PORTFOLIO GASTRONOMY

Page 1

KAVÁRNY RESTAURACEÚVOD Historie Společnost Free Architects se narodila 6. ledna 2007. Historie ateliéru ale začíná mnohem dříve, v létě 1997. Tehdy jsme se rozhodli společně s několika přáteli navrhovat domy vlastní cestou. V lednu 2005 jsme získali autorizaci ČKA pro navrhování pozemních staveb v investiční výstavbě. V současné době máme k dispozici desetičlenný tým. Těžiště naší práce je architektura, interiéry a design a s tím související projekční činnost. Nejvíce navrhujeme v oblasti bydlení, developmentu a komerčních prostor. Zkušenosti z těchto oborů nám pomáhají rozvíjet a naplňovat vizi ateliéru založeného na multigeneračním týmu s cílem budovat značku nikoliv jméno jednotlivce.

Struktura Majitelé Free Architects jsou manželé Ing. arch. Karolina Záluská a Ing. arch. Petr Záluský, kteří se aktivně podílejí na developerských projektech a dohlížejí na jednotnou kvalitu a výstupy všech našich projektů. Vedení společnosti po formální stránce zajištuje Šárka Nácovská. Péči o klienty, organizační a administrativní stránku projektů zajištuje ve spolupráci s architekty Lucie Orságová. Za marketing a spolupráci s partnery klubu Free Architects je zodpovědná Michaela Szilágyiová. Nejdůležitějšími členy našeho týmu jsou však architekti a designéři Ing. arch. Vilém Klvaňa, Ing. arch. Vojtěch Miler, Ing. arch. Tomáš Medek, Ing. Vojtěch Žižka, Mgr. art. Magda Lacenová a další externí spolupracovníci.

Náš způsob práce Pečlivá Příprava zakázky je základem jakékoliv další práce. Vidět místo, zjišťovat legislativní rizika, ale i mluvit o pocitech je základ, bez kterého nemůžeme začít. Workshop je interaktivní konzultace s klientem, která nahrazuje pasivní prezentace. Odcházíte vždy spokojeni a víte, co vás čeká. Jedna taková hodina ušetří den obvyklé práce i nejistotu na obou stranách. Výsledkem workshopů je Studie obsahující vždy Koncept interiéru, kterým ověřujeme ergonomii a základní Zařiditelnost nábytkem. Zároveň vzniká první Rozpočet, který je nedílnou součástí jakékoliv další fáze projektu a bude se postupně zpřesňovat. Nestane se, že návrh bude nerealizovatelný díky ceně. Dalším krokem je Design interiéru. Tato fáze má obrovský vliv na změny stavby během realizace a proto ji nenecháváme nakonec. Teprve nyní je možné zodpovědně připravit Projekt pro stavební povolení. V našem případě je značně podrobný, protože obsahuje informace známé z konceptu nebo designu interiéru. Složité nebo atypické části stavby zachytí Prováděcí dokumentace. Během realizace je Autorský dozor samozřejmá součinnost ateliéru s procesem stavby.

Vize spolupráce s CrossCafe original s.r.o Nabízíme užší spolupráci nejen při řešení jednotlivých provozů, ale zejména při určení jednotného interiérového stylu značky “CrossCafe”, který bude jednotný a nejlépe vystihovat filosofii značky.REFERENCERESTAURACE MLÝNEC PRAHA 2013

REDESIGN ZHOTOVENÍ NÁVRHU PRO REKONSTRUKCI INTERIÉRU RESTAURACE ZÁTIŠÍ GROUP a.s. - 2013 Praha 1 Rozsah - 190 m2 Realizováno 2013 Obnova restaurace po povodních se zaměření na luxusní klientelu s důrazem na propracování detailu. Pokrm sám o sobě je fascinující výtvarné dílo. Návrh interiéru nemá jeho kvality přebít, ale podpořit. Vytváříme pouze scénu, ve které se odehrává akt příjímání toho nejlepšího. Odráží se v něm přírodní živly a energie, které čerpají rostliny a formují je do svých plodů.CAFE JANVIER PRAHA 2014

DESIGN ZHOTOVENÍ NÁVRHU INTERIÉRU FRANCOUZSKÉHO BISTRA ZLATICE s.r.o. - 2014 Praha 3 Rozsah - 35 m2 Nerealizováno Redesign bytového domu na Vítkove nabízí komerční prostory vhodné pro využití moderního bistra spolu s bageterií, který se nese ve francouzském stylu.RAVIOLI CAFE HOROMĚŘICE 2016

DESIGN ZHOTOVENÍ NÁVRHU INTERIÉRU BISTRO SOUKROMNÝ INVESTOR - 2016 Horoměřice Rozsah - 55 m2 Realizováno 2017 Bistro specializované na výrobu domácich těstovin. Prostor proto klade důraz na moderní prvky spojené s italskou gastronomií.RESTAURACE VÁCLAV MLADÁ BOLESLAV 2015

KONCEPT REDESIGN INTERIÉRU RESTAURACE ZÁTIŠÍ GROUP a.s. - 2015 Mladá Boleslav Rozsah - 510 m2 Nerealizováno Restaurace Václav svým zónovaním otevíra možnosti užívaní v třech rozdílných prostorách a to v sport baru, zimní zahradě a luxusní restauraci. Použitím přírodných tónů a materiálů v kontrastu s industrialními prvkami jsme docílili příjemné atmosféry.RESTAURACE BELLEVUE PRAHA 2015

DESIGN ZHOTOVENÍ NÁVRHU INTERIÉRU RESTAURACE ZÁTIŠÍ GROUP a.s. - 2015 Praha 1 Rozsah - 40 m2 Realizováno 2015 Přeměna těžko využitelných prostorů na luxusní reprezentační místo s klubovou atmosférou a vinotékou.ORIENTÁLNÍ BISTRO PRAHA 2017

DESIGN ZHOTOVENÍ NÁVRHU INTERIÉRU ORIENTÁLNIHO BISTRA MAXIMUM STYLE s.r.o. - 2017 Praha 1 Rozsah - 100 m2 Plán realizace 2018 Design bistra představuje propojení moderního designu s orientálními prvkami, které poukazují na kulturní styl a gastronomii země.FRESH BEDÝNKY Praha 2013

KONCEPT ZHOTOVENÍ NÁVRHU INTERIÉRU BISTRA FRESH FOT LIFE s.r.o. - 2013 Praha Braník Rozsah - 130 m2 Realizováno 2013 Návrh se prováděl do prostor původního Branického pivovaru. Zástupci z Fresh bedýnek za námi přišli se zadáním pro vytvoření interiéru jejich Brand identity v oblasti prodeje farmářských potravin. Zadáním byl obchod s vlastním fresh barem. Byl kladen důraz na přírodní eko barvy materiály a dekory. Zohlednujíci zdravý životný styl.


www.freearchitects.cz office@architects.cz +420 733 546 097 Brรกnicka ulice 479/21, Praha 4 ฤ eskรก Republika
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.