I freske lufta nr 2_2016

Page 1

I frêske lufta Postens gruppförsändelse

Informationstidning för Storfors kommun nummer 2 l 2016

Fritidsbanken öppnar i april

sidan 3

Storfors ska bli ännu tryggare sidan 5 Kulan öppnar för ”fritidshäng” sidan 31

Hotellet i Lungsund drivs av entreprenörer sidan 6

Storfors näst bäst på nyföretagande sidan 9

Årets Företagare i Storfors är Pierre sidan 7

Pomoc satsar på lokal i centrum sidan

Emil fixar mjukvara i växande Fore Its sidan 25

23

Rasmus hittade sitt drömjobb i skolan sidorna 12-13

KANALEN Kyrkans tidning

sidorna 15-18


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.