I frêske lufta nr 5 år 2016

Page 1

I frêske lufta Postens gruppförsändelse

Informationstidning för Storfors kommun nummer 5 l 2016

Fiberutbyggnaden är på gång i Storfors sidan 13

Ny anläggning för gasol på lösvikt sidan

Storforsmârken & Minijoggen 17 sept sidan 25

Årets Storforsare är varm & kreativ sidan 3

ELON-butiken flyttar till OK-macken sidan 7

Toppmodern biograf öppnar i höst sidan 21

KANALEN Kyrkans tidning

Storfors först i länet med trainee sidan 8

Levnadsberättelser centrala i vården sidan 14

4

Storfors första gym har öppnat sidan 9

sidorna 15-18