Page 1

E

Cleyn

BE

EM

De

RT A P AP

R CH

ENTSGA M Z E

n y e l eC

Wonen in Berchem – enkele cijfers

D

ET

APPAR T

Zoals vele appartementsbewoners merk ik dagelijks dat er sommige dingen toch wel nuttig om weten zijn als je in een appartement woont. Daarom breng ik dit reclamevrije krantje uit. VU: Edwin De Cleyn, Wapenstilstandlaan 12 b7, 2600 Berchem. Deze artikels zijn ook te vinden op www.edwindecleyn.be; Niet op de openbare weg werpen. Reacties – wil je meewerken? edwindecleyn@hotmail.com

em

In Berchem woonden eind 2011 bijna 42.000B inwoners. erch 59 % van de percelen in Berchem zijn appartementen (58,6%), 35,5% zijn huizen en 3 % zijn commerciële panden. Berchem telt bijna 2000 vrouwen meer dan mannen. De helft van de huishoudens zijn alleenstaande gezinnen. Een kleine 30 % van de gezinnen telt 2 gezinsleden. 10% van de huishoudens bestaat uit 3 personen. Slechts 13% van de huishoudens telt meer dan 3 leden. Jaarlijks worden er ongeveer 600 nieuwe Berchemnaars geboren. Jaarlijks verhuizen ongeveer 2000 Berchemnaars naar een ander district, en ongeveer evenveel naar een andere gemeente. 79% van de Berchemnaars is tevreden over de buurt waar ze wonen. 71% vindt de gebouwen in zijn/haar buurt over het algemeen mooi. Daarmee scoren we, samen met Wilrijk en Ekeren, het hoogst in de stad.

Bron: Antwerpen.buurtmonitor.be


Nuttig voor eigenaars Hypotheekaftrek voor eigenaars Als gevolg van de staatshervorming, ‘verhuist’ het woonbeleid vanaf 2014 van België naar Vlaanderen. De afgelopen maanden was er nogal wat onrust: kunnen mensen met een hypotheek blijven rekenen op hun belastingvoordeel? Eind januari gaf de Vlaamse Regering duidelijkheid: “De Vlaamse Regering verzekert dat zoals bij de vorige staatshervormingen de lopende engagementen door haar zullen nagekomen worden. […] Het fiscaal voordeel voor de lopende hypotheken zal dus ook na de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen onverminderd blijven bestaan. “ Het was dus een storm in een glas water… Ook voor mensen die nog een woning moeten kopen, blijft er ondersteuning http://www.krispeeters.be/sites/kp.warp.be/files/hypo_aftrek_19_jan_2012.pdf

Nuttig voor huurders Huurdersbond Er bestaan heel wat organisaties die huurders met raad en daad bijstaan. Zo is er de huurdersbond. Deze geeft juridisch huuradvies aan alle private en sociale huurders. De huurdersbond wijst je op je rechten en plichten of helpt je met het opstellen van aangetekende brieven. Op haar website vind je modelcontracten, modelbrieven, veelgestelde vragen, enz… Ze hebben een kantoor in Borgerhout, Langstraat 102. www.huurdersbond.be

Nuttig voor huurders Huurwet In mei 2011 kwam de intussen 12e editie uit van de brochure ‘de huurwet”. Je kan ze vinden via Google, via onderstaande link of bij: FOD Justitie, Dienst Communicatie, Waterloolaan 115, 1000 Brussel. 02/542.65.11; info@just.fgov.be. Ze sturen de brochure gratis op. http://justitie.belgium.be/nl/binaries/De%20huurwet%2C%2012de%20editie_tcm265-138431.pdf


Nieuwe appartementswet Sinds 1 september 2010 is er een nieuwe wet op de mede-eigendom oftewel: ‘appartementswet’. Doel was meer transparantie, duidelijkere rechten voor de mede-eigenaars en een professioneler beheer. Enkele voorbeelden: • Een syndicus wordt voor maximaal 3 jaar aangesteld. Het mandaat kan alleen worden verlengd door een beslissing van de algemene vergadering, niet stilzwijgend. De werking van de Raad van medeeigendom (vroeger ‘raad van beheer’) wordt gemoderniseerd: de bijeenroeping van de mede-eigenaars kan ook via e-mail… • De syndicus moet toegang verlenen aan de mede-eigenaars (bvb via een website), tot alle documenten of inlichtingen die verband houden met de mede-eigendom • Bij de verkoop van een appartement moet de notaris de door de verkoper verschuldigde achterstallen van de verkoopprijs afhouden. • De syndicus zal voor alle contracten tussen de Raad van mede-eigendom en hemzelf toestemming van de algemene vergadering moeten krijgen. Hij moet ook telkens meerdere offertes voorleggen voor werken vanaf een bepaald bedrag, dat door de algemene vergadering wordt bepaald. Jaarlijks worden de contracten die slaan op terugkerende leveringen (bvb elektriciteit) geëvalueerd. • Mede-eigenaars moeten een lijst kunnen krijgen met adressen van de andere mede-eigenaars, zodat ze elkaar kunnen leren kennen en kunnen contacteren. • Bij de start van de algemene vergadering moet de helft van medeeigenaars aanwezig of vertegenwoordigd zijn én samen meer dan de helft van de gemeenschappelijke delen bezitten. Of ze moeten meer dan driekwart van de gemeenschappelijke delen bezitten. Anders kan er niet vergaderd worden.

http://www.notaris.be/nieuws-pers/nieuws-pers/op-1-september-2010-verandert-de-wetgeving-voor-medeeigenaars-van-appartementen-/8/56


Terrastips Andere terrasligging? Best andere planten! Let goed op de oriëntatie van je balkon. Niet alle planten overleven op een terras dat op het noorden gericht is, maar dat geldt zowat voor elke windrichting:

• Noorden: de hele dag schaduw. Er is veel keuze in schaduwplanten die het ook prima op het balkon doen. Bij het beplanten van de potten moet je er wel rekening mee houden dat overtollig water makkelijk afgevoerd wordt. Wanneer de grond te lang vochtig is, kunnen de plantenwortels rotten met alle gevolgen vandien. Planten die geschikt zijn voor een plaats aan de noordkant zijn: Begonia,Vlijtig Liesje, Hartlelie, Camelia, Skimmia, Klimop en Fuchsia.

• Westen: meer last van wind. Dus brede bloempotten gebruiken. Die waaien minder snel om. Best stevige, sterke en laagblijvende planten die tegen een windstootje kunnen. Een goed bevestigde trellis of rietmat langs de balustrade kan de ergste wind breken. Planten die geschikt zijn voor een plaats op het westen zijn:Viooltje, Longkruid, Buxus, Laurier, en Kuiflelie.

• Zuiden: veel zon. Dus vaak water geven. Op een warme zonnige dag zelfs tweemaal daags. Kleine potten staan eerder droog dan de grotere. Kunststof of geglazuurde potten zijn beter tegen het verdampen van water. Je kan ook overwegen om een automatisch watergeefsysteem aan te schaffen. Planten die geschikt zijn voor een plaats op het zuiden zijn: Lobelia, Petunia, Geranium, Zonneroosje, Lavendel en Roos.

• Oosten: ook veel zon. Ook hier voelen de “zonaanbidders” zich thuis. De planten hebben ook hier veel vocht nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen. Planten die geschikt zijn voor een plaats op het oosten zijn: Margriet, Tuinlobelia, Afrikaantje,Verbena,Viooltje, Geranium,Vrouwenmantel, Wederik, en Yucca.

Wonen in Berchem: enkele cijfers  

Wonen in Berchem: enkele cijfers

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you