Storfors kommuntidning nr 6 år 2016

Page 1

I frêske lufta Postens gruppförsändelse

Informationstidning för Storfors kommun nummer 6 l 2016

Rekordtillväxt för Montera i Storfors sidan 3

Pingisligan i Storfors sporthall 29 oktober sidan 14

Nytt föreningsbidrag på 6000 kr sidan 4

Fore It´s får västsvensk stororder sidan 8

Handbollen behöver nya unga deltagare sidan 11

Succéstart för Gymfabriken

Fullsatt för Kalle Zakari Wahlström sidorna 12-13

Platser kvar i populär barndansgrupp sidan 31

Storfors klättrar i företagsranking sidan 7

KANALEN Kyrkans tidning

sidan 9

sidorna 15-18