Sterkemerkenmatexi

Page 1

S t e r ke m e r ke n en hun verhaal

S t e r ke m e r ke n en hun verhaal

wo e n s da g 2 7 a p r i l 2 011

wo e n s da g 2 7 a p r i l 2 011

Kwaliteit gaat van mond tot mond Zet alle woningen die Matexi Group bouwde bij elkaar en je krijgt een stad zo groot als Leuven. Drie sterke merken vormen de ruggengraat van deze Belgische woninggroep met bijna zeventig jaar ervaring: Matexi, Sibomat en Tradiplan. Recent onderzoek toont aan dat 94 procent van de klanten bereid zijn hun tevredenheid uit te dragen naar hun omgeving. Een duidelijk bewijs dat de mond-tot-mondreclame een cruciale pijler vormt voor de kracht van de merken.

Vakmanschap en vertrouwen De niche van Tradiplan biedt dan weer andere mogelijkheden. Vooral het luik renovatie wint terrein. “Het merk Tradiplan stoelt heel sterk op vertrouwen. Liefst 36 procent van de Tradiplan-klanten vinden ons dankzij mond-tot-mondreclame. Wie met Tradiplan heeft

Matexi nv realiseert harmonieuze woonprojecten die door hun lo-

Great places to live!

samengewerkt, hangt dit niet aan de grote klok, maar vertelt het

catie en oriëntatie uniek zijn. Bovendien biedt het bedrijf koopwo-

wel aan vrienden, kennissen en relaties. De eigendommen worden

ningen en -appartementen aan in alle regio’s van het land. Op zijn

De kracht van Matexi schuilt vooral in de sterke lokale verankering.

gebouwd of gerenoveerd door hoogopgeleide vakmensen, in sa-

beurt bouwde de Belgische marktleider in houtskeletbouw, Sibomat,

“Mensen kopen graag bij iemand die de regio kent en vertrouwd is

menwerking met vooraanstaande architecten. Dat maakt Tradiplan

al voor meer dan zesduizend klanten een warme, comfortabele en

met hun woonomgeving. Combineer dat met een stevige, profes-

tot de bevoorrechte partner van ondertussen meer dan drieduizend

energie-efficiënte thuis. Tradiplan ten slotte bouwt en renoveert

sionele organisatie en naambekendheid en je hebt een merk om u

klanten. Krachtige troeven zijn dan ook vakmanschap, kwaliteit en

exclusieve woningen voor de hogere inkomensgroep.

tegen te zeggen. Met waarden als kwaliteit, betrouwbaarheid (we

grandeur. En bovenal de nauwe en heel persoonlijke samenwerking:

leveren wat we verkocht hebben), diversiteit (alle woningtypes op

niets is onmogelijk.” De boodschap is duidelijk: wie met Tradiplan in

basis van doordachte ontwerpen, waardoor je afwisselende woon-

zee gaat, krijgt ‘the signature of craftsmanship’. Discretie loopt als

‘Recent onderzoek toont aan dat 94 procent van de klanten bereid zijn hun tevredenheid uit te dragen naar hun omgeving.’

buurten krijgt), ervaring en een langetermijnvisie consolideert Matexi die reputatie.” De baseline Great places to live! balt de strategie en toegevoegde waarde gevat samen. Huiselijkheid en gezinsvriendelijkheid staan bovenaan het waardenlijstje. “Matexi creëert aangename woon-

“De helft van de klanten van Matexi vindt de weg naar ons merk

plekken waar beleving centraal staat, met veel aandacht voor de

via de werfborden.” Marketingmanager Frank Vanmeenen haalt de

publieke ruimte die mensen uitnodigt om elkaar te ontmoeten. In

cijfers erbij. “Tel daarbij de 20 tot 25 procent die dankzij mond-tot-

onze buurten creëren wij het dorpsgevoel van weleer met autoluwe

mondreclame bij Matexi aankloppen. Dat betekent dat 75 procent

straatjes, steegjes, fiets- en voetpaden, en water- en groenpar-

van onze klanten ons bereiken zonder enige andere vorm van publi-

tijen. Die buurten liggen bovendien dicht bij voorzieningen, zoals

citeit. Dat zegt heel veel over de kracht van het merk Matexi.”

winkels, scholen, sportcentra, … gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer of de auto. Het comfort en de kwaliteit van de woning vormen uiteraard ook belangrijke factoren, maar dat vinden wij vanzelfsprekend.” Ook het energiezuinige karakter van een woning is voor Matexi een evidentie. Maar het is een middel, geen doel op zich. Want om gezellige woonplekken te creëren, is veel meer nodig dan energiezuinigheid. De lokale verankering communiceert Matexi op dezelfde schaal: flyers bussen om de bevolking te informeren over een nieuwe woonbuurt, advertenties en artikels in de regionale pers, sponsoring van plaatselijke sportclubs of een cultureel evenement, … “Tegelijk promoten we onze naambekendheid op een breder regionaal en nationaal platform, zodat de naam Matexi al een positief belletje doet rinkelen wanneer potentiële klanten de folder in de

De standaardwoning van Sibomat is een lage-energiewoning. Maar de marktleider in houtskeletbouw bouwt ook passiefhuizen, zoals deze woning in Oostakker.

Dit dossier is een initiatief van het redactiebedrijf read me - a content company Redactie: read me - a content company Verantwoordelijke uitgever: Dirk De Moor Vormgeving: Tom Lesaffer - www.cdesign.be

2

een rode draad door de communicatie: gepersonaliseerde mailings, smaakvolle advertenties, aanwezigheid op netwerkevenementen en een streng geselecteerde sponsoring.

( F r a n k Va n m e e n e n , m a r k e t i n g m a n a g e r M at e x i G r o u p )

COLOFON

De landelijke woningen van Matexi in de woonbuurt Sparrenhof in Vosselaar stralen een rustieke kracht uit.

bus krijgen of ons werfbord passeren.” Met succes. Naambekendhei-

(www.matexi.be, www.sibomat.be, www.tradiplan.be)

donderzoek bij 750 respondenten wijst uit dat Matexi op nummer drie staat in Vlaanderen en dat de mensen de naam vooral kennen dankzij mond-tot-mondcommunicatie. “Radiospots en publireportages op regionale tv-zenders versterken dat effect.”

‘Mond-tot-mondreclame is een cruciale pijler voor de kracht van de merken in de Matexi Group.’

Energie-efficiëntie nieuwe standaard De fundamentele bedrijfswaarden en -normen van Matexi gelden net zo goed voor de merken Sibomat en Tradiplan. Met dat verschil dat de specifieke ‘product’- en doelgroeptroeven extra in de verf worden gezet. “Houtskeletbouw wordt terecht geassocieerd met energie-efficiënt bouwen. Energiezuinigheid beschouwen wij als de vanzelfsprekende verantwoordelijkheid van het bouwbedrijf. Voor de klant moeten comfort en gezelligheid opnieuw centraal staan. We zullen in de toekomst dan ook nog meer de klemtoon leggen op de bijkomende troeven van Sibomat, zoals maatwerk en het feit dat houtskeletbouw zowel bouwtechnisch als esthetisch veel meer mogelijkheden biedt dan men denkt. Wij combineren zelfs het beste van houtskelet en traditionele bouw naadloos met elkaar, wat tot knappe resultaten leidt op het vlak van energie-efficiëntie. Ten slotte breidt Sibomat zijn focus uit naar het marktsegment van overheids- en bedrijfsgebouwen, dat om energie-efficiënte bouwoplossingen vraagt.”

(www.read-me.be) Een bijlage op maat, over uw bedrijf of sector? Neem contact op met read me - a content company: Dirk De Moor (09-233 17 14 - dirk.de.moor@read-me.be)

BIJLAGE BIJ DE STANDAARD VAN WOENSDAG 27 APRIL. VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE.

Dit Engelse landhuis in de buurt van Waasmunster getuigt zowel van het vakmanschap, de kwaliteit als de grandeur van Tradiplan.

3


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.