GV Present Winter 2013/14

Page 26

de traditiekamer

GV Present | Winter | 2013

Your Song

Soldatenverhalen muzikaal vertolkt

Sinds een paar maanden zoemt het op de sociale media rond: Your Song. Een

project met verhalen van militairen, verzameld door humanistisch raadslieden en gezongen door jong Nederlands talent.

26

Your Song is een samenwerkingsproject, waarbij alle deelnemers een eigen bijdrage leveren en invloed hebben op het proces en de resultaten. Er is veel dialoog, enthousiasme en daadkracht nodig om het project tot een goed einde te brengen. En dan te bedenken dat alle artiesten hier gratis aan meewerken! Dit is een benadering die heel goed past bij het humanisme. Als we onze verhalen delen,

delen we stukjes van het leven zelf: hoop, onze dromen, onze angsten, vragen en antwoorden, onze fouten en successen. Door ons verhaal te delen, maken we contact met elkaar en kunnen we van elkaar leren. In Your Song delen wij verhalen van militairen via muziek. Muziek is een geweldig medium om mee te communiceren. Het is heel direct en toegankelijk.

My Favorite Scar ontmoet Joost en Frank

Vriendschap Een van de mensen die meedoen met Your Song is Marc Brinkman, nu kolonel der mariniers. “Leven op het scherpst van de snede,” zegt Marc als ik hem vraag wat militair zijn voor hem betekent. “Samen met goede mensen bijzondere dingen doen, waarbij hulp en rechtvaardigheid een grote rol spelen.” In 2003/2004 was Marc op uitzending naar Irak en als


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.