Page 1

Permanent Permanent Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent


Permanent (Strukturendring) er en kjemisk-fysikalsk behandling som gjør at håret beholder krøllen en viss tid selv om det fuktes eller vaskes. Permanent betyr varig, derfor fikk behandlingen denne navn. Tioglykolsyre og ammoniakk er de vanligste kjemikaliene i strukturomforming. Dette åpner disulfidbruene i håret og er en etsende veske, derfor bør frisøren vise aktsomhet under behandlingen. Hva skjer når vi omformer håret? Håret rulles opp på spoler og fuktes med en løsning (strukturomformingsløsning/reduksjonsmiddel) som inneholder kjemikalier som åpner disulfidbruene i håret. Håret tar nå form etter spolene det er rullet opp på. Når virketiden er over tar vi i et oksidasjonsmiddel (fiksering/nøytralisering) som binder sammen disulfidbruene på nye steder i håret. -Kjemisk sett kan omformingsprosessen delen i to faser: Reduksjonsfasen Oksidasjonsfasen Hvis krøllene er for svake eller er bare litt holdbar: -For kort virketid, dårlig etterfukting, for dårlig skylling og tørking før fikseringen, dårlig fiksering -For stor spolediameter -romtemperaturen for lav, eller omformingsløsningen er for kald under behandlingsprosessen.


Kjemisk framstilling av Strukturendring


Feil som kan oppstår ved strukturomforming ___________________________ _____

Den vanligste feilen er at håret tidligere er blondert, lysfarget eller solbleket. I slike tilfeller er håret allerede så strukturskadd av tidligere behandling at det skal lite til for å ødelegge det fullstendig. Er håret tidligere behandlet slik som antydet ovenfor, bør det strukturomformes med spesialløsning. En annen årsak til strukturskader i håret er at virketiden har vært for lang. Er dette årsaken, kan vi lite gjøre. I slike tilfeller er tverrbindingene mer eller mindre ødelagt, og håret er nærmest formløst, det har ingen spenst. Kjemisk klipp: Strukturomformings-løsningen har rent ned på hodebunnen og videre ned i hårsekken. Etter 14 dager vil håret være så ødelagt at det brekker av. Årsaken til dette er at håret er viklet opp for stramt, og det er brukt for mye strukturomformingsløsning.


Gummistrikkskade: Håret er enten viklet for stramt, eller strikken er satt feil på, den er tvunnet eller har knuter. Slike forhold fører til skade på hårskaftet der håret kommer i berøring med strikken. Skader på huden: Feil oppvikling. Spolen hviler direkte på hodebunnshuden fordi passeen under oppviklingen hadde for liten vinkel. (husk 90 graders vinkel). Væske kan ha rent ned på huden og ned i hårsekken. I mange tilfeller vil kunden da føle svie eller kløe. Derfor er det viktig å ha tilsyn med kunden under hele behandlingen, også under virketiden.

Vikleteknikk __________________ Teksturredskap og verktøy Spisskam: brukes for finere inndeling av håret Passé: er mengden hår som er inndelt i et område Spisspapir: er et hjelpemiddel som blir benyttet for å unngå knekk på spissene av håret. Håret skal være gredd glatt, og jevnt fordelt helt ut i spissene. (Teksturredskap betyr spoletype) Spolene Spolene finnes i forskjellige størrelser, slik at det er mulig å variere teksturen. Store, tykke spoler gir svar krøll, mens tynne spoler gir afrokrøll.


Framgangsmåten ___________________

Først deler du inn håret i 3 passeer. Etterpå begynner du å sette inn spoler på indre område.


Når du er ferdige med den indre området så deler du inn ytre området i 2 passeer og begynner å sette inn spoler på venstre side av skillen, når du er ferdige ta du høyre side og etterpå begynner du på andre side av hodet.

)

Ferdig Resultat ! (kun vikles på vann)


Klassisk Oppvikling ____________________ Håret skal være jevnt fordelt og trekkes vinkelrett ut av hodebunnen. På base. Til en normal oppvikling brukes 60 – 70 spoler.


Ulike måter å vikle på _____________________

Dirigering på Spoler og Fragmenter ___________________________ __ På base: Overdirigert: Underdirigert:

Basen deles inn og tilsvarer spolens diameter og lengde Basen er større enn spolens diameter. Håret strekkes mye over 90 grader. Oppnår større volum Basen er større enn spolens diameter. Håret trekkes ut mindre enn 90 grader. Oppnår mindre volum.


Fragmenter _______________ Fragmenter er som mye annet et hjelpemiddel til å systematisere de ulike arbeidsoppgavene vi foretar. Enten vi ruller opp med curlere, klips eller viklere, vil det å ha tegnet inn frisyreformen i fragmenter med piler i retningen være et godt hjelpemiddel. Dette vil lette arbeidet neste gang du får en kunde.


Det første permanentapparat og utviklingen _____________________ ____

Karl Nestler – Spiralvikling _____________________ __ I 1906 demonstrerte og tyskeren Karl Nestler i London den første ”spiralviklingen”. Denne første varmepermanenten ble viklet i spiral rundt


spolen, fra hodebunnen og ut mot spissene. Dette systemet var best egnet for h책r med lange lengder.


Slik bruker Karl Nestler spiralvikling

Framgangsmåten De brukte viklepinner, klips, fiberskiver, gummiskiver, ullcrepe, tynt seilgarn og pakninger. Håret ble rullet opp i tørr tilstand og etterpå fuktet med alkaliske stoffer som soda eller lut. Håret blir ”kokt” ved 100 grader i en viss tid med et elektrisk varmelement. De første permanentapparatene hadde bare 4 vikler, der tok det en hel dag hvis kunden skulle ha permanent på hele hodet.


Det var ikke lenge Karl Nestler fikk være alene med oppfinnelsen sin og i en rask rekkefølge kom det nye apparater i bruk. De nye apparatene kom med flere hetere, og bedre tilleggsutstyr, slik at en kunne arbeide med større deler av hodet i en og samme prosess.

Josef Mayer med flatevikling _____________________ ___ I 1922 kom Josef Mayer fra Tyskland med et helt nytt system å vikle på håret. Dettet systemet kalles flatevikling. Nå ble håret viklet fra spissene inn til hodebunnen. Denne måten å ta permanent er på liknet mer natur krøllet hår og tilsvarer det som er mest brukt i dag.


De første permanentapparatene i Norge _____________________ ____ I 1925 kom Ludwig Ruhs fra Tyskland til Norge (Bergen) for å demonstrere det nye permanentapparatet. Han likte seg så god at han ble værende. Sønn Av Ludwig Ruhs, Erik Ruhs, har sitt daglige virke i Oslo og er spesialisert på parykker. De første permanentapparatene var helt farlige og mange fikk brannsår på hodebunnen da det første elektriske permanentapparaten kom før 100 år siden. På selve apparatet kan du se brytere og et vindu som viser temperaturen det bli varmt opp til.

Kaldpermanet __________________ I begynnelsen av 50 – årene kom kaldpermanenten til Norge. Denne kaldpermanent væskene, inneholder en olje som var blandet med ammoniakk for at håret skulle svelle, og tilsatt Tioglykolsyre for at håret skulle stabilisere seg. Denne væsken virke ved vanlig romtemperatur. Det er det samme systemet vi bruker mest i dag med tanke på strukturomformingsvæske og nøytralisering.


Permanent framgang _____________________ • • • • • • • • • • • • • • • •

Vask håret med renseshampoo Håndkle tørk håret Vikle opp på ønsket spolestørrelse Strimmelvatt rundt hårfeste Olje valg – les bruksanvisning Bytt strimmelvatt La stå ut virketid Prøvelokk Skyll ut oljen 5 min Tørk med papirhåndkle godt Ta på fiksering – velg rett fiks. Etter hårtype Virk 10 min til sammen Etter 5 min, ta ut spoler Ta på ny fiks. Skyll godt ut fiks. Ta i en sur løsning – balsam

Prøvevikling med olje _______________________

Først vasker du håret med renseshampoo og ruller det opp etterpå.


På eksemplet våres trengte vi ikke å vikle opp hele håret, vi tok bare indre- og krets- området. Når du er ferdige med oppvikling legger du strimmelvatt rund hårfeste for å hindre permanentolje å renne ned i nakken, ører eller ansiktet. Når du er ferdige med det så begynner du å ta på permanentolje (ikke ta for mye fordi du skal gjør det to ganger etter hverandre). Dette la du stå i 10 til 15 min men husk å ta prøvelokk etter 10 min for å være sikkert på at kunden ikke sitter for lenge i permanentoljen (Når kunden sitter for lenge i oljen er hun får sår på hodebunnen). På vår eksempel tok det 15 min til det viste seg krøller. Når tiden er over skyller du permanentoljen godt ut i 5 min (ikke bruk shampoo eller balsam) og ta fikseringen på… Her bander vi 40 ml med varmt vann og 40 ml med fiksering. !!! Tar vannet først for å se det bedre når du tar oljen opp i. Dette la du stå i 5 min, tar spolene ut av håret og ta fiksering opp igjen, la det står i 5 min igjen og skyll det godt ut… Så tar du balsam i og skyller det ut igjen og så er du ferdige.

Detter er resultatet etter prøvevikling med olje: Uten styling

Med / etter styling


Modell (Mona Miriam) Permanent Slik begynte Jeg: Jeg tok skillen hennes som utgangspunkt og begynte å rulle opp panneleggen. Etterpå rullet jeg opp ytre området og der etter indre området.

Resultatet

Det var litt vanskelig å rulle det opp fordi hun ville har korketrekker og så hadde hun Økende Lengder (klippeform), også måtte jeg sto i en dårlig arbeidsstilling og hadde det skikkelig vond i ryggen etterpå

Hvordan jeg har rult det opp ser du bedre i arbeidstegningen!

Permanent  

alt om permanent