Page 1

PORTFOLIO FrĂŠderic Louis www.fredericlouis.be info@fredericlouis.be +32 474 24 66 72


GESELECTEERDE PROJECTEN Oktober 2012 - januari 2013

Februari 2013 - juni 2013

Februari 2012 - juni 2012

Februari 2012 - juni 2012

Oktober 2011 - januari 2012

December 2013

CV & ERVARINGEN

2


Theater- en Kunstencentrum Gent, BE

p. 4

Een theatercomplex dat zich rondom de beschermde structuren van een betoncentrale wikkelt in een verlaten gedeelte van de oude haven van Gent. Sport og Rekreation Center Aarhus, DK

p. 12

Een nieuw zwembadcomplex in het noorden van de stad Aarhus, op de grens tussen de stad, de haven, de zee en het woud. Nulenergiegebouw Gent, BE

p. 18

Studie voor het berekenen en uitwerken van een nulenergiegebouw op de bovenste verdieping van een bestaande hoekwoning. Havenmuseum Oostende, BE

p. 22

Een nieuw maritiem museum met scheepswerf in een oud deel van de haven om dit vergeten stadsgedeelte nieuw leven in te blazen. Oude Dokken Gent, BE

p. 26

Een multifunctioneel gebouw met jeugdherberg, hotel, auditorium en tentoonstellingsruimte op een onbestemd deel van de Oude Dokken. Hogeweg Sint-Amandsberg, BE

p. 30

Prijsvraag voor het ontwerpen van 30 sociale meergezinswoningen in de wijk Hogeweg, een nieuw woonproject rond een centraal park. p. 32

3


4

De grote zaal met de theatertoren en geopende geveldeuren.


Theater- en Kunstencentrum Oude Dokken, Gent, BE Docent: Eugeen Liebaut

Overzichtsbeeld van het complex aan de Oude Dokken

In het midden van de Oude Dokken, ligt een oude betoncentrale dat reeds jaren het ongebruikte stuk oude haven kenmerkt. Deze betoncentrale was van in het begin het scharnierpunt voor het ontwerp van een theatercomplex. Door zijn duidelijke aanwezigheid als volume in de omgeving, was het van belang om deze uitstraling ervan te behouden.

Het is rondom de centrale dat een grote glazen sokkel werd gewikkeld dat de verschillende delen van het gebouw verbindt. Deze centrale ruimte is de inkomruimte en foyer van de twee theaterzalen en is ook de toegang tot de tentoonstellingsruimtes in de betoncentrale. Deze sokkel is dus een hub waarin de verschillende ruimtes op inklikken.

5


De centrale ruimte en foyer geeft uit op de promenade aan het water van het dok, waar de grote trap naar de gele havenkraan kan dienst doen als buitentheater. De gevel van de grote theaterzaal bestaat uit enkele grote geveldeuren die kunnen openzwaaien of -plooien om het interieur van de toneeltoren te vullen met daglicht tijdens repetities of installaties van decorstukken.

6

De plooideuren kunnen dan weer voor zonnewering zorgen op een van de dakterrassen van de artiestenloges. De grote theaterzaal en de kleinere, polyvalente zaal hebben samen heel wat mogelijkheden naar flexibiliteit van evenementen toe. Zo kunnen grote, pivoterende deuren de circulatie en akoestiek van de ruimte indelen naargelang het gebruik.


De grote zaal met geveldeuren in theatertoren en artiestenruimtes aansluitend op dakterras.

J A R D I N B E T O N C E N T R A L E

De centrale foyer met het onthaal en de ticketverkoop.

7


Doorsnede van het Theater- en Kunstencentrum met de tribune van de grote zaal en omliggende foyerruimte aan de linkerzijde, de theatertoren en artiestenruimtes aan de rechterzijde.

8


9


Kelderverdieping met decorworkshop, opslagruimte en de grote zaal met de foyer.

10


Gelijkvloers (niveau van de dokpromenade) met inkomruimte, de twee zalen en tussenligende foyer.

docks

11


Sport og Rekreation Center Aarhus, DK Docenten: Paul Robbrecht & Marie-JosĂŠ Van Hee

De centrale cafetaria wordt omringd door een 25m zwembad en een recreatiezwembad. Een opgehangen passerelle leidt naar de fitness- en balletzalen.

12


In het noorden van Aarhus, de tweede grootste stad van Denemarken, ligt een jachthaven dat van het woeste Kattegat wordt afgeschermd door een oude strekdam. De plek bij uitstek voor een nieuw zwembadcomplex.

Een dakpromenade doorsnijdt het gebouw waardoor er verschillende volumes worden gecreëerd, met elk volume zijn eigen specifiek zwembad of functie, zoals een duiktoren, een fitnesszaal of kantoren van de lokale zeilschool.

Deze complexen hebben vaak één grote ruimte met verschillende zwembaden. Zowel akoestisch als naar ruimtelijk beleving toe, zijn dit vaak onaangename ruimtes.

Door deze insnijdingen in het bouwvolume ontstaan er interessante doorkijken vanop de promenade naar de zwembadruimten en omgekeerd, en wordt er op deze manier veel daglicht van bovenaf in de ruimten getrokken.

Door in het ontwerp een centrale cafetaria te plaatsen en de verschillende zwembaden hier rond te oriënteren, ontstaat er een volledig nieuwe ruimtelijkheid.

Overzichtsbeeld van het zwembadcomplex.

13


14


De dakpromenade met aan de linkerzijde het buitenzwembad. De duiktoren met de verschillende duikplatforms en springplanken.


Doorsnede p. 17

Gelijkvloers met 1 buiten- en 3 binnenzwembaden, gelegen rond de centrale cafetaria.

16


Aanzicht van de zuidelijke gevel en een doorsnede van het gebouw.

17


Nulenergiegebouw Gent, BE Groepsontwerp

Een bestaande hoekwoning was het beginpunt voor het ontwerpen van een kantoorvolume dat zich onafhankelijk van energie kon voorzien door het uitwerken van een slim architecturaal ontwerp en het gebruik van duurzame materialen en technieken. Door een houten constructie op het bestaande woonvolume te ontwerpen, werd de basis van het ontwerp vastgelegd. Door middel van berekeningen, lichtstudies, studiemodellen en dergelijke meer, werd een optimale werking van de gevel en dakhelling vastgelegd voor de verdere architecturale uitwerking.

Lay-out test met de kantoorruimte en technische strook.

18


Detaildoorsnede van het kantoorvolume.

19


Havenmuseum Oude haven, Oostende, BE Docenten: Luc De Vos & Marc Felix

Gelegen op de overgang van de oude haven naar de duinen van de Belgische kust, ligt het ontwerp van een nieuw maritiem museum dat een aantrekkingspool moet worden van dit vergeten stukje Oostende. Het museumcomplex is zo ingepland in zijn omgeving dat het verschillende publieke ruimtes omkadert. Het gebouw wordt gekenmerkt door ĂŠĂŠn grote overkapping, bekleed met translucente polycarbonaatplaten, dat gedragen

22

wordt door ontdubbelde betonwanden, die de verschillende delen van het complex overdekken en verbinden. De toren vormt de ingang en het knooppunt tussen de verschillende museumruimtes. Een groot atrium geeft de mogelijkheid om een volledig functionele zeilboot tentoon te stellen, terwijl de museumhal volledig open is gelaten met verplaatsbare hangbruggen om een flexibele inrichting met boten en andere museumobjecten toe te laten.


Luchtbeeld van het museum met de haven in het zuiden en de duinen in het noorden.

Het complex met aan de linkerkant de overdekte museumruimte, in het midden de museumtoren en aan de rechterkant de scheepswerf en ateliers.

23


Het museumplein aan de voorkant van het gebouw met aan de rechterkant de slibway.

24


Eerste verdieping van de museumhal, met de inkomruimte, toren en ateliers.

25


Multifunctioneel gebouw Oude Dokken, Gent, BE Docenten: Klaas Goris & Patrick Lints

Het project op de uithoek van het Handelsdok heeft als multifunctioneel gebouw bewust een breed programma. Een jeugdherberg en hotel dat zich specifiek richt op citytrippers nemen het grootste deel ervan in. Een groot auditorium en aansluitende expositieruimte bieden mogelijkheden voor culturele of bedrijfsgerelateerde activiteiten. Op waterniveau ontmoet een voetgangersbrug het gebouw waardoor het gebouw een actief element in de omgeving wordt. Het restaurant en cafĂŠ aan de waterkant zorgen voor interactie tussen voorbijgangers en hotelgasten. Van in het begin werd gekozen om het gebouw op te vatten als vier centrale circulatiekernen, waarvan twee in het water van de Oude Dokken staan.

26

Een groot atrium in het midden van het gebouw werd op die manier ontworpen dat er twee kleinere atria ontstonden. Zo blijft de schaal van het atrium beperkt en blijft de relatie van de gebruikers tot het gebouw zeer menselijk. In het midden van deze twee atria ligt de multifunctionele expositieruimte en het auditorium.


Straatkant. Elke gevel heeft een verschillend zonneweringssysteem naargelang geluid en oriĂŤntatie.

Door deze bewuste inplanting in het gebouw, worden de hotelverdiepingen visueel doorbroken en wordt een nieuw aantrekkingspunt gecreĂŤerd.

naargelang licht en geluid, terwijl per verdieping ook een variatie optreedt in deze indelingen naargelang de functie van de ruimtes die zich erachter bevindt.

Net zoals het programma van het gebouw zeer gevarieerd is, toont zich dat ook in de gevelwerking. Elke gevel heeft een ander uitzicht

27


Maquette met doorsnede door het auditorium en de twee boven elkaar liggende atria.

28


De tentoonstellingsruimte met het zuidelijke terras met panoramisch zicht over de Gentse kuip. De rug van het auditorium wordt gebruikt als projectiescherm voor de tentoonstellingen. Zicht op het park van de Oude Dokken en de open noordelijke gevel.

29


Hogeweg Sint-Amandsberg, BE Prijsvraag i.o.v. WoninGent cvba-so Stageperiode bij GDR-architecten bvba

Als ‘kop’ van de cluster, gericht op het park, oefent het ontwerp een beeldbepalende functie uit op de omgeving. Het bouwvolume richt zich in noordoostelijke richting naar het park maar trekt vooral zonlicht van het binnenhof. Door de opgelegde bouwenveloppe te verknippen in drie bouw-

30


blokken, ontstaan twee verticale nissen die het park laten binnendringen tot in het binnenhof en het licht dieper laten invallen in het bouwvolume. De drie bouwblokken, vier bouwlagen en halfondergrondse parking, worden met elkaar verbonden door verschillende circulatieassen. Per niveau worden de appartementen ontsloten door middel van passerelles langs de zijde van het binnenhof.

van zowel het zicht op het park als van het licht van het binnenhof. Er werd zo veel mogelijk gestreefd naar een doorzontypologie. Het beeldkwaliteitsplan legt de nadruk op het creĂŤren van verticale geleding. Deze verticaliteit keert terug in zowel de materiaalkeuze als het gebruik van verticale raamopeningen in voor- en achtergevel.

Als doel werd gesteld dat alle appartementen kunnen genieten

31


ERVARINGEN Oktober 2013 - heden Stagiair April 2011 - september 2012 Vakantiejob

Juni 2013 Vakantiejob

GDR-architecten bvba www.gdr-architecten.be Gentbrugge, BE (Wedstrijd-) ontwerpen, uitwerken aanbestedingdossiers, fotografie, opmetingen, werfopvolging en -administratie (nieuwbouw- en sloopproject), opmaak lastenboek en meetstaten (renovatieproject). Ervaring met VMSW-dossiers. archipl architecten www.lefebure.be Gent, BE Maquettebouw, fotobewerking en -manipulatie

OPLEIDING September 2011 - juni 2013

LUCA School of Arts www.luca-arts.be Gent, BE Master in Architectuur

September 2008 - juli 2011

LUCA School of Arts www.luca-arts.be Gent, BE Bachelor in Architectuur

September 2007 - juni 2008

Sint-Barbaracollege www.sint-barbara.be Gent, BE Moderne Talen - Wetenschappen

September 2002 - juni 2006

Sint-Barbaracollege www.sint-barbara.be Gent, BE Latijn - Wiskunde

32


VAARDIGHEDEN Autodesk Revit Architecture Autodesk AutoCAD Autodesk 3dsMAX Google Sketchup Adobe Photoshop Adobe Lightroom Adobe InDesign Adobe Première Pro Adobe Illustrator Microsoft Office Suite HTML/CSS Windows OS Mac OS X Maquettebouw Fotografie

3 jaar ervaring, gemiddeld 6 jaar ervaring, gevorderd 1 jaar ervaring, basis 4 jaar ervaring, gemiddeld 9 jaar ervaring, gevorderd 2 jaar ervaring, gevorderd 5 jaar ervaring, gevorderd 2 jaar ervaring, basis 1 jaar ervaring, basis 10+ jaar ervaring, gevorderd 7 jaar ervaring, editing basis 10+ jaar ervaring, gevorderd 4 jaar ervaring, gevorderd 6 jaar ervaring, nauwkeurig 7 jaar ervaring, gevorderd

TALEN Nederlands Engels Frans Duits

Moedertaal Vloeiend gesproken en geschreven Gemiddeld gesproken en geschreven Basis begrijpbaar en notie gesproken

INTERESSE’S & BEZIGHEDEN Oprichter en eindredacteur van Gentcement.be Architectuurwebsite met betrekking tot architecturale & stedenbouwkundige ontwikkelingen in en rond Gent van voorontwerp tot oplevering. Fotografie Architectuurfotografie van bestaande gebouwen of gebouwen in werffase. Gespecialiseerd in autofotografie. Grafisch ontwerp, fotobewerking en -manipulatie Ontwerp van logo’s, affiches, e.d.. Fotobewerking en -manipulatie met diverse doeleinden (architectuur, fotoshoots, toekomstbeelden, ...). Product design, bouwtechnologie, engineering (constructies, bouwwerken, voertuigen), social media & branding, skiën, zeilen & golfsurfen.

33


Fréderic Louis ° 30 mei 1990, Gent, Belgium +32 (0) 9 362 99 88 (thuis) +32 (0) 474 24 66 72 (mobiel) Rooberg 16A, 9860 Landskouter (Oosterzele) info@fredericlouis.be www.fredericlouis.be Een digitaal exemplaar (PDF) van dit portfolio en CV kan U terugvinden op: https://dl.dropboxusercontent.com/u/4171634/LouisFrederic_PortfolioCV.pdf

34


General Trade School, Basel (CH), Hermann Baur. Foto door FrĂŠderic Louis.

p o r t f o l i o - Fréderic Louis  

Architectural portfolio and curriculum vitae.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you