Page 1

Nr. 1 2012

Fredericia Fiskeren

Svend Saabye udstillingen 2010. Odder Museum. Indhold: Formanden’s ord Landet på den anden side Fællestur Havtur m.m.

Fredericia Sportsfiskerforening Stiftet 10. Januar 1945 Tilsluttet Danmarks Sportsfiskerforbund


Et nyt år er startet og en ny formand kom til. Jeg har den fornøjelse at tage over efter Christian i Fredericia Sportsfiskerforening og hvis i vil møde jeres nye formand så mød op en tirsdag aften, til lidt kaffe og kage, samt hygge snak. Jeg vil bestræbe mig på at være der hver tirsdag aften. Lidt om mig: Fisker i hver en vandpyt jeg møder. Måske den store fisk var der? Nej vel? Jeg har fisket lige siden jeg var 5-6 år dengang i Vejle å og Omme å, sammen med mine forældre. I dag er jeg 53 år og det er blevet til mange ture gennem årene. I dag fisker jeg mest i Vejle å, Skjern å og Lillebælt. Om sommeren plejer jeg at flytte til Norge for at fiske det meste af sommeren. Det er både efter Laksen og sjøørret, når det ikke lykkes så er der altid masser af ørreder i søen lige ved siden af hytten. Den snak der er om forbundet, som jeg høre det går ud på en masse utilfredshed omkring den måde forbundet takler diverse problemer på. Der er problemer som der skal findes løsninger på, men at snakke om et stifte et nyt forbund eller at melde sig ud af forbundet, synes jeg personligt er en lidt for voldsomt reaktion. Derimod burde vi måske overveje en udskiftning af de personer der er i forbundet nu. Forbundet er til for os og skal tale klubbernes fælles sag. Derfor blev forbundet stiftet i tidernes morgen. Jeg har ikke rigtigt mere for denne gang, men håber at kunne komme med noget mere konkret til næste blad. Knæk & bræk til alle, jeg håber vi ses derude ved vandet med fast fisk.

Erik Videriksen 2

forsidefotoet er taget af Erik

Mød op til klubaftner Senior på Tirsdage kl. 19-21.00


Kort resumé fra Generalforsamlingen. Tirsdag den 22. November blev der afholdt generalforsamling. Ca. en femte del af foreningens medlemmer var fremmødt. Christian Jensen takkede af som formand, og vil dog stadig være at finde i bestyrelsen og vil fortsat tage sig af juniorne. Ny formand er Erik Videriksen som ikke er posten uvant, da han nemlig før har bestridt posten. Udskiftningen i bestyrelsen blev følgende: På valg Christian Jensen Jan Sund-Jensen Leif Sønderup Jesper Havshøi Steen Patuel Ole Vendelbo

Erstattet af Erik Videriksen Jan Sund-Jensen Leif Sønderup Christian Jensen Steen Patuel Finn Borg Pedersen

(formandsposten) (genvalgt) (genvalgt) (bestyrelsesmedlem) (suppleant) (billagskontrollant)

Den nye opdaterede bestyrelsesoversigt finder du på bagsiden. Her kan du også se hvem der er med i hvilke udvalg.

3

Juniorer på Onsdage kl. 19-21.00


Kredsmesterskab 2012 Bramming Lystfiskerforening vil hermed gerne invitere alle foreninger i Jylland og på Fyn til Kredsmesterskab 2012 Traditionen tro, afholdes Kredsmesterskabet i havfiskeri 2012 på Lillebælt. Lillebælt har et alsidigt fiskeri, med mulighed for fangst af mange forskellige arter (kun sild tæller ikke med i konkurrencen). Lillebælt er også lige som vejret, aldrig forudsigelig. Der kan være gode dage og der kan absolut også være dårlige dage. Havfiskeri har igennem de sidste 10-15 år ændret sig meget. Rent pirkefiskeri, med kun tunge pirke, ser man næsten aldrig mere, eller kun meget sjældent. Nu er det agn fiskeri med børsteorm og sandorm der giver fisk, kombineret med farverige forfang, påmonteret med perle og spinner i alle afskygninger – men det giver fisk og det giver mange arter og det er netop arter og mange fisk (kg) der giver point ved disse konkurrencer. Jeg kan ikke love jer godt vejr eller mange fisk, men jeg kan garanterer at det bliver en hyggelig dag med masser af præmier til de bedste - eller heldigste. Som sædvane, giver Bramming Lystfiskerforening ved fremmøde om morgenen, et rundstykke eller 2 og en lille én til halsen – og inden arrangementet bliver der mulighed for at bestille helt friske børsteorm til de grådige fisk i Lillebælt. Der er ubegrænset deltagelse fra de forskellige kredse, men hver forening må dog max. deltage med tre hold af 4 mand/kvinde. Til det efterfølgende DM kan der samlet deltage tre hold fra hver kreds, hvor fordelingsnøglen er bedste hold fra hver kreds og derefter udtrækning til deltagelse efter placering. Konkurrencereglerne udsendes sammen med programmet til alle deltagere ca. 14 dage før arrangementet. Bramming Lystfiskerforening glæder sig til at se jer alle, såvel første gangs deltagere, som fast ”inventar”, til kredsmesterskabet, som er nøglen til det kommende Danmarksmesterskab i havfiskeri, som Helsinge & Omegns Sportsfiskerforening afholder den 11. August 2012 på Øresund med Helsingør som havn. Lars Therkildsen Bramming Lystfiskerforening

4

Mød op til klubaftner Senior på Tirsdage kl. 19-21.00


Sæt kryds i kalenderen!

Fredericia Havørred Cup 2012. 7-8-9 September. Åben konkurrence. Kom & vær med. Mange fine præmier.

5

Juniorer på Onsdage kl. 19-21.00


Landet på den anden side. Gennem en del år har jeg rejst til Norge, hvor jeg har fisket laks i forskellige elve. Der har været gode ture med store laks eller mindre og der har været dårlige ture med ingen laks. Med tiden er jeg blevet fanget af naturen så det endte jo med at konen og jeg fandt os en hytte som vi vender tilbage til hver sommer. Der tilbringer vi så meget tid som det er os muligt. Området vi snakker om er i syd Norge hvor der er mange elve og en del af dem er kendte lakseelve, som Numedalslågen og Mandalselven. Men der er også en del mindre elve som mange ikke kender så meget til, som Tovdals-elven og Nidelven plus mange andre. Men gennem tiden har jeg fisket mest i Nidelven i sone 2 og 3 ved Rykene, hvor et døgnkort koster 100 nkr. Kortet kan købes ved bådværftet i Helle, hvor opsynet har kontor omme bag værftet ved elven. PS. Husk at spørge om hvornår de lukker vand ud oppe ved elværket Rygenefossen. Uvidenhed om det har før kostet liv. Der er skilte langs elven der advarer mod den ekstra høje vandstand. Sidste år var det om tirsdagen ved 8 tiden.

Nidelven, øvre sone 3.

Nidelven, nedre sone 3.

6

Mød op til klubaftner Senior på Tirsdage kl. 19-21.00


Hvordan finder du så Nidelven? Jo, du kører fra Kristiansand ad E 18 mod Oslo, lige før E 18 går under fjeldet ved Grimstadporten tunnelen drejer du fra af 407 mod Rykene. Forsæt af 407 til du kommer til den lille by der heder Helle. Lige efter stoppestedet svinger du fra til højere ned til værftet og den lille havn. Nidelven kan fiskes både med spind og flue, orm er også tilladt. Personligt foretrækker jeg normalt et sæt almindeligt kystgrej, en stang med kastevægt fra 10-40 gr. og fastspole hjul med 0,20 fireline. Jeg har fanget laks op til 6 kg. på det grej, så det funger fint. En gang imellem bruger jeg en kraftigere stang med kaste vægt fra 20-50 gr. og multihjul med 0,25 fireline. Mange nordmænd sværger til ABU Hammer blinket i kobber med orange kant, men jeg har også haft held med Mepps Aglia Long str. 3. Det sidste jeg har hørt der oppe fra er at der vil komme nye regler omkring fiskeriet, da de har en del problemer med burlaks og havlus. Fiskeriet er tilladt fra 1. Juni til 31. August i sone 1-4, dog til 15. August i sone 5. Et positivt forslag er at man vil udvide sæsonen til den 15. September i hele elven. Jeg håber at høre mere om det inden sæson 2012 starter. PS. Nok er Nidelven en lille elv, men den er ikke nem at gå til. Man skal kende sine besøgstider. Erik Videriksen

Laks på i nedre sone 3.

5,8 kg. sådan. Jævle danske.

7

Juniorer på Onsdage kl. 19-21.00


http://medlem.sportsfiskerforbundet.dk/ Hvis du logger dig ind på ovenstående link, vil du kunne ud printe dit nye Medlemskort for 2012. Du har også mulighed for at rette de oplysninger som forbundet har om dig. Indtast gerne korrekt fødselsdato, af hensyn til evt. ansøgninger ved fonde. Hvor vi skal oplyse alderen hvis der er tale om juniorer. Har du ikke selv mulighed for at printe medlemskortet ud, så kontakt os så finder vi en løsning. Evt. kan du jo hente det på en Klubaften, hvis det er aftalt i forvejen. Selvom du før har benyttet dig af forbundets hjemmeside, skal du altså I år oprettes på ny. Det lader til at forbundet nu er ved have styr på deres medlemsregistrering, hvilket jo også var på tide. Efter fejlslagne systemer de sidste par år, er de begyndt at bruge Navision (regnskabsprogram) til at styre medlemsregistreringen. Som medlem er du nu en ”Kunde” i deres system, og kan altså købe Varer og ydelser, så som medlemskab af foreninger og blade m.m. På et senere tidspunkt bliver det måske muligt at ”købe” og betale direkte på deres hjemmeside. Der er og vil stadig være problemer med refundering af evt. for meget betalt forbundskontingent. Nogle personer har haft flere medlems numre ved forbundet. Men denne form for redundans, burde systemet nu fange. Husk både gyldigt statsfisketegn og gyldigt medlemskort, når du fisker i Gelsåen. 8

Mød op til klubaftner Senior på Tirsdage kl. 19-21.00


Havtur!!! På den nye bodil fra Thyborøn Garanti for fangst af store torsk m.m. 17. August kl. 02.00 2012 20 timers tur Max. 12 deltagere Sidste tilmelding og betaling 1. Juli. Ole Sørensen Mail:havtur@fredfisk.dk eller tlf. 51928097

Skynd dig - sælges efter først til mølle princippet 9

Juniorer på Onsdage kl. 19-21.00


Fælles tur til Helnæs. Søndag den 26. Februar, tog vi tre mand af sted på fælles tur til Helnæs Fyr. Solen skinnede dagen lang, og der var næsten ingen vind. Vi nød det gode vejr, men mærkede ikke noget til fiskene. Vandet var vist for koldt for vi så næsten ingen aktivitet. Blink, woblerer, fluer m.m. blev afprøvet, dog uden held. Vi var ikke de eneste der var ude og fiske denne dag kunne vi se. Men næste gang lykkedes det vel, at nakke den helt store fisk, tror vi da… Deltagere: Erik, Flemming og Keld

10

Mød op til klubaftner Senior på Tirsdage kl. 19-21.00


Fælles turene er til for dig som medlem, husk at melde dig til !!! Det er sjovere når vi er nogle stykker. Desuden er benzin og dieselpriserne igen steget, så spar ved at køre flere sammen på tur og del udgiften. Vi ses på næste tur…

Juniorer på Onsdage kl. 19-21.00

11


Søn. 25.

Mar. Kysttur - hvorhen ? Vind og vejr bestemmer. Afgang fra klubben kl. 9.30. Hjemkomst ca. kl. 17.30.

L/S 21/22. Apr. Weekendtur til Vestkysten. Målet er pighvarer. Læs mere herom på hjemmesiden, med hensyn til pris Afgang / hjemkomst med mere. Vi har endnu ikke bestilt noget overnatningssted. Sidste tilmelding til turen er Tir. 3. April. Lør. 5.

Maj. Geddekonkurrence Kolding vs. Fredericia Hvem mon sejrer i år. - Fiskeriet foregår i Donssøerne. Afgang kl. 6.00 - hjemkomst ca. kl. 17.30.

Tir. 15.

Maj. Klubaften på kysten. - hvor se på hjemmesiden. I år vil vi i sommer perioden tage ud og fiske og hygge os på kysten et par timer i stedet for ”bare” at sidde i klubhuset. Vi er jo en fiskeklub - og hvem ved, måske finder vi vores Nye medlemmer ude på kysten ?

Tir. 22.

Maj. Klubaften i klubhuset.

Tir. 29.

Maj. Klubaften på kysten.

Tir.

Jun. Klubaften i klubhuset.

5.

Tir. 12.

Jun. Klubaften på kysten.

Tir. 19.

Jun. Klubaften i klubhuset. - Den sidste inden sommerferien. Vi ses igen i August. Pris hvis andet ikke er nævnt er kr. 50,hvilket dækker turen og madvarer. Transportomkostninger aftales med den/dem der kører.

12

Mød op til klubaftner Senior på Tirsdage kl. 19-21.00


Weekendtur til Vestkysten Inspireret af Thomas og Jesper ’s artikel om fiskeriet af pighvarer på Vestkysten. Har vi besluttet os for at dette fiskeri bare måtte afprøves. Vi vil derfor leje en hytte eller et sommerhus, så der er lidt længere tid at fiske i og så er der jo også det sociale aspekt i sådan tur. Vi du med ??? - så tilmeld dig snarest på en klubaften eller på mailadr. turleder@fredfisk.dk

Husk tilmelding til klubture skal senest ske på en klubaften umiddelbart før turen, eller ved at sende en mail til turlederen på turleder@fredfisk.dk 13

Juniorer på Onsdage kl. 19-21.00


Hva’ er den af…. Fanger I ingen fisk ? Ganske vist har det været koldt, men nu må I igang. Husk at ind rapportere dine fangster, så du kan deltage i lodtrækningen. Første tirsdag i måneden trækkes der lod om månedens fisk for den foregående måned. Trækningen står Jan Sund-Jensen for. Brug evt. din smartphone til ind rapporteringen. Se herunder hvordan.

QR koden her på siden guider dig ind i fangstjournalen, så du hurtigt og nemt kan indberette din fangster - og dermed sikre deltagelse i lodtrækningen om månedens fisk.

Junior klubaften om onsdagene står i grejfremstillingens tegn. Vinteraftnerne går med fluebinding, woblere og støbning. Rart at se alle knokler med at få æskerne bliver fyldt op til de kommende klubaftner hvor vi tager på fisketur. Alle der vil deltage kan sende en mail til jensen.chr@stofanet.dk så kommer i på listen der får besked om hvor turen går hen. Typisk tager vi til kysterne omkring Fredericia. Jeg vil tro vi starter turene sidst i marts. Vi vil i deltage i Lystfiskeriets dag hvor vi fisker hornfisk. Og i må gerne invitere venner der vil fiske med på denne dag. Juniorer må også gerne deltage på de øvrige klub ture klub ture er også for juniorerne. Tilmelding foregår på klubaften og gennem hjemmesiden. Ellers ser jeg frem til vi kommer ud og fiske. Der kommer sikkert nogle dejlige ture til både kyst, sø og å. Christian Jensen. 14

Mød op til klubaftner Senior på Tirsdage kl. 19-21.00


Når vi nu skal til Vestkysten efter pighvarer, er det vel på sin plads at nævne lidt om forfanget til disse. Der findes ikke noget endegyldigt svar på, hvad der er helt rigtigt til at fange disse store fladfisk. Ofte er der tale om et traditionelt spinrig, hvor du monterer et blylod i bunden af en tresvirvel, og en stump line med perler og krog i den anden, modsat hovedlinen. Få gode tips og råd ved at læse flg. pdf fil på nettet. www.havture.dk/pighvartips.pdf Prøv evt. også den sidste nye dille - nemlig en Buttlöffel - en slags skeblink som bruges som lod med en tavs efter, med evt. propeller og perler samt krog hvorpå du så kan montere din agn. Det kan være sildestykker, hornfisk, makrel eller orm. Effektivt siges det.

15

Juniorer på Onsdage kl. 19-21.00


1. feburar 1. juni 1. oktober

Deadline for blad

Mobil Navn Adresse By Tlf. Mailadresse Int. ——————————————————————————————————————————————————————— Erik Videriksen Nymarksvej 67 7000 Fredericia 51299559 formand@fredfisk.dk EV Christian Jensen Elborg 7 7000 Fredericia 75562090 26731026 cj@fredfisk.dk CJ Flemming Lund Luthersvej 16 7000 Fredericia 75933608 60893608 ks@fredfisk.dk FL Jan Sund-Jensen Kobbelgaardsvej 59 7000 Fredericia 24689617 jsj@fredfisk.dk JSJ Leif Sønderup Skansevej 13 7000 Fredericia 75925238 28873100 ls@fredfisk.dk LS Steen Patuel Dronningsgade 40 7000 Fredericia sp@fredfisk.dk SP Thomas B. Samuelsen Erritsø Bygade 98A 7000 Fredericia tbs@fredfisk.dk TBS Hans Toft Larsen Købkesvænget 5 7000 Fredericia 75923934 htl@fredfisk.dk HTL Keld B. Pedersen Præstevænget 1 7000 Fredericia 42765455 kbp@fredfisk.dk KBP Johnny Sparvath Lumbyesvej 12-12 7000 Fredericia 41695961 jsp@fredfisk.dk JSP

EV JSJ FL CJ JSJ EV + KBP + FL + HTL CJ + HTL + EV FL + JSJ + JSP + EV CJ +TBS + LS + HTL CJ + LS + EV FL JSJ + TBS + HTL + CJ KBP SP

Mød op til klubaften Tirs - /Onsdage kl. 19.00. Randalsvej 22 b tv.

Herunder finder du udvalg m.m. som disse personer indgår i— refererer med initialer. Formand: Næstformand: Kasser: Juniorleder: Fangststatestik: Turudvalg: Lokaleudvalg: Bladudvalg: Konkurrenceudvalg: Juniorudvalg / Vandplejeudvalg: Webmaster: Bestyrelsesmedlem: Suppleant 2år: Suppleant 1år:

16

Mød op til klubaftner Senior på Tirsdage kl. 19-21.00

Fredericia Fiskeren nr. 1 2012  

Fredericia Sportsfiskerforening's medlemsblad.