Page 1

Frelsesarmeen er et mangfoldig og særpreget kristent kirkesamfunn som viser omsorg for hele mennesket gjennom ”suppe”, ”såpe” og ”frelse”. Ved siden av menighetsvirksomhet og forebyggende barne- og ungdomsarbeid er Frelsesarmeen blant annet engasjert i fattigdomsbekjempelse, fritidsaktiviteter for eldre, rusomsorg, attføring (Fretex), barne- og familievern, familiegjenforening, fengselsarbeid, barnehager, rettferdig handel og nødhjelp. Frelsesarmeen arbeider i over 120 land.

Frelsesarmeens fengselsarbeid Bergen søker

Fengselskapellan Frelsesarmeens fengselsarbeid er en virksomhet i Frelsesarmeens sosialtjeneste, og er til stede i fengsel under varetekt, dom og løslatelsesprosessen. Virksomheten består av fire hovedområder, kapellantjeneste i fengsel, arbeid blant innsatte fra Øst- Europa og Baltikum, nettverksarbeid etter soning og arbeid blant offer for menneskehandel. Frelsesarmeens fengselsarbeid arbeider i 21 fengsel og har 8 ansatte med kontor i Oslo og Stavanger. Vi ønsker å utvide arbeidet vårt og ansetter nå en kapellan som skal arbeide i fengsler i Bergen.

Informasjon om stillingen: • Stillingen er 50% fast. • Arbeidssted er Bergen • Menn oppfordres til å søke Arbeidsoppgaver bl.a.: • Samtale, sjelesorg, råd og veiledning. Noe praktisk tilrettelegging • Å arrangere gudstjenester/ sosiale arrangement i samarbeid med frivillige fra Frelsesarmeen • Å bistå fengslene og den innsatte i løslatelsesprossen • Å formidle kontakt med Frelsesarmeens ulike tiltak og menigheter Kompetanse, kvalifikasjoner og erfaring: • Gode mellommenneskelige egenskaper • Utpreget serviseinnstilling • Gode kommunikasjonsevner • Sjelesorg • Kjennskap til Frelsesarmeens arbeid • Beherske engelsk og gjerne flere språk • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi søker en person: • Som er soldat eller tilhørig i Frelsesarmeen • Som er løsningsorientert, fleksibel og proaktiv • Som er selvstendig og ansvarsbevisst • Stillingen krever politiattest Den som ansettes må arbeide i samsvar med Frelsesarmeens kristne grunnsyn. Vi tilbyr: • En spennende og utfordrende stilling. • Teamarbeid • Veiledning • Lønn etter Frelsesarmeens lønnsregulativ. • Pensjonsording. Spørsmål: Spørsmål kan rettes til leder for Frelsesarmeens fengselsarbeid, major Bjørg Randi Bråthen. Tlf: + 47 474 63 122 E- post: bjorg.randi.brathen@frelsesarmeen.no Tiltredelse: snarest Søknadsfrist: 13 August Sendes til: Frelsesarmeens fengselsarbeid v/ Bjørg Randi Bråthen, Heimdalsgata 27a, 0561 Oslo eller på e- post til bjorg.randi.brathen@frelsesarmeen.no Søknadspapirer returneres ikke.

/Fengselskapellan_utlysning1riktig  

http://www.frelsesarmeen.no/filestore/PDFer/Stillingsannonser_PDF/Fengselskapellan_utlysning1riktig.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you