XVI Escola Permanent sobre Immigració. Tardor 2011.

Page 1

Xvi

Escola Permanent sobre Immigració

Deu sessions de 3 hores cadascuna que introdueixen, des d’una perspectiva crítica i amb una metodologia participativa, els principals elements econòmics, socials i culturals de la immigració al nostre país i a l’Estat, analitzant les causes i el moment actual.

L’avaluació serà d’aprofitament, es tindrà en compte l’assistència, 80%, i la participació a classe. L’alumnat haurà de realitzar un treball de camp de 15 hores on s’hagin d’utilitzar els continguts analitzats a les classes partint d’una realitat concreta, amb la possibilitat de visitar diferents entitats socials. L’activitat es durà a terme a la seu de la Fundació Pere Ardiaca, a l’Avda. Portal de l’Àngel, 42, 2n A. Possibles visites: • Visita SOS Racisme. • Visita CITE. • Visita associacions d’immigrants. • Visita al barri de la Salud de Badalona. Aquest curs està reconegut amb 3 crèdits de lliure elecció per a tots i totes els i les estudiants de la UB i la UPF, i 2 per als de la UAB. Preu del curs: 100 euros. Per a socis i sòcies 50 euros. Hores del curs: 45 (30h. teòriques + 15h. pràctiques). Horari: Dilluns i dimecres de 16h. a 19h.

Fundació Pere Ardiaca [www.fpereardiaca.org]

Av. Portal de l’Àngel, 42, 2n A 08002 Barcelona Telèfon 93 511 44 58 Fax 93 318 49 40 [fpereardiaca@fpereardiaca.org]

TARDOR 2011

[Dimecres 05/10/11] Què opinem de la immigració a Europa i Espanya? Carol Galais, politòloga i especialista en cultura política i opinió pública.

[Dimecres 26/10/11] Un sistema de salut pública orientat a la diversitat Gumi Torrescusa, Psicòleg comunitari. Responsable de projectes de salut i immigració

Experiències de la immigració Karim El Otmani, immigrant marroquí, activista pels Drets Humans, i Encarna Fernández, immigrant andalusa i ensenyant.

Els centres d’internament per a immigrants Carolina Puga, sociòloga especialitzada en migracions

[Dilluns 10/10/11] Efectes sòcio-econòmics de la immigració Carles Bertran, Coordinador del CITE.

[Dimecres 2/11/11] Pedagogia per a la interculturalitat Mawa N’diaye,Tècnic del Pla Calidoscopi, Barcelona

[Dilluns 17/10/11] Procediments d’internament i expulsió d’estrangers a l´Estat Democràtic de Dret Héctor Silveira Gorski, professor de Filosofia del Dret i membre de l’Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universitat de Barcelona.

[Dilluns 7/11/11] Educació i escola davant la immigració Adelina Escandell i Rosa Bofill, mestres i membres de la Federació d’Ensenyament de CCOO.

[Dimecres 19/10/11] Al voltant de la Llei d’estrangeria Gonzalo Escobar, Portaveu de SOS Racisme. [Dilluns 24/10/11] Immigració i mercat de treball: el sector de la construcció Ricardo Domingo i Abdeslam Ayoub, Federació de Construcció i Fusta de CCOO de Catalunya.

[Dimecres 9/11/11] Polítiques municipals i immigració Santi Serra, Fundació Pere Ardiaca. [Dilluns 14/11/11] Immigració, mercat de treball i ciutadania Ghassan Saliba, Secretari d’Immigració de la CONC i President del CITE.

Coordinació del curs: Àngels Martínez Castells, doctora en Economia i ex-professora de la UB, Rosa Bofill, responsable de la Secretaria de la Dona de CCOO de Catalunya, Quim Cornelles, ­Educador Social i Luis Juberías, Llicenciat en Ciències del Treball. Organitza:

Amb el suport de:

Facultat de Filosofia Departament de Filosofia, Estètica i Història de la Cultura

Càtedra Unesco d’Estudis Interculturals

Col·labora: ACP • Secretaria de Migracions de CCOO Catalunya • SOS-Racisme


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.