Gåshaga Marina - Varumärkesprofil

Page 1

2020

VARUMÄRKESPROFILINNEHÅLL Designfilosofi 5 Logotyp 6 Typsnitt 8 Färgprofil 11I N T R O

DESIGNFILOSOFI Den nya grafiska profilen för Gåshaga Marina moderniserar och stärker servicecentrets varumärke och lyfter Gåshaga Marina i dagens konkurrerande marknad. Följande manual vägleder alla som jobbar med Gåshaga Marinas kommunikation för att tillsammans kommunicera i en enhetlig profil. Det är viktigt att all information från servicecentret skapar igenkänning och gör det tydligt för mottagaren ifrån vem informationen kommer ifrån. Gåshaga Marinas nya profil är inspirerad av industri och de tunga maskinerna som går på centret. Grundidén är att gå ifrån den klassiska maritima Newportstilen med mycket blått, vitt och rött, och istället lyfta fram den industriella faktorn som är lika närvarande i miljön på varvet som båtarna. Den varmgula accentfärgen är hämtad och inspirerad av de gula Catpillarna som körs på varvet. En stark färg som skapar profilens igenkänningsfaktor och som sätter färg på hela intrycket. I kontrast tonar de grå färgerna ner och skapar den industriella känslan, tillsammans med den varmgula. Gåshaga Marina har sen tidigare en stark inarbetad logotyp i ett unikt serifftypsnitt som har stor igenkänningsfaktor. Det nya typsnittet är jämnare och elegantare än i den tidigare logotypen, men för att inte tappa igenkänningsfaktorn är den nya logotypen också en seriff i samma klassiska stil. Ordet Marina har fått en modern sans för att förenkla och skapa en kontrast. Uppdateringarna gör logotypens intryck modernare och enklare att använda digitalt och i tryck.


I D E N T I T E T

LOGOTYP Gåshaga Marinas nya logotyp är framtaget för att modernisera varumärket, göra hanteringen av logotypen enklare i tryck och markera ett nytt steg i utvecklingen för Gåshaga Marina. Logotypen ska främst användas tillsammans med ordet Marina. Den får användas med endast Gåshaga vid specifika tillfällen vid anledning att Marina inte får plats eller blir för litet för trycket. Logotypen får endast förekomma i positivt eller negativt i originalfärgerna mörkgrå och ljusgrå eller vit och ljusgrå. Den ska alltid ha minst 1/4 av längden fritt omkring vid placering.

1/4I N T R Y C K

TYPSNITT För att få en stilrent och modern kommunikation används tre olika typsnitt för Gåshaga Marina. För rubriker ska Acumin Pro Wide användas, endast i VERSALER och i färg varmgul. Denna rubrik är stark och kommunicerar väl på ett elegant sätt. Den varmgula färgen skapar identitet för varumärket och en kontrast till de grå tonerna. Genom att applicera den varmgula färgen i rubriker återkommer den tydliga gula accentfärgen på ett naturligt sätt i profilen. Förrubriker bör användas om möjligt då hjälper till att förklara rubriker eller vara en guide till olika områden för information. Förrubrikerna är i samma typsnitt som logotypen, Century Schoolbook Regular. De ska alltid vara i kapillärer och ljusgrå. Förrubriken ska vara liten i förhållande till rubriken och ha kraftig kerning, runt 400. En seriff som kontrast till rubriken och med kraftig kerning skapar en elegant känsla och bidrar till igenkänning för identiteten. För brödtexter används sanserif Gill Sans Nova Book. Ett moderniserat typsnitt baserat på klassikern Gill Sans som fungerar bra för stora stycken och lång löpande text. För fet text rekommenderas Semibold.


HUVUDRUBRIKER Acumin Pro Wide - Regular, alltid versal - Oftast varmgul

F Ö R R U B RI K E R

Century Schoolbook - Regular, alltid kapillärer - Ljusgrå

ACUMIN PRO WIDE - REGULAR ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 1234567890

Century Schoolbook - Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 1234567890

- Kerning 400

Brödtext Gill Sans Nova

Gill Sans Nova - Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 1234567890 Gill Sans Nova - Book Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 1234567890 Gill Sans Nova - Semibold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 1234567890


mörkgrå

varmgul

ljusgrå

vit

#242427

#FBAA21

#8D8D8F

#FFFFFF

Pantone PMS 426 C

Pantone PMS 7409 C

Pantone PMS 7539 C

Pantone PMS White

RGB 36 36 39

RGB 251 170 33

RGB 141 141 143

RGB 255 255 255

CMYK (%) 73 68 61 69

CMYK (%) 0 38 97 0

CMYK (%) 47 39 38 3

CMYK (%) 0 0 0 0


K Ä N S L A

FÄRGPROFIL Gåshaga Marinas profil består av fyra färger, mörkgrå och vit som basfärger, samt ljusgrå och varmgul som accentfärger. Vit och mörkgrå får användas som dominanta bakgrunds- och textfärger. Den varmgula ska användas för rubriker, länkar och som markeringsfärg. Den ska användas sparsamt och får inte bli dominerande i layout. Den ljusgrå används som ton för text och objekt som ska tonas ner, till exempel förrubriker i kapillärer ska alltid vara ljusgrå. Andra användningsområden kan vara för att markera ej klickade länkar, fotnoter eller sidhuvudtext.

Den ljusgrå och varmgula får användas som bakgrundsfärg för textboxar för att markera ett specifikt stycke text.


Gåshagaleden 12 181 66 Lidingö 08-446 28 48 info@gashagamarina.se www.gashagamarina.se

Grafisk profil av Foursixteence Design

Copyright © 2020 Gåshaga Marina