FREESKI 06 - February 2010

Page 1


' & # $ ! "! % !! www.bretton.cz

SULTAN 85 " $ # ! $ $

SUPER BLASTER $ $ #


: VELKÁ ÚPA

LYŽAØ: ONDRA BENEŠ, FOTO: JAN KASL, MÍSTO

3


4

LYŽAØ: TEDDY BERR, FOTO: ROMAN LACHNER, MÍSTO: NISEKO, JAPONSKO

CO VÁS NEMINE, AŽ VYDÌLÁTE BALÍK NEBO VYHRAJETE VE SPORTCE? PØECE VYRAZÍTE DO JAPONSKA! S LYŽEMI SAMOZØEJMÌ. INSPIRACÍ VÁM BUDE ÈLÁNEK NA STRANÌ 36.


5


6


7

LYŽAØ: TOM KOTRBA, FOTO: JAKUB FULÍN, MÍSTO: PRAHA

NESTÁVÁ SE ÈASTO, ABY PRAHU ZASYPALA SNÌHOVÁ POKRÝVKA NA TAK DLOUHOU DOBU JAKO LETOS. MNOZÍ Z VÁS VYRAZILI ROZJEZDIT PETØÍN, NÌKTEØÍ SE VŠAK ZAMÌØILI NA JINÉ PAMÌTIHODNOSTI STOVÌŽATÉ MATKY MÌST.


88

LYŽAØ: MATTI RÄTY, FOTO: LUBOŠ SUŠILA, MÍSTO: RUKA, FINSKO

FINSKO ZNÁME JAKO ZEMI ZASLÍBENOU SEVERSKÉMU LYŽOVÁNÍ, HOKEJI, ALE TAKÉ SNOWBOARDINGU. A KDE SE DAØÍ SNOWBOARDINGU, MÌLO BY SE DAØIT I FREESKIINGU, JAK TO V TÉTO SKANDINÁVSKÉ ZEMI VYPADÁ, SE DOZVÍTE V NÌKTERÉM Z PØÍŠTÍCH VYDÁNÍ FREESKI.


9


FOTO: JONÁŠ MATÝSEK , MÍSTO: OSTRAVA, NA FREESKIING.CZ VLOŽIL:

NA FREESKIING.CZ VLOŽIL: FINLI

CIBUL

SEM VEJŠ! FOCENO LONI V PECI

KAŽDODENNÍ RITUÁL NADŠENÉHO FREESKIERA V ÈESKU

DAVID A FILIP SEDLÁKOVI ROZBILI JACKPOT! 3 FOTKY VE DVOU VYDÁNÍCH GALERIE FREE SKIING.CZ, „KDO JSOU A CO CHTĚJÍ?“ VRTÁ NÁM HLAVOU. ZEPTÁME SE JICH… FREERI DU SE VĚNUJÍ TŘETÍ SEZÓNU, ZA PRAŠANEM VYRÁŽEJÍ NEJČASTĚJI DO RAKOUSKA NEBO NA SLOVENSKO A VŽDY SE SNAŽÍ ODVÉZT SI Z HOR VZPOMÍNKY VE FORMĚ FOTO A VIDEO MATERIÁLU. JEDEN VŽDY JEDE A DRUHÝ DOKUMENTUJE, „ŽÁDNÉ VELKÉ PŘÍPRAVY, NARAZÍME NA PĚKNÉ MÍSTO A SNAŽÍME SE VYSTIHNOUT SPRÁVNÝ MOMENT, NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE VŠAK RADOST Z JEŽDĚNÍ A POBYTU V HORÁCH. KDYŽ SE VYDAŘÍ FOTKA, JE TO UŽ JEN BONUS NAVÍC,“ ŘÍKÁ DAVID A FILIP K JEJICH PŮSOBENÍ V HORÁCH DODÁVÁ: „FREERIDE SE STAL THE SPIRIT OF FREERIDE NAŠÍ VÁŠNÍ, POSKYTUJE NÁM POCIT Z VLOŽIL: FILIS LYŽAØ: FILIP SEDLÁK, FOTO: DAVID SEDLÁK, MÍSTO: LAAX, ŠVÝCARSKO, NA FREESKIING.C SVOBODY A PROŽÍVÁNÍ ŽIVOTA NA MAXI MUM. DÍKY FREERIDU SE ČLOVĚK NAUČÍ PŘEMÝŠLET NEOMEZENĚ A NASKÝTÁ SE MU VŮLÍ. NENÍ TO JEN O LYŽOVÁNÍ, ALE O VŠECH TĚCH VĚCECH ZCELA JINÝ POHLED NA SVĚT. UVĚDOMÍŠ SI, ČEHO VŠEHO JSI SCHOPNÝ DOSÁHNOUT VLASTNÍ ČLOVĚKU TEN FANTASTICKÝ A KOMPLEXNÍ ZÁŽITEK KOVÁVAJÍ ZPROSTŘED ATD. STRACH SMÍCH, , KOLEM. CESTOVÁNÍ, IMPROVIZACE, TRPĚLIVOST, PŘÁTELSTVÍ AKCELERUJEŠ PO ODRAZU ZE SKÁLY, SE NEDAJÍ NAHRADIT NEBO PRAŠANU V LEVITUJEŠ LAJNY, DO POUŠTÍŠ SE KDYŽ MÁŠ, KTERÉ POCITY, TRIPU. Z KAŽDÉHO JE SVÝM ZPŮSOBEM ZÁVISLOST.“ NIČÍM JINÝM. SRDCE TI DIVOCE BUŠÍ, ZAŽÍVÁŠ EUFORII A VÍŠ, ŽE DEN BUDE SUPER... URČITĚ TO

GO UPSIDE DOWN, ZAÈÁTEK SEZONY V SÖLDENU. SPOUSTA PRAŠANU, KRÁSNÝ LAJNY A SKALKY A OPÌT JEDEN Z LEGENDÁRNÍCH TRIPÙ…

10

LYŽAØ: DAVID SEDLÁK, FOTO: FILIP SEDLÁK, MÍSTO: SÖLDEN, RAKOUSKO, NA FREESKIING.CZ VLOŽIL: FILIS


Raging Viking Jacket

Sage Cattabriga-Alosa Seen through the lens of Adam Clark and the iPhone of Sage TM

The North Face速 Snow Report

thenorthface.com/eu


LYŽAŘ: LUBOŠ SUŠILA, FOTO: TOMÁŠ MATWIKOW/FREESKIING.CZ, MÍSTO: ST. ANTON AM ARLBERG

12

Tak máme začátek února, kdy se zraky všech lyžařů upínají na Mnichov. Ne proto, že tudy pro mnoho Čechů vede nejsnazší cesta do Alp, ale kvůli výstavě ispo winter. Na ní se sejdou všichni výrobci (nejen) lyžařského a snowboardového vybavení, kteří něco znamenají, a představují novinky na další zimní sezónu. Kdo tam byl, se diví, a kdo nebyl, nepochopí, do jakých rozměrů lze nafouknout hlavu lyžařského fandy během jediného dne. Nám v redakci se občas poštěstí dostat se k některým informacím ještě předtím, což funguje jako pojistka proti tomu, abychom na ispu vypouštěli obsah natlakovaných lebek jako papiňák. I tak se po dvoudenní návštěvě mnichovského výstaviště vždy několik dní vzpamatováváme. Letos se však podle dostupných indicií a prosakujících informací zdá, že nám ispo freeskiingem a jeho deriváty vymyje mozky naprosto dokonale. Bude vše zase o něco širší, složitěji zprohýbáno a krojeno ve

více rozměrech? Nebo se vývoj novinek zpomalí a výrobci se začnou soustředit na vylepšování stávajících konstrukcí? Mnoho z nich už se touto cestou vydalo vloni. To by mimo jiné mohlo znamenat, že se začínáme blížit k dokonalosti – ať si pod tímto pojmem představíte cokoliv. Možná už hlavním tahákem nebudou lyže, ale například boty, nebo třeba jen design doplňků. Mnoho i těch donedávna zarputilých výrobců-závodníků už se tváří „My jsme všichni freeski.“ K tomu přičtěme roztržený pytel s akcemi v Česku nebo blízko za hranicemi (v únoru a březnu nemají freeskieři snad jediný „volný“ víkend!) a musí vám být jasné, že freeskiing za hranicemi vzkvétá a u nás minimálně pučí, a to se sluší oslavit pěkným pojezdem. Vzhledem k tomu, že v ruce držíte poslední letošní Freeski, i my zaparkujeme kancelářské židle, ometeme pavučiny z lyží, vyženeme myši z lyžáků a půjdeme slavit s vámi. Skol! Luboš SušilaCOVER STORY: FOTO: HONZA KASL, JEZDEC: JARDA PEKAŘ, MÍSTO: PENKEN PARK, ZILLERTAL ARENA, RAKOUSKO

OBSAH

03

....................

OGALERIE FOTIN

12 ......................... DROP

ES 18........................ FINE LINES LES 2 ALP RIDOVÉHO RÁJE 24......................... CESTA PEKLEM DO FREE

30.......... ............. SUPER NOVA PARK

36

JAPAN

44

ŠKVÍRA VE STÁZI

56 60

MFT

.................... ............ FREERIDE V EMIGRACI ............. 42 ........................ 48 .......................... SPRING SESSION 54 .......................... SNÍH V PRAZE .................... .......................... TURKEYHELISKIROADTRIP .......................

62

WUNDERBAUM

63 ....................... TAKOVÝ TRADIÈNÍ CAMP 64 ......................... DOUBLE 68....................... NEWSCHOOL LESSONS 72.......................... LETNÍ PRÁZDNINY


ŠÉFREDAKTOR

¿èÕâàkå Æè ÜßÔ ßèÕâàÜå¡æèæÜßÔ³æáâê¡Öí

GRAFIKA

ÃØçå ´áçâák`ØÞ ´×Ôà ÃØåçß INZERCE

ÃØçå »ÔéØßÞÔ ãØçå¡ÛÔéØßÞÔ³æáâê¡Öí ¿èÕâàkå Æè ÜßÔ ßèÕâàÜå¡æèæÜßÔ³æáâê¡Öí

FREESKI, È. 6, ROÈNÍK II

REDAKCE

DISTRIBUCE

ÉØåâáÜÞÔ ¾âßW âéW ¾ÔçØ ÜáÔ ÆâÕâçÞâéW ·W Ô ½ÔáâèÖÛâéW ×ÜæçåÜÕèÖسæáâê¡Öí

ADRESA REDAKCE

¹Å¸¸Æ¾¼ »èæÜçæÞW ¦§§¢©¦ ¤¦£ ££ ÃåÔÛÔ ¦ UÜ Þâé ÙåØØæÞܳæáâê¡Öí ¥¥¥ ª«£ ¥«©

à kæãcéÞì ÙâçâÚåÔÙÜØ Ô áWíâåì íÔækßØÝçØ áÔ Ô×åØæè åØ×ÔÞÖØ¡

VYDÁVÁ

Æ¿¼À àØ×ÜÔ æ¡å¡â¡ ¼" ¥ª¤ª¨¨¤¤ »èæÜçæÞW ¦§§¢©¦ ¤¦£ ££ ÃåÔÛÔ ¦ UÜ Þâé ¶ØáÔ é çÜæÞè­ ª§ ¾`¢¦ §¬ Øèåâ À¾ "Å­ ¸¤«§«¬ ¼ÆÆÁ­ ¤«£¦ ¨¨£ª Ĺ Æ¿¼À àØ×ÜÔ æ¡å¡â¡ ¥£¤£ É ØÖÛáÔ ãåWéÔ éìÛåÔíØáÔ¡ ¹Å¸¸Æ¾¼ ÝØ âÖÛåÔááW íáWàÞÔ¡

STÁLÍ SPOLUPRACOVNÍCI

»âáíÔ ÆÖÛÔèØå ¿èÞÜá ÀÜÞèßÔ ½Ü k ÉâßWÞ ÀâáÜÞÔ ÇÔçÔåÞâéW ÁÔçWßÜÔ GßØãØÖÞW ½Ôåâàkå ¿âÝíÔ ¿èàkå ·åWãÔß ÉkçØÞ ¿è×ékÞ ÇâàW ÀÔçêÜÞâê ¾ÔçØ ÜáÔ ÆâÕâçÞâéW ÀÔáèØß ºØáæêØÜá ÅÔàÜ ¿ÔããÔßÔÜáØá ½ÔÞèÕ ¹åØì ÅâÕÜá ¾ÔßØçÔ ÀÔåçÜá ¾ßÜÞÔ ÃØãb ¾ÔßØáæÞ JAZYKOVÁ KOREKTURA

½Ôá »WÝØÞ PØEKLADY

¾ÔçØ ÜáÔ ÆâÕâçÞâéW ¿èÕâàkå Æè ÜßÔ INZERCE ªª¨ ©¤£ ª¨ª ªª© ¥¬ª ª¨ª ÜáíØåÖسæáâê¡Öí

PØEDPLATNÉ âÕÝØ×áWéÞì áÔ êêê¡ÙåØØæÞÜ¡Öí áØÕâ ªª¨ Àì ÆÁÂÊ ªª¨ ©¬ª ©©¬ ã Ø×ãßÔçáb áÔ ÆßâéØáæÞè §¥¤ ¥§§ §¨« «¥¤ ÉìÖÛWík ¦ë åâ`ác¡ Çâçâ `kæßâ éì ßâ §¡ áâåÔ ¥£¤£ ×Ôß k éìÝ×Ø é kÝáè ¥£¤£¡ Åâí Ü èÝØ­ ÀØ×ÜÔãåÜáç ¾ÔãÔ ÃåØææØÚåâææâ æ¡å¡â¡ ÃåØææÀØ×ÜÔ æ¡å¡â¡ Ô æk æãâåçâéákÖÛ ãåâ×ØÝØá "ßWáÞì é åèÕåÜÖØ À´Å¾¸Ç Ýæâè ÞâàØå`ák ãåØíØáçÔÖk¡

ODBORNÍ PARTNEØI

¹åØØæÞÜÜáÚ¡Öí ¹åØØåÜ×Ø¡Öí¢æÞÜ ¹åØØæÞÜØå¡æÞ ÀÔáèØß ºØáæêØÜá

ZIMU PRODLUŽUJE A LAJNY NAROVNÁVÁ

ÅØ× µèßß


FLOW NUGGET FREESTYLE BATTLE DRUHÝ ROČNÍK UNIKÁTNÍ SÉRIE ZÁVODŮ, KTERÁ PROPOJUJE SVĚT SNB A FREESKI JE LETOS PODPOROVÁNA ČESKOU POJIŠŤOVNOU A NA KAŽDÝCH ZÁVODECH SI MŮŽETE ZDARMA OTESTOVAT LYŽE 4FRNT A SNOWBOARDY FLOW! ČEKAJÍ VÁS ZÁVODY: 23. 1. NUGGET SNOWPUNX ČÍHALKA 6. 2. K2 FREESTYLEPARK PEC POD SNĚŽKOU 6. 3. GRAVITY SNOWPARK DĚŠTNÉ V OH

LAVINOVÉ KEMPY SNOWTOUR

KAŽDÝ FREERIDER SI UŽ POLOŽIL ZÁKLADNÍ OTÁZKU: UJEDE TO SE MNOU, ČI NEUJEDE? ABYSTE SI NA TUTO OTÁZKU DOKÁZALI CO NEJLÉPE ODPOVĚDĚT, PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS V RÁMCI SNOWTOUR SÉRII LAVINOVÝCH KURZŮ: JEDNÁ SE O ZÁKLADNÍ LAVINOVÝ KURZ „BASIC“ NA LUČNÍ BOUDĚ V KRKONOŠÍCH. KURZ JE VÝBORNÝM ODRAZOVÝM MŮSTKEM PRO VAŠE DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V TOMTO OBORU (SNOWFEST – FREERIDE COACHING, SKITOURING AJ.). KURZ JE NABITÝ INFORMACEMI, SAMOZŘEJMOSTÍ JE VŠAK I NÁCVIK PŘÍMO V TERÉNU NA NAŠICH JEDINEČNÝCH LAVINOVÝCH TRENAŽÉRECH, KDE TRÉNUJÍ I PSOVODI HS ČR. UNIKÁTNÍ SOUČÁSTÍ KURZŮ JE I ROZBOR REÁLNÝCH LAVINOVÝCH NEŠTĚSTÍ, KTERÁ SE OPRAVDU UDÁLA, UKÁZKA PRÁCE LAVINOVÉHO PSA A SAMOZŘEJMĚ I PROHLÍDKA NEJAKTIVNĚJŠÍCH LAVINOVÝCH OBLASTÍ KRKONOŠ. DALŠÍ INFO JIŽ BRZY NA WWW.SNOWTOUR.CZ V SEKCI CAMP.

HLAVNÍ PARTNEŘI FLOW – SNOWBOARD ZEZULA A NUGGET CLOTHING – VĚNUJÍ DO KAŽDÉHO ZE ZÁVODŮ VOUCHERY V HODNOTĚ 24 TISÍC A DALŠÍ VĚCNÉ CENY OD ZNAČEK BERN, INFANTIA, 4FRNT, RED BULL A GRAVITY. ZÁVODIT SE BUDE OPĚT VE SLOPESTYLU A NOVINKOU JE, ŽE KAŽDÝ PODNIK BUDE HODNOCEN SAMOSTATNĚ (OPROTI LOŇSKÉMU HODNOCENÍ ZÁVODŮ JAKO SÉRIE). VE HŘE JE TAKÉ ROČNÍ POJIŠTĚNÍ OD ČESKÉ POJIŠŤOVNY DÁVNO VÝCH FREESKIERŮ, NE A PŘEDPLATNÉ ČASOPISŮ FREESKI A BOARD. Z NE JLEPŠÍCH SVĚTO ÍMŽ CÍLEM JEJ ), OK KR N DE MARK ABMA, JEDEN (JE GANIZACI ONE STEP OR VÍCE INFORMACÍ NA STRÁNKÁCH: U PUBLIC VO ST KO NO ZIS EČ NE OL ZALOŽIL NÍHO PROSTŘEDÍ. SP NAFTU, BIO WWW.SNOWBOARD-ZEZULA.CZ JE POMOCI SNÍŽIT ZATÍŽENÍ ŽIVOT NA II“ ÉR FIN „RA RÁŽI STAVILA PŘÍMO V GA Ý PRODUK T SE WORKS MARKOVI PO VACÍ OLEJ. VÝSLEDN ITO FR ITÝ UŽ PO VÁ OLEJ MARKOVI M. RE TO KTERÁ ZPRACOVÁ MO ŽNÝM NAFTOVÝM BĚ S TA AU DO E UJ U. PAK TANK KÉM WHISTLER RUBRIKU PØIPRAVIL ACE V JEHO DOMOVS IZ DODÁVA JÍ RESTAUR HEPUBLICWORKS.B .T W LUBOŠ SUŠILA ETE NA WW VÍC INFORMACÍ NA JD NESTEP.ORG. A BRZY NA WWW.O

JEDEN KROK PRO A

BMU

ÈFO

ROK SE S ROKEM SEŠEL A OPĚ T SE NÁM POMALU, ALE JIST Ě BLÍŽÍ DRUHÝ ROČNÍK MEZ MISTROVST VÍ ČR VE SLOPES INÁRODNÍHO TYL U O’NEILL CZECH FREESKI OPE KTERÉ SE POJEDE STE JNĚ JAK N 2010 POWERED BY ROSSIG O VLONI V JIZERSKOHORSK NOL, ÉM AREÁLU REJDICE V TAM DATUM BYLO STANOVENO ĚJŠÍM O2 EXTRA PARKU. LET NA SOBOTU 6. 3. 2010. PO RAN OŠNÍ NÍ KVA LIFIKACI BUDE NÁSLEDOVA POSTOUPÍ 15 NEJLEPŠÍCH T ODPOLEDNÍ FINÁLE, KAM SKIERŮ. KAŽDÝ ZÁVODNÍK BUDE MÍT DVĚ JÍZDY NA SLO SE BUDE TA LEPŠÍ. ROZDĚL PESTYLE TRATI, PŘIČEMŽ HOD ENÍ KATEGORIÍ BUDE NA MU NOTIT ŽI SPONZOROVANÍ, NESPON A ŽENY. VÍTĚZOVÉ SE MOHOU ZOROVANÍ, JUNIOŘI DO 15 TĚŠIT STE JNĚ JAKO LONI NA LET TUČNÉ PRIZEMONEY, HOD NÝ DEN NA HORÁCH VE SPO NOTNÉ DARY A PŘÍJEMNĚ STR LEČNOSTI LIDÍ STE JNÉHO RAŽ ÁVEENÍ. VÍCE INFORMACÍ JIŽ BRZY NA WWW.FREERIDE.CZ/SKI.

NOVÁ ŠKOLA LYŽOVÁNÍ VSTUPUJE DO DALŠÍ SEZÓNY S PESTROU NABÍDKOU CAMPŮ FREESKINGU A NOVÝMI PARTNERY. CAMPY NOVÉ ŠKOLY LYŽOVÁNÍ V PECI POD SNĚŽKOU BUDOU V ZIMĚ 09/10 PODPOROVÁNY ZNAČKOU LYŽÍ 4FRNT, BRNĚNSKÝM MEAT FLY A NAŠÍM ČASOPISEM FREESKI. NOVÍ PARTNEŘI POSKYTLI DO CAMPŮ CENY PRO NEJLEPŠÍ RIDERY A HLAVNĚ SLEVY PRO VŠECHNY ÚČASTNÍKY NA NÁKUP LYŽÍ A OBLEČENÍ! CAMPY V NOVÉM K2 FREESTYLEPARKU V PECI POD SNĚŽKOU JSOU ZAMĚŘENY JAK NA ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY S FREESTYLEM, TAK I POKROČILÉ FREESKIERY, AŤ UŽ JE TO TEENAGER, NEBO MANŠESTREM ZNUDĚNÝ LYŽAŘ. PRO ZAČÍNAJÍCÍ S FREESTYLEM JSOU V RÁMCI CAMPŮ K DISPOZICI LYŽE 4FRNT K ZAPŮJČENÍ ZDARMA! POSTUP VÝUKY JE OD JÍZDY NA SWITCH, TRIKY NA SJEZDOVCE PO JIBBING A SKOKY. PRO POKROČILEJŠÍ PAK SKOKY S GRABY, ROTACEMI A JÍZDA V U-RAMPĚ.

16

TERMÍNOVKA AKCÍ NŠL: 9. – 10. 1. 2010 MEATFLY CAMP (PROBĚHLO) 13. 2. 4FRNT FREESKI DAY 27. – 28. 2. FREESKI TEST – VEŘEJNÁ TESTOVAČKA TWINTIPOVÝCH LYŽÍ! 20. 3. MEATFLY FREESKI DAY 26. – 28. 3. APUL ACADEMY CAMP VÍCE INFO NA WWW.NOVASKOLALYZOVANI.CZ

JJJ TRADIČNÍ STREET SESSION V CENTRU MĚSTA JABLONCE NAD NISOU PRO POZVANÉ FREESTYLOVÉ LYŽAŘE (ZÁVODNÍKY) Z ČECH A DALŠÍCH OKOLNÍCH STÁTŮ O HODNOTNÉ PRIZEMONEY – TO JE JABLONEC JIBBING JAM. ŠPIČKU ČESKÉ SCÉNY PŘIVÍTÁ JIŽ PO ČTVRTÉ V ŘADĚ. LETOS SE JJJ PŘIPOJIL DO ŠŇŮRY AKCÍ V RÁMCI SNOWTOUR 2010, KTERÁ SI KLADE ZA CÍL PROPAGOVAT FREESKIING V ČESKÉ REPUBLICE. NENECHTE SI 5. ÚNORA VEČER UJÍT JISKŘENÍ OCELOVÝCH HRAN PO DOTYKU LYŽE SE ZÁBRADLÍM. VÍCE INFO NAJDETE NA

WWW.SNOWTOUR.CZ V SEKCI JJJ.


SNOWFEST BY SALOMON SNOWTOUR VYVRCHOLÍ V ZÁVĚRU BŘEZNA TRADIČNÍM SNOWFESTEM (21.–27. 3. 2010), POŘÁDANÝM JIŽ TRADIČNĚ VE ŠVÝCARSKÉM DAVOSU. V PRŮBĚHU JEDNOHO TÝDNE TAK MOHOU ÚČASTNÍCI TESTOVAT FREERIDOVÉ LYŽE, SEZNÁMIT SE SE SPECIFIKY JÍZDY VE VOLNÉM TERÉNU SPOLEČNĚ SE ZKUŠENÝMI INSTRUK TORY A TI ZKUŠENĚJŠÍ OBJEVOVAT NOVÉ DIMENZE FREERIDU S NEJLEPŠÍMI ČESKÝMI FREERIDERY. HORKOU NOVINKOU JE NOVÝ PARTNER – ZNAČKA SALOMON –, TEN SPOLU S TRADIČNÍM PARTNEREM AKCE, FIRMOU SCOTT, OBOHATÍ PROGRAM SNOWFESTU SVÝMI PRODUK TY A TECHNOLOGIEMI. SNOWFEST I LETOS NAVŠTÍVÍ VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI ZE SVĚTA LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU. NA MÍSTĚ BUDE LOŇSKÁ MISTRYNĚ ČR VE FREERIDU SIMONA HRSTKOVÁ, ROBIN KALETA, ÚČAST PŘISLÍBIL I TOMÁŠ KRAUS. LYŽOVAT BUDETE MOCI I S DALŠÍMI AUTORITAMI ČESKÉHO FREERIDU – HONZOU SCHAUEREM, TELEMARKISTOU MARKEM MACHÁČKEM, MONIKOU TATARKOVOU, DAVOSKÝM SNOWBOARDISTOU FLORIANEM KRUMMENACHEREM A HLAVNĚ S TOMEM ELIASEM, KTERÝ ZNÁ KOPCE V OKOLÍ DAVOSU JAKO SVÉ BOTY! O MÉNĚ ZKUŠENÉ SE BUDOU STARAT STEJNĚ JAKO VLONI UČITELÉ LYŽOVÁNÍ Z VERBIER HONZA TOUFAR A ALAN DAERENDINGER. PRO ZÁJEMCE O TESTOVÁNÍ FREERIDOVÝCH LYŽÍ BUDOU PŘIPRAVENY MODELY PRO PŘÍŠTÍ LYŽAŘSKOU SEZÓNU 2010/11. NA SKIALPOVÉ TÚRY VÁS BUDE DOPROVÁZET MICHAL BULIČKA (INSTRUKTOR SKIALPINISMU ALPENVEREIN, ŠÉFREDAKTOR BULLETINU HORSKÉ SLUŽBY A INFO HUDY, VEDOUCÍ RUBRIKY SKITOURING VE SNOW). LAVINOVÝ KURZ POVEDE OPĚT VIKTOR KOŘÍZEK, LAVINOVÝ EXPERT HS ČR. A OPĚT PŘIJEDE I ŠVÝCARSKÝ SPECIALISTA A VĚDEC V OBORU LAVINY MANUEL GENSWEIN. VÍCE INFORMACÍ NAJDETE NA WWW.SNOWFEST.CZ.

SCOTT CZECH RIDE 20 10

É E, MISTROVSTVÍ ČESK A SCOT T CZECH RID ÍKY ČN RO É IKY ŠN DN PĚ I PO STAČILY DVA ÚS Í, JE MEZI NE JLEPŠÍM RIDOVÉM LYŽOVÁN RIE KVALIFIKAČNÍCH SÉ REPUBLIKY VE FREE DO N ZE ŘA ZA Í DÍL BYL TOTIŽ T BODY SVĚTA! LETOŠNÍ TŘET NICHŽ LZE ZÍSKÁVA RLD QUALIFIER, NA WO E Í MOHOU RID EŘ EE KT FR Ů, DŮ ZÁVO NOSTI JEZDC EXKLUZIVNÍ SPOLEČ PRESTIŽNÍM M NÉ DÍL YŘ ČT A DOSTAT SE TAK DO I PŘ Í VE VOLNÉM TERÉNU ĚN UM ÝCARSKÉM É ŠV SV T VE T DĚ NA VÁ PŘED ZÁVOD SE BUDE KO . UR TO D RL WO RHEIDE E SERIÁLU FREERID Z DAVOSU DO LENZE Í BŘEZNOVÝ VÍKEND. DN POSLE IM A PO E NÍ EID ÉM TR RH LENZE AMI NA EX ZA LEPŠÍMI PODMÍNK STUPŇŮ. NA NÍ 40 ES PŘ N SE ZÁVOD PŘESUNUL LO SK ROTHORN, KTERÁ MÁ ŽŮ A ŽEN NA LYŽÍCH ZANTNÍ STĚNU HORY IFIKACE A FINÁLE MU AL KV OU JED PO 10 SE 25.–29. 3. 20 . A SNOWBOARDU. TTCZECHRIDE.CZ JDETE NA WWW.SCO VÍCE INFORMACÍ NA

FREESKITEST OPEN 27. A 28. ÚNORA SE V PECI POD SNĚŽKOU V RÁMCI SNOWTOUR USKUTEČNÍ FREESKITEST OPEN. BĚHEM TĚCHTO DVOU DNŮ SI BUDETE MOCI ZDARMA PŮJČIT PARKOVÉ LYŽE A FREESKI UNIVERZÁLKY, TEDY LYŽE, KTERÉ JSOU VHODNÉ PRO ČESKÉ KOPCE A PODMÍNKY A POVOZIT SE NA NICH, ABYSTE ZJISTILI, CO TAKOVÉ LYŽE UMÍ NEBO SI ROVNOU VYBRALI VHODNÝ MODEL PRO VAŠE POTŘEBY. O LYŽE I O VÁS SE NA MÍSTĚ POSTARÁ PARTA FREESKIERŮ Z NOVÉ ŠKOLY LYŽOVÁNÍ A LYŽAŘSKÉ ŠKOLY HAPPY HILL, FREESKI SHOPU RIDENTITY A ČESKÝCH FREESKIINGOVÝCH MÉDIÍ, ČASOPISU FREESKI A PORTÁLŮ FREESKIING.CZ A FREERIDE.CZ. VŠEM, KDO SI PŮJČÍ LYŽE, SE BUDOU VĚNOVAT INSTRUKTOŘI Z NOVÉ ŠKOLY LYŽOVÁNÍ, KTEŘÍ PORADÍ S VÝUKOU ČI PILOVÁNÍM TRIKŮ NEBO VÁM PROSTĚ JEN POMOHOU POOPRAVIT VAŠI LYŽAŘSKOU TECHNIKU. ABY TOHO NEBYLO MÁLO, NABÍDNE HOSTITELSKÉ STŘEDISKO SKI PEC ÚČASTNÍKŮM SKIPASY S VÝRAZNOU SLEVOU! JISTĚ JSTE ZAZNAMENALI, ŽE SE V PECI POD SNĚŽKOU DĚJOU ZMĚNY, KTERÉ PŘINESOU DALŠÍ ZLEPŠENÍ SNOWPARKU. TEN SPOLU S VÝŠE POPSANÝMI LÁKADLY BUDE ZAJISTÉ TAKÉ PÁDNÝM DŮVODEM PRO NÁVŠTĚVU PECE. JAKO ZAJÍMAVÁ VARIANTA SE JEVÍ MOŽNOST VYUŽÍT NABÍDKU ČD SKI V PODOBĚ SLEVY PRO REGISTROVANÉ ÚČASTNÍKY TESTU. DALŠÍ INFO JIŽ BRZY NA WWW.SNOWTOUR.CZ V SEKCI TEST A NA ZMÍNĚNÝCH WEBOVÝCH PORTÁLECH.

SPRÁVNÉ VĚCI PRO SPRÁVNÁ MÍSTA LOKACE: GLACIER D´ARGENTIERE / FRANCIE / NADMOŘSKÁ VÝŠKA: 3010 M.N.M. VLHKOST VZDUCHU: 72% / TEPLOTA SNĚHU: -7 °C / RYCHLOST VĚTRU: 82 KM/H TEPOVÁ FREKVENCE: 154 TEPŮ ZA MINUTU / UV FAKTOR OPALOVACÍHO KRÉMU: 14 MATERIÁL: DRYPEAK 6000 / VÝPLŇ: DURATHERM / JEZDEC: IAN WATSON FOTOGRAF: PATRICK LINDQVIST

WWW.HANNAH.CZ

BUNDA: RASH


LINES

FINE

Text a foto: Lukin Mikula

LES 2 ALPES

18

byste zimních střediscích? Možná Víte, co mám nejraději na , neopu u srdce bije v rytmu hiph to do freeskiera, kterém ří stá , ze které na vás dýchne řekli, ale je to atmosféra Ve Franná originalita a historie. daného místa, jeho skuteč šinou ediscích postavených vět couzských „funkčních“ stř ně nehod roz etiletích tento pocit v posledních několika des e spíš u sné a načančané domy jso poznáte. Ony z dálky krá y. chladné paneláky pro dav


LYŽAŘ: ONDRA BENEŠ (NAHOŘE), MARTIN HORÁK (DOLE)

19


LYŽAŘ: ONDRA BENEŠ

Pokud vás ale nelákají 300 let staré barabizny a ranní smrádek hnoje jako mne, najdete v Les 2 Alpes (čti le-dez-alp) všechny atributy bombastického resortu, do nějž se budete chtít rok za rokem stále vracet. Je to místo s hodně kvalitním snowparkem, hromadou lehce přístupných backcountry spotů a asi 200 kilometry sjezdovek. Asi jste poznali, že lyžování ve francouzských hyperstřediscích nepovažuju za dokonalý freeski zážitek. Čím jsem starší, tím raději se nechám napouštět stářím a upřímností malých zimních středisek. Po návštěvě Les 2 Alpes musím ale uznat, že na bydlení, parkování i nakupování 50 m od základní stanice střediska něco asi bude. Když navíc pominu 12 hodin dlouhou trasu z Prahy, musím vám toto středisko, ač bych to ještě nedávno do sebe neřekl, vřele doporučit.

PRAŠAN

20

Některé principy freeskierova chování fungují ve Francii jinak než u nás. Francouzský lyžař se snad už narodil s pudem lyžovat mnohem raději mimo sjezdovku než na ní, a proto je počet prašanuchtivých lidí totálně extrémní. Ve Francii je v podstatě nutnost být ráno u gondoly nebo sedačky mezi prvními. Francouzi zbožňují jízdu mimo sjezdovku a podle toho lehce dosažitelné terény také vypadají. Najít si tu svoji lajničku okolo 10–11 hodin je i na obrovské ploše 420 ha, kterou Les 2 Alpes zabírá, téměř nemožné. Vyrazíte-li ale dost brzy, bohatě se vám to vyplatí. Pokud jedete do Francie za freeridingem, moje

doporučení v Les 2 Alpes bude využití služeb profesionálního horského vůdce, který vám ukáže secret spoty, jichž toto středisko nabízí nekonečné množství. V partě se náklady rozdělí a tato investice se vám bohatě vrátí ve formě zážitků.

PARK Možná jste někdy navštívili Les 2 Alpes v létě kvůli zdejšímu proslulému ledovcovému snowparku. V zimě byste ho ale v nejhornější části střediska hledali marně, na zimu se totiž snowpark přesouvá níže. Najdete zde překážky pro všechny levely freeskierů. Park je rozdělený na 3 základní části, které se ale bohužel nedají jezdit všechny v lajně. První a největší část má vlastní rychlý vlek Poma. Najdete v ní přibližne 10 kvalitně osazených jibů a několik skoků od 1 do 12 metrů. Druhá a třetí část parku je tvořena kvalitní halfpipe a monstrózním skokem s rovinou okolo 22 metrů. Pokud se rozhodnete pro tuto část snowparku, budete si vozit zadeček na sedačkové lanovce. Shapers v Les 2 Alpes mají všech pět pohromadě a „tu svoji“ překážku tu najde snad úplně každý. Mikro skůčky s rovinou 2 metry, mini bedýnky-placky, dlouhatánské 12metrové bedny, 150 cm vysoké raily, ze kterých vytočit 450out je jednodušší než 270 na Číhalce, to všechno tu prostě je. Už jen fakt, že středisko má pro shaping připravené tři Park Bully, hodně napovídá o důležitosti, kterou parku přikládají. Nezapomeňte se na dovádění v tomto středisku správně obléct. Je to tam občas docela těžce zvládnutelný oříšek. Les 2 Alpes totiž začíná na


1 300 m n. m., ale nejvyĹĄĹĄĂ­ bod, ze kterĂŠho se mĹŻĹžete spustit dolĹŻ je 3 600 m n. m.! To uĹž je pořådnĂ˝ výťkovĂ˝ rozdĂ­l, tak pozor, aĹĽ vĂĄm neumrzne zbyteÄ?nÄ› kus nosu. Pokazili byste si tĂ­m dojem ze stĹ™ediska, kterĂŠ by nemÄ›lo chybÄ›t ve vaĹĄem cestovnĂ­m denĂ­Ä?ku.

# !" -+<2

D ( /A23,3-/ ? ,35/=;3+6> + 06+=6+8.> <29@ 8+ =;+7:96E8F + ? 2312 4>7:> .9 ?9.B 03;/ <29@ ' 598-/;=& 6+.37E; $ % )>19 9AAA! #

*<& * 8/7B! * 9>,6/ *!

* 9/73AAA ' ( :;9 ;3./;B C.+;7+

LYĹ˝AĹ˜: MARTIN HORĂ K


LYŽAŘ: MARTIN HORÁK


·Ôéâæ Gé ÖÔåæÞâ ¥¤¡ā¥ª¡ ¦¡ ¥ ÊÊÊ¡ÆÁÂʹ¸ÆÇ¡¶Í

»ÇººÇ¾¹º ¸Ä¶¸½¾Ã¼ ¶Ë¶Á¶Ã¸½º ¸¶ÂÅ

ÈÀ¾ÉÄÊÇ ÌººÀ

ɺÈÉ

À¸·¼ ¿Á. ôÅÇÁ¸D¼­

¡ÊÅÆÎÝÜêë áÜ ë ÛÜå çãå ÝéÜÜéàÛì íÜ í ÚØéêâfä »Øíæêì¥ ÑØáà ëgå áÜ ÚÜãæÛÜååo çéæÞéØä ê åÜáí ñåØäågá oäà æÛÙæéåoâð æÙæéì¥ ÉÜÞàêëéØÚÜ Ø ÛØã o àåÝæéäØÚÜ åØ îîî¥êåæîÝÜêë¥Úñ

ôÅÇÁ¸D¼

£¤£


24

LYŽAŘ: DAVID KNYBEL, FOTO: MARTIN KLIKA


CESTA PEKLVEÉM HO DO FREERIDO

RÁJE

SPORTGASTEIN Text a foto: Martin Klika

Mnozí si budou pokládat otázku proč cesta peklem? Vysvětlení je jednoduché. Potom, co projedete celým Gasteinským údolím a přes centrum Bad Gasteinu se dostanete až k samotné cestě na Sport Gastein, se údolí začne hodně svírat. Už v tu chvíli si říkáte, kam to vlastně jedu, co mě ještě čeká, a najednou vjedete do prvního tunelu. Všichni jsme zvyklí na perfektně osvícené a značené tunely v alpských zemích, ale zde je to pouze díra do země, jen tak trošku sem tam vylitá betonem, a vidíte, že dělníci se probíjeli skálou velmi složitě. Chvílemi vám to připomíná opravdu cestu do „pekla“. Následuje druhý a pak ještě třetí tunel, ze kterého vyjedete na nádherně se rozestupující pláň uprostřed hor. Tento zvláštní pocit musí uchvátit každého lyžaře, protože hory jsou zde hodně prudké a skalnaté a působí doslova magicky. Zhruba 300 metrů za posledním tunelem je parkoviště a spodní stanice kabinkové lanovky. Je potřeba zmínit, že středisko Sport Gastein dostalo své jméno oprávněně. Nejdřív si položíte otázku: „Co tady budeme dělat? Vždyť je zde jen jedna kabinová lanovka a jedna kotva!“ Taky jsme na to poprvé takto reagovali, ale následné zjištění nás hodně uklidnilo. My jsme se sem dostali poprvé v loňské sezóně, kdy jsme začali objevovat krásy Solnohradska. Že jsme dojeli až do Sport Gasteinu, byla vlastně z nouze ctnost, protože jsme v Bad Gasteinu nemohli najít žádné pořádné parkoviště a jeli jsme stále dál a dál zmíněnými tunely, až na samý konec silnice, který tvoří parkoviště Sport Gasteinu. Po shlédnutí mapky střediska se na moji hlavu snesla nejen silná slova, ale i pár ran (lyžařskou) holí od naší početné grupy. Spodní stanice lanovky se nachází v údolí Goldberg, kam míří většinou hodně běžkařů na místní dokonale upravené trasy, vedoucí po celém okolí. Nacházíte se dost vysoko, spodní stanice lanovky

je ve výšce 1 600 m n. m. a lanovka vede až do výšky 2 650 m n. m. Cestou k vrcholu projedete mezistanicí a za 15 minut jste nahoře. Kvůli tomu, že zde není více lanovek ani vleků, znamená zde hodně lidí také dlouhé fronty, které se tvoří hlavně v mezistanici, kde musíte přistupovat do kabin s lyžaři jedoucími ze spodní stanice. Paradoxně však obava z front, k tomu složitější cesta a mýtné ve výši 4 eura (neplatíte, pokud u brány ukážete platný skipas) mívá za následek menší návštěvnost, než jakou zaznamenáte v Bad Gasteinu. Po absolvování cesty lanovkou, kdy se nám do „kupé“ narvali nějací 3 „šponi“ a byli jsme tam jako sardinky, se nám ukázala celá krása střediska. Výhled z horní stanice je impozantní a vidíte celé údolí Gasteinu, naproti vám je vysoká stěna s vrcholem ledovce Mölltal a panorama je dokonalé s masivem Dachstein na obzoru. A v tuto chvíli začaly přicházet už jen samá pozitiva a lyžařské jistoty.

25


LYŽAŘ: MARTIN KNYBEL LYŽAŘ: LUKÁŠ BILKO, FOTO: PETR MILERSKI

26

První jízda byla seznamovací zčásti po sjezdovce, následně po vyfoukané pláni a s dojezdem k úpatí lesa. Les zde není úplně hustý, je to spíše takový kosodřevino-křovinatý les. Je hodně členitý s množstvím velkých balvanů, na kterých bývají nádherné „vankúše“. Těchto prachových polštářů je zde opravdu velké množství a je to velmi zábavné po nich jezdit i díky tomu, že sklon svahu zde bývá vcelku prudký. Naše další poznávání střediska už bylo pozornější. Všimli jsme si, že nějaká skupinka lyžařů se širokými lyžemi jde na vyznačený sjezd (v mapě trasa č. 4), který začíná kousek od lanovky. Před samotným žlabem vás upozorňuje velká cedule, že se nacházíte v oblasti, která je určena pro zkušené lyžaře-alpinisty, a pokud se vám něco stane, středisko za to nenese odpovědnost. Po malé chvíli jsme pochopili, proč zde tato cedule je. Nástup je zde pro méně zkušené lyžaře hodně krutý. Jedná se úzký přejezd nad skálou do vcelku rozšiřujícího se žlabu, končícího mega velkou plání. Pláň je následně hodně placatá, ale když je dostatek prašanu, tak se dá jezdit sem a tam obrovskými oblouky, ale je potřeba se stále držet traverzu směřujícího vpravo zpět do střediska. Pokud se zde odchýlíte jen o kousek, většinou to, v tom lepším případě, skončí velkým šlapáním po běžkařských trasách.

Další dobrý sjezd je z hřebenu směřujícího ke sjezdovkám, ale ty jsou v dostatečné vzdálenosti, takže až dolů na žádnou nenarazíte (v mapě trasa č. 3). Tady se střídají prudší sjezdy s mírnějšími přejezdy, ale když je dost sněhu, nemá to chybu. Můžete projet lesem až ke spodní stanici lanovky nebo si cestu zkrátíte a přijedete k mezistanici. Pokud je ve středisku mlha, od mezistanice bývá většinou špatná viditelnost, v tu chvíli doporučuju jezdit lesíky ve spodní části, navíc budete mít výhodu, že dole nebudete muset stát frontu na lanovku, protože opravdu většina lidí až dolů nejezdí (v mapě trasy č. 1 a 2). Další dny jsme si vyhradili na objevování druhé strany střediska, kde jsme našli velké sjezdy k Mautstelle (mýtná brána). První den se nám tam nechtělo, protože jsme nevěděli, kam ty stopy vedou a jak se dostaneme zpět do střediska. Po večerním nastudování všech možných autobusových tras jsme zjistili, že u mýtné brány je autobusová zastávka a že od ní jezdí každých zhruba 30-45 minut nahoru autobus. Po důkladné prohlídce, jak vypadá celé údolí v 3D rozměru na Google Earth, jsme si naplánovali několik sjezdů a strašně se těšili na další den. Po výjezdu lanovkou nahoru jsme nasadili lyže, udělali nezbytnou lavinovou prevenci kontrolou „pípáků“ a vyrazili


LYŽAŘ: DAVID KNYBEL, FOTO: MARTIN KLIKA LY


, $ -

o !

" o # $ % % & ' % #( ' & # ! % ) $ # "+

, $ - - - #

, $ - - - #

$ - % # # $ #. ' # TU ( $ - / $

$ ' & ! %! # #* 0 $ * 1! ( - % *

2 $ - ! -* 0 -

3o"4 # *

5 . $ -6

( $ -*

1! $ '* 7 $ . -

$ % & . $ - -

# % .

$ / $

28

na druhou stranu stĹ™ediska. Traverzem jsme se dostali aĹž nad obrovskou plĂĄĹˆ mířícĂ­ dolĹŻ. Je to opravdu dlouhĂ˝ sjezd s velkĂ˝m pĹ™evýťenĂ­m a neskuteÄ?nĂ˝mi moĹžnostmi. Svah nenĂ­ okamĹžitÄ› rozrytĂ˝ jako v jinĂ˝ch stĹ™ediscĂ­ch, protoĹže tento sjezd udÄ›lĂĄte za den maximĂĄlnÄ› 3–4krĂĄt. JezdĂ­ zde pomÄ›rnÄ› dost lidĂ­, nejde vĹĄak o masovou zĂĄleĹžitost. Ve spodnĂ­ Ä?ĂĄsti je nutno vyhnout se drsnĂŠmu potoku a vybrat nÄ›jakĂ˝ pÄ›knĂ˝ sjezd lesem aĹž na lesnĂ­ cestu, kterĂĄ vĂĄs dovede k mĂ˝tnĂŠ brĂĄnÄ› a zastĂĄvce autobusu.

CelĂ˝ areĂĄl Sport Gasteinu je velmi vhodnĂ˝ jak pro freeridery zaÄ?ĂĄteÄ?nĂ­ky, tak i pro velmi pokroÄ?ilĂŠ, svou lajnu si zde najde kaĹždĂ˝. Je zde mnoho skal k dropovĂĄnĂ­ i velmi prudkĂ˝ch a nĂĄroÄ?nĂ˝ch sjezdĹŻ. Po nĂĄroÄ?nĂŠm dni se navĂ­c mĹŻĹžete odreagovat v lĂĄznĂ­ch v centru Bad Gasteinu, vstup je sice za 19 eur, ale je zde super leĹžet v teplĂŠ přírodnĂ­ vodÄ› a koukat na velehory nad ĂşdolĂ­m. DoporuÄ?uji vĹĄem navĹĄtĂ­vit toto pĹ™ekrĂĄsnĂŠ ĂşdolĂ­, kterĂŠ konÄ?Ă­ cestou do pekla s freeridovĂ˝m rĂĄjem.30

NDRA LYŽAŘ: O

BENEŠ


P A R E P SOUVA K N

Lukin Mikula : o t o f a t x Te

když m si, že á ín m o p Vz y zapár let d e ř p m jse iggest oglu „b o g o d dal rope“, rk in Eu snowpa ch enmi sear l iv l p y v vapark ávě No gine pr vě. To ettě No v Silvr protoneplatí, už sice owparpské sn o r v e e ž apark ale Nov í, p s e n ky dnoho tí za je a l p e l e stá ráčů v tších h z nejvě k e hol luků a světě k . Než h hadrec v XXXL dete, hy doje a r P z sem řibližautem p urazíte rů. po kilomet ně 600 lnicích ých dá německ odě á v poh se to d hodin t za 6 stihnou v mekátÁvkou i s přes vě. ozvado či na R

31


LYŽAŘ: ROBIN HOLUB

32

jsme S partou českých a polských freeskierů a nedá ny sezó i konc na až dorazili do Novaparku u. dřino i potil a zrovn eři shap se by že se říct, do tohoto Doporučím vám proto vyrazit na tripík dubna, půlce v než dříve iska střed kého vorarlbers v této sice je park Snow tak jak jsme to udělali my. pravé to ale už to není řený, otev době stále oky na jiby ořechové. Skok byl lehce utátý a násk Novaparku V u. sebo za dny pší nejle své taky měly žek, že si se naštěstí najde takové množství překá polovina jen ní funkč bude když i díte, dobře zajez obhospodaz nich. Dohromady tu parta shaperů 19 bedýřuje 120 m dlouhou U-rampu, 14 railů,

nčíme, nek, 9 skoků a 1 wallride. Tímto ale neko e příjde. Od teprv ější jímav nejza To ak. naop právě mp a hlavně – letošního roku mají v Silvrettě bagju nezačali jásat kteří vás, z ty Pro ě! denn řený je otev jedná o nejse že u, men a balit si hned věci, připo se skáče. které do “ , tašku cí kova „nafu í kvalitnějš íklad např te najde Info o tomto zařízení si lehce te na meň Zapo . .com ump .bagj www na webu kterého se nepříjemný a malý a tvrdý „sáček,“ do vicích. Tohle Tošo nebo cích Rejdi v íklad skáče např ě je před zařízení je jednoduše jiný level a hlavn é plivátko nějak ne a , skok dný pořá ním postavený pro osmileté děti!

haNa Novaparku mě vždycky iritovala dlou dní posle po te musí u tánská vzdálenost, ktero Kdyby šlo překážce překonat směrem k lanovce. ještě přeto se by dalo t, jen a pouze o vzdálenos šestisedačka á odln rpoh supe ona jenže , nout kous iska, a tak si je jednou z hlavních v této části střed ovka vedousjezd Navíc jíte. posto t minu pár občas konci sezóna a ká prud cí k této lanovce je hodně Nemáte-li ařů. boul trati dní závo bá podo ny se spíš Délka te. meň zapo tedy kondičku, na Novapark dami, výhra ými jedin ale jsou ky lanov a umístění jezdíte rádi d poku a které freeskier snad může mít, . dete nebu mít lém prob park, i mimo snowLYŽAŘ: MARTIN HORÁK

V Evropě není mnoho míst, kde si můžete v jedné lajně zavdat 12 é různých překážek. V Silvrettě to možn je a množství kombinací, které vám je obrovská rozloha snowparku nabízí, Když ěry. pom ské evrop na i yklé nezv už budete zmožení ze shredingu na te všech těch desítkách obstaklů, může se pohodlně vyvalit v chillout zóně bvybavené lehátky a příjemným hude ním podmazem. Lenochy upozorňuju na vorarlberské panorama. Je doslova cnávykové a lehce byste v oněch zevlá nu větši it stráv li moh kách kých lehát vašeho dovolenkového času a to by byla se vším tím železem k ojibování a skoky ke skákání docela škoda.

www.silvretta-montafon.at www.silvrettanova.at www.novapark.info

34

LYŽAŘ: ROBIN HOLUB


QU B W Ç D OP QBT PE

viz str. 139

T

, P V By ÇELP PE OBC T MÓ B N IPUF S B B UJ [E EÆ

OP

/\åDĜVNRX VH]yQX EH] NRWUPHOFĤ D V SHUIHNWQtP PDQãHVWUHP 9iP SĜHMH

T

LJQB

Y T

QU B

DÇ W B

DFTUPWOÇ LBODFM»Ò

-:k07 /§ 7 "-1 $)

0OEÒFK #BOL SFQSF[FOUBOU ¢3 W BMQTLÃN MZyPW»OÇ

LJ B Y T

 ,

" Vy KFO UP QPÂBTÇ BCZ WZuMP

X XX O F W E B N B D [

*U»MJF M 'SBODJF M 3BLPVTLP M gW×DBSTLP

" Vy KFO UP QPÂBTÇ BCZ WZuMP

[JNB

WWW NEV DAMA CZæsæ æ æ


36

LYŽAŘ: TEDDY BERR


JAPAN Text: Dennis Ehlert, Foto: Roman Lachner Stále jsme pociťovali následky pÁrty z předchozí noci. S kombinací pořádné kocoviny a úplně prázdných kapes jsme čekali na taxíka, který nás měl dopravit na letiště v Sapporu. Jakýmsi zázrakem se nám podařilo narvat naše tři objemná zavazadla do ne úplně objemného vozu a šťastně jsme se ponořili do měkkých sedadel a začali přemýšlet o zážitcích z končícího tripu. Všechno to začalo vloni v prosinci, Teddy a já jsme dostali nápad vypravit se na kratší výlet do Japonska na základě shlédnutí hodin filmových záběrů a nespočtu fotografií famózního japonského prašánku, takže jsme chtěli zakusit na vlastní kůži pocit ze vznášení se v tomto hvězdném prachu. Naše crew, jmenovitě Roman Lachner, Clemens Thielmann, Teddy Berr a já, se srotila na mnichovském letišti s velkým očekáváním. Jediné, co kazilo naše skvělé vyhlídky, byl 17hodinový let. Po výše uvedené době nás uvítalo 1,9milionové Sapporo, naše první zastávka a největší město severního ostrova. V této chvíli jsme však pouze přestoupili do autobusu, ve kterém jsme strávili další tři hodiny, než nás vyklopil na konečné – ve sněhem zasypaném Niseku. V příštích dnech bude naším domovem Diamond Lodge, o kterém mluvili v souvislosti s natáčením záběrů pro film Reasons JP Auclair a Chris Benchetler ještě celou další sezónu. Není divu. Clayton, Kanaďan usazený v Japonsku, zde vytvořil svou malou říši spojující tradiční japonskou kulturu s pohodlím amerického standardu. Já s Romanem jsme po pár dnech trochu litovali rozhodnutí spát na tradičním tatami, zatímco Clemens s Teddym si užívali luxusu americké postele královských rozměrů. Clayton byl pro nás důležitý zejména jako průvodce. Věnoval se nám několik dní a ukázal nám mnoho tajných zákoutí. Dalšího dne jsem se probudil v půl šesté. Těžko říct, zda díky časovému posunu nebo protože jsem se tolik těšil. Pohled z okna odkryl tuny sněhu, ale jen přímo pod oknem. Dále jsem nedohlédl. Přesto jsme si všichni sbalili saky paky a zanořili se do tolik očekávaného japonského prašanu. Jen tak, bez foťáků a kamer, které by v daném počasí a tak lehoučkých vločkách byly jen zbytečnou zátěží. Nikdy bych nevěřil, že je to proti sněhu „certifikovanému“ v Evropě takový rozdíl, ale vy mi věřte, že je. Je tak velký, že jej ani slovy popsat nedokážu, musíte to zažít na vlastní kůži. Svět kolem nás přestal existovat a jediná skutečná věc byl onen lehoučký, nadýchaný prašánek a my ponoření v něm až po vršky našich vysokých čepic.

37


38

LYŽAŘ: DENNIS EHLERT


LYŽAŘ: NIKOLAJ VANG

Většinu večerů jsme trávili u kulečníkového stolu, tedy až na Romana, který zavěšený na Skypu přesvědčoval přítelkyni, že jsme hodní kluci a nezveme si japonské striptérky na privátní představení. V následujícíh dnech jsme prozkoumali mnoho báječných spotů v okolí Niseka, z nichž většina už byla zvěčněna v některém z lyžařských videí. Najít zde kamerou zcela neposkvrněná místa je velmi obtížné díky snaze Japonců chránit svaté lesy i za cenu oplocení. Většina dostupných míst se nachází v blízkosti sjezdovek, a proto už byla z drtivé většiny objevena a prozkoumána dokumentaristy před námi. Stejně tak je téměř nemožné nalézt strmé svahy nebo velké útesy, zato na každém kroku narazíte na kopce porostlé řídkými lesy a posázené sněhovými polštáři. Relativní mírnost svahů je vyvážena nespočtem podivných překážek. Stačí trocha šikovnosti při práci s lopatou a vytvoříte odpaly k jibbování stromů nebo roztodivné hupíky či dropíky a s minimální námahou si užijete mnoho zábavy. Azuro je v Japonsku vzácné, pokud zrovna šíleně nesněží, řádí pravděpodobně sněhová bouře takové intenzity, že nedovolí provoz vleků. V takových dnech nám dělala průvodkyni Claytonova přítelkyně Ayami a objížděla s námi zajímavá místa, jako například drop z mostu, jehož barva perfektně seděla k barvě mých svršků, nebo kapličku, která tvořila typicky japonskou oporu pro naše handplanty. Co si v Japonsku rozhodně nesmíte nechat ujít, je noční lyžování. V 7 hodin večer se rozsvítí reflektory a vše je zalito jasným, někdy dokonce barvu

měnícím světlem. Teddy s Clemensem si dokonce užili noční prašanové orgie. Možností je mnoho. Sněží zde tolik, že než vyjedete lanovkou zpátky na kopec, vaše původní stopa je zasypána. A nejen stopa. Clayton musel chatu téměř každý večer objíždět rolbou a sněhovou frézou, aby se po pár dnech neztratila v hromadě sněhu! Kromě množství sněhu proslavily Japonsko onseny. “Co to k sakru je a jak se to vůbec vyslovuje?” můžete se ptát. Jsou to přírodní bazénky či bazény s termální vodou, do kterých se, nejlépe úplně nazí, naložíte až po krk a necháte únavu odplynout spolu se stoupající párou či sirnými výpary. Oblíbeným tématem historek jsou opice hřející se v onsenech s kupkami sněhu na hlavách. My jsme si onseny pro větší pobavení vysnili jak s roztomilými opicemi, tak s nahými japonskými kráskami. Jaké bylo naše zklamání, když jsme se ocitli v umělém bazénku bez Japonek, ba i bez těch opic, ale zato plného nahých Japonců. I přesto jsme pár minut relaxovat zvládli. Hned první den nás Clayton začal napínat něčím, co prý musíme zažít. Konečně nadešel den, kdy jsme časně z rána vyrazili neznámo kam. Po čtyřiceti minutách jízdy a dvaceti minutách chůze jsme dorazili k obrovské polštářové lajně, kterou možná znáte z už zmiňovaného filmu Reasons. Tři obří polštáře, několik skalek a menší dropy a boule tvoří obrovské hřiště pro odrostlé děti. Závěrky kamer a foťáků se žhaví do ruda, stejně jako naše stehna, když se po svých sápeme za další a další jízdou, a na konci dalšího skvělého dne máme obličeje ztuhlé od neustálého řehtání se nad neuvěřitelnými zážitky.

39


LYŽAŘ: DENNIS EHLERT

Teddy a Clemens se rozhodli strávit poslední tři dny v Tokiu, aby nasáli něco japonské kultury a okusili nechvalně známý japonský noční život, ale tento příběh by raději měli vyprávět sami. Zbytek výpravy se přesunul do Kurodake, kde jsme objevovali skvělá zákoutí společně s grupou dánských lyžařů. Poměrně nudné středisko se za vydatného našeptávání Claytona opět proměnilo v zábavní park plný překvapení. Doslova světlým bodem Kurodake bylo ledové město, jež osvětlené tvořilo ohromující pozadí pro Romanovy obrázky. Mrkněte na Nikolajův handplant! Náš poslední den jsme prožili v Sapporu. Toto „malé Tokio“ rozhodně stojí za návštěvu. Ulice jsou přecpané malými lidmi, kteří stále spěchají, olbřímími billboardy, šílenými obchůdky a mrakodrapy... Tady se mé vzpomínky začínají nořit do tmavé japonské noci. Matně se mi vybavuje skvělá večeře a nutkání prozkoumat noční život Sappora. Budí mě ťukání na okno a já se probouzím na sedadle japonského taxíku. Taxikář požaduje svých „mizerných“ 100 euro za cestu na letiště. Unavení a zničení vyškrábeme obsah kapes, který stěží dá dohromady požadovaný obnos, a typickým „Sajonara“ se loučíme s Japonskem i šťastným taxikářem. Více informací najdete na

40

www.kurodakelodge.com


1 + ! 7 2 + +

+ 6 + + ) 3 0 0 /3 ! ! 0 * 4 ) 2 ) ) +/ 2 ! 3 + - + 03 + + 64 )

54 ! 4 2 ! + 3 2 . -

"(%' 0(8#"&'$% - !

( (( $&& %! !

'0% '% !'- !% '. !& "#! & ! ! $! ' # * /%-# ! ! , www.FashionArenaOutlet.cz

'0% '% % $%!' , %#& && %! * # !% $%& % ! ! !" ' ! !' # %!#) &% % ' $ ! # - ' /%-# ! ! , # "#! +

& % ! # $ # """ #

,

9


I C A R G I M E FREERIDE V Susila a Daniel Vrzal s bo Lu : to Fo la si Su s bo Text: Lu

Před dvěma lety se to zdálo těžko uvěřitelné. Češi mají mít svůj vlastní freeridový závod! Co na tom, že v naší zemi není svah, na kterém by se taková akce mohla odehrát? Půjčíme si jej tam, kde o ně není nouze, vždyť lidé už emigrovali kvůli méně důležitým věcem, než jsou hory a lyžování… Ale je čas vzhlížet ke světlým zítřkům, Freeride World Qualifier či novému kopci. Ledaže bychom se ještě probrali pár fotografiemi z loňska…

ČESKÁ SMETÁNKA – SIMONA HRSTKOVÁ (1. MÍSTO LYŽE ŽENY) A DAVID KNYBEL (4. MÍSTO LYŽE MUŽI) – MISTŘI ČR VE FREERIDU

„FREERIDE IS NOT FASHION“ JSEM KDYSI ČETL NA HRUDI NĚKTERÉHO Z LYŽAŘŮ, ALE TO UŽ TOLIK NEPLATÍ, PROTO I DRESY MUSÍ BÝT SLUŠIVÉ. MODELKA: MARLIES NINDL, VÍTĚZKA KATEGORIE SNOWBOARD ŽENY, SCOTT CZECH RIDE 2009

42

NOVÉ MÍSTO, NOVÝ SVAH, NOVÁ ÚROVEŇ. TO JE SCOTT CZECH RIDE 2010.


K FREERIDU A FREERIDOVÝM ZÁVODŮM PATŘÍ UVOLNĚNÁ ATMOSFÉRA A SAMOZŘEJMĚ PARTY. TADY TO TAK NEVYPADÁ (HAJDUKOVCI SE OBČERSTVUJÍ PŘI REGISTRACI), ALE PARTY PO FINÁLOVÉM DNI BYLA VYHODNOCENA JAKO JEDNA Z NEJLEPŠÍCH ZA UPLYNULÝ ROK A ZDALEKA NEJDIVOČEJŠÍ V DAVOSU!

TRADIČNÍ ČESKO-SLOVENSKOU BANDU ROZHODČÍCH LONI DOPLNIL MATADOR FREERIDOVÝCH ZÁVODŮ SEB MICHAUD (VLEVO), UPROSTŘED MONIKA TATARKOVÁ A VPRAVO TOM ELIAS, ZA NIMI FOTKA ZÁVODNÍHO SVAHU.


Určitě víte, jak to chodí ve vyhlášených lyžařských střediscích, kam se všichni hrnou jako o závod. Nasněží, a pokud jen chvíli zaspíte, můžete se rozloučit s pocitem, že první stopy budou ty vaše. Toto je hořká zkušenost i mnoha návštěvníků St. Antonu. Každý o něm slyšel, každý by tam rád jel, ale ne každému se poštěstí trefit ty správné podmínky.

44

Já jsem se navíc do Arlbergu chystal na pevný termín a vůbec to nevypadalo na prašanovou nadílku. Beztak jsem předpokládal, že se celé dva dny budu věnovat studiu novinek jedné z freeski značek. Příjemným překvapením však bylo jak počasí, které přes noc přineslo 30 čísel, tak fakt, že druhý den ráno jsme rovnou naskočili do vázání a vyrazili na kopec. Švýcarští inženýři moc dobře vědí, že posezení nad katalogy není ten správný způsob prezentace a že nejlépe se nádobíčko představí svou vlastní řečí, a protože u Scottu se mluví freeridovým nářečím, byli k dispozici i místa znalí průvodci, kteří nás vzali na okružní freeridovou túru, jejíž znalost vám může přijít vhod právě v okamžiku, kdy se zdá, že je situace beznadějná a prašan prostě „zmizelý“. Cestou do Stubenu, který je pro většinu návštěvníků takovým pátým kolem u vozu arlberského areálu, se seznamuji s novinkou pojmenovanou Mega Dozer („megabuldozer“) a libuji si, jak se dnes daří téměř 120mm rockery vycvičit k jízdě po hraně, a usmívám se snahám pracovníků marketingových oddělení za každou cenu vtisknout lyžím drsnou image. Víc než pásák mi připomínají dobře vychovaný off road. Stará dvojsedačková lanovka vás unáší vzhůru lesem plným sněhových polštářů, které volají po půlmetrové peřině čerstvého prachu, která by z nich vytvořila načechraný cíl mnoha jezdců, ale zatím zde není sněhu nazbyt. Přemýšlím, že Martin, který nás vede, bude muset najít škvíru ve stázi, která nás přenese do úplně jiného světa, aby nám naservíroval uspokojující zážitek. Na horní stanici druhého úseku lanovky se odpíchneme směrem na východ

a přesvištíme údolíčko k úpatí Knödlkopfu. Zde sundáme lyže, kdo má, nasadí pásy a dáme si 20minutový výstup. Knedlíková hora nám poslouží jen jako rozjezd pro další přesun dále na východ po jižním svahu Peischkopfu až na jižní svah hory Wirt. Z této strany se dá snadno vystoupat po hřebínku nebo spíše vyboulenině k vrcholovému kříži. Wirt nabízí severozápadní svah s bludištěm skal a dropů pro zkušené jezdce, kteří se nezaleknou nějakého dropu a dokážou se na takovém svahu orientovat. Pro ty méně zkušené je tady jihovýchodně orientovaný žlab, jímž se dá horní zapeklitá pasáž ošulit. Stačí se na spodu žlebu dát doleva kolem skal a přehoupnout se na severozápadně orientovaný svah právě v místě, kde nemusíte mít strach z přemrštěných nároků na velikost vašeho leteckého potenciálu. Tady už není co řešit. Pod sebou vidím St. Christoph, od nějž nás dělí 500 výškových metrů prašanu na svahu, jehož sklon rozhodně nikoho neurazí. Hračičkové cestou narazí na konvexně i konkávně tvarovaná zákoutí, ve kterých částečně odpouštím marketingovcům jejich přehánění, protože lyže to hrnou opravdu mocně, přičemž však stále manévrují hbitě jako nádražní ještěrka. A ten sníh, moji milí! Jako ve snu. Většinou patřím k těm, kteří pro známá místa nehorují, ale když zažijete takový sjezd, je těžké zbavit se dojmu, že pověsti možná nelžou. Vypínáme se z lyží a naše kroky míří rovnou do hospůdky na protějším svahu, kde mi nad jedním kvasnicovým letí hlavou kacířská myšlenka, že letos už takový sníh možná nezažiju. Ale kuš, takové rouhání, vždyť sezóna sotva začala!

LYŽAŘ: MARTIN WEHREN/SCOTT, MÍSTO: WIRTSTUBEN, ST. CHRISTOPH AM ARLBERG, FOTO: LUBOŠ SUŠILA

ŠKVÍRA VE STÁZI Text a foto: Lubos Susila
25.–28. 3. 2010 LENZERHEIDE, ŠVÝCARSKO MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR VE FREERIDU FREERIDE WORLD QUALIFIER

www.scottczechride.cz


48

TENTO SKOK BYL ROZHODNĚ NEJHRAVĚJŠÍ PŘEKÁŽKOU JAK PRO RIDERY, TAK PRO FOTOGRAFY. SNOWBOARDISTI NEBYLI MOC SPOKOJENÍ S JEHO ODRA ZEM, ALE OD LYŽNÍKŮ JSEM SLYŠEL JEN CHVÁLU A VIDĚL POUZE KRÁSNÉ TRIKY, VIZ. TADY MATY. JÁ SE S CHVÁLOU TAKÉ PŘIDÁVÁM. SKOK BYL ZÁROVEŇ I QUARTER, A TAK BYLO MOŽNÉ MÍT FOTKU HANDPLANTUJ ÍCÍHO KARPIELA ZÁROVEŇ S NAD NÍM ROTUJÍCÍM TARABÁ ČEM. ANO, BYLO BY TO MOŽNÉ, ALE NEMÁM JI, PROTOŽE JSEM HŘEŠIL…


NA NOČNÍ PHOTOVIDEO SES SION V URAMPĚ JSEM SE VYL OŽENĚ TĚŠIL. VÝHODOU NOC DOST DOBŘE NEJDOU. ALE ZAS I JE, ŽE SI MŮŽETE DOVOLIT E JE TO O TO TĚŽŠÍ. NAPŘÍKL NĚK TERÉ EFEKTY, KTERÉ VE DNE AD TUHLE FOTKU JSME S JIMM CE DŮLEŽITÉ MÍSTO, KDE MÁ IM FOTILI NATŘIKRÁT. VZHLED RIDER VYSKOČIT A I KDYŽ SKO EM K POSTAVENÍ BLESKU JE VEL ČÍ PŘÍMO TAM, KDE CHCETE, STE PO RAMPĚ NAHORU A DOLŮ, I JNĚ TAM JE TISÍC  VETŠINOU TAK ŽE NIC NENÍ JISTÉ. OPILÝCH  LIDÍ, KTEŘÍ PENDLU JÍ

G N I R P

49

ION


GRAFICKÉ POJETÍ CELÉ IMAGE SPRING SESSION HODNOTÍM NA JEDNIČKU S HVĚZDIČKOU. VŠUDYPŘÍTOMNÉ RŮZNO BAREVNÉ BALÓNKY, KTERÉ PERFEK TNĚ PŘISPÍVALY K RADOSTNÉMU JARNÍMU JEŽDĚNÍ, BYLY PRO FOTOGRAFY VDĚČNÝM ZPESTŘUJÍCÍM MOTIVEM NA JEJICH FOTKÁCH. NEBÁLI SE JE POPOUŠTĚT CO NEJBLÍŽE RIDERŮM, KTEŘÍ JE AŽ SKORO TAPOVALI SVÝMI PRKÝNKY. PŘÍJEMNÁ NÁLADA Z CELÉ AKCE JEN SRŠELA A PO CELÉM SV. PETRU BYL SLYŠET RADOSTNÝ HELIOVÝ SMÍCH…

50

ZHŘEŠIL JSEM. SKORO CE LOU DOBU JSEM FOTIL SNB. KAJI SE, ŽE JSEM NEUPO SLECHL SVÉ SRDCE. PRÁVĚ UPROSTŘED MÉHO HŘEŠENÍ JSEM ZASLECHL VOLÁNÍ HLASŮ Z NEBES: „FULDO, FULDOOO!“ NAD MOU HŘÍŠNOU HLAVOU JSEM UZŘEL DVOJICI SVATÝCH. BYLI TO ANDĚLÉ DALIEL A MATYAS, STOUPAJÍCÍ DO FREESKIINGOVÉHO NEBE PL NÉHO PERFEKTNĚ ŠEJPLÝCH SKOKŮ… A VSTŘÍC VLEKAŘI S NOHAMA NA STOLE A PIV KEM V RUCE U VÝSTUPU Z LANOVKY.CORNER BYL PRO MNE, A TROUFÁM SI ŘÍCI I PRO SPOUSTU DALŠÍCH FOTOGRAFŮ, NEJPŘÍJEMNĚJŠÍM MÍSTEM K FOCENÍ NA CELÉ SPRING SESSION. ZÁSLUHU NA TOM MAJÍ BEZPOCHYBY JEZDCI, KTEŘÍ SE NA NĚM PŘED VÁDĚLI SE SVÝMI ČISTÝMI TRIKY A SOUPEŘENÍM O NEJDELŠÍ POLET. ČASTO JSEM SE NA VRCHOLU ZAKECAL S JINÝMI FOTOGRAFY A PAK JENOM SLYŠEL: „TY VOLE, SKRČ SE  LETÍ!“ A OPRAVDU NECHYBĚLO MNOHO A BYL JSEM DEKAPITOVÁN HRANOU LYŽE. JIMMI, MUSÍM ŘÍCI, JE PERFEKTNÍ FREESKIMODEL. VŽDY MI DÁVAL DOSTATEČNĚ DOPŘEDU VĚDĚT, ŽE JAKO UŽ JEDE, A PAK DRŽEL SVŮJ TRIK PROTÁHNUTÝ SKORO PO CELOU DOBU LETU. TAKHLE SE DOBRÉ FOTKY ZAPISUJÍ NA KARTU JEDNA BÁSEŇ.

MONUMENTÁLNÍ PRÁCI, TADY JE KRÁSNĚ VIDĚ T PERFEKTNÍ A SE VELIKOSTI A JEZDCI KTEROU ODVEDLI SHAPEŘI. NEBÁLI MOC NEOCENILI NE TO PAK NAO ILI. I PUBLIKUM TO OCEN ZKUSÍM“ LYŽNÍCI, KTEŘÍ TEDA TO JÁ „TAK A KIES ROO ENÍ ZKUŠ ODRAZU, ANEBO TÍ VYJE NA ANI BUĎ NEMĚLI RYCHLOST CI NIKOHO SHA NECH TÍM NÍM. ZA RŮ MET PÁR ÁLI PŘIST CORNERU. TAKY ST EČNO JEDIN OUT ZOVAT, JEN VYZDVIHN L BÝT V POROVNÁNÍ MOH N VÝKO MŮJ I A IL ZKUS TO SI JSEM ŽOVÁN SPÍŠE ZA S MONUMENTÁLNOSTÍ CORNERU POVA SI TO UŽIL! JSEM ŽE I, KRUC ALE VTIP. Ý DEN POVE

52

BYL TO MŮJ PRVNÍ LET HELIKOPTÉROU. S LUKINEM A DAVEM JSME SE NAVZÁJEM FOTILI JAK MALÍ KLUCI. PŘI LETU MÉ NADŠENÍ Z PTAČÍHO POHLEDU PAK PŘÍMO SOUPEŘILO S ÚKOLEM PŘIVÉZT TAKÉ NĚJAKÉ FOTKY, NA KTERÉ SE BYLO TŘEBA SOUSTŘEDIT. MUSÍM PŘIZNAT, ŽE HELISHOOTING MÁ PŘECE JEN PÁR ÚSKALÍ. ZA PRVÉ VEVNITŘ NEMÁTE MOC MÍSTA A VYMĚŇOVAT OBJEKTIVY, KDYŽ VÁM MEZI NOHAMA LÍTA SEM TAM COKNIPL, KTERÝ OVLÁDÁ PILOT VEDLE VÁS, NENÍ ZROVNA JEDNO DUCHÉ. PAK TAKÉ PŘES PLASTOVÁ SKLA PROKLÁDANÁ KOVOVOU KONSTRUKCÍ HELIKOPTÉRY A JEJÍ NEUSTÁLÝ POHYB MOC NEPŘISPÍVAJÍ K URČENÍ DOBRÉ KOMPOZICE. A TAKÉ NEMŮŽETE PŘILETĚT MOC BLÍZKO SKOKU KVŮLI VÍRU, KTERÝ ROTOR HELI PŘIROZENĚ VYTVÁŘÍ. ODMĚNOU JSOU PAK ALE FOTKY Z ÚHLU, KTERÝ JEN TAK NĚKDO NEMÁ. BOHUŽEL JSME MĚLI POUZE 10 MINUT A Z TOHO 7 MINUT BYLO ZATAŽENO, ALE I TAK TO BYL DOSLOVA ÚLET!54

AL LYŽAŘ: LUKÁŠ POSPÍCH


LYŽAŘ: ONDRA BENEŠ

kub Fulin c" Posp chal Foto: Ja Benes a Lukas ,,Pospe Text: Ondra ,,Cumel"

SAT NÌCO O TOM PRAŽHELE, POSPECI, MÁM NAP APADÁ, TAK SE TÌ NAN MÌ NIC SKYM JIBBINGU, BA, KDY JSME TAM BUDU PTÁT. POVÌZ MI TØE BYLI A TAK. 6. LEDNA. ? NECHCEŠ MI ØÍCT NÌCO VÍC 6. LEDNA 2009. JAK SE TO VYVÍJELO? HMM TO ZNÍ ZAJÍMAVÌ A PUNKOVEJ A JÁ JSEM PRVNÍ SPOT BYL CELKEM DROP SESKOČIL, TAK ŽE TEN NEMĚL NA TO, ABYCH JEŠTĚ BYCH K TOMU TAM MÁŠ FOTKU JEN TY. A ZIMA. ALE HROOOZNÁ A DODAL… EHM… ŽE BYL ZEPTAL, ONDRO, JÁ, JAK TĚ SE H BYC TEĎ A ZIMA. NO SE TI DROPOVALO? KA BYLA ÚZKÁ A NEJNO NEBYLO TO LEHKÝ. ZÍD JEŠTÌ BYLA K TOMU T. LÉZ VY O BYL TÌŽŠÍ NA NÍ A. A CO DRUHEJ ZIM ŠIKMÁ A BYLA HROOZNÁ SPOT, POSPI? NÍHO A OPĚ T JSEM SE TEN BYL NEDALEKO OD PRV E TROCHU PŘITUHLO. TOŽ PRO ŽIL. NA NĚJ NEODVÁ . T JSEM ZASE JEZDIL SÁM NO TAKŽE I DRUHEJ SPO V KU FOT NOU NOT HOD FOTIL FULDA. A VYTVOØIL . PAK JSME BYLI JEŠPODOBÌ SHIFTY ZE SCHODÙ M SPOTU, ALE TY NEBUDU TÌ NA TØETIM A ÈTVRTÉ O NICH NÌCO TY? BYS EKL KOMENTOVAT. NEØ JSEM JE ZASE NEOKUSIL. ASI NIC KROMĚ TOHO, ŽE VEDRO Z AUTA. ZNÝ HRO PROTOŽE MI BYLO SUNULI DO PODOLÍ NA POTOM JSME SE TEDA PØE M ZASE NEDÁVAL JÁ, POSLEDNÍ SPOT. A TEN JSE O ŽRALOKA NA ZDI. TOH PROTOŽE JSEM SE BÁL STÁL NEJIŠTÌN JAK JSI SE CÍTIL, KDYŽ JSI NÍM DROPEM? PRV D 5 METRÙ NAD ZEMÍ PØE Ě ŘÍDL. DN HO UŽ LÍK KYS ŽE T, MUSIM ŘÍC

SNÍH

OJ? MÌL JSI DÝCHACÍ PØÍSTR AKÝ SPOT MĚ NEZA JAK KAŽDEJ VÍ, JEN TAK NĚJ ORU ŠEL BEZ NĚJ. NAH M JSE TO STRAŠÍ, A PRO Ž JSI SKOÈIL Z TAKOVÝ A JAKEJ BYL DOPAD, KDY VÝŠKY? TVRDEJ. AT? CHTÌL BYS JEŠTÌ NÌCO DOD NOVANÁ TELEVIZE. TAK ME NEJ IT TOČ NÁS ELA PŘIJ A BYLO TO. HLAVNĚ UŽ FULDA HNED ZAPÓZOVAL MI NEBYLA ZIMA. JO JEŠTÌ MÌ NAPADÁ TAK DÍKY ZA ROZHOVOR. E NEDÁVALI ŽÁDNÝ JSM È JEDNA OTÁZKA, PRO RAILY? RAK VIT. A KROMĚ TOHO EHM… NECHTĚLI JSME SE BYLA STRAŠNÁ ZIMA.

55


56

AŘ LYŽAŘ: JARDA PEK


S freeski tripy pod hlavič kou nějaké firmy se v pos lední době pytel zrovna ner oztrhl, a tak byla pozván ka od Jardy Pekaře na histori cky první Meatfly Freesk i Trip příjemným zpestřením jarní části naší sezóny. Náš výl et započal, stejně jako vše chny naše tripy, kvalitní por cí cholesterolu u Mekáče v Praze na Černém Mostě, kde mě nabrala posádka ve složen í Jarda Pekař, Míra Kalens ký a Michal Novosad. mediáln í osazenstvo naší party tvořili Martin Vrbický za kamero u, Jan Kasl coby fotodo kum entarista a moje maličkost na přeměnu našich zážitků do psané podoby.

foto: Jan Kasl Text: Milan Masopust

57


VOSAD LYŽAŘ: MICHAL NO

58

Ranní příjezd na parkoviště k dolní stanici obřího skikolosu jménem Zillertal arena bez špetky spánku nebyl zrovna tím pravým ořechovým, ale jak pravil Jaroušek: „pánové, tady nejsme na horách!“, (což ve scenérii, kdy nás obloklopovaly horské štíty šplhající bezmála do 2 500 metrů nad hladinu moře pocukrované několikametrovou sněhovou peřinou, působilo dosti komicky). Po drobné energetické bombě jsme se tedy medvědím krokem dokolíbali k lanovce a započali naše týdenní dobrodrůžo v údolí Zillertal. Plán našeho výletu byl jasný – pořízení co nejvíce materiálu ke kvalitní foto a video prezentaci –, takže všichni povinně oči na štopkách a hledání spotů za bludišťáky, které jsme mohli večer směnit za kvalitní lihové produkty. Už nevím, kdo našel nejvíce míst použitelných k focení, ale dle vypitých hektolitrů vodky večer jsem vyhrál nejspíše já s Vrbičem. I když vzhledem k naší nepoužitelnosti to bylo vítězství spíše Pyrrhovo. Natáčení a focení probíhalo v Penken parku v Mayrhofenu, který patří do Zillertal arény a šakalstvím in da forest u starého jezu s bravurním zlomsinohu skokem do protisvahu, takže nás v ten den více bavilo duchaplné házení sněhových hroud z co největší výšky do nedaleké vodní nádrže. Inu hlavně, že si děti mají kde hrát... Naší hlavní večerní naplní nebylo sledováni rakouského večerníčku ani mastění žoliků ( či něčeho jiného :-)), nýbrž kulturní večer pro ostatní obyvatele našeho ubytovacího zařízení, kteří pro naši snahu nenašli bohužel žádné pochopení, a tak nás alespoň svými stížnostmi psychicky burcovali k čím dál tím lepším výkonům, které byly oceněny důrazným napomenutím od hlavního housemastera, z čehož vznikla široká paleta epesního materiálu, který však nemůže být z důvodu špatného vlivu na mládež a mladistvé dále publikován, ale navždy zůstane zapuštěn v naší mysli. Jak dny ubíhaly, naše zásoby alkoholu se prudce snižovaly, takže bylo na čase přemýšlet o návratu do naší alkovlasti. Naštěstí jsme měli dost použitelného materiálu, aby náš trip nebyl prezentován jenom jako týden neřesti, takže jsme s klidnými srdci mohli opustit náš punk house a vydat se k domovu. Trip to byl vskutku povedený – vystřídali jsme několik středisek, zažili snad všechny druhy horského počasí od naprostého azůrka po totální sajgon, že by ani psa s rumem ven nevyhnal, a již netrpělivě odtrháváme dny v kalendáři chybějící do dalšího Meatfly freeski tripu.

ENSKÝ LYŽAŘ: MÍRA KAL


CHECK WWW.MEATFLY.COM TO SEE THE LATEST NEWS, PHOTOS, VIDEOS AND PRODUCTS PHOTO: HONZA KASL RIDER: FOTO: JAROSLAV PEKA㶕HONZA KASL

RIDER: NOVOSÁD MICHAL


60

S I L E H Y E K TUR


9 0 P I R T D A O KIR Text a foto: Moab

Tomeš aka Lyžař ndog Bazik, Martin Ba , st Ju f koumat to yš Kr tos v březnu proz Jirka Lausecker, ee 4,0 se vydali le ok er Ch p ou. Jee st ý ce ar km cestou ne a sedmnáct let st dní urazili 10 000 18 Za a. ck re Tu ního velehory východ

První zastávka na cestě do Asie bylo Bulha rsko, odkud se Jirka letecky vrátil domů několik málo dní před odjezdem , jen aby mohl nabrat posádku a jeepa . Zde (na Rilských jezerech – pohoří Rila) trávíme už několikátou zimu po sobě a stále se sem tak rádi vracíme. Je to ideál ní základna pro výlety do okolních hor ať už pěšky, nebo na skútrech. Nedaleké a trochu divočejší pohoří Pirin je asi hodin u cesty. Takže když Bansko hlásí silné sněže ní, vyrážíme obvykle rozjezdit borovicov é lesy. Po několika nádherných dnech jsme se ale s Moab produkcí rozloučili, zapů jčili si kamery a zamířili ze Sofie do Istan bulu a dál na východ přes Ankaru až do nejvzdálenějšího bodu naší výpravy, staro bylého univerzitního městečka Erzurum. Nedaleko města, asi 5 minut MHDéčke m, se nachází celkem známé a asi největší lyžařské středisko nazvané podl e místní největší hory – Mt. Palandoke n. Středisko nabízí velmi kvalitní možnosti pro freeride, malý snowpark a pro vyznavače vroubků opravdu hafo sjezdovek . Jelikož Turci nejsou žádní velcí rideři, nemusíte se bát, že vám tu prašan někd o rozjezdí. Brzy však dostáváme zprávy z heliski zákla dny, že nasněžilo asi 30 nového a má být týden hezky. Neváháme ani minutu, balíme to, pospícháme do pohoří Kačk ar. Silné sněžení a pády lavin nám znemožňu jí průjezd horskými pasy, zkoušíme to po svém, několikrát vaříme i přesto, že venku je -20. Nad ránem se probouzím e na dně koryta řeky, prvních sto km nepo tkáme ani auto, když konečně dorážíme do přístavu Trabzon, máme neskutečno u radost – do Ayderu, kde se helibase nachází, už zbývá jen sto kilometrů. První , co vidíme po příjezdu do vysokohorské vesničky, jsou krásné heliny s nápisem Turkey heliski. Jsme tu správně! Ředitel společnosti, se kterým jsme po celou dobu v kontaktu, nás vítá s úsměvem na tváři. Trochu se diví, že jsme nepřiletěli letadlem a nenechali se vyzvednout na letišti, jako to dělá většin a jeho západoevropských klientů, ale když vidí naši posádku a skoro hořící auto, je mu jasné, že se nejedná o klasické zákazníky. Zjištění, že jsme část filmov é produkce a rádi bychom letošní film „Yeahbut We Ski“ opepřili záběry z helisk iingu, se mu tuze zamlouvá, avšak fakt, že náš rozpočet je už dávno vyčerpán, nikoliv. Tato švýcarská firma je vyhlášená po celé Evropě, zakládá si na prvo třídním vybavení a stoprocentní bezpečnosti klientů. Týden vás tu přijde asi na 6 000 EUR – koukněte na www.turkeyheliski.com. Nakonec Jirka, který si již v minulosti, především za úspěšná vyjednávání s polic ií, vysloužil přezdívku „diplomat“, domlouvá hned několik letů v době obědů a svačin platících klientů. Akce se daří bez komp likací, natáčíme zde překrásné záběry a vyrážíme domů. Na zpáteční cestě se taháme na pláži za autem a surfujeme moře na lyžích i snowboardu. Je jaro v plném proudu a v Pirinu taje sníh, na hranici Bulharska a Řecka nás vyzývá jeden starý přítel na sjezd řeky Struma na raftech. Neodmítáme a vrháme se do peřejí po hlavě. Někdy je prostě cesta zábavnější než cíl. Všechny Jirkovy patálie, stejně jako štrapácie jeho kumpánů z Moab crew můžete sled ovat na přiloženém DVD Yeah But We Ski a na www.moab.cz

61


N

VEDLE , ALE M A T IÁLU, EN MATER Ů JE T K M E IL T F A DOST SKÝCH SLOVA VZNIKÁ LYŽAŘ ÍNY DO A R Z ÍL IÉ A D M G E A R ZNOVA ÉHO É M ČAS P , KDYŽ TIŠTĚN FILMOV E I ÍT O T É H S V É N M. PU BO SAMOT ERBAU TĚ OD ŽÍ WE WUND HO TĚ ÁM JIS É N U R K E O T ÍM T N ZE K U. PRO NIKU S SEZÓN STI VZ U O O N L L E O C OK ENEME PŘIPOM

ubos Susila Text a fotostř:edLisko Gastein. Jedním

e áté představujem halující nebe. os už poněkolik šedivé mraky za let es že př , i to lo i by te ch stí né čnost. Pohled naté lesy Vysoký Snad nám odpu ě jeho fotogeni ývajícími jehlič jm kr ře po oz ků m íky ím sa ejn sn je liš ze z důvodů ěch mraků s s nasává jen ou podobou on erou většina z ná (nejen) ze í koexistenci, kt Možná je to určit , kterého znám ivn kt vid ra Da at je ě ňu vn pl di do po k tu ze dě. Práo rá vo se ob á ve ý Taur. Jedn cítí jako ryba o mě netypick sněhem, kde se verozápadu. Pr scéna d se rá na o nu éh rů po et ick m až er e ná am z yčejná a mož u z pozice 4 a víc ob ě no liv tši zcela án vě u í zd m afi to gr se ta svých foto že má pro mě derbaum nebo t ve filmu Wun zdíly způsobují, va . ro vo 24 di alé u m ob an ti to str ás ty ět vě ůžete zč listujete-li zp . Kouzlo, které m tipů najdete, na zvláštní kouzlo steinu. Několik Ga vě tě vš ná ní ŽENÍ poddat při osob VOLNÌ KE STA

62

.CZ M NAJDETE WUNDERBAU APØÍKLAD NA FREESKIING N

LYŽAŘ: DAVID KNYBEL

Y K N Í M O VZA P N I E T S GA


K KEMP

TATKROAVDÝIÈNÍ

ORGANIZÁTOR KEMPU LUKIN MIKULA ANI NA „STARÁ KOLENA“ DO STARÉHO ŽELEZA NEPATŘÍ

Text: Lubos Susila Foto: Lukin Mikula, BigAir.cz Letos se s různými freeski kempy roztrhl pytel. My vám však představíme jeden z těch nejtradičnějších, ba možná vůbec ten první v Čechách, který funguje už šest let. To je dost dlouhá doba na to, aby akce prokázala svou kvalitu, a vracející se účastníci jsou jeho nejlepším vysvědčením. Aby ne, když na Newschool campech tradičně vyučují Jirka Volák, Ondra Beneš nebo Martin Horák letos nově podpoření videotechnikou, která dovoluje přímo v parku rozebrat a opravit chyby kemperů. Ale kemp nedělají jen koučové, důležitý je také snowpark. Od loňska se Newschool campy konají na Číhalce, která je pověstná ochotou tamních shaperů. Překážky jsou každý den perfektně upravené a park se podle potřeby upravuje i během dne. Znáte snad jiný snowpark, kde vám během obědové pauzy urolbují dopad? Nejlepší pozvánka je vždy obrazovou formou. Navštivte s námi tedy Newschool campy zatím jen virtuálně… SVÉ MÍSTO MAJÍ NA NEWSCHOOL KEMPECH TRADIČNĚ HOLKY, NECHYBĚLY ZATÍM NA ŽÁDNÉM. LYŽAŘKA: BEA BADANIK

Víc info najdete na

www.bigair.cz

KROMĚ SKOKŮ A JIBŮ JSOU NA ČÍHALCE I ORIGINÁLNÍ PŘEKÁŽKY

63

KEMPER PEPA MIKEŠKA V AKCI


2 E L B U O D Mikula Foto: Lukin

DOUBLE JE KOUZELNÉ SLOVÍČKO, CO V DNEŠ NÍ DOBĚ TRÁPÍ KAŽDÉHO NEWSCHOOLERA . KDO NA TO MÁ, CHCE SE JEJ NAUČIT, PROT „IN“. VYPADÁ TO, ŽE KDO NEUMÍ DOUBLA, OŽE TO JE ZROVNA NEMÁ V TOP FREESKIINGU CO DĚLAT, ALE PODLE MĚ TO TAK NENÍ! NEMÁM V PLÁN BYL SLAVNEJ NEBO TAK NĚCO. MĚ BAVÍ MNO U SE UČIT TYHLE TRIKY, ABYCH HEM VÍC ODJE T VE STYLU TŘEBA UNNATURA L 5 JAPAN, SWITCH CORK 5 NEBO JEN SWITC ABY TO VYPADALO PĚKNĚ, A NE SE ROZB H UP NA RAILU TAK, ÍJET PŘI NESMYSLU JEN PROTO, ŽE TO ZROV NA NĚKDO VYMYSLEL… JDĚTE SI SVOU TO V MÝCH OČÍCH DĚLÁ FREESKIING LEPŠÍ CESTOU A BUĎTE ORIGINÁLNÍ. NEŽ OSTATNÍ SPOR TY! ORIGINALITA, KREA TIVITA A POHODA  UŽÍVE JTE SI KAŽDÝ DEN MA, LEPŠÍ POCIT NEZNÁM… NA HORÁCH S KÁMOŠE

64

JIRKA VOLÁK – KANGAROO FLIP


UČIL V LIVIGNU. PROČ JSEM SE NA SNĚHU NA Ž DOUBLE FRONTFLIP OD MALA ŠEL LÉPE NE P? FRONTFLIP MI UŽ FLI NT FRO JÁ LE E UB AL E, DO PRÁVĚ E ORIENTUJET SE SICE MNOHEM LÉP BACKFLIP, U KTERÉHO UBLE FRONFTLIP DO DO ČIL SKO M JSE POPR VÉ Z NĚ J MÁM RESPEK T. ĚHU. TAK DLOUHO SN NA Ž DVA ROKY DŘÍV NE SUPER VODY VE ŠTÍTECH, O HU. V LIVIGNU MA JÍ SNĚHU SEBRAL ODVA ŠENÍ NO OU ZK NA TR VALO, NEŽ JSEM NA KY SKO A NE JLEPŠÍ V EVROPĚ, DNE SNOWPARK , MOŽNÁ É. BĚHEM ONOHO TÝ DOBĚ VELMI PŘÍJEMN TÉ V LY BY JSEM KŮ L BY Ě. OT VÝCH TRI ŽIV M SVÉ JVĚ TŠÍ PROGRES VE NKA „CO JSEM ZAŽÍVAL ASI NE KOLA BĚHALA MYŠLE Ý, ŽE MI V HLAVĚ DO EN DŠ NA ODVAHU, T RA SEB Z TOHO TAK MI SE LO FRONTFLIP?“ POVED ZKUSIT TEN DOUBLE TAM PADAL JEDEN ZA PR VNÍ POKUS. PAK UŽ NA TÁT US A SKOČIT HO BYL NEUVĚŘITELNÝ. LU UB PR VNÍM ODJETÉM DO VE PO CIT PO . ÝM UH DR ÚROVEŇ FREESKIINGU LE FRONTFLIPU ŠEL? SVĚ TO NA IT AZ PROČ JSEM DO DOUB OR PR TE CE ZVYŠUJE, A POKUD CH KAM AŽ SVĚ TĚ SE NEUSTÁLE Á. ZA JÍMALO BY MĚ, NIC JINÉHO NEZBÝV M VÁ STRA TAK OU UH DR NA VOU SCÉNU, U. RT HRANICE TOHOTO SPO UT NO T SU KA PO É SKÁ ŽN OU JD MO JE HODU  NE PODSTATNOU NE VÝ NU VIDÍM U DOUBLŮ RNĚ NEBEZPEČNÉ. VŠUDE A JSOU POMĚ

OUBLE FRONTFLIP

PEPE KALENSKÝ – DO

65


DOUBLY JSOU V DNEŠNÍ DOBĚ VELKÝM HITEM NA CELÉM SVĚTĚ A JSOU TO TRIKY, KTERÉ DÁVAJÍ FREESKIINGU NOVOU VYSOKOU LAŤKU A HECUJÍ JEZDCE K ODVÁŽNÝM A NEBEZPEČ NÝM SKOKŮM, A TÍM TAK CELÝ SPORT ZATRAK TIVŇUJÍ A POSUNUJÍ O VELKÝ KROK DÁLE. JÁ OSOBNĚ UMÍM JEN DOUBLE BACKFLIP, ALE TROUFÁM SI ŘÍCT, ŽE HO ODJEDU NA VŠECH TYPECH SKOKŮ, KTERÉ MU ALESPOŇ TROCHU ODPOVÍDAJÍ VELIKOSTÍ. A TO JE PRO MĚ DOBRÁ PRŮPRAVA A TRÉNINK ORIENTACE PRO UČENÍ NOVÝCH A TĚŽŠÍCH DOUBLŮ, KTERÉ BYCH CHTĚL V BUDOUCNU ZVLÁDNOUT.

66

FILIP TARABA – DOUBLE BACKFLIPText: Ondra Benes, foto: Lukin Mikula

Náskok: Při stavění náskoku bude užitečná voda (abyste mohli náskok prolít, když mrzne) nebo sůl (kterou rozjezd a náskok posypete, chvíli počkáte a vše je pěkně

Sníh: Pokud se nacházíte v oblasti, kde sníh moc často nebývá, nebo se vám zachce jibovat v době, kdy přírodní sníh nikde v dosahu neleží, můžete si ho opatřit ze zimního (bruslařského) stadionu. Divili byste se, kolik sněhu vznikne z jednoho rolbování ledu. Zajděte za rolbařem, dejte mu flašku tuzemáku a se sněhem by neměl být problém.

Rozjezd: Nejjednodušší je najít překážku s přírodním rozjezdem. Kutilové si mohou vyrobit skládací rozjezd ze dřeva nebo kovový, ale i tak bývá často problém rozjezd k railu převézt. Já jsem jezdil street z rozjezdu jen jednou. Jiné varianty, jak nabrat rychlost na překážku, jsou: vzít pár kámošů, kteří vás budou roztlačovat, rozjíždět se za autem nebo úplná novinka, guma, kterou přivážete k railu, druhý konec chytíte, natáhnete a jedete. Bohužel zatím nevím, kde tuto vychytávku sehnat.

Dále už je to na vás. Čím víc streetů najezdíte, tím budete zkušenější. Určitě se vám stane, že například nebudete mít na překážku rychlost, rail nepojede (doporučuji nosit pilník k upilování případných nerovností na zábradlí), náskok se nepovede anebo vás vyhodí policie. Pokud byste opravdu stáli o to pokořit nějaký rail, který se nachází například v centru města, a je jasné, že vás odtamtud policie vyprovodí, zkuste si zajít na úřad a optejte se, jestli byste nemohli dostat povolení k filmování na tomto railu. A pokud vám ho dají, je to v suchu. Na podrobnosti, jak přesně postavit náskok se třeba podíváme příště. Ale právě volnost a kreativita vybrat si překážku a postavit si na ní náskok, jaký vám nejlépe vyhovuje, je na streetech to nejlepší.

ztvrdlé). Pokud budete fotit nebo natáčet, snažte se, aby náskok vypadal pěkně, aby nebyl příliš vysoký, beztvarý, a když trochu uhladíte i okolí, bude fotka vypadat daleko lépe.

Na ježdění street railů, zídek, závor nebo čehokoliv jiného se v první řadě musíte vybavit velkou trpělivostí. Zpravidla vám spot (místo, překážka, kde budete jezdit) zabere 2–3 hodiny a ani ji nemusíte přejet, budete jen unavení, rozmlácení a frustrovaní. Zde je pár tipů, jak přispět ke zdárnému zdolání streetového spotu.

STREET JIBBING

N EW S C H O O L LE S S O N S

LYŽAŘI ZLEVA: JAKUB STEKLÝ, LUKÁŠ POSPÍCHAL A „KOLESO“Text: Ondra Benes, foto: Lukin Mikula

V českých snowparcích se vyskytují pouze wallridy, které se dají jezdit kolmo, ne však bokem. Proto jsme s ježděním takového wallridu neměli příliš zkušeností.

Rozjezd byl naštěstí přírodní, takže jsme jen obhlídli, kde postavit odraz a dopad, a začali házet. Odraz jsme měli přitisknutý přímo u stěny. Postavili jsme jej trochu skloněný (hrana odrazu u stěny byla výš), abychom se lépe vyklonili a nohy přitiskli ke zdi. Rychlost musíte mít poměrně velikou. Odražte se a nohy i tělo se snažte vytočit tak, abyste se ke stěně přilepili a jeli. Nemusíte se bát, betonová stěna, i jakákoliv jiná, jezdí dobře.

Když cítíte, že začínáte klesat, pořádně se odražte od stěny a připravte se na dopad, který už máte natrénovaný z nespočtu jiných triků na skocích. A je to. Odjeli jste:)!! Ani to nebylo tak těžké, jak to vypadá, viďte!?

Ondra si svým uměním vysloužil podporu Ninthward, Horsefeathers, Bern, Vagus, Optics, Skateshop.cz, Neff, EC Headwear, Foschna

N EW S C H O O L LE S S O N S 70

WALLRIDE


Š

Â&#x;°­Â&#x;¹¯°¯Â&#x;¹¯­Ä?¹°­Â&#x;¹­Â&#x;¹¯°¯ ÀÕÀËÀĂ?ÂÇÄÂ&#x;Ă‚Ă€ĂŒĂ?Ă’šÂ&#x;¹²­Ä?¹³­ •Â?½ĂˆÂ•Ă€Ă‡Ă€Ă„ĂƒĂ„Iºž •½Ă„Ă‡ĂˆĂ€'½Ă„•ËSš¸ºÂ•ĂŠžœŸĂ‚•ËžĂ€Ă‰Ă„ǜ•ÀÄF0Ă?Àœ ºšºĂƒ0Ă‚ žÂ•Ă…Ă„šÂ•Ă‹ Âş$ĂƒĂ„ĂˆĂ‰ Ă‹'•¡ºĂ?Ă… à œËžĂƒĂ„ ÀÊÇĂ?Ε

ª   ­

Â&#x;Ă’Ă?2aĂŠĂŽĂ” œ­Ä?¹¡­Â&#x;¹­Â&#x;¹¯°¯Â&#x;Ä?Â&#x;Ă?Ă„Ă‚Â&#x;Ă?ĂŽĂƒ Â&#x; Ă‘Ă„Ă„Ă’ĂŠĂˆĂ“Ă„Ă’Ă“Â&#x;ĂŽĂ?Ă„Ă?šÂ&#x;Âą Ă… TÊÀÄʕĂ? Ă€à œšS• •Ċœà à ¢Ă‚Ă„ĂŠĂƒĂ‰œžĂƒÂ•ÂťĂ‡ººĂˆĂ€žýÂ•ĂˆĂ…Ă„Ă ĂŠÂ•ĂˆÂ•Ă‹ Ă‹ÂşFº¿Ăƒ'Â•Ă‰ÂşĂˆĂ‰Ă„Ă‹ Ăƒ0•ÅœÇÀÄËT¸½Â•Ă ĂŽW0•œ Ă…ž¿ĂˆĂ€'½Ă„•Ë0É(Ă?º• žÂ•Ă„Ă ĂŽĂ‚ •œ•Ă?ϥM$ÂśĂˆĂ‰ ÀÉÄÇS žĂƒĂˆĂ‰Ă‡ĂŠ ĂƒT¸½Â• à žĂ?Ă„Ă‹Âś ĂˆĂ…º¸žœ ÇººĂˆĂ‰ĂŽĂ ʕÅ̕˺šºĂƒ0• ÉΣ œà ºIº•Ëœà ºĂƒ

Â&#x;ÉÀà ËÎĂ?Ă„Ă‚Â&#x;Ă‰ĂˆĂ Ă ĂˆĂ?ÆÂ&#x;Ă‰Ă€ĂŒÂ&#x;¹¯°¯šÂ&#x;´­Â&#x;¹­Â&#x;¹¯°¯Â&#x;Ä?Â&#x;É Àà ËÎĂ?Ă„Ă‚Â&#x;Ă?Ă€ĂƒÂ&#x;Ă?ĂˆĂ’ĂŽĂ” Ă€ĂŠĂ Ă‰Ă„Ă‹Ăƒ0•Â(ĂˆĂ‰ĂˆĂ€ Â•ĂˆĂ‰Ă‡ººĂ‰Â•ĂˆÂşĂˆĂˆžĂ„ĂƒÂĄÂ•Ă‹Âş$ÂşĂ‡Ăƒ0•ÅÄš0Ă‹ÂśĂƒ •ÅÇĕËI º¸½ĂƒĂŽÂĄÂ•Ă€šºÂ•Ăƒº¸½ĂŽ¡0•W šĂƒT•Ă?•ÉÄŕ ¿ºĂ?š¸SÂ•ĂƒÂşĂŒĂˆ¸½Ă„Äà –

Â&#x;Ä?Â&#x;Ă‘Ă„Ă‰ĂƒĂˆĂ‚Ă„ Ă„Ă?Â&#x;°¯šÂ&#x;¾­Â&#x;²­Â&#x;¹¯°¯ Â&#x; ÙÄÂÇÂ&#x;Ă…Ă‘Ă„Ă„Ă’ĂŠĂˆÂ&#x;ĂŽĂ? Ă‚ ÂşÂ•ĂˆĂ Ă„Ă…ÂşĂˆĂ‰ĂŽĂ ÂşÂ•Ă?ϥ ÇÄšĂƒ0½Ă„•ÂžĂˆĂ‰Ă‡Ă„Ă‹ĂˆĂ‰Ă‹0•$ǕË ¿žW•šĂ‡ĂŠ½T•ÇÄ$Ăƒ0À•ÂºĂ?žĂƒ 0– M$ÂśĂˆĂ‰žÂ•¿ºĂ?š¸S•Ă?Â•Ăƒ(Ă€Ă„à žĂ€ÂśÂ•Ă?ºÂ

Â&#x; Ă?ĂŽĂ–Ă…Ă„Ă’Ă“Â&#x;¹¯°¯šÂ&#x;¹°­Ä?¹œ­Â&#x;²­Â&#x;¹¯°¯Â&#x;Ä?Â&#x;ĂƒĂ€Ă•ĂŽĂ’ÂŤÂ&#x;SĂ•^ÂÀÑÒÊÎ Ă’ ÉÇœšž$Ăƒ0•ËÎËǸ½Ă„Ă ÂşĂƒ0•$ÂşĂˆĂ€'•ÇººĂ‡žšĂ„Ă‹'Â•ĂˆÂşĂ?>ĂƒĂŽÂ•ÄƒÂ•Ă€Ă„ĂŠ$žĂƒŸ¥Â•Ă‰ÂşĂˆĂ‰ĂŽÂ•Ă ĂŽW0ÂĄÂ•ĂˆĂ€žĂ‰Ă„ÊÇžĂƒŸ¥Â• à œËžĂƒĂ„Ă‹T•ÀÊÇĂ?ÂŁÂŁÂŁ

ÂŽ

Â&#x; Ă‚ĂŽĂ“Ă“Â&#x;ÂÙÄÂÇÂ&#x;Ă‘ĂˆĂƒĂ„Â&#x;¹¯°¯šÂ&#x;¹¾­Ä?¹¡­Â&#x;²­Â&#x;¹¯°¯ Ă’ Ă‚ÂşĂ?žĂƒ ÇÄšĂƒ0•ÂžĂˆĂ‰Ă‡Ă„Ă‹ĂˆĂ‰Ă‹0•$Ǖ˺•ÇººĂ‡žšĂŠÂĄÂ•Ă ÂşĂ‰Ă„ĂˆÂ•¿œĂ€Ă„•ÀËœà žžĂ€œ¸º ĂƒÂśÂ•ÂťĂ‡ººĂ‡žšºÂ•ĂŒĂ„Ă‡à šÂ•Ă‰Ă„ĂŠĂ‡Â–

Ă–Ă–Ă–­Ă’Ă?ÎÖÓÎÔÑ­Ă‚Ă™ inzerce

Sportujete nadoraz? WobenzymÂŽ urychluje hojenĂ­ ĂşrazĹŻ posiluje oslabenou imunitu

MilĂŠ dĂĄmy a pĂĄnovĂŠ, v ŞådnĂŠm případÄ› VĂĄm nepĹ™ejeme nic ĹĄpatnĂŠho, ale samy vĂ­te, Ĺže na lyŞích nebo na snowboardu mĹŻĹžete pĹ™ijĂ­t k Ăşrazu velmi snadno. PĹ™ijmÄ›te proto tento tip:

ĂšÄ?innĂĄ pomoc pĹ™i zranÄ›nĂ­ Ve vrcholovĂŠm sportu se uĹž Ĺ™adu let osvÄ›dÄ?uje pĹ™edevĹĄĂ­m k urychlenĂ­ hojenĂ­ po Ăşrazech a pĹ™i lĂŠÄ?bÄ› poruch imunity enzymovĂ˝ lĂŠk Wobenzym. Velmi dobrĂŠ zkuĹĄenosti s nĂ­m majĂ­ fotbalistĂŠ, atleti, lyĹžaĹ™i, hokejistĂŠ, boxeĹ™i, cyklistĂŠ a mnozĂ­ dalĹĄĂ­. TakĂŠ tisĂ­ce rekreaÄ?nĂ­ch sportovcĹŻ mohou z vlastnĂ­ zkuĹĄenosti potvrdit, Ĺže jim Wobenzym pomohl urychlit hojenĂ­ po Ăşrazu a nĂĄvrat do zamÄ›stnĂĄnĂ­ a Ĺže dĂ­ky tomuto lĂŠku mohli zaÄ?Ă­t dříve znovu sportovat.

VĂ˝znam enzymĹŻ po Ăşrazu Enzymy, kterĂŠ obsahuje Wobenzym, urychlujĂ­ vstĹ™ebĂĄvĂĄnĂ­ otokĹŻ a krevnĂ­ch podlitin a zkracujĂ­ dobu hojenĂ­ Ăşrazu aĹž o polovinu doby, kterĂĄ by jinak byla zapotĹ™ebĂ­. Proto se Wobenzym hodĂ­ k lĂŠÄ?bÄ› otokĹŻ, krevnĂ­ch podlitin a vĂ˝ronĹŻ, pohmoĹždÄ›nin, ale i vykloubenĂ­ a zlomenin. PĹ™i zranÄ›nĂ­ pĹ™itom platĂ­ zĂĄsada, Ĺže Ä?Ă­m dříve po Ăşrazu se zaÄ?ne s podĂĄvĂĄnĂ­m Wobenzymu, tĂ­m ĂşÄ?innÄ›jĹĄĂ­ je jeho pĹŻsobenĂ­.

PosĂ­lenĂ­ imunity, urychlenĂ­ regenerace ZvýťenĂĄ fyzickĂĄ zĂĄtěŞ pĹ™i intenzivnĂ­m sportovĂĄnĂ­ podobnÄ› jako psychickĂŠ vypÄ›tĂ­ a stres oslabujĂ­ imunitu. Wobenzym posiluje oslabenou imunitu a urychluje regeneraci. Po namĂĄhavĂŠm sportovnĂ­m vĂ˝konu to VaĹĄe svaly zvlĂĄdnou s Wobenzymem mnohem lĂŠpe.

VĂ­ce na www.wobenzym.cz Wobenzym je tradiÄ?nĂ­m lĂŠkem z přírodnĂ­ch zdrojĹŻ pro vnitĹ™nĂ­ uĹžitĂ­. PeÄ?livÄ› proÄ?tÄ›te příbalovou informaci.

71

www.wobenzym.cz konzultace z ltaace na tel zu tel.:: 267 2 7 7750 50 003 MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveskå 448, 252 43 Průhonice


72

LYŽAŘ: DAVID KNYBEL


Text a foto: Vlado Papala

Í N T E L PRÁZDNINY DENNÉ TEPLOTY SA ŠLPHAJ Ú KU 30, NOSTALGICKY SA PREHÀÒAM VO FOTKÁCH ZO ZIMY, OBÈAS IDEM POZRIEŤ SVOJE XXXL MOLETKY DO PIV NICE, OFÚKNUŤ Z NICH PRACH. KOPCE OKO LO BEZ BIELEJ PRIKRÝVKY NEMAJÚ TO ÈARO, SKORO STÁLE SA V HLAVE NÚKA MY ŠLIENKA, KDE BY SA DALO VYR AZIŤ ZA SNEHOM… TRIP NA PÁR DNÍ DO ÁLP, TOŤ ASI NAJJEDNODUCHŠIA MO ŽNOSŤ V NAŠICH ZEMEPISNÝCH ŠÍRKACH PRE FREERIDERA V HORÚCICH LETN ÝCH DÒOCH.

A PREDSA JE TU MOŽNOSŤ

– VYSOKÉ

TATRY Možno sa pýtate, kde je tam v tomto čase sneh. Ľadovec tam predsa nie je… … no nejaký ten fliačik snehu skrytý v strmom žlabe, v mag ických dolinách Tatier vydrží až do leta. Tak sme sa dali dok opy, parta z okolia (Dejv, Mart, Fidas, Viky ), však tie hory máme za rohom… Ráno vyrá žame. Batohy na pleciach, ove šané lyžami a lyžiarkami, pôsobia komicky a pobavia každ ého okoloidúceho turistu, dok onca aj nedôverčivý ochranca prírody a neústupný stražca turistických chodníkov nás míňa s ľahkým úsmevom a nepodstatnou poznám kou. Les, kosodrevina, balvany, strmé steny tatranských štítov, nestabilné počasie, kam zíky, piskot svišťov, vypotené pivečká z letných terás v našich tričkách… a nakoniec pribúdajúce, čoraz väčšie sneh ové platne… náš cieľ…

73


UKÁZKA Z KOLEKCE PØEDPLATITELSKÝCH BALÍÈKÙ 2009/2010 çéæÛìâëð ãñÜ ñoêâØë áØâæ ÙØãodÜâ â ç ÜÛçãØëåfäì ą ågâëÜéf äæßæì Ù ë ê ÛæçãØëâÜä

SÉRIE VEHICLE ÀÇĽ ¹ÀÉÂÀ ą ÂÆüº¼ ÊÅÆÎ

ÀÃÌÊËɸ&Å2 ½ÆËÆ

SKIPAS ENGADIN SV. MOŘIC

È Ë½Ã

1 DEN

º¹ÌÇÀ ª¯ Ä

̽ÊÅÇ ÈÊ ¼ÄÇ Àº¼¹É¼¸Â¼É ą ÂÆüº¼ ÊÅÆÎ

̽ÊÅÇ ÈÊ ¼ÄÇ

ËÆ+ZÆÁ»½

¼ÅÍÐ ą ÂÆüº¼ ÊÅÆÎ

ÊÍùÎÁ»½

'½ÈÁ»½

¦¦¦ ¹ ¼¹ÄL3 ¹ ¼¹ÄL3¤ Î3»½ ƹ ÏÏϦËÆÇϦ»Ò

PØEDPLATNÉ èasopisu o freeskiingu a pro freeskiery Předplatné je nejvýhodnější formou získání FREESKI: t [BQMBUÓUF NÏOǔ t OFNVTÓUF ǏBTPQJT TIÈOǔU o QDzJKEF WÈN EP TDISÈOLZ ǏBTUP KFÝUǔ EDzÓWF OFä se objeví v trafikách t TPVǏÈTUÓ QDzFEQMBUOÏIP KF CBMÓǏFL o QSPEVLU LUFSâ WÈN VEǔMÈ SBEPTU B EÈMF zhodnotí investici do předplatného t LBäEâ QDzFEQMBUJUFM PCESäÓ 4/08DBSE LUFSÈ KFK PQSBWǪVKF L ǏFSQÈOÓ DzBEZ WâIPE B TMFW WÓDF JOGPSNBDÓ P 4/08DBSE OBKEFUF W ǏBTPQJTF 4/08 OFCP na www.snow.cz)

ADRESÁØ PRAHA BOATPARK Sokolovská 146/359 186 00 Praha 8 – Karlín www.boatpark.cz

OUTDOOR CENTRUM ROCK POINT Na Poříčí 10, 110 00 Praha 1 www.rockpoint.cz

OUTDOOR CENTRUM ROCK POINT Martinská 2 (Na Perštýně) 110 00 Praha 1 www.rockpoint.cz

SKI SURF SPORT V Tůních 11, 120 00 Praha 2 tel.: 224 942 007 www.skisurf.cz

MONTANA SPORT Ãð Ø êâf êÜéíàêåo ÚÜåëéìä ¤ çéæ¤ ÛÜᣠç ádæíåØ£ êÜéíàê

 o ÜåÜÚâfßæ å[ä¥ °°§ ¨¬© §§ ÇéØßØ ¬ ą ¿ãìÙædÜçð ROCK POINT – Šestka Fajtlova 1090/1, 161 00 Praha 6 www.rockpoint.cz OUTDOOR CENTRUM ROCK POINT

74

Veselská 663 190 00 Praha 9 – Letňany www.rockpoint.cz

HARFA SPORT Strakonická 81 150 00 Praha 5 – Lahovičky www.harfasport.cz

HARFA SPORT Českomoravská 41 190 00 Praha 9

Jak si zařídit předplatné, jednoduše zjistíte na www.freeski.cz v sekci „předplatné“. Vaše dotazy rádi zodpovíme na predplatne@snow.cz nebo 775 697 669. Předplatné na Slovensku zajišťuje distribuční společnost Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, P. O. BOX 183, 830 00 Bratislava 3, tel. 02/444 588 21, 444 427 73 a 444 588 16, fax 02/444 588 19, e-mail: predplatne@abompkapa.sk, web: www.kapa-oifp.sk/katalog_titulov.php

ANEB KDE LZE FREESKI ZAKOUPIT

LIBERECKÝ KRAJ

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Liberec

Brno

ROCK POINT – Liberec II Pražská 15/2, 460 01 Liberec tel.: 485100302

OUTDOOR CENTRUM ROCK POINT Masarykova 16 602 00 Brno

TREKLAND OC DANUBIA ÇØå|åêâØ ÚÜêëØ ¨­£ ¯¬¨ §« ¹éØëàêãØíØ ëÜ㥱 ¢«©¨°¨®ª«««¯«

www.rockpoint.cz

¹ØåêâØ ¹ðêëéàÚØ

www.rockpoint.cz

www.harfasport.cz

RIDENTITY Slezská 100 130 00 Praha 3 – Vinohrady www.ridentity.cz

STØEDOÈESKÝ KRAJ Mělník

SKI SPORT MĚLNÍK Nádražní 1750, 276 01 Mělník

SPORT BRZAK Sázavská 648, 460 10 Liberec 3 www.brzak.cz

Ostrava ROCK POINT Kuří Rynek

îîî¥Üâêâà¥êâ

Poštovní 3 (Kuří Rynek) 702 00 Ostrava

TREND SPORT ì㥠©°¥ ¸ìÞìêëØ ©¬ °®« §¨ ¹ØåêâØ ¹ðêëéàÚØ

ROCK POINT – Futurum Brněnská 1825/23a 500 02 Hradec Králové www.rockpoint.cz

VANCL SPORT ¿æéêâ[ ¨¨®£ ¬«ª §© ÍéÚßãØÙo

HARFA SPORT Náměstí republiky 826, 293 01 Mladá Boleslav www.harfasport.cz

www.rockpoint.cz

îîî¥ëéÜåÛêçæéë¥êâ

OLOMOUCKÝ KRAJ Olomouc

ÍéÚßãØÙo

www.ceskyraj.cz

EK SKI CENTRUM ÄØãØÚßæíêâØ ÚÜêëØ ©° °®« §¬ ¹ØåêâØ ¹ðêëéàÚØ ëÜ㥱 ¢«©¨°¨¬®°©¬¯«

Hradec Králové

ČESKÝ RÁJ OUTDOOR SPORTS 293 01 Mladá Boleslav ëÜ㥱 ª©­ ®©ª ª¯«

îîî¥ðØâêëÜØä¥êâ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Mladá Boleslav Nerudova 616/30,

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

YAKSTEAM ÑØßéØÛåoÚâØ °ª£ ¯©¨ §¯ ¹éØëàêãØíØ

îîî¥íØåÚãêçæéë¥Úñ

ROCK POINT OC Olympia OC Olympia 777 77 Olomouc www.rockpoint.cz

SLOVENSKO ¹éØëàêãØíØ

K2 SHOP AUPARK ÃÜëå[ ¨£ ¯ª¨ §ª ¹éØëàêãØíØ ëÜ㥱 ¢«©¨°§ªª§¬°ª«

ÄØéëàå

ADVENTURA ŠPORT ©°¥ ¸ìÞìêëØ ­£ §ª­ §¨ ÄØéëàå ËÜéÚßæí[

VRÁTNA Íé[ëåØ£ §¨ª §­ ËÜéÚßæí[ îîî¥íéØëåØ¥êâ

YàãàåØ

A SPORT ¿æéå ÍØã ©­£ §¨§ §¨ YàãàåØ ëÜ㥱 ¢«©¨«¨¬­©¬§¨­www.kjus.com / www.kjus.cz lll#`_jh#Xdb Autorizovaní partneři KJUS pro Českou a Slovenskou republiku KJUS Skiwear & SPIRIT Collection 09/10 Brno: Ski&Golf · Český Tešín: Domino Sport · Hradec Králové: RM Sport · Ostrava: Total Sport · Praha: Harfa Sport, AZ Sport, Rockpoint · Špindleruv Mlýn: Ski Sport Horka · Bratislava: Yak & Rysy · Poprad: Sport Rysy · Liptovský Mikuláš: Sport Rysy

KJUS Skiwear 09/10 Brno: Helia Sport · Havířov: Santi Sport · Olomouc: Helia Sport · Plzeň: Hannah · Praha: Intersport Myslbek, Helia Sport


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.