I freske lufta nr 3 _2016

Page 1

I frêske lufta Postens gruppförsändelse

Informationstidning för Storfors kommun nummer 3 l 2016

Bästa hotellet vill bli bästa asylboendet sidan 3

Trädgårdsavfall hämtas hos dig sidorna

6-7

Årets Nyföretagare är Erika Andersson sidan 9

Måleri satsar på fler verkstäder sidan 3

Bollywoodkonsert i Lungsund 27 maj sidan 8

Minna leder nya integrationsenheten sidan 11

Bertil & Per rustar vandringslederna sidan 4

KANALEN Kyrkans tidning

Börje ser vårtecken för näringslivet sidan 13

Bjurtjärnselever sprang in 37 000 till cancersjuka barn sidan 14

sidorna 15-18


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.