt på meg ting jeg fant i skap og gått fritt rundt på gaten i det, skyter Ingrid inn fra siden. Ingrid er sjarmerende bustete på håret, ikledd gul T-skjorte og grønt omslagsskjørt. Verken hun eller ­makkeren ser spesielt trøtte ut, men har altså etter eget utsagn «sunget og ledd og ikke sovet på ni dager». På spørsmål om hva slags ­TV-konsepter de liker best å lage, kommer det raskt fra Ingrid: – Sånn «Norge rundt på syre», som vi gjorde i «Sommer­ åpent». Vi elsker å få gjøre koselige ting som vi kan vri til å bli noe litt rart, sier hun. Og aller helst gjør de prosjektene sammen. Ingrid og Kåre Magnus er blitt et radarpar både på TV og radio.

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!


«Jeg skulle ønske jeg kunne sy. Jeg får nemlig ikke lov til å dra med meg flere ting hjem, men jeg kunne jo sydd om ting som alt er der.» K Å R E M AG N U S B E RG H

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!

FRETEX MAGASIN

13


INGRID GJESSING LINHAVE OG KÅRE MAGNUS BERGH

«…jeg prøver aldri ting, syr heller om så det passer. Og så redesigner jeg. Skjorter fra mannen min blir til barne­ kjoler, voksenskjørt blir til barneskjørt, bukser til shorts.»

NRK.

ɖɖ Utdannet

fjernsynregissør fra Høgskolen i ­Lillehammer.

KÅRE MAGNUS BERGH ɖɖ 36 år ɖɖ Gift, to barn. ɖɖ Programleder i

NRK.

ɖɖ Er også maler

med flere utstillinger bak seg.

14

FRETEX MAGASIN

FOTO: O LE K A L A N D / N R K

ɖɖ 38 år ɖɖ Gift, to barn. ɖɖ Programleder i

– Nå er jo ikke jeg så opptatt av mote, jeg kler meg mest etter vær. Men alt fra 60-tallet synes jeg er gøy, og jeg har kjøpt alt for mange kåper med A-fasong opp gjennom årene. Jeg liker nemlig ikke å bli sett i nye klær. Da blir jeg flau hvis noen bemerker det. Helst skal klærne mine se ut som om jeg har hatt dem hele livet, sier Ingrid. «MGPjr» 2010. – Ja, enig, det er lettere å kjøpe brukt enn nytt. Også for meg som er litt opptatt av mote. Jeg elsker det når jeg kommer over hjemme­ strikkede gensere som jeg bare kan bo i. Mitt største kupp er kanskje den gamle, franske cardiganen fra Pierre Cardin. Vet du hvilken jeg mener? spør Kåre Magnus og kikker på Ingrid som nikker. – Men det blir mest klær. Møbler er vanskeligere. Nå er det TV-JOBB I ARV «Kvelden før kvelden», lille julaften 2012. mye store, tunge teak-møbler eller Solveig Kloppen var i sin tid bindegammelt fra Ikea i bruktbutikkene. leddet mellom de to. ­Ingrid jobbet Og det er ikke alltid fysisk mulig å med Solveig i «Idol», og da Ingrid få det til å passe inn i en byleilighet sluttet, arvet Kåre Magnus jobben som ikke er veldig stor, sier Kåre hennes. Så skiftet Ingrid fra TV 2 Magnus. til NRK. Og jammen dukket ikke – Hjemme hos min familie må Kåre Magnus opp på Marienlyst, noe ut, om noe skal inn, nikker han også. Det syntes Ingrid var Ingrid. veldig stas. – Et par ganger har jeg fylt ­s ykkelvognen med greier og – Jeg husker jeg så deg og ­Margrethe Røed i NRK Super, og ­tråkket ned og levert det til loppis at du lo høyt av noe hun sa. Da ble «Sommeråpent» 2015. før mannen min har fått med seg jeg litt misunnelig, og så prøvde jeg hva jeg har gjort. Det er ikke alltid å si masse morsomt hver gang jeg helt heldig, men det blir fort for traff på deg, sånn at du skulle le litt av meg også, sier Ingrid, fullt hjemme, sier hun. rødmer lett, og børster gress av skjørtet. – Jeg klarte å levere poser til Fretex med det meste av De fikk endelig jobbe sammen i «MGP Junior» og har barnas ulltøy i. Egentlig skulle jeg bære posene opp på sakte, men sikkert opparbeidet seg rykte som kongen og loftet, hvor de skulle lagres til neste vinter, men så ble det dronningen av folkelig, koselig TV, på en litt bisarr og passe ­krysskommunikasjon, sier Kåre Magnus med en grimase. politisk korrekt måte. Og selvsagt heier de på gjenbruk. De hevder begge at de også blir oppdratt i gjenbruksånd KONGEN AV GJENBRUK gjennom jobben i NRK. – Men husker du den stripete singleten jeg fant på kostyme­ – Ja, vi har de minste budsjettene å lage programmer for. lageret, som jeg syntes var så fin, spør han Ingrid, som nikker Så alt vi har på oss har vært sydd om fra noe annet. Brått bekreftende. står du der på skjermen i et antrekk som en gang var en del – Her forleden hadde jeg den på meg mens vi satt sammen av noe Åse Kleveland hadde på seg på 60-tallet, sier Ingrid. en gjeng og så på gamle NRK-opptak fra «Vi Villere Villa– Jeg har noen lakksko som det står «NUMME» med veien». Og i en episode der de reiste til Syden, oppdaget jeg tusj i, de fant jeg på rekvisittlageret i NRK. Jeg elsker at tenåringen i serien hadde på seg nettopp den singleten ­rekvisittlageret, supplerer Kåre Magnus. som jeg satt med nå, sier han og smiler bredt. FOTO: J U LI A M A R I E N AG LE S TA D / N R K

INGRID GJESSING LINHAVE

– Det gøye med Kåre Magnus er at han egentlig er en kunstner, så han leter alltid etter ting i containere til å lage kunst av. Her forleden fant jeg ham på hodet i en søppelcontainer utenfor NRK, smiler hun. – Ja, jeg hadde gravd frem en enorm ropert pakket i bobleplast. Jeg tenkte jeg skulle ha chilinøtter i den, og gikk rundt og bar på den og snakket altfor høyt for jeg var så gira. Den var både stor og tung. Men jeg fikk ikke brukt den, sier han og klør seg i skjegget. Ingrids omvendelse til bruktelsk skjedde da hun var 13 år. – Jeg romsterte rundt på loftet etter avlagte klær fra moren min. Så fant jeg en blå, semsket skinnjakke, og da tenkte jeg at – «Nå begynner livet», sier hun.

FOTO: O LE K A L A N D / N R K

I N G R I D G J E S S I N G LI N H AV E

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!


– Hva var det jeg sa, kongen av gjenbruk, ler Ingrid. – Men det er du som kan snekre og fikse og trekke om møbler, du er jo fryktløs. Det imponerer meg, repliserer Kåre Magnus. Ingrid ler fornøyd. – Trekke om, det er jo bare å kjøpe stoff og stiftepistol og plaffe løs. Jeg kan jo ikke være en sånn jente som lar seg stoppe av hammer og spiker. Begge brødrene mine snekrer, så det har jeg bestemt meg for at ligger i genene mine, slår hun fast. Dessuten har hun vokst opp med symaskin. – Ja, jeg lider av prøveromhat, så jeg prøver aldri ting, syr heller om så det passer. Og så redesigner jeg. Skjorter fra mannen min blir til barnekjoler, voksenskjørt blir til

barneskjørt, bukser til shorts. Og det finnes ikke en pute i huset som ikke er sydd av meg, sier hun. – Puffermer er greia i år, nå syr jeg puffermer på alt, for det har jeg lært meg på kurs hos Helga Solbakken i Seminkjole.no! – Jeg skulle ønske jeg kunne sy. Jeg får nemlig ikke lov til å dra med meg flere ting hjem, men jeg kunne jo sydd om ting som alt er der, sier Kåre Magnus med et aldri så lite snev av lengsel i stemmen. – Kåre Magnus, skal vi ikke bare lage syklubb, du og jeg, spør Ingrid. – Gjør menn det? – Ja, min storebror syr. I morgen skal du få lære å sy en pute, sier Ingrid. – Og den kommer til å bli så fin, for du er deg, og det er bare sånn det er! v

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!

Latteren og replikkene sitter løst når Ingrid og Kåre Magnus møtes, og humøret smitter gjennom TV-ruta.

FRETEX MAGASIN

15


OMBRUK LINE JORDDAL En litt større utgave av de kjente ponnismykkene. Lite visste Line at ponniene hennes ville bli så høyt elsket av folk.

«Jeg bruker ting som blir sett på som ­søppel, men så er det også blandet med kjempe­dyre ting.» 16

FRETEX MAGASIN

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!


Line liker litt sære, store gjenstander – og hun henger det på veggen til inspirasjon.

Glitrende gjenbruk Der andre ser søppel, ser Line Jorddal klenodier. Smykkedesigneren blander verdiløst med verdifullt, plast med gull og forvandler ­sørgelig skrot til skimrende skatter. T EK S T: M A R I A S TA N G E L A N D FOTO : M O R TE N B E N D I K S E N

– HER LIGGER PUTIN og slenger. Line Jorddal plukker opp hodet til Putin fra det vi trygt kan kalle en eske med det rare i. Tro det eller ei, det er langt fra det underligste vi har sett i arbeidskroken til smykkedesigneren, som blander nips, gamle leker, gull, krystaller og det de fleste av oss vil betegne som skrot – og lager de lekreste kunstverk. Du har muligens sett My Little Pony-smykkene. Antagelig har du det. Det var rundt 2010 vi ble slått i bakken av gjensynet med barndommens pastellfargete lykkeleker, nå dekket av funklende krystaller og i form av smykker.

Med den glitrende varianten av p ­ onnien fant Line selve essensen av hva folk flest finner uimotståelig: Nostalgi, ting som glitrer og en liten dæsj av det overraskende. Omtrent her kommer Putin inn. En dag vil også dette hodet sannsynligvis være dekket av krystaller. Det Line får kloa i blir som regel det. Line selv kommer fra Sandefjord, en dame som pussig nok selv oftest trekkes mot svart og tungt metall, men hvis p ­ ersonlige preferanser på mystisk vis transformeres før det siver ut gjennom fingertuppene i form av glitrende fargeeksplosjoner. En liten kråke allerede fra barnsben av, som

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!

LINE ­JORDDAL ɖɖ 30 år ɖɖ Butikkleder på

Fretex Grünerløkka i Oslo. ɖɖ Utdannet ­smykkedesigner. ɖɖ Smykkene selges på Eske, etsy. com, Frøken Dianas Salonger, Sugar Shop og kyssjohanna.se. ɖɖ Instagram: @linejorddal­ jewellery FRETEX MAGASIN

17


OMBRUK LINE JORDDAL

Visste du at..

I Fretex gjør vi det vi kan for at gamle ting k­ ommer til nytte, enten ved salg i butikkene våre, som eksport til utlandet, ­redesignet, omsydd og omformet til nye former eller som nye materialer. ­Målsetningen er at så lite som mulig skal gå til spille!

var med pappa på søplesorteringen – og tok med seg mer hjem enn de nettopp hadde kvittet seg med. I de utallige eskene arbeidspulten er omkranset av, ligger det oppsamlet krimskrams fra hun var 12. Som hun «sannsynligvis får bruk for en dag». Et kjapt blikk rundt oss på utsmykningene som dekker ­veggene rundt henne, bekrefter at ja, hun får sannsynligvis det. – Jeg bruker ting som blir sett på som ­søppel, men så er det også blandet med kjempe­dyre ting. Det kan være rent gull innimellom her. Det er den kontrasten mellom verdiløst og verdifullt jeg er så opptatt av. Jeg har en avtale på sorteringa til Fretex om at jeg får alt som er av «søppel», alle smykker som er ødelagte og andre løse småting, én gang i måneden. Så grovsorterer jeg. Det er det gøyeste jeg vet om – å få en boks med sånt. Line grafser grådig i en eske full av «skrot». – Jeg trenger alle de små detaljene som utgjør helheten. Hvem som helst kan dekke en ting med krystaller, men det er ikke det som gjør selve uttrykket. – Hva ser du etter? – Små detaljer med interessante former. Jeg er helt ­avhengig av å få folks ødelagte smykker. Da jeg var liten hadde mamma en roteskuff i gangen. Alt man finner i sånne skuffer; gamle nøkkelringer, rester som har blitt liggende, ting fra settekasser. Bare ikke knapper! Med mindre det er YSL. Ellers er jeg redd det skal bikke over og se veldig redesign ut. For det er på en måte et helt annet uttrykk. For meg er det veldig viktig at du ved første øyekast ikke ser at det er en gammel ponni, men at det ser ut som et nytt produkt.

LINE I LONDON Line studerte smykkedesign i London. Opprinnelig hadde hun en tanke om å bli noe «seriøst» som advokat, men skjønte snart at det måtte bli noe kreativt. Men det kunne fort blitt noe annet enn smykker. Klær. Kunst. Men det ble altså glitrende skatter. Og hun er veldig glad for det valget. Det var for eksempel i London hun fikk prosjektet som innebar å sende smykkene sine til vilt fremmede. Hun plukket vilkårlige adresser i telefonboken og sendte avgårde gullringer hun hadde tryllet med i timevis, uten signatur eller returadresse. En tung øvelse i å skulle gi uten å få noe igjen. Noe alle burde øve seg på, mener Line. Det var kanskje også dette som inspirerte Line til å gjemme smykker rundt om i Oslo og i­nvitere til skattejakt på Instagram – førstemann som fant frem fikk smykket. Det var også i London at grunnlaget for ponnien ble lagt – og egentlig for det meste av det Line lager i dag. – Det startet med et prosjekt på skolen med noen grønne He-Man-figurer, som jeg sprayet hvite og svarte og speilvendte. Og så hadde jeg en sånn grønn He-Man-tiger jeg ikke hadde sprayet ennå, som jeg bare satt og puslet med, så 18

FRETEX MAGASIN

«Her er noen greier fra Jenny Skavlan, noe fra Pia Tjelta. Og her er originalbiten fra buksa til Elisabeth Andreassen.» Line er daglig leder i en Fretex-filial på dagtid, men bruker fritiden på å levere smykkene til leverandørene sine. Den store tiuren i bakgrunnen blir ett av Lines nye store – og tidkrevende – prosjekter.

begynte jeg å bruke opp krystaller jeg hadde samlet og dekket til slutt hele tigeren. Etter hvert begynte jeg bare å dekke alt. I 2010 begynte Line å selge ponniene på Grünerløkka, i en butikk som egentlig solgte noe helt annet, men der innehaveren tok dem inn gratis i ren entusiasme. Og ponniene traff så til de grader en nostalgisk nerve. Line trekker frem en gjennomsiktig pose med brev fra en kunde og hennes dyrebare ponni fra barndommen, som Line har sagt ja til å dekorere for henne. – Jeg har skjønt at det betyr veldig mye for folk. At det er mange som har minner til disse. Selv syntes jeg bare det var estetisk fint. Line jobber til daglig som butikkleder i Fretex-filialen på Grünerløkka. Hun forsøkte seg som heltidsdesigner i fjor, men fant ut at hun ikke var helt klar, at hun trenger et godt team rundt seg og at det ble litt ensomt. Men det er et yrke som fint kan vente noen år. Hun har nettopp bikket 30 og tenker at sånn om ti år – da. I mellomtiden leverer hun til akkurat så mange butikker hun rekker, og sitter i fritiden utstyrt med lim og en tynn, liten bit Blue Tac, som hun bruker til å plukke opp detaljen og plassere den i limet på gjenstanden som skal pyntes. – Selv er jeg veldig glad i readymades – å bare sette sammen to ting, som blir ferdig på ett sekund. Line plukker på en gjenstand på veggen. – Dette er en ledning til Nintendo som var sånn, jeg har bare limt de to endene sammen. Jeg tar opp ting fra bakken – denne …

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!


Det meste som havner mellom Lines fingre dekkes av krystaller og spennende smådetaljer.

Line tar ned en stor svart plastsirkel av noe slag. – … har jeg tatt med fra London. Jeg drasset på den en hel dag. Jeg aner ikke hva det er – jeg tror det har noe med veiarbeid å gjøre. Men det er ting som inspirerer meg. Denne gummiringen også … Line peker. – … som jeg heller ikke vet hva er til. Jeg synes det er et kjempefint smykke. Det er ikke noe jeg bruker til annet enn å ha her til inspirasjon. Det inspirerer meg mer en rosa ponnier, egentlig – men så blir det til at jeg lager sånne. Line nikker mot rekken av glitrende ponnihoder på arbeidsbordet.

FRA BUKSEBITER TIL KUNSTVERK Line har også begynt å dekorere pyntegjenstander, som lamper og nipsfigurer. Hun har blant annet kjøpt en diger porselenstiur, visstnok fra 1800-tallet, som hun ikke helt vet hva hun skal gjøre med ennå. Hun selger slikt mest på bestilling. Christine Koht har for eksempel en lampe på nattbordet sitt, som hun ba Line dekorere. – Da tror jeg folk også tenker at det er en jobb som er verdt mer, enn når jeg har laget en lampe som står i butikken til 5000 kroner. Det høres så voldsomt ut, men jobben tar jo en uke. Det er ikke så godt timebetalt, så egentlig gjør jeg mye av det for min egen del. Jeg skal prøve å få laget nok til en kunstutstilling på et tidspunkt. Selv om hun ikke blir rik på smykkene, liker hun at folk kan bære kunstverkene hennes. Mange kjendiser har lagt sin

Line samler krystaller i alle former, og de fleste blir til de lekre signaturponnismykkene.

elsk på dem, og de er blitt sett på artister som Tone Damli, Gabrielle og Aleksandra Joner. Hun laget blant annet den overdådige jakken som artisten Monica Johansen, kjent som Minnie-Oh, brukte i Grand Prix. Line henter den Lady Gaga-aktige kreasjonen ned fra hyllen og viser frem en rekke godbiter av noen detaljer. – Jeg hadde en bitteliten bit jeg fikk klippa av buksa som Elisabeth Andreasson en gang leverte inn til Fretex. Her. Line peker inn i mylderet. – Og her er det en bit av noen trommestikker fra ­Satyricon. Det hender jeg putter inn sånt i ting jeg lager. Line plukker frem en ny breddfull boks. – Her samler jeg sånne rare ting. Det er nesten litt på grensa, men her har vi … Et p ­ lekter som Mayham har brukt. Jeg har mange plekter – jeg kjente en gang en fyr som kostet etter konserter. – Her er noen greier fra Jenny Skavlan, noe fra Pia Tjelta. Og her er originalbiten fra buksa til Elisabeth Andreassen. Jeg tenker at dette kommer til å slå an om noen år – da vil alle ha en bit av ett eller annet. Line ler. – Jeg er veldig lite politisk med smykkene. Jeg skal ikke prakke på noen noe. Jeg har jo laget smykker av Putin-hoder, men for meg er det bare fordi det er estetisk spennende å gjøre det. Om de synes han er en morsom eller en f­orferdelig fyr, det er opp til den som kjøper det. Jeg vil bare at folk skal ha noe vakkert og spennende å snakke om eller henge på veggen. v

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!

FRETEX MAGASIN

19


INTERIØR

Frodig stilmiks Å skape rom i rommet er viktig, spesielt når man skal innrede allrom i en loftstue.

S T Y LI N G / R E D E S I G N : K R I S TA E LV H E I M A S S I S TE N T: I DA E LI S E A N D E R S E N TAKK TIL M ESTER G RØNN FOR PL ANTER OG UTL ÅN AV POT TER OG BOLINA FOR UTL ÅN AV INTERIØRPROPS .

Ved å skape ulike soner som både er funksjonelle og hyggelige, fungerer rommet bedre og flere kan oppholde seg i samme rom samtidig. Miks gjerne både materiale, nytt og gammelt, treverk og møbler med ulik stil, men hold rommet sammen gjennom farger ton i ton og i samme palett. Noen få kontrastfarger er tøft, særlig når de popper opp på et uventet møbel. 20

FRETEX MAGASIN

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!


Patola-Celadon-tapet fra Designers Guild/Riis Interiør, kr 1200 per rull. Gul industristol fra Fretex, kr 155. Kurvstol fra Fretex, kr 75. Blå linpute fra Bolina, kr 1499. Blå velurpute med stoff fra Stoff & stil, kr 169 per meter. Grønn velurpute med stoff fra Stoff & Stil, kr 269 per meter. Mønstret pute i stol fra Bolina, kr 1499. Kitchy og kul håndblåst glasskål fra Fretex, kr 179. Marmorpotte fra Mester Grønn, kr 170. Speil fra Fretex, kr 375. Gulvteppe fra Bolina, kr 1899.

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!

FRETEX MAGASIN

21


INTERIØR Patola-Celadon-tapet fra Designers Guild/Riis Interiør, kr 1200 per rull. Speil fra Fretex, kr 375. Grønn glasspotte fra Fretex, kr 75. Marmorpotte fra Mester Grønn, kr 170. Tysk keramikkfat fra Fretex, kr 179.

Tips!

Ved å bruke store speil bak planter får du et enda frodigere uttrykk og skaper større rom i rommet.

Organiske former og planter er i vinden. Kombiner ulike marmorfat, potter, glass og keramikkskåler i samme fargetoner, men i ulike materialer og lag et frodig plantehjørne. 22

FRETEX MAGASIN

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!


Kurvstol fra Fretex, kr 75. Patola-Celadon-tapet fra Designers Guild/Riis Interiør, kr 1200 per rull. Sort bambuslampe fra Ikea, kr 198. Gulvteppe fra Bolina, kr 1899.

Ikke vær redd for å leke med metalliske effekter. Ved å spray­lakkere en gammel rottingstol i knall metallblå får du et tøft møbel som du ikke trenger å være så redd for. Legg på noen ekstra lag med blank lakk over selve fargen, så beskytter du lakken og stolen kan også brukes på uteplassen, om du ønsker det.

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!

FRETEX MAGASIN

23


INTERIØR Diverse keramikk- og marmorvaser, fra kr 79–279. Bilde og ramme fra Bolina, kr 999. Glasskuppel fra Fretex, kr 75. Gul kettlebell (eiers egen). Hvit potte fra Mester Grønn, kr 299.

Tips!

Kitchy 70-talls-bregner er ville og herlige! Plant gjerne tre–fire planter sammen for et frodig og organisk uttrykk.

Lag stilleben av speil, plakater og bilder. Mal gjerne gamle speil i samme farge som veggen eller ta opp veggfargen i rammer på bilder, for å holde uttrykket sammen uten at det blir rotete. Tenk volum ved å bruke store potter der du planter flere planter av samme sort for et ryddig og rent uttrykk. Hev gjerne blomsterpottene, som her på en gammel barkrakk i rotting. Spraylakker den i samme farge som veggen. Med mørke vegger er det kult å bruke hvite detaljer for å skape spennende kontraster. Marmor og håndlaget keramikk er i vinden som aldri før. Knall gult er en spennende kontrastfarge til de mørkeblågrå veggene. 24

FRETEX MAGASIN

70-talls skjellampe fra Fretex, kr 1600. Grønt marmorfat fra Mester Grønn, kr 390. Diverse puter sydd hos skredder, stoff fra Stoff & Stil, fra kr 160 per meter. Madrasser spesiallaget hos skredder av retrotekstil på rull fra Fretex.

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!


Tips!

Lag små stilleben med grupper av vaser eller pynteting i samme palett. Dette sørger for å skape en rød trå.

Å bygge en sofalounge kombinert med daybed er både plassbesparende og en tøff måte å utnytte et rommet. Et møbel som fungerer både til oppbevaring, sitteplasser og komfort er topp på et loft der det ofte er lavere under taket. Når du spesialbygger møbler hos en møbelsnekker, som sofaloungen her, kan du få det helt som du ønsker med funksjonelle løsninger som passer perfekt til rommet. Får du gjester, trekk bare ut skuffene i enden, og vips har du dobbel gjesteseng. Spesialtilpasset madrasstrekk er sydd etter mål hos skredder av gamle, slitesterke møbeltekstiler fra 70-tallet.

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!

FRETEX MAGASIN

25


INTERIØR Tapet fra Osborn & Little/Torshov Nordsjö Idé & Design. Vinballong fra Fretex, kr 150. Rundt speil fra Fretex, kr 350. Bestemorslampe fra Fretex (eiers egen). Rund glasskuppel fra Fretex, kr 150. Turkis vase fra And Tradition/Bolina, kr 1995. Brun vase fra And Tradition/Bolina, kr 1695.

Interiør

Alle trendy hjem bør ha et retro barskap! For et spennende uttrykk kan man tapetsere bakveggen i baren med en moderne, grafisk tapet i samme fargesjanger som resten av leiligheten. Det runde speilet fra 80-tallet er malt i samme farge som veggen for å holde fargeopplevelsen stram. Runde former er både samlende og deilige å hvile blikket på. 26

FRETEX MAGASIN

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!


Metalliske detaljer i kontrast til mørke farger er lekkert. Kombiner gjerne nytt og gammelt for et personlig uttrykk. Fugler i porselen er både herlige og litt kitchy! Mal detaljer på gamle romantiske metallamper i samme farge som veggen for et strammere uttrykk. Dropp lampeskjermene og bruk heller kule lyspærer.

Brun vase fra And Tradition/Bolina, kr 1695. Kitchy porselensfugl (eiers egen). Lyspære fra Clas Ohlson, kr 69. Lampe (eiers egen).

Tips!

Selv om barskapet ikke er åpent hele tiden er det fint å lage stilleben, slik at det er en fryd for øyet når man åpner det!

Hvem skulle tro at håndlaget keramikk fra 80-tallet skulle bli trendy igjen? Koppene er nydelige og gode å holde i hånden. Ekstra tøft er det at de går i de samme fargene som går igjen på loftet. Et tips er å lete på Fretex eller på loppis, ennå har ikke alle gjenoppdaget keramikken!

Keramikk-kopper fra Fretex, kr 25 per stykk.

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!

Gamle glasskupler eller lampeskjermer er fine å bruke som minidrivhus for stueplanter. Jo eldre glass, desto finere er de. FRETEX MAGASIN

27


JOBB & OPPFØLGING

Fretex er Norges største ­attføringsbedrift, og årlig hjelpes mange hundre mennesker ut i arbeidslivet. For noen går overgangen greit, andre trenger tid og hjelp på veien. På de neste sidene har vi samlet historiene til en tidligere arbeidssøker, en arbeids­konsulent og en arbeidsgiver. De forteller om veien tilbake i jobb, uansett hvilken side av bordet du sitter, og gir sine beste råd både for å komme seg tilbake i jobb og for å ta i mot folk med en litt annerledes bakgrunn på a­ rbeidsplassen.

28

FRETEX MAGASIN

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!


Jobbsøkeren

Tilbake til barna En smertefull bilulykke satte Jan-Erik Smeby (33) ut av jobbspill i åtte år. Nå gleder han seg som et barn til første skoledag. T EK S T: M A R I A S TA N G E L A N D FOTO : M O R TE N B E N D I K S E N O G J O N TO R E M O D E LL

– JEG BLE påkjørt av en bil på vei til Elkjøp. Jeg jobbet der, og en kompis og jeg skulle bruke personalrabatten min – vi skulle kjøpe høyttalerfester og spare 200 kroner. Så stoppet vi i en rundkjøring, mens bilen bak ga gass – en 18-åring som akkurat hadde fått lappen. Det ble dyre høyttalerfester. Det har tatt Jan-Erik Smeby åtte år å komme tilbake i jobb etter de omfattende skadene han pådro seg i nakken da det smalt. Litt uheldig kan han vel også sies å være. I påsken før han avsluttet to år på tømrerlinja på videregående ødela han skulderen – og uka før skoleslutt fikk han den nedslående beskjeden av legen: Du kan ikke jobbe som tømrer... Etter noen år med skulderplager fikk han jobben hos Elkjøp – og så smalt det altså. – Jeg fikk en del forskjellige skader i nakken. De første ukene måtte jeg ha hjelp for å komme opp av sengen – jeg måtte holde hodet mitt, mens noen andre dro meg opp.

Jan-Erik brukte Fretex til å finne ut hva han kunne gjøre etter å ha stått uten arbeid i åtte år grunnet sterke nakkesmerter. Nå får han gjøre det han alltid har ønsket: Å jobbe med barn.

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!

FRETEX MAGASIN

29


JOBB & OPPFØLGING

Visste du at..

Jobben som gjøres i jobb & ­oppfølgingssektoren i Fretex måles med flere ­parametre, hvor ­formidling til arbeid er det mest sentrale. 454 jobbsøkere fikk jobb etter å ha deltatt i et program i regi av Fretex i 2014. I tillegg startet 22  personer et utdanningsløp. Jobbsøkerne hos Fretex har gjennom 2014 fortalt om sine erfaringer og opplevelser på Facebook-siden jobb & sånn. – Det er bare tre eller fire år siden jeg kunne snu hodet ordentlig til sidene igjen. Musklene stivnet for å beskytte nakken, så de slet med å komme forbi muskulaturen for å behandle selve skaden. Da jeg omsider fikk riktig miks av medisinering, slapp muskulaturen. Et halvt år etter kom jeg til en veldig god manuellterapeut – hun er den åttende eller niende jeg har hatt. Det handler om å treff riktige folk til riktig tid. Hun hadde hatt en nakkeskade selv, så hun visste hva hun snakket om, og kunne fortelle meg mer på den første halvtimen enn andre fortalte meg på fire år. Da begynte jeg raskt å se forbedringer – tidligere stod det nesten stille, bortsett fra at jeg ble tyngre medisinert.

jo styre hele prosessen selv. Det var vel tre eller fire av oss som hadde fått jobb da prosjektet var ferdig i slutten av juni. Jan-Erik var én av dem. Gruppen bestod av forskjellige typer med ulik bakgrunn, og tre jobbkonsulenter som også hadde ulik erfaring og tilnærming, noe Jan-Erik mener var nyttig. – I løpet av første uken var alle blitt venner og hjalp hverandre. Vi startet med å sette opp alles CV-er, så alle visste hva de andre hadde gjort og kjente hullene. Mange føler seg stigmatisert på grunn av hullene, men det må man legge bort. Det står i veien for å finne en jobb. Alle deltagerne hadde ulike kvaliteter å bringe til torgs og hentet ut det de personlig hadde bruk for fra gruppen. – Jeg brukte det mest som en tankesmie – for å få nye ideer om hva jeg kunne gjøre. Jeg hadde jo låst meg veldig på dette med salg. Men på grunn av skaden er jeg litt lyssky og det er jo ofte sterke spotter i butikker, så jeg måtte finne nye veier. Gruppen kom med innspill, det kunne hende det som kom var helt feil for meg, men da fikk jeg eliminert det. Når man fjerner én ting, får man samtidig bedre innsyn i hva man ønsker. – Og selvsagt var det god hjelp i hvordan man skal skrive disse søknadene. Det er veldig mange år siden sist. Blant annet hadde den ene deltageren vært norsklærer lenge, og det var en som var vikar i norsk, så da er man sikker på at det man leverer fra seg er ok. Alle dro nytte av gruppas resurser.

STOLT JOBBSØKER Jan-Erik er Romsås-gutt på sin hals – født, oppvokst og stolt fastgrodd: «Tre dager på Aker sykehus og resten her», som han pleier å si. Her har han bodd hele veien mens han har kranglet med den trøblete nakken, og i mellomtiden har han fått en datter, Emilie, som nå er blitt seks. Hun har aldri sett pappa i jobb. – Når jeg har hatt litt fremskritt, har jeg tenkt at hvis dette går like bra neste år, kan jeg kanskje komme meg ut i arbeid. Men så tar ting litt lenger tid enn man tror og man får noen tilbakeslag. Det siste halvåret/ året har jeg likevel tenkt at hvis jeg treffer riktig jobb og riktig arbeidsgiver går det kanskje. Nå har jeg egentlig hatt en ganske dårlig vår smertemessig – jeg merker godt dårlig vær, temperaturforskjeller, JA N - E R I K S M E BY kald vind, men jeg har tenkt at jeg TILBAKE TIL BEGYNNELSEN skal få det til likevel. Så jeg hoppet uti det, og satset på at jeg Da Jan-Erik sist søkte jobb, søkte han også i barnehager og i hvert fall ville lande på ett bein. He, he. på SFO, siden han alltid har fått god kontakt med barn. I den Jan-Erik kom til Fretex via NAV, og der begynte de å se nye settingen kom Jan-Erik til å huske på sitt o ­ pprinnelige på internjobber for å prøve ut hva han kunne være i stand ønske om å jobbe med barn og begynte å se på hvilke til å gjøre. På grunn av salgsbakgrunnen fra Elkjøp, var ­muligheter som fantes. Han tenkte at Aktivitetsskolen, AKS, det nærliggende å forsøke jobb i butikk, så første stopp ble som er et tilbud for barneskolebarn før og etter skoletid og i Fretex-filialen på Majorstua. Men nakken nektet. noen av skolens ferier, der barna er litt større, kunne fungere. – I stedet fikk jeg telefon fra jobbkonsulent Per hos Fretex. – Jeg kjenner mange av barna rundt her, blant annet Han heier på feil fotballag – Stabæk, av alle ting – ellers Marte, en nå fjerdeklassing som går på AKS, så jeg tok er han en veldig bra mann, og han fortalte om prosjektet ­kontakt med moren hennes og spurte henne hvem sjefen «Stolte jobbsøkere». ved AKS var. Og så gikk jeg rett og slett ned og presenterte Prosjektet gikk ut å samle en liten gruppe jobbsøkere som meg for vedkommende og leverte en åpen søknad. selv skulle styre og drive fellesprosessen og sammen finne Jan-Erik presenterte seg mandag, de ringte ham på tirsdag, veien ut i jobb. Jan-Erik var én av de syv som ble valgt, og onsdag morgen var han på intervju og onsdag formiddag prosjektet startet 1. juni. hadde han jobb. – Vi gikk gjennom systemet til Fretex, hva de har av – Jeg brukte Marte som referanse. De spurte meg hvorfor virkemidler, hvilke kontakter de har, og så videre. Og så gikk jeg ikke brukte moren, men jeg svarte at det jo er Marte jeg vi gjennom hvordan vi sammen skulle gjøre det, for vi skulle leker med, som jeg kjefter litt på og passer på. Siden hun

«Når jeg har hatt litt ­fremskritt, har jeg tenkt at hvis dette går like bra neste år, kan jeg kanskje komme meg ut i arbeid. Men så tar ting litt lenger tid enn man tror og man får noen tilbakeslag.»

30

FRETEX MAGASIN

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!


Jobbsøkerens beste tips:

1.

Lag en liste over steder du har lyst til å jobbe. Det er et godt utgangspunkt å starte med det du har lyst til å gjøre. Finn ut litt om firmaet og ­arbeidsplassen der du ønsker å jobbe, gå dit personlig og presenter deg og lever en åpen søknad. Bare prøv! Det er ikke farlig å snakke med folk. Smil, vær glad, ta dem i hånda. Presenter deg selv ­ordentlig. Se folk i øynene – spesielt på intervjuet. Det er jo de tipsene du hører hele tiden, men du må faktisk gjøre det. Få kontakt med folkene du møter der – du vil at de skal huske deg og helst se på deg som en kollega allerede når du går ut døra. Kle deg etter hva slags jobb det er. Hvis du har vært ute av jobb eller har hull i cv-en – vær ærlig. Det fungerer ikke å lyve om det.

«For meg er det drømmejobben. Jeg får jobbe med barn.»

2.

JA N - E R I K S M E BY

3. 4.

5. 6.

Jan-Erik er Romsås-patriot på sin hals og er strålende fornøyd med å kunne være med på å bidra til samfunnet der ved å jobbe på en lokal skole.

hadde vært referansen min måtte jeg jo ringe henne og fortelle henne at jeg hadde fått jobb. Hun sa: «Kult! Men JanErik … Ikke gå bak meg på skolen og syng og sånn, ’a!» Nå har jeg likevel fått lov til å tulle litt med henne. Men bare litt.

GJØR DATTEREN STOLT Jan-Erik har fått en 30 prosent stilling på AKS og en 30 prosent som skoleassistent. Han har enten ansvaret for egne grupper eller enkeltindivid som trenger litt ekstra oppfølging, alt etter hva det er behov for. – For meg er det drømmejobben. Jeg får jobbe med barn. Det er på Romsås. Det er fem minutter hjemmefra. Jeg sa

til dem i jobbintervjuet: «Om dere tilbyr meg fem minutter hver fredag, så sier jeg ja.» Jeg er jo Romsås-patriot. Jeg er født og oppvokst her og vil bli gammel her. Å kunne hjelpe til i lokalsamfunnet er utrolig morsomt. Jan-Eriks datter Emilie begynte selv på naboskolen i høst, så far og datter er omtrent like spente på sin nye skoletil­ værelse, og Emilie forteller alle hun treffer at pappa har fått jobb. – Hun er veldig stolt av meg. Det hadde hun nok vært uansett, men dette er litt ekstra stas – pappa har jo aldri jobbet. Og jeg vil gjerne lære henne om viktigheten av å jobbe, arbeidsmoral og slikt. Det får jeg mulighet til nå. v

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!

FRETEX MAGASIN

31


JOBB & OPPFØLGING

Jobbkonsulenten

Den gode hjelperen Det finnes ikke to mennesker som er like, og jobbkonsulentens oppgave er å se hver og en. Konsulenten er støttespilleren – hele veien til jobb. – JEG HAR IKKE møtt to jobbsøkere som har hatt lik vei. eller av andre grunner. Det er forskjellig hva folk har behov Det er mange tilsvarende saker, men alle mennesker er for- for. Vår oppgave er å gjøre jobbsøkerne i stand til å møte skjellige, så det blir aldri helt det samme. de utfordringene som kommer i livet. Vi skal ikke nødvenCathrine Fosen Bjønness er jobbkonsulent hos Fretex. digvis være med på hele prosessen, men vi skal bistå med å Hun er samarbeidspartneren og støttespilleren, linken formidle kontakt til de stedene de må innom på veien mot mellom jobbsøkerens kanskje litt fastlåste tilværelse og et sin nye jobb, sier Cathrine. nytt liv som sterk og selvstendig i eget arbeidsliv. Jobbsøkerne har anledning til å starte i internjobb hos – Vi er her hele veien, men det er alltid jobbsøkeren som Fretex. Det er en fin måte å kartlegge sitt eget nivå og fremskal ta valgene. Det skal være et samarbeid, ikke vi som skal gang. Det er et bredt spekter av muligheter hos Fretex, fra komme med løsningen. Man skal eie sin prosess. Det er vi kantinevirksomhet til tekstilsortering, transport til butikk eller redesign, og alt som ligger derunder. veldig opptatt av. De fleste jobbsøkere som krysser Cathrines vei kommer til – Vi kan også tilby tiltak hos oss, hvis kandidaten er i Fretex gjennom NAV. I sitt innledende møte med jobbsøkeren deltidsjobb et annet sted eller trenger påfyll av arbeid. Vi er det Cathrines oppgave å se individet tilrettelegger for den situasjonen som og kartlegge hvor vedkommende står jobbsøkeren er i. Hvis man for eksemi dag – og hvor han vil. pel har mulighet for vikariat eller prak– Vi bruker det første møtet til å sis eksternt noen dager i uka, kan man bli litt kjent. Vi snakker om hva man jobbe her den resterende tiden. har gjort før, om man har noe skoleHvor lenge jobbsøkerne blir på gang, hva slags arbeidserfaring som de forskjellige stadiene i prosessen, C ATH R I N E FO S E N B J Ø N N E S S , ligger i bunnen og hvor man ønsker å varierer fra tiltak til tiltak og er svært J O B B KO N S U L EN T H OS FR E T E X komme. Det er et kriterium at jobbsøindividuelt. – Noen er klar på dag én til å gå ut i ekstern jobb, mens ker ønsker prosessen, så i starten skriver begge parter under på en kontrakt som forplikter både jobbsøkeren og meg som andre trenger å stabilisere seg, få noen rutiner og hverdagen jobbkonsulent til å gjøre hver vår del av jobben. under kontroll før de er klare. Det legger en forpliktelse på oss jobbkonsulenter, vi må gjøre jobben vår, vi kan ikke NYE MULIGHETER bare overlate alt dette til jobbsøker. På samme måte må Denne samtalen er starten. Herfra skal jobbsøker og jobb- jobbsøkeren også gjøre sitt. De må være aktive i prosessen. konsulent sammen finne veien ut i arbeidslivet. Det er Dette skal være en toveishandling hele veien. mange ulike grunner til at konsulenter som Cathrine kommer inn i bildet. Enkelte ønsker å fortsette med det de har VEIEN TIL FAST ARBEID jobbet med tidligere, men har av en eller annen grunn blitt Målsetningen så langt det er mulig er å få jobbsøkeren ut hektet av og trenger litt hjelp til å komme tilbake på sporet. i det ordinære arbeidsmarkedet, og på enkelte av tiltakene Andre kan ha en helsetilstand som gjør at de ikke lenger hos Fretex er det sågar jobbgaranti, som betyr at man skal har mulighet for å gjøre jobben de gjorde før og trenger de få minst ett relevant jobbtilbud i løpet av prosessen. Igjen er nødvendige kvalifikasjonene for å stake seg en ny vei. Noen det jobbkonsulentens oppgave å bistå i å muliggjøre dette. ønsker å finne en helt ny retning. Og for noen har ting rett – Med noen arbeidsplasser har vi en avtale om at jobbsøog slett gått litt i stå. kere kan ha arbeidspraksis, slik at de kan komme dit, prøve Sammen finner konsulenten og jobbsøkeren hvilke utfor- det og se om det er noe for dem. Dette betyr ikke nødvendringer som står foran dem, og hva som skal til for å løse det, digvis at det er en fast jobb etter endt praksis, men veldig være seg kursing, skolering, behandling, praksis eller jobbsøk. ofte ønsker vi å få til et samarbeid med en arbeidsgiver som – Vi kan være med jobbsøker på møter med NAV, psy- er på utkikk etter arbeidskraft, så får de prøve hverandre i kolog, lege eller andre hjelpeinstanser hvis det er ønskelig en periode, og er det en god match håper vi det kan være – om det er for ren moralsk støtte, hjelp til å uttrykke seg en jobb der til slutt.

«Vår oppgave er å gjøre jobbsøkerne i stand til å møte de ­utfordringene som kommer i livet.»

32

FRETEX MAGASIN

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!


Jobbkonsulentens beste tips:

1.

Tenk på jobbmålet ditt – hvor vil du, hva ønsker du deg, hva trenger du på veien? Ha tålmodighet, ha pågangsmot og vær litt modig. Vær åpen. Hvis det er noe som skurrer i livet, så fortell oss om det så vi kan finne en løsning sammen så du ikke må sitte med alt alene. Det finnes en jobb for alle. Selv om du ikke kan jobbe 100 prosent. Det finnes mange sjefer der ute som er utrolig forståelsesfulle, tålmodige og omsorgsfulle. Selv om det er lenge siden du har vært i jobb, kan vi gjøre prosessen myk og trygg. Du skal føle deg ivaretatt når du er her hos oss. Du som jobbsøker eier prosessen selv, det skal være på dine premisser. Vi skal ikke rushe noe som søkeren ikke er klar for. Vær forberedt på at du vil bli utfordret på noen ting – av og til trenger man et lite puff for å komme fremover. En jobb er ikke for alltid. Det trenger ikke å være målet for livet, men det som passer deg akkurat nå. En jobb er ikke en endelig avgjørelse.

2. 3. 4. 5.

6. 7.

Cathrines viktigste oppgave er å bidra med den støtten en jobbsøker trenger til å stå stødig på egne ben i arbeidsmarkedet.

Enkelte ganger har jobbsøker selv et spesifikt ønske om arbeidsplass, da legger man sammen med konsulenten en plan for hvordan de skal gå frem for å få til et samarbeid med nettopp denne bedriften. Noen jobbsøkere tar kontakt og holder dialogen selv, mens andre gjerne ønsker at Cathrine skal ta det første initiativet. – Noen jobbsøkere er litt engstelige for å ta den første telefonen alene. Da er det godt å ha noen å støtte seg til. Men vi skal ikke gjøre hele jobben. Det er hjelp til selvhjelp, og målet er å gjøre jobbsøkeren i stand til å gjøre denne prosessen på egenhånd. Fretex har også et opplegg som kalles «jobbsmak», som vil si at man får være med og se og lære hvordan en arbeidsdag

ser ut på en arbeidsplass, slik at man får erfare hva som foregår i bedriften og hva jobben går ut på. Når man er på «jobbsmak» får man ikke ansvar for noe alene, men skal alltid skygge noen og på den måten få et nært innblikk i om jobben er slik man trodde. Det er opp til arbeidsgiver hvor lenge de har tid, anledning eller ønske om å åpne dørene sine for dette. Hvor tett kontakt jobbkonsulentene har med jobbsøkerne varierer veldig fra person til person, hvilke behov den enkelte har og hvor vedkommende er i prosessen. – Det kan være fra én gang i uka til en til to ganger i måneden. Men hvis det skjer noe, er vi fleksible nok til å kunne ta det der og da. Jobbsøkerne kan stole på at vi alltid er her, om de har behov for det. v

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!

FRETEX MAGASIN

33


JOBB & OPPFØLGING

Arbeidsgiveren

Døråpneren Tålmodighet, raushet og et åpent sinn mener Laurentiu Buzatu er nøkkelen for å lykkes med medarbeidere på tiltak. Han har selv vokst på å åpne dørene for mennesker som trenger en ny sjanse. – DET Å FÅ bli litt kjent med mennesker som har spesielle å se muligheter, ikke bare lese fakta fra et ark. Jeg anser dem utfordringer og en annerledes bakgrunn, har jeg opplevd som veldig dyktige og med stor kunnskap. som en berikelse for meg personlig. Det har åpnet noen dører i hodet mitt. Jeg har lært og forstått litt mer av andres TA ANSVAR MED ÅPENT SINN liv gjennom møtene med de vi har hatt i arbeid hos oss. Buzatu mener de som bedrift har et godt utgangspunkt for Laurentiu Buzatu er daglig leder ved Møbelringen å ta imot mennesker med litt spesielle behov. på Alnabru i Oslo, og han er én – Vi stoler veldig på at vi har et av arbeidsgiverne som har åpnet godt miljø her, og at de blir dratt dørene til arbeidslivet for meninn i noe så positivt at de blir nesker som trenger en ny giv, en positive de også. Trivsel er nøkny vei, en ny sjanse. Tre årsverk, kelen på enhver arbeidsplass. Jeg hele 20 prosent av arbeidsstokkan ikke tenke meg at noen med ken i forretningen, er kommet glede går til en jobb hvor de ikke til gjennom tiltak. trives. Og da mener jeg ikke bare – Et par av dem har vært her selve jobben, men med de som er rundt tre år, så det har ikke vært rundt. Det er trivsel på jobben, ikke L AU R E NTI U B U Z AT U, DAG LI G L ED ER V ED M Ø B EL R I N G EN PÅ A L N A B R U I OS LO døgnfluer. De er en del av oss, sier bare med jobben, som er nøkkelen. Laurentiu. For oss alle. Geografisk beleilig plassert rett over veien for hoved­ I tillegg til at han mener at deres miljø må være takknemkontoret til Fretex i Oslo, ble Buzatu i sin tid kontaktet med lig å komme til, gjør han også sitt for ytterlig å tilrettelegge et spørsmål om å ta inn en k­ onkret person. Han er åpen for de som kommer inn gjennom tiltak. om at grunnlaget for tankegangen om å ta imot personer – Det jeg kaller ekstrainnsats er å være mer tålmodig. Det på tiltak var økonomi, men det forlokkende ved «gratis» er å ikke stille helt de samme kravene i første omgang, men arbeidskraft er slett ikke grunnen til at han siden den gang ha forståelse for at dette er en litt lengre prosess på mange har holdt dørene åpne. måter. Men vi er tidlig ute med å gi både fullt ansvar og full – Til syvende og sist er det kvaliteten på medarbeiderne tillit. Det er en viktig del av det hele. som teller. Det hjelper ikke med ti medarbeidere som ikke Det er viktig for ham å være direkte og oppriktig i sine koster deg noe hvis du ikke får noe igjen. Det å finne dyktige tilbakemeldinger, og som arbeidsgiver er Buzatu også veldig medarbeidere er ekstremt vanskelig. Det er utrolig gunstig å opptatt av å være ærlig i forhold til fremtid og muligheter kunne prøve en person uten forpliktelser. Som arbeidsgiver i bedriften. bør du tenke at her har du en unik mulighet. Og jeg har tiltro – Det første jeg prøver å avklare internt, med kandidaten til at der hvor muligheten byr seg, vil man definitivt ønske og Fretex, er de mulighetene som er her. I det hele tatt må vi seg den personen med videre. være tydelige på hva vi ønsker og krever av en arbeidstaker. God og grundig dialog med Fretex både i forkant av en Det er utrolig skuffende for en som er i den situasjonen å få mulig avtale og underveis, gir Buzatu tiltro til prosessen følelsen av å bli utnyttet som gratis ­arbeidskraft i en periode. og til at menneskene som inviteres inn i deres verden har Noen arbeidsgivere tror kanskje de kan få en kortsiktig et oppriktig ønske om å gripe sjansen de får. gevinst med gratis hjelp på den måten, men det blir helt feil. – Jeg er veldig opptatt av hva konsulentene hos Fretex sier. Det må være en vinn-vinn-situasjon der vi arbeidsgivere i Både når det gjelder selve erfaringen de har med vedkom- det minste tilbyr en god opplevelse, som er nyttig for jobbmende, og deres profesjonalitet og erfaring med dette, med søkeren å ta med seg videre.

«Det må være en vinn-vinn-­ situasjon der vi arbeids­givere i det minste tilbyr en god opplevelse som er nyttig for ­jobbsøkeren å ta med seg videre.»

34

FRETEX MAGASIN

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!


Arbeidsgiverens beste råd

TIL ARBEIDSSØKEREN

1.

Det å være i arbeid, ha en struktur på hver­dagen og et miljø rundt seg er ekstremt viktig. Og forhåpentligvis komme til et sted som setter krav til en. For all del, ikke bli hjemme! Vis at du er ivrig etter å lære og utvikle deg. Da vil du komme langt. Grip mulighetene du får. Gode medarbeidere er vanskelig å finne, så vi som arbeidsgivere er svært interessert i at dette skal fungere.

2. 3.

TIL ARBEIDSGIVEREN

1.

Hvis du føler at oppgaven blir for stor i ett tilfelle – ikke steng døren for andre etterpå. Se det som en unik mulighet til å finne den perfekte medarbeider. Vær tålmodig. Hvis du gir personen tid og plass til å finne seg til rette og vise hva han eller hun er god for, kan du finne gull. Lytt til jobbkonsulent­en – deres erfaring med kandidaten spesielt og prosessen generelt, er veldig nyttig. Vær ærlig om ­mulighetene som finnes hos dere – ikke før en person som allerede har det vanskelig bak lyset.

2. 3. 4. 5.

Laurentiu Buzatu har åpnet både butikken sin og sinnet sitt for mennesker som trenger en ny sjanse.

– Det eneste rette er å si det som det er. Ikke å love noe, men si i fra om det er en åpning, om det kan bli en åpning eller om det rett og slett er en mulighet å lære noe på en trivelig arbeidsplass i en periode. Buzatu lar seg ikke skremme av hull i CV-en eller en broket fortid – det gjør ham bare mer interessert i hele mennesket. Og han gjør ikke forskjell på de som kommer inn døra hans. – Jeg ser etter det samme som jeg ser etter i hvem som helst, uansett hvordan de kommer hit: Ivrighet. Ønske om å utvikle seg er ekstremt viktig. Det er ikke nivået en er på som betyr noe, men ønsket om å komme seg opp. En som ønsker det, kommer seg alltid videre oppover. Laurentiu håper hans gode erfaringer vil inspirere andre

arbeidsgivere til å åpne dørene og til å forsøke å se mennesket, uavhengig av eventuelle skygger fra fortiden. – Dette er en inngangsport, og for mange kan det være krevende. Derfor må vi ta det seriøst, gjøre det beste ut av det fra vår side, og ikke bli demotivert av de gangene det ikke funker. Det man må huske, er at det også er en prosentandel av «vanlige jobbsøkere» som ikke trives der de starter, sånn sett er det ikke noe spesielt ved at enkelte ikke passer i en jobb. – Jeg har vokst på det jeg også. Jeg ser for eksempel helt annerledes på folk med trøblete bakgrunn nå. Fra å tro at det ikke var noe for oss, har jeg definitivt sett det opplagte: at mennesker er mennesker uansett. Jeg tror på å finne gull når jeg leter etter ressurser hos andre, og min erfaring er at det er gull overalt. v

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!

FRETEX MAGASIN

35


PORTRETTET CHARLOTTE THORSTVEDT

ɖɖ 28 år ɖɖ DJ, modell, programleder, artist, designer

og Fairtrade-ambassadør.

ɖɖ Booking-ansvarlig for klubben The Villa. CV I UTVALG ɖɖ Master i antropologi fra London School of

Economics.

ɖɖ Har gitt ut albumet «Salomé». ɖɖ Gjestedesigner for Arts & Crafts og Bik Bok. ɖɖ Tidligere moteredaktør for Det Nye. ɖɖ VJ og programleder på Euro Top 20,

MTV News, Spanking New, Sunday Supreme – (alle på MTV), X Factor (TV 2), Stylistene (TV Norge) og Det Nye-jenta (TV 2 Bliss).

AKTUELL MED: ɖɖ Deltager i TV3-serien «Kongen på haugen»

og med ny håndlaget Arts & Crafts-smykkekolleksjon.

36

FRETEX MAGASIN

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!


Stil

med hjerte og hjerne

Charlotte Thorstvedt (28) elsker vintage, redesign, ull og bakgårdssalg. Hun er alltid bevisst på hva hun kler seg i – og lover å bli flinkere til å skru av lyset. T EK S T: M A R I A S TA N G E L A N D FOTO : E S PE N S O LLI M A K EU P : J E N S WI K E R / PU D D E R

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!

FRETEX MAGASIN

37


PORTRETTET CHARLOTTE THORSTVEDT

TOMS, som gir ett par sko til noen som trenger det pr. solgte par, har også samme konsept med solbriller. Per solgte par gir de en person som trenger det en ­synsundersøkelse og eventuell nødvendig behandling.

«Jeg kjøper mye vintage, økologiske materialer, Fairtradeklær, ull og resirkulert denim.»

38

FRETEX MAGASIN

I OVER ET tiår har Charlotte Thorstvedt vært fast ­inventar i vår kollektive bevissthet. En vakker og mangefasettert ­tusenkunstner, som har beveget seg sømløst mellom TVruta, DJ-boksen, design, magasin, mote og veldedighet – alltid med sjarm og umiskjennelig stil. Hun lever musikk, definerer seg selv som en dokumentar­ elskende kjempenerd og digger vintage-T-skjorter, reiser og kaftaner. Hun blir stadig mer bevisst på miljøet og rettferdig handel, og prøver så godt hun kan å leve – og designe – som hun prediker. Skapet hennes er fullt av vintagefunn, økologiske materialer og lokalproduserte skatter fra verden over. Og reisen har bare så vidt begynt. – Hva tenker du om tilstanden i motebransjen og blant forbrukere for tiden? – Jeg tror vi befinner oss i en forbrukerepoke som er full av forvirring. Jeg tror mange ikke er klar over hvordan klærne de kjøper i billige kjedebutikker har havnet i butikkhyllene. Vi liker vår «retail therapy» – det å gå ut og kjøpe oss noe nytt og billig kan være en kjapp løsning som hjelper på selvfølelsen. Produksjonsprosessen er noe vi ikke tenker så mye over. Samtidig blir det viet mer og mer spalteplass i media til å opplyse om akkurat denne produksjonsprosessen, så forhåpentligvis er vi på vei mot en mer bevisst tid. Vi ser også at det blir mer og mer trendy med økologiske klær, resirkulerte materialer, Fairtrade, vintage og redesign. Hurra for det! – Hvordan mener du vi bør te oss som forbrukere fremover? – Jeg synes vi skal bry oss mer. Om vi samler oss og graver litt for å finne ut hva som faktisk skjer bak kulissene, og slutter å innbille oss at klærne vi kjøper bare har, på mirakuløst vis, manifestert seg ut av tynne luften, og dukket opp i butikken uten at mange langs veien har måttet jobbe under vilkår vi ville grått av hadde vi fått sett dem med egne øyne – da tror

«Jeg tror mange ikke er klar over hvordan klærne de kjøper i billige kjedebutikker har havnet i butikkhyllene.»

jeg vi kan begynne å snakke. Særlig er det uhyre viktig å få den yngre generasjonen til å bli interessert i denne tematikken. – Hva gjør du selv for miljøet og bærekraftig mote? – Jeg kjøper mye vintage, økologiske materialer, Fairtradeklær, ull og resirkulert denim. Jeg ser alltid på lappen inni et plagg for å se hvilke materialer som er brukt. Jeg jobber også med et nytt designsamarbeid hvor kolleksjonen er laget kun av resirkulerte materialer. Resirkulerte jeans, for eksempel, kan bli til en fantastisk ny genser. Jeg er også ambassadør for Fairtrade, og oppfordrer alle til å kjøpe Fairtrade der man kan! Grav, grav, grav, finn ut hvor tingene du kjøper kommer fra og bli en bevisst forbruker, er mitt tips. Som gjestedesigner for Arts & Crafts lager jeg en smykkekolleksjon som er av bronse og sølv, og som produseres i en liten familiedrevet «fabrikk» i Indonesia, hvor det jobber rundt ti mennesker. Jeg er opptatt av å ikke bidra til kulturen for masseproduksjon av mote, hvor arbeiderne ofte blir utnyttet.

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!


– Du har flere ganger vært ambassadør eller s­ amarbeidet med veldedige organisasjoner – hva har du personlig hentet ut av det arbeidet? – Så utrolig mye. Det har vært så givende å samarbeide særlig med Fairtrade og Unicef. Med Fairtrade fikk jeg dra til Ghana og fikk se med egne øyne tilstandene i landet – samt hvordan de jobber hands-on med de lokale i Fairtrade-byene. De bygger brønner, kjøper skolebøker, passer på at de som arbeider på plantasjene blir hørt, og mye mer. For det andre har jeg aldri møtt mennesker som har så mye glede, dette til tross for at de har så utrolig lite av materielle ting i livene sine. De synger, danser og ler hele tiden. Barna kom løpende mot oss med åpne armer hver gang vi ankom en ny plass. Det er vanvittig inspirerende. Ekte lykke er på ingen måte avhengig av materielle ting. Jaget etter de materielle tingene kan tvert imot være det som holder oss tilbake fra å finne ekte lykke. Vi vil ha mer, mer, mer og blir dermed aldri tilfreds.

Charlotte mener individuell stil og kreativitet er det som gjør mote morsomt. Hatten og silkebuksene er vintage og blant favorittene.

– Du besøkte også en klesfabrikk i Bangladesh – hvordan påvirket det deg? – Det var en gigantisk «eye opener». Det er noe helt annet å se med egne øyne hvordan situasjonen er der borte. Det man leser i media har man alltid en liten distanse til. Men det å faktisk besøke disse fabrikkene gjør at man får en helt annen form for empatisk reaksjon. Man skjønner hvor heldig man er, og hvor bra vi har det i Norge – og at vi ikke skal ta det for gitt. – På hvilke områder føler du at vi fortsatt har en vei å gå? – Alle sammen, egentlig. Vi lever veldig komfortabelt i vår behagelige, velstående norske boble, og glemmer kanskje hvor heldige vi faktisk er. Den store verden er ganske elendig på mange måter, og om jeg tenker på all urettferdigheten kan det føles ganske håpløs. Hva kan man egentlig gjøre for å hjelpe til, som ett menneske? Men en måte man virkelig

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!

FRETEX MAGASIN

39


PORTRETTET CHARLOTTE THORSTVEDT

«Jeg elsker bakgårdssalg og bytte­kvelder.»

Charlotte elsker kaftaner, og ser alltid etter lokalproduserte skatter når hun er på reise. Dette er den siste i samlingen.

40

FRETEX MAGASIN

kan bidra på, er å være en bevisst forbruker. Der handler det jo om de små valgene man gjør i hverdagen. Hvis man vil engasjere seg videre er det mange måter å gjøre det på, mange organisasjoner trenger ekstra bidrag. – Er det noe du selv har ambisjoner om å forbedre deg på? – Det er klart! Særlig miljøspørsmål. Kildesortering og skru av lyset, alle de tingene der kan jeg absolutt forbedre meg på. Men jeg spiser ikke kjøtt, så jeg er ikke et miljøsvin der – pun intended, og jeg kjører ikke bil, så der er samvittigheten ren. Mitt neste mål er å meditere mer, trappe opp yogaen og kanskje ta noen måneder i India. Og jeg skal selvfølgelig huske å skru av lyset før jeg drar hjemmefra.   – Hvordan forholder du deg til din posisjon som rollemodell? – Hvis folk gidder å høre på hva jeg har å si, vil jeg i hvert fall bruke den plattformen til noe nyttig som vil være gunstig for verden. Oppfordre til litt andre verdier enn å shoppe til man dropper. – Endret din erfaring som moteredaktør i et stort

motemagasin på noen måte ditt syn på mote og ­relaterte temaer? – Morsomme spørsmål, disse her, man får jo reflektert en del. Absolutt! Det å være moteredaktør i Det Nye var en balansekunst. Man vil jo absolutt bruke den plattformen til noe nyttig. Man vil inspirere til å tolke trender og stil, samtidig som man ikke vil oppfordre til å dyrke det overfladiske. Motebransjen kan fort vippe over i det overfladiske og miste sjarmen. Derfor brukte jeg enhver anledning til å påpeke at individuell stil og kreativitet er kjernen som gjør at det hele er gøy. Ikke trendslaveri og nye innkjøp uten mål og mening. – Har du vært borti shoppestopp, byttekvelder, eller lignende? – Jeg elsker bakgårdssalg og byttekvelder. Om man er lei garderoben sin og bare vil få inn noe nytt, så kan du være sikker på at du har en venninne eller to som føler det samme. I stedet for at du trenger å gå ut og tråle butikkene etter noe nytt kan du bytte med en venninne, som allerede har lett seg frem til de fine tingene for deg. Mye bedre for miljøet og helt gratis! Bakgårdssalg er en kjempefin anledning for

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!


Charlotte er relativt mørk og minimalistisk i stilen sommer som vinter, men krydrer med smykker og spennende, unike elementer, som vintagesandalene.

å samle venner, høre på musikk, tjene litt spenn og rydde opp i garderoben. Win win win situation! – Hvordan definerer du din egen stil? – Ah, the million dollar question! Den endrer seg veldig fra sommer til vinter, sted til sted. Jeg reiser voldsomt mye, fordi jeg er en rastløs sjel som elsker å se verden, så jeg plukker ofte med meg spesielle ting jeg finner forskjellige steder. Jeg elsker å finne spesielle klær og smykker ingen andre hjemme har. Generelt sett har jeg en ganske avslappet stil. Du ser meg aldri i høye hæler. Jeg liker å kle meg behagelig, og jeg er ikke spesielt feminin. Jeg heller alltid mot det androgyne. Fine, interessante snitt er det jeg holder øyene oppe for. Det høres kanskje litt kjedelig ut, men det er mye man kan gjøre innenfor visse rammer. Kreativiteten blomstrer ofte når du gir deg selv begrensninger. Om vinteren er jeg ganske mørk og minimalistisk i stilen, dette er jeg også ofte om sommeren, men da er jeg hakket mer bohem og åpen for mønster og noe dempede farger. Om sommeren elsker jeg florlette materialer, silke og lin. Hele året rundt er det økologisk bomull som gjelder. Og om vinteren – ull! Masse ull.

Disse gladiatorsandalene er blant Charlottes favorittfunn – kjøpt i den kjente brukt­butikken Beacon´s Closet i Brooklyn i NY.

– Hvordan tenker du når du setter sammen et antrekk? – Jeg tenker ikke over hva jeg tenker, men nå som du tar det opp så ser jeg vel etter interessante kombinasjoner som kan være estetisk oppsiktsvekkende. Om det er farger, snitt, materialer eller teksturer. Kontrast er clouet. Uventede sammensetninger er nøkkelen til en kreativ og leken stil man kan ha det gøy med. – Har du noen plagg du alltid vender tilbake til? – SÅ klart! Jeg er av den typen som forelsker meg i et plagg eller en sammensetning av plagg, og som bruker det om og om igjen. Kanskje jeg bare er for lat til å komme på nye ting. Men, ting jeg alltid vender tilbake til… Den behagelige silkebuksen, en løs organisk bomullsgenser, herreblazer, kimono, kaftan, loafer-sko og den svære, blå Sonic Youth-T-skjorta med sikkerhetsnål i som jeg kjøpte på second hand-sjappe i Austin Texas på South by South West-festivalen for åtte år siden, som alltid vil være med meg som nattkjole.   – Hva ser du etter når du handler brukte plagg? – Jeg ser etter noe som fanger oppmerksomheten min, noe som skiller seg ut. Noe som er av bra kvalitet, kanskje med et morsomt mønster eller interessant stoff. Noe man kan jobbe videre med, klippe i, sy opp, eller gjøre om til sitt eget. Og så må jeg innrømme at jeg elsker å se på vintage T-skjorter med trykk. Tenk for et liv disse T-skjortene har levd. Konsertene og diverse. Vi skulle bare visst! Klær som har levd et liv er så mye kulere enn klær som er total noobs. De kan jo ikke en dritt.  – Hva er den største bruktskatten du har funnet? – Hmmmm. Jeg fant en lekker Burberry trenchcoat på Fretex en gang, faktisk! Den er jeg veldig fornøyd med. Jeg fant også noen latterlig kule gladiatorsandaler på Beacon’s Closet i Williamsburg i Brooklyn for fem år siden. De er så spesielle og bare helt rå. Sist jeg var i New York kjøpte jeg også en grønn vintage fløyels-cape som sikkert høres veldig «Game of Thrones» ut, men som er ganske lekker. Hvis jeg skal kanalisere min indre Khaleesi, tar jeg den på meg. – Hva er dine beste tips for å mikse gammelt med nytt eller gi et gammelt plagg nytt liv? – Bare gjør det. – Hvor henter du stilinspirasjon? – Reiser! Og folk. Ekte folk. – Har du et stilikon? – Ikke som jeg ber til. – Hvordan tenker du når du selv designer? – Jeg tenker på snitt, form, farge, materialer – og så prøver jeg å la kreativiteten flyte. – Hva holder du på med nå om dagen? – Jeg er midt inni min selvoppdagelsesferd som har ført meg over hele verden og som ikke er over enda. Jeg skal si fra hvordan den løser seg. v

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!

FRETEX MAGASIN

41


MOTE

Jeg kjente det i natt. Høsten kom. Bare fortsett du. Jeg stopper her. Kom tilbake en gang og fortell meg det du ser. Hvil ut ved foten av mitt fjell. Ikke frykt kulden, det er en gammel omgangsvenn av meg.

K ITC H E N R E K L A M E BY R Å FOTO : © PÅ L L AU K LI / TI N AG E NT

42

FRETEX MAGASIN

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!


Vi gir folk grunn til 책 tro p책 framtiden!

FRETEX MAGASIN

43


MOTE

44

FRETEX MAGASIN

Vi gir folk grunn til 책 tro p책 framtiden!


Vi gir folk grunn til 책 tro p책 framtiden!

FRETEX MAGASIN

45


MOTE

46

FRETEX MAGASIN

Vi gir folk grunn til 책 tro p책 framtiden!


Vi gir folk grunn til 책 tro p책 framtiden!

FRETEX MAGASIN

47


MOTE

48

FRETEX MAGASIN

Vi gir folk grunn til 책 tro p책 framtiden!


Vi gir folk grunn til 책 tro p책 framtiden!

FRETEX MAGASIN

49


MORO MED MOTE I 110 ÅR

Moten gjennom

110 år Veldig mye har forandret seg siden Fretex, den gang Elevator, startet for 110 år siden - ikke minst moten. Bli med på en reise gjennom korsett, blonder, store hatter, minikjoler og leggvarmere.

Tidlig på 1900-tallet vokste haute couture fram i Paris, og siden da har den satt tonen for den vestlige verdens motebilde. Rundt 1910 var det korsetter og voluminøse, lange skjørt som gjaldt. Klærne skapte en svært feminin (og noe unaturlig) silhuett. Samtidig vokste hattene mer eller mindre ut av kontroll.

50

FRETEX MAGASIN

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!


A L L E FOTO: G E T T Y I M AG E S

Coco Chanel er en av tidenes mest innflytelsesrike motedesignerne, og stod blant annet bak «den lille sorte», som første gang dukket opp i 1926. Også unisexmoten var langt på vei hennes fortjeneste, da hun erstattet brysomme korsetter med bukser og komfort. Hun var generelt glad i fargene sort, hvitt og beige, og hadde en forkjærlighet for klassiske perler.

På 20-tallet var den formløse ungpiken moteidealet, med rette, enkle kjoler uten makering av livet, eller med livlinjen satt ved hoftene. Ofte med skrå skjæringer, dype utringninger foran eller bak, gjerne med paljetter eller metalliske stoffer. Lange perlekjeder og kort hår satte prikken over i-en.

På den ene siden hadde du rockestilen, som ble frontet av skuespillere som Marlon Brando og James Dean, med jeans, skinnjakker og T-skjorter. På den andre siden; feminine cocktailkjoler à   la «Mad Men», med vide skjørt og smal midje eller klassisk, figurnært snitt, gjerne stroppeløs eller med dyp utringning. Veske, hatt og hansker hørte selvfølgelig med.

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!

FRETEX MAGASIN

51


MORO MED MOTE I 110 ÅR

«Fashions fade, style is eternal.» Y V E S S A I N T- L AU R E N T

Britiske Twiggy, så navngitt fordi hun var tynn som en kvist («twig»), regnes som verdens første supermodell. Hun var hyppig å se i ett av 60-tallets hotteste plagg – minikjolen.

52

FRETEX MAGASIN

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!


A L L E FOTO: G E T T Y I M AG E S

Ungdomsrevolusjonen som startet på 60-tallet dro med seg kleskodene godt inn på 70-tallet – og det var i stor grad gatemoten som gjaldt. Flower power og hippiestil preget motebildet, og komfort stod i høysete. Det var slengbukser, jeans, cordfløyel, strikk, mønster, hatter, buttons og sandaler. Hippistilen fant sin form i alle lag av befolkningen, fra luksusversjonen du så på jet-settere som Bianca Jagger til revolusjonær ungdom i protesttog.

Det var… noe for seg selv. Alt var bare for mye – det var stort, fargerikt, logospekket, formløst, badedrakter i pussige settinger, rysjer, lag på lag på lag, enormt hår, enorme skulderputer, pannebånd. Og de evinnelige leggvarmerne. Ser du det fortsatt ikke for deg? Tenk på 80-tallets største farsott, tv-såpene, som «Dallas» og «Dynastiet», her passende representert med Heather Locklear fra «Dynastiet».

Charlie’s Angel Farrah Fawcett – her som en glimrende representant for den sporty, ­amerikanske 70-tallsmoten, i slengbukser og sneakers, komplett med skateboard og den klassiske «fjær»-frisyren – som var for 70-tallet hva Jennifer Anistons «Rachel»frisyre var for 90-tallet.

2000tallet Den uhyre populære TV-serien «Sex og singelliv» var toneangivende for motebildet på slutten av 90-tallet, spesielt representert ved alles ønskevenninne og stilikonet Carrie Bradshaw, i Sarah Jessica Parkers skikkelse. Carrie viste at det fantes morsommere mote enn grungens dystre uniform. Her var det lov å eksperimentere med farger og stiler, stikkordet var å ha det gøy med moten og, ikke minst, finne din egen stil.

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!

Fokuset på å finne en personlig stil har fortsatt inn på 2000-tallet. Her representert ved it-jenta og tidligere modell Alexa Chung, som har vært en gjenganger på de store motemagasinenes best kledd-lister og en trendsetter i et tiår. Alexa er en muse for mange store designere på grunn av sin tydelige, personlige stil. Det britiske luksusmerket Mulberry kalte til og med opp én av sine mest populære vesker etter henne. Stiloppskriften er å ikke følge trender slavisk, men finne hva du liker og hva som passer deg, mikse og matche og ha det moro med moten!

FRETEX MAGASIN

53


OMBRUK GJENBRUKET I MOSS

Visste du at..

Hver nordmann kaster 8 kilo klær i året Jo mer som gjenbrukes og gjenvinnes, desto bedre er det for miljøet. Fretex får inn mellom 15 og 17 tonn tekstiler i Oslo hver dag. Klærne blir gjenbrukt eller forvandlet til nye redesign-produkter.

På en stadig voksende dynge i Moss sitter to magikere som har gjort det til sitt virke å gi skrap en verdi. Gutta ved Gjenbruket i Moss har gått fra å være lokale skrotnisser til anerkjente redesignere i stor skala.

Kongene T EK S T: M A R I A S TA N G E L A N D FOTO : M O R TE N B E N D I K S E N

på skrothaugen RENZO MIRACCO og NILS  T.  HÅMO hilser med bakovernikk og en hevet arm fra konteinerslottets brokete balkong. Fra det høytliggende kontrollsenteret på Solgård i Moss har de to rimelig god oversikt over eiendommen, et kongerike bestående av sykkelhjul, flassende vinduskarmer, ihjelkjørte påhengsmotorer, slitne kledningsbord og store, store mengder generelt … vel, skrot. Konteinerkontoret har vinduer i alle retninger og er utstyrt med et lite kjøkken, senger, kontorpult, tavler og laptoper. Og en åpenbart godt brukt kaffemaskin. Nils trykker tilsynelatende vilkårlig på samtlige knapper på det relativt medtatte apparatet og serverer overraskende god drikke i kopp med hank og skål til førstemann opp den bortimot loddrette stigetrappen, og i gåent Bacardi-glass til den som somler. – Hva tenkte dere da dere overtok her? – HJÆLP! Piper Nils. – Hva har vi gjort?! Renzo bifaller humrende i bakgrunnen. 54

FRETEX MAGASIN

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!


Det du ikke finner i den vanvittige hagen til Nils (t.v.) og Renzo … vel, det eksisterer ikke.

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!

FRETEX MAGASIN

55


OMBRUK GJENBRUKET I MOSS

Gjenbruket har store navn på kundelisten, som Øyafestivalen og flere Fretex-filialer.

– Ja, vi stilte hverandre det spørsmålet. Hva gjør vi her? Vi sitter her på dynga, liksom. Hvordan skjedde det? Har jeg gjort noe feil i mitt forrige liv? Det var litt overveldende plutselig å sitte med en million og én gjenstand som man måtte bli kjent med. Og den store utfordringen med å gjøre om ting som folk ikke lenger vil ha til noe som har en verdi.

REDESIGN I STOR SKALA Gutta har nemlig spesialisert seg på å gi ting som bror­parten av oss har avskrevet som søppel, et nytt liv. Det finnes knapt den kasserte gjenstand de to gutta og det fantasitske teamet deres ikke klarer å revitalisere og elegant flette inn i en større sammenheng. I fjor sommer var det bortimot umulig å unngå ØYAlogoen i speilblankt stål – en over snittet yndet selfiebakgrunn i sosiale medier. Containergrillkjøkken på Sukkerbiten ved Operaen i Oslo er også guttas kreasjon. Det samme er containerbarene til Kulturhuset og Internasjonalen på Youngstorget. Kanskje har du sittet i badekarsofaen eller handlekurvstolen i Fretex-filialen i Universitetsgata i Oslo? Eller hygget deg blant stabbursbekledningen anno ca. 1820 på Hemsedal Cafe – alt er guttas tøffe design. Men Gjenbruket har ikke alltid vært trendkafeenes og eventenes interiørarkitekter. Stedet i seg selv ble opprettet tilbake i 1999 av to karer som hadde sett seg triste på at så mange brukbare ting ble kastet. De skaffet seg en container 56

FRETEX MAGASIN

Handlekurv­stolene ble til en dag da Nils dro frem vinkelsliperen og vilkårlig begynte å skjære. Stolene havnet på utstilling på DogA i Oslo.

som de fylte med deler fra et revet hus og så fikk de låne tomta her de første tre årene, forteller Nils. – Så satt de her i bilen sin midtvinters, med varme­ apparatet i gang og den ene containeren med litt småstæsj i. Og så balla det på seg. Til å bli kjempesvært. Til å fylle over 3,5 mål her oppe. De samla sammen mye greier. For å si det forsiktig. Og mye greier gir tunge løft, som er hardt for kroppen i lengden. Det er ingen tellekanter her, som Nils ville sagt, så de gamle eierne så potensielle nye eiere i Renzo og Nils, som begge hadde gått og snoket her i årevis som kunder. Renzo jobbet som metallkunstner og brukte stedet for inspirasjon og materialer. I 2013 kom Nils inn gjennom NAV for å bli en del av selve butikken, «etter å ha gått ordentlig på snørra». – Etter å ha drevet en pizzeria. Det gikk bare ikke. ­Kroppen kollapset. Og så sa Gisle, sjefen her da, «prøv dette». Og så møttes jo vi … Nils nikker mot Renzo. … etter en uke eller noe. Og tonen var der med en gang. Da drev vi butikken sånn som den var – skrot inn, skrot ut. Det var fint det, men det er ikke noe å lønne folk på. Renzo holdt allerede på med å bygge svære ting av skrot … Renzo nikker ivrig mimrende og fortsetter makkerens setning: – Den perioden var det Kulturhuset i Oslo. Jeg ba Nils om å lage et vinrom, og vi fant ut at vi kunne lage et ganske

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!


Renzo har laget kunst og bruksgjenstander av gammelt skrot hele livet – og ser gull i absolutt alt.

RENZO MIRACCO ɖɖ 42 år ɖɖ Eier av

Gjenbruket.

ɖɖ CV I UTVALG:

«Vi sitter her på dynga, liksom. Hvordan skjedde det? Har jeg gjort noe feil i mitt forrige liv?» Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!

Markedsføring, kunderelasjon, logistikk, IT og hotellinspektør innen reiselivsbransjen, metallkunstner og prosjektleder innen redesign og produksjon av interiør, rekvisitter og prototyper innen underholdnings-, film-, teater- og eventindustrien.

FRETEX MAGASIN

57


OMBRUK GJENBRUKET I MOSS

Renzos gamle hjemmesnekrede vekkerklokke! Her finner du kunst, rekvisitter, skrot og nyttegjenstander i salig blanding.

kult ett av de gamle vinduene vi har her. Og det gjorde han mens han ekspederte kundene innimellom. – Ja, og vi bygde en haug med greier av et tilhengerskap. Alt metallet. Alle speilene du ser bak barene på Kultur­ huset er fra et tilhengerskap. Det var første jobben vi gjorde sammen. Det var før vi tok over butikken her. Så leverte vi noen småting – en Lady Gaga-stol av kretskort til Universal, en fotball-bar i anledning fotball-VM. Og så var det vikinghjelmen til premieren av Den siste viking på TV Norge … Nils peker i retning veien, der den enorme vikinghjelmen troner over inngangsporten. – Så dere så at det var liv laga? – Nei, vi gjorde jo ikke det.

PLASS FOR ALLE Mulig det. Men de hadde nå i hvert fall et stort nettverk og kundebase, så etterspørselen var der. De hadde dog fått en ny problemstilling – lokalene var for små. – Vi gjorde noen få prosjekter herfra, sier Nils. Renzo rister på hodet. – Det er helt utrolig hva som kom ut fra dette verkstedet. 58

FRETEX MAGASIN

– Så kom vi i kontakt med Höegh Eiendom. De hadde kjøpt Peterson-fabrikken i Moss, da den gikk overende. De hadde masse plass og likte det vi holdt på med. Og de hadde testet å sette opp grønne bygg selv, så de var inne på samme tankebane. De har støttet oss ganske kraftig og gitt oss mye slack. Fra den gamle fabrikken kommer nå de mest fantastiske gjenstander, tryllet sammen i et miljø der voksne menn kan leke seg fritt. Som Matt, én av guttas faste og største kunstnere, sier: – Dagen starter ofte med at Nils sier noe sånt som: «Hey, Matt, er du keen på å lage en sjørøverskute?» Gjenbruket tiltrekker seg ekstremt kreative og dyktige folk. Renzo og Nils har nemlig ikke bare en miljøtanke bak prosjektet sitt, men også en medmenneskelig. Gjenbruket er ikke bare stedet for ting som trenger en ny sjanse, men også for folk. – Vi samarbeider med NAV og Moss kommune. Og vi har også noen elever fra videregående som ikke har funnet seg helt til rette på skolen. Akkurat nå har vi fem på tiltak. Tre av dem er på langvarig. Det er ikke alle som kommer seg ut i vanlig arbeid igjen, men da kan de være her. De trenger

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!


Nils kan fortelle om de utroligste ting som har kommet ut av dette lille verkstedet.

noe å drive med som de føler er meningsfylt. Og det er veldig givende for oss. Hvis vi bare kunne holdt på med det, hadde det vært kjempefint. Renzo nikker: – Da vi begynte var motivasjonen vår å lage ting. Men vi oppdaget ganske fort at felles for alle som kom til oss, var at de ble engasjert med en gang. Om det var folk som har sittet hjemme eller prøvd jobber som ikke har funket for dem – her kom en helt annen personlighet frem. Og når man ser det, når man kan hjelpe folk og se dem hjelpe seg selv, så er det selvfølgelig givende. Det blir viktigere enn å lage ting. – Det gjelder bare å stille noen grunnleggende ­spørsmål. Hva liker du å drive med? Hva brenner du for? Hvilke ­interesser har du? Det er nesten som om de ikke har blitt stilt disse spørsmålene før – de har bare blitt satt i arbeid. Felles for alle er at de har visse ferdigheter. De kan sveise, de kan treverk, kjøre truck, data. Vi prøver å matche interesser med arbeidsoppgaver, det er den fordelen vi har – vi har så mange varierte arbeidsoppgaver. Vi finner alltid plass. Fysisk sett er det utrolig nok. For både på selve bruket og på fabrikken er det ting overalt.

– Hvor kommer alt fra? – Folk. Noen ønsker å kvitte seg med det de mener er skrot uten å måtte betale for det. Noen har hatt en ting i mange år og kvier seg for å kaste den, men må rydde. Da er det godt å kunne levere det her hvor noen andre kanskje kan få bruk for det, sier Nils. – Kan dere bruke alt? – Vi tror jo det selv. Det er derfor det ser sånn ut her. – Jeg vet at vi kan, sier Renzo. – Det er begrensninger i forhold til plass og ressurser. Hvis man skal være helt idealistisk, skulle jeg gjerne hatt to mål med verksted og 50 gutter på tiltak – da hadde jeg kunnet bruke alt. Det er ingen tvil. Gutta plukker frem tegninger og bilder av de kreative kreasjonene de har tryllet frem, og begge blir bløte i blikket av nostalgien. Renzo peker på et bilde av noen massive barkrakker av tre. – Fotstøttene du ser der er kobber, som ingen andre bruker, for det er altfor dyrt. Nils flirer litt og trekker på skuldrene. – Men vi hadde det nå liggende her, da. Det er sånn det er. v

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!

NILS T. HÅMO ɖɖ 48 år ɖɖ Eier og motivator

ved Gjenbruket.

ɖɖ CV I UTVALG:

Import og salg av mobile skateramper, potet ved pizzeria, rådgiver ved Departementenes servicesenter, innkjøper ved Statens forvaltnings­ tjeneste, daglig leder ved Stavanger Surfesenter, butikksjef ved Fun sport.

FRETEX MAGASIN

59


INTERIØR LESEKROKEN

Tips!

Skjenken fra Fretex er sjefen i dette rigget. Den grønne lenestolen komplementerer fargen i treverket, men da trekket var slitt noen steder, og å trekke om er dyrt, har vi lagt et langhåret saueskinn i stolen. Den svarte puten fant vi også hos Fretex.

60

FRETEX MAGASIN

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!


INTERIØR T EK S T O G S T Y LI N G : M A R I A A A R LI - G RØ N DA LE N A SS I S T EN T: H E I D I JACO B S E N FOTO : M O R TE N B E N D I K S E N TA K K T I L H AG EL A N D I LI L L E S T RØ M FO R U T L Å N AV PL A N T ER A L L E M Ø B L ER ER H EN T E T FR A FR E T E X

Slik gjør du

bruktkupp! SPISESTUEN

KONTORET

STUEN

SOVEROMMET

Å handle brukt er bra for både miljøet og lommeboken. Ta med deg disse tipsene neste gang du shopper på Fretex. BRUKTE BØKER I stabler kan fungere både som bord og skulpturell dekorasjon. Få ting dufter bedre enn rustikke skinnomslag, men fargerike pocketbøker er også dekorative. Bilder fra Fretex gir deg dekorasjon som ingen andre har lik. Du trenger ikke engang henge dem opp, visuelt sett fungerer det godt å lene dem mot veggen. Enten på gulvet, for et snev av bohemstil, eller på et møbel om du har barn eller hund.

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!

FRETEX MAGASIN

61


INTERIØR SPISESTUEN

Tips!

Arvesølv og grove linservietter fra HM Home hever uttrykket og får det hele til å se eksklusivt ut. Papir­ serviettene med botanisk trykk er fra Åhléns.no

HER VAR DET det røde keramikk­serviset fra Fretex som ble startpunkt. Klappbordet fra lageret spraymalte vi svart. ­Stolene ble valgt ut fra samme f­ argetriangel som på Fretex-teppet.

62

FRETEX MAGASIN

Om du ikke vil ha alle stolene ulike, kan du velge ut to og to og spre dem på ulike sider av bordet. Pendellampen er også fra Fretex, og hele rommet er kledd inn med planter fra Hageland. Velkommen til et måltid i det grønne!

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!


INTERIØR KONTORET

Tips!

Det antikke fugleburet er spraymalt med kobbermaling fra Biltema, og har fått selskap av en kunstig bregne. Papegøyen på toppen tilhører stylisten. Begge er kjøpt i den London-baserte nettbutikken Rockett St George.

HVOR MYE BRUKER du en tradisjonell kontorplass hjemme? Bruker du kjøkkenbordet i stedet? Et 1950-talls sminkebord fra Fretex på soverommet kan godt fungere dersom laptopen din er liten. Er arbeidsplassen din estetisk tiltalende, er det mye mer fristende å jobbe der. Fakta!

Kontorstolen er i en annen stil enn bordet, og det er greit for fargen stemmer. Myk opp rommet med planter og tekstur. Den grønne glassvasen er fra Fretex og har fått grønne blader fra Hageland som pynt. De glatte, blanke formene står i fin kontrast til skitten-

tøykurven, som her har fått ny jobb som potteskjuler. Tapetet et festet med klyper for anledningen og er fra Liberty/Poesi Interiøragentur. Du kommer langt med en enkel rull, og hvis du fester den provisorisk, kan du raskt skifte den ut, om du blir lei.

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!

FRETEX MAGASIN

63


INTERIØR STUEN

Tips!

Brukte møbler gir sjel til interiøret ditt – og er ikke dyrere enn at feilkjøp ikke velter budsjettet. Men du vil jo helst unngå feilkjøp, så da gjelder det å planlegge og tenke igjennom hva du trenger.

64

FRETEX MAGASIN

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!


Tips!

Lamper koster en slikk og ingenting på Fretex. Om de ser gammelmodige ut ved første øyekast, plukk bort skjermene og erstatt lyspærene med glødepærer fra en jernvareforretning. Med like pærer passer de plutselig sammen som en fargerik familie. Ta med en dimmer også, slik at du kan justere lysstyrken. Planter kan godt stå i sine originale potter fra butikken, og trenger ikke kostbare keramikkpotter – med mindre du finner dem brukt til en hyggelig pris.

SKAL DU FYLLE en tom hybel? Velg ut det største møbelet først. Her startet vi med den oransje skinnsofa i 60-tallsstil og lot den få sette tonen for resten av interiøret. Du kan godt blande ulike stilarter, men da bør de ha et likt formspråk, og/eller fargepaletten må stemme. Slitte sittemøbler kan kamufleres med saueskinn og puter. Skap ulike høyder i interiøret for å lede øyet rundt i rommet. Får øyet mange fokuspunkt å jobbe med, tar det tid å ta inn alt. Skjønnhetsskader på møblene, på fint kalt patina, blir mindre merkbart. Og vet du hva? Du slapper mye bedre av i en stue der du ikke behøver å uroe deg for om det kommer rynker i sofatrekket når du synker ned i den. Det brune rokokkobordet fra Fretex passer i paletten til sofaen, da gjør det ikke noe at stilen er en annen. Ved siden av står et moderne bord i pulverlakkert metall fra Hay. De runde formene komplementerer hverandre, og kontrasten i stil fremhever de ulike materialene i bordene. Alle interiør har godt av et humoristisk innslag. Utstillingsdukken i yoga-positur fant vi akkurat slik. Den kan få på seg hatt og solbriller når du har fest, den kan spraymales, eller forbli udekorert, slik vi valgte her. Koffertene passer i fargen til sofaen, og liker du å reise er de perfekte både som dekorasjon og inspirasjon til nye turer. Teppet er også fra Fretex, en rimeligere variant av de populære Ben Ourain-teppene som smykker en høy ­prosentandel av norske interiørblogger. Og grønne planter – jo flere jo bedre. De behøver ikke være ekte om du ikke har grønne fingre.

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!

FRETEX MAGASIN

65


INTERIØR: SOVEROMMET

DET VAR INGEN senger inne da vi gjorde vårt møbelutvalg på Fretex. Vi bygget derfor en seng og sengegavl av Europaller, som vi fant på lageret. Siden vi brukte linservietter på ­kjøkkenet, fortsatte vi med linsengetøy fra HM Home for å videreføre stilen. Sengeteppene er også derfra. Gavlen kledde vi med et linsengeteppe fra Home & Cottage.

66

FRETEX MAGASIN

Bøker og bilder er fra Fretex, paljettjakken på sengen likeså. Utstillingsdokken er spraymalt med kobbermaling fra Biltema, og sørger for å høyne glamfaktoren. Det kan føles som overkill med en banjokasse som dekorasjon dersom du ikke er musikalsk anlagt. Da kan du sikkert finne noe annet personlig å pynte med som speiler dine egne interesser. Du vet aldri hva du finner på Fretex! v

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!


Tips!

Hvorfor bruke et tradisjonelt nattbord når det finnes så mange fine bord på Fretex? Mal dem dersom de ikke passer inn i paletten, og du behøver ikke matche fra den ene siden av senga til den andre. Matching er oppskrytt. Bruktkjøp er det ikke.

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!

FRETEX MAGASIN

67


BOKAVDELINGEN HANS OLAV BRENNER

Visste du at..

I fjor videreutviklet Fretex bokavdelingene sine, og responsen er veldig bra. Kundene forteller om bedre handleopplevelser og større utvalg. I takt med overgangen til streaming og ­nettløsninger o ­ pplever Fretex også større tilgang på DVD og CD-er. I­nteressen for dette er økende, og de som alltid har ønsket seg en komplett samling, de handler nå!

Brenner bøker om

Hans Olav Brenner har gjort bøker til levebrød, og han finner stadig gull blant brukte permer. Vi har tatt en prat med bokelskeren om litteratur, løgn og leselommer. TEKST: MARIA STANGELAND FOTO : MORTEN BENDIKSEN

HANS OLAV BRENNER har satt seg fore å bringe litteraturen til folket, og han har inspirert mange til å fordype seg i bøkenes verden gjennom sine populære bokprogram på NRK. Fretex er ute i samme ærend, for i butikkhyllene over det ganske land bugner det av brukte bøker for enhver smak. Vi benyttet anledningen til å ta en prat med bokentusiasten. I høst er han på plass til en ny runde med forfatter­ intervjuer i NRK-serien «Brenner og bøkene», og vi tør vedde på at du finner bøkene deres hos Fretex. – Når oppdaget du bøkenes verden? – Jeg vokste opp i et hjem med en bokhylle full av klassikere, bokklubbøker og en og annen roman på tysk, som pappa hadde hatt i en tysktime på lærerskolen – et spredt utvalg som jeg begynte å bli interessert i på et tidspunkt. Gjennombruddet kom nok på ungdomsskolen og videregående, hvor jeg leste mye Bjørneboe, Hamsun og litt Kafka, etter hvert Jan Kjærstad. Og jeg var ganske fascinert av dyster poesi. – Hva fascinerte med poesi? – Jeg var vel opptatt av de store spørsmålene, liv og død og kjærlighet, og da fant jeg noe veldig umiddelbart i poesien. Jeg var veldig opptatt av å lære utenat, husker jeg, så jeg lærte meg veldig mye unødvendig. Jeg kan fortsatt alle åtte versene av «Ja, vi elsker». – Husker du din første store leseropplevelse? – Jeg tror det var Jens Bjørneboe som endret meg. Jeg ble overveldet av å lese «Bestialitetens historie». Det preget meg i mange år. Det er jo et dystert verdensbilde som meisles ut, en veldig pessimisme på menneskehetens vegne. Det var ikke en stor leseopplevelse i den forstand at jeg slukte den – jeg syntes det var ganske tung lesning. Det var mer at det gjorde så voldsomt inntrykk på meg og satt i så lenge. Den første boka jeg leste som gjorde at jeg følte meg voksen var «Mysterier» av Hamsun. Og kanskje «Viktoria», men det var mer at den snakket til meg i en sånn ulykkelig forelskelsessammenheng, den var veldig oppklarende – kvinner er lunefulle og gale. Mens «Mysterier» var mer «wow», jeg følte meg moden. 68

FRETEX MAGASIN

– Hvilket er det største forfatterskapet for deg? – Philip Roth er en forfatter jeg har fulgt fra bok til bok. Det er et forfatterskap der det har kommet veldig mange bøker og det er mange jeg har likt veldig godt. Jeg har gledet meg til neste bok hver gang. – Leser du bøker om igjen? – I liten grad. Men det hender ganske ofte at jeg kommer på en passasje som jeg savner, eller lurer på hvordan var. Ofte husker man litt feil, og da skjønner man hvordan lesing fungerer – det handler mye om hva man er på utkikk etter akkurat når man leser og hvor man er i livet. Du skjønner hvordan fortolkningen og meddiktningen fungerer når du går tilbake for å finne igjen noe du husker på en spesiell måte. – For eksempel? – Det var en passasje i disse utvandrerbøkene til Vilhelm Moberg som handlet om kjærlighet. Det var så utrolig vakkert da jeg hørte det på lydbok sammen med kona mi. Da var jeg sikkert veldig opptatt av henne samtidig, og så mente jeg at han skrev om kjærligheten på en bestemt måte. Da vi skulle gifte oss, prøvde jeg time etter time å finne det sitatet. Jeg tror ikke det sitatet finnes. Jeg tror det bare er jeg som har sammenfattet et eller annet budskap i de bøkene og gjort det til mitt eget. – Er det noen bøker som har gjort spesielt stort inntrykk på deg? – Det som er med akkurat det – er at sånt kommer man på helt plutselig. Som for eksempel i går leste jeg en diktsamling av Margaret Atwood som heter «Døren». Da kom jeg plutselig på at for noen år siden kom det en ungarsk bok på norsk som het «Døren». Som handlet om en dør som skilte en privilegert kvinne fra en mer alminnelig en. En fantastisk roman, som lå der langt bak i bevisstheten. – Samler du på bøker? – Litt. Men jeg er også en som kvitter meg med dem, for det blir så enorme mengder. Jeg har gitt bort noen hundre bøker. I en fase synes man det er litt stas å ha en diger bok-

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!


Hans Olav Brenner elsker å lete blant brukte bøker og finner stadig skatter som begeistrer.

«I en fase synes man det er litt stas å ha en diger boksamling. Og det er jo det fremdeles.» Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!

FRETEX MAGASIN

69


BOKAVDELINGEN HANS OLAV BRENNER HANS OLAV B ­ RENNER ɖɖ 37 år ɖɖ Programleder ɖɖ Gift, to barn. CV I UTVALG ɖɖ PROGRAMLEDER:

Store studio. Bokprogrammet. Diktafon. Brenner – historier fra vårt land. Da KORK kom til bygda. Brenner og bøkene.

ɖɖ BØKER:

«Om å skrive». «Kunsten å snakke sammen – og nødvendigheten av å holde kjeft».

ɖɖ SKUESPILLER:

TV-serien «Sejer» Spillefilmen «Oslo, 31. august».

ɖɖ UTMERKELSER:

Gullruten for beste programleder i Bokprogrammet (2008) Gullruten for beste magasinog livsstilsprogram (2013). Arne Hestenes’ journalistpris.

ɖɖ AKTUELL MED:

«Brenner og bøkene» på NRK.

Hans Olav håper å bli flinkere til å finne lese­ lommene i ­hverdagen.

«Man må bare droppe tanken på å være ute etter å gjøre et kupp, og bare lese litt bakpå, la seg fascinere av et omslag og være åpen for hva som helst.»

70

FRETEX MAGASIN

samling. Og det er jo det fremdeles. Men hvis jeg oppdager en bok i hylla som jeg ikke har noe forhold til, ikke har lest og ikke har så veldig lyst til å lese, da blir jeg i dårlig humør. Hvorfor står den der? Hvorfor har jeg ikke fått ordnet opp i det? Det må liksom oppstå et eller annet når jeg ser boka hvis det skal være noen vits. – Er du en e-bok-leser? – Nei, overhodet ikke! Jeg er en konvensjonell bokleser. Det skal være ytterste form for nød for at jeg kaster meg over en e-bok. Jeg er ikke teknisk langt fremme, så det er sikkert mye latskap inne i bildet. Men det har bare alltid vært sånn at når jeg går ut har jeg en bok i bagen. Og det å omgi seg med det fysiske objektet som bøker er, det er liksom en del av livet mitt. Jeg vil ikke bort fra det. – Er det noe du gjerne skulle ha lest? – «På sporet av den tapte tid» av Marcel Proust skulle jeg gjerne gitt en skikkelig sjanse. Og jeg skulle lest mer Thomas Mann – han er jeg veldig begeistret for. – Kan du legge fra deg en bok som ikke appellerer? – Ja, jeg har veldig lav moral sånn sett. Og jeg kan også lese noe i en bok og være fornøyd med det, men huske det som at jeg har lest hele boka. Jeg har løyet én gang – for det er veldig fort gjort å lyve når noen spør om du har lest noe. Jeg intervjuet Joyce Carol Oates, en amerikansk forfatter, og jeg fikk en følelse av at jeg hadde veldig lite å gå på. Så var det én av bøkene hennes hun spurte om jeg hadde lest, og så glapp det ut av meg: «Ja.» Og så skjønte jeg på oppfølgingsspørsmålet hennes at hun hadde gjennomskuet at jeg ikke hadde lest den. Noe som er en veldig ubehagelig følelse. Så moralen er at det er veldig greit ikke å ha lest en bok, men ikke lyv om det, da blir det bare trøbbel! – Liker du å gå i antikvariater og bruktbutikker? – Ja, jeg elsker å gå i bruktbutikker! Det som er fint med dem, er det uventede utvalget. Det er jeg veldig begeistret

for, når du potensielt kan komme over hva som helst. Vi er mye på Sørlandet om sommeren, og da går jeg ofte rundt i bokbyen Tvedestrand, fra bokhandel til bokhandel, og der er det jo utelukkende bruktbøker. Jeg har aldri tenkt å kjøpe noe i utgangspunktet, men det ender alltid med at jeg kjøper en hel haug. – Hvilke bøker kjøper du da? – Eksempelvis Saul Bellow – å komme over en roman av ham som jeg ikke ante var kommet ut på norsk. Sånt synes jeg er fryktelig gøy. I en mer ensrettet bokhandlervirkelighet, er det kanskje en økende nisje for bruktbutikkene, for det er nettopp der du kan finne de virkelig kule tingene. – Hva bør man se etter? – Jeg vet ikke hva jeg er ute etter, men jeg blir stadig begeistret over det jeg finner nesten uansett. Det skal være et ganske stusselig utvalg for at det ikke er noe å glede seg over. Man må bare droppe tanken på å være ute etter å gjøre et kupp, og bare lese litt bakpå, la seg fascinere av et omslag og være åpen for hva som helst. – Hva tror du om bøkenes fremtid i en ­fragmentert medieverden? – Jeg merker at det har skjedd en forandring. Min konsentrasjon fra da jeg begynte å lage litteraturprogrammer har tapt seg, jeg blir mye fortere utålmodig. Jeg har veldig dårlig impulskontroll og får lyst til å sjekke mobilen hele tiden. Så jeg lurer på akkurat det med å klare å holde konsentrasjonen eller å unne seg den fluktopplevelsen – om det blir marginalt eller nettopp en sånn nisje som folk ønsker seg. Jeg går alltid og drømmer om «snart, snart blir det et hav av tid hvor jeg bare kan fordype meg». Men det er jo sånn både med lesing og trening og alt – hvis det byr seg en ørliten sjanse, kan du ikke begynne å lure på om det er nå det passer eller om du skal vente til neste gang. Man må bare benytte seg av de lommene man finner. v

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!


SIKKERHETSMAKULERING

Visste du at..

I Oslo, Trondheim, Stavanger og ­Bergen har Fretex egne avdelinger for sikkerhetsmakulering. Her blir fortrolige dokumenter og sensitiv informasjon på datamedia forskriftsmessig makulert. Disse tjenestene hadde en omsetningsvekst på nesten 10 prosent i 2014.

Minnemakulering Selv om vi ikke kan se dem, legger vi igjen millioner av sensitive spor. Fretex hjelper deg med å pulverisere dine elektroniske hemmeligheter for godt. VI LEVER I en verden der vi nesten uten å tenke over det mobiltelefon. Men idet du skal kvitte deg med PC-en eller daglig legger igjen millioner av elektroniske spor på mo- mobiltelefonen er det lite informasjon å finne, sier Oksfjellelv. biltelefoner og datamaskiner. Som regel tenker vi at det – Da vet du ikke helt hva du skal gjøre, og så blir det liger så enkelt som å slette for at hemmelighetene våre skal gende i en skuff eller kastet i en container et sted som ikke er forsvinne. Ute av syne er muligens ute av sinn – men langt sikret på noe vis. For å unngå at den sensitive informasjonen ifra ute av verden! kommer på avveie, har vi makuleringskverner hos oss som – Mange tror det er trygt når man bare har slettet en knuser harddisker og mobiltelefoner ned til småfragmenter, harddisk eller en mobiltelefon. Norsk senter for informasjons- som gjør at det er umulig å finne igjen noe informasjon i sikring (NorSIS) sammenligner det å slette en harddisk på apparatene. Det garanterer vi. den måten som vi vanlige dødelige ofte gjør, med å rive ut innholdsfortegnelsen SIKKERHET I HØYSETET i en bok. Det vil si at boka fortsatt er Hvis din bedrift sitter på sensitivt fullt lesbar selv om ikke innholdsfordatamateriale du ønsker å destruere, tegnelsen står der. Det samme gjelder som harddisker, mobiltelefoner, CDmobiltelefoner. Mange fabrikkgjenopper, minnepinner eller lignende, kan du retter telefonen og selger den så videre kontakte Fretex for en skreddersydd LI S B E T O K S FJ E LLE LV, i god tro. Mens egentlig ligger fortsatt avtale i forhold til omfanget av jobben. S A LG S A N S VA R LI G FO R M A K U L ER I N G all informasjonen der tilgjengelig for Være seg om dere bytter elektronisk de som kan det. materiell jevnlig eller det er et enkelt oppdrag – Fretex finner Lisbet Oksfjellelv er salgsansvarlig for makulering hos løsningen som er sikrest og best for akkurat ditt firma. VerkFretex Midt-Norge. I et samfunn der vi gradvis beveger oss tøyene og metodene Fretex benytter til makulering av data bort fra papir, blir stadig større mengder digital informasjon tilfredsstiller kravene fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. festet til elektroniske apparater. Fretex har lang erfaring med – Vi har veldig strenge prosedyrer og retningslinjer vi å makulere sensitive papirer, med sikkerhetsprosedyrer som skal overholde i vår makuleringstjeneste. Det er et kvalitetshar vært skuddsikre siden 1991, men de har også utarbeidet system vi skal følge for at sikkerheten skal opprettholdes. en vanntett løsning for makulering av elektronikk. Man kan enten levere det som skal makuleres selv ved våre – Det er veldig mye informasjon tilgjengelig for bedrifter anlegg, eller våre sikkerhetsgodkjente sjåfører, som har og privatpersoner om hvordan man skal beskytte seg mot undertegnet egenerklæring og taushetsplikt, kommer til ID-tyverier og annen datakriminalitet når du bruker PC og bedriften og henter det. Det innleverte utstyret vil da bli

«Vi har veldig strenge prosedyrer og retnings­ linjer vi skal overholde i vår makuleringstjeneste.»

72

FRETEX MAGASIN

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!


makulert fortløpende ved våre videoovervåkede anlegg, og alle som er involvert i prosessen ved anlegget, i hvert eneste ledd, er sikkerhetsgodkjente. Småbitene blir i god Fretex ånd sendt til metallgjenvinning, så det går i tillegg til en god, miljøvennlig sak. Det er en rekke bransjer og ­firmaer som benytter seg av denne tjenesten hos Fretex. – Det er blant annet advokatfirmaer, forsknings- og ­ingeniørbedrifter, kommuner, helsesektoren, bank, f­orsikring, hotell, regnskap- og inkassofirmaer og politi, egentlig alle som kan sitte på sensitiv informasjon om andre. Det kan også dreie seg om informasjon som kan skade bedriften, både i forhold til omdømme eller at det vil kunne utnyttes kriminelt og ha økonomiske konsekvenser. v

HVORFOR VELGE FRETEX

ɖɖ Fretex har en trygg og enkel ordning, men

også en fleksibel løsning for kundene.

ɖɖ Fretex bruker ikke underleverandører, så

Lisbet Oksfjellelv hos Fretex garanterer at det er umulig å finne igjen noe informasjon etter at elektronikken har blitt pulverisert i deres makuleringsmaskin.

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!

alle involverte i prosessen fra start til mål, er garantert sikkerhetsgodkjente fra Fretex. ɖɖ Fretex kan ta hele jobben om ønskelig, slik at man kan levere hele enheten og for eksempel få hjelp til å skru ut harddiskene fra bærbare PC-er – en tjeneste for kunder som ikke selv har kunnskap eller anledning til å gjøre dette. ɖɖ Fretex garanterer for og har et veldig fokus på sikkerheten. I tillegg til sikkerhetsgodkjent personell i alle ledd, er makuleringsanleggene videoovervåket. ɖɖ Du vil få dokumentasjon som viser forsvarlig håndtering av lagringsmedia. ɖɖ Ved å bruke Fretex støtter man også en attføringsbedrift som hjelper folk tilbake i arbeid gjennom rekruttering og jobbformidling. ɖɖ Fretex har alltid fokus på miljø, så alle fragmenter etter makuleringen sendes til metallgjenvinning. For mer informasjon, gå inn på fretex.no/sikkerhetsmakulering. FRETEX MAGASIN

73


RELASJONSLEDELSE

FRETEX DIALOG

Økt jobbnærvær gir økt lønnsomhet

Det er en kjent sak at Fretex hjelper folk tilbake i arbeid, men det stopper ikke der, det er også mulig for bedrifter å få hjelp til å øke jobbnærværet i sin bedrift gjennom Fretex Dialog. FØRSTE STEG I et slikt samarbeid er at ­Fretex sammen med bedriften kartlegger de viktigste faktorene for å øke jobbnærværet i den aktuelle bedriften. Fretex og bedriftene utarbeider sammen en plan for å nå målene ut fra prinsippene i relasjonsledelse. ­Sykefravær forebygges og reduseres gjennom tett samarbeid hvor man jobber med en rekke verktøy som til sammen sørger for samhandling mellom leder og ansatt og samhandling i/mellom avdelinger. Blant verktøyene er: lag­målinger, RAUStest, relasjonsbilde, motivasjonskartlegging, 360 graders måling av ledere, karriereveiledning og målsamtaler. Dette er en god investering for både bedriften og samfunnet og er med på å øke jobbtrivsel, effektivitet og lønnsomhet.

HVORFOR VELGE FRETEX DIALOG? ɖɖ Fretex kartlegger hva som er de viktigste ­faktorene for å øke jobbnærværet i din bedrift, samt bidrar med veiledning til utarbeidelse av aktuelle tiltak og oppfølging av disse. ɖɖ Fretex jobber etter prinsippene i relasjonsledelse og bruker ulike verktøy for å bedre relasjonene mellom leder–medarbeider/medarbeider–medarbeider og samhandling i/mellom avdelinger. ɖɖ Fretex jobber med verktøy som forebygger og bidrar til lavere sykefravær. ɖɖ Fretex har lang erfaring og kompetanse i å veilede ansatte i karrierevalg. Dette kan være nyttig for bedrifter i nedbemanningsprosesser eller der medarbeiders helse kanskje ikke er forenelig med nåværende arbeid. Les mer på Facebook Fretex Dialog og på fretex.no! v

«Verktøyet Egenvurdering av leders relasjonskompetanse var meget nyttig. Gjennomgangen i etterkant, spørsmålene og refleksjonen omkring egen relasjonskompetanse gjør at jeg kjenner meg styrket som leder. Nå vet jeg bedre hvordan jeg kan gjøre mine medarbeidere gode.» 

M A R K E D S S J E F, PR I VAT V I R K S O M H E T

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!

FRETEX MAGASIN

75


EKSPORT

Visste du at..

Gjennom Fretex International får produkter som ikke selges i Norge et nytt liv i utlandet. Hele 13 744 tonn ble eksportert til utlandet i 2014. Disse varene er til stor glede og nytte for kundene, samtidig som det sørger for trygge og gode arbeidsplasser, også der det ikke er en selvfølge.

Fretex i den vide verden Visste du at plaggene du putter i en innsamlingsboks kan ende opp hos en jente i Polen? Eller at Fretex er med på å skape trygge arbeidsplasser for kvinner og menn i Pakistan? Bli med på en tur rundt i verden. Å PUTTE EN pose med klær og sko i en innsamlingsboks fra Fretex er spennende, det er moro å tenke på at et av dine gamle plagg skal få et nytt liv hos noen andre. Ekstra spennende er det å vite at det nye livet kan finne sted i for eksempel Estland eller Irak. Fretex International eies av Fretex i Norge og Myrorna i Sverige (som er en del av Frälsningsarmeen i Sverige), og sikrer at alt som samles inn av klær, sko og utstyr i Norge og Sverige, men ikke selges her, kommer til nytte. I tillegg er det viktig å sørge for at etikk, menneskeverd og miljøbevissthet blir ivaretatt hos alle kunder. I 2014 eksporterte Fretex International 21 000 tonn klær til utlandet, av dette kom 13 744 tonn fra Norge. – Vi selger hovedsakelig til Øst-Europa og Asia, forteller Fredrik Bratterud, eksportsjef i Fretex International. – Her er det selskaper som kjøper varene, sorterer dem og selger dem videre, enten i egne butikker eller til nye kunder som håndterer det videre salget. TIL GLEDE FOR MENNESKER OG MILJØ Hva som skjer med produktene som blir eksportert ut av Norge varierer fra land til land og etter forskjellige behov. Det som er felles er at produktene kommer til nytte over hele verden. Det er mange som ikke har behov for merkevarer og trendprodukter, her vil gode gjenbruksprodukter være til stor nytte. Samtidig er det også mange, 76

FRETEX MAGASIN

SAMFUNNSANSVAR, ETIKK OG MILJØ

Alle som kjøper varer fra Fretex International skriver under på Code of Conduct, en omfattende avtale for å sikre blant annet arbeidsmiljøet til de ansatte og måten varene håndteres på. I avtalen finner man et minstekrav og anbefalinger om hva som forventes av kunden når de samarbeider med Fretex International. Avtalen omfatter disse områdene: ɖɖ Arbeidsvilkår/-forhold ɖɖ Helse og sikkerhet ɖɖ Åpenhet og etikk ɖɖ Miljø ɖɖ Transport ɖɖ Leverandører, kontrakts­ arbeidere, kunder Hvert år besøker Fretex International samtlige kunder for å sikre at avtalen etterleves. I tillegg står et eksternt revisjonsfirma for revisjon hos ca. 15 prosent av kundene årlig. Fretex International besøker også kundenes eventuelle kunder, slik at Code of Conduct følges helt til siste ledd i kjeden, eller så langt det er mulig å følge.

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!

spesielt i Europa, som har oppdaget gleden ved å gi nytt liv til gamle skatter og ønsker seg plagg med sjel, samtidig som de vet det sparer miljøet for ekstra belastning. De er på jakt etter spesielle plagg, tidløse klassikere eller unike varer, dette finner de hos Fretex International. Med andre ord dekker de eksporterte varene svært forskjellige behov: I Polen finner du trendy vintagebutikker, mens mange av varene som for eksempel sorteres i Pakistan, selges videre til markeder i Afrika. I Arbil i Irak kan du finne igjen skoene du ga bort i fjor, i butikker som for eksempel heter «Oslo». Grunnen til navnet er at det oppfattes som synonymt med kvalitet, så det er liten tvil om at varene som samles inn her til lands blir tatt godt i mot over hele verden!

TRYGGET FOR ALLE Alle som kjøper varer fra Fretex International skriver under på Code of Conduct, en omfattende avtale for å sikre blant annet arbeidsmiljøet til de ansatte og måten varene håndteres på. – For oss er det viktig både å ta vare på menneskene og miljøet, sier Fredrik Bratterud. – Code of Conduct sørger blant annet for at arbeidet foregår i trygge, gode miljøer, uten diskriminering, tvang eller barnearbeid. Arbeidstid og lønn er regulert og sikkerheten til de ansatte er tatt godt vare på. Arbeidsplassene blir sett på som attraktive blant lokalbefolkningen. Et eksempel er sorteringsanlegget i Pakistan, der kvinner opplever å bli så verdsatt i bedriften og får så gode vilkår, at flere blir i stillingen


P O LE N

PAKIS

TA

N

T ES

L AN

D

IR AK NORGE

NEDERLAND BELGIA

ESTLAND LITAUEN POLEN UNGARN

IRAK

A S I A PAKISTAN

J TS

A FR I K A

IA EKK

G UN

A FR I K

A F RI K

ARN

også etter at de har giftet seg, noe som ellers er veldig sjeldent i Pakistan. – Åpenhet er også viktig for oss, og er et annet punkt i avtalen, forteller Fredrik Bratterud videre. – Vi reiser rundt til alle våre kunder og sjekker at alt som står i avtalen etterfølges, og ikke bare kunden, men også kundens kunder får besøk av oss. Vi snakker med de ansatte, sjekker lokalene og gir beskjed om hva som må endres. Opplever vi ting som er galt og at viljen til å gjøre noe med det er liten, vil de miste oss som leverandør.
 Hva skjer så med det som ikke blir solgt? ­Miljøaspektet er en stor del av Fretex Internationals Code of Conduct – ingenting skal kastes, verken her

FORBRENNING MATERIALGJENVINNING

0,7%

19,2%

DEPONERING

0,8

%

OMBRUK

79,3% Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!

A

A

i Skandinavia eller i utlandet. Kundene rundt om i verden har dermed funnet egne og ofte kreative løsninger for materialgjenvinning, for eksempel blir tøy som er ødelagt eller ikke kan gjenbrukes til fyll i nydelige puter i Irak, mens i Polen blir det til ­isolasjon i betong. Gjennom effektiv jobbing er Fretex International nå nede i at bare 0,7 prosent går til energigjenvinning. Dette er selvfølgelig veldig viktig av miljøhensyn, men det er også en god ting for kunden som da får maksimalt igjen for investeringen sin. Alt brukes og alt kommer til nytte – over hele verden! v

FRETEX MAGASIN

77


Takk! Givergleden blant nordmenn er stor, gang tidligere – svimlende 15 155 tonn

og Fretex mottok i 2014 mer enn noen med tekstiler ble donert til Fretex.

Fretex mottar gaver fra det som gis i innsamlingsbokser, i Fretexposen på Posten og fra flere kleskjeder og vaskerier. I Fretex gjør vi det vi kan for at gamle ting ­kommer til nytte, enten ved salg i butikkene våre, som eksport til utlandet, ­redesignet, omsydd og omformet til nye former eller som nye materialer. M ­ ålsetningen er at så lite som mulig skal gå til spille!

78

FRETEX MAGASIN

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!


KARBONFOTAVTRYKK

Hver nordmann kaster åtte kilo klær i året. Jo mer som gjenbrukes og gjenvinnes, desto bedre er det for miljøet. Fretex får inn mellom 15 og 17 tonn tekstiler i Oslo hver dag. Klærne blir gjenbrukt eller forvandlet til nye redesign-produkter. Bare i Bergen by samler Fretex årlig inn møbler og tøy som er nok til å fylle opp et volum som er tre ganger så stort som Bergen Rådhus.

Kjøper du et brukt klesplagg i stedet for et nytt hver måned, bidrar du til å spare utslipp av nesten 500 kilo CO2 i løpet av ett år.

I 2014 reduserte Fretex drivstof­forbruket sitt med fem prosent.

Sammen for et bedre miljø Klimaregnskap finnes i mange former. Hver gang vi starter bilen eller kjøper nye sko bidrar vi til det store r­ egnskapet. Nettopp fordi det er så stort er det lett å overse. AV OG TIL hjelper det å bryte det ned til noe veldig konkret, for eksempel konsekvensene av produksjon av nye klær som erstatning for gjenglemte. I 2014 gjorde Fretex, i samarbeid med Junior ­Consulting, en analyse som viste miljøkonsekvensene av gjenglemt tøy på norske skoler. Gjennom en plukkanalyse som ble gjennomført på seks forskjellige skoler, fikk man et representativt snitt for hvilke type klær og hvor mange plagg hver elev glemmer igjen gjennom et år. Snittet viste seg å tilsvare 750 000 plagg hvert år på landsbasis. Det vil si 1,2 plagg per elev, hvorav 53 prosent var større plagg, som ytterplagg. Hvis vi går ut fra at gjenglemt tøy erstattes med et nytt plagg, innebærer det at et nytt, tilsvarende plagg må ­produseres, noe som igjen fører til CO2 -utslipp ved kles­produksjonen. Utslippene forekommer gjennom hele næringskjeden, fra plantingen eller innsamlingen av t­ ekstiler, til produksjon av selve plagget og frakt. Mengden CO2 ­varierer etter valg av tekstil, mengde tekstil og tiden det tar fra ­tekstilet blir plantet eller innsamlet til plagget er ferdig.

KARBONFOTAVTRYKK Ordboken Merriam-­Webster definerer «karbon­fotavtrykk» som: «Den negative innvirkning noe (en person eller bedrift) har på miljøet, spesifikt mengden karbon sluppet ut av noe i løpet av en gitt periode.»

Omregningen av dataene fra analysen av gjenglemt tøy på norske skoler, viser et årlig CO2-utslipp på 3,12 kg CO2 per elev. Totalt på landsbasis vil det si et årlig utslipp på 1 931 817 kg CO2 , noe som igjen tilsvarer 0,5 prosent av det årlige CO2 -utslippet fra alle personbiler i Oslo. Vi setter alle fotavtrykk daglig, det gjelder å gjøre dem så små som mulig. Fretex sertifiseres i 2015 etter Miljøfyrtårnstandarden. Dette betyr at vi jobber kontinuerlig for å gjøre bedriften så m ­ iljøansvarlig og miljøeffektivt som mulig. Noen av tiltakene er: ɖɖ Redusere drivstofforbruket. ɖɖ Redusere volumet av tekstil til energigjenvinning. ɖɖ Redusere energiforbruket. ɖɖ Redusere avfallsvolumet. ɖɖ Øke andelen av miljømerkede produkter ved innkjøp. Hver og en kan vi gjøre mye, men aller best er det når man har gode partnere å jobbe sammen med. Vi takker for godt samarbeid og bidrag til innsamling, ombruk og distribusjon. Sammen gjør vi at karbonfotavtrykket må ned en størrelse eller to hvert år. v

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!

FRETEX MAGASIN

79


FRETEX OG FRELSESARMEEN

Visste du at..

t e l l i i t t t b n e e d d r r e e v

gså ro ety . x b pper ru

Sam fun stø nsen rre i

stopper ikke ved miljøe x e t e t r til F rmeens betydelige arb . Veks t e t eid a t for for F en relses m F uts ret sje kt til a a t te e g te g n n

FRETEX BIDRAR HVE RT å r t i l dette viktige arbeidet, og i 2014 var summen oppe i 25 millioner kroner. Frelsesarmeen er både en del av og et alternativ til det offentlige hjelpearbeidet, og det drives et utstrakt sosialt arbeid over hele landet. Det dreier seg blant annet om rusomsorg, fengsels­arbeid, barne- og familievern, eldreomsorg, barne­hager og dagsenter. For mange er hjelpen de får gjennom Frelsesarmeen helt avgjørende for god livskvalitet. For eksempel sørger gaver og matposer for at mange familier kan feire en fin jul. I sommerferien kan barn over hele landet som ellers ikke hadde hatt mulighet til å reise bort, glede seg over å få være med på utflukter og opplevelser gjennom Frelsesarmeen. Frelsesarmeen hjelper også familier som trenger avlasting, veiledning eller bare noen å snakke med. Daglig får barn og foreldrene deres en litt bedre hverdag gjennom forskjellige tiltak. Felles for de mange aktivitetene til Frelsesarmeen er at de skal hjelpe folk å hjelpe seg selv, man dømmes ikke, og fortid er fortid. Aller best kommer dette frem i den utstrakte hjelpen til rusmisbrukere og innsatte i fengsel. For den siste gruppen tilbyr Frelsesarmeen blant annet 80

FRETEX MAGASIN

d ste

Gjø r

Vekst for Fretex betyr også større inntekt til ­Frelsesarmeens øvrige sosiale arbeid. I 2014 utgjorde dette 25 millioner kroner, som blir brukt i arbeidet for utsatte grupper.

FRELSES­ ARMEEN

Frelsesarmeen er et mangfoldig og særpreget kirkesamfunn som viser omsorg for hele mennesket ved å tilby suppe, såpe og frelse. Det vil si at vi for eksempel vil mette sultne mager, jobbe for den enkeltes verdighet og fortelle om Guds kjærlighet.

fengselsbesøk, der de innsatte får mulighet til å få besøk og snakke med noen som bryr seg om dem, som kan trøste eller bare lytte til h ­ istorier om anger, sorg og lengsel etter familie og venner. Lengsel og ønsket om en alminnelig hverdag er også stor blant de som sliter med rusmisbruk, og Frelsesarmeen er kjent for sitt arbeid og omsorg for denne gruppen. De er også tilstede for de som har kommet seg ut av misbruket og trenger hjelp og støtte i etterkant. Rundt om i landet finnes flere tilbud til de som er kommet ut av rehabilitering og trenger å fylle livet med meningsfylt, sosialt samvær. Aktivitetstilbud der tidligere rusmisbrukere, folk fra Frelsesarmeen og frivillige i nabolaget samarbeider om rusfrie aktiviteter er populære og samler mange. Her får de tidligere rusmisbrukerne ikke bare et sted å gå til, de får også selv være med å bestemme og bidra. Som en viktig bidragsyter til Frelsesarmeens sosiale arbeid, sørger Fretex for at innsamling og salg av gamle ting ikke bare kommer miljøet til gode, men også har stor betydning for å bedre livskvaliteten til de som virkelig trenger det i landet vårt. v

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!


100,Gavekort pålydende ett hu nd

Gavekort

re kroner:

Beløpet kan benyttes ved kjøp av alle typer varer i Fretex-butikker over hele Gavekortet er gyldig i 12 landet. måneder fra dato. Mistet gavekort kan ikke refunde res.

Stempel

Butikk/avdeling____________

_________________________________

________________________________

Dato____________________________

_________________________________

______________________________

Signatur_____________________ ______

_________________________________

Gi et Gavekort!

__________________________

Ikke helt sikker på hva du skal gi familie eller venner? Hva med et gavekort fra Fretex! Gavekortene selges i alle butikker og du kan få dem på kr 100 og kr 250. ØNSKER DU Å PROFILERE DEG HER? Ta kontakt med: trine.gjermundbo@fretex.no

Bidragsyter for Fretex magasin SPONSOR

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!

FRETEX MAGASIN

81


OM FRETEX

2000 FIRE

46

Fretex har 2000 innsamlingsbokser.

Du finner oss Norge rundt!

Fretex har 4 store ­sorteringsanlegg.

46 butikker sørger for nytt liv til gamle skatter.

Fretex har virk­somhet fra Kirkenes i nord til Mandal i sør. På fretex.no finner du alle våre ­attføringsavdelinger, butikker og inn­ samlingspunkter.

73

1400 FILIALER

73 biler – 45 lastebiler og 28 varebiler – henter og bringer over hele landet.

Du kan sende tøy til Fretex fra Posten.

Følg oss på

norge@fretex.no • fretex.no Fretex Norge AS Torneroseveien 7 4315 Sandnes 51 95 68 80

82

FRETEX MAGASIN

Fretex Øst-Norge AS Ole Deviks vei 50 0668 Oslo 23 06 92 00

Fretex Vest-Norge AS Torneroseveien 7 4315 Sandnes 51 95 13 00

Fretex Midt-Norge AS Heggstadmyra 2 7080 Heimdal 72 59 59 00

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!

Fretex Nord-Norge AS Strandgata 5/7 9008 Tromsø 78 01 15 00

Fretex International AS Ole Deviks vei 50 0668 Oslo


Sokker & undertøy til hele familien.

SPRINGHILL TEXTILE AS, Moteforum rom 265, Sjølyst Plass 2, 0278 Oslo - TLF 22 43 20 32 - kundeservice@springhill.no - www.springhill.se


Profile for Fretex

Fretexmagasinet 2015  

Fretexmagasinet viser mulighetene i vintage og second hand, og har reportasjer om rekruttering - både fra jobbsøkers og arbeidsgivers perspe...

Fretexmagasinet 2015  

Fretexmagasinet viser mulighetene i vintage og second hand, og har reportasjer om rekruttering - både fra jobbsøkers og arbeidsgivers perspe...

Profile for fretex
Advertisement