Advertisement
The user logo

Fran Alonso

Escritor, editor e xornalista. Leo para vivir máis vidas que os gatos. Creo na literatura porque me reconcilia co mundo. My e-Lit: http://poetica.gal

Publications

Contesta ou disparo


March 24, 2020

Verbo bravú


March 24, 2020

Territorio ocupado


March 24, 2020

Balada solitària


March 24, 2020

Palabras


March 8, 2015