XVI Escola Permanent sobre Perspectiva de Gènere

Page 1

Xvi Perspectiva de Gènere Escola Permanent sobre TARDOR 2011 Deu sessions de 3 hores cadascuna que pretenen analitzar, des d’una perspectiva de classe i de gènere, els principals elements econòmics, socials i culturals de la societat actual.

L’avaluació serà d’aprofitament, es tindrà en compte l’assistència, 80%, i la participació a classe. L’alumnat haurà de realitzar un treball de camp de 15 hores on s’hagin d’utilitzar els continguts analitzats a les classes partint d’una realitat concreta, amb la possibilitat de visitar diferents entitats socials. L’activitat es durà a terme a la seu de la Fundació Pere Ardiaca, a l’Avda. Portal de l’Àngel, 42, 2n A. Possibles visites: • Ca la Dona. • CEIP Barrufet. • Llibreria Pròleg. • Secretaria de la Dona de CCOO de Catalunya. • TAMAIA. Associació de dones contra la violència familiar. • Drac Màgic Aquest curs està reconegut amb 3 crèdits de lliure elecció per a tots i totes els i les estudiants de la UB i la UPF, i 2 per als de la UAB. Preu del curs: 100 euros. Per a socis i sòcies 50 euros. Hores del curs: 45 (30h. teòriques + 15h. pràctiques). Horari: Dilluns i dimecres de 16h. a 19h.

Fundació Pere Ardiaca [www.fpereardiaca.org]

Av. Portal de l’Àngel, 42, 2n A 08002 Barcelona Telèfon 93 511 44 58 Fax 93 318 49 40 [fpereardiaca@fpereardiaca.org]

[Dimecres 16/11/11] Perspectives teòriques del feminisme. Una sessió introductòria Àngels Martínez Castells, doctora en Economia. [Dilluns 21/11/11] Relacions entre les dimensions de gènere i pobresa en el context de la Globalització Judith Muñoz, sociòloga i màster per la UAB. [Dimecres 23/11/11] Memòria històrica de la dona Elisenda Belenguer Mercadé, Historiadora i Guia Oficial de la Generalitat de Catalunya. [Dilluns 28/11/11] Treball productiu i treball reproductiu. Polítiques d’igualtat de gènere en l’àmbit laboral Carme López, Membre de la Secretaria de la dona de CCOO de Catalunya i Rosa Bofill, Secretaria de la dona de CCOO de Catalunya. [Dimecres 30/11/11] Escola coeducativa: un projecte educatiu per la igualtat Adelina Escandell, Mestra i psicòloga i Fina Mateo, professora de primària i membre del Consell Nacional de CCOO de Catalunya.

[Dilluns 5/12/11] Transitando hacia lo urbano... de campesinas a obreras María Martínez Iglesias, Sociòloga i investigadora de la UAB i Ana González Graña, Sociòloga i investigadora de la UB. [Dimecres 7/12/11] Violència de Gènere Ester Colet, Associació L’ESCLETXA. [Dilluns 12/12/11] Polítiques públiques i l’impacte de gènere Noelia Bail García, jurista i politòloga. Dones i política Maria José Pardo, Treballadora Social i Regidora de l’Ajuntament de Cornellà. [Dimecres 14/12/11] La salut des d’una perspectiva de gènere Carmina Olivé, professora d’infermeria de la UB [Dilluns 19/12/11] La necessitat de refer la identitat masculina tradicional Daniel Gabarró, membre de l’Associació d’homes per la igualtat de gènere.

Coordinació del curs: Àngels Martínez Castells, doctora en Economia i ex-professora de la UB, Rosa Bofill, responsable de la Secretaria de la Dona de CCOO de Catalunya, Quim Cornelles, ­Educador Social i Luis Juberías, Llicenciat en Ciències del Treball.

Organitza:

Amb el suport de:

Facultat de Filosofia Departament de Filosofia, Estètica i Història de la Cultura

Col·labora: ACP • Secretaria de la Dona de CCOO Catalunya


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.