Page 1

Fredericia Fiskeren Nr. 2 2010

Fredericia Sportsfiskerforening Stiftet 10. Januar 1945 Tilsluttet Danmarks Sportsfiskerforbund

Deltag i den 책bne efter책rs konkurrence


Foreningens Klublokaler befinder sig på Randalsvej 22 b tv. Mød op til klubaftner Senior på Tirsdage kl. 19-21.00 Juniorer på Onsdage kl. 19-21.00 Som medlem af foreningen kan du fiske i Gels å Spangå Vejlby Kieselgur Voldgraven 2

Mød op til klubaftner

Senior på Tirsdage kl. 19-21.00


Formandens ord Da Jonny valgte at træde tilbage som formand. Tilbød jeg mig selv frem til næste ordinære generalforsamling. Mest fordi vi ved det er svært at få folk til træde ind i en bestyrelse. Så frem til generalforsamlingen må i nøjes med mig. Jeg har også sagt at jeg stadig har meget med juniorerne, men nok skal passe formandsposte så godt jeg kan. Vi har flere gange snakket om en åben fiske konkurrence den er vi ved at ligge sidste hånd på og håber i vil deltage og gerne medbringer et ikke medlem hvis i kender nogen der også fisker. Hvis nogen af jeg vil dele sedler ud om konkurrencen på arbejdspladser eller har ideer om steder vi kan ligge info om konkurrencen må meget gerne lige ringe til mig. Så skal vi få trykt nogle til jer. Har nogen af jer lyst til at hjælpe ved indvejningen skal i ikke holde jer tilbage, vi vil gerne have konkurrencen til at blive noget vi holder hvert år. Christian Jensen

Få råd vejledn & ing ho s

Danmarksgade 34 7000 Fredericia 76 20 00 35 3

Juniorer på Onsdage kl. 19-21.00


Forklaring / Debatoplæg Jeg vil gerne komme med en forklaring om hvorfor jeg har trukket mig som formand, når jeg stillede op som formand ved sidste generalforsamling var det med udgangspunkt i at alle medlemmer og i særdeleshed bestyrelsen skulle trække på samme hammel, når så jeg efter næsten 5 mdr. måtte konstatere, at nogle af bestyrelses medlemmerne ikke har lavet noget som helst, af det de havde lovet og som var aftalt på et bestyrelsesmøde d. 7-12 2009, er min tålmodighed brugt op, og når så de samme personer kører deres eget oneman show og sætter ting i gang bestyrelsen ikke kender til, synes jeg at alting høre op, og så må jeg erkende at så vil jeg hellere ud at fiske. Jeg vil gerne her samtidig starte en debat om, hvad skal vi med Fredericia Sportsfiskerforening i fremtiden. Vi har et meget lille medlemsgrundlag til de udgifter vi har så kom ned på klubaftnerne og lad os få en snak om hvad der skal ske, så kan vi være klar til at træffe den rigtige beslutning på næste generalforsamling. Knæk & Bræk Johnny Sparvath 4

Mød op til klubaftner

Senior på Tirsdage kl. 19-21.00


Nyt fra Gelså-Sammenslutningen af 1976 Beskrivelser, regler og påbud i Gels Å

Strækning Fiskeretten ved Gels Å omfatter ca. 40 km å med fiskeret på begge åbredder fra Immervad Bro i øst til Gelsbro i vest. Undtaget er nogle få korte strækninger. Se skiltning. Alle medlemmer af Gelså-Sammenslutningen af 1976 har fiskeret på strækningen. Gæster kan købe dagkort og weekendkort.

Fiskeperiode Fra 1. April til 31. Oktober, begge dage inklusive.

Fiskeriet Gelså byder på et meget varieret fiskeri, og det er ikke uden grund, at strækningen er mange lystfiskeres fortrukne fiskevand. Og landskabet er unikt. Laks, havørred, bækørred, stalling, gedde og ål er mulighederne for at få utallige gode oplevelser på hele strækningen. Bredden varierer fra 1 meter ved Immervad Bro til 15 meter ved Stensbæk Plantage. Havørred bestanden i Gels Å er i absolut særklassse, hvad angår størrelse. I forbindelse med de sidste par års el-fiskeri er der set mange havørreder på 10-12 kilo. Sønderjyllands Amt og Skov– og Naturstyrelsen har gennemført flere restaureringsprojekter, hvor åen er lagt tilbage i sine gamle slyngninger blandt andet ved Bevtoft og Neder Jersdal. Samarbejdsudvalget for Ribe Å systemet har i en årrække fortaget restaurering af tilløbne til Ribe Å systemet, herunder tilløbne bække til Gels Å ved udlægning af gydegrus og skjulesten.

5

Juniorer på Onsdage kl. 19-21.00


Det forventes, at der etableres fri passage i Ribe ved Stampemølle-elværket og ved Gelsbro Dambro, samt at der skabes passage ved Kastrup engvandings anlæg. Dette vil uden tvivl medføre en stærk fremgang i antallet af opgangsfisk. I forbindelse hermed vil laksen blive frigivet til fiskeri, - og i forbindelse med en kvoteordning, samt tvungen indrapportering af fangster.

Tilladte Agn Alle kunstagn og orm.

Mindstemål Laks

60 cm

Bækørred

30 cm

Gedde

40 cm

Havørred

40 cm

Stalling

33 cm

Ål

45 cm

Fangstbegrænsning Der må højest hjemtages 5 fisk pr. dag. Laksefiskeriet frigivet i Gels Å Efter 6 års fredning og intensivt avlsarbejde er laksen (Salmon Salar) nu officielt tilbage i Ribe Å systemet og dermed også i Gels Å. Med den ny Vadehavsbekendtgørelse er fredningen af laks ophørt, og der er samtidigt indført en fangstkvote for år 2010 på 27 stk. laks for Gels Å. Gelsåsammenslutningen af 1976 indfører derfor med øjeblikkelig virkning følgende regler for fiskeri efter laks. De tilsluttede foreninger og deres medlemmer, samt dagkortløsere er forpligtet til at overholde disse regler, og sammenslutningen forventer, at foreningerne selv orienterer deres medlemmer. (Er hermed gjort) Bemærk at der er indberetningspligt for al fangst af laks - også genudsætninger!

6

Mød op til klubaftner

Senior på Tirsdage kl. 19-21.00


OBS! Du kan nå det endnu. Der er nemlig ikke blevet fanget nogen laks på Gelså sammenslutningens stykke endnu. (14.06.2010)

Tillæg til regler for fiskeri i Gelsåen  Indtil sammenslutningens kvote er opbrugt, må der hjemtages 1 stk. laks pr. person i 2010  Når kvoten er opbrugt bekendtgøres et stop for laksefiskeri ´Laksestop´. Bekendtgørelsen af laksestop sker på: www.ribeaasystemet.dk. Alle der fisker i Gels Å, er forpligtet til, forud for fiskeriet, at orientere sig om et eventuelt laksestop.  Indberetning om fangst af laks - også genudsætninger - er obligatorisk for alle og skal ske senest 4. dag efter fangst gennem www.ribeaasystemet.dk under menupunktet ´Fangster´. Der kan ikke indberettes på anden vis.  Mindstemålet for laks er 60 cm. Alle laks under målet skal straks genudsættes.  Overtrædelse af disse regler vil blive indberettet til Fiskeridirektoratet. Spørgsmål vedrørende ovennævnte rettes til Preben Nielsen, tlf. 22 31 24 31

7

Juniorer på Onsdage kl. 19-21.00


Lørdag

12. Juni Kysttur Afgang fra klubben kl. 14 til ca. midnat. Vind retningen bestemmer hvor turen går hen, Men en ting er sikker at vi har grillen med så vi kan få en hyggelig aften. Måske deltager Kolding foreningen også.

Lørdag

21. August Vesterhavstur Afgang fra klubhuset kl. 7.00 Hjemkomst sidst på dagen—det er jo længe lyst. Sted: Hvide Sande måske—det afhænger som sædvanligt af vinden og vejret. Grillen medbringes. Kan man grille andet end pølser ? Kom med forslag.

Lør.+Søn.

11.+12. September Åben Efterårs Konkurrence Læs om denne andet steds i bladet. Eller hent folderen på nettet.

Lørdag

16. Oktober Gelså tur Afgang fra klubhuset kl. 9.00 Hjemkomst omkring kl. 19.00 Stedet afhænger af vinden og vejret, så vi aftaler stedet umiddelbart før turen. Vi griller pølser og måske også ørred / stalling ?

8

Mød op til klubaftner

Senior på Tirsdage kl. 19-21.00


Tirsdag

23. November Generalforsamling Afholdes i foreningens lokaler. Åben fra kl. 19.00. Starter selve mødet kl. 19.30. Foreningen giver kaffe og kage. Indkomne forslag skal afleveres til bestyrelsen senest den 31. okt.

Tirsdag

7. December Julebanko Tag familie og venner med !!! Vi åbner kl. 19.00. Spillet starter kl. 19.30. Der vil være mulighed for at købe Gløgg og æbleskiver.

Pris hvis andet ikke er nævnt er kr. 50,hvilket dækker turen og madvarer. Transportomkostninger aftales med den/dem der kører.

Husk tilmelding til klubture skal senest ske på en klubaften umiddelbart før turen, eller ved at sende en mail til turlederen på turleder@fredfisk.dk 9

Juniorer på Onsdage kl. 19-21.00


Gedde præmiere den 1. Maj. En senior og 3 juniorer - repræsenterede Fredericia Sportsfiskerforening på den temmelig regnfulde dag. Kolding løb da også af med sejren. Simon Jørgensen viste de gamle garvede geddefiskere hvordan det skulle gøres, 1. pladsen med en gedde på 3,51 kg og 77 cm. Erik Hansen på 2. pladsen en gedde på 3,09 kg og 75 cm, og såmænd Simons far på 3. pladsen en gedde på 2,84 kg og 72 cm så kan han lære det den gamle. Vi må forsøge og vinde pokalen tilbage til vores forening igen til næste år.

10

Mød op til klubaftner

Senior på Tirsdage kl. 19-21.00


Samlet oversigt over aktiviteter Lørdag

12. Juni

Kysttur

Lørdag

21. August

Vesterhavstur

Lør.+Søn.

11.+12. September

Åben Konkurrence

Lørdag

16. Oktober

Gelså tur

Tirsdag

23. November

Generalforsamling

Tirsdag

7. December

Julebanko

Program for juniorer bliver uddelt særskilt. Skulle der være andre, som gerne vil have programmet kan de kontakte Christian Jensen.

11

Juniorer på Onsdage kl. 19-21.00


Månedens fisk

Juli 2009

Ingen indvejet fisk

August 2009

Havørred 62 cm, 2,68kg fanget på flue i Vejle Å

Johnny Sparvath

September 2009

Havørred 47 cm 1,1kg Fanget på flue i Vejle Å

Johnny Sparvarth

Oktober 2009

Havørred 44cm 0,8kg Fanget på flue i Kolding Å

Harly Jensen

November 2009 Ingen indvejet fisk December 2009 Ingen indvejet fisk Januar 2010

Ingen indvejet fisk

Februar 2010

Ingen indvejet fisk

Marts 2010

Havørred 63 cm, 1,4kg Johnny Sparvarth fanget på flue, ved Sellerupstrand

April 2010

Regnbue 40 cm ?kg Fanget på flue - Egtved

Maj 2010

Ingen indvejet fisk

Jørgen Skybjerg

12

Mød op til klubaftner

Senior på Tirsdage kl. 19-21.00


Skjern å tur Den 17-4 var vi 2 junior samt 6 senior både gamle og nye medlemmer, der tog på klubtur til Skjern å, vi besluttede at fiske på Boris stykket. Der var ikke den store aktivitet hvad fisk angår, men vi havde alligevel en fantastisk dag. Flemming havde som altid sørget for rigeligt grillmad til alle, og vorherre havde tilsmilede os med tørvejr og vekslende skydække, dejligt at vi kunne samle 8 personer til en fællestur, dermed en opfordring til alle om at holde øje med aktivitetskalenderen her i bladet og tilmelde jer. Knæk & Bræk 13

Juniorer på Onsdage kl. 19-21.00


Åben Efterårs Konkurrence 11. og 12 September 2010 Folder om dette arrangement vil du snart kunne hente på nettet og i byens Grejbutikker. Deltager pris kr. 100,-. Der fiskes kun efter Havørred. Dette arrangement skal være et forsøg på at stable en ny tradition på benene. Ligesom vores gamle efterårskonkurrence. Vi satser på minimum 30 deltagere. Vi mangler nogle friske medlemmer, som kan hjælpe til med at få dette arrangement til at lykkedes - er det dig ? - så kontakt bestyrelsen. Fine præmier vil der være til vinderen - så reserver den weekend, og da det er en åben konkurrence kan alle dine venner som ikke er medlem og så deltage i dette fantastiske arrangement.

14

Mød op til klubaftner

Senior på Tirsdage kl. 19-21.00


Den Store Hemmelighed To lystfiskere står på kajen og fisker. Den ene fisker fanger den ene fisk efter den anden, mens den anden lystfisker ikke får så meget som et lille bid. Til sidst kan han ikke holde sig længere, og spørger storfangeren efter hans hemmelighed? Den uheldige: "Nu må du altså afsløre tricket, der er fisk nok til os begge!" Storfangeren: "Mmmmh plugghh arrgh ællh." Den uheldige: "Øh, hvad?" Storfangeren: "Mmmmh plugghh arrgh ællh." Den uheldige: "Hva'ba?" Storfangeren spytter noget ud i hånden, og siger: "Man skal bare holde sine orm varme..."

      

ALT I TAGPAP NYT TAG RENOVERING ISOLERING AF TAG LISTEDÆKNING PLANKEDÆKNING SHINGLES 15

Juniorer på Onsdage kl. 19-21.00


FSF’s bestyrelse

Junior bestyrelse

Fiskeopsyn

Formand: Juniorleder: Christian Jensen Elborg 7 7000 Fredericia Tlf. 75 56 20 90 Mobil 26 73 10 26

Formand: Sebastian Kramer Hjernøvej 11 7000 Fredericia

Bo Johansen Bystedvej 10 7080 Børkop Tlf. 22 19 52 99

formand@fredfisk.dk

Tur udvalg

Næstformand: Best. Medlem: Jan Sund-Jensen Kobbelgaardsvej 59 7000 Fredericia

Flemming Lund Luthersvej 16 7000 Fredericia Tlf. 75 93 36 08 Mobil 60 89 36 08 Turleder@fredfisk.dk

Kasserer: Flemming Lund Luthersvej 16 7000 Fredericia Tlf. 75 93 36 08

Johnny Sparvath Lumbyesvej 12-12 7000 Fredericia Tlf. 41695961

ks@fredfisk.dk

Bladudvalg / Web Flemming Lund Luthersvej 16 7000 Fredericia Bladudvalget@fredfisk.dk

Best. Medlem: Leif Sønderup Skansevej 13 7000 Fredericia Tlf. 75 92 52 38 Mobil 28 87 31 00

Bo Johansen Bystedvej 10 7080 Børkop Tlf. 22 19 52 99

Best. Medlem: Bo Johansen Bystedvej 10 7080 Børkop Tlf. 22 19 52 99

Formand:

Best. Medlem: Tine Johansen Bystedvej 10 7080 Børkop Tlf. 20 74 68 60

Leif Sønderup Skansevej 13 7000 Fredericia Tlf. 75 92 52 38 Mobil 28 87 31 00

Jan Sund-Jensen Kobbelgaardsvej 59 7000 Fredericia

Vandpleje udvalg

Bo Johansen Bystedvej 10 7080 Børkop

Johnny Sparvath Lumbyesvej 12-12 7000 Fredericia

Deadline for blad 1. feburar 1. juni 1. oktober

16

Mød op til klubaftner

Senior på Tirsdage kl. 19-21.00

Fredericia Fiskeren nr. 2 2010  

Fredericia Sportsfiskerforening's blad